Medarbejder Håndbog. for præster i Metodistkirken i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder Håndbog. for præster i Metodistkirken i Danmark"

Transkript

1 Medarbejder Håndbog for præster i Metodistkirken i Danmark 1

2 2

3 Forord Denne medarbejder håndbog for præster i Metodistkirken i Danmark indeholder vilkår for ansættelse samt en række vejledninger vedrørende præsternes arbejds- og boligforhold. Vejledningerne er udarbejdet af Kabinettet og drøftet i landsledelsen. Herefter er de forelagt præsterne som har kommenteret dem og foreslået forskellige ændring, endelig er retningslinierne vedtaget i landsledelsen. Såvel ansættelsesvilkår som vejledninger er gennemgået med en juridisk ekspert fra Dansk Handel og Service. Det er vores håb, at medarbejderhåndbogen vil være en hjælp for både præster, pastoralkomiteer og menighedsråd i det daglige arbejde. Efterhånden som der bliver behov for supplerende vejledninger og revision af de nuværende vil der blive udgivet en ny udgave af medarbejder håndbogen. Udover medarbejder håndbogen henviser vi til den til enhver tid gældende udgave af The Northern Europe Book of Discipline, samt til bogen Tavshedpligt udgivet af Metodistkirken i Norden og Baltikum Metodistkirkens Landsledelse juni 2004 / april

4 4

5 Vilkår for ansættelsesforhold vedr. ansættelse som præst i Metodistkirken i Danmark 1) Arbejdsgiver: Metodistkirken i Danmark, Stokhusgade 2, 1317 København K. Metodistkirkens Årskonference er øverste besluttende myndighed, for alle Metodistkirkens forhold. Mellem årskonferencerne varetages de ansættelsesmæssige beføjelser af vedkommende distriktsforstander. Lønmodtager: 2) Arbejdssted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Ansættelsesstedet er i Metodistkirken i Danmark, med foreløbig tjeneste i. Ansættelsesstedet bestemmes af Metodistkirken i Danmarks biskop og distriktsforstanderne efter forhandling med den ansatte. Tjenestestedet kan ved ændring i udnævnelsen fremover forventes skiftet efter udnævnelse pr. 1/7 med ikrafttræden pr. 1/8 3) Lønmodtagerens titel, stilling og arbejdets karakter. Ansættelsen er som præst, med titlen pastor. Det dertil hørende arbejde udføres ifg. de retningslinier, som er beskrevet i The Northern Europe Book of Discipline og efter de retningslinier, som Metodistkirken er underlagt som anerkendt kirkesamfund. 4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Ansættelsen i Metodistkirkens i Danmark, påbegyndes den 1/7 20 5) Ansættelsesforholdets varighed og opsigelsesvarsler. Indtil ansatte optages i fuldgyldigt medlemskab i Metodistkirkens Årskonference i Danmark er ansættelsen på prøve. Ansættelsen kan ophæves efter de til enhver tid gældende regler i omtalte The Northern Europe Book of Discipline og funktionærloven. I prøvetidens første 3 måneder gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til fratræden hvilken som helst dag, dog senest med prøvetidens udløb. 6) Vedr. ferie, og løn under ferie. Ferie afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieloven og efter aftale med arbejdsgiver og menighedsråd i menigheden, hvor den ansatte er udnævnt som præst. Der henvises derudover til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. 7) Den gældende løn. Lønnen er fast og fastsættes af Metodistkirkens Årskonference og reguleres en gang årligt p.t. pr. 1/1. Lønnen udbetales månedsvis forud. Lønnen udgør p.t kr/md. For ordinerede præster og lokalpastorer betales desuden årligt 16 % af kontantlønnen til kollektiv pensionsordning, heraf 2 % egenbetaling. Fri tjenestebolig er en del af aflønningen. Arbejdsgiveren opgiver værdien af bolig, maksimum 15 % af kontantlønnen, til SKAT. Der henvises endvidere til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. Der er ved lønfastsættelsen taget højde for forekommende mer- og overarbejde, hvorfor der ikke ydes særskilt honorering af dette. 8) Bopælsret og bopælspligt Den ansatte har ret og pligt til at bebo den tjenestebolig som menigheden stiller til rådighed. Tjenesteboligen skal opfylde de krav til tjenesteboliger som Metodistkirkens Landsledelse har fastsat. 5

6 9) Den ugentlige arbejdstid. Ansættelsen er en fuldtidsstilling (deltidsstilling). Der er i kraft af stillingens natur ikke tilknyttet noget timeantal til varetagelse af stillingen. Deltidsstillinger defineres ud fra omfanget af arbejdsopgaver. 10) Arbejdsforholdet reguleres The Northern Europe Book of Discipline, vedtagelser på Metodistkirkens Danske Årskonference og offentliggjort i Metodistkirkens ÅRBOG, er gældende for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet er omfattet af de rettigheder og pligter, der fremgår af Metodistkirkens medarbejderhåndbog, der senest udleveres sammen med kontrakten. Det forudsættes, at medarbejderhåndbogen er lønmodtageren bekendt. I øvrigt gælder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser for ansættelsesforholdet. den 20 Distriktsforstander Ovenstående er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf den ene opbevares af lønmodtager. Undertegnede accepterer ovenstående oplysninger og erklærer at have læst de omtalte skrifter, vedtægter og love. den 20. (ovenstående ansættelsesvilkår vedtaget 4/ af Metodistkirkens Landsledelse) Vejledning vedr. ferier, fridage og friweekends Ferie Ferie afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieloven og efter aftale med menighedsråd, hvor den ansatte er udnævnt som præst. Ferie meddeles til distriktsforstanderen. Der henvises derudover til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. En uges ferie omfatter én søndag. Det påhviler præsten at sørge for, at der i ferien henvises til anden præstelig betjening ved kirkelige handlinger eller ved akutte sjælesorgs behov. Det påhviler ligeledes præsten at sørge for at der kan udskrives attester i ferieperioden. Landsarrangementer Hvis deltagelse i Metodistkirkens landsarrangementer og lejre sker efter aftale med menighedsråd og distriktsforstander, er en sådan deltagelse ikke at regne som ferie. 6

7 Fridage Præsten har ret til en ugentlig fridag (mandag til fredag). Fridagen aftales med den lokale menighed og meddeles distriktsforstanderen. Fri weekender Præsten (ansat på fuld tid) har ret til 3 fri-weekender om året. Det påhviler præsten selv at tilrettelægge sit arbejde således, at fri-weekenderne kan holdes. Fri-weekenderne aftales med menighedsrådet og meddeles distriktsforstanderen. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning vedr. ekstra pensionsbidrag gældende fra 2008 Kirkens pensionsordning for præsterne er blevet væsentligt forbedret indenfor de senere år. Det betyder, at de yngste præster vil få en forholdsvis stor pension, fordi de i mange år vil modtage pensionsbidrag på det niveau, pensionsordningen er kommet op på i 1989 og For de præster, som har modtaget betydeligt mindre pensionsbidrag i de første år af deres ansættelse, vil pensionen imidlertid ikke blive så stor. Med tanke på præsternes behov for egen bolig ved pensionstidspunktet ydes ekstra pensionsbidrag i forhold til antal tjenesteår med mindre eller små pensionsbidrag. Ekstra pensionsbidrag i forhold til ansættelsesår fastsætte med følgende årlige satser: 0,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat 1974 eller tidligere Det ekstra pensionsbidrag indbetales som ekstra indskud en gang årligt på hver enkelt ansattes pensionskonto. Den almindelige og fælles pensionsaftale forandres ikke. 7

8 Vejledning vedr. præsteægtepar Ekstra godtgørelse til ægtepar, hvor begge ægtefæller er ansat som præster. Boligen er normalt en del af aflønningsformen for ansættelsen som præst i Metodistkirken, men præsteægtepar, der er ansat heltids i kirken modtager samlet én præstebolig og ikke to. Til sådanne præsteægtepar (ordinerede præster og lokalpastorer) indbetales derfor et ekstra ½ pensionsbidrag på hver af ægtefællernes kollektive pensionsopsparing, som er en del af lønaftalen for præster i Metodistkirken i Danmark. Det ½ pensionsbidrag gælder den del af pensionsbidraget, som kirken betaler, p.t. 7 %. Der er ingen egenbetaling for den del. Godkendt af Metodistkirkens Årskonference 1999 Vejledning vedr. præsteboliger Generelt om boligen Boligen skal være egnet til at være kirkens/menighedens officielle adresse. Hvis boligen ligger langt fra kirken skal der være et kontor i forbindelse med kirken. Der bør i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte præstefamilies behov. Hvor flere præster eller præsteægtepar er ansat har hver præst ret til eget kontor. Boligens størrelse Boligen skal som minimum indeholde 2 mindre stuer eller 1 stor stue 3 værelser (1 soveværelse og 2 børneværelser) Køkken med spiseplads Bad og toilet Kontor (helst med egen indgang) med mindre dette findes i kirkebygningen. Indretning Værelser Faste skabe Køkken Tidssvarende elkomfur Opvaskemaskine 300 liter køleskab Emhætte Vaskeforhold i badeværelse eller bryggers Vaskemaskine (eller adgang til fælles vaskefaciliteter) Tørremulighed (hvor dette ikke er muligt tørretumbler) Hårde hvidevarer skal være af anerkendt fabrikat 8

9 Generelt om boligen Boligen skal være isoleret Fugt må ikke forefindes Gardin stænger skal forefindes Gulve skal fremstå lyse og nylakerede (eller med anden form for behandling) alternativt væg til væg tæpper (nye ved indflytning) Fastnet telefon og IT forbindelse som udgangspunkt ydes fri-telefon, ved ekstraordinært stort forbrug kan der dog laves en lokal aftale. Adgang til antenne (minimum DR1 og TV2) Hvor boligen er et hus gælder desuden, at nødvendige haveredskaber skal forefindes. Kontor Følgende skal forefindes hvad enten kontoret er i kirken eller ved præsteboligen (med separat indgang) Fastnet telefon og IT forbindelse (minimum adsl 256/128) Godkendt brandboks til ministerialbøger Skrivebord med skuffer God kontorstol Belysning Reoler (20 hylde-meter) Syn af boligen Ved ind- og udflytning foretages syn af boligen. Dette foretages af kirkeværgernes formand, pastoralkomiteens formand og præsten samt eventuelt distriktsforstanderen. Ved indflytning får præsten en liste over hvilke ting, der tilhører boligen/kontoret. (Denne liste ajourføres ved udskiftninger og nyanskaffelser) Løbende vedligeholdelse Ved det årlige syn af boligen og kontoret, som foretages af kirkeværgernes formand, pastoralkomiteens formand og præsten, træffes afgørelse om løbende vedligeholdelse, samt eventuel udskiftning af hårde hvidevarer samt kontorinventar. Reparation af hårde hvidevarer samt fast inventar påhviler menigheden. Efter at have beboet boligen i maksimalt 8 år kan boligen males, hvis præsten ønsker det. Menigheden betaler materialerne, præstefamilien udfører selv arbejdet eventuelt med hjælp af frivillige fra menigheden. Ikrafttræden Ved nyanskaffelser af obligatorisk inventar skal menigheden betale. Ved reparationer af obligatorisk inventar (også obligatorisk inventar ejet af præstefamilen) betaler menigheden reparationen eller anskaffer nyt. Der ydes ingen kompensation for inventar som er anskaffet af præsten. Det som ikke forefindes i præsteboligen skal være på plads senest 1. juni Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

10 Vejledning vedr. flytninger Dato for flytning aftales efter forhandling med fra- og tilflyttende præster, menigheder og distriktsforstander. Flytteomkostninger betalt af Metodistkirkens Hovedkasse Den fysiske flytning betales efter regning af Hovedkassen. Der indhentes mindst to tilbud fra anerkendte flyttefirmaer. Valg af flyttefirma sker efter aftale med distriktsforstanderen. I videst muligt omfang koordineres med andre kollegers flytninger. Tæpper (incl. pålægning), gardiner evt. persienner (incl. ophæng) og belysning betales efter regning af Hovedkassen (dog max. svarende til en måneds kontantløn). Ovenstående gælder også i forbindelse med første ansættelse dog således at den fysiske flytning er begrænset til indenfor Danmarks grænser samt flytning fra Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Göteborg. Ved fraflytning Stedets kirkeværger skal godkende boligen, inden den forlades af den fraflyttende præst. Inventar tilhørende menigheden efterlades / genplaceres. Af præsten indkøbt inventar kan evt. erhverves af / overdrages til menigheden efter forhandling med kirkeværger. Det påhviler præsten at aflevere boligen i rengjort stand. Har kirkeværger planlagt efterfølgende maling eller anden renovering, kan evt. indgås anden aftale med kirkeværger. Er boligen påført skader (ikke almindelig slidtage), som fraflyttende præst kan holdes ansvarlig for at udbedring/fornyelse må være foretaget inden fraflytning. Har præsten foretaget ikke godkendte ændringer i boligen, må præsten reetablere ved fraflytningen. Ved indflytning Det påhviler modtagende menighed, at boligen er vedligeholdt, nymalet og rengjort ved indflytning. Er omfattende istandsættelse nødvendig, må aftale forhandles med tilflyttende præst og distriktsforstander. Ekstraomkostninger i forbindelse med flytningen (opbevaring og genhusning) erholdes af menigheden. Inventarliste og det lokale boligregulativ (f.x. vedr. husdyrhold) præsenteres den tilflyttende præst. Se i øvrigt boligregulativ. Fraflytning i forbindelse med overgang til pension Metodistkirkens Landkasse betaler for den fysiske flytning til den af præsten valgte bolig - indenfor Danmarks (Syddanmarks) grænser. I øvrigt gælder samme forhold som ved tidligere fraflytninger. Fraflytning i forbindelse med ophør i ansættelsen på anden måde Den fysiske flytning betales af afgående præst. I øvrigt gælder samme forhold som ved tidligere fraflytninger. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til distriktsforstanderen. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/

11 Vejledning ved sygdom Sygdom meddeles til formanden for menighedsrådet eller pastoralkomiteens formand senest 2 timer efter normal arbejdstids begyndelse (dvs. senest kl ). Strækker sygdomsperioden sig ud over 4 dage meddeles sygdom til distriktsforstanderen. Strækker sygdommen sig ud over 4. dagen kan distriktsforstanderen kræve en lægeerklæring. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning ved barselsorlov Moderen Kirken yder fuld løn under barselsorloven 4 uger forud for forventet fødsel samt i 24 uger efter fødslen. I øvrigt følges den til enhver tid gældende lovgivning. Der udbetales løn under graviditetsorlov og barsel under forudsætning af, at Metodistkirken i Danmark modtager fuld dagpengerefusion. Faderen Kirken yder fuld løn i 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. I øvrigt følges den til enhver tid gældende lovgivning. Der udbetales løn under graviditetsorlov og barsel under forudsætningen af, at Metodistkirken i Danmark modtager fuld dagpengerefusion. Der henvises til The Northern Europe Book of Discipline paragraph 356 Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

12 Vejledning vedr. efteruddannelse, efterårsmøde og årskonference Efteruddannelse gældende for præster i fuld forening Præstens ret til efteruddannelse følger retningslinierne i. The Northern Europe Book of Discipline paragraf 350 & 351. Det er obligatorisk, at præsten deltager i Nordisk efteruddannelse eller lignende godkendt efteruddannelse minimum en gang i kvadrenniet. Den obligatoriske efteruddannelse betales fuldt ud af Metodistkirken i Danmark. Den obligatoriske deltagelse i efteruddannelsen er at betragte som arbejdstid. Efterårsmøde Deltagelse i præsternes efterårsmøde er obligatorisk. Alle udgifter ved deltagelse afholdes af den lokale menighed eller af Metodistkirken i Danmark. Eventuelt begrundet afbud meddeles distriktsforstanderen. Deltagelse i efterårsmødet er at betragte som arbejdstid. Årskonferencen Deltagelse i Metodistkirkens Årskonference er obligatorisk. Alle udgifter ved deltagelse afholdes af den lokale menighed eller af Metodistkirken i Danmark. Man kan ansøge biskoppen om ikke at deltage. Deltagelse i årskonferencen er at betragte som arbejdstid. Efter- og videreuddannelse, som ikke kan afvikles indenfor reglerne i paragraf 350 & 351, kan i nogen udstrækning gennemføres under andre regler, hvortil ROT skal søges. Der gives ingen tilsagn om økonomisk støtte eller løn: Under 352, Sabbatical Leave kan studieorlov bevilges op til et år. Under 354, Voluntary Leave of Absence kan studieorlov bevilges op til fem år. Under kan biskoppen give udnævnelse til studier ved en af Metodistkirkens uddannelsesinstitutioner. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

13 Vejledning vedr. rejsegodtgørelse I menighedens tjeneste Kørsel i menighedens tjeneste godtgøres efter afleveret kørselsregnskab med statens højeste takst - som dokumentation angives dato og formål (møde/husbesøg), adresse for påbegyndelse, besøgssted(er), afslutning og antal km for hver enkelt kørsel. Ved transport til Årskonference, Præsternes Efterårsmøde o.l. godtgøres efter taksten i kirkens tjeneste. I forbindelse med ansættelser med lang afstand mellem bolig og menighed indgås aftale med menighed og distriktsforstander. I Kirkens tjeneste Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder på en sådan måde, at rejseomkostningerne bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse benyttes, hvor det er muligt. De faktiske omkostninger dækkes efter regning. Rejsegodtgørelse på op til standard togbillet kan altid udbetales, når den rejsende har valgt anden rejsemåde og ønsker at betale resten selv. Hvor biltransport er hensigtsmæssig betales godtgørelse efter statens lave takst. Hvor rejsemåde ud over ovenstående er nødvendig eller fordelagtig i forhold til den pågældende bestyrelses samlede udgifter til det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen godkendes af formanden for den pågældende bestyrelse. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning vedr. præstekjoler Anskaffelse Da præsten forventes at anvende præstekjole og stola i forbindelse med kirkelige handlinger betaler Metodistkirken i Danmark for anskaffelsen af præstekjolen. Arbejdet udføres hos en af distriktsforstanderen godkendt skrædder og udgiften betales af hovedkasse efter regning godkendt af distriktsforstanderen. Metodistkirken i Danmark er den formelle ejer af præstekjolen. Der kan bevilges en ny præstekjole hvert 10. år. Vedligeholdelse Udgifter til rensning, reparation m.m. betales af præsten. Præsteskjorte Menigheden betaler hvert år for indkøb af én præsteskjorte Godkendt af landsledelsen januar

14 Vejledning vedr. IT ordning Præster udnævnt til menighedstjeneste har hvert år et beløb på kr til rådighed til indkøb og vedligeholdelse af IT udstyr og software eller til indkøb af faglitteratur. Udstyr og litteratur er kun til anvendelse i forbindelse med præstens arbejde. Ved første køb kan præsten anvende op til kr på én gang beløbet afskrives med kr om året og kan derefter ikke overstige et samlet beløb på kr Metodistkirken i Danmark er den formelle ejer af det IT udstyr og den faglitteratur, som stilles til rådighed gennem ordningen. Godkendt af landsledelsen april 2009 Vejledning vedr. pensionerede præster honorarer Godtgørelse for gudstjeneste eller kirkelig handling (begravelse, bryllup) kr. 800,- Godtgørelse for andagt eller program (institutionsgudstjeneste/andagt, bibeltime o.l.) kr. 400,- Godtgørelse for pensionerede præster, som har ansvar som menighedsforstander kr ,- Godtgørelse udbetales af Hovedkassen efter regning og følger de almindelige skatteregler. Kørselsgodtgørelse efter samme regler som præster i ansat tjeneste. Betales af menigheden. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

15 Vejledning i forbindelse med markering af jubilæer, pensionering etc. Ordinerede i aktiv tjeneste: Jubilæer ved 25 år og 40 år (regnes fra første udnævnelse) Markering på Årskonferencen blomster (ansv. df) Presseomtale i Himmel og Jord samt dagblade (ansv. df) Lokal offentlig reception arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk) Tilskud fra Landsledelsen til en offentlig reception der kan søges tilskud fra Landsledelsen til receptionen, dette administreres af df'eren i samråd med formanden for Landsledelsen Gratiale fra Landsledelsen kr ,- Ordinerede under pensionering: Jubilæer ved 25 år, 40 år og 50 år Markering på Årskonferencen reception (festligt frokostbord m. taler) i tilknytning til højtidssessionen (ansv. df) Gratiale fra Landsledelsen kr ,- Ved pensionering: Markering på Årskonferencen reception (festligt frokostbord m. taler) i tilknytning til højtidssessionen (ansv. df) Presseomtale i Himmel og Jord samt dagblade (ansv. df) Lokal offentlig reception arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk) Tilskud fra Landsledelsen til en offentlig reception der kan søges tilskud fra Landsledelsen til receptionen, dette administreres af df'eren i samråd med formanden for Landsledelsen Kirken betaler flytning (flyttefirma) indenfor landets grænser Fødselsdage 50 år 60 år 70 år 75 år. tinggave max. kr. 500,- Bryllupsdage Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Diamantbryllup tinggave max. kr. 500 Jubilæum 10 år og 20 år i samme menighed Arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk). Begravelse Sendes en krans fra kirken (ansv. df) Nekrolog til årbogen og pressen (ansv. df) Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/

16 Vejledning vedr. distriktsforstandere Uddannelse DF erens arbejdsområder, kompetencer og ansvar, forhold til og kommunikation med kabinettet Arbejdsmarkedsforhold Ledelse nødvendig litteratur kan indkøbes Personale ledelse Konfliktløsning Supervisionsordning Obligatorisk økonomi stilles til rådighed Medarbejdersamtaler Biskoppen har medarbejdersamtaler med distriktsforstanderen Definition af arbejdstid og kommunikation af samme Det anslås at arbejdstiden er 15-20% Økonomiske forhold IT max. kr svarende til kr/år udover den almindelige præste IT-ordning Ved rejse er det muligt at tage bil som dækkes med højeste takst Tog 1. eller 2. klasse mad dækkes på vejen Abonnement på Kristeligt Dagblad og Udfordringen Repræsentationsudgifter dækkes efter regning Mobiltelefon som dækkes Andre udgifter som porto, materialer etc. dækkes efter regning Der ydes et fast beløb til menigheden, hvor distriktforstanderen gør tjeneste, for telefon og andre udgifter på kr om året Funktionstillæg på 17 ¼ % af kontantlønnen Godkendt af landsledelsen januar

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 1 Metodistkirken i Danmark (Metodistkirkens danske Årskonference) er

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere