Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015"

Transkript

1 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der har siden da ikke været meget tid til at slappe af. Reformtoget har buldret derudaf, og presset for at effektvisere og udvikle nye løsninger har været en daglig udfordring. Kommunerne har knoklet. Politikere og medarbejdere har alle leveret en kæmpe indsats. En stor tak for det. Viborg har arbejdet intensivt med at få én af verdens største virksomheder Apple til at slå sig ned i den lille midtjyske by Foulum. Den amerikanske it-gigant placerer deres hidtil største investering i Europa netop her. Hvorfor har Apple valgt at slå sig ned i Foulum? Fordi Viborg Kommune har formået at udnytte de muligheder, der er i området. Et forskningscenter i grøn energi og en transformatorstation med energi fra vindmøller og vandkraft er blevet til noget meget større. Ved at udnytte potentialet har de forvandlet en bar mark til et guldæg på 6,3 milliarder kroner. Det er en god nyhed for væksten i området og for Danmark. Det er et godt eksempel på, at fremskridtet ikke bare kommer af sig selv. Viborg er ét eksempel, men der er flere. Musikken i Roskilde, gartnerierne på Fyn, messer og events i Herning, vinden i Ringkøbing, fiskeriet i Hirtshals, ingeniørvidenskaben i Aalborg og procesindustrien i Kalundborg. Vi

2 skal hver især finde vores eget potentiale og helt egen identitet. For at skabe den fremtid, vi hver især ønsker. Vi har som kommunalpolitikere en vigtig opgave i at tage ansvar og rydde barrierer af vejen, så udviklingen får plads. Den opgave har politikerne på Christiansborg også. Lovgivningen må ikke være en barriere for, at vi lokalt kan udnytte vores muligheder fuldt ud. Borgerne har tillid til, at vi kan. Danmark er det land i Europa, hvor borgerne har den største tillid til de lokale politikere. Det giver et stærkt mandat. Et mandat med en forpligtelse til ikke bare passivt at gå fremtiden i møde, men proaktivt at præge udviklingen. Der er mange veje at gå. Nogle kan ende blindt. Andre kan føre til nye spændende resultater. Men ét er sikkert. Vi skal turde vælge, hvilken vej kommunen skal gå. Vi skal turde påtage os det politiske ansvar. Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke. Kommunale bud på et Danmark i vækst og balance Danmark står over for mange udfordringer. Arrene fra den økonomiske krise er ikke væk. Danmark har svært ved at komme ud af krisen. Svenskernes produktivitet er for eksempel steget næsten dobbelt så hurtigt som vores over de sidste par årtier. Samtidig er Danmark i markant forandring, der giver kommunerne vidt forskellige muligheder og udfordringer. Urbaniseringen er en af de helt store tendenser. Danmark er ét af de lande i EU, som oplever den største bevægelse fra land til by. Siden 2009 er 5,2 pct. flyttet fra landdistrikterne, mens befolkningen i byerne er steget med 7,6 pct. En indlysende udfordring for både fraflytterog tilflytterkommuner. 2

3 Men det er også en bevægelse, der giver muligheder og potentialer, som vi skal udnytte. Vi skal ikke bekæmpe urbaniseringen, og vi skal heller ikke gøre det umuligt at leve andre steder end i de store byer. Vi skal udnytte de særlige konkurrencefordele, den enkelte kommune har. KL mener, at vækstcentrene skal have de bedst mulige betingelser. Vi skal glæde os over væksten, uanset hvor i landet den vokser frem. For den vil gavne os alle. Men vi skal holde Danmark samlet i bestræbelserne på at sikre bæredygtig vækst i hele landet. Nye samarbejdsformer om vækst og udvikling ser dagens lys. De nye business regions er et godt eksempel. Her samarbejder kommuner og regioner omkring et vækstcenter og arbejdskraftopland. Det styrende er ikke geografiske eller administrative grænser. Men muligheden for at skabe bæredygtig vækst. Det sker gennem et tæt samarbejde om erhvervsudvikling, jobskabelse, kultur, turisme og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Til gavn for alle i området. Ved at etablere en ny form for arbejdsdeling mellem kommunerne, trækker vi alle i samme retning og får gevinst. Ved at gå sammen gør vi os attraktive ud mod verden og kan bedre tiltrække investeringer til landet. Det er klogt og langt mere frugtbart end at konkurrere om de samme virksomheder og de samme attraktioner. Det får alle mere ud af. På topmødet sidste år præsenterede KL et omfattende analysemateriale under overskriften Danmark i forandring udvikling i lokal balance. Formålet var at rejse en politisk debat om, hvordan der på én gang kan skabes vækst og balance i hele landet. Der var et tydeligt behov for, at nogen satte den dagsorden. Og der var behov for et fagligt og solidt fundament for debatten. Siden er debatten taget til, og interessen for problemstillingen er kun blevet større. Men vi kan ikke snakke os ud af udfordringerne. Der er et påtrængende behov for konkrete handlinger. I KL s debatoplæg Fælles svar på fælles udfordringer, der ligger på bordene her i salen, finder I nogle af KL s forslag. 3

4 Jeg vil ikke gennemgå hele kataloget, men fremhæve tre af forslagene. For det første skal finansieringen og styringen af uddannelsesinstitutionerne reformeres. For det andet skal investeringerne i infrastruktur understøtte vækst og bosætning. For det tredje skal mobil- og bredbånd snarest dække hele landet. Når Danmark er i forandring, skal vores uddannelsesinstitutioner også tilpasses den nye virkelighed. Vi har i dag et uddannelsessystem, der er kommet for langt væk fra politisk indflydelse og styring. Uddannelsesinstitutionerne har lukket sig for meget om sig selv. Der er ikke altid tilstrækkeligt fokus på, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Basale samfundshensyn bør veje tungere i institutionernes beslutningsgrundlag. Vi ønsker en tættere kobling mellem uddannelse, beskæftigelse og vækst. Vi har brug for at sætte en klarere retning for, hvor mange studerende, der optages på de enkelte uddannelser. Så vi ikke uddanner kandidater til arbejdsløshed, som samfundet efterfølgende skal omskole. Det er spild af gode ressourcer for samfundet og en skæv start på arbejdslivet for de unge. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse frem for en almen gymnasial uddannelse. Vi må ikke risikere at bremse udviklingen i Danmark, fordi vi mangler faglærte. Incitamenterne vender forkert for universiteter, gymnasier, professionshøjskoler og erhvervsskoler. Uddannelserne præmieres i dag for antallet af studerende og for at få så mange studerende igennem systemet som muligt. Som samfund har vi en interesse i, at så mange unge som muligt får en uddannelse, men vi skal uddanne de unge i de professioner, som arbejdsmarkedet rent faktisk efterspørger. Taxametersystemet og selvejeprincippet skal derfor reformeres, så andre samfundshensyn får større vægt. Det gælder først og fremmest hensynet til arbejdsmarkedet, men også hensynet til en balanceret udvikling i hele landet. 4

5 Det er efterhånden mange år siden, at Danmark var herre over Norden, og vikingerne slog sig løs i England. I dag er vi stadig et land med store ambitioner og store muligheder, men med meget kortere geografiske afstande. De korte afstande er der mange fordele ved. Fordele, som vi skal udnytte langt bedre, end vi gør i dag. Vi ved, at mennesker som udgangspunkt gerne vil bo uden for byerne. En times daglig transport synes at være den magiske grænse. Men forudsætningen for mobiliteten er, at der er gode muligheder for at pendle mellem arbejdspladsen og hjemmet. Derfor skal der investeres i bedre infrastruktur. Hvis vi danskere for alvor skal have gavn af de mange milliarder til infrastruktur, så skal det være lettere at komme til trafikkorridorer og knudepunkter. Her har vi et efterslæb, vi skal tage hånd om. Vores forslag er, at staten reserverer mindst 15 pct. af de fremtidige investeringer til at udbygge de veje og baner, der kan føre os hen til de motorveje og jernbaner, der forbinder landet. Og så skylder vi pendlerne at få køreplanerne til at passe endnu bedre sammen. Her må kommuner, regioner og trafikselskaber sætte sig sammen og lave en fælles strategi. Vi skal ved fælles hjælp have fjernet de unødvendige og uhensigtsmæssige barrierer for mobiliteten. Det tredje fokusområde KL peger på, er behovet for en velfungerende digital infrastruktur. Man tror næsten, det er løgn her i Men vi må konstatere, at markedskræfterne ikke har kunnet sikre alle danskere adgang til stabile mobil- og internetforbindelser. En væsentlig årsag er, at leverandørerne ikke har et økonomisk incitament til at levere ordentlige forbindelser i tyndt befolkede områder. Konsekvenserne er store større, end man måske umiddelbart skulle tro. Mange virksomheder kunne have fordel af at placere sig uden for byerne. Her er billigere lokaler, god plads og dygtig lokal arbejdskraft. 5

6 Det er bare et faktum, at der i dag stort set ikke findes en virksomhedstype, der ikke er afhængig af adgang til mobil- og internet. Det svarer næsten til behovet for vand, varme og elektricitet. Det er stort set umuligt at drive nutidens virksomheder i de områder, der kun har svag mobil- og internetdækning eller slet ingen. Og det er ikke kun erhvervslivet, det går ud over. Borgerne lever lige nu med, at internettet i mange områder af landet driller. Eller at man som jeg selv er nødt til at indtage et særligt hjørne i køkkenet, hvis jeg skal have forbindelse med omverdenen. Fred være med det. Men det er uacceptabelt, at en stor gruppe borgere helt er afskåret fra at bruge telemedicin. Eller at gymnasieeleverne ikke kan aflevere deres lektier på skolens it-portal. Eller når man skal gå 500 meter ned ad den ene markvej for at få dækning fra det ene teleselskab. Og hvis det ikke lige dur, skal gå 200 meter ned ad den anden markvej for at forsøge at få dækningen hos et andet teleselskab. Helt ærligt, det eneste man rigtigt har lyst at betale for med huller i, er da en si. Det giver simpelthen ikke mening, at man i 2015 skal lede efter mobildækningen. Vi vil ikke leve med at vente flere år på, at hullerne i netdækningen bliver lappet. KL foreslår, at en bedre netdækning blandt andet finansieres med indtægter fra salget af mobillicenser. De har alene de seneste fem år bidraget med omkring fem mia. kr. til statskassen. Vi bør også fremrykke udbudsrunden for licenser, så processen sættes hurtigt i gang. Og så bør der være fri roaming, som vil kunne give bedre kvalitet her og nu i områder med utilstrækkelig dækning. Og dermed skåne folk for at rende rundt på markerne i tide og utide. Vi skal have gang i udviklingen, så vi får internet- og mobildækning landet over til gavn for velfærd, vækst, virksomheder og borgere. Den nuværende planlov indeholder en række barrierer. Det er på høje tid, at vi får kigget på dem. Vi skal have vækst og udvikling, der hvor det er muligt og i balance med naturen. 6

7 Det er grotesk, når selv store virksomheder næsten pr. automatik får afslag, når de vil erstatte et utidssvarende anlæg med et moderne og mere miljøvenligt blot fordi det ligger i en forkert planzone. Eller når en kommune ikke må udnytte de attraktive strand- eller havneområder, der findes lige foran kystbyen, fordi de er omfattet af beskyttelseslinjer, der er tegnet på et kort i en anden tid. For ikke at tale om en kommune, der ikke må udlægge et nyt boligområde i forlængelse af en eksisterende by, blot fordi den ligger i en kystzone. Det dur ikke. Planloven skal være en rammelov, der sikrer kommunerne råderum. Kommunerne bør have mulighed for at udnytte de lokale potentialer. Men det skal naturligvis ske med respekt for natur og omgivelser. Vi har haft debatten mange gange. KL er i dag kommet med en række bud på, hvad der skal til. Vi synes, debatten har kørt længe nok. Nu er det tid til handling. Der er ingen tvivl om, at Danmark er i forandring. Befolkningen er flyttet ind mod de større byer de senere år. Men den fraflytning, de større byer oplevede med parcelhusbølgen for et par generationer siden, var faktisk langt kraftigere end den nuværende tilflytning til København og Aarhus tilsammen. Mon ikke der kommer en modtrend på et tidspunkt, hvor befolkningen igen søger uden for byerne. Det tror jeg. Historisk har pendulet altid bevæget sig frem og tilbage. Vi skal derfor sikre os, at der ikke bliver sat en pind i pendulet, så det ikke kan svinge tilbage igen. Jeg har det som politiker sådan, at når vi taler om, hvor folk bor, så skal vi gøre det med respekt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder en god tone i debatten og afholder os fra at pege fingre hverken af Djævleøen, den rådne banan eller udkanten. Lad os i stedet for bruge energien på sammen at skabe en ny vision for Danmark i vækst og balance, fordi nye tider kræver nye løsninger. 7

8 Store reformer på rette kurs Vi kritiserer ofte landspolitikerne, men de skal også have ros, når de fortjener det. Jeg vil gerne rose Folketinget og kvittere for, at der er lagt et nyt spor på reformområdet. Historisk set har landspolitikerne ikke interesseret sig ret meget for det, der skulle ske, når blækket på en ny lovgivning var tørt. Så var det videre til det næste. Og så måtte kommunerne selv rode med det praktiske. Ofte med urimelige tidsfrister. Regeringen og Folketinget skal i højere grad respektere kommunernes del af opgaven, når reformer skal gennemføres. Derfor er det positivt med det tættere samarbejde om implementeringsopgaverne. Flere store reformer har haft særlig kommunal bevågenhed det sidste år. En ny beskæftigelsesreform, en reform af den danske folkeskole og strukturændring af redningsberedskabet. Lad mig starte med beskæftigelsesreformen. Den lægger op til en bedre indsats over for de ledige og en bedre service til virksomhederne. De fem KKR har fået en ny og vigtig rolle. Reformen er rigtigt tænkt, og vi er i fuld gang med at forberede den. Reformen giver kommunerne et større økonomisk ansvar. De økonomiske incitamenter i kommunerne går nu hånd i hånd med det, der er bedst for borgerne. Nemlig at komme så hurtigt som muligt i varig beskæftigelse. Reformen indeholder også en ændring af styringen af beskæftigelsesindsatsen. Målet er at fjerne det kludetæppe af regler og bureaukrati, der har præget området de senere år. Vi holder øje med, at regeringen får ført intentionerne ud i livet, så kommunerne også reelt får flere frihedsgrader og færre regler. Forligspartierne har solgt reformen under overskriften Forenkling. Men vi mangler at få skrevet lovene igennem ud fra det princip. 8

9 Det ser vi frem til ellers sælges reformen under falsk varebetegnelse. Vi er i år ét for den nye folkeskole. Den er sat flot i søen. Ikke mindst takket være de mange dygtige ledere og medarbejdere i forvaltningerne og på skolerne. Det er jo ikke nogen let opgave og der er fortsat mange udfordringer. Det kan ikke undgås med så stor en forandring. Vi er ved at skabe en ny folkeskole til Danmarks børn. Vores politiske opgave er at fastholde målet med reformen: At skabe en folkeskole, hvor alle børn bliver så dygtige, som de kan samtidig med, at de trives. I år har vi arbejdet med at få reformens forskellige elementer til at fungere. Det er i sig selv en stor opgave. Men det tjener et større formål, nemlig at skabe bedre resultater for børnene. Den politiske opgave i de kommende år handler om sammen med skolerne at følge med i, hvordan resultaterne udvikler sig og tilpasse der, hvor der er brug for det. Det skal vi samarbejde om både på tværs af skoler og på tværs af kommuner. Vi kommer ikke i mål uden en stor indsats fra vores medarbejdere og uden stor opbakning fra forældrene. Det er vigtigt med et godt samarbejdsklima. Det er en afgørende ledelsesopgave, som vi politisk skal give høj prioritet. Her hjælper opbakningen fra forældrene. En stor andel af forældrene synes også, at folkeskolereformen har fået en god start. Selvom der stadig er et stykke vej igen. Det er vi meget glade for. Forældrenes opbakning er altafgørende for, at vi får udviklet en skole, hvor alle børn bliver dygtigere. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at vi vil lykkes med. 9

10 Vi har haft andre krævende opgaver bl.a. en ny struktur på beredskabsområdet. Vi er i mål med det første vigtige skridt. De nuværende 86 enheder sammenlægges til maksimalt 20. Det vil jeg gerne kvittere for. Det har ikke været nogen let øvelse. Men det er lykkedes. Kommunerne har taget ansvar og leveret. Men nu må staten også levere deres del. Aftalen omfatter både det statslige og det kommunale beredskab. Og statens løsninger har betydning for den præcise opgavefordeling. Så vi venter tålmodigt. Vi venter også på flere udeståender, som er temmelig afgørende for implementeringsarbejdet i kommunerne. Lad mig bruge anledningen til at sige, at når der er indgået en aftale eller vedtaget en reform, så skal staten bringe forudsætningerne på plads. Det er et afgørende princip for samarbejdet om at gennemføre reformer. Ellers kan kommunerne ikke opfylde deres del af en aftale. Ansvarlige overenskomster For et par uger siden fik vi en ny treårig overenskomstaftale for de medarbejdere i kommunerne. Aftalen giver mulighed for fortsat at udvikle kommunerne som effektive og attraktive arbejdspladser. Der er især opnået et gennembrud på døgnområdet. Her er vi blevet enige om forenklinger, der gør det lettere at planlægge vagter på ældreområdet og det pædagogiske døgnområde. Det giver mindre administration i kommunerne, og for medarbejderne betyder det mere ensartede og fleksible arbejdstidsregler. Det er godt, at vi sammen kunne finde ud af det. Der har af gode grunde været ekstra fokus på skoleområdet og forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation. 10

11 Med forliget er der skabt et godt grundlag for at fortsætte dialogen og arbejdet i kommunerne med at realisere folkeskolereformen. I disse dage er der afstemning blandt lærerne om forhandlingsresultatet. Vi kender resultatet i begyndelsen af næste uge. Kommunalt råderum i en stram økonomi Vi står i Danmark fortsat over for en stram økonomi, der nødvendiggør effektivisering og behov for politisk styring. Det er et grundvilkår for kommunalpolitikere. Igen i år er vi ved fælles indsats nået i hus med økonomiaftalen. Vi har overholdt aftalen. Til punkt og prikke. Vi kan bestemt godt klappe hinanden på skuldrene for den indsats og for den ansvarlige kurs. Alle kommuner er klar over, at effektivisering er et vilkår i fremtiden. Men jeg er bekymret for, om det især er kommunerne, der skal levere råderum, så universiteter og sygehuse kan få flere penge. Kommunerne effektiviserer naturligvis. Det er en del af økonomistyringen i kommunerne. Alene i år vil vi effektivisere med hele tre milliarder kroner. Men det kan ikke passe, at kommunerne skal udhule de basale velfærdsydelser for at finansiere væksten i udgifterne til fx universiteterne. Kommunerne skal tage hånd om flere ældre for færre penge. Mens uddannelsessektoren får flere penge, når der kommer flere studerende gennem systemet. Det kan da ikke være rigtigt? Derfor vil vi lægge op til, at vi ser kritisk på, hvordan der prioriteres på tværs af stat, regioner og kommuner. Det er selvfølgelig regeringen og Folketinget, der står for den nationale prioritering. Men med budgetloven er det også blevet legitimt, at vi udtrykker vores holdning til den prioritering. De seneste år er det den kommunale velfærdsservice, der har måttet holde for. Vi har fået flere brugere pr. medarbejder. 11

12 Jeg vil opfordre finansministeren til at undersøge, hvordan den tilsvarende udvikling har været i uddannelsessektoren. Kommunerne har høstet en lille halv milliard kroner ved at flytte opgaver til Udbetaling Danmark. Ingen opgave har været for lille til at flytte. Nu bør staten også flytte opgaver til Udbetaling Danmark. Vi har jo en fælles interessere i at sikre, at kronerne bruges bedst muligt i hele den offentlige sektor. Finansministeren har igen i år meldt ud, at vores anlæg skal bringes ned. Det kan næppe overraske, at vi ikke er helt enige i det synspunkt. Hvis vi ønsker et sammenhængende Danmark, så er vi nødt til at kunne investere i en tidssvarende offentlig sektor. Så enkelt er det. Undersøgelse af muligheder for en fusion mellem KL og Danske Regioner I eftermiddag og i morgen skal vi drøfte, om vi vil undersøge mulighederne for en fusion mellem KL og Danske Regioner. Det er det, papiret på bordene foran jer handler om. På delegeretmødet i morgen skal vi beslutte, om vi vil iværksætte en sådan undersøgelse. Lad mig sætte mange streger under ordet undersøgelse. For vi skal alene tage stilling til, om vi ønsker at undersøge mulighederne for en fusion. Det er altså ikke en beslutning om en fusion eller ej, vi skal tage stilling til i morgen. Men når vi overhovedet går ind i drøftelserne og her på delegeretmødet indstiller, at vi skal gå i gang med at undersøge mulighederne så er det jo fordi, vi umiddelbart ser nogle muligheder og gevinster. Undersøgelsen må så vise, om det holder vand hele vejen. Lad mig også understrege, at det er en undersøgelse af mulighederne for en fusion mellem to interesseorganisationer. 12

13 Det med, om vi skal ændre på strukturerne i den offentlige sektor. Det overlader vi til Folketinget at tage stilling til. 98 kommunale veje til Danmark i vækst og balance Den fremtid vi går i møde, er afhængig af de beslutninger, vi træffer i dag. Kan I huske de der hylder med videobånd på tankstationerne? Kan I huske Blockbuster? Før i tiden lå deres butikker spredt ud over hele landet. Det var der, man gik hen, når man skulle leje en videofilm fredag aften. Ja, sågar en Movieboks. Folk ser stadig film fredag aften, men nu skal man ikke længere forbi en Blockbuster, for at kunne gøre det. Nu er de væk. Forandringerne kommer uanset om vi vil det eller ej. Det har private virksomheder måtte sande på den hårde måde. Vi kommunalpolitikere står også med beslutninger, der har vidtrækkende betydning for vores fælles fremtid. Dem skal vi handle på vi skal ikke bare lade stå til men finde ind til vores kommunes særlige styrker og målrettet satse på dem. Hvad enten vi er kommunen man bor i eller kommunen man pendler til. Men det er ikke nok at beslutte hver for sig. Vi er nødt til at samarbejde. Vi skal i fællesskab finde svar på fremtidens udfordringer. Æblet faldt ikke tilfældigvis i Viborg. Det faldt netop i Viborg, fordi Viborg har satset målrettet på at udnytte netop deres lokale muligheder. Her var det satsningen på at få en grå transformatorstation til at lede ikke bare strømmen men milliarderne til Foulum. Vi skal spørge os selv. Hvad er det lokale potentiale hos os? Hvis vi vil skabe vækst og udvikling i hele landet, må vi kunne svare på det spørgsmål. Tak for ordet. 13

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Kommunernes Landsforening Erhvervskonference, 24. august 2015 Formål og

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014 - Det talte ord gælder En ny valgperiode Kære delegerede, kære topmødedeltagere. Hvert fjerde år markerer vores topmøde afslutningen på én valgperiode

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu.

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu. Vores by er under forandring. Rammerne for en moderne, attraktiv, europæisk by bliver lagt i disse år. Vi ser det, når vi går gennem byen: Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL

Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden. Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Det kommunale selvstyre - før, nu og i fremtiden Seminar for Foreningen af udviklingskonsulenter Den 13. marts 2017 Ved Jan Olsen, KL Indhold En lang kamp om kommunestyret Fra dengang til nu holder 1970

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 43 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Samrådsspørgsmål A af 4. oktober 2006 Titel Målgruppe Arrangør Taletid Mener ministeren, at der er en sammenhæng

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere