Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:"

Transkript

1 Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej , 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl , afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende lejligheder: nr. 42, nr. 58, nr. 64, nr. 78, nr. 82, nr. 90, nr. 92, nr. 106, nr. 114, nr. 116, nr. 124, nr. 128, nr. 134, nr. 136, nr. 150, nr. 152, nr. 162, nr. 172, nr. 180, nr. 206, nr. 208, nr. 220, nr. 224, nr. 226, nr. 228, nr. 230 og nr Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: 1) Valg af dirigent. Verner Bendixen blev valg som dirigent. Dirigenten sagde tak for valget og det er konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. 2) Formandens beretning for det forløbne år. Indledning Det har været et år der mest har stået i udskiftning af varmemålernes tegn. Vi har også fået sat postkasse anlægget op, blevet momsregistreret og skattepligtige godt nok først i indeværende regnskabsår, men med tilbagevirkende kraft. Alt sammen noget jeg vil komme ind på om et øjeblik. Vi har derudover også fået børnesikret legetårnet og været omkring vores Stofa aftale. Vandforbrug Hele ejendommens totale vandforbrug er også i år faldet i forhold til sidste år - i år med knapt 6 %. Det er utrolig glædeligt, da omkostningerne til vand står for over 1/6 af det samlede budget og da vi ikke kan gøre så meget ved m 3 prisen, er det er kun forbruget vi kan gøre en indsats overfor. Og ansvaret ligger hos den enkelte beboer og det er tydeligt at se hvilken forskel et enkelt toilet, der løber hele weekenden eller en utæt vandhane der drypper døgnet rundt, gør på det daglige forbrug. Og det er heldigvis ligeså tydeligt at se, når de ikke gør det.

2 Vandforbrug M År Samlet vandforbrug Stuen - 2. etage 3. etage Beskatning af antennelejeindtægt Som nævnt er ejerforeningen blevet skattepligtig og momsregistreret. Dette er sket på foranledning af, at der har været nogle skattesager i 2009, som har pålagt foreninger at betale skat af ikke-driftsrelaterede indtægter, så som vores lejeindtægt fra antennerne. Det betyder, at vi fra og med regnskabet skal betale 25 % i skat af indtægten, ligesom vi fremover opkræver lejen med moms. Udover skatten, der skal betales er der nu omkostninger til momsregnskab og selvangivelse. Der er heldigvis også en lille solstråle, da det ved gennemgang af alle antenne lejekontrakterne i denne forbindelse blev opdaget, at den indbyggede årlige stigning i lejen ikke var blevet gennemført. Udover, at der finde en efterbetaling sted i indeværende år, så vil stigningerne i lejeindtægten medføre at det samlet set fremover ikke koster os nær så meget som frygtet. Varmemålere Vi har været igennem et længere forløb med udskiftning af varmemålere i alle lejligheder i hele ejendommen. Efter den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart før sommerferien, hvor udskiftningen blev vedtaget, lykkedes det at finde frem til en god, teknisk løsning, som dog grundet fjernaflæsningen, blev en del dyrere end først forventet. Bestyrelsen valgte at fastholde budgetrammen for den enkelte lejlighed, der blev givet på den ekstraordinære generalforsamling og finansiere resten via fællesudgifterne. Selve installationen har også taget lidt længere tid end forventet, men er nu næsten gennemført. Der har været udvist samarbejdsvilje og tålmodighed både fra langt de fleste beboere og fra installatørers side, selvom det har været et vanskeligt puslespil at få til at gå op. Desværre må installatøren ind i de fleste lejligheder en sidste gang, for at justere senderen, hvorefter der laves en prøveaflæsning.

3 Der har været en positiv dialog med Brunata hele vejen igennem, tilbudsprisen er blevet overholdt og vi forventer os meget af samarbejdet. Postkasseanlæg Vi har fået opsat, betalt og taget vores postkasseanlæg i brug. Selvom vi måske synes, det kan være lidt hårdt at komme ned efter avisen søndag morgen, synes jeg det fungerer godt og samtidig have et fælles sted til information og hvor der mødes flere beboere end tidligere. Der bliver sat en lidt bedre opslagstavle op, og noget lys hen over den. Hjemmeside Vi har fået etableret vores hjemmeside, og det er dejligt at se at så mange bruger den. Jeg vil gerne opfordre endnu flere til at bruge den og lave sig et login. Selvom jeg godt ved, at det er ikke alle der har mulighed for kunne bruge den, så vil den alligevel blive basis for al information og forhåbentligt med tiden, stedet hvor alle relevante oplysninger står. Fremtiden Jeg tror vi får nogle udfordringer for de næste par år. Udover vi skal have gjort elevatortårnet færdigt, som blev udskudt på grund af investeringen med varmemålerne, så er der nogle opgange og døre, der trænger til en gang vedligeholdelse og maling. Vi har haft en screening fra arbejdstilsynet, hvilket vil sige et umiddelbart, uanmeldt besøg som bliver efterfulgt af et mere gennemgribende besøg her først på året. Det kan resultere i nogle påkrav, som vi lovmæssigt skal efterfølge, f.eks. vedr. skralderum eller viceværts arbejdsplads forhold. Vi må til stadighed gennem vedligeholdelse og fornyelse af hele ejendommen sikre at lejlighederne i denne ejendom er attraktive og at det er et dejligt sted at bo. Morten Olsen Formand Der blev efterfølgende spurgt til om det konstaterede overforbrug, som blev nævnt ved opslag i elevatoren blev fundet? Det er den. Formandens beretning blev godkendt. 3) Regnskab og revisors påtegning. Regnskabet blev gennemgået af Irene Tilm, Spar Nord Bolig. Efter et par uddybende spørgsmål til regnskabet blev det godkendt. 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.

4 Budgettet blev gennemgået af Irene Tilm og blev godkendt. Forhøjelsen af fællesudgifterne for trådte i kraft pr. 1. okt ) Bestyrelsens og medlemmernes forslag. Forslag fra medlem: Korrekt fordeling af pulterrum på 3. sal, således at fordelingen stemmer overens med de tinglyste ejerlejlighedskort. Forslaget blev ikke bragt til afstemning, da det ikke ansås for at være indenfor generalforsamlingens kompetence. Forslaget blev dog debatteret med frembringelse af bl.a. følgende synspunkter: Der er ikke utilfredshed med det anviste pulterrum, men der tænkes på de evt. gener det kan skabe ved et senere salg. Vi kan ikke beslutte noget p.t., men vil opfordre til at det på sigt ændres til det korrekte. Det kan gøres på den måde at de enkelte flytter ind i det korrekte pulterrum, når der er en, der flytter ud. Landinspektøren siger, at der også kan laves en lejeaftale. Der henstilles til at ejerne prøver at klare problemet selv. Advokaten opfordrer til at finde ud af det i mindelighed. Der er 4 ud af 25, der har det rigtige pulterrum. Der er et forslag om at dem, der flytter ud giver bestyrelsen besked, så kan det ske lidt efter lidt. Det oprindelige forslag trækkes tilbage, og debatten tages til efterretning. 6) Valg til bestyrelsen og af suppleanter. Jørn Ole Brader og Torben Hansen var på valg og blev begge genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Morten Olsen, formand Jette Gabrielsen Torben Hansen Jørn Brader Henrik Jensen

5 Suppleanter: 1. Vita Fjellerad blev genvalgt. 2. Conny Helledie blev nyvalgt. 7) Valg af administrator. Spar Nord Bolig blev genvalgt. 8) Valg af revisor. Palsgaard & Hansen blev genvalgt. 9) Evt. Huller til de gamle postkasser på 3. salen er ejerens eget ansvar at få repareret, der kan hentes maling hos Ole. Cylinderen til de gamle postkasser kan flyttes til de nye postkasser, så I kan benytte den samme nøgle med tilkøb af en ny pal. Problemer med plads til at køre ud af garagerne, pga. den store mængde sne i øjeblikket. Vi skal holde bilerne indenfor båsene på P-pladsen. Opfordring til at hjælpe hinanden med at skovle sne f.eks. ved parkeringspladsen. Forslag om, at vi mellem kl. 16 og 18 f.eks. en torsdag fjerner alle bilerne, så alt sneen kan fjernes på en gang. Det vil gøre det hele nemmere på P-pladsen. Bestyrelsen tager affære. TV-signalet fra Stofa er til tider ikke godt nok. Alle burde have samme problem med signalet, men det synes ikke at være tilfældet. Bestyrelsen tager kontakt til Stofa for at belyse problemet. Der er flere ejere, der er generet af støjproblemer fra en bas, men de har ikke været i stand til at lokalisere den lejlighed, som støjen kommer fra. Kan vi finde ud af hvor støjen kommer fra, vil de enkelte gerne ringe på og bede om at skrue ned. Der henstilles generelt til at vise hensyn overfor sine naboer. Dirigenten takkede for fremmødet.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken

Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Indlednins fra formanden: Foreningsåret 2012 I 2013 har været et spændende år for vores lille ejerforening. Det er et ar, hvor der er blevet skiftet

Læs mere