FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1"

Transkript

1 FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1

2 Summary FOODLINK er et salgs- og distributionsnetværk hvor en gruppe af mindre fødevareproducenter i ét område går sammen og etablerer et eget fælles salgsselskab og samler deres varer med henblik på at opnå kritisk masse i salg og distribution Målgruppe for FOODLINK: Grupper af mindre fødevarevirksomheder over hele Danmark Det fælles salgsselskab varetager - i tæt samarbejde med et eksternt lagerhotel og en distributionspartner - hele eller dele af opgaven i forbindelse med opsamling, lagerføring, pakning, koordination, markedsføring, salg og distribution af lokale fødevarer fra ejerne/medlemmerne FOODLINK kan etableres og drives efter forskellige ejerskabs- og forretningsmodeller: Et salgsselskab af producenterne, en non-profit forening eller i et samarbejde med en privat operatør. Som udgangspunkt for konceptet er valgt et fælles salgsselskab FOODLINK kan give producenterne bedre adgang til større kunder og/eller kunder over længere distancer inden for detail- og foodservicekæder, catering og storkøkkener, restauranter, andre grossister og privatkunder FOODLINK er inspireret af Regional Food Hubs, som i bl.a. USA og UK forestår tilsvarende opgaver for at sikre at mindre fødevareproducenters produkter kan komme ud til flere kunder og et større marked Der er opstillet en business case og finansieringsmodel for et eksempel på FOODLINK i konceptbeskrivelsen Realisering kan ske inden for eller i samarbejde med eksisterende netværk blandt mindre fødevarevirksomheder

3 FOODLINK løser brugerbehov og Brugerbehov som løses skaber værdi Skaber skala som sænker enhedsomkostningerne til bufferlager og distribution Løser problemet som mange små producenter har i forhold til at sælge og distribuere varer til mange kunder og over længere distancer. Pt. afsætter mange mindre producenter kun lokalt/regionalt og/eller kører selv med varer til kunder længere væk, hvilket er en flaskehals for vækst Giver adgang til større kunder ved at gøre det nemmere for dem at handle med mindre producenter, når der tilbydes en bredere produktportefølje og større kvantum Sikrer større synlighed i markedet, ikke mindst over for større kunder på både det private og offentlige marked Kritisk masse ift. markedsføring når flere er sammen dvs. mere eksponering pr. markedsføringskrone Professionalisering af salgsindsatsen til større kunder ved at gå sammen Platform for vækst, som kan være vanskeligt for mange mindre producenter Værdiskabelse (muligheder) Mindre producenter har ét sted for drop-off af varer Distributør skal kun hente ét sted Salgskompetence og adgang til større kunder/marked Bufferlager, plukning og sampak Co-branding med andre produkter Potentiale for bedre pris på produkter

4 Hvad er FOODLINK? Formål og set-up Kommercielt samarbejde mellem producenter med henblik på at øge afsætning og sænke distributionsomkostninger Opgaver Koordination og samarbejde mellem producenter, lagerhotel og distributør samt salg, kundekontakt og markedsføring FOODLINK Lokalt selskab etableret og ejet af producenterne Partnere Lagerhotel står for bufferlager, evt. plukning og sampak Partner står for distribution Forretningsmodel pct. af producenternes salg via FOODLINK afsættes til at drive set-up

5 Internationale erfaringer Internationale erfaringer fra fælles distributions set-ups for mindre fødevareproducenter: 1. Investeringer i infrastruktur skal matche behovet. Det er kritisk for succes og finansiel overlevelse at der investeres rigtigt, specielt i lager og distribution. Skal man selv eje? Bør det lejes/leases eller helt outsources til partnere? I dette koncept er outsourcing til partnere valgt, da det kræver et minimum af investering og da der i DK er korte distancer til et fornuftigt udbud af specialiserede lager, logistik- og distributionsfirmaer. Den vigtigste investering i Danmark er i en EDI-løsning til dataudveksling, og evt. fælles emballage 2. Identiteten fra den enkelte producent skal sikres gennem værdikæden erfaringen viser at identiteten fra den enkelte producent er værdiskabende, skaber differentiering og styrker markedsføring og forhandlingsposition overfor større kunder. Derfor anbefales en fælles markedsføringsindsats mod større kunder med fokus på fælles, lokal identitet, med respekt for de individuelle producenter, historier etc. knyttet til det enkelte produkt. Der bør udvikles et enkelt system, der sikrer både fælles markedsføring og bevarer den individuelle identitet for hvert enkelt produkt og producent. Når forbrugere over tid har kendskab og tillid til produkterne og producenterne bag kan der evt. udvikles et fælles identitets/kvalitetsmærke 3. Uformelle producentnetværk er velegnet til at imødekomme de hurtigt skiftende krav i markedet for lokale/niche fødevarer. Kundekrav i forhold til volumen, sortiment, kvaliteter etc. kan skifte med kort varsel, hvorfor tæt koordination i værdikæden er en nødvendighed. Det kan understøttes af tæt, uformel dialog mellem producenter og den som koordinerer det fælles salg og distribution 4. Set-up har betydning for forretningsmodel. Der er både non-profit organisationer, kooperativer og private operatører som driver fælles distributions set-up for mindre fødevareproducenter. Det har indflydelse på forretningsmodellen og hvor meget risiko man tager. I dette koncept er fokus på en kooperativ model med en ren forretningsmodel, der har som mål at sikre ejerne producenterne - en platform for øget afsætning Henvisninger: Innovations in Regional Food Distribution: Regional Food Hub Ressource Guide:

6 Inspirationscase Common Market i USA er et non-profit selskab etableret i 2008 med 75 producenter, som medlemmer beliggende omkring Philadelphia, der producerer frugt, grøntsager, mejeriprodukter, kød, fjerkræ og æg. Common Market fungerer som engroshandler og lager-enhed, der sælger, samler, pakker og distribuerer produkter fra medlemmerne til ca. 150 offentlige og private kunder, herunder skoler, gymnasier, universiteter, hospitaler, institutioner, dagligvarebutikker og restauranter. Formålet er at samle større mængder lokale fødevarer, støtte lokal fødevareproduktion og give større, lokale kunder nemmere adgang til lokale varer via et regionalt distributionscenter. Common Market tilbyder nem bestilling for kunder samt ansvarsforsikring for institutioner og detailforretninger krav som små producenter typisk har svært ved at møde. Se mere:

7 Formål og set-up Formålet med FOODLINK er at skabe et kommercielt samarbejde mellem producenter med henblik på at øge afsætningen og sænke distributionsomkostningerne Set-up er en forpligtende aftale mellem de deltagende lokale producenter, fx udtrykt i en samarbejdsaftale eller en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst, der fastlægger formål, opgaver, afregningsmodel og relationer mellem producenterne samt betingelser for at være med og træde ud af samarbejdet Det er vigtigt, at aftalegrundlaget præciserer betingelser i forhold til at forpligte sig til at lægge salg ind via FOODLINK, så der ikke opstår situationer hvor medlemmerne selv distribuerer i konkurrence med FOODLINK. Det skal naturligvis drives af, at det på sigt er billigere og bliver en platform for øget afsætning og vækst Producenterne skal være den drivende part ikke kun i etablering, men også i drift for at sikre commitment og ejerskab Den daglige ledelse kan varetages af én af producenterne og/eller kan varetages af en ansat direktør/leder afhængig af opgavernes omfang, ambitionsniveau og finansieringsgrundlag Der etableres partneraftaler på lager/logistik og distribution

8 Opgaver for FOODLINK Opgaverne vil som minimum omfatte koordinering af vareflow og sikre data-flow via EDI mellem producenter, bufferlager og distributør samt den tætte, løbende kommunikation mellem producenter, lager og distributør Logistikopgaven med plukning, samleverancer og sampak til større kunder koordineres med lager-partneren Salg Distributionsopgave ab lager koordineres med distributionspartneren Markedsføring af produkter, fx fra ét område. Best practice viser, at det er vigtigt at sikre historie, autencitet og oprindelse gennnem værdikæden, da det er merværdiskabende for slutkunderne Salg til større/nye kunder bør være en opgave, da det kan løfte væksten for producenterne Markedsføring Koordination via EDI og kommunikation Lager og logistik Udarbejdelse af kvalitetsstandard for varer fra producenter indtil lager kan blive en opgave, specielt hvis større kunder stiller de krav FOODLINK kan med fordel håndtere ikke-lokale varer for at supplere udbuddet i forhold til kundernes behov og for at skabe forretning udenfor sæsonen Distribution

9 Salg og markedsføring Salg Opbygning af en salgskompetence er en nøgleopgave for FOODLINK. Det anbefales, at producenterne deler kontakter og kunder med henblik på at udnytte et fælles salg. Én af producenterne kan få et ansvar for at påbegynde et fælles, koordineret salg til supermarkedskæder som kan og vil håndtere mindre mængder fra lokale producenter (fx Coop), storkøkkener og restauranter I takt med øget omsætning anbefales det, at der ansættes en professionel kompetence med erfaring og netværk til at drive salget og koordinere logistikopgaven Det anbefales, at der gennemføres målrettede markedsføringsaktiviteter, hvor producenterne deltager i aktiviteter hos kunderne fx er i kantinen hos storkøkkenerne, som køber og fortæller køkkenmedarbejdere og spisende om produkterne etc. Markedsføring Udarbejdelse af ét fælles varekatalog, der samler producenter og varer, som sendes til relevante kunder med en flyer der beskriver muligheder og fordele ved at handle med et fællesskab af lokale producenter dvs. kvalitet, smag, autencitet, historier, sæson mm. Platform på nettet med direkte køb- og bestillingsmulighed for storkunder samt tilstedeværelse på de sociale medier (fx Facebook, Instagram og Twitter), hvor der løbende kommunikeres til og med kunder og forbrugere om produkter, producenterne bag, dyr, dyrevelfærd, natur mm. Afholdelse af fælles Farmers Markeder, sammen med kunder (fx Coop eller lign.)

10 Partner - distribution Der skal træffes aftale med en partner til distribution. Valget afhænger af distributionsopgaven, herunder behovet for køl/frost-biler, rutenet, frekvens, priser Der er to opgaver som distributøren kan løse: 1) Opsamling af varer fra producenter til bufferlager og 2) Opsamling af varer fra bufferlager til kunde(r) I en opstartsfase med et mindre antal varer kan distribution ske ved, at der etableres en fælles aftale med en distributør om fx en ugentlig opsamling af varer med distribution til en eller flere kunder længere væk, dvs. UDEN bufferlager. Her koordinerer FOODLINK selv direkte med producenterne Det forudses dog, at såfremt der skal handles med større kunder, så er der behov for et bufferlager til opsamling/plukning til flere forskellige kunder, hvorved distribution fra lager til kunder bliver relevant På næste side er eksempler på forskellige setups og omkostninger til distribution

11 Distribution partnere og omkostninger Der er forskellige modeller som kan relateres til tre faser i en etableringsperiode: FASE 1: Distributør opsamler varer direkte fra producenter mhp. distribution til kunder (fase 1) Frekvens og rute: 1 gang ugentligt, hverdag Opsamlingssted: Ét fælles opsamlingssted fx på Fyn. Aflevering: Storkøbenhavn på 5 destinationer Varer (pakket i passende emballager) o Frost/kølevarer i flamingokasser: 15 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (55 kr./ks.) o Fødevarer i papkasser: 20 ks. a 15 kg 600x400x300 mm. (55 kr./ks.) o Flasker/glas i papkasser: 10 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (60 kr./ks.) Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): kr./uge i årligt afhentningsgebyr, i alt kr./år FASE 2: Større mængder / højere frekvens (fase 2) Frekvens og rute: 2 gang ugentligt, hverdag Opsamlingssted: Ét fælles opsamlingssted fx på Fyn. Aflevering: Storkøbenhavn på 10 destinationer Varer (pakket i passende emballager) o Frost/kølevarer i flamingokasser: 45 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (52 kr./ks.) o Fødevarer i papkasser: 60 ks. a 15 kg 600x400x300 mm. (52 kr./ks.) o Flasker/glas i papkasser: 20 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (57 kr./ks.) Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): kr./uge i årligt afhentningsgebyr, i alt kr./år FASE 3: Distributør opsamler pallevarer fra lager mhp. distribution til kunder (fase 3) Frekvens og rute: 1 gang/uge: Odense Storkøbenhavn (1 destination) Varer: Paller a 800 kg., pakket i flamingokasser (dvs ikke køletransport), wrappet Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): Gnstl. 220 kr./palle, v. gnstl 9 paller/uge, i alt kr./år Der er indhentet prisindikationer fra nationale distributører af fødevarer på ovenstående.

12 Lager og logistik partner og omkostninger Opgaven med opsamling, bufferlager, plukning og afsendelse lægges hos en specialiseret partner, specielt på investeringstung køle- og frostlager. Tørlager kan evt. håndteres af én af producenterne Omkostninger afhænger af volumen ind/ud og hvor mange varer der skal plukkes Det er en forudsætning, at data på varenumre leveres elektronisk via EDI til logistikpartneren En professionel partner sikrer sporbarhed samt opbevaring og håndtering af køle/frostvarer efter kvalitetsstandarder der kan møde større kunder Indikation på omkostninger pr. palle køle/frostvarer (fra operatør i branchen): Varer ind: 45 kr./palle Varer ud: 45 kr./palle Lagerleje: 30 kr. uge / palle Pluk af varer: 3,50 kr./kasse Film/wrapning: 30 kr./palle Eksempel på transaktion på 1 uge: Producenterne leverer gnstl. 9 paller/uge ind: (9 x 45 kr.) 405 kr. / uge Der går 9 wrappede paller ud: (9 x 75 kr.) 675 kr. / uge Der plukkes gnstl. 20 kasser varer pr palle ud (180 kasser x 3,50 kr.) 630 kr. / uge Der er gnstl. ca. 30 paller på lager: (30 x 30 kr.) 900 kr. / uge I alt: kr. / uge Pris pr palle varer ab lager: 290 kr. 1 års transaktion efter ovenstående (468 paller ab lager): kr. / år

13 Forretningsmodel og business case - eksempel 15 fynske producenter af kød, fjerkræ, most/drikkevare, frugt/grønt og diverse fødevarer går sammen om at etablere FOODLINK Fyn De 15 producenter indskyder hver i startkapital i et fælles selskab, i alt kr. FOODLINK Fyn laver aftale med en distributør (fx Post Danmark) og starter fælles distributionsrute til Storkøbenhavn og dele af Sjælland og der påbegyndes fælles salg til kunder i dette område Der laver aftale med et regionalt lager, der råder over køle- og frysehus Der er en etableringsperiode på to år, hvor det antages, at producenterne er de primære drivere af salget og lægger lager- og distributionsopgaven i FOODLINK Fyn Under etableringsperioden opbygges salgs- og markedsføringsressourcen (den ansatte leder, materialer, kontakter og netværk), således at FOODLINK Fyn genererer salg til producenterne via kontakt til større, nye kunder Selskabet har ikke et mål om at skabe store overskud, men om at øge aktiviteterne for at drive vækst hos anpartshaverne Markedspotentialet for det enkelte FOODLINK afhænger af i hvor høj grad mindre virksomheder evner at gå sammen, hvor mange de går sammen og hvor aggressive det enkelte FOODLINK er i forhold til markedsføring og salg FOODLINK kan fungere som platform for afsætning til udlandet, så der er for så vidt ingen begrænsninger i markedspotentialet På næste side er opstillet et etablerings- og driftsbudget for FOODLINK Fyn henholdsvis som et minimumsscenario og et medium-scenario

14 Etablerings- og driftsbudget - minimum-scenario År 1 År 2 År 3 Omsætning Omkostninger Etableringsomkostninger Driftsomkostninger Indtægter Andel selskab (25 pct. af omsætning) Resultat Egenkapital ultimo (primo: ) Forudsætninger: 15 producenter har indskudt hver i etablerings/egenkapital. Der ansættes en daglig leder, desuden omkostninger til IT, husleje, transport. Det er et skrabet budget, som på omkostningssiden kræver en indsats af frivillighed fra producenterne

15 Etablerings- og driftsbudget, medium-scenario med tilskud År 1 År 2 År 3 Omsætning Omkostninger Etableringsomkostninger Driftsomkostninger Omkostninger i alt Indtægter Andel selskab (25 pct. af omsætning) Offentligt tilskud Indtægter i alt Resultat Egenkapital ultimo (primo: ) Forudsætninger: 15 producenter har indskudt hver i etablerings/egenkapital.. Der ansættes en daglig leder, desuden omkostninger til IT, husleje, transport m.m. Der opnås et offentligt etableringstilskud på svarende til 50 pct. af etableringsomkostningerne via Landdistriktsprogram. Løn til leder dækkes af etableringsomkostningerne de første 2 år

16 Forudsætninger Hver producent omsætter gennemsnitligt for kr. i FOODLINK Fyn i år 1, stigende til kr. i år 2 og kr. i år 3., i alt kr. i år 3, hvor selskabet er i break-even Der afsættes 25 pct. til lager, distribution og drift af FOODLINK, dvs kr. i år 3. Efter år 3 genererer FOODLINK et mindre overskud, som kan anvendes til at øge aktiviteterne inden for salg og markedsføring Omkostninger til lager, logistik og distribution i år 3 (omsætning: kr.): Gnstl. salgspris (engros): 12 kr./kg, udregnet som gennemsnit af: - 50 pct. frugt/grønt til gnstl. 5 kr./kg - 25 pct. diverse fødevare til gnstl. 10 kr./kg - 12½ pct. most/drikkevarer til gnstl. 10 kr./kg - 12½ pct. kød til gnstl. 40 kr./kg Ca. 468 paller (a 800 kg) ab lager pr år: paller frugt/grønt paller diverse fødevarer - 59 paller most/drikkevarer - 58 paller kød Fordeling over året: 26 uger med 12 paller/uge (højsæson, i alt 312 paller); 13 uger med 9 paller/uge (mellemsæson, i alt 117 paller); 13 uger med 3 paller/uge (lavsæson, i alt 39 paller) = i alt 468 paller Omkostninger til lager og distribution (som løbende afregnes forholdsmæssigt med producent, som ekstra- eller tilbagebetaling ud af de 25 pct., der afleveres til FOODLINK) - Lager og logistik: 468 paller a 290 kr./palle kr. - Distribution: 468 paller a gnstl. 220 kr./palle kr.

17 Målgruppepotentiale Der er registreret godt mindre fødevarevirksomheder med under 50 ansatte, som det fremgår af tabellen. Heraf er halvdelen bagerier, hvoraf kun et fåtal er i målgruppen for dette koncept. Dertil kommer 631 primærproducenter med forarbejdning af landbrugsprodukter samt primærbrug med gårdbutikker her er mange i målgruppen, som forarbejder og/eller sælger frugt, grønt, marmelader, saft, honning, kød mm. Endelig er der registreret ca engrosvirksomheder inden for fødevarer med mindre end 50 ansatte, hvoraf en mindre del kan være i målgruppen. I alt skønnes målgruppen at være på ca. mellem virksomheder, spredt over hele landet. Kilde: Danmarks Statistik Branche I alt Slagterier Fiskeindustri Mejerier Bagerier, brødfabrikker Anden fødevareindustri Drikkevareindustri I alt Primærproducenter med forarbejdning 631 Primærproducenter med gårdbutikker 2.294

18 Brugertest/feedback (telefon-tests) Hvad siger brugerne? Virksomheder: Positive, men også lidt skeptiske om der kan komme tilstrækkelig økonomi i det i opstartsperioden. Der peges på, at der er behov for en 3-årig etableringsperiode, herunder med besparelser på distribution fra dag 1 og med tid til at opbygge salget til større kunder over en længere periode. Desuden skal der skabes en god model/balance mellem de som allerede er i gang med distribution over længere afstand og de som ikke er kommet i gang. Køle/frysehus: God idé der er meget bedre økonomi i at samle mange små producenter og deres forskellige varer under ét selskab. Vi har ikke mange små producenter af samme årsag, men går de sammen er det sjovere både for dem og os. Det er vigtigt, at der fra starten er et EDI-system til udveksling af data så er logistik intet problem, herunder plukning af varer fra mange forskellige leverandører, til hver enkelt kunde. Vi vil gerne se positivt på at være med til at hjælpe et sådant initiativ i gang. Distributør: God idé vi arbejder allerede for en del mindre producenter direkte. Det vil gøre det lettere for os og billigere for kunden, hvis varerne samles og der er færre opsamlinger/leverancer med større mængder. Priser mm. afhænger af varetyper, størrelser, ruter og frekvens. Prisen stiger hvis der er tale om kølebiler, hvorfor det er at foretrække at producenten garanterer kølekæden med termokasser.

19 SWOT STYRKER Fælles salg, adgang til større kunder og marked Mindre producenter har ét sted for drop-off af varer eller får dem evt. afhentet på adressen Distributør skal kun hente ét sted God mulighed for bufferlager, plukning og sampak Producenterne styrer set-up Kan realiseres i forskellige faser SVAGHEDER Det kræver en vis finansiering og især tålmodighed til at bygge driften op, som kan være en barriere for små virksomheder Sampak af kombineret køle-, frost- og tørvarer kan være vanskeligt at håndtere Distribution af kølevarer over længere afstande kan være omkostningstungt MULIGHEDER TRUSLER Samhandel med andre producenter udvider sortiment og mængder og kan åbne for nye kunder Co-branding med andre produkter Muligheder for værditilvækst på produkter Platform for vækst ved at nå nye, større kunder Mulighed for tilskud til etablering Lang afstand til den rigtige partner på lager Mangel på kritisk masse til lager/distribution Utålmodighed blandt producenter ift. at finde nye, større kunder som kan løfte væksten Uenigheder om vilkår og betingelser

20 Anbefalinger og handlingsplan ANBEFALING HANDLING Afdækning af interesse og behov Fastlæggelse af indholdet Interesserede fødevarevirksomheder indkalder til et informationsmøde, fx sammen med eller i regi af deres lokale fødevarenetværk, erhvervsforening med henblik på at afdække interessen blandt lokale fødevarevirksomheder Der er flere varianter af konceptet i forhold til indhold skal det kun være distribution, er der også behov for plukning eller sampak af varer, og også salg og markedsføring. Det afhænger af antallet af producenter, produktsortiment, interesse mm. Definere varetype, mængder og frekvens mhp. at få tilbud fra lagerpartner og distributionspartner. Der er indikationer fra operatører, at hvis det er rigtigt skruet sammen vil de gerne være med til at løbe ting i gang og tilbyde gode priser i en opstartsperiode Hvor er de vigtigste behov i forhold til at få opbygget et distributionsnet fastlæg behov for ruter og frekvens. Er der en eller flere større kunder som allerede er interesseret i at aftage fra flere producenter sammen, så kan sampak, salg og markedsføring indgå fra start Udarbejdelse af en forretningsplan, herunder set-up, finansieringsgrundlag og partnerskaber Afklaring af forretningsmodel og selskabsform samt finansieringsgrundlag (forretningsplan) Udarbejdelse af en anpartshaveroverenskomst eller samarbejdsaftale mellem producenterne, hvor formål, indhold, forpligtelser og betingelser defineres Afklaring af ansvaret for den daglige ledelse og honorering heraf (en af producenterne, en ansat direktør, ekstern partner) Identificering af partnere, der kan stå for lagerføring og logistik samt distribution Finansieringsplan, herunder mulighed for offentligt tilskud hvis det ønskes, via Landdistriktsprogrammet, såfremt selskabet etableres i et landdistrikt Gennemførelse af et pilotprojekt Det anbefales, at der gennemføres et pilotprojekt sammen med de identificerede partnere med henblik på at teste konceptet i en tidsbegrænset periode, og med mulighed for justering af set-up efter perioden. Fx start med enkel distributionsmodel og påbegynde fælles salgsaktivitet i fase 1

21 Partnerskabet: Koncepterne er udviklet i samarbejde med: Med økonomisk opbakning fra: Konceptet er udviklet i forbindelse med projektet Øget produktivitet og afsætning i fødevare SMV er

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER

THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER SUMMARY Konceptet går ud på at få The Food Assembly til Danmark. The Food Assembly er et gennemprøvet og succesfuldt koncept, som blev etableret

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning!

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! 03 Al forretning handler om at flytte varer... Vi tilbyder at gøre

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere