Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft"

Transkript

1 Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der bør være en paragraf i alle underentreprisekontrakter, hvor det sikres og garanteres af underentreprenøren, at der kun vil blive beskæftiget arbejdskraft på byggepladsen med lovligt arbejds- og opholdsgrundlag i Danmark. 2) Dokumentation for at virksomheden er korrekt anmeldt hos Erhvervsstyrelsen 3) Dokumentation / garanti for at der afregnes skat og AM-bidrag efter gældende danske regler 4) Dokumentation / garanti for at medarbejderne har overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår 5) Dokumentation på at alle udenlandske medarbejdere har gennemført nødvendige, lovpligtige arbejdsmiljøkurser samt har retsmæssig anerkendelse af deres udenlandske uddannelser / hhv. dansk uddannelsescertifikat. Derudover er det også en god idé at vende blikket indad og mærke efter, om du og dine øvrige medarbejdere er klar til at modtage udenlandske medarbejdere på byggepladsen, hvad det så end måtte medbringe af sproglige og kulturelle udfordringer. Samtidig er det også en god idé at få afklaret, hvordan din kunde forholder sig til udenlandsk arbejdskraft. Dels rent mentalt, men også rent kontraktsligt, så der bliver sammenhæng mellem dine forpligtigelser over for din kunde og din underentreprenørs forpligtigelser over for dig. Der er desværre mange fordomme og holdninger til udenlandsk arbejdskraft i dagens Danmark, og alt efter situationen er det en god idé at stikke en finger i jorden, inden du går i gang. Det er jo ikke ligegyldigt, om du bygger for Novo, der har et sæt etiske regler og krav til deres underentreprenører, som bare skal følges, eller om din byggeplads er i et større boligselskab med 1000 lejere, der har hver sin holdning til udenlandsk arbejdskraft, eller om du er forpligtet til at følge et sæt sociale klausuler. Efterfølgende har vi samlet en række forhold, som du bør / kan tjekke, og løber du ind i spørgsmål eller problemstillinger, som vejledningen ikke umiddelbart giver løsning på, så finder du sidst i vejledningen navn og kontaktinformation på medarbejdere i Dansk Byggeri, der er klar til at hjælpe dig. God fornøjelse og held og lykke med din underentreprenør Dansk Byggeri Stand:

2 Arbejds- og opholdstilladelse EU / EØS, Schweiziske og nordiske statsborgere har vanskeligt ved at opholde sig illegalt i Danmark, men da man ikke umiddelbart kan se på folk, hvilken nationalitet eller statsborgerskab de har, kan det være en god idé at få en skriftlig bekræftelse og garanti på, at underentreprenøren kun vil beskæftige arbejdskraft på byggepladsen med lovligt arbejds- og opholdsgrundlag i Danmark. Hvis underentreprenøren ellers er en tilforladelig person, som - man må forvente - taler sandt, burde det være nok til at sikre, at hvervgiveren ikke løber ind i en anklage for brug af illegal arbejdskraft. Registrering og anmeldelse Udenlandsk arbejdskraft, der er ansat i en dansk virksomhed, skal ikke i RUT-registeret eller anmeldes specielt, som mange fejlagtigt tror. Du kan bede virksomheden om dokumentation for retmæssig registrering i CVR-registeret eller bede om forelæggelse af en serviceattest, som virksomheden kan bestille på følgende link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/erst/anmodning_o m_serviceattest_-_ny For at kunne få en serviceattest skal virksomheden opfylde følgende betingelser: Virksomheden må ikke være dømt for strafbare forhold eller have en straffesag kørende. Virksomheden skal overholde sine betalingsforpligtelser over for det offentlige (sociale sikringsordninger, skatter og afgifter, m.m.) Virksomheden må ikke være taget under konkursbehandling eller lignende. Du kan også selv tjekke, om virksomheden er momsregistreret via hjemmesiden: https://www.skat.dk/skat.aspx?old=71454 Socialsikring Ansatte udenlandske medarbejdere er omfattet af den danske sociale sikring fra det øjeblik, de bliver ansat i en dansk virksomhed, og hvis du har fået forelagt den før omtalte serviceattest, burde det være tilstrækkeligt, hvis din underleverandør ellers er et troværdigt firma. Det ses dog ofte, at medarbejderen slet ikke er ansat, men 2

3 Skat Kildeskatteloven 69 sælger sin arbejdskraft til underleverandøren efter regning. Vil du tjekke op på det, så kan du binde underentreprenøren kontraktligt op på, at han ikke må anvende underentreprenører uden din accept eller forlange dokumentation for ansættelsesforholdet ved forelæggelse af en ansættelseskontrakt. Hvis en entrepriseaftale med en dansk underentreprenør vurderes til at være et lønmodtagerlignende forhold mere end en entrepriseaftale, kan hovedentreprenøren komme til at hæfte for manglende indbetaling af AM-bidrag og skat for underentreprenørens medarbejdere. Til vurdering af om det er et lønmodtagerlignende forhold eller en entrepriseaftale bruges typisk følgende kriterier: - hvem har ansvar og risiko for det arbejde, der udføres - hvem har den reelle instruktionsret - hvem leverer materialer - hvem leverer grej og værktøj - hvis logo eller navn er på medarbejdernes arbejdstøj - hvis køretøjer anvendes - hvem har udarbejdet apv en Overenskomstforhold Vi anbefaler naturligvis, at din underentreprenør er dækket af gældende danske, relevante kollektive overenskomster. Med mindre din kontrakt med bygherren er omfattet af sociale klausuler, der forpligter alle til at være overenskomstdækket, for så er der ikke nogen dansk lovgivning, der kræver, at underentreprenøren skal være overenskomstdækket. Du kan dog være rimelig sikker på, at i det øjeblik, din underleverandør beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, så vil fagforeningerne på et eller andet tidspunkt dukke op og indkalde til et såkaldt 48-timers møde for at få afklaret, om underentreprenøren er overenskomstdækket eller om han følger de overenskomster, han eventuelt er forpligtet til at følge. Det anbefales derfor at få afklaret hvilke overenskomster, der skal følges, allerede inden kontrahering, så underentreprenøren har mulighed for at indregne omkostningerne i tilbuddet og undgå problemer efterfølgende. Angående udenlandsk arbejdskraft har vi erfaringsmæssigt flest fagretslige sager om overholdelse af arbejdstidsreglerne, 3

4 pension og kørepenge, så hold særlig fokus på disse områder. Du kan eventuelt betinge dig ret til stikprøvekontrol af ansættelsesbeviser og lønsedler for at sikre dig, at ovenstående overholdes. Her skal du være opmærksom på persondatalovens bestemmelser om, at oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke må omfatte mere, end hvad der kræves, for at opfylde kontrollens formål. Samtidig er underentreprenøren forpligtet til senest samtidig at give medarbejderen oplysninger om, at du har fået informationerne, hvad formålet med udleveringen er, og hvilken type oplysninger, det drejer sig om. Godkendelse af kvalifikationer Som hovedentreprenør har du det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladsen og derfor en interesse i at sikre, at medarbejderne på byggepladsen har de fornødne kvalifikationer og arbejdsmiljøuddannelser. Det anbefales derfor, at du - inden arbejdet påbegyndes - får dokumenteret, at dine underentreprenørers medarbejdere har de fornødne og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, og at de udenlandske medarbejdere har fået anerkendt deres udenlandske kvalifikationer, hvor det kræves. Vær opmærksom på, at vi i Danmark ikke altid umiddelbart anerkender udenlandske kvalifikationer. Der kræves anerkendelse af følgende uddannelser: - Arbejde med asbest - Fører af teleskoplæsser - Arbejde som elevatormontør - Arbejde som gaffeltruckfører - Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) - Arbejde som kølemontør - Arbejde med opstilling at stilladser undtagen opstilling af rulle- og bukkestilladser - Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen Anerkendelse foretages af Kontoret for Videngrundlag hos Arbejdstilsynet. Læs eventuel nærmere på anerkendelse-af-kvalifikationer-fra-udlandet.aspx 4

5 Der stilles naturligvis samme krav til arbejdsmiljøuddannelse til den udenlandske medarbejder som til den danske. Det er arbejdsgiverens ansvar at medarbejderne har de lovpligtige uddannelser, og her skal du være opmærksom på, at det kan være et problem at få en ikke-dansktalende medarbejder gennem systemet. Det kan i hvert fald være forbunden med store omkostninger til tolke- og oversættelsesbistand. Herunder er en liste over funktionsknyttede arbejdsmiljøuddannelser. Tårn- og svingkran A-certifikat Mobilkran B-certifikat Certifikat uddannelse C for kranførere Lastbilmonteret kran certifikat D Lastbilmonteret kran D-certifikat udvidelse Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter E-certifikat Entreprenørmaskiner, der bruges som kran G-certifikat Gaffeltruck som føreren skal stå eller sidde på. Certifikattype A Teleskoplæsser med gafler. Certifikattype A Teleskoplæsser med kranfunktion. Certifikattype B Rulle- og bukkestilladser opstilling m.v. Systemstilladser opstilling m.v. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Fugning personlig sikkerhed ved fugning m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning/termisk skæring Sikkerhed ved arbejde med fjernelse af asbestholdige materialer Sikkerhed ved polyesterstøbning Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed Tagdækning sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer Du kan læse mere på følgende link: Yderligere spørgsmål Kontakt arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri. Telefon: Mail: Hjemmeside: 5

6 6

Indleje af medarbejdere

Indleje af medarbejdere Indleje af medarbejdere Råd og vejledning til dig, der skal indleje medarbejdere fra en kollega eller vikarbureau. Indledning Hvad enten du har det som forretningsstrategi, pludselig har kapacitetsproblemer

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere