BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem: Menigt bestyrelsesmedlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Svend Aage Jensen Sidsel Oldenburg Anders Jensen Rea Hoberg Jesper Støier Anne Mette Thøgersen Claus Frier Christopher Oldenburg BESTYRELSENS ARBEJDSOPGAVER I DET FORLØBNE ÅR Der er blevet afholdt tre bestyrelsesmøder og en generalforsamling med efterfølgende møde, hvor bestyrelsen konstituerede sig selv. Lørdag den 31. august 2013 blev der afholdt sommerfest på gårdhaven for ejendommens beboere. På trods af det ikke alt for gode vejr deltog ca. 30 beboere i festen. Jule gløgg arrangementet på gårdhaven i begyndelsen af december måned blev udsat på grund af vejret til 31. december 2013 og blev i stedet til en nytårskur. Ca. 20 beboere deltog. I 2013 har der i alt været anvendt ca. kr til nødvendige forbedringer af ejendommen. Således er der blevet installeret renselemme i parkeringsstuen på alle køkkenafløb (kr ), da flere af køkkenafløbene fra lejlighederne på 1. sal var tilstoppede. Her viste det sig, at det var de næsten vandrette afløb i parkeringsstuen, der var tilstoppet. Derfor var dette en sag for ejerforeningen. Fremover vil alle renselemme blive suget ca. hver 4. år. Der er blevet installeret udsugningsanlæg i skralderummet (kr ). Der har gennem længere tid været problemer med elevatoren Bohlendachvej 4. Nu er der foretaget en større reparation med montering af print plader og en magnet aflaster (kr ). VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMEN Bestyrelsen arbejder løbende på, at få et samlet overblik over, hvilke større udgifter der fremadrettet kommer for at holde vores ejendom i bedst mulig stand. En 5-årig vedligeholdelsesplan er blevet udleveret til alle i ejendommen. Således forventer vi udgifter til: Udvendig maling af træværk mm. hver 6. år. Pris ca. kr (2017) Maling af opgange hver 14. år. Pris ca. kr (2025) 1

2 Udskiftning af dioder til spunsvæg i ejendommen hver?? år. Pris?? Udskiftning af dioder til bolværk Saugværksgrunden hver?? år. Pris?? Derudover vil der inden for den nærmeste fremtid komme større udgifter til: Udskiftning af 23 stk. rådne træ lamel adskillelser mellem altanerne inden udvendig maling af træværk i Pris ca. kr Udskiftning af et større antal rådne træ lameller inden udvendig maling af træværk i Pris?? Renovering af parkeringsanlægget. Bestyrelsen undersøger for øjeblikket, om det er nødvendigt at rustbehandle slæderne, og hvor længe, de kan forventes at holde, inden de skal udskiftes. Udskiftning af lamellerne på en slæde koster ca. kr pr. slæde. Bestyrelsen har derfor fra 2017 sat et årligt beløb af til formålet, men det er forbundet med stor usikkerhed. Som det kan ses af ovenstående, så er det nødvendigt at hensætte mellem kr og pr. år til grundfonden for at kunne dække de større vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. I 2014 er der således kun hensat kr til grundfonden. VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I 2014 I 2014 forventer vi, at få udført flere store vedligeholdelsesopgaver i ejendommen til en samlet pris på ca. kr , hvilket er taget af grundfonden. Vi har fået udskiftet 20 automatudluftere på ejendommens centralvarmeanlæg, idet flere af de oprindelige udluftere var utætte og forårsagede vandskade i installationsskabene i de øverste lejligheder. Forventet pris kr Reparation af skiffer murafdækninger på tagterrassen og broen over tagterrassen. Der mangler vandnæse, så vandet kan dryppe af. Ligeledes mangler der fald på skifferpladerne. Derfor ødelægges fuger og murværk. Flere tilbud indhentet og billigste tilbud accepteret til udførelse ASAP. Pris ca. kr De strømførende skinner på parkeringsanlægget er defekte og skal udskiftes snarest muligt. Har fået tilbud på ca. kr fra ThyssenKrupp. Tilbuddet er accepteret og strømskinner og kontaktsæt på P-anlæg udskiftes. Maling af de 5 indgangspartier til parkeringsstuen inkl. totalrensning og effektiv behandling af alle yderdøre. Samtidig oliering af havemøbler og håndfang på tagterrassen og ved nedkørsel til parkeringskælderen. Udføres i foråret. Total pris ca. kr Det er bestyrelsens og forskønnelsesudvalgets håb, at vi så hurtigt som muligt kan få reetableret og forskønnet græsarealerne syd og vest for vores ejendom. Der er pt. to store problemer for at få et godt resultat. For det første, så mangler der dræn, så vandet kan løbe fra græsset, når vi får store regnmængder. I dag ophober regnen sig foran ejendommens mur mod syd og trænger desværre ind i ejendommen. For det andet, så er jordlaget kun 15 cm tyk. Forskønnelsesudvalget har indhentet to tilbud på diverse anlægsarbejder fra henholdsvis anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS og Skælskør Anlægsgartnere A/S. De indkomne tilbud kan 2

3 ikke sammenlignes, men er på henholdsvis kr og kr Intet af tilbuddene garanterer for et tilstrækkeligt dræn, der forhindrer indsivning af vand langs murværk. Som det kan ses, så er det en meget kostbart, at få renoveret udenoms arealerne. Samtidig er der ingen garanti for tilstrækkelig dræn. Derfor har bestyrelsen besluttet efter indstilling fra forskønnelsesudvalget, at dræn problemet løses først. Bestyrelsen indhenter pt. tilbud på dræn mod syd, så vandet ledes væk fra ejendommens murværk. Det er en høj prioritet, da vi ellers risikerer betydelige skader på bygningen. Så snart der er etableret dræn, som fungerer, vil vi tage fat på renoveringen af området. I forbindelse med stormfloden Bodil i begyndelsen af december 2013 havde vi vandindtrængning i vores ejendom. Der var meget vand i Jeudans parkeringskælder og flere steder i vores opbevaringsrum i kælderen. Ligeledes var elevatorskakten Galionsvej 15 fyldt op med vand, som forårsagede ødelæggelse af flere elektriske komponenter til elevatoren. Vi kunne konstatere, at der fossede vand ud fra alle rør gennemføringerne i kælderen samt fra ophobning af vand mod ejendommens mur mod syd. Bl.a. fossede vandet ind i varmecentralen fra indføringen af fjernvarme. Om vandet også er kommet ind andre steder, ved vi ikke. Sammen med Jeudan blev vi enige om en plan, hvor Jeudans servicepartnere for det første ville lave en midlertidig løsning udvendig ved den sydvendte mur med flere huller og en pumpe, så vandet ledes væk fra muren. Dernæst blev det aftalt, at Jeudan vil sørge for, at alle ejendommens rør indføringer bliver efterspændt, så de forhåbentligt bliver tætte. Udgifterne til dette dækkes af ejerforeningen. OLIERING AF TRÆ HÅNDFANG PÅ TERRASSER OG ALTANER Det er ejernes ansvar at oliere træ håndfang på egne terrasser og altaner. Oliering skal foretages 1-2 gange om året, så træet ikke tørrer ud. MOMSREGISTRERING Ejerforeningen blev i 3. kvartal 2013 momsregistreret. Det er en fejl, at vi ikke tidligere er blevet momsregistreret, da vi har lejeindtægter fra 3 mobiltelefon firmaer. Firmaerne har heller ikke betalt moms af lejeindtægten, selvom lejeindtægten til os er eksklusiv moms. Datea har inddrevet den manglende moms betaling. Samtidig påvirker 3 års tilbagebetaling af moms ( ) regnskabet positivt med kr INTERNET Vi har fælles internet forbindelse med Schifters Kvarter. Da der de seneste år har været et markant øget forbrug af vores forbindelse, har det været nødvendigt her først på året, at opgradere vores forbindelse, så hver lejlighed nu har 100 Mbit til rådighed mod tidligere 100 Mbit til deling mellem 215 lejligheder. Det har samtidig betydet, at hver lejlighed nu betaler kr. 100 per måned for internet. 3

4 GRAFFITI Graffiti er et tiltagende problem her på Holmen. Således har vores ejendom i den sidste tid været udsat for graffiti i to af vores indgangspartier til P-stuen. Desværre er den spray maling, der har været anvendt, så svær at rense for en professionel graffiti renser, at den oprindelige maling på vægge og især døre er skallet af. Vi mener, at den eneste måde at bekæmpe graffitien på er, at fjerne den hurtigst muligt. Vi vil nu få malet alle 5 indgangspartier. Fremover vil evt. graffiti blive malet over hurtigst muligt. Mærkeligt nok, så har der også været en graffiti maler inde i vores parkeringsstue. Her er der malet graffiti to steder ud mod Bohlendachvej. Derfor indskærper vi til alle, om at holde alle døre lukkede. Lad det blive til en vane, at kontrollere om den yderdør, du går igennem, er låst. Luk ikke personer ind i ejendommen, som ikke har et lovligt ærinde og hold samtidig øje med eventuelle mistænkeligheder. EJENDOMSFORSIKRING Sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling er der fremsendt en oversigt over, hvad ejendommens forsikring dækker. Per 1. december 2013 har vi skiftet forsikringsselskab til AIG. Udover en besparelse på mere end kr om året, har vi også fået en bedre dækning hos AIG. Enhver henvendelse til forsikringsselskabet skal gå gennem vores administrator Datea. Evt. kan man også henvende sig til en fra bestyrelsen. SAUGVÆRKSPLADSEN Som tidligere meddelt, så har vi siden december 2011 sammen med E/F Torpedohallen overdraget sagen i forbindelse med deklarationen om brugsret til friareal og fremtidige omkostninger hertil til en advokat mod E/F Saugværket. Vores mål har hele tiden været, udover at få klarhed over, hvad der ligger i fremtidige omkostninger, at få udarbejdet en særlig aftale omkring vedligeholdelsen af Saugværkspladsen. E/F Saugværket har i hele processen været meget langsomme med at komme med tilbagemelding. Indtil for nylig troede vi, at vi var tæt på, at få en aftale på plads, som tilfredsstillede alle 3 parter. Endnu engang overraskede E/F Saugværket os i begyndelsen af marts 2014 via en ny advokat først at komme med påkrav om manglende betaling for andel af omkostninger til Saugværkspladsen og efterfølgende at indlevere stævning til Københavns Byret mod E/F Frederiksholm og E/F Torpedohallen. 4

5 Vi har på vores advokats opfordring indbetalt den manglende betaling (perioden august 2011 til og med marts 2014) inklusiv morarente og gebyrer på kr ,40 til E/F Saugværkets advokat. Beløbet er hensat i regnskabet. I april måned har advokaten for E/F Saugværket hævet stævningen mod os, da vi havde indbetalt det fulde påstævnte beløb. Alligevel har Københavns Byret pålagt E/F Frederiksholm at betale sagens omkostninger på kr ,00, dækkende retsafgiften og udgiften til advokat. Beløbet har vi betalt. Således fortsætter farcen omkring Saugværksgrunden. Til trods for denne drejning af sagen, så påstår advokaten for E/F Saugværket, at hendes klient gerne vil forhandle med os om en aftale, men ikke hvis der tilbagebeholdes betaling (det har E/F Torpedohallen gjort), og uden deltagelse af advokat. Forhåbentligt har vi en aftale inden næste generalforsamling. I 2013 har vi anvendt kr på juridisk bistand. MOBILANTENNER I 2013 havde vi lejeindtægter fra de 3 mobiltelefon selskaber (3, Telenor og Telia) på godt kr Pr. 1. juni 2012 foretog Telia og Telenor en sammenlægning af deres netværk i Danmark. Da de indgåede kontrakter med os er uopsigelige i 10 år, betyder det, at Telenor først kan komme ud af den indgåede aftale medio Derefter må vi påregne kun at have 2 lejeindtægter. Vi har efter et par års forhandling indgået en tillægsaftale med mobiltelefon selskabet 3 om opgradering/modernisering af deres antenner og antenneudstyr. Det indebærer, at størrelsen og højden på deres randome til nye antenner kan øges. Fra et tilbud om et engangsbeløb på kr , så får vi dette beløb hvert år, samt en årlig regulering på 3 %. Ydermere er aftalen uopsigelig indtil REGISTRERING AF CYKLER, BARNEVOGNE MM. Bestyrelsen er i gang med registrering af effekter (cykler, barnevogne mm.) i parkeringsstuen og opgangene, da vi mener, at der er flere ejerløse effekter, som optager unødvendig plads i vores ejendom. Der er sat manilla mærker på effekterne, som skal være fjernet inden 1. juni Er mærket ikke fjernet inden denne dato, vil den pågældende effekt blive sat i kortvarig karantæne og derefter fjernet fra ejendommen. GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEN (GFH) I GFH, som står for renhold, snerydning, glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af Holmens private fællesveje, har man netop udført 29 udbedringer til et samlet beløb på kr De fleste af udbedringerne er små opgaver som manglende grus, brosten eller løse brosten og 5

6 knækkede fliser. Endvidere er der blevet lagt græsarmeringssten i en halv meters bredde på Kanonbådsvej ved Per Knutzons Vej samt kampesten, så biler ikke kan køre fra Per Knutzons Vej til Kanonbådsvej. GFH har været aktiv, hvad angår busslusen. GFH er imod nedlæggelse af busslusen og pointerer, at en tilstrækkelig trafiksanering af Danneskiold-Samsøes Allé er en nødvendighed før en evt. nedlæggelse af busslusen. Også hvad angår Erdkehlgraven og den tiltagende samling af skibsvrag er en sag, som GFH er gået ind i. Således har GFH gjort indsigelse til Kystdirektoratet om ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg ( Freden Havn ) i Erdkehlgraven ud for Refshalevej (lovliggørelse). GFH deltog også i en besigtigelse af området i begyndelsen af april måned 2014 sammen med 2 jurister fra Kystdirektoratet, 3 repræsentanter fra forsvaret og 3 repræsentanter fra vores område. Kystdirektoratet havde modtaget ca. 50 indsigelser til ansøgningen, hvoraf kun en ansøgning var positiv til lovliggørelsen. Kystdirektoratet kommer med deres afgørelse om Fredens Havn inden udgangen af juni måned i år. KOMMUNIKATION Bestyrelsen har forsøgt at forbedre kommunikationen til ejendommens beboere. Således er det meste af den skriftlige kommunikation også på engelsk. Husordenen er udsendt til alle beboere på såvel dansk som engelsk. Bestyrelsen og forskønnelsesudvalget orienterede i februar 2013 alle ejendommens beboere omkring nye planter på tagterrassen. I juni 2013 udarbejdede bestyrelsen en velkomstpjece (også på engelsk) til ejendommens nye beboere. Pjecen indeholder vigtige informationer til beboerne samt kontaktoplysninger, som skulle afleveres til bestyrelsen. Desværre mangler bestyrelsen kontaktoplysninger fra flere af beboerne. For bestyrelsen er det vigtigt hele tiden at have opdaterede oplysninger om, hvem der bor i den enkelte lejlighed, telefonnumre, adresser og registreringsnummer på biler. I dag er 8 af de 43 lejligheder i vores ejendom lejet ud. Det er vigtigt, at vi også har opdaterede oplysninger på lejerne. Velkomstpjecen er blevet sendt rundt til alle beboerne. Beboerne blev også orienteret omkring vores angreb af mider i affaldsrummet i sommeren 2013 samt, hvordan de skulle håndtere affaldet. INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING Der er kommet forslag fra to af foreningens medlemmer. Bestyrelsen er meget glade for, at medlemmerne kommer med forslag, og især de modtagne som alle er velbegrundede. Ifølge Husordenen for Frederiksholm må private effekter ikke henstilles i opgange. Sker dette alligevel, så foreslår bestyrelsen, at man først snakker med vedkommende om at fjerne det. Hjælper dette ikke, så kontakt et bestyrelsesmedlem som f.eks. bor i opgangen eller har ansvaret for husordenen. 6

7 Forslag til renovering af arealet mod vest og syd for ejendommen. Se tidligere i beretningen. Vi får poleret vinduer udvendig 3-4 gange årligt. Kvaliteten i december 2013 har ikke levet op til forventningerne. Bestyrelsen har reageret, og Nordisk Polering har efterfølgende været ude og gjort skaden god igen. Det er ikke let for os, at skifte firmaet ud, da der skal speciel værktøj til at polere vinduerne i gården på de 3 øverste etager. Forslag om selvaflæsning af vand og varme. Bestyrelsen har drøftet dette og kommet til den beslutning, at vi ønsker at bibeholde den nuværende ordning, hvor både sikkerheden for en korrekt måling og tidspunkterne for aflæsningerne er tæt på hinanden. Er det et problem med at være hjemme til aflæsningen, så prøv at alliere jer med en, der er hjemme. Forslag om etablering af gebyr for flytninger i ejendommen. Meget vel begrundet i slidtage og beskadigelse af opgange og elevatorer. Bestyrelsen har tidligere diskuteret dette og vil på baggrund af forslaget tage det op igen. Ved renovering og indflytning i den store penthouse lejlighed Bohlendachvej 2A og 4 har bestyrelsen bedt viceværten gennemgå opgange og elevatorer for eventuelle skader sammen med den nye ejer. Forslag om etablering af automatiske døråbnere ved ejendommens hoveddøre, da dørene er meget tunge at åbne og lukker meget hårdt. For godt et år siden har vi fået monteret ekstra dørlukkere på alle 21 yderdøre i ejendommen. Inden vi fik monteret ekstra dørlukkere var der flere klager over støjgener fra yderdøre, der lukkes. Endvidere havde vi problemer med døre i forbindelse med vind og vejr ikke lukkede. Samtidig var der både tyverier fra P-stuen og indbrud i en lejlighed. Dette var årsag til, at vi fik monteret ekstra dørlukkere på alle yderdøre. Bestyrelsen ser gerne på om etablering af automatiske døråbnere kan løse ovenstående forhold. ØVRIGT Bestyrelsen har set på, om det evt. var muligt at få reduceret ejendomsskatten på vores ejendom. Da vores administrators advokat mente, at der ikke var grundlag for at klage over vores vurdering, så er bestyrelsen ikke gået videre med sagen. Bestyrelsen har opdateret viceværtaftalen med Lars Larsen. Også vores serviceaftale angående elevatorer og parkeringssytem med ThyssenKrupp er blevet opdateret og forbedret for nylig. Københavns kommune har udsendt et hæfte omkring håndtering af affald. Emil Hoberg er webmaster på vores hjemmeside hvor beboerne kan kommunikere med bestyrelsen. På vores hjemmeside findes mange nyttige beboer oplysninger, som bl.a. husorden (også udsendt på engelsk), betjeningsvejledning til dørtelefonen, hvornår vaskes trapperne, hvad skal jeg gøre, såfremt jeg mister eller beskadiger min fjernbetjening til porten til P-stuen, hvor rekvirerer jeg nøgler til min lejlighed og meget mere. Derfor opfordrer vi alle ejendommens beboere til med jævne mellemrum at gå ind på ejerforeningens hjemmeside. 7

8 Bestyrelsen har arbejdet på at få en komplet oversigt over, hvilke parkeringspladser, der hører til hvilke lejligheder. Endvidere hvem der er bruger af parkeringspladsen med hvilket bilnummer og telefonnumre til brugeren, så man til enhver tid kan få fat på vedkommende, såfremt parkeringspladsen/bilen blokerer for slædesystemet i parkeringsstuen. Vi har fået informationer fra langt de fleste af beboerne, men mangler stadig fra enkelte beboere. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er ejernes forpligtelse, at informere deres lejere om anvendelse af parkeringsplads, husorden mm. Bestyrelsen har fået klager over rygning i elevatorer og P-stue. Det skal pointeres at rygning ikke er tilladt hverken i opgange, elevatorer, kælderrum, affaldsrum eller P-stuen. Det er ikke tilladt at tappe el fra stikkontakterne i fællesskabets område (P-stuen og kælderen) til opladning af el biler, segways, minicrosser og andre el opladelige køretøjer. Dog er det tilladt, at anvende fællesskabets el til mindre arbejdsopgaver som f.eks. støvsugning. Er der beboere, der ønsker at anvende fællesskabets el til opladning af el drevne køretøjer mm., så skal der indhentes en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. FÆLLES ANSVARLIGHED Bestyrelsen kan ikke appellere nok til, at alle beboere udviser en fælles ansvarlighed. Husk på, vi er ejere af bygningen og mislighold mm. rammer os alle. Derfor, såfremt alle ville rydde pænt op efter sig, og ikke efterlade reklamer, aviser, papir, paller, cigaretskodder mm. på vores fælles arealer, så ville her være mere rent og rarere at bo. Med hensyn til trappeopgangene, så skal disse holdes ryddelige og rene. Er man kommet til at dryppe væske på væggen i forbindelse med affaldsskakten, så tør det straks op ikke blot uden for din egen dør, men også på etagen under, såfremt væsken er løbet så langt. Der har igen i år været problemer med lugtgener fra affald i affaldsskakterne, idet nogle beboere stadig ikke pakker deres affald forsvarligt ind. Således har vores vicevært klaget over, at der bl.a. smides baby bleer i affaldsskakten uden at være pakket ind. Endvidere har enkelte skakter været stoppet til på grund af pizzabakker eller større ting, som er forsøgt smidt ud gennem affaldsskakterne. Riv pizzabakker eller større ting i mindre stykker eller aflever det i affaldsrummet. Sørg endvidere for, at køkkenaffald er ordentligt emballeret i solide og tillukkede plastikposer, før det smides ud. I affaldsrummet på hjørnet af Galionsvej og Bohlendachvej må der kun lægges dagsrenovation i de dertil indrettede containere, som er foret med plastiksække. Aviser, ugeblade, batterier, pizzabakker samt pap husk at folde papkasser sammen skal lægges i de specielt afmærkede containere. Alt andet affald, som f.eks. glas, vinflasker, lamper, senge, møbler og juletræer skal man selv aflevere på en genbrugsstation eller i en flaskecontainer (findes ved Netto). Til trods for, at der er sat et skilt op i affaldsrummet, så er der stadig beboere, der hensætter storskrald i affaldsrummet. 8

9 Bestyrelsen vil indskærpe, at de to låger til tagterrassen holdes lukkede. Endvidere at der altid bliver ryddet op på tagterrassen og i sandkassen, samt at katte nettet lægges over sandkassen efter benyttelsen. I kælderen må der ikke stilles personlige ejendele i gangen uden for depot rummene. ADMINISTRATOR OG VICEVÆRT Bestyrelsen har i årets løb haft et særdeles godt samarbejde med vores administrator Camilla Kornerup Johansen fra Datea samt viceværterne Jimmy Jørgensen og Lars Larsen. ØKONOMI FREDERIKSHOLM Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr i forhold til budget, hvoraf kr kommer fra tilbagebetaling af moms fra perioden Bestyrelsen foreslår overskuddet fra 2013 overført til grundfonden (dækning af fremtidige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen ifølge vedligeholdelsesplan). Bestyrelsen foreslår en stigning på 2,5 % i 2014 på fællesudgifterne i forhold til budget I 2014 har vi budgetteret kr til grundfonden. NEDSATTE UDVALG Forskønnelsesudvalget har i 2013 været aktiv med hensyn til forslag og tilbud på renovering af græsarealerne uden om vores bygning. Følgende er medlemmer af udvalget: Ann Fullerton, Inge Vinter, Anne-Grete Jensen og Helene Nordahl Christensen. IT, tele og TV udvalget har løbende haft kontakt til vores samarbejdspartner i Schifters Kvarter samt Indienet. Følgende er medlem af udvalget: Emil Hoberg og Jesper Støier. Festudvalget stod for årets sommerfest i august og nytårskur i december. Følgende er medlemmer af udvalget: Hanne Fejer Andersen, Emil Hoberg, Dorthe Mikkelsen og Sidsel Oldenburg. Bestyrelsen ser gerne, at der er flere personer, der er villige til at melde sig til enten forskønnelses- eller festudvalget, idet det er de samme få personer, der gennem de sidste mange år har trukket det store læs. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle, som har været involveret i udvalgsarbejdet. BESTYRELSENS FREMTIDIGE ARBEJDE 9

10 Bestyrelsen vil fortsat fokusere på kommunikation til ejendommens beboere. Bestyrelsen vil til stadighed opdatere vedligeholdelsesplanen for ejendommen. Bestyrelsen vil til stadighed være fokuseret omkring energibesparende foranstaltninger. Således vil vores el forbrug løbende blive overvåget på Dongs hjemmeside. Endvidere vil bestyrelsen til stadighed undersøge pris for udskiftning til diodelamper og de dermed forventede besparelser for ejendommen. Bestyrelsen vil fortløbende udarbejde en opdateret plan for parkeringsstuen, så ejerforhold og brugere af P-pladserne lettere kan identificeres/kontaktes. Bestyrelsen vil med assistance fra Emil Hoberg oprette og vedligeholde en adresseliste over alle ejere/beboere i ejendommen. Bestyrelsen vil sørge for at hjemmesiden løbende bliver opdateret. Emil Hoberg er administrator for hjemmesiden. Bestyrelsen vil sørge for, at ejendommen bliver vedligeholdt og hele tiden rengjort, så den fremtræder flot og præsentabelt. Endvidere vil bestyrelsen arbejde for en fortsat god orden i opgangene, parkeringsstuen samt i kælderrummene. Bestyrelsen vil være en aktiv samarbejdspartner, når det gælder Grundejerforeningen Holmen samt de andre ejer- og andelsforeninger på Holmen. Bestyrelsen vil fortsat være meget omkostningsbeviste. Således vil indgåede kontrakter til f.eks. service, levering af el, vicevært, administrator og revision løbende blive holdt op mod markedsudbuddene. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for samarbejdet med beboerne, udvalg, vicevært og administration samt øvrige samarbejdspartnere. Den samlede bestyrelse for E/F Frederiksholm Maj

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende personer: Formand: Peter Ole Sahl Næstformand

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende personer: Formand: Næstformand og kasserer: Menigt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2008/2009 E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2008/2009 E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2008/2009 E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsen satte i sidste års beretning bl.a. følgende mål op for deres fremtidige arbejde: Arbejde for, at Keops får udbedret de fejl og mangler, der

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2006/2007 E/F FREDERIKSHOLM Perioden fra sidste generalforsamling og indtil nu, har været en meget travl periode for bestyrelsen og dens suppleanter. Mange opgaver er løst, andre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Husorden for Frederiksholm

Husorden for Frederiksholm Husorden for Frederiksholm Formål Formålet med denne husorden er at fastsætte regler for takt og tone i vores fælles bolig - Frederiksholm. Vi skal bo mange mennesker side om side, og formålet med disse

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Referat for generalforsamling

Referat for generalforsamling Referat for generalforsamling 25. april 2012 12 lejemål er repræsenteret til generalforsamlingen Formanden (Betty) bød velkommen Ordstyrer Jonas Qvist Referent Jonas Qvist Formandens beretning Oversvømmelse

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I. Bestyrelsens beretning for 2008

Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I. Bestyrelsens beretning for 2008 Andels- og Ejerforeningen Essex Park Taastrup I Bestyrelsens beretning for 2008 Forkortelser: A/B: Andelsboligforeningen. E/F: Ejerforeningen. G/F: Grundejerforeningen. Bestyrelsen Ved starten af generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Ejerforeningen Bangsbo Bakker Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Hermed fremlægges bestyrelsens årsberetning for perioden 2014 2015 for Ejerforeningen Bangsbo Bakker til godkendelse af nærværende generalforsamling.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Der har været problemer med et hvepsebo i en af plantekasserne ved sandkassen. Der er blevet sprøjtet og hvepseboet er nu væk.

Der har været problemer med et hvepsebo i en af plantekasserne ved sandkassen. Der er blevet sprøjtet og hvepseboet er nu væk. Bestyrelsesmøde i ejerforeningen Benzons Fabrikker d. 11. September 2012. Til stede: Morten Hemmingsen (MH), Peter Sextus (PS), Stefan Black (SB) og Mie Gøde Andersen (MGA). Fraværende: Dea.() Der har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere