Bådoptagning efteråret 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bådoptagning efteråret 2006"

Transkript

1 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november. Husk at skrive dig på optagningslisterne som hænger i klubhuset. De første 4 datoer er allerede ophængt. Svømning Husk at tilmelde dig til vinterens svømning hos Carl Aage Lausten. Gerne på telefon eller Svømning på følgende datoer: Starter Mandag til og med , dog undtagen flg. dage p.g.a. ferier: Efterårsferie Juleferieferie Vinterferie Påskeferie

2 Bådpladser Sejlsæsonen 2006 nærmer sig for mange sin afslutning, det bliver nu tid for vinteropbevaring af bådene på landpladserne. Salg og leje af bådpladser har i den forløbne tid af 2006 været meget stor, antallet af tomme bådpladser er derfor reduceret kraftigt, hvilket indebærer mere liv på havnen og på længere sigt også en mere stabil økonomi. Det beskedne antal ledige pladser indebærer også, at du ved køb af større båd, der ikke kan være på din nuværende bådplads, bør kontakte Havnekontoret - inden du handler - for at sikre at du også kan købe/leje en plads til din nye båd. Status i begyndelsen af september 2006 er: På Havneøen er der 329 bådpladser, fordelt på 13 forskellige bådpladsstørrelser (længde, bredde og dybde).. Der er ca. 200 bådpladsejere på Havneøen Mågen Havneøen ejer ca. 25 pladser fortrinsvis mindre pladser til mindre motorbåde. Der udlejet ca. 100 pladser. De udlejede pladser, er pladser ejet af havneøen Mågen, men i væsentlig omfang bådpladser der er opsagt, og således ejes af tidligere brugere af Havneøen. Den øgede interesse for bådpladser vil sikkert i den kommende sejlsæson indebære, at en del af de opsagte pladser vil blive solgt privat til nye bådejere eller til værende bådpladslejere, en situation der kan indebære, at Havneøen Mågen må opsige lejere i henhold til lejekontraktens bestemmelser. Hvis du er lejer af en bådplads på Havneøen Mågen vil det være en god ide inden næste sæson at tage en tur på Havnekontoret og få en snak om mulighederne for fortsat leje eller eventuelt køb af havneplads. Ø-udvalget, den 7. september

3 Havnens Dag Den 20. maj, her i foråret, var det Havnens Dag. Og hvad er så det, kunne du måske spørge, hvis du aldrig har deltaget? Det er såmænd en fælles arbejdsdag, vor medlemmer af de to klubber på vores havneø i skøn samdrægtighed rydder op på arealet og gør en smule forårsrent overalt, hvor det behøves. Jo, men har vi ikke folk til den slags opgaver, kunne du måske igen spørge? Nej, lyder det korte svar, det har vi ikke. Det kommer an på dig og din indstilling til tingene, om det skal være ordentligt og ryddeligt her, hvor vi bor. Husk på: I vores havn er der ingen kommunalt ansatte, eller andre fremmede mennesker, der kommer og rydder op og flytter fyldte skraldespande og maler klubhuset og renser tagrenderne og klipper græsset og samler vinterstativerne sammen, når de ikke er i brug og en hel masse andre praktiske gøremål. Det må vi selv gøre! Det må du selv klare! Har du tænkt over det? Du er vel ikke en af de brugere af havnen, som altid efterlader et farligt rod efter sig, som andre så må tage hånd om? Nej vel. Det er ikke dig, tror jeg. Men vi har altså nogle, der har den holdning til tingene. Det har du vel også observeret. Vi må i øvrigt også selv varetage havnens daglige forretninger og administration. Vi må også selv sørge for havnens fortsatte udbygning. Har du heller ikke tænkt over det? Det hele foregår altså ved frivillig arbejdskraft. OK, vi har en havnefoged, Jørgen, som selvfølgelig spiller en central rolle i hele det her spil. Bare det, at passe telefonen og den daglige kontortid på havnekontoret og klare alle de løbende forretninger, der hele tiden melder sig, er ret tidskrævende, og er blandt de ting som Jørgen også varetager. Så, næste gang, når vi nu til foråret igen indkalder til Havnens Dag, så er du selvfølgelig blandt dem, der deltager. Det er faktisk ret hyggelig. Vi starter med fælles morgenbord i klubhuset og slutter af med en bid brød. Der bliver også sørget for, at ingen bliver dehydrerede, selv om arbejdsiveren eventuelt skulle tage overhånd. Vi skal nok sørge for at datoen bliver annonceret i god tid, så du kan sætte den ind i din kalender. Så ses vi. Svend

4 Referat af Infomøde den 7.september 2006 Deltagere: Erik Lillevang Svend Röttig Hans Otto Thøgersen Jørgen Lind Jes Hermansen Ib Christiansen Afbud: Lars Sørensen Mødet blev afholdt hos Ib, med dagsordenen: Hvorledes får vi hjemmesiden til at fungere og ført regelmæssigt ájour? Ved SHS s sidste generalforsamling blev der kraftigt udtrykt ønske om, at SHS`s hjemmeside blev opdateret regelmæssigt, så den var aktuel og interessant. Den er siden blevet rettet een gang den 16. maj 06. I sommerferien er der på kommet kritik fra SHS medlemmer om, at hjemmesiden forsat ikke er aktuel og dermed uinteressant. På denne baggrund blev mødet afholdt med ovenstående punkt på dagsorden. Alle var enige om, at vedligeholdelse af hjemmesiden skal ske løbende, hvis den skal være interessant for såvel gamle som potentielt nye medlemmer. Jes henviste til at se hjemmesiden på Kaløvig Bådelaug og hente inspiration. Erik syntes, det var vigtigt, at hjemmesiden var hurtig at komme ind på, og at vores logo sinkede oplukningen og foreslog dette mindsket. Alle var enige om, at Lars havde gjort et stort forarbejde og at hjemmesiden krævede en webmaster. Jørgen var positiv og villig til at påtage sig opgaven. Han bad om at diverse data som f.eks. telefonnumre var korrekte. Udvalget kontaktede under mødet Kjeld Pico Larsen, som har password og viden om, hvorledes man kan redigere, og hvor meget plads der er på hjemmesiden. SHS har fået stor tilgang af medlemmer i sommer, og man drøftede, hvad disse mon forventede af SHS. Udvalget enedes om at fremstille et spørgeskema, som kunne udsendes med Søforklaring. Besvarelser fra medlemmerne kunne være til støtte for bestyrelsens - 6 -

5 arbejde. Søforklaring har tidligere udsendt et spørgeskema, og Hans Otto ville finde dette frem til orientering og redigering. Annoncemængden i Søforklaring er begrænset, men nye annoncører vil måske være mere interesserede ved det øgede medlemstal - men ønsker vi flere annoncer? Svend konkluderede, at udvalget ønskede en dynamisk, aktuel og velfungerende hjemmeside. Jørgen ville straks gå i gang. Ib Leif Christiansen Se her: Nyt logo. Værsgo. Sådan ser Danske Bådejeres nye logo ud. Det lægger sig helt naturligt op af sejlunionens logo, og vil blive anvendt, når det drejer sig om emner relateret til Danske Bådejere

6 Danske Bådejere er Dansk sejlunions nyeste tilbud til alle tursejlere Baggrunden for etableringen af danske bådejere er beslutningen om, at Dansk Sejlunion skal øge indsatsen overfor bådejere markant. Det er endvidere målet, at Danske Bådejere skal være med til at fastholde og tiltrække medlemmer til klubberne ved hjælp af de tilbud og services, der tilbydes. Omdrejningspunktet for Danske Bådejere bliver en hjemmeside med relevant information til alle bådejere tilknyttet en klub under Dansk Sejlunion. Der vil ligeledes blive mulighed for at bådejerne kan kommunikere med hinanden i online brugerfora. Det er gratis at tilmelde sig hjemmesiden. På siden vil du bl.a. kunne finde: - Attraktivt tilbud om kollektiv ansvarsforsikring - Medlemstilbud på eksisterende og nye produkter i sejlershoppen - Brugerfora kommunikation bådejerne imellem - Køb/salg af båd i ind- og udland sådan sikrer du dig bedst ved handel af både - Informationer fra kendte firmaer som vi samarbejder med omkring fx. Finansiering, Forsikring mv. - Vedligeholdelse af båd (indvendig og udvendig) med tips og gode råd - Gode råd og vejledning i miljøspørgsmål - Generelle emner med relevans for bådejere vil blive lagt ud på hjemmesiden Vi går i luften med hjemmesiden ultimo november. For at komme ind på siden danskebaadejere.dk skal du indtaste et medlemsnummer. Det nummer får du med SejlerBladet nr. 4, der udkommer 23. november. Når du har registreret dig som medlem, hvilket er gratis, kan du nu surfe rundt og finde megen nyttig informationer, råd og vejledninger blandt de forhold som bådejere har interesse for, nemlig deres båd. Du kan endvidere bede om at få en attraktiv ansvarsforsikring til din båd på yderst konkurrencedygtige vilkår. Du kan får mere at vide om projektet ved at klikke dig ind på sejlsport.dk under tursejlads. Her kan du også tilmelde dig tursejler nyhedsbrevene. På den måde holder du dig orienteret om projektets forløb. Du er altid velkommen til at skrive til Lars fra Dansk Sejlunion på med dine kommentarer og gode råd til Danske Bådejers nye hjemmeside

7 Referat nr. 51, fra udvalgsmøde i Trivsel, tirsdag den 4 februar 2006 kl Mødedeltagere: Claus Andersen, formand Gunhil Hansen John Bo Christensen Leif Larsen Jørgen Løvendal, kasserer Poul Erik Hubert, referent Før mødet bød Claus velkommen til det nye medlem af Trivsel, John Bo Christensen fra HBK (erstatter Lykke Andersen). Punkt 1: Konstituering: Claus fortsætter som formand og Jørgen fortsætter også som kasserer. Punkt 2: Referat: Referat nr. 50 enstemmigt godkendt. Punkt 3: Regnskab/økonomi: Jørgen genemgik regnskabet, som sædvanlig flot arbejde. Et par store poster er blevet betalt siden sidst. Vedr. slamsugning/fedtsugning prøver Claus at finde en anden fornuftig ordning så vi ikke får de store regninger. Herefter blev regnskabet godkendt. Punkt 4: Café Mågen - ansøgninger: Der har været flere henvendelser og 1 enkelt skriftlig ansøgning. Disse tages ind til en samtale som et lille udvalg, bestående af Claus og Leif tager sig af. Ansøgerne får en samarbejdsaftale til gennemlæsning. Punkt 5: Sager under behandling: Claus har haft møde med Tryg forsikring og SSG. Loft mod Café Mågen + tværbjælke (rem) hvidpigmenteres. Øvrige loft for vores regning. Dette er under diskussion. Loftet ordnes gennem forsikringen. Claus kontakter forsikring så vi kan blive færdig med loftet. Claus laver liste over div. løsøre. Punkt 6: Eventuelt: Leif vedr. rygepolitik. Vi har vedtaget at under vores møder må der ikke ryges! Vi havde en længere debat vedr. rygepolitik i klubhuset. Der var mange forskellige forslag, bl.a. foreslog Jørgen at dele det store lokale op i rygere/ikke rygere. Bare et af mange forslag. Vi arbejder videre på at finde forskellige løsninger så vi kan stille alle tilfredse. Under diverse arrangementer kan rygepolitikken styres af de enkelte klubber. Der er konstateret op til flere mus i masteskuret og andre steder - dette ordnes ved at Leif indkøber musefælder og Claus tømmer dem! - 9 -

8 Leif havde et forslag til pensionist -kapsejlads (alle kan deltage)! - det vil han prøve at få op at køre. Til tilrettelæggelse af sejlads+div. ønskes brug af skolestuen, hvor der sættes en lille PC+printer op til dette brug. Leif ønskede en nøgle til skolestuen så den kan benyttes - dette godkendt af Trivsel. Leif ville også gerne rydde op i div. TVapparater i klubhuset, de bliver afprøvet og virker de ikke kasseres de. Gunhil spurgte vedr. urinal på herretoilettet. Dette er i orden. Hun ville også gerne have nogle sæbeholdere på dametoilettet, dette godkendt, Gunhil sørger for indkøb og opsætning? Claus har fået doneret en vaskemaskine + tørretumbler. Hans idé var at installere disse på handicaptoilettet, så primært fastliggere og gæstesejlere kan gøre brug af disse. Vi undersøger mulighederne for en billig installering - samtidig undersøger Claus hvordan evt. brugerbetaling kan løses. Dette diskuterede vi godt og grundigt igennem og vi prøver at finde en evt. god og fornuftig løsning. Punkt 7: Næste møde: Næste mødedato fastsat til tirsdag den 25. april 2006 kl i Skolestuen. Mødet sluttede kl Referent: Poul Erik Hubert Referat nr.52 Trivselsmøde tirsdag den 25 april 2006 kl Mødedeltager Claus Andersen Gunhil Hansen John Bo Christensen Leif Larsen Jørgen Løvendal Poul Erik Hubert (afbud) Da Poul Erik havde sendt afbud blev Leif valgt til referent. Punkt 1 referat godkendt Punkt 2 regnskab Jørgen gennemgik regnskabet, han kunne ikke få regningerne til at stemme fra Leon Petersen (kloak), han mente, regningerne var større end aftalt, vi blev enige om, at John tager en snak med firmaet, for at få en forklaring, og evt. få et tilbud fra et andet kloakfirma, ellers ingen kommentarer til regnskabet. Punkt 3 ansøgninger. Claus og Leif havde et par inde til samtale, men det var ikke lige sagen, der er kommet 2 nye ansøgere, Claus kontakter Leif per telefon, når de nye ansøgere har tid til at komme til samtale, så må vi håbe på lidt mere held med de nye ansøgere

9 Punkt 4 sager under behandling Gunhild havde købt planter til storrummet det pynter, div. beslag er repareret, og nye kroge er monteret på toiletterne. Jørgen spurte, om der var slukket for gulvvarmen på toiletterne, vi kikkede efter og fik slukket. Leif manglede stadig at få vores varmvandsbeholder afkalket, Claus havde flere gange forsøgt at få fat på det vvsfirma. vi plejer at bruge men uden resultat, så vi bliver nok nødt til at finde et andet vvs firma. Claus fortalte at på grund af div. arrangementer og sygdom var loftet ikke blevet malet, men regner med, at de går i gang en af dagene, så vi snart kan komme i orden igen efter branden. Angående ønsket om at få det nuværende handicap toilet lavet om til et vaskerum (vaskemaskine og tørretrumpler ) blev vi enige om, at Claus og John laver et overslag over det økonomiske og praktiske omkring dette. Vi blev også enige om at søge havnen om tilskud, da det vil være i alles interesse at få etableret et vaskerum. Punkt 5 eventuelt John savnede en udendørs vask til at stå og vaske op i, det havde han set, de havde i mange andre havne, dette blev taget til efterretning. Referent Leif Larsen Adresseændring Havnekontoret oplever med jævne mellemrum, at bådejere har skiftet adresse eller telefonnummer uden at oplyse det til Havnekontoret. Det er vigtigt, at Havnekontoret er i besiddelse af korrekt adresse og telefonnumre, hvis der sker noget med din båd. Husk at oplyse adresseændring til både Havnekontor og til din klub, der er ingen forbindelse mellem din klubs medlemsregister og havnekontorets oplysninger. Ø-udvalget

10 Fra min logbog 1 Sol, sommer og søndag var det, og landet stod med brede bøge. Dog ikke ved salten Østerstrand, men ved Lillebælt. Henne ved ishuset stod folk i alle aldre i kø for at købe vafler med kugler, guf, flødeboller og det hele. Ude på molen, ud mod vandet, stod et par af disse evige opportunister med fiskestænger og -snører og ventede på bid. Langs med bredden af Lillebælt på spadserestien, og langs med skrænten som var bevokset med store bøgetræer, der spejlede sig i vandet helt som det hedder sig i nationalsangen gik folk og hyggede sig i det dejlige vejr. Havnen, Kongebroen var det, var fyldt op til sidste plads. De sidste både, der var kommet ind, var tre gamle øvelsesbåde. I folkemunde benævnt Ørebaljer. De tilhører sejlerskolen ved en af de københavnske sejlklubber. Du ved: Gamle, åbne træbåde med firkantede storsejl holdt på plads med en stage fra mast og diagonalt op til det øverste, fjerneste hjørne. Overover, et trekantet topsejl og foran fok og klyver, ført på et langt bovspryd. Kort sagt: Rigtige sejlbåde. De havde kæmpet sig op imod den ret kraftige, nordgående strøm og var endelig kommet på plads i haven. Man kunne forstå, at besætningerne skulle skiftes ud med nye folk. Der havde været et leben af glade, unge mennesker, der skulle fortælle hinanden en hel masse om skiv, sejlads, vejr og vind, og sikkert også om de gevaldige oplevelser, de afmønstrende besætninger, havde haft. Her skal jeg lige forklare, at havnen består af et enkelt, rektangulært bassin, med langsiderne parallelt med kysten. Indsejlingen er placeret i den af de korte sider, der vender væk fra Middelfart by. Bådene er så fortøjet ved pæle, med stævnene ind mod de to langsider. Ved den lukkede, korte side, væk fra indsejlingen, lå der det par både uden på hinanden og parallelt med broen. En enlig pæl stod plantet lige i midten, og så langt ude i bassinet, at de to både netop kunne ligge inde bag ved. Men, som sagt: Alt var optaget, og alt åndede fred og idyl. En hidsig påhængsmotor i højeste omdrejninger afbrød freden. En mindre sejlbåd med to unge mennesker ombord, havde forceret modstrømmen og svingede nu ind i havnen, hvor der var strømlæ. Pludseligt gik det stærkt. Kort og godt, båden fræsede op gennem bassinet for fuld hammer. Stop, råbte ham på fordækket til sin makker, der stod bøjet over motoren samtidigt med, at han forsøgte at holde kursen. Nu var båden midt ude i bassinet og nærmede sig bunden af havnen med forurolig hast. Bak, bak, bak, skreg forgasten, der nu havde bevæbnet sig med en bådshage, der pegede krigerisk fremad. Alle i havnen strakte hals og fulgte opmærksomt

11 begivenhederne. Nu måtte der snart lyde et ordentligt brag, når de unge mennesker torpedere bådene for enden af havnen. Manden på den yderste båd, med bredsiden til de vilde indtrængere, havde ligeledes bevæbnet med fældet bådshage mod de fremmede. Fortvivlet forsøgte ham ved påhængsmotoren at tæmme den vilde fart og få sat dyret i bakgear. Forgæves. Katastrofen lurede, - men så indtraf miraklet. Den løbske båd satte klokkerent stævnen i den enlige pæl med et brag. Hele båden dirrede fra køl til mastetop og standsede, pælen blev bøjet en halv meter tilbage som en katapult. Endelig var påhængsmotoren sat i bakgear, og som et løbskt missil fes den lille båd tilbage gennem havnen og ud i åbent vand. Alle klappede vildt af lettelse. - Vi så den aldrig mere. Freden sænkede sig atter. Olga. Sejlerferie med Pulpa Solskin fra en skyfri dybblå himmel let krusning på havet, dejlige damer på fordækket, der solbader ja, det er det billede, som vi ofte ser som reklamer, men vi sjældent oplever

12 Men i år fik vi lov til at nyde en juli måned, der levede op til ovenstående drømmebillede. Dejlige lange lune sommeraftener, hvor vi ikke skulle udstyres med polar trøjer men kunne sidde i cockpittet i T-shirt med en stille drink eller kop kaffe og høre mågernes skrig. Vores følgebåd Cordon Bleu, som i parentes bemærket, næsten hele tiden lå forrest p.gr. af sine gode sejleregenskaber, meldte over VHF-ens kanal 06, at alt var udsolgt i Sundby havn. Jes og Else foreslog, at vi gik ind i Lynetten, hvor vi fik to pladser ud for klubhuset. Vi sad og nød tilværelsen og den første sejlerdag i cockpittet i Cordon Bleu, da nabo bådens skipper var så uheldig, at tabe et vinglas i havnen, men som holdt sig flydende. Jes fik hurtigt fat i sin bådshage, som han rakte til den uheldige skipper, som behændigt fangede glassets stilk og fik det løftet 1m op og næsten hen til sin båd. Men ak! Da faldt det af og gik denne gang straks til bunds. Ærgerligt men kun et glas, sagde skipperen og afleverede bådshagen. 5 minutter efter var han på vej fra borde, med en plastic klapkasse fyldt med alt godt til en grill-aften. Nu taber han vel ikke også denne! tænkte Marie, da der lød et brøl og en ed fra skipperen, idet bunden på kassen gik itu og indholdet røg overbord. Lynhurtigt kom Marie med et fiskenet, fik fisket 1 fluté, 1 pose med peber-frugter, 2 glas, 1 salathoved og 1 agurk op. Desværre lå både bøffer, tallerkener og bestik pænt på bunden ud for bolværket, hvor skippers dame stod og var ved at dø af grin over det kostelige syn. Gør han altid sådan spurgte Jes interesseret. Det ved jeg ikke klukkede hun, det er første gang jeg er med! Mon ikke du skulle prøve at invitere på middag i klubhuset, foreslog Jes den uheldige skipper, hvilket åbenbart var en god ide, for de forsvandt op til klubhuset, mens vi andre spiste rester fra vores køleskabe. Morale; brug aldrig klapkasser! Næste dags sejlads over Øresund var en afslappet tur med livlig trafik til vands og i luften. De store tankskibe sejler trods alt hurtigere end Corden Bleu som ankom ½ time før Pulpa til Bäckviken. Her blev vi modtaget af Else med ordene: Vi har lige tabt propellen, da vi lagde til kaj. Vi fik noget tov i skruen ude i sundet, for pludselig lød motoren mærkeligt. Vi fik den til at fungere ved at slå bak og sætte den i gear igen, men da vi lagde til, kunne vi pludselig ikke bakke. Enten er det et ødelagt gear eller en tabt propel. Stor beundring for Else som hoppede i havnen og dykkede ned for at se efter propellen - den var væk. Desværre var vandet ikke helt så varmt, som Jes mente, han kunne se på sit termometer, så der var én der frøs. Morale; stol ikke på en mand uden sine læsebriller, Heldigvis kunne der fremskaffes en ny original Volvo propel i Helsingør. Den skulle dog først bestilles i Göteborg. Næste dag var det desværre kun propellen som kom med

13 posten. Delene til at fastgøre den med havde de glemt at få sendt med, og disse kunne tidligst komme efter weekenden! Vi brugte ventetiden til at se lidt på byen. Heldigvis har Helsingør meget at byde på, med sine hyggelige huse, fortovs cafeer, jazz på torvet, udsalg i handelsgaden, kræmmermarked, saltvandsakvariet og ikke at forglemme, Kronborg. Ja tiden gik fint og så blev det mandag eftermiddag, hvor Corden Bleu skulle have et kvik løft af en tilkaldt vognmand og have monteret sin nye propel. Pakken med den nye propel blev åbnet, skruen løftet op, sat på bådens aksel! Et mærkeligt undrende udtryk bredte sig på montørens ansigt. Skruen passede ikke! Det var ikke den propel som angivet på mærkesedlen på kassen! På værkstedet fandt man nu heldigvis en gammel skrue, som kunne passe. Vi åndede lettet op, turen kunne fortsætte. Turen til Hundested gik nu for sejl og vores anløb skete, mens den første byge på turen fik gennemblødt vores sejlersko. Jes og Else tog atter imod os, her lå vi i lag. Så er det rart med velvilje, gæstfrihed og hjælpsomhed og forståelse, som heldigvis præger mange sejlere! Men undtagelsen mødte vi her. En mindre sejlbåd med en familie kom ind og søgte plads uden på en stor motorbåd, hvor ejeren så TV-avisen. Den lille familie forsøgte at lægge til, kravlede forsigtigt rundt på motorbåden for at få en trodse i land Først da lettede ejeren på bomteltet og meddelte, at han skulle sejle meget meget tidligt næste morgen! Så forhalede familien til næste båd, hvor de straks fik en hjælpende hånd. Næste morgen bemærkede vi, at motorbåden fortsat lå fortøjet til kajen, da vi gik ud af havnen kl Havnen var da næsten tømt for øvrige både! Vi har ikke alle den samme opfattelse af hvad tidligt er. Næste destination var Sejerø. Marie og jeg havde besøgt øen i Dengang var der både en brugs, en købmand og en bager og selv om øen siden er blevet udbygget med mange sommerhuse og dermed mange sommergæster, så er det kun førstnævnte, som har overlevet. Købmanden var blevet omdannet til museum. Den første nat lå vi 3 både uden på hinanden. Også her skulle den inderste båd sejle tidligt, så vækkeuret blev sat. Kl.7,00 rokerede vi alle 4 rundt med fortøjningerne, sammen med naboens ungmø, medens bådens skipper så passivt til og virkede ualmindeligt morgentræt. Ud kom båden ved fælles hjælp. Senere på dagen blev et par pladser ledige mellem pælene på en af broerne og Marie foreslog at vi forhalede. Det viste sig desværre at være en dårlig ide, for næste nat fik Jes ikke lukket et øje, da vinden tiltog og drejede i vest, så bølgerne slog mod hækken på Cordon Bleu og fremkaldte en ulidelig larm i agter kahytten. Morale; lyt ikke til kvinders gode ideer, hvis ikke man har taget ørepropper med. Cordon Bleus nye propel trak godt, og Kalundborg lå forude. Anden frihavn! Nu var frihavnsmærket indtjent. Der var en smuk indsejling og de store færger til Grenå og

14 Samsø havde selvfølgelig tænkt at anløbe samtidig med Pulpa. Vi kom ind i marinaen, og siden fik vi set Domkirken med sine fem tårne, gamle bindingsværks huse og fik her forklaring på udtrykket Over stok og sten! Det stammer fra, at man på gamle bindingsværks huse hvidter både træværket og stenene over med kalk. På turen til Røsnæs meddelte Cordon Bleu, at de kunne se, at bøjerne ved gennemsejlningen af revet var inddraget, og de tog den sikre vej uden om revet. Morale; stol ikke på søkort som ikke er opdateret. Skælskør har en fin anløbsbøje men lidt vanskelig at finde. Den ligger helt inde under land. Der er et snævert løb med fine afmærkninger, som man skal holde sig til. Overalt på det lave vand var der ruser og garn, men en meget køn indsejling. Klubhuset skulle iflg. Jes servere god og billig dansk kost. Desværre havde værtinden sagt op ugen før, så vi måtte ty til dåsemad. Morale; ha` altid en dåse skipperlabskovs ombord. Sidste sejlads gik for en frisk halvvind til Rudkøbing på Langeland. I Rudkøbing får man verdens størst is. Nybagte isvafler er fyldt op i så store mængder at en enkelt kugle er nok til at fylde vaflen. Her sluttede turen og Pulpa fik ny besætning, idet junior med familie overtog båden. Et skønt sommertogt. Ib og Marie Efterskrift: Jes og Else har atter måtte sejle en tur til Helsingør for at få den nye gamle skrue udskifter til den nye ny. Cordon Bleu skulle efter forlydende atter være velsejlende

15 Ænderne Thøgersen Alle på bro 9 kender dem. Det drejer sig naturligvis om beboerne i de to flydende huse, som Hans Otto har udlagt. Han kom længe før Ritt Bjerregaard med ideen om billige boliger til sygeplejersker, politibetjente, ænder og lærere. Der har længe på broen været et ønske om at skilte med ændernes navne på de respektive huse. Dette ønske er nu gået i opfyldelse, og navnene er pænt malet på husenes tage. Og I vor multilinguale klub var det sidste navn et ønske om at give byggeriet et strøg af internationalt look! Et nødråb: Fra vektoriserings udvalget under øudvalget beder man om hjælp i forbindelse med mastenedtagning. Der er investeret store summer i at gøre kranen toptrimmet, så derfor er det lidt trist, at nogle kværulantiske medlemmer har klaget over, at de ikke kan få masten ind på land p.gr.a. tovværket. Fornuftige mennesker har foreslået, at man, som i gamle dage, trak kranudliggerens tov ind til vejskiltet. Desværre har marine/hær-værksmænd hensynsløst væltet dette gode redskab. Redacteur Emeritus

16 Til redaktionerne af de to klubblade Orientering vedrørende anlægsarbejder på Havneø Mågen. Der sker ting og sager på Havneø Mågen Det er vist bekendt for de fleste af havneøens brugere, at der i øjeblikket forgår ting og sager på øen, både i og ovenpå jorden. Hermed følger et forsøg på, at forklare, hvad der foregår og, hvorfor det foregår. Det tager alt sammen sit udgangspunkt i det forhold, at Hundige Havn fik en bevilling i år af Greve Kommune på en rund sum af 2 millioner kroner (Tak for det). I følge fordelings-nøglen mellem de to havneøer tilfaldt der så Havneø Mågen kroner. Dermed var der skabt finansieringsmulighed, hvilket naturligvis er en meget vigtig forudsætning for, at vi kunne komme videre med havneøens udbygning. Og der er behov for en udbygning af vores havneø. Det skyldes blandt andet, at der inden for de sidste par år er sket det glædelige og positive, at der er kommet gang i efter-spørgslen på bådpladser. Der er i virkeligheden ved at være mangel på mellemstore og store bådpladser på vores havneø. Men bortset fra egentlige udvidelser, så har der også længe været et behov for, at udbygge og modernisere havnefaciliteterne til en standard, der i dag karakteriserer en moderne marina. Hvad er der sket indtil nu? Hvad er der så helt konkret, vi har gang i, og hvad har vi udrettet i de sidste par år? Sidste år, altså 2005, blev råhuset til miljø- og materielhuset bygget. Endvidere blev mastekranen renoveret og forhøjet. Så fik vi ny nummerering af bådpladserne ude på broerne, men hvad der var endnu vigtigere: Vi fik orden i kartoteket over pladsejere lejere. Det sidste kostede ikke anlægskroner, men til gengæld en masse administrativ sved på panden hos havnens personale og ø-udvalget. Hvad er det så der sker i år? Miljø- og materielhus: Huset er nu ved at blive gjort færdigt i stueetagen, dvs. vægge og lofter er nu færdige, og der er lagt el-installationer ind, og der er blevet malet. Rummet for midlertidig opbevaring af forskelligartet miljøaffald er ved at blive færdigindrettet. Vi forventer, at den gamle miljøgård lukket her en gang i efteråret, og at vores nye miljøstation samtidig sættes i drift. El-installationer: I år koncentrerer vi os også om udbygning af øens el-installationer. Der bliver overalt lagt kraftigere kabler i jorden således, at vi kan klare kravet om mere strøm på

17 broerne (og på pladserne for vinterparkering af bådene). Det er ikke bare helårsbeboerne, der ønsker bedre forsyning, det er også alle andre brugere. Det er i dag ved at være et krav, at man kan holde et køleskab kørende samtidig med, at man koger vand på el-kogeren, lytter til radio, lader batterier op med meget mere. Der bliver nu opsat 25 stk. el-standere på øen. De 19 placeres på broerne og de resterende 6 opsættes på land. I hver stander er der 6 stikkontakter. Teoretisk kan der altså på samme tid være 150 forbrugere, der trækker strøm. Skulle der senere opstå et yderligere behov for stikkontakter kan der installeres endnu en el-stander på hver af broerne. Helt kort sagt: Vi vil skabe forsyningssikkerhed. Men vi vil også have orden i penalhuset, når det drejer sig om, på retfærdig vis, at fordele udgifterne til strøm til forbrugerne. Derfor indfører vi et system, hvor alle i fremtiden selv, direkte betaler for forbruget. Det går for sig på den måde, at man erhverver sig et betalingskort, der er forsynet med en chip. Det er så muligt at fylde sit kort med strøm. Der kan for eksempel købes for 50 kr. Kortet indføres i betalingsstanderen som så registrerer, at du har et lager af strøm på 50 kr. Du vælger en ledig stikkontakt sætter dit el-stik ind, tager nu kortet ud, låser el-stikket med en hængelås, og så går det bare derudad med forbruget, indtil kortet er tømt eller indtil, du trækker dit stik ud. Herefter kan du så læse, hvor meget strøm der er tilbage på kortet. Men rolig, der kommer nærmere information ud om de praktiske detaljer. Større pladser på bro 6: Der er nu etableret et antal større pladser til motorbåde på ydersiden af bro 6. Det er i virkeligheden en sag, der stammer fra sidste år. Vi måtte en tur rundt om juristerne på Rådhuset for at få tilladelse til udvidelsen. Det havde noget at gøre med fortolkning af den gamle lokalplan. Disse pladser er allerede enten solgt eller udlejet. Vi har på denne måde sikret os, at bådejere med større både har fået plads på vores havneø. Slæbestedet: Slæbestedet er blevet renoveret her i foråret. Der var sket det, at svelleunderlaget, der ligger under vandet, var ved at rive sig løs og flyde væk. Nu er svellerne rykket tilbage på plads og sikret forsvarligt med store, rustfrie bolte. Det betyder, at slæbestedet igen kan benyttes efter sin hensigt. Finansieringen af dette arbejde kommer fra det beløb, der blev afsat til formålet på sidste års regnskab. Servicekaj: Vi skulle gerne nå, endnu i år, at få repareret belægningen og afløbsrenden henne ved servicekajen. Ø-udvalget tager fat på, at løse problemet nu, når ferien er slut. Mastehus: Og så er der endeligt mastehuset, som der er talt en del om. Vi afleverede et projekt til Teknisk Forvaltning på Rådhuset den 27. marts, og vi har siden rykket på

18 mundtligt og skriftligt, dog uden endnu i skrivende stund, at have modtaget en byggetilladelse!! En anden og vigtig sag er, at vi ikke har råd til at bygge et nyt mastehus i år. Vi har simpelthen ikke råd til både el-udvidelse og mastehus i At der er behov for mere plads til vinteropbevaring af master er en klar sag. Der ligger vel i øjeblikket i omegnen af 150 både med master på havneøen, og det eksisterende mastehus kan kun rumme halvdelen heraf. Ø-udvalget er enige i, at et nyt mastehus har 1. prioritet ved kommende, nye arbejder på øen. Afslutning Det skal afslutningsvis erindres om, at beslutningen om, hvilke arbejder, vi skulle gå i gang med, og rækkefølgen for gennemførelsen af disse arbejder, blev besluttet på demokratisk vis i de to klubbestyrelser efter et medlemsmøde for alle bådejere på øen. Og endelig, at kommunalbestyrelsen har godkendt den måde, hvorpå vi har anvendt de bevilgede midler. Hundige, august 2006 Ø-udvalget, Havneø Mågen. Orientering Aflevering af affald Affaldscontaineren flyttes til indhegningen ved det nye materiel/miljøhus. Affald sorteres i henhold til skiltning. Spildolie, oliefiltre, malingsrester, kemikalier og batterier afleveres i rummet nærmest affaldscontaineren, klubhusnøglen passer til porten. Husk at låse porten efter aflevering. OBS Der må alene afleveres affald der vedrører brugen af din båd, øvrigt affald bortskaffes ved anvendelse af den kommunale affaldsordning. Ved affaldscontainer og i miljørum etableres videoovervågning. El-forsyning På hele havneøen inkl. broerne nedlægges nye el-ledninger for at kunne dække brugernes behov for strøm. I forbindelse med etablering af det nye el-net opsættes betalingsstandere på broer og landpladser. Der opsættes 19 standere på broerne og 6 standere på landpladserne, derudover er der planlagt opsætning af yderligere

19 standere, så snart økonomien tillader det. Etableringen forventes tilendebragt ultimo september/primo oktober. Brug af strøm efter etableringen vil kræve anvendelse af et el-kort (plastikkort), CEEstik og godkendt gummikabel uden samlinger (3 x 2,5) Første el-kort udleveres mod kvittering gratis til havnens bådejere, der ikke er i restance, på Havnekontoret inkl. 25 kwt. Nærmere om tidspunkt følger. Efterfølgende kan el-kortet genoplades mod betaling af 2,00 kr. pr kwt. For bådpladsejere, der betaler fastliggerafgift, er prisen pr kwt 1,80 kr. Ekstra el-kort kan købes på Havnekontoret for 30,00 kr. + prisen for ønsket antal kwt. Etableringen af betalingsstandere indebærer, at man ikke længere kan bruge strøm på Havneøen uden el-kort, samt at der betales forud. Ø-udvalget, den 14. august 2006 S/I Hundige Havn Havnebestyrelsen informerer INTERNET NoPayNet Nu er Internettet etableret på havneøerne og kan benyttes kvit og frit af alle. Aftalen er indgået på betingelse af at opstartbilledet omfatter de sponsorer der dækker de løbende omkostninger. Der er opsat vejledninger på havneøerne og vil man vide mere om kan i gå ind på RØD/GRØNNE SKILTE PÅ DIN HAVNEPLADS Nu nærmere ferietogterne sig og du forlader din plads i en lidt ængere periode end normalt. Som det fremgår ved selvsyn er der en del nye sejlervenner kommet til havnen og som følge af det er der ikke så mange ledige pladser til brug for gæstesejlere. Gør havnen og dig selv en tjeneste ved at vende dit skilt til grøn når du tager på togt. Du kan evt. sætte en strimmel malertape på med dato for din forventede anduvning af Hundige. Havnefogeden kan evt. også kontaktes pr. telefon, der så vil vende dit skilt til rødt

20 Tordenskjolds Undercup Årets undercup blev præget af kraftig vind og regn, som førte til aflysning af opgaverne til søs. Deltagerne delte sig op i 2 hold. Det ene spillede petanque, medens det andet valgte en gå tur til Hundige Parken, som de færreste havde set før. Vel hjemme i klubhuset løste man traditionen tro opgaverne fra Erik og digtede versene på Skjortentrold i søen sprang, som skulle rime på: mærs (platform omkring masterne på sejlskibe med ræer. Også mærssejl og bjergemærs). Anni Ernst sluttede sig til mandskabet på Tordenkilen. 1. præmien (skåle) gik i år til Hans Otto og Jette i Tordenkilen. H.P. og Anna i Trine fik 2. præmien (vinglas), og på 3. pladsen blev præmien (snapseglas) givet til Grevinden med Mogens og Marianne. Gasteprisen (slik) gik til deling mellem Miss Bruus og Erikka. Poesiens blå blomst Tordenkilen: Tordenskjold i søen sprang kuglerne omkring ham sang. Sikke dog en vild kommers så vi kasted straks en mærs Grevinden: Stormen kom ganske vist på tværs, men det gav bar lidt mer ko mærs Gik en tur og uden stress digtede vi en masse vers. Sjøvn: Vejret kom SHS på tværs derfor ingen sejlads des værs Men vi skal digte på ordet mærs så det bliver kun et enkelt vers Vinden den var ret på tværs men vi fandt den bjergemærs og fik Tordenskjold slæbt op nu vi tror at det er nok Miss Bruus: Sejlerne de kom på tværs men fik ingen brug for MÆRS spil og gang og så en sang Det vi gør en anden gang. Kuglespil og travetur det er årets sejlertur søndenvinden kom på tværs så, ingenleg med bjærge mærs (fortsat på s. 24 )

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

H/F SOMMERVIRKE www.hfsommervirke.dk

H/F SOMMERVIRKE www.hfsommervirke.dk Beretning for perioden 26.04.14 25.04.15 Bestyrelsen konstituerede sig efter den ordinære generalforsamling: Formand: Ove Møller Larsen Have 37 Kasserer: Maibritt Kristensen Have 147 Næstformand: Karina

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere