FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1"

Transkript

1 FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1

2 Summary FOODLINK er et salgs- og distributionsnetværk hvor en gruppe af mindre fødevareproducenter i ét område går sammen og etablerer et eget fælles salgsselskab og samler deres varer med henblik på at opnå kritisk masse i salg og distribution Målgruppe for FOODLINK: Grupper af mindre fødevarevirksomheder over hele Danmark Det fælles salgsselskab varetager - i tæt samarbejde med et eksternt lagerhotel og en distributionspartner - hele eller dele af opgaven i forbindelse med opsamling, lagerføring, pakning, koordination, markedsføring, salg og distribution af lokale fødevarer fra ejerne/medlemmerne FOODLINK kan etableres og drives efter forskellige ejerskabs- og forretningsmodeller: Et salgsselskab af producenterne, en non-profit forening eller i et samarbejde med en privat operatør. Som udgangspunkt for konceptet er valgt et fælles salgsselskab FOODLINK kan give producenterne bedre adgang til større kunder og/eller kunder over længere distancer inden for detail- og foodservicekæder, catering og storkøkkener, restauranter, andre grossister og privatkunder FOODLINK er inspireret af Regional Food Hubs, som i bl.a. USA og UK forestår tilsvarende opgaver for at sikre at mindre fødevareproducenters produkter kan komme ud til flere kunder og et større marked Der er opstillet en business case og finansieringsmodel for et eksempel på FOODLINK i konceptbeskrivelsen Realisering kan ske inden for eller i samarbejde med eksisterende netværk blandt mindre fødevarevirksomheder

3 FOODLINK løser brugerbehov og Brugerbehov som løses skaber værdi Skaber skala som sænker enhedsomkostningerne til bufferlager og distribution Løser problemet som mange små producenter har i forhold til at sælge og distribuere varer til mange kunder og over længere distancer. Pt. afsætter mange mindre producenter kun lokalt/regionalt og/eller kører selv med varer til kunder længere væk, hvilket er en flaskehals for vækst Giver adgang til større kunder ved at gøre det nemmere for dem at handle med mindre producenter, når der tilbydes en bredere produktportefølje og større kvantum Sikrer større synlighed i markedet, ikke mindst over for større kunder på både det private og offentlige marked Kritisk masse ift. markedsføring når flere er sammen dvs. mere eksponering pr. markedsføringskrone Professionalisering af salgsindsatsen til større kunder ved at gå sammen Platform for vækst, som kan være vanskeligt for mange mindre producenter Værdiskabelse (muligheder) Mindre producenter har ét sted for drop-off af varer Distributør skal kun hente ét sted Salgskompetence og adgang til større kunder/marked Bufferlager, plukning og sampak Co-branding med andre produkter Potentiale for bedre pris på produkter

4 Hvad er FOODLINK? Formål og set-up Kommercielt samarbejde mellem producenter med henblik på at øge afsætning og sænke distributionsomkostninger Opgaver Koordination og samarbejde mellem producenter, lagerhotel og distributør samt salg, kundekontakt og markedsføring FOODLINK Lokalt selskab etableret og ejet af producenterne Partnere Lagerhotel står for bufferlager, evt. plukning og sampak Partner står for distribution Forretningsmodel pct. af producenternes salg via FOODLINK afsættes til at drive set-up

5 Internationale erfaringer Internationale erfaringer fra fælles distributions set-ups for mindre fødevareproducenter: 1. Investeringer i infrastruktur skal matche behovet. Det er kritisk for succes og finansiel overlevelse at der investeres rigtigt, specielt i lager og distribution. Skal man selv eje? Bør det lejes/leases eller helt outsources til partnere? I dette koncept er outsourcing til partnere valgt, da det kræver et minimum af investering og da der i DK er korte distancer til et fornuftigt udbud af specialiserede lager, logistik- og distributionsfirmaer. Den vigtigste investering i Danmark er i en EDI-løsning til dataudveksling, og evt. fælles emballage 2. Identiteten fra den enkelte producent skal sikres gennem værdikæden erfaringen viser at identiteten fra den enkelte producent er værdiskabende, skaber differentiering og styrker markedsføring og forhandlingsposition overfor større kunder. Derfor anbefales en fælles markedsføringsindsats mod større kunder med fokus på fælles, lokal identitet, med respekt for de individuelle producenter, historier etc. knyttet til det enkelte produkt. Der bør udvikles et enkelt system, der sikrer både fælles markedsføring og bevarer den individuelle identitet for hvert enkelt produkt og producent. Når forbrugere over tid har kendskab og tillid til produkterne og producenterne bag kan der evt. udvikles et fælles identitets/kvalitetsmærke 3. Uformelle producentnetværk er velegnet til at imødekomme de hurtigt skiftende krav i markedet for lokale/niche fødevarer. Kundekrav i forhold til volumen, sortiment, kvaliteter etc. kan skifte med kort varsel, hvorfor tæt koordination i værdikæden er en nødvendighed. Det kan understøttes af tæt, uformel dialog mellem producenter og den som koordinerer det fælles salg og distribution 4. Set-up har betydning for forretningsmodel. Der er både non-profit organisationer, kooperativer og private operatører som driver fælles distributions set-up for mindre fødevareproducenter. Det har indflydelse på forretningsmodellen og hvor meget risiko man tager. I dette koncept er fokus på en kooperativ model med en ren forretningsmodel, der har som mål at sikre ejerne producenterne - en platform for øget afsætning Henvisninger: Innovations in Regional Food Distribution: Regional Food Hub Ressource Guide:

6 Inspirationscase Common Market i USA er et non-profit selskab etableret i 2008 med 75 producenter, som medlemmer beliggende omkring Philadelphia, der producerer frugt, grøntsager, mejeriprodukter, kød, fjerkræ og æg. Common Market fungerer som engroshandler og lager-enhed, der sælger, samler, pakker og distribuerer produkter fra medlemmerne til ca. 150 offentlige og private kunder, herunder skoler, gymnasier, universiteter, hospitaler, institutioner, dagligvarebutikker og restauranter. Formålet er at samle større mængder lokale fødevarer, støtte lokal fødevareproduktion og give større, lokale kunder nemmere adgang til lokale varer via et regionalt distributionscenter. Common Market tilbyder nem bestilling for kunder samt ansvarsforsikring for institutioner og detailforretninger krav som små producenter typisk har svært ved at møde. Se mere:

7 Formål og set-up Formålet med FOODLINK er at skabe et kommercielt samarbejde mellem producenter med henblik på at øge afsætningen og sænke distributionsomkostningerne Set-up er en forpligtende aftale mellem de deltagende lokale producenter, fx udtrykt i en samarbejdsaftale eller en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst, der fastlægger formål, opgaver, afregningsmodel og relationer mellem producenterne samt betingelser for at være med og træde ud af samarbejdet Det er vigtigt, at aftalegrundlaget præciserer betingelser i forhold til at forpligte sig til at lægge salg ind via FOODLINK, så der ikke opstår situationer hvor medlemmerne selv distribuerer i konkurrence med FOODLINK. Det skal naturligvis drives af, at det på sigt er billigere og bliver en platform for øget afsætning og vækst Producenterne skal være den drivende part ikke kun i etablering, men også i drift for at sikre commitment og ejerskab Den daglige ledelse kan varetages af én af producenterne og/eller kan varetages af en ansat direktør/leder afhængig af opgavernes omfang, ambitionsniveau og finansieringsgrundlag Der etableres partneraftaler på lager/logistik og distribution

8 Opgaver for FOODLINK Opgaverne vil som minimum omfatte koordinering af vareflow og sikre data-flow via EDI mellem producenter, bufferlager og distributør samt den tætte, løbende kommunikation mellem producenter, lager og distributør Logistikopgaven med plukning, samleverancer og sampak til større kunder koordineres med lager-partneren Salg Distributionsopgave ab lager koordineres med distributionspartneren Markedsføring af produkter, fx fra ét område. Best practice viser, at det er vigtigt at sikre historie, autencitet og oprindelse gennnem værdikæden, da det er merværdiskabende for slutkunderne Salg til større/nye kunder bør være en opgave, da det kan løfte væksten for producenterne Markedsføring Koordination via EDI og kommunikation Lager og logistik Udarbejdelse af kvalitetsstandard for varer fra producenter indtil lager kan blive en opgave, specielt hvis større kunder stiller de krav FOODLINK kan med fordel håndtere ikke-lokale varer for at supplere udbuddet i forhold til kundernes behov og for at skabe forretning udenfor sæsonen Distribution

9 Salg og markedsføring Salg Opbygning af en salgskompetence er en nøgleopgave for FOODLINK. Det anbefales, at producenterne deler kontakter og kunder med henblik på at udnytte et fælles salg. Én af producenterne kan få et ansvar for at påbegynde et fælles, koordineret salg til supermarkedskæder som kan og vil håndtere mindre mængder fra lokale producenter (fx Coop), storkøkkener og restauranter I takt med øget omsætning anbefales det, at der ansættes en professionel kompetence med erfaring og netværk til at drive salget og koordinere logistikopgaven Det anbefales, at der gennemføres målrettede markedsføringsaktiviteter, hvor producenterne deltager i aktiviteter hos kunderne fx er i kantinen hos storkøkkenerne, som køber og fortæller køkkenmedarbejdere og spisende om produkterne etc. Markedsføring Udarbejdelse af ét fælles varekatalog, der samler producenter og varer, som sendes til relevante kunder med en flyer der beskriver muligheder og fordele ved at handle med et fællesskab af lokale producenter dvs. kvalitet, smag, autencitet, historier, sæson mm. Platform på nettet med direkte køb- og bestillingsmulighed for storkunder samt tilstedeværelse på de sociale medier (fx Facebook, Instagram og Twitter), hvor der løbende kommunikeres til og med kunder og forbrugere om produkter, producenterne bag, dyr, dyrevelfærd, natur mm. Afholdelse af fælles Farmers Markeder, sammen med kunder (fx Coop eller lign.)

10 Partner - distribution Der skal træffes aftale med en partner til distribution. Valget afhænger af distributionsopgaven, herunder behovet for køl/frost-biler, rutenet, frekvens, priser Der er to opgaver som distributøren kan løse: 1) Opsamling af varer fra producenter til bufferlager og 2) Opsamling af varer fra bufferlager til kunde(r) I en opstartsfase med et mindre antal varer kan distribution ske ved, at der etableres en fælles aftale med en distributør om fx en ugentlig opsamling af varer med distribution til en eller flere kunder længere væk, dvs. UDEN bufferlager. Her koordinerer FOODLINK selv direkte med producenterne Det forudses dog, at såfremt der skal handles med større kunder, så er der behov for et bufferlager til opsamling/plukning til flere forskellige kunder, hvorved distribution fra lager til kunder bliver relevant På næste side er eksempler på forskellige setups og omkostninger til distribution

11 Distribution partnere og omkostninger Der er forskellige modeller som kan relateres til tre faser i en etableringsperiode: FASE 1: Distributør opsamler varer direkte fra producenter mhp. distribution til kunder (fase 1) Frekvens og rute: 1 gang ugentligt, hverdag Opsamlingssted: Ét fælles opsamlingssted fx på Fyn. Aflevering: Storkøbenhavn på 5 destinationer Varer (pakket i passende emballager) o Frost/kølevarer i flamingokasser: 15 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (55 kr./ks.) o Fødevarer i papkasser: 20 ks. a 15 kg 600x400x300 mm. (55 kr./ks.) o Flasker/glas i papkasser: 10 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (60 kr./ks.) Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): kr./uge i årligt afhentningsgebyr, i alt kr./år FASE 2: Større mængder / højere frekvens (fase 2) Frekvens og rute: 2 gang ugentligt, hverdag Opsamlingssted: Ét fælles opsamlingssted fx på Fyn. Aflevering: Storkøbenhavn på 10 destinationer Varer (pakket i passende emballager) o Frost/kølevarer i flamingokasser: 45 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (52 kr./ks.) o Fødevarer i papkasser: 60 ks. a 15 kg 600x400x300 mm. (52 kr./ks.) o Flasker/glas i papkasser: 20 ks. a 20 kg. 600x400x300 mm. (57 kr./ks.) Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): kr./uge i årligt afhentningsgebyr, i alt kr./år FASE 3: Distributør opsamler pallevarer fra lager mhp. distribution til kunder (fase 3) Frekvens og rute: 1 gang/uge: Odense Storkøbenhavn (1 destination) Varer: Paller a 800 kg., pakket i flamingokasser (dvs ikke køletransport), wrappet Omkostninger (fordeles på producenter efter mængde): Gnstl. 220 kr./palle, v. gnstl 9 paller/uge, i alt kr./år Der er indhentet prisindikationer fra nationale distributører af fødevarer på ovenstående.

12 Lager og logistik partner og omkostninger Opgaven med opsamling, bufferlager, plukning og afsendelse lægges hos en specialiseret partner, specielt på investeringstung køle- og frostlager. Tørlager kan evt. håndteres af én af producenterne Omkostninger afhænger af volumen ind/ud og hvor mange varer der skal plukkes Det er en forudsætning, at data på varenumre leveres elektronisk via EDI til logistikpartneren En professionel partner sikrer sporbarhed samt opbevaring og håndtering af køle/frostvarer efter kvalitetsstandarder der kan møde større kunder Indikation på omkostninger pr. palle køle/frostvarer (fra operatør i branchen): Varer ind: 45 kr./palle Varer ud: 45 kr./palle Lagerleje: 30 kr. uge / palle Pluk af varer: 3,50 kr./kasse Film/wrapning: 30 kr./palle Eksempel på transaktion på 1 uge: Producenterne leverer gnstl. 9 paller/uge ind: (9 x 45 kr.) 405 kr. / uge Der går 9 wrappede paller ud: (9 x 75 kr.) 675 kr. / uge Der plukkes gnstl. 20 kasser varer pr palle ud (180 kasser x 3,50 kr.) 630 kr. / uge Der er gnstl. ca. 30 paller på lager: (30 x 30 kr.) 900 kr. / uge I alt: kr. / uge Pris pr palle varer ab lager: 290 kr. 1 års transaktion efter ovenstående (468 paller ab lager): kr. / år

13 Forretningsmodel og business case - eksempel 15 fynske producenter af kød, fjerkræ, most/drikkevare, frugt/grønt og diverse fødevarer går sammen om at etablere FOODLINK Fyn De 15 producenter indskyder hver i startkapital i et fælles selskab, i alt kr. FOODLINK Fyn laver aftale med en distributør (fx Post Danmark) og starter fælles distributionsrute til Storkøbenhavn og dele af Sjælland og der påbegyndes fælles salg til kunder i dette område Der laver aftale med et regionalt lager, der råder over køle- og frysehus Der er en etableringsperiode på to år, hvor det antages, at producenterne er de primære drivere af salget og lægger lager- og distributionsopgaven i FOODLINK Fyn Under etableringsperioden opbygges salgs- og markedsføringsressourcen (den ansatte leder, materialer, kontakter og netværk), således at FOODLINK Fyn genererer salg til producenterne via kontakt til større, nye kunder Selskabet har ikke et mål om at skabe store overskud, men om at øge aktiviteterne for at drive vækst hos anpartshaverne Markedspotentialet for det enkelte FOODLINK afhænger af i hvor høj grad mindre virksomheder evner at gå sammen, hvor mange de går sammen og hvor aggressive det enkelte FOODLINK er i forhold til markedsføring og salg FOODLINK kan fungere som platform for afsætning til udlandet, så der er for så vidt ingen begrænsninger i markedspotentialet På næste side er opstillet et etablerings- og driftsbudget for FOODLINK Fyn henholdsvis som et minimumsscenario og et medium-scenario

14 Etablerings- og driftsbudget - minimum-scenario År 1 År 2 År 3 Omsætning Omkostninger Etableringsomkostninger Driftsomkostninger Indtægter Andel selskab (25 pct. af omsætning) Resultat Egenkapital ultimo (primo: ) Forudsætninger: 15 producenter har indskudt hver i etablerings/egenkapital. Der ansættes en daglig leder, desuden omkostninger til IT, husleje, transport. Det er et skrabet budget, som på omkostningssiden kræver en indsats af frivillighed fra producenterne

15 Etablerings- og driftsbudget, medium-scenario med tilskud År 1 År 2 År 3 Omsætning Omkostninger Etableringsomkostninger Driftsomkostninger Omkostninger i alt Indtægter Andel selskab (25 pct. af omsætning) Offentligt tilskud Indtægter i alt Resultat Egenkapital ultimo (primo: ) Forudsætninger: 15 producenter har indskudt hver i etablerings/egenkapital.. Der ansættes en daglig leder, desuden omkostninger til IT, husleje, transport m.m. Der opnås et offentligt etableringstilskud på svarende til 50 pct. af etableringsomkostningerne via Landdistriktsprogram. Løn til leder dækkes af etableringsomkostningerne de første 2 år

16 Forudsætninger Hver producent omsætter gennemsnitligt for kr. i FOODLINK Fyn i år 1, stigende til kr. i år 2 og kr. i år 3., i alt kr. i år 3, hvor selskabet er i break-even Der afsættes 25 pct. til lager, distribution og drift af FOODLINK, dvs kr. i år 3. Efter år 3 genererer FOODLINK et mindre overskud, som kan anvendes til at øge aktiviteterne inden for salg og markedsføring Omkostninger til lager, logistik og distribution i år 3 (omsætning: kr.): Gnstl. salgspris (engros): 12 kr./kg, udregnet som gennemsnit af: - 50 pct. frugt/grønt til gnstl. 5 kr./kg - 25 pct. diverse fødevare til gnstl. 10 kr./kg - 12½ pct. most/drikkevarer til gnstl. 10 kr./kg - 12½ pct. kød til gnstl. 40 kr./kg Ca. 468 paller (a 800 kg) ab lager pr år: paller frugt/grønt paller diverse fødevarer - 59 paller most/drikkevarer - 58 paller kød Fordeling over året: 26 uger med 12 paller/uge (højsæson, i alt 312 paller); 13 uger med 9 paller/uge (mellemsæson, i alt 117 paller); 13 uger med 3 paller/uge (lavsæson, i alt 39 paller) = i alt 468 paller Omkostninger til lager og distribution (som løbende afregnes forholdsmæssigt med producent, som ekstra- eller tilbagebetaling ud af de 25 pct., der afleveres til FOODLINK) - Lager og logistik: 468 paller a 290 kr./palle kr. - Distribution: 468 paller a gnstl. 220 kr./palle kr.

17 Målgruppepotentiale Der er registreret godt mindre fødevarevirksomheder med under 50 ansatte, som det fremgår af tabellen. Heraf er halvdelen bagerier, hvoraf kun et fåtal er i målgruppen for dette koncept. Dertil kommer 631 primærproducenter med forarbejdning af landbrugsprodukter samt primærbrug med gårdbutikker her er mange i målgruppen, som forarbejder og/eller sælger frugt, grønt, marmelader, saft, honning, kød mm. Endelig er der registreret ca engrosvirksomheder inden for fødevarer med mindre end 50 ansatte, hvoraf en mindre del kan være i målgruppen. I alt skønnes målgruppen at være på ca. mellem virksomheder, spredt over hele landet. Kilde: Danmarks Statistik Branche I alt Slagterier Fiskeindustri Mejerier Bagerier, brødfabrikker Anden fødevareindustri Drikkevareindustri I alt Primærproducenter med forarbejdning 631 Primærproducenter med gårdbutikker 2.294

18 Brugertest/feedback (telefon-tests) Hvad siger brugerne? Virksomheder: Positive, men også lidt skeptiske om der kan komme tilstrækkelig økonomi i det i opstartsperioden. Der peges på, at der er behov for en 3-årig etableringsperiode, herunder med besparelser på distribution fra dag 1 og med tid til at opbygge salget til større kunder over en længere periode. Desuden skal der skabes en god model/balance mellem de som allerede er i gang med distribution over længere afstand og de som ikke er kommet i gang. Køle/frysehus: God idé der er meget bedre økonomi i at samle mange små producenter og deres forskellige varer under ét selskab. Vi har ikke mange små producenter af samme årsag, men går de sammen er det sjovere både for dem og os. Det er vigtigt, at der fra starten er et EDI-system til udveksling af data så er logistik intet problem, herunder plukning af varer fra mange forskellige leverandører, til hver enkelt kunde. Vi vil gerne se positivt på at være med til at hjælpe et sådant initiativ i gang. Distributør: God idé vi arbejder allerede for en del mindre producenter direkte. Det vil gøre det lettere for os og billigere for kunden, hvis varerne samles og der er færre opsamlinger/leverancer med større mængder. Priser mm. afhænger af varetyper, størrelser, ruter og frekvens. Prisen stiger hvis der er tale om kølebiler, hvorfor det er at foretrække at producenten garanterer kølekæden med termokasser.

19 SWOT STYRKER Fælles salg, adgang til større kunder og marked Mindre producenter har ét sted for drop-off af varer eller får dem evt. afhentet på adressen Distributør skal kun hente ét sted God mulighed for bufferlager, plukning og sampak Producenterne styrer set-up Kan realiseres i forskellige faser SVAGHEDER Det kræver en vis finansiering og især tålmodighed til at bygge driften op, som kan være en barriere for små virksomheder Sampak af kombineret køle-, frost- og tørvarer kan være vanskeligt at håndtere Distribution af kølevarer over længere afstande kan være omkostningstungt MULIGHEDER TRUSLER Samhandel med andre producenter udvider sortiment og mængder og kan åbne for nye kunder Co-branding med andre produkter Muligheder for værditilvækst på produkter Platform for vækst ved at nå nye, større kunder Mulighed for tilskud til etablering Lang afstand til den rigtige partner på lager Mangel på kritisk masse til lager/distribution Utålmodighed blandt producenter ift. at finde nye, større kunder som kan løfte væksten Uenigheder om vilkår og betingelser

20 Anbefalinger og handlingsplan ANBEFALING HANDLING Afdækning af interesse og behov Fastlæggelse af indholdet Interesserede fødevarevirksomheder indkalder til et informationsmøde, fx sammen med eller i regi af deres lokale fødevarenetværk, erhvervsforening med henblik på at afdække interessen blandt lokale fødevarevirksomheder Der er flere varianter af konceptet i forhold til indhold skal det kun være distribution, er der også behov for plukning eller sampak af varer, og også salg og markedsføring. Det afhænger af antallet af producenter, produktsortiment, interesse mm. Definere varetype, mængder og frekvens mhp. at få tilbud fra lagerpartner og distributionspartner. Der er indikationer fra operatører, at hvis det er rigtigt skruet sammen vil de gerne være med til at løbe ting i gang og tilbyde gode priser i en opstartsperiode Hvor er de vigtigste behov i forhold til at få opbygget et distributionsnet fastlæg behov for ruter og frekvens. Er der en eller flere større kunder som allerede er interesseret i at aftage fra flere producenter sammen, så kan sampak, salg og markedsføring indgå fra start Udarbejdelse af en forretningsplan, herunder set-up, finansieringsgrundlag og partnerskaber Afklaring af forretningsmodel og selskabsform samt finansieringsgrundlag (forretningsplan) Udarbejdelse af en anpartshaveroverenskomst eller samarbejdsaftale mellem producenterne, hvor formål, indhold, forpligtelser og betingelser defineres Afklaring af ansvaret for den daglige ledelse og honorering heraf (en af producenterne, en ansat direktør, ekstern partner) Identificering af partnere, der kan stå for lagerføring og logistik samt distribution Finansieringsplan, herunder mulighed for offentligt tilskud hvis det ønskes, via Landdistriktsprogrammet, såfremt selskabet etableres i et landdistrikt Gennemførelse af et pilotprojekt Det anbefales, at der gennemføres et pilotprojekt sammen med de identificerede partnere med henblik på at teste konceptet i en tidsbegrænset periode, og med mulighed for justering af set-up efter perioden. Fx start med enkel distributionsmodel og påbegynde fælles salgsaktivitet i fase 1

21 Partnerskabet: Koncepterne er udviklet i samarbejde med: Med økonomisk opbakning fra: Konceptet er udviklet i forbindelse med projektet Øget produktivitet og afsætning i fødevare SMV er

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER

THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER THE FOOD ASSEMBLY DENMARK E-HANDELSPLADS FOR LOKALE FØDEVARER SUMMARY Konceptet går ud på at få The Food Assembly til Danmark. The Food Assembly er et gennemprøvet og succesfuldt koncept, som blev etableret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2004 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2003 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Andelen af økologisk produktion i Belgien og Luxembourg

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads?

Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads? Den økologiske markedsudvikling set fra landmandens gårdsplads? Chefkonsulent Gustaf Bock Det økologiske akademi. 10. Marts 2014 Indlægget indhold: 0. Markedet: Detail, Food service og direkte salg 1.

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Klik for at redigere i masteren

Klik for at redigere i masteren Klik Ting for jeg at ikke redigere diskuterer i masteren Hunderacer med hundefolk Kvægracer med kvægfolk Økolog eller konventionel med landmænd 1 Klik Coop s for definition at redigere af i lokale masteren

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne William S. Andersen Videncentret for Landbrug Gothenborg, 25.-26. august 2014 Fra Bulk-producent til Værditilvækster - Et meget stort

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel MADMARKED fremtidens lokale fødevarehandel fremtidens lokale fødevarehandel Hvad er MadMarked? lokale fødevarer til lokale borgere Vi sælger lokalt producerede fødevarer til lokale borgere Vi sælger både

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Konkurrencekraft til dansk fødevaresektor. Jakob Neimann Platform Manager inspire. inspirefood.dk

Konkurrencekraft til dansk fødevaresektor. Jakob Neimann Platform Manager inspire. inspirefood.dk Konkurrencekraft til dansk fødevaresektor Jakob Neimann Platform Manager inspire. jnei@food.dtu.dk. inspirefood.dk *Styrelsen for forskning og Innovation, *Det Strategiske Forskningsråd inspire start 1.

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN Best Match Wine Østre Boulevard 29 8930 Randers NØ Denmark +45 40508747 cpe@bestmatchwine.dk EN DEL AF AMKA GRUPPEN BEST MATCH WINE STØRRELSE OG BREDDE Best Match Wine er en selvstændig faglig leverandør

Læs mere

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening FORRETNINGSMODEL AFSÆTNINGSFREMME FOR DIN VIRKSOMHED OPBYGNING AF NETVÆRK TIL LOKAL AFSÆTNING AF FØDEVARER Omkostningsminimering og effektivisering

Læs mere

Projekt- og Udviklingskonsulenterne

Projekt- og Udviklingskonsulenterne Fremtidens behov og tendenser i Foodservice markedet indlæg på møde i projekt Fokus- udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, frugt, grøntsager og kartofler 4. november 2008 i Odense Mie

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Chefkonsulent Gustaf Bock GODE RÅD FORRETNINGSUDVIKLING I LANDBRUGET

Chefkonsulent Gustaf Bock GODE RÅD FORRETNINGSUDVIKLING I LANDBRUGET Chefkonsulent Gustaf Bock GODE RÅD FORRETNINGSUDVIKLING I LANDBRUGET KONKLUSIONEN De fire skarpe er Skær din forretningsmodel/plan til gør den overskuelig Hold fokus sæt nye ideer over på idelisten Kundefokus

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase

Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Udviklingsfasen Aktiviteter og milepæle for en udviklingsfase Det samlede budget for udviklingsfasen er på 1.125.000 kr. og strækker sig over ca. ½ år. Der er udarbejdet en plan for finansieringen af dette

Læs mere

10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED

10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED 10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED MEGATRENDS MED BETYDNING FOR PRIMÆRLANDBRUGET Megatrends Megatrends er overordnede trends med en generel betydning for hele verden. Megatrends

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere