M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc."

Transkript

1 Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= <&> Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet Adressebkens redaktin fra vedkmmende kntrer eller bestyrelser. Amtmand g stiftamtmand Bthner, Harald, Elvegaten 1!7 Amtsagrnm Binum Erik A. Hammer, Buvikea Amtsingeniør,,,,,,,,,, I0r Søndre T.kjem-s amt Barth, Fredrik,,,Gaanlehaugen", Gamle Aasvei Amtsknduktør fr Søndre g Nrdre T.hjems amter f Gram, Einar, ingeniør, Nyveien 8. Amtskæmnerkntr Søndre Trndhjems amt, Brinken' 7. Amtskæmner: Langbach, Søren. Amtsskattestyre, Pirmand stiftamtmand Bthner. Sekretær amtskæmner Langbach. Amtsdyrlæge Erdang, Jens, Prinsens gt. 2&. EM MnifC UåNnCE RAMIf nnivill-l JtnuniR ' Amtsskattekmmissinen Se ligningskmmissinen. Amtsskgmestre Aaeag, Eich., Stenberget 5 figsbø, lav, Ilevlden 3 c. Arkiver Stiftsarkivet (prettet 13. juni 1850), Bispegt. 7 b. Kl g 4 7, u,nåt. lørdag. Arkivar: Friis, Jakb. Befsaas, J., Singsakerbakken 27 Hansen, Fr., Bispehaugens skle Auktinsfrvalter Se skattefgd Aviser. Se redaktiaskntr-er _!E^ S2 Aviskiskerne ZS staar i direkte frbindelse med rikstele- J5 grafen -g mttar saavel lkale sm uten- &> bys telegrammer g rikstelefnsamtaler. «e Ekspeditin: Munkegt SS Indehaver: Jhs. Mæhle besør er INKASS prmpt g bimg a» «il- «_* D A Wl/CflDDFTWtRlfiCC

2 FRLANG altid E, G. DahhTBrrøries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM 1TÆ Bankfrretninger u,.+_> <D _ a ca (L) «s <0 D a Badeanstalter Ilens sjøbadehus mad fri adgang fa: alle Trndhjems lysbadeanstalt,. Tryggv.gt. 22. Telefn T.hjems sjøbadeanstalt (.ved St. lafs kai) er i Sfflmexinaanederne aapme hverdage fr damer 9 11 g 3^2 5, fr hexier 11/4 2'% g 5/^ 8, søndage fr hetxer fra Billetpriserne er 20 øxe fr Iste klasses bad, 10 øre fr 2den klasses. Aarsbillet kr med h.duk, kr uten h.duk. Trndhjems østre flkebad, N. Baki. 80. Badet er aapent: Mandag, tirsdag;, nsdag, trsdag kl Fredag g løxdag kl Trndhjems vestre flkebad, Hspitalsl. Badet er aapent liver dag frå kl. 2 8 em. Badstue fr damer: Tirsdag g fredag. Badstue fx herrer: Mandag, nsdag, trsdag g løxdag. Dusch fr damex: Måndag, nsdag, trsdag g lørdag. Dusch fr hexxex: Tirsdag g fredag. Trndhjems varmbadanstalt, Drnn.gt. la. Anstalten er a,apen alle hverdage ffa kl. 9 mrgen til kl. 8 aften. Rmer-, darnpg duschbad fr damer alle frmiddage frå kl '(nsdag frå kl. 10 3) fr hexxer alle dage frå kl. 12^ 8 (nsdag fra H. 3K 8).' Karbadene Iste g 2den klasse er aapne hele da.gen. Banker Den nrdenfjeldske kreditbank, Drnn.gt.3 Kl Telef Bankchefen 1246, kntxchefen 2149, sekretæren 3755, bkhlderen Direktin: Berg, Andr., adm. direktør,'drnn.gt. 3 Gltermann C., Nyveien 11 Knff, Albrigt, Drnningens gt. 2 Thaulw, Chr.,. Tryggv.gt. 42 Nissen-Drejer, majr, Sverresgt. 3 Kntrchef: lssen, Hj. Jul., Museumspl. 3 Hvedkassererer: Svendsen J. M.,,,Vang", Bakaunet Sekretær: Aas, Einar,,,Aashytten", Bakaunet Bkhlder: Tellesbø,. S.,,,Trldhaugen", Ladeh. Underkasserer: Jhnsen, F. $., Bergsligt. 13 Fuldniægtiger: Dahl, Jens P., N. Baklandet 70 Larssen, Petter,,*Heimstad", Ladeh. Hansea, Haakn, Schultz gt. l Flønæs, Ingebrigt,,,Aasheim", Bryns v. Bach, Arne, Kngens gt. 60 Brgen^ Vebjørn, 'Gyldenløvesgt. 2il Hansen, Einar, Schultzgt. l Andersen, Karleifi Dahl, Gregusgt. 4 Me, Reidar, Heimdal st. Thun, J-stei,n, Skrænten l ttesen, Trbjørn; Biergsligt. 11 Wld, Sverre, Brbakken 4 Leistad, J. A., Søndre gt. 12 Thresen, Waldem., Kngens gt. 104 Dybvig, Birger, Baahusgt. 14 b Bø, Trmd, E. Skakkes gt. 53 Engan, Trygve, S. Baklandet 62 Sæther. Gurine, Fagerviken Skaset Aslaug 0. Møllenb. gt. 74 Ødegaard, Sigrid, Krangt. 3 Missen, Slveig R., 0. Baklandet 62 Vik, lga, Gl. Kirkevei 12 a vam, Arne, Rsenbrg gt. 24 Schønning, Sfie, Bakkegt. 11 Jacbsen Margt Thyhldtv. 12 Ndt, Arne, 0. Singsaker Revisin: Grøntvedt, Peter, Kleitsgt. 2 Lssius, Fredrikke, frk., E. Skakkesgt. 5 Hals, Ragnhild, fru, Munkegt. 3 Bryn Hjørdis, frk.' Drnn. gt. 68 Klinge, Andrea, frk., Krgstuen, Bryns v. Bud: Wæ.r,nas, laus, Drnniiigensgt. 3 Jacbsen, Caxl, Tyhldtveien 12 Fyrbøter: Hagen, luf, Søndregt. 10. Den nrske handelsbank A/S, Søndre gt. 13 Direktin: Vlckmar, P. direktør, Bøndregt. 13 Amdahl, Karl, bankchef, Bxatli, G. Aasv. lerichsen,., knditr, Nrdre gt. 8. Hansen Cllin,.TjSakf., H. Lundgr.gt. 2 Bratt, Jh. F., knsul, Munkegt. 16 Simnsen, E. Bull, direktør, Svexresgt. l Kntrchef: Armtsen, Th., Kjøbmandsgt. 16 Sekxetær: Bergan,., Berglits gt. 5 Bkhlder: Sæther, B. Chr., Baahusgt. 2 Chef fr indskudsavdelingen: Nielsen, Jacb, Dxdnninge,ns gt. 31 Deptchef: Rgnhaug, Jh., Klstergt. 18 Revisjns chef: Walstad, S., Nnnegt. 25 Dnnl/ n»- nnrnl/annø mttar Indskud g utfører alle Fndschef: Blstad, S., Arkitekt Christiesgt. 4^ Fuldmægtig ved fndsavdelingen: ' Fasting, Eyv.,,,Stensli", G. Aasvei Kasserere: lsen, Harald, hvedkass.,.jheinili", Dyrbrgveifi Ndt, Fr., underkass., 0. Singsaker 2 Krg, P. Edv., underkass. N. Møllenb. 18 Walstad, Einar, Nnnegt. 25 Lie, Asbjørn, Falsens gt. 6 Østbye, Ragnar, Ark. Chris-ties gt. 5 Fahlstrøm, Kristian, Klsteigt. 20 Lykke, Birger, «Smmerr", 0_en Henriksen, Jhannes, Byaasyeien 26 Kleven Magnus., Vldsminde l Rise, Marit A., Gl. Aasvei 8 Rønning, Lna, Vr Frue gt. 4 Hltermann, Augusta, Museumspl. l Plustad, Asbjørn, Skandsegt. 26 Bye Rønning, Christine, Drnn. gt. 42 Stkbak, Aksel, Kirkegt. 40 Samdahl, Gumhild, Kirkegt. 3 Aune, Ivar,,,Trudvang", Gl. Aasvei N.æss, Erling,,,Fagexvan.g". Aarnes, Anka,. Tryggv. gt. 17 J Leergaard, Haakn,,,Nyrø", Dyrbrg Svtsdahl, Amund, Kirkegt. 52 Brgen, Anine,.Xilienhaug", Wesselsgt.,. Strand, A.nna, St. lafs gt. 14 Sveen, Anders H., Dx.nningen.s gt. 62, Jhannesen. Bj.,,,FredIieim", Bakaunet ; Hltne, le, Nedre Baklandet 77' Støwer, Trbjørn, Indierredsv. 57 vale, Inger, Fæstningsgt. 15, "Rønning,.,Arvid, Kalvskindsgt. 4 Jenssen, "laf, Nyveien 12 Sæther, Sigurd, Berglitsgt. 5 Hieinibeck, B. Chr., Bispegate», 9 Bjerka,n, Trygve, Hmmelvik Bjøntegaard, Jacb, Søberg Le, Paul, Prinsens gt. 2 Barstad, Ingulv, Museumsplads 3 Bye, Andr., Østre Ilen 5 Eggeni, Gnnnar, Wesaels gt. 5 Rgnhaug, Sv., Klstergt. 18 Jhnsen,laf. Drnningens gt. 82 Sæb, Alma, Batteri gt. 2 Wld, Bjarne, Østersundsgt. 24 Lund,:. Hagen, Ilevlden 16 Wld, Einar,. Tryggv. gt. 51 Appelbni, Hans, Nyveien 6 Bach, Rlf, Kjøbmandsgt. 8 Almaas, H.,,,Sllieh'!, Blusevldsbakken Bahke Birgit, Prinsens gt. 8 Bjørnseth, Sigurd Vaktmester: le Skjetne, Søndre gt. 13 Bud: Christensen, M., Søndre gt. 13 ' yånrpi mm Slem, scar Eggen, Harald, Asylveiten 2 A/S Haandverkernes bank g sparekasse. Th. Angells gt. 8. Kl Tlf. 746, 776. Direktin Hlst, Einar, Nidaxøgt. 82 Widerøe, M. C., Th. Angells t. 24 " Bxuun, Fritz,. Txyggv.gt. 37 Bhne, Fr., Vangslund, Øen Andersen, I. Anker, Nrdre gt. Kasserer: Aas, Andr., Bakaunet 32 Bkhlder: Gudde % P., Skansegt. 6 Knudsen H., St. Jørgensvt. 5 a Falkanger, E., Ø. Møllenb.gt. 35 Haugen, C., Krs viken Tthamm-er, A., Nnnegt. 8 W ane, A., E. Skakkesgt. 9 Hagerup H. Øvre Allé 5 Jyssum, T., Smineisætexen Bye, laf, N. Møllenb.gt. 31 b Revisrer: Wighammer, Chr., Elvegt. Wærnes, Einar, Singsaker Bud: Eriksen, Axel, Th. Angellsgt. 8 Kngeriket Nrges hyptekbanks laanektr. Drnningens gt. 6. Telefn 1410 f. Adrninistratin: Bexgersen, B. K,, assessr, Singsaker (frmand) Hff,.Jacb T., Ørlandet Fjermstad, P.,,,Mhldt", Strinden Flck, H., byfgd, Kalvskindgt. 3 Galtvik, Andreas Pettersen, Frsta Hagerup, K., landbrukssklel., Sparbu Schei, B.., lensrn,, Stadsbygden Sekretæ.r: Rm,,.r.sakf., Stenberget 3 Kasserer: Nilsen, H. A., Skansegt. 6 Bkhlder: Faanes, K., N. Møllenberggt. 16 Uthug J. L. fuldm. Fler, Thedr, Kngensgt. 29' Faanes, Edvin W.,,,Heim", Strinden Revisxer: Stene, A., bankkass., Heimen, Singsaker Blm,, Chr., advkat, Søndregt.' Nrges banks avdeling, Kngensgt. 1. Kl Telefn 482, Bestyrelse: Løchen, laf, adj. bigerrnester Grønning, August Emil, kjøbmand Buen, A., redaktør Faanes, H., lensmand Riehtex, le, gaardbruker Melandsø, Jh., grsserer besørger INKASS prmpt g billig 1 t u f

3 Ferlang altid L G. Dahls Bryggeries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM Bankfrretninger 10 Distriktsintendanturen Se under militære kntrer ; Divisins & kmraandantkntr Se militære kntrer U) jy Exercerhuset jf^v» Munkegaten 4. 2 a> <u cu V) *- 'l Fabriktilsynet Sætlire, Th., dr. (fprmand) Løveaptaket Fattigf rstanderkntr, Strindens Kjøbrnandsgt. 24, aapeat måndag, usdag, trsdag >g lørdag kl. 9 1 fm. Tlf Fattigvæsenet Fattigstyrets medlemmer: Løchen, laf, brgermester, frmand ttesen, I. A., res. kap. til Lademen Husby, Jhn, kjøbmand, Schultzgt. l,. ' vicefrmand Lindbe, Ø.,.r.sakf. Nidareid Schulz, Gudrun, fru, Prinsens gt. 8 a Rsvld, Anth., kntrfuldm., Elges.gt. 83 Røsch, K., dispnent, Nrdflåten, Sings. Myhren, Ingebrg, fru, Anfcer&gt. 2 Vinge, Jh., lærer, Gyldenløvesgt. 25 Langseth, A. J., vgnfører, Frstav. 5 lsen, Axel, snekker, Brdalsgt. 6 Fattigvæsenets kntrer i Kngens gt. 7 Sekretæren: Kntrtid 9 l g 4 7. Haave, B., sekretær,,,slhaug", Øvre Kristianstensgt. l Slberg, A. M,, fuldm., Østersunsgt. 24, Berg, Adlf, Wesselsgt.. Havdahl, L., Kjøbmandsgt. 20 Haave, Bergljt,..Slhaug",. Øvre Kristianstensgt. l Fattigfrstanderen fr Iste distrikt Kntrtid 9 12 fm. Pattigfrs-tander: Andersen, P., Weidemans vei 13 Hals, K., Nyveien 10 Fattigfrstanderen fr 2. distrikt g frstanderen fr utsatte. Knttrt fm. Fattigf rsta,nder: Dahl, Niklai, Strandv. 9 I Arntzen, Alb., Kjøbm.gt..26 Fattigfrstanderen fr 3. distrikt Kntrtid 9 12 fm. FaMigfrstander: Kvakland,., Klsterg. l U;ri, Elias, Munkegt Fattigkassererkntret..Kntrtid 9 1, 4 5 ;'. Pattigka.sserer: Gellein, Jens, Klstergt. 16 Msleth, Jhn, Jmfrugt. 14; Hansen, Ragnhild, ischultzgt. l Jakbsen, Brghild, Danielsvt. 15 Byen er i fattigvæsenets anliggender inddelt i 8 kredse g disse igjen delt i 57 rder. Fr hver.kreds er pnævnt et av fattigstyrets medlemmer sm tilsynsmand fr hver rde er av magistrat -g frmand» skap fr,3 aar ad gangen valgt en fattigverge. Feiervæsenet, kntr isøndregt. l. ' Frretningsfører: Telstad, L, Mellemv. 30 Feiermestre: ; lsen, Jh., Sandgaten 73 (1. distrikt) lsen, Chr., Singsakerb. 48 (2. distrikt) Berglund, B., Brinken 6 (3. distrikt) BTuaas, A., Trdenskj.gt. 15 (4. distrikt) Frlikskmin issinen, Munkegt. 17 Piene, C. Chr., Ark. hristies gt. 4 b Alstad, L. Brænne Bernh. fhv. statsraad Halvrsen Magnus fhv. statsraad Frmandskapet Se kmmunebestyrelsen Fyrvkter Wiguin, Jh.s, Munkhlmén Gasverket Nye gasverk, J arie veien 8 Gamle gasverk, «Sverres gt. 10 T.hjems kmm. kulhandel, Verftstmten. Kntrtid: 1. mai til 15. september % 1 A ya, lørdage kl september til 30. april 9 1 g 3^ 7. Lørdage til kl. 2. Eksped. kun m frmiddagen. Driftsbestyreren sikrest: Driftsbestyrer: Helgeby, Kjell, Jarleveien 8' Teknisk avdeling: Eide, Ingvar, driftsassistent, Kirkegt.,4i Rinuan, Ambrsius, verksm., JarleT. 8/. Merls;a.ntile avdeling: Midttømme, J.> kasserer, BergsEgt. 13 Digre, laf B., bkhlder, Nyveien 56 Arentz, tt, sekretær, Devldea 3 b Sæther, utsalgsbestyrer (kmmunale kulhandel) Elge sæter gt. 25 kjøper g saelger Jbnsen, utsalgsbestyrer, (Gasverket) villa,,luna", ved Rønningsb. Sverres gt. 10: Det gamle nedlagte gasveik. Midlertidig utstillingslkale g utsalg av kks g kul til avhentning. Jiarleveien 8: Trndhjems gasverk: Ekspeditinskntr Kassa- g bkhlder kntr Utsalg *. Driffcsassistent g verksmester Driftsbestyrer g driftsbestyrerblig. Geistligheten Biskp: Bøckman, P. W. K., Bispegt. 9 a Stiftsprvst: Svanlilm M. L. Prins.gt. 4 b. Kntrtid 9 10^ Dmsgnets menighet: 'Sgneprest: Svanhlni, M. L. Prins.gt. 4 b Klkker: Siljesæter, Waisenhusets skle Fruesgnets menighet: Sgneprest: Swen.seu S. H. H., 9^ 10^, Ark. Christies gt. 7 Resid. kapellan: Jenssen, Gustav,,9 10/". Elgesæier gt. rø Klkker: Wibrg, IL, Hspitalsgt. 5 Baklandets menighet: Sgneprest: Weider, B.., Baki. menigh.h. Kl. 9 K 1,1, desuten fredag 6 7. Resid. kapellan: Asheim Birger, Erik Jarls gt. 9. Kl Klkker: Klykken,., 10 Mi, 6 7, fredag 6 7. N. Baki. 47 Lademens menighet: Sgneprest: Stabell, IL,,,Katrinelyst" Resid. kapellan: ttesen, J. A.,..Nrdheim", Klingenbergløkken Klkker: Bergslid, A. E., Indli.veien 52 Ilens menighet: -Sgneprest: Hall, Birger, Elvegt. 8 Kntrtid Klkker: Stene, lærer, Magn. d. Gdesgt. 6 Hspitalskirken : Prest: Magelsen, N. S., Bergsligt. l Klkker: venild, H., Munkegt. 14 rganist: Jørgensen, frue, Kngensgt. 84 t Fængslerne g kriminalasylet: Pnest: Hauge, Alfr., N. Allé 7, Ø. Singsaker nm mmtimw ter Henriksen, G-., adresse: Bergen, Minde Handelsretten Farmand: Byfgden Medlemmer : Ndt, N., kntrchef Jenssen, Erling, kjøbmand Hansen, H. sen., kjøbm. Rønning, Jhan disp. Dahl, Jhan kjøbmand Ryjrd, Edv. kjøbmand Birdersen, B. J., kjøbmaid MathesB, Sverre kjøbrnand Klinge, Niklai, kjøbmand Alnes, A., kjøbmand Pulsen, C., kjøbmand Iversen, I. A., kjøbmand Hegstad,, L.., kjøbmand Melandsø, J., kjøbmand Bueh, Axel, kjøbmand Thaulw. hr., kjøbmand Digre, Einar, brukseier Huitfeldt, Tønne, brukseier Glterrna,n,n, C. kjøbmand Birun, Pritjf, kjøbmand Varamænd: Kveild, Birger, kjøbmand Jhannsen, W. R. kjøbmand Eggpn H. kjøbmand Pinne, Carl kjøbmand Bruun Fritz kjøbmad Statland, Nrman, kjøbmand Melby, F., kjøbrna.nd Bergstrøm, Jnas M., kjøbmand EST), Martin, snekker Brænne, Trygve, fabrikeier Geschwrner i Trndhjeniske g søndre Bergdistrikil ved Havneingeniørkntret Munkegt , 3-6. Tlf Darre-Jensen, W., vering., R.senb.g. 35 Smith-Meyer,., avd.ing., Drønn. gt. 32 Hjelde, G. P. materialfrv., E. Skakk.gt. 6 Hlthe, D., psyiismand, Nyveien 62 Meland, M., brvakt, Sandgt 52 Stræte A. psynsm. Thrmdsgt. 3 Havnekntret, Kjøbmandsgt. 89 Havnefgd: Kst. Hassel, A.,,,Trygstuen", G. Aasvei, Bavnekasserer: Wrsøe, Wilhelm A.,, N. Møllenbérggt. 51 II Iste havneassistent: Kristiansen, A., Mellmveien 20 2den havneassistent: Rønning, J., N. Baklandet 23 Ha vnefet jente : Daldrff, Ingv., Strandveien 11 bfesørger INKASS prmpt g billig s C cc

4 c rt i.s -J Frfang altid E. C. Dahls Bryggéries ØL Kjøp altid Jacb MatHesns! 12 ~ta. Hlmen, P., Nedre Møllenb. gt. 59 g g. Thrvaldsen, Axel,.Strandveien 27 E c Stinessen, laf, Kirkegt. 67 m» TI _. - T.. IJ CI.J_L />-! Berg-, Ingvald, Sandgt. 61 Andresen, Jhan, Ø. Møllenb.gt. 73..*: Eønning, Jens, N. Baklandet 23 a> sj Helseraadet «. Bøchniaim, M. F. D., stadsfysikus Løehen, laf, brgermester C RI Grøndahl, Chr., stadsingeniør Jenssen, H., bryggerieier Jeistrup, IL, plitimester Sæthre, T. læge, kntr Kngensgt. 7 Lien, S., Skansegt. 20 Arntse.li, K., Indherredsv. 63 Stjern, Jh., Mdareide Barlindhaug,., stadsdyrlægens kntr Shultzgt. 6 Hansen, Astrid, Schultzgt. l Ass. fr tilsynet med pleiebarn Einersen, M., underfgdens kntr Kjøbmandsgt. 18. Ass. fr den kmmende mødrehjælp. Herredskasserer, Strindens,,Kveldhe.im", Vålene, alle hverdage 9 2 Lørdage kl. 9 l g 4 6 SJ «Hjrten" _» i (T.hjems Tivli) Ilevlden 7 v ' 5, S Ingeniørvæsenet, = 12* hvrunder er henlagt: S -a Vand-, klak-, vel & brvaesenet Stadsingeniørens kntr 9 1, 3 6, tlf. 257 k & 3133, stadsing. persnlig 2315, Kjøbrnandsgt. 20. Stadsingeniør: Thesen, Trygve, Neufeltsgt. 12 Avdeling:Sin.gen.iør: Gjermstad, Tralf, N. Møllenb. gt. 51 Iste ingeniørassistent: Bøckman, K. J., Elgesætergt. 4 2den ingeniørassistent: Flønæs Herm.,,,Aasheim", Bryns vei Bkhlder g materialfrvalter: Strand, lav, St. lais gt. 13 Iste kntrist: Skjesl, Antn, Klæbuveien 54 2den kntrist Nielsen, Wilhelm, Kngens gt. 79 3die kntrist: lsen, Astrid, Byaasv. 30 Kntrbud: Nilsen, Einax,.Kngens gt. 79 '. Kntrassistent: Dalsanne, Jhan, Trmds gt. 8 psynsmænd: Skyberg, M., Munkegt. 19 Slaatmyren, E.. Klstergt. l Jensen, Trleif, Brinken 6 Haug, Martin, Klstergt. l Jernbanevæsenet Tr6*ndhjems distrikt linjerne Tønset Trndhjem, Trndhjem Strlien r Hell Sunnan. Administratinskntret: D.istriktschef: v. Krgh, C. A., Magnus d. Gdes gt. & veringeniører: Rennem, P. E., Nyveien 24 Bjerke, Ferd., Marienbrg, Nyveien Kutrchef: Dahl, C. B a kanne t 15 Inspektører: Strm, Chr.,,,Slheini", Ø. Singsaker Lrentzen» C., Stenberget 5 Bøckmann, N. Charlttenlund Muller, I. M., Berglitsgt. 5 Verksmester: Løvseth, E., Nyveien 4 Materialfrvalter: Arntsen, J. E. Ø. Baklandet 32 Bkhlder: Bye,.Axel Margid, N. Miøllenberggt. 31 Distriktskasserer: 'Wld, J., Klæbuveien 50 Lkmtivmester: StrdaM S., Østersundsgt. 18. ^ Jhnsen, Andr., Indherredsv. 47 Telegraf mester: Myhre, E.., Gardemensgt. 7 Fuldmægtig:.Eriksen, Jh., Skansegt. 4 Skam-ke, Jens, Falsensgt. 2 ; Kntrister: '! Ekseth, Haakn, Kngens gt. 81 Mælen, Chr., Wesselsgt. 24 Knutzen, C.,,»Leifheim", Vålene.Nilsen, Jhan, Wedels gt. 5 ; Knudsen, E. N. Singsakersletten 18 Hammer,. T., Nygt. 18. Jhnsen, Ivar, Haldens gt. IS Larsen, L. W., Gl. Aasvei 8 Jhansen, Jh., Petersbrg 7 Larsen, Chr., Heimdal Krgstad, P. Klevstuen 3, Nyveien Alme, Karl, Esenbrggt. 26 Andreassen, H., Selsbak Rustad, H., Heimdal DnLr nir Cnartaen besørger l N K A S S! Trndhjems statin: Statinsmester: Minken, Andr., jernbauestatinen Understatiiismester: Jakbsen, Ludv., Tyhldtv. 25 Gdsekspeditøxer: Eørsbanens. gdsavdeling: Lie, Peter, Falsensgt. 6 Merakerbanens gdsavdeling: Kmma ndantvld, Jn,,JJøisletten", Nyveifeakken Ilgdsavdelingen: Larsen, C., Marinelyst 20, Stavne. Fuldmægtiger: Statinsmesterans kntr: Bench, C., Kirkegt. 39 Passageravdelinge.n: Dybdahl,., Charlttenlund Størenbanens mbygning; Kntr, Fj,rdgt.,37.. : Telef veringeniør: lsen, M., Prinsens gt; 10 Avdelingsingeniør: Lahlum, P., Sklegt. 2 b 'Banemester: Baltzersen, B., Esenbrggt. 18 Fuldmægtig: Stubbraaten, Peder, Baahusgt. 4 Kntrist: Skjefstad, Hans, Kirkegt. 38 Trndhjem statinsarrangement: veringeniør:- ' Bjerke, Ferd.,,,Marienbrg", Nyveien Avd_eling,singeniør: Dahle, Henrik AssistentiiigenLarer: :. Pettersn, Aug., Dyrbrg, Ø. Aasvai Myrhlt, Einar, Esenbrggt. 22 Fuldmægtiger: -..: Sæther, Chr., Nyveien Espseth, Jh.s, Stavne.. '< Etrist: ','>. \. '. Awnas, Bergljt, Sverresgt. l a Kntrbud: Hjulstad, A., Ilevlden 3 c psynsmand: Lied, Hahs E. A.,.JKarlinelyst", Nyyeieii Bygningsknduktør: Stuedal, Martin, Nyveien 6 J uster kammeret, Gjetvt. 2. jtistemnester: Aarø, M., Gjetvt. S2 Kirker g bedehuse Dmkirken, Munkegt. Vr Frue kirke, Kngensgt. Bakke kirke, Nedre Baklaadet Lademens kirke, Vldsminde iiiftinri r 13 Ilens kirke, Ilevlden. Hspitalskirken, Kngens gt. St. lafs kirke (katlsk)., Prin&easgt. Jesu Hjertes kirke (.katlsk), Ilen Smmerveitens bedehus, Smmervt. Bakke menighetshus, Mølmanslid Bakkestrandens bedehus, Fjæregt. Ø. Baklandets frsamlingslkale, Ø. Baklaadet 41 Ilens frsamlingshus, H. Nissens gt. Bethania, Erling Skakkes gt. 51 BTødremenighetens sal, E..Skakkesgt. 2 a Tabernaklet baptistrn., Prinsens gt. 2 a. Methdistkirken, Krambdgt. 6 Frelsesarmeen (Perrnhallen), Prins.gt. Kirketilsyn, kmmunale Jenssen, G., res. kap. (frmand) Myhren A. agent Hansen, Laur., malerm. Sekretær:.. Kirkeværgen Dmkirkens kirketilsyn Stift : sprv,st Svanhlm, Prinsens.gt. 4 c Kl. 9 : Kirkevaerge, kmmunaie vesen, N. Dmkirkens kirkeværge: Ark. Eyjrd Gravere: Tilfredshet kirkegaard: II. Jhnsen Lademens kirkegaard: A. Knudsen. Kjøtkntrlstatibneii Schultzgt. 6. 'Kntrtid: 8 11K fm. Chef: Stadsdyrlæge E,:Laukvik Kmmunestyrets medlemmer,.-\ ' ^^ Kmmunestyrets medlemmer 1916-^ t A r b e i d r p'a r t i/e t: Tranmæl, M., redaktør. Buen, A., bankbestyrer ; Eibsskg,. K., varlærer Alstad, Lars, skrædder Skaarvld, Jihn, knduktør Thmæs, K.., jurnalist Niclaysen, H., -frr.fører Rgnes, le, frmer Tømmeraas, Karl, platearbeider Dullum, A., elektriker Vlan, Elias, murarbeider Østvik, Andreas, kaiarbeider Kalvaa, Antn, sekretær Eidem, le, inspektør Wiggen, I. M., kntrbetjent besørger INKASS rmt g billig. CTR

5 j FRLANG altid E, C. Dahls Bryggenes MINERALVANB 14 Ld Z er I- c Ø _,. f/j if... r "\ L l Sundbye, Gustav, fabrikarb. Barreth, Isak, møbelsnekker Schjølberg Ingebrigt lssefrmand Fru Nielsen» Emma Fru Hlsbø, Karen Alnes, luf, kntrbetjent lsen, Halvard, maskinarbeider Helland, le, pstbud La.ngs.eth, A. J., vgnfører Pettersen, le, snekker Schjetne, Karl, stertypør Schjerve, Sivert, ekspeditør Gulvg, la, maler Stigum, K., brandmand Fladaas, Axel, lkmtivfører Rinnan, le, gasverksarbeider Leistad, Jhn, skibstræarb. Isaksen, Helmer, blikkenslager Garberg, Peder, bruskjører lsen, J. G., platearbeider Pettersen, Jørgen, havnearbeider Eggen, Henrik lkmtivpudser Skjenstad,., snekker Kristiansen, William, psynsbetjent Hellberg, Ludv., baker Bjørgum, S., skrædder Maaren, E., sktøiarbeider Bålstad, Antn, byarbeider ' Hansen, Clara, tjenestepike Arntzen, Th. K., maler Mathisen, Anna, frue.saugestad, Gurine, frue Berg, Petra, frue Det knservative parti: hristie, Sara, sklebest. Andersen, J. Anker, salmaker Me, Andreas, kjøbmand Jacbsen, Carl bankbud Fru Jenssen, Emma Frk. Frst, Angelique Fru Michelsen, Jhanne Lamgback, Søren, amtskæmner Klingenberg, dd, advkat Lykke, Ivar, kjøbmand Bauck, Henrik,.r.sakfører Thaulw, Chr., kjøbmand Bruun, Jhan, j.sakfører Erichsen,. knditr Hlmsen, H., direktør Bøckman, E. D.,.r.sakf. Kvenild, Birger, kjøbmand Me, Jacb, veringeniør Bøckman, Nils, kaptein Kjeldsberg, F., kjøbmand Bødtker, Fr. E., læge Setsaas, Chr., rørlægger Bratt, Jh. F., kjøbmand Rank nir Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Dahl, Einar,.r.sakfører Lund, J. G., ing. verlærer Vinje, A., vgnmand Pedersen, Jh. P., verlærer Christensen, Sverre, murmester Hagen, Sverre» kaptein ing. Aavatsmark,., kjøbmand B-rænne, Trygve, fabrikbestyr-er Eekhff, M., kjøbmand Hegistad, L.., kjøbmand Erlandsen,., malermester hristphersen, A., tandlæge Hanssen, Karl, M., kjøbmand Hlst, Chr., agent Huitfeldt, Tønne, brukseier Ibenleldt, C., tldkntrllø^r Venstre : Fru Aas, Ingebrg, læge Heggstad, lav, prfessr Brdal, A., læge uren, Henrik, læge Tranaas, P. J., underfgd Henm, lav, lærer Halvrsen, Abraham, brandchef Nrdahl, Thv., lkmtivfører Tønne, Jh. P., revisr Melandsø, Jhan, kjøbmand Værnes, Albertine, frue Ødegaard,., km-seisjant Ellingsen, Elmil, skrædder Pedersen,. Chr., frretningsfører Fr i s i n d e d e v e n s ti e : Halv-rsen, Magnus, statsraad Lie, Ben j., verlære-r Bang, J. S., læge Rønning, Jhan, dispnent Grønlie, Ivar, kjøbmand Bryn, Kr., bankchef Getz, Alfred, prfessr Buzzi, Jhs., kjøbmand Tvete, B. M., frstander Kvam, Edv., dampskipsekspeditør Perleff, Mrten, _.ræakfører Thune, Nils, plitiinspektør Knservative liberale a v h l d & p a r t i : Hansen, Låur., måler Ken, Aslaug, telegrafistinde Svebak, Hans, sekretær Eriksen, Jhan, jehibanefuldmægtig Pettersen, K., verlærer Jhansen, Jul,, urmaker mtiar Indskud til hei est e Rente PRIVATBANKEN l TRNDHJEM S& Bankfrretninger Prmandskapets medlemmer ' I. AT beide r partiet: Ribsskg,. K., verlærer (rdfører) Tranmæl, M., redaktør (vicecrdfører) Alstad, L., skrædder Alnes,., kntrist lsen, IL, maskinarbeider Niclaysen, H., frretnings f. Schjerve, S., ekspeditør Wiggen, I. M., kntrist Tfarnæs, K.., jurnalist Eidem,., inspektør Nilsen, Emma, frue Dullum, A., kntrllør Schølberg, E., ls.sefrmand Gulvaae,., måler Sundby, G., fabrikarb. Pettersen, le, snekker II. Av knservative, liberale g avhldspartierne: Eirichsen,., knditr Kjeldsberg, F., kjøbmand hristie, Sara, frue Me, Jcb, veringeniør Kvenild, B., kjøbmand Bryn, Kr., bankdirektør s Bang, S., læge Hansen, Laur., måler Htesen, H., direktør Bøcknian, E. D.,.r.sakfører Rønning, Jh., dispnent Svebak, Hans» sekretær Andersen, I. A., sadelmaker Frst, An:g«lique, frk. Me, Andreas, kjøbmand B0ckma.ii,'Nils kapteå III. Avvenstre: : uren, Henrik, læge Suppleant: Henm, lav, lærer Frmandskapets sekretær 10 l, 4 5 Piene, C. Wilh.,.r,sakfører Raadhuset, Kn,gens;gt. 2 Bpæl Kalvskindsgt. 6. Knsertlkaler Arbeiderfreningens festsal, Kngensgt. 19,,Cirkus" Studentersamfundet, Prinsensgt. Kathedralsklens festsal, Munkegt. 8 Turnhallen, Prinsensgt. la. Haandverkerfreningens festsal, Kjøbmandsgt. 12 Frimurer lgens festsal, Kngens gt» 3 Verdensteatret, Prinsensgt. Kng Karl Jhans arbeidsstiftelse ise avdeling B. Kngsgaarden, bak Dmkirken. Knsuler, fremmede magters Amerikas frenede stater: Brekke, Bernh. Jun.,. Trygv.gt. l Argentina: Fsse, Aug., viceknsul, Fjrdgt Belgien: Bachke, hr. Anker, knsul, isøndregt. 21 Brasilien: Klingenberg, Ingvar, viceknsul Krambdgt. l (Lilletrvet) Brch Nielsen,., knsularagent, '. Tryggv. gt. 22 Danmark: Bratt, Jh. F., knsul, kntr Drnn.gt. 4 Frankrike: Klingenberg, Ingvar, knsularagent, Krambdgt. l (Lilletrvet) Italien: Larsen, Jrnar, knsularagent, Fjrdgt. 5 Neder landene: Bachke, A. H., knsul, Fjrdgt. 13 Prtugal: Berg, Sverre, viceknsul, Kjøbm.gt.. 46 Rusland: Viceknsulat, Søndre gt. 6 Spanien: Me, Andreas,. Txyg.gv.gt. 31 Strbritannien g Irland: Kjeldsberg, Francis, viceknsul. Tryggv.gt. 15 Martin, J. B., viceknsul,. Tryggv.gt, 15 Sverige: Øien, Adlf, knsul, Sandgt. 7 Tyskland:' i Jenssen, A., knsul, Kjøbmandsgt. 40! Mtinzenthaler, dr., sekretær Østerrik-Ungarn:...(f. i ledig) besørger INKASS prmpt g billig,

6 D Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes Øl- 16 Kntrlkntret fr navigatinsinstrumenter, '.. -. '. Kngeås gt. 93, telefn 741 Bestyrer: Andrff, K. S. ; Klingenber.g, H., ; g I. W. Isachs«n Kriminalas3'let, f :, Kngensgt. 95 < Kriminaldmmer Wiesener, H.,,,Sverreslund", Byaasv. Kæmnerkntret, Kngensgt Kæmner: Rian, T. E., Kngensgt. 66 Bkhlder: v Reimers,. J., ; Hspitalsgt. l Iste kntrist: Kindt, Hilda, frk., Kngensgt. 14 b Larsen, Signe, frk., Klstergt. 5 Bakken, Nils,,,Hjemstad l", Vldsminde Laanekntr Trndhjems sparebanks laaneindretning: 1 Kngensgt. 4 Frvalter: Selmer, Chr., cand. jur., Kngenisgt. 4 Bkhlder: Arntsen, lai, Elgesætergt. IV Vaktmester,g assistent: Berg, Jørgen, Kngensgt. 4 Lagmandsretslkalet, Prinsensgt. 2 (Se frøvrig under Trndhjems lagsgn) Landbruksvæsenet Landbrufcsingeniør: Aientz,,Gerg,.N» Allé nr. 8. Ø. Singsaker Landbnikskemiker: Slberg, E., dr., Nrdregt. 5 Meierimes.ter: Wld, É... E,, Øen Melkekntr llør: Selberg, Th., Jmirugt. 13 Lensmandskntr, Strindens 9_j. s 4_7 flørdage 9 2), Munkegt. 12 Telefn 1270, privat 1872 Lensmand: Dahl Chr., Munkegt. 1& kntr <g priv.b. Betjente: Rønning, Jhan, Schultzgt, 3 Sande* Peder, Munkegt. 12 Ervik, le, Munkeft. 12 Eggen, Euth, Wesseisgt. 5 f stad, Ingrid, Møllebakken 22 Bjørneb, diu,,,fa.gervan,g", Vålene Strømmen, Margit, N. 'Møllenb.gt. 43 a Ligningskntret '.'':'... ', '. 9 l, Kjøbmandsgt. 18 Ligningschef: : Hlstad, Trygve, Kngensgt. 84 Sekretær: isiljesæter,.sverre, Svaar, A. Christiesg. 2 Fuldmægtig: Larsen, Eag.nv., Ankersgt. 11., Thyhltv. Lignin,gsassistenter:, Stensdal,. M., J^yveien 42 a (Ldistr.) Eriksen, Birger, Klstergt.. S (2.dist.) Iversen, le A., Haldens gt. 8 (3. distr.) Hellandsø, Jhan, Skrænten 3 (4^ distr.) Viken, ;0ivind, -Mellemilen 2 b (5. distr.) Fjeldseth, Aæg., N. MøUenb. 104 (6. distr.) Kamvik, Einar, Gregusgt. 3 (7. distr.) ib-uchhldt, T. Weidemamnsvei 2 (8. distr.) Kntrister: Risan, Dagny, villa,,fj»rdgløtt", ' Blasevldsbakken lsen, Reidar, Prinsens gt. 22 b Iversen, Reidar, K. Møllenberg gt. M Kirksæther, Jhan, Munkegt. 39 il Ldskntret, Kjøbmandsgt. 89 Ldsldermand: Kapt. M. Næss, N. F. D. S..,.-.'...;., Magistrat, s e brgermester Militære kntrer Divisins & kmmandantkntr, Munkeg. 2 Divisinshef & kmmandaat: iræder, G., generalmajx, Kalvskindsgt. 6 Stabschef g kapteins vaktmester: Eiriehsen, kaptein,. Ark. hristieagt. 11 Adjutant: istkke, J-, pr.løitnaait, BergsMgt. 9 Divisinsskriver: Sffieim, E., fanejunker, Munkegt. 6 Divisinsrdnans: Lyngstad, sersjant, kasernen Krigsadrkat: : Krum, Ragnv.,.r.sakfører, Nrdiegt. 6 Krigsdmmer: Distriktslngeniør: Hana, M.., majr, Marinen Vldmester: Hansen, J. A., fanejunker, Kjøbm.gt. 3 Rank IMT Xnarakasse ki-p SJæ,«8 SS e j; altid Jacb Mathesns 8ST.B3S5*, Distr iktsintendanturen: Distriktsintendant: NisSen, N. C. H., majr, Kalvskindsgt. 6 Iratendanturløitnant: KvendbØ» prjøitnant, Prin&ensgt. 45 Strøm, J.., sersjant, Nnnegt. 29 Prviantmagasinet: Bngh, frvalter,,,aasvang", Gl. Aasvei Divisinens faste bedømmelseskmmissin hver lørdag kl. 12K i maanederne ktbr. april, midlertidig lkale Munkegt. 2 Divisinslæge: Bryhn, H., majr, Fjrdgt. 37 Garnisnslæge: Knudsen, hr., sanitetskapt., Søndregt. 9 Infanteriet: Søndre Trndhjems regiment: hef: Jenssen, S., berst, Ilevlden 2 Regimentsintendant: Løcheii, A.., kaptein, Prinsensgt. 49 Adjutant: Baldersheim, E., Erik Jarlsgt. 4 Skriver: Bjørgum, K., Vllabakken 33 Nrdmøre bataljn: Bratt, H., majr, Sverresgt. l Kvartermester: Løberg, J., fanej., Heggen, Strinden rkedalens bata j n: -Gill, A. T. P., majr, Charlttenlund Kyartermester: Stenseth,., fanejunker, Kngensgt. 13 Stjørdaleas bataljn: Lund, Bnsach, majr, Grmlien Kvarterni ester: igaustad, A., fanejunker, Reperbanen 5 S. Tjhjems reg.s landvernsbataljn: Falsen, E., berstløitn., Cicilienbrg 5te hjulrytterkmpani: Bøckman, N. C., kaptein,,,gdt haab" 5te ^mitraljøseavdeling: Høhn, kaptein, Grand htel Uaiderfficerssklen, Munkegt. 6 Chef: Hjrth, H., kaptein, Nyveien 6 Artilleriet: Trndhjems arsenal, Kiigsgaarden Arsenalf Tvalter: Hfstad, L.,,,Slhaug", Byaasen Fyrværfcere: Haugnes, stykjunker, Grænsen l Kregnes, Jens, stykj., Hanskemakerb.,7 3die feltartilleriregiment: * Bergh, A., berst, Majrstuen, Byaasv. 1EN NflRSKF HiNnFKRANK : 17 Regimentsintendant: Kittelsen, kaptein, stedfrtræder Hvind Kngsgaarden Adjutant: Heggstad, Rar, pr.løitn. ^Slheim", Bryns vei Skriver: Randahl, sersjant, Jermbanegt. 2. I bataljn: Tandberg, J. T., verstl., Bakaunet Skriver: Svren, E., sersjant, Byaasveien II bataljn: Grøgaard, majr, Singsaker III bataljn: Nandrup, F., majr, Magnus d. Gdesg. 8 3die psitinsart. bataljn: Berge, majr, stedfrtræder Tandberg, Bakaunet, ktr.: Kngsgaarden Artilleribataljnernes kvartermestre: Kiigsgaarden. Nrdenfj. ingeniørbataljn Rygh, Chr., berst!., H. Hagerupsgt. l 5te sanitetskmpani Bang, A., sanitetskaptein, Kngensgt. 20 5te trænkmpani Strand, D., kaptein, Thrmdsgt. 3 Krisskmiuissær: Schappel, majr, Hspitset Mønstringskntret, 9 1. Søndregt.,26. Møn,strin.g,schef: Km.kaptein Me, Erik Jarls gt. 4 Kntrist: Gulaker, le A/S Nrske ASHance, lav Tryggv. gt. 26, sjø-, brand- gansvarsfrsikring. Kntrtid 9 1 g 3Vi 7. Lørdag 9 2. Lkaldirektin: Knsul Antn Jenssen (frmand) Direktør E., Bull Simnsen Grsserer Adlf Halseth Statsraad Magnus Halvxsen Z. Zakariassen (adm. direktør) Srenskriver H. P. K. Knudtzn Grsserer Emil Grønning. Ntarius.Publicus, se byfgden X i c 5 e a 5 C 5 li verfrmynderiet Bachke, Arild, knsul jj Grønning, Emil, grisserer.. Frretningsfører: m, Klingenberg, dd, høiesteretsadvkat. Nrdre gate 8

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00

ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00 ADRESSEBOK FO R AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 Pris Kr. 4.00 KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911 C. KROEPELIENS ENKE VINE! VINE! Bergen. Etabl. 1784. Aalesun d er ikkc en by med

Læs mere

s Handels» & LandmandsbaÉen

s Handels» & LandmandsbaÉen 809 Utenbys annncep. Fagpegstep Apteker: Advkater g sakførere: Overretssakfører Peder BaRfee Stkmarknes INKASSO, PROCEDURE OG OMSÆTNING Offentlg aktr straffesaker Vesteraalen C. SCHULZ Overretssakfører

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

Indherreds Folkeblad M. LANDFALD VÆRDALSBRUKET VÆRDALEN. Aaskinvepksted. Grennes Hotel AKTIESELSKAPET F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER.

Indherreds Folkeblad M. LANDFALD VÆRDALSBRUKET VÆRDALEN. Aaskinvepksted. Grennes Hotel AKTIESELSKAPET F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER. 786 LEVANGER VÆRDALEN F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER LEVANGER VÆRDALEN Værdalsøren, strandsted ved Hell Sunnanbanen, avstand frå Trondhjem 96 kn;. Apotek: Værdalens Apotek Assuranceagenter: ti OM K dal.

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA NORSK TIDSSKRIFT FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED E. A. TROMLE S. R. FINNE GRØNN BIND I CHRISTIANIA FORLAGT AF CAMMERMEYERS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere