M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc."

Transkript

1 Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= <&> Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet Adressebkens redaktin fra vedkmmende kntrer eller bestyrelser. Amtmand g stiftamtmand Bthner, Harald, Elvegaten 1!7 Amtsagrnm Binum Erik A. Hammer, Buvikea Amtsingeniør,,,,,,,,,, I0r Søndre T.kjem-s amt Barth, Fredrik,,,Gaanlehaugen", Gamle Aasvei Amtsknduktør fr Søndre g Nrdre T.hjems amter f Gram, Einar, ingeniør, Nyveien 8. Amtskæmnerkntr Søndre Trndhjems amt, Brinken' 7. Amtskæmner: Langbach, Søren. Amtsskattestyre, Pirmand stiftamtmand Bthner. Sekretær amtskæmner Langbach. Amtsdyrlæge Erdang, Jens, Prinsens gt. 2&. EM MnifC UåNnCE RAMIf nnivill-l JtnuniR ' Amtsskattekmmissinen Se ligningskmmissinen. Amtsskgmestre Aaeag, Eich., Stenberget 5 figsbø, lav, Ilevlden 3 c. Arkiver Stiftsarkivet (prettet 13. juni 1850), Bispegt. 7 b. Kl g 4 7, u,nåt. lørdag. Arkivar: Friis, Jakb. Befsaas, J., Singsakerbakken 27 Hansen, Fr., Bispehaugens skle Auktinsfrvalter Se skattefgd Aviser. Se redaktiaskntr-er _!E^ S2 Aviskiskerne ZS staar i direkte frbindelse med rikstele- J5 grafen -g mttar saavel lkale sm uten- &> bys telegrammer g rikstelefnsamtaler. «e Ekspeditin: Munkegt SS Indehaver: Jhs. Mæhle besør er INKASS prmpt g bimg a» «il- «_* D A Wl/CflDDFTWtRlfiCC

2 FRLANG altid E, G. DahhTBrrøries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM 1TÆ Bankfrretninger u,.+_> <D _ a ca (L) «s <0 D a Badeanstalter Ilens sjøbadehus mad fri adgang fa: alle Trndhjems lysbadeanstalt,. Tryggv.gt. 22. Telefn T.hjems sjøbadeanstalt (.ved St. lafs kai) er i Sfflmexinaanederne aapme hverdage fr damer 9 11 g 3^2 5, fr hexier 11/4 2'% g 5/^ 8, søndage fr hetxer fra Billetpriserne er 20 øxe fr Iste klasses bad, 10 øre fr 2den klasses. Aarsbillet kr med h.duk, kr uten h.duk. Trndhjems østre flkebad, N. Baki. 80. Badet er aapent: Mandag, tirsdag;, nsdag, trsdag kl Fredag g løxdag kl Trndhjems vestre flkebad, Hspitalsl. Badet er aapent liver dag frå kl. 2 8 em. Badstue fr damer: Tirsdag g fredag. Badstue fx herrer: Mandag, nsdag, trsdag g løxdag. Dusch fr damex: Måndag, nsdag, trsdag g lørdag. Dusch fr hexxex: Tirsdag g fredag. Trndhjems varmbadanstalt, Drnn.gt. la. Anstalten er a,apen alle hverdage ffa kl. 9 mrgen til kl. 8 aften. Rmer-, darnpg duschbad fr damer alle frmiddage frå kl '(nsdag frå kl. 10 3) fr hexxer alle dage frå kl. 12^ 8 (nsdag fra H. 3K 8).' Karbadene Iste g 2den klasse er aapne hele da.gen. Banker Den nrdenfjeldske kreditbank, Drnn.gt.3 Kl Telef Bankchefen 1246, kntxchefen 2149, sekretæren 3755, bkhlderen Direktin: Berg, Andr., adm. direktør,'drnn.gt. 3 Gltermann C., Nyveien 11 Knff, Albrigt, Drnningens gt. 2 Thaulw, Chr.,. Tryggv.gt. 42 Nissen-Drejer, majr, Sverresgt. 3 Kntrchef: lssen, Hj. Jul., Museumspl. 3 Hvedkassererer: Svendsen J. M.,,,Vang", Bakaunet Sekretær: Aas, Einar,,,Aashytten", Bakaunet Bkhlder: Tellesbø,. S.,,,Trldhaugen", Ladeh. Underkasserer: Jhnsen, F. $., Bergsligt. 13 Fuldniægtiger: Dahl, Jens P., N. Baklandet 70 Larssen, Petter,,*Heimstad", Ladeh. Hansea, Haakn, Schultz gt. l Flønæs, Ingebrigt,,,Aasheim", Bryns v. Bach, Arne, Kngens gt. 60 Brgen^ Vebjørn, 'Gyldenløvesgt. 2il Hansen, Einar, Schultzgt. l Andersen, Karleifi Dahl, Gregusgt. 4 Me, Reidar, Heimdal st. Thun, J-stei,n, Skrænten l ttesen, Trbjørn; Biergsligt. 11 Wld, Sverre, Brbakken 4 Leistad, J. A., Søndre gt. 12 Thresen, Waldem., Kngens gt. 104 Dybvig, Birger, Baahusgt. 14 b Bø, Trmd, E. Skakkes gt. 53 Engan, Trygve, S. Baklandet 62 Sæther. Gurine, Fagerviken Skaset Aslaug 0. Møllenb. gt. 74 Ødegaard, Sigrid, Krangt. 3 Missen, Slveig R., 0. Baklandet 62 Vik, lga, Gl. Kirkevei 12 a vam, Arne, Rsenbrg gt. 24 Schønning, Sfie, Bakkegt. 11 Jacbsen Margt Thyhldtv. 12 Ndt, Arne, 0. Singsaker Revisin: Grøntvedt, Peter, Kleitsgt. 2 Lssius, Fredrikke, frk., E. Skakkesgt. 5 Hals, Ragnhild, fru, Munkegt. 3 Bryn Hjørdis, frk.' Drnn. gt. 68 Klinge, Andrea, frk., Krgstuen, Bryns v. Bud: Wæ.r,nas, laus, Drnniiigensgt. 3 Jacbsen, Caxl, Tyhldtveien 12 Fyrbøter: Hagen, luf, Søndregt. 10. Den nrske handelsbank A/S, Søndre gt. 13 Direktin: Vlckmar, P. direktør, Bøndregt. 13 Amdahl, Karl, bankchef, Bxatli, G. Aasv. lerichsen,., knditr, Nrdre gt. 8. Hansen Cllin,.TjSakf., H. Lundgr.gt. 2 Bratt, Jh. F., knsul, Munkegt. 16 Simnsen, E. Bull, direktør, Svexresgt. l Kntrchef: Armtsen, Th., Kjøbmandsgt. 16 Sekxetær: Bergan,., Berglits gt. 5 Bkhlder: Sæther, B. Chr., Baahusgt. 2 Chef fr indskudsavdelingen: Nielsen, Jacb, Dxdnninge,ns gt. 31 Deptchef: Rgnhaug, Jh., Klstergt. 18 Revisjns chef: Walstad, S., Nnnegt. 25 Dnnl/ n»- nnrnl/annø mttar Indskud g utfører alle Fndschef: Blstad, S., Arkitekt Christiesgt. 4^ Fuldmægtig ved fndsavdelingen: ' Fasting, Eyv.,,,Stensli", G. Aasvei Kasserere: lsen, Harald, hvedkass.,.jheinili", Dyrbrgveifi Ndt, Fr., underkass., 0. Singsaker 2 Krg, P. Edv., underkass. N. Møllenb. 18 Walstad, Einar, Nnnegt. 25 Lie, Asbjørn, Falsens gt. 6 Østbye, Ragnar, Ark. Chris-ties gt. 5 Fahlstrøm, Kristian, Klsteigt. 20 Lykke, Birger, «Smmerr", 0_en Henriksen, Jhannes, Byaasyeien 26 Kleven Magnus., Vldsminde l Rise, Marit A., Gl. Aasvei 8 Rønning, Lna, Vr Frue gt. 4 Hltermann, Augusta, Museumspl. l Plustad, Asbjørn, Skandsegt. 26 Bye Rønning, Christine, Drnn. gt. 42 Stkbak, Aksel, Kirkegt. 40 Samdahl, Gumhild, Kirkegt. 3 Aune, Ivar,,,Trudvang", Gl. Aasvei N.æss, Erling,,,Fagexvan.g". Aarnes, Anka,. Tryggv. gt. 17 J Leergaard, Haakn,,,Nyrø", Dyrbrg Svtsdahl, Amund, Kirkegt. 52 Brgen, Anine,.Xilienhaug", Wesselsgt.,. Strand, A.nna, St. lafs gt. 14 Sveen, Anders H., Dx.nningen.s gt. 62, Jhannesen. Bj.,,,FredIieim", Bakaunet ; Hltne, le, Nedre Baklandet 77' Støwer, Trbjørn, Indierredsv. 57 vale, Inger, Fæstningsgt. 15, "Rønning,.,Arvid, Kalvskindsgt. 4 Jenssen, "laf, Nyveien 12 Sæther, Sigurd, Berglitsgt. 5 Hieinibeck, B. Chr., Bispegate», 9 Bjerka,n, Trygve, Hmmelvik Bjøntegaard, Jacb, Søberg Le, Paul, Prinsens gt. 2 Barstad, Ingulv, Museumsplads 3 Bye, Andr., Østre Ilen 5 Eggeni, Gnnnar, Wesaels gt. 5 Rgnhaug, Sv., Klstergt. 18 Jhnsen,laf. Drnningens gt. 82 Sæb, Alma, Batteri gt. 2 Wld, Bjarne, Østersundsgt. 24 Lund,:. Hagen, Ilevlden 16 Wld, Einar,. Tryggv. gt. 51 Appelbni, Hans, Nyveien 6 Bach, Rlf, Kjøbmandsgt. 8 Almaas, H.,,,Sllieh'!, Blusevldsbakken Bahke Birgit, Prinsens gt. 8 Bjørnseth, Sigurd Vaktmester: le Skjetne, Søndre gt. 13 Bud: Christensen, M., Søndre gt. 13 ' yånrpi mm Slem, scar Eggen, Harald, Asylveiten 2 A/S Haandverkernes bank g sparekasse. Th. Angells gt. 8. Kl Tlf. 746, 776. Direktin Hlst, Einar, Nidaxøgt. 82 Widerøe, M. C., Th. Angells t. 24 " Bxuun, Fritz,. Txyggv.gt. 37 Bhne, Fr., Vangslund, Øen Andersen, I. Anker, Nrdre gt. Kasserer: Aas, Andr., Bakaunet 32 Bkhlder: Gudde % P., Skansegt. 6 Knudsen H., St. Jørgensvt. 5 a Falkanger, E., Ø. Møllenb.gt. 35 Haugen, C., Krs viken Tthamm-er, A., Nnnegt. 8 W ane, A., E. Skakkesgt. 9 Hagerup H. Øvre Allé 5 Jyssum, T., Smineisætexen Bye, laf, N. Møllenb.gt. 31 b Revisrer: Wighammer, Chr., Elvegt. Wærnes, Einar, Singsaker Bud: Eriksen, Axel, Th. Angellsgt. 8 Kngeriket Nrges hyptekbanks laanektr. Drnningens gt. 6. Telefn 1410 f. Adrninistratin: Bexgersen, B. K,, assessr, Singsaker (frmand) Hff,.Jacb T., Ørlandet Fjermstad, P.,,,Mhldt", Strinden Flck, H., byfgd, Kalvskindgt. 3 Galtvik, Andreas Pettersen, Frsta Hagerup, K., landbrukssklel., Sparbu Schei, B.., lensrn,, Stadsbygden Sekretæ.r: Rm,,.r.sakf., Stenberget 3 Kasserer: Nilsen, H. A., Skansegt. 6 Bkhlder: Faanes, K., N. Møllenberggt. 16 Uthug J. L. fuldm. Fler, Thedr, Kngensgt. 29' Faanes, Edvin W.,,,Heim", Strinden Revisxer: Stene, A., bankkass., Heimen, Singsaker Blm,, Chr., advkat, Søndregt.' Nrges banks avdeling, Kngensgt. 1. Kl Telefn 482, Bestyrelse: Løchen, laf, adj. bigerrnester Grønning, August Emil, kjøbmand Buen, A., redaktør Faanes, H., lensmand Riehtex, le, gaardbruker Melandsø, Jh., grsserer besørger INKASS prmpt g billig 1 t u f

3 Ferlang altid L G. Dahls Bryggeries MINERALVAND PRIVATBANKEN l TRNDHJEM Bankfrretninger 10 Distriktsintendanturen Se under militære kntrer ; Divisins & kmraandantkntr Se militære kntrer U) jy Exercerhuset jf^v» Munkegaten 4. 2 a> <u cu V) *- 'l Fabriktilsynet Sætlire, Th., dr. (fprmand) Løveaptaket Fattigf rstanderkntr, Strindens Kjøbrnandsgt. 24, aapeat måndag, usdag, trsdag >g lørdag kl. 9 1 fm. Tlf Fattigvæsenet Fattigstyrets medlemmer: Løchen, laf, brgermester, frmand ttesen, I. A., res. kap. til Lademen Husby, Jhn, kjøbmand, Schultzgt. l,. ' vicefrmand Lindbe, Ø.,.r.sakf. Nidareid Schulz, Gudrun, fru, Prinsens gt. 8 a Rsvld, Anth., kntrfuldm., Elges.gt. 83 Røsch, K., dispnent, Nrdflåten, Sings. Myhren, Ingebrg, fru, Anfcer&gt. 2 Vinge, Jh., lærer, Gyldenløvesgt. 25 Langseth, A. J., vgnfører, Frstav. 5 lsen, Axel, snekker, Brdalsgt. 6 Fattigvæsenets kntrer i Kngens gt. 7 Sekretæren: Kntrtid 9 l g 4 7. Haave, B., sekretær,,,slhaug", Øvre Kristianstensgt. l Slberg, A. M,, fuldm., Østersunsgt. 24, Berg, Adlf, Wesselsgt.. Havdahl, L., Kjøbmandsgt. 20 Haave, Bergljt,..Slhaug",. Øvre Kristianstensgt. l Fattigfrstanderen fr Iste distrikt Kntrtid 9 12 fm. Pattigfrs-tander: Andersen, P., Weidemans vei 13 Hals, K., Nyveien 10 Fattigfrstanderen fr 2. distrikt g frstanderen fr utsatte. Knttrt fm. Fattigf rsta,nder: Dahl, Niklai, Strandv. 9 I Arntzen, Alb., Kjøbm.gt..26 Fattigfrstanderen fr 3. distrikt Kntrtid 9 12 fm. FaMigfrstander: Kvakland,., Klsterg. l U;ri, Elias, Munkegt Fattigkassererkntret..Kntrtid 9 1, 4 5 ;'. Pattigka.sserer: Gellein, Jens, Klstergt. 16 Msleth, Jhn, Jmfrugt. 14; Hansen, Ragnhild, ischultzgt. l Jakbsen, Brghild, Danielsvt. 15 Byen er i fattigvæsenets anliggender inddelt i 8 kredse g disse igjen delt i 57 rder. Fr hver.kreds er pnævnt et av fattigstyrets medlemmer sm tilsynsmand fr hver rde er av magistrat -g frmand» skap fr,3 aar ad gangen valgt en fattigverge. Feiervæsenet, kntr isøndregt. l. ' Frretningsfører: Telstad, L, Mellemv. 30 Feiermestre: ; lsen, Jh., Sandgaten 73 (1. distrikt) lsen, Chr., Singsakerb. 48 (2. distrikt) Berglund, B., Brinken 6 (3. distrikt) BTuaas, A., Trdenskj.gt. 15 (4. distrikt) Frlikskmin issinen, Munkegt. 17 Piene, C. Chr., Ark. hristies gt. 4 b Alstad, L. Brænne Bernh. fhv. statsraad Halvrsen Magnus fhv. statsraad Frmandskapet Se kmmunebestyrelsen Fyrvkter Wiguin, Jh.s, Munkhlmén Gasverket Nye gasverk, J arie veien 8 Gamle gasverk, «Sverres gt. 10 T.hjems kmm. kulhandel, Verftstmten. Kntrtid: 1. mai til 15. september % 1 A ya, lørdage kl september til 30. april 9 1 g 3^ 7. Lørdage til kl. 2. Eksped. kun m frmiddagen. Driftsbestyreren sikrest: Driftsbestyrer: Helgeby, Kjell, Jarleveien 8' Teknisk avdeling: Eide, Ingvar, driftsassistent, Kirkegt.,4i Rinuan, Ambrsius, verksm., JarleT. 8/. Merls;a.ntile avdeling: Midttømme, J.> kasserer, BergsEgt. 13 Digre, laf B., bkhlder, Nyveien 56 Arentz, tt, sekretær, Devldea 3 b Sæther, utsalgsbestyrer (kmmunale kulhandel) Elge sæter gt. 25 kjøper g saelger Jbnsen, utsalgsbestyrer, (Gasverket) villa,,luna", ved Rønningsb. Sverres gt. 10: Det gamle nedlagte gasveik. Midlertidig utstillingslkale g utsalg av kks g kul til avhentning. Jiarleveien 8: Trndhjems gasverk: Ekspeditinskntr Kassa- g bkhlder kntr Utsalg *. Driffcsassistent g verksmester Driftsbestyrer g driftsbestyrerblig. Geistligheten Biskp: Bøckman, P. W. K., Bispegt. 9 a Stiftsprvst: Svanlilm M. L. Prins.gt. 4 b. Kntrtid 9 10^ Dmsgnets menighet: 'Sgneprest: Svanhlni, M. L. Prins.gt. 4 b Klkker: Siljesæter, Waisenhusets skle Fruesgnets menighet: Sgneprest: Swen.seu S. H. H., 9^ 10^, Ark. Christies gt. 7 Resid. kapellan: Jenssen, Gustav,,9 10/". Elgesæier gt. rø Klkker: Wibrg, IL, Hspitalsgt. 5 Baklandets menighet: Sgneprest: Weider, B.., Baki. menigh.h. Kl. 9 K 1,1, desuten fredag 6 7. Resid. kapellan: Asheim Birger, Erik Jarls gt. 9. Kl Klkker: Klykken,., 10 Mi, 6 7, fredag 6 7. N. Baki. 47 Lademens menighet: Sgneprest: Stabell, IL,,,Katrinelyst" Resid. kapellan: ttesen, J. A.,..Nrdheim", Klingenbergløkken Klkker: Bergslid, A. E., Indli.veien 52 Ilens menighet: -Sgneprest: Hall, Birger, Elvegt. 8 Kntrtid Klkker: Stene, lærer, Magn. d. Gdesgt. 6 Hspitalskirken : Prest: Magelsen, N. S., Bergsligt. l Klkker: venild, H., Munkegt. 14 rganist: Jørgensen, frue, Kngensgt. 84 t Fængslerne g kriminalasylet: Pnest: Hauge, Alfr., N. Allé 7, Ø. Singsaker nm mmtimw ter Henriksen, G-., adresse: Bergen, Minde Handelsretten Farmand: Byfgden Medlemmer : Ndt, N., kntrchef Jenssen, Erling, kjøbmand Hansen, H. sen., kjøbm. Rønning, Jhan disp. Dahl, Jhan kjøbmand Ryjrd, Edv. kjøbmand Birdersen, B. J., kjøbmaid MathesB, Sverre kjøbrnand Klinge, Niklai, kjøbmand Alnes, A., kjøbmand Pulsen, C., kjøbmand Iversen, I. A., kjøbmand Hegstad,, L.., kjøbmand Melandsø, J., kjøbmand Bueh, Axel, kjøbmand Thaulw. hr., kjøbmand Digre, Einar, brukseier Huitfeldt, Tønne, brukseier Glterrna,n,n, C. kjøbmand Birun, Pritjf, kjøbmand Varamænd: Kveild, Birger, kjøbmand Jhannsen, W. R. kjøbmand Eggpn H. kjøbmand Pinne, Carl kjøbmand Bruun Fritz kjøbmad Statland, Nrman, kjøbmand Melby, F., kjøbrna.nd Bergstrøm, Jnas M., kjøbmand EST), Martin, snekker Brænne, Trygve, fabrikeier Geschwrner i Trndhjeniske g søndre Bergdistrikil ved Havneingeniørkntret Munkegt , 3-6. Tlf Darre-Jensen, W., vering., R.senb.g. 35 Smith-Meyer,., avd.ing., Drønn. gt. 32 Hjelde, G. P. materialfrv., E. Skakk.gt. 6 Hlthe, D., psyiismand, Nyveien 62 Meland, M., brvakt, Sandgt 52 Stræte A. psynsm. Thrmdsgt. 3 Havnekntret, Kjøbmandsgt. 89 Havnefgd: Kst. Hassel, A.,,,Trygstuen", G. Aasvei, Bavnekasserer: Wrsøe, Wilhelm A.,, N. Møllenbérggt. 51 II Iste havneassistent: Kristiansen, A., Mellmveien 20 2den havneassistent: Rønning, J., N. Baklandet 23 Ha vnefet jente : Daldrff, Ingv., Strandveien 11 bfesørger INKASS prmpt g billig s C cc

4 c rt i.s -J Frfang altid E. C. Dahls Bryggéries ØL Kjøp altid Jacb MatHesns! 12 ~ta. Hlmen, P., Nedre Møllenb. gt. 59 g g. Thrvaldsen, Axel,.Strandveien 27 E c Stinessen, laf, Kirkegt. 67 m» TI _. - T.. IJ CI.J_L />-! Berg-, Ingvald, Sandgt. 61 Andresen, Jhan, Ø. Møllenb.gt. 73..*: Eønning, Jens, N. Baklandet 23 a> sj Helseraadet «. Bøchniaim, M. F. D., stadsfysikus Løehen, laf, brgermester C RI Grøndahl, Chr., stadsingeniør Jenssen, H., bryggerieier Jeistrup, IL, plitimester Sæthre, T. læge, kntr Kngensgt. 7 Lien, S., Skansegt. 20 Arntse.li, K., Indherredsv. 63 Stjern, Jh., Mdareide Barlindhaug,., stadsdyrlægens kntr Shultzgt. 6 Hansen, Astrid, Schultzgt. l Ass. fr tilsynet med pleiebarn Einersen, M., underfgdens kntr Kjøbmandsgt. 18. Ass. fr den kmmende mødrehjælp. Herredskasserer, Strindens,,Kveldhe.im", Vålene, alle hverdage 9 2 Lørdage kl. 9 l g 4 6 SJ «Hjrten" _» i (T.hjems Tivli) Ilevlden 7 v ' 5, S Ingeniørvæsenet, = 12* hvrunder er henlagt: S -a Vand-, klak-, vel & brvaesenet Stadsingeniørens kntr 9 1, 3 6, tlf. 257 k & 3133, stadsing. persnlig 2315, Kjøbrnandsgt. 20. Stadsingeniør: Thesen, Trygve, Neufeltsgt. 12 Avdeling:Sin.gen.iør: Gjermstad, Tralf, N. Møllenb. gt. 51 Iste ingeniørassistent: Bøckman, K. J., Elgesætergt. 4 2den ingeniørassistent: Flønæs Herm.,,,Aasheim", Bryns vei Bkhlder g materialfrvalter: Strand, lav, St. lais gt. 13 Iste kntrist: Skjesl, Antn, Klæbuveien 54 2den kntrist Nielsen, Wilhelm, Kngens gt. 79 3die kntrist: lsen, Astrid, Byaasv. 30 Kntrbud: Nilsen, Einax,.Kngens gt. 79 '. Kntrassistent: Dalsanne, Jhan, Trmds gt. 8 psynsmænd: Skyberg, M., Munkegt. 19 Slaatmyren, E.. Klstergt. l Jensen, Trleif, Brinken 6 Haug, Martin, Klstergt. l Jernbanevæsenet Tr6*ndhjems distrikt linjerne Tønset Trndhjem, Trndhjem Strlien r Hell Sunnan. Administratinskntret: D.istriktschef: v. Krgh, C. A., Magnus d. Gdes gt. & veringeniører: Rennem, P. E., Nyveien 24 Bjerke, Ferd., Marienbrg, Nyveien Kutrchef: Dahl, C. B a kanne t 15 Inspektører: Strm, Chr.,,,Slheini", Ø. Singsaker Lrentzen» C., Stenberget 5 Bøckmann, N. Charlttenlund Muller, I. M., Berglitsgt. 5 Verksmester: Løvseth, E., Nyveien 4 Materialfrvalter: Arntsen, J. E. Ø. Baklandet 32 Bkhlder: Bye,.Axel Margid, N. Miøllenberggt. 31 Distriktskasserer: 'Wld, J., Klæbuveien 50 Lkmtivmester: StrdaM S., Østersundsgt. 18. ^ Jhnsen, Andr., Indherredsv. 47 Telegraf mester: Myhre, E.., Gardemensgt. 7 Fuldmægtig:.Eriksen, Jh., Skansegt. 4 Skam-ke, Jens, Falsensgt. 2 ; Kntrister: '! Ekseth, Haakn, Kngens gt. 81 Mælen, Chr., Wesselsgt. 24 Knutzen, C.,,»Leifheim", Vålene.Nilsen, Jhan, Wedels gt. 5 ; Knudsen, E. N. Singsakersletten 18 Hammer,. T., Nygt. 18. Jhnsen, Ivar, Haldens gt. IS Larsen, L. W., Gl. Aasvei 8 Jhansen, Jh., Petersbrg 7 Larsen, Chr., Heimdal Krgstad, P. Klevstuen 3, Nyveien Alme, Karl, Esenbrggt. 26 Andreassen, H., Selsbak Rustad, H., Heimdal DnLr nir Cnartaen besørger l N K A S S! Trndhjems statin: Statinsmester: Minken, Andr., jernbauestatinen Understatiiismester: Jakbsen, Ludv., Tyhldtv. 25 Gdsekspeditøxer: Eørsbanens. gdsavdeling: Lie, Peter, Falsensgt. 6 Merakerbanens gdsavdeling: Kmma ndantvld, Jn,,JJøisletten", Nyveifeakken Ilgdsavdelingen: Larsen, C., Marinelyst 20, Stavne. Fuldmægtiger: Statinsmesterans kntr: Bench, C., Kirkegt. 39 Passageravdelinge.n: Dybdahl,., Charlttenlund Størenbanens mbygning; Kntr, Fj,rdgt.,37.. : Telef veringeniør: lsen, M., Prinsens gt; 10 Avdelingsingeniør: Lahlum, P., Sklegt. 2 b 'Banemester: Baltzersen, B., Esenbrggt. 18 Fuldmægtig: Stubbraaten, Peder, Baahusgt. 4 Kntrist: Skjefstad, Hans, Kirkegt. 38 Trndhjem statinsarrangement: veringeniør:- ' Bjerke, Ferd.,,,Marienbrg", Nyveien Avd_eling,singeniør: Dahle, Henrik AssistentiiigenLarer: :. Pettersn, Aug., Dyrbrg, Ø. Aasvai Myrhlt, Einar, Esenbrggt. 22 Fuldmægtiger: -..: Sæther, Chr., Nyveien Espseth, Jh.s, Stavne.. '< Etrist: ','>. \. '. Awnas, Bergljt, Sverresgt. l a Kntrbud: Hjulstad, A., Ilevlden 3 c psynsmand: Lied, Hahs E. A.,.JKarlinelyst", Nyyeieii Bygningsknduktør: Stuedal, Martin, Nyveien 6 J uster kammeret, Gjetvt. 2. jtistemnester: Aarø, M., Gjetvt. S2 Kirker g bedehuse Dmkirken, Munkegt. Vr Frue kirke, Kngensgt. Bakke kirke, Nedre Baklaadet Lademens kirke, Vldsminde iiiftinri r 13 Ilens kirke, Ilevlden. Hspitalskirken, Kngens gt. St. lafs kirke (katlsk)., Prin&easgt. Jesu Hjertes kirke (.katlsk), Ilen Smmerveitens bedehus, Smmervt. Bakke menighetshus, Mølmanslid Bakkestrandens bedehus, Fjæregt. Ø. Baklandets frsamlingslkale, Ø. Baklaadet 41 Ilens frsamlingshus, H. Nissens gt. Bethania, Erling Skakkes gt. 51 BTødremenighetens sal, E..Skakkesgt. 2 a Tabernaklet baptistrn., Prinsens gt. 2 a. Methdistkirken, Krambdgt. 6 Frelsesarmeen (Perrnhallen), Prins.gt. Kirketilsyn, kmmunale Jenssen, G., res. kap. (frmand) Myhren A. agent Hansen, Laur., malerm. Sekretær:.. Kirkeværgen Dmkirkens kirketilsyn Stift : sprv,st Svanhlm, Prinsens.gt. 4 c Kl. 9 : Kirkevaerge, kmmunaie vesen, N. Dmkirkens kirkeværge: Ark. Eyjrd Gravere: Tilfredshet kirkegaard: II. Jhnsen Lademens kirkegaard: A. Knudsen. Kjøtkntrlstatibneii Schultzgt. 6. 'Kntrtid: 8 11K fm. Chef: Stadsdyrlæge E,:Laukvik Kmmunestyrets medlemmer,.-\ ' ^^ Kmmunestyrets medlemmer 1916-^ t A r b e i d r p'a r t i/e t: Tranmæl, M., redaktør. Buen, A., bankbestyrer ; Eibsskg,. K., varlærer Alstad, Lars, skrædder Skaarvld, Jihn, knduktør Thmæs, K.., jurnalist Niclaysen, H., -frr.fører Rgnes, le, frmer Tømmeraas, Karl, platearbeider Dullum, A., elektriker Vlan, Elias, murarbeider Østvik, Andreas, kaiarbeider Kalvaa, Antn, sekretær Eidem, le, inspektør Wiggen, I. M., kntrbetjent besørger INKASS rmt g billig. CTR

5 j FRLANG altid E, C. Dahls Bryggenes MINERALVANB 14 Ld Z er I- c Ø _,. f/j if... r "\ L l Sundbye, Gustav, fabrikarb. Barreth, Isak, møbelsnekker Schjølberg Ingebrigt lssefrmand Fru Nielsen» Emma Fru Hlsbø, Karen Alnes, luf, kntrbetjent lsen, Halvard, maskinarbeider Helland, le, pstbud La.ngs.eth, A. J., vgnfører Pettersen, le, snekker Schjetne, Karl, stertypør Schjerve, Sivert, ekspeditør Gulvg, la, maler Stigum, K., brandmand Fladaas, Axel, lkmtivfører Rinnan, le, gasverksarbeider Leistad, Jhn, skibstræarb. Isaksen, Helmer, blikkenslager Garberg, Peder, bruskjører lsen, J. G., platearbeider Pettersen, Jørgen, havnearbeider Eggen, Henrik lkmtivpudser Skjenstad,., snekker Kristiansen, William, psynsbetjent Hellberg, Ludv., baker Bjørgum, S., skrædder Maaren, E., sktøiarbeider Bålstad, Antn, byarbeider ' Hansen, Clara, tjenestepike Arntzen, Th. K., maler Mathisen, Anna, frue.saugestad, Gurine, frue Berg, Petra, frue Det knservative parti: hristie, Sara, sklebest. Andersen, J. Anker, salmaker Me, Andreas, kjøbmand Jacbsen, Carl bankbud Fru Jenssen, Emma Frk. Frst, Angelique Fru Michelsen, Jhanne Lamgback, Søren, amtskæmner Klingenberg, dd, advkat Lykke, Ivar, kjøbmand Bauck, Henrik,.r.sakfører Thaulw, Chr., kjøbmand Bruun, Jhan, j.sakfører Erichsen,. knditr Hlmsen, H., direktør Bøckman, E. D.,.r.sakf. Kvenild, Birger, kjøbmand Me, Jacb, veringeniør Bøckman, Nils, kaptein Kjeldsberg, F., kjøbmand Bødtker, Fr. E., læge Setsaas, Chr., rørlægger Bratt, Jh. F., kjøbmand Rank nir Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Dahl, Einar,.r.sakfører Lund, J. G., ing. verlærer Vinje, A., vgnmand Pedersen, Jh. P., verlærer Christensen, Sverre, murmester Hagen, Sverre» kaptein ing. Aavatsmark,., kjøbmand B-rænne, Trygve, fabrikbestyr-er Eekhff, M., kjøbmand Hegistad, L.., kjøbmand Erlandsen,., malermester hristphersen, A., tandlæge Hanssen, Karl, M., kjøbmand Hlst, Chr., agent Huitfeldt, Tønne, brukseier Ibenleldt, C., tldkntrllø^r Venstre : Fru Aas, Ingebrg, læge Heggstad, lav, prfessr Brdal, A., læge uren, Henrik, læge Tranaas, P. J., underfgd Henm, lav, lærer Halvrsen, Abraham, brandchef Nrdahl, Thv., lkmtivfører Tønne, Jh. P., revisr Melandsø, Jhan, kjøbmand Værnes, Albertine, frue Ødegaard,., km-seisjant Ellingsen, Elmil, skrædder Pedersen,. Chr., frretningsfører Fr i s i n d e d e v e n s ti e : Halv-rsen, Magnus, statsraad Lie, Ben j., verlære-r Bang, J. S., læge Rønning, Jhan, dispnent Grønlie, Ivar, kjøbmand Bryn, Kr., bankchef Getz, Alfred, prfessr Buzzi, Jhs., kjøbmand Tvete, B. M., frstander Kvam, Edv., dampskipsekspeditør Perleff, Mrten, _.ræakfører Thune, Nils, plitiinspektør Knservative liberale a v h l d & p a r t i : Hansen, Låur., måler Ken, Aslaug, telegrafistinde Svebak, Hans, sekretær Eriksen, Jhan, jehibanefuldmægtig Pettersen, K., verlærer Jhansen, Jul,, urmaker mtiar Indskud til hei est e Rente PRIVATBANKEN l TRNDHJEM S& Bankfrretninger Prmandskapets medlemmer ' I. AT beide r partiet: Ribsskg,. K., verlærer (rdfører) Tranmæl, M., redaktør (vicecrdfører) Alstad, L., skrædder Alnes,., kntrist lsen, IL, maskinarbeider Niclaysen, H., frretnings f. Schjerve, S., ekspeditør Wiggen, I. M., kntrist Tfarnæs, K.., jurnalist Eidem,., inspektør Nilsen, Emma, frue Dullum, A., kntrllør Schølberg, E., ls.sefrmand Gulvaae,., måler Sundby, G., fabrikarb. Pettersen, le, snekker II. Av knservative, liberale g avhldspartierne: Eirichsen,., knditr Kjeldsberg, F., kjøbmand hristie, Sara, frue Me, Jcb, veringeniør Kvenild, B., kjøbmand Bryn, Kr., bankdirektør s Bang, S., læge Hansen, Laur., måler Htesen, H., direktør Bøcknian, E. D.,.r.sakfører Rønning, Jh., dispnent Svebak, Hans» sekretær Andersen, I. A., sadelmaker Frst, An:g«lique, frk. Me, Andreas, kjøbmand B0ckma.ii,'Nils kapteå III. Avvenstre: : uren, Henrik, læge Suppleant: Henm, lav, lærer Frmandskapets sekretær 10 l, 4 5 Piene, C. Wilh.,.r,sakfører Raadhuset, Kn,gens;gt. 2 Bpæl Kalvskindsgt. 6. Knsertlkaler Arbeiderfreningens festsal, Kngensgt. 19,,Cirkus" Studentersamfundet, Prinsensgt. Kathedralsklens festsal, Munkegt. 8 Turnhallen, Prinsensgt. la. Haandverkerfreningens festsal, Kjøbmandsgt. 12 Frimurer lgens festsal, Kngens gt» 3 Verdensteatret, Prinsensgt. Kng Karl Jhans arbeidsstiftelse ise avdeling B. Kngsgaarden, bak Dmkirken. Knsuler, fremmede magters Amerikas frenede stater: Brekke, Bernh. Jun.,. Trygv.gt. l Argentina: Fsse, Aug., viceknsul, Fjrdgt Belgien: Bachke, hr. Anker, knsul, isøndregt. 21 Brasilien: Klingenberg, Ingvar, viceknsul Krambdgt. l (Lilletrvet) Brch Nielsen,., knsularagent, '. Tryggv. gt. 22 Danmark: Bratt, Jh. F., knsul, kntr Drnn.gt. 4 Frankrike: Klingenberg, Ingvar, knsularagent, Krambdgt. l (Lilletrvet) Italien: Larsen, Jrnar, knsularagent, Fjrdgt. 5 Neder landene: Bachke, A. H., knsul, Fjrdgt. 13 Prtugal: Berg, Sverre, viceknsul, Kjøbm.gt.. 46 Rusland: Viceknsulat, Søndre gt. 6 Spanien: Me, Andreas,. Txyg.gv.gt. 31 Strbritannien g Irland: Kjeldsberg, Francis, viceknsul. Tryggv.gt. 15 Martin, J. B., viceknsul,. Tryggv.gt, 15 Sverige: Øien, Adlf, knsul, Sandgt. 7 Tyskland:' i Jenssen, A., knsul, Kjøbmandsgt. 40! Mtinzenthaler, dr., sekretær Østerrik-Ungarn:...(f. i ledig) besørger INKASS prmpt g billig,

6 D Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes Øl- 16 Kntrlkntret fr navigatinsinstrumenter, '.. -. '. Kngeås gt. 93, telefn 741 Bestyrer: Andrff, K. S. ; Klingenber.g, H., ; g I. W. Isachs«n Kriminalas3'let, f :, Kngensgt. 95 < Kriminaldmmer Wiesener, H.,,,Sverreslund", Byaasv. Kæmnerkntret, Kngensgt Kæmner: Rian, T. E., Kngensgt. 66 Bkhlder: v Reimers,. J., ; Hspitalsgt. l Iste kntrist: Kindt, Hilda, frk., Kngensgt. 14 b Larsen, Signe, frk., Klstergt. 5 Bakken, Nils,,,Hjemstad l", Vldsminde Laanekntr Trndhjems sparebanks laaneindretning: 1 Kngensgt. 4 Frvalter: Selmer, Chr., cand. jur., Kngenisgt. 4 Bkhlder: Arntsen, lai, Elgesætergt. IV Vaktmester,g assistent: Berg, Jørgen, Kngensgt. 4 Lagmandsretslkalet, Prinsensgt. 2 (Se frøvrig under Trndhjems lagsgn) Landbruksvæsenet Landbrufcsingeniør: Aientz,,Gerg,.N» Allé nr. 8. Ø. Singsaker Landbnikskemiker: Slberg, E., dr., Nrdregt. 5 Meierimes.ter: Wld, É... E,, Øen Melkekntr llør: Selberg, Th., Jmirugt. 13 Lensmandskntr, Strindens 9_j. s 4_7 flørdage 9 2), Munkegt. 12 Telefn 1270, privat 1872 Lensmand: Dahl Chr., Munkegt. 1& kntr <g priv.b. Betjente: Rønning, Jhan, Schultzgt, 3 Sande* Peder, Munkegt. 12 Ervik, le, Munkeft. 12 Eggen, Euth, Wesseisgt. 5 f stad, Ingrid, Møllebakken 22 Bjørneb, diu,,,fa.gervan,g", Vålene Strømmen, Margit, N. 'Møllenb.gt. 43 a Ligningskntret '.'':'... ', '. 9 l, Kjøbmandsgt. 18 Ligningschef: : Hlstad, Trygve, Kngensgt. 84 Sekretær: isiljesæter,.sverre, Svaar, A. Christiesg. 2 Fuldmægtig: Larsen, Eag.nv., Ankersgt. 11., Thyhltv. Lignin,gsassistenter:, Stensdal,. M., J^yveien 42 a (Ldistr.) Eriksen, Birger, Klstergt.. S (2.dist.) Iversen, le A., Haldens gt. 8 (3. distr.) Hellandsø, Jhan, Skrænten 3 (4^ distr.) Viken, ;0ivind, -Mellemilen 2 b (5. distr.) Fjeldseth, Aæg., N. MøUenb. 104 (6. distr.) Kamvik, Einar, Gregusgt. 3 (7. distr.) ib-uchhldt, T. Weidemamnsvei 2 (8. distr.) Kntrister: Risan, Dagny, villa,,fj»rdgløtt", ' Blasevldsbakken lsen, Reidar, Prinsens gt. 22 b Iversen, Reidar, K. Møllenberg gt. M Kirksæther, Jhan, Munkegt. 39 il Ldskntret, Kjøbmandsgt. 89 Ldsldermand: Kapt. M. Næss, N. F. D. S..,.-.'...;., Magistrat, s e brgermester Militære kntrer Divisins & kmmandantkntr, Munkeg. 2 Divisinshef & kmmandaat: iræder, G., generalmajx, Kalvskindsgt. 6 Stabschef g kapteins vaktmester: Eiriehsen, kaptein,. Ark. hristieagt. 11 Adjutant: istkke, J-, pr.løitnaait, BergsMgt. 9 Divisinsskriver: Sffieim, E., fanejunker, Munkegt. 6 Divisinsrdnans: Lyngstad, sersjant, kasernen Krigsadrkat: : Krum, Ragnv.,.r.sakfører, Nrdiegt. 6 Krigsdmmer: Distriktslngeniør: Hana, M.., majr, Marinen Vldmester: Hansen, J. A., fanejunker, Kjøbm.gt. 3 Rank IMT Xnarakasse ki-p SJæ,«8 SS e j; altid Jacb Mathesns 8ST.B3S5*, Distr iktsintendanturen: Distriktsintendant: NisSen, N. C. H., majr, Kalvskindsgt. 6 Iratendanturløitnant: KvendbØ» prjøitnant, Prin&ensgt. 45 Strøm, J.., sersjant, Nnnegt. 29 Prviantmagasinet: Bngh, frvalter,,,aasvang", Gl. Aasvei Divisinens faste bedømmelseskmmissin hver lørdag kl. 12K i maanederne ktbr. april, midlertidig lkale Munkegt. 2 Divisinslæge: Bryhn, H., majr, Fjrdgt. 37 Garnisnslæge: Knudsen, hr., sanitetskapt., Søndregt. 9 Infanteriet: Søndre Trndhjems regiment: hef: Jenssen, S., berst, Ilevlden 2 Regimentsintendant: Løcheii, A.., kaptein, Prinsensgt. 49 Adjutant: Baldersheim, E., Erik Jarlsgt. 4 Skriver: Bjørgum, K., Vllabakken 33 Nrdmøre bataljn: Bratt, H., majr, Sverresgt. l Kvartermester: Løberg, J., fanej., Heggen, Strinden rkedalens bata j n: -Gill, A. T. P., majr, Charlttenlund Kyartermester: Stenseth,., fanejunker, Kngensgt. 13 Stjørdaleas bataljn: Lund, Bnsach, majr, Grmlien Kvarterni ester: igaustad, A., fanejunker, Reperbanen 5 S. Tjhjems reg.s landvernsbataljn: Falsen, E., berstløitn., Cicilienbrg 5te hjulrytterkmpani: Bøckman, N. C., kaptein,,,gdt haab" 5te ^mitraljøseavdeling: Høhn, kaptein, Grand htel Uaiderfficerssklen, Munkegt. 6 Chef: Hjrth, H., kaptein, Nyveien 6 Artilleriet: Trndhjems arsenal, Kiigsgaarden Arsenalf Tvalter: Hfstad, L.,,,Slhaug", Byaasen Fyrværfcere: Haugnes, stykjunker, Grænsen l Kregnes, Jens, stykj., Hanskemakerb.,7 3die feltartilleriregiment: * Bergh, A., berst, Majrstuen, Byaasv. 1EN NflRSKF HiNnFKRANK : 17 Regimentsintendant: Kittelsen, kaptein, stedfrtræder Hvind Kngsgaarden Adjutant: Heggstad, Rar, pr.løitn. ^Slheim", Bryns vei Skriver: Randahl, sersjant, Jermbanegt. 2. I bataljn: Tandberg, J. T., verstl., Bakaunet Skriver: Svren, E., sersjant, Byaasveien II bataljn: Grøgaard, majr, Singsaker III bataljn: Nandrup, F., majr, Magnus d. Gdesg. 8 3die psitinsart. bataljn: Berge, majr, stedfrtræder Tandberg, Bakaunet, ktr.: Kngsgaarden Artilleribataljnernes kvartermestre: Kiigsgaarden. Nrdenfj. ingeniørbataljn Rygh, Chr., berst!., H. Hagerupsgt. l 5te sanitetskmpani Bang, A., sanitetskaptein, Kngensgt. 20 5te trænkmpani Strand, D., kaptein, Thrmdsgt. 3 Krisskmiuissær: Schappel, majr, Hspitset Mønstringskntret, 9 1. Søndregt.,26. Møn,strin.g,schef: Km.kaptein Me, Erik Jarls gt. 4 Kntrist: Gulaker, le A/S Nrske ASHance, lav Tryggv. gt. 26, sjø-, brand- gansvarsfrsikring. Kntrtid 9 1 g 3Vi 7. Lørdag 9 2. Lkaldirektin: Knsul Antn Jenssen (frmand) Direktør E., Bull Simnsen Grsserer Adlf Halseth Statsraad Magnus Halvxsen Z. Zakariassen (adm. direktør) Srenskriver H. P. K. Knudtzn Grsserer Emil Grønning. Ntarius.Publicus, se byfgden X i c 5 e a 5 C 5 li verfrmynderiet Bachke, Arild, knsul jj Grønning, Emil, grisserer.. Frretningsfører: m, Klingenberg, dd, høiesteretsadvkat. Nrdre gate 8

7 U H ' <L> (D XL t y <D <u t '(D 1- Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes ØL ffflrøbanken l TRNDHJEM 18 verretten, lkale Munkegaten 17 Justitiarius: Beichniann, P. W. N., Ilevlden 2 Assessrer: Bergersen, Bernh. K., Øyre Singsaker Wildhagen, C. E., Drnningens gt. 15 Ekstrardinær: Brch, E., Kngeås gate 84 Midlertidig: Leivestad, B., Srgenfri, Strinden Sekretær: Wildhagen, C. E., Drnningens gt. 15 Pensinskassen, den kmmunale, Kngens gate 7, telefn 3158 Medlemmer av styret:. Lykke, Ivar, knsul (frmand) Tranmæl, M., redaktør Benn, lav, lærer Håa v e, B. s e kr et sei ' Bestyrer: Hel, Trygve, cand. ecn Magnus d.' Gdesgt. 8 Swensen, Therese, Ark. Christies gt. 7 II Plitikammer, Kngeås gt. 7. Plitimester: Jelstnip, H., Ilevlden 2 Plitiinspektør:.Thune, N., Sverres gt. l a Plitiadjutant: Haukaas, P., Beigsligi. 11 Plitifuldmægtiger: Havig, J., Nedre Allé 12 Døscher Tbiesan, Wilh. Strms gt. l Hlm, H., Nidarhlmsgt. 2 H verbet j ente: Haavin, M..,,,Vesterlid", Nyveibaiken Herstad, J. E., Indherredsveien 68 a Plitivaktmester: Gerhardsen, H. L.,,,T,ryggheiin", Gl. Aasvei Kasserer: Løvaa.s, E., Ankers gt. 3 Plitibet jente: Fssum, J., Mellmveien 2 Flack, J., Arilds gt. 8 Jhnsen, K.,,,,Høisletten", Syveibakken Herstad, 6., Klstergt. 42 b ' Vik, A., Nyveien 50 Kufaas, L, Nedre Mllenberggt. 56 Aatl, J.., Helmer Lundgreens gt. 4 Aune, L, Skansegt. 3 Wahl, J., Østersundsgt. 24 Langen,. F., Haldens gt. 4 Bjørgum, P. T., Baahus gt. 3 Blkan, P., Weidemaims vei l Wang, A.., Skansegaten 32 Dahl, A., Siiigsakersletten 19 Vllan,., Krangaten 2 Msleth, A., Indherredsveien 74 Sandvei,., Baahusgt. 4 verknstabler: Fieranstad,., Nyveibakken 10 Thuseth, T., Biskp Sigurds gt. 6 Skrataas, A., Batteriveiten 3 Kaald, P. H., Rsenbrggt. 25 Kntrister: Berg, Edv.,,,Bjørkheita", Tyhldtv. Stav, E., Heimdal Jelstrup, E., Ilevlden 2 Emigratiu-skntrllen: Vitsø, A., Sandgaten 27 Pstkntret, DrnningensRt. 10 Aapent hverdage, 8 fm. til 7J4 em. Bankavd. g pakkeavd. kun til 7 em. Søn- g helligdage, 8 9% fm. Adg. til p-stbkserne, 8 fm. til 9 em. Pstmester: Bryn, Karl, Brann.gt. 10 (Psthuset) Pstfuldmægtiger: Ansteensen, A., Kirkegt. 37 II Appelbm, A.,,,.Rligheten", Vålene Dens tad, A..,,Rse,nlund", Vålene Greger, J. W., Nnnegt. 10 Krgh, B., Weidemaii.sv. 4 a Semmelmann, J. P., N.- Møllenberggt. 6S Zakariaissen, K., villa Lunden, Srgenfri Østbye-Hanseu, H. A.,,,Fage>rvang", Vålene Pstekspeditører: Askim, K.,,,Slhu,s", Vålene Brandt, Marta, frue, Bratørgt. 3 b Bi-yn, Hildeba-g, frk., Drnn.gt. 10 Cllin, Anna, frk., Piinseis gt. 10 Færø, Hjalmaa', Elgesætergt. 19 Høibr, Kr., Muse'umsplads l b Hustad, T., Skansegt. 26 b Haave, L.,,,Hesthagen", Vålene Lindn, J. Fr., Nyveien l Lund,. A., Rsenlund, Vålene Jacbsen,., Museumsplads 6 Jrdfald, L., villa,,heia", Bakaunet Kaurin, J., Sklegt. 2 a Lassen, S., Kngens gt. 53 Møller, IL,,,Ny,stuen", Gamle Aasvei Møller, Laura, frue,,,nystuan", G. Aasv. Siem, H., Arilds gt. 4 Skaneke, C. Fr., Trdenskjldsgt. 3 Midtbø, Lars, Kngens gt. 21 kkenhaug, Alf, N. Møllenb. gt. 61 Stene, Kr., Indhe-rredsveien 8 Strand, H. R., Kleitsgt. 2 Nrman, Eigil, Elgesæteigt. 31 Winge, J., Klstergt. 70 r Wesigaard, Chr. Aug., Kirkegt. 35 H Østbye, Aage,,,Fagervang", Vldsm. P-stassistenter: Henriksen, L, N. Baklandet 63 Kvande, Knut,,,Veisletten", Vålene )inesen, J., Wes&elsgt. 24 Evjen, Gerg, Erl. Skakkesgt. 8 Jkichsen, Gudrun, Melleniv. 3 >Målch, le, Singsakerbakken 44 :Nypan, Fr., Vr Frue stræde 5 Strand, lga, Klæbuv. 50 < Sllied,., Gl. Kngevei 16 Schmidt,., Magnus d. Gdes gt. 6 Svendsen,.B., 0. Møllenb.gt. 28 Pstelever: Ma.rtinsen, S. G., Kjøbm.gt. 6 Brun, Ingrid, Elgesætergt. 33 Bjørseth, Kaia, Klæbuveien Falsen, Kristine, Cicilienbrg, Stavne Heiberg, Ruth, Fjrdgt. 37 Dahl, Maud, Museum,spl. 3 Nilsen, Jakb, Baahus gt. 8 Hagen, Ingrid, Singsakerbakken 30 Sandstad, A., N. Møllenb.gt. 91 Slberg, Alma, Falsens gt. 8 Sandvei, H., Baahus gt. 4 Nilsen, Aslaug, Vllabakken 24 Nssum, Hjørdis, H. Hagejups gt. l Zahl, Rebekka, K.gensgt. 36 Sønstebø, Kirsten, Kristianifeldt 20 Wlff, Karen,,,'Seltun", Lade Allé Stabel, H.,,,Kathri,nelyst" Stevens n, B 1., Krøigensgt. 62 Musum, Julie. Elgesætergt. 31 Vik, Tlhyra, Klæbuv. 13 Lie, Hedvig, Rsenbrggt. 10 Lynum, Pauline, Kirkegt. 57 Selrd, R., Bakkegt. 11 Michelsen, B., Klæbuv. 54 Christiansen, K., Drnningens gt. 66 Pakm estere: Herføll, Alf, Klstergt. 74 I Jhnsen,., Nyveien 3 Lingaas, L., Singsakerbakken 49 Løvlie, J., Nybrg 2 Pedersen, Kr., Baahusgt. 9 Helland, Petersbrg 13 Wld, Karl, Sandgt. 21 Fisknes, le, Elgesætergt. 51 Eggen, H., Indherredsv. 34 Singsaas, Jnas, N. Møllent.gt. 8 Petersen, Sig., SnTres.gt. 28 Underpstkntret S., Haakn Jarlsgt. 2 Aaapent alle hverdage fra kl. 9 fm. til kl. 7 em. Bestyr.er: * Krman, C. A., Elgesætergt. 31 Ranfr m Snarøbwn U MM'1 mm utfører alle almindelige Bankfrretninger 19 Underpstkntret V., Ilevlden 3 f- Aapent alle hverd. fra kl. 9 fm. til 7 em. Bestyrer: Een, Marie, frue, Bergsligt. l «> Underpstkntret 0, IndheTiedsvfeien 52 Aapent alle hverd. fra kl. 9 fm. til 7 em. Bies t yr er: Andersen, C. A,, Indherredsv. 52 Raadhuset, Redaktinskntrer «Dagspsten" g Trønderen",. Tr.gt. 33 Ekspeditin: Iste etage Redaktinskntr: 2den etage Redaktør: Jhs. Knudsen Utgiver: Aktietrykkeriet i Trndhjem «Flketidende" g «Flketidendes Ukeutgave", Munkegt. 21. Tlf. 83. Redaktør: Langen, Jhan Utgiver: Myklebust, J. Kr.,,Gdtemplarbladet", fficielt rgan fr Nrges Strlege av I.. G. T. Ekspeditin: D-rnn.gt. 11. Telefn 2678 Redaktør: J. Rian, Rsenbrggt. 26 Telefn 3695 Red.sekretær: A. Flemsæter, Nnneg. 22..Hall", vittighetsblad Ekspeditin: Lilletrvet 2. Telefn 364 Utgiver g redaktør: Carlsen, A. E., Østre Ilen 4. Tlf. 3390,,Handel g Vandel" rgan fr Yngre handelsstands fren...heimkjær", avhldsblad ifi-retu.fører: Lerseth,., kmm., ',,. Tryggv. gt. Redaktør: Harald Arnljt «Hyrden", ukentlig indremissinsblad Ekspeditin Redaktører: Sekretær A. F,rfang Resid. kap. Stabell..Nidars", mindreutgave,,trøndelagen" utkmmer hver mrgen. Kr pr. kvarta.1, kr pr. aar. isøndregt. 8 Utgiver: A/S Nidars g Trøndelagen Redaktør: Trsvik, Jø-rvard Telefnej.-: Redaktinen,1326 g 1327 k Eksped.: 613 f Fnretn.fører g kass Trykkeri: 765 Frretningsfører: Christiansen, Aage W. U]

8 E e <D IB r FRLANG altid E. G, Dahls Bryggenes MINERALVAND i i p altid Jacb Mathesns 20 Faktr: Jenssen, Kr. A. Kassere r: Pedersen, Fredrikke, frk. $Ny Tid", dag- & ukeutgave,. Ti, gt. 28 Telefner: Eksped. 861, red.kntr 708. Rikstelefn: 2348 Iltkmmer alle hverdage Kr pr. kvartal, 25 øre uken Ukeutgave kir p,r. kvartal Redaktør: Tramnæl, Martin (Frretningsfører: Kraal, Gunnar Utgiver: Trndhjems arbeiderparti,,lsk", radikalt nrs,kdmsblad, kjem ut tri g. i vika g kster l kr. fjrd.aaret. Bladstyrar: Frretningførar: Adlf Flkvrd Bladstyre- g firretningførarkntr: Drnningensgt. 24. TM. 3050,,Rmilla-Revue", reklameblad Redaktør g utgiver: Millar, Rbert (L) Ekswditin: Det Kølbelske trykkeri, ~ Kristiania J 17) u«i.,under Dusken" Utgiver: Trndhjems studentersamfund Redaktør: Lange, Øyvind,,Tidens Tøv", ekspd. Lilletrvet 2. Tlf. 364 ',,Trndhjems Adresseavis", Søndregt. 4 a i Redaktør: Aars Jhansen, J. Sekretærer: lden, Carline, frk. Hval, Ragnhild Frretningsfører: HjuLstad, A. Redaktinssefcrefær: Lund Nilsen,,Trndhjems Flkeblad" Adresseavisens ukeutgave, Søndregt. 4 a ifrretn.fører fr,,t.hjems Adresseavis" g,,t.hjems Flkeblad" Hjulstad, A. {5,,TrøndeIagen", mindreutgave av,,nidajs" 3 utkmmer hver anden dag, kr pr. kv. (Se frøvrig under,,nidars"),,trøndelagens Avis" utgives av Trndhjems fylke av,,det nrske ttalavhldsselskap. Utkmmer i 5-spaltet frmat l gang ukentlig. Kster kr m aaæet. Bladets.styre bestaar av: Slagter Marius Lie, G. A. Rangul g E. Halvrsen Redaktør: Sersjant. Ødegaard. Ekspeditør: Kntrist lav Strand Reguleringskmmissinen Christensen, J.,.stadsknduktør Hflflnrfwørbrnes Rank nar Thesen, stadsing. Christie, S., frk. Niclaysen, H., frr.fører Wiggen, G. M., kntrist Bruun, Jhan,.r.sakfører Klingenberg, dd advkat Riksfrsikringen Adressen i Trndh.iem fr skrivelser g henvendelser vedk. riksf.rsikringen er: R. F. A.s tilsynskntr, Trndh.iem. Kntret er i Drnningensgt Kntret er aapent frå 9 1. 'Tlf Rikstelegrafeii, Kngeasgt. 8. Kr eds styret: Inspektør: Seland, Bernh., Skansegt, 8 b Ingeniør: Bjørseth, A., Klæbuv. 53 Kntrass.: Lie, Jha.nne,.JHeimen", Blusev.bakken Speilberg, Kathrine, Gyldenløvesgt. 2 Sta.tin.en: Bestyrer: Eggen, Jhn, Ilevlden 3 e Kntras.».: Bach, Gudrun, 60 Slheim, Hilda, Munkegt. 6 Kas.s.ererkntr: Kasserer: Ingvaldsen, Ingv., Magnus d. Gdesgt. 6 Rinnan, Magdalene, Wess«kgt. 2 Petersen, Marie, Mellemilen l Strand, Martha., Klæbuv. 56 Apparatekspeditinen: Fuldmægtiger: Einarsn, L. F., Klæbuv. 34 Kramer, P. A., Krangaten l Reimhldt, H., Elgesætergt. 35 Larsen,. K., Ilevlden 20 Grunelund, Andreas, Bergljts.gt. 3 Hansen, Einar,.Sklegt. 2 d.skars-tein, Aug., E..Skakkesgt. 40 Søhlt, Karl, N. Baklandet 5 Larsen, Marius, E. Skakkes gt. 40 Telegrafistinder: Andersen-Lie, Jenny, Indherredsv. 52 Hansen, Marie, Sklegt. 2 d Berg, Elisa, Stenberget 5 Me, Hedvig. Dran.gt. 58 Clausen, Wilhelrnine» Krangt. l Daihl, Sfie, Reperbanen, Gl. Kngev. Duadas, Aninekatrine, Drnn.gt. 41 c Hagan, Hansine, Bispegt. 4 Beilmann, Rsa, E. Skakkesgt. 38 Hø y em, -Svanhild, Ark. Christiesgt. 7 Jægar, Sigrid, Arildsgt. 2 ; Ken, Asla-ug, Bergsligt. l Lund, Anna, Nrdregt. 2,1 Lund-, Julie, Nrdregt. 21 tniæss, Anna, H. Hagerups.gt. l Riiser, Brcltkrb, Berglitsgt. l Sand, Kristine, H. Nissensgt. 6 : S-emb, Hildur, Ilevlden 2 /Simnsen, Ragnfrid, Bryusv. 13 wlcinidlje, Astrid, Rsenb.gt. 5 : :;Lund, Canutte, Elgesætergt. 6 : ; isteen, Marie, N. Møllenb.gt. 57 :!Rifcsteliefnen: Bestyrerinde: Semb, Bergljt, Ilevlden 2 'Beier, Laura, N. Møllenb.gt. 58 Eide, Kirsten, Skrubhaugen Guttrmsen, Ingrid, Klæbuv. 48 Haugen, Elfrida, Frp-staveien 9 b Lund, Sfie, Ftveiten 4 Aavaitsfnark, Margit,.iSørstuen", N. Allé Bjørklund, Agnes, Steinberget Edler, Ingebrg, Munkegt. 42 Jacibsen, Sigrid, Erl. Skakkesgt. 40 Jørstad, Anne K., Høis,klev. 2 Mølieskg, liva, Bakkegt. 11 Strøm, Hildur, Singsakerbakken 13 Sætarhlt, Aud, Elgesætergt. 27 Kavli, Signe>, Løkkegt. 3. Kiel, Astrid, «Frsøket", Øen Langlie, Aslaug,.ilegge", Bakaunet Malm, Aud, Weidernansv. 5 a Hean, Valbrg, Arildsgt. 2 Larsen, Helene, Rsenbrggt. 14 Møller, Hjørdis, Ark. Christies gt. 7 Pedersen, Astrid, Museumspl. 3 Riis, Astrid, Klstergt. 25 Rinnan, Harriet, WesselsgL 2 Raanes, Alfhild, Nrdre Berggt. 4 Rønnaug, Aasta, Klstergt. 37 Sletten, Dagny, Indiherredsv. 10 Strøm, Hjørdis, Brinken 5 Svendsen, Hanna, H. Hagerupsgt. 1 Thmassen, Ingebrg, Skansegt. 26 a Uglem, Drthea, Vestermansvt. 6 Tranaas, Valbrg, Elvegt. 18 a Risan, Margit, Brinken 7 Rørs kbberverk A/S Nrdje gt. 8 Direktin: Beickmann, F. V. JSL, justitiarius Hall, H., frstander, Fume, H., gdseier Lrck, Eigil Amd., direktør Sindssykeasylet,, Eirliag Skakkesgt. 56 S e under avdeling B. iiiåinn 21 4de sjømilitære distriktskmmand Kntr Søndregt. 21 II Chel:», Me, H., kmniandørkapt.,,,0sterli", 1 Tjenestgjørende fficer: Klingenberg, H. S., Sklegt. 2 a Civil kntrist: Selnæs, Jh. H., Parkveien 8 Stengraf: Tlhyra Haarberg, Rsenbrggt. 7 Bud: Hansen, Tr., Drnn.gt. 44 Tyhldtveien ' Z Sjøretten Byfgden, frinand, Søndregt. 6 Dyblie, Einar, agent Hlm, Hans, kjøbmand Wisløif, R., tilsynsm. ved skibskaitrllen Jiirgens, H. G., ingeniør Weidemann, F., ingeniør C Halse, Dy,re, kjøbmand lden, Ingv., stywnand Mørch, Hans, prfessr p-" Rambech, A., ingeniør ^S* Smith, Jacb, ingeniør - C Bull-Simnsen, direktør Hlmgren, A., ingeniør Bache, Halvaxd, kjøbmand Amdrf, K. S., løitnant Klingenberg, K. S., løitnant Wullum, arbeidsfrmand Skattefgd- & auktinsfrvalterkntret Kntrtid 9 1. Nrdregt. 15 Skattefgd: Daae, Hans, Nedre Allé 4 Restansepkræver: Røkke, le Kntrtid 4 7 Kntrbetjent: Nypan, E.., Vr Frue stræde 5 C (T c Skattefgdkntr, Søndre Trndhjems a amt, *. Nyveien 18 a. 0^" Skattefgd: Samdahl, A., Nyveien IB a C Fuldmægtig: Lindtvedt, A., Erl. Skakesgt. 14 II -ri Kntrist: Me, Kjella, frk., CD N. Møllenberggt. 29 a 53 Skibskntrllens kntr Nniiegt. 14 Sjøkyndig besigtningsmand: Wisløf, R. (T ~c/å Telefn e_ Teknisk besigtningsimand: Smith,- J., " Granlund, Kliiigeaibergløkken. Tlf gg besørser INKASS nrntnnt n hihin a3

9 Fbrlang altid E. C. Dahls Bryggeries ØL _U Skifteretten, Skledirektør Aas, K. A., Maristuv, 8, Singsaker ^3 Sklestyret Se under Trndhjems flkeskler rø _ (U _ (U _CU " «s «T js Srenskriverkntret fr Strinden g Selbu, kntrtid 9 l, Søndregt. l Srenskriver: H. P. K. Knudtzn, >kj v cua-«: Edsv. fuldrnægtig: Knudtzn, H. T., Kiiitrister: Ark. Christies gt. 11 Nakken, Sivert A., Rgnlund, Tyhldt Bliørgum, S., Høis'kle.n Elisen, H., Fæstningsgt. Mgstad, R.,,,Kvelr", Vålene Stadsarkitektkiitret Kjøbmandsgt. 24. Kl Stadsarkitekt: Pedersen, Sverre Arkitekter: Allbertseri, Aug. L. Bugge, Alf Wleiige.l, Kirsten, frk. Avdeliingsehef fr bligraadet Ark. laf Saxe Sekretær: Aune, Mille Byggeleder: Esp, M., snekkermester Bygn.f,: Christensen, Alfr. Frvalter: lsen, scar Bkhlder: Sdahl, L. Stadsdyrlæge Laukvik, E., Schultsgt. 6, kntrtid 5-^6. Privatblig: Elgesætergt. 51 Stadsfysikus B'øckman.n, M. F. D., Kjøbmandsgi U, 4 '5 Bylæger: Kindt,., Kngensgt. 14 a Eriksen, H. S., Kngensgt. 38 Wld,., Munkegt. 25 Widerøe, E.. Indherredsveien 7 Stadsingeniør Se under i.ngeniørvæsenet Stadsknduktørkntret. 1.Kjøbrnandsgt. 20, kntrtid 9 l Stadsknduktør:. Christensen, Jh., Prinsensgt. 4 c pmaalingsavdelingen: Avdelingsingeniør: Mathespn, J. E. B., Maristuveien A ssiste-ntingeniør: Bach, Ernst;, Indherredsv. 8 Bygningskntrllen: Bygningisinspektør: -Svendsen, S. R., By a as v. 1,6 B y gni n gs a s s i st en.t: lsen, Gustav, Kngensgt, 104 Bygningsbetjent: igrønvig, P. Sekretæ r: Christensen, Alma, Prinsensgt. 4 c Stadsveierens kntr Prinsensgt, Sb. Kntrtid: Kl. l 2. ^ Telefn Trvvegten tlf Stadsveier: Strøm, la, Frin-sens.gt. 28 a Statens kemiske kntrlstatin g frøkatrlanstalt, Srdregt. 5. Tlf Bestyrer: Slberg, E., dr. phil., landbrukskemiker,,,charlttenlund", Strinden l! ste assistent: Mxness, Drthea, kemiker,,,rgnli". Strinden Assistent ved frøkntrllen: W.eidemann, Fa-edrikke, frk.,. Tr.gt. Labrant: Glmstad, Jhannes, Nrdregt. 5 IV 'Statens melkekntrlanstalt, Jmfru gt. 13. Bestyrer: Selberg, Th., Jmfrugt. 13 lsen, Jhn Labrant: Risa-n, Arne Statens sildevraker Eidsvaag, Edv.,. Tryggvessønsgt. l Statsadvkatkntret, Ba-kaunet Statsadvkat: Wpllebæk, S., Bakaunet Kntrbetjent: Wisth, Reidar Stemplet-papirfrhandler Byfgden, Søndregt. 6 III Stevnevidne, brevkasse Søndre gt. l Kvikne, Edv., Fæstningsgt. 16 ft 1 nnrnlsnnnn mttar Indskud g utferer alle Stiftamtmand '; 'B-6'thner, Harald, Blvegaten 17 Stiftsarkivet, : se under arkiver isfiftsdirektiuens kntr, illijispegt. 9 a slijitrist: Bøckman, E., Bispegt. 9 a IJltifts- & amtskntret, {'Persnale: * Ælvegt. 17, 9 3. Amt s f u l dm a; g tig: Rise, Lars, Singsakerbakken 47 Kntrister: Heieraas, Nils, Drnningensgt. 56 isæthephldt, Karline, Elgesætergt. 27 Am-tsskattes-tyrets sekretær: Langbach, amtskæmner, Brinken 7 Stiftsgaarden, Munkegt. 23. Stritidens lensmandskntr Munkegt. 12. (Se lensmandskntr) Sundbetskmniissinen Se helseraadet Telegrafkntret Kngensgt. 8. Se rikstelegra.fen Teatret, Prinsensgt. 18 Tldvæsenet Tldinspektør: Schøyen,., 'N. Møllenberg 60 Tldkasserer: Skirstad,., Nyveien 6 Tldkutrllører: Steen, M. E., N. Møllenberggt. 57 Ra f f ne r, Ludv., Cha.rlttenlund Ibenfeldt, Carl S., Nnnegateai 23 kkenhaug, K., N. Møllenberggt. 61 lsen,. C., 1. Tvergate 4, Tyhldtveien A-a.ga.ard, J. B., N. Møllenberggt. 8 Jhansen, A., Arildsgt. l b Jhnsen, E., N. Møllenberggt. 65 Jystad, E., Rsenb.gt. 9 i Stensil, laf, Ø. Møllenb.gt. 42 Alm, laf, Nyveien 24 Tjeldnes, J., Prinseinsgt. 8 a Hansen, Aksel, Haakn Jarlsgt. 8» Hansen, Ha.rald, Elgesætergt. 25, Veum,. B., Nedre Baklandet 19 nry TRNDHJEM SKE Bankfrretninger 28 Skirstad, P., Kleistsgt. 5 Lunde,., Ø. MøUenberggt. 70 Stubban, M., Bakkegt. 14 a Berven, Alex, Kirkegaten 35 Larsen, S. B., Nnnegt. 21 Steen, Erling, Dr-nningensgt. 24 Andreasen, Egil, Eidsvldsgt. 6 Andersen,., Blæsevldsbakken 45 Tlimesen,., Ma.rinevld 6 Tldassistenter: Due, Y., Lillegaarden Næss, T.,. Tryggv.gt. 34 ischistad, R., Bakkegaten 7 Pettersen, F 1., Gjetveiten 4 Steen, M. E.,.Bakkegaten 8 Mland, M., Blusevldsbakken Fiskum, S., Erl. Skakkes.gt. IB Aasgaard, Kr., Hans Hagerupsgt. l b Gjesm, Ingv., Baaliusgt. 10 Valsø, le, N. Møllenb.gt. 20 Aa-s, Jhan S., Lade Huus, Sigurd, Haus Hagerupsgt. l Ryen, Audun,. Tryggv.gt. 34 Schulstad,. E., Ba.ahusgt. 8 Tld- & kntrlbetje-nte: Rss'back, J. Akn, S.,,,,Fjeldstuen",, Nyveien Tldpsynsmænd: Haugan, J., Reperbanen 8 Paulsen, IL, Bakkegt. 4 Pettersen, C., Gjetveiten 4 Lund, L, Vllabakken 29 Blch, S.. Østersundsgt. 14 Gjølme,. C., Sa-ndgt. 57 Frm, IL, Magnus d. Gdesgt. 14 Henriksen, R., N. Baklandet 63 Jalin, IL,,,Alders Hvile", Tempe Jacbsen, J.., Kirkegaten 13 a Lrentzen, Alb., Erl. Skakkesgt. 20 Bjc.Tkhl, A., N. Møllenberggt. 58 Haugland, A., Nnnegt. 27 Halvrsen, J.., Haldens gt. 6 Fialck, IL. Blæsevldsbk. IB Eriksen,'Eilert, Gl. Kngevei 1,6 Haugan, J. jun., Ø. Møllenb.gt. 72 Kruse, H., Einars gt. 4 Mhldt, N., N. Baki. 47 a - Christensen, J.., Arildsgt. 3 Jensen, Fr., Erl. Skakkesgt. l Berg, Gustav, Kirkegaten 49 Ha.uga.n, A., Reperbanen 8 Schillin.g, A., Persaunet Krgseth, A., Apthekerveiten 2 lsen, Aug., Fæ.stnlngsgt. l Sllied, A.. Gamle Kngevei 16 Wibe, J., Hspitalsløkken 12 Dahl,. E., Drnningensgt. 56 Øin, Kr., Danielsveiten 8 Dybda.hl. A., N. Møllenberggt. 89 Lange, J., Kirkegaten 16 a besørger INKASS prmpt g billig s- (D æ r-

10 FRLANG altid E. C, Dahls Brrøries MINERALVAND altid Jacb Mathesns Kjletøier, Blusetøier & Pyntesaker 25 «Knudsen, M., St. Jørgansveiten 5 a Fssum, S., Bsenbrggt. 21 Rinnan, laus, Singsakerbakken 23 Nilsen, P., Klæbuveien 6 Tldinspektrkntret: Kntrist: "sl. Tldkassererkntret: a 42 Fuldmægtig: g g Tjeldnes, Reidar, Prinsensgt. 8 a g ca Kntrister:.H* Gjølme, Alf, Sandgaten 57 ' Thrgaa.rd, Andrea, N. Møllenbe-rggt. 9 _ Frigaard, Kristnmr, Sfcansegaten 24 *- Wangberg, Fredrikke, Klstergt. 40 a 5** Klinge, Harald, Bergslien CB ishmidt, Ludv., Magnus d. Gdesgt. 6 ^ Harnsaas, Henny, Wesselsgt CM Trndhjems bilgiske statin,,hegdalen", llsviken. Akvariet er aapent fr publikum hver søndag kl. 12 -n2 mt en entre av 10 øre, til andre tider 20 øre. Direktiin: Klingenberg, Ingvar, knsul (frm.) Føyn, A. Chr., inspektør (vicefrm.) Hegstad, L.., grsserer Hartmann, Jhan, verlærer Eidsvaag, Edv., vervraker Bestyrer: knservatr. Nrdgaard Vaktmester: P. M. Rel Trndhjems dmkirkes restaureringsarbeider Paabegyndt Iste juli Arbeidet administreres under kirkedepartementet g Trndhjems stiftsdirektin. Bidrag frå staten, T.hjems kmmune g T.hjems sparebank. Kuns tneris k l eder: Krdhagen, laf, arkitekt, Krnprins lavs Allé, Øen Administr. leder: Byjrd, Nils, arkitekt, Kjøbmandsgt. 8.A'1'bertsen, Aug., arkitekt,,,elvegaa,rden", Øeri Frretningsfører: Lundam, L.., furer, Einarsgt. 4 III Trndhjems elektricitetsverk flspitalsløkkene 20 a. Kntrtid 10 l g 4 5. Lørdage Driftsbestyreren træffes.sikrest mellem 12 g 1. Driftsbestyrer: Garstad, Jn, Ark. Christiesgt. 8 c Runlr mr Avdelingsingeniører: Nybø, Erik, Bergsligt. 17 Selmer, G. K., Krangt. l Knt<rchef: ^ Tandberg, E., Erl. Skakkesgt. 53 Va-ndbygningsingeniør: Næsvld, Heum, E., Erl. Skakk.gt. 53 Kabelmntør: Paulsen, H., frdelingsstatinen, Vllan Mntørf rmand: Msand, Peder, Mellemilen 45 Trndhjems Frsikringsselskap Brand-, indbrud-, værdi-, ansvar-, vandskade- & sjøfrsikring, Søndregt. 11. Telefn Direktin: Thmassen, Jhs. Thv., adm. direktør (frmand), Ark. hristiesgt. 8 Knff, Albrigt, dispaehør (vicefrmaad), Drnningensgt. 2 Nis.seniDrejer, berstl., Sverresgt. 3 Swensen, Jhan, revisr, Drnn.gt. 72 Frstanderskap: Bø.dtker, Fr., dr. (rdfører) Kjøbm.gt. 38 Berg, Audi 1., bankchef (vicerdføyer), Drnningensgt. 3 Løcke, Henr., j\sakfører, Kalvskindisg. 6 Wang, A., dispnent,. Tryggv.gt. 26 Mathesn, Birger, grsserer, Drnn.gt. 14 Digre, P.., arkitekt, Kngensgt. 86 Bergersen, B., assessr, Ø. Singsaker Høeg, Arne, ing., Schultzsgt. 8 Eckhff, M., fabrikeier, Ø. Singsaker Finne, Carl, grs.s.,,,devle" Jenssen, Erling, grss., Kjøbmandsgt. 32.Brænne, Bernli., fabrikeier, Søndregt. 28 Hansen; Laur., malermester, Schultzgt. l Trndhjems frilager A'S Kjøbmandsgt. 91 (Gl. Tldbd) Telefner: Frretn.f. 2872, tldeksp Direktin: B. Iversen (frmand) B. Kvenild A. G. Skramstad Frretningsfører: N. Nilsen Tldbestyrer: A. Jhanssen Trndhjems kmm. flkeregister Kjøbmandsgt. 20 Bestyrer: Thrnæs, I. Thv. Fuldmægtig: Fjeldseth, Aug. Iste kntrist: Middelthn, K. 2den kntrister: Jhnsen, Dagny Lunda, Agnes mttar Indskudtil heieste Rente Illiflndhjents kredssykekasse lllllfe,ntt: KngeDsgt. 18. Telefn 2580 iåjfl^s u a l -e : lliairetningsfører: ; -sx::;j^edersen,. Chr., skgvkterbligen, : ' ' Møllebakken d, le llll giiingskntrllør : lllllswiggen, J. M., Riddervldsgt. 11 lll^æiniekntrllør : IllfALttes, luf,,jld!haugen", Øvre Aasvei ijfltjtpantniingsfunktinær : ' s: : Følstad, M Mandtalsførerske: Guttrmsen, Astrid Kas«er.erske g bkhlderske: Sleirn, Hanna,,,Granly", Heimdal Sekretær: Gramem, Sigrid.. Wangberg, Birger, Elvegaten 16 Gjervan, Mildrid Hlmgren, Aslaug Le, Gudrun, N. Møilenberggt. 91 Gellein, Elise, Klstergaten 16 Le, Signe, N. Møilenberggt. 91 Bud: Gellein, Aksel Gravern, Trygve Frbindingsstuen, Munkegaten 10: Bestyrerinde: Nilssn, Anna, Munkegt. 10 Sykepleiersker: Hagen, Anna, Berglitsgt. 5 Bugge, Ruth, Munkegaten 29 Thmassen, Ingebrg Massøser: Kck, Carlie, IlevLden 3 f Ruud, Berthe, llevlden 3 f Hagen, lga, Arildsgt. 8 Frmand fr T.hjerns.kredss.kasses styre: Sundby«, Gustav, Østersundsgt. 8 Frm. fr T.hjem.s kredss.k. appelnævnd: Bryn, Kristian, bankchef Trndhjems ff. arbeidskntr N. Baklandet 85. Telefn 1228 Aapent Kl. 9 l g 4 7, lørdage 9 1.! Telefner: Kntret g sjøfartsavd Kvindelig avdeling 2075 Sjøfartsavd. utenfr kntrtiden 4075 Bestyrer: ' Bakken, Jhan, Krsgt. 87 Trndhjems lagsgns iagmandsret Betslkale: Tidl. Ynglingefreningens gaard, Piins.ensgt. Lagmajid: Gjessing, S. K., Bergen Statsadvkat: Wllebæk, S., Bakaunet grd. Retsskrivev: Værnes, tt Emil, Mlde Frsvarere ved lagmandsrettein (fa.st beskikkede*): Bauck, Henrik, Søndregt. 13 Løcke, Henrik Smedal, laf,.r.sakf.,. Tryggv.gt. 21 Bisiddere: Riddervld, Smith, rkedalen A Hegge, srenskriver, Namdalen Trndhjems landsfængsel g avgangsarbeidshus Kngensgt Direktør: Malthe, F. Prest: Hauge, A., Nrdstuen, N. AUé 7, Singsaker Læge: Hfmann, R., Bergsligt. 5 Inspektør: Bye, Østre Ilen 5 Regnskapsfører g frvalter: Reppe, Petter., N. Møllenberggfr. 17 Verksmester: Andersen, Alb., llevlden 46 Lærer: Hlnigren,., Nyveien 5 d 0-rgaaist: Skar land, Singsaker skle Kntribetjent hs direktøren: Søgaa.rd, Gjør, Sk.ans.egt. 6 Utsalgsbestyrer: Glansen, Jh. A., H. Nissensgt. 6 Butikjmfru: Haugaa, Mathilde, Piinsensgt. 13 Assistent hs regnskapsføreren: Wins,es, Arnt,,,Lund", Vålene p synsbet jente: Hegstad, le, Østre Ilen 2 c Sknes le, Hanskemakerb. 18 c Lejgaard, A., Nyrø, Dyrbrg Grønli, le Jhnsen, Munkegt. 21 Aune, laf Pedersen, Hspit-alsløkk. 16 Lie, Karl Antn lsen, Nedre Il'en 21 Hø s t n, Trn, Nyveien 2 Husby, Kristian, Ravelsvt. 4 Bagstad, A., Kngensgt. 59 Fssum, Enidre, Hspitalsløkk. 16 Nilsen, Jhannes, N. Aa,svei l lsen, la.f, Baahusgt. 2 a Schåffer, Waldeaiar, Mellemilen 2 a Kristiansen, Berg, E. Skakkesgt. 51 Kulvik, Emil, Nyveien 16 Tes.sem, Mikal, N. Ilen 21 Berg, Markus, Nyveien 16 *) Emhver anden sakfører kan frøvrig beskikkes sm frsvarer, naar det begjæres av.tiltalte. I TI Z (T CT æ

11 LU Frlang altid E. C. Dahls Bryggenes ØL f JllVATBANKEN l TRNDHJEM I Z f- 26 Ha/nsen Th., K. Møllenberggt. 34 Ustad, Ivar, Jlin Raudes gt. 7 Strler, Bernt, Bergsligt. 13 Leiefeetjente: Nilsen, Mikkel, Jmfrugt. 3 Martinsen, S., Kjøbmandsgt. 6 Jørstad, le, Erl. Skakkesgt. 51 Danl, Ivar, Sklegt. 2 c Nils an, Bernt, Bra.ndhaugvt. 7 Fuglaas, Laxs,,,Srgeinfri", Vålene Natvkfcere: DaM, Iver Andreas, Sklegt. 2 c Jørstad, le, Erl. Skakkesgt. 51 Bud: Tranmæl, L., Danielsvt. 14 Trndhjems prvianteringsraad Frmand:.r.sakf. Jlian Bruun, Kntr: Munkegt. 19 Kntrchef: Berg, Edv. Den sciale avdeling, kntr: Sekretær: Frimurerlgen Bjørgum, Eagnv. Trndhjems slagtehus, Bratøren. Bandelsfjøset aapent kl. 8 12, 2 6. hef:' Stadsdyrlæge E. Laukvik. Trndhjems sykehus, Øen. Hveda vdelingen: Bestyrer g kirurgisk verlæg.e: Hlst, A. Medicittsk pverlæge: Hlmsen, Fin Kirurgisk reservelæge: Bøckman, Nils Medicinsk reservelæge: Dwrsky, Rud. Frvalter: Rsvld, scar Kassererske: Harrang, Enimy Kntrist: Aasved, Thralf EpidemiavdelLngen: vcrlæge: Hlmsen, Fin Reservelæge: Dwrsky, Rud. Trndhjems lelefhanlæg, Kngeiisgt. 8. Bestyrer: Seland, B., telcgrafinsp., Skans«g. 8 b Bkhlder: Haimem, T. Kntrassistent: Jacbsen, S., Haakn Jarlsgt. 6 Bestyrcrinder: Jakbsen, Anna, Haakn Ja.rlsgt. 6 Jhnsen, Aagt, Krangt. 11 Brun, Petra, Ark. Christiesgt. 4 b Telefnistinder: Aagaard, Dagmar, Priiisensgt. 36 A i a,s. Gunhild, villa,,b,rauten" Bakaunet iaa.sa.n, Gunhild, Skansegt. 14 Aase, Slveig, Erik Jarlsgt. 8 Andresen, Cecilie, Nyveien 14 Rank nr Andresen, Dagma.r,, Nyveien 14 Arnet, Eugenie, Berglitsgt. Arntzen, Margrethe, Mellemveien 9 Aune, Gudrun, Nnnegt. 14 Bakøy, Ingebrg, Sragsakerbakken 49 Berg, Klara, Beyer, N. Møllenberggt. 58 Bjørgan, Valbrg, villa,,lysheirn", Blus evldsbakkea Bye, Marie, Brandstatiiiien Claus.sen, Harriet, Ilevlden 3 e Dahl, Dagny, Ilevlden. 3 e Dinesen, Ester, Wesselsgt. 24 Eggen, Therese, Prinsensgt. 51 Eide, Slveig, Wesselsgt. 24 Engen, Herbrg, St. lais gt. 13 Engh, Lvise, Gl. Aasvei, villa Aa-svaiig Ekle, Brghild, Ilevlden 112 Eriksen, Dagny, Lilletrvet 8 Gaasvik, Bjørga, Ilevlden 3 c Greger, Ida, Nnnegt. 10 Grøntvedt, Emma, Hans Nissensgt. 6 Gartner, Signe, Ilevlden 3 Helleni, Brghild, Heimstad 2, Vldsm. Herstad, Gudrun, Kl.stergt. 42 b Hlthe, Marie, Brbakken 12 Husby, Ingrid, Prinsensgt. 47 Højem, Hjørdis, Krsgt. 40 Iversen, Reidun, Mellemveien 2:2 Jenssen, Aagt, Strandveien 11 Jenssen, Elisabeth, Jhn Raudesgt. Jhnsen, Dagny, Strandveien 11 Jhnsen, Kitty, villa,,kri,iigsjaa", Dyrbxgveien Jhnsen, Ragnhild, E. Skakkesgt. 28 Kaasen, Slveig, Haldas gt. 12 Kiel, Gunhild, Gyldenløvesgt. 4 Klær, Ranheid, Kjøbmandsgt. 42 Kjeia a s, Slveig, Ga.rdemensgt. 7 Klingenberg, Charltte, N. Bakla.ndet 85 Knudsen, Rebekka, N. Møllenberg 29 Kngsvik, Else, Kngensgt. 93 Langlie, Svanhild,,,Hegge", Bakaunet Lervik, Selma, Elgesætergt. 47 Lindbe, Helga, Rsenbrggt. 5 Lugg, Gudrun, Nnnegt. 17 Lund, Alma, Nyveien 14 Lyngaas, lga, Kirkegt. 41 Løvaas, Sigrid, Ankersgt. 3 Mtzfeldt, Thurid, Nyveibakke.n 4 Myhre, Alfhild, Lillegaardsveien 2 Møller, Reidun, Ark. Christiesgt. 7 Ivkgel, Slveig, Stenberget l Nilsen, Hilma, Øvre Møllenberggt. 30 Nilsen, Thyra, Kftgjeilene 9 b lssn, Nelly, Mellemveien 3 xaas, Reidun, Elgesætergt: 9 Pedersen, Marie, Driiningensgt. 40 Ramsli, På ula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingab-rg, Ilevlden 3 Riiber, Berglit, Bakkegt. 6 kjøper g sælger Riiber, Ragnihild, Bakkegt. 6 Rgnhaug, Klara, Klstergt. 18 Røsa>g, Anna, Skansegt. 22 Sandberg, Reidun,, Kirkegt. 63 Sivertsen, Elvira, Prinsensgt. 28 b Slberg, Gjertrud, Ø. Baklandet 37 yl SlJerg, laug, Ø. Baklandet 37 '; ;,Steen, Hjørdis, N. Møllenberggt. 57 f Stl, Julie, Bergsligate l ;. Strøm, Gudrun, Singsakerbakken 13! ; Sæther, Ruth, Krambdgt. 4 Tihingstad, Sign«, Danielsveiten 3 s Trkildsen, Astrid, Ø. Singsaker Trøan, -Sigrid, E. C. Dahls gt. 10 Waaden, Ellcin, Lillegaardsveien 7 Williainsen, Dagmar, Østersundsgt. 18 Wisløff, Amalie, Magnus d. Gdes gt. 3 Trndhjems værgeraad (Kfr. lv av 6. juli 1896) Medlemmer: Brch, Erling, assessr (frmand) Leivestad, B., assessr, næstfrmand Svcnsen, S., skleinspektør Schulz, Gudrun, frue utfører alle almindelige Bankfrretninger Nilsen, Emma, frue Stabell, IL, prest Berg, Trygve, læge Lykke, Birger, læge Flønæs, Jhn, lærer Næs.s, Marie, frue Me, L., frk. Aalberg, støperimester Ball, B., prest Sekreta 1! 1 : Ilørgaard, H. S., lærer 27 Videnskapers selskap, Det kgl. nrske Erl. Skakkesgt. 47 b. Se under avd. B. Veritas, det nrske Besigtigelsesmand g bestyrer fr distriktet Stat Bdø: Ivnudsen, Fridthjf, ing., kntr Bakkegt. 11. Underfgd Kntrtid: Kl. 4 7, Kjøbm.gt. 18 Tranaas, P. J., Elvegaten 13 a B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets med repræsftntatinsrct fr l repræsentant fr hvert paabeg. 50 medlemmer. Et styre "paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet. A^enternes frening Hlst, Chr., frmand Prydz, C. G., vicefrmand Prøsch, llalfdan, sekretær g kasserer Alderdmshjemmet fr veltjente f tjenere ; Bestyrelse: Fru kaptein Bernhf, frmand ; Fru verlærer Schultz Fru Bull-Simnssen Fru Galtung-Hansen Alliance francaise 'Bureau d'a.ctin: President: Knsul Ivar Lykke Visepresident: Fru Charltte Za.pisesc, Secretaire: verlærer Carl Gundersen Trésrier: Andreas Me, knsul Angells stiftelser, Thmas * ; prettet av den i 1767 avdøde kjøbmand ncy n z C Thmas Angell i Trndhjem, sm ved testa.raute av 28de september 1762 med tilføiede kdiciller skjænket heie sin frmue til det ffentlige, saaledes at av det aarlige verskud Vs tilfalder Trndhjems Waisenhus, 1 /i> fattighuset g 2 /e utdeles sm,,thmas Angells gave" til -byens husarine g nødlidende g til saadanne av familien, selv m de r bsittende andetsteds, mens de øvrige s la tillægges kapitalen. Stiftelserne eiet ved utgangen av 191)6 i utestaaende kapitaler kr. 3,124, fruten 216 aktier i Rørs kbberverk, sagbruk g skgeiendmme, samt jrdegds i Søndre Trndhjems amt. Stifte!ternes re,n.e indtægt i 1916 utgjrde ler. 264, Pladsen.e i stiftelsen besa?ttes av stiftsdii ektinn iter indshlling av frstanderen g drpm bygget frslag av en ved kgl. res. av 21. nvbr anrdnet kmmissin sm bstaar av Trndhjems magistrt, inspektinens 3 medlemmer, 2 av fattigkmmissinen valgte mænd g et av stiftsdirek-tiikin pnævnt medlem av Thmas Angells familie. Den samme kmmissin bestemme:!- efter frslag fra frstanderen den anrlige utdeling av Thmas Angells gave, sm utdeles hvert a-nrs 19de besørger INKASS prmpt g billig > «a 00

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3 Gardiner &MøbeIstffe [Kjøp altid Jacb Mathesns L 653 B iste Darne-- frretning. flngellø gate Sager a. Tøler. 4de Avdeling Advkater g sakførere : A. Advkater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 CHR. BLM Høiesteretsadvkat

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat

H. BERNTSEN. Odd ^Klingenberg Trondhjem. nnm GUDOE JO»!» [APPELEH. Kjep altid Jacob Mathesons DAME- OG HERRESKRÆDDER. 4de Avdeling. Høiesteretsadvokat Kjep altid Jacb Mathesns 649 H. BERNTSEN DAME- G HERRESKRÆDDER THMAS ANGELLS GATE 3 TELEFN 3644 iste KLASSES FRRETNING LAGER AV T01ER i CS 3 % 4de Avdeling. K* r Fagregister. Advkater g sakførere: 1-h,A.

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen

Kullager. Land- og Skibshandel. Fjerde Af deling. A s BERG & CO. . Fallan, % Kodak Fiims. Dampskilbsexpeciition. Risklnanciel. Rørvik i 'Namdalen 374 A s BERG & C f II.» Hi. Fallan, % Ftgrafiske^Artikier, Kdak Fiims Develping and Printing Telegr.adr. :,,Berg" Rørvik i 'Namdalen Kullager Dampskilbsexpeciitin JC Telegramadr. : Jacb Wiig" Rørvik i

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12

: Liaklev, Ole, Nordtvedtsg. 12 Varer bringes I m-r. Stedet^ -"*"" lur fr gui gdt KatteDrøa kaffebrød «*>;,>, ;:MwmmJE&&i( 752 Nyveiens Knditri & Vedfrretninger: 19 Se Kul- g vedfrretninge] Vegtfabriker & utsalg: Aarø, M., Prinsensigt.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Cigaretfabrik "R AT»t A Y*li AI ri A R Ant "På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01.

Cigaretfabrik R AT»t A Y*li AI ri A R Ant På ni TV. Norsk A /s Orient. Lorentz D. Kl uver. Forlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. II Is la fs i S 6B S-t «S l C/5 æ < > Frlang altid E. C. DaWs Bryggeries 01. Sønderaal Sønderaal, K., Bankdirektør, Søndregd. 7, br Munkegd. 15 Sønderhlm, N., Feiermester, Wesselsgd. l Søndre T.hjems Amts

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015

Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Ansatte i Borgarting lagmannsrett per 2. november 2015 Førstelagmann Ola Dahl Direktør Mari Fjærtoft Trondsen Administrasjonsavdelingen HR-ansvarlig Hege Karin Slettene Førstekonsulent Marianne Bakkeløkken

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport

KM år Hedmark og Oppland Stevnerapport Navn: Sted: Arrangør: Kntaktp KM 11-14 år Hedmark g Oppland Stevnerapprt KM 11-14 år Hedmark g Oppland Hamar idrettspark Hamar IL friidrett g FIK Orin Dat: 20.08.2017-20.08.2017 Dag: Heidi F. Kristiansen

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning,

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

NTNUI Badminton. Midt - Norsk Badmintonkrets Sør

NTNUI Badminton. Midt - Norsk Badmintonkrets Sør Midt - Norsk Badmintonkrets Sør KM 2008 Horg Anne Jorid S. Løhre (DS) Gro Waagen (DS) Håkon Andre Pettersen (HS+HD) Steffen Reppe (HS+HD) Thomas Elvedal (HS+HD+MD) Adrian Holdbakk (HS+HD) Atle Wikran (HS+HD+MD)

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem

Privatbanken i Trondhjem 8 a,43 V* tt c s-, Q Kjøb Jacb Halseths frtrinlige Brød varer. Frue Gade, Vr 5. Aalberg, Ingebrg, Enke Palle, Andreas, Smed Rasmussen, Rikard, Skrædder Haukland, Bernhard, Frretningsfører Vulvik, Karen,

Læs mere

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær Bodø Friidrettsklubb 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15 2 Amalie Evjen Olsen J-13 - Kappgang 1000 m Ka 3 Amanda Steffensen J-14 hekk - Stav 4 Andreas Peters Fuglstad G-13 FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Program til Klubmesterskaberne 2017

Program til Klubmesterskaberne 2017 Program til Klubmesterskaberne 2017 Espergærdehallen Lørdag den 29. april og søndag den 30. april 2017 Espergærde Idrætsforening Badmintonafdelingen Klubmesterskaberne 2017 Badmintonafdelingen byder hermed

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6.

Elettricitfit5-ForreliiiiieiiA.E.6. 268 Elettricitfit5-FrreliiiiieiiA.E.6. Ingeniør. M. R A N H E l M. Privatbanken i Tfndhjem udfører alle alm. Tredje Afdelmg. Frtegnelse ver Gader, Huse g disses Bebere.? ier, -i Assi*tet*@t Lagst* af elektrisk

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i FHng ltid E. C. Dhls Bryggeries 01. Turisttrflkfreningen i Trndhjem 03 prettet 2ide Nvember 1906. Frretd ningsfører: E. A. Tønseth. Freningens H Kntr: Th. Angellsgt, 22. p Utdrg v Lvene: k3 l - P3 Freningens

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Banestevne Måndalen 04.06.16

Banestevne Måndalen 04.06.16 Startliste: 400 m 6 år Fellesklasse Startliste: 60 m 6 år Fellesklasse 180 Iselin Våge Nikolaisen Måndalen IL 187 Lycke Helset Strand Måndalen IL 222 Storm Elias Finnųy Tingvoll IL Startliste: Lengde satssone

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Indoor Games 2016 del 2 Resultatliste 13.02.2016

Indoor Games 2016 del 2 Resultatliste 13.02.2016 G- 00 m Indr Games 0 del Resultatliste.0.0 897 Osazee Parksn (0) Gausdal IL 9,7 9 Ole Emil Sjųli (0) Melven IL 0,89 89 Mattis Krsbakken Hlmen (0 FIK Orin,7 G- 00 m 89 Mattis Krsbakken Hlmen (0 FIK Orin,,7

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 6 Resultatliste - Samlet Midtjyske Mesterskaber, SAS søndag den 1. oktober 2017 Piger under 7 år 1 6 Astrid Stilling 2010 Stoholm 40m 400m Læ Bo Ku 1037 9,52s (210) 2.22,17 (0) 2,09m (330) 10,02m

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Etternavn Fornavn Klubb/team Opphold Rom 1 Schonhowd Stine Svea Skilag Onsdag-søndag Schonhowd Lene Svea Skilag

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S.

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S. 388 i Trondhjem udfører alle alm.. 389. ' * S. SØR A AS JMFRUGADEN I r- TRNDHJEM ' TELEFN 2188. KJØD-, FLESK-, PØLSE-, & PS KJÆR FR RETNING Fjerde Af del ing. i :llt ^ J jii^ t: i pj^:i:l ;i^^ Fagregister:!;i!fj

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere