Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for elever i Esnords skolepraktik"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik for dig, der vil og kan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner INSTRUKTØRERNE OG EMMA-KRITERIER 4 Instruktøren Evaluering af praktikforløb EMMA-kriterierne Praktikpladsen.dk Afvisning af en praktikplads OPSØGENDE MEDARBEJDERE OG VEJLEDERE 5 Hvad kan du få hjælp til? Opsøgende medarbejdere Vejledere UDDANNELSENS VARIGHED OG TYPER AF PRAKTIKAFTALER 6 Uddannelsens varighed Uddannelsens indhold Ophør i SKP Praktikaftaler når du er i skolepraktik YDELSER OG REGLER FOR SYGEMELDING OG RASKMELDING 7 Skolepraktikydelse Adresseændring Sygdom Kronisk sygdom Forsikringsforhold FRAVÆRSREGLER 8 Ulovligt fravær og advarsler Ferie og helligdage Sikkerhed på arbejdspladsen ORDENSREGLER FOR ELEVER I SKOLEPRAKTIK 9 BILAG - KVITTERING 11 2 Esnord.dk

3 VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD Kære nye skolepraktiklærling Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i skolepraktik på Erhvervsskolen Nordsjælland - i daglig tale Esnord. Håndbogen giver dig en generel orientering om de vigtigste regler for skolepraktik. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som vi ved, man ofte har, når man er i skolepraktik. Skolepraktikken er en erstatning for den uddannelsesaftale, du endnu ikke har fået. Og du skal se skolepraktikken som en chance for at fortsætte din uddannelse, mens du søger praktikplads. På Esnord arbejder vi hårdt på at hjælpe så mange lærlinge som muligt ud i ordinære uddannelsesaftaler (lærekontrakter). Derfor bruger vi mange ressourcer på at skabe kontakt til virksomheder og til rådgivning og hjælp til dig, der er i skolepraktik. Men det er jo dig, der skal trække det store læs - det er din fremtid, det gælder. Så jeg vil opfordre dig til at udnytte de muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer, som skolepraktikken giver dig. På den måde kan du forbedre dine muligheder for at få en praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikpladser. Vi forventer også, at du overholder mødetider og aftaler, at du bidrager positivt til samarbejde i afdelingen og i det hele taget gør dit til, at skolen er et rart sted at være. Arbejdstiden er 37 timer fuldstændig som i enhver anden virksomhed. Vi håber, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i skolepraktikken og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads. Velkommen til vores virksomhed - velkommen i skolepraktik. Tina Steinbrenner Centerchef NYTTIGE ADRESSER OG KONTAKTPERSONER Praktikcentret Du er altid velkommen til at kigge forbi i Esnords Praktikcenter, som ligger på Peder Oxes Allé 4. Vi afholder orienteringsmøder og har et godt kendskab til hvad der sker i de forskellige brancher / fag. Vi har løbende kontakt med alle SKP-instruktører og opsøgende medarbejdere. Vi kan hjælpe dig med ansøgninger og med råd og vejledning, så du kan komme lidt tættere på din praktikplads. Vi hjælper dig også gerne med de svære samtaler hvis vi ikke lige er her, når du kommer forbi - så ring eller mail til os. Praktikcentrets kontaktperson Benjamin Jacobsen E: T: SKP-administrationen SKP- administrationen er fysisk placeret på Milnersvej 48. Det er fx her du skal melde adresseændring, søge kørselsgodtgørelse og henvende dig hvis du skal have en uddannelsesaftale. Hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så henvend dig i SKP-administrationen, som så vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt. SKP-adminstrationens kontaktperson: Susanne Dinesen, T: Praktikcentrets Facebook Praktikcentrets Facebook-side finder du her: Her slår vi ledige lærepladser op, og orienterer om aktiviteter. EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 3

4 INSTRUKTØRERNE OG EMMA-KRITERIER Instruktøren Under din uddannelse i skolepraktik er det din instruktør, som er din nærmeste kontaktperson og mester. Han/hun kan du altid spørge til råds med hensyn til din uddannelse og instruktøren vil vide, hvem du ellers kan kontakte, hvis du har andre typer af spørgsmål. Instruktørerne kan du se i nedenstående skema: Fag Instruktør Telefon Automekaniker Mikael Hansen Bygningsmaler Flemming Jacobsen VVS Goran Jovic Elektriker Niels Enggård Tømrer Jan Gram Petersen Snedker Ole Bloch Hansen Murer Gastronom og ernæring Hans-Henrik Tonsberg Carsten Bell Serviceassistent Lena Simonsen Evaluering af praktikforløb Både når du er i praktik på skolen og når du er i virksomhedspraktik bliver din indsats - og det udbytte du får af dine praktikophold - løbende evalueret. Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA-kravene, men også for at vi hele tiden kan blive bedre til at gennemføre praktikforløbene, så du lærer mest muligt, mens du er i skolepraktik. Du vil under hele dit uddannelsesforløb løbende blive indkaldt til lærlingsamtale, hvor dit uddannelsesforløb vil blive evalueret. Vi bruger EMMA-kriterierne som ramme for denne evaluering. EMMA-kriterierne Herunder kan du se hvad EMMA-kriterierne står for: E [egnet] Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse M [mobil] I betydningen geografisk mobil, dvs du skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads M [mobil] Betyder at du skal være faglig mobil. Du skal være indforstået med, om muligt, at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det er muligt at få en praktikplads her. A [aktiv søgende] Sideløbende med at du går i skolepraktik, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads. Vi vurderer løbende, om du lever op til EMMA-kriterierne, og skrider til handling, hvis det ikke er tilfældet. Praktikpladsen.dk En af forudsætningerne for at være i skolepraktik er, udover at du lever op til EMMA-kriterierne, at du har en aktiv og synlig profil på Du skal mindst en gang hver 3. måned logge dig ind og aktivere funktionen (Synliggør for virksomheder). Hvis du ikke har en aktiv profil vil det udløse en advarsel. Afvisning af en praktikplads Hvis du får anvist en ledig praktikplads fra skolens side, kan du ikke som skolepraktikelev afvise den. Hvis du afviser en praktikplads opfylder du ikke kriteriet for at være i skolepraktik og vil blive afskediget. 4 Esnord.dk

5 OPSØGENDE MEDARBEJDERE OG VEJLEDERE Hvad kan du få hjælp til? Som du allerede ved fra dit arbejde med at søge praktikpladser, inden du blev optaget i skolepraktikken, kan det være svært at stå alene med alle faser af praktikpladssøgningen. Derfor har du mulighed for at finde hjælp på skolen. Opsøgende medarbejdere Esnord har et antal opsøgende medarbejdere inden for bestemte fagområder og de har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder der har praktikpladser. Fag Opsøgende medarbejder Telefon Automekaniker Thomas V. Kristensen dk Bygningsmaler Heidi Adelsbøll Rasmussen VVS Jan Olsen Elektriker Jan Olsen Tømrer Steen Lidsmoes Snedker Steen Lidsmoes Murer Steen Lidsmoes Gastronom og ernæring Anders Pedersen Serviceassistent Lena Simonsen Brug de opsøgende medarbejdere til fx At hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få oversigt over virksomheder der søger lærlinge Sktabe kontakt til firmaer, der gerne vil vide mere om uddannelsen, godkendelse, ansættelse af lærlinge, løn, tilskudsmuligheder m.m. At få gode råd og afklaring af spørgsmål forud for en samtale Vejledere På Esnord har vi også vejledere ansat. Og du er altid velkommen til at kontakte vejlederne på skolen, hvis du har spørgsmål vedrørende andre uddannelser eller personlige ting. Vejlederne sidder på Milnersvej 48. Vejleder Mobilnummer Brian Larsen Morten Hansen Rie Laustsen Mariann Ottosen De opsøgende medarbejdere arbejder kontinuerligt på at få flere kontakter til virksomheder, der ønsker at ansætte lærlinge. Du kan altså være heldig at få formidlet en praktikplads gennem disse medarbejdere. Du kan få gode råd eller et skulderklap hos de opsøgende medarbejdere. Til gengæld forventer vi, at du selv er udfarende, følger med i udviklingen, gør en indsats for at skrive knaldgode ansøgninger og tager initiativ til at komme videre. EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 5

6 UDDANNELSENS VARIGHED OG TYPER AF PRAKTIKAFTALER Uddannelsens varighed Din skolepraktikuddannelse har samme længde som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra da du afsluttede grundforløbet, til du begynder i skolepraktik, regnes ikke med i længden af din uddannelse. De uddannelser som er trindelt, skal afsluttes med en faglig prøve efter trin 1. For eksempel skal en mekaniker afslutte uddannelsen som automontør og en kok skal afslutte uddannelsen som gastronomassistent. Dette er kun et krav i skolepraktikordningen. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktikophold i en virksomhed eller i skole-praktik. Opholdene skal supplere hinanden således, at du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene. Ophør i SKP Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til en af medarbejderne i SKP - administrationen, så de formelle papirer kan bringes i orden. Praktikaftaler når du er i skolepraktik I løbet af din tid i skolepraktikordningen, har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skolepraktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som en lærling inden for faget. At komme i praktik i dit fag i en virksomhed er et meget vigtig led i din uddannelse. Det kan i nogle tilfælde bane vejen for en rigtig uddannelsesaftale. Virksomheden havde måske egentlig ikke forestillet sig, at de skulle have en lærling, men de bliver ofte så begejstrede for at have dig i praktik, at de opretter en læreplads ekstra eller søger om godkendelse til at have lærling(er), hvis de ikke er godkendt. Derfor kan praktik i virksomhederne ofte være vejen mod en praktikplads. Når du kommer tilbage til skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV. Så klæd dig pænt, opfør dig pænt/høfligt, tal pænt. Virksomhedsforlagt undervisning - VFU Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i en virksomhed er praktik i en virksomhed af kortere varighed. Formålet med VFU er, at du får erfaring fra det virkelige liv. Når du er i VFU, betaler skolen din skolepraktikydelse (løn), og du får befordringstilskud efter reglerne som ved almindelig skolepraktik. Du er også omfattet af skolens forsikring når du er i VFU. I en VFU aftale indgår du som en overtallig medarbejder i virksomheden og du må kun indgå i virksomhedens produktion på vegne af en medarbejder, som også skal sikre, at du udfører arbejdet korrekt. VFU kan have en varighed fra 14 dage til 3 måneder. Delaftale En delaftale er en aftale, hvor du bliver ansat i virksomheden for en kortere periode typisk 3 måneder. Da du er ansat og får løn i virksomheden må du indgå i produktionen som andre medarbejdere (lærlinge). Når du er i en delaftale er du omfattet af virksomhedens forsikring. Når du er i delaftale kan du ikke modtage befordringstilskud, men kan trække udgifter til befordring fra på din selvangivelse. Efter en delaftale har du ret til at komme tilbage til skolepraktikken. Kort uddannelsesaftale Er en aftale, der minder meget om en delaftale, men den kan (på trods af sit navn) vare længere end en delaftale. Aftalen skal indeholde en praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. Efter en kort uddannelsesaftalehar du ret til at komme tilbage til skolepraktikken. Restuddannelsesaftale Er en aftale mellem dig og en virksomhed som betyder, at du bliver ansat i en virksomhed som lærling og afslutter din uddannelse i virksomheden. 6 Esnord.dk

7 YDELSER OG REGLER FOR SYGEMELDING OG RASKMELDING Skolepraktikydelse Er du optaget i SKP, får du skolepraktikydelse efter gældende satser. Pr. 1. januar 2015 er satserne: Over 18 år Under 18 år kr kr. Skat og e-boks Du skal oprette en Nem-konto i din bank, da skolepraktikydelsen indsættes på den konto. Lønsedlen får du digitalt i din e-boks. Du skal bestille en kode for at se din lønseddel og det gør du på Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Elevrefusion kan du som SKP- lærling få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede trans-portvej er mindst 20 km om dagen. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i praktik, og 100 % når du er på et skoleophold (hovedforløbet). Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Når du er i delaftale, kan du ikke modtage befordringstilskud, men kan trække kørsel fra på din selvangivelse. NB! Der udbetales ikke befordringstilskud i juli måned pga. ferieafholdelse - uanset hvornår ferien afholdes. Adresseændring Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til SKP-administrationen, og husk at vi altid skal have dit telefonnummer og . Sygdom Hvis du er syg eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du give os besked ved arbejdstids start. Hvis du er i SKP, skal du ringe til din instruktør hver dag under sygeperioden ved arbejdstids start. Hvis instruktøren ikke besvare opkaldet, kan du lægge en besked på telefonsvareren. Hvis du er i skole, skal du ringe til hovedforløbsadministrationen, og din instruktør. Hvis du er i en delaftale eller i VFU, skal du ringe til virksomheden og din instruktør. Du kan downloade en smart lille huskeseddel der kan hjælpe dig til at få meldt sygdom korrekt på esnord.dk/ praktikcenter/ Nærmere regler aftales med din instruktør. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du igen ringe om mandagen og sygemelde dig. Husk ved sygemelding at sige hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden. SYGEMELDINGER KAN IKKE SKE PR. / SMS/MESSENGER ELLER LIGN. Raskmelding skal ske ved opringning til instruktøren. Du er ikke raskmeldt, før du fortæller det til din instruktør. Ved gentagne sygemeldinger indkaldes du til en samtale. Længerevarende sygdom Er du syg i længere tid, skal du aflevere en lægeerklæring om, hvor længe din sygdom forventes at vare. Denne lægeerklæring betaler skolen. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe indlæggelsen/sygdomsperioden vil vare. Kronisk sygdom Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser - din instruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler desuden, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 7

8 FRAVÆRSREGLER Ulovligt fravær og advarsler Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær eller andre overtrædelser af skolens regler. Det er ulovligt fravær, hvis: man bliver væk uden at melde sig syg, man melder sig syg for sent man kommer eller går i utide og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder og aftaler. Hvis ikke du overholder reglerne, der er gældende for skolepraktiklærlinge, herunder fraværsreglerne, sker følgende: Ved første overtrædelse - får du en mundtlig påtale Ved anden overtrædelse - får du første skriftlige advarsel Ved tredje overtrædelse - får den anden skriftlige advarsel og skal til samtale med en vejleder Ved fjerde overtrædelse - melder vi dig ud Du bliver trukket i løn, de dage du har ulovligt fravær. Alle overtrædelser af reglerne udløser advarsel og ved alvorlige overtrædelser kan vi ret til at melde dig ud øjeblikkeligt. Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får skolepraktikydelse under ferie, mens du er i gang med skolepraktikuddannelsen, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, kan du bruge disse når der er ferie på skolen, men du vil ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage. Hvis du er påbegyndt skolepraktik før d. 1. juli er du berettiget til 5 ugers ferie som skal afholdes inden d. 30. april det følgende år. Hvis du er påbegyndt skolepraktik d. 1. juli eller derefter er du ikke berettiget til ferie før d. 1. maj det følgende år, med mindre skolen har lukket, som for eksempel mellem jul og nytår. Skolen bestemmer, hvornår dine feriedage skal afholdes, og du får besked om det fra din afdeling. Som udgangspunkt skal du bruge 3 uger i sommerferien når skolen har lukket og 1 uge mellem jul og nytår. Du har 25 feriedage i løbet af et ferieår. Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold. Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. Fx har kommunen længe åbent på torsdage. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelse. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Forsvarets dag og værnepligt Bliver du indkaldt til forsvarets dag, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Hvis du mangler en kontrakt eller dokumentation, hvor der står hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte SKP-administrationen. Du vil normalt kunne få udsættelse med aftjening af værnepligt. Der gives ikke orlov til værnepligt. Sikkerhed på arbejdspladsen Ligesom på enhver anden arbejdsplads har du pligt til at sætte dig ind i sikkerhedsforholdene. Brand, evakuering m.m. Orienter dig i brandinstruksen og evakueringsplanen som du finder i området. Sikkerhed og arbejdsmiljø Af hensyn til din egen og andres sikkerhed og for at undgå arbejdsskader er det vigtigt, at du retter dig efter de instrukser og regler, der er i dit SKP-område/værksted. 8 Esnord.dk

9 ORDENSREGLER FOR ELEVER I SKOLEPRAKTIK Husk ordensreglerne - for hvis du ikke overholder reglerne, kan du miste retten til at være i skolepraktik 1. Brug af mobiltelefon i arbejdstiden aftales med din instruktør. 2. Pausetider skal overholdes. 3. Ophold uden for egen gruppe må kun ske i pauser eller efter aftale med din instruktør. Der kan være særlige rygeregler og toiletordnin ger, dette informerer din instruktør om. 4. Du må ikke opholde dig uden for skolens område i arbejdstiden. 5. Pålagte arbejdsopgaver skal løses. 6. Mødetiderne skal overholdes. 7. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt udmeldelse. Det vil også blive politianmeldt. 8. Hærværk vil medføre bortvisning og udmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. 9. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning og udmeldelse. Skolen vil også politianmelde episoden. 10. Leg og lignende er ikke tilladt. Du må fx ikke slås for sjov! 11. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. 12. Det er ikke tilladt at indtage mad ved maskiner eller lign. NB! Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler i dit område. Spørg din instruktør hvis du er i tvivl. Pas godt på din skolepraktikplads... EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 9

10 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød T: E: Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland

11 BILAG - KVITTERING EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 11

12 KVITTERING FOR LÆSNING AF HÅNDBOGEN SKP-håndbogen som du sidder med her indeholder mange oplysninger, som vi vil være sikre på, at du har læst. Derfor udleverer vi håndbogen til dig i en papirversion, og beder dig nedenfor kvittere for at du har læst den. Du kan også downloade håndbogen på skolens hjemmeside - esnord.dk/praktikcenter. Når du har læst håndbogen skal du rive denne side ud, og kvittere nedenfor. Du kvitterer for at have modtaget håndbogen og læst den grundigt! KVITTERING Undertegnede kvitterer hermed for modtagelsen af SKP håndbogen, samtidig kvitterer jeg også for at have læst den grundigt. Lærlingens underskrift Lærlingens navn med blokbogstaver Uddannelse: Esnord.dk

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere