Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens"

Transkript

1 Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for hans meget store arbejde i Campingrådet. Jørn Rindum trådte ind i Det Danske Lejrpladsudvalg (et udvalg under Friluftsrådet) i I 1989 blev Campingrådet selvstændigt. Og siden 1996 har Jørn Rindum været formand. Jørn Rindum har været formand i Campingrådet i medgang, i modgang, og nu igen i medgang mht. Campingrådets økonomi, som har været turbulent i de senere år. Men det siger også meget om Jørn Rindum, bl.a. at han ikke render af pladsen i modgang. Jørn Rindum blev, da det så værst ud, og kan nu se tilbage på, at Campingrådet igen har en økonomi, der giver fuldstændig uafhængighed og mulighed for nye aktiviteter. Campingrådet nuværende næstformand Preben Christensen, landsformand for DK-Camp bliver ny formand. Preben Christensen har været medlem af Campingrådet siden 1991, og siden 1993 næstformand. Vent med at indberette og indbetale til DR Licens I de seneste måneder har de fleste campingpladsejere modtaget en henvendelse fra DR Licens, hvor man beder jer om at indberette, hvor mange TV og radioer I har. Det skyldes, at DR Licens har fået mulighed for at udvide sine jagtmarker, så de kan skaffe flere indtægter. F.eks. har alle landmænd og håndværksmestre også fået brev, og de er blevet bedt om at indberette, hvor mange radioer, de har i deres traktorer, mejetærskere, biler mv. Det er med den baggrund ikke mærkeligt, at DR Licens også har rettet henvendelse til de danske campingpladser. Det er DR Licens ønsker, at der skal betales en erhvervslicens for hvert TV eller hver radio, der er på en campingplads. Traditionelt har der kun været betalt for et apparat i TV-stuen, men DR Licens ønsker, at der også skal betales for TV, der er opstillet i hytterne i lighed med TV, der er opstillet på værelserne på et hotel. Det har Campingrådet fuld forståelse for. Men Campingrådet har på ingen måde forståelse for, at en campingplads så ikke også skal betale efter de samme regler som hotellerne. Hotellerne - ikke konferencecentre, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser, som normalt er omfattet af hoteller mv. - skal nemlig kun betale for hver 5. TV licens, mens konferencecentre, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser skal betale for alle erhvervslicenserne. Det har Campingrådet rettet henvendelse til kulturminister Brian Mikkelsen om. Kulturministerens svar er desværre, at det står fast, at kun de egentlige hoteller kan få lov til at nøjes med at betale for hver 5. licens. Det vil være for dyrt, hvis andre også skal slippe billigt. Campingrådet vil dog ikke stoppe her. Det er ganske urimeligt, at der skal være en ulige konkurrence på dette område. Campingrådet vil derfor i den nærmeste fremtid bede om et møde

2 med kulturministeren. Herudover har Campingrådet bedt Konkurrencestyrelsen om at se på, om det kan have sin rigtighed, at hotellerne har en så klar konkurrencefordel frem for resten af de momsregistrerede overnatningsvirksomheder i Danmark. Udover ovenstående problematik med fuld eller kun licens for hvert 5. TV, har Campingrådet bedt DR Licens om at se på, om der kan findes nogle smidige regler for, hvorledes et TV kan afmeldes i vinterperioden, hvor de fleste campingpladser holder lukket. I dag er reglerne således, at hvis et TV ikke benyttes i mere end 3 måneder, kan det plomberes, og der skal så ikke betales licens i denne periode. Det er dog kun en Kgl. Vejer og Måler, der kan plombere TV ene, og det koster omkring 750 kr. pr. år. Campingrådet har spurgt DR Licens, om det ikke er muligt at foretage en kollektiv afmeldelse af alle TV på de vinterlukkede campingpladser, da Campingrådet præcist kender den periode den enkelte plads har lukket i løbet af vinteren. Dette spørgsmål har DR Licens endnu ikke kunnet svare på, da det er DR Licens umiddelbare opfattelse, at det kan give problemer i relation til f.eks. hoteller og landbruget, fordi disse sektorer så sandsynligvis også vil have mere lempelige vilkår. Men DR Licens prøver indtil videre at finde en løsning, der måske kan medføre en kollektiv afmeldelse af alle vinterlukkede campingpladser. Campingrådet vil dog tage problematikken med plombering op med kulturministeren, såfremt DR Licens måtte give et negativt svar på det stillede spørgsmål. Campingrådets bestyrelse har diskuteret sagen, og har besluttet at opfordre alle campingpladser til at vente med at indberette og indbetale til DR Licens, så længe sagen ikke er afklaret. Den enkelte plads skal blot skrive til DR Licens og meddele, at indberetningen og indbetalingen vil ske, når den principielle sag - som Campingrådet har igangsat - er afklaret med kulturministeren. Studietur til Mecklenburg-Vorpommern Campingrådet arrangerer i dagene 28., 29. og 30. januar 2003 en studietur til Mecklenburg- Vorpommern for alle de godkendte campingpladser. Formålet med turen er at se, hvorledes østtyskerne bygger eller ombygger campingpladserne i disse år. Det er nemlig hertil de danske campingpladser i de seneste 4-5 år har mistet rigtigt mange af de tidligere så trofaste tyske gæster. Herudover skal studieturen være til inspiration for Campingrådets udvalg for revision af stjernekravene. Som det kan læses andetssteds i Campingrådet Informerer, er der netop igangsat en revision af stjernekravene. Turen vil blive gennemført med bus med afgang fra Kolding kl den 28. januar 2003 og med hjemkomst kl den 30. januar Prisen for turen bliver kr. Og det er for alt inklusive med undtagelse af drikkevarer. En studietur er en driftsudgift, som kan fratrækkes i regnskabet. Programmet for turen og en tilmeldingsblanket ligger som bilag til dette nummer af Campingrådet Informerer kr. tilbagebetalt i dækningsafgift fra kommunen.

3 Campingrådet gik i foråret ind i en sag om den såkaldte dækningsafgift, som en række af landets kommuner opkræver, som en slags ekstra erhvervsejendomsskat. Grunden til, at Campingrådet gik ind i sagen var, at der var opstået tvivl om, hvorvidt campingpladser skulle betale dækningsafgift. Nogle kommuner opkrævede dækningsafgift, mens andre afstod. I første omgang anvendte Campingrådet Lærkelunden Camping og Gråsten Kommune som udgangspunkt for sagen. Gråsten Kommune besluttede nemlig i 2001, at kommunen fra 2002 ville påbegynde en opkrævning af dækningsafgift fra kommunens erhvervsliv. Campingrådet skrev på vegne af Lærkelunden Camping til Gråsten Kommune og påpegede, at kommunen ikke havde hjemmel til at opkræve dækningsafgift på danske campingpladser. Og som tilføjelse skrev Campingrådet, at såfremt kommunen måtte være i tvivl herom, skulle den spørge Indenrigsministeriet. Det gjorde Gråsten Kommune, og Indenrigsministeriet svarede, som Campingrådet havde påpeget. Der skal ikke opkræves dækningsafgift af campingpladser. Lærkelunden Camping har pga. Indenrigsministeriets svar fået tilbagebetalt og undgået at betale i alt ca kr. i Campingrådet har i forlængelse af Indenrigsministeriets svar, skrevet til alle de campingpladser, der er beliggende i kommuner, hvor der opkræves dækningsafgift. Det drejer sig om i alt 145 campingpladser. Disse campingpladser er af Campingrådet blevet tilbudt hjælp til få tilbagebetalt for megen indbetalt dækningsafgift fra de sidste 5 år. En række campingpladser takkede ja til Campingrådets tilbud, mens en lang række øvrige campingpladser selv har rettet henvendelse til deres kommune. Resultatet er, at alle campingpladser har fået eller haft mulighed for at få tilbagebetalt dækningsafgift fra de sidste 5 år plus renter fra deres kommune. Såfremt en campingplads ikke har fået tilbagebetalt dækningsafgift, er det fordi pladsen ikke har henvendt sig til Campingrådet eller selv henvendt sig til kommunen. I lighed med Lærkenlunden Camping er det store beløb, der enten er sparet i fremtiden og/eller tilbagebetalt til den enkelte campingplads. Campingrådet er vidende om, at enkelte campingpladser har fået tilbagebetalt over kr. Det luner de fleste steder Nye konsulentdistrikter i 2003 Den 1. januar 2003 bliver der foretaget en større ændring i Campingrådets konsulentordning. Det betyder, at mange campingpladser får en ny konsulent. Øst for Storebælt ansættes nuværende leder af FDM Camping og formand for Campingrådet Jørn Rindum.

4 Jørn Rindum fratræder den 1. januar 2003 sin stilling i FDM for at gå på efterløn. Som en konsekvens af fratrædelsen fra FDM, udtræder Jørn Rindum også af Campingrådets bestyrelse og dermed også fra formandsposten. Campingrådet er meget tilfreds med, at Jørn Rindum har sagt ja til at blive konsulent for alle campingpladserne øst for Storebælt. Der er meget få i dansk camping, der har ligeså stor og lang erfaring som Jørn Rindum. Campingpladserne øst for Storebælt vil derfor også i fremtiden kunne forvente sig en meget kompetent rådgivning. I fremtiden vil de enkelte konsulenter have campingpladserne i følgende amter: Per Bak Malle: Sønderjylland, Ribe, Vejle, Ringkøbing og Viborg Poul Pelsen Thomassen: Nordjylland Mogens Lund: Fyn Jørn Rindum: Vestsjælland, Roskilde, København, Frederiksborg, Storstrøm og Bornholm. Overnatningstal for 2002 Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november måned overnatningstallene for september måned. Dermed kan der status for 2002, da overnatningstallene for de sidste tre måneder ikke kan ændre billedet væsentligt. Samlet vil der blive ca flere overnatninger i 2002, svarende til en fremgang på 2,3%. Det er ikke imponerende, men i lighed med 2001, hvor antallet af overnatninger steg med 1,3%, så er en lille fremgang trods alt bedre end tilbagegang. Det var specielt danskerne, der gav den store fremgang med 5,0% flere overnatninger. Tyskerne skuffede igen med en tilbagegang på 3,1%. Men også hollænderne skuffede, og endda fælt med en tilbagegang på 11,2%. Det svarer til overnatninger. Det har ramt hårdt hos nogle af de pladser, som traditionelt har været specialiseret i hollandske gæster. Af de betydende udenlandske markeder var det kun Norge, der gik frem med 3,2%. Geografisk fordelte overnatningerne sig i 2002 med størst fremgang i Roskilde og Vestsjællands amter. Fremgang lidt over landsgennemsnittet til Storstrøm, Fyn, Århus og Nordjyllands amter. København, Frederiksborg, Sønderjylland, Ribe og Vejle amter havde alle en lille tilbagegang i antallet af overnatninger. Campingrådet såkaldte CampingBarometer havde spået en samlet fremgang på 5%. Det blev kun til knapt det halve. Men Barometeret viste dog stadig den rigtig retning. Der vil derfor også i foråret 2003 blive udarbejdet et CampingBarometer, der forhåbentligt igen kan vise retningen på overnatningstallene. Samlet må det konkluderes, at 2002 blev et anderledes år, hvor stort set alle nationaliteter holdt mere ferie i eget land end normalt. Indtil videre tyder 2003 på, at det kommer til at ligne Charterbureauerne jamrer sig forsat, og skærer ned i antallet af udbudte rejser. Det tyder på, at danskerne også 2003 vil holde mere ferie i Danmark end normalt - hvad normalt så end er

5 Revision af stjernekravene I de seneste par år har der været tilløb et par gange. Men det er blevet ved lige ved og næsten. Men nu er det ganske vist. Campingrådet har igangsat en grundlæggende revision af stjernekravene. Campingrådets udvalg vedrørende revision af stjernekravene har fastlagt en køreplan, der blev påbegyndt omkring den 1. november 2002 og vil strække sig frem til december I denne lange periode vil der blive afholdt møder med tilfældigt udvalgte brugere og lejrchefer, blive foretaget indledende tests, udarbejdet udkast til forslag til nyt indhold og struktur, arbejdet med forslaget, udført afsluttende tests, præsentation af forslaget for tilfældigt udvalgte brugere og lejrchefer og afslutningsvis Campingrådets medlemmer. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvad de kommende stjernekrav vil komme til indeholde. Processen er lige startet og i disse dage, hvor dette kan læse, afholdes der en række møder med tilfældigt udvalgte brugere og lejrchefer for at få indsamlet flest mulige synspunkter og idéer. Såfremt du måtte have ønsker eller idéer, som du ønsker skal indgå i udvalgets videre arbejde, er du mere end velkommen til at skrive til Campingrådets sekretariat. Større satsning på markedsføring i 2003 Campingrådet vil i 2003 anvende 2,5 mio. kr. til markedsføring. Det er 0,8 mio. kr. mere end i 2002, hvor der var et budget på 1,7 mio. kr. Baggrunden for det markant øgede markedsføringsbudget er Campingrådets forbedrede økonomi. Midlerne anvendes sammen med pladsorganisationerne og Danmarks Turistråd, således at der samlet er knapt 4,0 mio. kr. til markedsføring i Holland, Tyskland, Sverige, Norge, Italien, England og Danmark. Campingrådet er som noget nyt med i markedsføringen af Danmark. Traditionelt har det været de enkelte pladsorganisationer, der har stået for markedsføringen i Danmark. I 2003 vil der dog blive brugt omkring 0,7 mio. kr. af den samlede pulje på 4,0 mio. kr. på TV reklamer på TV2 i slutningen af april og i starten af maj måned. Også i Holland vil der blive brugt penge på TV. Her anvendes pengene dog til sponsering af to TV programmer, der er optaget i Danmark. De hollandske TV programmer henvender sig direkte til hollandske campister. For både det danske og hollandske marked bliver det spændende at se, hvor stor en betydning TV kan få. Virker TV reklamer og TV omtale bedre, end vores traditionelle markedføring med kataloger og annoncer? Ja, det kan kun tiden vise. Campingrådet er meget tilfreds med samarbejdet med pladsorganisationerne. Det fungerer særdeles godt, og det betyder samtidig, at vi samlet kan gå til Danmark Turistråd og hente store beløb. Det ville man aldrig kunne, hvis de enkelte organisationer rettede henvendelse hver for sig.

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Udenlandsk hæder til dansk camping

Udenlandsk hæder til dansk camping FEBRUAR 2006 LÆS OM: Udenlandsk hæder til dansk camping! Studietur Rundt om Kattegat det kan nås endnu Kursus for nye lejrchefer Kvalitetsmærke for godkendte campingpladser Ingen nye fire- og femstjernede

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder

Læs mere

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere