Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet"

Transkript

1 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich henvendte sig i april måned. Hun ønskede at donere et maleri af Ova r- taci til Ste no Museet. At modtage gaver til Museet er en glæde, selv om en donation undertiden er forbundet med et stort arbejde. Genstande skal udvælges ud fra deres relevans for nutiden og fremtiden. De skal registreres, måske konserveres og udforskes. Endelig er hver eneste kvadratmeter i udstilling og magasin forbundet med udgifter til el, varme og rengøring. Ovartaci er i vide kunst- og psykiatriske kredse kendt som den patient, der i en menneskealder var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus. Under kyndig vejledning af overlæge Johannes Nielsen fik Ovartaci lov til at udfolde sine kunstneriske talenter, og han udførte en lang række spændende skulpturer og malerier, hvoraf de fleste er udstillet i Museet på Psykiatrisk Hospital i Århus. Frk. Ovartaci iført hvid hætte og højhælede sko. (Foto: Hanne Teglhus) Frk. Ovartaci er et 212 cm højt oliemaleri af en meget langstrakt, slank kvindefigur. Maleriet er udført på et aflagt, sammensyet lagen, der stammer fra hospitalet. Der knytter sig ydermere en særlig historie til maleriet. Ursula Friedrich var ansat på den afdeling, hvor Ovartaci var indlagt. Da hun blev gravid, fulgte Ovartaci med stor interesse den forestående fødsel, og han forestillede sig, at Ursula Friedrich ville få en datter. Til Ovartacis skuffelse fødte hun imidlertid en søn, hvorefter han i frustration gav den nybagte mor et maleri. Hun skulle have en datter og fik så en af Ovartacis egne døtre, Frk. Ovartaci, som han skrev øverst på maleriet. Ovartacis dyrkelse af det kvindelige kom ikke bare til udtryk i hans ønsker og malerier. Han klædte sig ofte i kvindetøj, og hans kunstnernavn, Ovartaci, kan have være inspireret af ordet ovarie. Frk. Ovartaci skal nu konserveres og senere udstilles. ms&ht

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Plakatkonkurrence giv os en god idé Steno Museets Venner ønsker at blive mere synlig og udskriver en konkurrence. Steno Museets Venner har eksisteret som forening siden 1981 i de første mange år under navnet Videnskabshistorisk Museums Venner. Fore ningen har fra sin dannelse haft som formål at yde støtte til Museet, dels økonomisk, dels gennem andre aktiviteter. I de senere år har foreningen kun haft ringe muligheder for at støtte Museet økonomisk, men har så gennem bogudgivelser og udgivelse af medlems- og orienteringsbladet Stenomusen fortløbende kunnet stimulere interessen for Museet og dets aktiviteter, ligesom alle foreningens medlemmer må formodes at være gode ambassadører for Museet. Efter indvielsen af Steno Museet i 1994 fik foreningen ikke blot et nyt navn, men fik også mulighed for at tilbyde sine medlemmer en markant forøgelse af medlemsgoderne. Det årlige kontingent er på 120 kr. for enkeltpersoner, og dette beløb kan hurtigt tjenes hjem af besøg på Museet. Mere idealistisk er et medlemsskab af foreningen i sig selv en støtte til Museet. Medlemsgoderne Årlig boggave, normalt af foreningens egne udgivelser. Stenomusen med orientering om aktiviteter på Steno Museet frit tilsendt. Desuden giver personligt medlemskab: gratis adgang til Museet 10% rabat ved køb i museumsbutikken 10 kr. i rabat til planetarieforestillinger. 2

3 En plakat skal synliggøre Medlemstallet i Steno Museets Venner har været ret stabilt gennem mange år, men tallet kunne sagtens værre endnu større. Tidligere tiltag for at øge medlemstallet har ikke haft nogen videre effekt. I et forsøg på at blive mere synlig og naturligvis med det konkrete formål at øge medlemstallet ønsker Steno Museets Venner et flot og kreativt blikfang. Steno Museet har sit eget, velkendte logo det har Steno Museets Venner desværre ikke, men ideer hertil modtages gerne. For nærværende vil bestyrelsen dog udelukkende satse på at få fremstillet en stor plakat, der kan informere om foreningen og medlemsfordelene. Vi beder hertil om læsernes hjælp, idet vi udskriver en plakatkonkurrence. Det vil være naturligt, at plakatens indhold relatererer til videnskabshistorie, medicinhistorie og til Steno Museet. Plakaten tænkes ophængt i museets forhal og bør være udformet, så den måske i formindsket udgave kan bruges som blikfang andre relevante steder. Plakaten skal være visuelt indbydende og kun indeholde lidt tekst, idet vi tænker os, at der under plakaten vil være anbragt foldere, der mere indgående fortæller om Steno Museets Venner. Konkurrencebetingelser Plakaten skal være farvestrålende og i øvrigt overholde følgende betingelser: Formatet skal være A2. Plakatens motiver skal relatere sig til Steno Museet og/eller videnskabshistorie og medicinhistorie. Ud over foreningens navn skal plakaten Plakat med fint blinkfang. Fra Museets særudstilling også indeholde en tekst med medlemsfordelene. Hvis du har en kunstnerisk åre eller blot en god ide, så find pennen, penslen eller computeren frem og giv os et eller flere bud på, hvordan plakaten bør se ud. Den endelige version af plakaten vil evt. blive udført af en professionel. Indsend eller indlever dit forslag til et medlem af bestyrelsen, eller aflever det i butikken senest 30. september 2005, husk at anføre navn, adresse, og tlf. Konkurrencen er åben for alle. Præmie Steno Museets Venner udsætter en præmiesum på i alt 1000 kr. til indkøb i Steno Museets butik. Såfremt vi kombinerer flere af de indkomne forslag, fordeles beløbet mellem bidragyderne. sø 3

4 Vand alle Vegne Det er Museets sko le stue, som i fire måneder lægger lokale til denne særudstilling, hvis emne er vand. Ideen til dette emne stammer fra en lærebog til gymnasiet, som udkommer i august måned. Udstillingen vil fra den 16. januar 2006 være at se på Orion Planetariet i Jels Udstillingen involverer forsk ning fra seksten forskere på universitetet og vil behandle emner som vands kemiske og fysiske egenskaber, vand i hjernen, vand og lyd, brintteknologi og havforskning. Udstillingsansvarlig er Rikke Schmidt Kjærgaard. Udstillingen åbnes af rektor fredag den 2. september kl. 14. nb Udstilling om vand og aktuel forskning knyttet til vand. Den 2. september åbner en lille særudstilling i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. 4

5 Torvet i Inspiratoriet. KHR arkitekter. Nu bygger vi I 2008 åbner Aarhus Universitet et naturvidenskabeligt udstillings- og læringscenter et INSPIRATORIUM. Centrets formål er at bidrage til en naturvidenskabelig dannelse ved at skabe en bred forståelse for og af natur- og lægevidenskab. Målet nås ved at lave udstillinger og publikumsaktiviteter, der på en engagerende måde lægger vægt på natur- og lægevidenskabens udviklingshistorie, metoder og resultater. Derved understreges disse videnskabers indflydelse på den kulturelle, sociale og teknologiske udvikling. Torvet bliver et centralt rum Det 2000 m 2 store INSPIRATORIUM etableres som en underjordisk udvidelse af Steno Museet. Det centrale rum bliver Torvet, hvortil der vil være adgang fra Steno Museets foyer. På Torvet bliver der rige muligheder for at lave demonstrationer og eksperimenter, rollespil om historiske eller aktuelle videnskabelige kontroverser, foredrag, høringer, videnskabscaféer og andre aktiviteter, som inddrager publikum i dialog med forskere og forskningsformidlere. 5

6 Fra Torvet bliver der adgang til udstillingssalene. Der bliver fire sale på hver m 2 til basisudstillinger. Endvidere etableres der et åbent magasin på 150 m 2, hvor nogle af Museets videnskabshistoriske klenodier kan præsenteres. Der indrettes endvidere en sal til mindre børn. Her vil de kunne tumle med spændende forsøg og opstillinger. Endelig bygges et særlig sikret og klimareguleret lokale på godt 200 m 2 til særudstillinger. Oplevelser med perspektiv De nye udstillinger kombinerer den traditionelle kulturhistoriske museumsudstilling med hands-on opstillinger og andre aktiviteter, som er typiske for science centre. På denne måde sættes oplevelse og interaktivitet ind i en historisk og kulturel sammenhæng, som kan skabe perspektiv i oplevelsen. Derved fører de mange aktiviteter til refleksion og ny læring. Målet er således ikke blot hands-on, men også minds-on. En projektgruppe står bag INSPIRATORIET tegnes af arkitektfirmaet KHR AS, som er et af Danmarks største arkitektfirmaer. Udstillingerne planlægges af en projektgruppe med tilknytning til Steno Museet. Den trækker på Steno Instituttets ekspertise i videnskabshistorie, didaktik, videnskabskommunikation og erfaring i at 6

7 indrette udstillinger. I forbindelse med idéudviklingen af de nye udstillinger er der etableret kontakt til nogle af verdens føren de videnskabsmuseer. Endelig er projektgruppen i den enestående situation, at Museet bag sig har nogle af de største og mest aktive natur- og lægevidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark. Færdigt i 2007 For at sikre den idémæssige og praktiske kvalitet af INSPIRATORIETS mange interaktive opstillinger er der etableret et samarbejde med Experimentarium i København, som internationalt er blandt de førende på dette felt. Bygningen af INSPIRATORIET og ombygninger i Steno Museet er budgetteret til 46 mio. kroner, som er tilvejebragt fra Lundbeck Fonden, Villum Kann Rasmussen Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Århus Amt og Aarhus Universitet. Til indretningen er der foreløbigt 10 mio. kroner. Det forventes, at byggeriet går i gang i marts 2006 og vil være færdigt i sommeren Derefter kan monteringen af udstillingerne påbegyndes, således at INSPIRATORIET kan slå dørene op i Hermed åbnes et kraftcenter for videnskabskommunikation til glæde for byens borgere, gæster, turister og ikke mindst for børn og unge under uddannelse. kmp Ovenlyset til Torvet set fra Parken. KHR arkitekter. 7

8 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Onsdag den 30.marts 2005 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen og forslog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at minde om de tre områder, hvorigennem foreningens arbejde manifesteres: a) Økonomisk støtte til museet. b) Bogudgivelser. c) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. ad a) Der er i årets løb ikke givet egentlige tilskud til museet. Der er dog ydet indirekte økonomisk støtte, idet overskuddet fra salget af foreningens bogudgivelser tilfalder museet. ad b) Foreningen har en række bogprojekter i gang. Nogle titler i bogkataloget er tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, om bogen skal genoptrykkes. Bestyrelsen skal diskutere en ide til en ny bog. Bogen skal bestå af ti kapitler á ca. ti sider. Hvert kapitel skal rumme historien om en stor opdagelse fra det 20. århundrede. Der vælges et eksempel fra hvert årti. I tilknytning til sin redegørelse for foreningens bogprojekter gav formanden ud- 8 tryk for det ønske, at museet i forbindelse med de kommende års store ændringer i endnu højere grad vil kunne inddrages i undervisning på alle niveauer. Bjarning Grøn ser foreningens bogudgivelser som en del heraf. Foreningen kan iværksætte produktion af bøger på det rigtige niveau og med kort produktionstid. ad c) Der er i det forløbne år udgivet 4 numre af Stenomusen. Stenomusen er foreningens væsentligste bidrag til museet. Det er et værdifuldt talerør for Museet og dets medarbejdere. Bladet er desuden en nyttig informationskilde for foreningens medlemmer og for besøgende på Museet. Stenomusen findes i en papirudgave og i en web-udgave på Museets hjemmeside. Bjarning Grøn omtalte foreningens kontakt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, har tilkendegivet, at han er villig til at indtræde som suppleant i bestyrelsen for Steno Museets Venner. Der er i det forløbne år afholdt 2 møder i foreningens bestyrelse. Bjarning Grøn takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Han rettede en særlig tak til Poul Gade for hans store arbejde med at varetage foreningens økonomi og til Knud Erik Sørensen for hans store indsats i forbindelse med udgivelse af Stenomusen. Efter en kort diskussion om foreningens bogudgivelser konkluderede ordstyreren, at bestyrelsen må arbejde videre med dette emne. Derefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

9 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt. Han kommenterede det reviderede regnskab for 2004, idet han redegjorde for de enkelte poster på regnskabets indtægts- og udgiftsside. Der er et overskud på regnskabet for 2004 på kr. Det skyldes først og fremmest, at der i 2004 ikke har været udgifter til bogtryk eller direkte tilskud til Museet. Desuden har flere medlemmer end sædvanligt betalt kontingent for 2005 i december Poul Gade bemærkede, at revisoren ikke har haft kommentarer til regnskabet. Poul Gade oplyste, at foreningen i øjeblikket har 346 medlemmer. Heraf er der 182 enkeltmedlemmer, og 88 er medlemmer som par. Der er desuden 69 livsvarige medlemmer og 5 institutionsmedlemskaber. Der har i årets løb har været en medlemstilgang på 36 og en afgang på 19. Poul Gade omtalte endvidere restoplagene af foreningens bogudgivelser. De store restoplag på nogle titler skyldes, at der ved bogtryk skal trykkes store oplag for at opnå en lav enhedspris. Regnskabet for 2004 blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Vedtægtsændringer Bjarning Grøn begrundede forslaget om bortfald af 5 i vedtægterne for Steno Museets Venner. 5 er forældet, idet der ikke med de ændrede ejerskabsforhold for Museet findes en særskilt bestyrelse for Museet. Kurt Møller Pedersen gjorde opmærksom på, at der er planer om at oprette et museumsråd for Steno Museet, og at Steno Museets Venner kan forvente at blive tilbudt repræsentation i dette råd. Kurt Møller Pedersen foreslog derfor, at 5 opretholdes. Knud Erik Sørensen og Hans Buhl argumenterede for fjernelse af 5. Paragraffen er overflødig, og en lignende bestemmelse kan indsættes i bestyrelsens forretningsorden, hvis det viser sig nødvendigt. Kurt Møller Pedersen frafaldt herefter sit forslag. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag, og ordstyreren konkluderede, at 5 er fjernet fra foreningens vedtægter. 5. Kontingent Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlemmer, 180 kr. for par, kr. for et livsvarigt medlemskab og min. 200 kr. for institutioner. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 6. Orientering om aktiviteter på Museet Kurt Møller Pedersens orientering fokuserede specielt på Museets ejerskabsforhold og byggeplanerne omkring Museet. Indtil den 1. januar 2004 var Museet en selvejende institution. Museet er nu en del af Det naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den 1. september oprettedes Steno Instituttet bestående af Steno Museet, Institut for Videnskabshistorie og Center for Naturfagenes Didaktik. Keld Nielsen er leder af Steno Instituttet. Hver enkelt af de oprindelige institutioner har sin egen ledelse. Museets byggeplaner omfatter en udvidelse på m 2. Budgettet for byggeriet er 43 mio. kr. til et underjordisk nybyggeri og 3 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger. Kurt Møller Pedersen beskrev 9

10 det planlagte byggeri nærmere og forklarede om nogle af de aktivitetsmuligheder, som vil være til stede inden for Museets udvidede rammer herunder også, hvordan de nuværende bygninger tænkes anvendt fremover. Hans Buhl gjorde rede for de ideer, der er omkring fremtidige udstillinger på Museet. Museet skal i højere grad fremstå som en kombination af et eksperimentarium og et videnskabshistorisk museum. Nogle af udstillingerne skal rumme en større integration mellem disse to aspekter, og der skal lægges vægt på en mere formidlingsmæssig tilgang i udstillingerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Bjarning Grøn, Poul Gade og Palle Tofthøj Nielsen. Alle var villige til at fortsætte og blev genvalgt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, er villig til at indtræde som suppleant. Han blev valgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt Kurt Møller Pedersen takkede foreningen for støtte og engagement i Museets arbejde. ptn Efter generalforsamlingen viste museumsinspektør Hans Buhl rundt i Museets flotte særudstilling Fra land til kort. 10 Forskningens døgn Videnskabsminister Helge Sander udnævnte 12. maj til Forskningens døgn i hele Danmark, og Aarhus Universitet var rammen om mange arrangementer denne dag. Planetariet bød om eftermiddagen på foredrag af professor Katherine Richardson: Livet ombord på et forskningsskib. Om aftenen blev vist forestillingen Stjernemusik og Planetdans, hvorefter professor Jørgen Christensen-Dalsgaard holdt et uddybende foredrag om ultralydscanning af stjernerne. Museet var åbent til kl. 21, og 83 fandt vej til Museet. Af disse var cirka halvdelen til foredragene. arj

11 En fødselsdagshilsen fra Hubble rumteleskopet Med dette nummer af Stenomusen følger en DVD om Hubble rumteleskopet. Planetariet ønsker god fornøjelse med gaven. STENOMUSEN Kære medlemmer af Steno Museets Venner. Søndag den 24. april fyldte Hubble Rumteleskopet 15 år, og det fejrede den europæiske rumfartsstyrelse ESA med udgivelsen af medsendte DVD. Som I kan se, har dagbladet Politiken, Tycho Brahe Planetarium og Danmarks Rumcenter sponsoreret de danske DVDer. Vi har udsendt DVDer fra Museet, og Orion Planetariet har udsendt ca. 900 i samarbejde med de forskellige Amtscentre for Undervisning i hele Jylland. De fleste af Amtscentrene var endda så samarbejdsvillige, at det kunne ske uden udgifter for os. Det betyder, at samtlige skoler og andre undervisningsinstitutioner med naturfagsundervisning nu har et eksemplar. Desuden har adskillige lærere og andre selv afhentet en DVD i museumsbutikken. Hvad sker der med Hubble i fremtiden? Kort tid efter opsendelsen opdagede man, at teleskopet, på trods af fremragende billeder, ikke kunne stilles helt skarpt. En menneskelig fejl ved slibningen af hovedspejlet havde forårsaget en bygningsfejl. Men lige som vi kan korrigere sådanne fejl ved hjælp af briller, fik rumteleskopet også monteret en brille ved det første servicebesøg, hvor astronauter fra rumfærgen skiftede dele ud og gav hele rumteleskopet et serviceeftersyn. Det har teleskopet fået flere gange si- Rumteleskopet. (Tegning: NASA) den, men efter ulykken i 2003 med rumfærgen Columbia er det nok slut. NASA ønsker ikke længere at bruge rumfærgerne til andet end ture til rumstationen ISS, og et forslag om at sende en servicerobot op til Hubble ser ud til at være opgivet på grund af prisen. I de seneste dage har der dog været forlydender om, at NASAs nyudnævnte administrator alligevel vil gøre noget for den gamle arbejdshest. Om og hvad det bliver, vil fremtiden vise. Der er nu så mange tekniske problemer med teleskopet, at man forventer, at det vil holde op med at fungere inden for de næste par år, hvis der ikke gøres noget. Følg selv med i dramaet, f.eks. på netsiderne www. spacetelescope.org eller org. ojk 11

12 oktober Steno Museet september Steno Museet Fra fredag 8. oktober 2004 Særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Tirsdag 21. juni søndag 14. august Sommerferie på Steno Museet: Leg med eksperimenter. Forestillinger i planetariet kl. 11, kl. 13 og kl. 14. K A L E N D E R Onsdag 22. juni kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 21. juli kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens himmel og musik under stjernerne. Fredag 19. august kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Hercules og de 12 opgaver. En af de mange fortællinger om stjernebilledet Hercules og musik under stjernerne. Fredag 2. september Åbning af særudstilling om vand i Museets skolestue i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Lørdag 17. september kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: udflugt til museer i Herning. Søndag 18. september kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Høstmåne og Jægermåne. Om krøller på månens bane og sådan noget. Lidt musik. Traditionen med fuldmåneaftenerne i planetariet fortsætter, og program frem til sommeren 2006 ligger i museumsbutikken eller på Der er forestilling de pågældende aftener kl. 20 og kl , og det anbefales at bestille billetter. Det koster 60 kr. pr. billet. Indlagt i dette dette nummer nummer 12

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere