Færre ledere til flere medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre ledere til flere medarbejdere"

Transkript

1 Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29, Postboks København Ø. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Olof Palmes Allé 36, 8200 Aarhus N.

2 Rapporten er forfattet af projektgruppen: Christina Holm-Petersen, senior projektleder, Ph.D. Dansk Sundhedsinstitut Annette Tolsgaard, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Mette Bødiker Vestergaard, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Susanne Østergaard, projektleder, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Rettigheder Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt: Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej Postboks København Ø. Tlf Fax Region Midtjylland, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Olof Palmes Allé Aarhus N. Tryk ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version) Region Midtjylland, Grafisk Service November, 2011

3 Forord Denne rapport er resultatet af et projekt Region Midtjylland har gennemført i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut i perioden Det overordnede formål er at belyse, hvad store hospitalsafsnit betyder for ledelse og psykisk arbejdsmiljø og bidrage med anbefalinger til organisering af og ledelse i store hospitalsafdelinger. Arbejdet med at udvikle ledelse af store hospitalsafsnit er en kontinuerlig proces. Rapporten giver indsigt i en periode på godt to år på tre store afsnit, hvor der er arbejdet med ledelse og trivsel. Den bygger på kvantitative analyser for alle sengeafsnit i Region Midtjylland, samt på kvalitative undersøgelser gennemført i tre store hospitalsafdelinger: Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet, Viborg Rapporten bygger endvidere på et litteraturstudie af, hvad litteraturen siger om størrelses betydning. En stor tak til alle medarbejdere og ledere på de tre deltagende afdelinger for det engagement og den indsigt, I har bidraget med. Projektets følgegruppe Også en stor tak til projektets følgegruppe, der har bidraget til projektet undervejs i processen: Vibeke Poulsby Krøll, Chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital Tove Kristensen, Chefsygeplejerske, Hospitalsenhed Midt Inger Schaumburg, Centerchef, Aarhus Universitetshospital Henrik Holt Larsen, Professor, CBS Anders Bojesen, Forsker, NFA Christina Holm-Petersen, Forsker DSI Susanne Østergaard, projektleder, Koncern HR, Region Midtjylland Per Bo Nørgaard Andersen, Kontorchef, Koncern HR, Region Midtjylland Forskningsoverbygning og forskerfølgegruppe I forbindelse med projektet er der gennemført en forskningsoverbygning med henblik på at kvalificere undersøgelsens resultater. Projektleder for forskningsoverbygningen er Christina Holm-Petersen, DSI. Forskningsoverbygningen er finansieret af Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut. Side 3

4 En stor tak til projektets forskerfølgegruppe: Henrik Holt Larsen, Professor, CBS Peter Hasle, Professor, NFA Kasper Edwards, Lektor, DTU Lotta Delve, Lektor, Göteborg Universitet Ewa Wickström, Lektor, Göteborg Universitet Sigrún Gunnarsdottir, Lektor, Islands Universitet Forskerfølgegruppen har kommenteret på forskellige udkast til rapporten. Også en stor tak til professor Jody Hoffer Gittel, Brandeis University og professor Kenneth Meier, Texas University for deres gode råd og indsigtsfulde kommentarer. Projektchef, PhD Charlotte Bredahl Jacobsen, Dansk Sundhedsinstitut, har foretaget internt review af rapporten. Projektleder Susanne Østergaard, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering, Region Midtjylland, har været projektleder for hovedprojektet. Finansiering: Forebyggelsesfonden, Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut. Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut ønsker med denne rapport at medvirke til at inspirere det fortsatte arbejde med at lede og organisere arbejdet i store hospitalsafsnit. Med venlig hilsen Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Region Midtjylland Charlotte Bredahl Jacobsen Projektchef Dansk Sundhedsinstitut, DSI Side 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume Hvorfor beskæftige sig med store afsnit? Øget pres på professionalisering af ledelse En række undersøgelser tyder på, at størrelse gør en forskel Undersøgelsesspørgsmål Metoder og aktiviteter Læsevejledning Hvad siger litteraturen om store afsnit? Span of control ledelsesspænd Ledelsesspænd inden for hospitaler Variation i størrelse og ledelsesspænd Hvad er bevæggrunden for større ledelsesspænd? Er der tale om et omvendt U? Delkonklusion: Viden om store ledelsesspænd Hvad kan vi sige på baggrund af tal fra Region Midtjylland? Data der har været til rådighed Udviklingen i ledelsesspænd for sengeafsnittene Størrelses betydning for sygefravær og personaleomsætning Størrelses betydning for arbejdsklima Størrelses betydning for patienttilfredshed Delkonklusion: Tal fra Region Midtjylland Introduktion til de tre caseafsnit Børneafsnit A Neurokirurgisk afsnit NSA Organkirurgisk afsnit Hvordan er det at være medarbejder i store afsnit? Større fleksibilitet Gode udviklingsmuligheder Kompleksitet og manglende fagligt overblik Mangler synlig ledelse og synlige mål Man kan godt blive lidt væk eller gemme sig Delkonklusion: Det at være medarbejder på store afsnit Hvad er særligt ved ledelse af store afsnit? Afdelingssygeplejerskens rolle og opgaver Udfordringer med at være synlig leder for mange Udfordringer med at sætte retning på tingene og følge op Afdelingssygeplejerskens trivsel Hvem tager sig af den faglige ledelse? Delkonklusion: Det særlige ved ledelse af store afsnit Delegering af afdelingssygeplejerskens ledelsesopgaver Koordinatorer og andre nøglepersoner En god udviklingsmulighed En uklar rolle... 55

6 7.4 Man kan vælge at tage ansvar eller vælge at lade være Langt til afdelingssygeplejersken Delkonklusion: Delegering af ledelsesopgaver Det tværfaglige ledelsessamarbejde En del af en større afdeling Overlægernes ledelse ind i afsnittet Afsnitsoverlægens samarbejde med den ledende overlæge Afdelingssygeplejerskens samarbejde med oversygeplejersken Delkonklusion: Det tværfaglige ledelsessamarbejde Resultat af interventionerne Mere fokus på strategisk ledelse Mere bevidst organisering og delegering Strukturer der understøtter bedre kommunikation Aktiviteter på tværs Delkonklusion: Udkommet af interventionerne Konklusion og diskussion Udviklingen i størrelse og ledelsesspænd Medarbejdernes trivsel i store sengeafsnit Afdelingssygeplejerskens rolle i det store afsnit Det tværfaglige ledelsessamarbejde Resultatet af interventionerne Diskussion Så hvad er en god størrelse? Anbefalinger i forhold til ledelse af store afsnit Anbefalinger til beslutningstagere og afdelingsledelser Anbefalinger til afsnit med ansatte Anbefalinger til afsnit med op til 80 ansatte Fremtidige udviklings- og forskningstiltag Perspektivering: Det passende ledelsesspænd Hvad afhænger ledelsesspænd af? Opgaverne - hvor komplekst arbejdet er Medarbejderne - hvor selvkørende de er Lederne deres karakteristika og opgaver Konteksten - Ledelseskrav i omgivelserne Afrunding: Den passende størrelse Litteraturliste Side 6

7 Resume Dette projekt er gennemført af Region Midtjylland i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut i perioden Projektet er affødt af en undren over, hvorfor der har været så lidt fokus på, hvilken betydning det har, når sengeafsnit bliver markant større? Hovedformålet har været at skabe mere viden om ledelsesvilkår og psykisk arbejdsmiljø i store hospitalsafsnit. Med rapporten ønsker vi at inspirere til debat om konsekvenserne ved større ledelsesspænd hos aktører i såvel offentligt som privat regi. Dataindsamling Projektets resultater og anbefalinger bygger på kvantitative data fra 173 sengeafsnit i Region Midtjylland. Samt på et kvalitativt case studie af tre store sengeafsnit herunder 42 dybdegående kvalitative interviews, observationsstudier, samt en række workshops og interventioner. Endelig er der gennemført en større litteraturundersøgelse om ledelsesspænd. Resultater og udfordringer Betydning af ledelsesstil og interaktion mellem ledere og medarbejdere anses for at være en mere betydningsfuld faktor end størrelse. Pointen er dog, at selv den bedste ledelsesstil eller interaktion bliver ineffektiv, når ledelsesspændet når en vis størrelse. Samt at problemer relateret til ledelsesstil bliver endnu større, når spændet bliver for stort og ledelseskapacitet dermed mangler. Tendensen er, at sengeafsnit bliver større. Det gælder også i Region Midtjylland, hvor andelen af store sengeafsnit med over 35 ansatte er steget fra 42 til 49 procent i perioden I samme periode er andelen af afsnit med mere end en afdelingssygeplejerske faldet. Tendensen er også, at der samtidig bliver færre formelle mellemlederpositioner såsom souschefer og 1. assistenter. Alt i alt er det udtalt, at der bliver færre ledere til flere medarbejdere. Det viste sig at være en datamæssig udfordring at undersøge kvantitative sammenhænge mellem afsnitsstørrelse og henholdsvis sygefravær, medarbejdertilfredshed, personaleomsætning og patienttilfredshed. Det er derfor med forbehold, kvantitative analyser er gennemført på tværs af Region Midtjyllands sengeafsnit. Analyserne viser ingen konsistente sammenhænge over alle tre år ( ). De sammenhænge, der er fundet, viser en negativ effekt af størrelse: Kort sygefravær er større på store afsnit i 2008 og Fravær på grund af barnets første sygedag er større på store afsnit i Personaleomsætning er større på store afsnit i I to spørgsmål i patienttilfredshedsundersøgelsen i 2010 er tilfredsheden mindre på store afsnit. Side 7

8 Der er ikke fundet signifikante sammenhænge med medarbejdertilfredshed, men svarprocenten er lavere på store afsnit. Det har ikke været muligt og er p.t. ikke muligt at undersøge sammenhænge mellem produktivitet og afsnitsstørrelse. Den kvalitative undersøgelse dokumenterer, at størrelse har en væsentlig betydning for trivsel og ledelse: Som medarbejder er der både fordele og ulemper ved at være ansat i et stort afsnit. Af fordele peges især på fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Omvendt er det svært at bevare overblikket og være faglig velinformeret. De savner synlig ledelse, synlige faglige mål og at blive set og anerkendt. De savner opfølgning på de skibe, der sættes i søen. Desuden er det nemmere at putte sig og melde sig syg. Det var tydeligt, at det afsnit, der havde fået en ekstra afdelingssygeplejerske og havde en souschef, oplevede mere ledelseskapacitet og mere trivsel, end der hvor én afdelingssygeplejerske skulle lede mange medarbejdere alene. Som afdelingssygeplejerske er der meget at rumme og overskue i et stort afsnit. Opgavemængden svulmer. Afdelingssygeplejerskerne oplever, at det er diffust, hvad der skal prioriteres. Konsekvensen er dels, at afdelingssygeplejerskerne har et stort arbejdspres. Dels manglende strategisk fokus på den faglige og organisatoriske udvikling af patientarbejdet i det daglige og på det relationelle samarbejde herom med den enkelte medarbejder. Meget af den nære daglige ledelse af drift og faglig udvikling bliver i højere grad varetaget igennem udvalgte nøglepersoner særlig de kliniske koordinatorer. Mange nøglepersoner sætter pris på den anerkendelse, der ligger i delegering og de mere fordelagtige arbejdstider det indebærer med færre vagter. Men det giver samtidig en rollekonflikt, at nogle medarbejdere får delegeret ledelsesopgaver uden at have en formel eller defineret ledelsesrolle. Samtidig er tendensen, at den faglige ledelse ender med at være diffust delegeret. Undersøgelsen sandsynliggør også, at udfordringer omkring patientflow forstærkes af størrelsen: Særlig på de to store kirurgiske afsnit er den organisatoriske ledelsesopgave uklar. Det er uklart, hvem der har ansvaret for det tværfaglige samarbejde omkring stuegang og patientflow. Interventionerne i projektet har resulteret i: Et større fokus på det strategiske ledelsesarbejde dvs. mere bevidste indsatser og opfølgning på iværksatte tiltag. På et af afsnittene har man organiseret sig i diagnoseopdelte grupper, for på den måde at styrke det tværfaglige samarbejde omkring patientarbejdet og den faglige udvikling. På de to største afsnit har de besluttet, at løsningen på at styrke ledelseskapaciteten er, at de er to afdelingssygeplejersker, hvilket reducerer ledelsesspændet til medarbejdere pr. afdelingssygeplejerske. Side 8

9 Funktionsbeskrivelser er blevet revideret og man har i højere grad afstemt forventninger til nøglepersoners ansvar og roller. Desuden er der etableret strukturer omkring opfølgende møder. Forbedringer i kommunikation, herunder afstemning af forventninger til opmærksomhed og anerkendelse fra nærmeste leder, samt forskellige måder at håndtere de daglige informationsmængder. På et af afsnittene har der været arbejdet med forstyrrelser. Mængden af afbrydelser er reduceret med 28 procent (i gns fra 128 til 96 daglige afbrydelser). Et koncept herfor er udviklet for øvrige hospitaler. På tværs af regionens hospitaler er der udviklet kurser for koordinatorer. Der arbejdes fortsat med særskilt projekt med fokus på bedre stuegang og patientflow. Konklusion og anbefalinger Rapporten konkluderer, at der er en tendens til, at ledelse af store sengeafsnit sander til, at funktion og rolle bliver diffus, og at det bliver vanskeligt at prioritere, hvilke ledelsesopgaver der er de vigtigste. Sammenholdt med større behandlingskompleksitet og øget pres om et mere effektivt sundhedsvæsen, får det betydning for: Den faglige kvalitet i dagligdagen og udviklingen af den. Den organisatoriske ledelsesopgave med at skabe sammenhængende og effektive forløb for patienten. Trivsel for afdelingssygeplejersken, koordinatorer og medarbejdere. Projektet anbefaler på den baggrund: At ledelsesspænd i sengeafsnit som udgangspunkt ikke bør være større end ca medarbejdere. At afsnitsstørrelser med op til 80 medarbejdere som udgangspunkt organiseres med tilsvarende ledelseskraft, fx med 2 sideordnede afdelingssygeplejersker. At man fortsat delegerer ledelsesopgaver i store afsnit til udvalgte nøglepersoner, men at ansvaret formaliseres. At det tværfaglige samarbejde mellem de traditionelle fagsøjler styrkes. At organisering sammentænkes med de fysiske rammer. Projektet peger desuden på i perspektiveringen, at når man fremover skal vurdere, hvor stor den passende størrelse på et (senge)afsnit er, inddrages følgende fire faktorer i beslutningen: Er konteksten simpel eller kompleks (dagtid/24 timer, geografi). Er opgaverne simple eller komplekse (graden af interdependens, graden af brugerkontakt, graden af standardisering, formalisering, risiko for utilsigtede hændelser og klagesager, antallet af faggrupper, graden af følelsesmæssig kompleksitet). Hvor kompetente er medarbejderne (erfaring, uddannelsesniveau og evner)? Hvor kompetent er lederen (erfaring, uddannelsesniveau og evner)? Side 9

10 Undersøgelsen har vist, at der er behov for mere viden om sammenhænge mellem størrelse og ledelse på sengeafsnit. Vi anbefaler: At der forskes i sammenhænge mellem kvalitet, produktivitet, effektivitet, trivsel og størrelse. At det nærmere undersøges, hvad det betyder at lede et stort afsnit i fællesskab fx mellem to afdelingssygeplejersker. At det undersøges, hvordan man skaber overblik og effektive kommunikationsgange i store afsnit. Side 10

11 1 Hvorfor beskæftige sig med store afsnit? En stor del af den produktion, der finder sted på hospitalerne i dag, foregår i sengeafsnit, der hører under kliniske afdelinger. Det er i disse sengeafsnit, at patienterne er indlagte. Sengeafsnittet ledes typisk af en afdelingssygeplejerske og de medarbejdere, der er ansat i sengeafsnittet, er typisk sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Nogle gange er der også andre faggrupper ansat som fx serviceassistenter og pædagoger. Lægerne er derimod ansat på afdelingsniveau. Selvom disse sengeafsnit udgør en hjørnesten i hospitalets produktion og selvom organiseringen på mange steder i landet er relativt ens, så er der ét forhold, der varierer. Og det er størrelsen på sengeafsnit og dermed også, hvor mange medarbejdere den enkelte afdelingssygeplejerske er leder for. Det forhold og konsekvenserne heraf handler dette projekt om. 1.1 Øget pres på professionalisering af ledelse Der er i dag på hospitalerne store udsving i forhold til, hvor store sengeafsnit er og hvor mange ledere, de ledes af. Samtidig er der en tendens til, at sengeafsnit bliver større. Igennem de seneste tre år er andelen af sengeafsnit, der gennemsnitligt har over 35 medarbejdere, således steget fra 42 til 49 procent i Region Midtjylland. Der findes i dag kun sparsom evidens for span of controls 1 indvirkning på ledelse og organisatoriske nøgletal, men den begrænsede mængde af evidens, der er tilgængelig, tyder på, at span of control er en vigtig variabel (Meier & Bohte 2000). Professionalisering af ledelse på de offentlige hospitaler og i det offentlige sundhedsvæsen har dog i de senere år været i fokus, og de fagprofessionelle ledere forventes i stigende grad at kunne optræde som professionelle generalistledere (Bendix et al. 2008;Dent & Whitehead 2002;Digmann 2004). De forventes at kunne bidrage til at løse de ofte komplekse udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Pakkeforløb og lignende tiltag forudsætter eksempelvis stor ledelseskraft. Samtidig er det i tider med økonomisk pres relevant at se på, om der kan spares ved at spare på ledelse og administration og skabe mere selvledelse. Så det kritiske spørgsmål er ifølge Barbara Davison ikke så meget at se på, hvad der er det optimale span of control (ledelsesspænd), men snarere at se på, hvor stort et ledelsesspænd kan være og samtidig være effektivt (Davison 2003). Ifølge en artikel i Dansk Sygeplejeråds ledermagasin Forkant er antallet af ledende sygeplejersker på sygehusområdet siden 2002 faldet med omkring 600, hvilket svarer til en 1 Span of control vil sige, hvor mange medarbejdere, der refererer til en leder. Benævnes i rapporten også som ledelsesspænd. Side 11

12 reduktion af hver femte lederstilling i perioden Årsagen til faldet skal ifølge artiklen søges i de omfattende strukturændringer og sammenlægninger det danske sygehusvæsen har gennemgået med færre og større afdelinger til følge (Hagerup 2010). 1.2 En række undersøgelser tyder på, at størrelse gør en forskel Inden for hospitalsfeltet er der siden midten af 1990 erne i Canada sat fokus på størrelse og ledelsesspænd i forbindelse med en omorganisering, der blandt andet førte til fyringer og væsentligt større ledelsesspænd (Doran et al. 2004;Morash et al. 2005). I forbindelse hermed er der gennemført en række undersøgelser, der peger på, at hospitalsafsnit kan blive for store at selv den bedste ledelsesstil kun effektivt kan håndtere en vis størrelse (Doran, Sanchez McCutcheron, Evans, MacMillan, McGillis Hall, Pringle, Smith, & Valente 2004;Lucas et al. 2008). I Danmark er der på Skejby Sygehus (Nu Aarhus Universitetshospital) i Region Midtjylland gennemført en undersøgelse af afsnitsledelsers ledelsesspænd. Undersøgelsen fra 2006, om konsekvenser af et stort ledelsesspænd (Andersen & Sonne 2007), peger på en række forandringer og problemstillinger for såvel afdelingssygeplejerskernes som overlægernes ledelse i store afdelinger. Undersøgelsen peger også på, at det giver nogle udfordringer, når der på grund af størrelsen delegeres ledelsesopgaver til personer, der ikke har en tydeligt defineret og forventningsafstemt ledelsesrolle og opgave. Store afsnit kan ifølge undersøgelsen på denne vis generere rollekonflikter og et til tider belastet psykisk arbejdsmiljø for de personer, der er delegeret ledelsesopgaver til. Undersøgelsen beskæftigede sig dog ikke med den bredere medarbejdertrivsel i store afsnit. Ligesom den ikke beskæftigede sig med relationen mellem afdelingssygeplejersken og den almindelige medarbejder i sygeplejen Er store afsnit anderledes end små? Mange af de udfordringer, der er på hospitalsafsnit, vil sandsynligvis gå igen uagtet, om der er tale om store eller mindre afsnit. Der er således en række andre faktorer, der er betydningsfulde for, hvordan et afsnit fungerer, end størrelse. Nogle af de udfordringer, der ofte nævnes handler om kultur og den særlige kontekst hospitaler udgør, nogle handler om ledelsesstil og nogle om opgavernes karakter, organisatoriske opbygning og de koordinationsvanskeligheder, der følger heraf. Størrelse er derfor blot et parameter blandt mange andre parametre. Samtidig er størrelse et parameter, der har været lidt undervurderet. 1.3 Undersøgelsesspørgsmål Projektet er affødt af en undren over, hvorfor der har været så lidt opmærksomhed på, hvad det betyder, når sengeafsnit bliver markant større? Fokus lægges især på, hvilken betydning det har for ledelse og medarbejdertrivsel. Vores antagelse er, at størrelse gør en forskel og stiller særlige udfordringer. Projektet søger at besvare følgende hovedspørgsmål 1. Hvad skal der til for ledelsesmæssigt at understøtte store hospitalssengeafsnit på over 35 medarbejdere i lige linje under en leder således, at der kommer kvalitet i ledelsesarbejde og medarbejdertrivsel? Projektet undersøger herunder: Side 12

13 Hvilken betydning har de stadig større hospitalsafsnit for ledelse og medarbejdertrivsel? Hvad er fordelene ved at blive større og hvad er ulemperne? Hvad betyder det for at kunne lede afsnittene effektivt? Hvordan bedrives ledelse i dagligdagen, og i hvilken udstrækning har man organiseret sig med formelle og uformelle nøglepersoner? Hvilke ledelsesopgaver delegeres til hvem eksempelvis faglig sparring, relationel ledelse, administrative opgaver, vagtplanlægning m.m.? Hvad skal der til for, at delegering er velfungerende for såvel ledere som medarbejdere? 2. Som led i projektet søges det at få faktuel viden om nuværende ledelses- og arbejdsvilkår i Region Midtjyllands store hospitalsafdelinger med afsnit på over 35 ansatte, herunder hvorvidt der er en sammenhæng mellem sygefravær, personaleomsætning, patienttilfredshed, produktivitet og afsnitsstørrelse. 1.4 Metoder og aktiviteter Projektet er et udviklings- og dokumentationsprojekt. Det baserer sig på en undersøgelsesdel, som indeholder indsamling af kvantitative data fra alle sengeafsnit i Region Midtjylland samt kvalitative undersøgelser på tre udvalgte sengeafsnit. Udviklingsdelen har bestået af en række interventionsaktiviteter, som har været iværksat på baggrund af den indledende kvalitative undersøgelse. Desuden er der primært som led i forskningsoverbygningen til projektet gennemført en undersøgelse af litteraturen inden for ledelsesspænd. Der er som led i forskningsoverbygningen ligeledes gennemført et observationsstudie af hverdagen på de tre afsnit. For en uddybende gennemgang af analysedesign og metoder se bilag A Definition af ledelse Ledelse knytter sig altid til en given kontekst og en konkret opgave. Derfor er ledere frem for alt praktiske folk, der ifølge Stewart Clegg skal håndtere ekstremt svære og udfordrende opgaver. De løser mange samtidige opgaver, hvoraf nogle er rutine, og andre ikke er. De er konstant i gang med at løse problemer. At lede medfører at skabe orden i relationer, som forbinder det, der er sket, med det, der skal ske. På den måde konstruerer ledelse nutiden og fremtiden. At lede betyder at skabe sammenhænge mellem folk, materialer og teknologier (Clegg 2003) Definition af ledelsesspænd Ledelsesspænd er defineret som det antal medarbejdere (hoveder), der refererer til en leder. I dette projekt svarer lederen til afdelingssygeplejersken i afsnittet. Der er her ikke taget hensyn til, hvor mange medarbejdere der derudover måtte være på barselsorlov eller andre former for orlov. Medarbejdere som ikke er tilstede, men som alligevel kan fylde noget i afdelingssygeplejerskens bevidsthed. Side 13

14 1.4.3 Definition af store afsnit og sengeafsnit Store afsnit defineres som afsnit på mindst 35 medarbejdere i lige linje under en afdelingssygeplejerske. Sengeafsnit er de enheder, hvor frontlinjemedarbejdere (sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og sygehjælpere) plejer og behandler de indlagte patienter. Hvert sengeafsnit har et vist antal sengepladser. Lederen af sengeafsnittet hedder afdelingssygeplejersken. I daglig tale omtaler plejepersonalet deres afsnit som en afdeling. I organisatorisk forstand er afdelinger dog det niveau, der ligger over afsnittet. Afdelinger ledes af afdelingsledelsen (ledende overlæge og oversygeplejerske) og disse kan være øvre ledere af flere forskellige afdelingssygeplejersker, sengeafsnit, læger mm. Afdelingsledelse har ikke været genstandsfeltet i denne undersøgelse Case studie design Det overordnede metodiske design er et multipelt case studie design (Yin 1989). Som led i case studierne er der løbende genereret kontekstbeskrivelser af afsnittene, der er indledningsvist gennemført observationsstudier ligesom der indlednings- og afslutningsvist er gennemført interviewundersøgelser. Case studierne har haft et eksplorativt sigte i og med, at tilgængelig viden om ledelsesspænd i dansk hospitalskontekst har været begrænset. Udvælgelsen af cases har fulgt en repliceringslogik (Yin 1989). Det vil sige, at der er indbygget en forventning om, at de udvalgte tre cases har lignende problemstillinger. Det, der undersøges, er, hvilke problemstillinger der er i store afsnit. I tråd hermed er der udvalgt tre afsnit, der mindede om hinanden, hvad angik produktionsvilkår: Hospitalstype - Der er udvalgt afsnit på et stort og to mellemstore hospitaler. Størrelse - Der er udvalgt tre store afsnit. Det vil i denne undersøgelse sige afsnit over 35 medarbejdere (hoveder), der refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet. 2 Funktion - Som værende blandt de mest udbredte, er der udvalgt sengeafsnit med døgnbemanding og med blanding af akutte og planlagte patienter. Sammensætning af personale - Der er udvalgt afsnit, der ligner hinanden på sammensætningen af plejepersonale for henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. Alle tre afsnit har en blanding af erfarne og nyuddannede sygeplejersker. Uddannelsesforpligtigelse - Der er udvalgt afsnit, der alle deltager i uddannelsen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. Geografi - Derudover har der været udvælgelseskriterier relateret til geografi ved, at der kun er udvalgt afsnit i Region Midtjylland, og at der er udvalgt afsnit, der geografisk ligger på forskellige hospitaler i Region Midtjylland. I løbet af projektperioden er to af disse hospitaler formelt fusioneret til ét. 2 Når vi definerer et stort afsnit på 35 medarbejdere og opefter, har det sin baggrund i Andersen & Sonnes undersøgelse, der viste, at ledelse af sengeafsnit ændres, når spændet kommer op på mellem medarbejdere (Andersen & Sonne 2007). Side 14

15 1.4.5 Interviews Der er gennemført 21 dybdegående interviews i såvel fase 1 som i fase 3 af projektet. Interview med Antal interviews (fase 1) Antal interviews (fase 2) Afdelingsledelser 3 3 Afdelingssygeplejersker 4 4 Afsnitsoverlæger (gruppeinterview) 1 1 Funktionsoverlæge 1 1 Gruppe af overlæger 2 2 Gruppe af nøglepersoner 3 3 Gruppe af sygeplejersker Gruppe af social- og sundhedsassistenter/ 3 3 Pædagoger 4 I alt I alt fase 1 og 2 42 Alle interviews blev optaget på voicerecorder og derefter transskriberet i deres fulde længde 5. Samlet ligger der ca siders interviewtransskriptioner. Interviewene blev gennemført på baggrund af semistrukturerede interviewguides (se bilag A for uddybning) Interventioner Som led i projektet er der på de tre udvalgte sengeafsnit nedsat styregrupper, som har bestået af afdelingsledelse, afdelingssygeplejersker, medarbejderrepræsentanter samt en organisationskonsulent fra projektgruppen. Styregrupperne har haft en central rolle og funktion i hele projektperioden, både for at forankre projektets aktiviteter på sigt, og for i løbet af projektperioden at sikre gennemførelse af aktiviteterne før, under og efter interventionsperioden. Der har i projektperioden været afholdt ca. 8 styregruppemøder på hvert afsnit. Efter den første del af projektet er resultaterne fra den kvantitative undersøgelse, litteraturundersøgelser samt de kvalitative undersøgelser blevet fremlagt for de respektive styregrupper. Derefter er der gennemført en fælles workshop for alle tre styregrupper for at kvalificere og inspirere til videreudvikling af de temaer, som de fandt udfordrende og relevante at arbejde med i løbet af interventionsperioden. Efterfølgende har styregrupperne taget stilling til, hvilke specifikke emner de hver især har ønsket at sætte fokus på. Der er indgået kontrakt om metoder og aktiviteter og blevet stillet konsulentstøtte til rådighed (se eksempel på kontrakt, bilag F). 3 På det afsnit, hvor afdelingssygeplejersken også er afdelingssygeplejerske for et andet afsnit, er der også gennemført interviews med sygeplejerskerne her. 4 Det er kun på børneafsnittet, at der også er pædagoger, der refererer til afdelingssygeplejersken. 5 Et interview blev ikke transskriberet, fordi kvaliteten af lydoptagelsen var for dårlig. Der er her i stedet skrevet referat af intervieweren. Side 15

16 Fælles for interventionerne har været at afprøve strategier og udvikle nye metoder til organisering og håndtering af ledelse på store afsnit. Som led i interventionerne er der gennemført: - temamøde for hele personalegrupper - temamøde for overlæger og afdelingssygeplejersker - ledersparringsforløb med afsnitsledelsen - ledersparringsforløb for afdelingssygeplejerskerne på de tre respektive afsnit Endvidere har der i et af afsnittene i forbindelse med fokus på temaet forstyrrelser været gennemført en før- og efter-observationsmåling af afbrydelser. Endelig har der været etableret et møde med de respektive afdelingssygeplejersker for i fællesskab at drøfte deres ledelsesopgaver, roller og ansvar i et stort afsnit. Efter interventionsdelen og den efterfølgende kvalitative undersøgelse, er resultaterne blevet fremlagt for styregrupperne til inspiration og videre udvikling af det enkelte afsnit Kvantitative analyser på tværs af syv hospitaler For at undersøge, hvad afsnitsstørrelsen generelt betyder for vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø, er der gennemført kvantitative analyser på tværs af sengeafsnittene på de syv hospitaler i Region Midtjylland. Størrelsen er undersøgt i forhold til: Sygefraværet (2008, 2009 og 2010) Personaleomsætning (2008, 2009 og 2010) Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) de seneste - fra perioden Patienttilfredshed (2009 og 2010) Det har ligeledes været undersøgt, om der kunne siges noget meningsfuldt om produktivitet og antallet af rapporterede utilsigtede hændelser (UTH). Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet. De nærmere overvejelser herom fremgår af bilag C Observationsstudier Som led i projektets forskningsoverbygning blev der indledningsvist gennemført observationsstudier. Observationsstudierne bestod af observationer af afdelingssygeplejerskernes og tre nøglepersoners (koordinatorer og souschef) arbejde en dag på hvert afsnit. I alt seks personers arbejdsdage. Observationerne er nedfældede i detaljerede observationsreferater Litteraturundersøgelse Der er gennemført en litteraturundersøgelse af ledelsesspænd generelt samt af ledelsesspænd i hospitalsafsnit, herunder medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Litteraturundersøgelsen har desuden omfattet sygeplejeledelse relateret til afsnitsstørrelse og ledelsesspænd (se bilag A for uddybning). En væsentlig del af litteraturgennemgangen er gennemført som led i forskningsoverbygningen. Side 16

17 1.5 Læsevejledning Rapporten kan læses i sin helhed eller læseren kan udvælge kapitler af særlig interesse. Kapitel et har introduceret til undersøgelsens problemstillinger og kort redegjort for de anvendte metoder. Kapitel to er en gennemgang af andre undersøgelsers resultater om betydningen af ledelsesspænd blandt plejepersonale. Kapitel tre præsenterer resultaterne af den kvantitative undersøgelse på tværs af alle hospitalsafsnit i Region Midtjylland. Kapitel fire præsenterer kort de tre hospitalscases. Kapitel fem handler om medarbejdertrivsel i store afsnit. Kapitel seks handler om afdelingssygeplejerskens ledelsesrolle i store sengeafsnit og hvilke udfordringer denne rummer. Kapitel syv handler om delegering af ledelsesopgaver til kliniske koordinatorer og andre nøglepersoner. Kapitel otte handler om det tværfaglige ledelsessamarbejde med lægerne og om samarbejdet mellem oversygeplejersken og afdelingssygeplejersken. Kapitel ni handler om projektets interventioner og resultaterne heraf. Kapitlet henvender sig primært til læsere, der er interesserede i, hvordan der kan arbejdes med at forbedre ledelseskvaliteten i store afsnit. Kapitel 10 diskuterer og konkluderer undersøgelsens resultater og fremsætter anbefalinger. kapitel 11 perspektiverer diskussionen om, hvad der afgør størrelsen på et passende ledelsesspænd. Perspektiveringen henvender sig til læsere, der interesserer sig for teorier og praktiske erfaringer om, hvad en god størrelse er. Kapitlets primære målgruppe er ledere og beslutningstagere. Rapportens bilag er samlet i et selvstændigt dokument og kan vælges til eller fra i læsningen af rapporten alt efter læserens detaljeringsønsker og behov. Side 17

18 Side 18

19 2 Hvad siger litteraturen om store afsnit? Most empirical research on size has dealt with the organization rather than the subunit. (Comstock & Scott 1987). Hvilken betydning har de mere strukturelle faktorer for udøvelsen af ledelse? Dette er et spørgsmål, der har optaget forskere og andre, der har beskæftiget sig med begrebet span of control ledelsesspænd 6. I kapitel to ser vi på, hvad litteraturen om ledelsesspænd og litteraturen om afdelingsstørrelser har bibragt til at skabe lys over spørgsmålet. 2.1 Span of control ledelsesspænd Begrebet span of control bygger på den indlagte logik, at ledere blot kan overskue et begrænset antal medarbejdere (Meier & Bohte 2000). Hvor mange medarbejdere, der er tale om, at ledere kan overskue, har der dog været mange varierende bud på. Span of control er et begreb, som i 1920 erne og 1930 erne blev sat på dagsordenen af Lyndall Urwick og Luther Gulick. Inspireret af såvel general Sir Ian Hamilton (Urwick 1956) og franskmanden Henri Fayol 7 argumenterede de for, at strukturelle karakteristika i bureaukratiske organisationer spiller en stor rolle for organisatorisk performance (Meier & Bohte 2000). De argumenterede for, at det er muligt at arbejde mod en mere optimal performance ved at følge en række administrative principper såsom: Arbejdsdeling - hvilket tillader medarbejdere at specialisere sig Entydig ledelse - hvilket modvirker forvirring i forbindelse med modstridende signaler fra et for stort antal ledere, og Span of control, hvilket dikterer, at ledere blot kan overskue et begrænset antal medarbejdere (Meier & Bohte 2000). Blev disse principper fulgt var det forventningen, at roller og relationer ville være veldefinerede, og at de organisatoriske ressourcer ville blive udnyttet optimalt (Meier & Bohte 2000) I de tidlige tekster var anbefalingerne om det optimale ledelsesspænd noget mindre end, hvad der i dag anses for passende størrelser. Fayol anbefalede seks medarbejdere, eller op til hvis opgaverne var simple (Fayol 1951). Urwick anbefalede, at ledere maksimalt havde fem-seks medarbejdere i direkte linje under dem (Urwick 1956). Graicunas konkluderede ud fra en matematisk beregningsmodel, at et ledelsesspænd på seks-syv medarbejdere var alt, en leder effektivt kunne håndtere. Herefter ville kommunikationsog interaktionsmønstrene blive for omfattende (Graicunas 1937 i Pabst 1993). Ifølge Urwick bør Graicunas resultater endog tolkes endnu mere konservativt til fem underordne- 6 Span of control har også i ledelseslitteraturen været refereret til som span of management, span of supervision og span of authority (Van Fleet & Bedeian 1977). 7 Henry Fayol ( ) og hans værker anses for en klassiker inden for organisationsteorien. Side 19

20 de som det optimale mål, så koordinations- og supervisionsbyrden ikke bliver for stor (Urwick 1956). Hvad angår ledelse af ledere konkluderede Sir Ian Hamilton på baggrund af århundreders erfaringer blandt soldater, at en højt placeret leder bør have højest seks mellemledere under sig (Urwick 1956) erne - span of control begrebet kom i en mølpose I 1946 præsenterede Herbert Simon 8 en så grundlæggende kritik af denne tilgang med fokus på de strukturelle dimensioner af ledelse, at eksempelvis span of control begrebet i vidt omfang blev lagt i den organisatoriske mølpose og blev erstattet af studier i beslutningsprocesser i organisationer (Meier & Bohte 2000). Ifølge Simon var management principperne vage og præget af modsætninger. Han argumenterede fx for, at specialisering var langt mere kompleks i den virkelige verden og både kunne relatere sig til funktion og sted. Medarbejdere i en organisatorisk enhed kunne således udføre multiple opgaver. Angående entydig ledelse argumenterede Simon for, at denne står i modsætning til specialisering, da specialisering kræver ledelse med indsigt i de specialiserede områder. Hvis lederen sidder for langt væk, kan specialiseringsfordelene således smuldre. Angående ledelsesspænd argumenterede han for, at hvis ledere kun kunne have et begrænset antal af medarbejdere, så ville antallet af hierarkiske niveauer stige og føre til øget bureaukratisering og ineffektivitet. Han argumenterede kort sagt for, at de udpegede management principper ikke kunne anses for mere betydningsfulde end andre principper (Meier & Bohte 2000). Da Simon lancerede sin kritik, fandtes der ikke systematisk evidens for effekterne af varierende ledelsesspænd, og en af ulemperne ved, at begrebet i vidt omfang blev taget af forskningsagendaen var, ifølge Meier og Bohte, at en sådan evidens heller ikke senere blev tilvejebragt (Meier & Bohte 2000). Med deres artikel fra 2000 har Kenneth Meier og John Bohte søgt at relancere span of control begrebet i studiet af offentlige organisationer. 2.2 Ledelsesspænd inden for hospitaler I takt med, at hospitalsafsnit er blevet stadig større, ofte i forbindelse med nedskæringer, har der været en stigende interesse for ledelsesspænd særlig i Canada og i USA. Ifølge Cathcart har litteraturen om ledelsesspænd i sundhedssektoren primært fokuseret på tre variable: 1. Hyppighed og intensitet i kontakten mellem medarbejdere og ledere 2. Arbejdets kompleksitet 3. Lederes og medarbejderes evner 8 Herbert Simon og hans værker anses for en klassiker inden for organisationsteorien. Side 20

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Sammenfatning af sampublikation fra Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø

Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø Målgruppe for projektet er alle ansatte indenfor den offentlige hospitalssektor, som naturligt arbejder sammen indenfor

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

LEDELSESSPÆND PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

LEDELSESSPÆND PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET LEDELSESSPÆND PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel 5 pointer fra forskning om ledelsesspændets betydning for faglig kvalitet og trivsel i integrerede institutioner

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Hvordan kan det specialiserede sygehusvæsen skabe bedre patientforløb uden at give køb på fagligheden?

Hvordan kan det specialiserede sygehusvæsen skabe bedre patientforløb uden at give køb på fagligheden? Christina Holm-Petersen, senior projektleder, PhD. Hvordan kan det specialiserede sygehusvæsen skabe bedre patientforløb uden at give køb på fagligheden? KVALITET på nye måder Kvaliteten skal øges, brugerne

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Hvad motiverer de erfarne sygeplejersker i offentligt og privat regi?

Hvad motiverer de erfarne sygeplejersker i offentligt og privat regi? Christina Holm-Petersen, senior projektleder, PhD. Hvad motiverer de erfarne sygeplejersker i offentligt og privat regi? - Veje til højere effektivitet 2 Hvad motiverer (off. + privat)? Synlig ledelse

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelse på Tværs

Ledelse på Tværs 25.02 2016 Ledelse på Tværs Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet v. Ninna Meier, projektleder i Kora og postdoc på Institut for Organisation, CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Indledning Med etablering af dette udviklings- og forskningsprojekt er det vores ambition at udvikle

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø hvordan er det? Workshop Nyborg Strand, 12-11-2013. Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Nogle hovedpointer Man kan ikke tale om sygeplejerskernes arbejdsmiljø

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Ledelse af store enheder

Ledelse af store enheder Ledelse af store enheder Konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler d. 23.11.2011. Workshop 2: Relationel ledelse i afsnit med ca. 90 ansatte, Hjertemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Vest. 1

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Sammenfatning Anni Ankjær-Jensen Jannie Kilsmark Dansk Sundhedsinstitut August 2007 Yderligere information: Senior projektleder

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på

Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på bundlinjen PROJEKTET Projektet skal dokumentere og udvikle

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? agenda Faglighed og Arbejdsmiljø hvordan hænger det sammen? Fra faglighed til kunnen Fra kerneopgave til kerneopgaver Standardisering, faglighed og

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Når ledelsesspændet vokser

Når ledelsesspændet vokser Christina Holm-Petersen og Olaf Rieper Når ledelsesspændet vokser Lederes erfaringer fra social- og ældreområdet samt kommunal forvaltning Når ledelsesspændet vokser Lederes erfaringer fra social- og ældreområdet

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte?

Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte? Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte? Af Jesper Buchholdt Andersen Sygehusene står over for store udfordringer. Den nye sundhedsplan og det igangsatte

Læs mere

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011

Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Patientinventering på Aalborg Sygehus KVALITET svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Tirsdag den 28.november 2011 Aalborg Sygehus Der er ca. 6.500 (5700) ansatte på Aalborg Sygehus Alle lægefaglige

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

en mulighed for at styrke ledelse af store afsnit Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk

en mulighed for at styrke ledelse af store afsnit Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk en mulighed for at styrke ledelse af store afsnit Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Foto: Niels Aage Skovbo, Fokus Foto Layout: Grafisk Service, Region Midtjylland, 538

Læs mere

Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb

Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb Ledelse og koordinering af sammenhængende patientforløb Kan du se opgaven, kan du skabe sammenhæng i patientforløbene 16-06-2016 1 Hvorfor Ledelse på Tværs 16-06-2016 2 1 Projektets formål og fokus At

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter

Caserapport om Relationel koordination i Region Nord. Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Caserapport om Relationel koordination i Region Nord Koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger hos ortopædkirurgisk patienter Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

BYG BRO MELLEM SILOERNE

BYG BRO MELLEM SILOERNE Bo Vestergaard BYG BRO MELLEM SILOERNE Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb* Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate Byg bro mellem siloerne Ledelsesprocesser,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Baggrundsartikel København 24. juni 2003

Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Ledelse på kryds og tværs En undersøgelse af ledernes ændrede rolle i krydsfeltet mellem topledelsen og medarbejderne på de sociale institutioner og sygehuse i

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere