Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!"

Transkript

1 Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed. Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: Indhold Side Forberedelse Indstille program Tørring /4 Anvisninger om vasketøj Finjustering af tørreresultatet /6 Vedligeholdelse og rengøring Programoversigt Installation Elektrisk tilslutning Frostsikring / Transport Tekniske data Ekstra tilbehør Hvad nu hvis... / Kundeservice Sikkerhedsanvisninger Formålsmæssig anvendelse Forberede installation se side 8 kun til anvendelse i private husholdninger, kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren! Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person. Programvælger Status-/ Serviceindikatorer tørt, strygetørt, skabstørt, løsning af tøjet/færdig Rengør fnugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand side 4/6. (Fnugfilter) Tøm kondensvandbeholder. (Beholder) Resttid Programslut efter 1*-24 timer (tryk evt. flere gange på tasten), (* alt efter, hvilket program, der (Tidsforvalg) er valgt, f.eks. tid 1:54 time 2 timer. Kan altid ændres til næste hele time.) 0, 1, 2, 3 Tørreresultatet (f.eks. Skabstørt) kan tilpasses i tre trin (1 - maks. 3) for programmerne Finjustering af Bomuld, Strygelet, Mix og SuperLyn 40 Standardindstilling = 0. tørreresultatet Finjustering af et af disse programmer ændrer ikke indstillingen af de andre. Yderligere oplysninger side 5/6. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Ekstra funktioner Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Kontroller tørretumbleren Sorter vasketøjet + læg det ind Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere! Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes i! Stik netstikket i stikkontakten Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning om Uldkurv (alt efter model). Vælg program + indstil Vælg tørreprogram og tilpas det individuelt Alle taster er sensitive, så en let berøring er nok! Tryk på tasten start Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter! (Skånetørring) Reduceret temperatur til sarte tekstiler, ved længere tørretid; f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat. (Antikrøl) Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning. (Signal) Fra - eller tilkobling af signal ved programslut Tørring Kondensvandbeholder Serviceklap Indvendig tromlebelysning (alt efter model) Fnugfilter Tromle Tørring Betjeningspanel Luftgitter Tømme kondensvand ud Tøm beholderen, efter hver tørring - ikke under selve tørreprocessen! 1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet bort. 3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis (Beholder) blinker i displayet Hvad nu hvis..., side 10. Rengøre fnugfilter Rengør fnugfiltret efter hver tørring! 1. Luk lugen op; fjern fnug fra døren/området omkring døren. 2. Træk fnugfiltret ud, og luk det op. 3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt! 4. Luk fnugfiltret sammen, og sæt det på plads igen. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Tage vasketøj ud Tromlen bevæges i bestemte intervaller ved hjælp af den automatiske anti-krøl funktion, vasketøjet løsnes og luftes i en time (to timer - alt efter model, hvis funktionen (Antikrøl) vælges ekstra). Programslut når lyser i displayet. Afbryde program Efterfylding eller udtagning af vasketøj. Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes! Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet! Tromlen og lugen kan være varme! 1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt. 2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen. 3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. 4. Tryk på tasten start. Anvisninger om vasketøj Plejeetiketter på tekstiler Følg producentens vaskeanvisninger! Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skånetørring). Må ikke tørres i tørretumbler. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 11! F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede). Sart stof (silke eller syntetiske gardiner) risiko for krølning! Vasketøj tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder). Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen. Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren. Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning side 7, programmet Uldfinish 6 (alt efter model). Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt. Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. Finjustering af tørreresultatet side 5/6. Maskinstrikkede stoffer (f.eks. Tshirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring vælg ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen. Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj optimering af tørring. Miljøbeskyttelse / Energisparetips Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj. Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke Programoversigt side 7. Ventiler rummet grundigt ved tørring. Rengør fnugfilteret hver gang efter tørring side 4. Hold kondensatoren ren Vedligeholdelse og rengøring side 6. Hold lufttilførslen fri stil ikke genstande foran luftgitteret, og klæb det ikke til. Finjustering af tørreresultatet Indstilling af trin for tørregrad Vælg Fra 1 x mod højre (Skånetørring) holdes inde og 5 x mod højre (Skånetørring) trykkes, indtil det ønskede trin er nået Vælg Fra Finjustering af tørreresultatet L:00, L:01, L:02, L:03 vises efter hinanden Kort signal ved ændring fra L:03 til L:00, langt signal - andre situationer. Vedligeholdelse og rengøring Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftkøler, fugtfølere Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Under tørringen kan der ind i mellem danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblerens funktion! Rengør kondensatoren 5-6 gange om året eller i tilfælde af, at (Fnugfilter) blinker, efter at fnugfiltret er blevet rengjort. Luftkøler / Beskyttelsesfilter Tag beskyttelsesfiltret ud, når det skal rengøres! Luftkøleren, som befinder sig bag ved beskyttelsesfiltret, skal rengøres en gang om året! Lad tørretumbleren køle af. Læg en sugende klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud. 1. Frigør serviceklappen. 2. Luk serviceklappen helt op. 3. Drej de to låsearme ind mod hinanden. 4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud. Pas på ikke at beskadige beskyttelsesfiltret og luftkøleren! Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande! 5. Rengør beskyttelsesfiltret / lufkøleren helt, og lad vandet dryppe godt af. 6. Rengør tætningerne. 7. Skyd beskyttelsesfiltret / lufkøleren ind igen, grebet skal vende nedad! 8. Drej begge låsearme tilbage på plads. 9. Luk serviceklappen, til det går i indgreb. Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne. 1. Luk lugen op, og rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! Kun i slukket tilstand!

2 Programoversigt se også side 5 Sortering af vasketøj efter tekstil- og stoftype. Tekstiler skal være tørretumbleregnet. Efter tørring: Vasketøj... stryges stryges let efter stryges ikke rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER **Bomuld max. 7 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned. **Strygelet max. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde. **Mix max. 3 kg Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet). Strygetørt Vasketøjets tilstand egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå rynker). Skabstørt Til etlags vasketøj. *Ekstra skabstørt Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værdierne kan afvige afhængigt af tekstiltype; sammensætningen af det tøj, der skal vaskes; tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier. SuperLyn 40 max. 2 kg Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionstøj, fleecetekstiler (jakker/bukser med aftageligt indvendigt for skal tørres separat). Outdoor max. 1,5 kg Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere fyldige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet. Uldfinish 6 max. 3 kg Tidsprogram varmt 20 max. 3 kg Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring. *kun til programmer Bomuld og Strygelet **Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model). Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof. Anbefaling: skal tørres hver for sig! WT46E305DN 9301 / *840491* Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str München/Deutschland 7 Installation Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, uldkurv (alt efter model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Hold ventilationsgitteret foran på tørretumbleren frit tilgængeligt. Hold området omkring tørretumbleren rent. Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne side 11. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde. Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt ( side 9) skal stemme overens! Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen.tromlen skal være tom! Typ E Typ K Frostsikring / Transport Forberedelse 1. Tøm kondensvandbeholderen side Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten start kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent 5 minutter, og tøm atter beholderen for kondensvand. 5. Stil programvælgeren på Fra. Ren og i niveau Hold ventilationsgitteret frit Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare! 8 Tekniske data Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde) Vægt ca. 45 kg Maks. fyldningsmængde 7 kg Beholder til kondensvand 4,2 l Tilslutningsspænding Tilslutningseffekt Afsikring se mærkepladen på maskinen Omgivende temperaturer Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer Mærkepladen er anbragt på bagsiden af tørretumbleren. Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W) Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren side 10. Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.) Tekstiler/programmer Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen Tørretid** Bomuld 7 kg Skabstørt* 1400 o/min (50%) 112 min 3,54 kwh 1000 o/min (60%) 131 min 4,13 kwh 800 o/min (70%) 150 min 4,72 kwh Strygetørt* 1400 o/min (50%) 93 min 2,55 kwh 1000 o/min (60%) 111 min 3,22 kwh 800 o/min (70%) 130 min 3,90 kwh Strygelet 3,5 kg Skabstørt* 800 o/min (40%) 48 min 1,35 kwh 600 o/min (50%) 60 min 1,65 kwh * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Tekstiler/programmer Tørretid Energiforbrug pr. år Bomuld 7 kg / 3,5 kg* Skabstørt*** 89 min / pr. cyklus 497 kwh / pr. år ***Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF. Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice) Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Søjlemonteringssæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt! 20300: Identisk med 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade. Tilslutningssæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afledes direkte via en slange. Indbygning uden topplade Der skal ubetinget monteres en metalafdækningsplade af en fagmand i stedet for toppladen. 9 Hvad nu hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/ tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: DK Oplys apparatets fabrikationsnummer (Enr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice. Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Indikatorlampen start lyser Er stikket sat i stikkontakten? ikke. Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring. Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten start blinker. Symbolet (Beholder) og indikatorlampen start blinker. Symbolet (Fnugfilter) og indikatorlampen start blinker. Tørretumbleren starter ikke. Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for Energispare-modus. Tøm kondensvandbeholderen side 4. Kontrollér slangen til afløb af kondensvand, hvis den findes. Rengør fnugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand side 4/6. Er der trykket på tasten start? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 C? Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rengør pakningen rundt om kondensatoren. Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak. Forekomst af rynker. Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt). Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program side 7. Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet side7. Anvend finjustering af tørreresultatet side1/2 og 5/6. Fint kalklag på fugtfølerne rengør fugtfølere side 6. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, låge åben eller maks. tørretid nået. Tørretid for lang. Rengør fnugfiltre under rindende vand side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret Sørg for at holde indsugningen fri side 8. Omgivende temperatur over 35 C Udluft. Fugtigheden i rummet stiger Udluft rummet grundigt. markant. Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme. Èn eller flere indikatorlampen for programstatus blinker. Den indvendige belysning fungerer ikke (alt efter model)? Rengør filter og luftkøler side 4/6. Kontrollér opstillingsbetingelserne side 8. Sluk, lad tørretumbleren afkøle, tænd den og start programmet igen. Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Sikkerhedsanvisninger I nødstilfælde Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra. Tørretumbleren anvendes indendørs i husholdningen. må KUN... anvendes til tørring af tekstiler. Tørretumbleren anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. må ALDRIG... ændres mht. teknik eller egenskaber. Risici Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren. Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren. Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet. Pas især på lightere Eksplosionsfare! Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den Maskinen kan vælte! Installation Fastgør løse ledninger Fare for at snuble! Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare. Nettilslutning Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: Netstikket og stikdåsen skal passe til hinanden. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke stikket med våde hænder Fare for elektrisk stød! Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten. Pas på ikke at beskadige netledningen Fare for elektrisk stød! Drift Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) Brand-/eksplosionsfare! Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes Eksplosionsfare! Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ -gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Sluk tørretumbleren efter programslut. Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet! Defekt Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici. Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes Fare for elektrisk stød! Reservedele Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør. Bortskaffelse Tørretumbler: Træk netstikket ud. Skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen Fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen! Overhold sikkerhedsanvisninger ne på side 11! Tørretumbler Energiforbrug** Brugsog opstillingsanvisning Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren tages i brug. da

3 Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed. Miljøvenlig bortskaffelse Bortskaf emballagen miljøvenligt. Denne tørretumbler er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE). Direktivet fastsætter rammerne for returnering og genanvendelse af kasserede apparater i alle EU-lande. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: Indhold Side Forberedelse Indstille program Tørring /4 Anvisninger om vasketøj Finjustering af tørreresultatet /6 Vedligeholdelse og rengøring Programoversigt Installation Elektrisk tilslutning Frostsikring / Transport Tekniske data Ekstra tilbehør Hvad nu hvis... / Kundeservice Sikkerhedsanvisninger Formålsmæssig anvendelse Forberede installation se side 8 kun til anvendelse i private husholdninger, kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren! Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person. Programvælger Status-/ Serviceindikatorer Resttid Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Ekstra funktioner Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Kont Stik sti Sorter vasketøjet Tøm lommerne i vasketøjet for genstande. Vær især opmærksom på lightere! Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning om Uldkurv Vælg prog Væ... og til Alle taster er s let berøring er Try Tørretumblere med fnugfilter tørt, strygetørt, skabstørt, løsning af tøjet/færdig Rengør fnugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand side 4/6. (Fnugfilter) Tøm kondensvandbeholder. (Beholder) Programslut efter 1*-24 timer (tryk evt. flere gange på tasten), (* alt efter, hvilket program, der (Tidsforvalg) er valgt, f.eks. tid 1:54 time 2 timer. Kan altid ændres til næste hele time.) 0, 1, 2, 3 Tørreresultatet (f.eks. Skabstørt) kan tilpasses i tre trin (1 - maks. 3) for programmerne Finjustering af Bomuld, Strygelet, Mix og SuperLyn 40 Standardindstilling = 0. tørreresultatet Finjustering af et af disse programmer ændrer ikke indstillingen af de andre. Yderligere oplysninger side 5/6. (Skånetørring) Reduceret temperatur til sarte tekstiler, ve f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acet (Antikrøl) Reducerer krølning og forlænger anti-krølnin programmets afslutning. (Signal) Fra - eller tilkobling af signal ved programsl 1 2

4 roller tørretumbleren netstikket i kkontakten i! + læg det ind (alt efter model). ram + indstil lg tørreprogram... pas det individuelt 1 2 Tørring Kondensvandbeholder Indvendig tromlebelysning (alt efter model) Betjeningspanel Tømme kondensvand ud Tøm beholderen, efter hver tørring - ikke under selve tørreprocessen! 1. Træk beholderen til kondensvand ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet bort. 3. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis (Beholder) blinker i displayet Hvad nu hvis..., side 10. Rengøre fnugfilter Rengør fnugfiltret efter hver tørring! 1. Luk lugen op; fjern fnug fra døren/området omkring døren. 2. Træk fnugfiltret ud, og luk det op. 3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt! 4. Luk fnugfiltret sammen, og sæt det på plads igen. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Tage vasketøj ud Tromlen bevæges i bestemte intervaller ved hjælp af den automatiske anti-krøl funktion, vasketøjet løsnes og luftes i en time (to timer - alt efter model, hvis funktionen (Antikrøl) vælges ekstra). ensitive, så en nok! k på tasten start n må kun benyttes! 3 Serviceklap Fnugfilter Tromle Luftgitter Programslut når lyser i displayet. Afbryde program Efterfylding eller udtagning af vasketøj. d længere tørretid; at. gsfasen efter ut. Tørring Tørringen kan afbrydes kortvarigt, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Det valgte program skal derefter fortsættes og afsluttes! Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet! Tromlen og lugen kan være varme! 1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt. 2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen. 3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. 4. Tryk på tasten start. 3 4

5 Anvisninger om vasketøj Finjustering af tørreresultatet Plejeetiketter på tekstiler Følg producentens vaskeanvisninger! Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skånetørring). Må ikke tørres i tørretumbler. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne side 11! F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede). Sart stof (silke eller syntetiske gardiner) risiko for krølning! Vasketøj tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder). Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen. Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren. Tør ikke uld i tørretumbleren, men brug den kun til opfriskning side 7, programmet Uldfinish 6 (alt efter model). Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt. Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. Finjustering af tørreresultatet side 5/6. Maskinstrikkede stoffer (f.eks. Tshirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring vælg ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen. Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj optimering af tørring. Miljøbeskyttelse / Energisparetips Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også stygelet tøj. Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke Programoversigt side 7. Ventiler rummet grundigt ved tørring. Rengør fnugfilteret hver gang efter tørring side 4. Hold kondensatoren ren Vedligeholdelse og rengøring side 6. Hold lufttilførslen fri stil ikke genstande foran luftgitteret, og klæb det ikke til. Finjustering af tørreresultatet Indstilling af trin for tørregrad Vælg Fra 1 x mod højre (Skånetørring) holdes inde og 5 x mod højre (Skånetørring) trykkes, indtil det ønskede trin er nået Vælg Fra L:00, L:01, L:02, L:03 vises efter hinanden Kort signal ved ændring fra L:03 til L:00, langt signal - andre situationer. Vedligeholdelse og rengøring Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftkøler, fugtfølere Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme. Under tørringen kan der ind i mellem danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblerens funktion! Rengør kondensatoren 5-6 gange om året eller i tilfælde af, at (Fnugfilter) blinker, efter at fnugfiltret er blevet rengjort. Luftkøler / Beskyttelsesfilter Tag beskyttelsesfiltret ud, når det skal rengøres! Luftkøleren, som befinder sig bag ved beskyttelsesfiltret, skal rengøres en gang om året! Lad tørretumbleren køle af. Læg en sugende klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud. 1. Frigør serviceklappen. 2. Luk serviceklappen helt op. 3. Drej de to låsearme ind mod hinanden. 4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud. Pas på ikke at beskadige beskyttelsesfiltret og luftkøleren! Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande! 5. Rengør beskyttelsesfiltret / lufkøleren helt, og lad vandet dryppe godt af. 6. Rengør tætningerne. 7. Skyd beskyttelsesfiltret / lufkøleren ind igen, grebet skal vende nedad! 8. Drej begge låsearme tilbage på plads. 9. Luk serviceklappen, til det går i indgreb. Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne. 1. Luk lugen op, og rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! Kun i slukket tilstand! 5 6

6 Programoversigt se også side 5 Sortering af vasketøj efter tekstil- og stoftype. Tekstiler skal være tørretumbleregnet. Efter tørring: Vasketøj... stryges stryges let efter stryges ikke rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER **Bomuld max. 7 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller linned. **Strygelet max. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske stoffer og blandingsstoffer, bomuld, der er let at holde. **Mix max. 3 kg Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet). Strygetørt Vasketøjets tilstand egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå rynker). Skabstørt Til etlags vasketøj. *Ekstra skabstørt Til vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. Værdierne kan afvige afhængigt af tekstiltype; sammensætningen af det tøj, der skal vaskes; tekstilernes restfugtighed samt mængden af tøj i forhold til de angivne værdier. SuperLyn 40 max. 2 kg Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionstøj, fleecetekstiler (jakker/bukser med aftageligt indvendigt for skal tørres separat). Outdoor max. 1,5 kg Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere fyldige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet. Uldfinish 6 max. 3 kg Tidsprogram varmt 20 max. 3 kg Fortørrede, skrøbelige tekstiler i flere lag af akrylfiber eller enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring. *kun til programmer Bomuld og Strygelet **Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model). Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stof kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof. Anbefaling: skal tørres hver for sig! WT46E305DN 9301 / *840491* Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str München/Deutschland 7 Installation Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning, uldkurv (alt efter model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Hold ventilationsgitteret foran på tørretumbleren frit tilgængeligt. Hold området omkring tørretumbleren rent. Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne side 11. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde. Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt ( side 9) skal stemme overens! Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen.tromlen skal være tom! Typ E Typ K Frostsikring / Transport Forberedelse 1. Tøm kondensvandbeholderen side Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten start kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent 5 minutter, og tøm atter beholderen for kondensvand. 5. Stil programvælgeren på Fra. Ren og i niveau Hold ventilationsgitteret frit Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare! 8

7 Tekniske data Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde) Vægt ca. 45 kg Maks. fyldningsmængde 7 kg Beholder til kondensvand 4,2 l Tilslutningsspænding Tilslutningseffekt Afsikring se mærkepladen på maskinen Omgivende temperaturer Fabrikationsnummer/ Produktionsnummer Mærkepladen er anbragt på bagsiden af tørretumbleren. Indvendig tromlebelysning (glødelampe E14, 25W) Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes og efter programstart. Lyset slukkes automatisk. Udskift af pæren side 10. Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.) Tekstiler/programmer Restfugtighed i tekstiler efter centrifugeringen Tørretid** Energiforbrug** Bomuld 7 kg Skabstørt* 1400 o/min (50%) 112 min 3,54 kwh 1000 o/min (60%) 131 min 4,13 kwh 800 o/min (70%) 150 min 4,72 kwh Strygetørt* 1400 o/min (50%) 93 min 2,55 kwh 1000 o/min (60%) 111 min 3,22 kwh 800 o/min (70%) 130 min 3,90 kwh Strygelet 3,5 kg Skabstørt* 800 o/min (40%) 48 min 1,35 kwh 600 o/min (50%) 60 min 1,65 kwh * Programindstilling til prøvning iht. gældende standard EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets resterende fugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Tekstiler/programmer Tørretid Energiforbrug pr. år Bomuld 7 kg / 3,5 kg* Skabstørt*** 89 min / pr. cyklus 497 kwh / pr. år ***Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF. Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice) Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Søjlemonteringssæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt! 20300: Identisk med 20310, men med udtrækkelig arbejdsplade. Tilslutningssæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afledes direkte via en slange. Indbygning uden topplade Der skal ubetinget monteres en metalafdækningsplade af en fagmand i stedet for toppladen. 9 Hvad nu hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/ tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: DK Oplys apparatets fabrikationsnummer (Enr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice. Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Indikatorlampen start lyser Er stikket sat i stikkontakten? ikke. Er der valgt et program? Kontroller kontaktens afsikring. Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten start blinker. Symbolet (Beholder) og indikatorlampen start blinker. Symbolet (Fnugfilter) og indikatorlampen start blinker. Tørretumbleren starter ikke. Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for Energispare-modus. Tøm kondensvandbeholderen side 4. Kontrollér slangen til afløb af kondensvand, hvis den findes. Rengør fnugfilter og/eller kondensatoren under rindende vand side 4/6. Er der trykket på tasten start? Er lugen lukket? Er programmet indstillet? Ligger omgivelsestemperaturen over 5 C? Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rengør pakningen rundt om kondensatoren. Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i hak. Forekomst af rynker. Tørreresultatet er ikke tilfredsstillende (vasketøjet føles for fugtigt). Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program side 7. Varmt vasketøj føles mere fugtigt, end det egentlig er! Det valgte program passer ikke til det ilagte tøj. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet side7. Anvend finjustering af tørreresultatet side1/2 og 5/6. Fint kalklag på fugtfølerne rengør fugtfølere side 6. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, låge åben eller maks. tørretid nået. Tørretid for lang. Rengør fnugfiltre under rindende vand side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret Sørg for at holde indsugningen fri side 8. Omgivende temperatur over 35 C Udluft. Fugtigheden i rummet stiger Udluft rummet grundigt. markant. Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme. Èn eller flere indikatorlampen for programstatus blinker. Den indvendige belysning fungerer ikke (alt efter model)? Rengør filter og luftkøler side 4/6. Kontrollér opstillingsbetingelserne side 8. Sluk, lad tørretumbleren afkøle, tænd den og start programmet igen. Træk netstikket ud, klap den indvendige afdækning af pæren, der sidder over lugen, ned (med en Torx 20 skruetrækker), og udskift pæren. Luk afdækningen. Tørretumbleren må ikke benyttes uden afdækningen! 10

8 Sikkerhedsanvisninger I nødstilfælde Tørretumbleren må KUN... Tørretumbleren må ALDRIG... Risici Installation Nettilslutning Drift Defekt Reservedele Bortskaffelse Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra. anvendes indendørs i husholdningen. anvendes til tørring af tekstiler. anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. ændres mht. teknik eller egenskaber. Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren. Husdyr må ikke komme i nærheden af tørretumbleren. Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet. Pas især på lightere Eksplosionsfare! Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den Maskinen kan vælte! Fastgør løse ledninger Fare for at snuble! Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: Netstikket og stikdåsen skal passe til hinanden. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke stikket med våde hænder Fare for elektrisk stød! Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten. Pas på ikke at beskadige netledningen Fare for elektrisk stød! Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) Brand-/eksplosionsfare! Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes Eksplosionsfare! Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ -gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Sluk tørretumbleren efter programslut. Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici. Netstikket skal altid trækkes ud af stikkontakten, inden pæren til det indvendige lys udskiftes Fare for elektrisk stød! Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør. Tørretumbler: Træk netstikket ud. Skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen Fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde. Overhold sikkerhedsanvisninger ne på side 11! Tørretumbler Brugsog opstillingsanvisning Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren tages i brug. da 11

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden.

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten.

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten. Den nye tørretumbler Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere, som forlader

Læs mere

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Anvendelse iht. formål

Anvendelse iht. formål Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen. Aqua-Stop Aqua-Secure Standard Netkabel Tilløbsslange Afløbsslange 1. Tag slangerne (afhænger af den enkelte model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH56400 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTL6407SK

Din brugermanual BOSCH WTL6407SK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GOC 560B English 2 Dansk 13 Norsk 24 Svenska 35 Suomi 46 6 kg INDEKS Introduktion 14 Leveringsoplysninger 14 Udpakning af produktet 14 Sikkerhedspåmindelser 14 Installation

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere