Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer"

Transkript

1 Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

2

3 Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Udarbejdet af Karin Hess Ygil Afdeling for Ernæring

4 Dimensions, weight and portion sizes of foods 1. udgave, januar 2013 Copyright: Foto/Illustration: Susanne Carlsson, ISBN: Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax

5 Indholdsfortegnelse Forord... 6 Resumé... 7 Summary... 8 Brug af tabellerne... 9 Vægttabeller... 9 Tabellernes opbygning... 9 Vægtændringer ved tilberedning... 9 Enheder Begreber Registrerede portionsstørrelser Kilder Kornprodukter Brød Kiks Mel, gryn, korn Morgenmadsprodukter Fedtstoffer Mejeriprodukter og lignende Ost Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m Kød Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vildt Fjerkræ Kylling And Fjerkræ, blandet Fisk, bløddyr og skaldyr Fisk Skaldyr og bløddyr

6 Æg og ægprodukter Æg Pasteuriserede ægprodukter Tørvarer Bælgfrugter Pasta Ris Gryn og kerner Grøntsager Frugt, bær, nødder, frø Frugt og bær Nødder, frø og kerner Salt Sukker, honning, sirup Fast food Burger, sandwich og lignende Pølser Grillretter og andet Pizza og lignende Tilbehør til fast food Snacks Chips, flæskesvær, pop corn, saltstænger Saltede nødder Kager Is Chokolade, slik og øvrig konfekture Chokoladevarer Slik Kaffe, te, kakao Tilbehør til kaffe og te Kaffe-og te drikke Registrerede portionsstørrelser Morgenmadsprodukter m.m Brød Fedtstof på en smøreflade brød

7 Ost - pålæg Kødpålæg Fiskepålæg Æg, grønt, sødt - pålæg Mayonnaisesalat - pålæg Pynt på brød Kød, til hovedret Fjerkræ Fisk Bælgfrugter Kartofler, ris og pasta Sovs, dressing Grøntsager Råkost, salat Brød som tilbehør Pizza, grød, suppe, æggeretter m.m Tilbehør til hovedret Dessert Kage Tilbehør til dessert/kage Chokolade, slik Chips, nødder, tørret frugt Husholdningsmål Glas Kopper, krus Tallerken Skeer Andre husholdningsmål Kilder

8 Forord Når man beregner og vurderer madens indhold af næringsstoffer, har man brug for mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer. Denne rapport indeholder mål og vægt på ca. 850 fødevarer, og registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Beregning af næringsstoffer sker i en lang række sammenhænge: For eksempel når gennemfører kostunderundersøgelser og udvikler modeller for madens sammensætning til forskellige målgrupper. Eller når fagprofessionelle skal sikre, at madens sammensætning lever op til forskellige anbefalinger. Det er vores håb, at rapporten også kan bruges i mange andre sammenhænge. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Fødevarestyrelsen af, Afdeling for Ernæring, ved Karin Hess Ygil, med bidrag fra Anja Biltoft-Jensen, Sisse Fagt, Trine Holmgaard Nielsen, Tue Christensen og Erling Saxholt. Vi vil også rette en tak til Grethe Andersen og Hanne Castenschiold fra Landbrug & Fødevarer for værdifulde bidrag til data vedrørende kød. Med venlig hilsen Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring 6

9 Resumé Denne rapport indeholder mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer, hvilket man i varierende omfang har brug for, når man beregner og vurderer madens indhold af næringsstoffer. Rapporten er delt op i to dele. Første del består af vægttabeller med mål og vægt på ca. 850 udvalgte fødevarer og anden del beskriver registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Mål- og vægttabellerne er opdelt i 18 fødevaregrupper med undergrupper. I fødevaregrupperne står fødevarerne i alfabetisk rækkefølge. I hver tabel er der så vidt muligt angivet en vægt per styk og/eller en vægt per deciliter, spiseskefuld og teskefuld. I nogle fødevaregrupper er der oplyst tre forskellige størrelser og vægte; lille, mellem og stor. Den mellemste vægt bør som regel anvendes som standard. De små og store vægte skal ikke ses som en minimums- eller maksimumsvægt, men som et gennemsnit og en størrelse, der kan fås hele året rundt ved tabellernes udgivelse. Ved afvejninger er der brugt strøgne standardmål. Alle værdier over 50 g er afrundet til nærmeste 5 g. Hvor det er relevant er der oplysninger om tilberedningssvind. Det ses i kød-, fjerkræ- og fisketabellerne, som derfor er de mest komplekse tabeller. De indeholder både vægten på det stegte/kogte produkt uden ben mm. (dvs. tilberedt, spiselig del), vægten på det rå produkt med og uden ben og tilberedningssvindet i procent. Nogle fødevarer, fx ris, pasta m.m. optager vand og bliver tungere under tilberedningen. Her er der angivet en vægtændringsfaktor. Med mindre andet er oplyst, er alle fødevarer kommercielle produkter, som kan købes på det danske marked. De registrerede portionsstørrelser er baseret på undersøgelser af portionsstørrelser for i alt 438 danskere i alderen 4-75 år, som foretog i 1999 og Undersøgelserne er ikke repræsentative for den danske befolkning, men der er tilstræbt en fordeling mellem børn/voksne og mænd/kvinder, som i resten af befolkningen. Undersøgelserne udgøres af vejede registreringer, hvor en portionsstørrelse er den mængde, der øses op pr. gang, dvs. den mængde der ligger på tallerkenen og ikke nødvendigvis den samlede mængde, der spises totalt til et måltid. Det svarer til den amerikanske serving size. Grundlaget for en lille, mellem og stor portion i de registrerede portionsstørrelser er 15 percentilen, medianen, 85 percentilen og en faglig vurdering. Alle portionsstørrelser er tilberedte fødevarer, dvs. kun den spiselige del indgår. Det skal præciseres, at portionsstørrelserne er de portioner, som deltagerne i undersøgelsen spiste ikke de portioner, man burde spise for at følge anbefalingerne for en sund kost. 7

10 Summary Dimensions, weight and portion sizes of foods are often used for calculation and assessment of dietary levels of nutrients. This publication describes the dimensions, weight and portion sizes. It is divided into two parts. The first part describes the dimensions and weight of approx. 850 selected foods. The second part describes the recorded portion sizes of approx. 180 foods and dishes. The tables are divided into 18 food groups with subgroups. The foods are listed in alphabetical order within the groups. Each table indicates a weight per unit and/or a weight per deciliter, tablespoon and teaspoon. For some of the listed food groups three different sizes and weights; small, medium and large are indicated. The middle weight should usually be used as standard. The small and large weights should not be seen as a minimum or maximum weight, but as an average and a size that is available throughout the year. Leveled standard measures are used for the weighing. All values greater than 50 grams are rounded to the nearest 5 g. Where appropriate, information about loss by food preparation is shown. This is the case for the meat, poultry and fish tables, which are therefore the most complex tables. They contain the weight of the fried/cooked product without bones etc. (i.e., cooked, edible part), the weight of the raw product with or without bone as well as loss by food preparation in percentage. Some foods, such as rice, pasta, etc. absorb water and become heavier during cooking. This is expressed as the "weight change factor". All foods are commercial products that can be bought on the Danish market unless otherwise stated. The recorded portion sizes ( Registrerede portionsstørrelser ) are based on studies of portion sizes for a total of 438 Danes aged 4-75 years that National Food Institute, Technical University of Denmark conducted in 1999 and The studies are not representative of the Danish population, but seek an allocation between children / adults and men / women, as in the general population. The studies consist of weighted records of serving sizes, i.e. the amount that is on the plate and not necessarily the amount eaten in total for a meal. This is equivalent to the U.S. "serving size". The basis for a small, medium and large portion of the recorded portion sizes are the 15th percentile, the median and the 85th percentile in combination with a professional assessment. All portion sizes are prepared foods, i.e. only the edible amounts are included. It should be noticed that the portion sizes are the portions that participants in the study ate - not the portions you should eat in order to follow the recommendations for a healthy diet. 8

11 Brug af tabellerne Denne rapport er delt op i to dele. Første del består af vægttabeller med mål og vægt på ca. 850 udvalgte fødevarer og anden del beskriver registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Vægttabeller Tabellernes opbygning Mål- og vægttabellerne er opdelt i fødevaregrupper med undergrupper. Fødevaregrupperne er placeret i den rækkefølge, de traditionelt bliver spist. Kornprodukter er således den første fødevaregruppe efterfulgt af fedtstoffer, mejeriprodukter mm. I fødevaregrupperne står fødevarerne i alfabetisk rækkefølge. Frugter og grøntsager er indplaceret efter anvendelse og placeringen er derfor ikke nødvendigvis botanisk korrekt. F.eks. er avokado ikke placeret i frugtgruppen, selvom det er en stenfrugt, men i grøntsagsgruppen fordi den oftest bliver spist som grøntsag. Opsætningen i de enkelte fødevaregrupper er ikke identisk, idet der er forskel på oplysningernes relevans fødevaregrupperne imellem. Det er f.eks. relevant at have oplysninger vedr. rå og tilberedt vægt med ved kød, fjerkræ og fisk, men ikke ved f.eks. kager, chokolade og slik. Kød-, fjerkræ- og fisketabellerne er derfor mere komplekse end de øvrige tabeller. De indeholder først en kolonne med vægten på det stegte/kogte produkt uden ben mm. (tilberedt, spiselig del), dernæst en rå vægt uden ben, en rå vægt med ben, andel af ben i procent og tilberedningssvindet i procent. I hver tabel er der så vidt muligt angivet en vægt per styk og/eller en vægt per deciliter, spiseskefuld og teskefuld. I nogle fødevaregrupper er der oplyst tre forskellige størrelser og vægte; en lille, en mellem og en stor. Den mellemste vægt bør som regel anvendes som standard. Med hensyn til de små og store vægte vil man altid kunne finde fødevarer eller en pose/pakkestørrelse på markedet, der er enten mindre eller større end den anførte vægt. Det gælder især for sæsonvarer. De små og store vægte skal ikke ses som en minimumseller maksimumsvægt, men som et gennemsnit og en størrelse, der kan fås hele året rundt ved tabellernes udgivelse. Ved beregning af gennemsnitsvægte på nogle fødevarer er der også taget hensyn til salgstal for de forskellige varianter og brands. Vægten på en skive rugbrød kan nævnes som eksempel. En skive vejer fra g, men nogle skiver sælges der flere af end andre og det er der taget hensyn til i gennemsnitsvægten. Med mindre andet er oplyst, er alle fødevarer kommercielle produkter, som kan købes på det danske marked. Vægtændringer ved tilberedning I de relevante fødevaregrupper er der taget højde for vægttab og vægtøgning i form af vand og fedt. Der er ikke angivet, hvor stor en del af vægtændringen, der er henholdsvis vand og fedt. Det er udelukkende i tabellerne for kød, fjerkræ og fisk, der er tale om ændringer i fedtindholdet. 9

12 Der er meget store variationer i tilberedningssvind, afhængig af vand-og fedtindhold, tilberedningsmetode, -tid og -temperatur. Det gør sig især gældende ved kød, fjerkræ og fisk. For en del kød- og fjerkræudskæringer findes ingen oplysninger vedr. andelen af ben, ej heller tal for tilberedningssvindet. For fisk er der regnet med et gennemsnitsligt tilberedningssvind på 20%. Ved panering af kød og fisk ligger tilberedningssvindet på gennemsnitsligt 10%. Nogle fødevarer optager vand og bliver tungere under tilberedningen, f.eks. ris, pasta og tørrede bælgfrugter. En vægtændringsfaktor på 2,5 betyder, at 100 g tør vægt bliver til 250 g efter kogning. Multiplicerer man vægten på den tørre vare med vægtændringsfaktoren får man vægten på den kogte vare. Kogt vare divideret med vægtændringsfaktoren giver vægten på den tørre vare. Enheder Ved afvejninger er der brugt strøgne standardmål. 1 dl = 100 ml 1 spsk. = 15 ml 1 tsk. = 5 ml Den enkleste, og i mange tilfælde den sikreste måde at fastsætte vægten på de mindre enheder, er at veje 1 dl af fødevaren. Ud fra vægten per dl, kan man beregne vægten per spsk. ved at dividere med faktoren 6,66. Man kan ligeledes beregne vægten per tsk. ved at dividere vægten per dl med faktoren 20. Alle værdier over 50 g er afrundet til nærmeste 5 g. Det er gjort for ikke at give indtryk af en falsk nøjagtighed. Der vil derfor være nogle uoverensstemmelser, hvis man regner tallene efter med de oplyste svindprocenter. Der er stor variation både på svind og vægt på hver fødevare og de oplyste vægte skal kun betragtes som vejledende og ikke som endegyldig sandhed. I mange tilfælde ville det være rationelt at afrunde vægtene yderligere, netop pga. den store variation. Begreber Bruttovægt = vægten af fødevaren inkl. ben, skræl og lignende Nettovægt = vægten af den spiselige del af fødevaren Rensesvind% = forskellen på brutto- og nettovægt (udtrykt i procent af bruttovægten) Tilberedningssvind% = den del, der forsvinder ved tilberedning (udtrykt i procent af nettovægten) Registrerede portionsstørrelser har i 1999 og 2008 foretaget undersøgelser af portionsstørrelser for danskere i alderen 4-75 år. I undersøgelserne har hhv. 180 og 258 deltagere vejet og beskrevet alt, hvad de spiste og drak i 4 dage (1 weekenddag og 3 hverdage). Disse undersøgelser kaldes også vejet registrering. Antallet af deltagere er lagt an på at der skulle opnås et tilstrækkeligt antal observationer (>50) for de mest spiste fødevarer/retter. Dette er dog ikke tilfældet for mere sjældent spiste fødevarer/retter. Definitionen på en portionsstørrelse i undersøgelserne er den mængde, der øses op pr. gang, dvs. den mængde der ligger på tallerkenen og ikke nødvendigvis den samlede mængde, der spises totalt til et måltid. Det svarer til den amerikanske serving size. I flere tilfælde svarer en serving size dog til en portion size. 10

13 Undersøgelserne er ikke repræsentative for den danske befolkning, men der er tilstræbt en fordeling mellem børn/voksne og mænd/kvinder, som i resten af befolkningen, dog med en overrepræsentation af 4-14 årige børn (i alt 21%). Desuden er der tilstræbt en hensigtsmæssig fordeling mellem Sjælland (66%) og Jylland (34%). Deltagerne havde desuden et højere uddannelsesniveau end baggrundsbefolkningen, selvom der blev tilstræbt repræsentation af alle uddannelsesgrupper. Rekrutteringen er overvejende sket gennem virksomhedskantiner. 15 percentilen, medianen, 85 percentilen og en faglig vurdering danner grundlaget for en lille, mellem og stor portion i de registrerede portionsstørrelser. Alle portionsstørrelser i denne tabel er tilberedte fødevarer, dvs. den spiselige del uden f.eks. ben, hvilket især har betydning for kød, fjerkræ og fisk. Det er vigtigt at understrege, at portionsstørrelserne i tabellen er de portioner, som deltagerne i undersøgelsen spiste ikke de portioner, man burde spise for at følge anbefalingerne for en sund kost. Kilder Der er kildeangivelser i form af bogstaver på alle tal i tabellerne. Enten står bogstavet direkte ved siden af tallet eller i en kolonne til højre i tabellen. Bogstavet refererer til en kildeliste bagerst i rapporten. I de fleste tilfælde gælder kilden for bruttovægten og nettovægten er beregnet. Egne målinger og diverse danske hjemmesider på internettet udgør en stor del af kilderne. De øvrige kilder er officielle danske eller nordiske kilder, bortset fra en enkelt engelsk. 11

14 Kornprodukter Brød Brød Vægt pr stk. eller skive, g Lille Mellem Stor Kilde Bagel 90 d Bolle, almindelig/fuldkorn - bager/industribolle d Bolle, almindelig/fuldkorn - hjemmebagt r Bondebrød, skive 50 d Burger/hamburger bolle, almindelig/fuldkorn d Chapati 50 d Ciabattabolle, almindelig/fuldkorn 70 d Croissant d Crouton, naturel 0,4 d Flute/baguette - langt (46 cm**) Flute/baguette - mini/kuvert 50 d Focacciabolle 120 d Hvedebrød, skive - industribrød/ 25 let bagerbrød (1 cm*) Hvedebrød, skive hjemmebagt 30 (1 cm*) 30 (1,5 cm*) 45 (1,5 cm*) 40 (2 cm*) 60 (2 cm*) Frøsnapper d Hollandsk krydder 10 d Hvedeknop (1/1) 70 b Hvidløgsbaguette/flute 175 d Håndværker, almindelig/fuldkorn 60 d Knækbrød, almindeligt/fuldkorn d Knækbrød - bager 35 d Knækbrød - rundt, kanel 16 d Krydderbolle 60 d Kuvertbrød/bolle 30 d Naan 120 d Pitabrød, almindeligt d Pitabrød, fuldkorn 80 d Pizzabolle 110 d Pølsebrød - almindeligt/hotdog d Pølsebrød - fransk hotdog 60 d Rugbrød, skive r Rundstykke, almindeligt/spansk - bager 45 d Rundstykke, almindeligt/spansk - frost 50 d Sandwichbolle/stykke, almindelig/fuldkorn d Sandwichbrød, almindelig, skive 50 d d d d 12

15 Brød Vægt pr stk. eller skive, g Lille Mellem Stor Kilde Sandwichbrød, fuldkorn, skive d Sandwichflute d Snobrød 120 d Tacoskal 10 d Tartelet d Tebirkes d Tebirkes, fuldkorn 75 d Tebolle 45 d Toastbrød, almindelig, skive 30 d Toastbrød, fuldkorn, skive 35 d Toasts, mini 2 d Tortilla d * angiver skivens tykkelse **angiver brødets længde Kiks Kiks Vægt pr stk. eller skive, g Ø = diameter Lille Mellem Stor Kilde Grissini (10 g=18 cm lang, 1,2 cm Ø) d Kammerjunker 4 d Kiks, Alt i en 17 d Kiks, chokolade (dobbelt) 15 b Kiks, digestive 15 d Kiks, digestive med chokolade 17 d Kiks, havrekiks, store 15 d Kiks, Marie 4 b Kiks, Marie med chokolade 7 d Kiks, ris d Kiks, ris med chokolade d Kiks, riskagesandwich med chokolade 20 d Kiks, salt, Tuc 4 d Kiks, til ost 10 d Skorpe 10 b Tvebak 10 b 13

16 Mel, gryn, korn Mel, gryn, korn g/dl g/spsk.* g/tsk.* Kilde Boghvede a Bulgur b Byggryn, fine a Byggryn, mellemfine a Cous cous e Fuldkornsmel b Grahamsmel b Havregryn e Havreklid e Hirse, hel a Hirseflager a Hvedekerner, hele j Hvedekerner, knækkede b Hvedekim b Hvedeklid, fint e Hvedemel b Kartoffelmel b Majsmel b Majsstivelse (Maizena ) b Mannagryn b Perlebyg d Quinoa d Rasp j Ris, brune e Ris, grød j Ris, løse (alle slags) j Rismel b Rugkerner, hele b Rugkerner, knækkede b Rugmel b Sagogryn b Semuljegryn b Sigtemel b Speltkerner d *beregnede værdier 14

17 Morgenmadsprodukter Morgenmadsprodukter g/dl g/spsk. Kilde All-bran plus (hvedeklid, ristet, med malt og sukker) 39 6 e All-bran regular (hvedeflager, ristede m/hvedeklid og malt/sukker) 17 3 e Boghvedegrød e Cornflakes 12 2 c Cornflakes, frosted 17 3 e Crüsli (gryn med frugt og nødder, sukker/honning/chokolade) 39 6 e Guldkorn 14 2 e Havrefras 11 2 e Havregryn 35 5 e Havregrød e Mysli 38 6 e Rice Krispies 12 2 e Risengrød, risvælling e Rugfras 11 2 d Speciel K 9 2 e Fedtstoffer Fedtstoffer g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde Blandingsprodukt (Kærgården m.m.) d Blandingsprodukt (Kærgården m.m.), smeltet d Ghe d Jordnøddesmør e Margarine, bord, stege, bage e Margarine, smeltet e Mayonnaise e Minarine d Olie, alle slags e Oliemargarine d Remoulade e Smør e Smør, smeltet e Svinefedt, smeltet j 15

18 Mejeriprodukter og lignende Ost Ost g/skive g/stk. g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde "Feta" - salatost i tern, 1 x 1 x 1 cm 1 d "Feta" - salatost i tern, 1,5 X 1,5 X 1,5 cm d 4 b "Feta" - salatost, 1 skive, 1 cm tyk 30 e Flødeost d Hytteost e Ost, i skiver d Ost, i skiver, sandwich-, toast- og smelteost 20 d Ost, revet 40 6 e Ost, skiveskåret, 5 x 7 cm, 2 mm tyk, med ostehøvl Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 2 mm tyk, med ostestreng Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 3 mm tyk, med ostestreng Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 4 mm tyk, med kniv 8 d 15 d 20 d 25 d Ostehaps 18 d Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m. Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m. g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde Creme fraiche, alle varianter d Flødeskum 50 8 i Fromage frais d Græsk yoghurt d Kvark d Skyr d Flødepulver, vegetabilsk j Mælk, kondenseret, sødet e Tørmælk, mælkepulver j 16

19 Kød Svinekød Svinekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Bovsteak, 1½ cm tyk brutto l Filet Royal 1120 maks l Hale * 25 brutto * l Hjerte brutto l Kæbeklump (svinekæber eller grisekind) l Medaljon, 2½ cm tyk l Nakkefilet 1300 maks l Nakkekam (er med svær) 1950 maks l Nakkekotelet, 1½ cm tyk % ved l panering Nakkekotelet, 2 cm tyk % ved l panering Nyre brutto l Nøgleben * 170 brutto * l Revelsben, helt stykke, stegestykke (uden svær) brutto maks l Revelsben, i skiver, stegestykke brutto ben på hvert stykke l Ribben * 980 brutto * l Ribbenssteg, kogestykke (med svær)- det mest brugte stykke Ribbenssteg, stegestykke (med svær) Ribsteak, 2½ cm tyk, kogestykke (oftest med svær) brutto maks brutto maks brutto 120 Kilde 9 35 l 8 35 l l Rullesteg (bov) 650 maks l Sauté skive, ½ cm tyk l Skank, bag * 600 brutto * l Skank, for * 700 brutto * l 17

20 Svinekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Skinkeculotte, med 2 mm spæk (yderlår) l Skinkemignon (lårtunge) l Skinkeschnitzel, % ved 1 cm tyk (inderlår) panering l Skinkesteg med svær (yderlår) 975 maks l Svinebryst i skiver, kogestykke, med svær, 1 cm tyk (til paneret flæsk) Svinebryst i skiver, med svær, ½ cm tyk (til stegt flæsk) Svinekam, med svær, uden ben, hel kam Svinekam, uden svær, uden ben, med 3 mm spæk, hel kam Svinekotelet, med ben, 2,5-3 cm tyk - skaftkotelet Svinekotelet, uden ben, 1 cm tyk fadkotelet Svinekotelet, uden ben, 1½ cm tyk Svinekotelet, uden ben, 2 cm tyk Svinekotelet, uden ben, 3 cm tyk brutto % ved panering Kilde l l l brutto % ved panering % ved panering % ved panering % ved panering % ved panering Svinemørbrad l * vi har ikke data l l l l l l 18

21 Oksekød Oksekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Benløse fugle, ½ cm tyk (inderlår, klump), pr. skive * * m Bøf, 2 cm tyk (af filet uden fedt el. tykstegsfilet) * * m Bøf, 2 cm tyk (mørbrad) * * m Bøf, 2 cm tyk (tyndstegsfilet) * * m Chateaubriand, 8 cm lang (mørbrad) * * m Culotte m Cuvette * * m Entrecote, 2 cm tyk (filet m/fedt) * * m Filet, uden fedt * * m Flanksteak * * m Grydesteg (tykkam) m Longrib, pr. skive (tværreb) * 175 brutto * m Medaljoner, 4 cm tyk (tykstegsfilet) * * m Mørbrad * * m Osso buco, 2-3 cm tyk 165 * (skank), pr. skive brutto * m Ribeye, 2 cm tyk (marmoreret filet) * * m Roastbeef (inderlår) m Roastbeef (tykstegsfilet) m Spidsbryst, alm. pakkestørrelse brutto * 65 * m Steak, 1½ cm tyk (inderlår) * * m T-bone steak, 2-3 cm (tyndsteg,) brutto * * * * m Tournedos, 3-4 cm tyk (mørbrad) omviklet m/bacon el. * * m skinke Tværreb, alm. pakkestørrelse * brutto * m Tykbryst, alm. pakkestørrelse * brutto * m Tyndbryst, alm. pakkestørrelse brutto * 35 * m Tyndstegsfilet m * vi har ikke data Kilde 19

22 Kalvekød Kalvekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Culotte * * m Cuvette * * m Filet, uden fedt * * m Flanksteak * * m Grydesteg (tykkam) * * m Hjerte, hel * * brutto * * k Koteletter (filet med fedt) * * m Lever, i skiver, ½-1 cm tyk * 80 - * k Lever, hel * * brutto * - k Medaljon (filet uden fedt, mørbrad) * * m Mørbrad * * m Osso Buco (skank) pr. skive * 130 brutto * m Ribeye (marmoreret filet/kalvekam) * * m Schnitzler (filet uden fedt, inderlår) * * m Spidsbryst, * alm. pakkestørrelse brutto * m T-bone (tyndsteg) * * brutto * * m Tunge * * brutto * * k Tyndstegsfilet * * m * vi har ikke data Kilde Lammekød Lammekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Lammeculotte * * d Lammefilet * min * d Lammekølle * Lammekølle, røget 1200 inkl. ben * brutto 1500 Kilde * * d * - d Lammemørbrad * min * d * vi har ikke data 20

23 Vildt Vildt Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Krondyrmørbrad, frost * * d Krondyrryg, frost * Rådyrkølle, frost * Vildsvinekølle med ben, frost * * vi har ikke data * brutto * brutto * brutto Kilde * * d * * d * * d 21

24 Fjerkræ Kylling Kylling Tilberedt spiselig del, vægt, g (inkl. skind og fedt) Rå vægt, g Netto/brutto (inkl. skind og fedt) Andel af kød, i % af rå vægt Andel af ben, i % af rå vægt Andel af skind- /fedt, i % af rå vægt ** Tilberedningssvind i % Kyllet, frost b Kylling, brystfilet, rå Kylling, cordon bleu, frost Kylling, hel, rå Kylling, inderfilet, rå Kylling, lår med rygben, rå Kylling, lår uden rygben, rå Kylling, overlår med rygben, frost Kylling, overlår med rygben, rå, n * * d * brutto Kogesvind: 15 Stegesvind (ovn): n Kylling, overlår, rå 70 Kylling, underlår, rå 40 * brutto brutto brutto brutto brutto brutto 70 * brutto 600 Kilde * * * * d Stegesvind (ovn): 25 Stegesvind: 38 Stegesvind: 38 Stegesvind: 15 Stegesvind: 15 Kyllingebryststeg, * * * * * d rå Kyllingenuggets, d frost * vi har ikke data **det er ikke muligt at oplyse andel af skind og fedt adskilt, hele andelen af skind og fedt er derfor taget med som spiselig del n n n n n n 22

25 And And Tilberedt spiselig del, vægt, g (inkl. skind og fedt) And, hel, rå 1240 Andebryst, med skind og fedt Andebryst, uden skind og fedt Skind og fedt fra andebryst Rå vægt, g Netto/brutto (inkl. skind og fedt) 2070 brutto 3000 Andel af kød, i % af rå vægt Andel af ben, i % af rå vægt Andel af skind- /fedt, i % af rå vægt ** d d d Tilberedningssvind i % Stegesvind, i ovn 200 ⁰C: ⁰C: 45 (sommerfugleand): 35 Stegesvind, på pande: 30 Stegesvind, på pande: 15 Stegesvind, på pande: 85 Andebryst, røget d Andebryststeg, frost Andelår, rå 125 * * brutto brutto 235 Kilde o, d o o, d o, d * * * * d Stegesvind: 35 * vi har ikke data **det er ikke muligt at oplyse andel af skind og fedt adskilt, hele andelen af skind og fedt er derfor taget med som spiselig del o 23

26 Fjerkræ, blandet Fjerkræ, blandet Tilberedt spiselig del vægt, g Agerhøne, frost * Bornholmerunghane, rå * Due, hel, frost * Fasanbryst med skind, uden ben, rå Fasanhøne, flået, rå * Fasankok, plukket, rå * Gråand, hel, rå * Rå vægt, g Netto/ brutto * brutto 250 * brutto * brutto 250 Spiselig del, i % Tilberedningssvind i % Kilde * * d * * d * * d * * d * brutto * brutto * brutto * * d * * d * * d Gråandefilet * * d Gås, frilands, frost 2315 Gåsebryststeg, frost * Høne, frost brutto 4600 d 72 i 30 i d, i * * * d brutto brutto 2800 d 76 i 25 i d, i Kalkun, bryst, rå * * k Kalkun, cordon bleu (paneret), frost * * d Kalkun, cuvette, rå * * k Kalkun, hel, frost brutto 4800 d 72 i 30 i d, i Kalkun, medaillon, rå * * k Kalkun, schnitzel, rå * * k Perlehønebryst, rå * * d Poussin, frost * Vagtel, frost * Vildand, rå * * vi har ikke data * brutto 450 * brutto 175 * brutto * * d * * d * * d 24

27 Fisk, bløddyr og skaldyr Fisk Fisk Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv., i % Ansjos, filet, konserves e Blæksprutte, ring, friturestegt e Fiskebolle, konserves b Fiskefilet, paneret, frost b Fiskefrikadelle d Fiskefrikadelle, mini d Fiskepind, frost b Fiskespyd, frost d Fisketapas d Fladfisk (rødspætte/skrubbe), filet, rå d Fladfisk (rødspætte/skrubbe), hel fisk, rå 130 Forel, hel, rå brutto brutto 300 Kilde 67 f b, f 50 f b, f Hellefisk, filet, frost d Hellefisk, hel side, røget d Hellefisk, loin, frost d Hornfisk, filet, rå brutto d Kippers, konserves b Laks, portion, uden skind, frost d Laks, røget, hel side d Laks, steak/filet, med skind, rå brutto b d, b Makrel, filet, røget d Makrel, hel, røget 280 Makrel, hel, rå brutto brutto f b, f 28 f b, f Sardin, konserves (i tomat/olie) j Sej, filet, frost d Sild, filet, marineret d Sild, filet, paneret, frost d Sild, filet, røget 75 Sild, filet, rå brutto brutto b d, b 8 b 25

Mål og vægt. Brød. Side 1 af 20

Mål og vægt. Brød. Side 1 af 20 Brød Lille Mellem Stor Bagel 90 Bolle, alminig / fuldkorn bager/industri 40 60 80 Bolle, alminig / fuldkorn hjemmebagt 50 70 120 Burger/hamburger bolle, alminig/fuldkorn 60 90 Ciabattabolle, alminig/fuldkorn

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Ygil, Karin Hess Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Hvad spiser du i løbet af dagen?

Hvad spiser du i løbet af dagen? Navn: Alder: Højde: Vægt: Hvad spiser du i løbet af dagen? Sæt kryds ud for hvad du spiser Hvor ofte spiser du morgenmad? Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end 1-2 gange

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte rodfrugter

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 26 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Pestomarineret kylling bryst anrettet på sommergrønt vendt med vinaigrette (1 stk. pr. prs.) Pasta penne vendt med grov pesto,

Læs mere

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Brunch. HCA Golfbuffet. Brunch Kr. 225, pr couvert. Buffet kr. 195,- pr. couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch HCA Golfbuffet Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami anrettet med peberfrugter, agurk, tomat. Røræg, serveres

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Mandag d.2. november 2015

Mandag d.2. november 2015 Mandag d.2. november 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C.

HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00. HCA Brunch. Brunch Kr. 225, pr couvert. Restaurant H.C. Andersen Golf. Restaurant H.C. HCA Brunch Restaurant H.C. Andersen Golf HCA Menu Serveres mellem kl. 12 00-20 00 Brunch Kr. 225, pr couvert Røget laks, serveres med asparges og creme. Rullepølse, anrettet med sky og rødløg. Krosalami

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt frisk- frisk- + økolisk, Frokostmenu A uge 46 Mandag til brødet Øl marineret svinefilet Varmt kartoffelfad med tomater, kartoffelskiver krydderurter krydret tomat vinaigrette Skiver af Vegetarisk pate

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 39 Mandag Coq au vin Blanc Kylling med perleløg, svampe og hvidvin Små kartofler med oliven olie og krydderurter Broccoli salat med ristet bacon, syltede rødløg og ristede nødder Tynde

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 41 Mandag Tapas Chili/vanilje stegt skinkesteg med bouillon braiserede rodfugter og små ovnstegte kartofler Grissini serveret med crudite af gule gulerødder samt aubergine creme Hvedekerne

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Menukort. Uge &

Menukort. Uge & Menukort Uge 45 47 49 51 2016 & 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2017 MANDAG Flæskesteg serveret med skysauce, gammeldags rødkål HOVEDRET 2 Lasagne af hakket oksekød HOVEDRET 3 (VEGETARRET) Champignonpaté og fuldkornsbrød

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 47 Mandag Paprika gryde med svinekød i tern og pølsestykker, perleløg, svampe og peberfrugter Ovnbagt kartoffelmos med nødder og selleri Små oksefrikadeller med rødbede tzatziki 4 slags

Læs mere

Økologisk Mad i Dagplejen

Økologisk Mad i Dagplejen Økologisk Mad i Dagplejen Københavns Kommune har et mål om at blive verdens første miljøcertificerede hovedstad i 2015. Derfor skal alle dagtilbud i kommunen - også dagplejen - i dag tilbyde mad, der

Læs mere

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag

www.frokostplus.dk info@frokostplus.dk t. +45 72 44 11 16 Mandag ugemenu Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Varm suppe Fredags sødt Stegt skinke i oste creme med broccoli og bagte selleri Bagt kartoffelmos med nødder Salat med appelsin marinerede kyllingestykker og

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Mandag d. 6. juni 2016

Mandag d. 6. juni 2016 Mandag d. 6. juni 2016 Stegt karbonade med stuvede ærter og gulerødder serveret med kartofler Karrybagt torsk med porrer og rød peberfrugt samt kartoffelmos og kolde søde sommer ærter Gratineret bønnegryde

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 40 Mandag Tapas Ragout af skært oksekød i krydret sur/sød sauce med Thai grønt, citrongræs og ingefær Gurkemeje ris med krydderurter Italiensk skinke med melon og gode oliven Havesalat

Læs mere

FROKOST. AFTENSMAD Forloren hare med kartofler og vildtsauce Syrlig gulerodssalat Asier og ribsgelé Pandekage med abrikoscreme MELLEMMÅLTIDER

FROKOST. AFTENSMAD Forloren hare med kartofler og vildtsauce Syrlig gulerodssalat Asier og ribsgelé Pandekage med abrikoscreme MELLEMMÅLTIDER Nybagt rugbrød og franskbrød Rullepølse og hamburgerryg Skæreost og brie Skyr m/flødeskum og honningristet müsli Havregrød m/rabarberkompot, brun farin Blødkogt æg Blomkålssuppe med persilleolie Kyllingefrikadelle,

Læs mere

Glyngøre Hallens Selskabslokaler

Glyngøre Hallens Selskabslokaler Glyngøre Hallens Selskabslokaler Mad Ud af huset Frokostmenu 1. Tunmoussé med rejer pyntet med citron, tomat, agurk og kaviar. Dertil serveres dressing samt brød. Crostini med røget laks. Pandekager med

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 48 Mandag Tapas Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Fredag Fredagssødt Appelsin glaseret hamburgerryg med bagte gulerødder Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter

Læs mere

Lidt let til frokost og aften

Lidt let til frokost og aften Lidt let til frokost og aften Menu 1 Kyllingebrystsalat m/ persilledressing anrettet på salat melon og bønnesalat m/ røget laks lun kalveculotte små lune smørristede kartofler grillede grøntsager m/ krydderurtesmør

Læs mere

Mandag d. 18. januar. 2016

Mandag d. 18. januar. 2016 Mandag d. 18. januar. 2016 Stegt karbonade med stuvede ærter og gulerødder serveret med kartofler Stegt karbonade med stuvede ærter og gulerødder serveret med kartoffelmos Millionbøf med kartoffelmos og

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

TAG FORSKUD PÅ FERIEN. med sommersalater

TAG FORSKUD PÅ FERIEN. med sommersalater TAG FORSKUD PÅ FERIEN med sommersalater tis opskrifter Gra Vi laver den lille, mega store forskel Bær, tørrede frugter og nødder kan bruges til meget mere, end du tror. Til hovedretter, desserter og til

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet.

Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet. Mål og værdier for frugtordningen i Troldedynastiet. Frugtordningen i Troldedynastiet er et mellemtid, der serveres hver dag mellem kl. 13:30 og kl. 14:00. De børn, der går hjem inden, får et stykke frugt

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg 3 Nøglehulsretter Nøglehulsmærkede Frokostretter Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg Amagermad med æggesalat Nøglehulsopskrift - 12. november 2014 Amagermad med æggesalat Det skal du

Læs mere

Brunch. Picnic PØLSEBORD: Luksus-anretning:

Brunch. Picnic PØLSEBORD: Luksus-anretning: Brunch Scrambled eggs m/bacon Brunch pølser Pandekage Hjemmelavet leverpostej Hjemmelavet chorizo Ost m/peberfrugt Frisk frugt kr. 99,95 pr. pers. Picnic Små frikadeller m/kartoffelsalat Røget culotte

Læs mere

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER Nybagt rugbrød og franskbrød Rullepølse og hamburgerryg Skæreost og brie Skyr m/flødeskum og honningristet müsli Havregrød m/rabarberkompot, brun farin Blødkogt æg Klar suppe med boller og urter Svensk

Læs mere

Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag

Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag Denne bog er lavet for at give nogle idéer til, at børn kan få nogle gode og sunde madpakker med i børnehave. Alle salater og brød er hjemmelavet og opskrifterne

Læs mere

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015

Menukort. Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Menukort Uge 36 38 40 42 44 46 2015 MANDAG Uge 36 38 40 42 44 46 2015 Kyllingefarsbrød med chili og krydderurter serveres med tzasiki, sæsonens salat og kartoffelrösti Stegt flæsk med persillesauce serveres

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Tirsdag. Mandag. vaegtkonsulenterne.dk 70 23 73 93

Tirsdag. Mandag. vaegtkonsulenterne.dk 70 23 73 93 Mandag 5 g DDV plante 70 30 g brød 75 g ost 20+ 1 ¼ dl appelsinsaft > Brødet smøres og ost og marmelade kommes evt på. Drik appelsinsaften. Broccoli i fad 300 g broccolibuketter 2 æg salt & citronpeber

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Inter99 - efter 3 år. Vejledning. Læs venligst denne vejledning grundigt, før du går i gang med at udfylde spørgeskemaet.

Inter99 - efter 3 år. Vejledning. Læs venligst denne vejledning grundigt, før du går i gang med at udfylde spørgeskemaet. Vejledning Læs venligst denne vejledning grundigt, før du går i gang med at udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt at udfylde skemaet tydeligt. Svarene bliver skannet ind på maskine, så alle krydser skal

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Lille portion (1800-2100 kj)

Lille portion (1800-2100 kj) Ernæringsberegninger af skolemåltiderne Lille portion (1800-2100 kj) til 7-10 årige børn Bestil. nr. 2009207 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Portion/stk. for = serveringsklar

Læs mere

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT ~ Velkommen~ ~ Frokost~ Gælder indtil kl. 16.00 Biksemad 119,- Med bearnaisesauce og spejlæg. Dansk æggekage 119,- Med bacon, tomat, purløg, sennep

Læs mere

BLIV SOMMERKLAR EN KOSTPLAN TIL CROSSFIT PUBLICERET AF CROSSFIT COPENHAGEN 19. MAJ Af Sif Skov Hansen Kostvejleder og personlig træner

BLIV SOMMERKLAR EN KOSTPLAN TIL CROSSFIT PUBLICERET AF CROSSFIT COPENHAGEN 19. MAJ Af Sif Skov Hansen Kostvejleder og personlig træner BLIV SOMMERKLAR EN KOSTPLAN TIL CROSSFIT Af Sif Skov Hansen Kostvejleder og personlig træner SOMMEREN ER SNART OVER OS! HAR DU BRUG FOR LIGE, AT GIVE DEN EN SKALLE FOR AT BLIVE HELT SOMMERKLAR? SÅ SKAL

Læs mere

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Menukort Uge 10 14 16 18 20 22 2016 MANDAG Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Millionbøf af oksekød og løg og kartoffelmos Pizza med skinke og grøntsager Wokgryde med quorn (svampe) og løse ris Vaniljebudding

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 37 Mandag Thailandsk karry ret med kylling, ananas, rosiner, peanuts, bambus og bønnespirer Løse ris med gulerod og krydderurter Røget makrel æggestand, tomat og purløg Tomat salat med

Læs mere

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille Menu 1 Kyllingebrystsalat m/ persilledressing anrettet på salat melon og bønnesalat m/ røget laks lun kalveculotte små lune smørristede kartofler grillede grøntsager m/ krydderurtesmør grøn blandet salat

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning 2 Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010/2011 Af Jette Jensen Program for 2. gang praktisk madlavning Hvordan går det med vægtstopprojektet? Fortæl om Jeres succeser Hvad gør I, når

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD MELLEMMÅLTIDER Nybagt rugbrød og franskbrød Rullepølse og hamburgerryg Skæreost og brie Klar suppe med boller og urter Tartelet med høns i asparges og persilledrys Snitte med kalkunbryst, flødepeberrod, syltede grøntsager

Læs mere

1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune ris, 1-2 æg, rismel, kanel, 1 håndfuld mandler, vand

1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune ris, 1-2 æg, rismel, kanel, 1 håndfuld mandler, vand Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Klatkager af ris 2 dl kogte brune

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Alfabetisk oversigt over opskrifter

Alfabetisk oversigt over opskrifter A: aftensmad, fra side 53 agurkesalat, side 63 andesteg, side 116 appelsinmarmelade, råsyltet til jul, side 123 appelsinmarmelade, side 123 asparges i tarteletter, side 95 Alfabetisk oversigt over opskrifter

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Skyr m. friske eller frosne bær

Læs mere

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes.

2. Stjerneskud...71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. Forretter 1. Tunmoussé...71,00 med rejer og asparges, flütes. 2. Stjerneskud........................71,00 hvidvinsdampet rødspættefilét, ananas med mayonnaise, rejer, kaviar, laks og tomat, flütes. 3.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

4 personer. Ingredienser

4 personer. Ingredienser Fiskefrikadeller med laks og asparges Quinoasalat 3-200 g torskefilet, sejfilet el. lign. uden de små ben Salt Peber ½ løg 1 æg Evt lidt mælk 1 spsk. mel 2-3 skiver røget laks 3 grønne asparges Smør og

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn

Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013. Vejledning. Kodeks for fødevarereklamer til børn Udgivet i revideret form af Forum for Fødevarereklamer, december 2013 Vejledning Kodeks for fødevarereklamer til børn 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Er fødevaren omfattet?... 3 Hvad er et børnemedie?...

Læs mere

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris.

Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Middag Aften Mandag d. 29.6 Æg m/ mayo og benfrie sild. Røget rullepølse m/ rødløg. Asparges suppe m/ flute. Spansk gullash m/ basmati ris. Tirsdag d. 30.6 Lun leverpostej m/ champ. Paneret kotelet m/

Læs mere

Den gode mad. - Hvordan kan julemaden blive sundere? Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Fitness dk, 26. nov. 2009

Den gode mad. - Hvordan kan julemaden blive sundere? Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Fitness dk, 26. nov. 2009 Den gode mad - Hvordan kan julemaden blive sundere? Sådan træner du til julen. Om ernæringsforbedringer og fornuftige alternativer Mette Riis-Petersen, Mette Riis kost og motion Hvorfor? Maden er for fin

Læs mere