Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20."

Transkript

1 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den 20. juni 2008 kl på Norsminde Kro med følgende dagsorden som udsendt til medlemmerne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning a) Formandens beretning v. Anni Marquard b) Strandudvalgets beretning v. Lars Isaksen c) Vejudvalgets beretning v: Jørgen Overgaard Hansen d) Aktivitetsudvalgets beretning v. Anni Marquard 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. Jytte Rasmussen 5. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter 6. Indkomne forslag 7. Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent 8. Valg: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Anni Marquard er på valg (villig til genvalg) Lars Isaksen er på valg (villig til genvalg) Jytte Rasmussen er på valg (villig til genvalg) 9. Valg af 2 suppleanter Hans Ole Larsen er på valg (IKKE villig til genvalg) Tove Pedersen er fratrådt som suppleant derfor skal vælges 1 suppleant (vælges for 1 år) 10. Valg af revisor Peter Laursen er på valg (villig til genvalg) 11. Valg af 1 revisorsuppleant Kristian Sørensen er på valg (villig til genvalg) 12. Eventuelt Generalforsamlingen 2008 havde et fint fremmøde. Der var fremmødt 154 medlemmer inkl. bestyrelsen 1 Generalforsamling 2008

2 Pkt. 1 - Velkomst Anni Marquard bød velkommen og takkede for det store fremmøde (154). Derpå startede vi, som traditionen byder, med en sang (Danmark nu blunder den lyse nat) Pkt. 2 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Ravnsbo Ole Ravnsbo blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derpå ordet til formanden Pkt. 3 Bestyrelsens beretning a) Anni Marquard aflagde følgende beretning omkring foreningens generelle aktiviteter i det forløbne år: Sidste år var omdrejningspunktet for min formandsberetning FORANDRING. Et ønske og et håb om at foreningen kunne skabe forandring i forhold til vejene, i forhold til det social liv i området og ikke mindst i forhold til engagement i foreningens aktiviteter. Når jeg nu skal kikke tilbage på det forgangne år i min formandsberetning må jeg konstatere at forandringer fryder på nogle af foreningens hylder. Og det er godt. Derfor vil omdrejningen for min formandsberetning i år tage af sæt i dialog. Min bevæggrund for at jeg vælger dialog er to: 1) Den først årsag er, at det er min oplevelse at det forgangne år har budt på mere dialog på tværs af medlemmer, bestyrelse og med andre foreninger. I de 8 år jeg har været medlem har jeg ikke tidligere sent et lignende aktivitetsniveau. Det er positivt og jeg tænker det er et tegn på at Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er godt på vej til at rejse sig fra sit lidt støvet image som en passiv vejforening. 2) Den anden årsag til at jeg har lavet dialog være gennemgående i formandsberegningen i år er også fordi der fra mig i dag skal lyde en opfordring til at der fra foreningens medlemmer netop holdes fast i ordet dialog. Dialog når vi mødes over hækken med naboen. Dialog når vi kontakter bestyrelsen med et klagepunkt eller et forslag og dialog når vi i dag mødes for sammen at gøre Ajstrup Strand og Norsminde til et rart sted at bo. Et rart sted at mødes men hinanden. Sidste års store samtale emne ved generalforsamlingen var at vejene har været vedligeholdt på samme måde gennem mange år og med de samme problemer. Derfor blev det på sidste års generalforsamling diskuteret om, og i givet fald hvordan vi kan gribe vejvedligeholdelsen an for at få et bedre resultat. Oplæg med vejlaug blev forkastet og det blev dermed fastslået at vejvedligeholdelsen fortsat er et fælles anliggende. Vejtunger fra grusvejene i området og ud på den asfalterede Ajstrup Strandvej blev af forsamlingen opfattet som en god ide og bestyrelsen blev pålagt at arbejde for at etablere nogle forsøg med forskellige udformninger af disse. Da der sidste år var så meget fokus på vejene, var det meget vigtigt for bestyrelsen fra start at få nogle af de mange medlemmer, der på sidste års generalforsamling havde markante holdninger til vejenes tilstand, med i vejudvalget, hvorfor der som noget af det første blev runddelt en seddel på alle veje med opfordring til at træde ind i udvalget og være med til at påvirke udvalgets arbejde. Desværre var den ABSOLUT INGEN som ønskede at deltage med udvalgets arbejde. 2 Generalforsamling 2008

3 Heldigvis blev der sidste år indstillet et nyt medlem til bestyrelsen med kendskab og lyst til at arbejde med vejforholdene. Jørgen Overgaard blev sidste år indstillet og valgt ind i bestyrelsen ud fra begrundelse om hans kendskab til vejforhold. Hvorfor han derved naturligt ved konstitueringen af bestyrelsen blev formand for vejudvalget. Bestyrelsen besluttede hurtigt efter sidste generalforsamling, at efterkomme generalforsamlingens ønske om at etablere vejhalse og arbejde med vejforholde for at se om der kan opnås bedre resultater. Kun og såfremt det kunne etableres indenfor det godkendte budget. Naturligvis. Bestyrelsen definerede derfor en budgetramme for det kommende års vejarbejde, og bevilligede penge til etableringen. Bestyrelsen har givet vejudvalget kompetence til at udføre det konkrete og praktiske arbejde. Det vil vejformanden fortælle om under sin del af beretningen. Økonomi Jytte har foruden det kontinuerlige arbejde med at styre Ajstrup Strand og Norsmindegrundejerforening med refærdig og sikker hånd, det sidst år fortsat sit store arbejde med at modernisere kassererens rutiner. Det har f.eks. krævet mange aften af få omlagt alle betalinger til PBS. Der til kommer der et stort arbejde med at cykel rundt i området til de ca. 25 medlemmer som hvert år flytter adresse og glemte at oplyse det, således at breve, opkrævninger og indkaldelser kommer retur. Hjemmesiden Domænet ajstrupstrand.dk blev købt kort tid efter generalforsamlingen. Siden hen har sekretæren Per Dalskov lagt rigtig mange timer i at skabe en netbaseret platform til Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening. Her på siden er det nu muligt: læse referater finde info om udvalg, møder og adresese tilmelde sig automatisk til f.eks. generalforsamlingen se links til lokale foreninger, butikker m.m se billeder fra f.eks. havnefesten høre og lokalisere områdets fuglelyde og ikke mindst se den dialog der er mellem bestyrelsen og foreningen medlemmer hen over året. Udover arbejdet med de primære aktiviteter, har bestyrelsen det sidste år arbejdet med nogle mindre områder/sager: Fibernet Vi har henvendt os vedr. fibernet i området. Det har vi fået afslag på da de, som forventet, har valgt at nedprioriterer sommerhus områder. Drosselvænget... Børnenes kontor der ligger placeret på Drosselvænget, driver en lejr og må iflg. Vedtægterne for ejendommen kun udlejes i vinterhalvåret fra august til april, men udlejning skete i stor udstrækning udenfor dette tidsrum. Dette har været til gene for en del af grundejerne på Drosselvænget. Bestyrelsen gik ind i sagen og understøttede medlemmerne i deres kritik af forholdene på Børnenes Kontor ved at skrive til kommunen. Der skulle nu være sat en stopper for sagen. Fællesrådet 3 Generalforsamling 2008

4 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er medlem af Fællesrådet i Beder og Malling. Det betyder at vi med fordel kan samarbejde. F.eks. i forhold til at påvirke politikere er det en fordel at stå sammen. Vi har bedt Fællesrådet om, at de inddrage arbejdet med at etablere en cykelsti fra Lillenor og til Norsminde, samt fra rundkørsels og ned til Ajstrup Strand. Vi håber på at kunne kommer igennem med dette arbejde i forhold til den nye 4 års plan for kommunes veje som skal planlægges her i efteråret. Frivillighed og Engagement Jeg tager gerne min røde hat af for det frivillige arbejde udført af enkelte medlemmer her i foreningen. Der er i det forgangne år blevet lagt et meget stort frivilligt arbejde for at drive Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening af sted mod nye og mere moderne aktiviteter. Jeg er taknemmelig over at nogle vil bruge deres fritid på at få Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningen til at fungere. Tak for det. Et arbejde der ikke har været kø og ventelister til. På trods af talrige opfordringer er der ikke kommet flere medlemmer i udvalgene som udelukkende bliver trukket af bestyrelsen. Men jeg håber det kan ændres over årene. Med dialog når vi mødes over hækken. Med dialog når vi kontakter bestyrelsen. Min personlige motivation for at træde ind i Astrup Strand og Norsminde Grundejerforenings bestyrelse, først som bestyrelsesmedlem, og de seneste par år som formand, har været et ønske om at vi sammen kunne hæve overlæggeren så der kunne afsættes mere energi på arbejdet med at udvikle strandarealer, mere energi på arbejdet med at udvikle sociale aktiviteter til glæde for medlemmer i alle aldersgrupper, samtidig med at vi selvfølgelig fastholder de gode veje og udvikler dem yderligere og konstant. Men afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at konstatere at ca. 90 % af alle henvendelser/alt arbejde i bestyrelsen stadig gå på at tale om vejenes forhold. Det er her energien ligger i forhold til samtaler, i forhold til breve og i forhold til udvikling. Med det in mente og set i lyset af mine meget begrænsede kompetencer indenfor granulater, kantsten, vejtunger, reguleret skiltning og andre vejforholde, bliver denne beretning derfor også min sidste som formand og bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen. Jeg takker for tilliden gennem de sidste par år og giver stafetten videre til den kommende bestyrelse med ønske om god dialog over hækken, konstruktiv dialog med medlemmer og dialog på tværs af området. Igen i år vil jeg afslutte med at opfordre medlemmer med særlig interesse eller kompetence til at melde sig som medlemmer i et af foreningens stående udvalg (Trafikudvalget Strandudvalget Aktivitetsudvalget). b) Strandudvalget ved Lars Isaksen Lars Isaksen fortalte at strandudvalgets opgave er, at være bindeled mellem skovfoged (Sodemann)og grundejerforeningen. Foreningen har ingen egentlig kompetence til at foretage sig noget på stranden. Denne kompetence ligger udelukkende hos Sodemann og dermed kommunen. Udvalget har haft møde med Sodemann, hvor de har givet udtryk for foreningens ønsker omkring stranden. Der er rejst følgende punkter Motorkørsel på stranden 4 Generalforsamling 2008

5 Udvalget drøfter med Sodemann om der kan gøres noget effektivt for at forhindre dette. Det er efterhånden et problem at der køres med forskellige former for motorcykler såvel langs hele stranden som på den brede forstrand henne ved Norsminde. Så sent som i dag holdt der 2 store 4-hjulstrukne motorcykler på stranden. Udvalget opfordrede til at grundejerne IKKE selv fælder træer, slår græs eller lignende på stranden, da dette ikke er lovligt. Udvalget konstaterede at der er pænt ryddet på Strandbovej. Dette har været et af de tidligere punkter der har været drøftet. Skilte med at Hunde skal føres i snor drøftes med Kommunen c) Vejudvalget ved Jørgen Overgaard Efter generalforsamlingen den 21/6 blev vejene opmålt og vejhalsene optalt og vurderet. Der er 30 veje med 7,3 km vejbane Der er 24 vejhalse med forskellige forhold og belastningsgrader. De 2 mest belastede vurderede jeg til: Kastanievænget, der også fører trafik til Hyldevænget, Morbærvænget og Hasselvænget. Pileløkken, der også fører trafik til Hybenvænget, de nederste dele af Tjørnevænget og Lindevænget. Disse 2 veje og Syrenvænget havde simpelthen de største huller i vejhalsene. Samtidig kunne enhver trafik, ved disse vejhalse ledes ad andre veje under forsøgsarbejdet. Disse 3 blev udvalgt til prøvevejhalse, tilbud på 3 forskellige belægninger blev indhentet På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev den dyreste belægning, asfalten, sparet væk. Jeg blev på mødet af bestyrelsen pålagt, at indhente tilbud fra den sædvanlige lokale Malling entreprenør. Jeg oplyste at det netop indhentede tilbud alene var vejledende med henblik på godkendelse af udgiftsrammen. Jeg indhentede 2 lokale tilbud, et fra den sædvanlige Malling entreprenør og et fra Odder Maskinstation. Min entreprenør, Favrskov Entreprenør afgav også tilbud. Tilbuddene så således ud: Favrskov Entreprenør pr vejhals Odder Maskinstation pr vejhals Søren Peter Pedersen pr vejhals Det billigste tilbud blev valgt Det viste sig at vejene ikke har nogen bæredygtig bund, udgiften løb derfor op i kr Der var forskellige tilkendegivelser, de allerfleste roste arbejderne, en enkelt erklærede disse for ulovlige. Han oplyste, at han ikke havde deltaget i generalforsamlingen, hvorfor han afkrævede at jeg på stedet skulle aflægge referat. Personen respekterede end ikke, at den asfalt vi netop arbejdede med ville blive kold, eller at det var midt i min normale arbejdsdag. En enkelt trafikant kørte igennem entreprenørens arbejde med sin trailer. En mente ikke at vi kunne tillade os at spærre vejen. Set i lyset af de vanskeligheder et sådant prøvearbejde medfører for de der færdes på vejene vil jeg generelt give udtryk for, at brugerne har taget det rigtig pænt, der er kørt andre veje og har været rigtig søde. Vi har fået mange rosende ord. Den generelle vejvedligeholdelse er ændret fra en gang årligt med påfyldning af granulat til 10 x høvling af vejene og et mindre forbrug af granulat. Jeg har modtaget 2 kritiske henvendelser på høvling, en fra Lærkevænget hvor klager skriver at vi på Lærkevænget mener, at vejhøvlen ødelægger vejens asfalt. Lærkevænget er udtaget som forsøgsvej hvor der alene høvles på vejens nordside Der var på høvle-køretur en person der ganske enkelt spærrede vejen for mig. Personen oplyste at alle medlemmerne var enige om at jeg ikke skulle køre og ødelægge vejene. Der skulle ganske enkelt lægges en lille dynge i enden af hver vej og så skulle medlemmerne nok selv ordne det fornødne arbejde. 5 Generalforsamling 2008

6 Jeg gav udtryk for at det var en fantastisk god ide, nu alle er enige. Jeg opfordrede personen til, at stille forslag her til generalforsamlingen, det ville ganske enkelt blive enstemmigt vedtaget idet personen oplyste at alle er enige. En grundejer på Gyvelvænget har oplyst at de har problemer med store mængder regnvand/smeltevand fra den skrå nabomark. Det problem har de løst ved at grave en 30 cm bred og 90 cm dyb grøft i vejsiden og fyldt den op med ral. Det er et rigtig flot initiativ. Tak for det og tak for ideen til Lone Lumholdt Petersen, Gyvelvænget 15. En anden grundejer har haft problemer med en total opkørt stikvej, han har spurgt om lov til, selv at etablere vej med bund. Jeg gav selvfølgelig straks tilladelse til det flotte initiativ. Tak for det flotte arbejde til Niels Nicholaisen, Lindevænget 23. Vejene generelt: Der er ingen bund I foråret 2007 udlagde entreprenøren 227 tons, eller 126m 3, det svarer til 5mm/m 2, der blæser 3 mm/m 2 af, der er 2 mm/m 2 tilbage. På 10 år forøges bunden med 2 cm, eller intet at regne, perioden taget i betragtning. I år har jeg præcis det samme budget uden prisstigningstillæg, det skal altså alt andet lige blive ringere og ringere. I år gør jeg det på en bedre og billigere måde, det forøger vejenes brugbarheds kvalitet betydeligt, men det kan jeg kun gøre en gang. Skulle generalforsamlingen nu komme på det ønske, at vejene skal have en bærende bund, så skal jeg her høfligst forklare, at det ikke sådan ligger lige for. Hvis dette arbejde skulle udføres koster det i 2007 priser delt med 550 grundejere bliver det kr. til hver, det kunne så tages over 10 år med en ekstra kontingent stigning på 4.500, pr år eller over 5 år med ekstra pr. år pr. grundejer + de årlige prisstigninger fra 2007 prisen, regn med ekstra ekstra pr år. Vi kunne også vælge at udlægge 1,3 cm på hvert år, vi skal jo regne med at 3mm blæser af som støv hvert år. Vi ville så om 10 år have en 10 cm bedre bund. Nu begynder vejene at bære bedre, der skal være mindst 20 cm for at det kan regnes som bund i en vej, ikke en god bund, blot en bund. Der skal så 600 tons pr år, eller 332 m 3 = 13 mm pr m 2 = kr Dertil skal der lægges til høvling kr Jeg foreslår derfor at hæve kontingentet med 200 kr pr år d) Aktivitetsudvalget v. Anni Marquard Aktiviteter Social arrangementer Som ansvarlig for de sociale aktiviteter vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket på dette felt. Generalforsamlingen gav sidste år sin opbakning til at vi i år kunne fortsætte initiativet med afholdelse af havnefest. Foreningen påtog sig også i år ansvaret for koordineringen af hele arrangementet. Dette var en rimelig stor opgave med de mange deltagende foreninger. Men også dialog på et tværs af rigtig mange foreninger. Et udbytterigt forløb som har dannet en god netværksrelation til de øvrige foreninger i området. En relation som vi forhåbentlig kan bygge flere oplevelser og aktiviteter på til glæde for mange medlemmer. Det var vigtigt for os at der var bredde i tilbuddene på dagen. Så både unge, ældre og børn ville føle det var hyggeligt at tage til Fulde sejl i Norsminde. Jørgen Overgaard fortalte kort om det nye bygningsreglement mht. bebyggelsesprocenter mv. Bemærkninger til beretningen / beretningerne Der blev til beretningen knyttet følgende kommentarer fra de fremmødte 6 Generalforsamling 2008

7 Med baggrund i Jørgen Overgaards beretning blev det fremhævet at det er uheldigt at de der frivilligt udfører arbejde for foreningen møder modstand i deres arbejde. Der blev opfordret til at vise dette arbejde respekt. Der er store huller i Strandbovej. Det blev fra Jørgen Overgaards side påpeget at det er Kommunen der har vedligeholdelsespligten på denne vej. Bestyrelsen kontakter Kommunen om dette. Vejhalse Klare konklusioner på forsøgene på Kastanjevænget og Pileløkken blev efterlyst fra flere medlemmer Hvis det ender med at der er forskellige belægninger ud for hver parcel vil det være et stort problem. Derfor opfordredes der til en stram styring Begrundelsen er en frygt for løbske vedligeholdelsesudgifter, hvis foreningen skal vedligeholde en lang række forskellige ambitiøse / individuelle belægninger. Dirigenten supplerede med, at man må IKKE lave noget udenfor EGEN grund Flere bemærkninger om adgangsforholdene til stranden (trapperne). Strandudvalget tager kontakt til kommunen. Fibernet - afslaget Bestyrelsen bør som et alternativ til fibernet undersøge muligheden for at få en forbedret dækning med Mobilt Bredbånd. Havnefesten Foreningen fik ros for arrangementet og der blev spurgt om det blev en tilbagevendende tradition Anni Marquard bekræftede at man ville forsøge at få det til at blive en tradition. Der blev spurgt til beløbets størrelse. Det blev ved håndsoprækning tilkendegivet hvor mange af de fremmødte der havde deltaget Det var der mange der havde. Det blev foreslået bestyrelsen at forsøge at skaffe sponsorpenge for at hjælpe med økonomien. Disse kunne så også bruges til at lade festen vokse med nye tiltag. Foreningen er jo medlem af fællesrådet og man har mulighed for at komme til orde i Fællesrådets Blad Fællesbladet. Der vil være mulighed for udsendelse til alle i området mod at betale merudgifter til trykning og distribution. Langs Ajstrup Strandvej blev det påpeget at der er en del selvbestaltede forskellige græsklipninger langs vejen. Dette er uhensigtsmæssigt, foreningen bør gå gennem Sodemann og forsøge at få en plan for vedligeholdelsen af vejsiden. Nogle grundejere har fået et brev om at udbedre vejen efter byggeri. Dirigenten supplerede med at det er lovmæssigt fastsat at denne pligt eksisterer for grundejerne. Der er et problem omkring Gyvelvænget, idet denne på de fleste GPS er stadig er gennemgående. Dette betyder at mange fortsætter ind ad vejen og senere må vende om ud for nr 15. Det giver et uforholdsmæssigt stort slid her. Problem med at mange vender pga GPS Hundeejere opfordres til at samle efterladenskaber op efter hunden. Der blev foreslået opsætning af HØMHØM. Strandudvalget arbejder med sagen. Det blev påpeget at træerne generelt er ved at være for store i området. Foreningen bør medvirke til en generel henstilling til alle grundejere om at holde beplantningen på et acceptabelt niveau. Bestyrelsen undersøger regler om træer over skel. Vejtunger Bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingens indstilling til det videre arbejde med vejtunger og foreslog at der blandt de fremmødte blev afholdt en vejledende afstemning om hvorvidt arbejdet med vejtunger skulle fortsætte. Bestyrelsen anbefalede at arbejdet med vejtungerne fortsættes. Dirigenten pointerede, at en sådan afstemning KUN kunne være vejledende. Og da meningen med en prøveperiode er at samle erfaringer. savnede dirigenten en mere præcis tilkendegivelse fra bestyrelsen af, hvad der i det år der er gået er indhentet af gode og/eller dårlige erfaringer. Der var en del debat om fordele og ulemper, samt bedste materiale og metode. 7 Generalforsamling 2008

8 Punktet genoptages under fremtidige aktiviteter Beretningen godkendt Pkt. 4 - Regnskab Kasserer Jytte Rasmussen læste regnskabets nøgletal op jævnfør det udsendte. Kommentarer fra medlemmerne til regnskabet Regnskabet ser pænt og stabilt ud bortset fra en enkelt post (Bestyrelsesmøder) der er steget med 300%. Denne stigning er begrundet i en ændret konteringspraksis og der er således ikke den stigning som det ser ud til. Regnskabet blev herefter godkendt Pkt 5 Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter Aktivitetsudvalget Anni Marquard tilbyder at fortsætte i aktivitetsudvalget og derved hjælpe den nye bestyrelse. Flere lokale foreninger var kommet med ved havnefesten. Responsen er, at alle gerne vil være med til næste år og der er allerede forslag til udvidede aktiviteter i forhold til i år. Alle foreninger mødes i august for at starte planlægningen og udveksle ideer og erfaringer. Planen er, at festen gøres til en tradition og altid afholdes 1 lørdag i juni Anni Marquard efterlyste ideer til nye aktiviteter og opfordrede medlemmerne til at melde sig og deltage i udvalgets arbejde. Strandudvalget - Lars Isaksen refererede til det voksende problem er motorkørsel. Der vil fra strandudvalgets side blive gjort en aktiv indsats for at få det stoppet Vejudvalget Jørgen Overgaard konstaterede at der ingen bund er i vejene. Hvis vejenes bæredygtighed skal forbedres i et rimeligt tempo (en 10 års periode), vil det medføre en kontingentstigning på ca. 165 kr pr medlem. Der planlægges at lave 2 3 vejtunger om året, hvis forsamlingen ønsker det. Derfor ønskes en vejledende afstemning om 2 3 vejtunger pr år. Time Out Vejledende afstemning blev til dødt løb Derfor pålægges bestyrelsen at gennemarbejde forslaget omkring vejtunger til næste års generalforsamling. Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge specificerede forslag INDEN generalforsamlingen, så medlemmerne kunne forberede sig inden. Der er en del skrald i området. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i REN STRAND arrangementet og lave det til en hyggelig tradition. Der blev spurgt om, hvem der står for vedligeholdelsen fysisk og økonomisk af den gamle kirkesti langs fjorden. Denne bør bevares, og derfor bør spørgsmålet afklares. Etablering af nyt fortov i Norsminde Foreningen spørger gennem fællesrådet Anni Glad for de mange forslag og tog til efterretning at forslagene fra bestyrelsen bør udsendes Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen forslag 8 Generalforsamling 2008

9 Pkt. 7 Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent: De 3 udsendte budgetter med henholdsvis samme kontingent, en stigning til 300 kr og en stigning til 400kr blev gennemgået Der blev generelt givet opbakning til en stigning. Efter en afstemning der viste dødt løb mellem 300 og 400 kr Derfor enedes man om en kontingentstigning til 350 kr pr år. Dirigenten påpegede at den øgede indtægt skulle medvirke til at forbedre foreningens formue, og ikke medføre større forbrug. Pkt. 8 - Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer I stedet for Anni Marquard valgtes Kent Hein Kristensen Ahorn 16 Lars Isaksen og Jytte Rasmussen blev begge genvalgt I stedet for Jørgen Overgaard blev valgt Inge Fensten Valg af 2 suppleanter I stedet for Tove Pedersen blev valgt Poul Agger I stedet for Hans Ole Larsen blev valgt Kaj Børge Michelsen Valg af revisor - Peter Laursen blev genvalgt Valg af revisorsuppleant Kristian Sørensen blev genvalgt Pkt. 12 eventuelt: Forslag om næste år at vælge stemmetællere, så dirigenten slipper for dette. Flytning af generalforsamlingen til august eller september. Det var der ikke stemning for. Der SKAL være en mikrofon til næste år. Der opfordredes til en generel hastighedssænkning på Ajstrup Strandvej Foreningens hjemmeside blev rost Lars Isaksen takkede Anni Marquard for et godt samarbejde og overrakte en lille gave i form af vin og blomster på foreningens vegne. Anni Marquard sluttede generalforsamlingen og takkede Ole Ravnsbo for et flot udført dirigentarbejde Anni Marquard, afgående formand. PD / sekretær. 9 Generalforsamling 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO  Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 i Pilegården, lokale 5 Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Ad 2: Ole Ravnsbo foreslået af bestyrelsen og valgt. Han erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2: Ole Ravnsbo foreslået af bestyrelsen og valgt. Han erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat fra generalforsamling den 18. Juni 2010 kl. 19 00 på Norsminde Kro Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Beretning a. Formandens beretning v. Kent Hejn Kristensen b. Aktivitetsudvalgets

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere