Kvartalsorientering 4. kvartal At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsorientering 4. kvartal 2012. At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE At fodre hunden med dens egen hale Kvartalsorientering 4. kvartal 2012 Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben Kunsten at vælge fra

2 Indholdsfortegnelse Leder 3 Jagten på et højere afkast 4 Asien står nu på egne ben 6 Globale Aktier 10 Globale Aktier SRI-AK 13 Europa 15 Danske Aktier 18 Østeuropa 21 Asien 24 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide 27

3 Leder Kære investor 2012 blev et positivt aktieår for investorerne og foreningens medlemmer. Verdens centralbanker medvirkede til at stabilisere og drive markederne med lempelige pengepolitikker særligt den europæiske centralbank, som i sensommeren gav lånegarantier til eurozonens regeringer og foretog store opkøb af statsobligationer. Det sikrede en normalisering af eurozonens finansielle markeder og har skabt et pusterum, så de udsatte lande kan påbegynde en reformproces. Dette gav medvind på aktiemarkederne i særligt tredje kvartal. Udviklingen i fjerde kvartal blev mere moderat med svagt positive afkast. Her var det især usikkerheden om USAs håndtering af tidligere planlagte udgifts- og skattestramninger, der skulle træde i kraft i I de sidste dage af 2012 lykkedes det dog de amerikanske politikere at lave en aftale, som mindsker disse stramninger og sikrer, at den amerikanske økonomi i hvert fald i første omgang ikke havner i en recession. I den forbindelse kan man ikke lade være med at tænke på det gamle citat: Americans can always be counted on to do the right thing, after they have exhausted all other possibilities blev også et positivt år for foreningens medlemmer, hvor fem af de seks afdelinger via særligt god aktieudvælgelse skabte højere afkast end de respektive benchmark. Specielt gode afkast blev skabt i afdeling Globale Aktier, afdeling Danske Aktier og afdeling Asien, som det fremgår af tabellen nedenfor. I temaartiklen denne gang sætter vi lys på investorernes adfærd i en verden, hvor centralbankerne holder obligationsrenterne tæt på 0 procent. Når den risikofrie rente, som jo er et økonomisk anker for afkastforventninger i almindelighed, er så lav, påvirker det naturligvis også afkastforventningerne på øvrige investeringer. Måske ikke overraskende, viser historiske undersøgelser, at investorerne er meget træge og langsomme til at justere forventningsniveauet. Dette betyder, at investorerne i dag med stor iver eksempelvis jagter mere risikable højrenteobligationer i håbet om højere afkast. Vi ser i denne sammenhæng aktier som en overset aktivklasse, og vi tror, at investorer i jagten på højere afkast i 2013 i større omfang vil lave et allokeringsskifte fra obligationer over mod aktier. Da vi samtidig forventer fortsat støtte til økonomien og aktiemarkederne fra verdens centralbanker, ser vi en positiv aktieudvikling for I en anden temaartikel sætter vi lys på de mange interessante investeringsmuligheder, vi ser i Asien, særligt inden for de mindre og mellemstore virksomheder. I dette univers af selskaber er der en række spændende, mere nicheprægede investeringsmuligheder, som kræver, at man som investor graver et spadestik dybere for at se dem. I denne artikel får du indblik i disse muligheder. Vores afdeling Asien skabte et resultat på 31,5 pct. i Dette er mere end 10 pct.-point højere end markedet. Det var disse mere nicheprægede investeringsmuligheder, som var baggrunden for det gode resultat. Investormøder i marts Årets investormøder er fastsat til den 6. marts i København og den 7. marts i Århus. Du får sædvanen tro mulighed for at stille spørgsmål til vores porteføljeforvaltere, høre om interessante investeringsidéer, afgørende globale investeringstrends og vores aktuelle investeringsstrategi. Herudover kan du i år glæde dig til at høre TV2s korrespondent Jesper Steinmetz førstehåndsfortælling om, hvorfor USA er i krise, om de politiske udfordringer, og USAs vej ud af krisen. Endelig afslutter vi aftenen med et musikalsk indslag med Danmarks førende soulsanger Marie Carmen Koppel. Vi forventer at sende invitationer til investormøderne i starten af februar, hvorefter du kan tilmelde dig på foreningens hjemmeside. Vi ser frem til, forhåbentlig, at mødes på et af disse to investormøder! Bo Knudsen Tim Kristiansen Resultat 4. kvartal 2012 samt år til dato Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 4. kvt. 4. kvt Globale Aktier 0,4% 0,5% 18,2% 14,8% Globale Aktier SRI-AK* 0,3% 0,5% 15,1% 14,8% Europa 1,6% 4,5% 11,5% 17,7% Danske Aktier 1,4% 0,6% 26,0% 23,8% Østeuropa -1,3% 2,2% 19,1% 19,0% Asien 5,9% 3,2% 31,5% 20,9% Carnegie WorldWide - Leder 3

4 Jagten på et højere afkast Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen At fodre hunden med dens egen hale Det er ikke optimalt at tære på formuen for at finansiere sit forbrug; det er ligesom at fodre sin hund med dens egen hale ikke en rar tanke. Det giver bedre mening at leve af de løbende indtægter fra formuen med mindre man f.eks. på grund alderdom er i en nedsparingsfase. Men hvordan kan man skabe tilstrækkeligt høje indtægter på investeringer i en verden, hvor renterne næsten er lig nul? Den amerikanske centralbank (FED) sænkede i december 2008 de korte renter til 0 pct., og siden da har investorerne været på en intens jagt efter højere afkast. FED bruger lige nu milliarder af nytrykte dollars om måneden til at købe stats- og realkreditobligationer for. I 2013 ventes den amerikanske centralbank at opkøbe for omkring USD 45 mia. statsobligationer om måneden oven i det månedlige opkøb af realkreditgæld på USD 40 mia. På den måde absorberer centralbanken netto omkring 90 procent af alle nye dollardenominerede fastforrentede aktiver, ifølge analyse fra JP- Morgan Chase & Co. På trods af de massive udstedelser af obligationer, vil dette sandsynligvis skabe mangel på fastforrentede aktiver. Centralbankens solide opkøb tjener det dobbelte formål at støtte det vigtige boligmarked og at skubbe investorerne længere ud på risikoskalaen med et fælles overordnet mål om at skabe en hurtigere nominel BNP-vækst og derved nedbringe gælden i forhold til det nominelle BNP. Investorerne er sjældent særligt hurtige og fleksible, når det kommer til at tilpasse sig lavere afkastforventninger. Så hvad er et hæderligt afkast? Desværre er der en anden, mørkere side af dette. Når renten på de økonomisk vigtige risikofrie aktiver - korte og lange amerikanske statsobligationer - er tæt på 0 pct., bliver det sværere og sværere at få et hæderligt kapitalafkast. Investorerne er sjældent særligt hurtige og fleksible, når det kommer til at tilpasse sig lavere afkastforventninger. Så hvad er et hæderligt afkast? Naturligvis afhænger det af den faktiske risiko, men det er ikke nødvendigvis fuldt ud accepteret af den marginale investor. Konsulent og global strateg Russell Napier har lavet et historisk tilbageblik og konkluderer, at det er meget svært for investorerne at acceptere afkast under 5 pct., målt i nominelle termer. Når de 2-årige rentesatser på statsobligationer i Danmark, Tyskland, Finland og Schweiz er negative, og 10-årige statsobligationer i Danmark er 1,5 pct., er det temmelig indlysende, at det er svært at få et risikofrit afkast på 5 pct. Obligationer er i høj kurs Så i øjeblikket er det konceptet obligationer verden vil have! Med den etiket på kan næsten alt sælges. Bolivia, som er ledet af Evo Morales, solgte i slutningen af oktober 2012 for første gang i mere end 90 år obligationer på de internationale markeder. Udstedelsen var på USD 500 mio. og blev overtegnet ni gange! Rentesatsen var 4,875 pct! Gældspapirer fra emerging market-landene betragtes i dag som en attraktiv aktivklasse, fordi den samlede gæld i forhold til BNP er på et rimeligt niveau. Selvom det er for tidligt at 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 råbe vagt i gevær, er det bekymrende, at udlandsgælden i forhold til BNP stiger på tværs af emerging markets, og i nogle lande peger pilen i den forkerte retning med hensyn til udvikling en i betalingsbalancen. en mere positiv holdning til investeringer i den finansielle sektor. Vi har måske en helt ideel situation, hvor to grupper har symbiotiske interesser. På den ene side har vi de ivrige investorer på jagt efter højere afkast, og på den anden side har vi de finansielle institutioner med et kraftigt behov for at nedbringe balancerne og frasælge lån og værdipapirer. Dette kan give den globale finansielle sektor en gylden mulighed for at formindske kapitalomkostningerne og på elegant vis nedbringe deres balancer. Begrebet obligation risikerer at blive udvandet i en verden, der elsker alt med denne etiket. Tag en øget risiko på aktiemarkederne Vi mener, at jagten på det højere afkast vil fortsætte, hvilket vil medføre, at investorernes risikoappetit vil stige i de kommende kvartaler. Dette kan udskyde det øjeblik, hvor du som investor rent faktisk er nødt til at acceptere, at du skal spise af din egen hale og dermed tære på formuen for at opretholde et givent forbrug, hvis du altså udelukkende ønsker at investere i aktiver med lav risiko. Denne udvikling vil understøtte en positiv proces på mere risikofyldte aktiver. Men vær forsigtig med, hvad du køber. Begrebet obligation risikerer at blive udvandet i en verden, der elsker alt med denne etiket. Vi synes, det giver god mening at tage en øget risiko på aktiemarkederne. En velsammensat portefølje af aktier vil risikojusteret give højere afkast end obligationer. Vi synes, det giver god mening at tage en øget risiko på aktiemarkederne i stedet. En velsammensat portefølje af aktier vil risikojusteret give højere afkast end obligationer, og vi mener, at investorernes frasalg af aktier og aktiebaserede investeringsfonde vil vende i 2013, og investorerne i stedet vil begynde at nettokøbe aktier. Vi tror, der er en gruppe af naturlige ledere i denne omstruktureringsproces, og vi mener, at disse finansselskaber vil komme stærkere ud i løbet af de kommende tre til fem år. Dette vil ske selv om den samlede rentabilitet af den globale finansielle sektor ikke vil ekspandere nævneværdigt i de kommende år. Ledende finansselskaber er derfor et begyndende investeringstema. Finansielle institutioner verden over, og særligt i den vestlige verden, har brug for at fokusere på kerneaktiviteterne, hvor de kan gøre en forskel og skabe en høj forrentning af kapitalen. Vi tror, der er en gruppe af naturlige ledere i denne omstruktureringsproces, og vi mener, at disse finansselskaber vil komme stærkere ud i løbet af de kommende tre til fem år. Dette vil ske, selvom den samlede rentabilitet af den globale finansielle sektor ikke vil ekspandere nævneværdigt i de kommende år. Med en forbedring af forholdet mellem kapitalafkast og kapitalomkostninger virker det urimeligt - og som en interessant investeringsmulighed - at førende virksomheder i sektoren handles med en rabat i forhold til likvidationsværdien. Det kunne være en af flere interessante investeringsmuligheder i Et år hvor investorer tvinges ud på risikokurven for at undgå at spise egen hale. Den store risiko for et sammenbrud af euroen blev væsentligt reduceret, da ECB i sensommeren meddelte, at de var klar til at lade seddelpressen køre for at støtte de svagere lande i eurosamarbejdet. Med den indsats har vi nu Carnegie WorldWide - Tema 5

6 Asien står nu på egne ben Af porteføljeforvalter Mogens Akselsen Asien - en skov med nye skud Man kommer let til at tro, at der er økonomisk uvejr i alle verdenshjørner, når man er omgivet af et sortsynet nyhedsdække, der forhindrer normal sigtbarhed. Investorer - især i Europa og USA - bliver løbende præsenteret for negative nyheder fra alle dele af verden inklusive Asien. Men faren for, at man ikke kan se skoven for bare træer er naturlig; en skov, hvor der hele tiden sås nye, mindre skud, fordi Hvis man ved indgangen til 2012 udelukkende havde lyttet til de dystre makroøkonomiske vejrudsigter, der lød på sort skydække for den globale økonomi herunder for Asien, havde de fleste nok afholdt sig fra at investere i regionen, og dermed forbigået et positivt afkast på 31,5 pct. skovfaunaen er et dynamisk system, der er under konstant forandring. På samme vis er Asien en skov, hvor der hele tiden kommer nye skud i form af investeringsmuligheder nedefra. Skud, som ikke umiddelbart lader sig påvirke af de globale trends, fordi de netop udvikles i deres egne miljøer. Hvis man ved indgangen til 2012 udelukkende havde lyttet til de dystre makroøkonomiske vejrudsigter, der lød på sort skydække for den globale økonomi herunder for Asien, havde de fleste nok afholdt sig fra at investere i regionen, og dermed forbigået et positivt afkast på 31,5 pct. Et afkast, der netop er drevet af de mindre skud i skoven i form af udvalgte investeringstemaer. umuligt, hvis man ikke bevægede sig ind i skoven og betragtede faunaens frugtbarhed. Men faktum er, at der er en fundamentalt høj efterspørgsel efter privatboliger i Kina som følge af et kulturelt ønske. Et ønske og et drive, der er så rodfæstet, at det ikke har nogen tæt samhørighed med den globale økonomi og som mere eller mindre vil bestå uanset udviklingen i denne. Generelt mangler Kina på nuværende tidspunkt omkring 40 millioner privatboliger for at imødekomme middelklassens behov for moderne boligvilkår. Et tal, der til stadighed understøttes af en fortsat voksende middelklasse. Som et andet eksempel kan man fremhæve salgstallene for et af Kinas største ejendomsudviklingsselskaber, China Overseas Land. Selskabet solgte allerede inden årets afslutning for mere end Rmb 100 mia. (USD 16 mia.), hvilket var væsentligt over, hvad både selskabet og markedet forventede ved indgangen til At muligheden for at købe privatbolig er til stede, skyldes dels en høj grad af selvfinansiering, og dels tætte familiebånd, hvor ældre generationer støtter de yngre. Med andre ord ville man ikke være opmærksom på denne investeringsmulighed, hvis man udelukkende lyttede til de globale makroøkonomiske udsigter. Stor vækst i salget af smartphones Et andet meget aktuelt investeringstema, som har virket rigtig godt de sidste 12 måneder, er udbredelsen af bil ligere smartphones især i Asien. Det er et område, som har blomstret betydeligt trods den globale krise og lavere vækst At salget af billigere smartphones kan vokse med den hast, man oplever nu, er tæt forbundet med et asiatisk karaktertræk, som er forkærlighed for elektronik. Høj efterspørgsel efter privatboliger Mere specifikt er forvirringen omkring afmatningen i den kinesiske økonomi og det generelle afkast på det kinesiske marked et godt eksempel. Trods de dystre forudsigelser ved indgangen til 2012, som spåede, at Kinas vækst ville falde fra ca. 8 pct. til ca. 6 pct., så har de fleste ejendomsaktier i Kina faktisk skabt særdeles pæne afkast fra 80 pct. til langt over 100 pct. i Noget, der ville opfattes næsten som i emerging markets. Men igen skal man helt ind i skoven og opdage de nye friske skud i skovbunden, hvor vækstbetingelserne er ideelle og sommetider understøttes af de højere træer. Noget man ikke umiddelbart kan identificere ved at stå uden for skoven. At salget af billigere smartphones kan vokse med den hast, man oplever nu, er tæt forbundet med et asiatisk karaktertræk, som er forkærlighed for elektronik. 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 Hvem i Europa eller USA ville i 2009 have troet, at lokale producenter i Kina i 2013 skulle være i stand til at producere ca. 350 millioner smartphones og sælge dem hovedsagligt i Kina eller resten af emerging markets, og hvor næsten alle komponenterne enten kommer fra Korea, Taiwan eller Kina? I den sammenhæng er det relevant at nævne iphone, fordi den bliver produceret og samlet i Asien. Det vil sige, at for at kunne spotte en ny trend som denne, skal man være bekendt med den asiatiske kærlighed for elektronik samt med hvert led i kæden af lokale leverandører til smartphoneindustrien. Demografi og diversifikation Metaforen med skoven og de nye skud er mere generel end de to foregående eksempler med ejendomshandel i Kina Der er en række strukturelle faktorer som en positiv befolkningssammensætning, høj arbejdsmoral, høj opsparingsmoral, ingen offentlig forsørgerkultur, den indre higen efter en bedre levestandard osv. Alt dette underbygger den langsigtede vækst i regionen. og smartphone-investeringstemaet. Der opstår konstant nye interessante investeringsmuligheder i regionen, nogle som til tider kan være meget nichefokuserede. Det modsvarende afkast kan til gengæld være særdeles højt. Eftersom investeringsmulighederne til tider er små og tidlige, kan de være svære at identificere. Men det er interessant, at disse investeringstemaer store som små fremkommer, uanset Carnegie WorldWide - Tema 7

8 hvordan resten af verden udvikler sig. Grunde til dette er en række strukturelle faktorer som en positiv befolkningssammensætning, høj arbejdsmoral, høj opsparingsmoral, ingen offentlig forsørgerkultur, den indre higen efter en bedre levestandard osv. Alt dette underbygger den langsigtede vækst i regionen. For eksempel har demografien i Asien i de fleste folkerige lande, hvor mere end halvdelen af befolkningen er under 30 år, intet at gøre med de globale tendenser. Strømmen af unge mennesker i den købedygtige alder mellem 25 og 30 år vil fortsætte en lang årrække endnu. Med andre ord, kommer der nye og flere forbrugere til hver eneste dag. Forbrugere, der ikke forventer, at staten forsørger dem og dermed er uafhængige af statens indtægter, men som arbejder flittigt for at forbedre deres levestandard og opfylde deres livsdrømme. Deres sult efter et rigere liv bliver heller ikke mindre af, at de fleste kommer fra et beskedent udgangspunkt. De lande, som bedst falder ind under denne kategori, er lande som Indien, Thailand, Malaysia, Indonesien og Filippinerne. Hertil kan føjes nye markeder som Vietnam, Myanmar, Laos, Sri Lanka, Bangladesh. De særdeles gunstige befolkningssammensætninger, stor appetit på fremgang i levevilkår og nye strukturreformer betyder, at forbrugsmønstret gennemgår en kolossal omvæltning i disse lande. Dette giver en række nye muligheder inden for moderne detailhandel. Igen en udvikling som kun er meget lidt afhængig af den øvrige verden. En anden intern faktor for regionen er diversifikationen. Det være sig politisk, kulturelt, økonomisk, socialt eller stadiet i udviklingscyklussen. Da regionen er så forskelligt sammensat i næsten alle dimensioner og til en vis grad er uafhængig indbyrdes, er chancen for, at der på et givet tidspunkt koncentreres positiv dynamik et eller andet sted i Asien stor. Et eksempel er de politiske tiltag i Kina gennem finanskrisen i 2008/2009, hvor den kinesiske regning som et led i en større finanspolitisk pakke indførte tilskud til køb og bytte af elektronik. Et initiativ, der fik indtjeningen og dermed aktierne i en række selskaber inden for området til at eksplodere. Det betød blandt andet, at indtjeningen hos den kinesiske tv-producent, Skyworth Digital Holdings, steg ikke mindre end ti gange inden for otte måneder. Lignende situationer er gennem tiden set i andre lande som Indien, Indonesien m.fl. Konklusionen er, at forskellighederne er fremmende for nye investeringstemaer, der er uafhængige af den globale situation. Optimistiske investeringsudsigter Hvis man kæder tilstedeværelsen af en konstant strøm af små eller større investeringstemaer, der er uafhængige af det globale billede, sammen med den nuværende værdiansættelse af regionen, tegner der sig i realiteten ret optimistiske investeringsudsigter. Selvom Asien ikke handles på et bundniveau i forhold til den globale finanskrise, befinder vi os stadig et stykke under et langsigtet gennemsnit på grund af den globale usikkerhed og lokale investorers generelle frygt. Dette niveau virker ikke rimeligt i forhold til de beskrevne muligheder. Til gengæld giver det muligheder for den langsigtede investor. Aktiekurserne i regionen vil til tider være svingende og under indflydelse af global støj, Hvis man kæder tilstedeværelsen af en konstant strøm af små eller større investeringstemaer, der er uafhængige af det globale billede, sammen med den nuværende værdiansættelse af regionen, tegner der sig i realiteten ret optimistiske investeringsudsigter. men med en lidt længere horisont og eksponering mod de såkaldte uafhængige investeringstemaer eller vækstområder burde man kunne opnå et konkurrencedygtigt afkast på mellemlangt sigt. En god investeringsstrategi i Asien skal være i stand til at bevæge sig både inden for og uden for skovens grænser. Som investor skal man evne at rode i og analysere skovbunden, men også kunne vurdere de mere modne træer. For hvis man konstant står uden for, ser man hverken skoven eller skovbunden for bare træer. Det er dog nødvendigt at kunne forstå de eksterne forhold, altså hvorvidt en sort sky vil få indflydelse på skovens store træer. Denne strategi har været nøglen til et særdeles godt investeringsafkast i 2012 på afdeling Asien. Afkastet blev på 31,5 pct., hvilket er 10,6 pct.-point bedre end det generelle afkast i Asien. 8 Carnegie WorldWide - Tema

9 Nøglen ligger i, at vi netop igennem de sidste to år i stigende grad har fulgt sådan en stil og dermed bevæget os ind i skoven og fundet nye vækstområder, hvor følsomheden over for globale trends vurderes minimale. Vi fastholder denne strategi, i hvert fald så længe der er fortsatte sorte skyer over verdensøkonomien. Investeringsafkast i 2012 Indeks Dec 11 Feb 12 Apr 12 Jun 12 Aug 12 Okt 12 Dec 12 CWW/Asien MSCI AC World MSCI Asia ex Japan Kilde: MSCI, Bloomberg Udviklingen for regionen i 2013 Hvordan makroøkonomien i Asien vil arte sig i 2013 er selvsagt behæftet med en del usikkerhed, da man nu skal anskue skoven gennem krystalkuglen. Vi har rimelig tiltro til, at regionen vil opleve en stabil, høj vækst i omegnen af 5 pct., da den vigtigste drivkraft for regionen er den asiatiske forbruger. En forbruger, hvis voksende købekraft og evne, som nævnt, ikke direkte er forbundet med den øvrige verden. Ligeledes ser vi det nuværende lederskifte i Kina som en positiv katalysator for yderligere markedsorienterede reformer og moderniseringer, eftersom de to nye topfi gurer, Xi Jinping og Li Keqiang, har en samfundsfaglig baggrund med dybere forståelse af liberale økonomiske sammenhænge. Fokus fremad vil stadig være en udbygning af Kina i form af klassisk infrastruktur især i den vestlige del men i stigende grad også mere bløde områder som sundhedsvæsen, uddannelse, miljø, vandforsyning/afl edning osv. Med andre ord vil de faste anlægsinvesteringer stadig være en vigtig, om end mindre del af Kinas vækst. Derudover er Xi Jinping meget optaget af at bekæmpe korruption, som han anser som den største trussel mod stabiliteten i landet og partiet. På det område har han allerede gennemført en række dekreter målrettet mod landets politikere og partimedlemmer. Alt sammen noget, som styrker tilliden til Kinas evne til at vokse på en fornuftig måde. I Indien ser vi nu en lignende reformproces, hvor processen ellers har stået i et dødvande de seneste par år på grund af korruptionsskandaler, skæv parlamentarisk sammensætning og bureaukrati samt en passiv fi nansminister. Noget der i den grad er ændret på gennem de seneste fi re måneder i forbindelse med tiltrædelsen af den nye fi nansminister. Vi har set en række lovende reformer, der markant forøger sandsynligheden for, at Indien kan påbegynde en ny investeringsopgang. Hvorvidt det materialiserer sig, er stadig for tidligt at vurdere, men oddsene er steget mærkbart. Indien står over for et valg senest i foråret 2014, hvorfor den siddende koalition har travlt med at retfærdiggøre deres nuværende magtposition. Hvis den nuværende kurs opretholdes, er der grund til en vis optimisme. Med mindre der er usynlige skår i krystalkuglen, ser vi med optimisme på makroøkonomien i Asien i 2013, så vores eksisterende investeringstemaer i skoven får en ekstra følgesvend. Her tænkes specielt på vores overvægt i kinesiske ejendomsaktier, som vi har haft siden sommeren 2011, samt vores høje eksponering mod den voksende efterspørgsel efter billige smartphones i emerging markets primært drevet af Kina. Temaer der også vil være aktuelle i Desuden fastholder vi vores store vægt mod Kina med en tilbøjelighed til at øge, når/hvis mulighederne opstår. Carnegie WorldWide - Tema 9

10 Globale Aktier Overblik 2012 var året, hvor verdens centralbanker, var stærkt medvirkende til at stabilisere og drive markederne med en lempelig pengepolitik. Den europæiske centralbanks signaler og tiltag, senest i form af en lånegaranti til eurozonens regeringer, har sikret en normalisering af zonens fi nansielle markeder og købt tid til de enkelte lande til at udføre reformer. Trods vedvarende usikkerhedsfaktorer på globalt plan var aktiemarkederne robuste i fjerde kvartal samt i hele De globale aktiemarkeder, målt ved MSCI s globale indeks, steg 0,5 pct. i fjerde kvartal og 14,8 pct. i Afdeling Globale Aktier steg 0,4 pct. i fjerde kvartal og 18,2 pct. i Afdelingen klarede sig dermed 3,4 pct.-point bedre end benchmark i 2012 og samtidigt også godt i forhold til andre udbydere af globale aktieprodukter. Intet tema var specielt dominerende i 2012, og de mest positive selskabsbidrag i året kom fra Samsung, Inditex og Visa. Vi går ind i 2013 med en portefølje af kvalitetsselskaber understøttet af en række trends, som også er velpositioneret i forhold til et økonomisk opsving, særligt i USA. Global industriel produktion Indeks (Indekseret fra lavpunktet) Antal måneder fra lavpunktet Maj 1975 Nov 1982 Dec 1992 Nov 2001 Feb 2009 Kilde: Credit Suisse Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament består af stabile vækstselskaber. I det aktuelle marked suppleres dette fundament af selskaber, som bl.a. drager nytte af en forventet forbedring i det amerikanske husmarked, er ledende inden for teknologiområdet, eller står stærkest og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor. Af afgørende betydning for de selskaber, vi udvælger, er positive fremtidsudsigter, en stærk finansiel situation og ledelse, samt en solid forretningsmodel, der understøttes af en eller flere strukturelle vækstfaktorer, der dermed giver selskaberne mulighed for at skabe en solid indtjeningsvækst selv i et lavvækstmiljø. Kortsigtede udsving i markedet og økonomien kan ikke undgås eller forudses. I vores aktieudvælgelsesproces er det langsigtede perspektiv af højeste prioritet, og vi ser positivt på og søger selskaber, hvor de fundamentale langsigtede faktorer, der driver værditilvæksten, er intakte. Temaoversigt pr Demografi 2,5 % Infrastruktur Øvrige Category Killer Energi 3,3 4,5 4,9 5,2 Boligmarkedet i USA Finansiel genopretning Emerging Markets Connected Lives 8,1 10,3 10,8 12,3 Stabil vækst 38,1 Omlægninger Der var en række ændringer i porteføljen i fjerde kvartal. Kvartalet var præget af en øget eksponering mod kvalitetsselskaber i den finansielle sektor, som f.eks. Goldman Sachs og UBS. Derudover købte vi Limited Brands. Goldman Sachs er verdens førende investeringsbank med en stærk position inden for finansverdenen. Trods vedhængende juridiske usikkerheder blev et af de store risikoelementer for Goldman Sachs fjernet i sommer, da det amerikanske justitsministerium frikendte Goldman Sachs for virksomhedens påståede rolle 10 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

11 Globale Aktier Forventninger til Globale Aktier Frygt for de værste økonomiske udfald har været en afgørende faktor for den store interesse i sikre fi nansielle aktiver, der med stor sandsynlighed garanterer negative realafkast. En række usikkerhedsfaktorer blev håndteret i det forgangne år. Spørgsmålet er nu: vil den marginale investor og erhvervsleder fremadrettet føle sig mere eller mindre usikker? Vi vurderer, at det er sidstnævnte, hvilket er positivt for økonomien og aktiemarkederne. Bl.a. vil virksomheder være mere tilbøjelige til at øge deres investeringer og hyre medarbejdere, samtidig med at investorer i stigende grad vil bevæge sig væk fra de sikre, fi nansielle aktiver og længere ud af risikokurven vil blive påvirket af politiske nyheder og tiltag fra verdens centralbanker. Trods fortsatte, men aftagende økonomiske og politiske usikkerheder er udsigterne for global økonomisk vækst overordnet set positive. Grafen på foregående side viser udviklingen i den globale industrielle produktion et foretrukket pejlemærke for den økonomiske cyklus fra lavpunkter i diverse økonomiske cykler. Trods beskrivelser af den nuværende situation som The New Normal, er der tegn på, at det nuværende økonomiske opsving ligner tidligere opsving og det er positivt. Vi kan forvente fortsat støtte til økonomien og aktiemarkederne fra verdens centralbanker i form af lempelig pengepolitik og støtteopkøb. Vi forventer derfor en positiv udvikling på aktiemarkederne. i finanskrisen. I det hele taget er risikoprofilen for Goldman Sachs lavere på nuværende tidspunkt. Dertil har Goldman Sachs adgang til kapital på gunstige vilkår fra den amerikanske centralbank. Fremadrettet står Goldman Sachs til at tage markedsandele fra konkurrenter, der er svækket i det udfordrende miljø. Vi ser positivt på virksomhedens aktietilbagekøbsprogram som er en sjældenhed blandt finansvirksomheder i det nuværende miljø og vi vurderer, at Goldman Sachs er attraktivt prisfastsat i forhold til det langsigtede vækstpotentiale. Købet af Goldman Sachs og en forøgelse af positionen i BG Group blev finansieret igennem en reduktion af Apple og et frasalg af Suncor Energy. Vi er skeptiske over for Suncors indtjeningsvækst, der er svingende og som i høj grad kommer fra den mere råvarefokuserede raffinaderidel af forretningen. Vi besluttede os også for at købe Limited Brands til porteføljen og sælge Tencent. Limited Brands sælger lingeri og accessories under mærket Victoria s Secret, og produkter i butikskæden Bath & Body Works. Begge har dominerende markedsandele i USA inden for deres respektive områder. Vi er særligt positive over for Limited Brands succesfulde internetstrategi, som er en vigtig parameter for detailbutikker omkring 30 pct. af salget af Victoria s Secret sælges via nettet i USA. Derudover sikrer Limited Brands solide lagerstyring og korte produktionstid en evne til hurtigt at reagere på produkter, der ikke sælger tilstrækkeligt, og kan dermed forhindre markante prisnedslag. Vi ser et revurderingspotentiale i aktien, som kan udfolde sig i takt med, at selskabet lykkes med sin internationale ekspansion med fokus på Storbritannien, Mellemøsten og Østeuropa. Der er ligeledes fortsat gode muligheder for vækst i USA. Trods vores tro på smartphones og temaet Connected Lives, er vi generelt lidt usikre på, hvordan internetselskaber håndterer overgangen fra stationære computere til mobiltelefoner, herunder hvordan de fastholder og øger indtjeningen. Derfor har vi reduceret vores IT-eksponering ved et salg af Tencent og en reduktion af vores investering i Google. Vores IT-eksponering blev yderligere reduceret i kvartalet med et frasalg af den sidste position i Apple en af vores bedst præsterende aktier i nyere tid. Apple er den største virksomhed i verden målt på markedsværdi og er meget afhængig af at kunne innovere og sikre en kontinuerlig introduktion af nye produkter. Vi er usikre på, om Apple kan lancere et nyt produkt, der er lige så revolutionerende og lønsomt, som den velkendte iphone. Provenuet fra Apple finansierede vores køb af UBS, som er en af de bedst kapitaliserede europæiske banker. De har en klar og aggressiv plan for at mindske eksponeringen mod investeringsbankområdet, hvor det er sværere at tjene penge, og øge eksponeringen mod privatbankmarkedet, hvor lønsomheden er højere, og UBS har en stærk konkurrencemæssig position. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2012 Tema: Det modstræbende bull marked Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Det modstræbende bull marked 4 Globale

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere