udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til: 22 67 34 29"

Transkript

1 LOKALBLADET 24. Argang November 2011

2 Halbestyrelsen: Formand: Nsstformand: Kasserer: Sekretaer: Gitte Nielsen Brendan Daley Jens Ove Nielsen Birgitte Hansen Ann Lehrfall Dorthe Riber Peter Fynbo L I N D K N U D K L U B L O K A L E udlejes til mindre fester (op til 80 personer) Priskr. 1200,- Stole og borde udlejes Henvendelse til:

3 Et lille kik fra efterarsfesten 2011

4 Spar op til 50% vand ved at skifte bruserhoved og vandhaner. den rigtige Issning EcoSmart teknologi Hvordan far du lidt vand til at blive til meget vand? Ganske enkelt ved at bruge Hansgrohe EcoSmart teknologi. En sofistikeret gennemstromningsbegraenser, specielle straletyper og blandingen af vand og ludt reducerer vandforbruget til 6 eller 9 l/min - uden at komforten forringes. Den sparer samtidig energi, da mindre vand skal opvarmes. Pa den made begynder det personlige bidrag til klimaaendringerne allerede under bruseren. SMEDE & VVS '*'"

5 Nyt fra Lindknud Billard Klub: Der er spillet Klubmesterskab l0rdag den 1. oktober Gruppe A : Nr. 1 Kasper Hansen snit 25,00 Nr. 2 Mikael Pedersen snit 12,28 Nr. 3 Kristian Nielsen snit 12,71 Gruppe B Nr. 1 Morten Pedersen snit 7,51 Nr. 2 Tage Kristiansen snit 7,18 Nr. 3 Thomas Thomsen 6,44

6 Kalkuner til hverdag og fest Friske og nyslagtede, store og sma, hele og halve. Udbenet eller parteret, alt efter 0nske. Oktober-november kg kr. 38,- /kg December 5-8 kg kr. 50,- /kg Februar-marts 12-14kg kr. 38,- /kg Ring og h0r naermere: Lauritz Schmidt / Hovborgvej 60, Lindknud Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening Hovedbestyrelse : Formand Jan Erik Hansen Vinkelvej Naestformand Tommy Olsen Erhvervsvej Kasserer Michael Nielsen La;borgvej Sekretsr Lene Hansen Faurkovvej Medlem Pia Frederiksen Okslundvej Aktivitetsbestyrelse/kontaktpersoner Fodbold KimRehmeier Vinkelvej handbold/dans Randi Andersen Kidholmvej Gymnastik Karina S0rensen Lindknudvej Badminton Kasper Hansen Faurskovvej Fest Peter Frandsen Baekkevej Ungdomsklub Pia Frederiksen Okslundvej

7 Mange sn0d sig selv for en rigtig god fest, men vi var dog en del der havde taget imod tilbuddet om at komme til Efterarsfest og tak til arrang0rene for det store arbejde for at g0re det rigtig hyggeligt. En gaest

8 I Varmesystemer I Vedvarende energi 1 Indeklima ivaillanr Ny gaskedel - perfekt i kombination med solvarme i Super-effektiv gaskedel med energimaerke A og 4 ars garanti En flot installation med sma indbygningsmal og enkel betjening. Du far maksimal komfort - ikke mindst i kombination med den designtilpassede varmtvandsbeholder pa 75 liter. Udnyt solens straler til at opvarme dit brugsvand Spar op til 60% af udgifterne til det varme brugsvand med Vaillants solvarmesystem aurostep - et tommeanlaeg med en solvarmebeholder pa 250 liter samt 2 pladesolfangere med 5 ars garanti. aurostep kan kombineres med enhver anden energikilde. Kontakt os for et professlonelt og uforpligtende tilbud. 8

9 Julen naermer sig. Fra den. 1. november er spejdeme rundt og saelge Lodseddeler fra Y'mens Club og Blindes Jul. Overskudet gar til Y'mens Club, Blindes Jul og Spejdeme. Vi deltager ogsa pa B0gevangs Julemarked med salg af adventskranse, kirkegardskranse, dekorationer, bolsjer, smakager, juleklip. m.m. Vi glaeder OS til at se jer. Med Spejder hilsen Lindknud spejdeme DYRUP BR0RUP FARVE-TAPET HENRIK SCHULZ Nerregade Brerup. Tlf Li ' JOTUN

10 Kloakmester Ove Trost Andersen mobil Belaegningsarbejde > Div. Ledningsarbejde St0bearbejde Rendegraver Minigraver Kloak TV ' Kloak / nedsivningsanlaeg Trmning Tirsdage 17.00' Lordage ( LINDKNUD MOTO CROSS KLCI Som mange andre er ogsa LMCK kommet pa nettet. Kig ind pa og bliv lidt klogere pa os. Er I meget interesseret i motocross, kan I fmde lobsresultater fra vores lob pa: ^ ' 10

11 Lindknud lokalhistorisk forening Den 16. feb stod der at laese i avisen, at Lindknud kommunes nye hus var indviet dagen f0r, og at det var en glaedelig og betydningsfuld dag for kommunen. Der var bygget en fl0j til huset, - et hus, som Lindknud kommune havde k0bt i 1951, og hvor nu bade Andelskassen og kommunen skulle have sine lokaler. Efter Hans Kidholms d0d ved juletid i 1953 var det blevet n0dvendigt med andre lokaler, bade for kommunen og for Andelskassen. Hans Kidholm havde haft kassererposten begge steder inddl sin d0d og kontoret havde vaeret Hans Kidholms stue. Lindknud sognerad havde forudset, at den situadon kunne komme, hvor Hans Kidholm ene mand ikke laengere kunne klare den voksende opgave, det var at holde styr pa de to kasser, og havde derfor k0bt huset, da det kom til salg i 1951, med det for 0je, at her kunne etableres et kontor. Nu havde Hans Kidholms d0d betydet at det var nu, det skulle vaere. Der er tidligere og andre steder fortalt om geniet Hans Kidholm. Her skal blot tilf0jes, at Hans Kidholm var valgt medlem af sogneradet. Det havde ban vaeret naesten lige siden Lindknud kommune blev selvstaendig i Derfor var det f0rst nu Lindknud kommune fik et ansat personale og et egenthgt kommunekontor med m0delokale og andre faciliteter. I Lindknud havde man jo vaeret vant dl, at de 0konomiske mellemvaerender med kommunen og Andelskassen kunne klares eet sted, nemlig hos Hans Kidholm. Alle havde dengang aerinde til kommunens kasserer, idet der skulle betales skat. Aldersrente og sociale ydelser skulle endvidere ogsa hentes hos kassereren. Som mange kan huske var det f0rst i 1970, der blev indf0rt kildeskat. Inddl da skulle der arlig afleveres en selvangivelse til kommunen, som derefter fastsatte, hvad den enkelte skulle betale i skat. / en parentes kan jo ncevnes og erindres, at trafman Hans Kidholm pa gaden kunne skatten betales og mellemvcerendet ordnes pa stedet. Selvangivelsen beroede for de flestes vedkommende pa en indirekte opg0- relse over arets indtaegt, dvs. formueaendring + et privatforbrug. Fortsstter side 13 11

12 : ^\ U Lindknud Antenneforening Formand: Leif Schmidt Naestformand: Rune Frandsen Kasserer: Marianne Christensen Sekretaer: Jakob Jensen Bestyrelsesmed.: Nicky Henriksen Suppleant: Leif Madsen * "Vf Henrik Andersen rfp^^ Tlf:

13 Med det nye hus, hvori der nu var indrettet bolig for kaemneren samt kommunekontor og plads til andelskassens virksomhed, kunne det, meget praktisk, fortsastte med, at man kunne fa klaret dngene et og samme sted. Det hedder i avisen om indvielsen, "at der i kaelderen er indrettet arkiv for kommunens arkivalier, og at det er en stor vinding, - det har stor betydning for kommunens administration og for sognets historie. Hiddl har arkivalieme vjeret opbevaret forskellige steder og under forhold, som ikke var betryggende". "Ligeledes er det en stor vinding for sogneradet, i stedet for som hidtil at de har mattet samles under ret urolige og dlfaeldige forhold i sognets kroer, at de nu kan samles og holde rad i deres eget smukke m0delokale. Og kroen ligger lige overfor dl deres forplejning." Huset havde kostet 60,000 at ombygge og bygge til. Men allerede 15 ar efter kom en kommunalreform, hvor Lindknud blev lagt sammen med Br0rup. Det fine kommunekontor blev dlovers!! Og Andelskassen havde fundet andre lokaler i Hele huset blev ledigt. Kommunalreformen i 1970 kom selvf0]gelig ikke som et lyn fra en klar himmel. I 1969 var der en flok borgere, der havde undfanget den ide, at Lindknud burde have en b0mehave, og nu, hvor der var udsigt dl at huset kom til at sta tomt, kunne en b0mehave indrettes her. Og, som vi ved, blev det sadan. Den nye kommune var med pa ideen. Der er f0r fortalt om, at Hans Mikkelsen, Elisabeth Hansen, Poul Hansen, Hovborg og undertegnede er i gang med at tyde og renskrive sogneradets protokoller i erkendelse af, at fremtidens folk ikke kan laese handskriften. Vi har faet de gl. protokoller, som befinder sig pa Landsarkivet i Viborg, kopieret fra arene 1909 dl 33, dvs A4 sider. Renskrivningen giver mange gode oplysninger for historien. Sogneradets manedlige m0der er oftest refereret af formanden Niels Th0gersen, men senere far Hans Kidholm opgaven. Det er pasnt skrevet og ret nemt at laese. Man kan melde sig dl en i bestyrelsen, hvis man har dd og lyst dl at deltage i det spaendende arbejde. A.B. ^ 13

14 En gstur i skovene omkring Hovborg er en sjaelden opievelse, eller en tur p3 naturstien, langs med Holme A. Her kan man ga i timevis uden at mode mennesker, Gode fiskemuligheder i Holme som lober gennem kroens have. Holmeavej Hovborg Tlf Fax

15 IJiHlknutl Killar<l Klubhus pii I'aurskovvej nr.3 Tir. 75,3K8096 lilub Flemming tlf Stig tlf Jan tlf Egon tlf Vagn tlf Lindknud Billard Klub Faurskovvej nr. 3a tlf Lindknud Husholdningsforening & Aftenskole Den 12. oktober var vi pa bes0g tios ilagstangsfabrikken Dano Mast i Hovborg. T.P Th0gersen fortalte om virksomheden og viste os rundt. 3 maend var ogsa m0dt pa arbejde, for at vi skulle se det hele i gang. Det var meget interessant at se at glasfiber og polyester m.m. kan blive dl en flagstang. Tirsdag den 29. november kl Julehygge pa B0gevang. EHsabeth Hansen vil laese for os og vi skal synge julen ind. Vi serverer glogg og aebleskiver, kaffe og smakager. Alle er velkommen P.b.v. Ruth Mikkelsen 15

16 Alt ordnes HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING og Edel Bruun's Eftr.v/Niels^Knudsen Storegade 74, tjolsted HovE<igaden 43, Gesten Tif vedrorende-begravelser ligbraending Bemaerk ny sammensaetning af bestyrelse og nye cykeltider. LINDKNUD CYKELOG MOTION Kontigent i cykelafdelingen : kr. 50,-, arligt. Bestyrelsen: Formand: Naestformand: Kasserer: Sekretaer: Bestyrelsesmedlem: Kiosk ansvarlig: Brian Damgaard Alex Didreksen Frede S0rensen Jacob Jensen Tommy Nielsen Alex Didreksen BEM/ERK!!!!!!!!!! Cykeltider: S0ndage kl med start fra Klubbens lokaler pa skolen. 16

17 Samvaersdage pa Bogevang i november 2011 Onsdag den 2. november kl : Vi spiser middag sammen. Efter middagen forbereder vi ting til julestuen. Tilmelding til middagen, der koster 40 kr. senest 30. oktober. Onsdag den 9. november kl : Julestueforberedelser. Onsdag den 16. november kl Julestueforberedelser. L0rdag den 19. november kl JULESTUE: Se opslag i ugeavisen og lokalbladet. Onsdag den 23. november kl : Vi k0rer pa jule tur til 0STER SKOVGARD JULEHANDEL I SNEJBJERG: Pris for k0rsel og kaffe med aebleskiver i deres hyggelige kaffelade 90 kr. tilmelding senest mandag den 21. november. Onsdag den 30. november kl : Vi k0rer med Laurids til lundtoft, hvor vi synger sange og drikker kaffe. Bent Svarre spiller til. Pris 25 kr. Tilmelding senest mandag den 28. nov. Onsdag den 7. dec. Kl : Vi far bes0g af vores praest Helle N0rby Jensen. Med venlig hilsen fra BRUGERGRUPPEN Tlf. V. tilmelding:

18 ^SeBVICE aps Aniaegsgartner Lynge Madsen mobil Alt i fliser Stendiger Graess^nlng Graesklipning Rendegraver Minigraver Vedligeholdelse Beplantning Alt i sten, vand og granit Salg af planter IFO^IETiBEN&itEfMILeTO! (gc BlEBSte emballager DIT BEDSTE VALG! * * * (0' Standard flasker og dunke <0 Kundeiflsninger (ECSerigrafiske dekorationer (g'tekniske plastartikler '\/arkt0jsfremsliliing LfflDKMUD, DK-6650 BR0RDP, TELEFON: / TELEFAX:

19 Julestue 2011 Pa Dagcenter B0gevang, Lindknud L0rdag den 19. november Kl Spejderne Saelger pynt og gr0nt Tombolaen Fyldes op kl og Arbejdende Vaerksted Tina og Else viser knipling Lene Hansen viser tekstil og billeder K0kkenet Saelger kaffe og vafler Kl serveres dagens suppe Velkommen til en god start pa julen 19

20 RSdgivning og fleksibilitet Dinefordele: Du kan m0de os i afdelingen - lige midt i Hovborg. Du kan aftale radgivningsmoder fra mandag til fredag - fra morgen til aften - bade i afdelingen eller hjemme hos dig privat. Du har mulighed for ekspertradgivning inden for investering og pension. Vi holder abent for almindelig ekspedition tre eftermiddage om ugen. ^ Sr du har aftenen Allan Klein Mikkelsen Else Gjerlevsen Lisbeth H0i Lauridsen Afdelingsleder. -, Radgiver Radgiver Tel " Tel Tel S VORBASSE41EJNSVIGS SPAREKASSE Hovborg afdeling, Holmeavej 12, 6682 Hovborg, tel , 20

21 Hovborg Kirke Franz Schubert: "Winterreise" Jens Bove, bas Gunhild Donslund, klaver S0ndag d. 20. november kl frientre- 21

22 Hold din fest pa Gjemdrup Kro eller fa mad ud af huset. Helstegt pattegris og andet pa stor Weber grill. 22

23 Franz Schuberts "Winterreise" Winterreise regnes for et af hovedvaerkerne i den klassiske musiks historie. Vaerket betegner et hojdepunkt i Schuberts arbejde med at videreudvikle den tyske Lied, altsa sange med klaverledsagelse. Franz Schubert var f0dt i Wien i 1797 og levede naesten hele sit korte 31- arige liv der. I modsaetning til hans omtrent samtidige komponistkolleger i Wien, Haynd, Mozart og Beethoven opnaede han aldrig det store publikumsgennembrud. Forst eftertiden har givet ham hans fortjente plads blandt de allerstorste komponister, som en af foregangsmaendene for den nye romantiske musik, og ikke mindst som nyskabende inden for Lied-genren. "Winterreise", en samling pa 24 digte af den samtidige Wilhelm Miiller, er praeget af den gryende romantik. Digtene skildrer den ulykkelige, uopnaelige kaerlighed. Vi tages med pa vandring i vinterenaturens sne- og kuldeunivers, et biilede pa den ulykkeligt forelskede digters indre. Det nyskabende ved Schuberts musik ligger isaer i klaverets rolle. Hvor klaveret for blot havde vaeret ledsagende, bliver det nu iigevaerdigt med sangeren i forsoget pa at give digtenes indhold musikalsk udtryk. Koncerten bliver et genhor med pianisten Gunhild Donslund. der som mange ved jo er fodt og opvokset i Hovborg. Gunhild Donslund har haft en omfattende karriere som solist, kammermusiker og akkompagnator. Gunhild D. er uddannet ved konservatoriet i Esbjerg og studerede derefter 7 ar ved konservatoriet i Dusseldorf hos professor Stein. Jens Bove. bassanger, er fast ansat i Den Jyske Operas kor. Han har en stor karriere bag sig om solist i en raskke de store korvaerker: Handels Messias, Mozarts Requiem mm. Men forst og fremmest har han haft solopartier i en raekke af den Jyske Operas forestiliinger: Trylleflolten, Rosenkavaleren, Carmen, My Fair Lady og mange flere. I den kommende saeson, kan man bl. a. mode ham som Kommandanten i Mozarts Don Giovanni. Der er fri entre til koncerten som finder sted sondag d. 20. november kl

24 LEjDANMARKS BILLIGSTE FEST UDSTYR Moving-Head til storre fester og Messer, kan leveres med eget firma logo Slushice til alle slags fester!,, Softice til alle slags fester Hojtaler sast ink!. Mixer & forstasrker Tradlos mikrofon saet NHTec Udlejning kan levere lys, lyd, soft/ slushice, koletrailer mv. til mange forskellige formal. Se mere pa eller ring pa tlf rapport Kontroi 2011 NHTec Okslundvej Brorup 24

25 Lindknud Aftenh0jskole Vinteren Torsdag d.3.nov. Pa en rejse i vesteuropa Lysbilledforedrag. Lea og Peter Skj0th. Lindknud. Se og h0r en beretning om, hvordan en familie pa 5 pianlaegger og gennemf0rer en rejse pa 3 mdr. Rejsen har fundet sted i vesteuropa i en autocamper pa 17 m2. Familien bestar af far, mor, en datter pa 8 ar og to s0nner pa 5 ar. Torsdag d. lo.nov. At sla r0dder i solen ttildegard af Bingen. Rose IVIarie Tillisch. Sognepraest, Frederiksvaerk, Vinder0d. Foredraget om Hildegard af Bingen( ) "at sla r0dder i solen" efter et af hendes digte. I foredraget fortaelles om hendes liv samt om det teologiske indhold af en raekke af hendes vaerker. Der vises desuden en billedserie af hendes visioner fra hendes f0rste bog Scivias ( Kend vejene). Torsdag d.17.nov. Om at vaere i piraternes void. Gert L. J0rgensen. Esbjerg. Vi snakkede om at stikke af. Vi overvejede at male vores overlevelsesdragter sorte og glide ned i vandet en nat, men vi valgte at lade vaere. Det var for farligt, hvis vi ikke alle sammen kom af sted. De ville skyde dem, der blev tilbage. Torsdag d.24.nov. I Danmark er jeg f0dt. Landskabsbilleder i fortaelling og sang. Wolfgang Dibbern. L0gumkloster. Der ses en forbavsende variation i danske landskaber. Fra det bl0de sjaellandske til de barske klitomrader i Nord- og Vestjyiland fra bakkerne pa Fyn og fra 0stjyske fjorde til de forrevne bornholmske klipper. Billedfortaellingen er kaedet sammen med faellessang til genkendelige glimt af danske landskaber. 25

26 Kirkekorenes julekoncerter: John H0ybye: Gabhel og Ma ha Hovborg Kirke: Tirsdag d. 6. december kl Lindknud Kirke: Onsdag d. 7. december kl fri entre - (af hensyn til korenes 0vning abnes dorene forst 19.10) LINDKNUD Tlf Jens Nielsen, mobil

27 TAK. Mange tak til indsamlere og bidragsydere ved indsamlingen i Lindknud til Dansk R0dekors Landsindsamling den 2.oktober. Tak til B0gevang for husly. KA T R >E D R E I R I T v/tommy Olscn Erhvervsvej 1, 6650 Brorup Tlf Mobil Alt i tomrer/snedkerarbejde udfores 27

28 Vesterberg Gardbinderi. Vesterberg Gardbinderi er overgaet til at vsere bestillingsbutilc. Vi glaeder os til at modtage jeres bestillinger enten pr. telefon der er aben for bestillinger mandag til og med l0rdag, eller man er velkommen til at henvende sig pa addressen. Vesterberg Gardbinderi v/ Margit Nielsen, Laeborgvej 35. Tlf Lindknud Autov^rksted Dit idkale bilvaerksted v/frank Mathiesen Lindknudvej 38 Lindknud 6650 Br0rup Ring til os pa Vi kan bl.a. tilbyde... Klarg0ring til syn Pladearbejde j^reparatlon og service.^af alle meerker Salg af reservedele 28

29 F0r og efter 29

30 Tal med Land & fritid nar du skal have en god forbindelse Bredband Fastnet PC-lasningeFtned backup Mobiltelefoner IP-telefoni m * Mobilt bredband TV med Parabai TV Bredband Huskvi altid \vi ud fodertil hund og kat!.den Hdard T S n I» 33M7220 Otjod biiliunvqll TH. 33 ^ Lands' Frliid dk 30

31 Et tilbageblik fra 1.argang november 1987 Lindknud Husholdningdforening. Onsdag den 4. november kl i ungdomslokalet: Konsulent Ingrid Hauge taler om"vand, vask og milj0". Emnet omhandler bl.a. hvordan det bedst mulige vaskeresultat opnaes ved fsrrest mulige resourcer og mindst mulig forurening af vore vandlob. Render vi nok til sammensaetningen af de forskellige typer vaskemidler og virkningen af de forskellige bestanddele, og hvad med pris og kvalitet. Husk Brod og kop. Samme aften har Kongea-Ribe og Sonderj.kredsen ogsa arrangeret miljoaften i Tobol forsamlingshus kl Det er Kirsten Nielsen fra Kebenhavn, formand for forbrugerradet, foredraget hedder: "Hvem forurener hvad- og hvad kan der gores". Det er beklageligt det er samme aften, men vi har ikke vaeret med i tilrettelaggelsen. Tirsdag d. 17. november kl i skolekakkenet "Kalkun- moderne mad". Demonstration ved konsulent Nico Jensen, Demonstrationen viser hvordan man parterer en kalkun, og hvorledes de for skellige stykker kan tilberedes. Ud fra et erneeringsmaessigt synspunkt, bor vi spise mere fjerkra. Medbring kop,tallerken og bestik. v/ Andreas Christensen Erhvervsvej 1, Lindknud TLF. (05)

32 November 200,- kr. Martin Osther, Ulveh0jvej 2 150,- kr. Betina Kaspersen, Adsersb0lvej ,- kr. Marianne Henriksen, Okslundvej ,-kr. Bjame Nielsen, Vinkelvej ,- kr. Pia Nielsen, Hyldelund Bakkevej ,- kr. Dorthe Gjerlevsen, Okslundvej 43 Vittrup Maskinstation V. Bjame Eriksen Tlf.: Hegnsklipning Udk0rsel af kalk Udk0rsel af staldg0dning Majssaning Skarlaegning m. butterfly Vending af graes Rivning m. storrive Finsnitning af grass, helssd, a;rter og majs med selvk0rende Jaguar ^estton minibig og Claas Jaguar sammenbygget til snitning af halm > Presning og indpakning af minibig Presning af rundballer Rundballepresning og indpakning i en arbejdsgang Al gummiged arbejde udf0res.

33 LINDKNUD KIRKE Sogneprast: Sognepraest: Helle N0rby Jensen Praestegarden Fauerskovvej 9, Lindknud Tlf.: MaJ Brit Hvid Praestegarden 0stergade 21, Br0rup Tlf: Graver: Lene Fynbo Hansen Kontor tlf.: , mand.-torsd., kl Privat tlf.:

34 Gudstjenesteplan november 2011 Dato Hovborg Kirke 6. november Allehelgen MHC 13. november ll.s.e. Trin MHC 17. november Lindknud Kirke HN Br0rup gl. Kirke HN MHC Johannes kirken MHC HN 20. november Sidste s0ndag HN 9.00 HN 25. november november l.s.i advent HN 9.00 HN MHC MHC Alle Helgen S0ndag d. 6. november er det Alle Helgens s0ndag. Det er den dag, hvor vi i kirken pa en saerlig made mindes dem, vi har mistet i arets l0b. I Lindknud kirke er der tradition for, at navnene pa alle dem, der er blevet begravet i sognet siden sidste Alle Helgen, bliver lasst op ved gudstjenesten. I Lindknud kirke er der gudstjeneste kl Fyraftensgudstjeneste 2. B0rnekirke 3. Adventsgruppen medvirker 34

35 Foredrag med Sygehuspraest Ruth 0stergaard "Hvordan hjselper vi bedst os selv og hinanden, nar livet g0r ondt?" Ved sygehuspraest Ruth 0stergaard Poulsen, Aalborg, torsdag d. 3. november ki i Foreningshuset i Brorup Ruth har vaeret sygehuspraest i 11 ar og har derfor en stor erfaring i at vaere sammen med mennesker, der er i krise eller pa anden made oplever krise. Nar vi mister eller er i anden sorg og krise, sa har vi brug for hjaelp og tr0st. Og vi vil ogsa gerne hjaelpe og tr0ste andre. Men hvad er god hjaelp og tr0st? Det findes der ingen facitliste pa, men Ruth vil i dette foredrag alligevel vove at komme med sine bud. Hun g0r op med den falske tr0st, der f.eks. siger, at tiden Iteger alle sar, og inviterer os i det hele taget ind i et rum, hvor det meget mere handler om at vaere end at g0re, og hvor det oftest er byrder, der skal baeres og ikke problemer, der kan l0ses. Kirkebio-Film med stof til eftertanke -ss^is.- Som allerede naevnt i sidste maneds lokalblad, praesenterer Br0rup-Lindknud- Hovborg Pastorat denne vinter kirkebio i Br0rup bio, N0rregade 22, 6650 Br0rup. Kirkebio finder sted den 1. mandag i november, december, januar og februar, hvor vi skal se eller gense nogle saerligt udvalgte film. Denne vinter byder kirkebio pa f0lgende film: 7. november 2011 kl : Efter brylluppet 5. december 2011 kl : Guder og Maend 35

36 2.januar 2012 kl : The Road 6. februar 2012 kl : Sommerfuglen og dykkerklokken Inden hver filmfremvisning vil der vaere et kort oplaeg om dagens film, og efter forestillingen vil biografens cafe vaere aben, sa det er muligt at dr0fte filmen over en kop kaffe eller et glas r0dvin. Billetter til kirkebio k0bes i biografen umiddelbart f0r forestillingerne, og prisen er 45 kr. pr. forestilling. Dog er det ogsa muligt at k0be billet til alle fire film pa en gang, det koster 140 kr. Yderligere informationer om kirkebio og naermere omtale af de enkelte film kan ses pa vores hjemmeside: vvww.broerup-lindknud-hovhorg-pastorat.dk Koncert i Johanneskirken i Br0rup Tirsdag d. 22. november 2011 kl er der koncert med Familien Pultz i Johanneskirken i Br0rup. 36

37 KIRKEBIL For pensionister og for gangbesvaerede tilbyder vi kirkebil til alle gudstjenester i Lindknud Kirke. Safremt der ikke er nogen gudstjeneste i Lindknud Kirke, kan kirkebilen benyttes til pastoratets 0vrige kirker Kirkebilen bestilles ved henvendelse til: Br0rup / Hoisted Taxa tlf euer senest l0rdag kl f0r den pagaeldende s0ndag. Lindknud Menighedsrad. 37

38 UGENS SUPERTILBUD HUSK AT DU HVER UGE KAN HENTE 2 SUPERTILBUD IDAGLIBRUGSEN. 1 SUPERTILBUD GILDER FRA MANDAG TIL TORSDAG. 1 SUPERTILBUD GILDER FRA FREDAG TIL S0NDAG. SUPERTILBUDENE ER OFTE REST- PARTIER INDK0BT FA DAGE F0R OG BLI VER DERFOR IKKE ANNONCERET MEN KIG IND -VI GARANTERER FOR AT DE BLIVER GODE. NU KAN DU OGSA TILMELDE DIG EN SMS- SERVICE. HEREFTER VIL DU HVER MAN- DAG/FRED AG MODTAGE EN SMS MED DE NYE TILBUD. 38

39 Et tilbageblik fra 1.argang november Gymnastik Mary, Bodil, Rosa, Anne-Lise Bilist pa afveje Dorthe, Ole Lindknud Monolog" Niels Viser Mary, Ejlif;Sonja Gitte Monolog Sonja Hos Friseiren Niels, Ejlif Semandsviser Sonja, Dorthe, Bodil Hjemmehjffilp Ole, Rosa, Anne-Lise PAUSE Radio Hoisted Ejlif, Bodil Mary, Dorthe Brandforsikring Niels, Anne-Lise Roligans Mary Tina Turner Ole Klsr skaber folk Sonja, Dorthe Bakkesangerinder Rosa, Bodil, Mary, Anne-Lise Slutsang Alle Sonja Schenk 39

40 FRIS0R! H A R T O T T E N N Y B Y Familie salon, med klip, farv, permanent, make up og uonsket harvaekst i ansigtet fjernes med voks. B0rne klip fra 95 kr. Herrerklip 195 kr. Dame klip 245 kr. Tidsbestilling tlf: Hartotten Nyby 0sterholmvej 5 Nyby 6600 Vejen 40

41 0konomiSIKRING T Brorup Sparekasse kan du nu tegne en OkonomiSikring, og forsikre din okonomi imod et stort lontab, hvis du bliver ufriviliigt arbejdslos. Med 0konomiSlKRING kan du sikre dig og din familie med op til 80% af din saedvanlige Ion. Ring til Brorup Sparekasse og hor mere om OkonomiSikring allerede i dag. Brorup Sparekasse Sondergade Brorup Tlf ~»

42 Bakkely Kattepension Majbritt og Klaus 0rjan Nr. Vittrupvej 5 tlf God mad Store bure Kaerlig pleje Historisk vcerksted pa B0gevang er abent den sidste fredag ommanedenfrakl. 15 til 17. Og ellers efter aftale med en af bestyrelsen. Kom til OS f0r Du kasserer, og nar Du S0ger oplysninger fra tidligere tider og om folk. Billeder, dokumenter o. lign. af almen interesse, vil vi S0rge for bliver arkiveret og passet pa, sa Lindknuds historie bevares for vore efterkommere. 42

43 Gir du i salgstanker eller er du i markedet efter en ny ejendom, er du velkommen til at kontakte os for en uformel snak om dine muligheder. DIN LOKALE SPECIALIST I SALG AF BOLIGER OG LANDBRUGSEJENDOMME Agriteam Brorup Ejendomsmseglerfirmaet^p^ H.C. Hansen og Lise Lotte Lund Narregade Brarup. Tlf.: agn - sselger land og by Bes0g Agriteam Br0rup og se vores ejendomme til salg p 43

44 Foreninger og institutioner Brugergruppen, Bogevang Henning Brander Byradet (V) Maria Klug Jagt Foreningen J0rgen Meyer Jensen KFUM Spejdeme Lis Meng Lindknud Aftenliojskoie Kim Rasmussen Lindknud Antenna Forening Leif Schmidt Lindknud Billard Klub Flemming Frandsen Lindknud Brugsforening Jens Oluf Iversen Lindknud Bornehave Pia Hansen Lindknud cykel & Motionsklub Brian Damgaard Lindknud Hallen Gitte Nielsen Lindknud/Hovborg 4 H Marianne Morthorst Lindknud/Hovborg Folkedans. Vagn S. Nielsen Lindknud Husholdningsforening Signe Kristiansen Lindknud Legestue Annette Hougaard Lindknud Lokalrad Bent Hougaard Lindknud Menighedsrad Lars Hvelplund Lindknud Moto Cross Klub Benny Moller Lindknud Skole Elisabeth Hansen Lindknud Vandvaerk Tage Sorensen Lindknud Vindmolle Laug Bent Hougaard L.G.U Idraetsforening Jan E. Hansen Lokalbladet Susanne Mikkelsen Lokalhistorisk Forening Andreas Bruun Motorcykel Klub MC 94 Tove Enemark Team Lindknud Jens Nielsen Vittrup Baun Aksel Storm Galanerne Tommy Pedersen Fare / Banke laug Heidi Bock Denne side er sponsoreret af Hallen og Lindknud Brugs Husk!!! At kontakte bladet nar der sker aendringer v/ formandsposten 44

45 Redaktionens side "Nu falmer skoven trindt om land og fugle stemmen daler " Ja sa blev et efterar med l0vfald til f0lge, men vi Ilk da mulighed for at nyde efterarets smukke farver i solskin. Smukt Vil lige her igen opfordre alle til at st0tte bladet, sa vi med ro i sindet kan sige at vi har blad mange ar frem 1 tiden. Det er ikke en selvf0lge at vi har et blad, sa st0t det. Det er ogsa DIT blad. Vi har nogle meget stabile annonc0rer og bidragsydere og stor tak til alle jer som pa trods af nedgangs st0tter bladet. Sidste indleveringsfrist til de nceste blade :, Fredag d.l8.nov.ll Udkommer uge 48 Fredag d.l6.dec.ll DOBBELT nr. Udkommer uge 1 Fredag d.l7.jan.2012 Udkommer uge 9 Redaktionen : Susanne Mikkelsen, Hovborgvej 72, Lindknud Tlf ' ' - Indlevering :

46 Det sker i Lindknud Dato kl. Arrangement Arrang0r 1/11 Salg af lodsedler starter Spejdeme 2/ Spis sammen dag Brugergruppen 3/ Sygehuspraest fortaeller Menighedsradet 7/ Kirkebio Helle N0rby Jensen 9/ Julestue forberedelser Brugergruppen 16/ Julestue forberedelser Brugergruppen 19/ Julestue Brugergruppen 20/ Koncert i Hovborg kirke Menighedsradet 22/ Koncert i Johanneskirken Menighedsradet 232/ Juletur til 0stre Skovgard Brugergruppen 29/ Julehygge pa B0gevang Hushold./Aftensk. 30/ Tur med "Laurids" Brugergruppen 5/ Kirkebio Helle N0rby Jensen 6/ Julekoncert i Hovborg kirke Gregers Kirkelund 7/ Helle N0rby Jensen pa B0gevang Brugergruppen 7/ Julekoncert i Lindknud kirke Gregers Kirkelund HUSK! HUSK! Kom med i arrangement kalenderen i god tid, sa tingene ikke falder sammen. Gerne 3 mdr. frem. 46

47 FrcBbeskyttelse er en tillidssag! Kvalitets-trffibedcyttelse gi'r ftyt- liv og holdsr det i form. Gsi' dit trcbvcerk glad - kab din troibeskyttclse hos: HoAorg TBmrer- og Moskinsnedkeri Aps., v7 Bjame K. Bech Hailundvcj9.66B2 Hovborg tlf.: HeUa!!<l«ntleorKbosaT.ttr(EbeskytteIse Pris ved 25 liter 239,00 kp. - ombygning - tilbygning- nybygning - ombygning - tilbygning- nybygning G3 c c 05 C c C) >> D) 'c 9' G Hovborg Tomrer og Maskinsnedkeri Aps. v/ Bjame K. Bech liollundvej Hovborg tlf.: mobil: I o 3 CT "< CO d' (Q rj *< 2. CO i D «< CT *< (Q 3 (Q ombygning - tilbygning- nybygning - ombygning - tilbygning- nybygnmg 47

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Michael Kristensen med det synlige bevis på at have vundet titlen som danmarksmester i gokartklassen A 18. årgang Nr. 5 2009 Foreningsregister: Endrup

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG!

13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG! 5 2004 13. årgang BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE EN RIGTIG GOD DAG! 2 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Verner Bertelsen,

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup? Borgerbladet Nr. 1 36. årgang Februar 2014 Holme Ådalens Afgræsningsforeningens Kaffe Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen Side 7: Formandens beretning Side 9: Lejeboliger til soldater Side 14: Seniorboliger

Læs mere

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder

Nors-Tved Tidende. marts-april 2009 2. udgave - Årgang 5. Efterlyst!. Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende. Fastelavnsbilleder Nors-Tved Tidende Indhold: Spejderne i Nors. Kirketidende Fastelavnsbilleder Profil Vorring Maskinstation Nyheder fra Spejderne Trafikproblemer på Nørbyvej i Tved Nyt i Nors Lægehus HUSK generalforsamlingen

Læs mere

Vejrup Endrup. Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Endrup har bygget 3 stk. Shelters på Dambrugsarealet Vi er så stolte på Endrups vegne, fordi sammenholdet er så stærkt, og at bygningen af de tre Shelters,

Læs mere

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Glædelig Jul Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have de indendørs hobbyer fundet frem.

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest.

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Nors-Tved Tidende Indhold: L. E. T massage på Nellikevej Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Dilettant 2009. Thylandia snaps Billeder fra julearrangementer. Guld og Sølv til Teutonia ved DM i Bænkpres. Dilettant

Læs mere

FREDAGSARRANGEMENT MED RULLESKØJTER - EN TILBAGEVENDENDE SUCCES

FREDAGSARRANGEMENT MED RULLESKØJTER - EN TILBAGEVENDENDE SUCCES 6 2005 14. årgang FREDAGSARRANGEMENT MED RULLESKØJTER - EN TILBAGEVENDENDE SUCCES 2 Foreningsregister: Endrup Borgerforening Carsten Ladefoged 7519 1360 Endrup Idrætsforening Ditte Olsen, 7545 6530 Formand

Læs mere

Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014

Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014 Gørding Sogneblad Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 17. november 2014 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag - søndag 11-13 dage efter deadline Skulle

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Vejrup Endrup. Endrup Møllekro er åben igen!!

Vejrup Endrup. Endrup Møllekro er åben igen!! Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Endrup Møllekro er åben igen!! Brian Olesen og hans kone Jane har lejet køkkenet og de to krostuer. Brian kommer fra en stilling som køkkenchef på Esbjerg

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 35. årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN 2 2 sogne Mail adresse for

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere