FINA VANDPOLOREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINA VANDPOLOREGLER"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE... 8 WP 9 TIDTAGERE... 8 WP 10 SEKRETÆRER... 9 WP 11 SPILLETS VARIGHED... 9 WP 12 TIME-OUT WP 13 KAMPENS START WP 14 MÅLSCORING WP 15 START EFTER MÅLSCORING WP 16 MÅLKAST WP 17 HJØRNEKAST WP 18 DOMMERKAST WP 19 FRIKAST WP 20 ALMINDELIGE FEJL WP 21 GROVE FEJL WP 22 STRAFFEKAST WP 23 STRAFFEKAST WP 24 PERSONLIGE FEJL WP 25 UHELD, SKADER OG SYGDOM APPENDIX A APPENDIX B APPENDIX C AGE-GROUP REGLER I henhold til FINA HANDBOOK Oversat og bearbejdet af Dansk Svømmeunions Regel-Tekniske Udvalg. 1 af 36

2 WP 1 BANE OG UDSTYR WP 1.1 Den arrangerende klub/forening eller organisation er ansvarlig for rigtig udmåling og afmærkning af banen, samt for at alle forskriftsmæssige faste indretninger og alt forskriftsmæssigt udstyr er for hånden. WP 1.2 Mål og markeringer for en kamp med to dommere, skal være som i overensstemmelse med denne tegning: 2 af 36

3 WP 1.3 I en kamp med én dommer, skal denne befinde sig på samme side som sekretærbordet, og måldommerne være på modsatte side. WP 1.4 Afstanden mellem mållinierne må ikke være under 20 m. og ikke over 30 m. for mænd. For kvinder må banen ikke være under 20 m. og ikke over 25 m. Banens bredde må ikke være under 10 m og ikke over 20 m. Banens afgrænsninger skal være 0,30 m bag mållinien. WP 1.5 Ved FINA arrangementer er banens dimensioner, vanddybde, temperatur og lysintensitet, som angivet i FINA-reglerne FR 2.7, FR 7.3, FR 7.4 og FR 8.3. WP 1.6 På bassinkanten i begge sider af banen placeres mærker hvid mållinie og midten af banen rød 2 m fra mållinien gul 5 m fra mållinien Banens sider skal markeres fra mållinien til 2 meter linien med rødt, fra 2 til 5 meter med gult og fra 5 meterlinien til midten med grønt. WP 1.7 Der placeres et rødt mærke på baglinien, 2 m fra sidelinien modsat officialsbordet for at markere genindtrædelsesområdet. WP 1.8 Der skal være fri bevægelighed for dommerne i hele banens længde. Der skal også være plads ved mållinien til måldommerne. WP 1.9 Sekretæren forsynes med separat rødt, hvidt og blåt flag, som hver skal være 0,35 m x 0,20 m, 3 af 36

4 WP 2 MÅLENE WP 2.1 To målstænger og en overligger som er rektangulære, lavet af solidt materiale, med målene 0,075 m tykkelse mod banen og hvidmalede, placeres på mållinien i hver ende, med lige stor afstand fra siderne og mindst 0,30 m fra banens baggrænse. WP 2.2 Afstanden mellem målstolperne skal være 3 m. Når vanddybden er over 1,50 m skal undersiden af overliggeren være 0,90 m over vandoverfladen. Når vanddybden er mindre end 1,50 m skal afstanden fra undersiden af overliggeren til bassinbunden være 2,40 m. WP 2.3 Net skal være sikkert fastgjort til målrammen og omslutte hele målet og fastgjort til målet sådan, at der er mindst 0,30 m fri plads bag mållinien overalt i målet. WP 3 BOLDEN WP 3.1 Bolden skal være rund og fuldt oppumpet, samt være forsynet med selvlukkende ventil. Bolden skal være vandtæt og uden udvendige syninger, og må ikke være smurt ind i fedt eller lignende substans. WP 3.2 Bolden skal veje mindst 400 gram og højest 450 gram. WP 3.3 Til herrevandpolo skal boldens omkreds være mindst 0,68 m og ikke mere end 0,71 m og trykket skal være kpa (kilopascal). WP 3.4 Til damevandpolo skal boldens omkreds være mindst 0,65 m og ikke mere end 0,67 m og trykket skal være kpa (kilopascal). WP 4 HUER WP 4.1 Holdene skal bære huer af kontrasterende farver, bortset fra rød, (efter dommerens godkendelse), og også i kontrast til boldens farve. Et af holdene kan af dommeren beordres til at bære hvide eller blå huer. Målmændene skal bære røde huer. Huerne skal være bundet med bånd under hagen. Hvis en spiller taber sin hue under kampen, skal han ved første passende afbrydelse af spillet, mens de selv er i besiddelse af bolden, tage den på igen. Huerne skal bæres gennem hele kampen. WP 4.2 Huerne skal være forsynede med ørebeskyttere af samme farve som huerne, dog må målmandens ørebeskyttere være røde. 4 af 36

5 WP 4.3 Huerne skal være nummereret på begge sider, og tallene skal være 0,10 m høje. Målmanden skal bære hue nr. 1, medens de øvrige spilleres huer skal have numre fra 2 til 13. En udskiftningsmålmand, skal bære rød hue nr. 13. Ingen spiller har lov til at skifte huenummer uden dommerens tilladelse og besked til sekretæren. WP 4.4 I internationale kampe skal spillernes huer foran være forsynet med den internationale landekode på tre bogstaver og det internationale flag. Landekoden skal være 0,04 m i højden. WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE WP 5.1 Hvert hold består af 7 spillere, hvoraf en skal være målmand og bære målmandshue, og ikke mere end 6 udskiftningsspillere. Et hold der spiller med mindre end 7 spillere behøver ikke at have en målmand. WP 5.2 Udskiftningsspillere, trænere og ledere skal med undtagelse af cheftræneren sidde på udskiftningsbænken og må ikke rejse sig, når spillet er sat i gang, undtagen i pauserne mellem perioderne eller når der er time-out. Cheftræneren for det angribende hold må bevæge sig frem til 5 meter linien. Holdene skal skifte ende efter 2. periode og efter 1. periode af eventuel forlænget spilletid. Begge udskiftningsbænke skal være placeret på modsatte side af sekretærbordet. WP 5.3 Holdets anfører, der skal være en af de på kampprotokollen anførte spillere, er ansvarlig for sit holds opførsel og disciplin. WP 5.4 Spillerne skal være iført ikke gennemsigtigt badetøj eller med separate underbenklæder og før spillets begyndelse, skal spillerne aftage alle genstande, som kan forvolde skade. WP 5.5 Spillerne må ikke være indsmurt i fedt, olie eller lignende på kroppen. Hvis dommeren før kampens begyndelse konstaterer, at noget sådant er blevet benyttet, skal han beordre det fjernet omgående. Kampens start må ikke forsinkes af fjernelsen. Hvis forseelsen ikke opdages før spillet er i gang, skal den pågældende spiller udelukkes for resten af kampen, men en reserve kan straks indsættes fra genindtrædelsesområdet ved egen baglinie. WP 5.6 En spiller må udskiftes på ethvert tidspunkt under kampen ved at forlade banen fra genindtrædelsesområdet nærmest sit eget mål. Udskiftningsspilleren må indtræde fra genindtrædelsesområdet så snart spilleren synligt har brudt vandoverfladen i området. Hvis en målmand udskiftes, skal den nye spiller bære målmandshue. Ingen udskiftning må foretages under straffekast, undtagen ved time-out. 5 af 36

6 WP 5.7 En udskiftningsspiller må indtræde fra et hvilket som helst sted på banen: a) i pauserne mellem perioderne - også i forlænget spilletid, b) efter målscoring, c) under en time-out, d) for at erstatte en spiller, der bløder eller er skadet. WP 5.8 En udskiftningsspiller skal være klar til at erstatte en spiller uden forsinkelse. Hvis han ikke er klar, kan dommeren lade spillet genoptage uden ham. I dette tilfælde må han komme ind fra genindtrædelsesområdet nærmest sin egen mållinie til enhver tid. WP 5.9 En målmand, der er blevet udskiftet med en udskiftningsspiller kan, hvis han genindtræder i spillet, spille på en hvilken som helst plads. WP 5.10 Hvis en målmand forlader kampen på grund af ulykkestilfælde, skal dommeren tillade en øjeblikkelig udskiftning, idet en anden spiller får målmandshuen. WP 6 OFFICIALS WP 6.1 Ved FINA arrangementer skal officials omfatte 2 dommere, 2 måldommere, tidtagere og sekretærer, hver med følgende beføjelser og pligter. Dette antal officials anbefales også for alle andre arrangementer, undtagen ved kampe med to dommere og ingen måldommere, hvor dommerne skal overtage måldommernes beføjelser og pligter (dog uden at vise dennes signaler) som omtalt i WP 8.2. Alt efter kampens betydning, kan den ledes af 4-8 officials, som følger: a) dommere og måldommere: 2 dommere og 2 måldommere, eller 2 dommere og ingen måldommere eller 1 dommer og 2 måldommere. b) tidtagere og sekretærer: Med 1 tidtager og 1 sekretær: Tidtageren skal udmåle den tid et hold har bolden i sin besiddelse i henhold til WP Sekretæren skal udmåle den effektive spilletid, time-outs og pauserne og skal også føre kampprotokollen som beskrevet i WP 10.1 og skal notere de perioder, hvor en spiller er udelukket, i henhold til reglerne. Med 2 tidtagere og 1 sekretær: Tidtager 1 skal udmåle den effektive spilletid, time-outs og pauser mellem perioderne. Tidtager 2 skal udmåle den tid et hold har bolden i sin besiddelse i henhold til WP Sekretæren skal føre kampprotokollen som beskrevet i WP af 36

7 Med 2 tidtagere og 2 sekretærer: Tidtager 1 skal udmåle den effektive spilletid, time-outs og pauserne mellem perioderne. Tidtager 2 skal udmåle den tid et hold har bolden i sin besiddelse i henhold til WP Sekretær 1 skal føre kampprotokollen som beskrevet i WP 10.1(a). Sekretær 2 skal udføre pligterne som beskrevet i WP 10.1 (b), (c) og (d) med hensyn til forkert genindtræden af en udelukket spiller, forkert indtræden af reserver, udelukkelse af spillere og 3. personlige fejl. WP 7 DOMMERE WP 7.1 Dommernes kompetence med hensyn til spillet er uindskrænket. Deres myndighed over spillerne har virkning i hele den periode, hvor dommerne og spillerne er inden for badets område. Enhver af dommernes afgørelser, baseret på fakta, er endelige, og spillerne skal under hele kampen rette sig efter dommernes fortolkning af reglerne. Dommerne skal ikke fortolke på kampens situationer, men kun dømme hvad de efter bedste evne ser. WP 7.2 Dommerne skal fløjte til spillets start og genoptagelse og dømme mål, målkast, hjørnekast (signaleret af måldommeren eller ej), dommerkast og for overtrædelse af reglerne. Dommeren kan, inden bolden igen er i spil, forandre sin kendelse. WP 7.3 Dommerne skal undlade at dømme for en fejl, hvis de mener, at det er en fordel for det hold, imod hvilket fejlen er begået. Dommerne må ikke dømme en almindelig fejl, hvis spilleren stadig har mulighed for at spille bolden. Det er vigtigt at dommerne benytter dette princip i fuld udstrækning. De skal for eksempel ikke dømme til fordel for en spiller, som er i besiddelse af bolden og nærmer sig modstandernes mål, fordi dette betragtes som en fordel for det forsvarende hold. WP 7.4 Dommerne har beføjelse til at vise enhver spiller op af vandet i overensstemmelse med de gældende regler, og skulle en spiller nægte at forlade vandet efter dommerens kendelse, skal kampen afbrydes. WP 7.5 Dommeren kan bortvise enhver spiller, official eller tilskuer fra badets område, hvis deres opførsel forhindrer dommeren i at udføre sine pligter på en ordentlig og uangribelig måde. WP 7.6 Dommeren kan når som helst afbryde kampen, dersom spillerne eller tilskuernes opførsel eller andre omstændigheder efter hans mening forhindrer, at kampen kan gennemføres på 7 af 36

8 uangribelig vis. Hvis kampen må afbrydes, skal dommeren indberette sine afgørelser til den kompetente myndighed. WP 8 MÅLDOMMERE WP 8.1 Måldommerne skal være placeret på samme side som sekretærbordet. De skal placere sig direkte ud for mållinien. WP 8.2 Måldommernes pligter er: a) at signalere med opstrakt arm, når spillerne er korrekt placeret på mållinien ved start af periode. b) at signalere med begge arme opstrakte for forkert start eller genstart. c) at signalere med venstre arm udstrakt for målkast. d) at signalere med højre arm udstrakt for hjørnekast. e) at signalere med begge arme opstrakt og krydsede for mål. f) at signalere med begge arme opstrakt for forkert genindtræden af en udvist spiller eller forkert indtræden af en udskiftningsspiller. WP 8.3 Hver måldommer skal være forsynet med et antal bolde. Hvis den oprindelige bold går uden for banen, skal han øjeblikkeligt kaste en ny bold til målmanden (til målkast) eller til den nærmeste spiller på det angribende hold (til hjørnekast) eller som anvist af dommeren. WP 9 TIDTAGERE WP 9.1 Tidtagernes pligter er: a) at udmåle den effektive spilletid, time-outs og pauserne mellem perioderne. b) at udmåle et holds besiddelse af bolden. c) at udmåle udvisningstiden for spillere udvist efter reglerne, sammen med genindtrædelsestidspunktet for sådanne spillere eller udskiftningsspillere. d) højlydt at annoncere "sidste minut" af en kamp eller den forlængede spilletid. e) Ved time-out med fløjte at tilkendegive når der er gået 45 sekunder og 1 minut. WP 9.2 Tidtageren skal fløjte (eller tydeligt på anden akustisk, letfattelig måde) tilkendegive afslutningen af hver periode, uafhængigt af dommerne og hans signal har øjeblikkelig virkning med undtagelse af: a) hvis dommeren samtidigt dømmer straffekast, i hvilket tilfælde straffekastet skal tages i henhold til reglerne. b) hvis bolden er i luften og overskrider mållinien, i hvilket tilfælde der skal dømmes mål. 8 af 36

9 WP 10 SEKRETÆRER WP 10.1 Det er sekretærernes pligter: a) at føre kampprotokollen indeholdende spillernes navne, de scorede mål, time-outs, alle grove fejl, straffekast og de personlige fejl begået af en spiller. b) at kontrollere udvisningstiden og signalere genindtrædelse ved at løfte det tilhørende flag; undtaget når dommeren har vist spilleren ind igen, fordi holdet har generobret bolden. c) at signalere med det røde flag og med fløjte ved forkert genindtræden af en udvist spiller eller forkert indtræden af en udskiftningsspiller (også efter at måldommeren har signaleret med flaget for at vise forkert genindtræden eller indtræden), hvilket signal skal standse kampen øjeblikkeligt. d) øjeblikkeligt at signalere den 3. personlige fejl mod en hvilken som helst spiller, som følger: I. med det røde flag, hvis den 3. personlige fejl er en udvisning, II. med det røde flag og fløjte, hvis den 3. personlige fejl er et straffekast. WP 11 SPILLETS VARIGHED WP 11.1 Spilletiden er 4 perioder af 8 minutters varighed, effektiv spilletid. Tiden begynder, når en spiller berører bolden ved begyndelsen af hver periode af kampen. Ved enhver afbrydelse af spillet skal tiden stoppes, indtil bolden er bragt i spil igen ved at forlade spillerens hånd, som tager det pågældende kast, eller når bolden er berørt af en spiller efter dommerkast. WP 11.2 Der skal være en pause på 2 minutter mellem 1. og 2. periode samt mellem 3. og 4. periode, og en 5 minutters pause mellem 2. og 3. periode. Holdene inklusive spillere, trænere og ledere, skal skifte side før 3. periode starter og før 2. periode af en eventuel omkamp. WP 11.3 Hvis der stadig ikke er resultat efter fuld tid i en kamp, der kræver en afgørelse, skal der være 5 minutters pause. Derefter spilles der to perioder af 3 minutter effektiv tid, med en pause på et minut for at dommerne kan skifte side. Hvis der efter de to perioder stadig ikke er en afgørelse skal der skydes straffekast for at afgøre resultatet. a) Hvis det involverer de 2 hold som netop har afsluttet kampen starter straffekastene øjeblikkeligt og ledes af de samme dommere. b) Ellers vil straffekastene foregå 30 minutter efter afslutningen af den sidste kamp i den pågældende runde, eller ved første praktiske mulighed. Dommerne involveret i den sidst afviklede kamp anvendes, hvis de er neutrale. 9 af 36

10 c) Hvis 2 hold er involveret udpeger trænerne hver 5 spillere og en målmand som deltager i straffekastene. Målmanden må skiftes ud når som helst med en spiller oplistet på protokollen i den pågældende kamp. d) De 5 spillere skrives i rækkefølge og denne rækkefølge kan ikke fraviges. e) Spillere som er udelukket for resten af kampen kan ikke deltage i udførelsen af straffekast. f) Hvis målmanden udvises under straffekast må en anden af de oplistede spillere overtage hans plads uden målmandens rettigheder. Efter dette kast må målmanden erstattes af en anden spiller eller erstatningsmålmand. g) Der skydes skiftevis i den ene ende af bassinet og alle spillere undtagen den udførende og målmanden skal sidde på udskiftningsbænken h) Lodtrækning afgør hvilket hold der skyder først i) Hvis resultatet stadig er uafgjort efter hvert hold har skudt 5 gange skal de samme spillere skyde igen indtil et hold brænder og det andet scorer. j) Hvis 3 eller flere hold er involverede skal hvert hold skyde 5 straffekast mod hvert af de andre hold. Først skydende hold afgøres ved lodtrækning.] WP 11.4 Ethvert synligt ur skal vise tiden i nedadgående retning (dette for at vise den resterende tid i hver periode). WP 12 TIME-OUT WP 12.1 Hvert hold har tilladelse til 3 time-outs i hver kamp. Den 3. time-out kan dog kun forlanges i en eventuel forlænget spilletid. Varigheden af time-out er 1 min. En time-out kan forlanges til enhver tid af træneren for det hold, der er i besiddelse af bolden ved at råbe TIME-OUT og vise et T med hænderne. Spillet skal genoptages med frikast på midterlinien. Hvis der bedes om time-out skal sekretæren eller dommeren øjeblikkeligt stoppe kampen ved at fløjte og spillerne skal straks svømme tilbage på egen banehalvdel. WP 12.2 Spillet genoptages ved at dommeren fløjter og kaster bolden i spil på midterlinien, undtagen hvis time-out er ønsket før udførelsen af et straffekast eller hjørnekast, som begge skal opretholdes. 30-sekunders uret fortsætter efter time-out. WP 12.3 Hvis træneren for holdet i besiddelse af bolden beder om en 3. time-out (eller flere) skal kampen standses og det modsatte hold tilkendes et frikast på midterlinien. WP 12.4 Hvis træneren for holdet, der ikke er i besiddelse af bolden, beder om timeout, skal spillet standses og det andet hold skal tilkendes et straffekast. 10 af 36

11 WP 12.5 Ved genoptagelse af spillet på midterlinien efter time-out må spillerne placere sig overalt på banen. WP 13 KAMPENS START WP 13.1 Før spillets begyndelse trækker anførerne lod i overværelse af dommeren, og vinderen kan vælge side. WP 13.2 Ved begyndelsen af hver spilleperiode, skal spillerne tage plads på de respektive mållinier med cirka 1 meters afstand imellem hver, og mindst 1 meter fra hver målstolpe. Højst 2 spillere må befinde sig i målet. Ingen del af spillernes kroppe må være foran baglinien i vandoverfladen. WP 13.3 Når dommerne har forvisset sig om, at holdene er parate, giver den ene dommer startsignalet med fløjten og straks derefter udløser han eller kaster bolden på midterlinien. WP 13.4 Hvis bolden udløses eller kastes så et hold får betydende fordel, skal dommeren bede om bolden og dømme dommerkast på midterlinien. WP 14 MÅLSCORING WP 14.1 Mål er scoret, når bolden i hele sit omfang har passeret mållinien mellem målstolperne og under overliggeren. WP 14.2 Et mål kan scores fra et hvilket som helst sted på banen, målmanden, må dog ikke overskride eller berøre bolden over midterlinien. WP 14.3 Mål kan scores med en hvilken helst del af legemet undtagen med knyttet hånd. Et mål kan scores ved at drible bolden i mål. Efter start eller genoptagelse af kampen skal mindst 2 spillere (ligegyldigt hvilket hold de tilhører, undtagen den forsvarende målmand) med overlæg spille eller berøre bolden undtagen ved: a) straffekast b) frikast af en forsvarer som skyder bolden i eget mål c) et direkte skud fra målkast, eller d) et direkte skud fra frikast udenfor 5 meter. Mål må scores af en spiller som øjeblikkeligt skyder udenfor 5 meter efter at hans hold er tilkendt et frikast uden for 5 meter. Spilleren må ikke score efter at bolden er sat i spil, undtagen den forsætligt er berørt af en anden spiller, dog ikke den forsvarende målmand. 11 af 36

12 Hvis bolden er tættere ved mål, må et mål scores, hvis bolden spilles tilbage til frikaststedet, et sted på linie med frikaststedet eller længere bagude på banen, og der skydes øjeblikkeligt. Der må ikke scores mål direkte efter: a) time-out b) målscoring c) skade eller blødning d) huebinding e) dommeren har kaldt bolden op f) bolden har været ude af banen g) enhver anden afbrydelse af spillet WP 14.4 Mål er scoret, hvis bolden, ved udløbet af de 30 sekunder eller ved periodens slutning, er i luften og går i mål. Hvis bolden går i mål efter at have ramt målstolpen eller overliggeren, målmanden eller en forsvarende spiller og/eller hopper på vandet, skal målet anerkendes. Hvis der er givet afslutningssignal og bolden derefter forsætligt berøres af en anden angribende spiller på vej mod mål, skal dette mål ikke anerkendes. Hvis bolden er på vej i luften mod målet og en målmand eller en anden forsvarsspiller trækker målet ned, eller en forsvarsspiller, som ikke er målmand, indenfor sit eget 5 m område, stopper bolden med 2 hænder eller armene eller slår til bolden for at undgå målscoring, skal dommeren dømme straffekast, hvis bolden efter hans mening ville have nået mållinien, hvis forseelsen ikke var sket. Hvis bolden på sin bane mod mål lander på vandet og derefter i hele sit omfang flyder over mållinien, skal dommeren kun dømme mål, hvis bolden øjeblikkeligt flyder over mållinien som følge af skuddet. WP 15 START EFTER MÅLSCORING WP 15.1 Når et mål er scoret skal spillerne placere sig, hvor de vil på egen banehalvdel. Ingen del af spillernes kroppe må være over midterlinien i vandoverfladen. En dommer skal fløjte for at genoptage spillet. Spilletiden startes, når bolden forlader hånden på spilleren fra det hold, der ikke scorede mål. Hvis bolden ikke gives korrekt op, skal kastet tages om. WP 16 MÅLKAST WP 16.1 Målkast dømmes: a) Når bolden i hele sit omfang har passeret baglinien undtagen mellem målstolperne og under overliggeren og sidst er blevet berørt af en anden spiller end den forsvarende målmand. b) Når bolden i hele sit omfang har passeret mållinien mellem stolperne og under overliggeren eller rammer stolperne, overliggeren eller den forsvarende målmand direkte fra: 1) et frikast tilkendt inden for 5 meter, 12 af 36

13 2) et frikast tilkendt uden for 5 meter, som ikke tages efter reglerne, 3) et målkast, som ikke tages øjeblikkeligt, 4) et hjørnekast WP 16.2 Målkast må udføres af en hvilken som helst spiller fra holdet på et hvilket som helst sted inden for 2 m linien. Et målkast, som ikke udføres i henhold til disse regler, skal tages om. Målkast skal tages af spilleren nærmest bolden. Der må ikke nøles med udførelsen af et frikast, målkast eller hjørnekast, som skal tages på en sådan måde, at det er muligt for andre spillere at se, når bolden forlader den kastende spillers hånd. Spillere gør ofte den fejl, at de forsinker et kast, fordi de overser bestemmelserne i WP 19.4, som tillader den kastende spiller at drible bolden inden den afleveres til en anden spiller. Kastet kan således tages omgående, også selv om den kastende spiller i det øjeblik ikke kan finde en medspiller, som han kan kaste bolden til. I dette tilfælde må han tage kastet, enten ved at lade bolden falde på vandet (fig. 1), eller ved at kaste den op i luften (fig.2), og han kan derefter svømme eller drible med bolden. I begge tilfælde skal kastet tages således, at andre spillere kan se det. Figur 1 Figur 2 WP 17 HJØRNEKAST WP 17.1 Der dømmes hjørnekast, når bolden i hele sit omfang har passeret baglinien uden for målrammen og over overliggeren og sidst er blevet berørt af målmanden på det forsvarende hold eller en forsvarsspiller med vilje sender bolden ud over baglinien. WP 17.2 Et hjørnekast skal tages af en spiller fra det angribende hold fra 2 meter linien fra den side, hvor bolden passerede baglinien. Kastet behøver ikke at blive taget af den nærmeste spiller, men skal udføres uden forsinkelse. 13 af 36

14 Med hensyn til kastets udførelse se bemærkning til WP WP 17.3 Når et hjørnekast udføres, må ingen angribende spiller være inden for 2 meter linien. WP 17.4 Et hjørnekast taget fra et forkert sted eller før angriberne har forladt 2 meter området, skal tages om. WP 18 DOMMERKAST WP 18.1 Dommerkast skal dømmes: a) Hvis, ved start af en periode, dommeren er af den opfattelse, at bolden er i en position, så der er betydende fordel for det ene hold. b) Hvis en eller flere spillere fra hvert hold begår en fejl samtidigt, således det er umuligt for dommeren at afgøre, hvem der først begik fejlen. c) Når begge dommere fløjter samtidigt og dømmer almindelige fejl til hvert sit hold. d) Når bolden rammer eller sidder fast i en konstruktion over banen. WP 18.2 Ved dommerkast skal dommeren kaste bolden i vandet på det sted, hvor fejlen blev begået, på en sådan måde at spillerne fra begge hold, har lige muligheder for at nå den. Et dommerkast dømt inden for 2 m området, skal tages på 2 m linien. WP 18.3 Hvis dommeren ved dommerkastet er af den opfattelse, at bolden lander med betydende fordel for det ene hold, skal han bede om bolden og kastet tages om. WP 19 FRIKAST WP 19.1 Et frikast skal tages, hvor det blev begået, undtagen: a) hvis bolden er længere væk fra det forsvarende holds mål, skal frikastet tages, hvor bolden er. b) hvis fejlen begås af en forsvarer indenfor egen 2 meterlinie, skal frikastet tages på 2 meterlinien, eller hvor bolden er, hvis bolden er uden for. c) hvor reglerne siger noget andet. Et frikast, som ikke udføres på det rigtige sted, skal tages om. WP 19.2 Tiden for udførelse af et frikast bestemmes af dommeren. Det skal udføres uden unødig forsinkelse, men det behøver ikke at være øjeblikkeligt. Det er en fejl, hvis en spiller som er klar til at udføre frikastet, ikke gør det. 14 af 36

15 WP 19.3 Ansvaret for at returnere bolden til den spiller som skal tage frikastet, påhviler det hold, som har fået tilkendt frikastet. WP 19.4 Frikastet skal tages på en sådan måde, at det er muligt for spillerne at se, når bolden forlader hånden på den spiller, som tager frikastet, som også har lov til at bære eller drible bolden inden den spilles til en anden spiller. Bolden skal være i spil øjeblikkeligt, når den forlader hånden på den spiller, som tager frikastet. Frikast udføres som anført under bemærkning i WP WP 20 ALMINDELIGE FEJL WP 20.1 Det er en almindelig fejl, at begå en af følgende forseelser (WP 20.2 WP 20.18), som skal straffes med tildeling af frikast til det modsatte hold. Dommerne skal dømme almindelige fejl i henhold til reglerne, for at give det angribende hold en fordel. Dommerne skal være opmærksomme på de specielle omstændigheder omtalt i WP 7.3 (fordelsreglen). WP 20.2 At overskride baglinien ved start af periode, før dommeren har givet startsignalet. Frikast skal tages, hvor bolden er, eller på midterlinien, hvis bolden ikke er blevet givet op. WP 20.3 At hjælpe en spiller ved starten af en periode eller på et hvilket som helst tidspunkt under kampen. WP 20.4 At holde fast i eller sætte af fra målstolperne eller deres fastgørelse, holde fast i eller sætte af fra bassinets sider eller ender så længe spillet er i gang eller holde fast i rækværk, undtagen ved starten af en periode. WP 20.5 At deltage aktivt i spillet mens man står på bunden, at gå på bunden når spillet er i gang, eller at sætte af fra bunden for at spille bolden eller tackle en modstander. Denne regel gælder ikke for målmanden, når han befinder sig inden for 5 m området. WP 20.6 At tage eller holde hele bolden under vandet, når der bliver tacklet. 15 af 36

16 Det er en almindelig fejl, at tage eller holde bolden under vand, når der tackles, også selv om spilleren, der har bolden, får sin hånd tvunget under vandet med bolden, som følge af modstanderens udfordring (fig. 3). Det er ligegyldigt, at bolden mod hans vilje går under. Det der er vigtigt er, at fejlen er dømt imod spilleren, som havde bolden i det øjeblik, den er trykket under vandet. Det er vigtigt at huske, at fejlen kun kan opstå, når en spiller tager bolden under vand, når han tackles. Når målmanden går højt op af vandet for at redde et skud og derefter falder tilbage med bolden under vand, er det ikke nogen fejl. Men hvis han holder bolden under vand, når han udfordres af en modstander, har han overtrådt denne regel, og hvis handlingen er udført for at forhindre et sandsynligt mål, skal der dømmes straffekast i henhold til WP Figur 3 WP 20.7 At slå til bolden med knyttet hånd. Denne regel gælder ikke for målmanden, når han er inden for 5 m området. WP 20.8 At spille eller berøre bolden med 2 hænder samtidig. Denne regel gælder ikke for målmanden, når han er inden for 5 m området. WP 20.9 At forhindre en spillers frie bevægelighed, som ikke er i besiddelse af bolden - også at svømme på modstanderens skuldre, ryg eller ben. "Besiddelse" betyder at løfte, bære eller berøre bolden, men inkluderer ikke at drible med bolden. Det første en dommer skal overveje er, om modstanderen er i besiddelse af bolden, fordi han så ikke kan straffes. Det er klart at spilleren er i besiddelse af bolden, hvis han holder den løftet over vandet (fig. 4). Spilleren holder også bolden, hvis han svømmer med den i hånden eller berører bolden, mens den ligger på vandoverfladen (fig. 5). At svømme med bolden (drible), som vist på fig. 6 betragtes ikke, som at holde bolden. En almindelig måde at forhindre på er, når spilleren svømmer på tværs af modstanderens ben (fig. 7), og således reducerer farten han kan bevæge sig med og forhindrer normalt benspark. En anden måde er, at svømme på modstanderens skuldre. Det skal også huskes, at en sådan fejl kan begås af spilleren, der har bolden. For eksempel viser fig. 8 en spiller, som har den ene hånd på bolden og prøver at tvinge modstanderen væk ved at skabe mere plads til sig selv. Fig. 9 viser en spiller i besiddelse af bolden, som forhindrer modstanderen ved at tvinge ham tilbage med hovedet. Pas på ved fig. 8 og 9 da enhver voldsom bevægelse fra spilleren i besiddelse af bolden, kan medføre slag eller endda brutalt spil. Figurerne har til hensigt at 16 af 36

17 illustrere forhindring uden voldsomhed. En spiller kan også begå sådan en fejl, selv om han ikke har eller rører bolden. Fig. 10 viser en spiller, som forsætligt spærrer for modstanderen med sin krop og med armene bredt ud for at forhindre ham i at komme til bolden. Denne forseelse begås som regel nær ved kanten af banen. Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 Figur 9 WP At skubbe og sætte af fra en modstander. Figur 10 At skubbe kan foregå på flere forskellige måder inklusive med hånden (fig. 11) eller med foden (fig. 12). I de viste tilfælde er straffen et frikast for en almindelig fejl. Dommerne skal dog skelne mellem skubbe med foden og sparke, hvilket vil være en udvisning eller endog brutalitet. Hvis foden allerede er i kontakt med modstanderen, når bevægelsen begynder, vil dette normalt være at skubbe, men hvis bevægelsen begynder før denne kontakt, er det normalt at betragte som et spark. 17 af 36

18 Figur 11 Figur 12 WP Hvis en spiller på det hold, der er i besiddelse af bolden, begår en fejl mod WP 20.9 (at forhindre en modstander) eller WP (at skubbe eller sætte af fra en modstander) før et frikast, målkast eller hjørnekast er taget. WP At være inden for 2 m linien ved modstandernes mål, undtagen hvis spilleren er bag bolden. Det er ikke en fejl, hvis spilleren tager bolden inden for 2 m linien og spiller den til en medspiller, som er bagved bolden og som øjeblikkelig skyder på mål, førend den første spiller har været i stand til at forlade 2 m området. Såfremt medspilleren ikke scorer mål, skal spilleren som afleverede, straks forlade 2 m området for at undgå at blive straffet. WP At udføre et straffekast på anden måde end beskrevet. Se WP 23.4 for udførelse af straffekast. WP At nøle ved udførelse af et frikast, målkast eller hjørnekast. Se bemærkning til WP WP Hvis målmanden bevæger sig over eller berører bolden over midterlinien. WP At sende bolden ud af banen, inklusive at bolden springer tilbage fra banens sider over vandoverfladen. 18 af 36

19 WP At et hold har bolden i sin besiddelse mere end 30 sekunders effektiv spilletid uden at skyde på modstanderens mål. Tidtageren, som udmåler denne tid, skal stille uret tilbage: a) Når bolden har forladt hånden på den spiller, der skyder på mål. Hvis bolden går i spil igen efter at have ramt målstængerne, overliggeren eller målmanden, skal besiddelsestiden ikke påbegyndes før bolden kommer i et af holdenes besiddelse. b) Når det forsvarende hold kommer i besiddelse af bolden. "Besiddelse" betyder ikke, at den berøres af en forsvarer i luften. c) Når bolden sættes i spil efter en udvisning, straffekast, målkast, hjørnekast eller dommerkast. d) Synlige ure skal vise tiden i nedadgående retning (dette for at vise den resterende tid). Tidtageren og dommerne skal afgøre om der var et skud på mål eller ej, men dommerne har den endelige afgørelse. WP At nøle. Det er altid tilladt for en dommer, at dømme almindelig fejl i henhold til denne regel før de 30 sekunder er gået. Hvis målmanden er den eneste spiller på sin egen banehalvdel, er det at nøle, hvis han modtager bolden fra en spiller på sit hold, som er på den anden banehalvdel. I det sidste minut skal dommeren være sikker på, at der nøles forsætligt, inden denne regel benyttes. WP 21 GROVE FEJL WP 21.1 Det er en grov fejl at begå enhver af de følgende forseelser (WP 21.4 WP 21.17), hvilket skal straffes (undtagen som nævnt andre steder i reglerne) med et frikast til det modsatte hold og udvisning af den skyldige spiller. WP 21.2 Den udviste spiller skal bevæge sig til genindtrædelsesområdet nærmest sit eget mål uden at forlade vandet. En udvist spiller, som forlader vandet (uden at erstattes af en udskiftningsspiller) skal kendes skyldig efter WP (foragt). En udvist spiller (inklusive enhver spiller, der udelukkes for resten af kampen) skal forblive i vandet og bevæge sig (hvilket kan inkludere undervandssvømning) til genindtrædelsesområdet på sin egen baglinie uden at blande sig i spillet. Han må svømme til baglinien fra et hvilket som helst sted på banen og må svømme bag målet hen til genindtrædelsesområdet nærmest sit eget mål under forudsætning af, at han ikke forstyrrer målets opsætning. Når den udviste spiller kommer til genindtrædelsesområdet skal han tydeligt komme til overfladen, før han (eller en udskiftningsspiller) får tilladelse til at genindtræde. Det er ikke 19 af 36

20 nødvendigt for en udvist spiller, at forblive i genindtrædelsesområdet for at vente på en udskiftning. WP 21.3 Den udviste spiller eller en udskiftningsspiller må genindtræde fra genindtrædelsesområdet nærmest sit eget mål efter den første af følgende hændelser: a) Når 20 sekunder af den effektive spilletid er gået, og sekretæren viser det korrekte flag, såfremt den udviste spiller har nået genindtrædelsesområdet. b) Når der er scoret mål. c) Når den udviste spillers hold har generobret bolden (hvilket betyder at have fået kontrol over bolden) i den effektive spilletid, på hvilket tidspunkt forsvarsdommeren skal give tegn til genindtræden ved at signalere med hånden. d) Når spillet genoptages af en spiller fra den udviste spillers hold efter at have været afbrudt, på hvilket tidspunkt forsvarsdommeren skal give tegn til genindtræden med hånden. Den udviste spiller selv eller en udskiftningsspiller skal genindtræde fra genindtrædelsesområdet nærmest sin egen baglinie under forudsætning af, at a) han har fået signal fra sekretæren eller dommeren, b) han må ikke skubbe fra eller springe fra siden eller enden af bassinet, c) han må ikke forstyrre målets opstilling, d) en udskiftningsspiller må ikke indtræde for en udvist spiller før denne har nået genindtrædelsesområdet nærmest sin egen baglinie. Efter målscoring må en udvist spiller eller en udskiftningsspiller genindtræde fra et hvilket som helst sted. Dette gælder også for en udskiftningsspiller, når den udviste spiller har fået 3 personlige fejl eller på anden måde, er blevet udelukket for resten af kampen. Udskiftningsspilleren skal ikke vinkes ind af dommeren, og sekretæren skal ikke signalere udløbet af de 20 sekunder før den udviste spiller har nået genindtrædelsesområdet nærmest sin egen baglinie. Dette gælder også indtrædelse af en udskiftningsspiller, som skal erstatte en udvist spiller for resten af kampen. Såfremt en udvist spiller ikke når tilbage til genindtrædelsesområdet, skal en udskiftningsspiller ikke have lov til at indtræde før, end der er scoret mål, eller før en periode er slut. Forsvarsdommeren har hovedansvaret for at vinke den udviste spiller eller en udskiftningsspiller ind. Dog må angrebsdommeren også hjælpe på dette område og begges signaler er gyldige. Hvis en dommer formoder, at der er tale om forkert genindtræden eller måldommeren signalerer dette, så skal han først forvisse sig om, at den anden dommer ikke har signaleret genindtræden. Før signalet for genindtræden gives for en udvist spiller eller en udskiftningsspiller, skal forsvarsdommeren vente et øjeblik, hvis angrebsdommeren skulle fløjte for frikast den anden vej. 20 af 36

21 Skift i besiddelse af bolden sker ikke ved slutsignalet for en periode, men en udvist spiller eller udskiftningsspiller må genindtræde, hvis hans hold erobrer bolden, når der svømmes efter bolden ved starten af den efterfølgende periode. Dommerne og sekretæren skal bemærke hvilket hold, der var i besiddelse af bolden ved periodens slutning, hvis en spiller er udvist ved en periodes afslutning. WP 21.4 At forlade vandet, sidde eller stå på trapper eller bassinets sider under kampen, undtagen i tilfælde af uheld, skader, sygdom eller med dommerens tilladelse. WP 21.5 At blande sig i udførelsen af et frikast, målkast eller hjørnekast inklusive a) forsætligt at kaste bolden væk eller holde på bolden for at forhindre spillets normale gang, b) forsætligt at spille bolden, før den har forladt hånden på spilleren, der udfører frikastet. En spiller skal ikke straffes under denne regel, hvis han ikke hører fløjten, fordi han har været under vandet. Dommerne skal afgøre om forseelsen er forsætlig. At blande sig i udførelsen af et frikast kan ske indirekte, når bolden sinkes eller forhindres i at nå spilleren, som skal udføre kastet, og det kan ske, når en modstander blokerer kasteretningen (fig. 13) eller ved at forstyrre kasterens bevægelse (fig. 14). At blande sig i udførelsen af et straffekast. Se også WP Figur 13 Figur 14 WP 21.6 Forsøg på at spille eller blokere et skud med 2 hænder uden for 5 meter området. Hvis en forsvarsspiller uden for 5 meter forsøger at spille eller blokere for et frikasts udførelse skal han udvises. WP 21.7 Forsætligt at sprøjte en modstander i ansigtet. 21 af 36

22 At sprøjte er ofte brugt som en unfair taktik, men straffes ofte kun i de indlysende tilfælde, når spillerne ligger over for hinanden (se fig. 15). Men det kan også ske knap så indlysende, når en spiller laver et gardin af vand med sin arm tilsyneladende uden forsæt i et forsøg på, at blokere den skydende eller afleverende spillers udsyn. Straffen for forsætligt at sprøjte på en modstander, er udvisning efter WP 21.6 eller et straffekast under WP 22.2, hvis modstanderen er inden for 5 m området og i færd med at skyde på mål. Om der skal dømmes straffekast eller udvisning afgøres alene af, hvorledes den angribende spiller har placeret sig og opfører sig. Om den forsvarende spiller er inden for 5 m området, er ikke afgørende. Figur 15 WP 21.8 At holde, dykke eller skubbe en modstander, som ikke er i besiddelse af bolden. At "besidde" er at løfte, bære eller berøre bolden, men inkluderer ikke at drible med bolden. Den rigtige tolkning af denne regel er meget vigtig, både hvad angår spillets præsentation og et rigtigt og fair resultat. Reglens ordlyd er klar og entydig og kan kun tolkes på én måde: at holde (fig. 16), dykke (fig. 17) eller trække (fig. 18) en modstander, som ikke er i besiddelse af bolden, er en grov fejl. Det er vigtigt, at dommerne dømmer rigtigt efter denne regel uden personlig fortolkning for at sikre, at grænserne til groft spil ikke overskrides. Dommerne må herudover være klar over, at en overtrædelse af WP 21.8 inden for 5 m området, som forhindrer et sandsynligt mål, skal straffes ved, at der dømmes straffekast. Figur 16 Figur 17 Figur 18 WP 21.9 Forsætligt at slå eller sparke en modstander eller lave bevægelser i den hensigt. 22 af 36

23 Forseelsen at slå eller sparke kan ske på flere måder, både af en spiller, der er i besiddelse af bolden, eller af en modstander. At være i besiddelse af bolden er ikke en afgørende faktor. Hvad der er vigtigt, er den skyldige spillers handlemåde, inklusive at han laver uregelmæssige bevægelser i et forsøg på at sparke eller slå, også selv om han ikke rammer. Et af de mest alvorlige tilfælde er at slå bagud med albuen (fig. 19), som kan resultere i alvorlig beskadigelse af modstanderen. Lignende alvorlig beskadigelse kan ske, når en spiller forsætligt slår hovedet tilbage i hovedet på en modstander, som markerer ham tæt. I disse tilfælde har dommeren også ret til at dømme forseelsen i henhold til WP (brutalitet) hellere end under WP Figur 19 WP At gøre sig skyldig i foragt inklusive brug af grimt sprog, voldsomt eller vedholdende groft spil, at nægte at adlyde dommeren eller manglende respekt for dommeren eller en official, eller handle mod spillets ånd og bringe det i miskredit. Den skyldige spiller skal udelukkes for resten af kampen med mulighed for indsættelse af en udskiftningsspiller efter de hændelser, der er henvist til i WP Hvis en spiller begår en forseelse som oven for nævnt i pauserne mellem perioderne, under time-out eller i tiden før spillet genoptages efter målscoring, skal spilleren udvises for resten af kampen med indsættelse af udskiftningsspiller når holdet erobrer bolden eller en anden af hændelserne nævnt i WP WP At begå en brutal handling (inklusive at sparke eller slå eller forsøge at sparke eller slå for at skade) mod en modstander eller official, enten under spillet eller i pauserne mellem perioderne eller under time-out. Den skyldige spiller skal udvises for resten af kampen og der dømmes straffekast til modstanderne. Spilleren må erstattes af en udskiftningsspiller efter 4 minutters effektiv spilletid. Denne regel gælder også, hvis der begås en brutal handling i pausen mellem perioderne, og der gives straffekast. Det udføres når spillet normalt sættes i gang igen. I tilfælde af brutalitet fra en udskiftningsspiller, som ikke er i vandet under kampen, skal den skyldige spiller udelukkes fra resten af kampen. Holdkaptajnen beordres til at tage en spiller efter eget valg op af vandet, og holdet skal fortsætte med kun 6 spillere de næste 4 minutter. 23 af 36

24 Den spiller, der på denne måde er taget op, kan benyttes i resten af kampen, som en af holdets spillere i vandet, og der skal ikke noteres personlig fejl mod ham i forbindelse med, at han tages op af vandet. WP Hvis en spiller på holdet, der ikke er i besiddelse af bolden, begår en af følgende forseelser før frikast, målkast, hjørnekast eller straffekast er udført, eller hvis en spiller på et af holdene begår en af følgende forseelser før et dommerkast er udført: WP at genere en modstander, WP at skubbe eller sætte af fra en modstander, WP WP at begå en grov fejl, skal den oprindelige kendelse inklusive dommerkast opretholdes. Spilleren skal udelukkes fra resten af kampen, når reglerne giver mulighed for det. WP Hvis en spiller fra hvert hold begår en af følgende fejl samtidigt før frikast, målkast, hjørnekast, straffekast eller dommerkast er udført: WP at genere en modstander, WP at skubbe eller sætte af fra en modstander, WP WP at begå en grov fejl, skal begge spillere udelukkes, og der dømmes dommerkast, undtagen hvis forseelsen begås samtidig under udførelsen af et straffekast, skal straffekastet opretholdes. Spillerne skal udelukkes for resten af kampen, når reglerne giver mulighed for det. Begge spillere, som er udvist efter denne regel, må genindtræde ved den næste hændelse efter WP 21.3 eller skift af boldbesiddelse. Hvis de to spillere, som er udvist, har ret til at genindtræde før de er nået til deres respektive genindtrædelsesområde, kan forsvarsdommeren vinke hver af spillerne ind, så snart de er klar til at genindtræde. Dommeren behøver ikke at vente til begge spillere er klar til at genindtræde. WP Hvis en spiller fra det hold, der har bolden, begår en fejl i henhold til WP WP (grove fejl) før frikast, målkast, hjørnekast eller straffekast er udført, skal a) spilleren skal udelukkes fra resten af kampen, hvis reglerne tillader det. b) hvis forseelsen begås under udførelsen af et straffekast, skal straffekastet opretholdes. WP Hvis en udvist spiller eller en udskiftningsspiller indtræder forkert inklusive uden at have fået signal fra sekretæren eller en dommer, fra ethvert andet sted end sit eget genindtrædelsesområde, undtagen hvor reglerne giver ret til øjeblikkelig udskiftning springe eller sætte af fra bassinets side eller endevæg, at forstyrre målets opstilling. 24 af 36

25 Hvis forseelsen begås af en spiller fra det forsvarende hold, skal den skyldige spiller udvises, og det modsatte hold tilkendes et straffekast. Hvis forseelsen begås af en spiller fra det angribende hold skal den skyldige spiller udvises og modstanderne have frikast. WP At blande sig i udførelsen af et straffekast. Den skyldige spiller udvises for resten af kampen med udskiftning efter den tidligste af hændelserne i WP 21.3, og straffekastet opretholdes eller tages om. Den almindeligste måde at blande sig i udførelsen af et straffekast på er, når modstanderen forsøger at sparke spilleren, der skal udføre kastet, lige når det er ved at blive taget. Det er vigtigt for dommerne at forsikre sig om, at alle spillerne er mindst 2 meter væk fra den, der udfører kastet for at undgå indblandinger. Dommeren skal give det forsvarende hold førsteret til at placere sig. WP Hvis den forsvarende målmand ikke indtager den korrekte position på mållinien ved et straffekast, efter at han én gang er blevet beordret hertil af dommeren. En anden forsvarer kan indtage målmandens position, men uden dennes rettigheder og begrænsninger. WP Når en spiller fra hvert hold begår en grov fejl eller et straffekast samtidig under kampen, skal begge spillere udvises, og der dømmes dommerkast. Se også bemærkning til WP WP Når en spiller udvises begynder udvisningsperioden når bolden har forladt hånden på den spiller, der tager frikastet, eller ved dommerkast når den første spiller rører bolden. WP Hvis en udvist spiller forsætligt blander sig i spillet inklusive forstyrrer målets opsætning, skal der dømmes straffekast til modstanderne, og en ekstra personlig fejl tildeles den udviste spiller. Hvis en udvist spiller ikke omgående begynder at forlade banen, kan dommeren bedømme dette som forsætlig indblanding. WP Hvis kampen fortsættes med omkamp fortsættes udvisningsperioderne også for alle udviste spillere. Personlige fejl opnået i den ordinære spilletid skal også overføres til omkampen, og alle spillere, der er udelukkede fra resten af kampen, kan ikke deltage i omkampen. 25 af 36

26 WP 22 STRAFFEKAST WP 22.1 Der skal dømmes straffekast, hvis en af følgende forseelser begås (WP WP 22.7), som skal straffes med tilkendelse af et straffekast til det modsatte hold. WP 22.2 For en forsvarende spiller at begå en hvilken som helst fejl for at forhindre et sandsynligt mål inden for 5 meter området. Ud over de andre forseelser for at forhindre et sandsynligt mål, er det en forseelse mod denne regel: at målmanden eller en anden forsvarsspiller trækker målet ned eller rykker målet (fig. 20), for en forsvarsspiller at berøre bolden med 2 hænder (fig. 21), for en forsvarsspiller med vilje at blokere en aflevering med 2 hænder for en forsvarsspiller at spille bolden med knyttet hånd (fig. 22), for en målmand eller en anden forsvarsspiller at tage bolden under vand, når der tackles. Det er vigtigt at bemærke, at fejl som beskrevet herover og andre fejl så som at holde, trække, forhindre etc. normalt vil medføre frikast (og udvisning hvis skønnet) bliver til straffekast, hvis de bliver begået indenfor 5 m området af en forsvarende spiller, såfremt et sandsynligt mål ellers ville være blevet scoret. Figur 20 Figur 21 Figur 22 WP 22.3 For en forsvarsspiller inden for 5 m området, at sparke eller slå en modstander eller være brutal. I tilfælde af brutalitet skal den skyldige spiller udelukkes for resten af kampen samtidig med at der dømmes straffekast. Udskiftningsspiller må genindtræde efter 4 minutters effektivt spil. WP 22.4 Hvis en udvist spiller forsætligt blander sig i spillet eller forstyrrer målets opstilling. WP 22.5 For en målmand eller en anden forsvarsspiller at vælte målet med den hensigt, at forhindre et sandsynligt mål. Den skyldige spiller udelukkes fra resten af kampen med udskiftning efter den første af hændelserne i WP af 36

27 WP 22.6 For en udvist spiller, at genindtræde eller for en udskiftningsspiller at indtræde forkert. Den skyldige spiller skal udvises for resten af kampen med udskiftningsspiller. Udskiftningsspiller må genindtræde ved den første af hændelserne i WP Dommeren skal, hvis det angribende hold er i position til at skyde mål, vente og se om der scores mål, før han stopper spillet. Hvis der scores, dømmes der ikke straffekast, men en personlig fejl noteres mod den skyldige spiller. Hvis der ikke scores, mål skal dommeren øjeblikkelig dømme straffekast i henhold til denne regel. WP 22.7 Hvis træneren for det forsvarende hold beder om time-out eller hvis en official forsøger at forhindre et oplagt mål, dog skal der ikke gives en personlig fejl for denne forseelse. WP 22.8 Hvis der dømmes straffekast i det sidste minut af kampen, kan træneren vælge at beholde bolde og få tilkendt et frikast. Tidtageren der varetager 30 sekunder tiden skal nulstille uret. Det er trænerens pligt tydeligt at tilkendegive, hvis han ønsker at beholde angrebet efter denne regel. WP 23 STRAFFEKAST WP 23.1 Et straffekast kan tages af en hvilken som helst spiller - bortset fra målmanden - fra et hvilket som helst sted på modstanderens 5 m linie. WP 23.2 Alle spillere skal forlade 5 m området og skal være mindst 2 m væk fra den spiller, som tager kastet. På hver side af den spiller, der tager kastet, har en spiller fra det forsvarende hold førsteret til at placere sig. Den forsvarende målmand skal placere sig mellem målstolperne, idet ingen del af kroppen må være foran mållinien i vandoverfladen. Skulle målmanden være oppe af vandet, kan en anden spiller indtage målmandens position, men uden dennes beføjelser og begrænsninger. WP 23.3 Når dommeren, der kontrollerer straffekastet, er tilfreds med at spillerne er på plads, signalerer han til at kastet kan udføres ved at fløjte og samtidig, at sænke sin arm fra lodret til vandret position. Sænkningen af armen på samme tid som fløjtesignalet, gør det muligt at udføre kastet efter reglerne selv under larm fra tilskuerne. Når armen er løftet kan spilleren, der skal udføre kastet koncentrere sig, for han ved at signalet følger umiddelbart efter. 27 af 36

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 Mini Mini er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. Minipiger/minidrenge er spillere, der

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER Sådan giver du en god håndboldoplevelse Hvad skal en vejleder? Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2006

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2006 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union FUTSALLOVEN 2014-2015 4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: DBU Grafisk Bettina Emcken/Lise Fabricius/Carl Herup Høgnesen/Jacob Roar Hansen Redaktion: DBUs Dommerudvalgs lovgruppe

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere