Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser"

Transkript

1 RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og rådgivningsfirmaer med mere end medarbejdere i 700 kontorer i mere end 100 lande. RSM plus betjener en bred vifte af mindre og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher med revision, regnskab, rådgivning og skat. Nærmere information om RSM plus: Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser Den 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af rejser Momspligten rammer ikke kun rejsebureauer eller lign., men også almindelige virksomheder og institutioner, som således i visse tilfælde skal opkræve moms i forbindelse med salg af rejser. En skole, et seminarium eller andre selvejende institutioner kan således i særlige tilfælde blive momspligtige af deres salg af rejser. Nedenfor har vi kort beskrevet, hvornår skoler mv. bliver momspligtige af deres salg af rejser, og hvornår salget af rejsen er fritaget for moms. Slutteligt, har vi beskrevet hvilke konsekvenser en momsregistrering kan få for skoler m.fl. Generelle regler Udgangspunktet er, at en skole ikke bliver omfattet af momspligten i forbindelse med salg af rejser til deres elever. Årsagen er, at man anser salget af rejsen for at udgøre en integreret del af undervisningen. RSM International: En skole kan således i ganske få tilfælde bliver momspligtige af deres salg af rejser. Og hvis dette er tilfældet, skal skolen være opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvordan momsen skal beregnes. De særlige regler for beregning af moms gælder ved salg af såkaldte pakkerejser, herunder rejser, der består af 2 eller flere sammensatte ydelser, fx overnatning, transport og guideydelser. De særlige regler betyder, at der kun skal opkræves moms af fortjenesten og således ikke af den fulde salgspris. Rejser som er fritaget for moms I de fleste tilfælde vil en skoles salg af rejser, som nævnt, være fritaget for moms, og skolen skal dermed ikke forholde sig til, om skolen bliver omfattet af reglerne om beregning og opkrævning af moms på rejser. En skoles salg eller videresalg af rejser, vil være fritaget for moms i følgende tilfælde: 1) Studierejser, fx: a. en 3-dages udflugt til lejre i forbindelse med historieundervisningen b. en 14-dages rejse til Uganda i forbindelse med økonomiundervisning, historieundervisning eller anden undervisning.

2 2) Andre tilfælde, fx: a. en 7-dages tur til Lolland i starten af et skoleforløb/skoleår med henblik på at ryste eleverne bedre sammen b. en 7-dages rejse til USA for at undersøge muligheder for studieophold eller udveksling. Der bør dog i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om rejser har et formål i forhold til undervisningen og dermed er momsfritaget. Ved vurderingen af om rejsen er momsfri, skal der således blandt andet lægges vægt på: 1) om rejsen er obligatorisk for eleverne 2) om rejsen bibringer eleverne viden i forhold til relevante undervisningstemaer 3) om rejsen bidrager til at skabe et bedre samarbejde/en bedre relation mellem eleverne eller mellem lærer og elever. Rejser som er momspligtige I tilfælde af, at en skole arrangerer rejser for eleverne, som ikke kan anses for at udgøre en integreret del af undervisningen, skal skolen opkræve og betale moms i forbindelse med salg af rejsen. Det betyder, at skolen skal momsregistreres, hvis skolen ikke allerede er det i forvejen. Som udgangspunkt vil en skoles eller anden undervisningsinstitutions (herefter skole ) salg af rejser foregå på 1 af følgende 4 måder: 1) Skolen køber en færdig pakkerejse bestående af fx transport, indlogering og ½-pension. Skolen viderefakturerer prisen for rejsen til eleven, som i sidste ende skal afholde udgiften. 2) Skolen arrangerer selv rejsen og køber således fx overnatning, flybillet, guideydelser hos forskellige leverandører. Skolen opkræver ét samlet beløb for rejsen hos eleven, der i sidste ende skal afholde udgiften. 3) Skolen køber enten en færdig pakkerejse som i pkt. 1, men prisen for rejsen udgør en samlet del af prisen for opholdet på skolen og opkræves således ikke særskilt. Det er fortsat eleven, der i sidste ende skal afholde udgiften. Skolen viderefakturerer prisen for rejsen til eleven, som i sidste ende skal afholde udgiften. 4) Skolen arrangerer selv rejsen som i pkt. 2, men prisen for rejsen udgør en samlet del af prisen for opholdet på skolen og opkræves således ikke særskilt. Det er fortsat eleven, der i sidste ende skal afholde udgiften. I tilfælde nr. 1 og 3 vil det være rejsebureauet, der skal sørge for beregning af momsbeløbet og opkræve dette. Skolen kan herefter viderefakturere betalingen for rejsen til eleven, uden at opkræve og angive momsen. Skolen er altså fritaget for moms vedrørende disse rejser. I tilfælde nr. 2 og 4, er det skolen, der sammensætter rejsen, og på den måde agerer skolen som rejsebureau. Det betyder, at det er skolen, der i tilfælde af at rejsen er momspligtig, der skal beregne, opkræve og angive momsen af rejsens pris.

3 Følgende rejser vil som udgangspunkt være momspligtige: 1) Skiture i vinterferien 2) Rejser i løbet af sommerferien 3) Andre rejser, som ikke har et undervisningsformål. Ovenstående rejser er dog ikke momspligtige, hvis de kan karakteriseres som ryste sammen ture. Hvordan opgøres og angives momsen Som nævnt ovenfor skal der kun betales moms af fortjenesten på rejsen. Det betyder, at skoler, der arrangerer og sælger rejser uden fortjeneste, ikke skal afregne moms af deres salg. Uanset at der ikke skal afregnes moms, fordi skolen ingen fortjeneste har, skal skolen momsregistreres. Eksempel på opgørelse af momsbeløb DKK Udgifter til køb af skirejser (pr. person): - Flytransport T/R Bustransport fra lufthavn til lokation A: Overnatning lokation A: Overnatning lokation B: Udgifter i alt Elevpris Fortjeneste 150 Moms 37,50 Skolen sælger rejsen til i alt 100 elever og skal således angive og betale kr. i moms. Rejser til lande uden for EU Der skal ikke betales moms af rejser med destination uden for EU. Uanset dette skal en skole, der udelukkende arrangerer rejser (efter pkt. 2 og 4 ovenfor) til lande uden for EU momsregistres. Årsagen hertil er, at salget af en rejse er momspligtig og skal angives 1, men at momsen ikke skal betales, når rejsen har bestemmelsessted uden for EU. Hvordan skal fakturaen se ud Når skolen sælger en momspligtig rejse med bestemmelsessted i Danmark eller i et andet EU-land, skal skolen udstede en faktura inklusive moms. Det beregnede momsbeløb må ikke fremgå af fakturaen, men fakturaen skal indeholde oplysning om, at fakturaen indeholder moms beregnet efter særordningen for rejsebureauer. Sidstnævnte kan eksempelvis ske ved at skrive følgende bemærkning på fakturaen: Fakturaen indeholder moms opkrævet efter særordningen for rejsebureauer, jf. momslovens kapitel 16 a. 1 I rubrik C på momsangivelsen

4 Hvis skolen ikke har en fortjeneste på salget af rejsen, skal der imidlertid ikke opkræves moms, men blot udstedes en faktura på rejsens pris inklusive bemærkningen om, at fakturaen er udstedt efter særordningen for rejsebureauer. Hvis skolen sælger momspligtige rejser med bestemmelsessted uden for EU, skal skolen ikke anføre ovenfornævnte bemærkning på fakturaen. Konsekvenser ved skolers salg af momspligtige rejser Når en skole sælger momspligtige rejser, skal skolen momsregistreres, i tilfælde af at skolens momspligtige omsætning overstiger kr. over en periode på 12 måneder. Nogle skoler har udover salg af rejser også anden momspligtig omsætning, fx salg af kopikort. Det er den samlede momspligtige omsætning, der skal overstige kr. over en periode på 12 måneder, og omsætningen fra fx salg af kopikort samt salg af momspligtige rejser skal således lægges sammen ved bedømmelsen af, om skolens momspligtige salg overstiger momsregistreringsgrænsen, og om skolen dermed skal momsregistreres. Hvis skolen skal momsregistreres, skal skolen angive og betale moms kvartalsvis i de første 2 år. Efter 2 år, skal momsen angives og betales ½-årligt. Finansieringsbidrag Når en skole bliver momsregisteret, bliver den automatisk omfattet af reglerne om finansieringsbidrag. Det betyder, at skolen skal indbetale et bidrag til ATP for hver af sine ansatte 4 gange årligt. Bidraget er ganske højt, og de fleste skoler er da også opmærksomme på, at de så vidt muligt skal tilrettelægge deres aktiviteter således, at de kan undgå en momsregistrering. Lønsumsafgift Der skal ikke afregnes lønsumsafgift af de resurser skolen anvender i forbindelse med arrangering af momspligtige rejser. Det betyder, at lønsumsafgiftsgrundlaget skal reduceres med det tidsforbrug den/de ansatte anvender i forbindelse med arrangering af momspligtige rejser. Dette gælder alle momspligtige rejser, det vil sige både rejser i Danmark, rejser til andre EU-lande og rejser med destination uden for EU. Hvis det eksakte tidsforbrug ikke kan opgøres, kan skolen foretage et skøn i forhold til fordeling af tidsforbruget på momspligtige og momsfrie aktiviteter. Afsluttende bemærkninger Mange skoler vil ikke være momspligtige af deres salg af rejser, men vi oplever af og til, at en skole fejlagtigt ikke har afregnet moms i forbindelse med deres salg af momspligtige rejser. I sådanne tilfælde kan SKAT opkræve momsen 3 år tilbage, hvilket kan blive en dyr fornøjelse, og det er derfor vigtigt at have foretaget en konkret vurdering af, om salget af rejser er momspligtigt eller momsfrit.

5 Vi har bred erfaring på dette område, og er naturligvis gerne behjælpelig med at foretage en konkret vurdering af om en rejse er fritaget for moms eller ej. Skatteafdelingen, februar 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Linda-Sophia Danielsen VAT-Manager Tlf Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere