M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc."

Transkript

1 Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= <&> Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet Adressebkens redaktin fra vedkmmende kntrer eller bestyrelser. Amtmand g stiftamtmand Bthner, Harald, Elvegaten 1!7 Amtsagrnm Binum Erik A. Hammer, Buvikea Amtsingeniør,,,,,,,,,, I0r Søndre T.kjem-s amt Barth, Fredrik,,,Gaanlehaugen", Gamle Aasvei Amtsknduktør fr Søndre g Nrdre T.hjems amter f Gram, Einar, ingeniør, Nyveien 8. Amtskæmnerkntr Søndre Trndhjems amt, Brinken' 7. Amtskæmner: Langbach, Søren. Amtsskattestyre, Pirmand stiftamtmand Bthner. Sekretær amtskæmner Langbach. Amtsdyrlæge Erdang, Jens, Prinsens gt. 2&. EM MnifC UåNnCE RAMIf nnivill-l JtnuniR ' Amtsskattekmmissinen Se ligningskmmissinen. Amtsskgmestre Aaeag, Eich., Stenberget 5 figsbø, lav, Ilevlden 3 c. Arkiver Stiftsarkivet (prettet 13. juni 1850), Bispegt. 7 b. Kl g 4 7, u,nåt. lørdag. Arkivar: Friis, Jakb. Befsaas, J., Singsakerbakken 27 Hansen, Fr., Bispehaugens skle Auktinsfrvalter Se skattefgd Aviser. Se redaktiaskntr-er _!E^ S2 Aviskiskerne ZS staar i direkte frbindelse med rikstele- J5 grafen -g mttar saavel lkale sm uten- &> bys telegrammer g rikstelefnsamtaler. «e Ekspeditin: Munkegt SS Indehaver: Jhs. Mæhle besør er INKASS prmpt g bimg a» «il- «_* D A Wl/CflDDFTWtRlfiCC

2 FRLANG altid E, G. DahhTBrrøries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM 1TÆ Bankfrretninger u,.+_> <D _ a ca (L) «s <0 D a Badeanstalter Ilens sjøbadehus mad fri adgang fa: alle Trndhjems lysbadeanstalt,. Tryggv.gt. 22. Telefn T.hjems sjøbadeanstalt (.ved St. lafs kai) er i Sfflmexinaanederne aapme hverdage fr damer 9 11 g 3^2 5, fr hexier 11/4 2'% g 5/^ 8, søndage fr hetxer fra Billetpriserne er 20 øxe fr Iste klasses bad, 10 øre fr 2den klasses. Aarsbillet kr med h.duk, kr uten h.duk. Trndhjems østre flkebad, N. Baki. 80. Badet er aapent: Mandag, tirsdag;, nsdag, trsdag kl Fredag g løxdag kl Trndhjems vestre flkebad, Hspitalsl. Badet er aapent liver dag frå kl. 2 8 em. Badstue fr damer: Tirsdag g fredag. Badstue fx herrer: Mandag, nsdag, trsdag g løxdag. Dusch fr damex: Måndag, nsdag, trsdag g lørdag. Dusch fr hexxex: Tirsdag g fredag. Trndhjems varmbadanstalt, Drnn.gt. la. Anstalten er a,apen alle hverdage ffa kl. 9 mrgen til kl. 8 aften. Rmer-, darnpg duschbad fr damer alle frmiddage frå kl '(nsdag frå kl. 10 3) fr hexxer alle dage frå kl. 12^ 8 (nsdag fra H. 3K 8).' Karbadene Iste g 2den klasse er aapne hele da.gen. Banker Den nrdenfjeldske kreditbank, Drnn.gt.3 Kl Telef Bankchefen 1246, kntxchefen 2149, sekretæren 3755, bkhlderen Direktin: Berg, Andr., adm. direktør,'drnn.gt. 3 Gltermann C., Nyveien 11 Knff, Albrigt, Drnningens gt. 2 Thaulw, Chr.,. Tryggv.gt. 42 Nissen-Drejer, majr, Sverresgt. 3 Kntrchef: lssen, Hj. Jul., Museumspl. 3 Hvedkassererer: Svendsen J. M.,,,Vang", Bakaunet Sekretær: Aas, Einar,,,Aashytten", Bakaunet Bkhlder: Tellesbø,. S.,,,Trldhaugen", Ladeh. Underkasserer: Jhnsen, F. $., Bergsligt. 13 Fuldniægtiger: Dahl, Jens P., N. Baklandet 70 Larssen, Petter,,*Heimstad", Ladeh. Hansea, Haakn, Schultz gt. l Flønæs, Ingebrigt,,,Aasheim", Bryns v. Bach, Arne, Kngens gt. 60 Brgen^ Vebjørn, 'Gyldenløvesgt. 2il Hansen, Einar, Schultzgt. l Andersen, Karleifi Dahl, Gregusgt. 4 Me, Reidar, Heimdal st. Thun, J-stei,n, Skrænten l ttesen, Trbjørn; Biergsligt. 11 Wld, Sverre, Brbakken 4 Leistad, J. A., Søndre gt. 12 Thresen, Waldem., Kngens gt. 104 Dybvig, Birger, Baahusgt. 14 b Bø, Trmd, E. Skakkes gt. 53 Engan, Trygve, S. Baklandet 62 Sæther. Gurine, Fagerviken Skaset Aslaug 0. Møllenb. gt. 74 Ødegaard, Sigrid, Krangt. 3 Missen, Slveig R., 0. Baklandet 62 Vik, lga, Gl. Kirkevei 12 a vam, Arne, Rsenbrg gt. 24 Schønning, Sfie, Bakkegt. 11 Jacbsen Margt Thyhldtv. 12 Ndt, Arne, 0. Singsaker Revisin: Grøntvedt, Peter, Kleitsgt. 2 Lssius, Fredrikke, frk., E. Skakkesgt. 5 Hals, Ragnhild, fru, Munkegt. 3 Bryn Hjørdis, frk.' Drnn. gt. 68 Klinge, Andrea, frk., Krgstuen, Bryns v. Bud: Wæ.r,nas, laus, Drnniiigensgt. 3 Jacbsen, Caxl, Tyhldtveien 12 Fyrbøter: Hagen, luf, Søndregt. 10. Den nrske handelsbank A/S, Søndre gt. 13 Direktin: Vlckmar, P. direktør, Bøndregt. 13 Amdahl, Karl, bankchef, Bxatli, G. Aasv. lerichsen,., knditr, Nrdre gt. 8. Hansen Cllin,.TjSakf., H. Lundgr.gt. 2 Bratt, Jh. F., knsul, Munkegt. 16 Simnsen, E. Bull, direktør, Svexresgt. l Kntrchef: Armtsen, Th., Kjøbmandsgt. 16 Sekxetær: Bergan,., Berglits gt. 5 Bkhlder: Sæther, B. Chr., Baahusgt. 2 Chef fr indskudsavdelingen: Nielsen, Jacb, Dxdnninge,ns gt. 31 Deptchef: Rgnhaug, Jh., Klstergt. 18 Revisjns chef: Walstad, S., Nnnegt. 25 Dnnl/ n»- nnrnl/annø mttar Indskud g utfører alle Fndschef: Blstad, S., Arkitekt Christiesgt. 4^ Fuldmægtig ved fndsavdelingen: ' Fasting, Eyv.,,,Stensli", G. Aasvei Kasserere: lsen, Harald, hvedkass.,.jheinili", Dyrbrgveifi Ndt, Fr., underkass., 0. Singsaker 2 Krg, P. Edv., underkass. N. Møllenb. 18 Walstad, Einar, Nnnegt. 25 Lie, Asbjørn, Falsens gt. 6 Østbye, Ragnar, Ark. Chris-ties gt. 5 Fahlstrøm, Kristian, Klsteigt. 20 Lykke, Birger, «Smmerr", 0_en Henriksen, Jhannes, Byaasyeien 26 Kleven Magnus., Vldsminde l Rise, Marit A., Gl. Aasvei 8 Rønning, Lna, Vr Frue gt. 4 Hltermann, Augusta, Museumspl. l Plustad, Asbjørn, Skandsegt. 26 Bye Rønning, Christine, Drnn. gt. 42 Stkbak, Aksel, Kirkegt. 40 Samdahl, Gumhild, Kirkegt. 3 Aune, Ivar,,,Trudvang", Gl. Aasvei N.æss, Erling,,,Fagexvan.g". Aarnes, Anka,. Tryggv. gt. 17 J Leergaard, Haakn,,,Nyrø", Dyrbrg Svtsdahl, Amund, Kirkegt. 52 Brgen, Anine,.Xilienhaug", Wesselsgt.,. Strand, A.nna, St. lafs gt. 14 Sveen, Anders H., Dx.nningen.s gt. 62, Jhannesen. Bj.,,,FredIieim", Bakaunet ; Hltne, le, Nedre Baklandet 77' Støwer, Trbjørn, Indierredsv. 57 vale, Inger, Fæstningsgt. 15, "Rønning,.,Arvid, Kalvskindsgt. 4 Jenssen, "laf, Nyveien 12 Sæther, Sigurd, Berglitsgt. 5 Hieinibeck, B. Chr., Bispegate», 9 Bjerka,n, Trygve, Hmmelvik Bjøntegaard, Jacb, Søberg Le, Paul, Prinsens gt. 2 Barstad, Ingulv, Museumsplads 3 Bye, Andr., Østre Ilen 5 Eggeni, Gnnnar, Wesaels gt. 5 Rgnhaug, Sv., Klstergt. 18 Jhnsen,laf. Drnningens gt. 82 Sæb, Alma, Batteri gt. 2 Wld, Bjarne, Østersundsgt. 24 Lund,:. Hagen, Ilevlden 16 Wld, Einar,. Tryggv. gt. 51 Appelbni, Hans, Nyveien 6 Bach, Rlf, Kjøbmandsgt. 8 Almaas, H.,,,Sllieh'!, Blusevldsbakken Bahke Birgit, Prinsens gt. 8 Bjørnseth, Sigurd Vaktmester: le Skjetne, Søndre gt. 13 Bud: Christensen, M., Søndre gt. 13 ' yånrpi mm Slem, scar Eggen, Harald, Asylveiten 2 A/S Haandverkernes bank g sparekasse. Th. Angells gt. 8. Kl Tlf. 746, 776. Direktin Hlst, Einar, Nidaxøgt. 82 Widerøe, M. C., Th. Angells t. 24 " Bxuun, Fritz,. Txyggv.gt. 37 Bhne, Fr., Vangslund, Øen Andersen, I. Anker, Nrdre gt. Kasserer: Aas, Andr., Bakaunet 32 Bkhlder: Gudde % P., Skansegt. 6 Knudsen H., St. Jørgensvt. 5 a Falkanger, E., Ø. Møllenb.gt. 35 Haugen, C., Krs viken Tthamm-er, A., Nnnegt. 8 W ane, A., E. Skakkesgt. 9 Hagerup H. Øvre Allé 5 Jyssum, T., Smineisætexen Bye, laf, N. Møllenb.gt. 31 b Revisrer: Wighammer, Chr., Elvegt. Wærnes, Einar, Singsaker Bud: Eriksen, Axel, Th. Angellsgt. 8 Kngeriket Nrges hyptekbanks laanektr. Drnningens gt. 6. Telefn 1410 f. Adrninistratin: Bexgersen, B. K,, assessr, Singsaker (frmand) Hff,.Jacb T., Ørlandet Fjermstad, P.,,,Mhldt", Strinden Flck, H., byfgd, Kalvskindgt. 3 Galtvik, Andreas Pettersen, Frsta Hagerup, K., landbrukssklel., Sparbu Schei, B.., lensrn,, Stadsbygden Sekretæ.r: Rm,,.r.sakf., Stenberget 3 Kasserer: Nilsen, H. A., Skansegt. 6 Bkhlder: Faanes, K., N. Møllenberggt. 16 Uthug J. L. fuldm. Fler, Thedr, Kngensgt. 29' Faanes, Edvin W.,,,Heim", Strinden Revisxer: Stene, A., bankkass., Heimen, Singsaker Blm,, Chr., advkat, Søndregt.' Nrges banks avdeling, Kngensgt. 1. Kl Telefn 482, Bestyrelse: Løchen, laf, adj. bigerrnester Grønning, August Emil, kjøbmand Buen, A., redaktør Faanes, H., lensmand Riehtex, le, gaardbruker Melandsø, Jh., grsserer besørger INKASS prmpt g billig 1 t u f

3 Ferlang altid L G. Dahls Bryggeries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM Bankfrretninger 10 Distriktsintendanturen Se under militære kntrer ; Divisins & kmraandantkntr Se militære kntrer U) jy Exercerhuset jf^v» Munkegaten 4. 2 a> <u cu V) *- 'l Fabriktilsynet Sætlire, Th., dr. (fprmand) Løveaptaket Fattigf rstanderkntr, Strindens Kjøbrnandsgt. 24, aapeat måndag, usdag, trsdag >g lørdag kl. 9 1 fm. Tlf Fattigvæsenet Fattigstyrets medlemmer: Løchen, laf, brgermester, frmand ttesen, I. A., res. kap. til Lademen Husby, Jhn, kjøbmand, Schultzgt. l,. ' vicefrmand Lindbe, Ø.,.r.sakf. Nidareid Schulz, Gudrun, fru, Prinsens gt. 8 a Rsvld, Anth., kntrfuldm., Elges.gt. 83 Røsch, K., dispnent, Nrdflåten, Sings. Myhren, Ingebrg, fru, Anfcer&gt. 2 Vinge, Jh., lærer, Gyldenløvesgt. 25 Langseth, A. J., vgnfører, Frstav. 5 lsen, Axel, snekker, Brdalsgt. 6 Fattigvæsenets kntrer i Kngens gt. 7 Sekretæren: Kntrtid 9 l g 4 7. Haave, B., sekretær,,,slhaug", Øvre Kristianstensgt. l Slberg, A. M,, fuldm., Østersunsgt. 24, Berg, Adlf, Wesselsgt.. Havdahl, L., Kjøbmandsgt. 20 Haave, Bergljt,..Slhaug",. Øvre Kristianstensgt. l Fattigfrstanderen fr Iste distrikt Kntrtid 9 12 fm. Pattigfrs-tander: Andersen, P., Weidemans vei 13 Hals, K., Nyveien 10 Fattigfrstanderen fr 2. distrikt g frstanderen fr utsatte. Knttrt fm. Fattigf rsta,nder: Dahl, Niklai, Strandv. 9 I Arntzen, Alb., Kjøbm.gt..26 Fattigfrstanderen fr 3. distrikt Kntrtid 9 12 fm. FaMigfrstander: Kvakland,., Klsterg. l U;ri, Elias, Munkegt Fattigkassererkntret..Kntrtid 9 1, 4 5 ;'. Pattigka.sserer: Gellein, Jens, Klstergt. 16 Msleth, Jhn, Jmfrugt. 14; Hansen, Ragnhild, ischultzgt. l Jakbsen, Brghild, Danielsvt. 15 Byen er i fattigvæsenets anliggender inddelt i 8 kredse g disse igjen delt i 57 rder. Fr hver.kreds er pnævnt et av fattigstyrets medlemmer sm tilsynsmand fr hver rde er av magistrat -g frmand» skap fr,3 aar ad gangen valgt en fattigverge. Feiervæsenet, kntr isøndregt. l. ' Frretningsfører: Telstad, L, Mellemv. 30 Feiermestre: ; lsen, Jh., Sandgaten 73 (1. distrikt) lsen, Chr., Singsakerb. 48 (2. distrikt) Berglund, B., Brinken 6 (3. distrikt) BTuaas, A., Trdenskj.gt. 15 (4. distrikt) Frlikskmin issinen, Munkegt. 17 Piene, C. Chr., Ark. hristies gt. 4 b Alstad, L. Brænne Bernh. fhv. statsraad Halvrsen Magnus fhv. statsraad Frmandskapet Se kmmunebestyrelsen Fyrvkter Wiguin, Jh.s, Munkhlmén Gasverket Nye gasverk, J arie veien 8 Gamle gasverk, «Sverres gt. 10 T.hjems kmm. kulhandel, Verftstmten. Kntrtid: 1. mai til 15. september % 1 A ya, lørdage kl september til 30. april 9 1 g 3^ 7. Lørdage til kl. 2. Eksped. kun m frmiddagen. Driftsbestyreren sikrest: Driftsbestyrer: Helgeby, Kjell, Jarleveien 8' Teknisk avdeling: Eide, Ingvar, driftsassistent, Kirkegt.,4i Rinuan, Ambrsius, verksm., JarleT. 8/. Merls;a.ntile avdeling: Midttømme, J.> kasserer, BergsEgt. 13 Digre, laf B., bkhlder, Nyveien 56 Arentz, tt, sekretær, Devldea 3 b Sæther, utsalgsbestyrer (kmmunale kulhandel) Elge sæter gt. 25 kjøper g saelger Jbnsen, utsalgsbestyrer, (Gasverket) villa,,luna", ved Rønningsb. Sverres gt. 10: Det gamle nedlagte gasveik. Midlertidig utstillingslkale g utsalg av kks g kul til avhentning. Jiarleveien 8: Trndhjems gasverk: Ekspeditinskntr Kassa- g bkhlder kntr Utsalg *. Driffcsassistent g verksmester Driftsbestyrer g driftsbestyrerblig. Geistligheten Biskp: Bøckman, P. W. K., Bispegt. 9 a Stiftsprvst: Svanlilm M. L. Prins.gt. 4 b. Kntrtid 9 10^ Dmsgnets menighet: 'Sgneprest: Svanhlni, M. L. Prins.gt. 4 b Klkker: Siljesæter, Waisenhusets skle Fruesgnets menighet: Sgneprest: Swen.seu S. H. H., 9^ 10^, Ark. Christies gt. 7 Resid. kapellan: Jenssen, Gustav,,9 10/". Elgesæier gt. rø Klkker: Wibrg, IL, Hspitalsgt. 5 Baklandets menighet: Sgneprest: Weider, B.., Baki. menigh.h. Kl. 9 K 1,1, desuten fredag 6 7. Resid. kapellan: Asheim Birger, Erik Jarls gt. 9. Kl Klkker: Klykken,., 10 Mi, 6 7, fredag 6 7. N. Baki. 47 Lademens menighet: Sgneprest: Stabell, IL,,,Katrinelyst" Resid. kapellan: ttesen, J. A.,..Nrdheim", Klingenbergløkken Klkker: Bergslid, A. E., Indli.veien 52 Ilens menighet: -Sgneprest: Hall, Birger, Elvegt. 8 Kntrtid Klkker: Stene, lærer, Magn. d. Gdesgt. 6 Hspitalskirken : Prest: Magelsen, N. S., Bergsligt. l Klkker: venild, H., Munkegt. 14 rganist: Jørgensen, frue, Kngensgt. 84 t Fængslerne g kriminalasylet: Pnest: Hauge, Alfr., N. Allé 7, Ø. Singsaker nm mmtimw ter Henriksen, G-., adresse: Bergen, Minde Handelsretten Farmand: Byfgden Medlemmer : Ndt, N., kntrchef Jenssen, Erling, kjøbmand Hansen, H. sen., kjøbm. Rønning, Jhan disp. Dahl, Jhan kjøbmand Ryjrd, Edv. kjøbmand Birdersen, B. J., kjøbmaid MathesB, Sverre kjøbrnand Klinge, Niklai, kjøbmand Alnes, A., kjøbmand Pulsen, C., kjøbmand Iversen, I. A., kjøbmand Hegstad,, L.., kjøbmand Melandsø, J., kjøbmand Bueh, Axel, kjøbmand Thaulw. hr., kjøbmand Digre, Einar, brukseier Huitfeldt, Tønne, brukseier Glterrna,n,n, C. kjøbmand Birun, Pritjf, kjøbmand Varamænd: Kveild, Birger, kjøbmand Jhannsen, W. R. kjøbmand Eggpn H. kjøbmand Pinne, Carl kjøbmand Bruun Fritz kjøbmad Statland, Nrman, kjøbmand Melby, F., kjøbrna.nd Bergstrøm, Jnas M., kjøbmand EST), Martin, snekker Brænne, Trygve, fabrikeier Geschwrner i Trndhjeniske g søndre Bergdistrikil ved Havneingeniørkntret Munkegt , 3-6. Tlf Darre-Jensen, W., vering., R.senb.g. 35 Smith-Meyer,., avd.ing., Drønn. gt. 32 Hjelde, G. P. materialfrv., E. Skakk.gt. 6 Hlthe, D., psyiismand, Nyveien 62 Meland, M., brvakt, Sandgt 52 Stræte A. psynsm. Thrmdsgt. 3 Havnekntret, Kjøbmandsgt. 89 Havnefgd: Kst. Hassel, A.,,,Trygstuen", G. Aasvei, Bavnekasserer: Wrsøe, Wilhelm A.,, N. Møllenbérggt. 51 II Iste havneassistent: Kristiansen, A., Mellmveien 20 2den havneassistent: Rønning, J., N. Baklandet 23 Ha vnefet jente : Daldrff, Ingv., Strandveien 11 bfesørger INKASS prmpt g billig s C cc

4 c rt i.s -J Frfang altid E. C. Dahls Bryggéries ØL Kjøp altid Jacb MatHesns! 12 ~ta. Hlmen, P., Nedre Møllenb. gt. 59 g g. Thrvaldsen, Axel,.Strandveien 27 E c Stinessen, laf, Kirkegt. 67 m» TI _. - T.. IJ CI.J_L />-! Berg-, Ingvald, Sandgt. 61 Andresen, Jhan, Ø. Møllenb.gt. 73..*: Eønning, Jens, N. Baklandet 23 a> sj Helseraadet «. Bøchniaim, M. F. D., stadsfysikus Løehen, laf, brgermester C RI Grøndahl, Chr., stadsingeniør Jenssen, H., bryggerieier Jeistrup, IL, plitimester Sæthre, T. læge, kntr Kngensgt. 7 Lien, S., Skansegt. 20 Arntse.li, K., Indherredsv. 63 Stjern, Jh., Mdareide Barlindhaug,., stadsdyrlægens kntr Shultzgt. 6 Hansen, Astrid, Schultzgt. l Ass. fr tilsynet med pleiebarn Einersen, M., underfgdens kntr Kjøbmandsgt. 18. Ass. fr den kmmende mødrehjælp. Herredskasserer, Strindens,,Kveldhe.im", Vålene, alle hverdage 9 2 Lørdage kl. 9 l g 4 6 SJ «Hjrten" _» i (T.hjems Tivli) Ilevlden 7 v ' 5, S Ingeniørvæsenet, = 12* hvrunder er henlagt: S -a Vand-, klak-, vel & brvaesenet Stadsingeniørens kntr 9 1, 3 6, tlf. 257 k & 3133, stadsing. persnlig 2315, Kjøbrnandsgt. 20. Stadsingeniør: Thesen, Trygve, Neufeltsgt. 12 Avdeling:Sin.gen.iør: Gjermstad, Tralf, N. Møllenb. gt. 51 Iste ingeniørassistent: Bøckman, K. J., Elgesætergt. 4 2den ingeniørassistent: Flønæs Herm.,,,Aasheim", Bryns vei Bkhlder g materialfrvalter: Strand, lav, St. lais gt. 13 Iste kntrist: Skjesl, Antn, Klæbuveien 54 2den kntrist Nielsen, Wilhelm, Kngens gt. 79 3die kntrist: lsen, Astrid, Byaasv. 30 Kntrbud: Nilsen, Einax,.Kngens gt. 79 '. Kntrassistent: Dalsanne, Jhan, Trmds gt. 8 psynsmænd: Skyberg, M., Munkegt. 19 Slaatmyren, E.. Klstergt. l Jensen, Trleif, Brinken 6 Haug, Martin, Klstergt. l Jernbanevæsenet Tr6*ndhjems distrikt linjerne Tønset Trndhjem, Trndhjem Strlien r Hell Sunnan. Administratinskntret: D.istriktschef: v. Krgh, C. A., Magnus d. Gdes gt. & veringeniører: Rennem, P. E., Nyveien 24 Bjerke, Ferd., Marienbrg, Nyveien Kutrchef: Dahl, C. B a kanne t 15 Inspektører: Strm, Chr.,,,Slheini", Ø. Singsaker Lrentzen» C., Stenberget 5 Bøckmann, N. Charlttenlund Muller, I. M., Berglitsgt. 5 Verksmester: Løvseth, E., Nyveien 4 Materialfrvalter: Arntsen, J. E. Ø. Baklandet 32 Bkhlder: Bye,.Axel Margid, N. Miøllenberggt. 31 Distriktskasserer: 'Wld, J., Klæbuveien 50 Lkmtivmester: StrdaM S., Østersundsgt. 18. ^ Jhnsen, Andr., Indherredsv. 47 Telegraf mester: Myhre, E.., Gardemensgt. 7 Fuldmægtig:.Eriksen, Jh., Skansegt. 4 Skam-ke, Jens, Falsensgt. 2 ; Kntrister: '! Ekseth, Haakn, Kngens gt. 81 Mælen, Chr., Wesselsgt. 24 Knutzen, C.,,»Leifheim", Vålene.Nilsen, Jhan, Wedels gt. 5 ; Knudsen, E. N. Singsakersletten 18 Hammer,. T., Nygt. 18. Jhnsen, Ivar, Haldens gt. IS Larsen, L. W., Gl. Aasvei 8 Jhansen, Jh., Petersbrg 7 Larsen, Chr., Heimdal Krgstad, P. Klevstuen 3, Nyveien Alme, Karl, Esenbrggt. 26 Andreassen, H., Selsbak Rustad, H., Heimdal DnLr nir Cnartaen besørger l N K A S S! Trndhjems statin: Statinsmester: Minken, Andr., jernbauestatinen Understatiiismester: Jakbsen, Ludv., Tyhldtv. 25 Gdsekspeditøxer: Eørsbanens. gdsavdeling: Lie, Peter, Falsensgt. 6 Merakerbanens gdsavdeling: Kmma ndantvld, Jn,,JJøisletten", Nyveifeakken Ilgdsavdelingen: Larsen, C., Marinelyst 20, Stavne. Fuldmægtiger: Statinsmesterans kntr: Bench, C., Kirkegt. 39 Passageravdelinge.n: Dybdahl,., Charlttenlund Størenbanens mbygning; Kntr, Fj,rdgt.,37.. : Telef veringeniør: lsen, M., Prinsens gt; 10 Avdelingsingeniør: Lahlum, P., Sklegt. 2 b 'Banemester: Baltzersen, B., Esenbrggt. 18 Fuldmægtig: Stubbraaten, Peder, Baahusgt. 4 Kntrist: Skjefstad, Hans, Kirkegt. 38 Trndhjem statinsarrangement: veringeniør:- ' Bjerke, Ferd.,,,Marienbrg", Nyveien Avd_eling,singeniør: Dahle, Henrik AssistentiiigenLarer: :. Pettersn, Aug., Dyrbrg, Ø. Aasvai Myrhlt, Einar, Esenbrggt. 22 Fuldmægtiger: -..: Sæther, Chr., Nyveien Espseth, Jh.s, Stavne.. '< Etrist: ','>. \. '. Awnas, Bergljt, Sverresgt. l a Kntrbud: Hjulstad, A., Ilevlden 3 c psynsmand: Lied, Hahs E. A.,.JKarlinelyst", Nyyeieii Bygningsknduktør: Stuedal, Martin, Nyveien 6 J uster kammeret, Gjetvt. 2. jtistemnester: Aarø, M., Gjetvt. S2 Kirker g bedehuse Dmkirken, Munkegt. Vr Frue kirke, Kngensgt. Bakke kirke, Nedre Baklaadet Lademens kirke, Vldsminde iiiftinri r 13 Ilens kirke, Ilevlden. Hspitalskirken, Kngens gt. St. lafs kirke (katlsk)., Prin&easgt. Jesu Hjertes kirke (.katlsk), Ilen Smmerveitens bedehus, Smmervt. Bakke menighetshus, Mølmanslid Bakkestrandens bedehus, Fjæregt. Ø. Baklandets frsamlingslkale, Ø. Baklaadet 41 Ilens frsamlingshus, H. Nissens gt. Bethania, Erling Skakkes gt. 51 BTødremenighetens sal, E..Skakkesgt. 2 a Tabernaklet baptistrn., Prinsens gt. 2 a. Methdistkirken, Krambdgt. 6 Frelsesarmeen (Perrnhallen), Prins.gt. Kirketilsyn, kmmunale Jenssen, G., res. kap. (frmand) Myhren A. agent Hansen, Laur., malerm. Sekretær:.. Kirkeværgen Dmkirkens kirketilsyn Stift : sprv,st Svanhlm, Prinsens.gt. 4 c Kl. 9 : Kirkevaerge, kmmunaie vesen, N. Dmkirkens kirkeværge: Ark. Eyjrd Gravere: Tilfredshet kirkegaard: II. Jhnsen Lademens kirkegaard: A. Knudsen. Kjøtkntrlstatibneii Schultzgt. 6. 'Kntrtid: 8 11K fm. Chef: Stadsdyrlæge E,:Laukvik Kmmunestyrets medlemmer,.-\ ' ^^ Kmmunestyrets medlemmer 1916-^ t A r b e i d r p'a r t i/e t: Tranmæl, M., redaktør. Buen, A., bankbestyrer ; Eibsskg,. K., varlærer Alstad, Lars, skrædder Skaarvld, Jihn, knduktør Thmæs, K.., jurnalist Niclaysen, H., -frr.fører Rgnes, le, frmer Tømmeraas, Karl, platearbeider Dullum, A., elektriker Vlan, Elias, murarbeider Østvik, Andreas, kaiarbeider Kalvaa, Antn, sekretær Eidem, le, inspektør Wiggen, I. M., kntrbetjent besørger INKASS rmt g billig. CTR

5 j FRLANG altid E, C. Dahls Bryggenes MINERALVANB 14 Ld Z er I- c Ø _,. f/j if... r "\ L l Sundbye, Gustav, fabrikarb. Barreth, Isak, møbelsnekker Schjølberg Ingebrigt lssefrmand Fru Nielsen» Emma Fru Hlsbø, Karen Alnes, luf, kntrbetjent lsen, Halvard, maskinarbeider Helland, le, pstbud La.ngs.eth, A. J., vgnfører Pettersen, le, snekker Schjetne, Karl, stertypør Schjerve, Sivert, ekspeditør Gulvg, la, maler Stigum, K., brandmand Fladaas, Axel, lkmtivfører Rinnan, le, gasverksarbeider Leistad, Jhn, skibstræarb. Isaksen, Helmer, blikkenslager Garberg, Peder, bruskjører lsen, J. G., platearbeider Pettersen, Jørgen, havnearbeider Eggen, Henrik lkmtivpudser Skjenstad,., snekker Kristiansen, William, psynsbetjent Hellberg, Ludv., baker Bjørgum, S., skrædder Maaren, E., sktøiarbeider Bålstad, Antn, byarbeider ' Hansen, Clara, tjenestepike Arntzen, Th. K., maler Mathisen, Anna, frue.saugestad, Gurine, frue Berg, Petra, frue Det knservative parti: hristie, Sara, sklebest. Andersen, J. Anker, salmaker Me, Andreas, kjøbmand Jacbsen, Carl bankbud Fru Jenssen, Emma Frk. Frst, Angelique Fru Michelsen, Jhanne Lamgback, Søren, amtskæmner Klingenberg, dd, advkat Lykke, Ivar, kjøbmand Bauck, Henrik,.r.sakfører Thaulw, Chr., kjøbmand Bruun, Jhan, j.sakfører Erichsen,. knditr Hlmsen, H., direktør Bøckman, E. D.,.r.sakf. Kvenild, Birger, kjøbmand Me, Jacb, veringeniør Bøckman, Nils, kaptein Kjeldsberg, F., kjøbmand Bødtker, Fr. E., læge Setsaas, Chr., rørlægger Bratt, Jh. F., kjøbmand Rank nir Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Dahl, Einar,.r.sakfører Lund, J. G., ing. verlærer Vinje, A., vgnmand Pedersen, Jh. P., verlærer Christensen, Sverre, murmester Hagen, Sverre» kaptein ing. Aavatsmark,., kjøbmand B-rænne, Trygve, fabrikbestyr-er Eekhff, M., kjøbmand Hegistad, L.., kjøbmand Erlandsen,., malermester hristphersen, A., tandlæge Hanssen, Karl, M., kjøbmand Hlst, Chr., agent Huitfeldt, Tønne, brukseier Ibenleldt, C., tldkntrllø^r Venstre : Fru Aas, Ingebrg, læge Heggstad, lav, prfessr Brdal, A., læge uren, Henrik, læge Tranaas, P. J., underfgd Henm, lav, lærer Halvrsen, Abraham, brandchef Nrdahl, Thv., lkmtivfører Tønne, Jh. P., revisr Melandsø, Jhan, kjøbmand Værnes, Albertine, frue Ødegaard,., km-seisjant Ellingsen, Elmil, skrædder Pedersen,. Chr., frretningsfører Fr i s i n d e d e v e n s ti e : Halv-rsen, Magnus, statsraad Lie, Ben j., verlære-r Bang, J. S., læge Rønning, Jhan, dispnent Grønlie, Ivar, kjøbmand Bryn, Kr., bankchef Getz, Alfred, prfessr Buzzi, Jhs., kjøbmand Tvete, B. M., frstander Kvam, Edv., dampskipsekspeditør Perleff, Mrten, _.ræakfører Thune, Nils, plitiinspektør Knservative liberale a v h l d & p a r t i : Hansen, Låur., måler Ken, Aslaug, telegrafistinde Svebak, Hans, sekretær Eriksen, Jhan, jehibanefuldmægtig Pettersen, K., verlærer Jhansen, Jul,, urmaker mtiar Indskud til hei est e Rente PRIVATBANKEN l TRNDHJEM S& Bankfrretninger Prmandskapets medlemmer ' I. AT beide r partiet: Ribsskg,. K., verlærer (rdfører) Tranmæl, M., redaktør (vicecrdfører) Alstad, L., skrædder Alnes,., kntrist lsen, IL, maskinarbeider Niclaysen, H., frretnings f. Schjerve, S., ekspeditør Wiggen, I. M., kntrist Tfarnæs, K.., jurnalist Eidem,., inspektør Nilsen, Emma, frue Dullum, A., kntrllør Schølberg, E., ls.sefrmand Gulvaae,., måler Sundby, G., fabrikarb. Pettersen, le, snekker II. Av knservative, liberale g avhldspartierne: Eirichsen,., knditr Kjeldsberg, F., kjøbmand hristie, Sara, frue Me, Jcb, veringeniør Kvenild, B., kjøbmand Bryn, Kr., bankdirektør s Bang, S., læge Hansen, Laur., måler Htesen, H., direktør Bøcknian, E. D.,.r.sakfører Rønning, Jh., dispnent Svebak, Hans» sekretær Andersen, I. A., sadelmaker Frst, An:g«lique, frk. Me, Andreas, kjøbmand B0ckma.ii,'Nils kapteå III. Avvenstre: : uren, Henrik, læge Suppleant: Henm, lav, lærer Frmandskapets sekretær 10 l, 4 5 Piene, C. Wilh.,.r,sakfører Raadhuset, Kn,gens;gt. 2 Bpæl Kalvskindsgt. 6. Knsertlkaler Arbeiderfreningens festsal, Kngensgt. 19,,Cirkus" Studentersamfundet, Prinsensgt. Kathedralsklens festsal, Munkegt. 8 Turnhallen, Prinsensgt. la. Haandverkerfreningens festsal, Kjøbmandsgt. 12 Frimurer lgens festsal, Kngens gt» 3 Verdensteatret, Prinsensgt. Kng Karl Jhans arbeidsstiftelse ise avdeling B. Kngsgaarden, bak Dmkirken. Knsuler, fremmede magters Amerikas frenede stater: Brekke, Bernh. Jun.,. Trygv.gt. l Argentina: Fsse, Aug., viceknsul, Fjrdgt Belgien: Bachke, hr. Anker, knsul, isøndregt. 21 Brasilien: Klingenberg, Ingvar, viceknsul Krambdgt. l (Lilletrvet) Brch Nielsen,., knsularagent, '. Tryggv. gt. 22 Danmark: Bratt, Jh. F., knsul, kntr Drnn.gt. 4 Frankrike: Klingenberg, Ingvar, knsularagent, Krambdgt. l (Lilletrvet) Italien: Larsen, Jrnar, knsularagent, Fjrdgt. 5 Neder landene: Bachke, A. H., knsul, Fjrdgt. 13 Prtugal: Berg, Sverre, viceknsul, Kjøbm.gt.. 46 Rusland: Viceknsulat, Søndre gt. 6 Spanien: Me, Andreas,. Txyg.gv.gt. 31 Strbritannien g Irland: Kjeldsberg, Francis, viceknsul. Tryggv.gt. 15 Martin, J. B., viceknsul,. Tryggv.gt, 15 Sverige: Øien, Adlf, knsul, Sandgt. 7 Tyskland:' i Jenssen, A., knsul, Kjøbmandsgt. 40! Mtinzenthaler, dr., sekretær Østerrik-Ungarn:...(f. i ledig) besørger INKASS prmpt g billig,

6 D Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes Øl- 16 Kntrlkntret fr navigatinsinstrumenter, '.. -. '. Kngeås gt. 93, telefn 741 Bestyrer: Andrff, K. S. ; Klingenber.g, H., ; g I. W. Isachs«n Kriminalas3'let, f :, Kngensgt. 95 < Kriminaldmmer Wiesener, H.,,,Sverreslund", Byaasv. Kæmnerkntret, Kngensgt Kæmner: Rian, T. E., Kngensgt. 66 Bkhlder: v Reimers,. J., ; Hspitalsgt. l Iste kntrist: Kindt, Hilda, frk., Kngensgt. 14 b Larsen, Signe, frk., Klstergt. 5 Bakken, Nils,,,Hjemstad l", Vldsminde Laanekntr Trndhjems sparebanks laaneindretning: 1 Kngensgt. 4 Frvalter: Selmer, Chr., cand. jur., Kngenisgt. 4 Bkhlder: Arntsen, lai, Elgesætergt. IV Vaktmester,g assistent: Berg, Jørgen, Kngensgt. 4 Lagmandsretslkalet, Prinsensgt. 2 (Se frøvrig under Trndhjems lagsgn) Landbruksvæsenet Landbrufcsingeniør: Aientz,,Gerg,.N» Allé nr. 8. Ø. Singsaker Landbnikskemiker: Slberg, E., dr., Nrdregt. 5 Meierimes.ter: Wld, É... E,, Øen Melkekntr llør: Selberg, Th., Jmirugt. 13 Lensmandskntr, Strindens 9_j. s 4_7 flørdage 9 2), Munkegt. 12 Telefn 1270, privat 1872 Lensmand: Dahl Chr., Munkegt. 1& kntr <g priv.b. Betjente: Rønning, Jhan, Schultzgt, 3 Sande* Peder, Munkegt. 12 Ervik, le, Munkeft. 12 Eggen, Euth, Wesseisgt. 5 f stad, Ingrid, Møllebakken 22 Bjørneb, diu,,,fa.gervan,g", Vålene Strømmen, Margit, N. 'Møllenb.gt. 43 a Ligningskntret '.'':'... ', '. 9 l, Kjøbmandsgt. 18 Ligningschef: : Hlstad, Trygve, Kngensgt. 84 Sekretær: isiljesæter,.sverre, Svaar, A. Christiesg. 2 Fuldmægtig: Larsen, Eag.nv., Ankersgt. 11., Thyhltv. Lignin,gsassistenter:, Stensdal,. M., J^yveien 42 a (Ldistr.) Eriksen, Birger, Klstergt.. S (2.dist.) Iversen, le A., Haldens gt. 8 (3. distr.) Hellandsø, Jhan, Skrænten 3 (4^ distr.) Viken, ;0ivind, -Mellemilen 2 b (5. distr.) Fjeldseth, Aæg., N. MøUenb. 104 (6. distr.) Kamvik, Einar, Gregusgt. 3 (7. distr.) ib-uchhldt, T. Weidemamnsvei 2 (8. distr.) Kntrister: Risan, Dagny, villa,,fj»rdgløtt", ' Blasevldsbakken lsen, Reidar, Prinsens gt. 22 b Iversen, Reidar, K. Møllenberg gt. M Kirksæther, Jhan, Munkegt. 39 il Ldskntret, Kjøbmandsgt. 89 Ldsldermand: Kapt. M. Næss, N. F. D. S..,.-.'...;., Magistrat, s e brgermester Militære kntrer Divisins & kmmandantkntr, Munkeg. 2 Divisinshef & kmmandaat: iræder, G., generalmajx, Kalvskindsgt. 6 Stabschef g kapteins vaktmester: Eiriehsen, kaptein,. Ark. hristieagt. 11 Adjutant: istkke, J-, pr.løitnaait, BergsMgt. 9 Divisinsskriver: Sffieim, E., fanejunker, Munkegt. 6 Divisinsrdnans: Lyngstad, sersjant, kasernen Krigsadrkat: : Krum, Ragnv.,.r.sakfører, Nrdiegt. 6 Krigsdmmer: Distriktslngeniør: Hana, M.., majr, Marinen Vldmester: Hansen, J. A., fanejunker, Kjøbm.gt. 3 Rank IMT Xnarakasse ki-p SJæ,«8 SS e j; altid Jacb Mathesns 8ST.B3S5*, Distr iktsintendanturen: Distriktsintendant: NisSen, N. C. H., majr, Kalvskindsgt. 6 Iratendanturløitnant: KvendbØ» prjøitnant, Prin&ensgt. 45 Strøm, J.., sersjant, Nnnegt. 29 Prviantmagasinet: Bngh, frvalter,,,aasvang", Gl. Aasvei Divisinens faste bedømmelseskmmissin hver lørdag kl. 12K i maanederne ktbr. april, midlertidig lkale Munkegt. 2 Divisinslæge: Bryhn, H., majr, Fjrdgt. 37 Garnisnslæge: Knudsen, hr., sanitetskapt., Søndregt. 9 Infanteriet: Søndre Trndhjems regiment: hef: Jenssen, S., berst, Ilevlden 2 Regimentsintendant: Løcheii, A.., kaptein, Prinsensgt. 49 Adjutant: Baldersheim, E., Erik Jarlsgt. 4 Skriver: Bjørgum, K., Vllabakken 33 Nrdmøre bataljn: Bratt, H., majr, Sverresgt. l Kvartermester: Løberg, J., fanej., Heggen, Strinden rkedalens bata j n: -Gill, A. T. P., majr, Charlttenlund Kyartermester: Stenseth,., fanejunker, Kngensgt. 13 Stjørdaleas bataljn: Lund, Bnsach, majr, Grmlien Kvarterni ester: igaustad, A., fanejunker, Reperbanen 5 S. Tjhjems reg.s landvernsbataljn: Falsen, E., berstløitn., Cicilienbrg 5te hjulrytterkmpani: Bøckman, N. C., kaptein,,,gdt haab" 5te ^mitraljøseavdeling: Høhn, kaptein, Grand htel Uaiderfficerssklen, Munkegt. 6 Chef: Hjrth, H., kaptein, Nyveien 6 Artilleriet: Trndhjems arsenal, Kiigsgaarden Arsenalf Tvalter: Hfstad, L.,,,Slhaug", Byaasen Fyrværfcere: Haugnes, stykjunker, Grænsen l Kregnes, Jens, stykj., Hanskemakerb.,7 3die feltartilleriregiment: * Bergh, A., berst, Majrstuen, Byaasv. 1EN NflRSKF HiNnFKRANK : 17 Regimentsintendant: Kittelsen, kaptein, stedfrtræder Hvind Kngsgaarden Adjutant: Heggstad, Rar, pr.løitn. ^Slheim", Bryns vei Skriver: Randahl, sersjant, Jermbanegt. 2. I bataljn: Tandberg, J. T., verstl., Bakaunet Skriver: Svren, E., sersjant, Byaasveien II bataljn: Grøgaard, majr, Singsaker III bataljn: Nandrup, F., majr, Magnus d. Gdesg. 8 3die psitinsart. bataljn: Berge, majr, stedfrtræder Tandberg, Bakaunet, ktr.: Kngsgaarden Artilleribataljnernes kvartermestre: Kiigsgaarden. Nrdenfj. ingeniørbataljn Rygh, Chr., berst!., H. Hagerupsgt. l 5te sanitetskmpani Bang, A., sanitetskaptein, Kngensgt. 20 5te trænkmpani Strand, D., kaptein, Thrmdsgt. 3 Krisskmiuissær: Schappel, majr, Hspitset Mønstringskntret, 9 1. Søndregt.,26. Møn,strin.g,schef: Km.kaptein Me, Erik Jarls gt. 4 Kntrist: Gulaker, le A/S Nrske ASHance, lav Tryggv. gt. 26, sjø-, brand- gansvarsfrsikring. Kntrtid 9 1 g 3Vi 7. Lørdag 9 2. Lkaldirektin: Knsul Antn Jenssen (frmand) Direktør E., Bull Simnsen Grsserer Adlf Halseth Statsraad Magnus Halvxsen Z. Zakariassen (adm. direktør) Srenskriver H. P. K. Knudtzn Grsserer Emil Grønning. Ntarius.Publicus, se byfgden X i c 5 e a 5 C 5 li verfrmynderiet Bachke, Arild, knsul jj Grønning, Emil, grisserer.. Frretningsfører: m, Klingenberg, dd, høiesteretsadvkat. Nrdre gate 8

7 U H ' <L> (D XL t y <D <u t '(D 1- Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes ØL ffflrøbanken l TRNDHJEM 18 verretten, lkale Munkegaten 17 Justitiarius: Beichniann, P. W. N., Ilevlden 2 Assessrer: Bergersen, Bernh. K., Øyre Singsaker Wildhagen, C. E., Drnningens gt. 15 Ekstrardinær: Brch, E., Kngeås gate 84 Midlertidig: Leivestad, B., Srgenfri, Strinden Sekretær: Wildhagen, C. E., Drnningens gt. 15 Pensinskassen, den kmmunale, Kngens gate 7, telefn 3158 Medlemmer av styret:. Lykke, Ivar, knsul (frmand) Tranmæl, M., redaktør Benn, lav, lærer Håa v e, B. s e kr et sei ' Bestyrer: Hel, Trygve, cand. ecn Magnus d.' Gdesgt. 8 Swensen, Therese, Ark. Christies gt. 7 II Plitikammer, Kngeås gt. 7. Plitimester: Jelstnip, H., Ilevlden 2 Plitiinspektør:.Thune, N., Sverres gt. l a Plitiadjutant: Haukaas, P., Beigsligi. 11 Plitifuldmægtiger: Havig, J., Nedre Allé 12 Døscher Tbiesan, Wilh. Strms gt. l Hlm, H., Nidarhlmsgt. 2 H verbet j ente: Haavin, M..,,,Vesterlid", Nyveibaiken Herstad, J. E., Indherredsveien 68 a Plitivaktmester: Gerhardsen, H. L.,,,T,ryggheiin", Gl. Aasvei Kasserer: Løvaa.s, E., Ankers gt. 3 Plitibet jente: Fssum, J., Mellmveien 2 Flack, J., Arilds gt. 8 Jhnsen, K.,,,,Høisletten", Syveibakken Herstad, 6., Klstergt. 42 b ' Vik, A., Nyveien 50 Kufaas, L, Nedre Mllenberggt. 56 Aatl, J.., Helmer Lundgreens gt. 4 Aune, L, Skansegt. 3 Wahl, J., Østersundsgt. 24 Langen,. F., Haldens gt. 4 Bjørgum, P. T., Baahus gt. 3 Blkan, P., Weidemaims vei l Wang, A.., Skansegaten 32 Dahl, A., Siiigsakersletten 19 Vllan,., Krangaten 2 Msleth, A., Indherredsveien 74 Sandvei,., Baahusgt. 4 verknstabler: Fieranstad,., Nyveibakken 10 Thuseth, T., Biskp Sigurds gt. 6 Skrataas, A., Batteriveiten 3 Kaald, P. H., Rsenbrggt. 25 Kntrister: Berg, Edv.,,,Bjørkheita", Tyhldtv. Stav, E., Heimdal Jelstrup, E., Ilevlden 2 Emigratiu-skntrllen: Vitsø, A., Sandgaten 27 Pstkntret, DrnningensRt. 10 Aapent hverdage, 8 fm. til 7J4 em. Bankavd. g pakkeavd. kun til 7 em. Søn- g helligdage, 8 9% fm. Adg. til p-stbkserne, 8 fm. til 9 em. Pstmester: Bryn, Karl, Brann.gt. 10 (Psthuset) Pstfuldmægtiger: Ansteensen, A., Kirkegt. 37 II Appelbm, A.,,,.Rligheten", Vålene Dens tad, A..,,Rse,nlund", Vålene Greger, J. W., Nnnegt. 10 Krgh, B., Weidemaii.sv. 4 a Semmelmann, J. P., N.- Møllenberggt. 6S Zakariaissen, K., villa Lunden, Srgenfri Østbye-Hanseu, H. A.,,,Fage>rvang", Vålene Pstekspeditører: Askim, K.,,,Slhu,s", Vålene Brandt, Marta, frue, Bratørgt. 3 b Bi-yn, Hildeba-g, frk., Drnn.gt. 10 Cllin, Anna, frk., Piinseis gt. 10 Færø, Hjalmaa', Elgesætergt. 19 Høibr, Kr., Muse'umsplads l b Hustad, T., Skansegt. 26 b Haave, L.,,,Hesthagen", Vålene Lindn, J. Fr., Nyveien l Lund,. A., Rsenlund, Vålene Jacbsen,., Museumsplads 6 Jrdfald, L., villa,,heia", Bakaunet Kaurin, J., Sklegt. 2 a Lassen, S., Kngens gt. 53 Møller, IL,,,Ny,stuen", Gamle Aasvei Møller, Laura, frue,,,nystuan", G. Aasv. Siem, H., Arilds gt. 4 Skaneke, C. Fr., Trdenskjldsgt. 3 Midtbø, Lars, Kngens gt. 21 kkenhaug, Alf, N. Møllenb. gt. 61 Stene, Kr., Indhe-rredsveien 8 Strand, H. R., Kleitsgt. 2 Nrman, Eigil, Elgesæteigt. 31 Winge, J., Klstergt. 70 r Wesigaard, Chr. Aug., Kirkegt. 35 H Østbye, Aage,,,Fagervang", Vldsm. P-stassistenter: Henriksen, L, N. Baklandet 63 Kvande, Knut,,,Veisletten", Vålene )inesen, J., Wes&elsgt. 24 Evjen, Gerg, Erl. Skakkesgt. 8 Jkichsen, Gudrun, Melleniv. 3 >Målch, le, Singsakerbakken 44 :Nypan, Fr., Vr Frue stræde 5 Strand, lga, Klæbuv. 50 < Sllied,., Gl. Kngevei 16 Schmidt,., Magnus d. Gdes gt. 6 Svendsen,.B., 0. Møllenb.gt. 28 Pstelever: Ma.rtinsen, S. G., Kjøbm.gt. 6 Brun, Ingrid, Elgesætergt. 33 Bjørseth, Kaia, Klæbuveien Falsen, Kristine, Cicilienbrg, Stavne Heiberg, Ruth, Fjrdgt. 37 Dahl, Maud, Museum,spl. 3 Nilsen, Jakb, Baahus gt. 8 Hagen, Ingrid, Singsakerbakken 30 Sandstad, A., N. Møllenb.gt. 91 Slberg, Alma, Falsens gt. 8 Sandvei, H., Baahus gt. 4 Nilsen, Aslaug, Vllabakken 24 Nssum, Hjørdis, H. Hagejups gt. l Zahl, Rebekka, K.gensgt. 36 Sønstebø, Kirsten, Kristianifeldt 20 Wlff, Karen,,,'Seltun", Lade Allé Stabel, H.,,,Kathri,nelyst" Stevens n, B 1., Krøigensgt. 62 Musum, Julie. Elgesætergt. 31 Vik, Tlhyra, Klæbuv. 13 Lie, Hedvig, Rsenbrggt. 10 Lynum, Pauline, Kirkegt. 57 Selrd, R., Bakkegt. 11 Michelsen, B., Klæbuv. 54 Christiansen, K., Drnningens gt. 66 Pakm estere: Herføll, Alf, Klstergt. 74 I Jhnsen,., Nyveien 3 Lingaas, L., Singsakerbakken 49 Løvlie, J., Nybrg 2 Pedersen, Kr., Baahusgt. 9 Helland, Petersbrg 13 Wld, Karl, Sandgt. 21 Fisknes, le, Elgesætergt. 51 Eggen, H., Indherredsv. 34 Singsaas, Jnas, N. Møllent.gt. 8 Petersen, Sig., SnTres.gt. 28 Underpstkntret S., Haakn Jarlsgt. 2 Aaapent alle hverdage fra kl. 9 fm. til kl. 7 em. Bestyr.er: * Krman, C. A., Elgesætergt. 31 Ranfr m Snarøbwn U MM'1 mm utfører alle almindelige Bankfrretninger 19 Underpstkntret V., Ilevlden 3 f- Aapent alle hverd. fra kl. 9 fm. til 7 em. Bestyrer: Een, Marie, frue, Bergsligt. l «> Underpstkntret 0, IndheTiedsvfeien 52 Aapent alle hverd. fra kl. 9 fm. til 7 em. Bies t yr er: Andersen, C. A,, Indherredsv. 52 Raadhuset, Redaktinskntrer «Dagspsten" g Trønderen",. Tr.gt. 33 Ekspeditin: Iste etage Redaktinskntr: 2den etage Redaktør: Jhs. Knudsen Utgiver: Aktietrykkeriet i Trndhjem «Flketidende" g «Flketidendes Ukeutgave", Munkegt. 21. Tlf. 83. Redaktør: Langen, Jhan Utgiver: Myklebust, J. Kr.,,Gdtemplarbladet", fficielt rgan fr Nrges Strlege av I.. G. T. Ekspeditin: D-rnn.gt. 11. Telefn 2678 Redaktør: J. Rian, Rsenbrggt. 26 Telefn 3695 Red.sekretær: A. Flemsæter, Nnneg. 22..Hall", vittighetsblad Ekspeditin: Lilletrvet 2. Telefn 364 Utgiver g redaktør: Carlsen, A. E., Østre Ilen 4. Tlf. 3390,,Handel g Vandel" rgan fr Yngre handelsstands fren...heimkjær", avhldsblad ifi-retu.fører: Lerseth,., kmm., ',,. Tryggv. gt. Redaktør: Harald Arnljt «Hyrden", ukentlig indremissinsblad Ekspeditin Redaktører: Sekretær A. F,rfang Resid. kap. Stabell..Nidars", mindreutgave,,trøndelagen" utkmmer hver mrgen. Kr pr. kvarta.1, kr pr. aar. isøndregt. 8 Utgiver: A/S Nidars g Trøndelagen Redaktør: Trsvik, Jø-rvard Telefnej.-: Redaktinen,1326 g 1327 k Eksped.: 613 f Fnretn.fører g kass Trykkeri: 765 Frretningsfører: Christiansen, Aage W. U]

8 E e <D IB r FRLANG altid E. G, Dahls Bryggenes MINERALVAND i i p altid Jacb Mathesns 20 Faktr: Jenssen, Kr. A. Kassere r: Pedersen, Fredrikke, frk. $Ny Tid", dag- & ukeutgave,. Ti, gt. 28 Telefner: Eksped. 861, red.kntr 708. Rikstelefn: 2348 Iltkmmer alle hverdage Kr pr. kvartal, 25 øre uken Ukeutgave kir p,r. kvartal Redaktør: Tramnæl, Martin (Frretningsfører: Kraal, Gunnar Utgiver: Trndhjems arbeiderparti,,lsk", radikalt nrs,kdmsblad, kjem ut tri g. i vika g kster l kr. fjrd.aaret. Bladstyrar: Frretningførar: Adlf Flkvrd Bladstyre- g firretningførarkntr: Drnningensgt. 24. TM. 3050,,Rmilla-Revue", reklameblad Redaktør g utgiver: Millar, Rbert (L) Ekswditin: Det Kølbelske trykkeri, ~ Kristiania J 17) u«i.,under Dusken" Utgiver: Trndhjems studentersamfund Redaktør: Lange, Øyvind,,Tidens Tøv", ekspd. Lilletrvet 2. Tlf. 364 ',,Trndhjems Adresseavis", Søndregt. 4 a i Redaktør: Aars Jhansen, J. Sekretærer: lden, Carline, frk. Hval, Ragnhild Frretningsfører: HjuLstad, A. Redaktinssefcrefær: Lund Nilsen,,Trndhjems Flkeblad" Adresseavisens ukeutgave, Søndregt. 4 a ifrretn.fører fr,,t.hjems Adresseavis" g,,t.hjems Flkeblad" Hjulstad, A. {5,,TrøndeIagen", mindreutgave av,,nidajs" 3 utkmmer hver anden dag, kr pr. kv. (Se frøvrig under,,nidars"),,trøndelagens Avis" utgives av Trndhjems fylke av,,det nrske ttalavhldsselskap. Utkmmer i 5-spaltet frmat l gang ukentlig. Kster kr m aaæet. Bladets.styre bestaar av: Slagter Marius Lie, G. A. Rangul g E. Halvrsen Redaktør: Sersjant. Ødegaard. Ekspeditør: Kntrist lav Strand Reguleringskmmissinen Christensen, J.,.stadsknduktør Hflflnrfwørbrnes Rank nar Thesen, stadsing. Christie, S., frk. Niclaysen, H., frr.fører Wiggen, G. M., kntrist Bruun, Jhan,.r.sakfører Klingenberg, dd advkat Riksfrsikringen Adressen i Trndh.iem fr skrivelser g henvendelser vedk. riksf.rsikringen er: R. F. A.s tilsynskntr, Trndh.iem. Kntret er i Drnningensgt Kntret er aapent frå 9 1. 'Tlf Rikstelegrafeii, Kngeasgt. 8. Kr eds styret: Inspektør: Seland, Bernh., Skansegt, 8 b Ingeniør: Bjørseth, A., Klæbuv. 53 Kntrass.: Lie, Jha.nne,.JHeimen", Blusev.bakken Speilberg, Kathrine, Gyldenløvesgt. 2 Sta.tin.en: Bestyrer: Eggen, Jhn, Ilevlden 3 e Kntras.».: Bach, Gudrun, 60 Slheim, Hilda, Munkegt. 6 Kas.s.ererkntr: Kasserer: Ingvaldsen, Ingv., Magnus d. Gdesgt. 6 Rinnan, Magdalene, Wess«kgt. 2 Petersen, Marie, Mellemilen l Strand, Martha., Klæbuv. 56 Apparatekspeditinen: Fuldmægtiger: Einarsn, L. F., Klæbuv. 34 Kramer, P. A., Krangaten l Reimhldt, H., Elgesætergt. 35 Larsen,. K., Ilevlden 20 Grunelund, Andreas, Bergljts.gt. 3 Hansen, Einar,.Sklegt. 2 d.skars-tein, Aug., E..Skakkesgt. 40 Søhlt, Karl, N. Baklandet 5 Larsen, Marius, E. Skakkes gt. 40 Telegrafistinder: Andersen-Lie, Jenny, Indherredsv. 52 Hansen, Marie, Sklegt. 2 d Berg, Elisa, Stenberget 5 Me, Hedvig. Dran.gt. 58 Clausen, Wilhelrnine» Krangt. l Daihl, Sfie, Reperbanen, Gl. Kngev. Duadas, Aninekatrine, Drnn.gt. 41 c Hagan, Hansine, Bispegt. 4 Beilmann, Rsa, E. Skakkesgt. 38 Hø y em, -Svanhild, Ark. Christiesgt. 7 Jægar, Sigrid, Arildsgt. 2 ; Ken, Asla-ug, Bergsligt. l Lund, Anna, Nrdregt. 2,1 Lund-, Julie, Nrdregt. 21 tniæss, Anna, H. Hagerups.gt. l Riiser, Brcltkrb, Berglitsgt. l Sand, Kristine, H. Nissensgt. 6 : S-emb, Hildur, Ilevlden 2 /Simnsen, Ragnfrid, Bryusv. 13 wlcinidlje, Astrid, Rsenb.gt. 5 : :;Lund, Canutte, Elgesætergt. 6 : ; isteen, Marie, N. Møllenb.gt. 57 :!Rifcsteliefnen: Bestyrerinde: Semb, Bergljt, Ilevlden 2 'Beier, Laura, N. Møllenb.gt. 58 Eide, Kirsten, Skrubhaugen Guttrmsen, Ingrid, Klæbuv. 48 Haugen, Elfrida, Frp-staveien 9 b Lund, Sfie, Ftveiten 4 Aavaitsfnark, Margit,.iSørstuen", N. Allé Bjørklund, Agnes, Steinberget Edler, Ingebrg, Munkegt. 42 Jacibsen, Sigrid, Erl. Skakkesgt. 40 Jørstad, Anne K., Høis,klev. 2 Mølieskg, liva, Bakkegt. 11 Strøm, Hildur, Singsakerbakken 13 Sætarhlt, Aud, Elgesætergt. 27 Kavli, Signe>, Løkkegt. 3. Kiel, Astrid, «Frsøket", Øen Langlie, Aslaug,.ilegge", Bakaunet Malm, Aud, Weidernansv. 5 a Hean, Valbrg, Arildsgt. 2 Larsen, Helene, Rsenbrggt. 14 Møller, Hjørdis, Ark. Christies gt. 7 Pedersen, Astrid, Museumspl. 3 Riis, Astrid, Klstergt. 25 Rinnan, Harriet, WesselsgL 2 Raanes, Alfhild, Nrdre Berggt. 4 Rønnaug, Aasta, Klstergt. 37 Sletten, Dagny, Indiherredsv. 10 Strøm, Hjørdis, Brinken 5 Svendsen, Hanna, H. Hagerupsgt. 1 Thmassen, Ingebrg, Skansegt. 26 a Uglem, Drthea, Vestermansvt. 6 Tranaas, Valbrg, Elvegt. 18 a Risan, Margit, Brinken 7 Rørs kbberverk A/S Nrdje gt. 8 Direktin: Beickmann, F. V. JSL, justitiarius Hall, H., frstander, Fume, H., gdseier Lrck, Eigil Amd., direktør Sindssykeasylet,, Eirliag Skakkesgt. 56 S e under avdeling B. iiiåinn 21 4de sjømilitære distriktskmmand Kntr Søndregt. 21 II Chel:», Me, H., kmniandørkapt.,,,0sterli", 1 Tjenestgjørende fficer: Klingenberg, H. S., Sklegt. 2 a Civil kntrist: Selnæs, Jh. H., Parkveien 8 Stengraf: Tlhyra Haarberg, Rsenbrggt. 7 Bud: Hansen, Tr., Drnn.gt. 44 Tyhldtveien ' Z Sjøretten Byfgden, frinand, Søndregt. 6 Dyblie, Einar, agent Hlm, Hans, kjøbmand Wisløif, R., tilsynsm. ved skibskaitrllen Jiirgens, H. G., ingeniør Weidemann, F., ingeniør C Halse, Dy,re, kjøbmand lden, Ingv., stywnand Mørch, Hans, prfessr p-" Rambech, A., ingeniør ^S* Smith, Jacb, ingeniør - C Bull-Simnsen, direktør Hlmgren, A., ingeniør Bache, Halvaxd, kjøbmand Amdrf, K. S., løitnant Klingenberg, K. S., løitnant Wullum, arbeidsfrmand Skattefgd- & auktinsfrvalterkntret Kntrtid 9 1. Nrdregt. 15 Skattefgd: Daae, Hans, Nedre Allé 4 Restansepkræver: Røkke, le Kntrtid 4 7 Kntrbetjent: Nypan, E.., Vr Frue stræde 5 C (T c Skattefgdkntr, Søndre Trndhjems a amt, *. Nyveien 18 a. 0^" Skattefgd: Samdahl, A., Nyveien IB a C Fuldmægtig: Lindtvedt, A., Erl. Skakesgt. 14 II -ri Kntrist: Me, Kjella, frk., CD N. Møllenberggt. 29 a 53 Skibskntrllens kntr Nniiegt. 14 Sjøkyndig besigtningsmand: Wisløf, R. (T ~c/å Telefn e_ Teknisk besigtningsimand: Smith,- J., " Granlund, Kliiigeaibergløkken. Tlf gg besørser INKASS nrntnnt n hihin a3

9 Fbrlang altid E. C. Dahls Bryggeries ØL _U Skifteretten, Skledirektør Aas, K. A., Maristuv, 8, Singsaker ^3 Sklestyret Se under Trndhjems flkeskler rø _ (U _ (U _CU " «s «T js Srenskriverkntret fr Strinden g Selbu, kntrtid 9 l, Søndregt. l Srenskriver: H. P. K. Knudtzn, >kj v cua-«: Edsv. fuldrnægtig: Knudtzn, H. T., Kiiitrister: Ark. Christies gt. 11 Nakken, Sivert A., Rgnlund, Tyhldt Bliørgum, S., Høis'kle.n Elisen, H., Fæstningsgt. Mgstad, R.,,,Kvelr", Vålene Stadsarkitektkiitret Kjøbmandsgt. 24. Kl Stadsarkitekt: Pedersen, Sverre Arkitekter: Allbertseri, Aug. L. Bugge, Alf Wleiige.l, Kirsten, frk. Avdeliingsehef fr bligraadet Ark. laf Saxe Sekretær: Aune, Mille Byggeleder: Esp, M., snekkermester Bygn.f,: Christensen, Alfr. Frvalter: lsen, scar Bkhlder: Sdahl, L. Stadsdyrlæge Laukvik, E., Schultsgt. 6, kntrtid 5-^6. Privatblig: Elgesætergt. 51 Stadsfysikus B'øckman.n, M. F. D., Kjøbmandsgi U, 4 '5 Bylæger: Kindt,., Kngensgt. 14 a Eriksen, H. S., Kngensgt. 38 Wld,., Munkegt. 25 Widerøe, E.. Indherredsveien 7 Stadsingeniør Se under i.ngeniørvæsenet Stadsknduktørkntret. 1.Kjøbrnandsgt. 20, kntrtid 9 l Stadsknduktør:. Christensen, Jh., Prinsensgt. 4 c pmaalingsavdelingen: Avdelingsingeniør: Mathespn, J. E. B., Maristuveien A ssiste-ntingeniør: Bach, Ernst;, Indherredsv. 8 Bygningskntrllen: Bygningisinspektør: -Svendsen, S. R., By a as v. 1,6 B y gni n gs a s s i st en.t: lsen, Gustav, Kngensgt, 104 Bygningsbetjent: igrønvig, P. Sekretæ r: Christensen, Alma, Prinsensgt. 4 c Stadsveierens kntr Prinsensgt, Sb. Kntrtid: Kl. l 2. ^ Telefn Trvvegten tlf Stadsveier: Strøm, la, Frin-sens.gt. 28 a Statens kemiske kntrlstatin g frøkatrlanstalt, Srdregt. 5. Tlf Bestyrer: Slberg, E., dr. phil., landbrukskemiker,,,charlttenlund", Strinden l! ste assistent: Mxness, Drthea, kemiker,,,rgnli". Strinden Assistent ved frøkntrllen: W.eidemann, Fa-edrikke, frk.,. Tr.gt. Labrant: Glmstad, Jhannes, Nrdregt. 5 IV 'Statens melkekntrlanstalt, Jmfru gt. 13. Bestyrer: Selberg, Th., Jmfrugt. 13 lsen, Jhn Labrant: Risa-n, Arne Statens sildevraker Eidsvaag, Edv.,. Tryggvessønsgt. l Statsadvkatkntret, Ba-kaunet Statsadvkat: Wpllebæk, S., Bakaunet Kntrbetjent: Wisth, Reidar Stemplet-papirfrhandler Byfgden, Søndregt. 6 III Stevnevidne, brevkasse Søndre gt. l Kvikne, Edv., Fæstningsgt. 16 ft 1 nnrnlsnnnn mttar Indskud g utferer alle Stiftamtmand '; 'B-6'thner, Harald, Blvegaten 17 Stiftsarkivet, : se under arkiver isfiftsdirektiuens kntr, illijispegt. 9 a slijitrist: Bøckman, E., Bispegt. 9 a IJltifts- & amtskntret, {'Persnale: * Ælvegt. 17, 9 3. Amt s f u l dm a; g tig: Rise, Lars, Singsakerbakken 47 Kntrister: Heieraas, Nils, Drnningensgt. 56 isæthephldt, Karline, Elgesætergt. 27 Am-tsskattes-tyrets sekretær: Langbach, amtskæmner, Brinken 7 Stiftsgaarden, Munkegt. 23. Stritidens lensmandskntr Munkegt. 12. (Se lensmandskntr) Sundbetskmniissinen Se helseraadet Telegrafkntret Kngensgt. 8. Se rikstelegra.fen Teatret, Prinsensgt. 18 Tldvæsenet Tldinspektør: Schøyen,., 'N. Møllenberg 60 Tldkasserer: Skirstad,., Nyveien 6 Tldkutrllører: Steen, M. E., N. Møllenberggt. 57 Ra f f ne r, Ludv., Cha.rlttenlund Ibenfeldt, Carl S., Nnnegateai 23 kkenhaug, K., N. Møllenberggt. 61 lsen,. C., 1. Tvergate 4, Tyhldtveien A-a.ga.ard, J. B., N. Møllenberggt. 8 Jhansen, A., Arildsgt. l b Jhnsen, E., N. Møllenberggt. 65 Jystad, E., Rsenb.gt. 9 i Stensil, laf, Ø. Møllenb.gt. 42 Alm, laf, Nyveien 24 Tjeldnes, J., Prinseinsgt. 8 a Hansen, Aksel, Haakn Jarlsgt. 8» Hansen, Ha.rald, Elgesætergt. 25, Veum,. B., Nedre Baklandet 19 nry TRNDHJEM SKE Bankfrretninger 28 Skirstad, P., Kleistsgt. 5 Lunde,., Ø. MøUenberggt. 70 Stubban, M., Bakkegt. 14 a Berven, Alex, Kirkegaten 35 Larsen, S. B., Nnnegt. 21 Steen, Erling, Dr-nningensgt. 24 Andreasen, Egil, Eidsvldsgt. 6 Andersen,., Blæsevldsbakken 45 Tlimesen,., Ma.rinevld 6 Tldassistenter: Due, Y., Lillegaarden Næss, T.,. Tryggv.gt. 34 ischistad, R., Bakkegaten 7 Pettersen, F 1., Gjetveiten 4 Steen, M. E.,.Bakkegaten 8 Mland, M., Blusevldsbakken Fiskum, S., Erl. Skakkes.gt. IB Aasgaard, Kr., Hans Hagerupsgt. l b Gjesm, Ingv., Baaliusgt. 10 Valsø, le, N. Møllenb.gt. 20 Aa-s, Jhan S., Lade Huus, Sigurd, Haus Hagerupsgt. l Ryen, Audun,. Tryggv.gt. 34 Schulstad,. E., Ba.ahusgt. 8 Tld- & kntrlbetje-nte: Rss'back, J. Akn, S.,,,,Fjeldstuen",, Nyveien Tldpsynsmænd: Haugan, J., Reperbanen 8 Paulsen, IL, Bakkegt. 4 Pettersen, C., Gjetveiten 4 Lund, L, Vllabakken 29 Blch, S.. Østersundsgt. 14 Gjølme,. C., Sa-ndgt. 57 Frm, IL, Magnus d. Gdesgt. 14 Henriksen, R., N. Baklandet 63 Jalin, IL,,,Alders Hvile", Tempe Jacbsen, J.., Kirkegaten 13 a Lrentzen, Alb., Erl. Skakkesgt. 20 Bjc.Tkhl, A., N. Møllenberggt. 58 Haugland, A., Nnnegt. 27 Halvrsen, J.., Haldens gt. 6 Fialck, IL. Blæsevldsbk. IB Eriksen,'Eilert, Gl. Kngevei 1,6 Haugan, J. jun., Ø. Møllenb.gt. 72 Kruse, H., Einars gt. 4 Mhldt, N., N. Baki. 47 a - Christensen, J.., Arildsgt. 3 Jensen, Fr., Erl. Skakkesgt. l Berg, Gustav, Kirkegaten 49 Ha.uga.n, A., Reperbanen 8 Schillin.g, A., Persaunet Krgseth, A., Apthekerveiten 2 lsen, Aug., Fæ.stnlngsgt. l Sllied, A.. Gamle Kngevei 16 Wibe, J., Hspitalsløkken 12 Dahl,. E., Drnningensgt. 56 Øin, Kr., Danielsveiten 8 Dybda.hl. A., N. Møllenberggt. 89 Lange, J., Kirkegaten 16 a besørger INKASS prmpt g billig s- (D æ r-

10 FRLANG altid E. C, Dahls Brrøries MINERALVAND altid Jacb Mathesns Kjletøier, Blusetøier & Pyntesaker 25 «Knudsen, M., St. Jørgansveiten 5 a Fssum, S., Bsenbrggt. 21 Rinnan, laus, Singsakerbakken 23 Nilsen, P., Klæbuveien 6 Tldinspektrkntret: Kntrist: "sl. Tldkassererkntret: a 42 Fuldmægtig: g g Tjeldnes, Reidar, Prinsensgt. 8 a g ca Kntrister:.H* Gjølme, Alf, Sandgaten 57 ' Thrgaa.rd, Andrea, N. Møllenbe-rggt. 9 _ Frigaard, Kristnmr, Sfcansegaten 24 *- Wangberg, Fredrikke, Klstergt. 40 a 5** Klinge, Harald, Bergslien CB ishmidt, Ludv., Magnus d. Gdesgt. 6 ^ Harnsaas, Henny, Wesselsgt CM Trndhjems bilgiske statin,,hegdalen", llsviken. Akvariet er aapent fr publikum hver søndag kl. 12 -n2 mt en entre av 10 øre, til andre tider 20 øre. Direktiin: Klingenberg, Ingvar, knsul (frm.) Føyn, A. Chr., inspektør (vicefrm.) Hegstad, L.., grsserer Hartmann, Jhan, verlærer Eidsvaag, Edv., vervraker Bestyrer: knservatr. Nrdgaard Vaktmester: P. M. Rel Trndhjems dmkirkes restaureringsarbeider Paabegyndt Iste juli Arbeidet administreres under kirkedepartementet g Trndhjems stiftsdirektin. Bidrag frå staten, T.hjems kmmune g T.hjems sparebank. Kuns tneris k l eder: Krdhagen, laf, arkitekt, Krnprins lavs Allé, Øen Administr. leder: Byjrd, Nils, arkitekt, Kjøbmandsgt. 8.A'1'bertsen, Aug., arkitekt,,,elvegaa,rden", Øeri Frretningsfører: Lundam, L.., furer, Einarsgt. 4 III Trndhjems elektricitetsverk flspitalsløkkene 20 a. Kntrtid 10 l g 4 5. Lørdage Driftsbestyreren træffes.sikrest mellem 12 g 1. Driftsbestyrer: Garstad, Jn, Ark. Christiesgt. 8 c Runlr mr Avdelingsingeniører: Nybø, Erik, Bergsligt. 17 Selmer, G. K., Krangt. l Knt<rchef: ^ Tandberg, E., Erl. Skakkesgt. 53 Va-ndbygningsingeniør: Næsvld, Heum, E., Erl. Skakk.gt. 53 Kabelmntør: Paulsen, H., frdelingsstatinen, Vllan Mntørf rmand: Msand, Peder, Mellemilen 45 Trndhjems Frsikringsselskap Brand-, indbrud-, værdi-, ansvar-, vandskade- & sjøfrsikring, Søndregt. 11. Telefn Direktin: Thmassen, Jhs. Thv., adm. direktør (frmand), Ark. hristiesgt. 8 Knff, Albrigt, dispaehør (vicefrmaad), Drnningensgt. 2 Nis.seniDrejer, berstl., Sverresgt. 3 Swensen, Jhan, revisr, Drnn.gt. 72 Frstanderskap: Bø.dtker, Fr., dr. (rdfører) Kjøbm.gt. 38 Berg, Audi 1., bankchef (vicerdføyer), Drnningensgt. 3 Løcke, Henr., j\sakfører, Kalvskindisg. 6 Wang, A., dispnent,. Tryggv.gt. 26 Mathesn, Birger, grsserer, Drnn.gt. 14 Digre, P.., arkitekt, Kngensgt. 86 Bergersen, B., assessr, Ø. Singsaker Høeg, Arne, ing., Schultzsgt. 8 Eckhff, M., fabrikeier, Ø. Singsaker Finne, Carl, grs.s.,,,devle" Jenssen, Erling, grss., Kjøbmandsgt. 32.Brænne, Bernli., fabrikeier, Søndregt. 28 Hansen; Laur., malermester, Schultzgt. l Trndhjems frilager A'S Kjøbmandsgt. 91 (Gl. Tldbd) Telefner: Frretn.f. 2872, tldeksp Direktin: B. Iversen (frmand) B. Kvenild A. G. Skramstad Frretningsfører: N. Nilsen Tldbestyrer: A. Jhanssen Trndhjems kmm. flkeregister Kjøbmandsgt. 20 Bestyrer: Thrnæs, I. Thv. Fuldmægtig: Fjeldseth, Aug. Iste kntrist: Middelthn, K. 2den kntrister: Jhnsen, Dagny Lunda, Agnes mttar Indskudtil heieste Rente Illiflndhjents kredssykekasse lllllfe,ntt: KngeDsgt. 18. Telefn 2580 iåjfl^s u a l -e : lliairetningsfører: ; -sx::;j^edersen,. Chr., skgvkterbligen, : ' ' Møllebakken d, le llll giiingskntrllør : lllllswiggen, J. M., Riddervldsgt. 11 lll^æiniekntrllør : IllfALttes, luf,,jld!haugen", Øvre Aasvei ijfltjtpantniingsfunktinær : ' s: : Følstad, M Mandtalsførerske: Guttrmsen, Astrid Kas«er.erske g bkhlderske: Sleirn, Hanna,,,Granly", Heimdal Sekretær: Gramem, Sigrid.. Wangberg, Birger, Elvegaten 16 Gjervan, Mildrid Hlmgren, Aslaug Le, Gudrun, N. Møilenberggt. 91 Gellein, Elise, Klstergaten 16 Le, Signe, N. Møilenberggt. 91 Bud: Gellein, Aksel Gravern, Trygve Frbindingsstuen, Munkegaten 10: Bestyrerinde: Nilssn, Anna, Munkegt. 10 Sykepleiersker: Hagen, Anna, Berglitsgt. 5 Bugge, Ruth, Munkegaten 29 Thmassen, Ingebrg Massøser: Kck, Carlie, IlevLden 3 f Ruud, Berthe, llevlden 3 f Hagen, lga, Arildsgt. 8 Frmand fr T.hjerns.kredss.kasses styre: Sundby«, Gustav, Østersundsgt. 8 Frm. fr T.hjem.s kredss.k. appelnævnd: Bryn, Kristian, bankchef Trndhjems ff. arbeidskntr N. Baklandet 85. Telefn 1228 Aapent Kl. 9 l g 4 7, lørdage 9 1.! Telefner: Kntret g sjøfartsavd Kvindelig avdeling 2075 Sjøfartsavd. utenfr kntrtiden 4075 Bestyrer: ' Bakken, Jhan, Krsgt. 87 Trndhjems lagsgns iagmandsret Betslkale: Tidl. Ynglingefreningens gaard, Piins.ensgt. Lagmajid: Gjessing, S. K., Bergen Statsadvkat: Wllebæk, S., Bakaunet grd. Retsskrivev: Værnes, tt Emil, Mlde Frsvarere ved lagmandsrettein (fa.st beskikkede*): Bauck, Henrik, Søndregt. 13 Løcke, Henrik Smedal, laf,.r.sakf.,. Tryggv.gt. 21 Bisiddere: Riddervld, Smith, rkedalen A Hegge, srenskriver, Namdalen Trndhjems landsfængsel g avgangsarbeidshus Kngensgt Direktør: Malthe, F. Prest: Hauge, A., Nrdstuen, N. AUé 7, Singsaker Læge: Hfmann, R., Bergsligt. 5 Inspektør: Bye, Østre Ilen 5 Regnskapsfører g frvalter: Reppe, Petter., N. Møllenberggfr. 17 Verksmester: Andersen, Alb., llevlden 46 Lærer: Hlnigren,., Nyveien 5 d 0-rgaaist: Skar land, Singsaker skle Kntribetjent hs direktøren: Søgaa.rd, Gjør, Sk.ans.egt. 6 Utsalgsbestyrer: Glansen, Jh. A., H. Nissensgt. 6 Butikjmfru: Haugaa, Mathilde, Piinsensgt. 13 Assistent hs regnskapsføreren: Wins,es, Arnt,,,Lund", Vålene p synsbet jente: Hegstad, le, Østre Ilen 2 c Sknes le, Hanskemakerb. 18 c Lejgaard, A., Nyrø, Dyrbrg Grønli, le Jhnsen, Munkegt. 21 Aune, laf Pedersen, Hspit-alsløkk. 16 Lie, Karl Antn lsen, Nedre Il'en 21 Hø s t n, Trn, Nyveien 2 Husby, Kristian, Ravelsvt. 4 Bagstad, A., Kngensgt. 59 Fssum, Enidre, Hspitalsløkk. 16 Nilsen, Jhannes, N. Aa,svei l lsen, la.f, Baahusgt. 2 a Schåffer, Waldeaiar, Mellemilen 2 a Kristiansen, Berg, E. Skakkesgt. 51 Kulvik, Emil, Nyveien 16 Tes.sem, Mikal, N. Ilen 21 Berg, Markus, Nyveien 16 *) Emhver anden sakfører kan frøvrig beskikkes sm frsvarer, naar det begjæres av.tiltalte. I TI Z (T CT æ

11 LU Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes ØL f JllVATBANKEN l TRNDHJEM I Z f- 26 Ha/nsen Th., K. Møllenberggt. 34 Ustad, Ivar, Jlin Raudes gt. 7 Strler, Bernt, Bergsligt. 13 Leiefeetjente: Nilsen, Mikkel, Jmfrugt. 3 Martinsen, S., Kjøbmandsgt. 6 Jørstad, le, Erl. Skakkesgt. 51 Danl, Ivar, Sklegt. 2 c Nils an, Bernt, Bra.ndhaugvt. 7 Fuglaas, Laxs,,,Srgeinfri", Vålene Natvkfcere: DaM, Iver Andreas, Sklegt. 2 c Jørstad, le, Erl. Skakkesgt. 51 Bud: Tranmæl, L., Danielsvt. 14 Trndhjems prvianteringsraad Frmand:.r.sakf. Jlian Bruun, Kntr: Munkegt. 19 Kntrchef: Berg, Edv. Den sciale avdeling, kntr: Sekretær: Frimurerlgen Bjørgum, Eagnv. Trndhjems slagtehus, Bratøren. Bandelsfjøset aapent kl. 8 12, 2 6. hef:' Stadsdyrlæge E. Laukvik. Trndhjems sykehus, Øen. Hveda vdelingen: Bestyrer g kirurgisk verlæg.e: Hlst, A. Medicittsk pverlæge: Hlmsen, Fin Kirurgisk reservelæge: Bøckman, Nils Medicinsk reservelæge: Dwrsky, Rud. Frvalter: Rsvld, scar Kassererske: Harrang, Enimy Kntrist: Aasved, Thralf EpidemiavdelLngen: vcrlæge: Hlmsen, Fin Reservelæge: Dwrsky, Rud. Trndhjems lelefhanlæg, Kngeiisgt. 8. Bestyrer: Seland, B., telcgrafinsp., Skans«g. 8 b Bkhlder: Haimem, T. Kntrassistent: Jacbsen, S., Haakn Jarlsgt. 6 Bestyrcrinder: Jakbsen, Anna, Haakn Ja.rlsgt. 6 Jhnsen, Aagt, Krangt. 11 Brun, Petra, Ark. Christiesgt. 4 b Telefnistinder: Aagaard, Dagmar, Priiisensgt. 36 A i a,s. Gunhild, villa,,b,rauten" Bakaunet iaa.sa.n, Gunhild, Skansegt. 14 Aase, Slveig, Erik Jarlsgt. 8 Andresen, Cecilie, Nyveien 14 Rank nr Andresen, Dagma.r,, Nyveien 14 Arnet, Eugenie, Berglitsgt. Arntzen, Margrethe, Mellemveien 9 Aune, Gudrun, Nnnegt. 14 Bakøy, Ingebrg, Sragsakerbakken 49 Berg, Klara, Beyer, N. Møllenberggt. 58 Bjørgan, Valbrg, villa,,lysheirn", Blus evldsbakkea Bye, Marie, Brandstatiiiien Claus.sen, Harriet, Ilevlden 3 e Dahl, Dagny, Ilevlden. 3 e Dinesen, Ester, Wesselsgt. 24 Eggen, Therese, Prinsensgt. 51 Eide, Slveig, Wesselsgt. 24 Engen, Herbrg, St. lais gt. 13 Engh, Lvise, Gl. Aasvei, villa Aa-svaiig Ekle, Brghild, Ilevlden 112 Eriksen, Dagny, Lilletrvet 8 Gaasvik, Bjørga, Ilevlden 3 c Greger, Ida, Nnnegt. 10 Grøntvedt, Emma, Hans Nissensgt. 6 Gartner, Signe, Ilevlden 3 Helleni, Brghild, Heimstad 2, Vldsm. Herstad, Gudrun, Kl.stergt. 42 b Hlthe, Marie, Brbakken 12 Husby, Ingrid, Prinsensgt. 47 Højem, Hjørdis, Krsgt. 40 Iversen, Reidun, Mellemveien 2:2 Jenssen, Aagt, Strandveien 11 Jenssen, Elisabeth, Jhn Raudesgt. Jhnsen, Dagny, Strandveien 11 Jhnsen, Kitty, villa,,kri,iigsjaa", Dyrbxgveien Jhnsen, Ragnhild, E. Skakkesgt. 28 Kaasen, Slveig, Haldas gt. 12 Kiel, Gunhild, Gyldenløvesgt. 4 Klær, Ranheid, Kjøbmandsgt. 42 Kjeia a s, Slveig, Ga.rdemensgt. 7 Klingenberg, Charltte, N. Bakla.ndet 85 Knudsen, Rebekka, N. Møllenberg 29 Kngsvik, Else, Kngensgt. 93 Langlie, Svanhild,,,Hegge", Bakaunet Lervik, Selma, Elgesætergt. 47 Lindbe, Helga, Rsenbrggt. 5 Lugg, Gudrun, Nnnegt. 17 Lund, Alma, Nyveien 14 Lyngaas, lga, Kirkegt. 41 Løvaas, Sigrid, Ankersgt. 3 Mtzfeldt, Thurid, Nyveibakke.n 4 Myhre, Alfhild, Lillegaardsveien 2 Møller, Reidun, Ark. Christiesgt. 7 Ivkgel, Slveig, Stenberget l Nilsen, Hilma, Øvre Møllenberggt. 30 Nilsen, Thyra, Kftgjeilene 9 b lssn, Nelly, Mellemveien 3 xaas, Reidun, Elgesætergt: 9 Pedersen, Marie, Driiningensgt. 40 Ramsli, På ula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingab-rg, Ilevlden 3 Riiber, Berglit, Bakkegt. 6 kjøper g sælger Riiber, Ragnihild, Bakkegt. 6 Rgnhaug, Klara, Klstergt. 18 Røsa>g, Anna, Skansegt. 22 Sandberg, Reidun,, Kirkegt. 63 Sivertsen, Elvira, Prinsensgt. 28 b Slberg, Gjertrud, Ø. Baklandet 37 yl SlJerg, laug, Ø. Baklandet 37 '; ;,Steen, Hjørdis, N. Møllenberggt. 57 f Stl, Julie, Bergsligate l ;. Strøm, Gudrun, Singsakerbakken 13! ; Sæther, Ruth, Krambdgt. 4 Tihingstad, Sign«, Danielsveiten 3 s Trkildsen, Astrid, Ø. Singsaker Trøan, -Sigrid, E. C. Dahls gt. 10 Waaden, Ellcin, Lillegaardsveien 7 Williainsen, Dagmar, Østersundsgt. 18 Wisløff, Amalie, Magnus d. Gdes gt. 3 Trndhjems værgeraad (Kfr. lv av 6. juli 1896) Medlemmer: Brch, Erling, assessr (frmand) Leivestad, B., assessr, næstfrmand Svcnsen, S., skleinspektør Schulz, Gudrun, frue utfører alle almindelige Bankfrretninger Nilsen, Emma, frue Stabell, IL, prest Berg, Trygve, læge Lykke, Birger, læge Flønæs, Jhn, lærer Næs.s, Marie, frue Me, L., frk. Aalberg, støperimester Ball, B., prest Sekreta 1! 1 : Ilørgaard, H. S., lærer 27 Videnskapers selskap, Det kgl. nrske Erl. Skakkesgt. 47 b. Se under avd. B. Veritas, det nrske Besigtigelsesmand g bestyrer fr distriktet Stat Bdø: Ivnudsen, Fridthjf, ing., kntr Bakkegt. 11. Underfgd Kntrtid: Kl. 4 7, Kjøbm.gt. 18 Tranaas, P. J., Elvegaten 13 a B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets med repræsftntatinsrct fr l repræsentant fr hvert paabeg. 50 medlemmer. Et styre "paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet. A^enternes frening Hlst, Chr., frmand Prydz, C. G., vicefrmand Prøsch, llalfdan, sekretær g kasserer Alderdmshjemmet fr veltjente f tjenere ; Bestyrelse: Fru kaptein Bernhf, frmand ; Fru verlærer Schultz Fru Bull-Simnssen Fru Galtung-Hansen Alliance francaise 'Bureau d'a.ctin: President: Knsul Ivar Lykke Visepresident: Fru Charltte Za.pisesc, Secretaire: verlærer Carl Gundersen Trésrier: Andreas Me, knsul Angells stiftelser, Thmas * ; prettet av den i 1767 avdøde kjøbmand ncy n z C Thmas Angell i Trndhjem, sm ved testa.raute av 28de september 1762 med tilføiede kdiciller skjænket heie sin frmue til det ffentlige, saaledes at av det aarlige verskud Vs tilfalder Trndhjems Waisenhus, 1 /i> fattighuset g 2 /e utdeles sm,,thmas Angells gave" til -byens husarine g nødlidende g til saadanne av familien, selv m de r bsittende andetsteds, mens de øvrige s la tillægges kapitalen. Stiftelserne eiet ved utgangen av 191)6 i utestaaende kapitaler kr. 3,124, fruten 216 aktier i Rørs kbberverk, sagbruk g skgeiendmme, samt jrdegds i Søndre Trndhjems amt. Stifte!ternes re,n.e indtægt i 1916 utgjrde ler. 264, Pladsen.e i stiftelsen besa?ttes av stiftsdii ektinn iter indshlling av frstanderen g drpm bygget frslag av en ved kgl. res. av 21. nvbr anrdnet kmmissin sm bstaar av Trndhjems magistrt, inspektinens 3 medlemmer, 2 av fattigkmmissinen valgte mænd g et av stiftsdirek-tiikin pnævnt medlem av Thmas Angells familie. Den samme kmmissin bestemme:!- efter frslag fra frstanderen den anrlige utdeling av Thmas Angells gave, sm utdeles hvert a-nrs 19de besørger INKASS prmpt g billig > «a 00

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning,

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem

Privatbanken i Trondhjem 8 a,43 V* tt c s-, Q Kjøb Jacb Halseths frtrinlige Brød varer. Frue Gade, Vr 5. Aalberg, Ingebrg, Enke Palle, Andreas, Smed Rasmussen, Rikard, Skrædder Haukland, Bernhard, Frretningsfører Vulvik, Karen,

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6.

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6. 268 Elettricitfit5-FrreliiiiieiiA.E.6. Ingeniør. M. R A N H E l M. Privatbanken i Tfndhjem udfører alle alm. Tredje Afdelmg. Frtegnelse ver Gader, Huse g disses Bebere.? ier, -i Assi*tet*@t Lagst* af elektrisk

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik

Norsk V* Orient. Cisraretfabrik Frlang altd E. C. Dahls ryggeres 0. Interessen fr Trndhjem g trønderske Egne gjennem Pressen, Annøncer, rehurer.. b. at sage tlveebragt Mdler tl saadan Reklame c. at vrke fr ratnel Drft.af Hteller g fr

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S.

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S. 388 i Trondhjem udfører alle alm.. 389. ' * S. SØR A AS JMFRUGADEN I r- TRNDHJEM ' TELEFN 2188. KJØD-, FLESK-, PØLSE-, & PS KJÆR FR RETNING Fjerde Af del ing. i :llt ^ J jii^ t: i pj^:i:l ;i^^ Fagregister:!;i!fj

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister.

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister. i Tioiiijem a±i e m r 561 SifSsSPSSSSIISSSrøl^^ H. BERNTSEN DflME- OG HERRESKRÆDDER 3 > TI THOMAS ANGELLS GATE 5 Iste KLASSES FORRETNING TELEFON 3644 LÅSER AV TOIER Advokater og Sakførere: Aarbø, Asbj.,

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80

RESULTATER VDMU D11. Sæby 28.09.2014. Arrangør: SIK80 RESULTATER VDMU D11 Sæby 28.09.2014 Arrangør: SIK80 DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK SØN KL. 11.15 ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) w: -0.1m/s 1 11.95 SAM Eigil Hlm Olesen -2004 Skive AM 959p 2

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Trondlijenis turistforenings aarsberetning

Trondlijenis turistforenings aarsberetning Trondlijenis turistforenings aarsberetning for 1909. Paa generalforsamling 2. april 1909 blev d'hrr. kontorchef Noodt, kasserer Bech og bokhandler Brun, som stod for tur til at udtræde av bestyrelsen,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Privatbanken s Trøndfajem udfører

Privatbanken s Trøndfajem udfører ^3? > d ert «3 &>! cs -C Kjøb Jcb Hlseths frtrinllge Brødvrer. Rsenbrg Gde. Klseth, le, Fyrbøder. Sven, Søren, Mler Annli, Axel, Bger Ingul, Peder, Kirb. lsen, Mrthine, Fbrikrb. Andresen. Lin. Enke 34,

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Vaktliste 2014: Knarberg Båtforening

Vaktliste 2014: Knarberg Båtforening Tirsdag 20. mai Sidsel Ree OSLO 6 Tirsdag 20. mai Halvorsen Leif Penti TORØD 7 Onsdag 21. mai Kjølner Einar DUKEN 7 Onsdag 21. mai Søland Gro SKALLESTAD 7 Torsdag 22. mai Magdahl Jørn SKALLESTAD 7 Torsdag

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere