Bådoptagning efteråret 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bådoptagning efteråret 2006"

Transkript

1 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november. Husk at skrive dig på optagningslisterne som hænger i klubhuset. De første 4 datoer er allerede ophængt. Svømning Husk at tilmelde dig til vinterens svømning hos Carl Aage Lausten. Gerne på telefon eller Svømning på følgende datoer: Starter Mandag til og med , dog undtagen flg. dage p.g.a. ferier: Efterårsferie Juleferieferie Vinterferie Påskeferie

2 Bådpladser Sejlsæsonen 2006 nærmer sig for mange sin afslutning, det bliver nu tid for vinteropbevaring af bådene på landpladserne. Salg og leje af bådpladser har i den forløbne tid af 2006 været meget stor, antallet af tomme bådpladser er derfor reduceret kraftigt, hvilket indebærer mere liv på havnen og på længere sigt også en mere stabil økonomi. Det beskedne antal ledige pladser indebærer også, at du ved køb af større båd, der ikke kan være på din nuværende bådplads, bør kontakte Havnekontoret - inden du handler - for at sikre at du også kan købe/leje en plads til din nye båd. Status i begyndelsen af september 2006 er: På Havneøen er der 329 bådpladser, fordelt på 13 forskellige bådpladsstørrelser (længde, bredde og dybde).. Der er ca. 200 bådpladsejere på Havneøen Mågen Havneøen ejer ca. 25 pladser fortrinsvis mindre pladser til mindre motorbåde. Der udlejet ca. 100 pladser. De udlejede pladser, er pladser ejet af havneøen Mågen, men i væsentlig omfang bådpladser der er opsagt, og således ejes af tidligere brugere af Havneøen. Den øgede interesse for bådpladser vil sikkert i den kommende sejlsæson indebære, at en del af de opsagte pladser vil blive solgt privat til nye bådejere eller til værende bådpladslejere, en situation der kan indebære, at Havneøen Mågen må opsige lejere i henhold til lejekontraktens bestemmelser. Hvis du er lejer af en bådplads på Havneøen Mågen vil det være en god ide inden næste sæson at tage en tur på Havnekontoret og få en snak om mulighederne for fortsat leje eller eventuelt køb af havneplads. Ø-udvalget, den 7. september

3 Havnens Dag Den 20. maj, her i foråret, var det Havnens Dag. Og hvad er så det, kunne du måske spørge, hvis du aldrig har deltaget? Det er såmænd en fælles arbejdsdag, vor medlemmer af de to klubber på vores havneø i skøn samdrægtighed rydder op på arealet og gør en smule forårsrent overalt, hvor det behøves. Jo, men har vi ikke folk til den slags opgaver, kunne du måske igen spørge? Nej, lyder det korte svar, det har vi ikke. Det kommer an på dig og din indstilling til tingene, om det skal være ordentligt og ryddeligt her, hvor vi bor. Husk på: I vores havn er der ingen kommunalt ansatte, eller andre fremmede mennesker, der kommer og rydder op og flytter fyldte skraldespande og maler klubhuset og renser tagrenderne og klipper græsset og samler vinterstativerne sammen, når de ikke er i brug og en hel masse andre praktiske gøremål. Det må vi selv gøre! Det må du selv klare! Har du tænkt over det? Du er vel ikke en af de brugere af havnen, som altid efterlader et farligt rod efter sig, som andre så må tage hånd om? Nej vel. Det er ikke dig, tror jeg. Men vi har altså nogle, der har den holdning til tingene. Det har du vel også observeret. Vi må i øvrigt også selv varetage havnens daglige forretninger og administration. Vi må også selv sørge for havnens fortsatte udbygning. Har du heller ikke tænkt over det? Det hele foregår altså ved frivillig arbejdskraft. OK, vi har en havnefoged, Jørgen, som selvfølgelig spiller en central rolle i hele det her spil. Bare det, at passe telefonen og den daglige kontortid på havnekontoret og klare alle de løbende forretninger, der hele tiden melder sig, er ret tidskrævende, og er blandt de ting som Jørgen også varetager. Så, næste gang, når vi nu til foråret igen indkalder til Havnens Dag, så er du selvfølgelig blandt dem, der deltager. Det er faktisk ret hyggelig. Vi starter med fælles morgenbord i klubhuset og slutter af med en bid brød. Der bliver også sørget for, at ingen bliver dehydrerede, selv om arbejdsiveren eventuelt skulle tage overhånd. Vi skal nok sørge for at datoen bliver annonceret i god tid, så du kan sætte den ind i din kalender. Så ses vi. Svend

4 Referat af Infomøde den 7.september 2006 Deltagere: Erik Lillevang Svend Röttig Hans Otto Thøgersen Jørgen Lind Jes Hermansen Ib Christiansen Afbud: Lars Sørensen Mødet blev afholdt hos Ib, med dagsordenen: Hvorledes får vi hjemmesiden til at fungere og ført regelmæssigt ájour? Ved SHS s sidste generalforsamling blev der kraftigt udtrykt ønske om, at SHS`s hjemmeside blev opdateret regelmæssigt, så den var aktuel og interessant. Den er siden blevet rettet een gang den 16. maj 06. I sommerferien er der på kommet kritik fra SHS medlemmer om, at hjemmesiden forsat ikke er aktuel og dermed uinteressant. På denne baggrund blev mødet afholdt med ovenstående punkt på dagsorden. Alle var enige om, at vedligeholdelse af hjemmesiden skal ske løbende, hvis den skal være interessant for såvel gamle som potentielt nye medlemmer. Jes henviste til at se hjemmesiden på Kaløvig Bådelaug og hente inspiration. Erik syntes, det var vigtigt, at hjemmesiden var hurtig at komme ind på, og at vores logo sinkede oplukningen og foreslog dette mindsket. Alle var enige om, at Lars havde gjort et stort forarbejde og at hjemmesiden krævede en webmaster. Jørgen var positiv og villig til at påtage sig opgaven. Han bad om at diverse data som f.eks. telefonnumre var korrekte. Udvalget kontaktede under mødet Kjeld Pico Larsen, som har password og viden om, hvorledes man kan redigere, og hvor meget plads der er på hjemmesiden. SHS har fået stor tilgang af medlemmer i sommer, og man drøftede, hvad disse mon forventede af SHS. Udvalget enedes om at fremstille et spørgeskema, som kunne udsendes med Søforklaring. Besvarelser fra medlemmerne kunne være til støtte for bestyrelsens - 6 -

5 arbejde. Søforklaring har tidligere udsendt et spørgeskema, og Hans Otto ville finde dette frem til orientering og redigering. Annoncemængden i Søforklaring er begrænset, men nye annoncører vil måske være mere interesserede ved det øgede medlemstal - men ønsker vi flere annoncer? Svend konkluderede, at udvalget ønskede en dynamisk, aktuel og velfungerende hjemmeside. Jørgen ville straks gå i gang. Ib Leif Christiansen Se her: Nyt logo. Værsgo. Sådan ser Danske Bådejeres nye logo ud. Det lægger sig helt naturligt op af sejlunionens logo, og vil blive anvendt, når det drejer sig om emner relateret til Danske Bådejere

6 Danske Bådejere er Dansk sejlunions nyeste tilbud til alle tursejlere Baggrunden for etableringen af danske bådejere er beslutningen om, at Dansk Sejlunion skal øge indsatsen overfor bådejere markant. Det er endvidere målet, at Danske Bådejere skal være med til at fastholde og tiltrække medlemmer til klubberne ved hjælp af de tilbud og services, der tilbydes. Omdrejningspunktet for Danske Bådejere bliver en hjemmeside med relevant information til alle bådejere tilknyttet en klub under Dansk Sejlunion. Der vil ligeledes blive mulighed for at bådejerne kan kommunikere med hinanden i online brugerfora. Det er gratis at tilmelde sig hjemmesiden. På siden vil du bl.a. kunne finde: - Attraktivt tilbud om kollektiv ansvarsforsikring - Medlemstilbud på eksisterende og nye produkter i sejlershoppen - Brugerfora kommunikation bådejerne imellem - Køb/salg af båd i ind- og udland sådan sikrer du dig bedst ved handel af både - Informationer fra kendte firmaer som vi samarbejder med omkring fx. Finansiering, Forsikring mv. - Vedligeholdelse af båd (indvendig og udvendig) med tips og gode råd - Gode råd og vejledning i miljøspørgsmål - Generelle emner med relevans for bådejere vil blive lagt ud på hjemmesiden Vi går i luften med hjemmesiden ultimo november. For at komme ind på siden danskebaadejere.dk skal du indtaste et medlemsnummer. Det nummer får du med SejlerBladet nr. 4, der udkommer 23. november. Når du har registreret dig som medlem, hvilket er gratis, kan du nu surfe rundt og finde megen nyttig informationer, råd og vejledninger blandt de forhold som bådejere har interesse for, nemlig deres båd. Du kan endvidere bede om at få en attraktiv ansvarsforsikring til din båd på yderst konkurrencedygtige vilkår. Du kan får mere at vide om projektet ved at klikke dig ind på sejlsport.dk under tursejlads. Her kan du også tilmelde dig tursejler nyhedsbrevene. På den måde holder du dig orienteret om projektets forløb. Du er altid velkommen til at skrive til Lars fra Dansk Sejlunion på med dine kommentarer og gode råd til Danske Bådejers nye hjemmeside

7 Referat nr. 51, fra udvalgsmøde i Trivsel, tirsdag den 4 februar 2006 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen John Bo Christensen Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Før mødet bød Claus velkommen til det nye medlem af Trivsel, John Bo Christensen fra HBK (erstatter Lykke Andersen). Punkt 1: Konstituering: Claus fortsætter som formand og Jørgen fortsætter også som kasserer. Punkt 2: Referat: Referat nr. 50 enstemmigt godkendt. Punkt 3: Regnskab/økonomi: Jørgen genemgik regnskabet, som sædvanlig flot arbejde. Et par store poster er blevet betalt siden sidst. Vedr. slamsugning/fedtsugning prøver Claus at finde en anden fornuftig ordning så vi ikke får de store regninger. Herefter blev regnskabet godkendt. Punkt 4: Café Mågen - ansøgninger: Der har været flere henvendelser og 1 enkelt skriftlig ansøgning. Disse tages ind til en samtale som et lille udvalg, bestående af Claus og Leif tager sig af. Ansøgerne får en samarbejdsaftale til gennemlæsning. Punkt 5: Sager under behandling: Claus har haft møde med Tryg forsikring og SSG. Loft mod Café Mågen + tværbjælke (rem) hvidpigmenteres. Øvrige loft for vores regning. Dette er under diskussion. Loftet ordnes gennem forsikringen. Claus kontakter forsikring så vi kan blive færdig med loftet. Claus laver liste over div. løsøre. Punkt 6: Eventuelt: Leif vedr. rygepolitik. Vi har vedtaget at under vores møder må der ikke ryges! Vi havde en længere debat vedr. rygepolitik i klubhuset. Der var mange forskellige forslag, bl.a. foreslog Jørgen at dele det store lokale op i rygere/ikke rygere. Bare et af mange forslag. Vi arbejder videre på at finde forskellige løsninger så vi kan stille alle tilfredse. Under diverse arrangementer kan rygepolitikken styres af de enkelte klubber. Der er konstateret op til flere mus i masteskuret og andre steder - dette ordnes ved at Leif indkøber musefælder og Claus tømmer dem! - 9 -

8 Leif havde et forslag til pensionist -kapsejlads (alle kan deltage)! - det vil han prøve at få op at køre. Til tilrettelæggelse af sejlads+div. ønskes brug af skolestuen, hvor der sættes en lille PC+printer op til dette brug. Leif ønskede en nøgle til skolestuen så den kan benyttes - dette godkendt af Trivsel. Leif ville også gerne rydde op i div. TVapparater i klubhuset, de bliver afprøvet og virker de ikke kasseres de. Gunhil spurgte vedr. urinal på herretoilettet. Dette er i orden. Hun ville også gerne have nogle sæbeholdere på dametoilettet, dette godkendt, Gunhil sørger for indkøb og opsætning? Claus har fået doneret en vaskemaskine + tørretumbler. Hans idé var at installere disse på handicaptoilettet, så primært fastliggere og gæstesejlere kan gøre brug af disse. Vi undersøger mulighederne for en billig installering - samtidig undersøger Claus hvordan evt. brugerbetaling kan løses. Dette diskuterede vi godt og grundigt igennem og vi prøver at finde en evt. god og fornuftig løsning. Punkt 7: Næste møde: Næste mødedato fastsat til tirsdag den 25. april 2006 kl i Skolestuen. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert Referat nr.52 Trivselsmøde tirsdag den 25 april 2006 kl Mødedeltager Claus Andersen Gunhil Hansen John Bo Christensen Leif Larsen Jørgen Løvendal Poul Erik Hubert (afbud) Da Poul Erik havde sendt afbud blev Leif valgt til referent. Punkt 1 referat godkendt Punkt 2 regnskab Jørgen gennemgik regnskabet, han kunne ikke få regningerne til at stemme fra Leon Petersen (kloak), han mente, regningerne var større end aftalt, vi blev enige om, at John tager en snak med firmaet, for at få en forklaring, og evt. få et tilbud fra et andet kloakfirma, ellers ingen kommentarer til regnskabet. Punkt 3 ansøgninger. Claus og Leif havde et par inde til samtale, men det var ikke lige sagen, der er kommet 2 nye ansøgere, Claus kontakter Leif per telefon, når de nye ansøgere har tid til at komme til samtale, så må vi håbe på lidt mere held med de nye ansøgere

9 Punkt 4 sager under behandling Gunhild havde købt planter til storrummet det pynter, div. beslag er repareret, og nye kroge er monteret på toiletterne. Jørgen spurte, om der var slukket for gulvvarmen på toiletterne, vi kikkede efter og fik slukket. Leif manglede stadig at få vores varmvandsbeholder afkalket, Claus havde flere gange forsøgt at få fat på det vvsfirma. vi plejer at bruge men uden resultat, så vi bliver nok nødt til at finde et andet vvs firma. Claus fortalte at på grund af div. arrangementer og sygdom var loftet ikke blevet malet, men regner med, at de går i gang en af dagene, så vi snart kan komme i orden igen efter branden. Angående ønsket om at få det nuværende handicap toilet lavet om til et vaskerum (vaskemaskine og tørretrumpler ) blev vi enige om, at Claus og John laver et overslag over det økonomiske og praktiske omkring dette. Vi blev også enige om at søge havnen om tilskud, da det vil være i alles interesse at få etableret et vaskerum. Punkt 5 eventuelt John savnede en udendørs vask til at stå og vaske op i, det havde han set, de havde i mange andre havne, dette blev taget til efterretning. Referent Leif Larsen Adresseændring Havnekontoret oplever med jævne mellemrum, at bådejere har skiftet adresse eller telefonnummer uden at oplyse det til Havnekontoret. Det er vigtigt, at Havnekontoret er i besiddelse af korrekt adresse og telefonnumre, hvis der sker noget med din båd. Husk at oplyse adresseændring til både Havnekontor og til din klub, der er ingen forbindelse mellem din klubs medlemsregister og havnekontorets oplysninger. Ø-udvalget

10 Fra min logbog 1 Sol, sommer og søndag var det, og landet stod med brede bøge. Dog ikke ved salten Østerstrand, men ved Lillebælt. Henne ved ishuset stod folk i alle aldre i kø for at købe vafler med kugler, guf, flødeboller og det hele. Ude på molen, ud mod vandet, stod et par af disse evige opportunister med fiskestænger og -snører og ventede på bid. Langs med bredden af Lillebælt på spadserestien, og langs med skrænten som var bevokset med store bøgetræer, der spejlede sig i vandet helt som det hedder sig i nationalsangen gik folk og hyggede sig i det dejlige vejr. Havnen, Kongebroen var det, var fyldt op til sidste plads. De sidste både, der var kommet ind, var tre gamle øvelsesbåde. I folkemunde benævnt Ørebaljer. De tilhører sejlerskolen ved en af de københavnske sejlklubber. Du ved: Gamle, åbne træbåde med firkantede storsejl holdt på plads med en stage fra mast og diagonalt op til det øverste, fjerneste hjørne. Overover, et trekantet topsejl og foran fok og klyver, ført på et langt bovspryd. Kort sagt: Rigtige sejlbåde. De havde kæmpet sig op imod den ret kraftige, nordgående strøm og var endelig kommet på plads i haven. Man kunne forstå, at besætningerne skulle skiftes ud med nye folk. Der havde været et leben af glade, unge mennesker, der skulle fortælle hinanden en hel masse om skiv, sejlads, vejr og vind, og sikkert også om de gevaldige oplevelser, de afmønstrende besætninger, havde haft. Her skal jeg lige forklare, at havnen består af et enkelt, rektangulært bassin, med langsiderne parallelt med kysten. Indsejlingen er placeret i den af de korte sider, der vender væk fra Middelfart by. Bådene er så fortøjet ved pæle, med stævnene ind mod de to langsider. Ved den lukkede, korte side, væk fra indsejlingen, lå der det par både uden på hinanden og parallelt med broen. En enlig pæl stod plantet lige i midten, og så langt ude i bassinet, at de to både netop kunne ligge inde bag ved. Men, som sagt: Alt var optaget, og alt åndede fred og idyl. En hidsig påhængsmotor i højeste omdrejninger afbrød freden. En mindre sejlbåd med to unge mennesker ombord, havde forceret modstrømmen og svingede nu ind i havnen, hvor der var strømlæ. Pludseligt gik det stærkt. Kort og godt, båden fræsede op gennem bassinet for fuld hammer. Stop, råbte ham på fordækket til sin makker, der stod bøjet over motoren samtidigt med, at han forsøgte at holde kursen. Nu var båden midt ude i bassinet og nærmede sig bunden af havnen med forurolig hast. Bak, bak, bak, skreg forgasten, der nu havde bevæbnet sig med en bådshage, der pegede krigerisk fremad. Alle i havnen strakte hals og fulgte opmærksomt

11 begivenhederne. Nu måtte der snart lyde et ordentligt brag, når de unge mennesker torpedere bådene for enden af havnen. Manden på den yderste båd, med bredsiden til de vilde indtrængere, havde ligeledes bevæbnet med fældet bådshage mod de fremmede. Fortvivlet forsøgte ham ved påhængsmotoren at tæmme den vilde fart og få sat dyret i bakgear. Forgæves. Katastrofen lurede, - men så indtraf miraklet. Den løbske båd satte klokkerent stævnen i den enlige pæl med et brag. Hele båden dirrede fra køl til mastetop og standsede, pælen blev bøjet en halv meter tilbage som en katapult. Endelig var påhængsmotoren sat i bakgear, og som et løbskt missil fes den lille båd tilbage gennem havnen og ud i åbent vand. Alle klappede vildt af lettelse. - Vi så den aldrig mere. Freden sænkede sig atter. Olga. Sejlerferie med Pulpa Solskin fra en skyfri dybblå himmel let krusning på havet, dejlige damer på fordækket, der solbader ja, det er det billede, som vi ofte ser som reklamer, men vi sjældent oplever

12 Men i år fik vi lov til at nyde en juli måned, der levede op til ovenstående drømmebillede. Dejlige lange lune sommeraftener, hvor vi ikke skulle udstyres med polar trøjer men kunne sidde i cockpittet i T-shirt med en stille drink eller kop kaffe og høre mågernes skrig. Vores følgebåd Cordon Bleu, som i parentes bemærket, næsten hele tiden lå forrest p.gr. af sine gode sejleregenskaber, meldte over VHF-ens kanal 06, at alt var udsolgt i Sundby havn. Jes og Else foreslog, at vi gik ind i Lynetten, hvor vi fik to pladser ud for klubhuset. Vi sad og nød tilværelsen og den første sejlerdag i cockpittet i Cordon Bleu, da nabo bådens skipper var så uheldig, at tabe et vinglas i havnen, men som holdt sig flydende. Jes fik hurtigt fat i sin bådshage, som han rakte til den uheldige skipper, som behændigt fangede glassets stilk og fik det løftet 1m op og næsten hen til sin båd. Men ak! Da faldt det af og gik denne gang straks til bunds. Ærgerligt men kun et glas, sagde skipperen og afleverede bådshagen. 5 minutter efter var han på vej fra borde, med en plastic klapkasse fyldt med alt godt til en grill-aften. Nu taber han vel ikke også denne! tænkte Marie, da der lød et brøl og en ed fra skipperen, idet bunden på kassen gik itu og indholdet røg overbord. Lynhurtigt kom Marie med et fiskenet, fik fisket 1 fluté, 1 pose med peber-frugter, 2 glas, 1 salathoved og 1 agurk op. Desværre lå både bøffer, tallerkener og bestik pænt på bunden ud for bolværket, hvor skippers dame stod og var ved at dø af grin over det kostelige syn. Gør han altid sådan spurgte Jes interesseret. Det ved jeg ikke klukkede hun, det er første gang jeg er med! Mon ikke du skulle prøve at invitere på middag i klubhuset, foreslog Jes den uheldige skipper, hvilket åbenbart var en god ide, for de forsvandt op til klubhuset, mens vi andre spiste rester fra vores køleskabe. Morale; brug aldrig klapkasser! Næste dags sejlads over Øresund var en afslappet tur med livlig trafik til vands og i luften. De store tankskibe sejler trods alt hurtigere end Corden Bleu som ankom ½ time før Pulpa til Bäckviken. Her blev vi modtaget af Else med ordene: Vi har lige tabt propellen, da vi lagde til kaj. Vi fik noget tov i skruen ude i sundet, for pludselig lød motoren mærkeligt. Vi fik den til at fungere ved at slå bak og sætte den i gear igen, men da vi lagde til, kunne vi pludselig ikke bakke. Enten er det et ødelagt gear eller en tabt propel. Stor beundring for Else som hoppede i havnen og dykkede ned for at se efter propellen - den var væk. Desværre var vandet ikke helt så varmt, som Jes mente, han kunne se på sit termometer, så der var én der frøs. Morale; stol ikke på en mand uden sine læsebriller, Heldigvis kunne der fremskaffes en ny original Volvo propel i Helsingør. Den skulle dog først bestilles i Göteborg. Næste dag var det desværre kun propellen som kom med

13 posten. Delene til at fastgøre den med havde de glemt at få sendt med, og disse kunne tidligst komme efter weekenden! Vi brugte ventetiden til at se lidt på byen. Heldigvis har Helsingør meget at byde på, med sine hyggelige huse, fortovs cafeer, jazz på torvet, udsalg i handelsgaden, kræmmermarked, saltvandsakvariet og ikke at forglemme, Kronborg. Ja tiden gik fint og så blev det mandag eftermiddag, hvor Corden Bleu skulle have et kvik løft af en tilkaldt vognmand og have monteret sin nye propel. Pakken med den nye propel blev åbnet, skruen løftet op, sat på bådens aksel! Et mærkeligt undrende udtryk bredte sig på montørens ansigt. Skruen passede ikke! Det var ikke den propel som angivet på mærkesedlen på kassen! På værkstedet fandt man nu heldigvis en gammel skrue, som kunne passe. Vi åndede lettet op, turen kunne fortsætte. Turen til Hundested gik nu for sejl og vores anløb skete, mens den første byge på turen fik gennemblødt vores sejlersko. Jes og Else tog atter imod os, her lå vi i lag. Så er det rart med velvilje, gæstfrihed og hjælpsomhed og forståelse, som heldigvis præger mange sejlere! Men undtagelsen mødte vi her. En mindre sejlbåd med en familie kom ind og søgte plads uden på en stor motorbåd, hvor ejeren så TV-avisen. Den lille familie forsøgte at lægge til, kravlede forsigtigt rundt på motorbåden for at få en trodse i land Først da lettede ejeren på bomteltet og meddelte, at han skulle sejle meget meget tidligt næste morgen! Så forhalede familien til næste båd, hvor de straks fik en hjælpende hånd. Næste morgen bemærkede vi, at motorbåden fortsat lå fortøjet til kajen, da vi gik ud af havnen kl Havnen var da næsten tømt for øvrige både! Vi har ikke alle den samme opfattelse af hvad tidligt er. Næste destination var Sejerø. Marie og jeg havde besøgt øen i Dengang var der både en brugs, en købmand og en bager og selv om øen siden er blevet udbygget med mange sommerhuse og dermed mange sommergæster, så er det kun førstnævnte, som har overlevet. Købmanden var blevet omdannet til museum. Den første nat lå vi 3 både uden på hinanden. Også her skulle den inderste båd sejle tidligt, så vækkeuret blev sat. Kl.7,00 rokerede vi alle 4 rundt med fortøjningerne, sammen med naboens ungmø, medens bådens skipper så passivt til og virkede ualmindeligt morgentræt. Ud kom båden ved fælles hjælp. Senere på dagen blev et par pladser ledige mellem pælene på en af broerne og Marie foreslog at vi forhalede. Det viste sig desværre at være en dårlig ide, for næste nat fik Jes ikke lukket et øje, da vinden tiltog og drejede i vest, så bølgerne slog mod hækken på Cordon Bleu og fremkaldte en ulidelig larm i agter kahytten. Morale; lyt ikke til kvinders gode ideer, hvis ikke man har taget ørepropper med. Cordon Bleus nye propel trak godt, og Kalundborg lå forude. Anden frihavn! Nu var frihavnsmærket indtjent. Der var en smuk indsejling og de store færger til Grenå og

14 Samsø havde selvfølgelig tænkt at anløbe samtidig med Pulpa. Vi kom ind i marinaen, og siden fik vi set Domkirken med sine fem tårne, gamle bindingsværks huse og fik her forklaring på udtrykket Over stok og sten! Det stammer fra, at man på gamle bindingsværks huse hvidter både træværket og stenene over med kalk. På turen til Røsnæs meddelte Cordon Bleu, at de kunne se, at bøjerne ved gennemsejlningen af revet var inddraget, og de tog den sikre vej uden om revet. Morale; stol ikke på søkort som ikke er opdateret. Skælskør har en fin anløbsbøje men lidt vanskelig at finde. Den ligger helt inde under land. Der er et snævert løb med fine afmærkninger, som man skal holde sig til. Overalt på det lave vand var der ruser og garn, men en meget køn indsejling. Klubhuset skulle iflg. Jes servere god og billig dansk kost. Desværre havde værtinden sagt op ugen før, så vi måtte ty til dåsemad. Morale; ha` altid en dåse skipperlabskovs ombord. Sidste sejlads gik for en frisk halvvind til Rudkøbing på Langeland. I Rudkøbing får man verdens størst is. Nybagte isvafler er fyldt op i så store mængder at en enkelt kugle er nok til at fylde vaflen. Her sluttede turen og Pulpa fik ny besætning, idet junior med familie overtog båden. Et skønt sommertogt. Ib og Marie Efterskrift: Jes og Else har atter måtte sejle en tur til Helsingør for at få den nye gamle skrue udskifter til den nye ny. Cordon Bleu skulle efter forlydende atter være velsejlende

15 Ænderne Thøgersen Alle på bro 9 kender dem. Det drejer sig naturligvis om beboerne i de to flydende huse, som Hans Otto har udlagt. Han kom længe før Ritt Bjerregaard med ideen om billige boliger til sygeplejersker, politibetjente, ænder og lærere. Der har længe på broen været et ønske om at skilte med ændernes navne på de respektive huse. Dette ønske er nu gået i opfyldelse, og navnene er pænt malet på husenes tage. Og I vor multilinguale klub var det sidste navn et ønske om at give byggeriet et strøg af internationalt look! Et nødråb: Fra vektoriserings udvalget under øudvalget beder man om hjælp i forbindelse med mastenedtagning. Der er investeret store summer i at gøre kranen toptrimmet, så derfor er det lidt trist, at nogle kværulantiske medlemmer har klaget over, at de ikke kan få masten ind på land p.gr.a. tovværket. Fornuftige mennesker har foreslået, at man, som i gamle dage, trak kranudliggerens tov ind til vejskiltet. Desværre har marine/hær-værksmænd hensynsløst væltet dette gode redskab. Redacteur Emeritus

16 Til redaktionerne af de to klubblade Orientering vedrørende anlægsarbejder på Havneø Mågen. Der sker ting og sager på Havneø Mågen Det er vist bekendt for de fleste af havneøens brugere, at der i øjeblikket forgår ting og sager på øen, både i og ovenpå jorden. Hermed følger et forsøg på, at forklare, hvad der foregår og, hvorfor det foregår. Det tager alt sammen sit udgangspunkt i det forhold, at Hundige Havn fik en bevilling i år af Greve Kommune på en rund sum af 2 millioner kroner (Tak for det). I følge fordelings-nøglen mellem de to havneøer tilfaldt der så Havneø Mågen kroner. Dermed var der skabt finansieringsmulighed, hvilket naturligvis er en meget vigtig forudsætning for, at vi kunne komme videre med havneøens udbygning. Og der er behov for en udbygning af vores havneø. Det skyldes blandt andet, at der inden for de sidste par år er sket det glædelige og positive, at der er kommet gang i efter-spørgslen på bådpladser. Der er i virkeligheden ved at være mangel på mellemstore og store bådpladser på vores havneø. Men bortset fra egentlige udvidelser, så har der også længe været et behov for, at udbygge og modernisere havnefaciliteterne til en standard, der i dag karakteriserer en moderne marina. Hvad er der sket indtil nu? Hvad er der så helt konkret, vi har gang i, og hvad har vi udrettet i de sidste par år? Sidste år, altså 2005, blev råhuset til miljø- og materielhuset bygget. Endvidere blev mastekranen renoveret og forhøjet. Så fik vi ny nummerering af bådpladserne ude på broerne, men hvad der var endnu vigtigere: Vi fik orden i kartoteket over pladsejere lejere. Det sidste kostede ikke anlægskroner, men til gengæld en masse administrativ sved på panden hos havnens personale og ø-udvalget. Hvad er det så der sker i år? Miljø- og materielhus: Huset er nu ved at blive gjort færdigt i stueetagen, dvs. vægge og lofter er nu færdige, og der er lagt el-installationer ind, og der er blevet malet. Rummet for midlertidig opbevaring af forskelligartet miljøaffald er ved at blive færdigindrettet. Vi forventer, at den gamle miljøgård lukket her en gang i efteråret, og at vores nye miljøstation samtidig sættes i drift. El-installationer: I år koncentrerer vi os også om udbygning af øens el-installationer. Der bliver overalt lagt kraftigere kabler i jorden således, at vi kan klare kravet om mere strøm på

17 broerne (og på pladserne for vinterparkering af bådene). Det er ikke bare helårsbeboerne, der ønsker bedre forsyning, det er også alle andre brugere. Det er i dag ved at være et krav, at man kan holde et køleskab kørende samtidig med, at man koger vand på el-kogeren, lytter til radio, lader batterier op med meget mere. Der bliver nu opsat 25 stk. el-standere på øen. De 19 placeres på broerne og de resterende 6 opsættes på land. I hver stander er der 6 stikkontakter. Teoretisk kan der altså på samme tid være 150 forbrugere, der trækker strøm. Skulle der senere opstå et yderligere behov for stikkontakter kan der installeres endnu en el-stander på hver af broerne. Helt kort sagt: Vi vil skabe forsyningssikkerhed. Men vi vil også have orden i penalhuset, når det drejer sig om, på retfærdig vis, at fordele udgifterne til strøm til forbrugerne. Derfor indfører vi et system, hvor alle i fremtiden selv, direkte betaler for forbruget. Det går for sig på den måde, at man erhverver sig et betalingskort, der er forsynet med en chip. Det er så muligt at fylde sit kort med strøm. Der kan for eksempel købes for 50 kr. Kortet indføres i betalingsstanderen som så registrerer, at du har et lager af strøm på 50 kr. Du vælger en ledig stikkontakt sætter dit el-stik ind, tager nu kortet ud, låser el-stikket med en hængelås, og så går det bare derudad med forbruget, indtil kortet er tømt eller indtil, du trækker dit stik ud. Herefter kan du så læse, hvor meget strøm der er tilbage på kortet. Men rolig, der kommer nærmere information ud om de praktiske detaljer. Større pladser på bro 6: Der er nu etableret et antal større pladser til motorbåde på ydersiden af bro 6. Det er i virkeligheden en sag, der stammer fra sidste år. Vi måtte en tur rundt om juristerne på Rådhuset for at få tilladelse til udvidelsen. Det havde noget at gøre med fortolkning af den gamle lokalplan. Disse pladser er allerede enten solgt eller udlejet. Vi har på denne måde sikret os, at bådejere med større både har fået plads på vores havneø. Slæbestedet: Slæbestedet er blevet renoveret her i foråret. Der var sket det, at svelleunderlaget, der ligger under vandet, var ved at rive sig løs og flyde væk. Nu er svellerne rykket tilbage på plads og sikret forsvarligt med store, rustfrie bolte. Det betyder, at slæbestedet igen kan benyttes efter sin hensigt. Finansieringen af dette arbejde kommer fra det beløb, der blev afsat til formålet på sidste års regnskab. Servicekaj: Vi skulle gerne nå, endnu i år, at få repareret belægningen og afløbsrenden henne ved servicekajen. Ø-udvalget tager fat på, at løse problemet nu, når ferien er slut. Mastehus: Og så er der endeligt mastehuset, som der er talt en del om. Vi afleverede et projekt til Teknisk Forvaltning på Rådhuset den 27. marts, og vi har siden rykket på

18 mundtligt og skriftligt, dog uden endnu i skrivende stund, at have modtaget en byggetilladelse!! En anden og vigtig sag er, at vi ikke har råd til at bygge et nyt mastehus i år. Vi har simpelthen ikke råd til både el-udvidelse og mastehus i At der er behov for mere plads til vinteropbevaring af master er en klar sag. Der ligger vel i øjeblikket i omegnen af 150 både med master på havneøen, og det eksisterende mastehus kan kun rumme halvdelen heraf. Ø-udvalget er enige i, at et nyt mastehus har 1. prioritet ved kommende, nye arbejder på øen. Afslutning Det skal afslutningsvis erindres om, at beslutningen om, hvilke arbejder, vi skulle gå i gang med, og rækkefølgen for gennemførelsen af disse arbejder, blev besluttet på demokratisk vis i de to klubbestyrelser efter et medlemsmøde for alle bådejere på øen. Og endelig, at kommunalbestyrelsen har godkendt den måde, hvorpå vi har anvendt de bevilgede midler. Hundige, august 2006 Ø-udvalget, Havneø Mågen. Orientering Aflevering af affald Affaldscontaineren flyttes til indhegningen ved det nye materiel/miljøhus. Affald sorteres i henhold til skiltning. Spildolie, oliefiltre, malingsrester, kemikalier og batterier afleveres i rummet nærmest affaldscontaineren, klubhusnøglen passer til porten. Husk at låse porten efter aflevering. OBS Der må alene afleveres affald der vedrører brugen af din båd, øvrigt affald bortskaffes ved anvendelse af den kommunale affaldsordning. Ved affaldscontainer og i miljørum etableres videoovervågning. El-forsyning På hele havneøen inkl. broerne nedlægges nye el-ledninger for at kunne dække brugernes behov for strøm. I forbindelse med etablering af det nye el-net opsættes betalingsstandere på broer og landpladser. Der opsættes 19 standere på broerne og 6 standere på landpladserne, derudover er der planlagt opsætning af yderligere

19 standere, så snart økonomien tillader det. Etableringen forventes tilendebragt ultimo september/primo oktober. Brug af strøm efter etableringen vil kræve anvendelse af et el-kort (plastikkort), CEEstik og godkendt gummikabel uden samlinger (3 x 2,5) Første el-kort udleveres mod kvittering gratis til havnens bådejere, der ikke er i restance, på Havnekontoret inkl. 25 kwt. Nærmere om tidspunkt følger. Efterfølgende kan el-kortet genoplades mod betaling af 2,00 kr. pr kwt. For bådpladsejere, der betaler fastliggerafgift, er prisen pr kwt 1,80 kr. Ekstra el-kort kan købes på Havnekontoret for 30,00 kr. + prisen for ønsket antal kwt. Etableringen af betalingsstandere indebærer, at man ikke længere kan bruge strøm på Havneøen uden el-kort, samt at der betales forud. Ø-udvalget, den 14. august 2006 S/I Hundige Havn Havnebestyrelsen informerer INTERNET NoPayNet Nu er Internettet etableret på havneøerne og kan benyttes kvit og frit af alle. Aftalen er indgået på betingelse af at opstartbilledet omfatter de sponsorer der dækker de løbende omkostninger. Der er opsat vejledninger på havneøerne og vil man vide mere om kan i gå ind på RØD/GRØNNE SKILTE PÅ DIN HAVNEPLADS Nu nærmere ferietogterne sig og du forlader din plads i en lidt ængere periode end normalt. Som det fremgår ved selvsyn er der en del nye sejlervenner kommet til havnen og som følge af det er der ikke så mange ledige pladser til brug for gæstesejlere. Gør havnen og dig selv en tjeneste ved at vende dit skilt til grøn når du tager på togt. Du kan evt. sætte en strimmel malertape på med dato for din forventede anduvning af Hundige. Havnefogeden kan evt. også kontaktes pr. telefon, der så vil vende dit skilt til rødt

20 Tordenskjolds Undercup Årets undercup blev præget af kraftig vind og regn, som førte til aflysning af opgaverne til søs. Deltagerne delte sig op i 2 hold. Det ene spillede petanque, medens det andet valgte en gå tur til Hundige Parken, som de færreste havde set før. Vel hjemme i klubhuset løste man traditionen tro opgaverne fra Erik og digtede versene på Skjortentrold i søen sprang, som skulle rime på: mærs (platform omkring masterne på sejlskibe med ræer. Også mærssejl og bjergemærs). Anni Ernst sluttede sig til mandskabet på Tordenkilen. 1. præmien (skåle) gik i år til Hans Otto og Jette i Tordenkilen. H.P. og Anna i Trine fik 2. præmien (vinglas), og på 3. pladsen blev præmien (snapseglas) givet til Grevinden med Mogens og Marianne. Gasteprisen (slik) gik til deling mellem Miss Bruus og Erikka. Poesiens blå blomst Tordenkilen: Tordenskjold i søen sprang kuglerne omkring ham sang. Sikke dog en vild kommers så vi kasted straks en mærs Grevinden: Stormen kom ganske vist på tværs, men det gav bar lidt mer ko mærs Gik en tur og uden stress digtede vi en masse vers. Sjøvn: Vejret kom SHS på tværs derfor ingen sejlads des værs Men vi skal digte på ordet mærs så det bliver kun et enkelt vers Vinden den var ret på tværs men vi fandt den bjergemærs og fik Tordenskjold slæbt op nu vi tror at det er nok Miss Bruus: Sejlerne de kom på tværs men fik ingen brug for MÆRS spil og gang og så en sang Det vi gør en anden gang. Kuglespil og travetur det er årets sejlertur søndenvinden kom på tværs så, ingenleg med bjærge mærs (fortsat på s. 24 )

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge.

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. Så er SHS 25 års jubilæum godt overstået.. Herefter var det Strandparkens tur til at fejre 25 år. Der har været et godt samarbejde mellem SHS og HBK i

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 En uheldig bådejer måtte i løbet af vinteren lide den tort, at se sit bådstativ synke i grus. Forhåbentlig er der ingen skade sket,. men den bliver ikke nem at

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

LynetteNyt. Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang

LynetteNyt. Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang LynetteNyt Medlemsblad for Sejlklubben Lynetten Nr. 5 - August 2015 39. årgang Lynettenyt/5. august 2015 1 Bestyrelse Formand: Georg Niemann...26 21 64 84 Sekretær: Karin Jacobsen...29 47 22 99 Kasserer:

Læs mere