udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til: 22 67 34 29"

Transkript

1 LOKALBLADET 24. Argang November 2011

2 Halbestyrelsen: Formand: Nsstformand: Kasserer: Sekretaer: Gitte Nielsen Brendan Daley Jens Ove Nielsen Birgitte Hansen Ann Lehrfall Dorthe Riber Peter Fynbo L I N D K N U D K L U B L O K A L E udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til:

3 Et lille kik fra efterarsfesten 2011

4 Spar op til 50% vand ved at skifte bruserhoved og vandhaner. den rigtige Issning EcoSmart teknologi Hvordan far du lidt vand til at blive til meget vand? Ganske enkelt ved at bruge Hansgrohe EcoSmart teknologi. En sofistikeret gennemstromningsbegraenser, specielle straletyper og blandingen af vand og ludt reducerer vandforbruget til 6 eller 9 l/min - uden at komforten forringes. Den sparer samtidig energi, da mindre vand skal opvarmes. Pa den made begynder det personlige bidrag til klimaaendringerne allerede under bruseren. SMEDE & VVS '*'"

5 Nyt fra Lindknud Billard Klub: Der er spillet Klubmesterskab l0rdag den 1. oktober Gruppe A : Nr. 1 Kasper Hansen snit 25,00 Nr. 2 Mikael Pedersen snit 12,28 Nr. 3 Kristian Nielsen snit 12,71 Gruppe B Nr. 1 Morten Pedersen snit 7,51 Nr. 2 Tage Kristiansen snit 7,18 Nr. 3 Thomas Thomsen 6,44

6 Kalkuner til hverdag og fest Friske og nyslagtede, store og sma, hele og halve. Udbenet eller parteret, alt efter 0nske. Oktober-november kg kr. 38,- /kg December 5-8 kg kr. 50,- /kg Februar-marts 12-14kg kr. 38,- /kg Ring og h0r naermere: Lauritz Schmidt / Hovborgvej 60, Lindknud Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening Hovedbestyrelse : Formand Jan Erik Hansen Vinkelvej Naestformand Tommy Olsen Erhvervsvej Kasserer Michael Nielsen La;borgvej Sekretsr Lene Hansen Faurkovvej Medlem Pia Frederiksen Okslundvej Aktivitetsbestyrelse/kontaktpersoner Fodbold KimRehmeier Vinkelvej handbold/dans Randi Andersen Kidholmvej Gymnastik Karina S0rensen Lindknudvej Badminton Kasper Hansen Faurskovvej Fest Peter Frandsen Baekkevej Ungdomsklub Pia Frederiksen Okslundvej

7 Mange sn0d sig selv for en rigtig god fest, men vi var dog en del der havde taget imod tilbuddet om at komme til Efterarsfest og tak til arrang0rene for det store arbejde for at g0re det rigtig hyggeligt. En gaest

8 I Varmesystemer I Vedvarende energi 1 Indeklima ivaillanr Ny gaskedel - perfekt i kombination med solvarme i Super-effektiv gaskedel med energimaerke A og 4 ars garanti En flot installation med sma indbygningsmal og enkel betjening. Du far maksimal komfort - ikke mindst i kombination med den designtilpassede varmtvandsbeholder pa 75 liter. Udnyt solens straler til at opvarme dit brugsvand Spar op til 60% af udgifterne til det varme brugsvand med Vaillants solvarmesystem aurostep - et tommeanlaeg med en solvarmebeholder pa 250 liter samt 2 pladesolfangere med 5 ars garanti. aurostep kan kombineres med enhver anden energikilde. Kontakt os for et professlonelt og uforpligtende tilbud. 8

9 Julen naermer sig. Fra den. 1. november er spejdeme rundt og saelge Lodseddeler fra Y'mens Club og Blindes Jul. Overskudet gar til Y'mens Club, Blindes Jul og Spejdeme. Vi deltager ogsa pa B0gevangs Julemarked med salg af adventskranse, kirkegardskranse, dekorationer, bolsjer, smakager, juleklip. m.m. Vi glaeder OS til at se jer. Med Spejder hilsen Lindknud spejdeme DYRUP BR0RUP FARVE-TAPET HENRIK SCHULZ Nerregade Brerup. Tlf Li ' JOTUN

10 Kloakmester Ove Trost Andersen mobil Belaegningsarbejde > Div. Ledningsarbejde St0bearbejde Rendegraver Minigraver Kloak TV ' Kloak / nedsivningsanlaeg Trmning Tirsdage 17.00' Lordage ( LINDKNUD MOTO CROSS KLCI Som mange andre er ogsa LMCK kommet pa nettet. Kig ind pa og bliv lidt klogere pa os. Er I meget interesseret i motocross, kan I fmde lobsresultater fra vores lob pa: ^ ' 10

11 Lindknud lokalhistorisk forening Den 16. feb stod der at laese i avisen, at Lindknud kommunes nye hus var indviet dagen f0r, og at det var en glaedelig og betydningsfuld dag for kommunen. Der var bygget en fl0j til huset, - et hus, som Lindknud kommune havde k0bt i 1951, og hvor nu bade Andelskassen og kommunen skulle have sine lokaler. Efter Hans Kidholms d0d ved juletid i 1953 var det blevet n0dvendigt med andre lokaler, bade for kommunen og for Andelskassen. Hans Kidholm havde haft kassererposten begge steder inddl sin d0d og kontoret havde vaeret Hans Kidholms stue. Lindknud sognerad havde forudset, at den situadon kunne komme, hvor Hans Kidholm ene mand ikke laengere kunne klare den voksende opgave, det var at holde styr pa de to kasser, og havde derfor k0bt huset, da det kom til salg i 1951, med det for 0je, at her kunne etableres et kontor. Nu havde Hans Kidholms d0d betydet at det var nu, det skulle vaere. Der er tidligere og andre steder fortalt om geniet Hans Kidholm. Her skal blot tilf0jes, at Hans Kidholm var valgt medlem af sogneradet. Det havde ban vaeret naesten lige siden Lindknud kommune blev selvstaendig i Derfor var det f0rst nu Lindknud kommune fik et ansat personale og et egenthgt kommunekontor med m0delokale og andre faciliteter. I Lindknud havde man jo vaeret vant dl, at de 0konomiske mellemvaerender med kommunen og Andelskassen kunne klares eet sted, nemlig hos Hans Kidholm. Alle havde dengang aerinde til kommunens kasserer, idet der skulle betales skat. Aldersrente og sociale ydelser skulle endvidere ogsa hentes hos kassereren. Som mange kan huske var det f0rst i 1970, der blev indf0rt kildeskat. Inddl da skulle der arlig afleveres en selvangivelse til kommunen, som derefter fastsatte, hvad den enkelte skulle betale i skat. / en parentes kan jo ncevnes og erindres, at trafman Hans Kidholm pa gaden kunne skatten betales og mellemvcerendet ordnes pa stedet. Selvangivelsen beroede for de flestes vedkommende pa en indirekte opg0- relse over arets indtaegt, dvs. formueaendring + et privatforbrug. Fortsstter side 13 11

12 : ^\ U Lindknud Antenneforening Formand: Leif Schmidt Naestformand: Rune Frandsen Kasserer: Marianne Christensen Sekretaer: Jakob Jensen Bestyrelsesmed.: Nicky Henriksen Suppleant: Leif Madsen * "Vf Henrik Andersen rfp^^ Tlf:

13 Med det nye hus, hvori der nu var indrettet bolig for kaemneren samt kommunekontor og plads til andelskassens virksomhed, kunne det, meget praktisk, fortsastte med, at man kunne fa klaret dngene et og samme sted. Det hedder i avisen om indvielsen, "at der i kaelderen er indrettet arkiv for kommunens arkivalier, og at det er en stor vinding, - det har stor betydning for kommunens administration og for sognets historie. Hiddl har arkivalieme vjeret opbevaret forskellige steder og under forhold, som ikke var betryggende". "Ligeledes er det en stor vinding for sogneradet, i stedet for som hidtil at de har mattet samles under ret urolige og dlfaeldige forhold i sognets kroer, at de nu kan samles og holde rad i deres eget smukke m0delokale. Og kroen ligger lige overfor dl deres forplejning." Huset havde kostet 60,000 at ombygge og bygge til. Men allerede 15 ar efter kom en kommunalreform, hvor Lindknud blev lagt sammen med Br0rup. Det fine kommunekontor blev dlovers!! Og Andelskassen havde fundet andre lokaler i Hele huset blev ledigt. Kommunalreformen i 1970 kom selvf0]gelig ikke som et lyn fra en klar himmel. I 1969 var der en flok borgere, der havde undfanget den ide, at Lindknud burde have en b0mehave, og nu, hvor der var udsigt dl at huset kom til at sta tomt, kunne en b0mehave indrettes her. Og, som vi ved, blev det sadan. Den nye kommune var med pa ideen. Der er f0r fortalt om, at Hans Mikkelsen, Elisabeth Hansen, Poul Hansen, Hovborg og undertegnede er i gang med at tyde og renskrive sogneradets protokoller i erkendelse af, at fremtidens folk ikke kan laese handskriften. Vi har faet de gl. protokoller, som befinder sig pa Landsarkivet i Viborg, kopieret fra arene 1909 dl 33, dvs A4 sider. Renskrivningen giver mange gode oplysninger for historien. Sogneradets manedlige m0der er oftest refereret af formanden Niels Th0gersen, men senere far Hans Kidholm opgaven. Det er pasnt skrevet og ret nemt at laese. Man kan melde sig dl en i bestyrelsen, hvis man har dd og lyst dl at deltage i det spaendende arbejde. A.B. ^ 13

14 En gstur i skovene omkring Hovborg er en sjaelden opievelse, eller en tur p3 naturstien, langs med Holme A. Her kan man ga i timevis uden at mode mennesker, Gode fiskemuligheder i Holme som lober gennem kroens have. Holmeavej Hovborg Tlf Fax

15 IJiHlknutl Killar<l Klubhus pii I'aurskovvej nr.3 Tir. 75,3K8096 lilub Flemming tlf Stig tlf Jan tlf Egon tlf Vagn tlf Lindknud Billard Klub Faurskovvej nr. 3a tlf Lindknud Husholdningsforening & Aftenskole Den 12. oktober var vi pa bes0g tios ilagstangsfabrikken Dano Mast i Hovborg. T.P Th0gersen fortalte om virksomheden og viste os rundt. 3 maend var ogsa m0dt pa arbejde, for at vi skulle se det hele i gang. Det var meget interessant at se at glasfiber og polyester m.m. kan blive dl en flagstang. Tirsdag den 29. november kl Julehygge pa B0gevang. EHsabeth Hansen vil laese for os og vi skal synge julen ind. Vi serverer glogg og aebleskiver, kaffe og smakager. Alle er velkommen P.b.v. Ruth Mikkelsen 15

16 Alt ordnes HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING og Edel Bruun's Eftr.v/Niels^Knudsen Storegade 74, tjolsted HovE<igaden 43, Gesten Tif vedrorende-begravelser ligbraending Bemaerk ny sammensaetning af bestyrelse og nye cykeltider. LINDKNUD CYKELOG MOTION Kontigent i cykelafdelingen : kr. 50,-, arligt. Bestyrelsen: Formand: Naestformand: Kasserer: Sekretaer: Bestyrelsesmedlem: Kiosk ansvarlig: Brian Damgaard Alex Didreksen Frede S0rensen Jacob Jensen Tommy Nielsen Alex Didreksen BEM/ERK!!!!!!!!!! Cykeltider: S0ndage kl med start fra Klubbens lokaler pa skolen. 16

17 Samvaersdage pa Bogevang i november 2011 Onsdag den 2. november kl : Vi spiser middag sammen. Efter middagen forbereder vi ting til julestuen. Tilmelding til middagen, der koster 40 kr. senest 30. oktober. Onsdag den 9. november kl : Julestueforberedelser. Onsdag den 16. november kl Julestueforberedelser. L0rdag den 19. november kl JULESTUE: Se opslag i ugeavisen og lokalbladet. Onsdag den 23. november kl : Vi k0rer pa jule tur til 0STER SKOVGARD JULEHANDEL I SNEJBJERG: Pris for k0rsel og kaffe med aebleskiver i deres hyggelige kaffelade 90 kr. tilmelding senest mandag den 21. november. Onsdag den 30. november kl : Vi k0rer med Laurids til lundtoft, hvor vi synger sange og drikker kaffe. Bent Svarre spiller til. Pris 25 kr. Tilmelding senest mandag den 28. nov. Onsdag den 7. dec. Kl : Vi far bes0g af vores praest Helle N0rby Jensen. Med venlig hilsen fra BRUGERGRUPPEN Tlf. V. tilmelding:

18 ^SeBVICE aps Aniaegsgartner Lynge Madsen mobil Alt i fliser Stendiger Graess^nlng Graesklipning Rendegraver Minigraver Vedligeholdelse Beplantning Alt i sten, vand og granit Salg af planter IFO^IETiBEN&itEfMILeTO! (gc BlEBSte emballager DIT BEDSTE VALG! * * * (0' Standard flasker og dunke <0 Kundeiflsninger (ECSerigrafiske dekorationer (g'tekniske plastartikler '\/arkt0jsfremsliliing LfflDKMUD, DK-6650 BR0RDP, TELEFON: / TELEFAX:

19 Julestue 2011 Pa Dagcenter B0gevang, Lindknud L0rdag den 19. november Kl Spejderne Saelger pynt og gr0nt Tombolaen Fyldes op kl og Arbejdende Vaerksted Tina og Else viser knipling Lene Hansen viser tekstil og billeder K0kkenet Saelger kaffe og vafler Kl serveres dagens suppe Velkommen til en god start pa julen 19

20 RSdgivning og fleksibilitet Dinefordele: Du kan m0de os i afdelingen - lige midt i Hovborg. Du kan aftale radgivningsmoder fra mandag til fredag - fra morgen til aften - bade i afdelingen eller hjemme hos dig privat. Du har mulighed for ekspertradgivning inden for investering og pension. Vi holder abent for almindelig ekspedition tre eftermiddage om ugen. ^ Sr du har aftenen Allan Klein Mikkelsen Else Gjerlevsen Lisbeth H0i Lauridsen Afdelingsleder. -, Radgiver Radgiver Tel " Tel Tel S VORBASSE41EJNSVIGS SPAREKASSE Hovborg afdeling, Holmeavej 12, 6682 Hovborg, tel , 20

21 Hovborg Kirke Franz Schubert: "Winterreise" Jens Bove, bas Gunhild Donslund, klaver S0ndag d. 20. november kl frientre- 21

22 Hold din fest pa Gjemdrup Kro eller fa mad ud af huset. Helstegt pattegris og andet pa stor Weber grill. 22

23 Franz Schuberts "Winterreise" Winterreise regnes for et af hovedvaerkerne i den klassiske musiks historie. Vaerket betegner et hojdepunkt i Schuberts arbejde med at videreudvikle den tyske Lied, altsa sange med klaverledsagelse. Franz Schubert var f0dt i Wien i 1797 og levede naesten hele sit korte 31- arige liv der. I modsaetning til hans omtrent samtidige komponistkolleger i Wien, Haynd, Mozart og Beethoven opnaede han aldrig det store publikumsgennembrud. Forst eftertiden har givet ham hans fortjente plads blandt de allerstorste komponister, som en af foregangsmaendene for den nye romantiske musik, og ikke mindst som nyskabende inden for Lied-genren. "Winterreise", en samling pa 24 digte af den samtidige Wilhelm Miiller, er praeget af den gryende romantik. Digtene skildrer den ulykkelige, uopnaelige kaerlighed. Vi tages med pa vandring i vinterenaturens sne- og kuldeunivers, et biilede pa den ulykkeligt forelskede digters indre. Det nyskabende ved Schuberts musik ligger isaer i klaverets rolle. Hvor klaveret for blot havde vaeret ledsagende, bliver det nu iigevaerdigt med sangeren i forsoget pa at give digtenes indhold musikalsk udtryk. Koncerten bliver et genhor med pianisten Gunhild Donslund. der som mange ved jo er fodt og opvokset i Hovborg. Gunhild Donslund har haft en omfattende karriere som solist, kammermusiker og akkompagnator. Gunhild D. er uddannet ved konservatoriet i Esbjerg og studerede derefter 7 ar ved konservatoriet i Dusseldorf hos professor Stein. Jens Bove. bassanger, er fast ansat i Den Jyske Operas kor. Han har en stor karriere bag sig om solist i en raskke de store korvaerker: Handels Messias, Mozarts Requiem mm. Men forst og fremmest har han haft solopartier i en raekke af den Jyske Operas forestiliinger: Trylleflolten, Rosenkavaleren, Carmen, My Fair Lady og mange flere. I den kommende saeson, kan man bl. a. mode ham som Kommandanten i Mozarts Don Giovanni. Der er fri entre til koncerten som finder sted sondag d. 20. november kl

24 LEjDANMARKS BILLIGSTE FEST UDSTYR Moving-Head til storre fester og Messer, kan leveres med eget firma logo Slushice til alle slags fester!,, Softice til alle slags fester Hojtaler sast ink!. Mixer & forstasrker Tradlos mikrofon saet NHTec Udlejning kan levere lys, lyd, soft/ slushice, koletrailer mv. til mange forskellige formal. Se mere pa eller ring pa tlf rapport Kontroi 2011 NHTec Okslundvej Brorup 24

25 Lindknud Aftenh0jskole Vinteren Torsdag d.3.nov. Pa en rejse i vesteuropa Lysbilledforedrag. Lea og Peter Skj0th. Lindknud. Se og h0r en beretning om, hvordan en familie pa 5 pianlaegger og gennemf0rer en rejse pa 3 mdr. Rejsen har fundet sted i vesteuropa i en autocamper pa 17 m2. Familien bestar af far, mor, en datter pa 8 ar og to s0nner pa 5 ar. Torsdag d. lo.nov. At sla r0dder i solen ttildegard af Bingen. Rose IVIarie Tillisch. Sognepraest, Frederiksvaerk, Vinder0d. Foredraget om Hildegard af Bingen( ) "at sla r0dder i solen" efter et af hendes digte. I foredraget fortaelles om hendes liv samt om det teologiske indhold af en raekke af hendes vaerker. Der vises desuden en billedserie af hendes visioner fra hendes f0rste bog Scivias ( Kend vejene). Torsdag d.17.nov. Om at vaere i piraternes void. Gert L. J0rgensen. Esbjerg. Vi snakkede om at stikke af. Vi overvejede at male vores overlevelsesdragter sorte og glide ned i vandet en nat, men vi valgte at lade vaere. Det var for farligt, hvis vi ikke alle sammen kom af sted. De ville skyde dem, der blev tilbage. Torsdag d.24.nov. I Danmark er jeg f0dt. Landskabsbilleder i fortaelling og sang. Wolfgang Dibbern. L0gumkloster. Der ses en forbavsende variation i danske landskaber. Fra det bl0de sjaellandske til de barske klitomrader i Nord- og Vestjyiland fra bakkerne pa Fyn og fra 0stjyske fjorde til de forrevne bornholmske klipper. Billedfortaellingen er kaedet sammen med faellessang til genkendelige glimt af danske landskaber. 25

26 Kirkekorenes julekoncerter: John H0ybye: Gabhel og Ma ha Hovborg Kirke: Tirsdag d. 6. december kl Lindknud Kirke: Onsdag d. 7. december kl fri entre - (af hensyn til korenes 0vning abnes dorene forst 19.10) LINDKNUD Tlf Jens Nielsen, mobil

27 TAK. Mange tak til indsamlere og bidragsydere ved indsamlingen i Lindknud til Dansk R0dekors Landsindsamling den 2.oktober. Tak til B0gevang for husly. KA T R >E D R E I R I T v/tommy Olscn Erhvervsvej 1, 6650 Brorup Tlf Mobil Alt i tomrer/snedkerarbejde udfores 27

28 Vesterberg Gardbinderi. Vesterberg Gardbinderi er overgaet til at vsere bestillingsbutilc. Vi glaeder os til at modtage jeres bestillinger enten pr. telefon der er aben for bestillinger mandag til og med l0rdag, eller man er velkommen til at henvende sig pa addressen. Vesterberg Gardbinderi v/ Margit Nielsen, Laeborgvej 35. Tlf Lindknud Autov^rksted Dit idkale bilvaerksted v/frank Mathiesen Lindknudvej 38 Lindknud 6650 Br0rup Ring til os pa Vi kan bl.a. tilbyde... Klarg0ring til syn Pladearbejde j^reparatlon og service.^af alle meerker Salg af reservedele 28

29 F0r og efter 29

30 Tal med Land & fritid nar du skal have en god forbindelse Bredband Fastnet PC-lasningeFtned backup Mobiltelefoner IP-telefoni m * Mobilt bredband TV med Parabai TV Bredband Huskvi altid \vi ud fodertil hund og kat!.den Hdard T S n I» 33M7220 Otjod biiliunvqll TH. 33 ^ Lands' Frliid dk 30

31 Et tilbageblik fra 1.argang november 1987 Lindknud Husholdningdforening. Onsdag den 4. november kl i ungdomslokalet: Konsulent Ingrid Hauge taler om"vand, vask og milj0". Emnet omhandler bl.a. hvordan det bedst mulige vaskeresultat opnaes ved fsrrest mulige resourcer og mindst mulig forurening af vore vandlob. Render vi nok til sammensaetningen af de forskellige typer vaskemidler og virkningen af de forskellige bestanddele, og hvad med pris og kvalitet. Husk Brod og kop. Samme aften har Kongea-Ribe og Sonderj.kredsen ogsa arrangeret miljoaften i Tobol forsamlingshus kl Det er Kirsten Nielsen fra Kebenhavn, formand for forbrugerradet, foredraget hedder: "Hvem forurener hvad- og hvad kan der gores". Det er beklageligt det er samme aften, men vi har ikke vaeret med i tilrettelaggelsen. Tirsdag d. 17. november kl i skolekakkenet "Kalkun- moderne mad". Demonstration ved konsulent Nico Jensen, Demonstrationen viser hvordan man parterer en kalkun, og hvorledes de for skellige stykker kan tilberedes. Ud fra et erneeringsmaessigt synspunkt, bor vi spise mere fjerkra. Medbring kop,tallerken og bestik. v/ Andreas Christensen Erhvervsvej 1, Lindknud TLF. (05)

32 November 200,- kr. Martin Osther, Ulveh0jvej 2 150,- kr. Betina Kaspersen, Adsersb0lvej ,- kr. Marianne Henriksen, Okslundvej ,-kr. Bjame Nielsen, Vinkelvej ,- kr. Pia Nielsen, Hyldelund Bakkevej ,- kr. Dorthe Gjerlevsen, Okslundvej 43 Vittrup Maskinstation V. Bjame Eriksen Tlf.: Hegnsklipning Udk0rsel af kalk Udk0rsel af staldg0dning Majssaning Skarlaegning m. butterfly Vending af graes Rivning m. storrive Finsnitning af grass, helssd, a;rter og majs med selvk0rende Jaguar ^estton minibig og Claas Jaguar sammenbygget til snitning af halm > Presning og indpakning af minibig Presning af rundballer Rundballepresning og indpakning i en arbejdsgang Al gummiged arbejde udf0res.

33 LINDKNUD KIRKE Sogneprast: Sognepraest: Helle N0rby Jensen Praestegarden Fauerskovvej 9, Lindknud Tlf.: MaJ Brit Hvid Praestegarden 0stergade 21, Br0rup Tlf: Graver: Lene Fynbo Hansen Kontor tlf.: , mand.-torsd., kl Privat tlf.:

34 Gudstjenesteplan november 2011 Dato Hovborg Kirke 6. november Allehelgen MHC 13. november ll.s.e. Trin MHC 17. november Lindknud Kirke HN Br0rup gl. Kirke HN MHC Johannes kirken MHC HN 20. november Sidste s0ndag HN 9.00 HN 25. november november l.s.i advent HN 9.00 HN MHC MHC Alle Helgen S0ndag d. 6. november er det Alle Helgens s0ndag. Det er den dag, hvor vi i kirken pa en saerlig made mindes dem, vi har mistet i arets l0b. I Lindknud kirke er der tradition for, at navnene pa alle dem, der er blevet begravet i sognet siden sidste Alle Helgen, bliver lasst op ved gudstjenesten. I Lindknud kirke er der gudstjeneste kl Fyraftensgudstjeneste 2. B0rnekirke 3. Adventsgruppen medvirker 34

35 Foredrag med Sygehuspraest Ruth 0stergaard "Hvordan hjselper vi bedst os selv og hinanden, nar livet g0r ondt?" Ved sygehuspraest Ruth 0stergaard Poulsen, Aalborg, torsdag d. 3. november ki i Foreningshuset i Brorup Ruth har vaeret sygehuspraest i 11 ar og har derfor en stor erfaring i at vaere sammen med mennesker, der er i krise eller pa anden made oplever krise. Nar vi mister eller er i anden sorg og krise, sa har vi brug for hjaelp og tr0st. Og vi vil ogsa gerne hjaelpe og tr0ste andre. Men hvad er god hjaelp og tr0st? Det findes der ingen facitliste pa, men Ruth vil i dette foredrag alligevel vove at komme med sine bud. Hun g0r op med den falske tr0st, der f.eks. siger, at tiden Iteger alle sar, og inviterer os i det hele taget ind i et rum, hvor det meget mere handler om at vaere end at g0re, og hvor det oftest er byrder, der skal baeres og ikke problemer, der kan l0ses. Kirkebio-Film med stof til eftertanke -ss^is.- Som allerede naevnt i sidste maneds lokalblad, praesenterer Br0rup-Lindknud- Hovborg Pastorat denne vinter kirkebio i Br0rup bio, N0rregade 22, 6650 Br0rup. Kirkebio finder sted den 1. mandag i november, december, januar og februar, hvor vi skal se eller gense nogle saerligt udvalgte film. Denne vinter byder kirkebio pa f0lgende film: 7. november 2011 kl : Efter brylluppet 5. december 2011 kl : Guder og Maend 35

36 2.januar 2012 kl : The Road 6. februar 2012 kl : Sommerfuglen og dykkerklokken Inden hver filmfremvisning vil der vaere et kort oplaeg om dagens film, og efter forestillingen vil biografens cafe vaere aben, sa det er muligt at dr0fte filmen over en kop kaffe eller et glas r0dvin. Billetter til kirkebio k0bes i biografen umiddelbart f0r forestillingerne, og prisen er 45 kr. pr. forestilling. Dog er det ogsa muligt at k0be billet til alle fire film pa en gang, det koster 140 kr. Yderligere informationer om kirkebio og naermere omtale af de enkelte film kan ses pa vores hjemmeside: vvww.broerup-lindknud-hovhorg-pastorat.dk Koncert i Johanneskirken i Br0rup Tirsdag d. 22. november 2011 kl er der koncert med Familien Pultz i Johanneskirken i Br0rup. 36

37 KIRKEBIL For pensionister og for gangbesvaerede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjenester i Lindknud Kirke. Safremt der ikke er nogen gudstjeneste i Lindknud Kirke, kan kirkebilen benyttes til pastoratets 0vrige kirker Kirkebilen bestilles ved henvendelse til: Br0rup / Hoisted Taxa tlf euer senest l0rdag kl f0r den pagaeldende s0ndag. Lindknud Menighedsrad. 37

38 UGENS SUPERTILBUD HUSK AT DU HVER UGE KAN HENTE 2 SUPERTILBUD IDAGLIBRUGSEN. 1 SUPERTILBUD GILDER FRA MANDAG TIL TORSDAG. 1 SUPERTILBUD GILDER FRA FREDAG TIL S0NDAG. SUPERTILBUDENE ER OFTE REST- PARTIER INDK0BT FA DAGE F0R OG BLI VER DERFOR IKKE ANNONCERET MEN KIG IND -VI GARANTERER FOR AT DE BLIVER GODE. NU KAN DU OGSA TILMELDE DIG EN SMS- SERVICE. HEREFTER VIL DU HVER MAN- DAG/FRED AG MODTAGE EN SMS MED DE NYE TILBUD. 38

39 Et tilbageblik fra 1.argang november Gymnastik Mary, Bodil, Rosa, Anne-Lise Bilist pa afveje Dorthe, Ole Lindknud Monolog" Niels Viser Mary, Ejlif;Sonja Gitte Monolog Sonja Hos Friseiren Niels, Ejlif Semandsviser Sonja, Dorthe, Bodil Hjemmehjffilp Ole, Rosa, Anne-Lise PAUSE Radio Hoisted Ejlif, Bodil Mary, Dorthe Brandforsikring Niels, Anne-Lise Roligans Mary Tina Turner Ole Klsr skaber folk Sonja, Dorthe Bakkesangerinder Rosa, Bodil, Mary, Anne-Lise Slutsang Alle Sonja Schenk 39

40 FRIS0R! H A R T O T T E N N Y B Y Familie salon, med klip, farv, permanent, make up og uonsket harvaekst i ansigtet fjernes med voks. B0rne klip fra 95 kr. Herrerklip 195 kr. Dame klip 245 kr. Tidsbestilling tlf: Hartotten Nyby 0sterholmvej 5 Nyby 6600 Vejen 40

41 0konomiSIKRING T Brorup Sparekasse kan du nu tegne en OkonomiSikring, og forsikre din okonomi imod et stort lontab, hvis du bliver ufriviliigt arbejdslos. Med 0konomiSlKRING kan du sikre dig og din familie med op til 80% af din saedvanlige Ion. Ring til Brorup Sparekasse og hor mere om OkonomiSikring allerede i dag. Brorup Sparekasse Sondergade Brorup Tlf ~»

42 Bakkely Kattepension Majbritt og Klaus 0rjan Nr. Vittrupvej 5 tlf God mad Store bure Kaerlig pleje Historisk vcerksted pa B0gevang er abent den sidste fredag ommanedenfrakl. 15 til 17. Og ellers efter aftale med en af bestyrelsen. Kom til OS f0r Du kasserer, og nar Du S0ger oplysninger fra tidligere tider og om folk. Billeder, dokumenter o. lign. af almen interesse, vil vi S0rge for bliver arkiveret og passet pa, sa Lindknuds historie bevares for vore efterkommere. 42

43 Gir du i salgstanker eller er du i markedet efter en ny ejendom, er du velkommen til at kontakte os for en uformel snak om dine muligheder. DIN LOKALE SPECIALIST I SALG AF BOLIGER OG LANDBRUGSEJENDOMME Agriteam Brorup Ejendomsmseglerfirmaet^p^ H.C. Hansen og Lise Lotte Lund Narregade Brarup. Tlf.: agn - sselger land og by Bes0g Agriteam Br0rup og se vores ejendomme til salg p 43

44 Foreninger og institutioner Brugergruppen, Bogevang Henning Brander Byradet (V) Maria Klug Jagt Foreningen J0rgen Meyer Jensen KFUM Spejdeme Lis Meng Lindknud Aftenliojskoie Kim Rasmussen Lindknud Antenna Forening Leif Schmidt Lindknud Billard Klub Flemming Frandsen Lindknud Brugsforening Jens Oluf Iversen Lindknud Bornehave Pia Hansen Lindknud cykel & Motionsklub Brian Damgaard Lindknud Hallen Gitte Nielsen Lindknud/Hovborg 4 H Marianne Morthorst Lindknud/Hovborg Folkedans. Vagn S. Nielsen Lindknud Husholdningsforening Signe Kristiansen Lindknud Legestue Annette Hougaard Lindknud Lokalrad Bent Hougaard Lindknud Menighedsrad Lars Hvelplund Lindknud Moto Cross Klub Benny Moller Lindknud Skole Elisabeth Hansen Lindknud Vandvaerk Tage Sorensen Lindknud Vindmolle Laug Bent Hougaard L.G.U Idraetsforening Jan E. Hansen Lokalbladet Susanne Mikkelsen Lokalhistorisk Forening Andreas Bruun Motorcykel Klub MC 94 Tove Enemark Team Lindknud Jens Nielsen Vittrup Baun Aksel Storm Galanerne Tommy Pedersen Fare / Banke laug Heidi Bock Denne side er sponsoreret af Hallen og Lindknud Brugs Husk!!! At kontakte bladet nar der sker aendringer v/ formandsposten 44

45 Redaktionens side "Nu falmer skoven trindt om land og fugle stemmen daler " Ja sa blev et efterar med l0vfald til f0lge, men vi Ilk da mulighed for at nyde efterarets smukke farver i solskin. Smukt Vil lige her igen opfordre alle til at st0tte bladet, sa vi med ro i sindet kan sige at vi har blad mange ar frem 1 tiden. Det er ikke en selvf0lge at vi har et blad, sa st0t det. Det er ogsa DIT blad. Vi har nogle meget stabile annonc0rer og bidragsydere og stor tak til alle jer som pa trods af nedgangs st0tter bladet. Sidste indleveringsfrist til de nceste blade :, Fredag d.l8.nov.ll Udkommer uge 48 Fredag d.l6.dec.ll DOBBELT nr. Udkommer uge 1 Fredag d.l7.jan.2012 Udkommer uge 9 Redaktionen : Susanne Mikkelsen, Hovborgvej 72, Lindknud Tlf ' ' - Indlevering :

46 Det sker i Lindknud Dato kl. Arrangement Arrang0r 1/11 Salg af lodsedler starter Spejdeme 2/ Spis sammen dag Brugergruppen 3/ Sygehuspraest fortaeller Menighedsradet 7/ Kirkebio Helle N0rby Jensen 9/ Julestue forberedelser Brugergruppen 16/ Julestue forberedelser Brugergruppen 19/ Julestue Brugergruppen 20/ Koncert i Hovborg kirke Menighedsradet 22/ Koncert i Johanneskirken Menighedsradet 232/ Juletur til 0stre Skovgard Brugergruppen 29/ Julehygge pa B0gevang Hushold./Aftensk. 30/ Tur med "Laurids" Brugergruppen 5/ Kirkebio Helle N0rby Jensen 6/ Julekoncert i Hovborg kirke Gregers Kirkelund 7/ Helle N0rby Jensen pa B0gevang Brugergruppen 7/ Julekoncert i Lindknud kirke Gregers Kirkelund HUSK! HUSK! Kom med i arrangement kalenderen i god tid, sa tingene ikke falder sammen. Gerne 3 mdr. frem. 46

47 FrcBbeskyttelse er en tillidssag! Kvalitets-trffibedcyttelse gi'r ftyt- liv og holdsr det i form. Gsi' dit trcbvcerk glad - kab din troibeskyttclse hos: HoAorg TBmrer- og Moskinsnedkeri Aps., v7 Bjame K. Bech Hailundvcj9.66B2 Hovborg tlf.: HeUa!!<l«ntleorKbosaT.ttr(EbeskytteIse Pris ved 25 liter 239,00 kp. - ombygning - tilbygning- nybygning - ombygning - tilbygning- nybygning G3 c c 05 C c C) >> D) 'c 9' G Hovborg Tomrer og Maskinsnedkeri Aps. v/ Bjame K. Bech liollundvej Hovborg tlf.: mobil: I o 3 CT "< CO d' (Q rj *< 2. CO i D «< CT *< (Q 3 (Q ombygning - tilbygning- nybygning - ombygning - tilbygning- nybygnmg 47

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 DGI & DDS LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 TAG DEL I ENERGIEN Tag til Landsstaevne og fa arets oplevelse med masser af gymnastik. Ved DGI Sonderjylland kan man bade deltage pa de faelles landsdelshold, eller

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet...

SOGNE BLADET. Læs inde i bladet... Todbjerg-Mejlby Sogneblad 1 SOGNE BLADET FOR TODBJERG OG MEJLBY NR. 11. NOVEMBER 2014. 39. ÅRGANG MEJLBY HÅRUP TODBJERG LINDÅ BALLE BENDSTRUP GRØTTRUP Læs inde i bladet... Adventskoncerter i Todbjerg og

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere