67. ÅRGANG. Medlemsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen drillerier, hygge og snak, eksempelvis. NR. 2 JUNI 2014

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf , Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. Inspektørerne Carsten N. Hansen og Claus Kristensen samt teknisk konsulent Paul Jørgensen træffes efter aftale. Carsten Hansen er ansvarlig for afd. 1-23, Claus Kristensen for afdeling MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB JUNI 2014 NR. 2

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Martin Ravn Lasse Kragelund Jan Bundgaard Hjortebrovej Afd. 20,21,22,23 Arne Larsen Michael Nagel Hjortebrovej Afd. 18,19 René Boisen Steen Houmark Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,65,66 Børge Nielsen Preben Axelsen Karina Axelsen Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB JUNI 2014 NR. 2 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd. 1, 4, 5, 7, 12 og 34: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd samt 38, 39 og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd , 17, 25, 30 og 55: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 40 og 44: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Afd. 33 og 42: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Afd : Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsbycenteret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB JUNI 2014 NR. 2

5 Cykelløb kommer forbi Sommerens Tour-dækning fører også TV2 på tur og Haderslev er etapeby. Når cykelrytterne knokler op og ned ad Alperne og Pyrenæerne sommeren igennem, så kan man mærket et sus af det i Haderslev. For vel er Christian X s Vej ikke Mont Ventoux, men til gengæld er der masser af lejlighed til at slå et klapbord op og nyde cykelryttere, når de okser forbi. Haderslev Kommune har nemlig som partner med TV2 organiseret hele tre dage med cykelrelaterede aktiviteter i byen fra onsdag den 16. juli til fredag den 18. juli, og det kommer helt tæt på Varbergområdet. - Vi arrangerer nogle cykelløb for både små og store, siger Thor Lange, der er kulturkoordinator i Haderslev Kommune: - Børn ind til 12 år skal køre på en lukket rute ved havnen, mens de andre grupper de 13 til 16-årige og seniorer fra 17 år og op skal ud på en 12 kilometer rundstrækning, siger han. Ruten tager blandt andet de stakkels ryttere op ad Christian X s Vej, som spærres af på dagen. Det får betydning for beboerne i området: - Vi vil ikke have biler på ruten af hensyn til rytternes sikkerhed. Der vil dog være mulighed for at krydse vejen, og det vil også være muligt at komme til og fra CSD og genoptræningscentret, siger Thor Lange: - Jeg håber, så mange som muligt vil sætte sig ud i vejkanten og være med til at heppe på rytterne, siger han. FAKTA Hvis man har mod på selv at deltage, så er det bare med at melde sig til gå ind på og bliv klogere. HAB JUNI 2014 NR. 2 5

6 SAMMENLÆGNING Skal I overveje sammenlægning? Med boliger fordelt på hele 47 afdelinger har HAB flere små afdelinger end sammenlignelige boligselskaber. Men flere afdelinger kunne få gevinst af at gå sammen i større enheder. I de fleste afdelinger i HAB er der ganske kort afstand fra den enkelte lejer til afdelingsformanden. Ikke alene bor man i samme afdeling, man bor også ofte i samme blok, måske endda i samme opgang og etage. Sådan må det være i et boligselskab, hvor den gennemsnitlige afdelingsstørrelse er på under 50 lejemålsenheder. Det er dejligt at have sin formand som nabo så er man sikret indflydelse. Men det kan også have den modsatte effekt, hvis man bor i en afdeling, hvor der ikke er nogen, der vil være formand. - Lige nu står syv afdelinger uden afdelingsbestyrelse, og det antal havde givet været højere, hvis ikke der var nogle afdelinger, der allerede arbejder sammen, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. TALER FOR SAMARBEJDE Afdelingerne 4, 5, 7 og 12 samt 3, 8, 10 og 11 har fælles afdelingsbestyrelse, og det burde flere overveje. - Sammenlægninger er både godt for nærdemokratiet og økonomien, siger Christian Skovfoged: - I flere afdelinger er der i dag et rekrutteringsproblem, når vi taler om at finde folk til bestyrelsen. Det er Tordenskjolds Soldater mange steder. Desuden er der meget økonomi i at være sammen i større enheder, siger han. Derfor har HAB nu skrevet ud til samtlige beboere for at informere om, hvad en sammenlægning vil have af konsekvenser. Alle sammenlægninger vil i givet fald ske frivilligt, da det ikke er administrationen, der sammensætter afdelingsstrukturerne. Men administrationen anser det for en vigtig opgave at få oplyst beboerne om, hvad den store mængde af afdelinger betyder. - Vi vil værne om medindflydelsen og styrke beboerdemokratiet. Det står ikke i kontrast til vores beboeres forventning om, at vi også driver et boligselskab så billigt og effektivt som muligt. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på de gevinster, der er ved sammenlægninger i færre enheder, siger Christian Skovfoged. 6 HAB JUNI 2014 NR. 2

7 SAMMENLÆGNING Mange afdelinger har svært ved at finde beboerdemokrater det bliver nemmere i en større afdeling. Og så er der plusser ved stordrift, eksempelvis på renoveringsopgaver, hvor der formentlig kan opnås større rabatter ved at købe ind til 50 boliger i en afdeling i stedet for 6 boliger i en afdeling. Organisationsbestyrelsesformand Ole Aaris fra generalforsamlingen på Harmonien HAB JUNI 2014 NR. 2 7

8 SAMMENLÆGNING TRE FORDELE: Søren Madsen, konsulent i BL og dirigent på HAB s generalforsamlinger de seneste 7 år, ser følgende fordele ved en sammenlægning til færre afdelinger: 1. Det vil give en besparelse på administration og på revision. Det koster nogenlunde det samme at administrere en lille afdeling som en stor. Revisionsgebyret er også uafhængigt af afdelingens størrelse. Når afdelingen er stor, fordeles udgifterne på flere lejligheder. 2. Afdelingens størrelse betyder også noget i forhold til afdelingens økonomiske sårbarhed, eksempelvis i forhold til store, uforudsete udgifter. 3. Der er også fordele omkring beboerdemokrati ved at sammenlægge sig i større enheder. Flere afdelinger i HAB har ikke afdelingsbestyrelse i dag, fordi der ikke alle steder er nok beboere, der ønsker at engagere sig i opgaven. Erfaringerne har været gode Kate Blond er en af kun to afdelingsformænd i HAB, som har andre end sin egen afdelings sag at tale. Hun er formand for den fællesbestyrelse, som afdelingerne 3, 8, 10 og 11 etablerede for godt et år siden. I første omgang som et administrativt samarbejde - på længere sigt vil man arbejdede videre på en egentlig sammenlægning: - Vi har haft gode erfaringer med det, siger Kate Blond: - Indtil nu har vi ikke været sammenlagt organisatorisk, så vi har ikke fået de økonomiske gevinster men vi har kunnet se plusserne på anden vis. Vi er for eksempel flere om opgaverne i bestyrelsen, hvor vi har stor fordel af, at kunne bruge hinandens erfaringer, og vi har haft et fint fremmøde til vores første fællesafdelingsmøde, siger hun. Et andet plus, som hun imødeser ved at være en større afdeling er, at man kan blive mere interessant i forhold til udbud på renoveringsopgaver. - Der vil være mulighed for at kunne få nogle større rabatter på projekter som nye vinduer eller badeværelser, hvis der er flere lejligheder med i udbuddet. Jeg tror, det vil betyde, at vi får nogle bedre priser ind, når vi skal have udført arbejde, siger Kate Blond. Hun tror også, det vil betyde noget i forhold til beboerdemokratiet. - Vi har lige nu valgt, at der skal være mindst en fra hver af de oprindelige afdelinger i bestyrelsen, så vi er sikre på, at alle bliver hørt. Det er også lidt nemmere at være aktiv i en bestyrelse, hvis man er nogle stykker om at skiftes om opgaven, siger hun. 8 HAB JUNI 2014 NR. 2

9 Pris til Emile Emile Djonga Samba, som er congolesisk flygtning bosat i afdeling 20 på Kløvervej, har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus Årets Knus. Prisen får han for det integrationsarbejde, han har leveret både for sig selv og andre: - Et eksempel på den perfekte integration er jeg stadig langt fra, men prisen siger mig da, at jeg er kommet nærmere en god integration. Jeg tror da, jeg er færdig med begyndelsen af integrationen, siger Emile Djonga Samba. Prisen gives ifølge fundatsen til en kristen flygtning eller indvandrer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at blive integreret i det danske samfund og bygge bro mellem danskere og nydanskere. Det lever Emile op til. Han arbejder aktivt for at integrere andre, og er frivillig på det kristne Kulturmøde, hvor han arbejder for integration og tillid på tværs af religion og kultur. Her har han fået det, han kalder sin nye familie og den er der brug for, for Emile mistede under flugten fra Congo for fire år siden al kontakt til sin familie: - Jeg havde en kone og seks børn jeg ved ikke, hvor de er i dag. Om de er i Congo eller hvor jeg ved ikke, om de er i live. Det er hårdt. Men jeg har fået en ny familie her, og det hjælper med integrationen. Når du har motivationen og netværket, så kan du blive integreret, siger Emile Djonga Samba. Prisen til Emile Djonga Samba blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers konference i København den 21. marts. Fotograf: Birthe Munck-Fairwood Strandhusene sat til vægs Fælleshuset i afd. 55 Strandhusene har masser af farve på væggene. Kunstgruppen, som er en af de mange aktiviteter, der er i bofællesskabet, sørger for skiftende udstillinger i fælleshuset, og gruppen har desuden taget initiativ til, at hver lejlighed har bidraget til dekorationen af de fælles lokaler: Beboerne i hver lejlighed har således fået til opgave at male et lille billede af en bolig, og det har fået mange forskellige udtryk. HAB JUNI 2014 NR. 2 9

10 Ny hjemmeside for afdeling 13 HAB s største afdeling, de 147 boliger i afdeling 13 på Skolebakken, har valgt at udvide sit intranet med en hjemmeside i eget navn. Baggrunden er et ønske om at reklamere lidt mere for afdelingen, siger formand Niels V. Andersen: - Vi har et intranet, som en del bruger vi kan se, der bliver kommenteret på det og at eksempelvis referaterne bliver læst. Men vi vil også gerne ud til dem, der ikke bor i afdelingen og få fortalt om, hvad vi har af aktiviteter i området og få vist området mere frem, siger Niels V. Andersen. Hjemmesiden kan ses her: Kamera skal overvåge vaskeri Legende børn, hærværk og snyd fører nu til, at der opsættes kameraer i vaskeriet på Kløvervej. FU på Hjortebro har besluttet sig for, at der skal opsættes to kameraer til at overvåge vaskeriet på Kløvervej 142 a. Baggrunden er, at der gennem længere tid har været en del hærværk og misbrug af vaskeriet. Dels har en gruppe børn leget ret voldsomt i vaskeriet, blandt andet kravlet ind og ud af maskinerne og ladet både dør og vinduer stå åbne, ligesom der har været eksempler på ting, der er ødelagt og tyveri af vasketøjskurve, møbler og blomster. Desuden har nogle personer, som ikke har ret til at komme i vaskeriet, benyttet sig af muligheden for at få vasket gratis på lånte vaskekort. Det skal nu stoppes. Derfor er der indgået aftale med Haderslev Låseteknik om opsætning af to kameraer, så man kan se, hvem der begår hærværket og bruger vaskeriet uretmæssigt. Vaskeriet på Kløvervej bruges af afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og HAB JUNI 2014 NR. 2

11 Vinder fundet HAB deltog på boligmesse i marts med en meget velbesøgt stand. Selv under fodboldkampen (hvor SønderjyskE tævede de senere mestre fra AaB!) var der mange besøgende! Gæsterne kunne deltage i en konkurrence om et hotelophold, hvis de kunne gætte, hvilket afdelingsnummer de nye akademiboliger får. Det kunne Margit Lildholdt. HAB JUNI 2014 NR. 2 11

12 Foreningen Nydansker har kig på HAB Mentorordning skal hjælpe unge nydanskere videre. HAB har fået mulighed for at blive en aktiv medspiller i et projekt, som skal fjerne sten på den vej, der fører nydanske unge ud på arbejdsmarkedet. BL Danmarks Almene Boliger har engageret sig i Foreningen Nydansker, som er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og inviterer nu HAB til at være med. Ny teknisk chef søges Teknisk direktør Morten M. Mathiasen har søgt nye udfordringer og opsagt sin stilling i HAB. Han havde sidste arbejdsdag i HAB onsdag den 19. marts, og HAB ønsker Morten al mulig held og lykke i det nye job og siger samtidig tak for indsatsen gennem årene i HAB. HAB har indledt processen for at få udfyldt pladsen efter Morten i samarbejde med et konsulentfirma. Projektet går ud på at yde et løft til indsatsen overfor områdets unge. Det skal ske ved at etablere tætte og varige relationer til lokale virksomheder. - Projektet ligger fint i forlængelse af det, vi har haft med eksempelvis JobCop, siger Mohammed Tetá, Ledende Projektkoordinator og Bydelssekretariatsleder ved HAB. - De kommer ikke med penge, men med strategi og planlægning. Det vil være med til at sætte fokus på de unge mennesker, der er i Varberg og Hjortebro, og det er altid godt, siger Mohammed Tetá, som derfor har meldt positivt tilbage på indbydelsen til at deltage. Projektet tilpasser sig de allerede eksisterende indsatser i de helhedsplaner, der er for området. Kun ét projekt fra Jylland deltager. 12 HAB JUNI 2014 NR. 2

13 Aktiviteter ved Øsby Centret Sommer/efterår 2014 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne til at deltage. Program, sommer og efteråret 2014 (foreløbigt): MANDAG DEN 25. AUGUST: Udflugt til Fruens Bøge, Odense. Der venter den berømte æggekage, når vi ad de små veje når frem til Odense. Herefter skal vi til Madsbyparken i Fredericia, inden vi kører til Hotel Postgården og får kaffe. Afgang: 9.30 Årøsund, 9.45 Øsby og Starup. 250 kroner per deltager tilmelding til Ragnhild på MANDAG DEN 1. SEPTEMBER KL : Musik DUO underholder de tre glade venner fra Moltrup synger og spiller de sange og melodier, vi kan li. MANDAG DEN 6. OKTOBER KL : De glade pensionister fra Skærbæk underholder. 14 personer kommer og spiller og synger for os. LOPPEMARKED Der er loppemarked den 2. og 3. august, og vi modtager gerne møbler og andre brugsting, der vil kunne gøre gavn. Al overskud fra salg af lopper går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen 45 kroner for kaffe og kage. Eventuelle spørgsmål til Aktivitetsrådet kan rettes til Ragnhild Moldt på tlf

14 Maskinpark skal bruges smartere HAB s medarbejdere kan arbejde smartere med fælles maskinpark og udgiften til maskiner bliver mindre for beboerne. En fælles maskinpark vil betyde besparelser for beboerne og rationaliseringsgevinster for medarbejderne i HAB. Det vurderer serviceleder Niels Martin Ravn, Servicegruppe Syd, som i perioden fra august 2013 har betragtet redskaber og maskiner i servicegruppen som fælles for alle afdelinger. Niels Martin Ravn forventer, det vil give positive resultater: - Efter vi er fusioneret med Sydbo, vil det være helt naturlig, at vi kigger på de maskiner, som står i hele Sydbyen ud fra en samlet vurdering, siger han. BRUG I STEDET FOR RUST I Hjortebroparken har man haft en privat udbyder til at klippe græsset til en pris på kr pr. år. Nu gør HAB det selv man har indkøbt en ny plæneklipper til at klippe græs i hele Sydbyen, og udgifterne til den kan deles i de respektive afdelinger. Udgiften vil, for den samme opgave, kunne håndteres til en pris på kr Det er inklusiv driftsudgifter, service og løn. - Og så er maskinen afskrevet på 7 år, siger Niels Martin Ravn, og det er en væsentlig pointe: - Det gælder om at slide maskinerne op, i stedet for at lade dem ruste op. Maskinerne skal køre i de 7 år, vi har dem. Der er ikke meget ide i, at en afdeling har en maskine stående, som man ikke bruger, hvis den maskine i stedet kunne bruges i en anden afdeling. Vi tror på, der er rigtig meget at spare for beboerne ved at køre det hele sammen, siger Niels Martin Ravn. MASKINER FOR CA. 2,2 MIO. KRONER Maskinerne tilhører de enkelte afdelinger, og udgifterne fordeles ligeligt efter en fordelingsnøgle. I Servicegruppe Syd er alle maskiner imidlertid opgjort til en værdi, som så fordeles ligeligt på afdelingerne ud fra afdelingernes størrelse og udearealer. - Vi har i servicegruppen maskiner for ca. 2,2 mio. kroner plus det løse, så der må helt oplagt være stordriftsfordele, siger Niels Martin Ravn: - Samtidig vil det også spare os for en masse tid. Nu skal vi ikke tilbage i afdelingen med udstyret og skifte, men kan køre på uanset afdelingen. Det vil også være en gevinst, at vi kan arbejde mere og bruge mindre tid på logistik, spår han. 14 HAB JUNI 2014 NR. 2

15 YouSee og TDC-gebyr kan undgås Hvis du modtager ydelser fra TDC eller YouSee det kan være telefoni, mobil, bredbånd eller tv, eksempelvis så har du formentlig fået brev om ændring af vilkår for levering. Ændringen indebærer, at du skal betale et gebyr på 29 kroner om måneden, hvis du ikke tilmelder dig e-/elektronisk kommunikation. Bemærk, at det ikke er det samme som digital post. Fra 1. juli koster det nemlig ifølge brevet 29 kroner at modtage brevpost fra TDC og YouSee. Gebyret kan undgås ved at tilmelde sig e-post eller elektronisk kommunikation, hvor man får sine breve som i stedet. Hvis man ikke ønsker det eksempelvis fordi man ingen computer har eller ikke vil benytte digital post så kan man også undgå gebyret ved at underskrive en tro og love -erklæring. Den kan du få ved YouSee. For YouSee skal du ringe og anmode om at få tilsendt en tro og love -erklæring, hvor du skriver under på ikke at eje en computer eller andet, der kan bruges til at modtage en . Man kan også hente en blanket på nettet eksempelvis via naboen eller biblioteket: pdf/abonnementsvilkaar/2014_ blanket_fritagelse_e-komm. ashx For TDC skal man ringe til og anmode om fritagelse. Her er betingelsen for fritagelse af gebyr, at man også er fritaget for den offentlige digitale post. Havetid i afdeling 17 HAB s 36 rækkehuse i afdeling 17 på Thrigesvej blev totalrenoveret i løbet af 2012 og 2013, og med foråret og sommerens snarlige komme bliver der nu saneret og anlagt nye fliser. Nemt er det ikke, fordi der har kørt rigtig mange maskiner i området, så der er traktose i jorden, som er blevet hård som sten. Foto: Gudrun Awa Jørsing HAB JUNI 2014 NR. 2 15

16 Kom til porcelænsmaling Her er en del af forårets produktion fra porcelænsmalerne denne sending er lige kommet hjem fra brænding. Hvis man vil være med på porcelænsmaling, så starter holdet op igen efter sommerpausen den første tirsdag i september. Alle er velkomne. Kontakt evt. Lilly Rickens på Nyt fra Parkcafeens Venner Parkcafeens Venner har nu eksisteret i et år, og vi har afholdt forskellige arrangementer, alle med stor deltagelse. Det er dejligt, at så mange møder op, når vi laver noget. Til vores generalforsamling d. 24. april deltog 32 personer. Vi havde en hyggelig eftermiddag med fællessang og kaffebord. Vores næste arrangement er d. 19. juni, og derefter holder vi en sommerpause. Vi regner med, at vi starter op igen i september. Hvis der er nogle, der gerne vil være medlem, kan man henvende sig til: Aage N. Hansen tlf. nr: Karen Jensen tlf. nr: Marie Schwarz tlf. nr: / God sommer. 16 HAB JUNI 2014 NR. 2

17 Nyt fra Seniorklubben Mange tak til alle jer, som møder trofast op til vore torsdag musikeftermiddage. Det er rigtig dejligt, at der kommer så mange hver gang. Vi har fået penge fra 79, så vi kan fortsætte et år mere. Som afslutning i år skal vi på vores sædvanlige eftermiddagstur den 12. juni Vi regner med, at vi starter op sidst i september igen Mange tak og en god sommer til alle Vi ses. Hilsen Dagny og Marie. SønderjyskE-trøjer skal pynte SønderjyskE s Superligastatus for næste sæson blev endegyldigt sikret med maner med en 3-1 sejr over FC Midtjylland. Ved den afsluttende auktion over spillertrøjer bød HAB på to og derfor vil man snart kunne nikke goddag til Tommy Bechmanns og Daniel Jensens spillertrøjer, når man gæster HAB s administration. - Vi kan være stolte af den præstation, SønderjyskE har leveret igen i år, og vi vil gerne markere vores tilhørsforhold og samarbejde med det lokale hold. Trøjeauktionen er en fin måde at gøre det på, hvor vi også støtter klubben, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. HAB JUNI 2014 NR. 2 17

18 Nybolig og HAB i samarbejde Boligselskab og ejendomsmægler samarbejder om at hjælpe kunderne godt videre. Et oplagt samarbejde, mener begge parter. Boligselskabet HAB og ejendomsmæglerfirmaet Nybolig Haderslev har indledt et samarbejde om at formidle boliger. - Det er et oplagt samarbejde, vi skulle have taget hul på for flere år siden, siger Torben Strøm, som både er indehaver af Nybolig Haderslev og formand for Dansk Ejendomsmæglerforening: - Vi har ofte henvendelser fra folk, som i forbindelse med huskøb eller salg har brug for en lejebolig. Det kan være et seniorægtepar, som vil sælge huset og flytte ind i noget mindre og nemmere inde i byen eller husejere, som har solgt huset og skal bygge nyt, og som mangler et sted at bo til leje i mens. Jeg synes, det er en oplagt serviceforbedring, at jeg kan vise mine kunder, hvad der lige nu er af ledige boliger i HAB og dermed hjælpe min kunde til at få en ny bolig, siger Torben Strøm. Samarbejdet betyder, at man gensidigt henviser til og reklamerer for hinanden og trækker på hinandens kompetencer. - Vi har mere til fælles end det modsatte, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Vi ønsker begge at styrke bosætning og tilflytning i Haderslev, og vi kan samarbejde om at gøre boligmarkedet lidt mere fleksibelt. Kan vi sammen med Nybolig eksempelvis bidrage til, at et ungt par kommer godt ud af HAB og lige så godt ind i deres første ejerbolig, så er det et plus i servicen til vores beboere, siger han. Torben Strøm tror, samarbejdet vil blive til gensidig gavn og glæde og at kunderne hos både boligforening og mægler vil opleve det som en styrket service: - Hvis du sælger en villa i dag, så er det måske år siden, du sidst var aktiv på boligmarkedet. Meget har forandret sig i den tid. Samarbejdet med HAB kan være med til at give vores kunder en bred indsigt i, hvad der er på boligmarkedet også lejeboligmarkedet. Det tror jeg vil blive opfattet som god service, siger Torben Strøm. De færreste bor udelukkende i eje- eller lejebolig et helt liv. Vi kan udnytte vores fælles kompetencer til at gøre skiftet mellem de to boformer nemt og godt. Christian Skovfoged Adm. direktør i HAB 18 HAB JUNI 2014 NR. 2

19 Skal flaget til tops? Flere steder i HAB er der afdelings-flagstænger, og mange af dem har en tilknyttet flagmand, som sørger for at hejse både helt og halvt, når anledningerne byder det. I afdeling 63 Humletoften er det Paul Fr. Ravn, der fører flaglinen, og man er velkomment il at kontakte ham, hvis der er brug for at markere en særlig dag han bor Hjortebrovej 114 og har Vi vil gerne lave en liste over andre flag-folk i HAB, som man kan kontakte. Hvis der er en flagansvarlig i din afdeling, så giv besked, så kommer I med på listen på hjemmeside og i medlemsbladet. Mail på Varberg nu med krolf I forvejen er der en aktiv park med masser af træningsmuligheder nu bliver Varbergområdet endnu mere aktivt. - Gennem længere tid har der været forespørgsler på en krolfbane i Varbergparken, siger Ove Brix Therkildsen, organisationsbestyrelsens kontaktperson i området: - Og så besluttede vi at gøre noget ved det. Som sagt så gjort. Ove Brix Therkildsen, Poul Fossum og Erling Paulsen brugte den sidste dag i april på at skabe en 12-hullers bane rundt i den aktive park. Næste skridt bliver at ansøge om midler til indkøb at køller og kugler, som krolfere uden eget udstyr kan låne. HAB JUNI 2014 NR. 2 19

20 Helhedsplan samler Sydbyen Den boligsociale helhedsplan for Hjortebro samler hele Sydbyen. Landsbyggefonden har givet foreløbigt tilsagn om at forlænge og udvide den boligsociale indsats, som har været en del af Hjortebroområdet i en årrække. Helhedsplanen vil fortsat tage sit udgangspunkt i HAB og Hjortebro, men vil derudover også inkludere Haderslev Boligselskabs boliger Skovvænget/Brombærvej, så i alt knap 900 boliger bliver omfattet af planen. FAKTA Den boligsociale indsats har et budget på cirka 4 mio. kroner over to år. Landsbyggefonden betaler 75 procent, altså tre mio. kroner; Haderslev Kommune giver kroner, mens de resterende betales af Haderselv Boligselskab og HAB i fællesskab. - Der er fokus på to elementer, siger Hanne Rosendahl, projektkoordinator for den boligsociale indsats på Hjortebro: - Uddannelse og beskæftigelse som det ene og børn og unge som det andet. Og begge dele trænger til opmærksomhed, siger hun. HELE BYDELEN HAB vil også fremover være sekretariat for den boligsociale indsats i området, men aktiviteterne, skal fremover gøre en forskel i både Hjortebro og Skovvænget/Brombærvej. Haderslev Kommune vil være en god medspiller i projektet. Kommunen betragter det som en fremskudt indsats, hvor man gør noget både på børn- og ungeområdet og for uddannelse og beskæftigelse. - Centralen fortsætter, og sekretariatet bliver her i Hjortebro, som det har været. Jeg skifter titel fra koordinator i projektet til leder for det, men det gør ikke nogen forskel det er bare et udtryk for, at kommunen tilknytter medarbejdere, som kan bidrage i marken, eksempelvis en jobkonsulent og en uddannelsesvejleder, siger Hanne Rosendahl. Indsatsen skal også koordinere den nytteindsats, som sker eksempelvis gennem praktikpladser eller jobprøvninger, med de behov, som Helhedsplanen måtte have. - Der er meget ide i at tænke det sammen i helheder. Der er forholdsvis mange på overførselsindkomst i området. Kan de eksempelvis bruge noget af deres rådighedstid på at gøre de rekreative områder bedre, så vil det også gavne dem selv og deres familie, siger hun. 20 HAB JUNI 2014 NR. 2

21 Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge ARRANGEMENTERNE BLIVER AFHOLDT I FÆLLESHUSET PÅ HIORT LORENZENS VEJ 50A Spilledage vil være alle mandage i ulige uger. Dørene bliver åbnet klokken Spillet starter klokken Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe, the og sodavand til rimelige priser. Medlemskontingent 50 kroner pr. år. Sidste spilledag inden sommerferien er mandag den 2. juni. Første spilledag efter sommerferien er mandag den 11. august Venlig hilsen Bingoklubbens Bestyrelse Indkaldelse til bingoklubbens årlige generalforsamling Mandag den 11. august umiddelbart efter spillet ca. klokken DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning. Kasserens beretning. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen i flg. vedtægter. Eventuelt. a. Alle beboere fra Skolebakken (Afd. 13, 14, 15 og 17) har stemmeret og er valgbare. b. Valgperioden er 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges derudover 1 eller 2 suppleanter, som er på valg hvert år. c. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. d. Det bestemmes af bestyrelsen, hvornår suppleanter skal deltage i møderne, dog uden stemmeret. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide træder den suppleant, der har flest stemmer, ind i resten af bestyrelsesperioden. e. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. f. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til generalforsamlingen afleveres til formanden Christina Kloster Hiort Lorenzens Vej 53, 1.tv. Tlf HAB JUNI 2014 NR. 2 21

22 AFDELING 27 Afdeling 27 forvandles Det er noget af en rundsav, håndværkerne fra firma Egil Rasmussen i øjeblikket er i aktion i afdeling 27. Her skal nogle væggene fjernes, og det gøres bedst med en savklinge, der minder mere om et brønddæksel end et håndværktøj. Arbejdet skal ende med nogle nye og moderne lejligheder i foråret 2016, hvor det lyse og luftige præg vil være en markant ændring i forhold til det eksisterende. Fire blokke med i alt 129 lejemål skal forvandles til 105, og der skal bygges to etager ovenpå. 22 HAB JUNI 2014 NR. 2

67. ÅRGANG Medlemsbladet

67. ÅRGANG Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet High five på Harmonien Der blev klasket i hænder på generalforsamlingen, hvor der blandt andet var fokus på bedre service, bedre boliger og bedre humør! Nr. 1 Marts 2014 Nordbyen

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Ungdomsboliger bliver en del af stadionprojekt HAB etablerer både sportshotel og ungdomsboliger som en del af stadionombygningen. Projektet gør det muligt for os at tilbyde attraktive

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så?

Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Mød tandplejen Tirsdag den 19. maj kl. 11.00-13.00 i fælleshuset, hvor de vil fortælle om For meget sukker og hvad så? Tandlægerne tager udgangspunkt i det skjulte sukker i dagligdagen. Du vil garanteret

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere