Europa-Parlamentet holder samling: maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentet holder samling: 9. - 12. maj 2011"

Transkript

1 Europa-Parlamentet holder samling: maj 2011 Europa-Parlamentets medlemmer er fra den maj samlet til plenarmøde i Strasbourg. Et nyt "gennemsigtighedsregister" for lobbyister, indførelse af grænsekontrol inden for Schengen-området og bekæmpelse af illegalt fiskeri vil være blandt emnerne på dagsordenen. Denne temasektion vil blive løbende opdateret med nyheder fra samlingen. Nedenfor kan du læse Pressetjenestens nyhedsbrev. DA Pressetjenesten Direktoratet for Pressetjenesten Direktør - Talsmand : Jaume DUCH GUILLOT Reference No.: FCS18372 Press switchboard number (32-2) /18

2 Nyhedsbrev for samlingen maj Focus Schengen: MEPerne giver deres reaktioner på den planlagte grænsekontrol MEPerne debatterer planerne om at give medlemslandene midlertidig mulighed for at genindføre grænsekontrollen inden for Schengenområdet, hvis et medlemsland ikke er i stand til at håndhæve kontrollen med sin del af EU's ydre grænser eller i tilfælde med uventet og markant migrationspres. MEPerne giver deres reaktion på Kommissionens meddelelse fra den 4. maj og fremlægger deres prioriteter for indvandrings- og asylpolitikken. Debat med Rådet og Kommissionsformand Barroso tirsdag eftermiddag. Udenrigstjenesten til eksamen: MEP'erne gennemgår EUs rolle og internationale dagsorden med Cathrine Ashton Seks måneder efter lanceringen af EUs Udenrigstjeneste den 1. december holder MEPerne deres første generelle debat om aktuelle udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter for EU med den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender Catherine Ashton (onsdag kl. 9.00). Decharge 2009: Politiakademiet, Lægemiddelagenturet og Rådet risikerer udsættelse Parlamentet forventes tirsdag at godkende størstedelen af EUs udgifter for regnskabsåret MEPerne stemmer om 39 rapporter i forbindelse med "dechargeproceduren". Kun dechargen for Ministerrådet, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Politiakademi kan blive udskudt. Alle øvrige regnskaber forventes at blive godkendt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Budgetkontroludvalget. Parlamentet støtter fælles register for lobbyister og interessegrupper Parlamentets og Kommissionens registre over lobbyister og andre interessegrupper vil blive slået sammen, hvis MEPerne onsdag godkender en aftale forhandlet mellem de to institutioner. Et forslag om, at MEPerne skal angive deres kontakter med lobbyister i et anneks til lovgivende betænkninger, kommer også til afstemning. MEPerne ønsker, at Ministerrådet også tilslutter sig det fælles register. Radiofrekvenser: yderligere frekvenser for nye mobile internettjenester Bredbånd over hele EU inden 2013 og universel adgang til højhastighedsinternet i 2020 er de vigtigste mål for Frekvenspolitikken, som debatteres mandag og kommer til afstemning tirsdag. Forslaget skaber grundlag for 100% internetdækning inden for EU, inklusiv fjerntliggende regioner og landdistrikter. Tekstilmærker skal nævne bestaddele af pels og læder Forbrugerne vil ikke længere risikere utilsigtet at komme til at købe tekstilvarer, der indeholder ægte pels- eller læderbestanddele, ifølge nye regler for tekstilmærkning, der kommer til afstemning onsdag. Behov for nye lovforslag om kloning og 'novel foods' MEPerne opfordrer stærkt Kommissionen til at fremlægge forslag til ny lovgivning, der skal forbyde kloning i fødevareproduktion samt opdatere reglerne for 'novel foods', efter forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet brød sammen i marts. Vice-formand i Parlamentet Gianni Pittella (S&D, IT) skitserer Parlamentets holdning efter sammenbruddet af forligsproceduren samt MEPernes forventninger til næste skridt. Debriefing om redningspakken til Portugal og yderligere finansiel regulering EUs reaktion på gældskrisen debatteres med Rådet og Kommissionen. Diskussionen ventes overvejende at blive domineret af betingelserne for redningspakken til Portugal. MEPerne forventes også at kommentere behovet for yderligere regulering af banksektoren, særligt inden for krisestyring og kriseløsning. Bekæmpelse af illegalt fiskeri: Parlamentet støtter kampen for internationale tiltag MEPerne stemmer om nye foranstaltninger i havne med henblik på at bekæmpe ulovligt fiskeri. Hvis Parlamentet følger Fiskeriudvalgets anbefalinger, bliver EU den tredje enhed, der ratificerer aftalen om tiltag i havnestater med henblik på at forebygge og forhindre illegal, ureguleret og udokumenteret fiskeri. Aftalen, der er blevet til på foranledning af FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), træder i kraft, når 25 partnere har ratificeret den FCS /18

3 Fælles register for EU-lobbyister Focus Mere end organisationer er godkendt som interesseorganisationer ved Europa-Parlamentet og omkring ved Kommissionen. Parlamentet har længe ønsket et fælles register og er indstillet på at godkende en aftale mellem de to institutioner i næste uge. Hvis det sker, vil det nye "gennemsigtighedsregister" være tilgængeligt online i juni. Aftalen vil betyde, at der oprettes et "fælles rum" for registrering og overvågning af lobbyister og andre interessegrupper. Det vil gøres lettere for ikke-kommercielle organisationer som tænketanke, kirker, lokale myndigheder og politiske partier at tilmelde sig registret. I princippet er registreringen ikke obligatorisk, selv om Europa-Parlamentet ønskede det. For at få adgang til Europa-Parlamentets bygninger er alle organisationer, der er omfattet af aftalen, nødt til at lade sig registrere. Hovedpunkter: Kommissionens og Parlamentets registre vil blive samlet under det nye "gennemsigtighedsregister" et fælles register vil øge gennemsigtigheden og gøre det lettere at differentiere mellem de forskellige interessegrupper, repræsentanter for civilsamfundet og offentlige myndigheder en enkel og harmoniseret registreringsprocedure vil gøre det lettere for interesseorganisationerne Parlamentet ønsker at indføre en ordning, hvor alle møder mellem en registreret organisation og den MEP, der arbejder på en given betænkning, registreres Parlamentet ønsker at indføre sanktioner mod lobbyister, som forbryder sig mod kodeksen En arbejdsgruppe under Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, arbejder på at udforme et endnu strammere adfærdskodeks for lobbyister og MEP er. MEP'erne vil drøfte en betænkning om det nye register (udarbejdet af den italienske MEP Carlo Casini (EPP)), tirsdag og stemme onsdag. Registret vil kombinere Parlamentets og Kommissionens eksisterende registre i henhold til en aftale, der blev indgået tilbage i november FCS /18

4 Et vigtigt minut Focus Aktuelle begivenheder, bilaterale spørgsmål eller personlige erklæringer. Efter de traditionelle åbningsbemærkninger fra Parlamentets formand overlades talerstolen til de enkelte MEP'er, der hver har mulighed for at tale eller stille spørgsmål i ét minut om noget, de anser for at være af "politisk betydning". I år er der indtil videre blevet afholdt 138 et-minuts taler, mens der i 2010 blev afholdt 481 taler. Emnerne er sædvanligvis ikke på den officielle dagsorden, og medlemmerne kan tale om de sager, de føler stærkt for eller sager, der har været fremme i medierne. Konkurrencen om at komme til at tale er hård, eftersom åbningen af en samling har en høj prioritet i pressen. Aktuelle begivenheder Eftersom MEP'erne som regel taler under hensyn til deres politiske gruppe omkring emnerne på dagsordenen, tillader et-minuts talerne dem at få "lettet hjertet" og bringe emner af personlig interesse på bane. Irske Marian Harkin (ALDE) benyttede under sidste plenarmøde sin taletid til at tale om den økonomiske redningspakke og dens indvirkning på almindelige irske borgere. "Hvordan skal en lille ø med 4 millioner mennesker takle dette vanvid", spurgte hun. Diane Dodds (NI, UK) talte om en ung nordirsk politibetjent, der mistede livet efter en bombe eksploderede i hans bil. Hun bad MEP'erne om at "fordømme denne ugerning". EU-politikker EU s politikker er ofte genstand for et-minuts talerne. Jim Higgins (EPP, Irland) understregede, at Den Europæiske Union er nødt til at gøre alt, hvad den kan for at forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af trafikdræbte. Konstantinos Poupakis (EPP, Grækenland) fokuserede i sit indlæg på situationen for blinde i Europa. Daglige opgaver som at handle er meget svært for blinde, påpegede han, og opfordrede EU til at indføre fødevaremærkningsordninger for blinde. Politiske spørgsmål MEP'erne bruger også et-minuts talerne til at rejse betændte bilaterale politiske spørgsmål. Polske Janusz Wojciechowski (ECR) talte f.eks. om det polske mindretals rettigheder i Litauen, George Cutas (S&D, Rumænien) om spændingerne mellem etniske rumænere og ungarere i Ungarn og Alexander Mirsky (S&D, Letland) om russiske sprogskoler i Letland FCS /18

5 Åbning af samlingen: Europadag, nej til homofobi og dødsstraf i Gaza Højtideligholdelsen af 9. maj som Europadag, EUs nye status ved FN, den kommende internationale dag mod homofobi den 17. maj og Europa-Parlamentets fordømmelse af en henrettelse i Gaza var de spørgsmål, som Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek talte om ved åbningen af denne uges Plenarforsamling i Strasbourg. Hvert år den 9. maj fejres Europadagen og idag er det 61.-årsdagen for Schuman-erklæringen, som blev lanceringen af det, der er blevet til den Europæiske Union, sagde Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek. Buzek var netop hjemvendt fra begivenheder afholdt i Florence i anledning af dagen. Derudover er "EU nu et fuldgyldigt medlem af det internationale samfund", tilføjede formanden, efter at FN den 3. maj blev enige om at EU skal have taleret i FNs Generalforsamling. "Vi må fortsætte med at tale til verden med én stemme", især i betragtning af begivenheder som dem i det nordlige Afrika, Syrien og Bahrain, understregede Buzek. En anden dag, der også blev fremhævet, var den 17. maj, som er den internationale dag mod homofobi. I henhold til traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, har EU forpligtet sig til at udrydde homofobi, understregede formanden. Dernæst fordømte Buzek på vegne af Europa-Parlamentet, at en militærdomsstol i Gaza har henrettet en mand for at have samarbejdet med Israel. Formanden hilste derefter tre nye medlemmer velkommen: Mojca Kleva (S&D, SL), der erstatter Zoran Thaler, Phil Prendergast (S&D, IE), der erstatter Alan Kelly, og Sampo Terho (EFD, FI), der erstatter Timo Soini. De tre nye MEPer vil få sæde i Parlamentet, når deres valgbarhed er blevet prøvet. Parlamentet bekræftede også mandatet for den nye franske MEP Brice Hortefeux (EPP, FR), som erstatter Catherine Souillie. Ændringer til dagsordenen Forsamlingen godkendte to ændringer til dagsordenen. Rækkefølgen af de to første punkter på mandagens dagsorden blev byttet om, sådan at det mundtlige spørgsmål om krisen i den europæiske fiskeindustri som følge af de stigende oliepriser nu kommer før debatten om radiospektrumpolitikken. Den anden debat onsdag morgen med Catherine Ashton, EUs høje repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhed, blev udvidet. MEPerne vil nu også debattere situationen i Syrien og i Camp Ashraf og det koptisk kristne samfund i Egypten med Ashton FCS /18

6 MEP'ere kræver mere troværdige stresstests for banker Da det sidste år blev kendt, at flertallet af de 91 største banker i EU havde bestået de forskellige stresstests, som de havde været igennem, begyndte flere iagttagere at tvivle på testenes effektivitet. Parlamentet ønsker at vide, hvordan Kommissionen agter at strukturere den nye runde af stresstests, der påbegyndes til sommer. Hvad er bankstresstests? En bank er et pengeinstitut, der låner penge fra kreditorer (personer og virksomheder med økonomisk overskud) og udlåner penge til låntagere (personer, virksomheder og regeringer, der har behov for penge). Pengeinstituttet har således passiver (de penge, som skal tilbagebetales til kreditorerne, hvis de beder om det) og aktiver (lån, dvs. de penge, som låntagerne skylder). Hvis der er balance mellem aktiver og passiver er banken i god behold. Når der er lavkonjunktur er bankerne typisk udsat for tab: virksomheder og husholdninger er ikke i stand til at tilbagebetale deres gæld. På den måde mister aktiverne værdi, men det gør passiverne ikke. Hvis banken har kapital nok, kan den dække eventuelle tab og tilbagebetale pengene til kreditorerne. Men er der ikke kapital nok, er banken i store vanskeligheder. Hensigten med stresstests er at fastslå, hvorvidt bankerne har kapital nok til at lide et tab. Hvis de ikke har det, er deres stabilitet i fare, og de er derfor tvunget til at rejse ny kapital. Regeringer er i visse tilfælde nød til at hjælpe banker med skatteyderfinansierede midler for at sikre den finansielle stabilitet i det pågældende land. Hvorfor er metoden vigtig? Hvis stresstests er for slappe, kan de give et indtryk af, at bankerne er mere stabile, end de i virkeligheden er. Medlemmer af grupperne EPP, ALDE og S&D mener, at sidste års stresstests var for slappe, og derfor ikke var i stand til at genskabe tilliden til den europæiske banksektor. De ønsker at vide, hvad der vil blive gjort for at gøre juni 2011-testene mere troværdige. "I år bør kriterierne være stærkere og mere harmoniserede, og stresstestenes dækning bør være den samme i de forskellige medlemsstater. Vi ønsker en omfattende og realistisk vurdering, der kan identificere alle svagheder i EU's banksektor", fastslår hollandske Corien Wortmann-Kool (EPP) FCS /18

7 Bedre kontrol med eksport af giftigt affald Focus MEP'erne er bekymrede for, om EU-reglerne om overførsel af giftigt affald til tredjelande bliver håndhævet korrekt og anmoder derfor Kommissionen om at stramme de nuværende regler. Affaldstransportforordningen forbyder eksport af giftigt affald fra EU, men data fra flere medlemslande viser, at der finder et stigende antal ulovlige overførsler sted. Det sker i takt med, at omkostningsniveauet for behandling af affald stiger. Den ulovlige affaldseksport betyder, at producenter undgår de strenge EU-standarder for affaldshåndtering og kan drage fordel af billige lønomkostninger i udviklingslandene. Hoveddestinationen for eksporteret affald er Afrika og Kina. To nye undersøgelser konkluderer, at det er nødvendigt at ændre de nuværende EU-regler, da flere af medlemslandes indberetninger om affaldseksport er inkonsekvente og utilstrækkelige. Hvad er farligt affald? Farligt affald er affald, som er farligt for mennesker og miljø; affald, der forårsager forurening og forurener dem, der håndterer det. Det omfatter kemikalier, giftige stoffer, radioaktive materialer, affald indeholdende tungmetaller og elektronisk affald som computere og mobiltelefoner. Elektronisk affald er ofte markeret som "brugt udstyr", som ikke er underlagt de samme eksportforbudsregler. "Ikke-farligt" eller "grønt affald" som papir, plastik og metal kan der handles med. EU-regler EU-forordningen sondrer mellem farligt og ufarligt affald, affald overført til endelig bortskaffelse og affald til genvinding/genanvendelse. Reglerne skal sikre, at affaldet bortskaffes eller nyttiggøres på en miljømæssig forsvarlig måde. Reglerne for affaldseksport blev revideret i 2006 efter en ulykke i Elfenbenskysten, hvor 16 mennesker blev dræbt og tusinder blev påvirket af forureningen. EU-landene er forpligtet til at foretage stikprøvekontroller og rapportere om eventuelle forseelser. Læs mere nedenfor FCS /18

8 2009 budgettet: Decharge for Politiakademiet, Lægemiddelagenturet og Rådet udsat Parlamentet godkendte tirsdag størstedelen af EUs budgetudgifter for 2009 under budgetproceduren, men besluttede at udskyde dechargen for Ministerrådet, Det europæiske Lægemiddelagentur og Det europæiske Politiakademi. Alle øvrige regnskaber blev godkendt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Budgetkontroludvalget. MEPerne stemte om i alt 39 rapporter. Europa-Parlamentet har dechargeretten for EUs budget. Når årsregnskabet er revideret og gjort op, beslutter Parlamentet - efter indstilling fra Ministerrådet - om der kan gives decharge til Kommissionen og til de øvrige EU-institutioner for deres udgifter for Dechargen for budgettet er den beslutning, som "fritager" Kommissionen for dens ansvar for at forvalte budgettet og markerer dermed afslutningen på det pågældende budget. Kommissionen Parlamentet gav decharge for Kommissionens budget. Under det forberedende arbejde forud for denne Plenarsamling, understregede MEPerne deres ønske om bedre forvaltning og kontrolsystemer for de penge, der bruges af de nationale myndigheder i medlemslandene i overensstemmelse med princippet om "delt forvaltning", som vedrører 80% af EUs udgifter. De understregede også behovet for, at nationale politikere tager politisk ansvar for den måde, som EUs penge bliver brugt på i deres hjemland ved at underskrive "nationale forvaltningserklæringer". Kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Told, Bekæmpelse af svig samt Regnskab) støttede Parlamentets krav og sagde, at han ville søge politisk opbakning i medlemslandene til gennemførelsen af disse forslag. Šemeta reagerede også positivt på Parlamentets øvrige ønsker, herunder den systematiske brug af afbrydelse eller suspension af betalinger i tilfælde, hvor medlemsstaternes kontrol- og forvaltningssystemer viser sig mangelfulde, forbedret inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler samt forenkling af reglerne for anvendelse af EU-midler. Afstemningsresultat: +570,-75, +/- 13. Det europæiske Politiakademi Parlamentet udskød at give decharge til direktøren for CEPOL, Det europæiske Politiakademi beliggende i Bramshill i Storbritannien, på grund af akademiets "vedvarende mangel på overholdelse af budgetforordningen". CEPOL var det eneste agentur, som blev nægtet decharge i Afstemningsresultat:+569, -9, +/-0. Det europæiske Lægemiddelagentur Parlamentet udskød dechargen for det London-baserede Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA). MEPerne mener ikke, der er reel garanti for uafhængigheden af de eksperter, der er ansat til at udføre videnskabelige evalueringer af lægemidler, samt at der kan være eksempler på modstridende interesser i relation til anoreksimidlet Benfluorex. Rapporten kritiserer også EMEAs forvaltning af udbudsprocedurer og agenturets manglende kriterier for ansættelse af personale. Afstemningsresultat: +620, -7, +/-12. Rådet Parlamentet udskød dechargen for Ministerrådet til efteråret. MEPerne mener ikke, at Rådet samarbejder i tilstrækkelig grad i forhold til at udlevere oplysninger til Parlamentet. Afstemningsresultat:+637, -4,+/-13. Parlamentets eget budget MEPerne ønsker at sætte et positivt eksempel med hensyn til omkostningsbesparelser i forhold til Parlamentets eget budget. Blandt besparelsesforslagene stemte MEPerne for at tolkebistand under arbejdsgruppemøder kun skal ydes automatisk til seks sprog (fransk, tysk, engelsk, polsk, spansk og italiensk), mens tolkning til andre sprog kun vil blive tilbudt, hvis et medlem beder om det FCS /18

9 Andre sparekrav inkluderer regler, der skal begrænse kørsel over længere afstande i Parlamentets officielle biler samt særlige regler, der skal forhindre, at MEPerne ansætter familiemedlemmer som parlamentariske assistenter. Parlamentet opfordrer også til en langsigtet revision af budgettet med henblik på at reducere omkostninger. Afstemningsresultat: +534, -91, +/ FCS /18

10 Schengen: Debat om midlertidig genindførelse af grænsekontrol MEP erne debatterede tirsdag eftermiddag Kommissionens planer om at give medlemslande midlertidig mulighed for at genindføre grænsekontrol inden for Schengen-området, såfremt et land ikke er i stand til at håndhæve kontrollen med sin del af EU's ydre grænser eller i tilfælde af et uventet og markant migrationspres. Enikő Györi sagde på vegne af det ungarske formandskab, at flygtningekrisen udgør en "alvorlig udfordring", der tvinger EU til at "gentænke sin grænseforvaltning". Hun fortalte, at Rådet den 12. maj vil drøfte spørgsmålet forud for et kommende EU-topmøde. Målsætningen med mødet er at se på, "hvordan man sikrer fri bevægelighed og en høj grad af intern sikkerhed". Hun understregede sit ønske om, at samtlige beslutninger vedrørende midlertidig genindførelse af grænsekontrol skal ske efter fællesskabsmetoden. Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde, at reglerne om borgenes ret til at bevæge sit frit inden for EU er af afgørende betydning for Unionens fremtid. "Muligheden [for at genindføre grænsekontrol] findes allerede i Schengen-systemet [under særlige omstændigheder]. Disse undtagelser bør dog være den absolut sidste udvej". "Lande, som er direkte udsatte, forventes ikke at skulle løse dette problem alene... Indvandring er en europæisk udfordring, der kræver et europæisk svar", sagde kommissionsformanden. Manfred Weber (EPP, Tyskland) betegnede Schengen som er en af EU s absolut største succeser. "Det er noget som borgerne mærker hver eneste dag. Vi vil forsvare princippet om Schengen". Han benyttede Sverige som et eksempel på et land, der hvert år modtager omkring flygtninge uden at sætte spørgsmålstegn ved Schengen-samarbejdet. Han tilføjede, at Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengen-området ikke må forsinkes på grund af den igangværende debat om indvandring. Martin Schulz (S&D, Tyskland) sagde: "Der er ikke tale om en krise, fordi indvandrere krydser Middelhavet. Det kan nemt håndteres via en ordentlig byrdefordeling". Han mindede forsamlingen om, at Schengen allerede råder over mekanismer til at håndtere ekstraordinære situationer. Schulz beskyldte Frankrig og Italien for selv at skabe problemet. "Vi er at miste den europæiske ånd", advarede han. Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien) beskrev situationen som "to regeringers bordtennisspil på ryggen af flygtninge" og tilføjede, at en genindførelse af de indre grænser ville være "imod selve essensen af Den Europæiske Union" og "ude af proportioner". "Vi vil kæmpe med alle grupper imod genindførelse af grænsekontroller", fastslog Verhofstadt. Timothy Kirkhope (ECR, UK) mente, at tiden var inde til at fokusere på en bedre bevogtning af grænserne: "Der er i dag udfordringer, som ikke fandtes tidligere: Omfattende arbejdsløshed, indvandring fra Nordafrika og terrorisme. Det nuværende system er behæftet med fejl og dårligt rustet til at tackle disse nye forhold", vurderede han. Daniel Cohn-Bendit (Greens/EFA, Frankrig) mindede forsamlingen om, at EU modtog store mængder flygtninge under krigen i Bosnien. "Tyskland tog imod flere hundrede tusinde uden at synke". Han advarede på det stærkeste imod at vende tilbage til systemet med interne grænsekontroller. Rui Tavares (GUE/NGL, Spanien): "Vi kan ikke, og vi må ikke tilsidesætte Schengen, da dette ville være skadeligt for Europa. Vi kan på ingen måde acceptere det. Vi skal beskytte borgerne - det omhandler også borgerne i Syrien, Benghazi og andre steder". Nigel Farage (EFD, UK) mente, at grænsekonflikten mellem Italien og Frankrig med al tydelighed havde vist, at nationalstaten vinder, når der for alvor er krise. "Man angriber dem, der ønsker at kontrollere deres egne grænser, og betegner dem som fremmedhadere, ekstremister og populister. Men populisterne er faktisk demokrater". Fakta 650 millioner personer krydser hvert år grænserne i Schengen-området I 2011 er det lykkes mere end indvandrere at komme illegalt ind i EU Indvandrernes første stop i Europa er hovedsageligt Italien eller Malta I 2010 var der registrerede asylansøgere registreret i EU Kilde: Kommissionen FCS /18

11 Indlæring i tidlig alder: behov for bedre koordination Focus Europa består af en righoldig og varieret blanding af uddannelsesmæssige traditioner med tidlig undervisning på et væld af forskellige måder på tværs af kontinentet. I nogle medlemsstater (som f.eks. Belgien) opholder børnene sig kun hjemme i omkring tre måder efter fødslen, mens perioden i andre medlemsstater (som Slovakiet og Finland) er helt oppe på tre år. Forældre er de første lærere for deres børn. De har i de fleste tilfælde en indgående forståelse for deres børn og tætte bånd til dem. Den ideelle ramme for, at et barn kan trives og udvikle sig i det første år efter fødslen, er hjemme med en forælder, mener Parlamentets ordfører Mary Honeyball. Hun anerkender, at en "one size fits all"-tilgang til førskoleundervisning og pasningstjenester (ECEC) for børn i alderen 0-6 år i EU ville være vanskelig at gennemføre. I stedet opfordrer hun til at udvikle en europæisk ramme bestående af fælles mål og værdier, som omfatter fælles rettigheder og strukturer. Betænkningen kommer med en række forslag til, hvordan man kan sikre bedre rammer for forældreorlov og barselsorlov og dermed tilbyde barnet de bedste vilkår i de første leveår. Der lægges også vægt på behovet for at inddrage fædrene mere aktivt i beslutningsprocesserne omkring børneopdragelsen. Honeyball mener, at muligheden for at tage en lang forældreorlov er den bedste forudsætning for en effektiv børneopdragelse. Hun henviser til den svenske model, hvor alle arbejdende forældre har ret til 16 måneders betalt orlov pr barn. Finske Hannu Takkula (ALDE) påpeger, at mulighederne for børnepasning og børneopdragelse skal være så fleksible som mulig: "Som politikere skal vi sørge for, at forældrene har flere forskellige muligheder. Disse kan spænde fra forældreorlov (for både mødre og fædre) til forskellige børnepasningstilbud". Takkula mener på den anden side også, at barnet skal have frihed til at opleve andre sider af livet end skolesystemet: "Vi skal ikke overdrive de formelle, organiserede og systematiske uddannelsesmæssige aktiviteter. Et barn skal altid have lov til at være barn", understreger hun. Polske Roza Maria Gräfin von Thun und Hohenstein (EPP) understreger vigtigheden af, at forældre tager sig den nødvendige tid til at støtte deres børn i deres første leveår. "Det væsentlige bånd mellem forælder og barn forbedrer barnets sproglige og kognitive færdigheder. I Polen vil en meget vellykket kampagne med netop dette formål snart fejre 10-års jubilæum. En Europa-dækkende kampagne er næste skridt". MEP erne diskuterer og stemmer om betænkningen torsdag den 12. maj FCS /18

12 Kulturelt diplomati: At sælge europæisk kultur på verdensplan Formålet med kultur er ikke længere blot at skabe kunst. "Kulturelt diplomati" bliver i stigende grad brugt som et middel til at fremme liberale demokratiske værdier, fortæller hollandske Marietje Schaake (ALDE) forud for torsdagens afstemning om hendes betænkning. Vi fik mulighed for at stille hende et par spørgsmål om kulturelt diplomati. Marietje Schaake, hvorfor er kultur vigtigt i udenrigspolitisk sammenhæng? Kultur eller kulturelle aktiviteter bruges til at fremme demokrati, deltagelse, udvikling, uddannelse, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Kultur ses i stigende grad som et middel til at opnå mere værdiorienterede målsætninger. Der findes en masse udvekslingsprogrammer for studerende, lærere, journalister og kunstnere, og der er en tendens til at dele af udviklingsstøtten bliver brugt til kultur og partnerskaber med tredjelande. Denne betænkning kommer med forslag til, hvordan disse politikker kan gennemføres på en mere sammenhængende måde, og hvordan vi skaber en mere strategisk koordination mellem programmerne. Ikke kun fordi jeg selv synes, at det er en god idé, men fordi både Lissabon-traktaten og UNESCO's konvention fastslår, at kultur skal integreres og være en del af samtlige programmer. I din betænkning forslår du, at der skal være en kulturmedarbejder på samtlige EUdelegationer. Hvilke arbejdsopgaver skal denne person have? Denne person skal beskæftige sig med koordineringen af de kulturelle programmer og skal vide alt om de kulturelle tiltag og programmer, som EU beskæftiger sig med og informere folk om dem. Dette kan også gøres via internettet. Det handler ikke kun om at rejse rundt og udføre programmer på "jorden". Faktisk mener jeg, at vi har behov for en ny strategi for "digitalt diplomati". Du mener altså, at "nye medier" kan spille en rolle for kulturelt diplomati... Folk interagerer i stigende grad via internettet. Nye medier kan medvirke til at fremme ytringsfrihed, adgang til information og demokratisk deltagelse. Det er nu muligt at bryde igennem censuren og tabuerne. De nye medier kan bidrage til at engagere folk i demokrati og menneskerettigheder. Det er også en del af de kulturelle programmer. Bloggere er dybest set nutidens journalister, og folk bliver fængslet for at blogge eller bruge nye medier. Sådan er virkeligheden bare i den nye verden - en virkelighed, der endnu ikke er blevet inkorporeret i politikkerne endnu, selvom det ville være et godt tidspunkt at starte. Men hvordan kan Europa overvåge og forsvare ytringsfriheden på internettet? Kan internettet - som vi kender det i dag - overhovedet overleve efter Wikileaks-episoderne? Det er meget vigtigt, at Europa støtter op om et frit og åbent internet. Det er vigtigt for ytringsfriheden, og det er vigtigt for den demokratiske deltagelse. Wikileaks- sagerne er et symptom på, hvordan internettet og teknologien har ændret demokratiet. Vi er nødt til at nytænke diplomati, demokrati og god regeringsførelse og se på, hvordan vi kan gøre det hele meget mere åbent. Tjenester som Wikileaks blev udviklet i et klima præget af mistillid til regeringerne. Åben regeringsførelse bør være standarden, og hemmeligholdelse bør være undtagelsen. Jeg håber, at dette øjeblik vil blive brugt til at skabe mere åbenhed. Jeg håber, at tilliden mellem regeringer, politikere og befolkningen kan genopbygges på en effektiv måde. Begrebet "Europa-brand" optræder flere gange i din betænkning. Vi har i EU mange forskellige medlemsstater med mange forskellige kulturer. Hvordan kan vi sælge os selv som ét kulturelt brand? Denne mangfoldighed er netop, hvad der gør Europa så attraktiv. Der er intet ønske om at blande kulturerne sammen - det ville slet ikke være muligt, og det ville dræbe det, der gør Europa stærkt. Mangfoldighed er et billede. "Brand Europa" er bare et udtryk for "Europa i verden", i stedet for at fokusere på forskelle mellem medlemsstater. Det er vigtigt at se vores position i en verdensomspændende økonomisk sammenhæng fordi ellers, går vi glip af muligheder, og vi risikerer at blive mindre relevante på den globale scene, selvom vi har det mest attraktive kulturelle landskab i verden FCS /18

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG

DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG DET HANDLER OM EUROPA DET HANDLER OM DIG EU handler både om stort og småt. Det handler om at samle kontinentet, genrejse økonomien og udbrede demokrati og menneskerettigheder. Men det handler også om de

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03)

BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03) BILAG Spørgsmål til Rådet Om: Verdensenergirådets konference og nye initiativer Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03) Som Rådet ved, er EU verdens største importør af energi og verdens

Læs mere

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

TIRSDAG DEN 19. JUNI 2007

TIRSDAG DEN 19. JUNI 2007 2-001 TIRSDAG DEN 19. JUNI 2007 2-002 2-003 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand Åbning af mødet internationale samfund. I tilknytning til de konklusioner, der blev vedtaget på gårsdagens møde i Rådet

Læs mere

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010 1 TIRSG DEN 15. JUNI 2010 FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.00) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere