Byprofiler. Ikast-Brande Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byprofiler. Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021"

Transkript

1 Byprofiler Ikast-Brande Kommuneplan

2 Byprofiler i Ikast-Brande kommune Byområderne i kommunen Ikast-Brande Kommune er en bykommune med indbyggere (pr. 1. januar 2009). Kommunen har det særlige træk i forhold til mange af landets øvrige bykommuner, at kommunens største by ikke har mere end indbyggere. Det er derfor væsentligt for kommunen som helhed, at der også sker en gunstig udvikling i kommunens andre byer. Desuden bor ca. 80 % af befolkningen i byer med over 200 indbyggere. Kommunen har to større byer (tal pr. 1. januar 2009): Ikast med indbyggere og Brande med indbyggere. Der er fire mellemstore byer: Bording med indbyggere, Engesvang med indbyggere, Nørre Snede med indbyggere og Ejstrupholm med indbyggere. Herudover er der en række landsbyer (over 200 indbyggere), som primært ligger i landzone, og en række mindre bebyggelser i landdistrikterne. Rollefordelingen Alle byer kan ikke have alt. Der vil være en naturlig rollefordeling, hvor nogle byer vil have nogle muligheder, og andre byer vil have nogle andre. Rollefordelingen tager bl.a. udgangspunkt i størrelse, geografi, nuværende serviceudbud, infrastruktur og øvrige udviklingstendenser. Byerne vil i mange tilfælde understøtte hinanden f.eks. med hensyn til udbud af boligtyper, forskellige typer af erhverv, indkøbsmuligheder samt offentlige servicetilbud som skole, daginstitutioner, plejeboliger og kulturtilbud. Ikast Ikast Ikast har især sine styrker her: et aktivt handelsog erhvervsliv, attraktive boligudstykninger, en motorvej lige uden for døren, en midtby under forandring (fortætning, nye boliger, byfornyelse, nyt torv), sport, musik, kunst og kirkelige aktiviteter. Desuden kan Ikast lukrere på nærheden til Hernings og Silkeborgs store kultur- og detailhandelsudbud (oplevelser for hele familien). Udfordringerne tegner sig i øjeblikket ved, at befolkningstilvæksten i Ikast er forholdsvis lille. Byen er ikke et turistmål. Byen har relativt få familieoplevelsestilbud og kun få restauranter og caféer. Ikast har heller ingen teatre eller museer, dog nogle enkelte privatejede gallerier. 2

3 - Ikast Ikast er i Ikast- Brande Kommuneplan udpeget som hovedby. Detailhandelsudbud: Ikast er velforsynet med butikker til både dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper. Der er en aktiv handelsstandforening - Ikast Byliv og en velbesøgt overdækket gågade, hvor de fleste specialbutikker ligger. Center-området er opdelt i en primær og en sekundær bymidte. Uddannelsesinstitutioner, skoler, og daginstitutioner: Gymnasium, Handelsskole og Seminarium. 4 folkeskoler: Nordre Skole, Vestre Skole, Østre Skole og Hyldgårdskolen + Ikast-Brande Ungdomscenter 10. kl. SFO, 6 børnehaver og 3 integrerede daginstitutioner. Grønneparken, Rolighedsparken, Frisenborgparken, Midtjyden og Højris Have (for demente). På sportsiden er der: Ikast-Bording Elite håndboldholdet, fodboldhold i Superligaen FC Midtjylland (sammen med Herning), sportscollege, Idrætshøjskole og idrætsefterskole. Derudover er der Ikast Stadion, Sportscenter Ikast, Sydby hallen, Ikast Svømmecenter, golfbaner og rideskole. Motorvej (Herning Funder). Hovedvej A15 (Herning Silkeborg). Jernbane (strækning Herning Århus). Busser: regionale og lokale ruter og bybus. To boligselskaber har udlejningsboliger, derudover er der enfamiliehuse, etageboliger og rækkehuse. Ikast midtby har i de senere år gennemgået en større forandring. Der fortættes med højere boligejendomme, og torve og friarealer forbedres. En del af det er sket som led i en Helhedsorienteret Byfornyelse. Fonnesbæk Kirke, Ikast Kirke og et kirkecenter. Derudover er der Apostolsk Kirke og Jehovas Vidners Rigssal. Vandtårnet, skulpturparken og enkeltstående skulpturer rundt i byen, Ikast Svømmecenter. Kultur og fritidsfaciliteter: Musikskoler. Musikarrangementer i Bakkehuset, musicals på gymnasiet og nationale sangkonkurrencer. Biograf. Kunstgallerier, Pakhuset, Skulpturparken. Hovedbibliotek. 3

4 deligt handelsoverskud på grund af et stort opland og indpendlere. Skoler og daginstitutioner: To folkeskoler: Dalgasskolen og Præstelundskolen. SFO, 4 børnehaver og en integreret daginstitution. Brandlundparken, Åparken og Engparken. Brande Brande Brande er en by i vækst. Der er godt gang i salg af både bolig- og erhvervsgrunde. Byen er især kendt på kunst- og kulturområdet med gavlmalerier og Remisen. Byen har et godt handelsliv med stort opland. Byen har et aktivt foreningsliv. Desuden kan Brande lukrere på nærheden til Hernings store kultur- og detailhandelsudbud (oplevelser for hele familien). Erhvervslivet er et væsentligt fundament for byens udvikling. Byen har nogle meget store erhvervsvirksomheder med mange arbejdspladser. De store virksomheder kræver særlig opmærksomhed og hensyn pga. af vigtigheden af de mange arbejdspladser. Brande er i Ikast-Brande Kommuneplan udpeget som centerby. Detailhandelsudbud: Detailhandlen er lokaliseret i midtbyen. Kun få ledige etagem 2 butiksareal. Der er tale om et bety- Kultur- og fritidsfaciliteter: Idrætsfaciliteter. Højskole. Museum og bibliotek. Musikskole. Remisen. 4H-gården. Kanosejlads. Svømmehal.Rideskole. Golfbane. Motorvej (Herning - Vejle). Hovedvej A18 (Herning Give) Jernbane (strækning Herning København). Busser: Lokale og regionale ruter og bybus. 30 min. kørsel til Billund Lufyhavn. To boligselskaber har udlejningsboliger, derudover enfamilieboliger/parcelhuse (ejerboliger) men også etageboliger. Brande har netop afsluttet en helhedsorienteret byfornyelse i midtbyen med bl.a. et nyt torv. Brande kirke og Brande Baptist kirke. Troens Ord, Jehovas rigssal, Hindutempel. Kanosejlads, vandresti (gl. jernbane). Brandlund Hede, badesøen, den fredede Gormose. Campingplads. Det lille elværk. Gavlmalerierne og Remisen. 4

5 Skoler og daginstitutioner: Bording Skole, SFO, 1 børnehave. Kærmindeparken. Kultur og Fritidsfaciliteter: Forsamlingshus. Rideskole, Idrætsfaciliteter. Friluftsbad. Bording Bording Bording er et velfungerende bysamfund med både folkeskole, daginstitutioner, plejehjem og et godt centermiljø med et bredt udbud af butikker. Byen har et aktivt erhvervsliv med enkelte større virksomheder. Erhvervslivet har dog ikke udviklet sig meget i de senere år. Byen er en attraktiv bosætningsby, bl.a. fordi der er en kort afstand til Ikast (ca. 6 km) til indkøbsmuligheder mm. Der er et godt samlingssted for de lokale og et godt spisested. Bording har et godt foreningsliv. Bording er i Ikast-Brande Kommuneplan udpeget som by med lokalcenterfunktion. Motorvejen (Herning Funder). Hovedvej A15 (Herning Silkeborg). Jernbane (strækning Herning Århus) Busser: regionale og lokale ruter. Primært enfamiliehuse (ejerboliger), men også udlejningsboliger i et boligselskab. Der er lavet byfornyelse i hovedgaden, Bredgade, som er afsluttet. Bording Kirke, der ligger i Bording Kirkeby. Ingen Detailhandelsudbud: Det er lykkedes Bording at samle byens butikker og dermed skabe et godt centermiljø. Byen er godt forsynet med dagligvarer, og i forhold til byens størrelse også med udvalgsvarer. 5

6 ker og specialbutikker. Skoler og daginstitutioner: Engesvang Skole. SFO, 1 børnehave. Dybdalparken. Kultur- og fritidsfaciliteter: Forsamlingshuset/kulturhuset Den Gamle Biograf. Friluftsbad. Sportsplads. Engesvang Engesvang Engesvang er et velfungerende bysamfund med lidt detailhandel, en folkeskole, daginstitutioner og plejehjem. Byen er omgivet af natur og er nu også beriget med Bølling Sø, som gør byen attraktiv for bosætning. Byen har et aktivt foreningsliv. Borgerne samles til mange aktiviteter i forsamlingshuset/kulturhuset Den Gamle Biograf. Der er kun enkelte butikker med dagligvareforsyning og stort set ingen specialbutikker, så borgerne må handle andre steder. Byen kunne drage nytte af en mere afgrænset og koncentret bymidte. Hovedvej A13 (Viborg Vejle). Jernbane (strækning Herning Århus). Busser: regional og lokal busrute. Primært énfamilieboliger (ejerboliger). Der er ikke sket byfornyelse i byen. Engesvang Kirke. Bølling Sø (et naturgenopretningsprojekt). Klosterlund området med Klosterlund Museum og campingplads. Engesvang er i Ikast-Brande Kommuneplan udpeget som by med lokalcenterfunktion. Detailhandelsudbud: Engesvang har kun et par enkelte dagligvarebutik- 6

7 Detailhandelsudbud: Detailhandlen er placeret lidt fragmenteret i midtbyen. Skoler og daginstitutioner: En folkeskole: Nørre Snede skole. SFO, 1 børnehave. Bavnehøj. Kultur- og fritidsfaciliteter: Idrætshal og bibliotek. Nørre-Snede Nørre Snede Nørre Snede er kendetegnet ved at have de servicefunktioner, som et tidligere kommunecenter normalt er forsynet med. Erhvervslivet har været et væsentligt fundament for byens udvikling og lægger derfor beslag på meget areal. I den sydøstlige del af byen er der en ny boligudstykning med udsigt over byens fine omgivende landskab. Den omgivende natur er i det hele taget et aktiv for byen. Nærheden til Horsens kan udnyttes til at gøre byen til bosætningsby. Byen mangler en stærkere bymidte, hvor detailhandlen kan koncentreres. Der er overraskende få specialbutikker set i forhold til, at byen var hovedby i Nørre-Snede Kommune. Erhvervsområderne og bymidten trænger til et arkitektonisk løft. To hovedveje (Brande Horsens og A13 Viborg - Vejle). Ny omfartsvej nord om byen. Ingen jernbane. Busser: lokale og regionale ruter. Primært enfamilieboliger/parcelhuse (ejerboliger) men også enkelte etageboliger. Byrådet har sat gang i en områdefornyelse af byen. Nørre Snede Kirke. Naturen, vandreture, Rørbæk Sø, Hærvejen. i Ikast-Brande Kommuneplan udpeget som by med lokalcenterfunktion. 7

8 Detailhandelsudbud: Detailhandlen er koncentreret i den centrale del af byen. Der er et stort udbud af dagligvare- og udvalgsvarer. Skoler og daginstitutioner: Ejstrupholm skole. SFO. 1 børnehave. Solbakken. Ejstrupholm Ejstrupholm Ejstrupholm er kendetegnet ved at have flere af de servicefunktioner, som et tidligere kommunecenter normalt er forsynet med. Byen har erhvervsområder langs hovedvejen. Byen har naturen lige uden for døren og er derfor en attraktiv bosætningsby. Byen har et charmerende, koncentreret centerområde, som har gennemgået en byfornyelse. Den tidl. stationsbys bymiljø er sårbart overfor væsentlige strukturændringer. Byens facade mod hovedlandevejen trænger til et løft. Erhvervsbygninger ligger ofte tæt på boligområder, hvilket kan give miljøkonflikter. Ejstrupholm er i i Ikast-Brande Kommuneplan udpeget som by med lokalcenterfunktion. Kultur- og fritidsfaciliteter: Idrætshal. Svømmehal. Bibliotek. Hovedvejen (Brande Horsens). Hovedvejen (Ikastvej) Ingen jernbane. Busser: lokale og regionale ruter. Primært enfamilieboliger/parcelhuse (ejerboliger). Enkelte etageboliger i bymidten. Der er afsluttet en byfornyelse i midtbyen. Ejstrupholm Kirke. Naturen, vandreture. Ejstrup Sø, Banestien. Anlægget. 8

9 Landsbyerne i Ikast-Brande kommune Bymønsterrolle i Ikast-Brande Kommuneplan Detailhandelsudbud Skoler og daginstitutioner Isenvad Pårup Uhre Blåhøj Klovborg Hampen Gludsted Velfungerende lokalsamfund med folkeskole. Godt sammenhold. Tæt på Ikast og motorvej. Attraktive boliggrunde. Trafikeret landevej gennem byen. Velbesøgt gammel kgl. privilegeret kro. Initiativrig borgergruppe. Kommende motorvej. Trafik. A13 skærer byen over. Nedslidte huse. Ingen dagligvareforsyning. Velfungerende lokalsamfund. Godt sammenhold. Nærhed til Brande. Ingen dagligvareforsyning. Multihallen. Natur. Ro. Nedslidte huse. Kun dagligvareforsyning i.f.m. tankstation. Skole/hal er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til den enkelte Dagligvarer Ingen Ingen Dagligvareforsyning + eludstyr Folkeskole til 7. kl. Integreret daginstitution. Ingen Friskole til 7. kl. Børnehave Folkeskole til 6. kl. Integreret SFO med børnehave. Puljeinstitution. Har både skole og dagligvareforsyning. Ostemejeri og kino. Velbevaret bystruktur Tung trafik på hovedvej. Nedslidte huse. landsb. Naturen, Hampen Sø, Palsgård Skov, campingplads. Kun dagligvareforsyning i forbindelse med campingpladsen. Udviklingen er stagneret. Naturen, landsbykarakteren. Boligudbygning i gang. Har dagligvareforsyning. Dagligvareforsyning Dagligvareforsyning Dagligvareforsyning Friskole til 7. kl. og en integreret daginstitution. Plejecentre Ingen Ingen Ingen Ingen Østervang Ingen Ingen Kultur- og fritidsfaciliteter Trafikforbindelse Busforbindelse Forsamlingshus Sportsplads Regional rute Klubhus med sportsplads Motorvej på vej. Regional rute Idrætsfaciliteter, friluftsbassin Lokal vej. Lokal rute. Boligtyper Enfamilieboliger Enfamilieboliger Enfamilieboliger og jordbrugsparceller Idrætsfaciliteter hal og friluftsbassin. Skydebane. Regionale ruter. Ingen Friskole til 7. kl. og en integreret daginstitution. Idrætsfaciliteter, kino Idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteter, skolebibliotek Lokale og regionale ruter. Lokal rute. Enfamilieboliger Enfamilieboliger Enfamilieboliger og jordbrugsparceller Byfornyelse Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Kirker og lign. Ingen Uhre Kirke Betania Kirkecenter. Gl Blåhøj Kirke ligger uden for byen. Seværdigheder/ attraktioner Isenvad Kirke Ingen Uhre Gl. Mølle, Uhre kirke, Købmands-gården, naturpark Naturen. Vandresti (gl. jernbane). Klovborg Kirke ligger uden for byen Klovborg Kino Hampen kirke Hampen Sø, Palsgård Skov og museum, campingplads Lokal vej. Lokal rute. Ældre enfamilieboliger og jordbrugsparceller Gludsted Kirke Ingen 9

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere