BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem: Menigt bestyrelsesmedlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Svend Aage Jensen Sidsel Oldenburg Anders Jensen Rea Hoberg Jesper Støier Anne Mette Thøgersen Claus Frier Christopher Oldenburg BESTYRELSENS ARBEJDSOPGAVER I DET FORLØBNE ÅR Der er blevet afholdt tre bestyrelsesmøder og en generalforsamling med efterfølgende møde, hvor bestyrelsen konstituerede sig selv. Lørdag den 31. august 2013 blev der afholdt sommerfest på gårdhaven for ejendommens beboere. På trods af det ikke alt for gode vejr deltog ca. 30 beboere i festen. Jule gløgg arrangementet på gårdhaven i begyndelsen af december måned blev udsat på grund af vejret til 31. december 2013 og blev i stedet til en nytårskur. Ca. 20 beboere deltog. I 2013 har der i alt været anvendt ca. kr til nødvendige forbedringer af ejendommen. Således er der blevet installeret renselemme i parkeringsstuen på alle køkkenafløb (kr ), da flere af køkkenafløbene fra lejlighederne på 1. sal var tilstoppede. Her viste det sig, at det var de næsten vandrette afløb i parkeringsstuen, der var tilstoppet. Derfor var dette en sag for ejerforeningen. Fremover vil alle renselemme blive suget ca. hver 4. år. Der er blevet installeret udsugningsanlæg i skralderummet (kr ). Der har gennem længere tid været problemer med elevatoren Bohlendachvej 4. Nu er der foretaget en større reparation med montering af print plader og en magnet aflaster (kr ). VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMEN Bestyrelsen arbejder løbende på, at få et samlet overblik over, hvilke større udgifter der fremadrettet kommer for at holde vores ejendom i bedst mulig stand. En 5-årig vedligeholdelsesplan er blevet udleveret til alle i ejendommen. Således forventer vi udgifter til: Udvendig maling af træværk mm. hver 6. år. Pris ca. kr (2017) Maling af opgange hver 14. år. Pris ca. kr (2025) 1

2 Udskiftning af dioder til spunsvæg i ejendommen hver?? år. Pris?? Udskiftning af dioder til bolværk Saugværksgrunden hver?? år. Pris?? Derudover vil der inden for den nærmeste fremtid komme større udgifter til: Udskiftning af 23 stk. rådne træ lamel adskillelser mellem altanerne inden udvendig maling af træværk i Pris ca. kr Udskiftning af et større antal rådne træ lameller inden udvendig maling af træværk i Pris?? Renovering af parkeringsanlægget. Bestyrelsen undersøger for øjeblikket, om det er nødvendigt at rustbehandle slæderne, og hvor længe, de kan forventes at holde, inden de skal udskiftes. Udskiftning af lamellerne på en slæde koster ca. kr pr. slæde. Bestyrelsen har derfor fra 2017 sat et årligt beløb af til formålet, men det er forbundet med stor usikkerhed. Som det kan ses af ovenstående, så er det nødvendigt at hensætte mellem kr og pr. år til grundfonden for at kunne dække de større vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. I 2014 er der således kun hensat kr til grundfonden. VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I 2014 I 2014 forventer vi, at få udført flere store vedligeholdelsesopgaver i ejendommen til en samlet pris på ca. kr , hvilket er taget af grundfonden. Vi har fået udskiftet 20 automatudluftere på ejendommens centralvarmeanlæg, idet flere af de oprindelige udluftere var utætte og forårsagede vandskade i installationsskabene i de øverste lejligheder. Forventet pris kr Reparation af skiffer murafdækninger på tagterrassen og broen over tagterrassen. Der mangler vandnæse, så vandet kan dryppe af. Ligeledes mangler der fald på skifferpladerne. Derfor ødelægges fuger og murværk. Flere tilbud indhentet og billigste tilbud accepteret til udførelse ASAP. Pris ca. kr De strømførende skinner på parkeringsanlægget er defekte og skal udskiftes snarest muligt. Har fået tilbud på ca. kr fra ThyssenKrupp. Tilbuddet er accepteret og strømskinner og kontaktsæt på P-anlæg udskiftes. Maling af de 5 indgangspartier til parkeringsstuen inkl. totalrensning og effektiv behandling af alle yderdøre. Samtidig oliering af havemøbler og håndfang på tagterrassen og ved nedkørsel til parkeringskælderen. Udføres i foråret. Total pris ca. kr Det er bestyrelsens og forskønnelsesudvalgets håb, at vi så hurtigt som muligt kan få reetableret og forskønnet græsarealerne syd og vest for vores ejendom. Der er pt. to store problemer for at få et godt resultat. For det første, så mangler der dræn, så vandet kan løbe fra græsset, når vi får store regnmængder. I dag ophober regnen sig foran ejendommens mur mod syd og trænger desværre ind i ejendommen. For det andet, så er jordlaget kun 15 cm tyk. Forskønnelsesudvalget har indhentet to tilbud på diverse anlægsarbejder fra henholdsvis anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS og Skælskør Anlægsgartnere A/S. De indkomne tilbud kan 2

3 ikke sammenlignes, men er på henholdsvis kr og kr Intet af tilbuddene garanterer for et tilstrækkeligt dræn, der forhindrer indsivning af vand langs murværk. Som det kan ses, så er det en meget kostbart, at få renoveret udenoms arealerne. Samtidig er der ingen garanti for tilstrækkelig dræn. Derfor har bestyrelsen besluttet efter indstilling fra forskønnelsesudvalget, at dræn problemet løses først. Bestyrelsen indhenter pt. tilbud på dræn mod syd, så vandet ledes væk fra ejendommens murværk. Det er en høj prioritet, da vi ellers risikerer betydelige skader på bygningen. Så snart der er etableret dræn, som fungerer, vil vi tage fat på renoveringen af området. I forbindelse med stormfloden Bodil i begyndelsen af december 2013 havde vi vandindtrængning i vores ejendom. Der var meget vand i Jeudans parkeringskælder og flere steder i vores opbevaringsrum i kælderen. Ligeledes var elevatorskakten Galionsvej 15 fyldt op med vand, som forårsagede ødelæggelse af flere elektriske komponenter til elevatoren. Vi kunne konstatere, at der fossede vand ud fra alle rør gennemføringerne i kælderen samt fra ophobning af vand mod ejendommens mur mod syd. Bl.a. fossede vandet ind i varmecentralen fra indføringen af fjernvarme. Om vandet også er kommet ind andre steder, ved vi ikke. Sammen med Jeudan blev vi enige om en plan, hvor Jeudans servicepartnere for det første ville lave en midlertidig løsning udvendig ved den sydvendte mur med flere huller og en pumpe, så vandet ledes væk fra muren. Dernæst blev det aftalt, at Jeudan vil sørge for, at alle ejendommens rør indføringer bliver efterspændt, så de forhåbentligt bliver tætte. Udgifterne til dette dækkes af ejerforeningen. OLIERING AF TRÆ HÅNDFANG PÅ TERRASSER OG ALTANER Det er ejernes ansvar at oliere træ håndfang på egne terrasser og altaner. Oliering skal foretages 1-2 gange om året, så træet ikke tørrer ud. MOMSREGISTRERING Ejerforeningen blev i 3. kvartal 2013 momsregistreret. Det er en fejl, at vi ikke tidligere er blevet momsregistreret, da vi har lejeindtægter fra 3 mobiltelefon firmaer. Firmaerne har heller ikke betalt moms af lejeindtægten, selvom lejeindtægten til os er eksklusiv moms. Datea har inddrevet den manglende moms betaling. Samtidig påvirker 3 års tilbagebetaling af moms ( ) regnskabet positivt med kr INTERNET Vi har fælles internet forbindelse med Schifters Kvarter. Da der de seneste år har været et markant øget forbrug af vores forbindelse, har det været nødvendigt her først på året, at opgradere vores forbindelse, så hver lejlighed nu har 100 Mbit til rådighed mod tidligere 100 Mbit til deling mellem 215 lejligheder. Det har samtidig betydet, at hver lejlighed nu betaler kr. 100 per måned for internet. 3

4 GRAFFITI Graffiti er et tiltagende problem her på Holmen. Således har vores ejendom i den sidste tid været udsat for graffiti i to af vores indgangspartier til P-stuen. Desværre er den spray maling, der har været anvendt, så svær at rense for en professionel graffiti renser, at den oprindelige maling på vægge og især døre er skallet af. Vi mener, at den eneste måde at bekæmpe graffitien på er, at fjerne den hurtigst muligt. Vi vil nu få malet alle 5 indgangspartier. Fremover vil evt. graffiti blive malet over hurtigst muligt. Mærkeligt nok, så har der også været en graffiti maler inde i vores parkeringsstue. Her er der malet graffiti to steder ud mod Bohlendachvej. Derfor indskærper vi til alle, om at holde alle døre lukkede. Lad det blive til en vane, at kontrollere om den yderdør, du går igennem, er låst. Luk ikke personer ind i ejendommen, som ikke har et lovligt ærinde og hold samtidig øje med eventuelle mistænkeligheder. EJENDOMSFORSIKRING Sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling er der fremsendt en oversigt over, hvad ejendommens forsikring dækker. Per 1. december 2013 har vi skiftet forsikringsselskab til AIG. Udover en besparelse på mere end kr om året, har vi også fået en bedre dækning hos AIG. Enhver henvendelse til forsikringsselskabet skal gå gennem vores administrator Datea. Evt. kan man også henvende sig til en fra bestyrelsen. SAUGVÆRKSPLADSEN Som tidligere meddelt, så har vi siden december 2011 sammen med E/F Torpedohallen overdraget sagen i forbindelse med deklarationen om brugsret til friareal og fremtidige omkostninger hertil til en advokat mod E/F Saugværket. Vores mål har hele tiden været, udover at få klarhed over, hvad der ligger i fremtidige omkostninger, at få udarbejdet en særlig aftale omkring vedligeholdelsen af Saugværkspladsen. E/F Saugværket har i hele processen været meget langsomme med at komme med tilbagemelding. Indtil for nylig troede vi, at vi var tæt på, at få en aftale på plads, som tilfredsstillede alle 3 parter. Endnu engang overraskede E/F Saugværket os i begyndelsen af marts 2014 via en ny advokat først at komme med påkrav om manglende betaling for andel af omkostninger til Saugværkspladsen og efterfølgende at indlevere stævning til Københavns Byret mod E/F Frederiksholm og E/F Torpedohallen. 4

5 Vi har på vores advokats opfordring indbetalt den manglende betaling (perioden august 2011 til og med marts 2014) inklusiv morarente og gebyrer på kr ,40 til E/F Saugværkets advokat. Beløbet er hensat i regnskabet. I april måned har advokaten for E/F Saugværket hævet stævningen mod os, da vi havde indbetalt det fulde påstævnte beløb. Alligevel har Københavns Byret pålagt E/F Frederiksholm at betale sagens omkostninger på kr ,00, dækkende retsafgiften og udgiften til advokat. Beløbet har vi betalt. Således fortsætter farcen omkring Saugværksgrunden. Til trods for denne drejning af sagen, så påstår advokaten for E/F Saugværket, at hendes klient gerne vil forhandle med os om en aftale, men ikke hvis der tilbagebeholdes betaling (det har E/F Torpedohallen gjort), og uden deltagelse af advokat. Forhåbentligt har vi en aftale inden næste generalforsamling. I 2013 har vi anvendt kr på juridisk bistand. MOBILANTENNER I 2013 havde vi lejeindtægter fra de 3 mobiltelefon selskaber (3, Telenor og Telia) på godt kr Pr. 1. juni 2012 foretog Telia og Telenor en sammenlægning af deres netværk i Danmark. Da de indgåede kontrakter med os er uopsigelige i 10 år, betyder det, at Telenor først kan komme ud af den indgåede aftale medio Derefter må vi påregne kun at have 2 lejeindtægter. Vi har efter et par års forhandling indgået en tillægsaftale med mobiltelefon selskabet 3 om opgradering/modernisering af deres antenner og antenneudstyr. Det indebærer, at størrelsen og højden på deres randome til nye antenner kan øges. Fra et tilbud om et engangsbeløb på kr , så får vi dette beløb hvert år, samt en årlig regulering på 3 %. Ydermere er aftalen uopsigelig indtil REGISTRERING AF CYKLER, BARNEVOGNE MM. Bestyrelsen er i gang med registrering af effekter (cykler, barnevogne mm.) i parkeringsstuen og opgangene, da vi mener, at der er flere ejerløse effekter, som optager unødvendig plads i vores ejendom. Der er sat manilla mærker på effekterne, som skal være fjernet inden 1. juni Er mærket ikke fjernet inden denne dato, vil den pågældende effekt blive sat i kortvarig karantæne og derefter fjernet fra ejendommen. GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEN (GFH) I GFH, som står for renhold, snerydning, glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af Holmens private fællesveje, har man netop udført 29 udbedringer til et samlet beløb på kr De fleste af udbedringerne er små opgaver som manglende grus, brosten eller løse brosten og 5

6 knækkede fliser. Endvidere er der blevet lagt græsarmeringssten i en halv meters bredde på Kanonbådsvej ved Per Knutzons Vej samt kampesten, så biler ikke kan køre fra Per Knutzons Vej til Kanonbådsvej. GFH har været aktiv, hvad angår busslusen. GFH er imod nedlæggelse af busslusen og pointerer, at en tilstrækkelig trafiksanering af Danneskiold-Samsøes Allé er en nødvendighed før en evt. nedlæggelse af busslusen. Også hvad angår Erdkehlgraven og den tiltagende samling af skibsvrag er en sag, som GFH er gået ind i. Således har GFH gjort indsigelse til Kystdirektoratet om ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg ( Freden Havn ) i Erdkehlgraven ud for Refshalevej (lovliggørelse). GFH deltog også i en besigtigelse af området i begyndelsen af april måned 2014 sammen med 2 jurister fra Kystdirektoratet, 3 repræsentanter fra forsvaret og 3 repræsentanter fra vores område. Kystdirektoratet havde modtaget ca. 50 indsigelser til ansøgningen, hvoraf kun en ansøgning var positiv til lovliggørelsen. Kystdirektoratet kommer med deres afgørelse om Fredens Havn inden udgangen af juni måned i år. KOMMUNIKATION Bestyrelsen har forsøgt at forbedre kommunikationen til ejendommens beboere. Således er det meste af den skriftlige kommunikation også på engelsk. Husordenen er udsendt til alle beboere på såvel dansk som engelsk. Bestyrelsen og forskønnelsesudvalget orienterede i februar 2013 alle ejendommens beboere omkring nye planter på tagterrassen. I juni 2013 udarbejdede bestyrelsen en velkomstpjece (også på engelsk) til ejendommens nye beboere. Pjecen indeholder vigtige informationer til beboerne samt kontaktoplysninger, som skulle afleveres til bestyrelsen. Desværre mangler bestyrelsen kontaktoplysninger fra flere af beboerne. For bestyrelsen er det vigtigt hele tiden at have opdaterede oplysninger om, hvem der bor i den enkelte lejlighed, telefonnumre, adresser og registreringsnummer på biler. I dag er 8 af de 43 lejligheder i vores ejendom lejet ud. Det er vigtigt, at vi også har opdaterede oplysninger på lejerne. Velkomstpjecen er blevet sendt rundt til alle beboerne. Beboerne blev også orienteret omkring vores angreb af mider i affaldsrummet i sommeren 2013 samt, hvordan de skulle håndtere affaldet. INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Der er kommet forslag fra to af foreningens medlemmer. Bestyrelsen er meget glade for, at medlemmerne kommer med forslag, og især de modtagne som alle er velbegrundede. Ifølge Husordenen for Frederiksholm må private effekter ikke henstilles i opgange. Sker dette alligevel, så foreslår bestyrelsen, at man først snakker med vedkommende om at fjerne det. Hjælper dette ikke, så kontakt et bestyrelsesmedlem som f.eks. bor i opgangen eller har ansvaret for husordenen. 6

7 Forslag til renovering af arealet mod vest og syd for ejendommen. Se tidligere i beretningen. Vi får poleret vinduer udvendig 3-4 gange årligt. Kvaliteten i december 2013 har ikke levet op til forventningerne. Bestyrelsen har reageret, og Nordisk Polering har efterfølgende været ude og gjort skaden god igen. Det er ikke let for os, at skifte firmaet ud, da der skal speciel værktøj til at polere vinduerne i gården på de 3 øverste etager. Forslag om selvaflæsning af vand og varme. Bestyrelsen har drøftet dette og kommet til den beslutning, at vi ønsker at bibeholde den nuværende ordning, hvor både sikkerheden for en korrekt måling og tidspunkterne for aflæsningerne er tæt på hinanden. Er det et problem med at være hjemme til aflæsningen, så prøv at alliere jer med en, der er hjemme. Forslag om etablering af gebyr for flytninger i ejendommen. Meget vel begrundet i slidtage og beskadigelse af opgange og elevatorer. Bestyrelsen har tidligere diskuteret dette og vil på baggrund af forslaget tage det op igen. Ved renovering og indflytning i den store penthouse lejlighed Bohlendachvej 2A og 4 har bestyrelsen bedt viceværten gennemgå opgange og elevatorer for eventuelle skader sammen med den nye ejer. Forslag om etablering af automatiske døråbnere ved ejendommens hoveddøre, da dørene er meget tunge at åbne og lukker meget hårdt. For godt et år siden har vi fået monteret ekstra dørlukkere på alle 21 yderdøre i ejendommen. Inden vi fik monteret ekstra dørlukkere var der flere klager over støjgener fra yderdøre, der lukkes. Endvidere havde vi problemer med døre i forbindelse med vind og vejr ikke lukkede. Samtidig var der både tyverier fra P-stuen og indbrud i en lejlighed. Dette var årsag til, at vi fik monteret ekstra dørlukkere på alle yderdøre. Bestyrelsen ser gerne på om etablering af automatiske døråbnere kan løse ovenstående forhold. ØVRIGT Bestyrelsen har set på, om det evt. var muligt at få reduceret ejendomsskatten på vores ejendom. Da vores administrators advokat mente, at der ikke var grundlag for at klage over vores vurdering, så er bestyrelsen ikke gået videre med sagen. Bestyrelsen har opdateret viceværtaftalen med Lars Larsen. Også vores serviceaftale angående elevatorer og parkeringssytem med ThyssenKrupp er blevet opdateret og forbedret for nylig. Københavns kommune har udsendt et hæfte omkring håndtering af affald. Emil Hoberg er webmaster på vores hjemmeside hvor beboerne kan kommunikere med bestyrelsen. På vores hjemmeside findes mange nyttige beboer oplysninger, som bl.a. husorden (også udsendt på engelsk), betjeningsvejledning til dørtelefonen, hvornår vaskes trapperne, hvad skal jeg gøre, såfremt jeg mister eller beskadiger min fjernbetjening til porten til P-stuen, hvor rekvirerer jeg nøgler til min lejlighed og meget mere. Derfor opfordrer vi alle ejendommens beboere til med jævne mellemrum at gå ind på ejerforeningens hjemmeside. 7

8 Bestyrelsen har arbejdet på at få en komplet oversigt over, hvilke parkeringspladser, der hører til hvilke lejligheder. Endvidere hvem der er bruger af parkeringspladsen med hvilket bilnummer og telefonnumre til brugeren, så man til enhver tid kan få fat på vedkommende, såfremt parkeringspladsen/bilen blokerer for slædesystemet i parkeringsstuen. Vi har fået informationer fra langt de fleste af beboerne, men mangler stadig fra enkelte beboere. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er ejernes forpligtelse, at informere deres lejere om anvendelse af parkeringsplads, husorden mm. Bestyrelsen har fået klager over rygning i elevatorer og P-stue. Det skal pointeres at rygning ikke er tilladt hverken i opgange, elevatorer, kælderrum, affaldsrum eller P-stuen. Det er ikke tilladt at tappe el fra stikkontakterne i fællesskabets område (P-stuen og kælderen) til opladning af el biler, segways, minicrosser og andre el opladelige køretøjer. Dog er det tilladt, at anvende fællesskabets el til mindre arbejdsopgaver som f.eks. støvsugning. Er der beboere, der ønsker at anvende fællesskabets el til opladning af el drevne køretøjer mm., så skal der indhentes en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. FÆLLES ANSVARLIGHED Bestyrelsen kan ikke appellere nok til, at alle beboere udviser en fælles ansvarlighed. Husk på, vi er ejere af bygningen og mislighold mm. rammer os alle. Derfor, såfremt alle ville rydde pænt op efter sig, og ikke efterlade reklamer, aviser, papir, paller, cigaretskodder mm. på vores fælles arealer, så ville her være mere rent og rarere at bo. Med hensyn til trappeopgangene, så skal disse holdes ryddelige og rene. Er man kommet til at dryppe væske på væggen i forbindelse med affaldsskakten, så tør det straks op ikke blot uden for din egen dør, men også på etagen under, såfremt væsken er løbet så langt. Der har igen i år været problemer med lugtgener fra affald i affaldsskakterne, idet nogle beboere stadig ikke pakker deres affald forsvarligt ind. Således har vores vicevært klaget over, at der bl.a. smides baby bleer i affaldsskakten uden at være pakket ind. Endvidere har enkelte skakter været stoppet til på grund af pizzabakker eller større ting, som er forsøgt smidt ud gennem affaldsskakterne. Riv pizzabakker eller større ting i mindre stykker eller aflever det i affaldsrummet. Sørg endvidere for, at køkkenaffald er ordentligt emballeret i solide og tillukkede plastikposer, før det smides ud. I affaldsrummet på hjørnet af Galionsvej og Bohlendachvej må der kun lægges dagsrenovation i de dertil indrettede containere, som er foret med plastiksække. Aviser, ugeblade, batterier, pizzabakker samt pap husk at folde papkasser sammen skal lægges i de specielt afmærkede containere. Alt andet affald, som f.eks. glas, vinflasker, lamper, senge, møbler og juletræer skal man selv aflevere på en genbrugsstation eller i en flaskecontainer (findes ved Netto). Til trods for, at der er sat et skilt op i affaldsrummet, så er der stadig beboere, der hensætter storskrald i affaldsrummet. 8

9 Bestyrelsen vil indskærpe, at de to låger til tagterrassen holdes lukkede. Endvidere at der altid bliver ryddet op på tagterrassen og i sandkassen, samt at katte nettet lægges over sandkassen efter benyttelsen. I kælderen må der ikke stilles personlige ejendele i gangen uden for depot rummene. ADMINISTRATOR OG VICEVÆRT Bestyrelsen har i årets løb haft et særdeles godt samarbejde med vores administrator Camilla Kornerup Johansen fra Datea samt viceværterne Jimmy Jørgensen og Lars Larsen. ØKONOMI FREDERIKSHOLM Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr i forhold til budget, hvoraf kr kommer fra tilbagebetaling af moms fra perioden Bestyrelsen foreslår overskuddet fra 2013 overført til grundfonden (dækning af fremtidige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen ifølge vedligeholdelsesplan). Bestyrelsen foreslår en stigning på 2,5 % i 2014 på fællesudgifterne i forhold til budget I 2014 har vi budgetteret kr til grundfonden. NEDSATTE UDVALG Forskønnelsesudvalget har i 2013 været aktiv med hensyn til forslag og tilbud på renovering af græsarealerne uden om vores bygning. Følgende er medlemmer af udvalget: Ann Fullerton, Inge Vinter, Anne-Grete Jensen og Helene Nordahl Christensen. IT, tele og TV udvalget har løbende haft kontakt til vores samarbejdspartner i Schifters Kvarter samt Indienet. Følgende er medlem af udvalget: Emil Hoberg og Jesper Støier. Festudvalget stod for årets sommerfest i august og nytårskur i december. Følgende er medlemmer af udvalget: Hanne Fejer Andersen, Emil Hoberg, Dorthe Mikkelsen og Sidsel Oldenburg. Bestyrelsen ser gerne, at der er flere personer, der er villige til at melde sig til enten forskønnelses- eller festudvalget, idet det er de samme få personer, der gennem de sidste mange år har trukket det store læs. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle, som har været involveret i udvalgsarbejdet. BESTYRELSENS FREMTIDIGE ARBEJDE 9

10 Bestyrelsen vil fortsat fokusere på kommunikation til ejendommens beboere. Bestyrelsen vil til stadighed opdatere vedligeholdelsesplanen for ejendommen. Bestyrelsen vil til stadighed være fokuseret omkring energibesparende foranstaltninger. Således vil vores el forbrug løbende blive overvåget på Dongs hjemmeside. Endvidere vil bestyrelsen til stadighed undersøge pris for udskiftning til diodelamper og de dermed forventede besparelser for ejendommen. Bestyrelsen vil fortløbende udarbejde en opdateret plan for parkeringsstuen, så ejerforhold og brugere af P-pladserne lettere kan identificeres/kontaktes. Bestyrelsen vil med assistance fra Emil Hoberg oprette og vedligeholde en adresseliste over alle ejere/beboere i ejendommen. Bestyrelsen vil sørge for at hjemmesiden løbende bliver opdateret. Emil Hoberg er administrator for hjemmesiden. Bestyrelsen vil sørge for, at ejendommen bliver vedligeholdt og hele tiden rengjort, så den fremtræder flot og præsentabelt. Endvidere vil bestyrelsen arbejde for en fortsat god orden i opgangene, parkeringsstuen samt i kælderrummene. Bestyrelsen vil være en aktiv samarbejdspartner, når det gælder Grundejerforeningen Holmen samt de andre ejer- og andelsforeninger på Holmen. Bestyrelsen vil fortsat være meget omkostningsbeviste. Således vil indgåede kontrakter til f.eks. service, levering af el, vicevært, administrator og revision løbende blive holdt op mod markedsudbuddene. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for samarbejdet med beboerne, udvalg, vicevært og administration samt øvrige samarbejdspartnere. Den samlede bestyrelse for E/F Frederiksholm Maj

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere