FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008"

Transkript

1 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April

2 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund Næstformand Jørgen Munch-Nielsen Kasserer Jan Lau Sekretær Klavs H Lund Peter Frederiksen Christian Sparre Hangel Peter Wismer Lars Winther (sup) Morten Andersen (sup) Udvalg mv. Juniorafdelingen Christian Sparre Hangel Kabysudvalget Jørgen Munch-Nielsen Herdis Scheelke og Peter Thøger Ida og Svend Ib Andersen Lis og Finn Eland Bitten og Henning Eriksen Bladudvalget Lars Thorborg Kjeld Moselund Kapsejlads Jesper Strukmann FD-NYT Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4, 3550 Slangerup Måler Benny Christensen Klubhusudlejning Jan Ægidius Mobil Klubhusets mønttelefon Kontingenter: Aktiv (afd. 1) 650 kr. Aktiv ægtefælle (afd.1) 325 kr. Pensionist o 65 år (afd.1) 325 kr Passiv (afd. 2) 200 kr. Junior u 25 år (afd. 3) 400 kr. Familierabat 1375 kr. opnås ved mere end 3 betalende medlemmer. En skal være medlem af afdeling 1. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Formand John Larsen Havnefoged Finn Jensen Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Forside: Lavvande Kjeld Moselund Rettelser til ovenstående bedes mailet til : 2

3 Kære sejlere. Så er det forår, det kribler ikke blot op af jorden, men også i fingrene. Vi skal have trukket presenningen af og startet på klargøring af båden, så en ny og spændene sejlersæson kan starte. Men før båden bliver sat i vandet er der jo lige bundmalingen. Producenterne har til dato ikke løst problemet - bundmaling - nul begroning contra miljøskader. Sidste år var rurerne meget tydelige i vandlinien og på skruen. Er der nogen, der har et godt råd eller hørt noget uhørt så kom frit frem. Nano-teknologien det bliver ikke i år. Vi skal passe på miljøet og alle værne om vores undergrund. Der er regler for slibning og de skal overholdes. Det er ikke alene bådene der skal gøres klar. Klubhuset er også vigtigt, da det er vores ansigt på land. Der er løbende arbejder i og uden for huset der skal udføres og den årlige arbejdslørdag slår ikke altid til. I lørdags var der kun 16 der gav en hånd med, og de blev belønnet med en dejlig velfortjent frokost. Som I kan se på billedet kan vi godt bruge nogle yngre kræfter! Opgaverne er mangeartede og de skal ikke nødvendigvis alle løses på arbejdslørdagen. Skal der skiftes vandhaner, termostater, males køkken, males udenfor m.v. kan mange bidrage med lidt hjælp. Det kan jo sagtens gøres en hvilken som helst anden dag, hvis det passer bedre, men så skal du selv tage frokosten med. Jeg vil hermed opfordre alle medlemmer til at gi en hånd med. Alternativet er at tilkalde udefra kommende håndværkere og det koster jo. Konsekvensen kan i den sidste ende blive en kontingentforhøjelse. En hånd med kan også være ved Frederikssund For Fulde Sejl, der foregår fredag og lørdag den 22. og 23. august til fordel for Juniorsejlcentret. Husk standerhejsning lørdag den 3. maj kl. 11, samt tilmelding til den efterfølgende brunch - vel mødt. Formanden Lotte 3

4 Nu er det snart tid... Dagene er igen ved at blive længere, og inden vi ved af det, er det påske og jollen skal klargøres til en ny sæson på fjorden. Mens du venter på foråret, skal du huske at pladstildelingen på jollepladsen er etårig. Hvis du vil have plads til din båd på jollepladsen i 2008 skal du derfor igen ind på klubbens hjemmeside og ansøge om plads. Som administrator af jollepladserne kan jeg oplyse, at pladsfordelingen begynder primo april, så det er en god ide at få udfyldt og sendt formularen på hjemmesiden inden udgangen af marts. Husk at udfylde alle felter i formularen også dem om bådens størrelse og ansvarsforsikring, ellers skal jeg bare til at rykke for disse informationer. Priser og betingelser er uændret i forhold til sidste år. Mange hilsner Lars Winther Redaktionen takker Peter Frederiksen, der har siddet i bladudvalget som bestyrelsens repræsentant, har valgt at trække sig for at koncentrere sig om andre opgaver i klubben. Peter var manden, der tog en rask beslutning om at få lidt farver i FD-NYT, så han har bestemt sat sit præg. Redaktionen vil gerne takke for et godt samarbejde. Vi forsætter indtil videre således, at Kjeld klarer forbindelsen til bestyrelsen. 4

5 SÆSONSTART Lørdag den 26. april kl. 13:00 I Frederikssund Sejlklub byder 3F. SEJL OG BÅDUDSTYR på en bid fisk og lidt vådt til ganen Vel mødt! 5

6 Trådløst Internet i Frederikssund Lystbådehavn I et års tid har der i teorien været mulighed for at komme trådløst på internettet fra båden, når man ligger i Frederikssund Havn. Da der er en del, der i forvejen benytter den bærbare PC i båden, bl.a. til Det levende Søkort kan det være en oplagt mulighed også at bruge den til at checke sin hvis man ikke kan leve foruden. Desuden kan man jo blandt andet hente vejrmeldinger og bruge Skypetelefoni. Hidtil er der ikke mange, der har benyttet sig af denne mulighed, dels fordi modtageforholdene i havnen har været ustabile, dels fordi skiltningen har været upræcis, bl.a. med hensyn til, hvad det koster. Desuden skulle man bevæge sig over til butikken i Marbæk Havn for at købe en voucher med brugernavn og password, som giver adgang til nettet i en tidsbegrænset periode. For at forbedre modtageforholdene i Frederikssund Havn vil der nu blive opsat en antenne på mastekranen. Betalingen kan nu ske via internettet inden man drager hjemmefra. Læs status og se de nærmere detaljer på havnens hjemmeside Det trådløse internet på Frederikssund Lystbådehavn drives af AccessPoint I/S i Lyngby (www.accesspoint.dk), som har opsat hotspots på følgende lokationer: Gilleleje Havn, Hundested Havn, Marbæk Havn/Frederikssund Lystbådehavn, Kignæs Havn, Roskilde Havn, Øer Maritime Ferieby og Tuborg Havn (KDY). Det betyder, at hvis man ikke har opbrugt sin taletid i egen havn, så kan man bruge videre, når man kommer til f.eks. Roskilde, Hundested eller Gilleleje. Som tabellen nedenfor viser, kan man få 3 timers taletid fordelt over 10 dage for 70 kroner, eller man kan få ubegrænset taletid i en måned for 199 kroner. Kjeld Moselund 6

7 PIGESEJLADS For piger der har prøvet at sejle, men trænger til at få styrket selvtilliden. Er det dig der er "konen" ombord? Du kender en del til sejlads - men spørger altid "manden" til råds. Mangler du lidt selvsikkerhed? Hvad vil du gøre, hvis han bliver syg, og det er dig, der skal tage beslutningerne? Hvad vil du gøre, hvis din mand falder overbord? Har du "knudeproblemer" med jeres fortøjninger? Eller har du andre problemer? Eller er der noget du er god til, som du vil lære os andre? Eller vil du pigehyggesejle, og være sammen med os andre? Så Kom og vær med! Vi har også brug for dig, som er rimelig god, så du kan være "skipper" for nogle af dem, der mangler selvsikkerheden. Vi forventer at du er medlem af Frederikssund Sejlklub. Vi sejler hver mandag, maj til september. Vi mødes ved bro 2, Kl Vi forventer, at du melder afbud, hvis du er forhindret i at Komme. Henvendelse til: Lis Eland Skt. Hans aften i klubhuset Pigesejlerne vil igen i år være at finde i klubhuset Skt. Hans aften. Og de håber at så mange som muligt vil gøre dem selskab. Pak derfor din madkurv og mød op ved klubhuset ca. kl. 19, hvor pigesejlerne eller deres mænd vil sørge for at grillen er klar til at grille de medbragte lækkerier. Foruden mad og drikke skal I medbringe tallerkener, glas og bestik, da der denne aften ikke er nogen Marie til at rydde op efter os. Hvis vejret tillader, vil der helt sikkert være mange der efterfølgende sejler ud for at se bålet fra vandsiden. 7

8 HAVNEINFO NR. 1/08 Mens dette skrives er det vinter og vådt og koldt udenfor; men når det læses er det ved at være forår, og det begynder at krible i fingrene efter at komme i gang med forårsklargøringen. Husk, at bestilling af søsætning bør ske via hjemmesiden. Hjemmesiden er også det sted, hvor man kan læse referatet fra havnens generalforsamling i december samt som noget nyt også referater fra bestyrelsesmøderne. I øvrigt mangler vi stadig adresser fra omkring halvdelen af andelshaverne, så Husk lige, at sende din adresse til kontoret Det kan du gøre på havnens mailadresse: Grillplads På generalforsamlingen blev der vedtaget et forslag om at etablere en overdækket grillplads så tæt på broerne som muligt. Bestyrelsen har efterfølgende nedsat et udvalg til at forberede sagen, hvorefter endelig beslutning, ikke mindst af hensyn til økonomien, formelt træffes af bestyrelsen. Udvalget består af følgende personer: Herdis Scheelke Forslagsstiller Michael Holst Forslagsstiller og økonomiberegning Jørgen Munch Forslagsstiller og koordinering med sejlklubben Christian Hangel Arkitekt og koordinering med juniorsejlcentret Kai Vendelbo Bygningsingeniør og medl. af sejlklubben Peter Thøger Havnebestyrelsens ankermand i udvalget Udvalget er i gang med udarbejdelse af et projekt omfattende en overdækning på ca. 4 X 8 meter med plads til 3 borde/bænkesæt og et par griller. Hvis vi opnår kommunens godkendelse, vil anlægget vil blive placeret langs med kørevejen til slæbestedet umiddelbart før affaldsgården. Det er tanken at tynde ud i beplantningen mod havnen, så man kan have en god udsigt ud over havnens vandspejl. Vinter i Vand På generalforsamlingen blev der også rejst spørgsmål om overvintring i vandet. Efterfølgende har bestyrelsen truffet beslutning om en forsøgsordning, hvorefter et lille antal pladser inderst ved broerne kan benyttes til dette formål. TAL MED HAVNEFOGEDEN OM HVILKE PLADSER DER ER TIL RÅDIGHED Der skal fortøjes som normalt, dvs. 2 fortøjninger til broen og 2 til pælene bag båden, og båden må ikke overdækkes med heldækkende presenning og evt., vinterstativ. På den måde reduceres vinterstormenes belastning på broerne mest muligt. Og netop belastning af broerne er årsagen til det begrænsede antal vinterpladser i vandet samt forsøgsordningen, der foreløbig kører til og med vintersæsonen 8

9 2008/09. Så må vi høste erfaringerne fra ordningen og se om ordningen skal gøres permanent. Broerne skulle nødig begynde at flytte på sig. Det koster "en halv bondegård" at lægge dem på plads igen. Der er samtidig truffet beslutning om, at andelshavere, hvis både ikke tages på land, og som overvintrer i fremmed havn kan få tilbagebetalt kr. af selskabsafgiften forudsat vinterpladsen kan udlejes og meddelelse herom til havnefogeden sker senest 1. september. Alle forudsætninger skal altså være tilstede: Ikke på land, overvintring i fremmed havn, udlejning af vinterplads og meddelelse til havnefoged senest 1. september. Ordningen ligner derved ordningen om udlejning af sommerplads i vand. HUSK i den sammenhæng at meddele havnefogeden det senest 1. april, hvis du ønsker tilbagebetaling af sommerdelen af selskabsafgiften ved udlejning af din plads i vand. Pladsmangel og havneudvidelse For år tilbage var det svært at slippe af med sin havneplads uden tab. På et tidspunkt var der op imod et halvt hundrede pladser til salg. I dag er situationen vendt op og ned. Der er venteliste på over 50 pladser, og billedet er det samme i de fleste havne i fjorden. Ventelisten består såvel af andelshavere, der ønsker plads til både i den brede ende, pladser, som havnen kun råder over få af, som af "nye" bådejere, der ikke tidligere har haft plads i havnen. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om at søge havnen udvidet med 2 nye pontoner, hver på 15 meter i forlængelse af henholdsvis bro 3 og 4. Det vil give mulighed for oprettelse af et antal nye brede pladser og dermed nedbringe ventelisten noget. Salget af de nye pladser forventes tilnærmelsesvis at kunne finansiere anskaffelsen af pontonerne og den ekstra selskabsafgift vil løbende bidrage positivt til havnens økonomi. Der ligger i forvejen både for enden af bro 3 og 4, så en udbygning af disse to broer vil ikke forringe pladsforholdene i havnebassinet nævneværdigt. Til gengæld skal disse både skaffes plads ved de nye broer, ligesom vore hidtidige andelshavere har fortrinsret til de nye pladser. Det kan derfor ikke undgås, at der bliver tale om en vis omflytning, når eksisterende andelshavere ønsker at flytte til ny plads eventuelt med ny, større båd og når de pladser, der flyttes fra, skal fyldes op med andre. Det er lidt af et puslespil, der skal bringes til at gå op, så pladsen kan udnyttes så effektivt som muligt. Vi beder derfor om overbærenhed, hvis der bliver tale om uønskede flytninger, der er nødvendige for at få tingene til at hænge sammen. For at undgå alt for megen turbulens er det besluttet alene at banke pæle i til de nye pladser og så udskyde en planlagt udskiftning af pæle til sæsonens afslutning. Kystdirektoratet er allerede ansøgt om tilladelse til udvidelsen, som derefter vil blive 9

10 søgt gennemført så hurtigt som muligt, så de nye pladser kan tages i brug allerede i den sæson, vi står foran. Når sagen skal gå så hurtigt hænger det også sammen med dimensionering af det nye el-anlæg, som er i planlægningsfasen. Tingene hænger jo sammen, for der skal naturligvis også etableres el-forsyning på de nye broer, og det skal el-anlægget så dimensioneres efter. Alternativet til denne havneudvidelse, hvis ansøgningen til Kystdirektoratet skulle blive afvist (hvad vi dog ikke tror den gør) vil på lidt længere sigt være helt at afvise andelshavere, der måtte ønske at udskifte deres båd med en større, eller at nedlægge nogle andele for så at slå disse pladser sammen til bredere pladser, så der kan blive plads til de brede både. En ting er i alt fald givet. Følger havnen ikke med udviklingen, kan vi igen om nogle år stå med pladser, der ikke kan sælges, fordi de har en sådan størrelse, at ingen ønsker at købe dem. Skriv gerne. dine kommentarer til udvidelsen på Af alt dette fremgår også med al ønskelig tydelighed, at du skal sikre dig i forvejen, at der er bredde nok på din nuværende plads, hvis du går med planer om at anskaffe dig en større båd. Ellers er der kun ventelisten tilbage. H U S K D E T N U! Udlejning af bådplads på vandet Hvis du ønsker at udleje din bådplads på vandet i den kommende sommer skal du inden den 1. april rette henvendelse herom til havnekontoret. I modsat fald fortaber du din ret til tilbagebetaling af en del af selskabsafgiften. El-sagen Er der ikke så meget nyt at fortælle om lige nu. Sagen kører sin gang. Der er antaget en rådgiver, der skal vurdere kravspecifikationerne til anlægget - dvs. hvor mange stik der skal være og hvor meget effekt der skal kunne trækkes ud af hvert stik, for blot at nævne de væsentligste parametre. Rådgiveren skal også hjælpe med tilbudsindhentning og vurdere de indkomne tilbud, før sagen er klar til at holde generalforsamling om, som det er blevet lovet ved flere lejligheder. Hvad angår finansiering tegner der sig allerede to muligheder, der begge indebærer, at havnen anvender en del af sin sparsomme formue, hvorefter restbeløbet skal lånefinansieres. Det er her de to muligheder kommer ind i billedet. Efter den ene model låner havnen restbeløbet og tilbagebetaler lånet gennem en forhøjelse af selskabsafgiften. Det vil betyde, at der skal betales 25% mere tilbage end vi låner, fordi forhøjelsen af selskabsafgiften skal belægges med moms. Samtidig er 10

11 der ingen, der kan fradrage renterne på lånet, og du får ingen glæde af merbetalingen ved salg af pladsen. Efter den anden model indbetaler andelshaverne et ekstraordinært indskud svarende til restbeløbets størrelse. Det er den billigste løsning, fordi der ikke skal betales moms af indskud, og hvis nogen skal låne beløbet, kan man fradrage renterne i lånet i sin private økonomi. Endelig får man jo sit indskud tilbage, den dag man sælger sin plads. Tyverier Til sidst en advarsel til alle motorbådsejere, der har inboard/outboard drev. Vi har for nylig observeret, at der er stjålet dele fra et sådant drev, der ikke var fjernet fra båden ved vinteroplægning. Da vi har hørt om lignende tilfælde i andre havne, omfattende både dele af sådanne drev såvel som hele drev kan vi ikke kraftigt nok opfordre ejere af inboard/outboard drev at fjerne disse fra bådene ved vinteroplægning eller i det mindste sikre dem på anden måde, hvis det er muligt. Det værste eksempel, vi har hørt om, stammer fra Kastrup på Amager, hvor man ligefrem havde skåret en del ud af agterspejlet for at få fat i drevet og det, man ellers havde brug for. STANDERHEJSNING! Med efterfølgende BRUNCH Lørdag den 3. maj kl Standerhejsning i Frederikssund Sejlklub. På FD s bestyrelses vegne håber vi, at se rigtig mange medlemmer til denne dejlige tradition, hvorefter klubben er vært ved en forfriskning. Stumpemarked, har i ting i gerne vil sælge er i velkommen, i medbringer selv borde, og rydder selv op bag efter. Fællesspisning i klubhuset kl Kabyssen laver lækker hjemmelavet Brunch Pris 99,- pr. kuvert Hertil kræves tilmelding inden 27 april, enten på telefon, eller i klubhuset. Øl og vand købes i klubben, vin og snaps, medbringer i selv. Kom og vær med, vi glæder os til at se jer alle samme den 3. maj. Vel mødt Bestyrelsen og Kabyssen 11

12 Cool påske med fart, action og venner. Frida Hangel om sine oplevelser på Winner Easter Camp i Egå d marts Jeg kom en dag for sent af sted til Egå da jeg lige først skulle på vandretur med mine spejder venner i Sverige i 2 dage. Så min far og mig kørte fra Frederikssund søndag aften og overnattede på vejen, så vi kunne være i Egå kl mandag morgen. Vi havde min optimistjolle på taget og juniorsejlcentrets gummibåd på traileren, som Egå havde fået lov til at låne da der var mangel på gummibåde til lejren. Derfor gik det ikke så hurtigt med køreturen. Da vi kom var det super fedt at sige hej til vennerne fra mange andre sejlklubber i Danmark igen efter en lang vinter uden stævner. Der var ca. 60 A sejlere, 20 B sejlere og 10 Zoomjoller og jeg kendte de fleste af dem fra stævner sidste år. Vi sejlede træningssejlads fra mandag til fredag og det var planlagt at der skulle være kapsejlads lørdag og søndag. Træningen foregik for os A sejlere i 4 hold, men hver sin dygtige træner, vi trænede meget starter, og teknik ved rullevendinger. Vi blev alle sammen meget bedre i løbet af ugen hvor vi i alt var ude at sejle i ca. 40 timer. Fed mærkerunding i masser af vind. 12

13 13

14 Vejret var meget forskelligt, nogen gange var der næsten ingen vind, men andre gange var der virkelig tryk på med op til 14 sek/m. desuden var det regnvejr, solskin, overskyet, blå himmel, snevejr og frostvejr (pisse koldt at sejle i, men alligevel sjovt indtil man ikke kan mærke fødderne mere ) Isskrabning med øse før man skal ud at sejle, og frossent skøde der skal tøs op først Om aftenen hyggede vi os med film, slik, hyggesnak, og sluttede af med mentaltræning når vi skulle sove. Vi var alle trætte så der var musestille kl selv om man lå med veninder lige ved siden af sig i en stor sovesal på en skole. O n s d a g v a r d e r anderledes dag også kaldet afslapningsdag. Hmmmmm Der var nu ikke meget afslapning over det vi skulle, udover at vi kørte 3 timer i bus den dag. Vi kørte til Middelfart hvor TMC (trekants områdets matchracecenter) ligger. der lå 4 DS 37 matchracere og ventede på os. Vi blev delt op i 12 grupper på tværs af A/B/ zoom og så sejlede vi matchrace 4 hold af gangen, mens de andre hold havde matchraceteori. Jeg var genuaskøde gast og det skulle gå stærkt i vendingerne, så man blev træt i armene. 14

15 Matchrace i DS 37 med ren optimistbesætning, rorsmanden er 13 år. Om lørdagen blæste det sek/m så der blev ikke startet rigtig kapsejlads, men der blev lavet en fartbane på tid ud af havnen rundt om et mærke ind i havnen igen i det store havnebassin hvor man skulle lave ére for at holde varmen. Der var 5 gummibåde der hver havde en sejler at tage sig af, så man sejlede efter tur. Det var fedt, selv om jeg kæntrede da der kom et vindpust, jeg kom dog hurtigt op og indhentede det igen med nogle superhurtige 360ére. Søndag var det rigtig kapsejladsvejr, og vi fik sejlet 3 gode sejladser i forskellige vindstyrker. Mine placeringer var ikke super fede, men det var en super fed uge med gode venner og det er det vigtigste. Da vi kørte over Storebælt hjem var det snevejr, og vindposen var helt vandret, men jeg havde bare super meget lyst til at tage på vandet igen, så de 40 timers træning har ikke slået mig ud. Billeder er taget af : Gerhard Denken og Nicolai (Mini) Dyring. FD-NYT....takker Frida for indlægget og kvitterer med et gavekort til 3F Grill en Venligst sponseret af Ove ( du er jo nok lidt for ung til rødvin) 15

16 P i n s e t u r I år er det pinselørdag den, 10. maj, så skal vi på hyggeweekend. Vi har lavet aftale med, Veddelev Strand Bådelaug, om at låne en del af deres klubhus. Vi har den store klubstander med. Vi mødes foran klubhuset, kl. 16, til en lille uformel opvarmningssammenkomst, hvor der vil blive givet nogle oplysninger om slagets gang. Kabysudvalget er vært herved. Vi sørget for grillkul og lampeolie, for en sikkerheds skyld, tager I selv en grill med. Vel mødt. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Kabysudvalget 16

17 Indbydelse til aftenkapsejlads i Frederikssund 2008 Aftenkapsejladsen For 250 kroner får du mulighed for at deltage i kapsejladser i foråret og efteråret. Hvis du er ny og ønsker at prøve, får du de tre første gange gratis. Du kan deltage med eller uden målerbrev. Deltager du uden målerbrev kan du ikke få præmier for henholdsvis forårs og efterårs sejladser. Men du deltager i alle øvrige præmier. Efter hver aftensejlads uddeles altid en over alt nummer 7 præmie. Begge sæsoner slutter af med stort fælles arrangement i FD s klubhus. Skipper møde den 6. maj klokken i FD klubhuset. Sæsonen starter med Tune Up den 6. maj og sidste sejlads i forårssæsonen er den 24. juni. Efterårssæsonen starter den 12. august og slutter den 23. september. Selv om vores fjord er smal og lang kan det stadigvæk lade sig gøre at udføre særdeles underholdende og spændende kapsejladser. Kapsejlads giver god sejlerfaring Som kapsejler får du en rigtig god mulighed for at lære at trimme din båd og optimere din sejlads. Selvom du er nybegynder, vil du med tiden Iære at vælge den rigtige sejlføring og trimme båden under de forskellige vejrforhold. De erfaringer du gør dig på kapsejlads-banerne, vil derfor komme dig til nytte når du skal på sejlerferie eller på weekendtur med familie eller venner. Og så gør det jo ikke noget med et adrenalin kick én gang om ugen. Hvis du vil vide mere.er du altid velkommen til at ringe til Bo Vestergaard eller til en anden fra kapsejladsudvalget som du finder på: Med venlig hilsen Bo Vestergaard Kapsejladskoordinator FD. 17

18 Frederikssund Sejlklub Marbæk Sejl- og Motorbådsklub Frederikssund for Fulde Sejl den 22. og 23. august En lun augustaften med 3 sekundmeters vind sidder vi i gastronomiteltet og spiser en grillet oksebøf og drikker et godt glas rødvin. Efter borgmesterens varme og engagerede velkomsttale nyder vi nu synet af de store varmluftballoner, der i stilhed udkæmper deres drabelige dyst om at flyve hurtigt og præcist for at vinde den udlovede præmie. De svæver henover vore og de mange tusind andre forventningsfulde frederikssunderes hoveder nu og her kun en lille times tid inden Elvis kommer på scenen med sine hawaiipiger til et eksotisk og medrivende show formentligt aldrig set magen til i vores lille fjordby. Senere i aften tænker vi at få en kold fadøl fra Wiibroe vognen, mens vi synger lidt med på de gode, gamle rock og popsange, som trioen Plug and Play spiller så fremragende måske finder vi et hjørne og tager en lille svingom, mens vi venter på fyrværkeriet, der jo sidste år var så enestående flot, så det blev sagt, at det overgik selv Tivolis. Heldigvis ved vi jo, at festen slutter tidsnok til, at vi kan daske ned og få en god nats søvn i båden, der er lagt over ved Sydkajen det er jo frihavn i festens anledning! Og det er rart blot at stå op til morgendagens begivenheder et multiarrangement på havnen denne augustlørdag med høj sol og 22 grader i skyggen. I havnebassinet slås juniorsejlcenterets dygtige unge sejlere i deres mange joller for at vinde denne prestigekapsejlads, som jo overværes ikke bare af mor og far, men af alle vennerne og skolekammeraterne. Mor og far vil jo gerne have resultatet, inden de skal ud i en helt ny X-båd (hed det vist) for at opleve fjorden fra vandet og mærke, hvorfor så mange sejlere altid begejstret taler om livet på vandet. Håbet er, at møde et af de glade marsvin som gang på gang denne sommer har vist sig ved broen og sågar helt inde i havnen. Bagefter er tanken, at vi skal have en af de lækre sandwich, som tilbydes i produktionsskolens bod og måske endnu et glas af den gode classic fra Wiibroe, mens ungerne hopper i den store borg. Bare de bliver der længe nok til, at vi kan høre på den gode traditionelle jazz lidt. Ellers må vi jo lytte, når vi shopper i de helt utroligt mange stadepladser, der er opstillet i år. Det må være det nye samarbejde med Erhvervsog Turistcenteret, og måske er det også derfor, at de handlende i den grad stiller med gode tilbud? Rart er det, at ungerne kan klappe fisk imens. 18

19 Måske skulle vi lige slutte af med en snak nede på den der skolebåd, hvor man kan blive en del af sejlerlivet på fjorden? Vi gør det nu vi ved jo fra tidligere år, hvor hurtige og effektive de folk fra sejlklubberne er pludselig når klokken er 16 rydder de op og væk er de, som var intet hændt her. Men vi ved jo, at det er der en herlig begivenhed med mange glade mennesker og et solidt overskud, der sikrer, at vi også i fremtiden får dygtige sejlere på fjorden måske samles der endda ind til mere end de to zoom 8 joller, som det blev til sidste år. Vil du være med til at få dette scenarium til at fungere? Send en mail til styregruppen! På vegne af: Styregruppen for Frederikssund for Fulde Sejl Søren Foto: Christian Hangel 19

20 Lavvande i Roskilde Fjord Den 5. januar 2008 var det helt usædvanligt lavvandet i fjorden. Kl. 12 viste vandstandsmåleren ved optagningsrampen 110 cm under normal vandstand. Det betød, at man kunne gå tørskoet et langt stykke ud på det rev, som strækker sig mod sydvest fra enden af havnemolen. Der er sikkert mange af os, der i tidens løb har været i nærkontakt med revet. Bemærk, at der ligger nogle store sten på revet ret langt ude fra molen. Motorbåden inderst i havnen ved molen havde også fået fast grund under kølen, og ramperne ned til pontonerne var så stejle, at de var nærmest ufremkommelige (se forsidefoto). Tekst og fotos: Kjeld Moselund 20

21 21

22 22 Altid kolde øl og vand hos 3F. Sejl og Bådudstyr

23 Aktivitetskalender Lørdag d. 26 april Sæsonstart v/3f i klubhuset Lørdag d. 3. maj Standerhejsning Lørdag d. 10. maj Pinsetur til Veddelev Mandag d. 23. juni Pigesejlernes Skt. Hans Faste ugentlige aktiviteter Tjek selv sæsonstart / slut: Mandage Juniorsejlerne Pigesejlerne - bro 2 Tirsdage Kapsejlads Torsdage Juniorsejlerne Deadline til næste nummer af FD-NYT er lørdag d. 7. juni OBS - OBS Send en artikel om din sommerferietur, renoveringen af din båd, eller andet spændende, gerne med billeder. Optagne artikler præmieres med en falske rødvin. Næste nr. forventes ultimo juni 23

24 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at bundmale. 24

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 Svajeren Indhold Udkommer i juni 2005 som jubilæumsnummer i anledning af VSB 40 års jubilæum og 25 året for indvielsen af Veddelev

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

LynetteNyt. Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang

LynetteNyt. Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang LynetteNyt Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang Lynettenyt/5. august 2015 1 Bestyrelse Formand: Georg Niemann...26 21 64 84 Sekretær: Karin Jacobsen...29 47 22 99 Kasserer:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere