Europa-Parlamentet holder samling: maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentet holder samling: 9. - 12. maj 2011"

Transkript

1 Europa-Parlamentet holder samling: maj 2011 Europa-Parlamentets medlemmer er fra den maj samlet til plenarmøde i Strasbourg. Et nyt "gennemsigtighedsregister" for lobbyister, indførelse af grænsekontrol inden for Schengen-området og bekæmpelse af illegalt fiskeri vil være blandt emnerne på dagsordenen. Denne temasektion vil blive løbende opdateret med nyheder fra samlingen. Nedenfor kan du læse Pressetjenestens nyhedsbrev. DA Pressetjenesten Direktoratet for Pressetjenesten Direktør - Talsmand : Jaume DUCH GUILLOT Reference No.: FCS18372 Press switchboard number (32-2) /18

2 Nyhedsbrev for samlingen maj Focus Schengen: MEPerne giver deres reaktioner på den planlagte grænsekontrol MEPerne debatterer planerne om at give medlemslandene midlertidig mulighed for at genindføre grænsekontrollen inden for Schengenområdet, hvis et medlemsland ikke er i stand til at håndhæve kontrollen med sin del af EU's ydre grænser eller i tilfælde med uventet og markant migrationspres. MEPerne giver deres reaktion på Kommissionens meddelelse fra den 4. maj og fremlægger deres prioriteter for indvandrings- og asylpolitikken. Debat med Rådet og Kommissionsformand Barroso tirsdag eftermiddag. Udenrigstjenesten til eksamen: MEP'erne gennemgår EUs rolle og internationale dagsorden med Cathrine Ashton Seks måneder efter lanceringen af EUs Udenrigstjeneste den 1. december holder MEPerne deres første generelle debat om aktuelle udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter for EU med den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender Catherine Ashton (onsdag kl. 9.00). Decharge 2009: Politiakademiet, Lægemiddelagenturet og Rådet risikerer udsættelse Parlamentet forventes tirsdag at godkende størstedelen af EUs udgifter for regnskabsåret MEPerne stemmer om 39 rapporter i forbindelse med "dechargeproceduren". Kun dechargen for Ministerrådet, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Politiakademi kan blive udskudt. Alle øvrige regnskaber forventes at blive godkendt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Budgetkontroludvalget. Parlamentet støtter fælles register for lobbyister og interessegrupper Parlamentets og Kommissionens registre over lobbyister og andre interessegrupper vil blive slået sammen, hvis MEPerne onsdag godkender en aftale forhandlet mellem de to institutioner. Et forslag om, at MEPerne skal angive deres kontakter med lobbyister i et anneks til lovgivende betænkninger, kommer også til afstemning. MEPerne ønsker, at Ministerrådet også tilslutter sig det fælles register. Radiofrekvenser: yderligere frekvenser for nye mobile internettjenester Bredbånd over hele EU inden 2013 og universel adgang til højhastighedsinternet i 2020 er de vigtigste mål for Frekvenspolitikken, som debatteres mandag og kommer til afstemning tirsdag. Forslaget skaber grundlag for 100% internetdækning inden for EU, inklusiv fjerntliggende regioner og landdistrikter. Tekstilmærker skal nævne bestaddele af pels og læder Forbrugerne vil ikke længere risikere utilsigtet at komme til at købe tekstilvarer, der indeholder ægte pels- eller læderbestanddele, ifølge nye regler for tekstilmærkning, der kommer til afstemning onsdag. Behov for nye lovforslag om kloning og 'novel foods' MEPerne opfordrer stærkt Kommissionen til at fremlægge forslag til ny lovgivning, der skal forbyde kloning i fødevareproduktion samt opdatere reglerne for 'novel foods', efter forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet brød sammen i marts. Vice-formand i Parlamentet Gianni Pittella (S&D, IT) skitserer Parlamentets holdning efter sammenbruddet af forligsproceduren samt MEPernes forventninger til næste skridt. Debriefing om redningspakken til Portugal og yderligere finansiel regulering EUs reaktion på gældskrisen debatteres med Rådet og Kommissionen. Diskussionen ventes overvejende at blive domineret af betingelserne for redningspakken til Portugal. MEPerne forventes også at kommentere behovet for yderligere regulering af banksektoren, særligt inden for krisestyring og kriseløsning. Bekæmpelse af illegalt fiskeri: Parlamentet støtter kampen for internationale tiltag MEPerne stemmer om nye foranstaltninger i havne med henblik på at bekæmpe ulovligt fiskeri. Hvis Parlamentet følger Fiskeriudvalgets anbefalinger, bliver EU den tredje enhed, der ratificerer aftalen om tiltag i havnestater med henblik på at forebygge og forhindre illegal, ureguleret og udokumenteret fiskeri. Aftalen, der er blevet til på foranledning af FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), træder i kraft, når 25 partnere har ratificeret den FCS /18

3 Fælles register for EU-lobbyister Focus Mere end organisationer er godkendt som interesseorganisationer ved Europa-Parlamentet og omkring ved Kommissionen. Parlamentet har længe ønsket et fælles register og er indstillet på at godkende en aftale mellem de to institutioner i næste uge. Hvis det sker, vil det nye "gennemsigtighedsregister" være tilgængeligt online i juni. Aftalen vil betyde, at der oprettes et "fælles rum" for registrering og overvågning af lobbyister og andre interessegrupper. Det vil gøres lettere for ikke-kommercielle organisationer som tænketanke, kirker, lokale myndigheder og politiske partier at tilmelde sig registret. I princippet er registreringen ikke obligatorisk, selv om Europa-Parlamentet ønskede det. For at få adgang til Europa-Parlamentets bygninger er alle organisationer, der er omfattet af aftalen, nødt til at lade sig registrere. Hovedpunkter: Kommissionens og Parlamentets registre vil blive samlet under det nye "gennemsigtighedsregister" et fælles register vil øge gennemsigtigheden og gøre det lettere at differentiere mellem de forskellige interessegrupper, repræsentanter for civilsamfundet og offentlige myndigheder en enkel og harmoniseret registreringsprocedure vil gøre det lettere for interesseorganisationerne Parlamentet ønsker at indføre en ordning, hvor alle møder mellem en registreret organisation og den MEP, der arbejder på en given betænkning, registreres Parlamentet ønsker at indføre sanktioner mod lobbyister, som forbryder sig mod kodeksen En arbejdsgruppe under Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, arbejder på at udforme et endnu strammere adfærdskodeks for lobbyister og MEP er. MEP'erne vil drøfte en betænkning om det nye register (udarbejdet af den italienske MEP Carlo Casini (EPP)), tirsdag og stemme onsdag. Registret vil kombinere Parlamentets og Kommissionens eksisterende registre i henhold til en aftale, der blev indgået tilbage i november FCS /18

4 Et vigtigt minut Focus Aktuelle begivenheder, bilaterale spørgsmål eller personlige erklæringer. Efter de traditionelle åbningsbemærkninger fra Parlamentets formand overlades talerstolen til de enkelte MEP'er, der hver har mulighed for at tale eller stille spørgsmål i ét minut om noget, de anser for at være af "politisk betydning". I år er der indtil videre blevet afholdt 138 et-minuts taler, mens der i 2010 blev afholdt 481 taler. Emnerne er sædvanligvis ikke på den officielle dagsorden, og medlemmerne kan tale om de sager, de føler stærkt for eller sager, der har været fremme i medierne. Konkurrencen om at komme til at tale er hård, eftersom åbningen af en samling har en høj prioritet i pressen. Aktuelle begivenheder Eftersom MEP'erne som regel taler under hensyn til deres politiske gruppe omkring emnerne på dagsordenen, tillader et-minuts talerne dem at få "lettet hjertet" og bringe emner af personlig interesse på bane. Irske Marian Harkin (ALDE) benyttede under sidste plenarmøde sin taletid til at tale om den økonomiske redningspakke og dens indvirkning på almindelige irske borgere. "Hvordan skal en lille ø med 4 millioner mennesker takle dette vanvid", spurgte hun. Diane Dodds (NI, UK) talte om en ung nordirsk politibetjent, der mistede livet efter en bombe eksploderede i hans bil. Hun bad MEP'erne om at "fordømme denne ugerning". EU-politikker EU s politikker er ofte genstand for et-minuts talerne. Jim Higgins (EPP, Irland) understregede, at Den Europæiske Union er nødt til at gøre alt, hvad den kan for at forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af trafikdræbte. Konstantinos Poupakis (EPP, Grækenland) fokuserede i sit indlæg på situationen for blinde i Europa. Daglige opgaver som at handle er meget svært for blinde, påpegede han, og opfordrede EU til at indføre fødevaremærkningsordninger for blinde. Politiske spørgsmål MEP'erne bruger også et-minuts talerne til at rejse betændte bilaterale politiske spørgsmål. Polske Janusz Wojciechowski (ECR) talte f.eks. om det polske mindretals rettigheder i Litauen, George Cutas (S&D, Rumænien) om spændingerne mellem etniske rumænere og ungarere i Ungarn og Alexander Mirsky (S&D, Letland) om russiske sprogskoler i Letland FCS /18

5 Åbning af samlingen: Europadag, nej til homofobi og dødsstraf i Gaza Højtideligholdelsen af 9. maj som Europadag, EUs nye status ved FN, den kommende internationale dag mod homofobi den 17. maj og Europa-Parlamentets fordømmelse af en henrettelse i Gaza var de spørgsmål, som Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek talte om ved åbningen af denne uges Plenarforsamling i Strasbourg. Hvert år den 9. maj fejres Europadagen og idag er det 61.-årsdagen for Schuman-erklæringen, som blev lanceringen af det, der er blevet til den Europæiske Union, sagde Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek. Buzek var netop hjemvendt fra begivenheder afholdt i Florence i anledning af dagen. Derudover er "EU nu et fuldgyldigt medlem af det internationale samfund", tilføjede formanden, efter at FN den 3. maj blev enige om at EU skal have taleret i FNs Generalforsamling. "Vi må fortsætte med at tale til verden med én stemme", især i betragtning af begivenheder som dem i det nordlige Afrika, Syrien og Bahrain, understregede Buzek. En anden dag, der også blev fremhævet, var den 17. maj, som er den internationale dag mod homofobi. I henhold til traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, har EU forpligtet sig til at udrydde homofobi, understregede formanden. Dernæst fordømte Buzek på vegne af Europa-Parlamentet, at en militærdomsstol i Gaza har henrettet en mand for at have samarbejdet med Israel. Formanden hilste derefter tre nye medlemmer velkommen: Mojca Kleva (S&D, SL), der erstatter Zoran Thaler, Phil Prendergast (S&D, IE), der erstatter Alan Kelly, og Sampo Terho (EFD, FI), der erstatter Timo Soini. De tre nye MEPer vil få sæde i Parlamentet, når deres valgbarhed er blevet prøvet. Parlamentet bekræftede også mandatet for den nye franske MEP Brice Hortefeux (EPP, FR), som erstatter Catherine Souillie. Ændringer til dagsordenen Forsamlingen godkendte to ændringer til dagsordenen. Rækkefølgen af de to første punkter på mandagens dagsorden blev byttet om, sådan at det mundtlige spørgsmål om krisen i den europæiske fiskeindustri som følge af de stigende oliepriser nu kommer før debatten om radiospektrumpolitikken. Den anden debat onsdag morgen med Catherine Ashton, EUs høje repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhed, blev udvidet. MEPerne vil nu også debattere situationen i Syrien og i Camp Ashraf og det koptisk kristne samfund i Egypten med Ashton FCS /18

6 MEP'ere kræver mere troværdige stresstests for banker Da det sidste år blev kendt, at flertallet af de 91 største banker i EU havde bestået de forskellige stresstests, som de havde været igennem, begyndte flere iagttagere at tvivle på testenes effektivitet. Parlamentet ønsker at vide, hvordan Kommissionen agter at strukturere den nye runde af stresstests, der påbegyndes til sommer. Hvad er bankstresstests? En bank er et pengeinstitut, der låner penge fra kreditorer (personer og virksomheder med økonomisk overskud) og udlåner penge til låntagere (personer, virksomheder og regeringer, der har behov for penge). Pengeinstituttet har således passiver (de penge, som skal tilbagebetales til kreditorerne, hvis de beder om det) og aktiver (lån, dvs. de penge, som låntagerne skylder). Hvis der er balance mellem aktiver og passiver er banken i god behold. Når der er lavkonjunktur er bankerne typisk udsat for tab: virksomheder og husholdninger er ikke i stand til at tilbagebetale deres gæld. På den måde mister aktiverne værdi, men det gør passiverne ikke. Hvis banken har kapital nok, kan den dække eventuelle tab og tilbagebetale pengene til kreditorerne. Men er der ikke kapital nok, er banken i store vanskeligheder. Hensigten med stresstests er at fastslå, hvorvidt bankerne har kapital nok til at lide et tab. Hvis de ikke har det, er deres stabilitet i fare, og de er derfor tvunget til at rejse ny kapital. Regeringer er i visse tilfælde nød til at hjælpe banker med skatteyderfinansierede midler for at sikre den finansielle stabilitet i det pågældende land. Hvorfor er metoden vigtig? Hvis stresstests er for slappe, kan de give et indtryk af, at bankerne er mere stabile, end de i virkeligheden er. Medlemmer af grupperne EPP, ALDE og S&D mener, at sidste års stresstests var for slappe, og derfor ikke var i stand til at genskabe tilliden til den europæiske banksektor. De ønsker at vide, hvad der vil blive gjort for at gøre juni 2011-testene mere troværdige. "I år bør kriterierne være stærkere og mere harmoniserede, og stresstestenes dækning bør være den samme i de forskellige medlemsstater. Vi ønsker en omfattende og realistisk vurdering, der kan identificere alle svagheder i EU's banksektor", fastslår hollandske Corien Wortmann-Kool (EPP) FCS /18

7 Bedre kontrol med eksport af giftigt affald Focus MEP'erne er bekymrede for, om EU-reglerne om overførsel af giftigt affald til tredjelande bliver håndhævet korrekt og anmoder derfor Kommissionen om at stramme de nuværende regler. Affaldstransportforordningen forbyder eksport af giftigt affald fra EU, men data fra flere medlemslande viser, at der finder et stigende antal ulovlige overførsler sted. Det sker i takt med, at omkostningsniveauet for behandling af affald stiger. Den ulovlige affaldseksport betyder, at producenter undgår de strenge EU-standarder for affaldshåndtering og kan drage fordel af billige lønomkostninger i udviklingslandene. Hoveddestinationen for eksporteret affald er Afrika og Kina. To nye undersøgelser konkluderer, at det er nødvendigt at ændre de nuværende EU-regler, da flere af medlemslandes indberetninger om affaldseksport er inkonsekvente og utilstrækkelige. Hvad er farligt affald? Farligt affald er affald, som er farligt for mennesker og miljø; affald, der forårsager forurening og forurener dem, der håndterer det. Det omfatter kemikalier, giftige stoffer, radioaktive materialer, affald indeholdende tungmetaller og elektronisk affald som computere og mobiltelefoner. Elektronisk affald er ofte markeret som "brugt udstyr", som ikke er underlagt de samme eksportforbudsregler. "Ikke-farligt" eller "grønt affald" som papir, plastik og metal kan der handles med. EU-regler EU-forordningen sondrer mellem farligt og ufarligt affald, affald overført til endelig bortskaffelse og affald til genvinding/genanvendelse. Reglerne skal sikre, at affaldet bortskaffes eller nyttiggøres på en miljømæssig forsvarlig måde. Reglerne for affaldseksport blev revideret i 2006 efter en ulykke i Elfenbenskysten, hvor 16 mennesker blev dræbt og tusinder blev påvirket af forureningen. EU-landene er forpligtet til at foretage stikprøvekontroller og rapportere om eventuelle forseelser. Læs mere nedenfor FCS /18

8 2009 budgettet: Decharge for Politiakademiet, Lægemiddelagenturet og Rådet udsat Parlamentet godkendte tirsdag størstedelen af EUs budgetudgifter for 2009 under budgetproceduren, men besluttede at udskyde dechargen for Ministerrådet, Det europæiske Lægemiddelagentur og Det europæiske Politiakademi. Alle øvrige regnskaber blev godkendt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Budgetkontroludvalget. MEPerne stemte om i alt 39 rapporter. Europa-Parlamentet har dechargeretten for EUs budget. Når årsregnskabet er revideret og gjort op, beslutter Parlamentet - efter indstilling fra Ministerrådet - om der kan gives decharge til Kommissionen og til de øvrige EU-institutioner for deres udgifter for Dechargen for budgettet er den beslutning, som "fritager" Kommissionen for dens ansvar for at forvalte budgettet og markerer dermed afslutningen på det pågældende budget. Kommissionen Parlamentet gav decharge for Kommissionens budget. Under det forberedende arbejde forud for denne Plenarsamling, understregede MEPerne deres ønske om bedre forvaltning og kontrolsystemer for de penge, der bruges af de nationale myndigheder i medlemslandene i overensstemmelse med princippet om "delt forvaltning", som vedrører 80% af EUs udgifter. De understregede også behovet for, at nationale politikere tager politisk ansvar for den måde, som EUs penge bliver brugt på i deres hjemland ved at underskrive "nationale forvaltningserklæringer". Kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Told, Bekæmpelse af svig samt Regnskab) støttede Parlamentets krav og sagde, at han ville søge politisk opbakning i medlemslandene til gennemførelsen af disse forslag. Šemeta reagerede også positivt på Parlamentets øvrige ønsker, herunder den systematiske brug af afbrydelse eller suspension af betalinger i tilfælde, hvor medlemsstaternes kontrol- og forvaltningssystemer viser sig mangelfulde, forbedret inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler samt forenkling af reglerne for anvendelse af EU-midler. Afstemningsresultat: +570,-75, +/- 13. Det europæiske Politiakademi Parlamentet udskød at give decharge til direktøren for CEPOL, Det europæiske Politiakademi beliggende i Bramshill i Storbritannien, på grund af akademiets "vedvarende mangel på overholdelse af budgetforordningen". CEPOL var det eneste agentur, som blev nægtet decharge i Afstemningsresultat:+569, -9, +/-0. Det europæiske Lægemiddelagentur Parlamentet udskød dechargen for det London-baserede Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA). MEPerne mener ikke, der er reel garanti for uafhængigheden af de eksperter, der er ansat til at udføre videnskabelige evalueringer af lægemidler, samt at der kan være eksempler på modstridende interesser i relation til anoreksimidlet Benfluorex. Rapporten kritiserer også EMEAs forvaltning af udbudsprocedurer og agenturets manglende kriterier for ansættelse af personale. Afstemningsresultat: +620, -7, +/-12. Rådet Parlamentet udskød dechargen for Ministerrådet til efteråret. MEPerne mener ikke, at Rådet samarbejder i tilstrækkelig grad i forhold til at udlevere oplysninger til Parlamentet. Afstemningsresultat:+637, -4,+/-13. Parlamentets eget budget MEPerne ønsker at sætte et positivt eksempel med hensyn til omkostningsbesparelser i forhold til Parlamentets eget budget. Blandt besparelsesforslagene stemte MEPerne for at tolkebistand under arbejdsgruppemøder kun skal ydes automatisk til seks sprog (fransk, tysk, engelsk, polsk, spansk og italiensk), mens tolkning til andre sprog kun vil blive tilbudt, hvis et medlem beder om det FCS /18

9 Andre sparekrav inkluderer regler, der skal begrænse kørsel over længere afstande i Parlamentets officielle biler samt særlige regler, der skal forhindre, at MEPerne ansætter familiemedlemmer som parlamentariske assistenter. Parlamentet opfordrer også til en langsigtet revision af budgettet med henblik på at reducere omkostninger. Afstemningsresultat: +534, -91, +/ FCS /18

10 Schengen: Debat om midlertidig genindførelse af grænsekontrol MEP erne debatterede tirsdag eftermiddag Kommissionens planer om at give medlemslande midlertidig mulighed for at genindføre grænsekontrol inden for Schengen-området, såfremt et land ikke er i stand til at håndhæve kontrollen med sin del af EU's ydre grænser eller i tilfælde af et uventet og markant migrationspres. Enikő Györi sagde på vegne af det ungarske formandskab, at flygtningekrisen udgør en "alvorlig udfordring", der tvinger EU til at "gentænke sin grænseforvaltning". Hun fortalte, at Rådet den 12. maj vil drøfte spørgsmålet forud for et kommende EU-topmøde. Målsætningen med mødet er at se på, "hvordan man sikrer fri bevægelighed og en høj grad af intern sikkerhed". Hun understregede sit ønske om, at samtlige beslutninger vedrørende midlertidig genindførelse af grænsekontrol skal ske efter fællesskabsmetoden. Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde, at reglerne om borgenes ret til at bevæge sit frit inden for EU er af afgørende betydning for Unionens fremtid. "Muligheden [for at genindføre grænsekontrol] findes allerede i Schengen-systemet [under særlige omstændigheder]. Disse undtagelser bør dog være den absolut sidste udvej". "Lande, som er direkte udsatte, forventes ikke at skulle løse dette problem alene... Indvandring er en europæisk udfordring, der kræver et europæisk svar", sagde kommissionsformanden. Manfred Weber (EPP, Tyskland) betegnede Schengen som er en af EU s absolut største succeser. "Det er noget som borgerne mærker hver eneste dag. Vi vil forsvare princippet om Schengen". Han benyttede Sverige som et eksempel på et land, der hvert år modtager omkring flygtninge uden at sætte spørgsmålstegn ved Schengen-samarbejdet. Han tilføjede, at Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengen-området ikke må forsinkes på grund af den igangværende debat om indvandring. Martin Schulz (S&D, Tyskland) sagde: "Der er ikke tale om en krise, fordi indvandrere krydser Middelhavet. Det kan nemt håndteres via en ordentlig byrdefordeling". Han mindede forsamlingen om, at Schengen allerede råder over mekanismer til at håndtere ekstraordinære situationer. Schulz beskyldte Frankrig og Italien for selv at skabe problemet. "Vi er at miste den europæiske ånd", advarede han. Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien) beskrev situationen som "to regeringers bordtennisspil på ryggen af flygtninge" og tilføjede, at en genindførelse af de indre grænser ville være "imod selve essensen af Den Europæiske Union" og "ude af proportioner". "Vi vil kæmpe med alle grupper imod genindførelse af grænsekontroller", fastslog Verhofstadt. Timothy Kirkhope (ECR, UK) mente, at tiden var inde til at fokusere på en bedre bevogtning af grænserne: "Der er i dag udfordringer, som ikke fandtes tidligere: Omfattende arbejdsløshed, indvandring fra Nordafrika og terrorisme. Det nuværende system er behæftet med fejl og dårligt rustet til at tackle disse nye forhold", vurderede han. Daniel Cohn-Bendit (Greens/EFA, Frankrig) mindede forsamlingen om, at EU modtog store mængder flygtninge under krigen i Bosnien. "Tyskland tog imod flere hundrede tusinde uden at synke". Han advarede på det stærkeste imod at vende tilbage til systemet med interne grænsekontroller. Rui Tavares (GUE/NGL, Spanien): "Vi kan ikke, og vi må ikke tilsidesætte Schengen, da dette ville være skadeligt for Europa. Vi kan på ingen måde acceptere det. Vi skal beskytte borgerne - det omhandler også borgerne i Syrien, Benghazi og andre steder". Nigel Farage (EFD, UK) mente, at grænsekonflikten mellem Italien og Frankrig med al tydelighed havde vist, at nationalstaten vinder, når der for alvor er krise. "Man angriber dem, der ønsker at kontrollere deres egne grænser, og betegner dem som fremmedhadere, ekstremister og populister. Men populisterne er faktisk demokrater". Fakta 650 millioner personer krydser hvert år grænserne i Schengen-området I 2011 er det lykkes mere end indvandrere at komme illegalt ind i EU Indvandrernes første stop i Europa er hovedsageligt Italien eller Malta I 2010 var der registrerede asylansøgere registreret i EU Kilde: Kommissionen FCS /18

11 Indlæring i tidlig alder: behov for bedre koordination Focus Europa består af en righoldig og varieret blanding af uddannelsesmæssige traditioner med tidlig undervisning på et væld af forskellige måder på tværs af kontinentet. I nogle medlemsstater (som f.eks. Belgien) opholder børnene sig kun hjemme i omkring tre måder efter fødslen, mens perioden i andre medlemsstater (som Slovakiet og Finland) er helt oppe på tre år. Forældre er de første lærere for deres børn. De har i de fleste tilfælde en indgående forståelse for deres børn og tætte bånd til dem. Den ideelle ramme for, at et barn kan trives og udvikle sig i det første år efter fødslen, er hjemme med en forælder, mener Parlamentets ordfører Mary Honeyball. Hun anerkender, at en "one size fits all"-tilgang til førskoleundervisning og pasningstjenester (ECEC) for børn i alderen 0-6 år i EU ville være vanskelig at gennemføre. I stedet opfordrer hun til at udvikle en europæisk ramme bestående af fælles mål og værdier, som omfatter fælles rettigheder og strukturer. Betænkningen kommer med en række forslag til, hvordan man kan sikre bedre rammer for forældreorlov og barselsorlov og dermed tilbyde barnet de bedste vilkår i de første leveår. Der lægges også vægt på behovet for at inddrage fædrene mere aktivt i beslutningsprocesserne omkring børneopdragelsen. Honeyball mener, at muligheden for at tage en lang forældreorlov er den bedste forudsætning for en effektiv børneopdragelse. Hun henviser til den svenske model, hvor alle arbejdende forældre har ret til 16 måneders betalt orlov pr barn. Finske Hannu Takkula (ALDE) påpeger, at mulighederne for børnepasning og børneopdragelse skal være så fleksible som mulig: "Som politikere skal vi sørge for, at forældrene har flere forskellige muligheder. Disse kan spænde fra forældreorlov (for både mødre og fædre) til forskellige børnepasningstilbud". Takkula mener på den anden side også, at barnet skal have frihed til at opleve andre sider af livet end skolesystemet: "Vi skal ikke overdrive de formelle, organiserede og systematiske uddannelsesmæssige aktiviteter. Et barn skal altid have lov til at være barn", understreger hun. Polske Roza Maria Gräfin von Thun und Hohenstein (EPP) understreger vigtigheden af, at forældre tager sig den nødvendige tid til at støtte deres børn i deres første leveår. "Det væsentlige bånd mellem forælder og barn forbedrer barnets sproglige og kognitive færdigheder. I Polen vil en meget vellykket kampagne med netop dette formål snart fejre 10-års jubilæum. En Europa-dækkende kampagne er næste skridt". MEP erne diskuterer og stemmer om betænkningen torsdag den 12. maj FCS /18

12 Kulturelt diplomati: At sælge europæisk kultur på verdensplan Formålet med kultur er ikke længere blot at skabe kunst. "Kulturelt diplomati" bliver i stigende grad brugt som et middel til at fremme liberale demokratiske værdier, fortæller hollandske Marietje Schaake (ALDE) forud for torsdagens afstemning om hendes betænkning. Vi fik mulighed for at stille hende et par spørgsmål om kulturelt diplomati. Marietje Schaake, hvorfor er kultur vigtigt i udenrigspolitisk sammenhæng? Kultur eller kulturelle aktiviteter bruges til at fremme demokrati, deltagelse, udvikling, uddannelse, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Kultur ses i stigende grad som et middel til at opnå mere værdiorienterede målsætninger. Der findes en masse udvekslingsprogrammer for studerende, lærere, journalister og kunstnere, og der er en tendens til at dele af udviklingsstøtten bliver brugt til kultur og partnerskaber med tredjelande. Denne betænkning kommer med forslag til, hvordan disse politikker kan gennemføres på en mere sammenhængende måde, og hvordan vi skaber en mere strategisk koordination mellem programmerne. Ikke kun fordi jeg selv synes, at det er en god idé, men fordi både Lissabon-traktaten og UNESCO's konvention fastslår, at kultur skal integreres og være en del af samtlige programmer. I din betænkning forslår du, at der skal være en kulturmedarbejder på samtlige EUdelegationer. Hvilke arbejdsopgaver skal denne person have? Denne person skal beskæftige sig med koordineringen af de kulturelle programmer og skal vide alt om de kulturelle tiltag og programmer, som EU beskæftiger sig med og informere folk om dem. Dette kan også gøres via internettet. Det handler ikke kun om at rejse rundt og udføre programmer på "jorden". Faktisk mener jeg, at vi har behov for en ny strategi for "digitalt diplomati". Du mener altså, at "nye medier" kan spille en rolle for kulturelt diplomati... Folk interagerer i stigende grad via internettet. Nye medier kan medvirke til at fremme ytringsfrihed, adgang til information og demokratisk deltagelse. Det er nu muligt at bryde igennem censuren og tabuerne. De nye medier kan bidrage til at engagere folk i demokrati og menneskerettigheder. Det er også en del af de kulturelle programmer. Bloggere er dybest set nutidens journalister, og folk bliver fængslet for at blogge eller bruge nye medier. Sådan er virkeligheden bare i den nye verden - en virkelighed, der endnu ikke er blevet inkorporeret i politikkerne endnu, selvom det ville være et godt tidspunkt at starte. Men hvordan kan Europa overvåge og forsvare ytringsfriheden på internettet? Kan internettet - som vi kender det i dag - overhovedet overleve efter Wikileaks-episoderne? Det er meget vigtigt, at Europa støtter op om et frit og åbent internet. Det er vigtigt for ytringsfriheden, og det er vigtigt for den demokratiske deltagelse. Wikileaks- sagerne er et symptom på, hvordan internettet og teknologien har ændret demokratiet. Vi er nødt til at nytænke diplomati, demokrati og god regeringsførelse og se på, hvordan vi kan gøre det hele meget mere åbent. Tjenester som Wikileaks blev udviklet i et klima præget af mistillid til regeringerne. Åben regeringsførelse bør være standarden, og hemmeligholdelse bør være undtagelsen. Jeg håber, at dette øjeblik vil blive brugt til at skabe mere åbenhed. Jeg håber, at tilliden mellem regeringer, politikere og befolkningen kan genopbygges på en effektiv måde. Begrebet "Europa-brand" optræder flere gange i din betænkning. Vi har i EU mange forskellige medlemsstater med mange forskellige kulturer. Hvordan kan vi sælge os selv som ét kulturelt brand? Denne mangfoldighed er netop, hvad der gør Europa så attraktiv. Der er intet ønske om at blande kulturerne sammen - det ville slet ikke være muligt, og det ville dræbe det, der gør Europa stærkt. Mangfoldighed er et billede. "Brand Europa" er bare et udtryk for "Europa i verden", i stedet for at fokusere på forskelle mellem medlemsstater. Det er vigtigt at se vores position i en verdensomspændende økonomisk sammenhæng fordi ellers, går vi glip af muligheder, og vi risikerer at blive mindre relevante på den globale scene, selvom vi har det mest attraktive kulturelle landskab i verden FCS /18

13 I morgen vil Parlamentet tage stilling til din betænkning. Hvordan bør EU s udenrigspolitik udvikle sig i fremtiden? EU s fælles udenrigspolitik, der netop nu er under udvikling i den fælles udenrigstjeneste, bør inddrage kulturelle og digitale programmer i diplomatiet. Hvis vi ser på kultur som et seriøst og strategisk element i udenrigspolitikken, vil EU komme på omgangshøjde med resten af verden. Hillary Clinton har fremlagt en strategi for global internetfrihed. NATO arbejder med kultur i forbindelse med forebyggelsen af konflikter. Kina investerer massivt i kulturelt diplomati for at fremme sit image i verden, og for at tiltrække turister. Der er mange gode grunde til, at EU bør inddrage kulturelt og digitalt diplomati i udenrigspolitikken. Ytringsfrihed, pressefrihed og adgang til informationsteknologier er nogle af de centrale temaer i din betænkning. Hvordan kan EU hjælpe de arabiske lande i deres kamp for demokrati? Hvilken rolle kan den kulturelle dimension spille? Det er i stigende grad vigtigt at være tilsluttet internettet, da internettet fungerer som en formidler af universelle rettigheder. Pressefrihed og formidling af menneskerettighedskrænkelser er næsten utænkeligt uden internettet. Det ved de undertrykkende regimer, og derfor slår de hårdt ned på personer, der benytter sig af det. Europa er nødt til at tilpasse sin politik til det 21. århundredes virkelighed. Åbne samfund giver mulighed for åbne markeder, så det er en win-win-situation - både når det kommer til respekten for menneskerettigheder, og når det kommer til større markedsadgang. Adgangen til kreativt indhold via internettet er også voksende, og det giver folk fra hele verden mulighed for at opleve Europas digitaliserede kulturelle mangfoldighed. EU s attraktive og forskelligartede kultur er nødt til at være mere tilgængelig for mennesker over hele verden FCS /18

14 Ny EU-lov skal åbne flere frekvenser til mobilt internet Focus Parlamentet gav onsdag bred opbakning til planer, som vil fremskynde udbredelsen af mobilt internet, men MEPerne ønsker også, at Europa skal være modigere og gå forrest på globalt plan med hensyn til denne teknologi. Udbredelsen af hurtigt bredbånd og webadgang for alle europæiske borgere og virksomheder, herunder dem, der er bosat eller beliggende i landdistrikter eller på afsides beliggende øer, vil ikke være mulig uden trådløst internet, som kræver, at man dedikerer særlige radiofrekvenser til formålet. Denne betingelse skal opfyldes ved at tildele den "digitale dividende" - dvs. de frekvensbånd, der vil blive frigjort, når medlemslandene går over til analogt til digitalt TV til formålet. Det første program for en radiospektrumpolitik (RSPP), som er et centralt punkt på den digitale dagsorden, har til formål at sikre internetadgang over hele EU inden 2013 samt opnå højhastighedsforbindelser med mindst 30 Mbps for alle inden 2010 og dermed bygge bro over den digitale kløft. Selvom tildeling af frekvenser er en national kompetence er det nødvendigt, at reglerne for, hvordan spektret skal opdeles mellem udbydere og brugere af nettet fastlægges på europæisk plan. RSPP vil hjælpe til at koordinere brugen af spektret og også sørge for størst mulig fleksibilitet og tilgængelighed. Ifølge flere undersøgelser er mobil datatrafik hastigt stigende og efterspørgslen fordobles hvert år. Med denne hastighed, som formentlig vil fortsætte i de kommende år, vil mobil datatrafik være steget næsten 40 gange mellem 2009 og Hurtigere internet - en nøgle til innovation "Jeg ønsker, at Europa har den bedste bredbåndskapacitet og de højeste hastigheder, fordi vi så vil blive hjemsted for udviklingen af alle nye tjenester, der vil være afgørende for den moderne økonomi. Jeg ønsker, at Europa skal være hjemsted for den næste generation af Google, Yahoo, Apple og alle andre virksomheder, som repræsenterer både konkurrencedygtighed og innovation", sagde Gunnar Hökmark (EPP, SE), Parlamentets ordfører på forslaget, under debatten mandag. Parlamentets opbakning afspejlede sig i onsdagens afstemning om ændringsforslagene til Kommisiones forslag, som blev vedtaget med stemmerne 615 for, 26 imod og 16 hverken for eller imod. 800 MHz - mobile internetfrekvenser fra 2013 Ifølge Kommissionens planer skal EU-landene stille 800MHz frekvensbånd til rådighed for en harmoniseret anvendelse af trådløse bredbåndstjenester senest den 1. januar Parlamentet vedtog et ændringsforslag, der giver medlemslandene mulighed for at anmode om en udsættelse til slutningen af 2015, eller endda længere, hvis de har problemer med at koordinere grænseoverskridende frekvenser med nabolande uden for EU. Efter 2013, ønsker MEPerne, at EU skal være endnu mere ambitiøst: bånd på 1,5 GHz og 2,3 GHz skal også stilles til rådighed for mobilt bredbånd, mens det spektrum, der allokeres til mobil datatrafik skal op på mindst 1200 MHz i Desuden bør Kommissionen overvåge den teknologiske udvikling og effektiviteten i brugen af frekvenser for at vurdere om yderligere frekvenser (som fx 700 Mhz-båndet) også bør harmoniseres for at give plads til nye brugere og tjenester. Næste skridt EUs ministre skal drøfte lovforslaget den 27. maj. Der er endnu ikke indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet om den endelige tekst FCS /18

15 MEPerne støtter fælles register over lobbyister for Parlamentet og Kommissionen MEPerne gav onsdag deres opbakning til planerne om et fælles register over lobbyister og andre interessegrupper, som søger adgang til Parlamentet og Kommissionen. Lobbyisternes kontakt med MEPerne skal listes i et bilag over "lovgivningsmæssige fodspor", der skal vedhæftes rapporter fra Parlamentet. Parlamentet håber, at Ministerrådet også vil deltage i "gennemsigtighedsregistret". MEPerne mener desuden, at det bør være obligatorisk for alle lobbyister at registrere sig. Parlamentets ordfører Carlo Casini (EPP, IT) kaldte under debatten tirsdag den godkendte tekst "et første skridt i retning af større gennemsigtighed" og tilføjede: "Jeg mener, at dette klart viser vores engagement med hensyn til at skabe gennemsigtighed". Et fælles register for de to institutioner vil øge gennemsigtigheden, mener MEPerne, da borgerne nu vil kunne finde alle oplysninger om personer og organisationer, som er i kontakt med EU-institutionerne, på ét sted. Dette samlede register bør også lette registreringen af repræsentanter for specifikke interesser. Registret vil kombinere de eksisterende registre i Parlamentet og Kommissionen, sådan som det blev besluttet af de to institutioner i november Navneskiftet fra "lobby-" til "gennemsigtighedsregister" vil gøre det lettere for ikke-kommercielle organisationer, såsom tænketanke, kirker og religiøse samfund at tilslutte sig. Frivillig versus obligatorisk registrering Ifølge de registreringsregler, som Parlamentet og Kommissionen er blevet enige om, vil registrering ikke være obligatorisk. Men Europa-Parlamentet vil gøre registrering obligatorisk for lobbyister, der ønsker adgang til Parlamentet. MEPerne opfordrer også Ministerrådet til at tilslutte sig registret hurtigst muligt og bifalder, at Rådet har meddelt, at det ønsker at deltage. "Lovgivningsmæssigt fodspor" og andre forbedringer Parlamentet støtter også planer om at indføre et bilag med "lovgivningsmæssige fodspor" som bilag til parlamentariske rapporter. Dette bilag vil liste alle de lobbyister, som en ordfører er mødtes med i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport. Desuden skal det nye fælles register give flere oplysninger, bl.a. om antallet af personer, der er involveret i aktiviteter, som falder inden for registrets anvendelsesområde, samt enhver form for økonomisk støtte, som den registrerede har modtaget. Registret vil også indeholde procedurer for behandling af klager samt sanktionsmuligheder. I en særskilt afstemning om Parlamentets interne regler besluttede MEPerne, at deres finansielle erklæringer bør opdateres "når der foretages ændringer, samt fornyes mindst én gang om året". Baggrund Europa-Parlamentet har haft et lobbyregister siden 1996 og Kommissionen siden Parlamentet vedtog en resolution i 2008 som opfordrede til oprettelsen af et fælles register, der også skulle indbefatte Rådet. Parlamentet og Kommissionen nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der i november 2010 blev enige om en aftale for et fælles register. Det fælles register vil efter planen være tilgængeligt online i slutningen af juni FCS /18

16 Parlamentet godkender nye regler for tekstilmærkning Forbrugerne vil ikke længere risikere utilsigtet at komme til at købe tekstilvarer, der indeholder ægte pels eller læderbestanddele ifølge nye regler for mærkning af tekstiler godkendt af Parlamentet onsdag. Kommissionen bliver også bedt om at udarbejde en evalueringsrapport, senest i september 2013, der skal undersøge mulighederne for at indføre "made in" mærkning. Rapporten kan ledsages af et lovgivningsforslag. Parlamentet godkendte onsdag en aftale om en ny forordning om mærkning af tekstilprodukter. Parlamentet og Rådet indgik lige før påske en aftale om en andenbehandlingsaftale. De nye regler skal til formål at sikre, at nye fibre og innovative produkter kan komme hurtigere på markedet, men undervejs i forhandlingsforløbet lykkedes det også Parlamentets forhandlere, under ledelse af det hollandske parlamentsmedlem Toine Manders (ALDE), at opnå væsentlige indrømmelser fra medlemslandene om mærkning af brug af pels samt en undersøgelse af mulighederne for at indføre en mærkningsordning for oprindelsesland. Pelsdele og læder skal nævnes Enhver brug af animalske materialer skal tydeligt angives på tekstilmærkerne. Pels bruges ofte til kantning eller på anden måde - også i relativt billigt tøj, og det kan ofte være vanskeligt for forbrugerne at skelne mellem ægte pels og imiteret pels af god kvalitet. Parlamentet har sikret, at tekstiler, der indeholder pels- eller læder, fremover vil blive mærket med "indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse", så forbrugerne let kan identificere dem. Kravet vil især gavne allergikere, som pels kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko for. Desuden bliver Kommissionen bedt om at foretage en undersøgelse, inden den 30. september 2013, om brugen af farlige stoffer i tekstiler. Undersøgelsen skal vurdere, om der er en årsagssammenhæng mellem allergiske reaktioner og kemiske stoffer (som fx farvestoffer, biocider eller nanopartikler) anvendt i tekstilprodukter. "Made in" mærkning Parlamentet havde ønsket at gøre mærkning af oprindelsesland obligatorisk for tekstilvarer importeret fra lande uden for EU. Forslaget viste sig dog at være meget kontroversielt for nogen medlemslande, og selv om Parlamentet pressede på forhandlingerne igennem, ville Rådet ikke acceptere forslaget. Som et kompromis accepterede Rådet at bede Kommissionen om at fremlægge en rapport - ligeledes den 30. september der undersøger mulighederne for at indføre en mærkningsordning for oprindelsesland for at give "forbrugerne præcise oplysninger om oprindelseslandet og yderligere oplysninger, der sikrer fuld sporbarhed af tekstilvarerne". Rapporten kan være ledsaget af et lovforslag. Mulige nye mærkningskrav og ny teknologi Kommissionens rapport bør også vurdere mulighederne for at harmonisere mærkningen af plejeanvisninger (i øjeblikket frivilligt), ens størrelsesangivelser for tøj og sko inden for EU samt angivelse af allergifremkaldende stoffer. Parlamentet understreger også behovet for at vurdere, hvordan nye teknologier, som fx chips eller radiobølger, i fremtiden vil kunne anvendes i stedet for traditionelle tøjmærker til at give information til forbrugerne. Selvstændige skræddere ikke omfattet Individuelt fremstillede tekstilvarer, lavet af en selvstændig skrædder, vil være fritaget for forordningens obligatoriske mærkningskrav. Næste skridt Efter Plenarforsamlingens godkendelse mangler de nye regler for tekstilprodukter nu medlemslandenes formelle underskrift. Den nye forordning træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. For de nye mærkningskrav, som fx reglerne om mærkning af pelsdele, vil der være en 2 ½ års overgangsperiode for at give industrien tid til at omstille sig FCS /18

17 MEPerne opfordrer til, at EU står sammen i forhold til det arabiske oprør samt kræver stærkere sanktioner mod Syrien En stærkere og mere samlet europæisk holdning til de arabiske oprør var hovedkravet fra MEPerne, ført an af EPP og S&D, under en debat med EUs høje repræsentant for udenrigsanliggender, Catherine Ashton, onsdag. ALDE, ECR og De Grønne kritiserede EUs tilgang til Syrien for at være ubalanceret og opfordrede til, at præsident Bassar Al-Assad tilføjes listen over syriske myndighedspersoner, som er omfattet af EUs sanktioner. Efter debatten stemte Parlamentet om tre ikke-lovgivende beslutninger. EUs udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik har brug for en ny køreplan, siger MEPerne i de tre beslutninger, der blev vedtaget ved håndsoprækning. Syrien, Bahrain og Yemen Situationen i Syrien "er en enorm katastrofe" og er ved at udvikle sig til "et arabisk Tiananmen", sagde lederen af ALDE-gruppen Guy Verhofstadt (BE) under debatten. Sammen med ECR og DE Grønne opfordrede ALDE til, at præsident Bassar Al-Assad "hurtigst muligt" inkluderes på listen over syriske myndighedspersoner, som er omfattet af EUs sanktioner. Rådet vedtog fredag den 6. maj at indføre et indrejseforbud samt at indefryse 13 højtstående syriske embedsmænds aktiver, men valgte at udelade præsident Bassar Al-Assad fra listen. En opfordring til, at EUs medlemsstater indfører en våbenembargo mod Syrien, Yemen og Bahrain samt et krav om et moratorium for henrettelser af fire demonstranter fra Bahrain udgør de centrale krav i de første to resolutioner, udarbejdet af Gabriele Albertini (EPP, IT) og Roberto Gualtieri (S&D, IT). Parlamentet opfordrer også EU til at suspendere igangværende forhandlinger om en associeringsaftale med Syrien. Libyen Under debatten høstede Ashton bifald for at annoncere, at EU vil åbne et kontor i Benghazi "for at hjælpe folket og Det Midlertidige Nationale Overgangsråd". FN-mandatet til beskyttelse af den libyske befolkning bør ikke overskrides med uforholdsmæssig brug af magt, advarede MEPerne i deres resolution, som opfordrer Catherine Ashton til tæt samarbejde med den libyske opposition - Det Midlertidige Nationale Overgangsråd - og til at "spille en vigtig og direkte rolle i bestræbelserne på at udforme politiske initiativer", der kan sikre en tidlig våbenhvile i landet og stoppe blodsudgydelserne. Målet skal være, at Gaddafi træder tilbage samt øjeblikkelig levering af humanitær bistand til Misrata og andre libyske regioner. Yderligere prioriteter Mange MEPer understregede desuden behovet for at undersøge drabene på iranske dissidenter i Camp Ashraf i Irak under debatten. Mens de fleste grupper opfordrede til, at palæstinensiske skatter bliver tilbagebetalt fra Israel til de palæstinensiske områder, talte ECR og EFD imod at EU opretholder forbindelser med Hamas på trods af bevægelsens nylige forsoning med Fatah. "Vores holdning til Hamas er uændret", sagde Ashton og fortsatte, "men jeg betragter alligevel ikke en flotille som det rette svar på den humanitære situation i Gasa" i et svar på GUE-gruppens initiativ til at inkludere to MEPer i en ny flotilla den 13. juni. Pres for løsladelse af politiske fanger i Hviderusland og undersøgelse af beskyldningerne om organhandel i Kosovo var blandt MEPernes øvrige krav. Mere generelt understregede Europa-Parlamentet, at EU bør lære af fortiden og sætte menneskerettigheder øverst på sin dagsorden med tredjelande og i internationale aftaler som dem, der er forhandlet med Rusland og Indien. Permanent sæde for EU FCS /18

18 For at styrke EUs tilstedeværelse i vigtige multilaterale organisationer opfordrer den tredje resolution af María Muñiz de Urquiza (S&D, ES) til en reform af FN, sådan at EU kan få permanent sæde i Sikkerhedsrådet. FNs Generalforsamling vedtog den 3. maj at give EUs repræsentanter ret til at adressere forsamlingen, men uden stemmeret FCS /18

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Maj/juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 12. juni 2014 1 Agenda 2014 24. juni Social dialog møde i Bruxelles 26.-27. juni Møde i Det Europæiske Råd 1.-4.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere