Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet"

Transkript

1 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich henvendte sig i april måned. Hun ønskede at donere et maleri af Ova r- taci til Ste no Museet. At modtage gaver til Museet er en glæde, selv om en donation undertiden er forbundet med et stort arbejde. Genstande skal udvælges ud fra deres relevans for nutiden og fremtiden. De skal registreres, måske konserveres og udforskes. Endelig er hver eneste kvadratmeter i udstilling og magasin forbundet med udgifter til el, varme og rengøring. Ovartaci er i vide kunst- og psykiatriske kredse kendt som den patient, der i en menneskealder var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Århus. Under kyndig vejledning af overlæge Johannes Nielsen fik Ovartaci lov til at udfolde sine kunstneriske talenter, og han udførte en lang række spændende skulpturer og malerier, hvoraf de fleste er udstillet i Museet på Psykiatrisk Hospital i Århus. Frk. Ovartaci iført hvid hætte og højhælede sko. (Foto: Hanne Teglhus) Frk. Ovartaci er et 212 cm højt oliemaleri af en meget langstrakt, slank kvindefigur. Maleriet er udført på et aflagt, sammensyet lagen, der stammer fra hospitalet. Der knytter sig ydermere en særlig historie til maleriet. Ursula Friedrich var ansat på den afdeling, hvor Ovartaci var indlagt. Da hun blev gravid, fulgte Ovartaci med stor interesse den forestående fødsel, og han forestillede sig, at Ursula Friedrich ville få en datter. Til Ovartacis skuffelse fødte hun imidlertid en søn, hvorefter han i frustration gav den nybagte mor et maleri. Hun skulle have en datter og fik så en af Ovartacis egne døtre, Frk. Ovartaci, som han skrev øverst på maleriet. Ovartacis dyrkelse af det kvindelige kom ikke bare til udtryk i hans ønsker og malerier. Han klædte sig ofte i kvindetøj, og hans kunstnernavn, Ovartaci, kan have være inspireret af ordet ovarie. Frk. Ovartaci skal nu konserveres og senere udstilles. ms&ht

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i Museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Aase Roland Jacobsen Hanne Teglhus Hans Buhl Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Åbningstider: tirsdag-fredag kl lørdag-søndag kl mandag lukket Plakatkonkurrence giv os en god idé Steno Museets Venner ønsker at blive mere synlig og udskriver en konkurrence. Steno Museets Venner har eksisteret som forening siden 1981 i de første mange år under navnet Videnskabshistorisk Museums Venner. Fore ningen har fra sin dannelse haft som formål at yde støtte til Museet, dels økonomisk, dels gennem andre aktiviteter. I de senere år har foreningen kun haft ringe muligheder for at støtte Museet økonomisk, men har så gennem bogudgivelser og udgivelse af medlems- og orienteringsbladet Stenomusen fortløbende kunnet stimulere interessen for Museet og dets aktiviteter, ligesom alle foreningens medlemmer må formodes at være gode ambassadører for Museet. Efter indvielsen af Steno Museet i 1994 fik foreningen ikke blot et nyt navn, men fik også mulighed for at tilbyde sine medlemmer en markant forøgelse af medlemsgoderne. Det årlige kontingent er på 120 kr. for enkeltpersoner, og dette beløb kan hurtigt tjenes hjem af besøg på Museet. Mere idealistisk er et medlemsskab af foreningen i sig selv en støtte til Museet. Medlemsgoderne Årlig boggave, normalt af foreningens egne udgivelser. Stenomusen med orientering om aktiviteter på Steno Museet frit tilsendt. Desuden giver personligt medlemskab: gratis adgang til Museet 10% rabat ved køb i museumsbutikken 10 kr. i rabat til planetarieforestillinger. 2

3 En plakat skal synliggøre Medlemstallet i Steno Museets Venner har været ret stabilt gennem mange år, men tallet kunne sagtens værre endnu større. Tidligere tiltag for at øge medlemstallet har ikke haft nogen videre effekt. I et forsøg på at blive mere synlig og naturligvis med det konkrete formål at øge medlemstallet ønsker Steno Museets Venner et flot og kreativt blikfang. Steno Museet har sit eget, velkendte logo det har Steno Museets Venner desværre ikke, men ideer hertil modtages gerne. For nærværende vil bestyrelsen dog udelukkende satse på at få fremstillet en stor plakat, der kan informere om foreningen og medlemsfordelene. Vi beder hertil om læsernes hjælp, idet vi udskriver en plakatkonkurrence. Det vil være naturligt, at plakatens indhold relatererer til videnskabshistorie, medicinhistorie og til Steno Museet. Plakaten tænkes ophængt i museets forhal og bør være udformet, så den måske i formindsket udgave kan bruges som blikfang andre relevante steder. Plakaten skal være visuelt indbydende og kun indeholde lidt tekst, idet vi tænker os, at der under plakaten vil være anbragt foldere, der mere indgående fortæller om Steno Museets Venner. Konkurrencebetingelser Plakaten skal være farvestrålende og i øvrigt overholde følgende betingelser: Formatet skal være A2. Plakatens motiver skal relatere sig til Steno Museet og/eller videnskabshistorie og medicinhistorie. Ud over foreningens navn skal plakaten Plakat med fint blinkfang. Fra Museets særudstilling også indeholde en tekst med medlemsfordelene. Hvis du har en kunstnerisk åre eller blot en god ide, så find pennen, penslen eller computeren frem og giv os et eller flere bud på, hvordan plakaten bør se ud. Den endelige version af plakaten vil evt. blive udført af en professionel. Indsend eller indlever dit forslag til et medlem af bestyrelsen, eller aflever det i butikken senest 30. september 2005, husk at anføre navn, adresse, og tlf. Konkurrencen er åben for alle. Præmie Steno Museets Venner udsætter en præmiesum på i alt 1000 kr. til indkøb i Steno Museets butik. Såfremt vi kombinerer flere af de indkomne forslag, fordeles beløbet mellem bidragyderne. sø 3

4 Vand alle Vegne Det er Museets sko le stue, som i fire måneder lægger lokale til denne særudstilling, hvis emne er vand. Ideen til dette emne stammer fra en lærebog til gymnasiet, som udkommer i august måned. Udstillingen vil fra den 16. januar 2006 være at se på Orion Planetariet i Jels Udstillingen involverer forsk ning fra seksten forskere på universitetet og vil behandle emner som vands kemiske og fysiske egenskaber, vand i hjernen, vand og lyd, brintteknologi og havforskning. Udstillingsansvarlig er Rikke Schmidt Kjærgaard. Udstillingen åbnes af rektor fredag den 2. september kl. 14. nb Udstilling om vand og aktuel forskning knyttet til vand. Den 2. september åbner en lille særudstilling i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. 4

5 Torvet i Inspiratoriet. KHR arkitekter. Nu bygger vi I 2008 åbner Aarhus Universitet et naturvidenskabeligt udstillings- og læringscenter et INSPIRATORIUM. Centrets formål er at bidrage til en naturvidenskabelig dannelse ved at skabe en bred forståelse for og af natur- og lægevidenskab. Målet nås ved at lave udstillinger og publikumsaktiviteter, der på en engagerende måde lægger vægt på natur- og lægevidenskabens udviklingshistorie, metoder og resultater. Derved understreges disse videnskabers indflydelse på den kulturelle, sociale og teknologiske udvikling. Torvet bliver et centralt rum Det 2000 m 2 store INSPIRATORIUM etableres som en underjordisk udvidelse af Steno Museet. Det centrale rum bliver Torvet, hvortil der vil være adgang fra Steno Museets foyer. På Torvet bliver der rige muligheder for at lave demonstrationer og eksperimenter, rollespil om historiske eller aktuelle videnskabelige kontroverser, foredrag, høringer, videnskabscaféer og andre aktiviteter, som inddrager publikum i dialog med forskere og forskningsformidlere. 5

6 Fra Torvet bliver der adgang til udstillingssalene. Der bliver fire sale på hver m 2 til basisudstillinger. Endvidere etableres der et åbent magasin på 150 m 2, hvor nogle af Museets videnskabshistoriske klenodier kan præsenteres. Der indrettes endvidere en sal til mindre børn. Her vil de kunne tumle med spændende forsøg og opstillinger. Endelig bygges et særlig sikret og klimareguleret lokale på godt 200 m 2 til særudstillinger. Oplevelser med perspektiv De nye udstillinger kombinerer den traditionelle kulturhistoriske museumsudstilling med hands-on opstillinger og andre aktiviteter, som er typiske for science centre. På denne måde sættes oplevelse og interaktivitet ind i en historisk og kulturel sammenhæng, som kan skabe perspektiv i oplevelsen. Derved fører de mange aktiviteter til refleksion og ny læring. Målet er således ikke blot hands-on, men også minds-on. En projektgruppe står bag INSPIRATORIET tegnes af arkitektfirmaet KHR AS, som er et af Danmarks største arkitektfirmaer. Udstillingerne planlægges af en projektgruppe med tilknytning til Steno Museet. Den trækker på Steno Instituttets ekspertise i videnskabshistorie, didaktik, videnskabskommunikation og erfaring i at 6

7 indrette udstillinger. I forbindelse med idéudviklingen af de nye udstillinger er der etableret kontakt til nogle af verdens føren de videnskabsmuseer. Endelig er projektgruppen i den enestående situation, at Museet bag sig har nogle af de største og mest aktive natur- og lægevidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark. Færdigt i 2007 For at sikre den idémæssige og praktiske kvalitet af INSPIRATORIETS mange interaktive opstillinger er der etableret et samarbejde med Experimentarium i København, som internationalt er blandt de førende på dette felt. Bygningen af INSPIRATORIET og ombygninger i Steno Museet er budgetteret til 46 mio. kroner, som er tilvejebragt fra Lundbeck Fonden, Villum Kann Rasmussen Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Århus Amt og Aarhus Universitet. Til indretningen er der foreløbigt 10 mio. kroner. Det forventes, at byggeriet går i gang i marts 2006 og vil være færdigt i sommeren Derefter kan monteringen af udstillingerne påbegyndes, således at INSPIRATORIET kan slå dørene op i Hermed åbnes et kraftcenter for videnskabskommunikation til glæde for byens borgere, gæster, turister og ikke mindst for børn og unge under uddannelse. kmp Ovenlyset til Torvet set fra Parken. KHR arkitekter. 7

8 Generalforsamlingen i Steno Museets Venner Onsdag den 30.marts 2005 blev der afholdt generalforsamling på Steno Museet. 1. Valg af ordstyrer Foreningens formand Bjarning Grøn bød velkommen til generalforsamlingen og forslog museumsdirektør Kurt Møller Pedersen som ordstyrer. Kurt Møller Pedersen blev valgt med akklamation. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Bjarning Grøn. 2. Formandens beretning Bjarning Grøn indledte sin beretning med at minde om de tre områder, hvorigennem foreningens arbejde manifesteres: a) Økonomisk støtte til museet. b) Bogudgivelser. c) Udgivelse af medlems- og informationsbladet Stenomusen. ad a) Der er i årets løb ikke givet egentlige tilskud til museet. Der er dog ydet indirekte økonomisk støtte, idet overskuddet fra salget af foreningens bogudgivelser tilfalder museet. ad b) Foreningen har en række bogprojekter i gang. Nogle titler i bogkataloget er tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, om bogen skal genoptrykkes. Bestyrelsen skal diskutere en ide til en ny bog. Bogen skal bestå af ti kapitler á ca. ti sider. Hvert kapitel skal rumme historien om en stor opdagelse fra det 20. århundrede. Der vælges et eksempel fra hvert årti. I tilknytning til sin redegørelse for foreningens bogprojekter gav formanden ud- 8 tryk for det ønske, at museet i forbindelse med de kommende års store ændringer i endnu højere grad vil kunne inddrages i undervisning på alle niveauer. Bjarning Grøn ser foreningens bogudgivelser som en del heraf. Foreningen kan iværksætte produktion af bøger på det rigtige niveau og med kort produktionstid. ad c) Der er i det forløbne år udgivet 4 numre af Stenomusen. Stenomusen er foreningens væsentligste bidrag til museet. Det er et værdifuldt talerør for Museet og dets medarbejdere. Bladet er desuden en nyttig informationskilde for foreningens medlemmer og for besøgende på Museet. Stenomusen findes i en papirudgave og i en web-udgave på Museets hjemmeside. Bjarning Grøn omtalte foreningens kontakt med Jydsk Medicinhistorisk Selskab. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, har tilkendegivet, at han er villig til at indtræde som suppleant i bestyrelsen for Steno Museets Venner. Der er i det forløbne år afholdt 2 møder i foreningens bestyrelse. Bjarning Grøn takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Han rettede en særlig tak til Poul Gade for hans store arbejde med at varetage foreningens økonomi og til Knud Erik Sørensen for hans store indsats i forbindelse med udgivelse af Stenomusen. Efter en kort diskussion om foreningens bogudgivelser konkluderede ordstyreren, at bestyrelsen må arbejde videre med dette emne. Derefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

9 3. Fremlæggelse af regnskab Poul Gade uddelte to bilag til dette punkt. Han kommenterede det reviderede regnskab for 2004, idet han redegjorde for de enkelte poster på regnskabets indtægts- og udgiftsside. Der er et overskud på regnskabet for 2004 på kr. Det skyldes først og fremmest, at der i 2004 ikke har været udgifter til bogtryk eller direkte tilskud til Museet. Desuden har flere medlemmer end sædvanligt betalt kontingent for 2005 i december Poul Gade bemærkede, at revisoren ikke har haft kommentarer til regnskabet. Poul Gade oplyste, at foreningen i øjeblikket har 346 medlemmer. Heraf er der 182 enkeltmedlemmer, og 88 er medlemmer som par. Der er desuden 69 livsvarige medlemmer og 5 institutionsmedlemskaber. Der har i årets løb har været en medlemstilgang på 36 og en afgang på 19. Poul Gade omtalte endvidere restoplagene af foreningens bogudgivelser. De store restoplag på nogle titler skyldes, at der ved bogtryk skal trykkes store oplag for at opnå en lav enhedspris. Regnskabet for 2004 blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Vedtægtsændringer Bjarning Grøn begrundede forslaget om bortfald af 5 i vedtægterne for Steno Museets Venner. 5 er forældet, idet der ikke med de ændrede ejerskabsforhold for Museet findes en særskilt bestyrelse for Museet. Kurt Møller Pedersen gjorde opmærksom på, at der er planer om at oprette et museumsråd for Steno Museet, og at Steno Museets Venner kan forvente at blive tilbudt repræsentation i dette råd. Kurt Møller Pedersen foreslog derfor, at 5 opretholdes. Knud Erik Sørensen og Hans Buhl argumenterede for fjernelse af 5. Paragraffen er overflødig, og en lignende bestemmelse kan indsættes i bestyrelsens forretningsorden, hvis det viser sig nødvendigt. Kurt Møller Pedersen frafaldt herefter sit forslag. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag, og ordstyreren konkluderede, at 5 er fjernet fra foreningens vedtægter. 5. Kontingent Kontingentet er 120 kr. for enkeltmedlemmer, 180 kr. for par, kr. for et livsvarigt medlemskab og min. 200 kr. for institutioner. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 6. Orientering om aktiviteter på Museet Kurt Møller Pedersens orientering fokuserede specielt på Museets ejerskabsforhold og byggeplanerne omkring Museet. Indtil den 1. januar 2004 var Museet en selvejende institution. Museet er nu en del af Det naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den 1. september oprettedes Steno Instituttet bestående af Steno Museet, Institut for Videnskabshistorie og Center for Naturfagenes Didaktik. Keld Nielsen er leder af Steno Instituttet. Hver enkelt af de oprindelige institutioner har sin egen ledelse. Museets byggeplaner omfatter en udvidelse på m 2. Budgettet for byggeriet er 43 mio. kr. til et underjordisk nybyggeri og 3 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger. Kurt Møller Pedersen beskrev 9

10 det planlagte byggeri nærmere og forklarede om nogle af de aktivitetsmuligheder, som vil være til stede inden for Museets udvidede rammer herunder også, hvordan de nuværende bygninger tænkes anvendt fremover. Hans Buhl gjorde rede for de ideer, der er omkring fremtidige udstillinger på Museet. Museet skal i højere grad fremstå som en kombination af et eksperimentarium og et videnskabshistorisk museum. Nogle af udstillingerne skal rumme en større integration mellem disse to aspekter, og der skal lægges vægt på en mere formidlingsmæssig tilgang i udstillingerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Bjarning Grøn, Poul Gade og Palle Tofthøj Nielsen. Alle var villige til at fortsætte og blev genvalgt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter John Frentz blev genvalgt. Formanden for Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne Møller-Madsen, er villig til at indtræde som suppleant. Han blev valgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Ole Knudsen og Jesper Lützen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt Kurt Møller Pedersen takkede foreningen for støtte og engagement i Museets arbejde. ptn Efter generalforsamlingen viste museumsinspektør Hans Buhl rundt i Museets flotte særudstilling Fra land til kort. 10 Forskningens døgn Videnskabsminister Helge Sander udnævnte 12. maj til Forskningens døgn i hele Danmark, og Aarhus Universitet var rammen om mange arrangementer denne dag. Planetariet bød om eftermiddagen på foredrag af professor Katherine Richardson: Livet ombord på et forskningsskib. Om aftenen blev vist forestillingen Stjernemusik og Planetdans, hvorefter professor Jørgen Christensen-Dalsgaard holdt et uddybende foredrag om ultralydscanning af stjernerne. Museet var åbent til kl. 21, og 83 fandt vej til Museet. Af disse var cirka halvdelen til foredragene. arj

11 En fødselsdagshilsen fra Hubble rumteleskopet Med dette nummer af Stenomusen følger en DVD om Hubble rumteleskopet. Planetariet ønsker god fornøjelse med gaven. STENOMUSEN Kære medlemmer af Steno Museets Venner. Søndag den 24. april fyldte Hubble Rumteleskopet 15 år, og det fejrede den europæiske rumfartsstyrelse ESA med udgivelsen af medsendte DVD. Som I kan se, har dagbladet Politiken, Tycho Brahe Planetarium og Danmarks Rumcenter sponsoreret de danske DVDer. Vi har udsendt DVDer fra Museet, og Orion Planetariet har udsendt ca. 900 i samarbejde med de forskellige Amtscentre for Undervisning i hele Jylland. De fleste af Amtscentrene var endda så samarbejdsvillige, at det kunne ske uden udgifter for os. Det betyder, at samtlige skoler og andre undervisningsinstitutioner med naturfagsundervisning nu har et eksemplar. Desuden har adskillige lærere og andre selv afhentet en DVD i museumsbutikken. Hvad sker der med Hubble i fremtiden? Kort tid efter opsendelsen opdagede man, at teleskopet, på trods af fremragende billeder, ikke kunne stilles helt skarpt. En menneskelig fejl ved slibningen af hovedspejlet havde forårsaget en bygningsfejl. Men lige som vi kan korrigere sådanne fejl ved hjælp af briller, fik rumteleskopet også monteret en brille ved det første servicebesøg, hvor astronauter fra rumfærgen skiftede dele ud og gav hele rumteleskopet et serviceeftersyn. Det har teleskopet fået flere gange si- Rumteleskopet. (Tegning: NASA) den, men efter ulykken i 2003 med rumfærgen Columbia er det nok slut. NASA ønsker ikke længere at bruge rumfærgerne til andet end ture til rumstationen ISS, og et forslag om at sende en servicerobot op til Hubble ser ud til at være opgivet på grund af prisen. I de seneste dage har der dog været forlydender om, at NASAs nyudnævnte administrator alligevel vil gøre noget for den gamle arbejdshest. Om og hvad det bliver, vil fremtiden vise. Der er nu så mange tekniske problemer med teleskopet, at man forventer, at det vil holde op med at fungere inden for de næste par år, hvis der ikke gøres noget. Følg selv med i dramaet, f.eks. på netsiderne www. spacetelescope.org eller org. ojk 11

12 oktober Steno Museet september Steno Museet Fra fredag 8. oktober 2004 Særudstilling: Fra land til kort en udstilling om landmålingens og korttegningens historie. Tirsdag 21. juni søndag 14. august Sommerferie på Steno Museet: Leg med eksperimenter. Forestillinger i planetariet kl. 11, kl. 13 og kl. 14. K A L E N D E R Onsdag 22. juni kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Månebryllupssange. Korværk af Bo Gunge. Torsdag 21. juli kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Sommerhimlen. Sommerens himmel og musik under stjernerne. Fredag 19. august kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Hercules og de 12 opgaver. En af de mange fortællinger om stjernebilledet Hercules og musik under stjernerne. Fredag 2. september Åbning af særudstilling om vand i Museets skolestue i serien om aktuel forskning ved Aarhus Universitet. Lørdag 17. september kl Jydsk Medicinhistorisk Selskab: udflugt til museer i Herning. Søndag 18. september kl og kl Fuldmåneaften i planetariet: Høstmåne og Jægermåne. Om krøller på månens bane og sådan noget. Lidt musik. Traditionen med fuldmåneaftenerne i planetariet fortsætter, og program frem til sommeren 2006 ligger i museumsbutikken eller på Der er forestilling de pågældende aftener kl. 20 og kl , og det anbefales at bestille billetter. Det koster 60 kr. pr. billet. Indlagt i dette dette nummer nummer 12

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet

Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 34 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2006 Nye tværfaglige tiltag på Steno Museet 2006 er blevet udnævnt til det år, hvor Danmark skal sætte fokus på renæssancen. Over hele landet vises udstillinger

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

350 år gammel lægeurtebog doneret til Steno Museet

350 år gammel lægeurtebog doneret til Steno Museet 26 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - JUNI 2004 350 år gammel lægeurtebog doneret til Steno Museet En dansk lægebog for den gemene mand. Simon Paullis Flora Danica fra 1648 blev udgivet på befaling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

På opdagelse til ukendte lande

På opdagelse til ukendte lande 38 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2007 På opdagelse til ukendte lande Steno Museet tilbyder nu en temarundvisning om navigation, medicin og ekspeditionshistorier. Med henblik på at udvide Steno

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

100 Timers Astronomi

100 Timers Astronomi 45 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2009 Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen) 100 Timers Astronomi I dagene 2.-6. april 2009 er der åbent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere