OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas"

Transkript

1 OLIE OG NATURGAS Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas

2 olie og naturgas Størstedelen af de produkter, vi bruger i det daglige, er fremstillet af forskellige råvarer, som bearbejdes og indgår i eller er hovedbestanddel i de viste produkter. Olie og naturgas er meget vigtige råvarer, som er svære at erstatte, og som bruges til meget mere end blot brændstof og opvarmning. MEDICIN MAKE-UP GØDNING OG PESTICIDER FARVESTOFFER PLAST FODBOLDSTØVLER OG FODBOLDE Udtalelse fra SKAT Begrebet Working Interest var indtil 1995 et fuldstændig ukendt begreb i Europa, men er nu ved at udvikle sig til en af de mest attraktive investeringsformer i 90 erne. Dette skyldes ikke mindst, at olie- og naturgasproduktionen i USA er underlagt streng statslig kontrol, hvilket sikrer den enkelte investor mod ubehagelige overraskelser. cashflow, lang levetid og et potentiale for yderligere forøgelse af produktionen ved en optimering af det eksisterende produktionsudstyr. (Vestre landsret 9. januar 2012 SKM VLR) vedrørende skattemæssige forhold for Working Interest. De olie- og naturgasfelter, hvori der i dag kan erhverves Working Interest, er typisk felter med et positivt 2

3 Indhold Indledning... 4 Beskatning af olie og naturgas/working Interest... 5 Personlig investor... 6 Selskabsinvestor... 6 Anpartsindgrebet... 6 Virksomhedsordningen... 7 Spørgsmål og svar... 8 Generelt... 8 Ejerskab... 8 Registreringer... 9 Praktiske forhold... 9 Skat Særlige forhold Samarbejdspartnere

4 Indledning Hvad kendetegner en god investering? Højt afkast Sikkerhed Risikospredning Uafhængighed af aktiemarkederne Andre forhold Der bliver stillet forskellige krav til de investeringer, vi vælger at lave. Vi har individuelle ønsker og behov, der skal opfyldes og tages med i vores overvejelser. Titus olie og gas A/S mener, at tillid til markedet, til produkterne og til personerne bag, er af stor betydning for langt de flestes valg af investering. Titus olie og gas A/S glæder sig derfor over at kunne tilbyde grundig og veldokumenteret information om en investeringsmulighed med en lang historie og stor efterspørgsel. Foranstående udsagn fra SKAT dokumenterer desuden, at der er tale om en yderst interessant investeringsform med stor gennemsigtighed og sikkerhed i form af statskontrol. Dette gør det attraktivt og muligt for danskere og europæere at investere i olie og naturgas i USA. Størstedelen af USA s olie og naturgas hentes op af mindre uafhængige operatører, der ligesom de store multinationale operatører er underlagt streng lovgivning og kontrol. Alle operatørerne finansierer deres operationer alene ved indbetalt egenkapital. I denne publikation har Titus olie og gas A/S samlet svarene på en række typiske spørgsmål om investering i olie og naturgas samt om Working Interest som investeringsprojekt. I samarbejde med vores revisionsfirma BDO har vi udarbejdet en redegørelse for den skattemæssige behandling af din investering. Ønsker du yderligere oplysninger, står vi naturligvis til rådighed. Titus olie og gas A/S Poul André Mortensen Adm. direktør 4

5 5

6 6 SKAT / WORKING INTEREST / TITUS

7 7

8 Spørgsmål og svar Udover de skattemæssige spørgsmål er der også ofte en del andre spørgsmål om investeringer i olie og naturgas/working Interest. I den efterfølgende oversigt finder du nogle af svarene. Generelt Hvad er Working Interest? Hvordan kan det være, at vi i Danmark og Europa kan investere i Working Interest i USA? Hvor mange ejere er der i et projekt? Hvad koster en andel (Working Interest)? Working Interest er et investeringsprodukt, der har været anvendt siden slutningen af 1800-tallet i USA, og som giver indehaveren en ideel ejerandel og dermed ret til en nettoandel af indtjeningen ved udnyttelse af olie- og naturgasfelter på et bestemt jordlod. Det kan lade sig gøre, fordi under 1 % af den amerikanske befolkning kan investere i olie- og naturgasprojekter. Lovgivningen kræver, at man minimum har en formue på 1 mio. USD, samt en årlig indkomst på minimum USD for singler og USD samlet for ægtepar. Derfor er der stor interesse for også at tiltrække udenlandske samarbejdspartnere. Det varierer fra projekt til projekt, men der kan være fra ganske få til over tusinde ejere. En andel koster typisk mellem USD og USD afhængig af projekttype, ejerandelens størrelse samt dollarkursen. Det svarer til mellem DKK og DKK for en andel. Ejerskab Hvem skal stå som ejer? Får jeg et bevis på mit ejerskab af kilderne? Hæfter jeg for de andre investorer, der er med i projektet? Køber man en andel af jorden? Det skal du som privatperson eller den, du ønsker skal eje andelen. Ejer kan også være et selskab. Ja. Så snart kilderne er i produktion og dermed godkendt af det statslige kontrolorgan Railroad Commission of Texas, sørger operatøren for, at ejerskabet bliver tinglyst i den kommune, hvor kilderne ligger, og du vil selvfølgelig få tilsendt et ejerskabsbevis/skøde. Nej. Du hæfter kun med den til enhver tid investerede kapital samt projektets løbende drift. Nej, man køber kun retten til de olie- og naturgasforekomster, der kan hentes op af jorden. Der betales royalty til ejeren. I USA har grundejeren, og ikke Staten, retten til mineralforekomsterne. 8

9 Kan jeg komme ud af projektet før tid, hvis der opstår en situation, hvor det er nødvendigt? Hvordan fastsættes værdien af min andel, hvis jeg ønsker at sælge den? Kan der investeres med pensionsmidler? Ja. Du kan til enhver tid sælge din investering til tredjemand, men ikke til en amerikansk statsborger. Værdien af en andel i en igangværende kilde er et forhandlingsspørgsmål baseret på den aktuelle produktion og forventningerne til fremtiden. Ja, der kan for visse pensionsdepoters indestående i pengeinstitutter foretages investeringer i unoterede selskaber. Registreringer Skal jeg have et CVR-nummer? Mister jeg retten til dagpenge og efterløn, hvis jeg ejer en andel i en olieboring? Nej, du skal ikke have et CVR-nummer. Vi er informeret om, at det som udgangspunkt ikke har indvirkning på retten til dagpenge eller efterløn, at du investerer i et olie- og naturgasprojekt. Forholdet kan dog være anderledes i de tilfælde, hvor ejer i væsentligt omfang deltager i driften heraf. I de aftaler, som Titus indgår, fremgår det af kontrakten, at operatøren står for driften. Skal jeg momsregistreres? Nej, der er ikke moms på investeringen og udlodningerne. Praktiske forhold Hvordan ved man, hvor meget olie, der hentes op og afregnes? Hvordan har vi sikkerhed for, at der ikke snydes med afregningen? Ejer operatøren selv en del af kilden? Hvad hvis operatøren lukker? Mængden af olie og naturgas, der hentes op, registreres hos operatøren og kontrolleres herefter af de amerikanske myndigheder, som er meget strikse. Det statskontrollerede organ, Railroad Commission of Texas (RRC) sikrer, at den produktion, der aflæses og afhentes hos operatøren af en ekstern transportoperatør, stemmer overens med produktionstallene indberettet af operatøren selv. Det vil sige, at der er to uafhængige indberetninger, der skal stemme overens, hvoraf den ene er statskontrolleret. Ja, operatøren ejer på opstartstidspunktet mindst 25 %. Det er heldigvis meget sjældent, at en operatør lukker, idet der ikke er lån eller anden gearing med i projekterne, alene indbetalt egenkapital. Din andel tinglyses i den kommune, hvor kilden (-erne) ligger og er dermed sikret dig. 9

10 Skal jeg deltage aktivt? Er der en valutarisiko? Nej, men der vil naturligvis være mulighed for at besøge produktionsstedet og mødes med operatøren. Valutarisikoen begrænses til investors egen finansielle position, da der investeres i amerikanske dollar. Afkastet udbetales i amerikanske dollar til din dollarkonto, som du med fordel kan oprette i din danske bank, og alle omkostninger forbundet med projektet afholdes i amerikanske dollar. Valutarisikoen er herved kun bundet op på, hvorvidt kursen på amerikanske dollar ligger højere eller lavere ved det kvartalsvise udbytte end på investeringstidspunktet, og om investor ønsker at veksle valuta. Hvad med miljøkrav? Hvor meget erfaring har man i forbindelse med olieboringer? De skrappe amerikanske myndigheder sikrer, at alle miljømæssige lovkrav er overholdt. Man har ca. 100 års erfaring med olieboringer i modsætning til f.eks. investering i alternative energikilder, hvor erfaringsgrundlaget er tidsmæssigt langt kortere og dermed ikke nær så velfunderet. Skat Skal jeg betale skat både i USA og Danmark? Skal jeg have et amerikansk Tax-ID? Kan jeg evt. nøjes med at betale skat i USA? Får jeg en regning fra den amerikanske revisor? Udgør skattedommen fra december 2011, der fastslår, at investering i Working Interests er omfattet af anpartsreglerne, en ændring i praksis? Kan der afskrives på investeringen? Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med USA. Det betyder, at hvis du skal betale skat af din investering i USA, bliver den modregnet din skat i Danmark. Samlet set betaler du ikke mere, end du skal betale til det danske skattevæsen. Ja, det hjælper vi med. Som privatperson, nej, men hvis du har investeret som selskab, vil muligheden være til stede, som beskrevet i foranstående revisorredegørelse fra BDO. Ja. Men et beløb til revisor er medtaget i beregningen af dit afkast i projektbudgettet, og regningen betales nemt med penge fra din dollarkonto. Nej, Skat, LSR og landsretten mener ikke, at der er tale om en ændring af praksis, men derimod at de tidligere afgørelser er afsagt på utilstrækkeligt grundlag. Ja, som beskrevet i foranstående revisorredegørelse fra BDO. 10

11 Særlige forhold Hvad med forsikring i tilfælde af uheld såsom olieudslip og brand? Hvis det er gamle kilder, I starter igen, løber de så ikke snart tør for olie? Når man investerer i nye boringer, hvad er chancen for, at der er olie? Kan jeg miste min investering, hvis Titus olie og gas A/S går konkurs? Hvad er forventningerne til den fremtidige oliepris? Hvor ofte modtager jeg udlodning? De amerikanske myndigheder sikrer, at operatøren har tegnet de nødvendige forsikringer. Vi deltager desuden kun i on-shore projekter, dvs. på land. Nej. Operatøren bruger helt ny teknologi for at hente olien op og kan derfor få yderligere % af olien op i modsætning til de blot % af de samlede forekomster for bare få år siden. Det giver en ny forventet produktionsperiode på mellem 15 og 25 år. Der bores i områder, hvor der tidligere er fundet olie, og som nævnt bruges ny teknologi. Derudover deltager operatøren som ejer, hvilket betyder, at alle har samme engagement og fælles interesser. Nej. Titus olie og gas A/S er administrator i Danmark på projekterne, og hvis Titus olie og gas A/S lukker, vil en anden administrator tage over. Det er dig, der ejer andelene, og det bliver du ved med, så længe kilden er i produktion. Prisudviklingen på olie og naturgas er reguleret på flere børser og vil følge den generelle udvikling. Fire gange om året, når produktionstallene for kvartalet er kontrolleret af de amerikanske myndigheder, og produktionsrapporten er udarbejdet. Herefter foretages udlodning til din dollarkonto. 11

12 Samarbejdspartnere Titus olie og gas A/S samarbejder med nøje udvalgte partnere, ligesom alle operatører er erfarne og registrerede olie- og naturgasoperatører i USA. Neden for ses et udpluk af de strategiske og operationelle samarbejdspartnere, som Titus olie og gas A/S anvender, og som alle på hver deres felt besidder de nødvendige faglige kompetencer. I vores valg af operatører er det vigtigt for os, at de alle investerer i projekterne på samme vilkår som Titus olie og gas A/S, samt at vi selv forestår kontakten direkte til operatørerne. Dette betyder, at kommunikationen og rapporteringen ikke går gennem 3. mand men direkte til os og dig som investor. Endvidere, at disse operatører alle er underlagt streng kontrol af Railroad Commission of Texas (RRC) og Internal Revenue Service (IRS, det amerikanske skattevæsen). LAWYER JOHN RHEM TITLE LAWYER THAD GRUNDY GARDERE Kontakt Du er altid velkommen til at kontakte Titus olie og gas A/S på eller en af vores investeringsrådgivere på tlf Titus olie og gas A/S ejes af en kreds af danske aktionærer, der har mange års erfaring med investering inden for energisektoren. Projekterne udbydes til private såvel som professionelle investorer. Det er vigtigt for os at være troværdige i enhver sammenhæng og dermed fastholde den tillid, samarbejdsrelationerne skaber, til fælles bedste. I Titus olie og gas A/S er følgende værdier de daglige pejlemærker for vores tilgang til alle udfordringer: Kvalitet Troværdighed Nytænkning Passion April Der tages forbehold for trykfejl. Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Thresher En kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Ingen fordyrende mellemled

Læs mere

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus South Flowers Fire kilde program Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Titus South Flowers projektet

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom

REVISOR P O S T E N. SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed. SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N SIDE 2 Medarbejderes overtagelse af virksomhed SIDE 3 Økonomiske overvejelser ved leje contra eje af fast ejendom SIDE 4 Springet som

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere