67. ÅRGANG. Medlemsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen drillerier, hygge og snak, eksempelvis. NR. 2 JUNI 2014

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf , Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. Inspektørerne Carsten N. Hansen og Claus Kristensen samt teknisk konsulent Paul Jørgensen træffes efter aftale. Carsten Hansen er ansvarlig for afd. 1-23, Claus Kristensen for afdeling MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB JUNI 2014 NR. 2

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Martin Ravn Lasse Kragelund Jan Bundgaard Hjortebrovej Afd. 20,21,22,23 Arne Larsen Michael Nagel Hjortebrovej Afd. 18,19 René Boisen Steen Houmark Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,65,66 Børge Nielsen Preben Axelsen Karina Axelsen Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB JUNI 2014 NR. 2 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd. 1, 4, 5, 7, 12 og 34: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd samt 38, 39 og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd , 17, 25, 30 og 55: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 40 og 44: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Afd. 33 og 42: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Afd : Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsbycenteret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB JUNI 2014 NR. 2

5 Cykelløb kommer forbi Sommerens Tour-dækning fører også TV2 på tur og Haderslev er etapeby. Når cykelrytterne knokler op og ned ad Alperne og Pyrenæerne sommeren igennem, så kan man mærket et sus af det i Haderslev. For vel er Christian X s Vej ikke Mont Ventoux, men til gengæld er der masser af lejlighed til at slå et klapbord op og nyde cykelryttere, når de okser forbi. Haderslev Kommune har nemlig som partner med TV2 organiseret hele tre dage med cykelrelaterede aktiviteter i byen fra onsdag den 16. juli til fredag den 18. juli, og det kommer helt tæt på Varbergområdet. - Vi arrangerer nogle cykelløb for både små og store, siger Thor Lange, der er kulturkoordinator i Haderslev Kommune: - Børn ind til 12 år skal køre på en lukket rute ved havnen, mens de andre grupper de 13 til 16-årige og seniorer fra 17 år og op skal ud på en 12 kilometer rundstrækning, siger han. Ruten tager blandt andet de stakkels ryttere op ad Christian X s Vej, som spærres af på dagen. Det får betydning for beboerne i området: - Vi vil ikke have biler på ruten af hensyn til rytternes sikkerhed. Der vil dog være mulighed for at krydse vejen, og det vil også være muligt at komme til og fra CSD og genoptræningscentret, siger Thor Lange: - Jeg håber, så mange som muligt vil sætte sig ud i vejkanten og være med til at heppe på rytterne, siger han. FAKTA Hvis man har mod på selv at deltage, så er det bare med at melde sig til gå ind på og bliv klogere. HAB JUNI 2014 NR. 2 5

6 SAMMENLÆGNING Skal I overveje sammenlægning? Med boliger fordelt på hele 47 afdelinger har HAB flere små afdelinger end sammenlignelige boligselskaber. Men flere afdelinger kunne få gevinst af at gå sammen i større enheder. I de fleste afdelinger i HAB er der ganske kort afstand fra den enkelte lejer til afdelingsformanden. Ikke alene bor man i samme afdeling, man bor også ofte i samme blok, måske endda i samme opgang og etage. Sådan må det være i et boligselskab, hvor den gennemsnitlige afdelingsstørrelse er på under 50 lejemålsenheder. Det er dejligt at have sin formand som nabo så er man sikret indflydelse. Men det kan også have den modsatte effekt, hvis man bor i en afdeling, hvor der ikke er nogen, der vil være formand. - Lige nu står syv afdelinger uden afdelingsbestyrelse, og det antal havde givet været højere, hvis ikke der var nogle afdelinger, der allerede arbejder sammen, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. TALER FOR SAMARBEJDE Afdelingerne 4, 5, 7 og 12 samt 3, 8, 10 og 11 har fælles afdelingsbestyrelse, og det burde flere overveje. - Sammenlægninger er både godt for nærdemokratiet og økonomien, siger Christian Skovfoged: - I flere afdelinger er der i dag et rekrutteringsproblem, når vi taler om at finde folk til bestyrelsen. Det er Tordenskjolds Soldater mange steder. Desuden er der meget økonomi i at være sammen i større enheder, siger han. Derfor har HAB nu skrevet ud til samtlige beboere for at informere om, hvad en sammenlægning vil have af konsekvenser. Alle sammenlægninger vil i givet fald ske frivilligt, da det ikke er administrationen, der sammensætter afdelingsstrukturerne. Men administrationen anser det for en vigtig opgave at få oplyst beboerne om, hvad den store mængde af afdelinger betyder. - Vi vil værne om medindflydelsen og styrke beboerdemokratiet. Det står ikke i kontrast til vores beboeres forventning om, at vi også driver et boligselskab så billigt og effektivt som muligt. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på de gevinster, der er ved sammenlægninger i færre enheder, siger Christian Skovfoged. 6 HAB JUNI 2014 NR. 2

7 SAMMENLÆGNING Mange afdelinger har svært ved at finde beboerdemokrater det bliver nemmere i en større afdeling. Og så er der plusser ved stordrift, eksempelvis på renoveringsopgaver, hvor der formentlig kan opnås større rabatter ved at købe ind til 50 boliger i en afdeling i stedet for 6 boliger i en afdeling. Organisationsbestyrelsesformand Ole Aaris fra generalforsamlingen på Harmonien HAB JUNI 2014 NR. 2 7

8 SAMMENLÆGNING TRE FORDELE: Søren Madsen, konsulent i BL og dirigent på HAB s generalforsamlinger de seneste 7 år, ser følgende fordele ved en sammenlægning til færre afdelinger: 1. Det vil give en besparelse på administration og på revision. Det koster nogenlunde det samme at administrere en lille afdeling som en stor. Revisionsgebyret er også uafhængigt af afdelingens størrelse. Når afdelingen er stor, fordeles udgifterne på flere lejligheder. 2. Afdelingens størrelse betyder også noget i forhold til afdelingens økonomiske sårbarhed, eksempelvis i forhold til store, uforudsete udgifter. 3. Der er også fordele omkring beboerdemokrati ved at sammenlægge sig i større enheder. Flere afdelinger i HAB har ikke afdelingsbestyrelse i dag, fordi der ikke alle steder er nok beboere, der ønsker at engagere sig i opgaven. Erfaringerne har været gode Kate Blond er en af kun to afdelingsformænd i HAB, som har andre end sin egen afdelings sag at tale. Hun er formand for den fællesbestyrelse, som afdelingerne 3, 8, 10 og 11 etablerede for godt et år siden. I første omgang som et administrativt samarbejde - på længere sigt vil man arbejdede videre på en egentlig sammenlægning: - Vi har haft gode erfaringer med det, siger Kate Blond: - Indtil nu har vi ikke været sammenlagt organisatorisk, så vi har ikke fået de økonomiske gevinster men vi har kunnet se plusserne på anden vis. Vi er for eksempel flere om opgaverne i bestyrelsen, hvor vi har stor fordel af, at kunne bruge hinandens erfaringer, og vi har haft et fint fremmøde til vores første fællesafdelingsmøde, siger hun. Et andet plus, som hun imødeser ved at være en større afdeling er, at man kan blive mere interessant i forhold til udbud på renoveringsopgaver. - Der vil være mulighed for at kunne få nogle større rabatter på projekter som nye vinduer eller badeværelser, hvis der er flere lejligheder med i udbuddet. Jeg tror, det vil betyde, at vi får nogle bedre priser ind, når vi skal have udført arbejde, siger Kate Blond. Hun tror også, det vil betyde noget i forhold til beboerdemokratiet. - Vi har lige nu valgt, at der skal være mindst en fra hver af de oprindelige afdelinger i bestyrelsen, så vi er sikre på, at alle bliver hørt. Det er også lidt nemmere at være aktiv i en bestyrelse, hvis man er nogle stykker om at skiftes om opgaven, siger hun. 8 HAB JUNI 2014 NR. 2

9 Pris til Emile Emile Djonga Samba, som er congolesisk flygtning bosat i afdeling 20 på Kløvervej, har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus Årets Knus. Prisen får han for det integrationsarbejde, han har leveret både for sig selv og andre: - Et eksempel på den perfekte integration er jeg stadig langt fra, men prisen siger mig da, at jeg er kommet nærmere en god integration. Jeg tror da, jeg er færdig med begyndelsen af integrationen, siger Emile Djonga Samba. Prisen gives ifølge fundatsen til en kristen flygtning eller indvandrer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at blive integreret i det danske samfund og bygge bro mellem danskere og nydanskere. Det lever Emile op til. Han arbejder aktivt for at integrere andre, og er frivillig på det kristne Kulturmøde, hvor han arbejder for integration og tillid på tværs af religion og kultur. Her har han fået det, han kalder sin nye familie og den er der brug for, for Emile mistede under flugten fra Congo for fire år siden al kontakt til sin familie: - Jeg havde en kone og seks børn jeg ved ikke, hvor de er i dag. Om de er i Congo eller hvor jeg ved ikke, om de er i live. Det er hårdt. Men jeg har fået en ny familie her, og det hjælper med integrationen. Når du har motivationen og netværket, så kan du blive integreret, siger Emile Djonga Samba. Prisen til Emile Djonga Samba blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Tværkulturelt Centers konference i København den 21. marts. Fotograf: Birthe Munck-Fairwood Strandhusene sat til vægs Fælleshuset i afd. 55 Strandhusene har masser af farve på væggene. Kunstgruppen, som er en af de mange aktiviteter, der er i bofællesskabet, sørger for skiftende udstillinger i fælleshuset, og gruppen har desuden taget initiativ til, at hver lejlighed har bidraget til dekorationen af de fælles lokaler: Beboerne i hver lejlighed har således fået til opgave at male et lille billede af en bolig, og det har fået mange forskellige udtryk. HAB JUNI 2014 NR. 2 9

10 Ny hjemmeside for afdeling 13 HAB s største afdeling, de 147 boliger i afdeling 13 på Skolebakken, har valgt at udvide sit intranet med en hjemmeside i eget navn. Baggrunden er et ønske om at reklamere lidt mere for afdelingen, siger formand Niels V. Andersen: - Vi har et intranet, som en del bruger vi kan se, der bliver kommenteret på det og at eksempelvis referaterne bliver læst. Men vi vil også gerne ud til dem, der ikke bor i afdelingen og få fortalt om, hvad vi har af aktiviteter i området og få vist området mere frem, siger Niels V. Andersen. Hjemmesiden kan ses her: Kamera skal overvåge vaskeri Legende børn, hærværk og snyd fører nu til, at der opsættes kameraer i vaskeriet på Kløvervej. FU på Hjortebro har besluttet sig for, at der skal opsættes to kameraer til at overvåge vaskeriet på Kløvervej 142 a. Baggrunden er, at der gennem længere tid har været en del hærværk og misbrug af vaskeriet. Dels har en gruppe børn leget ret voldsomt i vaskeriet, blandt andet kravlet ind og ud af maskinerne og ladet både dør og vinduer stå åbne, ligesom der har været eksempler på ting, der er ødelagt og tyveri af vasketøjskurve, møbler og blomster. Desuden har nogle personer, som ikke har ret til at komme i vaskeriet, benyttet sig af muligheden for at få vasket gratis på lånte vaskekort. Det skal nu stoppes. Derfor er der indgået aftale med Haderslev Låseteknik om opsætning af to kameraer, så man kan se, hvem der begår hærværket og bruger vaskeriet uretmæssigt. Vaskeriet på Kløvervej bruges af afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og HAB JUNI 2014 NR. 2

11 Vinder fundet HAB deltog på boligmesse i marts med en meget velbesøgt stand. Selv under fodboldkampen (hvor SønderjyskE tævede de senere mestre fra AaB!) var der mange besøgende! Gæsterne kunne deltage i en konkurrence om et hotelophold, hvis de kunne gætte, hvilket afdelingsnummer de nye akademiboliger får. Det kunne Margit Lildholdt. HAB JUNI 2014 NR. 2 11

12 Foreningen Nydansker har kig på HAB Mentorordning skal hjælpe unge nydanskere videre. HAB har fået mulighed for at blive en aktiv medspiller i et projekt, som skal fjerne sten på den vej, der fører nydanske unge ud på arbejdsmarkedet. BL Danmarks Almene Boliger har engageret sig i Foreningen Nydansker, som er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og inviterer nu HAB til at være med. Ny teknisk chef søges Teknisk direktør Morten M. Mathiasen har søgt nye udfordringer og opsagt sin stilling i HAB. Han havde sidste arbejdsdag i HAB onsdag den 19. marts, og HAB ønsker Morten al mulig held og lykke i det nye job og siger samtidig tak for indsatsen gennem årene i HAB. HAB har indledt processen for at få udfyldt pladsen efter Morten i samarbejde med et konsulentfirma. Projektet går ud på at yde et løft til indsatsen overfor områdets unge. Det skal ske ved at etablere tætte og varige relationer til lokale virksomheder. - Projektet ligger fint i forlængelse af det, vi har haft med eksempelvis JobCop, siger Mohammed Tetá, Ledende Projektkoordinator og Bydelssekretariatsleder ved HAB. - De kommer ikke med penge, men med strategi og planlægning. Det vil være med til at sætte fokus på de unge mennesker, der er i Varberg og Hjortebro, og det er altid godt, siger Mohammed Tetá, som derfor har meldt positivt tilbage på indbydelsen til at deltage. Projektet tilpasser sig de allerede eksisterende indsatser i de helhedsplaner, der er for området. Kun ét projekt fra Jylland deltager. 12 HAB JUNI 2014 NR. 2

13 Aktiviteter ved Øsby Centret Sommer/efterår 2014 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne til at deltage. Program, sommer og efteråret 2014 (foreløbigt): MANDAG DEN 25. AUGUST: Udflugt til Fruens Bøge, Odense. Der venter den berømte æggekage, når vi ad de små veje når frem til Odense. Herefter skal vi til Madsbyparken i Fredericia, inden vi kører til Hotel Postgården og får kaffe. Afgang: 9.30 Årøsund, 9.45 Øsby og Starup. 250 kroner per deltager tilmelding til Ragnhild på MANDAG DEN 1. SEPTEMBER KL : Musik DUO underholder de tre glade venner fra Moltrup synger og spiller de sange og melodier, vi kan li. MANDAG DEN 6. OKTOBER KL : De glade pensionister fra Skærbæk underholder. 14 personer kommer og spiller og synger for os. LOPPEMARKED Der er loppemarked den 2. og 3. august, og vi modtager gerne møbler og andre brugsting, der vil kunne gøre gavn. Al overskud fra salg af lopper går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen 45 kroner for kaffe og kage. Eventuelle spørgsmål til Aktivitetsrådet kan rettes til Ragnhild Moldt på tlf

14 Maskinpark skal bruges smartere HAB s medarbejdere kan arbejde smartere med fælles maskinpark og udgiften til maskiner bliver mindre for beboerne. En fælles maskinpark vil betyde besparelser for beboerne og rationaliseringsgevinster for medarbejderne i HAB. Det vurderer serviceleder Niels Martin Ravn, Servicegruppe Syd, som i perioden fra august 2013 har betragtet redskaber og maskiner i servicegruppen som fælles for alle afdelinger. Niels Martin Ravn forventer, det vil give positive resultater: - Efter vi er fusioneret med Sydbo, vil det være helt naturlig, at vi kigger på de maskiner, som står i hele Sydbyen ud fra en samlet vurdering, siger han. BRUG I STEDET FOR RUST I Hjortebroparken har man haft en privat udbyder til at klippe græsset til en pris på kr pr. år. Nu gør HAB det selv man har indkøbt en ny plæneklipper til at klippe græs i hele Sydbyen, og udgifterne til den kan deles i de respektive afdelinger. Udgiften vil, for den samme opgave, kunne håndteres til en pris på kr Det er inklusiv driftsudgifter, service og løn. - Og så er maskinen afskrevet på 7 år, siger Niels Martin Ravn, og det er en væsentlig pointe: - Det gælder om at slide maskinerne op, i stedet for at lade dem ruste op. Maskinerne skal køre i de 7 år, vi har dem. Der er ikke meget ide i, at en afdeling har en maskine stående, som man ikke bruger, hvis den maskine i stedet kunne bruges i en anden afdeling. Vi tror på, der er rigtig meget at spare for beboerne ved at køre det hele sammen, siger Niels Martin Ravn. MASKINER FOR CA. 2,2 MIO. KRONER Maskinerne tilhører de enkelte afdelinger, og udgifterne fordeles ligeligt efter en fordelingsnøgle. I Servicegruppe Syd er alle maskiner imidlertid opgjort til en værdi, som så fordeles ligeligt på afdelingerne ud fra afdelingernes størrelse og udearealer. - Vi har i servicegruppen maskiner for ca. 2,2 mio. kroner plus det løse, så der må helt oplagt være stordriftsfordele, siger Niels Martin Ravn: - Samtidig vil det også spare os for en masse tid. Nu skal vi ikke tilbage i afdelingen med udstyret og skifte, men kan køre på uanset afdelingen. Det vil også være en gevinst, at vi kan arbejde mere og bruge mindre tid på logistik, spår han. 14 HAB JUNI 2014 NR. 2

15 YouSee og TDC-gebyr kan undgås Hvis du modtager ydelser fra TDC eller YouSee det kan være telefoni, mobil, bredbånd eller tv, eksempelvis så har du formentlig fået brev om ændring af vilkår for levering. Ændringen indebærer, at du skal betale et gebyr på 29 kroner om måneden, hvis du ikke tilmelder dig e-/elektronisk kommunikation. Bemærk, at det ikke er det samme som digital post. Fra 1. juli koster det nemlig ifølge brevet 29 kroner at modtage brevpost fra TDC og YouSee. Gebyret kan undgås ved at tilmelde sig e-post eller elektronisk kommunikation, hvor man får sine breve som i stedet. Hvis man ikke ønsker det eksempelvis fordi man ingen computer har eller ikke vil benytte digital post så kan man også undgå gebyret ved at underskrive en tro og love -erklæring. Den kan du få ved YouSee. For YouSee skal du ringe og anmode om at få tilsendt en tro og love -erklæring, hvor du skriver under på ikke at eje en computer eller andet, der kan bruges til at modtage en . Man kan også hente en blanket på nettet eksempelvis via naboen eller biblioteket: pdf/abonnementsvilkaar/2014_ blanket_fritagelse_e-komm. ashx For TDC skal man ringe til og anmode om fritagelse. Her er betingelsen for fritagelse af gebyr, at man også er fritaget for den offentlige digitale post. Havetid i afdeling 17 HAB s 36 rækkehuse i afdeling 17 på Thrigesvej blev totalrenoveret i løbet af 2012 og 2013, og med foråret og sommerens snarlige komme bliver der nu saneret og anlagt nye fliser. Nemt er det ikke, fordi der har kørt rigtig mange maskiner i området, så der er traktose i jorden, som er blevet hård som sten. Foto: Gudrun Awa Jørsing HAB JUNI 2014 NR. 2 15

16 Kom til porcelænsmaling Her er en del af forårets produktion fra porcelænsmalerne denne sending er lige kommet hjem fra brænding. Hvis man vil være med på porcelænsmaling, så starter holdet op igen efter sommerpausen den første tirsdag i september. Alle er velkomne. Kontakt evt. Lilly Rickens på Nyt fra Parkcafeens Venner Parkcafeens Venner har nu eksisteret i et år, og vi har afholdt forskellige arrangementer, alle med stor deltagelse. Det er dejligt, at så mange møder op, når vi laver noget. Til vores generalforsamling d. 24. april deltog 32 personer. Vi havde en hyggelig eftermiddag med fællessang og kaffebord. Vores næste arrangement er d. 19. juni, og derefter holder vi en sommerpause. Vi regner med, at vi starter op igen i september. Hvis der er nogle, der gerne vil være medlem, kan man henvende sig til: Aage N. Hansen tlf. nr: Karen Jensen tlf. nr: Marie Schwarz tlf. nr: / God sommer. 16 HAB JUNI 2014 NR. 2

17 Nyt fra Seniorklubben Mange tak til alle jer, som møder trofast op til vore torsdag musikeftermiddage. Det er rigtig dejligt, at der kommer så mange hver gang. Vi har fået penge fra 79, så vi kan fortsætte et år mere. Som afslutning i år skal vi på vores sædvanlige eftermiddagstur den 12. juni Vi regner med, at vi starter op sidst i september igen Mange tak og en god sommer til alle Vi ses. Hilsen Dagny og Marie. SønderjyskE-trøjer skal pynte SønderjyskE s Superligastatus for næste sæson blev endegyldigt sikret med maner med en 3-1 sejr over FC Midtjylland. Ved den afsluttende auktion over spillertrøjer bød HAB på to og derfor vil man snart kunne nikke goddag til Tommy Bechmanns og Daniel Jensens spillertrøjer, når man gæster HAB s administration. - Vi kan være stolte af den præstation, SønderjyskE har leveret igen i år, og vi vil gerne markere vores tilhørsforhold og samarbejde med det lokale hold. Trøjeauktionen er en fin måde at gøre det på, hvor vi også støtter klubben, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. HAB JUNI 2014 NR. 2 17

18 Nybolig og HAB i samarbejde Boligselskab og ejendomsmægler samarbejder om at hjælpe kunderne godt videre. Et oplagt samarbejde, mener begge parter. Boligselskabet HAB og ejendomsmæglerfirmaet Nybolig Haderslev har indledt et samarbejde om at formidle boliger. - Det er et oplagt samarbejde, vi skulle have taget hul på for flere år siden, siger Torben Strøm, som både er indehaver af Nybolig Haderslev og formand for Dansk Ejendomsmæglerforening: - Vi har ofte henvendelser fra folk, som i forbindelse med huskøb eller salg har brug for en lejebolig. Det kan være et seniorægtepar, som vil sælge huset og flytte ind i noget mindre og nemmere inde i byen eller husejere, som har solgt huset og skal bygge nyt, og som mangler et sted at bo til leje i mens. Jeg synes, det er en oplagt serviceforbedring, at jeg kan vise mine kunder, hvad der lige nu er af ledige boliger i HAB og dermed hjælpe min kunde til at få en ny bolig, siger Torben Strøm. Samarbejdet betyder, at man gensidigt henviser til og reklamerer for hinanden og trækker på hinandens kompetencer. - Vi har mere til fælles end det modsatte, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Vi ønsker begge at styrke bosætning og tilflytning i Haderslev, og vi kan samarbejde om at gøre boligmarkedet lidt mere fleksibelt. Kan vi sammen med Nybolig eksempelvis bidrage til, at et ungt par kommer godt ud af HAB og lige så godt ind i deres første ejerbolig, så er det et plus i servicen til vores beboere, siger han. Torben Strøm tror, samarbejdet vil blive til gensidig gavn og glæde og at kunderne hos både boligforening og mægler vil opleve det som en styrket service: - Hvis du sælger en villa i dag, så er det måske år siden, du sidst var aktiv på boligmarkedet. Meget har forandret sig i den tid. Samarbejdet med HAB kan være med til at give vores kunder en bred indsigt i, hvad der er på boligmarkedet også lejeboligmarkedet. Det tror jeg vil blive opfattet som god service, siger Torben Strøm. De færreste bor udelukkende i eje- eller lejebolig et helt liv. Vi kan udnytte vores fælles kompetencer til at gøre skiftet mellem de to boformer nemt og godt. Christian Skovfoged Adm. direktør i HAB 18 HAB JUNI 2014 NR. 2

19 Skal flaget til tops? Flere steder i HAB er der afdelings-flagstænger, og mange af dem har en tilknyttet flagmand, som sørger for at hejse både helt og halvt, når anledningerne byder det. I afdeling 63 Humletoften er det Paul Fr. Ravn, der fører flaglinen, og man er velkomment il at kontakte ham, hvis der er brug for at markere en særlig dag han bor Hjortebrovej 114 og har Vi vil gerne lave en liste over andre flag-folk i HAB, som man kan kontakte. Hvis der er en flagansvarlig i din afdeling, så giv besked, så kommer I med på listen på hjemmeside og i medlemsbladet. Mail på Varberg nu med krolf I forvejen er der en aktiv park med masser af træningsmuligheder nu bliver Varbergområdet endnu mere aktivt. - Gennem længere tid har der været forespørgsler på en krolfbane i Varbergparken, siger Ove Brix Therkildsen, organisationsbestyrelsens kontaktperson i området: - Og så besluttede vi at gøre noget ved det. Som sagt så gjort. Ove Brix Therkildsen, Poul Fossum og Erling Paulsen brugte den sidste dag i april på at skabe en 12-hullers bane rundt i den aktive park. Næste skridt bliver at ansøge om midler til indkøb at køller og kugler, som krolfere uden eget udstyr kan låne. HAB JUNI 2014 NR. 2 19

20 Helhedsplan samler Sydbyen Den boligsociale helhedsplan for Hjortebro samler hele Sydbyen. Landsbyggefonden har givet foreløbigt tilsagn om at forlænge og udvide den boligsociale indsats, som har været en del af Hjortebroområdet i en årrække. Helhedsplanen vil fortsat tage sit udgangspunkt i HAB og Hjortebro, men vil derudover også inkludere Haderslev Boligselskabs boliger Skovvænget/Brombærvej, så i alt knap 900 boliger bliver omfattet af planen. FAKTA Den boligsociale indsats har et budget på cirka 4 mio. kroner over to år. Landsbyggefonden betaler 75 procent, altså tre mio. kroner; Haderslev Kommune giver kroner, mens de resterende betales af Haderselv Boligselskab og HAB i fællesskab. - Der er fokus på to elementer, siger Hanne Rosendahl, projektkoordinator for den boligsociale indsats på Hjortebro: - Uddannelse og beskæftigelse som det ene og børn og unge som det andet. Og begge dele trænger til opmærksomhed, siger hun. HELE BYDELEN HAB vil også fremover være sekretariat for den boligsociale indsats i området, men aktiviteterne, skal fremover gøre en forskel i både Hjortebro og Skovvænget/Brombærvej. Haderslev Kommune vil være en god medspiller i projektet. Kommunen betragter det som en fremskudt indsats, hvor man gør noget både på børn- og ungeområdet og for uddannelse og beskæftigelse. - Centralen fortsætter, og sekretariatet bliver her i Hjortebro, som det har været. Jeg skifter titel fra koordinator i projektet til leder for det, men det gør ikke nogen forskel det er bare et udtryk for, at kommunen tilknytter medarbejdere, som kan bidrage i marken, eksempelvis en jobkonsulent og en uddannelsesvejleder, siger Hanne Rosendahl. Indsatsen skal også koordinere den nytteindsats, som sker eksempelvis gennem praktikpladser eller jobprøvninger, med de behov, som Helhedsplanen måtte have. - Der er meget ide i at tænke det sammen i helheder. Der er forholdsvis mange på overførselsindkomst i området. Kan de eksempelvis bruge noget af deres rådighedstid på at gøre de rekreative områder bedre, så vil det også gavne dem selv og deres familie, siger hun. 20 HAB JUNI 2014 NR. 2

21 Bingoklubben på Skolebakken inviterer til spil og fælleshygge ARRANGEMENTERNE BLIVER AFHOLDT I FÆLLESHUSET PÅ HIORT LORENZENS VEJ 50A Spilledage vil være alle mandage i ulige uger. Dørene bliver åbnet klokken Spillet starter klokken Der vil under arrangementet være mulighed for at købe kaffe, the og sodavand til rimelige priser. Medlemskontingent 50 kroner pr. år. Sidste spilledag inden sommerferien er mandag den 2. juni. Første spilledag efter sommerferien er mandag den 11. august Venlig hilsen Bingoklubbens Bestyrelse Indkaldelse til bingoklubbens årlige generalforsamling Mandag den 11. august umiddelbart efter spillet ca. klokken DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning. Kasserens beretning. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen i flg. vedtægter. Eventuelt. a. Alle beboere fra Skolebakken (Afd. 13, 14, 15 og 17) har stemmeret og er valgbare. b. Valgperioden er 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges derudover 1 eller 2 suppleanter, som er på valg hvert år. c. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. d. Det bestemmes af bestyrelsen, hvornår suppleanter skal deltage i møderne, dog uden stemmeret. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide træder den suppleant, der har flest stemmer, ind i resten af bestyrelsesperioden. e. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. f. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til generalforsamlingen afleveres til formanden Christina Kloster Hiort Lorenzens Vej 53, 1.tv. Tlf HAB JUNI 2014 NR. 2 21

22 AFDELING 27 Afdeling 27 forvandles Det er noget af en rundsav, håndværkerne fra firma Egil Rasmussen i øjeblikket er i aktion i afdeling 27. Her skal nogle væggene fjernes, og det gøres bedst med en savklinge, der minder mere om et brønddæksel end et håndværktøj. Arbejdet skal ende med nogle nye og moderne lejligheder i foråret 2016, hvor det lyse og luftige præg vil være en markant ændring i forhold til det eksisterende. Fire blokke med i alt 129 lejemål skal forvandles til 105, og der skal bygges to etager ovenpå. 22 HAB JUNI 2014 NR. 2

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10

Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10 Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10 t 5 6 7 10 03 nr. apr. 2013 skræppebladet kolofon skræppebladet

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder DECEMBER 2013 #08 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG SIDE 4-11 BOLIGER TIL ALLE FRA SIDE

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne.

inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. 5. årgang Nr. 17. marts 2015 inside Hans Herluf Boisen, indehaver af Bordtennisexperterne. Side 6 Side 12 Side 16 Kære læser Du er allerede nået til side to, så mangler du kun 30 yderligere sider. Og sikke

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år December 2012 #02 Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI KLAR TIL INDFLYTNING! SIDE 4-10 PORTRÆT SIDE 12: Anna har boet i Gyvelparken i 40

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere