VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR ÅRGANG NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken 17, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Mail: Næstformand: Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf Mail: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Kåre Foss Johannesen, Boruphedevej 5, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Peter Henrik Worsøe, Kragehøjen 6, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant, Per Ellitsgaard, Løngdalen 7, Vammen, 8830 Tjele, Mail: Suppleant, Niels Ove Jespersen, Vesterheden 85, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Preben Møller Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Erling Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Karin Henriksen, Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Sven Primdal, Kærvej 11 B, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Kristian Brøns Nielsen Revisor. Anne Dorte Jespersen Revisorsuppleant. Milter Mogensen Tlf Tlf

4 4 Virksund Lystbådehavns festudvalg. Ella og kurt Gravgaard, tlf , mail: Jørgen Mikkkelsen, tlf , mail: Susanne og elo Fogtmann, tlf , mail: Birgitte og Kristian Hansen, tlf , mail: Deadline for klubbladet februar, 29. marts, 31. maj, 9. august, 21. september og 1. november. Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail: Forside billede: På generalforsamlingen afgik efter eget ønske havnens mangeårig formand, Ole Boel, der gennem mere en 20 år har bestridt poster i både sejlklubben og havnens bestyrelser. Klubbens kasserer overrækker gave til Ole og påskønnelse til hustruen, Irene.

5 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 5 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts kl. 18:00. Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke, Peter Worsøe, Niels Ove Jespersen. Fraværende: Per Ellitsgaard. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. januar Siden sidst orientering. 3. Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus. 4. Generalforsamling Havnens økonomi. 6. Eventuelt. Ad. 1 Referat godkendt. Ad. 2 Sikkerhavn, så skulle de sidste detaljer, være på plads, ansøgning indsendes snarest. Tag på klubhus, er repareret. Indsigelse vedr. udskylninger fra gaslageret i Ll. Torup, udgifter hertil er betalt. Der er rejst erstatningskrav, mod havnen, dette er en gammel sag fra 2012, hvor en kvinde skulle være faldet, på beddingsområdet. Sagen er sendt videre til Codan, som tager sig af sagen. Forsikringer, de er alle opdateret, og den fælles ansvarsforsikring kører, selv om at Codan ikke er helt færdig med, at ud arbejde policen. Bådstativer, Ole og Kåre har nummereret og kontrolleret alle og lavet en liste over dem. Algebehandling, alle broer, fliser og taget på klubhuset er behandlet, det anbefales at broerne rengøres med en stiv kost og vand, når behandlingen har virket et stykke tid. Foreningsmøde, der har været møde, imellem foreningerne i Virksund, Borgerforeningen bragte igen spørgsmålet om kræmmermarkedet op, uden at dette ændrede noget. Fritidsfiskerne ytrede ønsker om en bro i gammelhavn således, at det ville være nemmere for dem at læsse garn og fiskeredskaber af og på, dette kan ikke umiddelbart lade sig gøre, da borgerforeningen tidligere, har modsat en sådan, og det ville kræve en ny ansøgning, til kystdirektoratet. Ad.3 Ad.4 Der har været et møde, med Skive kommune, uden at det har bragt os videre, dog endte det med at, teknisk udvalg vil behandle sagen når den sidste dokumentation er klar, Peter har de sidste tegninger klar, om en uges tid, herefter aftales et nyt møde evt. med udvalgsformanden, bestyrelsen sammensætter et brev, til udvalget. Dagsordnen for generalforsamlingen blev gennemgået, og bestyrelsen blev enige om, at foreslå, Martin Lindgaard som dirigent. Til posten som ny formand vil bestyrelsen foreslå Niels Ove Jespersen. De øvrige medlemmer der er på valg modtager alle genvalg. De indkomne medlemsforslag kunne alle støttes af bestyrelsen.

6 6 Ad.5 Økonomien ser per dags dato, fin ud, med hensyn til de ledige bådpladser går det fremad, der er nu kun 5 ledige pladser. Ad.6 Deadline for klubbladet er den 29. Marts. Leif Folke, arrangere arbejdsdagen. Ref.: Kåre F. Johannesen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. Leif Folke. Kristian Brøns Nielsen. Peter Worsøe.

7 7 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat fra generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 13:00 Dagsorden: Velkomst. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Budget, med kontingent, rykker gebyrer og indskud. 5. Orientering - klubber og udvalg. 6. a. medlemsforslag. b. bestyrelsesforslag. c. vedtægtsændringer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. Valg til bestyrelsen, på valg er: Formand Ole Boel Pedersen modtager ikke genvalg. Kasserer Mogens Hansen modtager genvalg. Peter Worsøe modtager genvalg. Valg af suppleant, på valg er: Per Ellitsgaard modtager genvalg Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: Revisor Preben Møller Revisorsuppleant Ivan Henriksen Valg af Broformænd, på valg er: Gl. havn og bro 1. Martin Andersen. Bro 2. Steen Sørensen. Bro 3. Ejgil Boel Nielsen. Bro 4. Svend Jørgensen. Bro 5. John Jakobsen. Bro 6. Kristian Hansen. Bro 7. Kåre Johannesen. Velkomst. Ole bød velkommen til generalforsamlingen. Ad. 1 Som dirigent blev Martin Lindgaard valgt, stemmetællere blev: Svend Primdal, Thomas Rasmussen og Johan Jakobsen, der er mødt 58 stemmeberettiget op. Det blev godkendt at vi behandler pkt. 3, og pkt. 4, under et da de hører sammen. Ad. 2 Formandens beretning: Beretning ordinær generalforsamling marts 2015 Som følge af jeg har valgt ikke at genopstille som formand så er dette min sidste beretning, som følge deraf vil jeg ikke pine jer med en meget lang beretning, men holde mig til enkelte facts fra det år som er gået. De sidste par år har jeg i min beretningen sagt, at jeg tror, at de fleste sejlere på trods af regn og blæst har fået nogle gode og oplevelses rige sejlture, men det passede ikke helt på året 2014, for vi fik den bedste sommer i mands minde og alle har givet udtryk for at det var lige hvad vi trængte til. Så mit håb for os alle er, at vi her i sæson 2015 må få lige så godt sejlervej både til tursejlere og kapsejlere.

8 Ansvarsforsikring: Sidste år begyndte sejleråret med at vi måtte igennem en ekstraordinær generalforsamling på grund af et spørgsmål om ansvarsforsikring af havnens både samt en vedtægtsændring om samme emne. Jeg vil ikke trætte jer med at snakke mere om det, men kun orienterer jer om at havnen har tegnet en ansvarsforsikring som dækker for alle både i havnen også for gæstebåde. Og den dækker på hele havnens område. Man skal således ikke komme med forsikrings papirer til havnen som det står i vedtægten, når vi så ikke kommer med et forslag til vedtægtsændring i år, skyldes det, forsikringen indgår i havnens almindelige forsikringer, og så må den ny bestyrelse vurderer om der er behov for en vedtægtsændring på et senere tidspunkt. Jeg har aftalt med Codans forsikrings agent. at der i havnens klubblad vil komme en nærmere forklaring og beskrivelse af hvordan havnens forsikringer virker og skal forståes, så det vil jeg ikke kaste mig ud i at forklarer. Ansvarsforsikringen dækker kun på havnens område, så det vil være klogt, at den enkelte bådejer selv tegner sin sædvanlige båd forsikringer. Mastehuset, ungdomshus og kajakhus: Kåre Johannesen er mastehus ansvarlig, han har gjort et godt stykke arbejde i forsøget med at få plads til alle maste, tak for det kåre, jeg håber du også i år vil varetage opgaven. I år gælder det også, alle master skal være ude af mastehuset inden den 4. maj for der overtager Havkajak klubben mastehuset. Er der enkelte master tilbage i mastehuset skal de lægges på maste hylderne udenfor huset. På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med at få en principgodkendelse til en udvidelse af mastehuset så der kunne blive plads til alle master, Kajakklubben og ungdomsafdelingen. Der var jo kommet indsigelser imod de planerne vi havde søgt om at få godkendt, især fra borgerforeningen og kommunen mente at vi skulle lave udvidelsen på en anden måde en først planlagt. Vi har i årets løb haft flere møder med kommunen og en 3-4 møder med borgerforeningen. På det sidste møde med borgerforeningen som blev afholdt 8. oktober 2014, blev vi endelig enige med dem om at udvide mastehuset lidt mod syd og noget mod nord, det er meget tæt på det første forslag, så det vil havnen også helst. Siden har vi haft 2 møder med Skive kommunens teknisk forvaltning, selvom man fra tekniskforvaltning havde sat os lidt i udsigt at vi ville få en tilladelse, hvis vi var enige med borgerforeningen, så fandt man på det sidste møde her den 17. februar 2015 på, at det stadig ikke kunne lade sig gøre, for området var stadig et kulturmiljø element og der skulle også skulle tages hensyn til et kulturminde bag ved sejlerskuret, ligesom der også var andre myndigheder der skulle høres. Peter og jeg protesterede og forlangte at få et møde med formanden for teknik og miljø, det løste åbenbart lidt op for situationen, for det mente man ikke var nødvendig, vi blev derefter enige om at vi skulle komme med nogle færdig lavede tegninger, så ville teknisk forvaltning behandle sagen, idet man udmærket var klar over politikernes holdning. Så der står sagen lige nu, Peter siger at han er ved at have tegninger færdig. Så nu må bestyrelsen i gang med kommunen igen. Havnekran & Mastekran. Kranen, den nye mastekran, havnes bådstativer og transportvognen har fungeret helt perfekt. Kran og traktorfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, men kran og traktorfører er stadig frivillig, og de kan og skal ikke være på havnen hele tiden. Det bedste er, at alle bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og traktorfører til stede. Der er fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, i år er det særlig vigtig at man fylder op fra morgen stunden på båd listen, for er der ikke fyldt helt op med både, kan vi begynde at sætte master på tidligere, husk det hele går lettere når alle hjælper alle. Bestiller man Kran og traktorfører uden for de fastsatte tider skal man betale kørepenge direkte til kran og traktorføreren, for de skal jo ikke have udgifter i forbindelse med at hjælpe med at krane både udenfor de fastsatte tider. De Både som skal sættes i vandet med vognmanden, skal i år være klar til fredag den 17. april, vognmanden tager de tunge både om formiddagen og de mindre både om eftermiddagen. Prisen for isætning i år bliver 450 kr. for både under 5T. og 650 kr. for både over 5T. Beløbet er inc. moms, og betales direkte til vognmanden, jeg vil gøre opmærksom på at prisen kun gælder den ene dag, skal man bruge vognmanden på andre tidspunkter, aftaler man selv pris med vognmanden. 8

9 9 Havnestativer: Alle havnens bådstativer er nu blevet registreret og der er påsat et nummer på alle stativerne, jeg vil anmode om at man passer godt på numret, for det enkelte stativ skal synes hvert år, det skal vi for at kunne dokumenterer overfor forsikrings selskabet at stativerne er i orden og brugbar stand. Hvilket i øvrigt også må være i alle bådejeres interesse. På den ordinære Generalforsamlingen den 14. marts 2009 blev det besluttet at indføre en stativ ordning i Virksund Lystbådehavn, på det efterfølgende bestyrelses møde den 22. marts 2009 blev det besluttet at endelig deadline for overgang til havnens stativer er den 1. maj Så for at udmønte det allerede besluttede, vi der komme et forslag til reglements ændring, så vi kan få reglementet for havnen til at stemme overens med det allerede besluttede. Jeg vil også gøre opmærksom på, hvis man betaler depositum for et bådstativ inden den 31. december 2015, får man hele beløbet retur ved afrejse fra havnen. Stativer der betales depositum for efter denne dato, vil kun få 90 %, af prisen retur ved afrejse, så alene af den grund er det med at komme med i ordningen hurtigst mulig. Broerne: Alle broer, fliser og klubhusets tag er nu behandlet med alge fjerner. Særligt med hensyn til broerne, Alge manden anbefaler at broerne skal forårs rengøres og det er bedst at bruge en stiv kost og skylle med almindelig postevand, så vil man fjerne det meste af de døde alger og alle efterladenskaberne fra mågerne. Men da broerne desværre er stærkt angrebet af alger, anbefaler algefirmaet at broerne behandles igen til næste forår og derefter hver andet år, det vil gøre at broerne ikke er så glatte ligesom det vil forlænge broernes levetid. Kiosken: Sidste år lykkedes det at få Tina og Mehran ansat som forpagtere at kiosken, det var noget helt nyt for dem at skulle drive en Kiosk/cafeteria, det var meningen at Mehran skulle køre kiosken med hjælp af Tina i weekenderne, men det stod hurtig klart for dem, at det ikke gik, derfor har Tina sagt sit job op som skolelærer så de begge kan være her det meste af åbningstiden, jeg syntes de har gjort det godt og fra mange medlemmer og gæster udtrykkes der også stor tilfredshed. Tina og Mehran vil også lave mad til os i år, så jeg kan kun opfordre til at bruge dem så meget at de også bliver her til næste år. Gæstesejlere: Sidste år havde vi besøg af 489 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det var en lille fremgang på 14 både, det må nok tilskrives det gode vejr der var sidste år. Autocampere på beddingspladsen er stadig en god ide, vi havde besøg af 86 autocampere i 2014, også en lille fremgang i forhold til 2013, hvilket jeg syntes er flot, jeg har kun hørt rosende ord fra autocampisterne så jeg tror på at der vil komme mange flere i år. Så husk at almindelige biler ikke parkeres på nord siden af midterrabatten. Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt både for havnen, kiosken, ja hele området. Jeg vil også minde jer om, at det er vigtigt man husker at få sit optaget/fri skilt på bådpladsen, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads. Hvis man så også husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen. Jeg vil gøre opmærksom på at havnens reglement foreskriver at der skal være et optaget/fri skilt på alle pladser. Der kommer senere et forslag om at sætte bådplads bredden på den grønne side af skiltet, et forslag som bestyrelsen støtter. Havnefoged: Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig flere gange dagligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en vis service i havnen. Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad Leif Folke det vide snarest.

10 Bådpladserne: Vi er så heldige her i Virksund, at næsten alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 13. der fik fast bådplads i år, Dem vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen i havnen og håbe at de vil føle sig velkommen og godt tilpas her i Virksund lystbådehavn. Vi har pt. 5 ledige bådpladser. Vi har pt. 16 på ventelisten, heraf er der 2. som er ved at købe båd og en 4 stykker som har båden hjemme til reparation, resten har ikke ønsket at komme i vandet i år af den en eller anden grund. Så hvis der nogen der ønsker plads i havnen nu, så er det mulig at få en fast plads øjeblikkelig. Sikker havn: Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få Virksund Lystbådehavn certificeret som sikker havn, vi er næsten færdige, og regner med at blive certificeret her i foråret. Foreninger i Virksund. Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb rimeligt, referatet bliver offentliggjort i klubbladet. Sct. Hans Bål tirsdag den 23. juni, samarbejder vi med de andre foreninger om, Bål taler i år bliver Skives Viceborgmester Preben Andersen, bålet tændes efter båltalen ca. kl. 20,30. vær opmærksom på at tidspunktet er rykket en halv time frem. Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund. Kræmmermarked i Virksund holdes i uge 29 fra den 16. juli til 19. juli. I år bliver der ikke boder på havnens område, grunden til det er, at borgerforeningen ikke ønsker at holde sig til den skriftlige aftale der er lavet og skulle gælde for år 2014 og frem, man stillede simpelthen hen havnen overfor et ultimativt krav om at vi skulle gå 25 % ned i indtægt. Da havnen ikke vil arbejde under ultimative krav, blev vi enige om at slutte samarbejdet omkring kræmmermarked øjeblikkeligt. Internet: Jeg vil sige tak til Zebnet for et godt og sikkert netværk. Og så vil jeg gentage: Internet adgangen i havnen har nu kørt nogle år, jeg syntes at det har fungeret godt, Ligesom at det overholder myndighedernes krav til internet i havnene. Eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden. Den aftale, havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen. Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet. Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det. har man brug for en ekstra kode kan man mod et mindre beløb tilkøbe det, spørg Zebnet. Man sender en mail til hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns HotSpot_klub, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten. Medlemmer der har en kode fra sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail. Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf Jeg vil lige sige til dem som tror at bestyrelsen har koder til internettet, det har bestyrelsen ikke, så vil man på nettet skal man selv henvende sig til Zebnet. ÅBEN HAVN. Der bliver ikke Åben Havn i år, men Flid arbejder på et landsdækkende åben havn projekt til næste år, vi har meldt os til at deltage i det. Så vi håber at det lykkes at få det iværksat. Stormvejr: Ja vi skulle lige have et par storme i efteråret. Jeg må sige at vi her i Virksund var meget heldige, højvandsmuren holdt vandet ude af klubhuset. Dog skal pumpebrøndene lukkes i bunden med cement, idet højvandet ellers kan trænger op, den vej op. Ellers var der kun et par presenninger som blæste i stykker på bådene. Med hensyn til muren omkring klubhuset, så ser det ud til at det som vi har svummet den med, her i efteråret holder. 10

11 Klubbladet: Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg syntes faktisk det er blevet bedre siden vi er gået over til at udsende det elektronisk. Det udkommer på hjemmesiden. Og Jeg har sendt bladet til alle, jeg har adressen på. Men for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer, der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet, i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser. Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning. Hjemmesiden: Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden. Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt. Arbejds og oprydningsdag: Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er søndag den 26. april kl , mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson. Pladsmand: Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt. Jeg vil også sige tak til alle havnens medlemmer og frivillige der har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb. Tak til sejlklubben og Havkajakklubben for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg vil slutte beretningen med at sige: Efter 8 år som formand for Virksund sejlklub, 2 år som bestyrelsesmedlem, 4 år som næstformand og 8 år som formand for Virksund Lystbådehavn, så er tiden kommet til at overlade stafetten til en ny formand for Virksund Lystbådehavn. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer medlemmer som har vist mig stor tillid igennem alle årene og til sidst vil jeg takke alle mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i alle årene. 11 Ligesom jeg vil ønske alt godt og god vind til Virksund lystbådehavn fremover. Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak. Generalforsamlingen godkendte beretningen efter enkelte kommentarer. Ad.3 Kasseren, Mogens Hansen, fremlagde regn skabet og redegjorde for de vigtigste poster. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Ad.4 Budgettet for 2014, blev fremlagt og gået igennem, godkendt af generalforsamlingen. Ad.5 Sejlklubben: Erling Østergaard orienterede, om generalforsamlingen, i sejlklubben og indsamling af medlems forslag, til aktiviteter, som der kunne arrangeres under sejlklubben, Erling orienterede også om, de forskellige aktiviteter, som den nye sejler sæson byder på. Det blev oplyst at der er kommet nye åbningstider for slusen i år, opslag kommer senere. Klubbladet: Mogens Hansen kunne fortælle, at det kører fornuftigt, med klubbladet og hvis man oplyser sin adresse, vil man få det sendt til denne.

12 Fest udvalget: Birgitte Hansen fortalte om de aktiviteter som festudvalget har og har haft gang i, efterlyste tilskud til finansieringen af skakspillet samt tilskud til sparebøtten, Mogens foreslog at udvalget henvender sig til bestyrelsen. Årets sommerfest kommer til, at være den 15/8 2015, man vil i år igen slå festerne sammen til en fest, da det gik fint sidste sæson. Gråsælerne: Erik Fårup orienterede, om de forskellige tiltag, som gråsælerne har haft gang i, eksempelvis at ældre sæler, fortæller om de ture de har haft, her ligger mange gode fortællinger og venter. Man efterlyste igen yngre sæler, selvom man godt er klar over, at de nok er arbejdsramt. Kajak klubben: Der var detsvære ikke mødt nogen op fra kajakklubben. 12 Ad.6 Medlems forslag: Der er indkommet 2 forslag, fra Tune Boss. 1. På min sommer tur rundt i Danmark, så jeg i flere sjællandske havne, at de på deres optaget ledig skilt, havde sat tekst på den grønne side, hvor der stod: eks: Max 3.50 m. eller hvor bredt der er mellem pælene. Det synes jeg er en rigtig god service overfor gæstesejlerne. Hvor ofte har man ikke set en båd prøve, at komme ind, hvor båden var for bred, det er selvfølgelig meget sjovt at se på, men ikke for dem der sejler båden. Det burde vi også gøre, om det skal være den enkelte bådejer eller havnen der skal gøre/betale det, kan man jo altid diskutere? Men jeg har endnu ikke fundet hvor man kan købe mærker at sætte på, men det må kunne findes. 2. Jeg har i lang tid synes, at vi efterhånden har fået en rigtig dejlig og pæn havn, men den kunne gøres endnu pænere, hvis der blev plantet nogle træer rundt omkring, området omkring er noget bart og forblæst at se på. Det kunne sagtens lade sig gøre, også uden at træerne kommer til at stå i vejen, eksempelvis ude langs med bro 4 og rundt om klubhuset. Det vil med tiden være med til at give området mere karakter, og det vil ikke koste alverden. Nogen vil måske sige hvad så med fuglene, jeg tror de vil sætte sig i træerne i stedet for på sallingshornene. Begge forslag blev vendt og drejet, med en del snak frem og tilbage om ulemper og fordele, enden på det hele blev, at generalforsamlingen vedtog, at gennemføre forslagene, bestyrelsen finder en måde, at gennemføre dem på. Bestyrelses forslag: Forslag til reglements ændring. Nuværende: Bukke m.v. til brug ved vinteropbevaring skal fremskaffes af ejeren. Ændres til: Bådejere der ønsker at bruge havnens beddings område efter den 1. maj 2016, er forpligtiget til at indgå i havnens stativ ordning fra denne dato. Medmindre der er lavet anden aftale med havnens bestyrelse. Motivering af forslaget: Forslaget stilles for at tilpasse reglementet så der ikke er nogen tvivl ved den endelige overgangen til stativordningen pr den 1. maj Det vil sige, efter denne dato skal alle private stativer, vogne m.v. være fjernet fra havnens område. Hvis der skal dispenseres, tænkes der på både hvor havnens stativer ikke kan tilpasses til båden, eksempelvis Katamaraner.

13 Forslaget affødte en diskussion, om hvorvidt at overgang til stativordning var vedtaget på en generalforsamling, og om det var rimeligt for alle medlemmer, det blev dokumenteret, at det er vedtaget på en generalforsamling (2009), og indfasningen blev lagt ud til bestyrelsen. Da dette var endeligt afklaret, kunne vi gå over til afstemning om forslaget, som egentlig kun var en reglements ændring, afstemningen blev efter forlangende skriftlig, og endte med 47 for, 9 imod og 2 blanke, forslaget er vedtaget. Vedtægtsændringer: Der var ikke forslag til vedtægterne. 13 Ad.7 Valg til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter. Valg til bestyrelsen, på valg er: Formand Ole Boel Pedersen modtager ikke genvalg. Da Ole ikke ønskede, at genopstille, skulle der vælges en ny formand, der var 2 kandidater, Niels Ove Jespersen og Martin Lindgaard, i og med, at Martin stillede op som formand, overtog Ole dirigent rollen. Efter valghandlingen var resultatet som følger: Niels Ove Jespersen 22 stemmer. Martin Lindgaard 35 stemmer. Martin Lindgaard er herefter valgt som ny formand. Her efter takkede Mogens, på bestyrelsens vegne, Ole for hans store indsats gennem de mange år, både i havnen og sejlklubben, og overrakte ham en kurv, som han skulle vider give til Irene, med tak for lån af Ole, til ham selv var der et gavekort til forretningerne i Viborg. Herefter gik vi videre med valg af øvrige medlemmer. Kasserer Mogens Hansen modtager genvalg, blev valgt igen. Peter Worsøe modtager genvalg, blev valgt igen. Valg af suppleant, på valg er: Per Ellitsgaard modtager genvalg, blev valgt igen. Bestyrelsen for Virksund Lystbådehavn ser efter valget sådan ud: Formand: Martin Lindgaard. Leif Folke Pedersen. Mogens Hansen. Kåre F. Johannesen. Kristian Brøns Nielsen. Peter Worsøe. Suppleanter: Nils Ove Jespersen. Per Ellitsgaard.

14 14 Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: Revisor Preben Møller, her blev Ole Boel Pedersen valgt som ny revisor. Revisorsuppleant Ivan Henriksen, her blev Dan Nielsen valgt som ny suppleant. Valg af Broformænd, på valg er: Gl. havn og bro 1. Martin Andersen, blev genvalgt. Bro 2. Steen Sørensen, blev genvalgt. Bro 3. Ejgil Boel Nielsen, blev genvalgt. Bro 4. Svend Jørgensen, blev genvalgt. Bro 5. John Jakobsen, her blev Arne Albertsen valgt, da John har flyttet bro. Bro 6. Kristian Hansen, blev genvalgt. Bro 7. Kåre Johannesen, blev genvalgt. Dirigenter: Martin Lindgaard Ole Boel Pedersen For bestyrelsen: Ref.: Kåre F. Johannesen. Martin Lindgaard. Mogens Hansen. Leif Folke. Peter Worsøe. Kristian Brøns Nielsen. Havnecaféens åbningstider i Påsken Fredag d kl Lørdag d og søndag d Mandag d til onsdag d kl Torsdag d mandag d kl Vi ses

15 15

16 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 16 Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 16. marts kl. 18:00. Deltagere: Martin Lindgaard, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen, Leif Folke, Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen. Fraværende: Dagsorden: 1. Orientering. a. formanden. b. øvrige medlemmer. 2. Konstituering af bestyrelse. 3. Arbejdsdag/Beddingsplads tilsyn. 4. Fordeling af arbejdsopgaver. 5. Kontakt til borgerforeningen ang. Markedet. 6. Havnefoged/ havnepenge ordning. 7. Kajak, ungdoms og mastehus. 8. Kontingent for sejlklub og kajakmedlemmer. 9. Hvad har vi glemt. 10. Eventuelt. Ad. 1 Ad. 2 a. Martin redegjorde, for sine ideer om hvordan han vil være formand. b. alle fortalte lidt om hvordan det har fungeret. Konstituering af bestyrelsen: Næstformand. Leif Folke. Kasserer. Mogens Hansen. Sekretær. Kristian Brøns. Ad.3 Ad.4 Ad.5 Ad.6 Ad.7 Ad.8 Ad.9 Arbejdsdagen skulle Leif Folke have styr på, han fik noteret enkelte nye opgaver, der skal ordnes. Kåre får indkøbt rustfri kuglehaner, til udskiftning af defekte bundhaner på broer. Det blev hurtigt klart, at det nok er en større opgave, at få fordelt alle opgaverne, der kom nogle gode Indspark, der bliver udarbejdet en liste med opgaver og fordeling, punktet kommer op på næste møde igen. Martin og Peter tager kontakt til borgerforeningen, for at se om det er muligt at få en fornuftig snak i gang. Der bliver forsøgt, med en kuvertordning, for at minimere behovet for en havnefoged konstant, og fjerne noget af arbejdet fra havnekiosken. Peter har nye tegninger til næste møde. Det blev oplyst at sejl og kajakklub betaler for en bådplads, og yderligt kontingent herudover ikke er Aktuelt som det er nu, men det skal tages op i forbindelse med nybygningen. Godt spørgsmål.

17 17 Ad.10 Planen for bestyrelsesmøder blev revideret, næste møde er den 14. april, kl Ref.: Kåre F. Johannesen. Martin Lindgaard. Mogens Hansen. Leif Folke. Kristian Brøns Nielsen. Peter Worsøe.

18 18 HUSK HUSK HUSK Arbejds- og oprydningsdag. Søndag den 26. april kl. 9:30 mødes vi i klubhuset. Det er vigtigt at der møder mange op denne dag, så vi kan få vogne/stativer på plads, få fjernet ukrudt, affald og andet skidt, få malet og få ryddet op overalt på havnens område. Kort sagt, så vi kan få alt, ude og inde ordnet, så havnen bliver rigtig flot og lækker til den nye sæson. Til alle der hjælper denne dag serveres: Gule ærter med tilbehør til middag. Vel mødt.

19 19 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev SIKKER HAVN DEMO-dag Information Instruktion for alle i Virksund Lystbådehavn I forbindelse med standerhejsning afholdes DEMO-dag lørdag den 2. maj 2015 I klubhuset. Programindhold I klubhuset. Orientering om SIKKER HAVN Orientering om beredskabsplan I klubhuset. Orientering om sikkerhedsudrustning På havnen. DEMO og brug af redningsposter I klubhuset. Brug af hjertestarter I klubhuset. Kontrol og vedligeholdelse af oppustelige redningsveste

20 20 Virksund Sejlklub Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub Lørdag den 21. februar 2015 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund Generalforsamlingen 2015 blev indledt af sejlklubbens formand, Erling Østergaard, der bød velkommen og foreslog Kristians Brøns som dirigent. 1. Valg af dirigent. Kristian Brøns blev uden modkandidater valgt til dirigent for generalforsamlingen. Kristian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med klubbens vedtægter, og han gav ordet derefter ordet videre til formanden for at give bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning Erling indledte med at takke medlemmerne for et godt sejlerår 2014, og fortsatte med at takke alle de frivillige i udvalgene for deres store og ulønnede indsats i løbet af året. Derefter blev hovedtræk fra udvalgenes arbejde præsenteret. Bestyrelsens beretning er i sin helhed vedlagt dette referat, men særligt kan følgende fremhæves: Der er brug for flere frivillige voksne i alle aldre til ungdomsudvalgets arbejde. Flere gaster til de ugentlige kapsejladser vil sandsynligvis kunne skaffe flere deltagende både, og bestyrelsen vil gøre en ekstra indsats for at skaffe flere gaster, også uøvede. Skipperne opfordres til at tage positivt mod nye kapsejlere og ikke mindst udøve deres utvivlsomt store pædagogiske egenskaber, når de uøvede skal læres op det hjælper ikke at råbe af dem! Viborg Sejlklub trækker sig ud af samarbejdet omkring Fransgård cup, fordi de i flere år ikke har haft deltagende både. I Virksund satser vi hårdt på i eget regi at fortsætte denne populære kapsejlads. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, og referaterne herfra kan læses på hjemmesiden. Vi ønsker den bedst mulige kommunikation med klubbens medlemmer og bruger derfor tre kanaler: Hjemmesiden, nyhedsbrevet og direkte mail til medlemmerne. Det er vigtigt at huske at give besked, hvis I skifter mailadresse send en mail herom til Vi har flyttet klubbens forsikringer fra Codan/Paentanius til First, som Dansk Sejlunion har en særlig aftale med. Medlemstallet i Dansk Sejlunion (og dermed i landets sejlklubber) er i frit fald. Vi er i Virksund også ramt heraf, men ikke så hårdt som en del andre klubber. Bestyrelsen satser hårdt på at fastholde kontingentet så lavt som muligt og lavere end i mange andre sejklubber Virksund Sejlklub skal være for alle! Bestyrelsen opfordrer atter en gang alle faste gaster på kapsejladserne til at melde sig ind i klubben, og skipperne bedes minde gasterne om det! Tak for sponsorater til bryggeriet Hancock, vognmandsfirmaet Fransgaard og Værftet i Skive! Dirigenten takkede formanden for en fyldig beretning og efterlyste spørgsmål. Tune: Hvor mange medlemmer har klubben? o Svar (Karin): 126 medlemmer i 2014! Ole: Når klubbens forsikringer i Codan er opsagt, har det så indflydelse på den rabat, som medlemmerne har kunnet få her på bådforsikringer?

21 21 o Svar (Erling): Det vides ikke! Kenneth: Vi skulle måske gøre opmærksomme på, at det ikke koster en bondegård at komme ud at sejle. Det kan være dyrere at begynde at campere, og det tror jeg ikke at der er mange der ved. Det burde DS oplyse om. Vi skal have fat i småbørnsfamilierne. o Svar (Erling): Vi har netop afholdt et møde en konsulent i DS, og han fortalte, at man er særdeles opmærksom på problemet omkring medlemsfaldet og vil (måske) tage initiativ til en oplysningskampagne. Udover problemet med, at sejlsport opfattes som en meget kostbar fritidsinteresse, er det også et problem, at der er en høj indgangstærskel det opfattes som teknisk svært at komme i gang, og miljøet opleves på mange havne som noget lukket. Det er lettere at gå ind i et fitnesscenter. o Tune: Vi kunne sætte plancher op på havnen, der informerer om muligheder for at komme ud at sejle og hvad hhv. havnen og klubben står for. o Kenneth: Vi er relativt nye i klubben og på havnen og følte os særdeles godt modtaget, fordi vi tilfældigvis kendte et par personer heroppe -jeg vil foreslå, at vi får et par mentorer der kan modtage nye medlemmer i klubben. o Erling: Tak for gode indspark, som vi helt sikkert vil arbejde videre med i bestyrelsen. Beretningen blev derefter godkendt med applaus 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. Kristian (revisor) takkede for fin orden i regnskabet og gav derefter ordet til Karin, der fremlagde regnskabet og efterlyste spørgsmål. Niels Ove: Er der nogen, der gør noget for at skaffe sponsorkroner? o Jørgen C: Vi ligger i et problematisk område, hvor vi skal dele de lokale sponsorer med klubberne i Viborg og Skive, så vi skal til de landsdækkende institutioner. o Erling: De gange vi har fået sponsorkroner, er det fordi vi har haft personlige relationer til en virksomhed. Det nytter sjældent noget blot at rundsende ansøgninger. Jørgen M: Danske spil giver sponsorater til mange sportsgrene. Claus: Måske kan vi hente sponsorater ved at tilbyde fx en personaleforenings medlemmer en modydelse i form af en sejltur. Regnskabet blev derefter godkendt med applaus. 4. Behandling af indkomne forslag. a. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af kontingent for a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. Erling: Vi har gennem en årrække sparet ca kr op, og derfor fastholder vi det lave klubkontingent og budgetterer desuden med et underskud for 2015 pengene skal ud at arbejde til gavn for klubben. I disse år har vi specielt en del vedligeholdelsesudgifter til skolebåden samt til klubjollerne i ungdomsafdelingen. 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes 11. a. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

22 22 Bestyrelsens nuværende sammensætning: Erling Østergaard, formand, valgt for perioden på valg! Karin Henriksen, kasserer, valgt for perioden Svend Primdal, valgt for perioden Jørgen Christiansen, valgt for perioden René Fjellerup, valgt for perioden på valg! b. På generalforsamlingen 2015 skal der således vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling Østergaard og René Fjellerup. Erling og René blev genvalgt 7. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen). a. Suppleant i 2014: Anne-Marie Østergaard på valg! Bestyrelsen foreslår genvalg. Anne-Marie blev genvalgt 8. Valg af 2 revisorer a. På valg er: Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af begge. Begge blev genvalgt. 9. Valg af 1 revisorsuppleant a. På valg er: Milter Mogensen Bestyrelsen foreslår genvalg Milter blev genvalgt 10. Valg til udvalg (OBS: Forudsætter medlemskab af klubben). På valg er: a. Turudvalg: Niels Ove Jespersen og Henning Kristensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Ove og Henning samt nyvalg af Peter Worsøe. Genvalg til Niels Ove og Henning, nyvalg til Peter b. Målerudvalg: Milter Mogensen (ønsker ikke genvalg), Jane Høj, Allan Handberg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jane og Allan samt nyvalg af Kenneth Mortensen. Jane og Allan blev genvalgt, nyvalg til Kenneth c. Regeludvalg: Jane Høj, Claus Skodborg Nielsen og Jørgen Christiansen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jane, Claus og Jørgen blev genvalgt. d. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Claus og Kåre blev genvalgt. e. Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard, Martin Andersen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jørgen, Erling og Martin blev genvalgt. f. Ungdomsudvalg: Søren Ringgaard (ønsker ikke genvalg), Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen, René Rosenlund Fjellerup. Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre sidstnævnte samt nyvalg af yderligere 1 person. Kristian, Niels Ove og René blev genvalgt, Anne Dorthe Jespersen blev nyvalgt.

23 23 g. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Jane Høj. Bestyrelsen foreslår genvalg. Anne-Marie og Jane blev genvalgt. h. Kapsejladsudvalg: Allan Handberg, Leif Folke, Jørgen Christiansen (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan og Leif samt nyvalg af Svend Primdal. Genvalg til Allan og Leif, nyvalg til Svend. 11. Medlemmernes ønsker og forventninger til sejlklubben Bestyrelsen ønsker på årets generalforsamling en drøftelse af, hvilke forventninger og ønsker medlemmerne har til sejlklubben. Drøftelsen vil foregå ved bordene efterfulgt af en opsamling i plenum, og resultaterne vil blive samlet i nogle hovedpunkter, der vil være centrale for bestyrelsens arbejde i Klubbens medlemmer vil blive bedt om at drøfte disse spørgsmål: a. Er det nuværende omfang af klubbens aktiviteter i bredeste forstand passende? b. Hvis I ønsker flere eller en anden fordeling af aktiviteter, så kom venligst med forslag til, hvilken type de skal være af (foredragsaftener med maritimt indhold, kapsejladser, fælles tursejladser, sociale arrangementer eller andet). c. Har I forslag til helt nye aktiviteter i sejlklubbens regi? d. Det har gennem mange år været vigtigt at fastholde klubkontingentet i Virksund som et af de billigste i landet, hvilket naturligvis har konsekvenser for omfanget og typen af aktiviteter i klubben. Mener I, at det fortsat skal være således, eller skal der på længere sigt satses på et højere kontingent og mere udgiftskrævende aktiviteter?. e. Har I udover ovenstående andre forslag til bestyrelsen? En livlig diskussion udspandt sig ved bordene og bestyrelsen modtog en række skriftlige indspark til det videre arbejde. I den mundtlige opsamling blev bl.a. følgende fremhævet: Ad a: Nuværende aktivitetsomfang er passende, men ærgerligt, hvis weekendsejladserne sløjfes der bør være en starter og tilmelding et par dage før sejladsen. Måske kan man samle sejladserne mere, end vi traditionelt har gjort og kombinere dem med grillhygge om aftenen, så familien kan være med. Sommerpausen i kapsejladserne er rigelig lang måske kunne der være en ikke medtællende kapsejlads i starten af sommerferien. Ad b og c: Prøv at genoptage Yachtskipperundervisning og -prøver. En vintertur for klubbens medlemmer til et sted i Danmark/Europa med både et maritimt og ikke-maritimt indhold. Måske også incl. sejlads, hvis turen går mod syd. Et light-duelighedskursus uden prøve en slags forskole til sejlerskolen. Genoptagelse af pigeturen. Spiler-kursus og natsejlads Åben aften i kajakklubben for sejlklubbens medlemmer og derefter en åben aften i Sejlklubben for kajakklubbens medlemmer. Optimist-kapsejlads for voksne. Ad d: Ad e: Ja til det lave kontingent, men en mindre stigning er næppe et problem, selv om det ikke rækker langt i det samlede budget.

24 24 Annoncer og/eller en artikelserie i Folkebladet, oplandsaviserne og TV-MidtVest om Virksund Sejklub. Forslagsstillerne prøver at etablere en kontakt mellem formanden og en relevant journalist. Arrangementer for de tekniske skoler/handelsskoler (45 min motion med ny reform). Det er et stort arbejde og foregår ofte i arbejdstiden - måske kan Gråsælerne involveres. Et flot designet skilt med havn/sejlklub/kajakklub med en lille pjece vedhæftet. Erling takkede for den meget konstruktive diskussion og lovede, at de mange gode forslag vil blive inddraget i bestyrelsens arbejde. 12. Eventuelt. Tune: Har fremlagt et par forslag til havnens generalforsamling, men kan ikke selv deltage pga et familiearrangement håber alligevel på en positiv modtagelse. René: Efterlyser en opdatering/modernisering af vores fælles hjemmeside. Erling takkede forsamlingen for en meget konstruktiv debat og for den fine opbakning til klubbens aktiviteter også i vinterperioden uden aktive medlemmer ingen aktiviteter! Tak til Kristian for indsatsen som dirigent. Til slut takkede dirigenten for god ro og orden på generalforsamlingen Anne-Marie Referent Havnecaféens åbningstider i april/maj Vi holder caféen åben således i april og maj: Onsdag, torsdag og fredag kl Alle weekender og helligdage kl For reservationer, mad ud af huset eller bare generelle spørgsmål ring : / Dagens middag i caféen I april og maj vil caféen hver fredag søndag tilbyde forskellige retter som dagens ret. Der sættes en oversigt op i klubhuset. Vi tager meget gerne imod forudbestillinger. Ellers er det først-til-mølle:)

25 25 REFERAT BESTYRELSESMØDE 10. MARTS 2015 kl. 17 Hos Erling og Anne-Marie. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt ingen tilføjelser 2. Siden sidst/gensidig info-runde: a. Aktuel status for sejlerskolen, ungdomsafdelingen og pigesejlads i. Der er d.d. 3 tilmeldte til sejlerskolen, hvilket er helt normalt på nuværende tidspunkt af året. ii. René regner med at kunne begynde med 5/ 6 elever men håber på flere tilmeldinger. iii. AØ skriver til pigesejlerne fra sidste år i håb om at kunne starte med min. 2 både. 1. Erling prøver at få omtale af alle tre aktiviteter i de lokale medier. b. Orientering fra møde (RF/EØ) om ungdomssejlere med Leon Träger, konsulent i DS i. Et konstruktivt møde, men der er ikke konkrete, nye ideer fra DS. c. Legat fra Mathis værft (EØ) i. Udlover to legater til ungdomssejlere under 20 år for præstationer og/eller særlig indsats. Rene vil overveje gennem sæsonen, om vi har kandidater. d. Orientering fra DS-møde om bestyrelsesopgaverne i en sejlklub (EØ) i. Generalsekretæren i DS var oplægsholder, og ud over det indholdsmæssige var mødet godt, fordi der blev skabt netværk. Der er overraskende mange og store konflikter rundt om i klubberne. Et resultat heraf er, at der i mange havne er adskillige, indbyrdes konkurrerende sejlklubber, fx ikke færre end 5 i Horsens. e. Orientering fra møde i Samarbejdsudvalget i Virksund (EØ) i. EØ orienterede om mødet. Det er endnu uvist, om der i år bliver kræmmermarked på havnens område, da der er uenighed mellem havnen og grundejerforening/ beboerforening om de økonomiske vilkår. EØ sender referat fra mødet til resten af bestyrelsen. f. Andet i. Limfjordskredsens kapsejladskalender 2015 er færdig og lægges på hjemmesiden. Blandt de store sejladser er Mors Cup d. 13/6, Hancock Cup d. 20/6 og Fransgaard Cup d. 29. august. ii. Vi skal formodentlig have fundet en sponsor til Fransgaard Cup (der så skifter navn). Jørgen kontakter Randers Bådudstyr, Erling kontakter Svend kontakter det lokale pengeinstitut i Skals. iii. Kortplotter til Virksundtøsen indkøbt til på bådmessen i Fredericia. 3. Klubbens økonomi a. Der er ikke sket de store ting siden sidst, men vi skal helst have lidt flere medlemmer, da vi endnu ikke er oppe på 100 medlemmer. En del har meldt sig ud pga. alder. Vi håber bl.a. at få flere medlemmer blandt de faste gaster til kapsejladserne. 4. Kørepenge a. Følgende blev vedtaget: Der ydes kørepenge (statens lave takst) til medlemmer af bestyrelsen, når de deltager i sejlklub-relevante møder andre steder end i Virksund. Hvis der er tale om rejser til mål uden for Jylland/Fyn skal det aftales på forhånd i bestyrelsen

26 26 5. Gør Virksund Sejlklub synlig a. Erling laver reklame for de nye klubjakker med logo i ugebrevet. De kan sælges for 400 kr. b. Det er vigtigt med en moderne og ajourført hjemmeside, og det vil være ønskeligt med et kraftigt face-lift af den nuværende som model se Erling tager en drøftelse med havnens formand efter generalforsamlingen d. 14/3. 6. Generalforsamlingen d. 21/2 a. Overordnet evaluering i. En god generalforsamling, der blev afviklet i en fin stemning og med positiv opbakning fra medlemmerne omkring gruppearbejdet med nye tiltag i Sejlklubben. b. Opsamling på diskussionen under generalforsamlingens pkt. 11. i. Spilersejlads: Jørgen tager kontakt til Allan med henblik på et kursus i foråret. ii. Natsejlads: Vi foreslår kapsejladsudvalget at overveje Rotholm Rundt som en natsejlads. Svend bringer ideen op i udvalget. iii. Svend bringer de øvrige kapsejlads-ideer fra generalforsamlingen op i kapsejladsudvalget. iv. Vi tager Yachtskipperundervisningen op til efteråret. v. AØ vil promovere ideen om en pigetur som pendant til mandeturen blandt deltagerne i pigesejlads. vi. Trimkursus/kapsejladskursus på vandet i egen båd: Vi inviterer medlemmerne til et kursus herom med en ressourceperson fra klubben målgruppen er nybegyndere og/eller rutinerede sejlere, der gerne vil vide mere om kapsejlads og lære mere om at trimme sejl under sejlads. EØ inviterer i nyhedsbrevet. vii. Gasteplads ved kapsejlads: EØ inviterer i nyhedsbrev interesserede i at kontakte ham, og bestyrelsen sørger for at finde en skipper/båd. viii. Turudvalget opfordres til at komme med forslag til en eller flere fællesture ud af fjorden med en varighed på min. 2 uger. ix. Til efteråret arrangeres en rødvinsaften, hvor vi samtidig arbejder med stik, surringer, knob, søkort m.m. x. Til august/september forsøges det at få arrangeret et lørdags-arrangement for klubbens medlemmer med kajak/sup-sejlads, optimistjollesejlads for voksne m.m. traileren fra DS m.m. så vi laver en sejlerdag. xi. Erling prøver at få generel omtale af sejlklubbens aktiviteter i de lokale medier. xii. Erling tager kontakt til Havnens bestyrelse vedr. ideen om et eller flere orienterings-skilte på havnen. 7. Kalender 2015 a. Husk medlemsaften d. 22. april. b. Nyhedsbrev i marts/april 8. Evt. Ref.: Anne-Marie

27 27 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3.december kl. 18:00. Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen. Fraværende: Kristian Brøns Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober Siden sidst. 3. Handle og vedligeholdelsesplan Muren. 4. Sikkerhavn udvalg. 5. Ansvarsområder. 6. Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus. 7. Havnens økonomi, og vedtagelse af budget for Andre emner. 9. Eventuelt.

28 28 Referat af foreningerne i Virksunds årlige samarbejdsudvalgsmøde mandag d. 23. februar Deltagere: Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne, Lindy Gandrup, Grundejerforeningen Sandkrogen, Birgitte Kragh, Virksund Borgerforening, Ole Boel, Virksund Lystbådehavn, Alice Nørgaard, Kajakklubben i Virksund, Erling Østergaard, Virksund Sejlklub, Dagsorden: 1. Referat fra 2014 blev godkendt med den korrektion, at det er grundejerforeningen, der står for bål, sange og heks, og ikke borgerforeningen, som der står i referatet. 2. Orientering fra Grundejerforeningen Sandkrogen. Generalforsamling er planlagt til d. 30/5 i borgerforeningens fælleshus med efterfølgende aftenfest. Et nyt renovationssystem er undervejs i sommerhusområdet. Når det er etableret, skal den enkelte lodsejer selv bringe affald til et centralt opsamlingssted, hvor kommunen sørger for afhentning. Grundejerforeningen har fået bevilget kr. af Skive Kommune til en ny jollebro. Foreningen har et tilbud på kr + moms, og betaler selv differencen. 3. Orientering fra Fritidsfiskerforeningen. Foreningen har et ønske om bedre muligheder for aflæsning af garn fra båden direkte op på kajen. Ole kunne ikke umiddelbart se en løsning, men foreningen overvejer at fremsende en ansøgning til havnens bestyrelse. 4. Orientering fra Virksund Borgerforening. Der afholdes generalforsamling d. 25/3. Det årlige kræmmermarked afholdes (som altid) to-fr-lø-sø i uge 29. Naturstyrelsen har givet tilladelse til etablering af en trappe på dæmningen fra området neden for (øst for) campingpladsen. Viborg Kommune skærer hul i autoværnet. På længere sigt er det planen, at der etableres et stisystem hele vejen rundt om Hjarbæk Fjord. Som et nyt initiativ har der vinteren igennem været afholdt onsdagscafé i fælleshuset, og der har været pæn tilslutning til arrangementet. 5. Orientering fra Virksund Sejlklub. Der har netop været afholdt generalforsamling Erling Østergaard blev genvalgt som formand. Der vil i sæsonen være aktiviteter mandag (ungdomssejlads), tirsdag (sejlerskole) og onsdag (kapsejlads). Derudover et antal weekend-sejladser. Åben Havn afholdes først i Orientering fra Kajakklubben i Virksund Der afholdes generalforsamling d. 12/3. Klubben har modtaget 2 SUP-kajakker og har nu i alt 4. Der afholdes Åben Hus i kajakklubben den sidste weekend i juni.

29 29 7. Orientering fra Virksund Lystbådehavn. Der er glædeligvis opnået enighed mellem alle lokale foreninger om et projekt for ombygning af maste-skuret, men kommunens tilladelse trækker ud, så byggeriet er endnu ikke i gang. Muligvis sendes også dette projekt i høring, hvilket yderligere vil forsinke byggeriet. Der afholdes generalforsamling d. 14/3. 8. Andre Emner: Der afholdes Sct. Hans bål tirsdag d. 23. juni. Grundejerforeningen er praktisk arrangør og sørger for bål, heks og sange. Havnen sørger for lydsystem. Birgitte spørger Preben Møller, om han vil holde Sct. Hans talen. Birgitte er på borgerforeningens vegne ansvarlig for det traditionsrige kræmmermarked, der afholdes som nævnt ovenfor under pkt. 4. Lindy står for kontakten til kræmmerne. På grund af uenighed om økonomien er der for øjeblikket ikke mulighed for standpladser på havnens område, men Lindy og Birgitte opfordrer i det gode samarbejdes ånd stærkt havnens bestyrelse til at genoverveje situationen, og de overvejer at kontakte den nyvalgte bestyrelse herom efter havnens generalforsamling d. 14/3. 9. Eventuelt Næste møde afholdes mandag d. 18. januar Fritidsfiskerne indkalder til mødet. Referat: Erling Østergaard FORÅRSKLARGØRING

30 Kapsejlads kalender for Limfjordskredsen Maj: Sejlsports Liga div. 1. Skive Sejlklub Landsholds træningslejr, Sallingsund Sejlklub Torm GP stævne. Sallingsund Sejlklub Sejlsports Liga div Palby Fyn Cup. Bogense Sejlklub. 30. Fur / Livø Rundt i 8 tal. Nykøbing Mors. Juni: 6 7. H Båds WM udtagelse i Amtoft. 13. Mors Cup. Thisted Sejlklub SparNord Cup. Joller. Sunds Sejlklub. 20. Hancock Cup. fra Fur. MCS, LK, Fur Bådelaug og Skive Sejlklub. August: 8. Sail 2 Salling. Salling Sund Sejlklub. 29. Frandsgård Cup. Virksund Sejlklub. September: 5. Fjordfræseren. Struer Sejlklub. Uge 37. Limfjorden Rundt DM windsurfing. Skive Surf. 26. Venø Rundt. Gyldendal Sejlklub. Oktober: 3. Limfjords Mesterskab. Spar Nord Cup. Skive Sejlklub.

31 31 Er der blandt Virksund Lystbådehavns medlemmer nogle der har kran/truck certifikat til med kran at måtte løfte over 4,5 tons og dermed kan betjene havnens kran ved isætning og optagning af både. Kan du køre en traktor og har lyst til at være behjælpelig ved isætning og optagning af både og køre bådene til og fra bedding. Er du interesseret og har mulighed for at hjælpe med en af ovenstående opgaver, bedes du rette henvendelse til kranansvarlig, bestyrelsesmedlem, Kåre Foss Johannesen, tlf , mail:

32 32

33 33

34 34 Ad. 1 Referater godkendt. c. Bestyrelsen besluttede at undlade kontingent til Limfjordskredsen, da vi p.t. tilsyneladende intet få Ad. 2 Skilte med om, at hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren, fortekst pengene. er sat op, så må vi se om det bliver respekteret. Kære medlem af Virksund Sejlklub, 4. Klubbens forsikringer Indsigelse vedr. Gas lageret i Ll. Torup s ønske om, yderligere udledninger til fjorden, er indsendt, a. Som medlem af DS er Virksund Sejlklub omfattet af en række kollektive forsikringer - vedhæftet som tak til Claus, for hans arbejde med det. bilag. Med dette sidste nyhedsbrev i 2014 ønsker bestyrelsen dig en rigtig glædelig jul og et godt sejler-nytår. b. Erling har fra DS s forsikringspartner Der har i år været følgende gæster i havnen: First skaffet et forsikringstilbud vedr. klubbens både samt sejl skuret. Det viser sig ikke at være billigere end vores nuværende forsikringer hos Codan, så i første 372 frihavns både. gang besluttede bestyrelsen af fastholde disse. Erling vil tilses et kommende møde sammenligne Aktivitetskalenderen for første halvår 2015 er nu opdateret og kan nedenfor og ligger desuden på hjem117 almindelige gæstesejlere. forsikringsdækningen hos de to firmaer. 86 autocampere. mesiden. Alt i alt et flot resultat. 5. Klub-jakker a. Bestyrelsen besluttede indkøbe med som tak for indsatsen til alle friv Flid messen i Fredericia, Peter,at Niels Ove, et ogantal Ole, Softshell-jakker deltog fra havnen, oglogo de kunne fortælle: lige hjælpere. Erling undersøger muligheden for via hjemmesiden/nyhedsbrevet at tilbyde alle Vi hørteklubmedlemmer om hvordan manenkan få skrottet sin båd, kan læse på tilsvarende jakke medinteresserede logo til en attraktiv pris. at det internet vi tilbyder i havnen, er fuldt på højde, med det der kan forventes, af en havn som vores. 6. Kalender 2015 APRIL MAJhavn, er udskudt til 2016, sejlklubben JUNI Projektet, Vild med vand, som meget ligner vores Åben er pigesejlads informeret a. Aktivitetskalender blev gennemgået, og der blev tilføjet punkter om Livø rundt, om projektet, og vil gerne deltage når det bliver aktuelt. og ungdomsejlads. To 02: Skærtorsdag Fr 01: St. Bededag Ma 01: Pigesejlads 4 b. Der er aftalt en medlemsaften d. 21/ med Birgit og Anders Boye, der sejlede verden rundt i Ove oplyse, at det syd øhav en sejlads class nuungdomssejlere samarbejder med 4 Flid, Fr 03:Niels Langfredag Mafynske 4: Ungdomssejlere 1 destination i worldma 01: 5 årkunne med to teenagedøtre. og kan ses på den nye portal guiden vil blive opdateret med oplysninger om events proviantec. I forbindelse med regelaftenen april d. 15/4 få et foredrag med Lø 05: Påskedag Ma 4: ipigesejlads 1 eller d. 22/4 forsøgestidet 02:at Sejlerskole 5 ringssteder spisesteder m.v. for alle lystbådehavne. single-sejleren Ole Larsen, der har banerekorden på Fyn Rundt ( Sølvroret ) og som planlægger en singlesejlads jorden rundt iden sin lille Mini650-båd. Tursejleren ser ud til at have glemt sydlige del tager kontakt til dem Ti 05: Sejlerskole 1 af Limfjorden, Peter Worsøe Sø 06: 2. Påskedag On 3:og Onsdagskapsejlads d. Peter Worsøe har sendt en række forslag vedr. næste sæson (tak for det!) som opfølgning på 5. det besluttede at 06: opgradere turudvalget og flere opgaver, bl.a. On 22: Regelaften samt KlubOnsdagskapsejlads 1med flere medlemmer Lø 6:men Livø Rundt Ole kunne fortælle, at bestyrelsen Codan var On kommet med en stormflodsforsikring for havne, den var nok lige til flotillesejlads og familiekapsejlads i weekends. arrangement: m/ole dyre side,singlesejlads da det mindste beløb man kunne forsikre var ,- Kr. med en selvrisiko på ,- Kr. og e.bestyrelsen er Kr. positiv over for et samarbejde med havnen om Åben Havn 2015, meget gerne Larsen en præmie på 7.600,koordineret det landsdækkende arrangement Vild med Vand, som FLID står for. Ellers en ok messe, med dog lige stor nok, med hensyn til overskueligheden. Ma 11: Pigesejlads 2 Ma 08: Pigesejlads 5 On 29: TuneErling up sejlads kontakter Ole. Der er kommet en forespørgelse, Ma fra 11: et medlem af havnen, om han kan leje klubhuset til et bryllup d. 20/6, Ungdomssejlere Ma 08: Ungdomssejlere 5 dette er der sagt ja til, med den betingelse, at kiosken er med på det. 7. Virksund Sejlklubs aktiviteter Niels a. OveKapsejladserne vil forsøge at lave fællesturen i denne weekend. Ti 12: Sejlerskole 2 Ti 9: Sejlerskole 6 næste år Kapsejladsudvalget gennemgår og justerer kapsejladsbestemmelserne. Weekend-kapsejladserne har On Onsdagskapsejlads 2 10: Onsdagskapsejlads 6 En sommerhusejer har spurgt det13: er muligt, parkere, og oplade enmedlemmernes elbil On på pladsen ved klubhuset, i år haft meget ringeom tilslutning, og detatblev besluttet at høre synspunkter herom på Det kan det ikke da vores el installationer ikke er til nye det. ideer til weekend-sejladser og Jørgen tager dem med i Regelaftenen i april. Bestyrelsen drøftede To 14: Kristi Himmelfartsdag Ma 15: Ungdomssejlere 6 kapsejladsudvalget og vender tilbage med deres synspunkter. Bestyrelsen foreslog desuden, at der Ad.3 Det ser ud til, at den sidste behandling som muren har fået holder, så vi venterma og ser til foråret. 6 Ma 18: Ungdomssejlere 3 i Virksund laves et papir med de vigtigste regler for kapsejlads sejlklub, 15: sompigesejlads kan tages med på bådene, og vi vil drøfte medma Claus, hvilke regler der især skal lægges vægt på i forbindelse med regelafte18:dog Pigesejlads Ti 16: Sejlerskole 7 til, så Ad.4 Ansøgning er stadig under behandling, kniber det 3med at få et klart svar på, hvad det er der skal nen. vi vil prøve, at hører hvilke erfaringer de har i Hobro, Niels Ove tager kontakt. 19:vanligt Sejlerskole OnSejlklub 17: Onsdagskapsejlads b. Fransgaard-Cup afviklestisom i næste3 sæson, men uden Viborg som medarrangør.o7 Jørgen er tovholder og drøfter tilmeldings-problematikken i kapsejladsudvalget. Ad.5 Der er blevet lukket for vandet, for Onvinteren. 20: Onsdagskapsejlads 3 Ma 22: Pigesejlads 7 c. Sejlerskolen i sæson 2014 Vi satser påmed deltagere tilsø2-3 både er på, tovholdere. laver et opslag hjemmesiden Ad.6 Der har været møde Skive kommune, d.- Jørgen 1/12, ogogdeerling holder at vi ikkevi må bygge på det på område der 24: Pinsedag Ma 22: Ungdomssejlere 7 d. Pigesejlads i sæson 2014 er afmærket på tegningen, Peter har været ved at undersøge, hvad der egentlig står i lokalplanen, og det Ma 2.etfra pinsedag Ti 23: Sejlerskole tovholder. Vi laver opslag på hjemmesiden. stemmer Anne-Marie umiddelbarter ikke med det vi25: hører kommunen, Peter arbejder videre med projektet i 8forhold til kommunen. Ti 26: Sejlerskole 4 On 24: VM 1 8. Diverse skriv Ad.7 Økonomien ser fin vedr. ud, budgettet blev27: godkendt med Erling fremlagde forsikringsforhold udkast til enkelte diverse rettelser. skriv til brug i ungdomsafdelingen, sejlerskolen On Onsdagskapsejlads 4 og ved brug af egen båd til foreningsformål. Efter nogle forskellige justeringer blev de godkendt af bestyrelfr 29: Palby Fyn Rundt Cup Ad.8 Ingen sen. emner. Erling renskriver dem. Løkl. 30: Trekantbane Ad.9 Næste møde bliver den klubhuset.1 9. Medlemmernes ønsker og januar, forventninger tili sejlklubben Deadline for klubbladet er den Rundt 1 Søfebruar 31: Rotholm Bestyrelsen besluttede at sætte et punkt på den forestående generalforsamling d. 21/2 2015, der skal kaste lys på, hvad medlemmerne af Virksund Sejlklub forventer af deres klub. Ønsker de flere, færre andre arrangementer eller? Det vil blive organiseret som brainstorm i grupper og derefter en fælles drøftelse i plenum. Erling laver et udkast til spørgsmål til medlemmerne, som fremlægges på Blandt de mange begivenheder vil jeg specielt henlede opmærksomheden på de to medlemsarrangemennæste Ref.: Kårebestyrelsesmøde. F. Johannesen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. ter i januar og i april, så I allerede nu kan sætte X i jeres kalender.

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 166 08 2015 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand:

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 133-09/2009 19 ÅRGANG NR. 134-11/ 2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere