R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab"

Transkript

1 R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Dato: 20. maj 2010 Samtidigt med generalforsamlingen blev årsmødet for Dansk Rhinologisk Selskabs 26 årsmøde afholdt. Temaet var Epistaxis specielt i forhold til HHT- patienter og status i forhold til sinoplastik. Som udenlandsk foredragsholder var inviteret: PD Dr. Urban Geisthoff ENT Department of the Hospitals of Cologne, Holweide Hospital, Køln, Germany. Danske foredragsholdere var: Ovl. Ph.d.Anette Kjeldsen, Odense Universitetshospital Reservelæge Anne Clemmensen, Rigshospitalet 1. reservelæge Peter Darling, Odense Universitetshospital Reservelæge Anita Lauridsen, Århus Kommunehospital 32 medlemmer var tilmeldte. 1. Valg af dirigent og referent: Helge Arndal vælges som dirigent med akklamation. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Berit Svendstrup blev valgt som referent. 2. Formandens beretning: Pr. 1/ foregår al kommunikation med medlemmerne elektronisk. Det har ikke været uden problemer. Medlemmerne opfordres til at kontrollere om deres adresser er opgivet rigtigt på hjemmesiden, og altid huske på at melde evt. adresseændringer til vores webansvarlige Frank Mirz ( ). I alt 8 Sponsorer har medvirket i år. MSD har opkøbt Schering-Plough og overtog deres rolle som hovedsponsorer for årsmødet. Alt tyder på at de vil fortsætte med det. NSL (Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet) kom med indvendinger (og trussel om bøde), overfor program anmeldelsen fra Alk-Abello og MSD, så sent som 1 uge respektive 4 dage før afholdelse af årsmødet. Dette trods tidlig anmeldelse fra begge firmaer. Disse medlemmer af LIF (Lægemiddel Industri Foreningen) har skrappe krav til sponsorering fra NSL. Det samme gælder ikke for medicotekniske firmaer. Anmeldelse af programmet fra Rhinologisk Selskab blev godkendt af NSL i januar Nu har vi fået oplysning om regler, der skal opfyldes til faglige programmer med overnatning, og indretter kommende årsmøder herefter. 10 medlemmer deltog i 13th Nordic Course of Surgery of the Paranasal Sinuses and Nose i Malmø den 30/9-2/ Denne gang forelæste Prof. Valerie Lund, London og Prof. Wytske Fokkens, Amsterdam på et højt fagligt niveau. Det lykkedes for formanden at få en aftale med Fokkens om, at komme og forelæse til vores årsmøde i 2011.

2 Generelt anbefales disse årlige, fagligt gode og velorganiserede møder i Malmø, for alle vores medlemmer. Næste møde er den 10-12/ med Prof. Peter-John Wormald, Australien og Prof. Claus Bachert, Belgien. Selskabet er bedt om et høringssvar af indikatorer for sygdomsområdet NIP-KVIS: Kronisk Rhinosinuitis i Det Nationale Indikatorprojekt Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis iværksatte i foråret 2007 et 3-årigt projekt: KVIS (kvalitetsudvikling i speciallægepraksis). Formålet med KVIS-projektet er at udvikle modeller og metoder til at arbejde med kvalitet i speciallægepraksis i overensstemmelse med principperne i Den Danske Kvalitetsmodel. KVIS-styregruppen har udvalgt Øre-næse-hals-specialet som velegnet til afprøvning af en model for udvikling af faglige indikatorer. Det konkrete pilotprojekt gennemføres i regi af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), herunder nedsættelse af indikatorgruppe og udvikling af indikatorer. Indikatorgruppen, som består af 6 privatpraktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme, en repræsentant fra almen praksis samt en repræsentant fra hospitalssektoren, har fastlagt et indikatorsæt med 10 evidensbaserede kvalitetsindikatorer med tilhørende standarder (kvalitetsmål) for 6 af disse. Indikatorprojektet: Kronisk Rhinosinuit med eller uden polypose Bliver for øjeblikket testet i pilotprojekt i 4 speciellægepraksis. Bestyrelsen har drøftet henvendelsen og der er udarbejdet et høringssvar. 3. Fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent: Kasserer Claus Gregers Pedersen aflægger beretning. Der er et underskud for regnskabet 2009 ( ,03kr ). Tidligere generalforsamlinger har tilkendegivet, at vi tilsigtet skulle skære lidt i formuen. Usikkerhed vedrørende reglerne omkring momsregistrering var én af årsagerne, men dette bør undersøges nærmere. Formuen aftales at forsøges holdes svarende til udgifterne til c:a et årsmøde indtil videre. Sidste år var 25-års jubilæumsårsmøde, og der var beregnet ekstraudgifter på kr til afholdelse af dette. Det passede med de faktiske merudgifter. Indtægter: En udstiller som manglede at betale for 2008 er med i årets indtægter.dms (Dansk Medicinsk Selskab )støtte for 2008 kom også først på årets regnskab ( kr/år ). Kontingentindtægter kr Årsmødeindtægter (medlemmer ) kr Sponsorer kr (8stk. hvor MSD hovedsponsor med kr + en udstiller fra 2008 ) Deltagergebyret på 1200 kr dækker kun en mindre del af selskabets udgifter pr. medlem. Udgifter: Samlede udgifter var på ,93 kr hvor den dominerende post var årsmødet på ,85. Egenkapitalen er : ,85 kr den Regnskabet er revideret og godkendt af revisor Johnny Lunding.

3 Generalforsamlingen godkendte regnskabet samt bestyrelsens forslag til uforandret medlemsgebyr på 150 kr (+ senere under punkt 9 godkendte beløb for automatisk medlemskab af ERS ). 4. Hjemmesiden: Ved Knud Larsen. Medlemmer opfordres igen til at give besked til webmaster Frank Mirz om ændring af e- mailadresser ) for at al information kan komme frem. Desuden opfordres man til at give tips om evt. spændende kurser og lignende med links, som kan indsættes på hjemmesiden. Der har været forespørgsel om, at der måske bør være en engelsk oversættelse til evt. udenlandske interesserede kollegaer. Hjemmesiden bliver rost af flere af deltagerne på årsmødet. 5. Rejseudvalget: Ved Claus Gregers Pedersen. Der har ikke været nogen aktivitet i det forgangne år. På forespørgsel fra Claus, er der stor tilslutning blandt årsmødedeltagerne til, at han forsøger at få arrangeret en klinisk visit hos Manuel Bernal Sprekelsen i Barcelona. Evt. i tilslutning til efterårsferien okt Evt. vil arrangementet ske i samarbejde med Kebomed. 6. ERS (European Rhinology Society ): Der afholdes møde hvert andet år. I år er der møde i Génève i juni. Helge Arndal har været vores repræsentant gennem 10 år, og ønsker at udtræde. Anette Kjeldsen foreslås som ny kandidat, og vælges med akklamation. Rent formelt vælges hun endeligt på Génève-mødet. 7. Valg til bestyrelsen: Formand Anette Kjeldsen træder ud af bestyrelsen efter 6 år. Claus Gregers Pedersen stiller op til formandsposten, og vælges med akklamation. Som nyt medlem af bestyrelsen vælges Bjarne Jørgensen. 8. Rejselegater: Årets to rejselegater på respektive 7.500kr blev uddelt til Anders Rørbæk Madsen og Søren Gade, som eneste ansøgere. De søgte begge om tilskud til deltagelse i International Course on Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses august 2010, Gent, Belgium. Søren Gade, som deltog til generalforsamlingen, lovede at komme med et referat til middagen ved næste årsmøde. 9. Forslag til vedtægtsændringer: Forslaget til ERS medlemskab (se nedenfor) blev vedtaget med 25 stemmer for og 2 imod. Der kræves ifølge vedtægterne 2/3 flertal af de fremmødte til generalforsamlingen. 2 stk. 7

4 Ved medlemskab af Dansk Rhinologisk Selskab opnås automatisk medlemskab af European Rhinology Society. Den samlede kontingent opkrævning foregår fælles via Lægeforeningen. Alle medlemmer modtager herefter tidskriftet Rhinology. 2 stk. 8 Kontingentets størrelse foreslås af bestyrelsen og dækker medlemskab af Dansk Rhinologisk Selskab og ERS (European Rhinology Society ). Simpelt flerta,l ved rettidig indkaldt generalforsamling, vedtager herefter størrelsen af det kommende års kontingent. Kontingentet vil være højest for aldersgruppen år incl.,idet disse medlemmer modtager tidskriftet Rhinology pr. post. Øvrige aldersgrupper på lavere kontingent sats (aktuelt i 2010<35 år : 150kr, og >69 år : 0 kr.). Disse medlemmer får alene elektronisk adgang til Rhinology, men fuldt medlemskab af ERS og Dansk Rhinologisk Selskab. Dette betyder at kontingentet for medlemmer år incl. for kommende år bliver c:a 710kr (hvoraf 150 kr til Dansk Rhinologisk Selskab ). Man vil for dette få Rhinology sendt pr. post. Øvrige medlemmer vil få elektronisk adgang til Rhinology, og alle medlemmer vil drage fordel af rabatter til ERS arrangementer ( i år c:a 100 Euro s rabat på kongressen i Génève f.eks. ). Ved at melde os som hel forening opnår vi generel rabat på ERS medlemskabet. 10.Eventuelt: NIP-KVIS bliver diskuteret, og deltagerne er enig med bestyrelsen i, at det hele virker meget ambitiøst og omfangsrigt. Grundlæggende positiv indstilling til kvalitetskontrol, men det må ikke tage tidsmæssig overhånd med registrering. Desuden er det vigtigt at registreringen udmønter i noget, der kan gavne patienten. NIP projektet for lungecancer har vist dette bl.a. ifølge Knud Larsen. Resultatet af pilotprojektet afventes med spænding. Peter Thingsgård fortæller, at man i Almen Praksis, til visse kvalitetsundersøgelser, har et automatisk datasystem, som gør at aktuelle oplysninger i journalerne fanges og registreres, og på den måde ikke tager tid fra klinikken. Bjarne Jørgensen efterlyser skarpere stillingtagen og udtalelser fra foreningen med hensyn til Specialeplanlægningen. Formanden understreger at Rhinologisk Forening ikke er blevet spurgt af Sundhedsstyrelsen på noget tidspunkt Der bliver fra salen gjort opmærksom på, at hvad det angår er vi for sent ude med indsigelser nu, klagefrister er også udløbet. Helge Arndal mener dog, at foreningen/bestyrelsen godt kan gennemgå og evt. støtte synspunkter fra medlemmerne, hvis man finder urimeligheder. Sundhedsstyrelsen har klart udtrykt, at det er matriklerne der er afgørende for fordeling af indgrebene og ikke personer. Søren Gade spørger, om der er planer om kurser i Rhinologisk Forenings regi. Det er der ikke for øjeblikket; også fordi der er så mange andre tilbud i ind-og udland. Der bliver afholdt A-kurser hvert år. Louise Grymer har ifølge rygter planer om et næse-bihulekursus i august Årsmødet for 2011 bliver torsdag og fredag den maj på Hotel Hesselet.

5 Ordstyrer takker for god ro og orden. Med venlig hilsen Berit Svendstrup Referent Sekretær DRS Anette Kjeldsen Formand DRS

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø:

Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: Referat af Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling d. 18.04.15 på Livø: 54 stemmeberettigede medlemmer fik udleveret stemmesedler. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagordenen blev godkendt. 2.

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere