Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ:

2 Indholdsfortegnelse 1. Status Målsætninger og konkrete initiativer for Budget BILAG 1. Detaljeret budget BILAG 2. Nøgletal

3 1. Status 2004 Udgiftsniveauet på boligstøtteområdet er nu stabilt. Som følge af boligstøttereformen 2000 med overgangsregler til 2004 vil der ske en vis reduktion af boligstøtteudgifterne. Konsekvenserne af boligstøttereformen vil omfatte alle dvs. både pensionister og ikke pensionister. Hovedtendenserne i den nye beregningsmodel er, at de højeste indkomster (over kr.) vil mærke de største nedgange, at boligstøtten i fremtiden vil blive koncentreret om husstande med lavere indkomster, og at store formuer (over kr.) Vil indgå i beregningen. Den nye førtidspensionsreform kan få indvirkning på boligstøtteområdet, men konsekvenserne kendes ikke på nuværende tidspunkt. 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Da det er et lovbestemt område, og kommunen ikke har nogen direkte indflydelse på området, er der ikke nogen målsætninger eller konkrete initiativer for Der findes to typer boligstøtte Boligydelse for hustande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, der er tilkendt inden den 1/ Boligsikring for øvrige husstande, herunder personer der får tilkendt førtidspension efter den 1/ udbetales som udgangspunkt til lejeboliger, og boligstøttens størrelse er afhængig af boligens størrelse, huslejens størrelse, husstandens størrelse og husstandens indkomst og formue. n til lejere udbetales som tilskud. Ved beregningen af boligstøtten gælder der særlige regler for stærkt bevægelseshæmmede, for modtagere af døgnhjælp efter servicelovens 77, beboere i bofællesskaber og pensionister, der får anvist en almen bolig af kommunen. Til pensionister, der bor i andelsboliger, kan der udbetales boligstøtte dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligstøtte som lån. I de kommende år forventes der en tilgang af ca. 600 nye folkepensionister årligt. Dette vurderes at medføre en stigning i udgifterne til boligydelse. Budgettet er derfor blevet korrigeret i forhold til de stigende udgifter. Strukturreformen Strukturreformen forventes ikke at have konsekvenser for boligstøtteområdet. 129

4 3. Budget Nettodrift incl. refusion og finansforskydninger R 2003 B 2004 B 2005 BO 2006 BO 2007 BO Boligsikring Boligydelse til pensionister Udlån til beboerindskud Anden gæld Hovedtotal Budgettet dækker: Boligsikring, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 Boligydelse, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 130

5 Bilag 1. Detaljeret budget Boligsikring R 2003 B 2004 B 2005 BO 2006 BO 2007 BO 2008 Boligsikring til byfornyelse Reguleringer vedr. tidligere år Almindelig boligsikring Total Refusion af boligsikring Berigtigelser Total Hovedtotal Boligsikring kan ydes til lejere i udlejningsejendomme. Der er 50% statsrefusion på udgifterne Boligydelse til pensionister R 2003 B 2004 B 2005 BO 2006 BO 2007 BO 2008 Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling ældreboliger Afregning med andre off. myndigheder Afregning med andre off. myndigheder Total Refusion af boligydelse Berigtigelser Efterreguleringer vedr. tidligere år Tilbagebetaling af lån og renter Total Hovedtotal Boligydelse ydes som tilskud til pensionister, der bor i leje- eller andelsbolig, og der er 75% statsrefusion på udgifterne. Boligydelse til ejere gives kun som lån. Boligydelse til andelsboliger ydes med 40% som tilskud og 60% som lån, og der er 75% statsrefusion af udgifterne. 131

6 Bilag 2. Nøgletal Udgifter til boligsikring Budget 2004 HTK Amt Landet Boligsikring kr årige Kilde: ECO-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget 2003, tabel 850. Af tabellen fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer med 400 kr. pr årige til boligsikring, hvilket er noget højere end både amtsgennemsnittet på 313 kr. og landsgennemsnittet på 319 kr. Som nedenstående figur også viser, har udgiftsforskellen været til stede i perioden Udviklingen i udgifterne til boligsikring, kr. pr årige: HTK Kbh.'s Amt DK Kilde: ECO-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget , graf 853. Der kan tænkes flere forklaringer på udgiftsforskellen. Udgiften til boligsikring vil som det første afspejle boligbestandens sammensætning med hensyn til ejerboliger, privat eller almennyttigt lejeboliger og andelsboliger. For udlejningsboligerne vil boligens alder og dermed huslejeniveau også spille en væsentlig rolle. Som det andet afspejler boligsikringen også indkomst- og forsørgerforholdene hos modtagerne, idet husstandsindkomsten i forhold til beboere i lejemålet har betydning. Ejerforhold 2004 HTK Amt Hele landet Private ejer- og andelsboliger 64,8 59,5 71,7 Almennyttige boliger 29,5 33,2 19,7 Aktieselskaber 1,8 2,6 4,3 Offentlige boliger 0,5 1,5 1,7 Andet eller uoplyst 3,4 3,3 2,6 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: ECO-nøgletal, Sociale forhold, Boligforhold 2004, Boligernes fordeling på ejerforhold, tabel 240. Det fremgår af fordelingen mellem ejer-, andelsboliger og almennyttige boliger, at Høje-Taastrup Kommune generelt ligger omkring midten af amts- og landsgennemsnittet for private ejer- og andelsboliger samt almennyttige boliger. Mange nyere almennyttige boligafdelinger er belastet med høje udgifter til afdrag på lån og dermed høje huslejeudgifter. Overvægten af nyere boliger kan derfor være en af årsagerne til den højere boligsikringsudgift pr årige, især i forhold til landsgennemsnittet. 132

7 Boligsikring December 2003 HTK Amt Hele landet Andel husstande som har modtaget boligsikring (i % af antal årige): Alm. Boligsikring 5,1 5,0 5,4 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i % af antal husstande): Alm. boligsikring 8,0 7,2 7,8 Gennemsnitlig boligsikring pr. husstand: Alm. Boligsikring Kilde: ECO-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring nøgletal 2003, tabel 854. I tabellen ses, at der er en større andel husstande, der modtager boligsikring i Høje-Taastrup Kommune end i amtet men lavere end på landsplan. I % er andelen større i Høje-Taastrup Kommune end både på amts- og landsplan, hvilket også er gældende for den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand. Boligydelse til pensionister December 2003 HTK Amt Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal 67+ årige): Alm. lejligheder 37,9 38,5 34,0 Ældreboliger 11,1 5,4 6,4 Ejere (inkl. lån) 0,7 0,4 0,4 Andelshavere (inkl. lån) 2,6 2,2 3,0 Samtlige modtagende husstande 52,7 46,6 43,9 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder Ældreboliger Lejere i alt Samtlige modtagende husstande Kilde: ECO-nøgletal, Ældre, Boligydelse til pensionister 2003, tabel 719. I tabellen ses, at den andel, der modtager boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er klart større end den tilsvarende andel i amtet og på landsplan. Dette gælder, uanset om der kun ses på boligydelse til lejeboliger eller den samlede udbetaling af boligydelse. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune også større end både amts- og landsgennemsnittet. 133

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige

Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige Boligydelse til folkepensionister, dens betydning og dens incitamentsmæssige virkninger Hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Ole Beier Sørensen, chefanalytiker i ATP Søren T. Keldorff, chefkonsulent i ATP Analyserapport

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT

BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT BOLIGSOCIAL ÅRSRAPPORT 20 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Parametrene skal bruges varsomt... 2 Ikke alle boligområder er med... 2 Rapportens struktur... 2 2. Sammenligning mellem almene og ikkealmene

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere