Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser Hvad dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad skal vi have besked om? Ejerskifte Ved skade Krav mod sælger Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering og fastsættelse af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Besigtigelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 11 2 Dækningsbegrænsninger Generelle dækningsbegrænsninger 12 3 Lovpligtig hesteansvar Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssummer Medforsikret 13 4 Livdækning Hvad dækker forsikringen? Ophør og aldersnedskrivning Hvordan beregner vi erstatningen? 14 5 Foster/føldækning Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 15 6 Uanvendelighed Hvad dækker forsikringen? Ophør og aldersnedskrivning 16

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af Hvad dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 17 7 Syge- og ulykkesdækning Hvad dækker forsikringen? Ophør Hvad dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 19 8 Udvidet syge- og ulykkesdækning Hvad dækker forsikringen? Ophør Hvordan beregner vi erstatningen? 20 9 Ordforklaring Fortrydelse 22

4 Vejledning Side 4 af 22 Hvad indeholder din forsikring? Din Hesteforsikring kan dække sygdom og skader på din hest. Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke dækker alle skader og tab, du kan komme ud for. Din Hesteforsikring består af din police og dine betingelser. Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen. Hvornår din forsikring ophører, kan du læse under den enkelte dækning i betingelserne. Forsikringen består af følgende faste dækninger: Lovpligtig hesteansvar - Dækker skader din hest laver på andre personer eller deres ting. Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Livdækning - Dækker, hvis din hest dør, eller hvis den skal aflives i henhold til Dyreværnsloven. Når du køber en Livdækning i Alm. Brand, får du samtidig en Foster/føldækning. Foster/føldækningen dækker, hvis din hoppe mister føllet før, under eller efter fødslen. Uanvendelighed Dækker, hvis din hest ikke længere kan bruges som ridehest. Syge- og ulykkesdækning Dækker undersøgelse og behandling hos dyrlægen i forbindelse med sygdom eller skade. Udvidet Syge- og ulykkesdækning Udvider Syge- og ulykkesdækningen med flere dækningsmuligheder. Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan din hest er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen. Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekommer på forsikringen. I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring. Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. Ordforklaringen finder du til sidst i betingelserne. Hvordan beregner vi erstatning? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de skader, som forsikringen dækker. Du finder det i afsnittet hvordan beregner vi erstatningen?. Hvis du får en skade Hvis din hest bliver syg eller kommer til skade, skal du straks kontakte egen dyrlæge, og sørge for, at din hest får korrekt behandling. Du skal derefter kontakte os hurtigst muligt. I tilfælde af død eller aflivning er det vigtigt, at du ikke bortskaffer din hest, før du har talt med os. Har din hest en akut skade, kan du ringe på vores akuttelefon ( ).

5 Vejledning Side 5 af 22 Har du fået stjålet din hest, skal du også anmelde det til Politiet. Du kan anmelde din skade via Telefon Læs mere og få gode råd på På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd og finde en klagevejledning.

6 1 Fællesbestemmelser Side 6 af 22 Ordforklaring I betingelserne er en række ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen, som du finder til sidst i betingelserne. Fortrydelsesret Som forsikringstager* har du ret til at fortryde dit køb. Det står i forsikringsaftaleloven ( 34i). Se side 22. Forsikringstageren er den, som har indgået forsikringsaftalen med Alm. Brand. 1.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker den hest, som står på policen. På policen fremgår det også, hvilke dækninger din forsikring har. Hvis der er specielle dækningsundtagelser på en eller flere dækninger, fremgår det af en eller flere klausuler på din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Skandinavien og under rejser og ophold i det øvrige EU og Schweiz i indtil tre måneder, hvis forsikringstager* er bosat i Danmark og er tilmeldt Dansk Folkeregister. 1.3 Hvad skal vi have besked om? Alm. Brand skal hurtigst muligt have skriftligt besked, hvis: Den forsikrede hest bliver solgt Den forsikrede hest dør. Alm. Brand skal senest 14 dage efter ejerskifte- eller dødsfaldsdatoen have besked om disse ændringer. Sker det ikke, opgør vi det, som forsikringstageren* evt. har til gode, forholdsmæssigt i forhold til opsigelsestidspunktet Den forsikrede hests anvendelse eller forhold ændrer sig. Hvis Alm. Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. Til trods for bestemmelsen i punkt Forsikringens varighed og opsigelse, kan Alm. Brand ved risikoforandring opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller pris med øjeblikkelig virkning. 1.4 Ejerskifte Hvis hesten skifter ejer, ophører forsikringen Alm. Brand skal have besked om ejerskiftet senest 14 dage efter ejerskiftedatoen. Sker det ikke, opgør vi det, som forsikringstageren* evt. har til gode, forholdsmæssigt i forhold til opsigelsestidspunktet Skifter hesten ejer, og ønsker den nye ejer fortsat hesten forsikret, skal Alm. Brand have besked om det fra den nye ejer inden 14 dage fra ejerskiftet.

7 1 Fællesbestemmelser Side 7 af 22 Alm. Brand har ikke pligt til at tilbyde ny forsikring på uændrede vilkår og pris til den nye ejer. Alm. Brand kan vælge at tilbyde forsikringen på skærpede vilkår eller helt afslå at fortsætte forsikringen. 1.5 Ved skade Enhver skade, der kan medføre et erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Ved anmeldelse på Liv-, Foster/føl- eller Uanvendelighedsdækningen (afsnit 4, 5 og 6) skal Alm. Brand have en dyrlægeattest. Attesten må ikke være ældre end 14 dage fra undersøgelsestidspunktet. Forsikringen dækker ikke skader, der er anmeldt senere end seks måneder efter forsikringens ophør. Bemærk, at Forsikringsaftalelovens 89 er fraveget. Derfor ophører forsikringsdækningen endegyldigt, når forsikringstiden* udløber. Det er en forudsætning for udbetaling på Syge- og ulykkesdækningerne, at dyrlægeregningerne er kvitterede og indeholder hestens navn, chipnummer, diagnose, behandlingsform, behandlings- og undersøgelsesdato. Du kan anmelde din skade via: - Følg vejledningen og vedhæft din dyrlægeregning. Telefon: Kvitterede dyrlægeregninger sendes derefter til: Mail: Adresse: Alm. Brand Dyreforsikring Midtermolen København Ø En forsikret hest må ikke aflives uden Alm. Brands accept. En dyrlæge kan dog aflive hesten uden Alm. Brands accept, hvis hesten har pådraget sig en akut og uoprettelig skade eller sygdom, som er så alvorlig, at det kræver aflivning for at ophæve uhelbredelig og voldsom smerte. Det er en forudsætning for dækning, at der ikke er andre behandlingsmuligheder for denne hest. Det står i Dyreværnsloven og særligt Dyreværnslovens 20. Obduktion skal kunne foretages, hvis Alm. Brand forlanger det. Hvis Alm. Brand forlanger en obduktion, dækker Alm. Brand udgifterne til den, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade. Hvis obduktionen viser, at skaden ikke er dækningsberettiget, skal du betale udgifterne til obduktionen. Hvis obduktion ikke kan foretages, selvom Alm. Brand forlanger det, kan retten til erstatning mistes helt eller delvist I forbindelse med sagsbehandlingen kan Alm. Brand til enhver tid udpege en dyrlæge til at foretage en fornyet vurdering af den tilskadekomne/syge hest. Alm. Brand betaler kun udgifterne til vurderingen, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade. I tilfælde af tyveri har forsikringstageren* pligt til at anmelde tyveriet til politiet og Alm. Brand uden ugrundet ophold.

8 1 Fællesbestemmelser Side 8 af 22 Forsikringstageren* har pligt til for egen regning: Straks at tilkalde en dyrlæge, når en forsikret hest kommer til skade, bliver syg eller uden at vise karakteristiske sygdomstegn viser sløjhed eller afmagres Selv at sørge for, at en syg eller tilskadekommen hest bliver behandlet af en dyrlæge. Ligesom forsikringstageren* også skal sørge for vaccination og/eller smitteforebyggelse af den forsikrede hest, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinsk fagkundskab. Det gælder også, hvis nye sygdomme skulle opstå. Hvis forsikringstageren fravælger relevant veterinærfaglig anerkendt behandling, går retten til erstatning tabt Nøje at følge dyrlægens og Alm. Brands forskrifter for behandling. Herunder at lade hesten overføre til hospital/klinik, hvis Alm. Brand efter samråd med dyrlægen mener, at det er rimeligt under hensyn til lidelsens diagnosticering og/eller behandling. Hvis hesten kommer til skade i udlandet, kan Alm. Brand forlange, at hesten transporteres til Danmark til behandling At skaffe alle oplysninger og dokumentationer, som kan have betydning for bedømmelsen af den anmeldte skade. Dyrlægeattester/erklæringer med beskrivelse af udførte undersøgelser, behandlinger, obduktion mv. skal være afgivet af en dyrlæge med dansk autorisation At foretage chipmærkning af hesten efter Alm. Brands anvisning, hvis der udbetales erstatning. 1.6 Krav mod sælger Din forsikring dækker ikke skade, der er opstået, før du blev ejer af hesten. Hvis en skade, som kan tilbagedateres til før købsdatoen, viser sig inden for den periode, som købeloven har fastsat for reklamation, skal du straks reklamere over for sælger og give besked til Alm. Brand. Foretager forsikringstageren* ikke de ovennævnte foranstaltninger, hæfter Alm. Brand ikke for det tab, der kan forvoldes ved det. 1.7 Anden forsikring Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af en anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker forsikringen i Alm. Brand forholdsmæssigt. Hvis forsikringstageren* i forsikringens løbetid opretter forsikring for hesten et andet sted, skal Alm. Brand have besked om det, og Alm. Brand kan herefter regulere i policen. 1.8 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.9 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand opkræver betalingen via indbetalingskort eller BetalingsService med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr.

9 1 Fællesbestemmelser Side 9 af 22 Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm. Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysninger om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker I henhold til lov om afgift af skadesforsikringer opkræver Alm. Brand skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de afgifter, som Alm. Brand i øvrigt skal opkræve ifølge lovgivningen Alm. Brand kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Indeksregulering* og fastsættelse af pris, summer og selvrisiko* Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne: Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Forsikringssummer*, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ændring får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution Forsikringstageren* skal fastsætte forsikringssummen* på grundlag af hestens handelsværdi*. I tilfælde af skade er Alm. Brand aldrig forpligtet til at udbetale mere end hestens mulige handelsværdi umiddelbart inden skadetidspunktet, uanset den sum, der er anført på policen, jf. Forsikringsaftalelovens 39. Forsikringstageren skal til enhver tid kunne dokumentere den aktuelle handelsværdi Forsikringssummen* afrundes til nærmeste 100 kr. og vil aldrig blive mindre end kr. i tilfælde af aldersnedskrivning Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag.

10 1 Fællesbestemmelser Side 10 af 22 Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko*, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren* kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft Hvis den forsikrede hest skifter ejer, ophører forsikringen Til trods for betingelsernes punkt 1.11 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren* skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan til hver en tid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og Alm. Brand, skal sikrede igen henvende sig til Alm. Brand. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm. Brand har brugt i afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm. Brand, kan sikrede klage til den klageansvarlige hos Alm. Brand. Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm. Brand - klageskema Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have klaget til den klageansvarlige hos Alm. Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00)

11 1 Fællesbestemmelser Side 11 af 22 Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00) Besigtigelse* Alm. Brand har i forsikringstiden* ret til at foretage eftersyn af den forsikrede hest og dens forhold i øvrigt. Ligesom vi kan indhente oplysninger om hesten hos dyrlæger, veterinære institutioner, selskaber eller andre sagkyndige. Forhindres Alm. Brand i det, kan vi opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis der ved eftersynet konstateres risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Alm. Brand fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Alm. Brand kan også med 14 dages varsel opsige forsikringen forhøje prisen ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko* Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning, særligt lov om forsikringsaftaler, forsikringsvirksomhed, lov om hold af heste samt Dyreværnsloven. Bemærk, at Forsikringsaftaleloven 89 er fraveget. Derfor ophører forsikringsdækning endegyldigt, når forsikringstiden* udløber Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret.

12 2 Dækningsbegrænsninger Side 12 af Generelle dækningsbegrænsninger Forsikringen dækker ikke omkostninger til aflivning, slagtning, obduktion eller destruktion Forsikringen dækker ikke skade eller lidelse, der skyldes eller forværres af en sygdom eller lidelse, der eksisterede før forsikringen trådte i kraft, eksempelvis udviklingsanomalier, udviklingsforstyrrelser (osteochondrose) eller andre ledlidelser med mus (benfragmenter). Forsikringen dækker dermed ikke skader: som var til stede, da forsikringen trådte i kraft. som var til stede ved forhøjelse af forsikringen, dette gælder dog kun forhøjelsen. der opstår som følge af behandling af de tilfælde, der er nævnt herover. Veterinærmedicinsk fagkundskab afgør tidspunktet for, hvornår en skade anses for opstået, uanset hvornår sygdommen/skaden blev symptomgivende Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Uforsvarlig behandling, mishandling, vanrøgt eller forsømmelse, forkert/manglende fodring eller pasning og pleje, som er i strid med anerkendte videnskabelige erfaringer og dansk retspleje. Voldsom eller angstfremkaldende afstraffelse, hensynsløs behandling herunder fortsat ridning eller kørsel med en hest, der er udmattet. Anvendelse af træningsmetoder, der normalt anses for at være i strid med god etik, herunder anvendelse af doping, overdreven eller vedvarende anvendelse af pisk, sporer, slag eller lignende. Hvis det bliver nødvendigt, er det veterinærmedicinsk fagkundskab, der afgør, om skaden eller lidelsen er forårsaget eller forværret af de nævnte forhold Forsikringen dækker ikke overtrædelse af offentlige forskrifter eller forskrifter, der er meddelt af veterinærmedicinsk fagkundskab Forsikringen dækker ikke, hvis hesten ikke har været regelmæssigt stivkrampevaccineret, ikke har gennemgået regelret ormebehandling og tandraspning eller ikke har været regelmæssigt og korrekt beskåret Forsikringen dækker ikke skade, der er sket ved transport i transportmiddel, der ikke er i forsvarlig stand Forsikringen dækker ikke eventuelle forbehold, som er nævnt i en eller flere klausuler i din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb Forsikringen dækker ikke medfødte og/eller arveligt betingede sygdomme eller lidelser Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes eller opstår i forbindelse med ifoling/foling Forsikringen dækker ikke chipmærkning. Det er en forudsætning for erstatning, at hesten er chipmærket eller chipmærkes i forbindelse med behandlingen Forsikringen dækker ikke, hvis hesten aflives, fordi forsikringstageren* fravælger relevant veterinærfaglig anerkendt behandling.

13 3 Lovpligtig hesteansvar Side 13 af Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader, der er forvoldt af den forsikrede hest i forsikringstiden*, og som ejeren af hesten er erstatningsansvarlig for. Forsikringen dækker skader på ting, herunder skader på dyr, og skader på personer. 3.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skade, som hesten måtte forvolde på ejeren som person eller på personer, der tilhører ejerens husstand Forsikringen dækker ikke skade på ting og på dyr, som hestens ejer eller dennes husstand ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 3.3 Forsikringssummer* Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed* med indtil: kr. for skader på personer kr. for skade på ting, herunder dyr. 3.4 Medforsikret Føl er medforsikret, så længe det opholder sig hos moderdyret, ikke er over 45 dage gammel og ikke har en selvstændig forsikring.

14 4 Livdækning Side 14 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 4.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Hvis hesten dør eller bliver påbudt aflivet i henhold til Dyreværnsloven jf. afsnit 1, punkt Hvis forsikringen er oprettet, før hesten er 45 dage gammel, erstatter forsikringen også påbudt aflivning i henhold til Dyreværnsloven på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (benfragmenter). Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærkningsfrie røntgenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ. Disse billeder skal som minimum foreligge som dokumentation ved et krav om dækning i henhold til punkt 4.1.1: et billede af hver tå i sideprojektion. to skråbilleder af hver has. et billede af hvert knæled i sideprojektion Hvis hesten bliver stjålet fra et forsvarligt indelukket område Hvis hesten dør i forbindelse med kastration eller sterilisation. 4.2 Ophør og aldersnedskrivning Livsdækningen ophører automatisk, når forsikringsperioden udløber i det forsikringsår, hvor hesten fylder 22 år I det forsikringsår hesten fylder 15 år, og hvert år derefter nedsætter Alm. Brand automatisk forsikringssummen* med 15 %, uden at vi ændrer prisen. Nedsættelsen sker når forsikringsåret begynder For ponyer, renracede islandske heste og renracede fjordheste sker der dog ingen aldersnedskrivning. 4.3 Hvordan beregner vi erstatningen? Ved hestens død, påbudte aflivning i henhold til Dyreværnsloven eller tyveri, erstatter Alm. Brand med forsikringssummen*, jf. Afsnit 1, punkt 1.10 og afsnit 4, punkt 4.2. I tilfælde af at hesten dør eller bliver stjålet, henviser vi til afsnit 1, punkt 1.5 om anmeldelse af skade. Før Alm. Brand kan udbetale erstatning, skal forsikringstageren* sende skriftlig dokumentation til Alm. Brand for slagtning eller aflivning til destruktion (inkl. identifikation af hesten). Ved tyveri udbetaler Alm. Brand tidligst erstatningen fire uger efter, at vi har modtaget en skriftlig anmeldelse Alm. Brand udbetaler ikke moms til momsregistrerede kunder.

15 5 Foster/føldækning Side 15 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 5.1 Hvad dækker forsikringen? Dækningen træder i kraft 90 dage efter, Alm. Brand har accepteret forsikringen Forsikringen erstatter ved tab af foster efter tredje drægtighedsmåned ved dokumenteret kastning, fødselsvanskeligheder, eller hvis hoppen dør. Der skal i alle tilfælde være en dyrlægeattest som dokumentation Forsikringen erstatter, hvis føllet dør eller skal aflives i henhold til Dyreværnsloven inden 45 dage efter fødslen. Se bestemmelserne om aflivning afsnit 1, punkt Forsikringen ophører, når føllet bliver 45 dage gammelt, eller hvis føllet bliver selvstændigt forsikret, når det er mere end 9 dage gammelt Forsikringen erstatter tvillingefostre eller -føl som ét, og Alm. Brand giver ikke erstatning, hvis ét af dem overlever Forsikringen kan erstatte et ikke synligt tab af drægtighed, hvis hoppen tidligst efter 70 dage er dokumenteret drægtig ved scanning eller håndprøve. Forsikringen dækker kun, hvis Alm. Brand har fået en dyrlægeattest, der dokumenterer skaden Alm. Brand udbetaler højst erstatning to gange for samme hoppe. 5.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen erstatter ikke, hvis hoppen dør eller aflives pga. skade eller sygdom, der var til stede, da forsikringen blev oprettet Forsikringen erstatter ikke et aborteret foster og/eller dødfødt føl, hvis hoppen ikke er regelmæssigt vaccineret mod virusabort. Vaccinationen skal være foretaget af en dansk autoriseret dyrlæge og skal kunne dokumenteres Forsikringen erstatter ikke, hvis hoppen har kastet to gange tidligere. 5.3 Hvordan beregner vi erstatningen? Har der været omkostninger til bedækning, dækker forsikringen maksimum 25 % af hoppens forsikringssum* på livdækning, dog maksimalt kr Alm. Brand udbetaler ikke moms til momsregistrerede kunder.

16 6 Uanvendelighed Side 16 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 6.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker hestens varige og totale uanvendelighed eller varigt nedsatte anvendelighed Forsikringen dækker uanvendelighed på grund af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (benfragmenter), hvis forsikringen er oprettet før hesten fyldte 45 dage. Det gælder også, hvis hesten tidligst ved 12-månedersalderen har anmærkningsfrie røntgenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ. Disse billeder skal som minimum foreligge som dokumentation ved krav om dækning i forhold til afsnit 6, punkt 6.1.1: et billede af hver tå i sideprojektion. to skråbilleder af hver has. et billede af hvert knæled i sideprojektion. 6.2 Ophør og aldersnedskrivning Uanvendelighedsdækningen ophører automatisk, når forsikringsperioden udløber i det forsikringsår, hvor hesten fylder 18 år I det forsikringsår hesten fylder 15 år, og hvert år derefter nedsætter vi automatisk forsikringssummen* med 15 %, uden at vi ændrer prisen. Nedsættelsen sker når forsikringsåret begynder For ponyer, renracede islandske heste og renracede fjordheste sker der dog ingen aldersnedskrivning. 6.3 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Hestens varige og totale uanvendelighed eller varige nedsatte anvendelighed på grund af kroniske lidelser, herunder kroniske halthedslidelser og akut opblussen af disse lidelser inden for de første 30 dage af forsikringens løbetid. Ved kronisk lidelse forstås vedvarende følger efter sygdom/skade, der varer længere end en måned efter sygdommen/skaden er indtrådt. Ved sygdom/skade, der er opstået akut eller ved et ulykkestilfælde det vil sige en pludselig, udefrakommende påvirkning gælder forsikringen uden den karenstid, der er nævnt herover Umedgørlighed på grund af hormonforstyrrelser, hvinskhed, nymfomani eller lignende, der viser sig i de første tre måneder af forsikringens løbetid Uridelighed og umedgørlighed på grund af karakterfejl, adfærdsforstyrrelser, psykiske lidelser, unoder, uvaner eller lignende Manglende eller ophørt avlsevne.

17 6 Uanvendelighed Side 17 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 6.4 Hvordan beregner vi erstatningen? Total uanvendelighed Ved hestens varige og totale uanvendelighed til ethvert ride- eller kørebrug erstatter Alm. Brand med forsikringssummen* under forudsætning af, at hesten aflives, og Alm. Brand har givet tilladelse til det, jf. Afsnit 1, punkt Alm. Brand kan overtage hesten mod at udbetale forsikringssummen* Alternativt kan forsikringstageren*, ved hestens varige og totale uanvendelighed, vælge at beholde hesten, hvis det ikke er i strid med Dyreværnsloven. Der kan da maksimalt udbetales 50 % af forsikringssummen*. Hesten skal chipmærkes, og ejeren må ikke længere anvende hesten til konkurrencebrug. Nedsat anvendelighed Ved hestens varige nedsatte anvendelighed til ethvert ride- eller kørebrug erstatter Alm. Brand med et beløb, der svarer til den nedsatte anvendelighed, dog maksimalt 50 % af forsikringssummen*. Hesten skal efterfølgende chipmærkes, og ejeren må ikke længere anvende hesten til konkurrencebrug Alm. Brand kan ikke udbetale erstatning på uanvendeligheds- og livdækningen samtidigt Alm. Brand udbetaler ikke moms til momsregistrerede kunder.

18 7 Syge- og ulykkesdækning Side 18 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 7.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Nødvendige dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling af hesten men ikke hestens føl ved sygdom eller tilskadekomst. Undersøgelser og behandlinger skal udføres af en dyrlæge med dansk autorisation og i overensstemmelse med videnskabeligt efterprøvede og dokumenterede behandlingsmetoder Receptpligtig medicin, som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital, og udleveret medicin til efterbehandling. Medicinen skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller den Europæiske Lægemiddelkommission. Honorarer og gebyrer i forbindelse med ordineret medicin dækkes ikke Osteochondroseoperation, når det er efter forudgående accept fra Alm. Brand, og hvis følgende er opfyldt: Hvis forsikringen er oprettet, før hesten er 45 dage gammel eller hvis hesten tidligst ved 12 måneders alderen har anmærkningsfrie røntgenbilleder (standard 10) af koder, haser og knæ dækker Syge- og ulykkesforsikringen også for behandling af osteochondrose og andre ledlidelser med mus (benfragmenter), der har en klinisk betydning, eksempelvis galle og halthed. Disse billeder skal som minimum foreligge som dokumentation ved krav om dækning: et billede af hver tå i sideprojektion. to skråbilleder af hver has. et billede af hvert knæled i sideprojektion. 7.2 Ophør Syge- og ulykkesforsikringen ophører automatisk, når forsikringsperioden udløber i det år, hesten fylder 18 år. 7.3 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Dyrlægeregninger der er modtaget senere end 13 måneder fra behandlingsdatoen Forebyggende undersøgelser og behandlinger Undersøgelse og behandling for endo- og ektoparasitter Vitaminbehandling, tilskudsfoder, shampoo, udleveret forbindingsmateriale og behandling med stimulerende præparater, vaccinationer, gebyrer og administrationsomkostninger Alternativ behandling og undersøgelser i forbindelse med det MRI-scanning, CT-scanning, Scintigrafi, og lignende diagnostiske procedurer.

19 7 Syge- og ulykkesdækning Side 19 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) Genoptræning, og behandlinger med kiropraktik, laserbehandling, akupunktur, shockwave, stamceller, IRAP og lignende. Også selvom det er ordineret og/eller udført af en dyrlæge Gastrogard, i ethvert tilfælde, som ikke er konkret diagnosticeret mavesår Beslag, herunder sygebeslag. Dog dækker forsikringen sygebeslag til diagnosticerede akut forfangne heste og heste med diagnosticeret hovbensfraktur i to perioder, med maksimalt 8 ugers mellemrum, dog højst kr. i hestens levetid. Alm. Brand dækker kun udgifterne, hvis smedearbejdet og beslagene er udført af en registreret beslagsmed Udgifter i forbindelse med en ikke dækningsberettiget skade/lidelse, herunder eventuelle komplikationer Ufrugtbarhedsbehandling og kroniske lidelser i kønsorganerne, herunder børbetændelse og caslick-operationer Kastration, sterilisation, klap- og urhingsteoperation, navlebrokoperation, osteochondroseoperation og komplikationer i forbindelse med disse indgreb (Se dog afsnit 7, punkt om osteochondrosedækning) Undersøgelse og behandling af karakterfejl, nymfomani, uvaner, psykiske lidelser eller lignende adfærdsmæssige afvigelser Behandling af stivkrampe, hvis hesten ikke har været forskriftsmæssigt vaccineret Udgifter i forbindelse med attestudstedelse, aflivning og obduktion Tandbehandling, herunder tandraspning og fjernelse af ulvetænder. Dog erstattes, når et ulykkestilfælde har givet betændelsestilstand i tandrod Transport af hesten og pension/ophold i forbindelse med indlæggelse på dyrehospital eller - klinik Dyrlægens honorarer og udgifter i forbindelse med befordring Udgifter i forbindelse med mærkning Medicin, honorarer og gebyrer til behandling af livslang sygdom. Også selvom det er udleveret eller ordineret af dyrlægen Hvis hesten føres ud af Danmark med henblik på behandling, medmindre det er godkendt af Alm. Brand på forhånd. 7.4 Hvordan beregner vi erstatningen? Forsikringen erstatter 60 % af de dyrlægeudgifter, der er nævnt i afsnit 7, punkt 7.1. Det fremgår af policen, hvilken forsikringssum* der gælder for dækningen. Summen er et udtryk for det beløb, du maksimalt kan få i erstatning i et forsikringsår. Alm. Brand regulerer forsikringssummen jf. punkt Alm. Brand udbetaler ikke moms til momsregistrerede kunder.

20 8 Udvidet syge- og ulykkesdækning Side 20 af 22 (Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt) 8.1 Hvad dækker forsikringen? Udvidet Syge- og ulykkesdækning dækker som beskrevet i hele afsnit 7, herunder dækninger som i punkt 7.1 og undtagelser som i punkt Til trods for bestemmelsen i punkt 7.3 dækker Udvidet Syge- og ulykkesdækning dog udgifter til: Scintigrafi, når det kan dokumenteres, at der er udført almindelig halthedsundersøgelse, inkl. røntgen og diagnostiske blokader. Scinitigrafi skal altid godkendes af Alm. Brand på forhånd MRI-scanning, når det kan dokumenteres, at der er udført almindelig halthedsundersøgelse og diagnostiske blokader CT-scanning, når det kan dokumenteres, at der er udført almindelig halthedsundersøgelse og diagnostiske blokader IRAP (Irapterapi), når det kan dokumenteres, at der forud for Irapterapien er udført diagnostiske blokader. Der dækkes én behandlingsperiode (ét blod-udtag). Yderligere behandling kræver forhåndsgodkendelse PRP-behandling, når behandlingen sættes i gang inden for 40 dage efter skaden er opstået, og det kan dokumenteres, at der forud for PRP-behandlingen er udført diagnostiske blokader. Der dækkes én behandlingsperiode (ét blod-udtag). Yderligere behandling kræver forhåndsgodkendelse Akut og nødvendig dyrlægehjælp i forbindelse med kompliceret fødsel. 8.2 Ophør Udvidet Syge- og ulykkesforsikring ophører automatisk, når forsikringsperioden udløber i det år, hesten fylder 18 år. 8.3 Hvordan beregner vi erstatningen? Forsikringen erstatter 60 % af de dyrlægeudgifter, der er nævnt i afsnit 8, punkt 8.1. Det fremgår af policen, hvilken forsikringssum* der gælder for dækningen. Summen er et udtryk for det beløb, du maksimalt kan få i erstatning i et forsikringsår. Alm. Brand regulerer forsikringssummen jf. punkt Alm. Brand udbetaler ikke moms til momsregistrerede kunder.

21 9 Ordforklaring Side 21 af 22 Ordforklaring Hesteforsikring (HE 1407) Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du møder i betingelserne. Besigtige Besigtige betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det forsikrede. Forsikringsbegivenhed Er en hændelse, der er dækket af forsikringen. F.eks. hvis hesten bliver syg eller dør. Forsikringstager Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen. Hovedforfald/hovedforfaldsdag Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder. Indeksregulering En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af Danmarks Statistiks indeks. I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for forsikringen. Selvrisiko Selvrisikoen er den økonomiske risiko, som du selv skal bære, når der sker en skade. Dvs. den del af skaden, der ikke er dækket af forsikringen. Sikrede Den sikrede er den, der har ret til erstatning. Den sikrede vil oftest være identisk med forsikringstageren. Forsikringssum Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis du har en skade. Forsikringstiden Er den periode, hvor forsikringen dækker. Det vil sige fra den dag forsikringen træder i kraft og til den dag, hvor forsikringen bliver opsagt eller ophører. Handelsværdi Handelsværdien er den værdi, som hesten kan sælges til. Er der uenighed om handelsværdien, kan en uvildig fagkyndig person vurdere hestens værdi, som et skøn, umiddelbart kort før skadetidspunktet.

22 10 Fortrydelse Side 22 af 22 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (f.eks. på papir eller som mail) har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr. brev eller mail give Alm. Brand besked om, at du har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Du kan give os besked om din fortrydelse på følgende måder: Online: Mail: Brev: Alm. Brand Midtermolen København Ø Fortrydelsesblanketten kan hentes på Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5

FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0501. Aftalegrundlag. Fortrydelsesret 2. Forsikringsobjekt 5 FORSIKRINGSBETINGELSER HESTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0501 Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang. Alle muligheder for dækning på forsikringen er samlet og beskrevet i disse

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring. Generelle bestemmelser. Forsikringsdækninger. Side. Side Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Generelle bestemmelser Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad omfatter forsikringen 2 3 Ikrafttræden 2 4 Ejerskifte 2 5 Geografisk område 2 6 Skadeanmeldelse

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HESTEFORSIKRING HOS FIRST... 3 Målet med forsikringen... 3 Hvad kan forsikringen bruges til?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring DF20125-2 Oktober 2015 Vilkår for Hesteforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Hesteforsikring DF20125-2 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere