Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.efficiens.nu Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010"

Transkript

1 Pendleranalysen på Kystbanen Sommer 2010 Analysen er udarbejdet for: Den 5. august 2010

2 Indhold 1 - Indledning Metode og respondenter Analysens resultater... 3 Resultatet af juli 2010 analysen Analysens spørgsmål... 6 Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra?... 6 Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til?... 6 Spørgsmål 3: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den nye køreplan pr. 1. juni er blevet mere præcist i forhold til tidligere?... 7 Spørgsmål 4: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen?... 8 Spørgsmål 5: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen?...10 Spørgsmål 6: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform?...14 Spørgsmål 7: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer?...15 Spørgsmål 9: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang?...16 Spørgsmål 10: Hvor tit oplever du, at der efter din mening er en forkert temperatur i toget? Respondenternes kommentarer...18 Analysen er udarbejdet af: Per Østergaard Jacobsen Christian Daugaard PDF fil af analysen kan bestilles via web: Evt. spørgsmål vedr. analysen kan rettes til Per Østergaard Jacobsen: Tlf.: I forbindelse med afrundinger i data kan der forekomme variationer i summen af svar, således at sum kan variere fra 99 % til 101 %. 2

3 1 - Indledning Pendleranalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Analysen er gennemført i juli måned 2010 som et webbaseret survey. Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Pendlerklubbens talsmand, Michael Randropp. 2 - Metode og respondenter Et udvalg af pendlerklubbens medlemmer har modtaget en og har udfyldt webbaseret spørgerammer via link. Spørgeskemaet er udsendt til 786 personer og heraf har 561 åbnet spørgeskemaet, svarende til 71,4 % der har besvaret spørgerammen helt eller delvist. Der er 492 personer der har besvaret alle spørgsmål, svarende til 62,6 %. Det er en meget flot responsprocent, ikke mindst under hensyntagen til at analysen er gennemført i juli måned hvor mange har haft ferie. I slutningen af spørgerammen har respondenterne haft mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Det er 321 af respondenterne der har benyttet denne mulighed, det svarer til hele 65 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser. Det vidner om arrangement og interesse, når en så stor andel af respondenterne bruger tid på at skrive deres egne kommentarer. Disse kommentarer er medtaget bagerst i analysen. Det skal bemærkes, at kommentarerne er taget direkte og uredigeret fra analysen, og der kan således forekomme stave- og slåfejl i dette materiale. 3 - Analysens resultater Introduktion: Analysen har taget udgangspunkt i pendlernes/brugernes oplevelser af Kystbanen som produkt/service. Analysen i juli 2010 er gennemført som opfølgning på den analyse der blev foretaget i forbindelse med 1 års dagen for DSBFirst overtagelse af driften på Kystbanen i januar Denne analyse havde fokus på 1) Tilfredshed med køreplanen 2) Oplevelse af rettidighed 3) Oplevelse af informationer 4) Oplevelse af service/standard i toget Analysen kan downloades på eller på 3

4 Hovedkonklusioner fra januar 2010 Generelt var der en gennemgående dumpekarakter til DSBFirst s performance og meget stor utilfredshed. 85 % af pendlerne oplevede at rettidigheden var blevet værre i forhold til tidligere Pendlerne/brugerne havde som helhed ikke oplevet det lovede kvalitetsløft i forbindelse med skiftet fra DSB til DSBFirst. På de fleste områder opleves der faktisk i stedet en stigende utilfredshed med produktet/servicen, og i bedste fald en uforandret oplevelse med produktet/ servicen i forhold til perioden hvor DSB forestod driften af Kystbanen. Således var der altså 85 % der ikke har oplevet en større kunde orientering i forhold til tidligere. Blandt respondenterne er det således knap 60 %, der oplever at DSBFirst som lidt mindre/ meget mindre kundeorienterede i forhold til DSB, og 25 % siger at de oplever det som uændret. Analysen viste, at hele 60 % af pendlerne/brugerne faktisk vælger andre transportformer som et alternativ/ supplement til Kystbanen. Blandt de respondenter, der vælger alternative transportformer, er det 50 % der mindst 3 gange ud af 10 gange vælger alternative transportformer. Det primære valg er transport i egen bil. Analysen afslørede desuden, at pendlerne/brugerne ikke var bekendt med de gældende regler om kompensation i forbindelse med forsinkelser, idet kun 17 % af respondenterne kendte de korrekte regler 1) Tilfredshed med køreplanen -> Forbedrings potentialer der kan give flere kunder? Der var 55,2 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller næsten tilfredse med den daværende køreplan. Andre 43,6 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen. 2) Oplevelse af rettidighed -> Markante problemer der gør ondt værre! Således var der 85,1 % der oplevede, at trafikken gennem det seneste år har kørt lidt værre eller meget værre. Heraf var der 67,5 % der direkte oplevede, at det er blevet meget værre. Knap 10 % oplevede rettidigheden som uændret. Dette var og er forsat en markant udfordring. Ikke alene giver dette forhold et mindre antal passagerer, men det giver også utilfredse og endda meget utilfredse kunder. 3) Oplevelse af informationer -> Stadig udfordringer Et af de områder som DSBFirst lovede at forbedre var informationerne til de rejsende. Dette er ikke lykkedes, da 54,6 % oplever at informationerne inden rejsen er forringet eller meget forringet. Knap 30 % oplever at informationerne inden rejsen er uændret. Kun knap 14 % har oplevet forbedringer på dette område. Tilsvarende oplevede 37,5 % af respondenterne forringelser af informationerne under rejsen. Knap 35 % oplever disse som værende uændrede. Knap 26 % oplever informationerne under rejsen værende forbedret. 4

5 Efter rejsen oplever knap 41 % at respondenterne informationerne som værende uændrede. Knap 27 % oplever informationerne som værende forringet. Næsten hver tredje respondent har her anført ved ikke som svar. 4) Oplevelse af service /standard i toget -> Status quo med pil ned ad! Overordnet set oplevede respondenterne at servicen/standarden var uændret. Lidt over halvdelen sagde, at det er det samme som før. Knap 12 % oplevede forbedringer i større eller mindre grad, imens knap 22 % oplevede en forværring i mindre eller større grad. Var dette en eksamen var DSBFirst & Banedanmark dumpet med absolut bundkarakter. Resultatet af juli 2010 analysen Sommeren er jo eksamenstid for mange. Efter vi havde gennemført den første analyse i januar 2010 og med al den medieomtale og diverse forskellige politiske handlinger mente vi, at det var en god ide at se hvordan pendleren oplevede Kystbanen. Er der sket forbedringer med den nye sommerkøreplan. Men lad os sige det med det samme DSBFirst dumper stadig og der synes et godt stykke vej til bare at bestå! Pendlerne oplever ikke de store forbedringer. Hovedparten 41 % siger det er det samme som før, om end nogle er tilfredse med nye reducerede sommerkørerplan, nemlig 31 %, imens andre 25 % bestemt ikke er det. Dette er meget drevet hvilken station der afrejses fra. Således er for eks. 94 % af respondenterne fra Rungsted Kyst der ikke oplever den nye sommerkøreplan som en forbedring. Som i den første analyse, viser denne analyse også, at der er et potentiale i et antal større rejsende for så vidt at køreplan, rettidighed, information og service bliver forbedret (oplevet som forbedret). Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Derfor er en oplevelse af at vente og /eller være forsinket en stærk parameter, der direkte påvirker kundetilfredsheden og oplevelse af produktet/servicen. I et moderne samfund som er det helt ved siden af, at en tog linje ikke kan være bedre. Dette kommer til udtryk i de mange kommentarer der er i såvel den første analyse som i denne nye analyse. Og her det vigtigt at nævne, at det ikke nytter at gemme sig bag en masse statistiker, der siger at rettidigheden er nogenlunde! For det ved alle der rejser med toget at det ikke passer. Det er kundens oplevelse på perronen der tæller. Det er en af de afgørende faktorer for, om han eller hun vælger toget 10 ud af 10 gange, et mindre antal gange eller slet ikke. Men indtil videre dumper Kystbanen altså stadig. 5

6 4 - Analysens spørgsmål Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra? Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til? 6

7 Spørgsmål 3: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den nye køreplan pr. 1. juni er blevet mere præcist i forhold til tidligere? Juli 2010: Udgangspunktet var ikke særligt positivt Her er svarerne fra januar analysen, hvor der blev sammenlignet med 2009: Januar 2010: Ved ikke 2% Nej - meget værre 67% Nej - lidt værre 18% Det samme 10% Ja - lidt Ja - meget 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 7

8 Her et overblik over hvordan sammenhængen er med oplevelsen af om rettidigheden er blevet forbedret ved sommerkørerplanen og afrejse stationen. Ja Ja - lidt Det samme Nej - lidt værre Nej - meget værre Ved ikke Helsingør 1,3% 23,1% 44,9% 14,1% 14,1% 2,6% Snekkersten 30,6% 45,2% 14,5% 8,1% 1,6% Espergærde 1,4% 33,3% 44,9% 13,0% 5,8% 1,4% Humlebæk 1,6% 34,9% 44,4% 7,9% 9,5% 1,6% Nivå 10,7% 32,0% 44,0% 8,0% 5,3% Kokkedal 3,8% 30,2% 30,2% 13,2% 18,9% 3,8% Rungsted Kyst 9,1% 42,4% 21,2% 27,3% Vedbæk 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% Skodsborg 50,0% 33,3% 16,7% Klampenborg Hellerup 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% Østerport 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% Nørreport 100,0% København H 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% Ørestad Tårnby 33,3% 66,7% Kastrup Malmø Syd 18,2% 36,4% 18,2% 9,1% 18,2% Malmø 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% Spørgsmål 4: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? Juli 2010: 8

9 Januar 2010: Her et overblik over hvordan sammenhængen er med tilfredsheden med sommerkørerplanen og afrejse stationen. Ja Delvist ja Delvist nej Nej Ved ikke Helsingør 33,3% 43,6% 12,8% 6,4% 3,8% Snekkersten 14,5% 24,2% 29,0% 30,6% 1,6% Espergærde 46,4% 43,5% 4,3% 4,3% 1,4% Humlebæk 41,3% 47,6% 6,3% 1,6% 3,2% Nivå 25,3% 38,7% 20,0% 14,7% 1,3% Kokkedal 37,7% 39,6% 15,1% 5,7% 1,9% Rungsted Kyst 3,0% 33,3% 60,6% 3,0% Vedbæk 28,6% 71,4% Skodsborg 33,3% 50,0% 16,7% Klampenborg Hellerup 40,0% 60,0% Østerport 20,0% 60,0% 20,0% Nørreport 100,0% København H 37,5% 37,5% 25,0% Ørestad Tårnby 66,7% 33,3% Kastrup Malmø Syd 18,2% 36,4% 18,2% 18,2% 9,1% Malmø 9,1% 27,3% 18,2% 18,2% 27,3% 9

10 Spørgsmål 5: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen? 9% På grund af ændrede tidspunkter 51% 40% Antal afgange er reduceret på den strækning her kører på Andre svar Her kommentarerne fra de 51 % der har besvaret med andet. De er gengivet i uredigeret form. På grund af ændrede tidspunkter Antal afgange er reduceret på den strækning her kører på 1.Fortsat elendig betjening af Nivå Station. 2. Stadig risiko for overfyldte tog og ståpladser, senest 28. juni andkomst ind på hovedbane, da jeg møder kl 1 om natten. Antal afgange i forhold til den oprindelige køreplan. Der er stadig kun 3 tog i myldretiden til/fra Nivå + det ene en gang i timen tog som ikke passer med nogen bus Antalllet af afgange vil blive reduceret på Kokkedal - når jeg af og til tager fra Rungsted - stor forringelse - forsinkelser generelt lige store - informationsniveau lige dårligt - og ikke mindst - for korte togstammer generelt At der fortsat er så få afgange fra Snekkersten - tilmed er ekstraafgangene suspenderet i sommermånederne Ønsker tog fra helsingør til Roskilde m.v. Da jeg bruger Nivå station har jeg ikke været berørt af den nye køreplan, den er ikke ændret for mig. Dårlige forbindelser videre med pågatåg mod lund - kun få minutter at skifte på Malmø c, og hvis ø-toget er forsinket få minutter, bliver jeg dermed en halv time forsinket, når jeg skal hjem til hjærup. Den er uændret dårlig - med manglende togvogne, tog der kører forbi og aflyste tog Den fungerer ikke. Der er for få afgange til/fra Nivå, særligt ved aflysninger. 10

11 Den har kørt meget dårligt på det sidste, og ofte med forsinkelser! Der kører desuden kun tog, til og fra Snekkersten hvert 20. minut, og der er oftere og oftere fyldt og ingen siddepladser allerede i snekkersten. Der mangler myldretidstog, så der er mulighed for mere siddeplads. Og mere variation end tidspunkter. Når et tog er aflyst er der kun tog hvert 40. minut, det er ikke nok! Den nye køreplan har ikke ændret på forsinkelserne.f.eks.i morges (d.28/6) toget 7.09 fra Niva aflyst.7.15 kørte der et halvtomt tog forbi uden stop Nivå. I eftermiddag tog det 1 time og 25 minutter at komme til Nivå. Fleksibilitet eksisterer ikke hos DSB FIRST og jeg kunne nævne MANGE FLERE EKSEMPLER men forbedringerne er der i hvert fald IKKE!!! Den passer fint, hvis det hele virker, men så snart der er noget galt bliver de tog der stopper i Skodsborg ofte tilbagholdt eller aflyst - derfor er planen ikke god Der er ikke en fast køreplan. De kører stadig efter deres egen køreplan. Der er ikke så mange tog at vælge imellem, når man skal af/på på Snekkersten. Der annonceres ikke på altid forhånd, hvis toget standser ekstraordinært på ens station. Så vælger man måske at vente på stationen. Der er ikke vogne nok. Vi står op fra kokkedal og står som sild i en tønde Der er stadig ikke flere afgange fra Nivå. Den generer bare også passagerer fra Rungsted. Det er en gentagelse af fejl og undskyldninger fra dsb om deres uduelighed... Det er fuldemandsværk, at der i myldretiden er halvt så mange afgange til Nivå Det er simpelthen endnu flere forsinkelser end der var for 1måned siden der bliver sprunget stationer over og jeg har måtte opgive at tage toget fra Rungsted og tager nu til Kokkedal idet der jo i snit max kommer 2 tog i timen til Rungsted resten er jo aflyst eller så vælger man pga forsinkelse at springer over Rungsted så man når hurtigere til Helsingør Det er tåbeligt at de tog der starter i Kastrup ikke starter i Svågertorp Det er umuligt at regne med Ø-toget. For den er kontant forsinket, faktisk ustabilt samt der er ikke altid plads til os alle. Det fortsat kun hvert andet tog som stopper på Snekkersten. Det har ikke hjulpet på rettidigheden at os der benytter Rungsted station har fået halveret betjeningen DSB er gået sommermode. De sætter hurtig toge " myldertids toge " holder sommer pause. Derfpr pøs de ikke og halve tog sætne :). Så da vi kom til espergærde fra Helsingør Er MEGET UTILFREDS med reduceret afgang fra RK og at vi har skulle acceptere det siden 1/6 hvor sommerferien ikke er startet for alle. Er klar over at det ændres 15/8 men perioden med dårllig betjening af trofaste pendlere fra RK er ALT FOR LANG. I forhold til spsm 3 gælde at mens det er nogenlunde det samme mht præcision fra RK så SEJLER det fuldstændigt fra Kbh H om aftenen hvor jeg ofte oplever forsinkelser (rejser på forskellige tidspunkter - også sent). Sammenfald med sporarbejde på S-tog er åbenbart ikke tænkt ind, så om fredagen køres fx med korte tog i myldretid selvom mange pga ingen S-tog tager Kystbanen til fx Bakken/Klampenborg. Bortset fra det altid søde og venlige SVENSKE personale ombord er jeg alt i alt MEGET UTILFREDS, så I kan godt opfordre DSBFirst til at finde den store pung/charmeoffensiv frem. Færre afgange, som ofte bliver aflyst. Hvis ikke toget aflyses så er det så fyldt at man skal stå op helt til Hellerup Færre myldretidstog, langsommere tog, aflysninger medfører altid at vi bliver 20+ minutter forsinkede da togene ikke stopper i Snekkersten Færre tog standser på Nivå i myldretiden Før DSB first var der tog som kørte til Roskilde mv nu er jeg tvunget til at spilde tid på at skifte på KBH Flere tog der favoriserer de længst rejsende passagerer For få myldretidstog med få stop undervejs 11

12 For få tog i myldretiden om eftermiddagen for få tog standser i nivå for mange forsinkelser For mange forsinkelser, for korte, overfyldte tog Fordi der ikke koerer hurtig tog fra Rungsted, saa man bliver noedt til at koere fra Kokkedal og de er stadig ofte forsinket. Forsinkelser som gør at rejseflowet brydes Forsinkelser, aflyste tog Forsinkelser, antal afgange Fra Kastrup via Kbh H til Nivå er afgangene aflyst efter kl De andre afgange passer ikke med S-togs afgangene. Fratagelkse af myldretidstog om morgenen, toge som stort set har kørt til tiden generalt dårlig køreplan. mange tog stopper ikke på de stationer jeg benytter, de kører ret igennem, til trods for at der er forsinkelser Generelle forsinkelser dagligt har gjort at jeg pt har opgivet toget og kører i bil i stedet. Halvering af antallet af afgange i myldretiden er uacceptabelt Har 2 gange været over 1½ time om at komme hjem, da første tog er blevet stoppet i Rungsted Kyst pga. forsinkelser og det næste tog tog en til Kokkedal, hvorefter de næste 3 toge ikke der stoppede i Kokkedal - ikke stoppede i Nivå. Færre afgange fra Nivå, samtidig med at man som Nivå-pendler altid bliver tager som gidsler ved forsinkelser - det er ikke tilfredsstillende. Et stort problem er også den ringe orientering: Man får at vide det næste tog bringer en til Nivå, hvorefter det viser sig at det ikke stopper i Nivå, på stationen er ingen servicepersoner,der kan oplyse om, hvad man kan forvente sig i forhold forsinkelser/ ændrede kørerplaner mv. Har tidligere benyttet Rungsted Kyst, Kokkedal har dårligere parkeringsforhold end Rungsted hvert andet tog springer snekkersten st. over. Nogle tog kører kun til nivå. Toget er tit forsinket. Togene er for korte så man må stå op. Aircondition i toget virker ikke. Hvert andet tog standser IKKE ved Snekkersten jeg ønsker flere tog der standser som myldretidstogene, d.v..s. uden stop østerport-nivå Jeg er stadig utrilfreds med at der kun er 3 tog i timen i myldretiden fra Nivå jeg har brug for flere end 1 myldretidstog i time, og at det kører fra kl. 15 om eftermiddagen (Kbh) og fra kl fra Helsingør. Jeg har brugt Kystbanen i 15 år, men har siden feb kørt i bil og Metro. Det giver mere stabilitet og fleksibilitet, selvom jeg egentlig helst vil tage toget. Hvis jeg skal være sikker på at nå hjem inden kl skal jeg gå fra arbejdet på Christianshavn kl Det er ikke ok at det tager 1½time, det må maks.tage 1 time, og det kan bil og metro klare. jeg kan ikke se, at der er ændringer ift betjeningen af Nivå station Jeg mangler fortsat myldretidstog omkring kl Jeg synes det er ganske urimeligt, at Rungsted Kyst beskæres så voldsomt. Det er den dårligste køreplan siden 1978, hvor jeg flyttede til Hørsholm. Jeg synes det er talentløst at Snekkersten springes over - specielt om morgenen køreplan og køreplan - de kører jo som vinden blæser - aflyser tog konstant Krafctig forringet service. Færre tog og ikke bedre rettidighed. Lad os vende tilbage til køreplanen før 1. juni. Kun hver andet tog standser i Snekkersten på vej 12

13 nordpå. Kun hvert andet tog stopper fortsat på Snekkersten. Glæder mig til efter sommerferien hvor alle tog stopper på Snekkersten. Manglede stop på Snekkersten. Savner det tog, som kørte 8.15 fra Snekkersten, så jeg kunne være i København H I dag kører det først kl og først på Hovedbanen kl , når det kommer til tiden. Manglende stop af hvert andet tog i Snekkersten, som er indrettet som "park and go". Med en halvering af afgangene er det ikke overraskende sådan, at Nivå-Kastrup-toget er overfyldt - og cykelantallet er meget stort - besværligt i IR4-toget. Meget ofte ingen tog i Rungsted ved forsinkelser Meget uregelmæssig afgange retur fra Ørestad til Rungsted Myldretiden starter for sent fredag, hvor institutioner lukker en time tidligere. Myldretidstogene skal derfor starte en time før om fredagenl. Myldretiden udvides og der indsættes flere myldretidstog Myldretidstogene stopper ikke i Snekkersten. Derfor var jeg begyndt at tage jeg bilen til Espergærde, eftersom der er 10 min. drift når jeg skal hjem. Samtidig er det altid togene, der stopper i Snekkersten, der er forsinket! Jeg rejser til Nordhavnen hver dag, og nu da S-togene ikke kører længere end til Hellerup, er det helt håbløst. - Da min tålmodighed ikke rækker til mere, er jeg nu gået over til at tage bilen til Nordhavnen. Når der reduceres i antal afgange til min ankomstbt, Nivå, så kan jeg ikke være tilfreds. Så betyder det ikke så meget at jeg sparer 2-3 minutter pga. færre stop på vejen op. Nedgangen fra 6 til 3 afgange i timen mod Snekkersten om aftenen. Ofte er det meget korte og overfyldte tog pga den nye tidsplan stadigvæk ikke forkorter min køretid, afgang fra nivå og ørestad station er ofte 2-3 min før. Den nye køreplan sikre mig ikke i at jeg kommer til tide på arbejde eller hjem for at hente børn. Jeg skal tage afsted i god tid for at hente børn, jeg regner med 1.15 ekstra transport tid mellem Det kan snart betale sig at købe 10 turskort, da jeg er nød til at tage bilen de dage jeg skal hente børn fremfor månedskort Pga. den store trafik har det aldrig taget så lang tid som nu at komme fra Helsingør til Nørreport. I gns. tager det min, hvilket for lang tid. Derudover kører toget nogle gange kun til snekkersten pga. forsinkelser, hvilker gør at jeg bliver ekstremt presset med afhentning af børn. Regional tog - nord og sydfra - stopper ikke i Snekkersten. Irriterende :( Rettigheden er stadig ikke god nok. De færre afgange har ikke betydet markant bedre rettigdighed i myldretiden. Desuden er DSB First meget dårlige til at håndtere når togene er meget forsinket. Det resultere i korte og overfyldte toge - ja, lidt indiske tilstande. Selv efter den nye køreplan er trådt i kraft har jeg oplevet at toget standser ekstraordinært i Rungsted, eller også som idag annonceres det i højtaleren på perronen, men senere springer toget alligevel stationen over. I sidste uge blev passagerer fra et helt tog dumpet på Rungsted station, hvilket gav problemer for os der skulle til Nivå. Selv om der ikke stoppes på Rungsted Kyst med hurtig toget, er det ofte forsinket - generalt stadigvæk forsinkelser på mange af afgangene Selvom afgangene er halveret er togene stadig forsinket, i myldretiden 1 togsæt med 3 vogne, forkert skiltning så man ender i Niva osv. Skal videre med S-toget, som kører lige for næsen af mig hver morgen :-) Måske et luksusproblem. Kunne også være rart med en ekstra morgen afgang fra nivå klokken 7.15 :-) Snekkersten springes fortsat over, især et problem om eftermiddagen hvor der kun er et myldretidstog mod Helsingør som stopper på Snekkersten (uden stop østerport-nivå) Stadig et stort problem at Snekkersten springes over i myldretiden 13

14 Stadig for få myldretidstog især eftermiddag stadig for få tog på snekkersten st. Stadig for få tog som stopper i Snekkersten i myldretiden, og med sommerplanen ingen myldretidstid overhovedet. desuden har mange tog været korte på det seneste, så pladsen har været meget trang. Stadig for få tog, der stopper i Nivå i myldretiden, mens der er mange tog uden for myldretiden Togaflysninger togene er altid forsinket eller aflyst. Togene kører med store forsinkelser og flere afgange, jeg skulle med, har været helt aflyste. Desuden er togene for korte, vi står som sild i en tønde i de forsinkede toge. togene kører tit forbi snekkersten Togene passer ikke, når man kommer med IC3 fra vestsjælland (jyllandstoget). Det blev ændret for et par år siden da FIRST overtog. Transport tiden er stadig alt for lang når man skal transportere sig over længere strækninger. Vi afventer stadig de nye myldretidsafgange med stop i Snekkersten. Vi har nu 20 min drift, når der ikke er problemer. Når der er problemer er det vores tog de tager ud, og derfor har vi så 40 min drift. Hertil skal så lægges forsinkelser. Dvs at vi har i gennemsnit tog hvert 25 min. Dette dækker dog over store uregelmæssigheder, da man ikke kan vide hvornår man er fremme. Det kan være ventetid på 30 min + forsinkelser. Spørgsmål 6: Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? Juli 2010: 3% 54% 43% Ja Nej Ved ikke 14

15 Januar 2010: Spørgsmål 7: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? 0-2 gange 54% 3-4 gange 30% 5-7 gange 7% 8-10 gange 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15

16 Spørgsmål 8: Hvilke alternative transportformer vælger du? Spørgsmål 9: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang? 16

17 Spørgsmål 10: Hvor tit oplever du, at der efter din mening er en forkert temperatur i toget? 17

18 5 Respondenternes kommentarer På de følgende sider findes en uredigeret gengivelse af respondenternes kommentar. De er 321 af respondenterne der har benyttet denne mulighed. Det er hele 65 %. Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser, men på niveau med den første analyse som blev gennemført i januar Det vidner om arrangement og interesse når en så stor andel af respondenterne anvender tid på at skrive deres egne kommentarer. 18

19 Hvorfor komme med kommentarer til et foretagende, der fra top til bund tydeligvis er blæsende ligeglade med kunderne? Der står efterhånden helt klart, at rå politisk/økonomisk magt, er det eneste, der kan påvirke situationen. Jeg synes, togpersonalet bør tilstræbe at tale dansk, når toget kører i Danmark, og svensk, når det kører i Sverige. Noget af togpersonalet taler så udpræget skånsk, at det kan være svært for ikke-kystbane-vante passagerer at forstå, hvad de meddeler. Jeg kan ikke forstå det om morgenen på myldretidstog (jeg tager 6.55 fra helsingør) at der kun er ét vognsæt - at der ved aflysning af ekstratog kun er 2 vognsæt - - jeg er selv "heldig" at stå på i Helsingør - med når vi forlader Nivå er der ofte mange der er henvist til at stå op. - det kan ikke være rigtigt at der ikke kan findes flere vogne/pladser. Jeg er så "uheldig" at være TVUNGET til at tage kystbanen - jeg har intet alternativ til at tage toget idet er ikke er p-pladser ved mit arbede (som er til at betale) hvilket mange andre pendlere også er ramt af - at man så oplever så ringe service - så hjælper 80 kroner i refusion sågu ikke som plaster på såret. Forsinkelser er altid udtalte fredag eftermiddag i nordgående retning, hvilket er et særligt stort problem når børn skal hentes tidligt i daginstitutioner. For at kompensere må man forlade arbejdspladsen op til 1 time før det burde være nødvendigt, hvilket er til skade for samfundsøkonomien. Godt arbejde - Michael. Tak for din indsats. der er stqdig for mange problemer personalemangel, nedfaldende køreledninger og signalforstyrrelser. Jeg synes at trafikstyrelsen i sine krav til DSB First bør se på rettigdighed af togene i myldretiden, hvor flest mennesker skal frem og tilbage fra jobbet. Her spilder rigtige mange mennesker tid på at vente på tog. Som samfund har vi simplelhed ikke råd til, at vi spilder så meget tid på dårlig fungerende offentlig kollektiv trafik. Det burde være muligt at levere varen - vi skriver anno den tidliger køre plan skulle aldrig nogen sinde være kommer, det er en fegl fra trafikstyrelsen side. og jeg mener at den køreplan som dsb kørte efter burte hav forsat. man burde ikke komme med en kørepland som dsb skrotte for 18 år siden. tll sidst burde trafikstyrelsen gå ud og lave en undersølse ved at spøre 85% af pasacerene i sten for de 800 de spurte. det er min mening. Bedre plads til cykler og barnevogne - især i weekenden! Jeg forstår ikke at man kører med korte togsæt i myldretiden.. Placeringen af infotavler på Helsingør?? Helt i skoven.. Hvordan er det med taxaordning ved forsinkelser? Kunne det tænkes at "first" kunne producere en gennemarbejdet folder til pendlerne? De burte overveje, havde enkelt hurtig tog. Direkte fra Helsingør - København H evt Hgør og kokkedal og hellerup og kbh h Reel pendlergaranti - dvs overensstemmelse mellem forsinkelse og rabat. Udregn fx timeløn som samme sats som blev brugt i samfundsøkonomiske modeller for Storebælts- og Øresundsbroerne. Hvis samlet 3-4 timer pr måned forsinkelse så skal pendlerkort være gratis. Og forsinkelser skal måles i myldretiden - IKKE over hele dagen. Det er stadig voldsomt irriterende at mobildækningen er meget ringe, samt at der mangler trådløst netværk (Hotspot) Jeg synes stadigvæk, at det er ulogisk, at Nivå-togene ikke standser i Nivå i myldretiden. (de har også svært ved at formulere det i højttalerbeskeder). Der har været mange ekstra begivenheder/uheld, som har gjort, at det stort set ikke har kunnet mærkes, at der er kommet ny køreplan 19

20 Man skal være lidt OBS på, at der på de langsomme tog fra Espergærde om morgenen (f.ex. 6.28) bør være 2 togsæt, da der pludseligt kommer mange på i Rungsted. Ordentlige forbindelser til/fra Rungsted Kyst. Pendlerklubben skal ikke nøjes med at varetage interesser for dem der bor i Kokkedal og nordpå. Mangelfuld information om forsinkelser, overspring af stationer, forkerte meldinger Jeg kan p.t. ikke se at den nye køreplan har givet anlednin g til ændringer for mit vedkommende. Senest idag 28,06 hvor de ekstra tog var aflyst kom der et vognsæt så der var stå pladser fra Humlebæk. Ofte er der manglende vognsæt fra Sverige, der betyde at turister må stå op fra Lufthavnen med bagage, det er ikken en lang tur, men ikke nogen fin velkomst til Danmark. Informationen halter stadigt når der sker uforudsete hændelser. Jeg tror man bedre ville kunne forstå hvis tingene ikke kører hvis man kan få information om grunden til hændelsen. Det er jo ikke sikkert at DSB first har skylden for problemet. Men grundliggende handler det nok om bedre samarbejde mellem de involverede parter. Kun 1 togsæt i myldretiden holder ikke. Dk personale på tog i dk tak. Svært at forstå svensktalende personale specielt i højtaler. Trafikken kan forbedres. I tilfælde af forsinkelser køre nogle tog kun til Nivå ( derfor står man af ved Kokkedal eller Nivå statio ), dernæst venter man på det ande forsinket tog mod Helsingør. Det er en utrolig dårlig planlægning at man ikke kan lade Nivå toget køre direkte mod none-stop til Helsingør fra Nivå. Toget skal alligevel til Helsingør, så hvorfor ikke at tage passagerne med direkte til Nivå. Det vil betyde at man vil reducere overfyldte tog. Den 24 April skete det at toget var 1 time og 40 min forsinket. Problemet var at time display på skærmen ikke kunne finde ud af den korrekte ankomsttid. Efter 40 min kom kun Nivå toget og dernæst skulle man vente 1 time på Helsingør toget. Hvis man lod Nivå toget køre til Helsingør ville det være smart, så man ikke behøver at vente på det andet tog. Toget skal alle omstændigheder til Nivå. Så er der en del pendlere der skal til Helsingborg. Problemet er at hvis toget er 3-4 min forsinket bliver man automatisk 20 min forsinket fordi at de 3-4 min betyder en del for pendlere der skal med færgen ikke kan nå den. Da toget tit er 2-4 min forsinket, hvorfor ikke give de pendlere større kompensationsmuligheder? Det er trodsalt pendlerne der betaler store summer for de dyre pendlerkort som dækker færgen. Det er unfair at de mange kunder straffes ekstra meget ( 20 min tillægstid ) fordi at toget kun er blot 2-4 min forsinket. Derfor må DSB + skånetrafikken tage et større ansvar og betale kompensation i form af endags fribilletter til tog+fæge eller billigere pendlerkort. Det kan ikke passe at DSB ikke betaler kompensation for de få minutters forsinkelse, det viser bare at DSB ikke tager hensyn til deres kunder. Mvh. Cengiz Min kommentar er at nu må man til at tage sig sammen og at vi der tager toget fra Rungsted Kyst ikke skal straffes for at DSB mfl ikke kan få tingene til at hænge sammen. Tog hvert 20min hvoraf mindst 1 tog i timen er stærkt forsinket eller aflyst det holder bare ikke når man er en børnefamilie der er afhængi af at skulle hjem og hente børn. Børnehaverne holder ikke længe åbent bare fordi DSB aflyser. Med 6 tog i timen er der da håb om minimum kørsel hver 30min med 3 tog i timen kommer man tit til at bruge 1 time mere end planlagt det er bare ikke godt nok når man skal hente børn og iøvrigt har et presset program. Endelig skulle man til at lave et spor mere mellem østerport og KBH H da det tit virker som om togene bliver forsinket på denne strækning. Hvorfor vælger man at tilbageholde forsinkede - og som følger af forsinkelsen fulde tog på eks. Klampenborg Station? Hvorfor er nogle tog mere vigtige end andre? Helt ærligt - projekt "tilbage til gl. køreplan er reelt en klar forringelse - måske kun fra os fra Kokkedal og ind ad(incl.hørsholm) - og de faktsike forbedringer - der kommer til udtryk i manglende kompensationsudbetaling - var jo allerede i hus inden "projekt tilbage til 2008" - det proaktive har haltet - ser frem til ny forsamling i Pendlerklubben hvor kommende talsmand udpeges/vælges!! God sommer - og ser med bange anelser på medio august!! Det er meget uforståligt, at togene der ikke normalt standser i Nivå i myldrertiden, ikke gør dette alligevel, når der er tale om sørre forsinkelser og aflyste tog, der skulle have standset i Nivå. Er irriteret over at mange tog til og fra Helsingør station, nu IKKE kører fra perron 3, som er tættest på busser, byen osv. Der er dermed væsentlig længere til busserne, Hornbækoget m.m., og personer med barnevogne, cykler eller dårligt gående skal bruge flere minutter frem og tilbage på perronerne, da der jo heller ikke er elevator ved gangbroen. Håber inderligt det ændres tilbage til at alle ordinære Ørsundstog afgår/ankommer til perron 3, når den nye køreplan til august kommer. Denne perron 3 har været anvendt i årevis af Kystbanen da DSB kørte. Så se at få flyttet Hillerødtoget væk igen. Der er ingen forbedringer - tværtimod; togene er ofte indstilte/aflyste og de afgange der ikke er aflyste er meget forsinkede, ofte omkring 20 minutter. Nu har man endda ændret tiden for aflysninger for pendlere med månedskort fra 20 til 25 minutter - og togene er ofte minutter forsinkede, eller ofte er der ikke to aflyste afgange efter hinanden, så man kan ikke klage i forhold til 20

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014

Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Tilskuerundersøgelse Frøbjerg Festspil 2014 Frøbjerg Festspil har gennemført en tilskuerundersøgelse, hvor 636 tilskuere deltog. Der blev stillet godt 20 spørgsmål og med mange kommentarmuligheder. Disse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

Det Blå Blad. Stemningsbilleder fra Struer Side 19. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 2/2007. Det Blå Blad

Det Blå Blad. Stemningsbilleder fra Struer Side 19. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 2/2007. Det Blå Blad Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 2/2007 Lederen Side Side 3 3 Slækker Interview DSB med på sikkerheden? Benny Pedersen Side Side 4 4 IC LPO 4 - aktuel Generalforsamling status på tog

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere:

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere: Referat Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved DSB Salg Deltagere: Anne Marie Rasch, Øresund Bent Gade, Viby Sj. - København Dorthe Hennecke, Roskilde København

Læs mere

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice - og implementering af resultater i uddannelsesmål December 2013 Alumbra Alumbra Jystrup Leragervej 10 4174 Jystrup Tlf: 61 34 60 69 E-mail: cr@alumbra.dk

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere