Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010"

Transkript

1 Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010 Analysen er udarbejdet for: Den 5. august 2010

2 Indhold 1 - Indledning Metode og respondenter Analysens resultater... 3 Resultatet af juli 2010 analysen Analysens spørgsmål... 6 Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra?... 6 Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til?... 6 Spørgsmål 3: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den nye køreplan pr. 1. juni er blevet mere præcist i forhold til tidligere?... 7 Spørgsmål 4: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen?... 8 Spørgsmål 5: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen?...10 Spørgsmål 6: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform?...14 Spørgsmål 7: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer?...15 Spørgsmål 9: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang?...16 Spørgsmål 10: Hvor tit oplever du, at der efter din mening er en forkert temperatur i toget? Respondenternes kommentarer...18 Analysen er udarbejdet af: Per Østergaard Jacobsen Christian Daugaard PDF fil af analysen kan bestilles via web: Evt. spørgsmål vedr. analysen kan rettes til Per Østergaard Jacobsen: Tlf.: I forbindelse med afrundinger i data kan der forekomme variationer i summen af svar, således at sum kan variere fra 99 % til 101 %. 2

3 1 - Indledning Pendleranalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Analysen er gennemført i juli måned 2010 som et webbaseret survey. Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Pendlerklubbens talsmand, Michael Randropp. 2 - Metode og respondenter Et udvalg af pendlerklubbens medlemmer har modtaget en og har udfyldt webbaseret spørgerammer via link. Spørgeskemaet er udsendt til 786 personer og heraf har 561 åbnet spørgeskemaet, svarende til 71,4 % der har besvaret spørgerammen helt eller delvist. Der er 492 personer der har besvaret alle spørgsmål, svarende til 62,6 %. Det er en meget flot responsprocent, ikke mindst under hensyntagen til at analysen er gennemført i juli måned hvor mange har haft ferie. I slutningen af spørgerammen har respondenterne haft mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Det er 321 af respondenterne der har benyttet denne mulighed, det svarer til hele 65 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser. Det vidner om arrangement og interesse, når en så stor andel af respondenterne bruger tid på at skrive deres egne kommentarer. Disse kommentarer er medtaget bagerst i analysen. Det skal bemærkes, at kommentarerne er taget direkte og uredigeret fra analysen, og der kan således forekomme stave- og slåfejl i dette materiale. 3 - Analysens resultater Introduktion: Analysen har taget udgangspunkt i pendlernes/brugernes oplevelser af Kystbanen som produkt/service. Analysen i juli 2010 er gennemført som opfølgning på den analyse der blev foretaget i forbindelse med 1 års dagen for DSBFirst overtagelse af driften på Kystbanen i januar Denne analyse havde fokus på 1) Tilfredshed med køreplanen 2) Oplevelse af rettidighed 3) Oplevelse af informationer 4) Oplevelse af service/standard i toget Analysen kan downloades på eller på 3

4 Hovedkonklusioner fra januar 2010 Generelt var der en gennemgående dumpekarakter til DSBFirst s performance og meget stor utilfredshed. 85 % af pendlerne oplevede at rettidigheden var blevet værre i forhold til tidligere Pendlerne/brugerne havde som helhed ikke oplevet det lovede kvalitetsløft i forbindelse med skiftet fra DSB til DSBFirst. På de fleste områder opleves der faktisk i stedet en stigende utilfredshed med produktet/servicen, og i bedste fald en uforandret oplevelse med produktet/ servicen i forhold til perioden hvor DSB forestod driften af Kystbanen. Således var der altså 85 % der ikke har oplevet en større kunde orientering i forhold til tidligere. Blandt respondenterne er det således knap 60 %, der oplever at DSBFirst som lidt mindre/ meget mindre kundeorienterede i forhold til DSB, og 25 % siger at de oplever det som uændret. Analysen viste, at hele 60 % af pendlerne/brugerne faktisk vælger andre transportformer som et alternativ/ supplement til Kystbanen. Blandt de respondenter, der vælger alternative transportformer, er det 50 % der mindst 3 gange ud af 10 gange vælger alternative transportformer. Det primære valg er transport i egen bil. Analysen afslørede desuden, at pendlerne/brugerne ikke var bekendt med de gældende regler om kompensation i forbindelse med forsinkelser, idet kun 17 % af respondenterne kendte de korrekte regler 1) Tilfredshed med køreplanen -> Forbedrings potentialer der kan give flere kunder? Der var 55,2 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller næsten tilfredse med den daværende køreplan. Andre 43,6 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen. 2) Oplevelse af rettidighed -> Markante problemer der gør ondt værre! Således var der 85,1 % der oplevede, at trafikken gennem det seneste år har kørt lidt værre eller meget værre. Heraf var der 67,5 % der direkte oplevede, at det er blevet meget værre. Knap 10 % oplevede rettidigheden som uændret. Dette var og er forsat en markant udfordring. Ikke alene giver dette forhold et mindre antal passagerer, men det giver også utilfredse og endda meget utilfredse kunder. 3) Oplevelse af informationer -> Stadig udfordringer Et af de områder som DSBFirst lovede at forbedre var informationerne til de rejsende. Dette er ikke lykkedes, da 54,6 % oplever at informationerne inden rejsen er forringet eller meget forringet. Knap 30 % oplever at informationerne inden rejsen er uændret. Kun knap 14 % har oplevet forbedringer på dette område. Tilsvarende oplevede 37,5 % af respondenterne forringelser af informationerne under rejsen. Knap 35 % oplever disse som værende uændrede. Knap 26 % oplever informationerne under rejsen værende forbedret. 4

5 Efter rejsen oplever knap 41 % at respondenterne informationerne som værende uændrede. Knap 27 % oplever informationerne som værende forringet. Næsten hver tredje respondent har her anført ved ikke som svar. 4) Oplevelse af service /standard i toget -> Status quo med pil ned ad! Overordnet set oplevede respondenterne at servicen/standarden var uændret. Lidt over halvdelen sagde, at det er det samme som før. Knap 12 % oplevede forbedringer i større eller mindre grad, imens knap 22 % oplevede en forværring i mindre eller større grad. Var dette en eksamen var DSBFirst & Banedanmark dumpet med absolut bundkarakter. Resultatet af juli 2010 analysen Sommeren er jo eksamenstid for mange. Efter vi havde gennemført den første analyse i januar 2010 og med al den medieomtale og diverse forskellige politiske handlinger mente vi, at det var en god ide at se hvordan pendleren oplevede Kystbanen. Er der sket forbedringer med den nye sommerkøreplan. Men lad os sige det med det samme DSBFirst dumper stadig og der synes et godt stykke vej til bare at bestå! Pendlerne oplever ikke de store forbedringer. Hovedparten 41 % siger det er det samme som før, om end nogle er tilfredse med nye reducerede sommerkørerplan, nemlig 31 %, imens andre 25 % bestemt ikke er det. Dette er meget drevet hvilken station der afrejses fra. Således er for eks. 94 % af respondenterne fra Rungsted Kyst der ikke oplever den nye sommerkøreplan som en forbedring. Som i den første analyse, viser denne analyse også, at der er et potentiale i et antal større rejsende for så vidt at køreplan, rettidighed, information og service bliver forbedret (oplevet som forbedret). Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Derfor er en oplevelse af at vente og /eller være forsinket en stærk parameter, der direkte påvirker kundetilfredsheden og oplevelse af produktet/servicen. I et moderne samfund som er det helt ved siden af, at en tog linje ikke kan være bedre. Dette kommer til udtryk i de mange kommentarer der er i såvel den første analyse som i denne nye analyse. Og her det vigtigt at nævne, at det ikke nytter at gemme sig bag en masse statistiker, der siger at rettidigheden er nogenlunde! For det ved alle der rejser med toget at det ikke passer. Det er kundens oplevelse på perronen der tæller. Det er en af de afgørende faktorer for, om han eller hun vælger toget 10 ud af 10 gange, et mindre antal gange eller slet ikke. Men indtil videre dumper Kystbanen altså stadig. 5

6 4 - Analysens spørgsmål Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra? Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til? 6

7 Spørgsmål 3: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den nye køreplan pr. 1. juni er blevet mere præcist i forhold til tidligere? Juli 2010: Udgangspunktet var ikke særligt positivt Her er svarerne fra januar analysen, hvor der blev sammenlignet med 2009: Januar 2010: Ved ikke 2% Nej - meget værre 67% Nej - lidt værre 18% Det samme 10% Ja - lidt Ja - meget 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 7

8 Her et overblik over hvordan sammenhængen er med oplevelsen af om rettidigheden er blevet forbedret ved sommerkørerplanen og afrejse stationen. Ja Ja - lidt Det samme Nej - lidt værre Nej - meget værre Ved ikke Helsingør 1,3% 23,1% 44,9% 14,1% 14,1% 2,6% Snekkersten 30,6% 45,2% 14,5% 8,1% 1,6% Espergærde 1,4% 33,3% 44,9% 13,0% 5,8% 1,4% Humlebæk 1,6% 34,9% 44,4% 7,9% 9,5% 1,6% Nivå 10,7% 32,0% 44,0% 8,0% 5,3% Kokkedal 3,8% 30,2% 30,2% 13,2% 18,9% 3,8% Rungsted Kyst 9,1% 42,4% 21,2% 27,3% Vedbæk 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% Skodsborg 50,0% 33,3% 16,7% Klampenborg Hellerup 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% Østerport 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% Nørreport 100,0% København H 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% Ørestad Tårnby 33,3% 66,7% Kastrup Malmø Syd 18,2% 36,4% 18,2% 9,1% 18,2% Malmø 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% Spørgsmål 4: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? Juli 2010: 8

9 Januar 2010: Her et overblik over hvordan sammenhængen er med tilfredsheden med sommerkørerplanen og afrejse stationen. Ja Delvist ja Delvist nej Nej Ved ikke Helsingør 33,3% 43,6% 12,8% 6,4% 3,8% Snekkersten 14,5% 24,2% 29,0% 30,6% 1,6% Espergærde 46,4% 43,5% 4,3% 4,3% 1,4% Humlebæk 41,3% 47,6% 6,3% 1,6% 3,2% Nivå 25,3% 38,7% 20,0% 14,7% 1,3% Kokkedal 37,7% 39,6% 15,1% 5,7% 1,9% Rungsted Kyst 3,0% 33,3% 60,6% 3,0% Vedbæk 28,6% 71,4% Skodsborg 33,3% 50,0% 16,7% Klampenborg Hellerup 40,0% 60,0% Østerport 20,0% 60,0% 20,0% Nørreport 100,0% København H 37,5% 37,5% 25,0% Ørestad Tårnby 66,7% 33,3% Kastrup Malmø Syd 18,2% 36,4% 18,2% 18,2% 9,1% Malmø 9,1% 27,3% 18,2% 18,2% 27,3% 9

10 Spørgsmål 5: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen? 9% På grund af ændrede tidspunkter 51% 40% Antal afgange er reduceret på den strækning her kører på Andre svar Her kommentarerne fra de 51 % der har besvaret med andet. De er gengivet i uredigeret form. På grund af ændrede tidspunkter Antal afgange er reduceret på den strækning her kører på 1.Fortsat elendig betjening af Nivå Station. 2. Stadig risiko for overfyldte tog og ståpladser, senest 28. juni andkomst ind på hovedbane, da jeg møder kl 1 om natten. Antal afgange i forhold til den oprindelige køreplan. Der er stadig kun 3 tog i myldretiden til/fra Nivå + det ene en gang i timen tog som ikke passer med nogen bus Antalllet af afgange vil blive reduceret på Kokkedal - når jeg af og til tager fra Rungsted - stor forringelse - forsinkelser generelt lige store - informationsniveau lige dårligt - og ikke mindst - for korte togstammer generelt At der fortsat er så få afgange fra Snekkersten - tilmed er ekstraafgangene suspenderet i sommermånederne Ønsker tog fra helsingør til Roskilde m.v. Da jeg bruger Nivå station har jeg ikke været berørt af den nye køreplan, den er ikke ændret for mig. Dårlige forbindelser videre med pågatåg mod lund - kun få minutter at skifte på Malmø c, og hvis ø-toget er forsinket få minutter, bliver jeg dermed en halv time forsinket, når jeg skal hjem til hjærup. Den er uændret dårlig - med manglende togvogne, tog der kører forbi og aflyste tog Den fungerer ikke. Der er for få afgange til/fra Nivå, særligt ved aflysninger. 10

11 Den har kørt meget dårligt på det sidste, og ofte med forsinkelser! Der kører desuden kun tog, til og fra Snekkersten hvert 20. minut, og der er oftere og oftere fyldt og ingen siddepladser allerede i snekkersten. Der mangler myldretidstog, så der er mulighed for mere siddeplads. Og mere variation end tidspunkter. Når et tog er aflyst er der kun tog hvert 40. minut, det er ikke nok! Den nye køreplan har ikke ændret på forsinkelserne.f.eks.i morges (d.28/6) toget 7.09 fra Niva aflyst.7.15 kørte der et halvtomt tog forbi uden stop Nivå. I eftermiddag tog det 1 time og 25 minutter at komme til Nivå. Fleksibilitet eksisterer ikke hos DSB FIRST og jeg kunne nævne MANGE FLERE EKSEMPLER men forbedringerne er der i hvert fald IKKE!!! Den passer fint, hvis det hele virker, men så snart der er noget galt bliver de tog der stopper i Skodsborg ofte tilbagholdt eller aflyst - derfor er planen ikke god Der er ikke en fast køreplan. De kører stadig efter deres egen køreplan. Der er ikke så mange tog at vælge imellem, når man skal af/på på Snekkersten. Der annonceres ikke på altid forhånd, hvis toget standser ekstraordinært på ens station. Så vælger man måske at vente på stationen. Der er ikke vogne nok. Vi står op fra kokkedal og står som sild i en tønde Der er stadig ikke flere afgange fra Nivå. Den generer bare også passagerer fra Rungsted. Det er en gentagelse af fejl og undskyldninger fra dsb om deres uduelighed... Det er fuldemandsværk, at der i myldretiden er halvt så mange afgange til Nivå Det er simpelthen endnu flere forsinkelser end der var for 1måned siden der bliver sprunget stationer over og jeg har måtte opgive at tage toget fra Rungsted og tager nu til Kokkedal idet der jo i snit max kommer 2 tog i timen til Rungsted resten er jo aflyst eller så vælger man pga forsinkelse at springer over Rungsted så man når hurtigere til Helsingør Det er tåbeligt at de tog der starter i Kastrup ikke starter i Svågertorp Det er umuligt at regne med Ø-toget. For den er kontant forsinket, faktisk ustabilt samt der er ikke altid plads til os alle. Det fortsat kun hvert andet tog som stopper på Snekkersten. Det har ikke hjulpet på rettidigheden at os der benytter Rungsted station har fået halveret betjeningen DSB er gået sommermode. De sætter hurtig toge " myldertids toge " holder sommer pause. Derfpr pøs de ikke og halve tog sætne :). Så da vi kom til espergærde fra Helsingør Er MEGET UTILFREDS med reduceret afgang fra RK og at vi har skulle acceptere det siden 1/6 hvor sommerferien ikke er startet for alle. Er klar over at det ændres 15/8 men perioden med dårllig betjening af trofaste pendlere fra RK er ALT FOR LANG. I forhold til spsm 3 gælde at mens det er nogenlunde det samme mht præcision fra RK så SEJLER det fuldstændigt fra Kbh H om aftenen hvor jeg ofte oplever forsinkelser (rejser på forskellige tidspunkter - også sent). Sammenfald med sporarbejde på S-tog er åbenbart ikke tænkt ind, så om fredagen køres fx med korte tog i myldretid selvom mange pga ingen S-tog tager Kystbanen til fx Bakken/Klampenborg. Bortset fra det altid søde og venlige SVENSKE personale ombord er jeg alt i alt MEGET UTILFREDS, så I kan godt opfordre DSBFirst til at finde den store pung/charmeoffensiv frem. Færre afgange, som ofte bliver aflyst. Hvis ikke toget aflyses så er det så fyldt at man skal stå op helt til Hellerup Færre myldretidstog, langsommere tog, aflysninger medfører altid at vi bliver 20+ minutter forsinkede da togene ikke stopper i Snekkersten Færre tog standser på Nivå i myldretiden Før DSB first var der tog som kørte til Roskilde mv nu er jeg tvunget til at spilde tid på at skifte på KBH Flere tog der favoriserer de længst rejsende passagerer For få myldretidstog med få stop undervejs 11

12 For få tog i myldretiden om eftermiddagen for få tog standser i nivå for mange forsinkelser For mange forsinkelser, for korte, overfyldte tog Fordi der ikke koerer hurtig tog fra Rungsted, saa man bliver noedt til at koere fra Kokkedal og de er stadig ofte forsinket. Forsinkelser som gør at rejseflowet brydes Forsinkelser, aflyste tog Forsinkelser, antal afgange Fra Kastrup via Kbh H til Nivå er afgangene aflyst efter kl De andre afgange passer ikke med S-togs afgangene. Fratagelkse af myldretidstog om morgenen, toge som stort set har kørt til tiden generalt dårlig køreplan. mange tog stopper ikke på de stationer jeg benytter, de kører ret igennem, til trods for at der er forsinkelser Generelle forsinkelser dagligt har gjort at jeg pt har opgivet toget og kører i bil i stedet. Halvering af antallet af afgange i myldretiden er uacceptabelt Har 2 gange været over 1½ time om at komme hjem, da første tog er blevet stoppet i Rungsted Kyst pga. forsinkelser og det næste tog tog en til Kokkedal, hvorefter de næste 3 toge ikke der stoppede i Kokkedal - ikke stoppede i Nivå. Færre afgange fra Nivå, samtidig med at man som Nivå-pendler altid bliver tager som gidsler ved forsinkelser - det er ikke tilfredsstillende. Et stort problem er også den ringe orientering: Man får at vide det næste tog bringer en til Nivå, hvorefter det viser sig at det ikke stopper i Nivå, på stationen er ingen servicepersoner,der kan oplyse om, hvad man kan forvente sig i forhold forsinkelser/ ændrede kørerplaner mv. Har tidligere benyttet Rungsted Kyst, Kokkedal har dårligere parkeringsforhold end Rungsted hvert andet tog springer snekkersten st. over. Nogle tog kører kun til nivå. Toget er tit forsinket. Togene er for korte så man må stå op. Aircondition i toget virker ikke. Hvert andet tog standser IKKE ved Snekkersten jeg ønsker flere tog der standser som myldretidstogene, d.v..s. uden stop østerport-nivå Jeg er stadig utrilfreds med at der kun er 3 tog i timen i myldretiden fra Nivå jeg har brug for flere end 1 myldretidstog i time, og at det kører fra kl. 15 om eftermiddagen (Kbh) og fra kl fra Helsingør. Jeg har brugt Kystbanen i 15 år, men har siden feb kørt i bil og Metro. Det giver mere stabilitet og fleksibilitet, selvom jeg egentlig helst vil tage toget. Hvis jeg skal være sikker på at nå hjem inden kl skal jeg gå fra arbejdet på Christianshavn kl Det er ikke ok at det tager 1½time, det må maks.tage 1 time, og det kan bil og metro klare. jeg kan ikke se, at der er ændringer ift betjeningen af Nivå station Jeg mangler fortsat myldretidstog omkring kl Jeg synes det er ganske urimeligt, at Rungsted Kyst beskæres så voldsomt. Det er den dårligste køreplan siden 1978, hvor jeg flyttede til Hørsholm. Jeg synes det er talentløst at Snekkersten springes over - specielt om morgenen køreplan og køreplan - de kører jo som vinden blæser - aflyser tog konstant Krafctig forringet service. Færre tog og ikke bedre rettidighed. Lad os vende tilbage til køreplanen før 1. juni. Kun hver andet tog standser i Snekkersten på vej 12

13 nordpå. Kun hvert andet tog stopper fortsat på Snekkersten. Glæder mig til efter sommerferien hvor alle tog stopper på Snekkersten. Manglede stop på Snekkersten. Savner det tog, som kørte 8.15 fra Snekkersten, så jeg kunne være i København H I dag kører det først kl og først på Hovedbanen kl , når det kommer til tiden. Manglende stop af hvert andet tog i Snekkersten, som er indrettet som "park and go". Med en halvering af afgangene er det ikke overraskende sådan, at Nivå-Kastrup-toget er overfyldt - og cykelantallet er meget stort - besværligt i IR4-toget. Meget ofte ingen tog i Rungsted ved forsinkelser Meget uregelmæssig afgange retur fra Ørestad til Rungsted Myldretiden starter for sent fredag, hvor institutioner lukker en time tidligere. Myldretidstogene skal derfor starte en time før om fredagenl. Myldretiden udvides og der indsættes flere myldretidstog Myldretidstogene stopper ikke i Snekkersten. Derfor var jeg begyndt at tage jeg bilen til Espergærde, eftersom der er 10 min. drift når jeg skal hjem. Samtidig er det altid togene, der stopper i Snekkersten, der er forsinket! Jeg rejser til Nordhavnen hver dag, og nu da S-togene ikke kører længere end til Hellerup, er det helt håbløst. - Da min tålmodighed ikke rækker til mere, er jeg nu gået over til at tage bilen til Nordhavnen. Når der reduceres i antal afgange til min ankomstbt, Nivå, så kan jeg ikke være tilfreds. Så betyder det ikke så meget at jeg sparer 2-3 minutter pga. færre stop på vejen op. Nedgangen fra 6 til 3 afgange i timen mod Snekkersten om aftenen. Ofte er det meget korte og overfyldte tog pga den nye tidsplan stadigvæk ikke forkorter min køretid, afgang fra nivå og ørestad station er ofte 2-3 min før. Den nye køreplan sikre mig ikke i at jeg kommer til tide på arbejde eller hjem for at hente børn. Jeg skal tage afsted i god tid for at hente børn, jeg regner med 1.15 ekstra transport tid mellem Det kan snart betale sig at købe 10 turskort, da jeg er nød til at tage bilen de dage jeg skal hente børn fremfor månedskort Pga. den store trafik har det aldrig taget så lang tid som nu at komme fra Helsingør til Nørreport. I gns. tager det min, hvilket for lang tid. Derudover kører toget nogle gange kun til snekkersten pga. forsinkelser, hvilker gør at jeg bliver ekstremt presset med afhentning af børn. Regional tog - nord og sydfra - stopper ikke i Snekkersten. Irriterende :( Rettigheden er stadig ikke god nok. De færre afgange har ikke betydet markant bedre rettigdighed i myldretiden. Desuden er DSB First meget dårlige til at håndtere når togene er meget forsinket. Det resultere i korte og overfyldte toge - ja, lidt indiske tilstande. Selv efter den nye køreplan er trådt i kraft har jeg oplevet at toget standser ekstraordinært i Rungsted, eller også som idag annonceres det i højtaleren på perronen, men senere springer toget alligevel stationen over. I sidste uge blev passagerer fra et helt tog dumpet på Rungsted station, hvilket gav problemer for os der skulle til Nivå. Selv om der ikke stoppes på Rungsted Kyst med hurtig toget, er det ofte forsinket - generalt stadigvæk forsinkelser på mange af afgangene Selvom afgangene er halveret er togene stadig forsinket, i myldretiden 1 togsæt med 3 vogne, forkert skiltning så man ender i Niva osv. Skal videre med S-toget, som kører lige for næsen af mig hver morgen :-) Måske et luksusproblem. Kunne også være rart med en ekstra morgen afgang fra nivå klokken 7.15 :-) Snekkersten springes fortsat over, især et problem om eftermiddagen hvor der kun er et myldretidstog mod Helsingør som stopper på Snekkersten (uden stop østerport-nivå) Stadig et stort problem at Snekkersten springes over i myldretiden 13

14 Stadig for få myldretidstog især eftermiddag stadig for få tog på snekkersten st. Stadig for få tog som stopper i Snekkersten i myldretiden, og med sommerplanen ingen myldretidstid overhovedet. desuden har mange tog været korte på det seneste, så pladsen har været meget trang. Stadig for få tog, der stopper i Nivå i myldretiden, mens der er mange tog uden for myldretiden Togaflysninger togene er altid forsinket eller aflyst. Togene kører med store forsinkelser og flere afgange, jeg skulle med, har været helt aflyste. Desuden er togene for korte, vi står som sild i en tønde i de forsinkede toge. togene kører tit forbi snekkersten Togene passer ikke, når man kommer med IC3 fra vestsjælland (jyllandstoget). Det blev ændret for et par år siden da FIRST overtog. Transport tiden er stadig alt for lang når man skal transportere sig over længere strækninger. Vi afventer stadig de nye myldretidsafgange med stop i Snekkersten. Vi har nu 20 min drift, når der ikke er problemer. Når der er problemer er det vores tog de tager ud, og derfor har vi så 40 min drift. Hertil skal så lægges forsinkelser. Dvs at vi har i gennemsnit tog hvert 25 min. Dette dækker dog over store uregelmæssigheder, da man ikke kan vide hvornår man er fremme. Det kan være ventetid på 30 min + forsinkelser. Spørgsmål 6: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? Juli 2010: 3% 54% 43% Ja Nej Ved ikke 14

15 Januar 2010: Spørgsmål 7: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? 0-2 gange 54% 3-4 gange 30% 5-7 gange 7% 8-10 gange 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15

16 Spørgsmål 8: Hvilke alternative transportformer vælger du? Spørgsmål 9: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang? 16

17 Spørgsmål 10: Hvor tit oplever du, at der efter din mening er en forkert temperatur i toget? 17

18 5 Respondenternes kommentarer På de følgende sider findes en uredigeret gengivelse af respondenternes kommentar. De er 321 af respondenterne der har benyttet denne mulighed. Det er hele 65 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser, men på niveau med den første analyse som blev gennemført i januar Det vidner om arrangement og interesse når en så stor andel af respondenterne anvender tid på at skrive deres egne kommentarer. 18

19 Hvorfor komme med kommentarer til et foretagende, der fra top til bund tydeligvis er blæsende ligeglade med kunderne? Der står efterhånden helt klart, at rå politisk/økonomisk magt, er det eneste, der kan påvirke situationen. Jeg synes, togpersonalet bør tilstræbe at tale dansk, når toget kører i Danmark, og svensk, når det kører i Sverige. Noget af togpersonalet taler så udpræget skånsk, at det kan være svært for ikke-kystbane-vante passagerer at forstå, hvad de meddeler. Jeg kan ikke forstå det om morgenen på myldretidstog (jeg tager 6.55 fra helsingør) at der kun er ét vognsæt - at der ved aflysning af ekstratog kun er 2 vognsæt - - jeg er selv "heldig" at stå på i Helsingør - med når vi forlader Nivå er der ofte mange der er henvist til at stå op. - det kan ikke være rigtigt at der ikke kan findes flere vogne/pladser. Jeg er så "uheldig" at være TVUNGET til at tage kystbanen - jeg har intet alternativ til at tage toget idet er ikke er p-pladser ved mit arbede (som er til at betale) hvilket mange andre pendlere også er ramt af - at man så oplever så ringe service - så hjælper 80 kroner i refusion sågu ikke som plaster på såret. Forsinkelser er altid udtalte fredag eftermiddag i nordgående retning, hvilket er et særligt stort problem når børn skal hentes tidligt i daginstitutioner. For at kompensere må man forlade arbejdspladsen op til 1 time før det burde være nødvendigt, hvilket er til skade for samfundsøkonomien. Godt arbejde - Michael. Tak for din indsats. der er stqdig for mange problemer personalemangel, nedfaldende køreledninger og signalforstyrrelser. Jeg synes at trafikstyrelsen i sine krav til DSB First bør se på rettigdighed af togene i myldretiden, hvor flest mennesker skal frem og tilbage fra jobbet. Her spilder rigtige mange mennesker tid på at vente på tog. Som samfund har vi simplelhed ikke råd til, at vi spilder så meget tid på dårlig fungerende offentlig kollektiv trafik. Det burde være muligt at levere varen - vi skriver anno den tidliger køre plan skulle aldrig nogen sinde være kommer, det er en fegl fra trafikstyrelsen side. og jeg mener at den køreplan som dsb kørte efter burte hav forsat. man burde ikke komme med en kørepland som dsb skrotte for 18 år siden. tll sidst burde trafikstyrelsen gå ud og lave en undersølse ved at spøre 85% af pasacerene i sten for de 800 de spurte. det er min mening. Bedre plads til cykler og barnevogne - især i weekenden! Jeg forstår ikke at man kører med korte togsæt i myldretiden.. Placeringen af infotavler på Helsingør?? Helt i skoven.. Hvordan er det med taxaordning ved forsinkelser? Kunne det tænkes at "first" kunne producere en gennemarbejdet folder til pendlerne? De burte overveje, havde enkelt hurtig tog. Direkte fra Helsingør - København H evt Hgør og kokkedal og hellerup og kbh h Reel pendlergaranti - dvs overensstemmelse mellem forsinkelse og rabat. Udregn fx timeløn som samme sats som blev brugt i samfundsøkonomiske modeller for Storebælts- og Øresundsbroerne. Hvis samlet 3-4 timer pr måned forsinkelse så skal pendlerkort være gratis. Og forsinkelser skal måles i myldretiden - IKKE over hele dagen. Det er stadig voldsomt irriterende at mobildækningen er meget ringe, samt at der mangler trådløst netværk (Hotspot) Jeg synes stadigvæk, at det er ulogisk, at Nivå-togene ikke standser i Nivå i myldretiden. (de har også svært ved at formulere det i højttalerbeskeder). Der har været mange ekstra begivenheder/uheld, som har gjort, at det stort set ikke har kunnet mærkes, at der er kommet ny køreplan 19

20 Man skal være lidt OBS på, at der på de langsomme tog fra Espergærde om morgenen (f.ex. 6.28) bør være 2 togsæt, da der pludseligt kommer mange på i Rungsted. Ordentlige forbindelser til/fra Rungsted Kyst. Pendlerklubben skal ikke nøjes med at varetage interesser for dem der bor i Kokkedal og nordpå. Mangelfuld information om forsinkelser, overspring af stationer, forkerte meldinger Jeg kan p.t. ikke se at den nye køreplan har givet anlednin g til ændringer for mit vedkommende. Senest idag 28,06 hvor de ekstra tog var aflyst kom der et vognsæt så der var stå pladser fra Humlebæk. Ofte er der manglende vognsæt fra Sverige, der betyde at turister må stå op fra Lufthavnen med bagage, det er ikken en lang tur, men ikke nogen fin velkomst til Danmark. Informationen halter stadigt når der sker uforudsete hændelser. Jeg tror man bedre ville kunne forstå hvis tingene ikke kører hvis man kan få information om grunden til hændelsen. Det er jo ikke sikkert at DSB first har skylden for problemet. Men grundliggende handler det nok om bedre samarbejde mellem de involverede parter. Kun 1 togsæt i myldretiden holder ikke. Dk personale på tog i dk tak. Svært at forstå svensktalende personale specielt i højtaler. Trafikken kan forbedres. I tilfælde af forsinkelser køre nogle tog kun til Nivå ( derfor står man af ved Kokkedal eller Nivå statio ), dernæst venter man på det ande forsinket tog mod Helsingør. Det er en utrolig dårlig planlægning at man ikke kan lade Nivå toget køre direkte mod none-stop til Helsingør fra Nivå. Toget skal alligevel til Helsingør, så hvorfor ikke at tage passagerne med direkte til Nivå. Det vil betyde at man vil reducere overfyldte tog. Den 24 April skete det at toget var 1 time og 40 min forsinket. Problemet var at time display på skærmen ikke kunne finde ud af den korrekte ankomsttid. Efter 40 min kom kun Nivå toget og dernæst skulle man vente 1 time på Helsingør toget. Hvis man lod Nivå toget køre til Helsingør ville det være smart, så man ikke behøver at vente på det andet tog. Toget skal alle omstændigheder til Nivå. Så er der en del pendlere der skal til Helsingborg. Problemet er at hvis toget er 3-4 min forsinket bliver man automatisk 20 min forsinket fordi at de 3-4 min betyder en del for pendlere der skal med færgen ikke kan nå den. Da toget tit er 2-4 min forsinket, hvorfor ikke give de pendlere større kompensationsmuligheder? Det er trodsalt pendlerne der betaler store summer for de dyre pendlerkort som dækker færgen. Det er unfair at de mange kunder straffes ekstra meget ( 20 min tillægstid ) fordi at toget kun er blot 2-4 min forsinket. Derfor må DSB + skånetrafikken tage et større ansvar og betale kompensation i form af endags fribilletter til tog+fæge eller billigere pendlerkort. Det kan ikke passe at DSB ikke betaler kompensation for de få minutters forsinkelse, det viser bare at DSB ikke tager hensyn til deres kunder. Mvh. Cengiz Min kommentar er at nu må man til at tage sig sammen og at vi der tager toget fra Rungsted Kyst ikke skal straffes for at DSB mfl ikke kan få tingene til at hænge sammen. Tog hvert 20min hvoraf mindst 1 tog i timen er stærkt forsinket eller aflyst det holder bare ikke når man er en børnefamilie der er afhængi af at skulle hjem og hente børn. Børnehaverne holder ikke længe åbent bare fordi DSB aflyser. Med 6 tog i timen er der da håb om minimum kørsel hver 30min med 3 tog i timen kommer man tit til at bruge 1 time mere end planlagt det er bare ikke godt nok når man skal hente børn og iøvrigt har et presset program. Endelig skulle man til at lave et spor mere mellem østerport og KBH H da det tit virker som om togene bliver forsinket på denne strækning. Hvorfor vælger man at tilbageholde forsinkede - og som følger af forsinkelsen fulde tog på eks. Klampenborg Station? Hvorfor er nogle tog mere vigtige end andre? Helt ærligt - projekt "tilbage til gl. køreplan er reelt en klar forringelse - måske kun fra os fra Kokkedal og ind ad(incl.hørsholm) - og de faktsike forbedringer - der kommer til udtryk i manglende kompensationsudbetaling - var jo allerede i hus inden "projekt tilbage til 2008" - det proaktive har haltet - ser frem til ny forsamling i Pendlerklubben hvor kommende talsmand udpeges/vælges!! God sommer - og ser med bange anelser på medio august!! Det er meget uforståligt, at togene der ikke normalt standser i Nivå i myldrertiden, ikke gør dette alligevel, når der er tale om sørre forsinkelser og aflyste tog, der skulle have standset i Nivå. Er irriteret over at mange tog til og fra Helsingør station, nu IKKE kører fra perron 3, som er tættest på busser, byen osv. Der er dermed væsentlig længere til busserne, Hornbækoget m.m., og personer med barnevogne, cykler eller dårligt gående skal bruge flere minutter frem og tilbage på perronerne, da der jo heller ikke er elevator ved gangbroen. Håber inderligt det ændres tilbage til at alle ordinære Ørsundstog afgår/ankommer til perron 3, når den nye køreplan til august kommer. Denne perron 3 har været anvendt i årevis af Kystbanen da DSB kørte. Så se at få flyttet Hillerødtoget væk igen. Der er ingen forbedringer - tværtimod; togene er ofte indstilte/aflyste og de afgange der ikke er aflyste er meget forsinkede, ofte omkring 20 minutter. Nu har man endda ændret tiden for aflysninger for pendlere med månedskort fra 20 til 25 minutter - og togene er ofte minutter forsinkede, eller ofte er der ikke to aflyste afgange efter hinanden, så man kan ikke klage i forhold til 20

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen 2010

www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Pendleranalysen på Kystbanen 2010 Analysen er udarbejdet for: Den 25. januar 2010 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Metode og respondenter... 3 3 - Analysens resultater... 4 4 - Analysens spørgsmål... 7

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Side 1 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2006. Generelt. Brugerundersøgelsen blandt lufthavnens fly-passagerer blev gennemført i en tre-ugers periode i slutningen af august

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen.

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0089 Klageren: XX 7000 Frederica Indklagede: DSB CVR nr.: 25050053 Klagen vedrører: Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning Handicapservice Gyldig fra 1. oktober 2012 Indhold Rejser i Danmark Togoperatørenes ledsagerordning Få et legitimationskort Få mere at vide og bestil din rejse hos Rejser til udlandet Faciliteter i togene

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Nye tider DSB s køreplan 2016

Nye tider DSB s køreplan 2016 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15

DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15 DIN indflydelse på den NYE KØREPLAN feedback til DSB om K15 En rundspørge udført af Vestfyntogets Pendlerklub februar-marts 2014 Copyright 2014 Vestfyntogets Pendlerklub Eftertryk også i uddrag tilladt

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Referat. Kommerciel. Pendlertræf 2013. Ad. 2 - DSB overordnet

Referat. Kommerciel. Pendlertræf 2013. Ad. 2 - DSB overordnet Referat Deltagere: Henrik Larsen Elsa Munk Rasmussen Monica Rixen Bodil Bach Søren Blok Madsen Jesper Røpke Lars Kjær Hansen Bent Gade Helge Poulsen John Ole Rasmussen Ole Christiansen Michael Randropp

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge 40-2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere