Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer"

Transkript

1 Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

2

3 Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Udarbejdet af Karin Hess Ygil Afdeling for Ernæring

4 Dimensions, weight and portion sizes of foods 1. udgave, januar 2013 Copyright: Foto/Illustration: Susanne Carlsson, ISBN: Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax

5 Indholdsfortegnelse Forord... 6 Resumé... 7 Summary... 8 Brug af tabellerne... 9 Vægttabeller... 9 Tabellernes opbygning... 9 Vægtændringer ved tilberedning... 9 Enheder Begreber Registrerede portionsstørrelser Kilder Kornprodukter Brød Kiks Mel, gryn, korn Morgenmadsprodukter Fedtstoffer Mejeriprodukter og lignende Ost Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m Kød Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vildt Fjerkræ Kylling And Fjerkræ, blandet Fisk, bløddyr og skaldyr Fisk Skaldyr og bløddyr

6 Æg og ægprodukter Æg Pasteuriserede ægprodukter Tørvarer Bælgfrugter Pasta Ris Gryn og kerner Grøntsager Frugt, bær, nødder, frø Frugt og bær Nødder, frø og kerner Salt Sukker, honning, sirup Fast food Burger, sandwich og lignende Pølser Grillretter og andet Pizza og lignende Tilbehør til fast food Snacks Chips, flæskesvær, pop corn, saltstænger Saltede nødder Kager Is Chokolade, slik og øvrig konfekture Chokoladevarer Slik Kaffe, te, kakao Tilbehør til kaffe og te Kaffe-og te drikke Registrerede portionsstørrelser Morgenmadsprodukter m.m Brød Fedtstof på en smøreflade brød

7 Ost - pålæg Kødpålæg Fiskepålæg Æg, grønt, sødt - pålæg Mayonnaisesalat - pålæg Pynt på brød Kød, til hovedret Fjerkræ Fisk Bælgfrugter Kartofler, ris og pasta Sovs, dressing Grøntsager Råkost, salat Brød som tilbehør Pizza, grød, suppe, æggeretter m.m Tilbehør til hovedret Dessert Kage Tilbehør til dessert/kage Chokolade, slik Chips, nødder, tørret frugt Husholdningsmål Glas Kopper, krus Tallerken Skeer Andre husholdningsmål Kilder

8 Forord Når man beregner og vurderer madens indhold af næringsstoffer, har man brug for mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer. Denne rapport indeholder mål og vægt på ca. 850 fødevarer, og registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Beregning af næringsstoffer sker i en lang række sammenhænge: For eksempel når gennemfører kostunderundersøgelser og udvikler modeller for madens sammensætning til forskellige målgrupper. Eller når fagprofessionelle skal sikre, at madens sammensætning lever op til forskellige anbefalinger. Det er vores håb, at rapporten også kan bruges i mange andre sammenhænge. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Fødevarestyrelsen af, Afdeling for Ernæring, ved Karin Hess Ygil, med bidrag fra Anja Biltoft-Jensen, Sisse Fagt, Trine Holmgaard Nielsen, Tue Christensen og Erling Saxholt. Vi vil også rette en tak til Grethe Andersen og Hanne Castenschiold fra Landbrug & Fødevarer for værdifulde bidrag til data vedrørende kød. Med venlig hilsen Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring 6

9 Resumé Denne rapport indeholder mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer, hvilket man i varierende omfang har brug for, når man beregner og vurderer madens indhold af næringsstoffer. Rapporten er delt op i to dele. Første del består af vægttabeller med mål og vægt på ca. 850 udvalgte fødevarer og anden del beskriver registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Mål- og vægttabellerne er opdelt i 18 fødevaregrupper med undergrupper. I fødevaregrupperne står fødevarerne i alfabetisk rækkefølge. I hver tabel er der så vidt muligt angivet en vægt per styk og/eller en vægt per deciliter, spiseskefuld og teskefuld. I nogle fødevaregrupper er der oplyst tre forskellige størrelser og vægte; lille, mellem og stor. Den mellemste vægt bør som regel anvendes som standard. De små og store vægte skal ikke ses som en minimums- eller maksimumsvægt, men som et gennemsnit og en størrelse, der kan fås hele året rundt ved tabellernes udgivelse. Ved afvejninger er der brugt strøgne standardmål. Alle værdier over 50 g er afrundet til nærmeste 5 g. Hvor det er relevant er der oplysninger om tilberedningssvind. Det ses i kød-, fjerkræ- og fisketabellerne, som derfor er de mest komplekse tabeller. De indeholder både vægten på det stegte/kogte produkt uden ben mm. (dvs. tilberedt, spiselig del), vægten på det rå produkt med og uden ben og tilberedningssvindet i procent. Nogle fødevarer, fx ris, pasta m.m. optager vand og bliver tungere under tilberedningen. Her er der angivet en vægtændringsfaktor. Med mindre andet er oplyst, er alle fødevarer kommercielle produkter, som kan købes på det danske marked. De registrerede portionsstørrelser er baseret på undersøgelser af portionsstørrelser for i alt 438 danskere i alderen 4-75 år, som foretog i 1999 og Undersøgelserne er ikke repræsentative for den danske befolkning, men der er tilstræbt en fordeling mellem børn/voksne og mænd/kvinder, som i resten af befolkningen. Undersøgelserne udgøres af vejede registreringer, hvor en portionsstørrelse er den mængde, der øses op pr. gang, dvs. den mængde der ligger på tallerkenen og ikke nødvendigvis den samlede mængde, der spises totalt til et måltid. Det svarer til den amerikanske serving size. Grundlaget for en lille, mellem og stor portion i de registrerede portionsstørrelser er 15 percentilen, medianen, 85 percentilen og en faglig vurdering. Alle portionsstørrelser er tilberedte fødevarer, dvs. kun den spiselige del indgår. Det skal præciseres, at portionsstørrelserne er de portioner, som deltagerne i undersøgelsen spiste ikke de portioner, man burde spise for at følge anbefalingerne for en sund kost. 7

10 Summary Dimensions, weight and portion sizes of foods are often used for calculation and assessment of dietary levels of nutrients. This publication describes the dimensions, weight and portion sizes. It is divided into two parts. The first part describes the dimensions and weight of approx. 850 selected foods. The second part describes the recorded portion sizes of approx. 180 foods and dishes. The tables are divided into 18 food groups with subgroups. The foods are listed in alphabetical order within the groups. Each table indicates a weight per unit and/or a weight per deciliter, tablespoon and teaspoon. For some of the listed food groups three different sizes and weights; small, medium and large are indicated. The middle weight should usually be used as standard. The small and large weights should not be seen as a minimum or maximum weight, but as an average and a size that is available throughout the year. Leveled standard measures are used for the weighing. All values greater than 50 grams are rounded to the nearest 5 g. Where appropriate, information about loss by food preparation is shown. This is the case for the meat, poultry and fish tables, which are therefore the most complex tables. They contain the weight of the fried/cooked product without bones etc. (i.e., cooked, edible part), the weight of the raw product with or without bone as well as loss by food preparation in percentage. Some foods, such as rice, pasta, etc. absorb water and become heavier during cooking. This is expressed as the "weight change factor". All foods are commercial products that can be bought on the Danish market unless otherwise stated. The recorded portion sizes ( Registrerede portionsstørrelser ) are based on studies of portion sizes for a total of 438 Danes aged 4-75 years that National Food Institute, Technical University of Denmark conducted in 1999 and The studies are not representative of the Danish population, but seek an allocation between children / adults and men / women, as in the general population. The studies consist of weighted records of serving sizes, i.e. the amount that is on the plate and not necessarily the amount eaten in total for a meal. This is equivalent to the U.S. "serving size". The basis for a small, medium and large portion of the recorded portion sizes are the 15th percentile, the median and the 85th percentile in combination with a professional assessment. All portion sizes are prepared foods, i.e. only the edible amounts are included. It should be noticed that the portion sizes are the portions that participants in the study ate - not the portions you should eat in order to follow the recommendations for a healthy diet. 8

11 Brug af tabellerne Denne rapport er delt op i to dele. Første del består af vægttabeller med mål og vægt på ca. 850 udvalgte fødevarer og anden del beskriver registrerede portionsstørrelser på ca. 180 fødevarer og retter. Vægttabeller Tabellernes opbygning Mål- og vægttabellerne er opdelt i fødevaregrupper med undergrupper. Fødevaregrupperne er placeret i den rækkefølge, de traditionelt bliver spist. Kornprodukter er således den første fødevaregruppe efterfulgt af fedtstoffer, mejeriprodukter mm. I fødevaregrupperne står fødevarerne i alfabetisk rækkefølge. Frugter og grøntsager er indplaceret efter anvendelse og placeringen er derfor ikke nødvendigvis botanisk korrekt. F.eks. er avokado ikke placeret i frugtgruppen, selvom det er en stenfrugt, men i grøntsagsgruppen fordi den oftest bliver spist som grøntsag. Opsætningen i de enkelte fødevaregrupper er ikke identisk, idet der er forskel på oplysningernes relevans fødevaregrupperne imellem. Det er f.eks. relevant at have oplysninger vedr. rå og tilberedt vægt med ved kød, fjerkræ og fisk, men ikke ved f.eks. kager, chokolade og slik. Kød-, fjerkræ- og fisketabellerne er derfor mere komplekse end de øvrige tabeller. De indeholder først en kolonne med vægten på det stegte/kogte produkt uden ben mm. (tilberedt, spiselig del), dernæst en rå vægt uden ben, en rå vægt med ben, andel af ben i procent og tilberedningssvindet i procent. I hver tabel er der så vidt muligt angivet en vægt per styk og/eller en vægt per deciliter, spiseskefuld og teskefuld. I nogle fødevaregrupper er der oplyst tre forskellige størrelser og vægte; en lille, en mellem og en stor. Den mellemste vægt bør som regel anvendes som standard. Med hensyn til de små og store vægte vil man altid kunne finde fødevarer eller en pose/pakkestørrelse på markedet, der er enten mindre eller større end den anførte vægt. Det gælder især for sæsonvarer. De små og store vægte skal ikke ses som en minimumseller maksimumsvægt, men som et gennemsnit og en størrelse, der kan fås hele året rundt ved tabellernes udgivelse. Ved beregning af gennemsnitsvægte på nogle fødevarer er der også taget hensyn til salgstal for de forskellige varianter og brands. Vægten på en skive rugbrød kan nævnes som eksempel. En skive vejer fra g, men nogle skiver sælges der flere af end andre og det er der taget hensyn til i gennemsnitsvægten. Med mindre andet er oplyst, er alle fødevarer kommercielle produkter, som kan købes på det danske marked. Vægtændringer ved tilberedning I de relevante fødevaregrupper er der taget højde for vægttab og vægtøgning i form af vand og fedt. Der er ikke angivet, hvor stor en del af vægtændringen, der er henholdsvis vand og fedt. Det er udelukkende i tabellerne for kød, fjerkræ og fisk, der er tale om ændringer i fedtindholdet. 9

12 Der er meget store variationer i tilberedningssvind, afhængig af vand-og fedtindhold, tilberedningsmetode, -tid og -temperatur. Det gør sig især gældende ved kød, fjerkræ og fisk. For en del kød- og fjerkræudskæringer findes ingen oplysninger vedr. andelen af ben, ej heller tal for tilberedningssvindet. For fisk er der regnet med et gennemsnitsligt tilberedningssvind på 20%. Ved panering af kød og fisk ligger tilberedningssvindet på gennemsnitsligt 10%. Nogle fødevarer optager vand og bliver tungere under tilberedningen, f.eks. ris, pasta og tørrede bælgfrugter. En vægtændringsfaktor på 2,5 betyder, at 100 g tør vægt bliver til 250 g efter kogning. Multiplicerer man vægten på den tørre vare med vægtændringsfaktoren får man vægten på den kogte vare. Kogt vare divideret med vægtændringsfaktoren giver vægten på den tørre vare. Enheder Ved afvejninger er der brugt strøgne standardmål. 1 dl = 100 ml 1 spsk. = 15 ml 1 tsk. = 5 ml Den enkleste, og i mange tilfælde den sikreste måde at fastsætte vægten på de mindre enheder, er at veje 1 dl af fødevaren. Ud fra vægten per dl, kan man beregne vægten per spsk. ved at dividere med faktoren 6,66. Man kan ligeledes beregne vægten per tsk. ved at dividere vægten per dl med faktoren 20. Alle værdier over 50 g er afrundet til nærmeste 5 g. Det er gjort for ikke at give indtryk af en falsk nøjagtighed. Der vil derfor være nogle uoverensstemmelser, hvis man regner tallene efter med de oplyste svindprocenter. Der er stor variation både på svind og vægt på hver fødevare og de oplyste vægte skal kun betragtes som vejledende og ikke som endegyldig sandhed. I mange tilfælde ville det være rationelt at afrunde vægtene yderligere, netop pga. den store variation. Begreber Bruttovægt = vægten af fødevaren inkl. ben, skræl og lignende Nettovægt = vægten af den spiselige del af fødevaren Rensesvind% = forskellen på brutto- og nettovægt (udtrykt i procent af bruttovægten) Tilberedningssvind% = den del, der forsvinder ved tilberedning (udtrykt i procent af nettovægten) Registrerede portionsstørrelser har i 1999 og 2008 foretaget undersøgelser af portionsstørrelser for danskere i alderen 4-75 år. I undersøgelserne har hhv. 180 og 258 deltagere vejet og beskrevet alt, hvad de spiste og drak i 4 dage (1 weekenddag og 3 hverdage). Disse undersøgelser kaldes også vejet registrering. Antallet af deltagere er lagt an på at der skulle opnås et tilstrækkeligt antal observationer (>50) for de mest spiste fødevarer/retter. Dette er dog ikke tilfældet for mere sjældent spiste fødevarer/retter. Definitionen på en portionsstørrelse i undersøgelserne er den mængde, der øses op pr. gang, dvs. den mængde der ligger på tallerkenen og ikke nødvendigvis den samlede mængde, der spises totalt til et måltid. Det svarer til den amerikanske serving size. I flere tilfælde svarer en serving size dog til en portion size. 10

13 Undersøgelserne er ikke repræsentative for den danske befolkning, men der er tilstræbt en fordeling mellem børn/voksne og mænd/kvinder, som i resten af befolkningen, dog med en overrepræsentation af 4-14 årige børn (i alt 21%). Desuden er der tilstræbt en hensigtsmæssig fordeling mellem Sjælland (66%) og Jylland (34%). Deltagerne havde desuden et højere uddannelsesniveau end baggrundsbefolkningen, selvom der blev tilstræbt repræsentation af alle uddannelsesgrupper. Rekrutteringen er overvejende sket gennem virksomhedskantiner. 15 percentilen, medianen, 85 percentilen og en faglig vurdering danner grundlaget for en lille, mellem og stor portion i de registrerede portionsstørrelser. Alle portionsstørrelser i denne tabel er tilberedte fødevarer, dvs. den spiselige del uden f.eks. ben, hvilket især har betydning for kød, fjerkræ og fisk. Det er vigtigt at understrege, at portionsstørrelserne i tabellen er de portioner, som deltagerne i undersøgelsen spiste ikke de portioner, man burde spise for at følge anbefalingerne for en sund kost. Kilder Der er kildeangivelser i form af bogstaver på alle tal i tabellerne. Enten står bogstavet direkte ved siden af tallet eller i en kolonne til højre i tabellen. Bogstavet refererer til en kildeliste bagerst i rapporten. I de fleste tilfælde gælder kilden for bruttovægten og nettovægten er beregnet. Egne målinger og diverse danske hjemmesider på internettet udgør en stor del af kilderne. De øvrige kilder er officielle danske eller nordiske kilder, bortset fra en enkelt engelsk. 11

14 Kornprodukter Brød Brød Vægt pr stk. eller skive, g Lille Mellem Stor Kilde Bagel 90 d Bolle, almindelig/fuldkorn - bager/industribolle d Bolle, almindelig/fuldkorn - hjemmebagt r Bondebrød, skive 50 d Burger/hamburger bolle, almindelig/fuldkorn d Chapati 50 d Ciabattabolle, almindelig/fuldkorn 70 d Croissant d Crouton, naturel 0,4 d Flute/baguette - langt (46 cm**) Flute/baguette - mini/kuvert 50 d Focacciabolle 120 d Hvedebrød, skive - industribrød/ 25 let bagerbrød (1 cm*) Hvedebrød, skive hjemmebagt 30 (1 cm*) 30 (1,5 cm*) 45 (1,5 cm*) 40 (2 cm*) 60 (2 cm*) Frøsnapper d Hollandsk krydder 10 d Hvedeknop (1/1) 70 b Hvidløgsbaguette/flute 175 d Håndværker, almindelig/fuldkorn 60 d Knækbrød, almindeligt/fuldkorn d Knækbrød - bager 35 d Knækbrød - rundt, kanel 16 d Krydderbolle 60 d Kuvertbrød/bolle 30 d Naan 120 d Pitabrød, almindeligt d Pitabrød, fuldkorn 80 d Pizzabolle 110 d Pølsebrød - almindeligt/hotdog d Pølsebrød - fransk hotdog 60 d Rugbrød, skive r Rundstykke, almindeligt/spansk - bager 45 d Rundstykke, almindeligt/spansk - frost 50 d Sandwichbolle/stykke, almindelig/fuldkorn d Sandwichbrød, almindelig, skive 50 d d d d 12

15 Brød Vægt pr stk. eller skive, g Lille Mellem Stor Kilde Sandwichbrød, fuldkorn, skive d Sandwichflute d Snobrød 120 d Tacoskal 10 d Tartelet d Tebirkes d Tebirkes, fuldkorn 75 d Tebolle 45 d Toastbrød, almindelig, skive 30 d Toastbrød, fuldkorn, skive 35 d Toasts, mini 2 d Tortilla d * angiver skivens tykkelse **angiver brødets længde Kiks Kiks Vægt pr stk. eller skive, g Ø = diameter Lille Mellem Stor Kilde Grissini (10 g=18 cm lang, 1,2 cm Ø) d Kammerjunker 4 d Kiks, Alt i en 17 d Kiks, chokolade (dobbelt) 15 b Kiks, digestive 15 d Kiks, digestive med chokolade 17 d Kiks, havrekiks, store 15 d Kiks, Marie 4 b Kiks, Marie med chokolade 7 d Kiks, ris d Kiks, ris med chokolade d Kiks, riskagesandwich med chokolade 20 d Kiks, salt, Tuc 4 d Kiks, til ost 10 d Skorpe 10 b Tvebak 10 b 13

16 Mel, gryn, korn Mel, gryn, korn g/dl g/spsk.* g/tsk.* Kilde Boghvede a Bulgur b Byggryn, fine a Byggryn, mellemfine a Cous cous e Fuldkornsmel b Grahamsmel b Havregryn e Havreklid e Hirse, hel a Hirseflager a Hvedekerner, hele j Hvedekerner, knækkede b Hvedekim b Hvedeklid, fint e Hvedemel b Kartoffelmel b Majsmel b Majsstivelse (Maizena ) b Mannagryn b Perlebyg d Quinoa d Rasp j Ris, brune e Ris, grød j Ris, løse (alle slags) j Rismel b Rugkerner, hele b Rugkerner, knækkede b Rugmel b Sagogryn b Semuljegryn b Sigtemel b Speltkerner d *beregnede værdier 14

17 Morgenmadsprodukter Morgenmadsprodukter g/dl g/spsk. Kilde All-bran plus (hvedeklid, ristet, med malt og sukker) 39 6 e All-bran regular (hvedeflager, ristede m/hvedeklid og malt/sukker) 17 3 e Boghvedegrød e Cornflakes 12 2 c Cornflakes, frosted 17 3 e Crüsli (gryn med frugt og nødder, sukker/honning/chokolade) 39 6 e Guldkorn 14 2 e Havrefras 11 2 e Havregryn 35 5 e Havregrød e Mysli 38 6 e Rice Krispies 12 2 e Risengrød, risvælling e Rugfras 11 2 d Speciel K 9 2 e Fedtstoffer Fedtstoffer g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde Blandingsprodukt (Kærgården m.m.) d Blandingsprodukt (Kærgården m.m.), smeltet d Ghe d Jordnøddesmør e Margarine, bord, stege, bage e Margarine, smeltet e Mayonnaise e Minarine d Olie, alle slags e Oliemargarine d Remoulade e Smør e Smør, smeltet e Svinefedt, smeltet j 15

18 Mejeriprodukter og lignende Ost Ost g/skive g/stk. g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde "Feta" - salatost i tern, 1 x 1 x 1 cm 1 d "Feta" - salatost i tern, 1,5 X 1,5 X 1,5 cm d 4 b "Feta" - salatost, 1 skive, 1 cm tyk 30 e Flødeost d Hytteost e Ost, i skiver d Ost, i skiver, sandwich-, toast- og smelteost 20 d Ost, revet 40 6 e Ost, skiveskåret, 5 x 7 cm, 2 mm tyk, med ostehøvl Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 2 mm tyk, med ostestreng Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 3 mm tyk, med ostestreng Ost, skiveskåret, 7 x 7,5 cm, 4 mm tyk, med kniv 8 d 15 d 20 d 25 d Ostehaps 18 d Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m. Flødeskum, creme fraiche, flødepulver m.m. g /dl g/spsk. g/tsk. Kilde Creme fraiche, alle varianter d Flødeskum 50 8 i Fromage frais d Græsk yoghurt d Kvark d Skyr d Flødepulver, vegetabilsk j Mælk, kondenseret, sødet e Tørmælk, mælkepulver j 16

19 Kød Svinekød Svinekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Bovsteak, 1½ cm tyk brutto l Filet Royal 1120 maks l Hale * 25 brutto * l Hjerte brutto l Kæbeklump (svinekæber eller grisekind) l Medaljon, 2½ cm tyk l Nakkefilet 1300 maks l Nakkekam (er med svær) 1950 maks l Nakkekotelet, 1½ cm tyk % ved l panering Nakkekotelet, 2 cm tyk % ved l panering Nyre brutto l Nøgleben * 170 brutto * l Revelsben, helt stykke, stegestykke (uden svær) brutto maks l Revelsben, i skiver, stegestykke brutto ben på hvert stykke l Ribben * 980 brutto * l Ribbenssteg, kogestykke (med svær)- det mest brugte stykke Ribbenssteg, stegestykke (med svær) Ribsteak, 2½ cm tyk, kogestykke (oftest med svær) brutto maks brutto maks brutto 120 Kilde 9 35 l 8 35 l l Rullesteg (bov) 650 maks l Sauté skive, ½ cm tyk l Skank, bag * 600 brutto * l Skank, for * 700 brutto * l 17

20 Svinekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Skinkeculotte, med 2 mm spæk (yderlår) l Skinkemignon (lårtunge) l Skinkeschnitzel, % ved 1 cm tyk (inderlår) panering l Skinkesteg med svær (yderlår) 975 maks l Svinebryst i skiver, kogestykke, med svær, 1 cm tyk (til paneret flæsk) Svinebryst i skiver, med svær, ½ cm tyk (til stegt flæsk) Svinekam, med svær, uden ben, hel kam Svinekam, uden svær, uden ben, med 3 mm spæk, hel kam Svinekotelet, med ben, 2,5-3 cm tyk - skaftkotelet Svinekotelet, uden ben, 1 cm tyk fadkotelet Svinekotelet, uden ben, 1½ cm tyk Svinekotelet, uden ben, 2 cm tyk Svinekotelet, uden ben, 3 cm tyk brutto % ved panering Kilde l l l brutto % ved panering % ved panering % ved panering % ved panering % ved panering Svinemørbrad l * vi har ikke data l l l l l l 18

21 Oksekød Oksekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Benløse fugle, ½ cm tyk (inderlår, klump), pr. skive * * m Bøf, 2 cm tyk (af filet uden fedt el. tykstegsfilet) * * m Bøf, 2 cm tyk (mørbrad) * * m Bøf, 2 cm tyk (tyndstegsfilet) * * m Chateaubriand, 8 cm lang (mørbrad) * * m Culotte m Cuvette * * m Entrecote, 2 cm tyk (filet m/fedt) * * m Filet, uden fedt * * m Flanksteak * * m Grydesteg (tykkam) m Longrib, pr. skive (tværreb) * 175 brutto * m Medaljoner, 4 cm tyk (tykstegsfilet) * * m Mørbrad * * m Osso buco, 2-3 cm tyk 165 * (skank), pr. skive brutto * m Ribeye, 2 cm tyk (marmoreret filet) * * m Roastbeef (inderlår) m Roastbeef (tykstegsfilet) m Spidsbryst, alm. pakkestørrelse brutto * 65 * m Steak, 1½ cm tyk (inderlår) * * m T-bone steak, 2-3 cm (tyndsteg,) brutto * * * * m Tournedos, 3-4 cm tyk (mørbrad) omviklet m/bacon el. * * m skinke Tværreb, alm. pakkestørrelse * brutto * m Tykbryst, alm. pakkestørrelse * brutto * m Tyndbryst, alm. pakkestørrelse brutto * 35 * m Tyndstegsfilet m * vi har ikke data Kilde 19

22 Kalvekød Kalvekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Culotte * * m Cuvette * * m Filet, uden fedt * * m Flanksteak * * m Grydesteg (tykkam) * * m Hjerte, hel * * brutto * * k Koteletter (filet med fedt) * * m Lever, i skiver, ½-1 cm tyk * 80 - * k Lever, hel * * brutto * - k Medaljon (filet uden fedt, mørbrad) * * m Mørbrad * * m Osso Buco (skank) pr. skive * 130 brutto * m Ribeye (marmoreret filet/kalvekam) * * m Schnitzler (filet uden fedt, inderlår) * * m Spidsbryst, * alm. pakkestørrelse brutto * m T-bone (tyndsteg) * * brutto * * m Tunge * * brutto * * k Tyndstegsfilet * * m * vi har ikke data Kilde Lammekød Lammekød Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Lammeculotte * * d Lammefilet * min * d Lammekølle * Lammekølle, røget 1200 inkl. ben * brutto 1500 Kilde * * d * - d Lammemørbrad * min * d * vi har ikke data 20

23 Vildt Vildt Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv, % Tilberedningssvind % Krondyrmørbrad, frost * * d Krondyrryg, frost * Rådyrkølle, frost * Vildsvinekølle med ben, frost * * vi har ikke data * brutto * brutto * brutto Kilde * * d * * d * * d 21

24 Fjerkræ Kylling Kylling Tilberedt spiselig del, vægt, g (inkl. skind og fedt) Rå vægt, g Netto/brutto (inkl. skind og fedt) Andel af kød, i % af rå vægt Andel af ben, i % af rå vægt Andel af skind- /fedt, i % af rå vægt ** Tilberedningssvind i % Kyllet, frost b Kylling, brystfilet, rå Kylling, cordon bleu, frost Kylling, hel, rå Kylling, inderfilet, rå Kylling, lår med rygben, rå Kylling, lår uden rygben, rå Kylling, overlår med rygben, frost Kylling, overlår med rygben, rå, n * * d * brutto Kogesvind: 15 Stegesvind (ovn): n Kylling, overlår, rå 70 Kylling, underlår, rå 40 * brutto brutto brutto brutto brutto brutto 70 * brutto 600 Kilde * * * * d Stegesvind (ovn): 25 Stegesvind: 38 Stegesvind: 38 Stegesvind: 15 Stegesvind: 15 Kyllingebryststeg, * * * * * d rå Kyllingenuggets, d frost * vi har ikke data **det er ikke muligt at oplyse andel af skind og fedt adskilt, hele andelen af skind og fedt er derfor taget med som spiselig del n n n n n n 22

25 And And Tilberedt spiselig del, vægt, g (inkl. skind og fedt) And, hel, rå 1240 Andebryst, med skind og fedt Andebryst, uden skind og fedt Skind og fedt fra andebryst Rå vægt, g Netto/brutto (inkl. skind og fedt) 2070 brutto 3000 Andel af kød, i % af rå vægt Andel af ben, i % af rå vægt Andel af skind- /fedt, i % af rå vægt ** d d d Tilberedningssvind i % Stegesvind, i ovn 200 ⁰C: ⁰C: 45 (sommerfugleand): 35 Stegesvind, på pande: 30 Stegesvind, på pande: 15 Stegesvind, på pande: 85 Andebryst, røget d Andebryststeg, frost Andelår, rå 125 * * brutto brutto 235 Kilde o, d o o, d o, d * * * * d Stegesvind: 35 * vi har ikke data **det er ikke muligt at oplyse andel af skind og fedt adskilt, hele andelen af skind og fedt er derfor taget med som spiselig del o 23

26 Fjerkræ, blandet Fjerkræ, blandet Tilberedt spiselig del vægt, g Agerhøne, frost * Bornholmerunghane, rå * Due, hel, frost * Fasanbryst med skind, uden ben, rå Fasanhøne, flået, rå * Fasankok, plukket, rå * Gråand, hel, rå * Rå vægt, g Netto/ brutto * brutto 250 * brutto * brutto 250 Spiselig del, i % Tilberedningssvind i % Kilde * * d * * d * * d * * d * brutto * brutto * brutto * * d * * d * * d Gråandefilet * * d Gås, frilands, frost 2315 Gåsebryststeg, frost * Høne, frost brutto 4600 d 72 i 30 i d, i * * * d brutto brutto 2800 d 76 i 25 i d, i Kalkun, bryst, rå * * k Kalkun, cordon bleu (paneret), frost * * d Kalkun, cuvette, rå * * k Kalkun, hel, frost brutto 4800 d 72 i 30 i d, i Kalkun, medaillon, rå * * k Kalkun, schnitzel, rå * * k Perlehønebryst, rå * * d Poussin, frost * Vagtel, frost * Vildand, rå * * vi har ikke data * brutto 450 * brutto 175 * brutto * * d * * d * * d 24

27 Fisk, bløddyr og skaldyr Fisk Fisk Tilberedt spiselig del vægt, g Rå vægt, g Netto/brutto Ikke spiselig del, ben osv., i % Ansjos, filet, konserves e Blæksprutte, ring, friturestegt e Fiskebolle, konserves b Fiskefilet, paneret, frost b Fiskefrikadelle d Fiskefrikadelle, mini d Fiskepind, frost b Fiskespyd, frost d Fisketapas d Fladfisk (rødspætte/skrubbe), filet, rå d Fladfisk (rødspætte/skrubbe), hel fisk, rå 130 Forel, hel, rå brutto brutto 300 Kilde 67 f b, f 50 f b, f Hellefisk, filet, frost d Hellefisk, hel side, røget d Hellefisk, loin, frost d Hornfisk, filet, rå brutto d Kippers, konserves b Laks, portion, uden skind, frost d Laks, røget, hel side d Laks, steak/filet, med skind, rå brutto b d, b Makrel, filet, røget d Makrel, hel, røget 280 Makrel, hel, rå brutto brutto f b, f 28 f b, f Sardin, konserves (i tomat/olie) j Sej, filet, frost d Sild, filet, marineret d Sild, filet, paneret, frost d Sild, filet, røget 75 Sild, filet, rå brutto brutto b d, b 8 b 25

Mål og vægt. Brød. Side 1 af 20

Mål og vægt. Brød. Side 1 af 20 Brød Lille Mellem Stor Bagel 90 Bolle, alminig / fuldkorn bager/industri 40 60 80 Bolle, alminig / fuldkorn hjemmebagt 50 70 120 Burger/hamburger bolle, alminig/fuldkorn 60 90 Ciabattabolle, alminig/fuldkorn

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 38 Mandag Soya og hvidløgs marineret svinefilet, stegt med solsikke crumble og krydderurter Cremede hvedekerner med fløde parmesan, porrer, squash og bagte peberfrugter Fransk landpostej

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Når du udfylder kostspørgeskemaet, skal du angive et gennemsnit over det seneste år, så godt du kan.

Når du udfylder kostspørgeskemaet, skal du angive et gennemsnit over det seneste år, så godt du kan. + 1 Når du udfylder kostspørgeskemaet, skal du angive et gennemsnit over det seneste år, så godt du kan. Du skal kun sætte ét kryds ved hvert spørgsmål. Enkelte steder skal du skrive tekst. Skriv venligst

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL SELSKABSMATERIALE SELSKABSPAKKER Selskabspakke 1 Blød bar med øl, vin og vand 1.095,- pr. person Selskabspakke 2 1.195,- pr. person Selskabspakke 3 Snacks Petit Fours Avec Natmad 1.395,- pr. person Selskabspakke

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Sådan spiser jeg sundt

Sådan spiser jeg sundt EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan spiser jeg sundt Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde HOVEDGADEN 49 8410 RØNDE Tlf: 86371544-lokal 3 Mail: 075024@superbest.dk Bestil venligst 2 dage før De skal bruge det. Ring og få en snak med os i delikatessen. Velkommen til delikatessen I Superbest Rønde

Læs mere

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse:

Smagens Dag 2011. Navn: Klasse: Smagens Dag 2011 Smag på sæsonen Navn: Klasse: Intro Smag på fødevarer i sæson På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage: Sødt, surt, salt, bittert og umami. Du skal smage på forskellige råvarer

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Mandag d. 20. juli 2015

Mandag d. 20. juli 2015 Mandag d. 20. juli 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde Sund aftensmad og desserter -På den lækre måde Sundhedsaktiv Skole 1 Forord Det kan være svært at få sundhed integreret i en travl hverdag. I dette hæfte findes idéer og inspiration til sunde aftenmåltider,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

restaurant - Menukort

restaurant - Menukort restaurant - Menukort INDISK SPECIALISTER Restaurant & Take Away VELKOMMEN TIL Taj Mahal Hos Taj Mahal får du den bedste service og altid kvalitetsmad. BESØG OS PÅ www.tajmahal-kolding.dk info@tajmahal-kolding.dk

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

SMØR DIN MADPAKKE. Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06

SMØR DIN MADPAKKE. Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06 SMØR DIN MADPAKKE med Sebastian Mmmmm! Mums! Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06 Madpakken er en kærlig hilsen hjemmefra Hvorfor er madpakken så vigtig? Hvad indeholder en sund

Læs mere

Sundere pålæg. Inspirerende alternativer. Tip: Hvis du ikke er vild med hvidløg i dressingen, kan du erstatte det med 1 tsk frisk eller tørret timian.

Sundere pålæg. Inspirerende alternativer. Tip: Hvis du ikke er vild med hvidløg i dressingen, kan du erstatte det med 1 tsk frisk eller tørret timian. Kyllingesalat med fennikel 200 g kogt eller stegt kyllingekød 1 lille fintsnittet fennikel 1 håndfuld fintskårne sukkerærter 1 lille fintsnittet rødløg Dressing: 1 dl mager surmælksprodukt fx fromage fraiche

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

Dukan Kuren. Vekselfasen

Dukan Kuren. Vekselfasen Anesinha Sev s www.anesinhasev.com Dukan Kuren Vekselfasen Vekselfasen - 2 Dukan Kuren Protein, protein, protein... dette er en kur hvor man ikke sulter, man bliver mæt af protein og det fjerner trangen

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Selskabsmateriale 2013 Skovshoved Hotel

Selskabsmateriale 2013 Skovshoved Hotel 2013 Skovshoved Hotel Selskabspakker Aperitif 3 retters menu Vinmenu ad libitum Kaffe ad libitum Blød bar ad libitum 3 timer 995,- person Aperitif 3 retters menu Vinmenu ad libitum Kaffe ad libitum Avec

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box

Salads & Snack menu. Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus. Bistro Box Tapas Box. Bistro Box Ost, Frugt & Snack Box. Bistro Box Junior Box Bistro Box Kylling, Bulgur & Hummus Stegt Kylling, Bulgur, Grov Hummus, Kalamata Oliven, Tyrkisk Brød Bistro Box Tapas Box Italiensk Salami, Spansk Chorizo, Røget Skinke, soltørret Tomat, Kalamata Oliven,

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Landslagteren. v/tom Munkholm

Landslagteren. v/tom Munkholm Landslagteren 62 61 06 30 75 81 52 03 Smørrebrød Hjemmelavet pålæg.... kr. 28,00/32,00 Sandwich 2-lags... kr. 22,00 Sandwich, 3-lags.... kr. 30,00 Franskbrød med ost eller rullepølse.... kr. 28,00 Luksus

Læs mere

MADEN ER DEN BEDSTE MEDICIN

MADEN ER DEN BEDSTE MEDICIN KOSTVEJLEDNING TIL SMÅTSPISENDE MADEN ER DEN BEDSTE MEDICIN DU KAN SELV GØRE MEGET FOR HURTIGERE AT BLIVE RASK, NEMLIG VED AT SPISE OG DRIKKE DET RIGTIGE... Denne pjece vil give dig gode råd om, hvad du

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Ernæring ved synkeproblemer (dysfagi)

Ernæring ved synkeproblemer (dysfagi) Ernæring ved synkeproblemer (dysfagi) - en vejledning til borgere med synkeproblemer, pårørende og plejepersonale Madservice Viborg Hvad er synkeproblemer? Synkeproblemer kan vise sig ved, at man har svært

Læs mere

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk

Eddie s kød. mad med mere. Glumsø www.eddieskod.dk mad med mere Glumsø www.eddieskod.dk 57 64 66 29 Receptions buffet (min. 25 personer) Hjemmerøget kogt skinke med æggestand Fransk urtekrydderpaté Hjemmekogt flæskerullepølse med løg, sky og italiensk

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN

THE WORLDS LARGEST HOTEL CHAIN SELSKABSMENUER At spise godt er en af livets gaver Simon Peters Velkommen til Kære Gæst Det er os en fornøjelse, at kunne byde jer velkommen på Best Western, hvor vi med denne selskabsbrochure vil tilbyde

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale

Ved kørsel i Birkerød pålægges et kørselsgebyr på kr. 30,00 Ved anden kørsel pålægges et kørselsgebyr efter aftale 1 Æg med karrysalat 15,00 2 Æg med tomat 15,00 3 Æg med mayonnaise og rejer 15,00 4 Rullepølse med sky og rå løg 15,00 5 Spegepølse med sky og rå løg 15,00 6 Kødpølse med remoulade og ristede løg 15,00

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Sådan tilbereder du en shake 1. trin Tilsæt -pulver. 2. trin Tilsæt din personlige

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Drikkevarer: kop krus kande 1,2 l varm

Drikkevarer: kop krus kande 1,2 l varm Drikkevarer: kop krus kande 1,2 l varm Kaffe eller Te 15,- 18,- 75,- Espresso 20,- Dobbelt Espresso 35,- Kakao, Mælk, Café au lait 25,- Kakao m/flødeskum 30,- Latte Macchiato 35,- Cappuccino 30,- Tiramisu

Læs mere

Menu er. Fra Rosmarin

Menu er. Fra Rosmarin Menu er Fra Rosmarin Menu er er fleksible, og ønsker imødekommes med glæde. Mit køkken dækker et bredt spektrum af kulinariske nydelser, og det meste kan lade sig gøre. Mere traditionelle, eller eksotiske

Læs mere

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt Rune Toft Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! KOSTPLANEN Hvad består kosten af? Uge-skema Kostplanen består af sundt, smagsfuldt

Læs mere

Kostpolitik Dagplejen

Kostpolitik Dagplejen Kostpolitik Dagplejen Denne folder skal være med til at sikre børnene en sund og varieret kost fra deres første leveår samt være en støtte for dagplejeren i det daglige arbejde med børnene. De vaner børnene

Læs mere

Produktkatalog 2013. Gældende per april 2013 Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er angivet ex. moms.

Produktkatalog 2013. Gældende per april 2013 Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er angivet ex. moms. Produktkatalog 2013 Gældende per april 2013 Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er angivet ex. moms. Easy mødetallerken Karrysild Fersk røget laks med hjemmelavet ostecreme &

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere