MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 SLOVENIEN INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...4 TÆRSKELBELØB...5 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU...7 FAKTURERING...8 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...8 LISTER...9 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...10 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...10 FRADRAGSRET...11 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...13 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...15 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET SLOVENSKE MOMSSYSTEM (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Udenlandske afgiftspligtige personer kan få oplysninger hos: Tax Administration of the Republic of Slovenia Tax Division Šmartinska 55 LJUBLJANA SLOVENIEN Tlf.: (+386) Fax : (+386) Webside: 2. HVAD ER ADRESSEN PÅ DEN NATIONALE SKATTEADMINISTRATIONS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER OM MOMS FINDES PÅ WEBSIDEN (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, FORMULARER)? OG PÅ HVILKE SPROG? Websidens adresse er: Webstedet indeholder bestemmelser og vejledninger, generelle oplysninger om skatter og afgifter og forskellige former for bidrag, information om blanketter og vejledning i udfyldelse af skatte- og afgiftsangivelser og -afregninger, registrering og andre procedurer, metoder til betaling af skatter og afgifter, ændringer af bestemmelser samt påmindelser om vigtige frister. Der informeres om myndighedernes arbejde (skatteadministrationens årsberetninger, strategisk plan for den slovenske skatteadministraiton for perioden , adfærdskodeks for de ansatte) og vigtige statistiske indikatorer. Oplysningerne foreligger både på slovensk og engelsk. Websiden indeholder følgende oplysninger om moms: - generelle oplysninger (momspligtige, momssatser, beskatningssted, momsgrundlag, fritagelser, fradrag, fakturaer, momsrefusion osv.) - adskillige forklaringer - blanketter og - lovgivning (momsloven, regler om anvendelse af momsloven, regler om anvendelse af artikel 29 og 30 i momsloven, bestemmelser om betingelser og metode for fritagelse for moms og/eller punktafgifter for diplomater og konsulater samt internationale organisationer i medfør af internationale traktater, der gælder for Republikken Slovenien, lov om salg af fast ejendom samt lov om motorkøretøjer). - Adresser på kontaktpunkter vedrørende momsrefusion findes også. 3

4 3. HVOR KAN MAN FINDE DEN NATIONALE MOMSLOVGIVNING OG BEKENDTGØRELSER? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? Den nationale momslovgivning og bestemmelserne findes på vores websted (http://www.gov.si/durs/) gennem links til Sloveniens officielle tidende, men kun på slovensk. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVEM SKAL VÆRE MOMSREGISTRERET? Momsregistrering er påkrævet i følgende tilfælde: - når en afgiftspligtig person er etableret i Slovenien eller har fast forretningssted i Slovenien, hvorfra vedkommende præsterer tjenesteydelser eller sælger varer - når en udlænding præsterer momspligtige ydelser eller sælger varer i Slovenien til kunder eller andre slovenske afgiftspligtige personer eller myndigheder - når en afgiftspligtig person i en anden medlemsstat foretager fjernsalg i Slovenien til privatpersoner. 5. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERING UNØDVENDIG, NÅR KØBEREN ER MOMSPLIGTIG? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER LADE SIG MOMSREGISTRERE FRIVILLIGT I SÅDANNE TILFÆLDE? Udenlandske afgiftspligtige personer, der foretager momspligtige økonomiske transaktioner, hvor momspligten anses for at være opstået i Republikken Slovenien, men som de ikke skal betale moms af, skal ikke momsregistreres. Dette gælder følgende transaktioner. - EU-intern godstransport - aktiviteter i tilknytning til EU-intern transport af varer, der udføres i et andet medlemsland - levering af ydelser af formidlere, der handler på vegne af tredjemand - vurdering af løsøre i et andet medlemsland, forudsat at løsøret forlader dette medlemsland, når vurderingen er afsluttet - arbejde på løsøre i et andet medlemsland, forudsat at løsøret forlader dette medlemsland, når vurderingen er afsluttet - når varer leveres på slovensk område inden for rammerne af gennemførelsen af forenklede foranstaltninger vedrørende trekantshandel - når ydelser omfattet af artikel 17, stk. 3, i den slovenske momslov, leveres til den afgiftspligtige person (reklameydelser, tildeling af ophavsret, patenter, licenser osv.). 4

5 Udenlandske afgiftspligtige personer kan ikke frivilligt anmode om momsregistrering i Slovenien i de situationer, der er beskrevet ovenfor. 6. HVEM SKAL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER KONTAKTE FOR AT BLIVE MOMSREGISTRERET (HVILKEN MYNDIGHED, ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Udenlandske afgiftspligtige personer skal indsende ansøgninger om momsregistrering til det momskontor, hvor de er registreret i momsregistret. Der findes tre metoder til momsregistrering af udenlandske personer: - Udenlandske personer, der udfører erhvervsaktiviteter i Slovenien gennem deres afdeling eller i egenskab af en afdeling - Udenlandske personer, der udfører erhvervsaktiviteter i Republikken Slovenien, og som udpeger fiskale repræsentanter - Udenlandske personer, der udfører erhvervsaktiviteter i Republikken Slovenien, og som ikke har afdelinger eller fiskale repræsentanter Før udenlandske personer begynder at udøve erhvervsaktiviteter i Republikken Slovenien, skal de lade sig registrere hos momsregistret. I førstnævnte tilfælde (når udenlandske personer udfører erhvervsaktiviteter som afdelinger) skal de indsende ansøgninger om optagelse i momsregistret i området for det momskontor, hvor de har hjemsted. I andet og tredje tilfælde skal udenlandske personer indsende ansøgninger om optagelse i momsregistret i området for det momskontor, hvor de udøver deres erhvervsaktiviteter. 7. DER ØNSKES EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF GÆLDENDE PROCEDURER (HERUNDER KRÆVEDE DOKUMENTER) FOR UDSTEDELSE AF MOMSREGISTRERINGSNUMRE, ISÆR FOR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Momsregistreringsnumre er numre med præfikset SI. Afgiftspligtige personer skal meddele myndighederne, hvornår de påbegynder deres aktiviteter. De skal også indberette alle ændringer vedrørende udøvelsen af disse aktiviteter samt aktiviteternes ophør. Afgiftspligtige personer eller ikke afgiftspligtige juridiske personer skal underrette myndighederne, når værdien af EU-interne indkøb overstiger EUR i indeværende eller foregående kalenderår. TÆRSKELBELØB 5

6 8. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR (i SIT) 9. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR INDKØB FORETAGET AF IKKE- AFGIFTSPLIGTIGE JURIDISKE PERSONER ELLER MOMSFRITAGNE PERSONER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), I SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR (i SIT) UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Afgiftspligtige personer, som ikke er etableret i Slovenien, og som er momspligtige i Slovenien, kan udpege fiskale repræsentanter. Det er ikke obligatorisk at udpege en fiskal repræsentant. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Fiskale repræsentanter udpeges efter anmodning fra afgiftspligtige personer, som ikke er bosiddende eller etableret i Slovenien. Fiskale repræsentanter udpeget af udenlandske personer skal være juridiske enheder eller enkeltpersoner etableret i Slovenien og momspligtige i henhold til momsloven. Fiskale repræsentanter kan ikke være afdelingskontorer for udlændinge. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR FISKALE REPRÆSENTANTER? Fiskale repræsentanter opfylder forpligtigelserne i forbindelse med moms på vegne af udlændinge (udfylder og indsender momsangivelser, udarbejder lister over udstedte og indkommende fakturaer, betaler moms osv.). Hvis en udenlandsk person udpeger en fiskal repræsentant, hæfter den fiskale repræsentant solidarisk for betaling af moms, som den udenlandske person skylder, betaling af eventuelle bøder eller rente på restancer. Hvis myndighederne konstaterer, at den fiskale repræsentant ikke opfylder sine momsmæssige forpligtelser, kan myndighederne forbyde vedkommende fortsat at fungere som fiskal repræsentant. 6

7 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Hvis der ikke er udpeget nogen fiskal repræsentant, skal momsen betales af den slovenske modtager af varerne eller ydelserne. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Nej. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU 15. KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER ER ETABLERET I EU, UDPEGE FISKALE REPRÆSENTANTER? Ja. Det er deres ret, men de har ikke pligt til at udpege en fiskal repræsentant. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Fiskale repræsentanter udpeges efter anmodning fra afgiftspligtige personer, som ikke er bosiddende eller etableret i Slovenien. Fiskale repræsentanter udpeget af udenlandske personer skal være juridiske enheder eller enkeltpersoner etableret i Slovenien og momspligtige i henhold til momsloven. Fiskale repræsentanter kan ikke være afdelingskontorer for udlændinge. 17. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR FISKALE REPRÆSENTANTER? Fiskale repræsentanter opfylder forpligtigelserne i forbindelse med moms på vegne af udlændinge (udfylder og indsender momsangivelser, udarbejder lister over udstedte og indkommende fakturaer, betaler moms osv.). Hvis en udenlandsk person udpeger en fiskal repræsentant, hæfter den fiskale repræsentant solidarisk for betaling af moms, som den udenlandske person skylder, betaling af eventuelle bøder eller rente på restancer. Hvis myndighederne konstaterer, at den fiskale repræsentant ikke opfylder sine momsmæssige forpligtelser, kan myndighederne forbyde vedkommende fortsat at fungere som fiskal repræsentant. 18. ER DER SITUATIONER, HVOR DER KRÆVES BANKGARANTI? Nej. 7

8 FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Alle afgiftspligtige personer er forpligtet til at udstede fakturaer eller andre dokumenter, der fungerer som faktura, til andre afgiftspligtige personer eller andre personer i forbindelse med levering af varer eller ydelser. Den afgiftspligtige begivenhed og forpligtelsen til momsbetaling indtræffer, når leveringen af varer eller ydelser har fundet sted. Hvis fakturaen udstedes før leveringen af varerne eller ydelserne, indtræffer forpligtelsen til at betale moms, når fakturaen udstedes. Hvis der ikke er udstedt nogen faktura, men varerne og ydelserne er leveret, skal momstilsvaret afregnes senest den sidste dag i den momsperiode, hvor den afgiftspligtige begivenhed fandt sted. Hvis betalingen modtages, før varerne eller tjenesterne er leveret, indtræffer forpligtelsen til at afregne momsen på dagen for modtagelse af betalingen og i forhold til de modtagne beløb. Ved erhvervelse af varer inden for EU indtræffer forpligtelsen til at betale moms den 15. i måneden efter måneden, hvor den afgiftspligtige begivenhed indtraf. 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF TRANSAKTIONER GÆLDER DE DA? Følgende har ikke faktureringspligt: - landmænd (under tærsklen på SIT ((6 371 EUR)), når disse leverer landog skovbrugsprodukter og ydelser til forbrugere, enten på markedet eller til eget brug - afgiftspligtige personer, der sælger billetter eller poletter til passagertransport (tog, bus, svævebaner), adskillige typer af frimærker og blanketter inden for postvæsen, tidsskrifter, genstande solgt fra salgsautomater og salg af taletidskort til mobiltelefoni via ATM, GSM-net, og internettet. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Afgiftspligtige personer, som er momsregistreret, skal senest indsende angivelser til myndighederne den sidste hverdag i måneden efter momsperiodens afslutning, uanset om de skal betale moms for den periode, for hvilken angivelsen indsendes. 8

9 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Momsangivelser skal indsendes og de tilhørende betalinger foretages hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år, afhængigt af den afgiftspligtiges omsætning af varer og ydelser i løbet af det foregående kalenderår. Hvis den afgiftspligtige person opfylder bestemte betingelser, kan vedkommende anmode om en momsperiode på en måned, uanset omsætning. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDS- ELLER PERSONKATEGORIER? HVIS JA, HVILKE? Nej. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Nej. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Listerne skal indsendes kvartalsvis. Der findes ingen bestemmelser om mindre hyppig indsendelse. Afgiftspligtige, der er momsregistrerede, skal indsende deres lister til skattemyndighederne inden den 10. i den anden måned efter indberetningsperioden. 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? Nej. 27. ANVENDER DE FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED Nej. DIREKTIV 91/680/EØF? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER VIL DA BLIVE ANVENDT? 9

10 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKE PROCEDURER? Ja, elektronisk fakturering er tilladt. 29. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL DER RETTES HENVENDELSE TIL FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? Der indføres et e-tax-system til indsendelse af afgiftsangivelser for afgiftspligtige og fiskale agenter (bogføringstjenester) inden udgangen af november Momsangivelsen blev valgt som den første afgiftsblanket. Følgende teknologi anvendes: a. PKI (Public Key Infrastructure - infrastruktur med offentlig nøgle) til signaturer b. Https som protokol c. XML som standardformat d. HTML til præsentation e. SOAP som protokol for grundlæggende webtjenester og f. en webbrowser som brugerinterface (kan udvides til e- mail) 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVEM SKAL DER RETTES HENVENDELSE TIL FOR AT FÅ TILLADELSE HERTIL? I øjeblikket kan listerne ikke indsendes elektronisk. Efter den 1. juli 2004 bliver det muligt at indsende VIES-listen til den slovenske skatteadministration elektronisk. Her vil man benytte samme teknologi som beskrevet i svaret til spørgsmål 29. Der bliver to typer af e-tjenester for afgiftspligtige: - interaktiv dataindtastning i en liste-formular gennem en webbrowser eller - en webtjeneste til upload af data direkte fra registrene. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 10

11 31. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER, OG HVORDAN FUNGERER DE I SÅ FALD? Der findes: "standardsatsordningen for landbrugere". Afgiftspligtige personer, som er momsregistreret, og som køber varer og ydelser fra "landbrugere under standardsatsordningen", kan fradrage 4 % moms som indgående moms. De skal udstede fakturaer med alle de nødvendige oplysninger og 4 % moms pålagt indgående transaktioner. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I SÅ FALD BEDES DE BESKREVET. Nej. 33. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER) Blanketterne findes på slovensk. Det overvejes i øjeblikket at oversætte disse blanketter. FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER IKKE FRADRAGSRET? Afgiftspligtige personer kan ikke fradrage indgående moms: 1. på varer og ydelser, der benyttes til levering af varer og ydelser, for hvilke der gælder en momsfritagelse, medmindre andet fremgår af momsloven 2. på lystbåde og både beregnet til sport og fritid, private luftfartøjer, personbiler og motorcykler, brændstof, olie, reservedele og ydelser i forbindelse med disse, ud over fartøjer eller køretøjer, der benyttes til udlejning, leasing og efterfølgende salg, køretøjer til brug i køreskoler og køretøjer til drift af ruter til transport af elever og arbejdstagere 3. på udgifter til repræsentation i erhvervssammenhæng, fødevarer og indlogering. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? HVAD ER PROCENTDELEN? Der findes ingen særlige kategorier med delvis fradragsret. Men når afgiftspligtige personer udfører transaktioner med varer og ydelser og ikke har fradragsret for nogle af disse, fastsættes fradraget som en procentdel af det samlede afgiftsbeløb. 11

12

13 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 13

14 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 14

15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 15

16 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 16

17 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 17

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere