Ansøgning om tilskud i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2015"

Transkript

1 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer / SE-nummer: B. Beskrivelse af ansøger: Lejre - Den Økologiske Kommune: Den første danske kommune, der har iværksat en gennemgribende og meget konkret indsats for at føre økologi ud i alle kroge. Målet er at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i, at producere sunde fødevarer og at beskytte natur, klima og drikkevand. Desuden er målet at inspirere andre kommuner til at gå samme vej. Læs mere her: Om projektets centrale samarbejdspartner: Økologisk Landsforening: Projektets gennemføres i tæt samspil med Økologisk Landsforening repræsenteret ved: Rikke Thorøe Grønning, projektleder Foodservice. Økologisk Landsforenings Foodservice-team er engageret i en række projekter, der baner vejen for mere lokal økologi i offentlige og private køkkener. Rikke Thorøe Grønning vil i projektet repræsentere økologiske avlere og fødevareproducenter, viden om den økologiske grossistbranche, ligesom Økologisk Landsforening vil bidrage med generel viden om udbudsregler og vareflow til offentlige køkkener. C. Ansøgers pengeinstitut: Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer D. Ansøgers revisor: Projektets regnskabsansvarlige i Lejre Kommune er:

2 Regnskabschef Camilla Vang Taankvist E. Dato og underskrift Dato: 20/ Navn: Inger Marie Vynne Titel: Kommunaldirektør Underskrift: Side 2 af 11

3 F. Oversigt over ansøgning om tilskud (kun relevant hvis der søges om tilskud til flere projekter) Nr. Projekternes titel Side Ansøgt tilskudsbeløb (1.000kr.) 1. Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune Ny Lokal Torvehal i Lejre Kommune 85 I alt 335 Side 3 af 11

4 Projekt nr. 1 Titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune 1. OM PROJEKTET 1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteloven Projektets formål er afsætningsfremme Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen 11 Udvikling Projektets formål og indhold kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer) I Lejre Den Økologiske Kommune er der stor interesse for styrke afsætningen af de lokale økologiske fødevarer. Aktuelt omlægges de kommunale køkkener til mere økologi. I 2015 sættes særligt fokus på at styrke den lokale økologiske afsætning i kommunens erhvervspolitiske handleplan, og i 2016 skal målsætningen om 75% økologi i de kommunale køkkener være nået. Og lysten til at være med er stor. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF) i 2014, som dokumenterer, at lokale økologiske producenter gerne vil afsætte deres varer mere lokalt, og at den lokale efterspørgsel af disse varer også er stor blandt de kommunale køkkener, lokale restauranter og fødevarevirksomheder. Desværre viser undersøgelsen også, at en række forhold pt. blokerer for udviklingen af den lokale økologiske afsætning. Det gælder særligt producenternes manglende evne for at imødekomme lokale køkkeners og kunders behov for fx vaskede grøntsager, stabilt vareudbud, effektiv varebestilling og levering. Der mangler simpelthen operatører, som formår at binde den lokale økologiske efterspørgsel sammen med den lokale økologiske produktion. Der er derfor brug for handling, og formålet med dette projekt er derfor, at støtte udviklingen af helt konkrete unikke lokalt forankrede forretningsmodeller, der kan skabe de nye og nødvendige forbindelser mellem den lokale økologiske efterspørgsel og produktion. Projektet inviterer derfor eksisterende- og potentielle personer, organisationer og virksomheder med lyst, kompetence og interesse for at påtage sig en aktiv rolle i problemløsningen til at deltage i et udviklingsforløb, hvor de gennem rådgivning, sparring og netværk bliver klædt på til at gå ind i markedet/problemløsningen som ny lokal operatør Projektperiode Start: Januar 2015 Afslutning: December 2015 Side 4 af 11

5 1.5. Projektleder Overordnet projektledelse varetages af Lejre Kommune og forankres hos: Tina Unger, Lejre Kommune, Programleder for Erhverv, Klima, Bæredygtighed. Mobil: I Økologisk Landsforening forankres indsatsen hos projektleder Rikke Thorøe Grønning, Foodservice. Mobil: PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer) I 2013 og 2014 er der i Lejre Kommune igangsat mere end 70 projekter med økologi som fællesnævner. Engagementet spænder vidt fra det politiske niveau til virksomheder, landmænd og borgere. Udover de mange forskellige aktiviteter har projektet skabt et levende netværk mellem lokale producenter, lokale butikker, lokale restauranter og spisesteder og endelig kommunens borgere. Projektet har endvidere afdækket potentielle afsætningsmuligheder for lokale fødevarer båden indenfor det offentlige og private. Endelig er der udkrystalliseret tre væsentlige barrierer for at projektet for alvor kan sætte turbo på den lokale udvikling. Barriererne er 1) mangel på gødning, 2) en ufleksibel lovgivning og forvaltningen af denne og endelig 3) manglende bindeled mellem lokale producenter og lokale køkkener. Det er barriere 3 denne ansøgning ønsker at finde løsninger for ved at facilitere udviklingen af nye bæredygtige forretningsmodeller, der gør det muligt at tilfredsstille den lokale økologiske efterspørgsel Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden) (maksimalt 10 linjer) Nyt projekt Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider) Projektet har følgende aktivitetsfaser: (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps (3) Workcamps, udvikling af konkrete operatør- o g forretningsmodeller (4) Afrapportering, formidling og evaluering (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling Side 5 af 11

6 Kortlægning Lejre Kommune er allerede langt fremme med kortlægningen af økologisk produktion, forbrug og efterspørgsel, som derfor vil kunne gennemføres for få ressourcer. Der er bl.a. følgende data og fakta til rådighed; En netop afsluttet undersøgelse af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab om barrierer for lokal afsætning samt om potentielle afsætningsmuligheder til både det offentlige og private marked Den aktuelle økologiomlægning af kommunale køkkener i Lejre, der faciliteres af Københavns Madhus indeholder opdateret datagrundlag om den nuværende efterspørgsel. Som vidensgrundlag for projektudviklingen kortlægges følgende faktuelle forhold: -Omfanget af den lokale økologiske fødevareproduktion (producenter, produktion, omfang etc.) -Omfanget af det aktuelle lokale forbrug af lokale økologiske fødevarer (antal køkkener, forbrugere og virksomheder, der efterspørger lokale varer) -Markedspotentiale for den lokale økologi -Analyse af betydning af lovgivning, udbudsreglerne for udviklingen af de nye forretningsmodeller. Denne kortlægning fungerer desuden som baseline for projektet med henblik på den efterfølgende måling af projektets effekter. Gode rammer for udvikling Sideløbende gennemfører Lejre Kommune en række projekter, der alle gøder jorden for at dette projekt kan lykkes. F.eks. kan nævnes: projekt, der skal udvikle en lokal model for, hvordan de lokale kommunale køkkener kan efterspørge lokale fødevarer. Dette projekt gennemføres i samarbejde med Kloge fødevareindkøb. Fortsat støtte og opmærksomhed omkring det igangværende omlægningsprojekt i de kommunale køkkener (Status 60% økologi; Mål 75% økologi i 2016) Samarbejde med lokale mad-aktører f.eks. om fælles stortelt MadhåndværksLEJREn til Ledreborg Livsstilsdage Fortsat gratis omlægningstjek til landmænd (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps Flere lokale virksomheder har igennem de senere år udtrykt ønske om at skabe bindeled mellem lokale producenter og de lokale køkkener. Men ingen er indtil videre kommet længere end til tanken, idet de er i tvivl om afsætningspotentialet, størrelsen på og potentialet i den lokale produktion, lovgivning på området mm. Projektet inviterer både dem, der allerede har udtrykt interesse for at træde ind i opgaveløsningen samt en række andre virksomheder, personer og organisationer, som kunne have interesse for- og potentiale til at løfte opgaven (fx eksisterende grossister, distributører etc.) til at være en del af udviklingsprocessen. Det er ambitionen at 5-10 operatører med potentiale for at løse opgaven skal deltage i projektet, som fx kunne være en fra det lokale fødevarefællesskab, en vognmand, en gårdbutik, en producent, en grossist, et grøntsagspakkeri etc. Der lægges ved udvælgelsen særlig vægt på, at operatørerne repræsenterer forskellige og supplerede vinkler/kompetencer i forhold til problemløsningen, og at de er åbne overfor samarbejde, så de sammen kan blive en del af løsningen. Side 6 af 11

7 Samtidig samles et stærkt professionelt mentorkorps, der forpligter sig til at støtte de potentielle operatørers udvikling af forretningsplaner- og virksomhed i projektperioden med den nødvendige viden om jura, rammebetingelser, økonomi, markedsføring og andre relevante forhold. Der afsættes budgetmidler som muliggør deres deltagelse. (3) Workcamps -udvikling af konkrete operatør- og forretningsmodeller Deltagerne af workcampen skal repræsentere alle væsentlige aktører for at projektet kan lykkes. Derfor inviteres interesserede operatører, lokale landmænd med interesse for lokal afsætning, lokale restauratører og kommunale økonomaer. Når projektets operatør- og mentorkorps er samlet gennemføres følgende aktiviteter: -Workcamp 1 skal skabe klarhed om de udfordringer, der skal løses. Alle aktører præsenterer de muligheder og krav til samarbejde som de oplever er væsentlige at skabe fælles opmærksomhed omkring. Det drøftes om der er mulighed for at skabe nye relevante netværk blandt operatørerne for fælles opgaveløsning. Dagen afsluttes med, at alle potentielle operatører får et klar-parat-go til at gå i gang med deres udvikling af individuelle forretningsplaner- og virksomheder med støtte fra mentorkorpsets. -På Workcamp2 præsenterer operatører deres arbejde og forretningsplaner for projektets centrale aktører, producenter, kunder, mentorkorps og projektledelse. Operatørerne får her rig adgang til at samarbejde, teste deres ideer, netværke samt finpudse deres koncepter, og sidste halvdel af dagen afsættes til at facilitere størst muligt samarbejde og fælleskab omkring den fremadrettede opgaveløsning blandt operatørerne. Når deltagerne går hjem, ved alle, hvem der er i gang med hvad, og hvordan man kan bruge hinanden fremadrettet. -Handlingsplan: Projektledelsen samler herefter trådende i en kortfattet handlingsorienteret vejledning, som formidles direkte til kommunens centrale lokale økologiske producenter, aktører og kunder. Vejledningen samler resultaterne af projektets vidensproduktion med særligt fokus på konkrete tilbud og kontakter, der helt konkret kan forbedre den lokale økologiske afsætning for den enkelte aktør. (4) Afrapportering, formidling og evaluering Projektet og dets resultater afrapporteres afslutningsvist af og disse formidles efterfølgende i relevante fagog nyhedsmedier samt på Økologisk Landsforenings Økologikongres 2015, således at andre kommuner og øvrige interesserede kan få gavn af vidensproduktionen. I slutningen af året evalueres projektet Projektets mål / leverancer Projektets mål og leverancer er i 2015 følgende: Januar-februar 2015 Kortlægning gennemført. Marts 2015 Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps gennemført. April 2015 Workcamp 1. Maj 2015 Operatører har udviklet forretningsplaner Juni 2015 Workcamp 2 mindst 5 potentielle operatører præsenterer forretningsplaner på den afsluttende workcamp. August 2015 Projektet er afrapporteret. September 2015 Formidling af resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante Side 7 af 11

8 November 2015 fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. Herudover har projektet følgende mål: -At mindst 1 ny operatør, som følge af projektet, er på banen i Lejre kommune inden sommerferien At den lokale økologiske afsætning forbedres markant som følge af projektet (i forhold til baseline i 2014). -At andelen af lokale økologiske fødevarer udgør mindst halvdelen af det økologiske forbrug i kommunale institutioner i 2016 dvs. 37,5% Projektets forventede brugerrettede effekter Projektets forventede effekter er følgende: -Lokale kommunale køkkener, virksomheder, restauranter og forbrugere får, senest ultimo 2016, markant bedre mulighed for at købe de lokale økologiske fødevarer, som de efterspørger. -Lokale økologiske fødevareproducenter oplever, senest ultimo 2016, en markant forbedring af de lokale afsætningsmuligheder. I begge tilfælde forstås en markant forbedring, som en øgning af den lokale økologiske afsætning på mindst 50% sammenlignet med det aktuelle niveau i Projektets forventede samfundsmæssige effekter Ved at styrke afsætningen af den lokale økologiske fødevareproduktionen i Lejre Kommune banes vejen for erhvervsfremme og en mere bæredygtig, miljørigtig og skånsom lokal fødevareproduktion, hvor råvarer i højere grad cirkulerer inden for kommunegrænsen og fortrænger varer med lang energikrævende transport. Samtidig vurderes det, at projektets store demonstrationsværdi har potentiale til at sætte andre danske kommuner i gang med lignende indsatser, hvorved projektets positive effekter mangedobles Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partnere (maksimalt 10 linjer) Lejre Kommune varetager den overordnede projektledelse med Økologisk Landsforening som en vigtig samarbejdspartner. Projektet bygger desuden videre på det tætte samarbejde, der allerede eksisterer mellem Lejre Kommune og eksperter fra Københavns Madhus og Madkulturen (kloge fødevareindkøb), som også vil være repræsenteret i projektets mentorkorps. Endelig bygger projektet videre på de gode relationer der allerede eksisterer mellem kommunen, de lokale producenter, de lokale virksomheder og de lokale kommunale køkkener Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter Der mangler konkret handlingsorienteret viden om, hvordan danske kommuner, som ønsker det, kan styrke Side 8 af 11

9 den lokale økologiske afsætning. Derfor samler projektet førende danske vidensaktører og kompetente lokale aktører i Lejre Kommune omkring en konkret lokal problemløsning, der skaber ny viden, metoder, resultater og best practice til det fortsatte arbejde med at styrke lokal økologisk afsætning i hele Danmark. Arbejdet gennemføres i samarbejde med stærke aktører på området som fx Økologisk Landsforening, Københavns Madhus, Madkulturen og Lejres Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF). Derigennem sikres det, at projektets vidensproduktion bygger oven på disse organisationers viden og erfaringer, ligesom det sikres at projektets resultater også bliver båret videre af dem fremadrettet Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling Offentliggørelse, formidling og vidensdeling sker med følgende aktiviteter: Februar 2015 April-juni 2015 Juli-august 2015 September 2015 November 2015 Projektet offentliggøres i Lejre Kommunes og samarbejdspartneres egne medier/kanaler samt i Lejre Lokalavis og Magasinet Økologiske Lejre. Workcamps, vidensdeling- og netværksdannelse blandt nye potentielle operatører og centrale aktører i Lejre Kommune samt eksterne vidensaktører. Handlingsorienteret vejledning omkring nye muligheder for lokal økologisk afsætning formidles til projektdeltagere og andre relevante aktører i kommunen, og en kortfattet rapport om projektet og dets resultater skrives. Formidling af rapport og resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes i dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Lejre Kommune og projektets samarbejdspartnere skriver ligeledes om sagen i egne medier/kanaler. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. 3. PROJEKTØKONOMI 3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden År Projektets samlede omkostninger (budget/regnskab) kr. Tilskud fra Fonden (budget/regnskab) kr I alt Tilskuddets andel af samlede omkostninger % 3.2. Projektets budget og finansiering i 2015 Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 Side 9 af 11

10 1.000 kr. A. Interne lønomkostninger Antal timer kr./time kr. 1. Projektleder, Lejre Kommune Interne lønomkostninger i alt B. Ekstern bistand 205 C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger 25 Projektets samlede omkostninger 250 E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Projektets samlede tilskudsgrundlag 250 Projektets samlede finansiering i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 % kr. Det ansøgte tilskud fra fonden 100% 250 Eget bidrag 0% Andre offentlige tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% 3. 0% Andre private tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% I alt 100% 250 kontrollinje - skal være Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds 1. Ansøger er momsregistreret og omkostningerne er opgjort uden moms: X 2. Ansøger er ikke momsregistreret om omkostninger er opgjort med moms: 3.3. Bemærkninger til projektets finansiering Størstedelen af Lejre kommunes indsats sker for kommunens regning. Sideløbende med dette projekt arbejder Lejre Kommune for at fremme økologi bredt. Dette ved at udvikle modeller for hvordan lokale fødevarer kan efterspørges af de kommunale køkkener (indarbejdes i erhvervspolitisk handleplan 2105), ved at fortsætte indsatsen mod 75% økologi i kommunale køkkener (status 60%) og ved fortsat at styrke netværket mellem lokale madaktører. Alt dette gennemføres for mandetimer finansieret af Lejre Kommune. Herudover tilbydes landmænd gratis omlægningstjek for allerede opnåede fondsmidler. Side 10 af 11

11 3.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet A. Intern løn Der afsættes et mindre beløb til praktisk projektledelse i Lejre Kommune, mens udgifter til overordnet strategi- og projektledelse, netværksarbejde og koordinering finansieres af Lejre kommune. B. Ekstern bistand -Proces-konsulent med forretningsbaggrund: kr. -Økologisk landsforening: kr. rådgivning foodservice -Erhvervs-mentorer: kr. -Virksomheder, der bidrager aktivt: kr. -Øvrige ressourcer: kr. I alt: kr. C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger Mødeomkostninger: kr. Småmaterialer (tryksager): kr. Revision: kr. I alt: kr. E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Side 11 af 11

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

- Ansøgning om tilskud i 2014

- Ansøgning om tilskud i 2014 - Ansøgning om tilskud i 2014 Projektets titel: Markedsadgang gennem videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og veterinærområdet 1.1 Projektejer / ansøger: Brancheforeningen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018

Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning Ansøgning om tilskud i 2018 Juni 2017 Særpulje for fåresektoren Ansøgningsskemaet er inddelt i fire afsnit. I oversigten nedenfor fremgår, hvad der er indeholdt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Indledning...3 Opgørelse...4 Samlet opgørelse...4 Skolemad...6 Plejehjem...8 Integrerede institutioner...5 Børnehaver...5 Vuggestuer...6 Fritidsklubber...6

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Aftale vedrørende Naturnetværket

Aftale vedrørende Naturnetværket J.nr. 39-22665 Aftale vedrørende Naturnetværket Mellem Centrovice Natur og Miljøafdelingen Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg CVR-nr.: 26 93 58 65 og Følgende kommuner: Assens Kommune (CVR-nr.: 29189692), Faaborg-Midtfyn

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

København og Bornholm hvad kan vi sammen?

København og Bornholm hvad kan vi sammen? København og Bornholm hvad kan vi sammen? Mission Københavns Madhus vil skabe en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum Stop! Affodrings-paradigmet i offentlige institutioner! Udfordringen

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

København som drivkra1 for et bæredyg7gt fødevaresystem?

København som drivkra1 for et bæredyg7gt fødevaresystem? København som drivkra1 for et bæredyg7gt fødevaresystem? Mission Københavns Madhus vil skabe en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum Stop! Affodrings-paradigmet i offentlige institutioner!

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Beskrivelse af opgaven. Der ønskes et bud på opgaven som projektadministrator og

Læs mere

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt

Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 28. november 2014 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2016 projekt Du skal udfylde og indsende en skabelon for hvert nyt projekt.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug Ansøgning om tilskud i 2017 A. Projektejer/ansøger: Danmarks Biavlerforening, Fulbyvej 15, 4180 Sorø e-mail dansk@biavl.dk CVR 60 99 73 14 B. Beskrivelse af ansøger:

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

PotentialePanelmøde Dato og år

PotentialePanelmøde Dato og år PotentialePanelmøde Dato og år Dagens program Kl. 15.45 Mødetid for panelet Kl. 16.00-16.45 Første deltager Firmanavn /person Kl. 16.45-17.00 Kort pause Kl.17.00-17.45 Anden deltager Firmanavn /person

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere