BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem: Menigt bestyrelsesmedlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Svend Aage Jensen Sidsel Oldenburg Anders Jensen Rea Hoberg Jesper Støier Anne Mette Thøgersen Claus Frier Christopher Oldenburg BESTYRELSENS ARBEJDSOPGAVER I DET FORLØBNE ÅR Der er blevet afholdt tre bestyrelsesmøder og en generalforsamling med efterfølgende møde, hvor bestyrelsen konstituerede sig selv. Lørdag den 31. august 2013 blev der afholdt sommerfest på gårdhaven for ejendommens beboere. På trods af det ikke alt for gode vejr deltog ca. 30 beboere i festen. Jule gløgg arrangementet på gårdhaven i begyndelsen af december måned blev udsat på grund af vejret til 31. december 2013 og blev i stedet til en nytårskur. Ca. 20 beboere deltog. I 2013 har der i alt været anvendt ca. kr til nødvendige forbedringer af ejendommen. Således er der blevet installeret renselemme i parkeringsstuen på alle køkkenafløb (kr ), da flere af køkkenafløbene fra lejlighederne på 1. sal var tilstoppede. Her viste det sig, at det var de næsten vandrette afløb i parkeringsstuen, der var tilstoppet. Derfor var dette en sag for ejerforeningen. Fremover vil alle renselemme blive suget ca. hver 4. år. Der er blevet installeret udsugningsanlæg i skralderummet (kr ). Der har gennem længere tid været problemer med elevatoren Bohlendachvej 4. Nu er der foretaget en større reparation med montering af print plader og en magnet aflaster (kr ). VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMEN Bestyrelsen arbejder løbende på, at få et samlet overblik over, hvilke større udgifter der fremadrettet kommer for at holde vores ejendom i bedst mulig stand. En 5-årig vedligeholdelsesplan er blevet udleveret til alle i ejendommen. Således forventer vi udgifter til: Udvendig maling af træværk mm. hver 6. år. Pris ca. kr (2017) Maling af opgange hver 14. år. Pris ca. kr (2025) 1

2 Udskiftning af dioder til spunsvæg i ejendommen hver?? år. Pris?? Udskiftning af dioder til bolværk Saugværksgrunden hver?? år. Pris?? Derudover vil der inden for den nærmeste fremtid komme større udgifter til: Udskiftning af 23 stk. rådne træ lamel adskillelser mellem altanerne inden udvendig maling af træværk i Pris ca. kr Udskiftning af et større antal rådne træ lameller inden udvendig maling af træværk i Pris?? Renovering af parkeringsanlægget. Bestyrelsen undersøger for øjeblikket, om det er nødvendigt at rustbehandle slæderne, og hvor længe, de kan forventes at holde, inden de skal udskiftes. Udskiftning af lamellerne på en slæde koster ca. kr pr. slæde. Bestyrelsen har derfor fra 2017 sat et årligt beløb af til formålet, men det er forbundet med stor usikkerhed. Som det kan ses af ovenstående, så er det nødvendigt at hensætte mellem kr og pr. år til grundfonden for at kunne dække de større vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. I 2014 er der således kun hensat kr til grundfonden. VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I 2014 I 2014 forventer vi, at få udført flere store vedligeholdelsesopgaver i ejendommen til en samlet pris på ca. kr , hvilket er taget af grundfonden. Vi har fået udskiftet 20 automatudluftere på ejendommens centralvarmeanlæg, idet flere af de oprindelige udluftere var utætte og forårsagede vandskade i installationsskabene i de øverste lejligheder. Forventet pris kr Reparation af skiffer murafdækninger på tagterrassen og broen over tagterrassen. Der mangler vandnæse, så vandet kan dryppe af. Ligeledes mangler der fald på skifferpladerne. Derfor ødelægges fuger og murværk. Flere tilbud indhentet og billigste tilbud accepteret til udførelse ASAP. Pris ca. kr De strømførende skinner på parkeringsanlægget er defekte og skal udskiftes snarest muligt. Har fået tilbud på ca. kr fra ThyssenKrupp. Tilbuddet er accepteret og strømskinner og kontaktsæt på P-anlæg udskiftes. Maling af de 5 indgangspartier til parkeringsstuen inkl. totalrensning og effektiv behandling af alle yderdøre. Samtidig oliering af havemøbler og håndfang på tagterrassen og ved nedkørsel til parkeringskælderen. Udføres i foråret. Total pris ca. kr Det er bestyrelsens og forskønnelsesudvalgets håb, at vi så hurtigt som muligt kan få reetableret og forskønnet græsarealerne syd og vest for vores ejendom. Der er pt. to store problemer for at få et godt resultat. For det første, så mangler der dræn, så vandet kan løbe fra græsset, når vi får store regnmængder. I dag ophober regnen sig foran ejendommens mur mod syd og trænger desværre ind i ejendommen. For det andet, så er jordlaget kun 15 cm tyk. Forskønnelsesudvalget har indhentet to tilbud på diverse anlægsarbejder fra henholdsvis anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS og Skælskør Anlægsgartnere A/S. De indkomne tilbud kan 2

3 ikke sammenlignes, men er på henholdsvis kr og kr Intet af tilbuddene garanterer for et tilstrækkeligt dræn, der forhindrer indsivning af vand langs murværk. Som det kan ses, så er det en meget kostbart, at få renoveret udenoms arealerne. Samtidig er der ingen garanti for tilstrækkelig dræn. Derfor har bestyrelsen besluttet efter indstilling fra forskønnelsesudvalget, at dræn problemet løses først. Bestyrelsen indhenter pt. tilbud på dræn mod syd, så vandet ledes væk fra ejendommens murværk. Det er en høj prioritet, da vi ellers risikerer betydelige skader på bygningen. Så snart der er etableret dræn, som fungerer, vil vi tage fat på renoveringen af området. I forbindelse med stormfloden Bodil i begyndelsen af december 2013 havde vi vandindtrængning i vores ejendom. Der var meget vand i Jeudans parkeringskælder og flere steder i vores opbevaringsrum i kælderen. Ligeledes var elevatorskakten Galionsvej 15 fyldt op med vand, som forårsagede ødelæggelse af flere elektriske komponenter til elevatoren. Vi kunne konstatere, at der fossede vand ud fra alle rør gennemføringerne i kælderen samt fra ophobning af vand mod ejendommens mur mod syd. Bl.a. fossede vandet ind i varmecentralen fra indføringen af fjernvarme. Om vandet også er kommet ind andre steder, ved vi ikke. Sammen med Jeudan blev vi enige om en plan, hvor Jeudans servicepartnere for det første ville lave en midlertidig løsning udvendig ved den sydvendte mur med flere huller og en pumpe, så vandet ledes væk fra muren. Dernæst blev det aftalt, at Jeudan vil sørge for, at alle ejendommens rør indføringer bliver efterspændt, så de forhåbentligt bliver tætte. Udgifterne til dette dækkes af ejerforeningen. OLIERING AF TRÆ HÅNDFANG PÅ TERRASSER OG ALTANER Det er ejernes ansvar at oliere træ håndfang på egne terrasser og altaner. Oliering skal foretages 1-2 gange om året, så træet ikke tørrer ud. MOMSREGISTRERING Ejerforeningen blev i 3. kvartal 2013 momsregistreret. Det er en fejl, at vi ikke tidligere er blevet momsregistreret, da vi har lejeindtægter fra 3 mobiltelefon firmaer. Firmaerne har heller ikke betalt moms af lejeindtægten, selvom lejeindtægten til os er eksklusiv moms. Datea har inddrevet den manglende moms betaling. Samtidig påvirker 3 års tilbagebetaling af moms ( ) regnskabet positivt med kr INTERNET Vi har fælles internet forbindelse med Schifters Kvarter. Da der de seneste år har været et markant øget forbrug af vores forbindelse, har det været nødvendigt her først på året, at opgradere vores forbindelse, så hver lejlighed nu har 100 Mbit til rådighed mod tidligere 100 Mbit til deling mellem 215 lejligheder. Det har samtidig betydet, at hver lejlighed nu betaler kr. 100 per måned for internet. 3

4 GRAFFITI Graffiti er et tiltagende problem her på Holmen. Således har vores ejendom i den sidste tid været udsat for graffiti i to af vores indgangspartier til P-stuen. Desværre er den spray maling, der har været anvendt, så svær at rense for en professionel graffiti renser, at den oprindelige maling på vægge og især døre er skallet af. Vi mener, at den eneste måde at bekæmpe graffitien på er, at fjerne den hurtigst muligt. Vi vil nu få malet alle 5 indgangspartier. Fremover vil evt. graffiti blive malet over hurtigst muligt. Mærkeligt nok, så har der også været en graffiti maler inde i vores parkeringsstue. Her er der malet graffiti to steder ud mod Bohlendachvej. Derfor indskærper vi til alle, om at holde alle døre lukkede. Lad det blive til en vane, at kontrollere om den yderdør, du går igennem, er låst. Luk ikke personer ind i ejendommen, som ikke har et lovligt ærinde og hold samtidig øje med eventuelle mistænkeligheder. EJENDOMSFORSIKRING Sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling er der fremsendt en oversigt over, hvad ejendommens forsikring dækker. Per 1. december 2013 har vi skiftet forsikringsselskab til AIG. Udover en besparelse på mere end kr om året, har vi også fået en bedre dækning hos AIG. Enhver henvendelse til forsikringsselskabet skal gå gennem vores administrator Datea. Evt. kan man også henvende sig til en fra bestyrelsen. SAUGVÆRKSPLADSEN Som tidligere meddelt, så har vi siden december 2011 sammen med E/F Torpedohallen overdraget sagen i forbindelse med deklarationen om brugsret til friareal og fremtidige omkostninger hertil til en advokat mod E/F Saugværket. Vores mål har hele tiden været, udover at få klarhed over, hvad der ligger i fremtidige omkostninger, at få udarbejdet en særlig aftale omkring vedligeholdelsen af Saugværkspladsen. E/F Saugværket har i hele processen været meget langsomme med at komme med tilbagemelding. Indtil for nylig troede vi, at vi var tæt på, at få en aftale på plads, som tilfredsstillede alle 3 parter. Endnu engang overraskede E/F Saugværket os i begyndelsen af marts 2014 via en ny advokat først at komme med påkrav om manglende betaling for andel af omkostninger til Saugværkspladsen og efterfølgende at indlevere stævning til Københavns Byret mod E/F Frederiksholm og E/F Torpedohallen. 4

5 Vi har på vores advokats opfordring indbetalt den manglende betaling (perioden august 2011 til og med marts 2014) inklusiv morarente og gebyrer på kr ,40 til E/F Saugværkets advokat. Beløbet er hensat i regnskabet. I april måned har advokaten for E/F Saugværket hævet stævningen mod os, da vi havde indbetalt det fulde påstævnte beløb. Alligevel har Københavns Byret pålagt E/F Frederiksholm at betale sagens omkostninger på kr ,00, dækkende retsafgiften og udgiften til advokat. Beløbet har vi betalt. Således fortsætter farcen omkring Saugværksgrunden. Til trods for denne drejning af sagen, så påstår advokaten for E/F Saugværket, at hendes klient gerne vil forhandle med os om en aftale, men ikke hvis der tilbagebeholdes betaling (det har E/F Torpedohallen gjort), og uden deltagelse af advokat. Forhåbentligt har vi en aftale inden næste generalforsamling. I 2013 har vi anvendt kr på juridisk bistand. MOBILANTENNER I 2013 havde vi lejeindtægter fra de 3 mobiltelefon selskaber (3, Telenor og Telia) på godt kr Pr. 1. juni 2012 foretog Telia og Telenor en sammenlægning af deres netværk i Danmark. Da de indgåede kontrakter med os er uopsigelige i 10 år, betyder det, at Telenor først kan komme ud af den indgåede aftale medio Derefter må vi påregne kun at have 2 lejeindtægter. Vi har efter et par års forhandling indgået en tillægsaftale med mobiltelefon selskabet 3 om opgradering/modernisering af deres antenner og antenneudstyr. Det indebærer, at størrelsen og højden på deres randome til nye antenner kan øges. Fra et tilbud om et engangsbeløb på kr , så får vi dette beløb hvert år, samt en årlig regulering på 3 %. Ydermere er aftalen uopsigelig indtil REGISTRERING AF CYKLER, BARNEVOGNE MM. Bestyrelsen er i gang med registrering af effekter (cykler, barnevogne mm.) i parkeringsstuen og opgangene, da vi mener, at der er flere ejerløse effekter, som optager unødvendig plads i vores ejendom. Der er sat manilla mærker på effekterne, som skal være fjernet inden 1. juni Er mærket ikke fjernet inden denne dato, vil den pågældende effekt blive sat i kortvarig karantæne og derefter fjernet fra ejendommen. GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEN (GFH) I GFH, som står for renhold, snerydning, glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af Holmens private fællesveje, har man netop udført 29 udbedringer til et samlet beløb på kr De fleste af udbedringerne er små opgaver som manglende grus, brosten eller løse brosten og 5

6 knækkede fliser. Endvidere er der blevet lagt græsarmeringssten i en halv meters bredde på Kanonbådsvej ved Per Knutzons Vej samt kampesten, så biler ikke kan køre fra Per Knutzons Vej til Kanonbådsvej. GFH har været aktiv, hvad angår busslusen. GFH er imod nedlæggelse af busslusen og pointerer, at en tilstrækkelig trafiksanering af Danneskiold-Samsøes Allé er en nødvendighed før en evt. nedlæggelse af busslusen. Også hvad angår Erdkehlgraven og den tiltagende samling af skibsvrag er en sag, som GFH er gået ind i. Således har GFH gjort indsigelse til Kystdirektoratet om ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg ( Freden Havn ) i Erdkehlgraven ud for Refshalevej (lovliggørelse). GFH deltog også i en besigtigelse af området i begyndelsen af april måned 2014 sammen med 2 jurister fra Kystdirektoratet, 3 repræsentanter fra forsvaret og 3 repræsentanter fra vores område. Kystdirektoratet havde modtaget ca. 50 indsigelser til ansøgningen, hvoraf kun en ansøgning var positiv til lovliggørelsen. Kystdirektoratet kommer med deres afgørelse om Fredens Havn inden udgangen af juni måned i år. KOMMUNIKATION Bestyrelsen har forsøgt at forbedre kommunikationen til ejendommens beboere. Således er det meste af den skriftlige kommunikation også på engelsk. Husordenen er udsendt til alle beboere på såvel dansk som engelsk. Bestyrelsen og forskønnelsesudvalget orienterede i februar 2013 alle ejendommens beboere omkring nye planter på tagterrassen. I juni 2013 udarbejdede bestyrelsen en velkomstpjece (også på engelsk) til ejendommens nye beboere. Pjecen indeholder vigtige informationer til beboerne samt kontaktoplysninger, som skulle afleveres til bestyrelsen. Desværre mangler bestyrelsen kontaktoplysninger fra flere af beboerne. For bestyrelsen er det vigtigt hele tiden at have opdaterede oplysninger om, hvem der bor i den enkelte lejlighed, telefonnumre, adresser og registreringsnummer på biler. I dag er 8 af de 43 lejligheder i vores ejendom lejet ud. Det er vigtigt, at vi også har opdaterede oplysninger på lejerne. Velkomstpjecen er blevet sendt rundt til alle beboerne. Beboerne blev også orienteret omkring vores angreb af mider i affaldsrummet i sommeren 2013 samt, hvordan de skulle håndtere affaldet. INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Der er kommet forslag fra to af foreningens medlemmer. Bestyrelsen er meget glade for, at medlemmerne kommer med forslag, og især de modtagne som alle er velbegrundede. Ifølge Husordenen for Frederiksholm må private effekter ikke henstilles i opgange. Sker dette alligevel, så foreslår bestyrelsen, at man først snakker med vedkommende om at fjerne det. Hjælper dette ikke, så kontakt et bestyrelsesmedlem som f.eks. bor i opgangen eller har ansvaret for husordenen. 6

7 Forslag til renovering af arealet mod vest og syd for ejendommen. Se tidligere i beretningen. Vi får poleret vinduer udvendig 3-4 gange årligt. Kvaliteten i december 2013 har ikke levet op til forventningerne. Bestyrelsen har reageret, og Nordisk Polering har efterfølgende været ude og gjort skaden god igen. Det er ikke let for os, at skifte firmaet ud, da der skal speciel værktøj til at polere vinduerne i gården på de 3 øverste etager. Forslag om selvaflæsning af vand og varme. Bestyrelsen har drøftet dette og kommet til den beslutning, at vi ønsker at bibeholde den nuværende ordning, hvor både sikkerheden for en korrekt måling og tidspunkterne for aflæsningerne er tæt på hinanden. Er det et problem med at være hjemme til aflæsningen, så prøv at alliere jer med en, der er hjemme. Forslag om etablering af gebyr for flytninger i ejendommen. Meget vel begrundet i slidtage og beskadigelse af opgange og elevatorer. Bestyrelsen har tidligere diskuteret dette og vil på baggrund af forslaget tage det op igen. Ved renovering og indflytning i den store penthouse lejlighed Bohlendachvej 2A og 4 har bestyrelsen bedt viceværten gennemgå opgange og elevatorer for eventuelle skader sammen med den nye ejer. Forslag om etablering af automatiske døråbnere ved ejendommens hoveddøre, da dørene er meget tunge at åbne og lukker meget hårdt. For godt et år siden har vi fået monteret ekstra dørlukkere på alle 21 yderdøre i ejendommen. Inden vi fik monteret ekstra dørlukkere var der flere klager over støjgener fra yderdøre, der lukkes. Endvidere havde vi problemer med døre i forbindelse med vind og vejr ikke lukkede. Samtidig var der både tyverier fra P-stuen og indbrud i en lejlighed. Dette var årsag til, at vi fik monteret ekstra dørlukkere på alle yderdøre. Bestyrelsen ser gerne på om etablering af automatiske døråbnere kan løse ovenstående forhold. ØVRIGT Bestyrelsen har set på, om det evt. var muligt at få reduceret ejendomsskatten på vores ejendom. Da vores administrators advokat mente, at der ikke var grundlag for at klage over vores vurdering, så er bestyrelsen ikke gået videre med sagen. Bestyrelsen har opdateret viceværtaftalen med Lars Larsen. Også vores serviceaftale angående elevatorer og parkeringssytem med ThyssenKrupp er blevet opdateret og forbedret for nylig. Københavns kommune har udsendt et hæfte omkring håndtering af affald. Emil Hoberg er webmaster på vores hjemmeside hvor beboerne kan kommunikere med bestyrelsen. På vores hjemmeside findes mange nyttige beboer oplysninger, som bl.a. husorden (også udsendt på engelsk), betjeningsvejledning til dørtelefonen, hvornår vaskes trapperne, hvad skal jeg gøre, såfremt jeg mister eller beskadiger min fjernbetjening til porten til P-stuen, hvor rekvirerer jeg nøgler til min lejlighed og meget mere. Derfor opfordrer vi alle ejendommens beboere til med jævne mellemrum at gå ind på ejerforeningens hjemmeside. 7

8 Bestyrelsen har arbejdet på at få en komplet oversigt over, hvilke parkeringspladser, der hører til hvilke lejligheder. Endvidere hvem der er bruger af parkeringspladsen med hvilket bilnummer og telefonnumre til brugeren, så man til enhver tid kan få fat på vedkommende, såfremt parkeringspladsen/bilen blokerer for slædesystemet i parkeringsstuen. Vi har fået informationer fra langt de fleste af beboerne, men mangler stadig fra enkelte beboere. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er ejernes forpligtelse, at informere deres lejere om anvendelse af parkeringsplads, husorden mm. Bestyrelsen har fået klager over rygning i elevatorer og P-stue. Det skal pointeres at rygning ikke er tilladt hverken i opgange, elevatorer, kælderrum, affaldsrum eller P-stuen. Det er ikke tilladt at tappe el fra stikkontakterne i fællesskabets område (P-stuen og kælderen) til opladning af el biler, segways, minicrosser og andre el opladelige køretøjer. Dog er det tilladt, at anvende fællesskabets el til mindre arbejdsopgaver som f.eks. støvsugning. Er der beboere, der ønsker at anvende fællesskabets el til opladning af el drevne køretøjer mm., så skal der indhentes en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. FÆLLES ANSVARLIGHED Bestyrelsen kan ikke appellere nok til, at alle beboere udviser en fælles ansvarlighed. Husk på, vi er ejere af bygningen og mislighold mm. rammer os alle. Derfor, såfremt alle ville rydde pænt op efter sig, og ikke efterlade reklamer, aviser, papir, paller, cigaretskodder mm. på vores fælles arealer, så ville her være mere rent og rarere at bo. Med hensyn til trappeopgangene, så skal disse holdes ryddelige og rene. Er man kommet til at dryppe væske på væggen i forbindelse med affaldsskakten, så tør det straks op ikke blot uden for din egen dør, men også på etagen under, såfremt væsken er løbet så langt. Der har igen i år været problemer med lugtgener fra affald i affaldsskakterne, idet nogle beboere stadig ikke pakker deres affald forsvarligt ind. Således har vores vicevært klaget over, at der bl.a. smides baby bleer i affaldsskakten uden at være pakket ind. Endvidere har enkelte skakter været stoppet til på grund af pizzabakker eller større ting, som er forsøgt smidt ud gennem affaldsskakterne. Riv pizzabakker eller større ting i mindre stykker eller aflever det i affaldsrummet. Sørg endvidere for, at køkkenaffald er ordentligt emballeret i solide og tillukkede plastikposer, før det smides ud. I affaldsrummet på hjørnet af Galionsvej og Bohlendachvej må der kun lægges dagsrenovation i de dertil indrettede containere, som er foret med plastiksække. Aviser, ugeblade, batterier, pizzabakker samt pap husk at folde papkasser sammen skal lægges i de specielt afmærkede containere. Alt andet affald, som f.eks. glas, vinflasker, lamper, senge, møbler og juletræer skal man selv aflevere på en genbrugsstation eller i en flaskecontainer (findes ved Netto). Til trods for, at der er sat et skilt op i affaldsrummet, så er der stadig beboere, der hensætter storskrald i affaldsrummet. 8

9 Bestyrelsen vil indskærpe, at de to låger til tagterrassen holdes lukkede. Endvidere at der altid bliver ryddet op på tagterrassen og i sandkassen, samt at katte nettet lægges over sandkassen efter benyttelsen. I kælderen må der ikke stilles personlige ejendele i gangen uden for depot rummene. ADMINISTRATOR OG VICEVÆRT Bestyrelsen har i årets løb haft et særdeles godt samarbejde med vores administrator Camilla Kornerup Johansen fra Datea samt viceværterne Jimmy Jørgensen og Lars Larsen. ØKONOMI FREDERIKSHOLM Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr i forhold til budget, hvoraf kr kommer fra tilbagebetaling af moms fra perioden Bestyrelsen foreslår overskuddet fra 2013 overført til grundfonden (dækning af fremtidige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen ifølge vedligeholdelsesplan). Bestyrelsen foreslår en stigning på 2,5 % i 2014 på fællesudgifterne i forhold til budget I 2014 har vi budgetteret kr til grundfonden. NEDSATTE UDVALG Forskønnelsesudvalget har i 2013 været aktiv med hensyn til forslag og tilbud på renovering af græsarealerne uden om vores bygning. Følgende er medlemmer af udvalget: Ann Fullerton, Inge Vinter, Anne-Grete Jensen og Helene Nordahl Christensen. IT, tele og TV udvalget har løbende haft kontakt til vores samarbejdspartner i Schifters Kvarter samt Indienet. Følgende er medlem af udvalget: Emil Hoberg og Jesper Støier. Festudvalget stod for årets sommerfest i august og nytårskur i december. Følgende er medlemmer af udvalget: Hanne Fejer Andersen, Emil Hoberg, Dorthe Mikkelsen og Sidsel Oldenburg. Bestyrelsen ser gerne, at der er flere personer, der er villige til at melde sig til enten forskønnelses- eller festudvalget, idet det er de samme få personer, der gennem de sidste mange år har trukket det store læs. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle, som har været involveret i udvalgsarbejdet. BESTYRELSENS FREMTIDIGE ARBEJDE 9

10 Bestyrelsen vil fortsat fokusere på kommunikation til ejendommens beboere. Bestyrelsen vil til stadighed opdatere vedligeholdelsesplanen for ejendommen. Bestyrelsen vil til stadighed være fokuseret omkring energibesparende foranstaltninger. Således vil vores el forbrug løbende blive overvåget på Dongs hjemmeside. Endvidere vil bestyrelsen til stadighed undersøge pris for udskiftning til diodelamper og de dermed forventede besparelser for ejendommen. Bestyrelsen vil fortløbende udarbejde en opdateret plan for parkeringsstuen, så ejerforhold og brugere af P-pladserne lettere kan identificeres/kontaktes. Bestyrelsen vil med assistance fra Emil Hoberg oprette og vedligeholde en adresseliste over alle ejere/beboere i ejendommen. Bestyrelsen vil sørge for at hjemmesiden løbende bliver opdateret. Emil Hoberg er administrator for hjemmesiden. Bestyrelsen vil sørge for, at ejendommen bliver vedligeholdt og hele tiden rengjort, så den fremtræder flot og præsentabelt. Endvidere vil bestyrelsen arbejde for en fortsat god orden i opgangene, parkeringsstuen samt i kælderrummene. Bestyrelsen vil være en aktiv samarbejdspartner, når det gælder Grundejerforeningen Holmen samt de andre ejer- og andelsforeninger på Holmen. Bestyrelsen vil fortsat være meget omkostningsbeviste. Således vil indgåede kontrakter til f.eks. service, levering af el, vicevært, administrator og revision løbende blive holdt op mod markedsudbuddene. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for samarbejdet med beboerne, udvalg, vicevært og administration samt øvrige samarbejdspartnere. Den samlede bestyrelse for E/F Frederiksholm Maj

BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM Perioden fra sidste generalforsamling og indtil nu, har været en meget travl periode for bestyrelsen og dens suppleanter. Mange opgaver er løst, andre

Læs mere

Husorden for Frederiksholm

Husorden for Frederiksholm Husorden for Frederiksholm Formål Formålet med denne husorden er at fastsætte regler for takt og tone i vores fælles bolig - Frederiksholm. Vi skal bo mange mennesker side om side, og formålet med disse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I. Bestyrelsens beretning for 2008

Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I. Bestyrelsens beretning for 2008 Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I Bestyrelsens beretning for 2008 Forkortelser: A/B: Andelsboligforeningen. E/F: Ejerforeningen. G/F: Grundejerforeningen. Bestyrelsen Ved starten af generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K.

Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. Formandens beretning 2013 Der har i årets løb været afholdt

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Formandens beretning for Ejerforeningen Sofievej 40-246 for 2007-2008

Formandens beretning for Ejerforeningen Sofievej 40-246 for 2007-2008 Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes.

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes. Nyhedsbrev november 2012 Årets sidste nyhedsbrev Nyhedsbrevene i sin nuværende form udkom første gang i år 2010. De omdeles i dag til hver enkelt beboer samt opsættes i opgangene og i den store port. Der

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere