VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014"

Transkript

1 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne til at deltage! Til det gode klubliv hører også, de programsatte og ikke mindst de spontane ture, eller når Vikinger mødes i det fremmede. Hold dig orienteret på 1

2 Formanden har ordet! Hvis vi kikker i kalenderen så kan vi se at vinteren er overstået, det er godt nok ikke blevet til så meget sne og frost, men til gengæld har den sparet os for rigtig mange penge i reparationer på vores havn, super dejligt. Der er travlhed alle de steder hvor der står både opbevaret, og kranerne er begyndt at køre det tyder på at vi snart skal have klubstanderen op i vores stadig fine flag mast. Vores gøremål i år er knap så store, men vi satser meget på, at få skiftet de sidste vinduer i huset, og måske få bygget lidt om på den nordlige terrasse, den trænger gevaldigt. Jeg er lidt ked af at skulle læse om at vi i bestyrelsen ikke rigtigt får gjort noget ved tingene hurtigt nok! I vores bestyrelse gør vi faktisk et stort stykke arbejde for, at alt skal køre fornuftigt, i A.m.b.A. bestyrelsen bliver der også kæmpet for tingene! husk på at vi ikke er ansat, men frivillige medlemmer som kæmper for tingene. Vi glæder os alle sammen til igen at se havnen fyldt med både, som er klar til den nye sæson høre startskuddene om tirsdagen og klokkerne på Guldborgbroen mødes i de forskellige havne og sludre lidt. Jeg ønsker jer alle en rigtig god sejl sæson, og en god vind fra den rigtige retning. Heinz ********************************* HUSK! Standerhejsningen lørdag den 26. april kl. 13, og aftenfesten kl. 18. Tilmeld Jer og læs mere på Vikingens hjemmeside. 2

3 Takster 2014 Kontingent inkl. obligatorisk bidrag til Klubhusfond og Bådfond Aktiv 800 Junior 450 Familie inkl. børn under 21 år Passiv 200 Ansvarsforsikring, pr. båd (Codan) 218 Pælepladser, 2014/15 Sommerpris kr. Vinterpris kr. Pontonbro i nordbassinet Landbro Nordbro Sydbro, yderste 4 brede pladser Sydbro, de næste 9 pladser Sydbro, øvrige 15 pladser Langsligger pladser Kanalhavnen, op til 10 meter over 10 m. yderligere pr. meter 400 1/3 af sommerprisen Joller på land 500 Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. Ved plads i kanalhavnen er der elafgift i sommersæsonen EL afgift: 2,50 kr. pr. kwh. + målerleje 150 kr. Beløbene skal senest 1. maj 2014, indbetales til Vikingens konto: Pr. rykker pålægges et gebyr på 100 kr. ********************* Vikingens medlemskartotek! For sikre opdaterede data over bådene i havnen, og bl.a. kunne udsende korrekte opkrævninger er det vigtigt, at medlemsregisteret hele tiden er ajourført. Er der for eksempel: ændringer i medlemskab, ny adresse, nyt telefonnummer, nedlagt fastnettelefon, ændret mailadresse, ny båd/bådeplads bådepladsen skal ikke bruges i år osv., bedes I hurtigst muligt sende en mail med de ændrede data til Ulla Klimt på 3

4 Kollektiv ansvarsforsikring - Codan-ordningen 2014 I henhold til oplysning fra Codan er følgende medlemmer tilmeldt ordningen, og præmien på 218 kr. for 2014 opkræves gennem Vikingen: Jan Rasmussen, Flemming Hansen, Bjørn Nielsen, Cato Pedersen, Jens Kjær, Mogens Quist, Ole Simonsen, Jesper Løw, Ole Beck Larsen, Lars Wollesen og Gert Wiik. Ved fejl i ovenstående bedes Vikingens kasserer Martin Sønderskov kontaktet. Bemærk, at det er de enkelte bådejere, der skal tilmelde sig ordningen direkte til Codan. Tilmeldingsblanket fås hos Martin Sønderskov. Den kollektive ansvarsforsikring er et særligt tilbud om en ansvarsforsikring hos Codan for medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion. Forsikringen har ikke noget med din kaskoforsikring at gøre, den tegnes særskilt hos forsikringsselskaberne. Ansvarsforsikringen svarer til den lovpligtige ansvarsforsikring du skal have på et motorkøretøj. Dansk Sejlunion har lanceret en ny forsikringspakke til alle bådejere i medlemsklubberne. Pakken giver dig flere tilbud at vælge imellem, og du får en forsikringsmægler med som rådgiver. Sådan skriver Dansk Sejlunion i sit medlemsblad Sejler, hvor du kan læse mere om den nye forsikringsordning. Alle vores medlemmer skulle gerne modtage Sejler ellers er du måske registreret forkert, derfor er det vigtigt at alle er opdateret med de rigtige data i vores medlemssystem hele tiden! Ovenstående betyder at Dansk Sejlunion har opsagt et mangeårigt samarbejde med Codan, som ellers har støttet sejlsporten med meget mere end billige ansvarsforsikringer f.eks. stævner, turneringer og sponsorrater. Vi har kontaktet Codan, som stadig vil have billige ansvarsforsikringer til medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion. O.S. 4

5 Lidt af hvert - Fra kapsejladsudvalget Den opmærksomme læser vil i aktivitetskalenderen, bagerst i bladet, se at der i hver serie kun er 6 sejladser mod normalt 7. Dette skyldes karambolage med ferie og det tidlige mørke. Aftensejladserne er for alle, der ønsker at kapsejle, med eller uden målerbrev. Prisen for hver serie er 100 kr. Også sejlere fra andre klubber er velkomne. Giv dog et praj forinden til Kapsejladsudvalget, Niels Thal Jensen, som du finder i udvalgslisten på bagsiden af bladet. Udover pinsestævnet, som det fremgår af aktivitetskalenderen vil udvalget forsøge genoplivning af sundsejladsen, hvor der traditionen tro er en hyggelig grillaften om lørdagen. Hvor f.. blev vinden af? Og spurven sidder stum under radaren! På generalforsamlingen mente et medlem at DS bladet Sejler kun drejer sig om kapsejlads og spurgte om hvorfor vi ikke er medlem af Danske tursejlere, som udgiver bladet Tursejleren. Sejlforeningen Vikingen er medlem af Dansk Sejlunion iht. vedtægtens 3. Enkeltmedlemmer kan også være medlem af Danske Tursejlere. DS har i øvrigt på det seneste, indgået en associeringsaftale med Danske tursejlere og Langturssejlerne/FTLF, det betyder et samarbejde i en mere formel ramme, så man sammen kan skabe endnu bedre forhold og tilbud til danske sejlere. Jeg har da registreret tursejlads sider i Sejler, og i det seneste nr., syv sider om Smuk sejlads i 1864-krigens farvande i det nordtyske, faktisk ret spændende. Det kan være det nye samarbejde bringer mere tursejlads ind i Dansk Sejlunion. Det tror jeg der er flere der vil blive glade for. DS 100 års jubilæumsbog kan læses i klubhuset. Må ikke fjernes! 5

6 På generalforsamlingen var der flere medlemmer der tog ansvar for de kommende arrangementer, Standerhejsningen, Pinsestævnet, Nysted turen, Sundsejladsen og Standernedtagningen de vil helt sikkert trække på flere medlemmer til hjælp det gik rigtigt godt i sidste sæson, hvor vi heller ikke havde et festudvalg der skulle stå for det hele. Tak skal I ha. Det er vores havn, men der er offentlig adgang, med hvad deraf følger, på godt og ondt. Vi blev en dag sidst i marts ringet op af vores naboklub som gjorde opmærksom på, at nogle unge mennesker, havde gang i noget med en tømmerflåde og en ildslukker ved vores klubhus og trods flere henstillinger ikke havde tænk sig at ophøre med deres leg eller? Jeg kom til og fik en stilfærdig, kammeratlig samtale med gemytterne, som efter oplysning om, at ordensmagten godt kunne finde på at patruljere i området, pakkede deres ting og drog videre. Ja vi skal efter min mening af præventive grunde bl.a. have videoovervågning under en eller anden form og vi skal være meget opmærksomme på hvad der sker, men ikke udsætte os selv for fare. De havde i øvrigt tømt vores udvendige ildslukker helt. Det skulle være muligt at kunne gå en fredelig tur på vores broer også for gæster fra byen. Havnen passer jo ikke sig selv Bestyrelsen udarbejder en kalender, hvoraf det fremgår hvem der er ansvarlig for havnen en uge af gangen og det er muligt vi må bede om hjælp fra nogle af vores medlemmer. Det er også lidt vigtigt at vore gæster kan få kontakt med os, vedrørende evt. spørgsmål eller problemer. Og så skal vi se at få løst problemet omkring netadgang for vores gæstesejlere! Inden vi sådan rigtigt kan komme i gang skal vi have ordnet klubhuset og omgivelserne, flere af vores medlemmer har igennem årene specialiseret sig i/på områder, som vinduespudsning, køkkenet, herretoilettet, El-standere mv. Så vi håber på at de sædvanlige kompetente og nye medlemmer møder op tirsdag den 22. april kl. 16, gerne med egne remedier! Jeg håber skiltene bliver brugt flittigt i den nye sæson til glæde for medlemmer, gæstesejlere og Vikingen. Go` tur Ole S. 6

7 Vikingens aktivitetskalender 2014 Tirsdag d. 22. april kl. 16 til kl. ca. 18: Rengøring af klubhus mm. Lørdag d. 26. april kl. 13, standerhejsning, aftenfest kl. 18. Prisen for festen er 200 kr. og tilmelding er nødvendig. Drikkevarer, egen regning. Tirsdag d. 6. maj: Første forårskapsejlads. Pinsestævne d juni: Kapsejlads Femø rundt, pinsedag tilmelding! Der bliver tændt op i grillen lørdag og søndag aften til fælles spisning og socialt samvær, Pinselørdag aktiviteter på havnen for børn med forældre, bedsteforældre, oldeforældre og gode venner! Tirsdag d. 10. juni: Sidste forårskapsejlads. Tirsdag d. 12. august: Første efterårskapsejlads. Weekenden d. 16. og 17. august: Nysted tur. Lørdag eftermiddag er der fælles aktivitet og om aftenen fælles grill. Der opkræves fælles havnepenge, fredag til lørdag og lørdag til søndag. Weekenden d. 13. og 14. september: Sundsejlads. Der er grill lørdag aften for alle Vikingens medlemmer. Tirsdag d. 16. september: Sidste efterårskapsejlads. Lørdag d. 1. november kl. 13: Standernedtagning. Efterfølgende arrangement, kan bl.a. ses på hjemmesiden til den tid. Tirsdag d. 18. november kl. 19: Medlemsaften i klubhuset. Der er selvfølgelig ud over de officielle arrangementer, spontane ture f.eks. den meget succesfulde SJATTUR m.v. Ungdomsafdelingen: Sejler en gang om ugen og deltager i stævner, Se nærmere på vores hjemmeside! Hold dig orienteret på hjemmesiden om arrangementerne, indhold, tilmelding, pris og evt. ændring af stedet for afholdelse mm. Meld dig til arrangementerne i god tid og i de fleste tilfælde senest en uge før! 7

8 Sejlforeningen Vikingens bestyrelse Formand: Heinz Browa, , Næstform.: Nikolaj Kirk Andersen, , Kasserer: Martin Sønderskov , Sekretær: Ole Simonsen, , Best.medl.: Klaus Møller, , Best.medl.: Michael Hammer Hansen, , Best.medl.: Ulla Klimt, , Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F. Postboks 268, Nykøbing F Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen, , Sejlerskolen: Jimmy Madsen, , Kapsejladsudv.: Niels Thal Jensen, , Finn Poulsen, , Hans Jørgen Kristiansen Tirsdagspiger: Måltagning og resultater mm, Ulla Klimt, Dorte Simonsen, og Flemming Hansen. Klubmåler: Broerne: Klubhuset: Tovholdere: Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa. Broplan, Heinz Browa, , Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, Klaus Møller, , Standerhejsning Ulla Klimt, Pinsestævne Kapsejladsudv. Nystedturen Carl Erik Hansen, Sundsejlads Kapsejladsudv. Standernedtagning Niels Thal Jensen, Medlemsmøde bestyrelsen. Hjemmesiden: Hostmaster: Ole Hovmand, , Vikingen O.S./

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 27. Årgang. Nr. 4 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2014 37. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB BREAKING NEWS: Se side 25 Nostalgi: Lemvig Sejlklub og Lemvig Roklub i oktober 1975 1 Foto: KKW 2 SPRØJTEN Klubblad for Lemvig Sejlklub

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere