Designmanual / Forskningens Døgn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designmanual / Forskningens Døgn"

Transkript

1 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font 12 Brug af templates 13 Paragraph styles 13 Object style 13 Layers 14 Ændring af former og objekter 15 Ændring af teksten 15 Udskrivning af template 16 Eksportering af template 16 Lav egne dokumenter 17 Udgangspunkt i templates 17 Digitale dokumenter 17 Spørgsmål til designmanualen kan rettes til

2 elementer 2/17 Forskningens Døgns visuelle identitet består af tre elementer: logotype, geometriske former og objekter. På de næste sider følger en nærmere beskrivelse af hvert element. Logotype Logotypen skal placeres på alt materiale, der har Forskningens Døgn som afsender. Logotypen skal placeres i venstre side, bortset fra hvis den placeres i bunden, hvor det er valgfrit, om den placeres til venstre, i midten eller til højre. Logotypen findes i en sort udgave, der kan bruges på alle baggrunde, samt en hvid udgave, der kan bruges på helt mørke baggrunde. Derudover findes en stencil version, der kan bruges oven på billedmateriale se næste side. Logotypen findes kun i én størrelse og skal altså skaleres manuelt ved brug. Minimumsstørrelser: Tryk: 22,5x15 mm. Digitalt: 60x40 px. Den sorte version af logotypen kan bruges her, selv om den ikke fungerer optimalt. Forkert. Den negative version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version. Forkert. Den negative version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version. Den negative version må kun bruges på helt mørk baggrund. Forkert. Logotypen må ikke højrestilles

3 elementer 3/17 Logotype på fotografi På fotografier er der mulighed for at bruge stencil-versionerne af logotypen. Disse versioner skal bruges med omhu og altid placeres, så man tydeligt kan læse teksten: Forskningens Døgn. Hvis teksten er svær at læse både med den sorte og den negative stencil-version af logotypen, skal den almindelige version bruges i stedet. Forkert. Den negative version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version. Forkert. Den sorte Stencil-version må ikke bruges her, da teksten bliver for svær at læse. Forkert. Den negative stencil-version må ikke bruges her, da teksten bliver for svær at læse. Forkert. Den negative version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version. Forkert. Den negative stencil-version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version.

4 elementer 4/17 Logotype på fotografi Fortsat fra forrige side. Forkert. Den negative version må ikke bruges her, da logotypen fungerer i den sorte version. Forkert. Den sorte stencil-version må ikke bruges her, da teksten bliver for svær at læse.

5 elementer 5/17 geometri Fonten Forsk Geometri består af en række geometriske former, der kan sammensættes til mønstre og bruges som visuelt og identitetsskabende element på materialer i forbindelse med Forskningens Døgn. For at mønstrene skal fungere optimalt, er følgende vigtigt: Formerne skal bruges i to farver (blå og rød). Linjeafstand og pt-størrelse skal være ens. Tekstfeltet med de røde geometriske former skal forskydes horisontalt og vertikalt med halvdelen af pt-størrelsen i forhold til de blå geometriske former. Tekstfeltet med de røde geometriske former skal have Luminosity som blending mode (se side 13). Formerne må ikke bruges på fotografier eller oven på anden grafik. Pt-størrelsen skal forholde sig til dokumentets størrelse efter følgende cirka-angivelser: A5 (148x210 mm) = 50 pt. A4 (210x297 mm) = 70 pt. A3 (297x420 mm) = 100 pt. A2 (420x594 mm) = 140 pt. A1 (594x841 mm) = 200 pt. A0 (841x1189 mm) = 280 pt. Se oversigt over de geometriske former på næste side. Se farvekoder på side 10. Au Forkert. Begge farver skal optræde. Au Dsd Forkert. Linjeafstand anderledes end pt-størrelsen, så der bliver hul mellem linjerne. Au Dsd Forkert. Formerne må ikke bruges oven på fotografi eller grafik. Au w Forkert. Der skal være overlap, så den tredje grønne farve optræder. Dsd Au Forkert. De røde former er ikke horisontalt og vertikalt forskudt med halvdelen af pt.-størrelsen i forhold til de blå. Au Dsd

6 aa aa bb bb cc cc dd dd ee ee ff ff gg gg hh hh ii ii jj jj kk kk ll ll mm mm nn nn oo oo pp pp qq qq rr rr ss ss tt tt uu uu vv vv ww ww xx xx yy yy zz zz ææ ææ øø øø åå åå Forsk Geometri oversigt 6/17

7 elementer 7/17 objekter Fonten Forsk Objekt består af en række objekter, der placeres rundt om og oven på de geometriske former. For at objekterne skal fungere optimalt, er følgende vigtigt: Formerne skal have den grønne farve. Objekterne skal have samme pt-størrelse og linjeafstand som de geometriske former. Tekstfeltet med objekterne skal placeres præcist oven på tekstfeltet med de blå geometriske former. Objekterne kan bruges oven på fotografier, men skal i så fald være enten sorte eller hvide. Se oversigt over objekterne på næste side. Se farvekoder på side 10. Au A m Dsd Forkert. Objekter skal have den grønne farve. Au A Dsd m Forkert. Tekstfeltet med objekter skal placeres præcist oven på tekstfeltet med de blå geometriske former. Au A Dsd Forkert.Pt-størrelsen på objekter og geometriske former skal være den samme. Au A m Dsd A m A m Forkert. Objekterne skal være sorte eller hvide, hvis de bruges oven på fotografier.

8 aa aa bb bb cc cc dd dd ee ee ff ff gg gg hh hh ii ii jj jj kk kk ll ll mm mm nn nn oo oo pp pp qq qq rr rr ss ss tt tt uu uu vv vv ww ww xx xx yy yy zz zz ææ ææ øø øø åå åå Forsk Objekt oversigt 8/17

9 elementer forhold mellem alle elementer Ved brug af logotypen sammen med de øvrige elementer (de geometriske former og objekterne) skal forholdet mellem størrelsen på de geometriske former og højden på logotypen være 1:1 1:1,5 eller 1:2. Hvis størrelsen på de geometriske former f.eks. er 100 pt., kan logotypen være 100 pt., 150 pt. eller 200 pt. i højden alt afhængigt af dokumentets størrelse og format. A u m D sd A do p 9/17 Forhold 1:1 Geometriske former: 60 pt. Logo: 90x60 pt. A u m D sd A do p A u m D sd A do p Forhold 1:1,5 Geometriske former: 60 pt. Logo: 135x90 pt. Forhold 1:2 Geometriske former: 60 pt. Logo: 180x120 pt.

10 farver 10/17 Forskningens Døgns farvepalet består af tre farver. Den blå er den primære farve og signalerer rationalitet og analyse. Den røde er sekundær farve og signalerer passion og dynamik. Den grønne er sekundær farve og signalerer eftertænksomhed og ro. I forhold til de identitetsskabende elementer (fontene Forsk Geometri og Forsk Objekt) fordeles farverne således: De nederste geometriske former har den blå farve. Forskudt oven på disse ligger geometriske former i den røde farve. Der, hvor de to farver rammer hinanden, opstår den grønne farver. Objekterne har ligeledes den grønne farve. Blå: C:70 M:0 Y:20 K:0 R:52 G:180 B:195 #34B4C3 Pantone: 319 Rød: C:0 M:80 Y:10 K:0 R:232 G:90 B:144 #E85B90 Pantone: 190 Grøn: C:95 M:25 Y:45 K:0 R:0 G:129 B:133 # Pantone: 7474 Sort/Rich Black: C:60 M:40 Y:40 K:100 C:0 M:0 Y:0 K:100 R:0 G:0 B:0 #000 Pantone: Black Hvid: C:0 M:0 Y:0 K:0 R:255 G:255 B:255 #FFF Pantone: White

11 farver 11/17 Her ses farverne, som de bruges i den visuelle identitet. Nederste geometri er blå Øverste geometri er rød Hvor blå og rød geometri er placeret oven på hinanden opstår grøn Objekter er grønne oh h ct ib ulr e a f

12 font Forskningens Døgn bruger skriften FF DIN som primær typografi på alle trykte medier. På hjemmesiden bruges skriften Arial. FF DIN Et par guldsmede Haget fast i hinanden Svirrede forbi. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå /17 Arial Et par guldsmede Haget fast i hinanden Svirrede forbi. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

13 Brug af templates 13/17 Der er lavet tre InDesign templates, der kan bruges som udgangspunkt for eget layout. De tre templates er i henholdsvis A5, A4 og A3 format. Hver template er et dokument med margin, fire lag, tre paragraph styles og en object style. Paragraph styles Der er tre paragraph styles Blå geometri, Rød geometri og Objekter. De tre styles bestemmer størrelse, linjeafstand og farve på fontene Forsk Geometri og Forsk Objekt. Da størrelsen på de identitetsskabende elementer er bestemt ud fra dokumentstørrelsen, må de ikke ændres, med mindre dokumentstørrelsen ændres tilsvarende. Paragraph styles Object style Der er én object style Rød geometri. Der, hvor den røde geometri ligger oven på den blå, bliver farven grøn. Denne style bestemmer, at tekstfeltet med de røde geometriske former får lagt Luminosity på som blending mode. Dette blending mode gør, at den røde farve ændres til grøn, når den ligger oven på de blå geometriske former. Det er derfor vigtigt, at alle tekstfelter med rød geometri har denne object style. Object styles Effects for Rød geometri

14 Brug af templates layers Der er fire lag i dokumentet Blå geometri, Rød geometri, Objekter samt Tekst. Både rækkefølgen af lagene i Layers Panel og placeringen af tekstfelterne på hvert lag er vigtig. Rækkefølgen, hvor Rød geometri ligger oven på Blå geometri, bestemmer, at den grønne farve kommer frem, der hvor de røde og blå geometriske former rammer hinanden. Placeringen (Rød geometri er horisontalt og vertikalt forskudt i forhold til Blå geometri med halvdelen af dens punktstørrelse) giver det rigtige overlap mellem de blå og de røde former. Objekter og Blå geometri er placeret præcist oven på hinanden. Hverken rækkefølgen i Layers Panel eller placeringen af tekstfelterne i forhold til hinanden må altså ændres. 50% pt-størrelse 14/17 Layers Afstanden mellem tekstfelterne med den blå og røde geometri er halvdelen af deres punktstørrelse. Tekstfeltet med objekterne ligger præcist oven på blå geometri.

15 Brug af templates 15/17 ændring af former og objekter De geometriske former og objekter ændres ved at skrive i tekstfelterne. Former slettes med Delete eller Backspace, flyttes på linjen med Space Bar eller Backspace og skifter linje med Enter. Afstanden mellem bogstaverne ved tryk på Space Bar er lig med tekstens punktstørrelse. Bemærk, at kun de almindelige bogstaver (store og små) kan bruges altså hverken tal eller tegn. Se begge fonte på s. 6 og 8. Det er en god ide at låse de lag, der ikke bruges, når man redigerer i formerne og objekterne. ændring af teksten Der er allerede sat tekstfelter til f.eks. rubrik og underrubrik ind i de tre templates. Teksten er sat i Arial, men dette kan naturligvis ændres, ligesom pt-størrelse, linjeafstand m.v. kan ændres. Forskningens Døgn bruger skriften FF DIN. Tekst skrevet med Forsk Geometri og Forsk Objekt Samme tekst skrevet med Arial

16 Brug af templates 16/17 Udskrivning af template Det burde ikke give problemer at printe direkte fra InDesign, når dokumentet er sat op. Men der kan forekomme problemer med det blending mode, der bruges på tekstfeltet med de røde geometriske former. Hvis den grønne farve, der skal optræde, der hvor de røde former ligger oven på de blå, ikke printer med, kan dokumentet eksporteres til PDF og printes fra Acrobat i stedet. Eksportering af template Hvis dokumentet skal sendes til offset tryk, skal det først eksporteres til PDF. Vælg Press Quality som Preset og en CMYK-profil som Destination under punktet Output. Er du i tvivl så kontakt trykkeriet. Dialogboksen ved eksportering, punkterne General og Output NB: Hver template har en bred margin for at sikre sig mod uheldige beskæringer ved print. Hvis materialet trykkes eller printes på en printer, der kan printe til kant, kan denne margin ændres, så de geometriske former evt. beskæres af formatet. Objekter må ikke beskæres.

17 lav egne dokumenter 17/17 Laver du dokumentet fra bunden, skal du huske følgende: Størrelsen på FontGeometri og FontObjekt skal forholde sig til dokumentets størrelse efter cirka-angivelserne på s. 5. Husk, at linjeafstand og pt-størrelse skal være ens. Husk, at tekstfeltet med de røde geometriske former skal forskydes horisontalt og vertikalt med halvdelen af pt-størrelsen i forhold til tekstfeltet med de blå geometriske former. Husk, at tekstfeltet med objekterne skal placeres præcist oven på tekstfeltet med de blå geometriske former. Webbanner laves i Illustrator i CMYK-farver, så Luminosity giver den rigtige effekt. Husk, at tekstfeltet med de røde geometriske former skal have Luminosity som blending mode. udgangspunkt i templates Hvis formatet på det ønskede dokument er tæt på A5, A4 eller A3, anbefales det at tage udgangspunkt i en af de tre templates. Når dokumentformatet er ændret, kan størrelsen på de forskellige tekstfelter let laves om, så de passer. Digitale dokumenter For at den røde og blå farve på de geometriske former skal give grøn, bruges Luminosity som blending mode. Dette fungerer kun, når man arbejder i CMYK-farver. Digitale dokumenter skal derfor laves i CMYK i f.eks. Illustrator og derefter gemmes i RGB eller Index farver (Save for Web & Devices). Banneret gemmes herefter i GIF eller JPEG-format. Det færdige banner i Index farver.

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med Photoshop Elements Åbn og gem et billede... 8 Opret et tomt billede... 9 Quick, Guided og Expert Edit... 10 Quick Edit: Hurtige justeringer...

Læs mere

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne

Arbejd med Publisher designskabeloner. En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Arbejd med Publisher designskabeloner En guide i hvordan du laver publikationer efter foreskrifterne Indholdsfortegnelse Hente skabelonfiler Udpakke zip-filerne Arbejde i skabelonen Gemme Eksportere til

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

XMedia Sådan laver du en forskningsplakat

XMedia Sådan laver du en forskningsplakat XMedia Sådan laver du en forskningsplakat Indholdsfortegnelse 0. Indledning og systemkrav... 3 1. Hurtigt overblik over arbejdsgangene... 4 2. Login og overblik... 5 3. Download/upload... 6 4. Skabelonversioner

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten find os på Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten Gør processen nemmere for dig selv ved at indstille dit InDesign dokument rigtigt fra starten. Vi anbefaler følgende indstilling: Skal

Læs mere