Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet"

Transkript

1 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich henvendte sig i april måned. Hun ønskede at donere et maleri af Ova r- taci til Ste no Museet. At modtage gaver til Museet er en glæde, selv om en donation undertiden er forbundet med et stort arbejde. Genstande skal udvælges ud fra deres relevans for nutiden og fremtiden. De skal registreres, måske konserveres og udforskes. Endelig er hver eneste kvadratmeter i udstilling og magasin forbundet med udgifter til el, varme og rengøring. Ovartaci er i vide kunst- og psykiatriske kredse kendt som den patient, der i en menneskealder var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus. Under kyndig vejledning af overlæge Johannes Nielsen fik Ovartaci lov til at udfolde sine kunstneriske talenter, og han udførte en lang række spændende skulpturer og malerier, hvoraf de fleste er udstillet i Museet på Psykiatrisk Hospital i Århus. Frk. Ovartaci iført hvid hætte og højhælede sko. (Foto: Hanne Teglhus) Frk. Ovartaci er et 212 cm højt oliemaleri af en meget langstrakt, slank kvindefigur. Maleriet er udført på et aflagt, sammensyet lagen, der stammer fra hospitalet. Der knytter sig ydermere en særlig historie til maleriet. Ursula Friedrich var ansat på den afdeling, hvor Ovartaci var indlagt. Da hun blev gravid, fulgte Ovartaci med stor interesse den forestående fødsel, og han forestillede sig, at Ursula Friedrich ville få en datter. Til Ovartacis skuffelse fødte hun imidlertid en søn, hvorefter han i frustration gav den nybagte mor et maleri. Hun skulle have en datter og fik så en af Ovartacis egne døtre, Frk. Ovartaci, som han skrev øverst på maleriet. Ovartacis dyrkelse af det kvindelige kom ikke bare til udtryk i hans ønsker og malerier. Han klædte sig ofte i kvindetøj, og hans kunstnernavn, Ovartaci, kan have være inspireret af ordet ovarie. Frk. Ovartaci skal nu konserveres og senere udstilles. ms&ht

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Plakatkonkurrence giv os en god idé Steno Museets Venner ønsker at blive mere synlig og udskriver en konkurrence. Steno Museets Venner har eksisteret som forening siden 1981 i de første mange år under navnet Videnskabshistorisk Museums Venner. Fore ningen har fra sin dannelse haft som formål at yde støtte til Museet, dels økonomisk, dels gennem andre aktiviteter. I de senere år har foreningen kun haft ringe muligheder for at støtte Museet økonomisk, men har så gennem bogudgivelser og udgivelse af medlems- og orienteringsbladet Stenomusen fortløbende kunnet stimulere interessen for Museet og dets aktiviteter, ligesom alle foreningens medlemmer må formodes at være gode ambassadører for Museet. Efter indvielsen af Steno Museet i 1994 fik foreningen ikke blot et nyt navn, men fik også mulighed for at tilbyde sine medlemmer en markant forøgelse af medlemsgoderne. Det årlige kontingent er på 120 kr. for enkeltpersoner, og dette beløb kan hurtigt tjenes hjem af besøg på Museet. Mere idealistisk er et medlemsskab af foreningen i sig selv en støtte til Museet. Medlemsgoderne Årlig boggave, normalt af foreningens egne udgivelser. Stenomusen med orientering om aktiviteter på Steno Museet frit tilsendt. Desuden giver personligt medlemskab: gratis adgang til Museet 10% rabat ved køb i museumsbutikken 10 kr. i rabat til planetarieforestillinger. 2

3 En plakat skal synliggøre Medlemstallet i Steno Museets Venner har været ret stabilt gennem mange år, men tallet kunne sagtens værre endnu større. Tidligere tiltag for at øge medlemstallet har ikke haft nogen videre effekt. I et forsøg på at blive mere synlig og naturligvis med det konkrete formål at øge medlemstallet ønsker Steno Museets Venner et flot og kreativt blikfang. Steno Museet har sit eget, velkendte logo det har Steno Museets Venner desværre ikke, men ideer hertil modtages gerne. For nærværende vil bestyrelsen dog udelukkende satse på at få fremstillet en stor plakat, der kan informere om foreningen og medlemsfordelene. Vi beder hertil om læsernes hjælp, idet vi udskriver en plakatkonkurrence. Det vil være naturligt, at plakatens indhold relatererer til videnskabshistorie, medicinhistorie og til Steno Museet. Plakaten tænkes ophængt i museets forhal og bør være udformet, så den måske i formindsket udgave kan bruges som blikfang andre relevante steder. Plakaten skal være visuelt indbydende og kun indeholde lidt tekst, idet vi tænker os, at der under plakaten vil være anbragt foldere, der mere indgående fortæller om Steno Museets Venner. Konkurrencebetingelser Plakaten skal være farvestrålende og i øvrigt overholde følgende betingelser: Formatet skal være A2. Plakatens motiver skal relatere sig til Steno Museet og/eller videnskabshistorie og medicinhistorie. Ud over foreningens navn skal plakaten Plakat med fint blinkfang. Fra Museets særudstilling også indeholde en tekst med medlemsfordelene. Hvis du har en kunstnerisk åre eller blot en god ide, så find pennen, penslen eller computeren frem og giv os et eller flere bud på, hvordan plakaten bør se ud. Den endelige version af plakaten vil evt. blive udført af en professionel. Indsend eller indlever dit forslag til et medlem af bestyrelsen, eller aflever det i butikken senest 30. september 2005, husk at anføre navn, adresse, og tlf. Konkurrencen er åben for alle. Præmie Steno Museets Venner udsætter en præmiesum på i alt 1000 kr. til indkøb i Steno Museets butik. Såfremt vi kombinerer flere af de indkomne forslag, fordeles beløbet mellem bidragyderne. sø 3

4 Vand alle Vegne Det er Museets sko le stue, som i fire måneder lægger lokale til denne særudstilling, hvis emne er vand. Ideen til dette emne stammer fra en lærebog til gymnasiet, som udkommer i august måned. Udstillingen vil fra den 16. januar 2006 være at se på Orion Planetariet i Jels Udstillingen involverer forsk ning fra seksten forskere på universitetet og vil behandle emner som vands kemiske og fysiske egenskaber, vand i hjernen, vand og lyd, brintteknologi og havforskning. Udstillingsansvarlig er Rikke Schmidt Kjærgaard. Udstillingen åbnes af rektor fredag den 2. september kl. 14. nb Udstilling om vand og aktuel forskning knyttet til vand. Den 2. september åbner en lille særudstilling i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. 4

5 Torvet i Inspiratoriet. KHR arkitekter. Nu bygger vi I 2008 åbner Aarhus Universitet et naturvidenskabeligt udstillings- og læringscenter et INSPIRATORIUM. Centrets formål er at bidrage til en naturvidenskabelig dannelse ved at skabe en bred forståelse for og af natur- og lægevidenskab. Målet nås ved at lave udstillinger og publikumsaktiviteter, der på en engagerende måde lægger vægt på natur- og lægevidenskabens udviklingshistorie, metoder og resultater. Derved understreges disse videnskabers indflydelse på den kulturelle, sociale og teknologiske udvikling. Torvet bliver et centralt rum Det 2000 m 2 store INSPIRATORIUM etableres som en underjordisk udvidelse af Steno Museet. Det centrale rum bliver Torvet, hvortil der vil være adgang fra Steno Museets foyer. På Torvet bliver der rige muligheder for at lave demonstrationer og eksperimenter, rollespil om historiske eller aktuelle videnskabelige kontroverser, foredrag, høringer, videnskabscaféer og andre aktiviteter, som inddrager publikum i dialog med forskere og forskningsformidlere. 5

6 Fra Torvet bliver der adgang til udstillingssalene. Der bliver fire sale på hver m 2 til basisudstillinger. Endvidere etableres der et åbent magasin på 150 m 2, hvor nogle af Museets videnskabshistoriske klenodier kan præsenteres. Der indrettes endvidere en sal til mindre børn. Her vil de kunne tumle med spændende forsøg og opstillinger. Endelig bygges et særlig sikret og klimareguleret lokale på godt 200 m 2 til særudstillinger. Oplevelser med perspektiv De nye udstillinger kombinerer den traditionelle kulturhistoriske museumsudstilling med hands-on opstillinger og andre aktiviteter, som er typiske for science centre. På denne måde sættes oplevelse og interaktivitet ind i en historisk og kulturel sammenhæng, som kan skabe perspektiv i oplevelsen. Derved fører de mange aktiviteter til refleksion og ny læring. Målet er således ikke blot hands-on, men også minds-on. En projektgruppe står bag INSPIRATORIET tegnes af arkitektfirmaet KHR AS, som er et af Danmarks største arkitektfirmaer. Udstillingerne planlægges af en projektgruppe med tilknytning til Steno Museet. Den trækker på Steno Instituttets ekspertise i videnskabshistorie, didaktik, videnskabskommunikation og erfaring i at 6

7 indrette udstillinger. I forbindelse med idéudviklingen af de nye udstillinger er der etableret kontakt til nogle af verdens føren de videnskabsmuseer. Endelig er projektgruppen i den enestående situation, at Museet bag sig har nogle af de største og mest aktive natur- og lægevidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark. Færdigt i 2007 For at sikre den idémæssige og praktiske kvalitet af INSPIRATORIETS mange interaktive opstillinger er der etableret et samarbejde med Experimentarium i København, som internationalt er blandt de førende på dette felt. Bygningen af INSPIRATORIET og ombygninger i Steno Museet er budgetteret til 46 mio. kroner, som er tilvejebragt fra Lundbeck Fonden, Villum Kann Rasmussen Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Århus Amt og Aarhus Universitet. Til indretningen er der foreløbigt 10 mio. kroner. Det forventes, at byggeriet går i gang i marts 2006 og vil være færdigt i sommeren Derefter kan monteringen af udstillingerne påbegyndes, således at INSPIRATORIET kan slå dørene op i Hermed åbnes et kraftcenter for videnskabskommunikation til glæde for byens borgere, gæster, turister og ikke mindst for børn og unge under uddannelse. kmp Ovenlyset til Torvet set fra Parken. KHR arkitekter. 7

8 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Onsdag den 30.marts 2005 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen og forslog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at minde om de tre områder, hvorigennem foreningens arbejde manifesteres: a) Økonomisk støtte til museet. b) Bogudgivelser. c) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. ad a) Der er i årets løb ikke givet egentlige tilskud til museet. Der er dog ydet indirekte økonomisk støtte, idet overskuddet fra salget af foreningens bogudgivelser tilfalder museet. ad b) Foreningen har en række bogprojekter i gang. Nogle titler i bogkataloget er tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, om bogen skal genoptrykkes. Bestyrelsen skal diskutere en ide til en ny bog. Bogen skal bestå af ti kapitler á ca. ti sider. Hvert kapitel skal rumme historien om en stor opdagelse fra det 20. århundrede. Der vælges et eksempel fra hvert årti. I tilknytning til sin redegørelse for foreningens bogprojekter gav formanden ud- 8 tryk for det ønske, at museet i forbindelse med de kommende års store ændringer i endnu højere grad vil kunne inddrages i undervisning på alle niveauer. Bjarning Grøn ser foreningens bogudgivelser som en del heraf. Foreningen kan iværksætte produktion af bøger på det rigtige niveau og med kort produktionstid. ad c) Der er i det forløbne år udgivet 4 numre af Stenomusen. Stenomusen er foreningens væsentligste bidrag til museet. Det er et værdifuldt talerør for Museet og dets medarbejdere. Bladet er desuden en nyttig informationskilde for foreningens medlemmer og for besøgende på Museet. Stenomusen findes i en papirudgave og i en web-udgave på Museets hjemmeside. Bjarning Grøn omtalte foreningens kontakt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, har tilkendegivet, at han er villig til at indtræde som suppleant i bestyrelsen for Steno Museets Venner. Der er i det forløbne år afholdt 2 møder i foreningens bestyrelse. Bjarning Grøn takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Han rettede en særlig tak til Poul Gade for hans store arbejde med at varetage foreningens økonomi og til Knud Erik Sørensen for hans store indsats i forbindelse med udgivelse af Stenomusen. Efter en kort diskussion om foreningens bogudgivelser konkluderede ordstyreren, at bestyrelsen må arbejde videre med dette emne. Derefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

9 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt. Han kommenterede det reviderede regnskab for 2004, idet han redegjorde for de enkelte poster på regnskabets indtægts- og udgiftsside. Der er et overskud på regnskabet for 2004 på kr. Det skyldes først og fremmest, at der i 2004 ikke har været udgifter til bogtryk eller direkte tilskud til Museet. Desuden har flere medlemmer end sædvanligt betalt kontingent for 2005 i december Poul Gade bemærkede, at revisoren ikke har haft kommentarer til regnskabet. Poul Gade oplyste, at foreningen i øjeblikket har 346 medlemmer. Heraf er der 182 enkeltmedlemmer, og 88 er medlemmer som par. Der er desuden 69 livsvarige medlemmer og 5 institutionsmedlemskaber. Der har i årets løb har været en medlemstilgang på 36 og en afgang på 19. Poul Gade omtalte endvidere restoplagene af foreningens bogudgivelser. De store restoplag på nogle titler skyldes, at der ved bogtryk skal trykkes store oplag for at opnå en lav enhedspris. Regnskabet for 2004 blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Vedtægtsændringer Bjarning Grøn begrundede forslaget om bortfald af 5 i vedtægterne for Steno Museets Venner. 5 er forældet, idet der ikke med de ændrede ejerskabsforhold for Museet findes en særskilt bestyrelse for Museet. Kurt Møller Pedersen gjorde opmærksom på, at der er planer om at oprette et museumsråd for Steno Museet, og at Steno Museets Venner kan forvente at blive tilbudt repræsentation i dette råd. Kurt Møller Pedersen foreslog derfor, at 5 opretholdes. Knud Erik Sørensen og Hans Buhl argumenterede for fjernelse af 5. Paragraffen er overflødig, og en lignende bestemmelse kan indsættes i bestyrelsens forretningsorden, hvis det viser sig nødvendigt. Kurt Møller Pedersen frafaldt herefter sit forslag. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag, og ordstyreren konkluderede, at 5 er fjernet fra foreningens vedtægter. 5. Kontingent Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlemmer, 180 kr. for par, kr. for et livsvarigt medlemskab og min. 200 kr. for institutioner. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 6. Orientering om aktiviteter på Museet Kurt Møller Pedersens orientering fokuserede specielt på Museets ejerskabsforhold og byggeplanerne omkring Museet. Indtil den 1. januar 2004 var Museet en selvejende institution. Museet er nu en del af Det naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den 1. september oprettedes Steno Instituttet bestående af Steno Museet, Institut for Videnskabshistorie og Center for Naturfagenes Didaktik. Keld Nielsen er leder af Steno Instituttet. Hver enkelt af de oprindelige institutioner har sin egen ledelse. Museets byggeplaner omfatter en udvidelse på m 2. Budgettet for byggeriet er 43 mio. kr. til et underjordisk nybyggeri og 3 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger. Kurt Møller Pedersen beskrev 9

10 det planlagte byggeri nærmere og forklarede om nogle af de aktivitetsmuligheder, som vil være til stede inden for Museets udvidede rammer herunder også, hvordan de nuværende bygninger tænkes anvendt fremover. Hans Buhl gjorde rede for de ideer, der er omkring fremtidige udstillinger på Museet. Museet skal i højere grad fremstå som en kombination af et eksperimentarium og et videnskabshistorisk museum. Nogle af udstillingerne skal rumme en større integration mellem disse to aspekter, og der skal lægges vægt på en mere formidlingsmæssig tilgang i udstillingerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Bjarning Grøn, Poul Gade og Palle Tofthøj Nielsen. Alle var villige til at fortsætte og blev genvalgt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, er villig til at indtræde som suppleant. Han blev valgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt Kurt Møller Pedersen takkede foreningen for støtte og engagement i Museets arbejde. ptn Efter generalforsamlingen viste museumsinspektør Hans Buhl rundt i Museets flotte særudstilling Fra land til kort. 10 Forskningens døgn Videnskabsminister Helge Sander udnævnte 12. maj til Forskningens døgn i hele Danmark, og Aarhus Universitet var rammen om mange arrangementer denne dag. Planetariet bød om eftermiddagen på foredrag af professor Katherine Richardson: Livet ombord på et forskningsskib. Om aftenen blev vist forestillingen Stjernemusik og Planetdans, hvorefter professor Jørgen Christensen-Dalsgaard holdt et uddybende foredrag om ultralydscanning af stjernerne. Museet var åbent til kl. 21, og 83 fandt vej til Museet. Af disse var cirka halvdelen til foredragene. arj

11 En fødselsdagshilsen fra Hubble rumteleskopet Med dette nummer af Stenomusen følger en DVD om Hubble rumteleskopet. Planetariet ønsker god fornøjelse med gaven. STENOMUSEN Kære medlemmer af Steno Museets Venner. Søndag den 24. april fyldte Hubble Rumteleskopet 15 år, og det fejrede den europæiske rumfartsstyrelse ESA med udgivelsen af medsendte DVD. Som I kan se, har dagbladet Politiken, Tycho Brahe Planetarium og Danmarks Rumcenter sponsoreret de danske DVDer. Vi har udsendt DVDer fra Museet, og Orion Planetariet har udsendt ca. 900 i samarbejde med de forskellige Amtscentre for Undervisning i hele Jylland. De fleste af Amtscentrene var endda så samarbejdsvillige, at det kunne ske uden udgifter for os. Det betyder, at samtlige skoler og andre undervisningsinstitutioner med naturfagsundervisning nu har et eksemplar. Desuden har adskillige lærere og andre selv afhentet en DVD i museumsbutikken. Hvad sker der med Hubble i fremtiden? Kort tid efter opsendelsen opdagede man, at teleskopet, på trods af fremragende billeder, ikke kunne stilles helt skarpt. En menneskelig fejl ved slibningen af hovedspejlet havde forårsaget en bygningsfejl. Men lige som vi kan korrigere sådanne fejl ved hjælp af briller, fik rumteleskopet også monteret en brille ved det første servicebesøg, hvor astronauter fra rumfærgen skiftede dele ud og gav hele rumteleskopet et serviceeftersyn. Det har teleskopet fået flere gange si- Rumteleskopet. (Tegning: NASA) den, men efter ulykken i 2003 med rumfærgen Columbia er det nok slut. NASA ønsker ikke længere at bruge rumfærgerne til andet end ture til rumstationen ISS, og et forslag om at sende en servicerobot op til Hubble ser ud til at være opgivet på grund af prisen. I de seneste dage har der dog været forlydender om, at NASAs nyudnævnte administrator alligevel vil gøre noget for den gamle arbejdshest. Om og hvad det bliver, vil fremtiden vise. Der er nu så mange tekniske problemer med teleskopet, at man forventer, at det vil holde op med at fungere inden for de næste par år, hvis der ikke gøres noget. Følg selv med i dramaet, f.eks. på netsiderne www. spacetelescope.org eller org. ojk 11

12 oktober Steno Museet september Steno Museet Fra fredag 8. oktober 2004 Særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Tirsdag 21. juni søndag 14. august Sommerferie på Steno Museet: Leg med eksperimenter. Forestillinger i planetariet kl. 11, kl. 13 og kl. 14. K A L E N D E R Onsdag 22. juni kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 21. juli kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens himmel og musik under stjernerne. Fredag 19. august kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Hercules og de 12 opgaver. En af de mange fortællinger om stjernebilledet Hercules og musik under stjernerne. Fredag 2. september Åbning af særudstilling om vand i Museets skolestue i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Lørdag 17. september kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: udflugt til museer i Herning. Søndag 18. september kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Høstmåne og Jægermåne. Om krøller på månens bane og sådan noget. Lidt musik. Traditionen med fuldmåneaftenerne i planetariet fortsætter, og program frem til sommeren 2006 ligger i museumsbutikken eller på Der er forestilling de pågældende aftener kl. 20 og kl , og det anbefales at bestille billetter. Det koster 60 kr. pr. billet. Indlagt i dette dette nummer nummer 12

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere