Beretning 2007 i aften 4 år tillykke venskabsforenin hvem er de egentlig spilleregler eller måske spildregler, Kontakten til Angola intens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2007 i aften 4 år tillykke venskabsforenin hvem er de egentlig spilleregler eller måske spildregler, Kontakten til Angola intens"

Transkript

1 Beretning 2007 Af formanden for DAV Christian Dørken DAV bliver i aften 4 år, og tillykke med det til os alle sammen. I sidste måned udsendte DAV en ny præsentationsfolder. Den er ganske smart bygget op synes jeg, og jeg skal her skynde mig at tilføje, at ideen ikke er min, Pamfletten starter med en negation det er ikke DAVs opgave.... og så kommer det som er DAVs opgave. Jeg tænkte at forsætte lidt på samme måde:.. 1. DAV er ikke en forening hvor man kan læne sig tilbage og tænke at arbejdet bliver gjort alligevel, det er tværtimod et arbejde der kalder meget på hver enkelts arbejdsindsats. 2. DAV er ikke en forening der kaster nogle fede lønninger af sig eller vælter sig i sponsorater - DAV arbejdet er baseret på frivillig indsats af folk der bruger af deres fritid. 3. DAV s arbejde er ikke udført af professionelle, men vi stiller høje krav til vort arbejde. Og vi har fået anerkendelse af mere professionelle foreninger. 4..DAV er ikke først og fremmest en humanitær organisation, der skal vokse sig stærk. DAV er en venskabsforening. Med venskab forstår vi, at vi går ved siden af hinanden, er i konstant kontakt og berøring, nogle gange er den ene part et skridt foran, til andre tider er den anden. I venskab ligger der en stadig udfordring til at ville forstå, forstå bedre, trænge dybere ind på hinanden. Og også en parathed til at revidere eller opgive tidligere forståelse over for det stadig borende og aktuelle spørgsmål, hvem er de egentlig.? Her gælder også at man kommer til en accept af nogle kulturelle poitioner eller bastioner, som man nødig rømmer fra, erkender nogle spilleregler eller måske spildregler, for nu at benytte dette lille ordspil, og at man indrømmer og deler nogle frustrationer, som kommer der hvor folk lever tæt. Og hele tiden arbejder på en fælles-kultur, en fælles forståelse, - ja, en fælles glæde. Kontakten til Angola har i år igen været både intens og mangfoldig. Med intens tænker jeg på at vi ligesom unge mennesker kan have gået og ventet på en vigtig , så er den der pludselig, men kan den læses, nej, den må lige oversættes, så forsøg på at forstå hvad der står, så måske et møde om sagen og så svar tilbage. I det intense ligger også at der pludselig står nogle lyslevende angolanere i din stue eller nogle af DAVs folk er i Angola. I det mangfoldige ligger at der har været mange forskellige kontakter i årets løb. Besøg af Jardo i februar, i februar-marts et længerevarende besøg af Jose Gonsalves fra AMBA, Franciscas rejse til Namibia i januar og Clarindos besøg i Angola i juli.og mange mails, referater af møder og telefonopringninger osv i årets løb. Vi har virkelig været in touch med Angola. I vores kommunikation har det været vigtigt at sikre tre ting : forståelse, at fastholde ærlighed og gennemsigtighed. I bestyrelsen har vi haft ca 10 møder. Det er ikke hver gang vi er kommet igennem dagsorden. Vi har været konstitueret ligesom sidste år. Evald Juhl blev valgt ind i bestyrelsen ved sidste årsmøde, men på grund af stor arbejdspres i sit lederjob i sygeplejen stoppede han igen i marts i år. Vi siger tak for din indsats Evald, din stadige vilje til at arbejde for de gode relationer. Det er ikke lykkedes af finde en afløser for Evald Juhl i bestyrelsen. Endnu da. Gode forslag modtages gerne I december sidste år trak Malteser-organisationen sig ud af det indledende projektsamarbejde med DAV omkring et sundhedsprojekt i to regioner i Angola. Årsagen var sygdom. - I DAV kom vi til den beslutning, at vi ikke selv havde kapacitet til at få et større sundhedsprojekt op at stå lige nu, og vi vedtog en foreløbig pause med dette arbejde.dermed blev også det formelle samarbejde med Dansk Folkehjælp stillet i bero. Skal projektet, som er godt og ønsket, i gang igen skal flere

2 dokumentationer tilvejebringes og der må også investeres i yderligere delegationsbesøg i landet. Den ekstra tid vi fik beluttede vi gerne bruge på dygtiggørelse ved kursusdeltagelse og ved vidensindsamtling. Vort mål er at blive godt klædt på til de opgaver vi går ind i. Vores samarbejde med Malteserrådet kunne dog fortsætte på et andet plan. Vi har således lige før og efter sommerferien hentet flere hundre skoleborde og -stole fra skoler i Galten og Skanderborg, formidlet via et lokal Malteser-medlem. Nogle er allerede sendt til Angola, andre fylder godt op i vores DAV-hus på pakkepladsen her i Holstebro og skal med næste gang. Indsamling Af andre ting vi har hentet og indsamlet vil jeg nævne et halvt hundrede forholdsvis nye computere fra Holstebro Sprogcenter. Vi har leveret en del breve rundt til forretninger og firmaer og gjort opmærksom på at vi gerne afhenter overskudsvarer til DAV. Vi får til stadighed ønsker om byggematerialer til Angola og her er nogle områder vi godt vil forsøge at komme længer med, måske skal der afgives mere konkrete ønsker til større industri-foretagender eller firmaer. Ret meget projektpause havde vi dog ikke i DAV. I forbindelse med besøg fra den angolanske hjælperorganisation AMBA i februar-marts repræsenteret ved formanden José Gonsalves, blev der skabt en kontakt med Holstebro Tekniske Skole med henblik på at afsøge muligheden for teknisk og pædagogisk støtte i forbindelse med etablering af en tekninsk skole/fagskole i Luanda. Et stort undersøgende arbejde foregår i udvalget, og vi har forhåbninger til at det munder ud i en fælles projektansøgning til en budgetrammme af kr., indgivet til Projektrådgivningen under Danida. Spørgsmålet for os er så om vi er klædt på til den opgave. Samarbejdspartnere Dermed besluttede vi også at gøre AMBA til en af DAVs samarbejdspartner i Angola. AMBAforkortelsen kan nogenlunde frit oversættes til Hjælp til Angolas fattigste på mennonitisk vis, dvs helt uselvisk og upolitisk. AMBA er en forholdsvis ung og ganske godt funderet organisation, der ligesom DAV og vores anden samarbejdspartner Flor da Vida kan betegnes som NGO, altså regeringsuafhængige organisationer. Den har skolevirksomhed og sundhedarbejde i klinikker som væsentlige focuspunkter. Organisationen er velorganiseret og har en ret pålidelig internetcommunikation. Containerpakning Vi har i DAV fortsat vores vigtige arbejde med container-pakning og udsendelse. Vores sidste container i 2006 kom af sted lidt før jul og var adresseret Flor da Vida, det var ligesom de første containere 20-fodscontainere. Vores første container i år blev en 40 fodscontainer, altså dobbelt så stor, som vi besluttede skulle adresseres AMBA. Det er et stort arbejde at pakke en så stor container. Vi kunne til mateariale-indsamling låne en nødhjælps-lastvogn og med en af vores DAV venner Vagn som chauffør blev der arbejdet godt på at samle skolemøbler. Jeg vil sige tak for en stor arbejdsindsats og et godt arbejdsfællesskab omkring dette projekt. I et referat fra bestyrelsesmødet først i juni står der at læse, at som pakkedage reserverer vi den 13,16,18,23 og 25 juni. Om onsdagen starter vi kl. 19, om lørdagen (citat slut). Så var der ellers linet op. Det er godt at se hinanden i arbejdstøjet, at svede sammen og så bagefter spise frokost. - Ikke noget at sige til at DAV-folkenes egne græsplæner måske blev lidt lange der i juni måned. - Med i containeren var hospitalsudstyr, senge, skolemøbler, computere og symaskiner samt nyindkøbt medicinsk udstyr. Vi havde af tipsmidlerne, som nu hedder Danske Spil fået kr til netop sådanne indkøb, og her har vi fortsat nogle penge vi kan bruge til den kommende container. I forlængelse af dette kan jeg fortælle, at vi i DAV netop er ved at få en ny stor container i udbud. Formentlig med pakning og udsendelse i marts-april.

3 Med hensyn til container-udsendelser har vi haft nogle frustrationer. Det er sådan, at det går ganske hurtigt med at få container fra Holstebro til Luanda, oftest klares turen med containerskib på 6-7 uger. Så kan der være noget kø, før containeren kan losses i havn. Her begynder så ofte nogle trælse forhandlinger mellem havnemyndighederne i Luanda og modtagerorganisationen (AMBA/Flor da Vida), før man kan få frigivet containeren. Det er svært at forstå, at også nødhjælp/humantært stemplet gods skal forsinkes og derved yderligere belægges med kreative ekstra afgifter og havneskat. Og det er ikke fordi vi ikke har været tydelige i vores klarifikationer af at det er gave. Netop i denne uge har vi sendt yderligere klargørende certificat omkring vores sidste container, hvor AMBA er krævet USD i ekstra bøde/afgift. Sådanne afgifter er deesværre ikke ualmindelige. Der er andre organisationer, der har haft langt større forsinkelser på deres ting, end vi har haft. Men det er da svært at forstå at der tilsyneladende spekuleres i forsinkelser af vigtig hjælp. TIL trods for dette møder vi stor taknemmelighed over de ting der når frem. Der er slet ikke i tvivl om at en vel afleveret container-last er penge og investeringer værd, og det bliver værdsat som en meget stor gave. Det er selvfølgelig den danske stat man skal takke. Som afsenderorganisation/donor får vi jo vores udgifter refunderet, vel at mærke hvis det, der sendes på forhånd er ønsket fra modtagerne, herunder også containeren. Vi arbejder også til stadighed med at søge at få dokumentation på at de mortagne ting når frem til de rigtige. DAV er blevet et firma. Vi er i år blevet momsregistreret. Når vi køber varer til nødhjælp skal vi i første omgang regne momsen med. At vi så senere får momsrefusion betyder at vi får en indtægt som kan blive benyttet til nye indkøb. På den måde får vi lidt ekstra likvider at arbejde med. Men momsregistrering kræver også et gennemsigtigt og godt bogholderi. Jeg vil sige en stor tak til Børge som bruger en ganske stor del af sin fritid på DAV-ting, papirer, certificater, regnskab og altså nu også moms. DAV har ikke haft presseoptræden i år. Nogle så dog et lille glimt af os til Holstebro Åben den sidste weekend i september. Her havde vi en stand på Kulturhuset, der samtidig fejrede sin 20 års fødselsdag. Vi fik en invitation af borgmesteren til at få en rundvisning på rådmuset af vores angolanske besøgende. Han ville gerne vise vores åbne og afslappede demokrati frem for DAVs gæster, sagde han. Så havde vi i marts et medlemsmøde. Ikke så velbesøgt. Men vi var der. DAV vil gerne hjælpe Angola bedre og mere. Angola står splittet og har store sår efter mange års borgerkrig. Der er lang vej til bedring af forholdene fordi den nuværende regering er så lidt interesseret i udviklingen af landet. Derfor sker der så lidt ude på landet i Angola, og udbygningen af infrastrukturen er nærmest ikkeeksisterende. Der tages ikke for alvor fat på at gøre noget ved sundhedsproblemerne, repatriering af flygtningene går meget langsom, og mange tidligere soldater omskoles kun alt for sjælden til at dyrke jorden. Mistillid, gammelt had trives godt, og fjendebilleder holdes let i live i et land hvor korruptionen er vanskelig at komme uden om. DAV kan gøre en forskel. Men det er klart at udfordringen til et hjælpearbejde er ganske stor. Logistik, varehåndtering, de vanskeligt gennemskuelige mellemled, skrevne og uskrevne regler, den lokale forankring, dokumentation for ret modtagelse og brug er blot at nævne nogle de problemer et hjælpearbejde i dette felt må imødese.

4 DAVs hjemmeside. En ung mand, Benn Rasmussen har gennem ½ år forberdt vores nye DAV-hjemmeside. Den er lagt på nettet for en uges tid siden og det er vi meget glade for. Der er lidt låneting fra Martins gamle hjemmeside. - Vi håber den nye hjemmeside kan blive et stærkt aktiv i kommunikationen med medlemmer, og tilstadighed give et frisk og opdateret billede af DAVs arbejde. Den skulle gerne kunne fortsætte på engelsk, dansk og portugisisk og blive kendt langt uden for Danmarks grænser.vi skulle gerne i nær fremtid få lagt en del billeder og rapporter ind på hjemmesiden. Teknisk skoleprojektet. Jeg har omtalt det. Det er for tiden genstand for mange møder og overvejelser dels i bestyrelsen, dels i et fælles DAV-Holstebro Tekniske skole udvalg. Til stadighed møder vi forventninger eller ønsker og forespørgsler med hensyn til økonomisk støtte. Her har vi i DAV desværre ingen rige onkler, der lige kan gå ind og donere større beløb Vi vil også i næste år sende ansøgning til Danske Spil om projektstøtte. Vi vil alle prøve at dygtiggøre os gennem de kurser, Projektrådgivningen under Danida tilbyder. Ganske gode og relevante kurser, der ikke koster ret meget. Hvis flere er interesseret, så sig til. Vi vil stræbe efter at alle i bestyrelsen kommer på kursus mindst en gang årligt. Fadder-børn. Det er et ønske fra AMBA at vi kan sælge børne-sponsorater i DK, og det har vi sagt ja til at undersøge. Lige nu afventer vi at få mere mateariale tilsendt fra Angola, men er i øvrigt parat til at gå videre med det, når vi får mere konkret. Børnestavning. Et lille projekt der er sat i gang Bygger på en moderne pædagogisk ide og er søsat flere steder i Danmark med succes. Det går ud på at børns forkerte stavemåder ikke skal bremses eller korrigeres, men accepteres som et nødvendigt overgangs-sprog. Francisca arbejder med at oversætte nogle grundbøger til portugisisk og håbet er at der kan rejses kulturel støtte til at afprøve projektet inden for vores samabejdsorganisation AMBA s skole-felt. Medlemssiden: medlemsmøde igen forsøge det til foråret. Vi har kontakt med den nuværende udviklingsminister Ulla Tørnæs, der mere eller mindre har lovet at komme til et DAV-møde i foråret. Møde med Angolas repræsentant i Norden? Vi har desuden fået et positivt respons fra den angolanske ambassade i Stokholm på en henvendelse med præsentation af os selv. Det kan godt resultere i et møde, officielt eller uofficielt med Angolas vigtigste repræsentant i Norden. Vi håber at sådanne møder kan gøre flere interesseret og give god omtale i pressen. Vi har ikke været så gode til at pleje vores kontakter til pressen, men det er vigtigt at vi får DAV ud over rampen, får foreningen og dens visioner gjort kendt. Vores ærinde er ikke at tegne et dystert billede af Angola eller tage ensidige standpunkter. Vi vil gerne indbyde til dialog, på samme måde som den svenske regering har set det vigtigt at holde sig i kontakt med angolanske toppolitikere. Vi ser gerne en demokratisk udvikling i Angola. Desværre har man også her været længe om at erkende at demokrati ikke bæres frem af vold og skydevåben. En påtvungen forståelse at ret og rigtigt er en selvmodsigelse, når det gælder demokratiudvikling. Skal et demokrati blive stærkt, må der være holdninger og værdier man er fælles om, og som vokser frem nedefra. Det handler selvfølgelig også her om at udbygge netværker. Angolabesøg Også i år vil der formentlig med kortere eller længere varsel komme angolanere på besøg her. Vi vil godt tage os godt af dem, men også i den sammenhæng når det gælder mødeprogram,

5 institutionsbesøg med mere er vi for få aktive. Årsmedlemsskab som gave til fødselsdag eller lignende. Det er arbejdes med et sådant. Tøjsorteringsaften, den sidste mandag i måneden i DAV-huset. Vores hus har også brug for en kærlig hånd. Et strømkabel skal gerne i løbet af året graves i jorden, bl. a. Af kulturelle tiltag arbejdes der stadig lidt med om der kan laves en koncert til støtte for arbejdet i Angola. Det har været på tegnebrættet før og har ligget som en god ide, der kan tages op når vi får det fornødne overskud. En ny container-ansøgning er som omtalt ved at gå igennem. Vi vil givet vis komme til at skulle gøre en hel del praktisk med indsamling af materiale og pakning. Selve papirarbejdet omkring anskaffelse, forsendelse, dokumentation, afregning og momsafregning er meget stort. Derfor er det selvfølgelig også vigtig at det er gode og ordentlige og først og fremmest ønskede ting, der puttes i. Tak til jer alle. For den tid i har givet helt frivilligt i Sekretær Kurt for referater, tryksager, gode ideer, kasserer Børge, kultursekretær Anne Marie for utrættelig nysgerrighed, når det gælder at forstå en anden kultur, projektsekretær Francisca for oversættelser, for stadige drømme om det vi kan gøre i DAV, til næstformanden Klarindo for en ligeledes stædig tro på at det nytter og at Angola går en bedre fremtid i møde. Holstebro, ordinært årsmøde/generalforsamling i DAV, afholdt den 1. november 2007 på Den Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 14, Holstebro.

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere