Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015"

Transkript

1 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe i fulde omdrejninger og håber vi ikke løber ind i større sygdomme igen. Dette betyder at vi lige nu har det nødvendige antal yngel og 1års gående på dambruget. Produktions og udsætningstal se næste side.

2 Gudenåens Ørredfond Skibelund Havørredopdræt Dato Type Sted stk/liter liter stk 08/12/2013 Rogn Gudenå/Lilleå , /12/2013 Rogn Allingå , /12/2013 Rogn Gudenå (Lilleå) , Rogn I alt indlagt i Skibelund 30, Dato Type Sted stk/kg kg cm stk 20/05/2014 Yngel GUC pligtudsætning , /05/2014 Yngel GUC pligtudsætning , /05/2014 Yngel GUC pligtudsætning , Yngel I alt yngel GUC 24, /05/2014 Yngel Ris Møllebæk , /05/2014 Yngel Ladegårds Bæk , /05/2014 Yngel Hevring å , /05/2014 Yngel Alling Å , /05/2014 Yngel ekstraordinær Alling Å, kompensation , Yngel I alt Alling å mv. 6,5 3, Yngel I alt Yngel 31, /05/ års GUC pligtudsætning 75 15,3 10, /05/ års GUC pligtudsætning 75 33,3 10, års I alt GUC , /05/ års Alling å /07/ års Alling å, kompensation års I alt Allingå års I alt 1-års 97, /04/2014 Smolt Gudenå, Bjerringbro 33,5 160,0 14, /04/2014 Smolt Gudenå, Langå 33,5 149,0 14, /04/2014 Smolt Gudenå, Ulstrup 33,5 169,5 14, /04/2014 Smolt Gudenå, Bjerringbro 31,0 174,4 14, /04/2014 Smolt Gudenå, ved Tangeværk 31,0 167,7 14, /04/2014 Smolt Gudenå, Bjerringbro 31,5 164,7 14, /04/2014 Smolt Gudenå, ved Tangeværk 31,5 153,3 14, Smolt Gudenå pligtuds. I alt 32,2 1138,6 14, /04/2014 Smolt Allingå 32,0 385,0 14, Smolt I alt Allingå 32,0 385,0 14, /04/2014 Smolt Hevringå 32,0 140,0 14, I alt Hevring å 32,0 140,0 14, Smolt Iat smolt 1663, , 29/06/2014 Type store (17-22cm) Silkeborg Søerne 15,0 103,5 17, /06/2014 Type store (14-17cm) disp. Silkeborg Søerne 29,0 619,0 14, /06/2014 Type store u/beregning Silkeborg Søerne 29,0 40,0 14, Type store (17-22cm) I alt Silkeborg Søerne 762, /06/2014 Type store Viborg søerne 15,0 33,0 17, I alt Viborg søerne 33, /06/2014 Type store (17-22cm) Knud + Ravn Sø, Ry 15,0 17,7 17, /06/2014 Type store (14-17cm) disp. Knud + Ravn Sø, Ry 29,0 111,7 14, /06/2014 Type store u/beregning Knud + Ravn Sø, Ry 29,0 15,0 14, I alt Knud+Ravn Sø 144, /06/2014 Type store (17-22cm) Vellingskov 15,0 13,5 17, I alt Vellingskov 13, Type Store i alt type store /10/2014 ½-års GUC pligtudsætning ,0 7, /10/2014 ½-års Hevring å 188 2,9 7, /10/2014 ½-års Lysbro, JensKær, Kærsmølle 182 9,9 7, ½års Ialt ½års 68, yngel, ½-års, 1-års, smolt og type store 2814, Opdateret 13.oktober 2014 PFV

3 Elfiskeri Elfiskeriet i Gudenå var i 2014 planlagt i fællesskab med DCV der nu kun elfisker efter vestjyske laks, dvs. senere. Det foregår på hverdage, og de to dage hvor der var flest havørreder havde jeg ikke mandskab til transport, så de 22+8=30 havørreder gik vi glip af. De andre 5 dage fik vi ialt 12 havørreder ikke mange, men fine fisk. Når der her til december skal elfiskes i Gudenå har vi aftale i stand med PE-holdet om afhentning I Allingå blev der elfisket lørdag 29. november Ialt 64 havørreder tillført anlægget: 10 hanner og 54 hunner. Som i mange andre vandløb var der få fisk ved elfiskeriet i Lilleå i år og derfor blev der elfisket to gange i december. Begge gang i Lilleåparken, Hadsten. Elfiskeudstyret er tip top vi har fået en 35cm elektrode monteret og en mindre anode så det passer perfekt til Allingå og Lilleå med vores Honda generator. Resultat af strygning Der er ialt indlagt 23½ liter rogn som skal sikre de næste års udsætninger: Allingå 14 liter 54 hunner 10 hanner I alt 64 fisk Gudenå/Lilleå 9,5 liter xx hunner xx hanner I alt 12+ fisk 23,5 liter Gudenå Konkurrencen 2014 Deltagermæssigt og fangstmæssigt var Gudenåkonkurrencen 2014 et år langt under middel: Konkurrencen havde kun 274 deltagere mod 367 i Der blev indvejet 8 laks, 9 havørreder og 3 gedder. (2013: 21 laks, 13 havørreder og 6 gedder) Største Havørred 3,35kg - 70 cm fanget i Lilleå af Rasmus Laustsen, Langå Største laks 5,13 kg 79cm - fanget i Gudenå af Jørgen Nielsen, Langå Største gedde 5,32 kg fanget i Gudenå af den dygtige junior Christoffer Madsen, Hvad vi manglede i antal konkurrence deltagere og indvejede fisk blev til gengæld opvejet af en formidabel helstegt gris fredag aften med hygge i teltet, herunder lotteri med fine gevinster Til arrangementet fredag aften deltog ca. 120 personer - rigtig flot - det smagte herligt.

4 Overskudsmæssigt gav konkurrencen et flot overskud på kr hvoraf vi har doneret kr til ekstraordinær udsætning af laks. Økonomisk Økonomisk har GØF det hårdt og det har vi faktisk haft gennem flere år. Selvom vi baseret arbejdet på frivilligt arbejde og ikke investerer så er økonomien i selve driften dårlig. Derfor ser bestyrelsen nu på om vi via en momsregistrering kan forbedre økonomien således der er et lille overskud på selve driften som kan forsvare en fortsat drift. For at være sikre på at en momsregistrering er fornuftig har vi taget fat i en økonom der opstiller et momsregnskab for 2014 som vi kan sammenholde med det regnskab som Gert fremlægger om lidt. Medlemsforeninger i GØF Hinnerup Lystfiskerforening har her i efteråret meddelt at de med hidtidige model for kontingent vil udtræde af GØF. I bestyrelsen har vi set på dette og vil fremlægge en ny mere retfærdig model der i højere grad tager hensyn til medlemsprisen pr. foreningsmedlem. Vi ønsker at stå som en stærk sammenslutning med bred opbakning og kontingentet må ikke være betydende for deltagelse. Forureningssag Rosenholm å 28. april 2014 skete der en forurening af Rosenholm å, idet der var et udslip af gylle. Århus Kommune bliver af Randers foreningen straks kontaktet vedr. forureningen. Århus Kommune opgør tab af fisk og der er gives tilladelse til en kompensationsudsætning, som GØF gennemfører. GØF forventer, at Århus Kommune har politianmeldt sagen, og derfor fremsender vi via politiet vores erstatningskrav svarende til vores udgifter på kompensationsudsætning til forureneren. Erstatningskrav er beregnet til 8.501,86 kr. Dags dato har vi ikke hørt svar på vores erstatningskrav og rettelig burde nu forsøge at stile kravet direkte til Århus Kommune. Læring: Vi skal forsøge at få navn på forureneren således vi kan gå direkte til vedkommendes forsikringsselskab. Arbejdshold I 2012 efterlyste jeg deltagere til arbejdsholdet på Generalforsamling i BSF og siden er det gået stærk vi har nu 21 personer på listen

5 Det forpligter ikke at stå på listen man får en fra mig eller Ove når der er en opgave og vi forsøger at sige til i god tid. Det har taget toppen af arbejdspresset for os og er en stor hjælp- tak for det flere kan komme på kontakt mig bare! PE-holdet Her i efteråret er der oprettet et PE-hold (Pensionist Efterlønshold) som udspringer af arbejdsholdet 2 blev hurtigt til 3 og nu er der 5 PE ere der mødes på dambruget hver tirsdag fra Her er der både tid til at lave noget og tid til at hygge sig og fortælle fiskehistorier. Ove og jeg har lavet en liste der arbejdes efter. Det virker rigtig godt, og det er tydeligt for enhver at der nu er nogen der hver uge sørger for at alle de opgaver vi andre ikke lige har tid til at løse bliver løst. Det er en fornøjelse som i skal vide at vi virkelig påskønner Projekter på dambruget Der har gennem året været arbejdet med en masse mindre projekter på dambruget, og der skal lyde en tak til alle jer der kommer og hjælper os. Odder Vores problemer med odder ser ud til at være løst med elhegnet som nu også er etableret nedenfor vejen ligesom der er etableret kablet jording langs hegn således vi undgår jordstrøm gennem damme der beskadiger fiskenes ryg. Det ser ud til at virke. Slam Vi har netop fået tømt vores slambassin for anden gang siden vi etablerede biofilter for ca. 20 år siden. Det skabte en del arbejde, idet kommunen i først omgang henviste os til Leca værket i Hadsten. Da lastvognstoget stod i Hadsten blev vi afvist og måtte køre retur og sætte containerne på vognmandens plads jeg havde ikke de fornødne tilladelser på plads og vores lille mængde på 16 m3 ville det ikke give mening at få sagsbehandlet. Ret hurtigt fik jeg en aftale i stand med driftslederen på Bruunshåb Rensningsanlæg, som har været meget fleksibel og behjælpelig. Men den kommunale tilladelse til at flytte slammet til Brunshåb trak ud og der gik 2½ uge inden containerne for en uge siden blev tømt. Opgaver fremadrettet Ser vi fremad er der følgende på to-do-listen: Vores ny indkøbte slampumpe skal gerne bevise at vi ved at fjerne slam fra damme kan mindske iltforbruget og få mindre sygdom Fældning af de store sitka graner i fællesskab med vores nye gode nabo Kurt Levring. Derefter genplantning Forbedring af Net i biofilteret så det er nemmere at rense biofilteret skal der lavet nye net der fastgøres bedre til rørsystem Eventuelt begynde at se på vores toiletskur som enten skal fornyes eller have et kraftigt løft efter der har været hul i tag vinduet med svamp til følge.

6 Og så vil jeg rigtig gerne have set på en bedre overdækning og afskærmning ved kilden. Pasningsordning Vi har i årets løb sagt farvel til Villy Feldborg her pr. 1.marts. Kurt Levring har ikke længere én fast ugedag, men træder gerne til i weekends/morgener. Erik Pedersen har heller ikke længere en fast ugedag, men tager morgenvagten alle ugedage Heldigvis har vi sagt velkommen til tre nye i pasningsordningen: Per og Jens Hougaard og Karsten Jensen. Der er ændret en smule på sammensætning af holdene de enkelte ugedage. Vi er således nu et team på 11 mand der deles om vagten på hverdage og i weekender. Skulle der i forsamlingen være nogen der gerne vil på arbejdsholdet eller i pasningsordningen, så kontakt mig endeligt! Jeg vil slutte af med at sige tak til alle Jer der hjælper til ude på dambruget Pasningsordning, arbejdshold og PE-holdet. Også en stor tak til konkurrenceudvalg og bestyrelse. 3. Marts 2015, Per Frost Vedsted

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013

Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013 Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2013 Så er vi igen på den tid af året, hvor vi skal prøve at se lidt bagud for at se hvad det gamle år bragte, og vi skal jo også se fremad, og prøve at præge det

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 23 årg.

Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Forside: Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø Se mere i artiklen på side 14. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere