Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)"

Transkript

1 side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl ) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing, FOA (AFBUD) Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA (AFBUD) Bo Von Qualen, TR på Baunebjerg (AFBUD) Anette Holmgaard Grønfeldt, Silkeborg Kommune (AFBUD) Laura Jensen, Silkeborg Kommune (AFBUD) Susanne Klausen, FOA (AFBUD) Carsten Andersen, Sektionsleder Handicap, Silkeborg Kommune Eva Bak (ny deltager i stedet for Bodil Rønne) dagtilbudsområdet, Silkeborg Kommune (AFBUD) John Larsen, Reddernes Landsklub (AFBUD) Lone Kolbæk, Somatisk område, Region Midt (AFBUD) Ulla Westergaard Frederiksen, Jobcenter Silkeborg (AFBUD) Bente Strager, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (AFBUD) Karen Brix Roed, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (Afbud) Kim Madsen, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (AFBUD) Lise Knokgård, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jørgen Ørnskov, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Mette Gamborg, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Anne Katrine Valeur, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lone Smedegaard er mødeleder da Jonna Christiansen er syg. 1. Godkendelse af referat af 19. november 2014 Referat fra 19. nov. blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 3. Orientering fra formand Jonna Christiansen Punkt 3 udgår da Jonna Christiansen er syg. 4. Orientering fra næstformand Lone Smedegaard Vi er i gang med at give tilbud til plejehjemsassistenter sammen med Social og Sundhedsskolen Silkeborg - plejehjemsassistenterne ved, at nu er det nu.

2 side 2 Der er sendt brev ud til 102 sygehjælpere enten her eller Herning Herning har praktikpladser indenfor psykiatriområdet. De har 10 ledige pladser og der er ingen ledige psykiatripladser i Silkeborg. Denne gruppe er lidt svære at få fat i, så det er også sendt til FOA Herning og Viborg. Lone Smedegaard siger, at Jette Lauman ved kommunen siger, at alle skal have fri til at tage uddannelse. Lise Knokgård: vi kan også udbyde kurserne om aftenen, men så tager det lang tid inden de er færdige. Deltagerne er lidt forvirret fordi de har en individuel plan, så det er ikke den samme uddannelse som f.eks. deres kolleger. Alle har taget imod tilbuddet til plejehjemsassistenter på nær af 3-4 stykker. Lise: kan man bruge kompetencefonden til at søge penge til forløbet, det er jo en individuel plan, under åben uddannelse. Lone det er en mulighed, men jobrotation er også en mulighed. 5. Bordet rundt Carsten Andersen, specialiseringsstrategi, der er 3 åbne dialogmøder for at se om de fora vil kaste noget op som ikke er kendt i forvejen. Forventes politisk forhandling aug-sep, hvad skal sættes i værk for at følge projektet til dørs. Lone Smedegaard: så kan der komme meget uddannelse? Carsten Andersen: ja især indenfor autist området. Vi er presset indenfor praktikområdet grundet omlægning indenfor de pædagog studerendes, så i efteråret kommer der et dobbelt antal af studerende. Irene Frederiksen: Jeg har været til møde i PASS vedr. ordinær uddannelse. Det forventes, at der kommer mange der skal kompetenceafklares, det vil tage ½-10 dage. Det er ikke afklaret om de er ansat, inden de skal i gang med uddannelse. Irene Frederiksen: dem der søger på ordinær uddannelse og har gået på grundforløbet er meget afklarede og uddannelsesparate. Jørgen Ørnskov: Vi har en udfordring ifh. RKV - at få det lavet så det er brugbart det er svært at få det op at køre. Lise Knokgård: Mange er interesseret i RKV, vi har fået nogle midler til at blive endnu bedre, så vi sammen med arbejdsgiver og FOA kan lave en plan. Kim Madsen: Det er også svært fordi man ikke bare kan shoppe mellem skolerne, men det er ikke altid muligt fordi der ikke er elever nok til et hold. Det er en svaghed at skolerne ikke udbyder det samme, det tager ikke samme tid. Der er et netværk skolerne imellem så man forsøger at lave RKV på samme måde.

3 side 3 Men det er svært at afklare personlige kompetencer. Irene Frederiksen: Når vi optager elever skal de kunne de personlige kompetencer. Lise Knokgård: I forbindelse med vurdering af plejehjemsassistenter har vi opdaget, at de har det svært med at udfylde skemaer indenfor de bløde områder. Jørgen Ørnskov: Vi er ved at være færdige med Sølund projektet og det er gået rigtig godt efter næsten et års uddannelse, og tilbagemeldinger der er på over 9 hvilket er rigtig flot. Men det har været hårdt, de ufaglærte har været udfordret i at blive studerende, men også udfordret af arbejdsgiverens rolle. Nogle deltagere vil have mere f.eks. pædagoguddannelse. Vi er færdige med en kursusrække for Silkeborg kommune indenfor Mediepædagogik. Der er et gennemsnit på 9,2 det kan ikke gøres bedre. Dagplejeuddannelsen Vi holder møder om hvordan det kan finansieres, rotation er i mellemtiden blevet forringet, og der er ikke så mange ledige, så vi ser efter andre muligheder. Vi regner med at starte op til 1. sep Kurser indenfor familieplejen. Barnets reform bliver ikke efterlevet, så der er ikke så mange på kurserne. Lise Knokgård: Vi har kørt et Update kursus for SSH, som er vurderet til 9,5 som er rigtig flot. De er glade for forløbet. Vi starter op i Skanderborg med Update kurser for SSH. Lone Smedegaard: Når vi har slået søm i for SSH skal vi videre med SSA. Lise Knokgaard i forhold til handikap og psykiatri Vi kunne lave nogle tilbud indenfor Habilitering pakker som kan understøtte 4-6 ugers amu som mange kunne vælge imellem. Carsten Andersen: Det nye plejehjem Marienlund, her bliver der mere fokus på det somatiske. 6. Fremlæggelse og drøftelse af udkast til ny forretningsorden for LUU efteruddannelse Kim Madsen: Resultat af sidste møde blev at vi skulle se på forretningsordenen, vi har nedsat en gruppe med Lone Smedegaard, Jonna Christiansen og jeg. Gruppen er kommet frem til følgende:

4 side 4 Der skal strammes op med mødefrekvens og valg af formand og næstformand, og kun 8 medlemmer og 3 tilforordnede fra skolen, vi vil gerne sikre at alle fagforbund er med. Udkastet blev gennemgået. Lone Smedegaard: Billedet af fremmødet i dag og sidste gang viser man er nød til at gøre noget. Irene Frederiksen: Vi kan også blive mere skarpe når udvalget er mindre. Udkastet indstilles til godkendelse, vi ønsker at høre om dem der ikke har deltaget kan godkende, så dem der ikke har deltaget, skal aktivt skrive ja, hvis de kan godkende, inden 1. april Skolen skriver ud til de manglende deltagere og beder dem tilkendegive om de kan godkende den foreslåede forretningsorden. 7. Aktivitet og udviklingstendenser på arbejdsmarkedet (EPOS). Kim Madsen: Der er udsendt det som epos sender ud 1 gang årligt, hvor de tager temperaturen på hvordan det går. Det sammenskriver de så fra de 17 uddannelses institutioner og sender til ministeriet, til brug for den kommende finanslov. Andre skoler forventer en nedgang, men den bekymring har vi ikke, 48 årselever sidste år, og vi forventer en lille stigning i år og også en lille stigning til Der er lagt op til at det ikke skal være så stramt med AMU fremover. Irene Frederiksen: Jeg er ikke så optimistisk da der skal spares, og der er ansættelsesstop. Med reformen går vi efter en nyuddannet dygtig SSA, i stedet for en SSH. Det er svært at lægge kurser på lavt uddannede, man kommer ikke op på niveau med SSA. SSA skal efteruddannes i fremtiden. Men der er ikke så mange SSA som SSH. Lone Smedegaard: Der er så mange SSH derude der stadig skal opkvalificeres. Lise Knokgård: Vi kan opkvalificere SSH til SSA. Irene Frederiksen: De skal specialiseres dem der er ansatte. Irene Frederiksen: Vi bør anerkende SSH for det niveau de er på, i stedet for at presse dem hele tiden. Carsten Andersen: Lederuddannelse, grundlæggende giver det ects point? Lise Knokgård: Vi kan opkvalificere dem så de kan søge ind på diplomuddannelse. 8. Indmelding af behov for nye uddannelser (EPOS) Kim Madsen: Det er en generel mulighed vi har, hvis vi mangler nye uddannelsestyper kan vi altid foreslå EPOS det. Irene Frederiksen: Nogen gange er AMU ufleksibelt det er godt med splitforløb hvor det også foregår i praksis for så kan hverdagen bedre hænge sammen. Lone Smedegaard: Men samtidig er det godt, at hvis det er et langt forløb f.eks. Update det er mere tydeligt at man er afsted på uddannelse.

5 side 5 9. General status på aktiviteter og forventninger til 2015 se bordet rundt pkt Vision og mission for efteruddannelsen Lise Knokgård: Vores vision er at være strategiske samarbejdspartner indenfor SOSU, det pædagogiske samt handicap og psykiatri området strategisk kompetenceudvikling sammen med praksis. Vi vil fortsat netværke indenfor vores områder. Vi vil stadig have en tæt kontakt med vores samarbejdspartnere. Sparre med kunderne om forventninger. Holde partnerskaber i topform, så vi hele tiden er gearet til det. Irene Frederiksen: Hvad med samarbejde med private udbydere? Lise Knokgård: Dem har vi også kontakt til og er i tæt samarbejde med. Lise Knokgaard: Vi arbejder med DDH som lige pt. har kurser ved os. Irene Frederiksen: DDH er dygtige til at uddanne elever. 11. Underviserkompetencer ifm. Efteruddannelsesaktiviteter. Jonna Christiansens punkt flyttes til næste møde 12. Orientering om ny udbudsrunde vedr. udbudsret til erhvervsuddannelser ultimo 2015/primo Kim Madsen: de ordinære uddannelser er i udbud til efteråret, så man i 2016 er klar til at sige hvad man ønsker at udbyde. Vi ved ikke indenfor AMU hvornår det er det kan de ikke svare på endnu. Sygeplejefaglige kurser indenfor det præhospitale vil vi gerne have lov til at udbyde. Beslutter vi at vi ønsker at gå efter nye koder, skal vi have tilsagn fra arbejdsgiver, at vi ønsker det. Betændt med nye områder da det kan være en kamp mellem uddannelserne. Så det er ikke så let. Hvad vil vi gerne udbyde fremadrettet? Dapuc underviser meget i IDV, da der ikke er relevante koder indenfor AMU, derfor ser vi gerne nye koder for det sygeplejefaglige indenfor det præhospitale Paradokset er, at der betales ind til AMU koder, men at koderne ikke passer til området. 13. Ny aftale mellem FOA og KL vedr. uddannelse af ufaglærte generel drøftelse af forventninger vedr. dette Kim Madsen: Drøftelse om mulighed for ufaglært til faglært. Lone Smedegaard: Udkastet blev nedstemt så tilbage til forhandling.

6 side 6 Mange omsorgshjælpere og dagplejere vil miste mange løntrin med den nye aftale, så pædagogisk sektor har forkastet forslaget. Er man er ansat i 2 år som ufaglært skal man tilbydes uddannelse, men dem har vi ikke mange af indenfor SOSU området. Men indenfor det pædagogiske område er der mange. Voksenelev stiger fra løntrin 11 til løntrin 14 ifølge udkastet. Der var en diskussion på mødet omkring det, at gøre det offentligt kendt, hvad en PA elev egentlig kan. 14. Evt. Ingen punkter.

7 Udklip fra Nyhedsbrev 4/dec.13 Bilag 1. Samarbejdet mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS EPOS har som mål at udvikle samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg. Et godt samarbejde mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS vil medvirke til at sikre brugen og udbyttet af EPOS uddannelser. Samarbejdet mellem de lokale udvalg og EPOS har indtil nu bestået i, at de lokale udvalg har bidraget til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse med vurderinger af aktiviteten, udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og forslag til nye uddannelser. EPOS har hvert år holdt en konference for medlemmerne af de lokale udvalg. EPOS vil i 2014 lægge op til et endnu tættere samarbejde. EPOS har besluttet at invitere de lokale udvalg til regionale dialogmøder i september Fremover vil EPOS veksle mellem at afholde regionale dialogmøder i de lige år og afholde en fælles konference i de ulige år. EPOS har valgt denne model for både at få udbytte af, at dialogmøderne giver bedre rammer for den direkte dialog mellem medlemmerne af de lokale udvalg og EPOS, og at konferenceformen fortsat vil være et godt fælles forum til at gå mere i dybden med nogle af de centrale og aktuelle udviklingstendenser. Dialogmøderne vil blive holdt tre steder i landet i uge 37 (8. til 12. september) med deltagelse af repræsentanter for EPOS-udvalg og underudvalg. Det er medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg, der bliver inviteret. Det forventes at dialogmøderne vil vare omkring 2½ time. Der vil blive lagt op til drøftelse af emner med generel relevans for AMU området og emner, der relaterer sig til udviklingen på jobområderne inden for det pædagogiske område og social- & sundhedsområdet. EPOS beslutning om at holde dialogmøder betyder en tilpasning af årshjulet for kontakten mellem de lokale udvalg og EPOS.

8 Samarbejdet vil derfor forløbe på følgende måde: Januar April Maj EPOS skriver til de lokale udvalg, om deres vurdering af aktivitetsudviklingen, vurderingen af udviklingen på arbejdsmarkedet De lokale udvalg indsender deres svar til EPOS, som drøfter indmeldingerne. EPOS udsender invitationer til de regionale dialogmøder sammen med en opsummering af de lokale udvalgs indmeldinger og oplysning om de temaer, som EPOS ønsker at drøfte med de lokale udvalg. September Oktober Der afholdes tre regionale dialogmøder i de lige år og en konference i de ulige år, hvor temaerne er bestemt af indmeldingerne fra de lokale udvalg. På grundlag af indmeldingerne fra de lokale udvalg og dialogen med udvalgene udarbejder EPOS den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Indmeldinger om forslag til nye uddannelser Januar EPOS skriver til de lokale uddannelsesudvalg om forslag til nye uddannelser 1. juni Sidste frist for indmelding af nye uddannelser til EPOS

9 Dato: Navn på den udbyder (godkendte institution) LUU er nedsat af: Estimat for AMU- aktiviteten på EPOS-området i 2016 Det lokale uddannelsesudvalg forventer, at aktiviteten i 2016 vil være omtrent (antal årselever): _61 Aktiviteten i 2015 forventes i årselever: 56 Aktiviteten i 2014 udgjorde i årselever: 48 Begrundelse for overordnet udviklingstendens for skolens AMU-aktivitet på EPOS område Hvilke tendenser i behovsudviklingen forventer det lokale uddannelsesudvalg vil føre til et faldende, stigende eller uændret aktivitetsniveau? (Min. 5 linjer, max. 1½ side): I beskrivelsen vil vi bede jer om at være opmærksomme på, hvordan udviklingen ser ud inden for de forskellige jobområder, som I er i kontakt med. Nedenstående punkter kan være til inspiration i udformningen af beskrivelsen: 1) Beskæftigelsesudvikling - herunder flaskehalsproblematikker og rekrutteringsudfordringer 2) Bevægelser inden for målgruppen - herunder ændringer i andelen af faglærte og ufaglærte medarbejdere 3) Udvikling i forhold til opgaveflytning - herunder hvordan det har betydning for kompetencekrav til målgruppen 4) Den teknologiske udvikling - i det omfang det har betydning for kompetencekrav til målgruppen 5) Ændringer i organisering inden for jobområderne - herunder arbejdsorganisering, f.eks. teamorganisering 6) Arbejdet med at fremme brugen af AMU-uddannelserne - herunder udviklingstendenser i anvendelsen af AMU-uddannelserne hos aftagerne 7) Andet

10 Social- og Sundhedsskolen har stor fokus på de arbejdsmarkedspolitiske forhold. Social- og Sundhedsskolen har stor opmærksomhed på, hvordan vi kan koordinere vores udbud regionalt og nationalt for at understøtte de lediges beskæftigelsesmuligheder samt give den fornødne opkvalificering til de ansatte i praksis, så de kan klare de udfordringer de bliver stillet overfor i et stadig større og komplekst arbejdsfelt. Social- og Sundhedsskolen ser ikke et faldende aktivitetsniveau, men derimod en stigende tendens til opkvalificering og kompetenceløft for større grupper af ansatte i praksis. Bla. Fylder update af SSH ere meget. Men Social- og Sundhedsskolen ser samtidigt med bekymring på, hvad der sker når update forløbene er over vil der så blive en form for vakuum efterfølgende eller kan vi være så heldige at en ny stor gruppe skal opkvalificeres? Det giver god mening at lave de store og længere varende opkvalificeringsforløb, og det giver god mening for både skole og aftager. Ad1: Beskæftigelsesudvikling: Social- og Sundhedsskolen ser en tendens til at flere bliver opkvalificeret, og at flere virksomheder arbejder med opkvalificeringen fra ufaglært til faglært. Desværre ser det ud til, at de ledige er fanget i systemet grundet de nye regler for 6 ugers selvvalgt og positivlisten. Det har været svært for A-kasser og skoler at gennemskue hvorledes de nye forløb kan sammensættes, og de ledige er kommet i klemme, i det deres valg bliver bundet op på en pakke og ikke i samme grad som tidligere har graden af individuelt kompetenceløft over sig. Ydermere mangler der pakker henvendt til personer som ønsker at snuse til et nyt område. Langt de fleste pakker er sat sammen så de henvender sig til ledige, der allerede har uddannelse indenfor området. De nye regler for rotationsydelse er en tydelig forringelse, som gør, at arbejdsgiverne ikke umiddelbart er så glade for at opkvalificere ufaglærte til faglærte som tidligere. Heldigvis er behovet for opkvalificering stort, så der tænkes i andre baner, men det er blevet en økonomisk udfordring for praksis. Ad2 og Ad3: Bevægelser indenfor målgruppen samt udvikling i forhold til opgaveflytning: Der sker en stor opgaveglidning både indenfor SSH og SSA. SSH overtager opgaver for SSA og SSA overtager opgaver fra sygeplejersker. Der er mangler i sygeplejerelaterede AMU koder f.eks. instrumentel sygepleje. Ligeledes mangler der sygeplejefaglige AMU koder, som kan benyttes indenfor det præhospitale område, hvor skolen grundet sin præhospitale historik stadig afvikler mange IDV kurser. Disse kurser kunne ligeså godt ligge i AMU regi. Derudover har Social- og Sundhedsskolen oplevet en stor efterspørgsel for opkvalificering af plejehjemsassistenter til SSA. Det er et ønske fra arbejdsgiverne at støtte op om den faglige og personlige udvikling af medarbejdere bredt indenfor både SOSU og det pædagogiske område, da de ansattes kompetencer ikke står mål med hverdagens opgaver. Social- og Sundhedsskolen ser også at flere PA ere søger mod pædagoguddannelsernes kompetencer, og ønsker at styrke deres faglighed. Desværre har det pædagogiske område været mere berørt af organisationsændringer og massive besparelser, og dermed har Social- og Sundhedsskolen ikke haft sammen aktivitetsstigning på det pædagogiske område som på SOSU området. To områder især søger stadig efter fodfæste efter reformer og strukturelle ændringer; nemlig daginstitutionerne og familieplejen. Indenfor især familieplejen har de omfattende ændringer ved indførelsen af det sociale tilsyn, betydet en voldsom reduktion af såvel grunduddannelserne og efteruddannelsesaktiviteterne, så meget at Social- og Sundhedsskolen er bekymrede for om kommunerne rent faktisk lever op til intentionerne i Barnets Reform. Dagplejeområdet ser yderst interessant ud i den kommende tid, og Social- og Sundhedsskolen håber på at få sat en stor dagpleje uddannelse i gang i slutningen af 2015 i samarbejde med FOA, Jobcenter og skolens samarbejdskommuner. Social- og Sundhedsskolen ser generelt en velvilje til at benytte AMU systemet til kompetenceløft, og den økonomiske gevinst ved at vælge AMU er en vigtig faktor. Dog oplever Social- og Sundhedsskolen stadig, at AMU grundet sin manglende fleksibilitet ikke altid er det foretrukne valg, og derfor køber samarbejdspartnere gerne specielt tilrettede forløb målrettet specifikke forhold i medarbejdernes hverdag, som ikke kan rummes i en AMU kode. AMU er åbent for alle, men hvis niveauet er for højt /for specifikt målrettet en aftager, så giver det bedre mening for en arbejdsgiver at lave betalte, individuelle forløb og ikke købe en pakke i en AMU kode.

11 Ad4: Den teknologiske udvikling: Social- og Sundhedsskolen ser stadig større krav til medarbejdernes kunnen i forhold til velfærdsteknologi i arbejdshverdagen. Brugen af velfærdsteknologi og f.eks. ipads i børneinstitutioner stiller ikke blot krav til medarbejdernes kompetencer, men også til etiske og moralske overvejelser i forhold til borgernes selvbestemmelse, integritet, sårbarhed og værdighed samt til overvejelser omkring muligheder, udfordringer og rammer for anvendelse af teknologi i det pædagogiske arbejde i forhold til børns udvikling og læring. Vi har eksempelvis netop gennemført et længere uddannelsesforløb for og med Daginstitutionerne i Silkeborg Kommune netop om implementering af mediepædagogisk arbejde i daginstitutionerne. Forløbet er sammensat for at kunne matche de krav og forventninger der er om at kunne integrere og gøre medier til en naturlig del af hverdagen, og dermed er forløbet en eksekvering af en del af den IT-strategi Børne- og Ungeudvalget har lagt for området. Ad5: Ændringer i organisering indenfor jobområderne: Som ovenfor anført at der en stigende tendens til specialisering bredt indenfor vores områder. Der sker en stigende specialisering på tværs af teams. I det pædagogiske område arbejdes der meget med klynger af institutioner med fælles leder. Også her oplever Social- og Sundhedsskolen, at der er eksperter i den enkelte klynge, som så kan mobiliseres i de andre klynger efter behov. At arbejde på tværs af klynger og af teams samt at have specialister tilknyttet enkelte enheder stiller også krav til den enkelte medarbejders organisatoriske forståelse, evne til ledelse og selvledelse og udfordrer opfattelsen af at høre til på en arbejdsplads. Ledelse handler bl.a. om at italesætte visioner, konkretisere værdier og skabe en kultur hvor dette er muligt, derfor ser vi et stadigt stigende behov for at kunne tilbyde Den grundlæggende Lederuddannelse (GLU) til ledere, teamledere og afdelingsledere indenfor vores arbejdsområde. Vi ser det som en forældet opfattelse af ledelse at disse koder (fortsat) er placeret i HAKL og at vi ikke kan udbyde GLU målrettet vores område. Det giver, for os, ingen mening at vores faglige forståelse, indgående kendskab til praksis, vores organisatoriske forståelse og vores kendskab til de administrative krav og rutiner ikke kan bringes i spil og indgå i en GLU målrettet vore områder. Social- og Sundhedsskolen vil igen gerne stille uddannelseskonsulent til rådighed til udvikling af sådan et efteruddannelsesforløb i vores Efteruddannelsesudvalg. Ad6: Arbejdet med at fremme brugen af AMU uddannelserne: Som ovenfor anført, så afvikler Social- og Sundhedsskolen mange kompetenceløft i AMU regi. Desværre er afdelingen nødt til at erkende, at ikke alt kan lykkes i AMU. Den manglende fleksibilitet er en stor hindring, og ydermere må vi også erkende, at udviklingen af nye AMU koder ikke altid følger med tiden og de krav der stilles ud fra de arbejdsmarkedspolitiske forhold. De nye tendenser som fx TOBS og TOKS (tidlig opsporing af basale sygdomme og tidlig opsporing af kritisk sygedom) kan ikke umiddelbart rummes i en AMU kode. Derfor bliver disse forløb stadig lavet i IDV. Det kan undre os, at et system som arbejdsgiverne og arbejdstagere gerne betaler penge til ikke i højere grad er i stand til at rumme de nye tendenser, være mere fleksibelt og tilgodese de behov som findes for, dels at få udviklet nye AMU koder til både AMU systemet og aftagernes fordel, dels at omstillingsparatheden og udviklingshastigheden øges markant. Vi aner en begyndende utilfredshed fra arbejdsgivernes side på netop disse områder. Det er et ønske fra Social- og Sundhedsskolen, at det kan blive muligt at have modul-opdelte AMU koder. Nogle AMU mål er meget lange, og til tider har en aftager netop ikke brug for hele længden på et AMU mål, men kun enkelte dele. Dette ville kunne give mere fleksibilitet i systemet og i brugen af AMU. Endelig oplever Social- og Sundhedsskolen også, at selve gennemførelsen af AMU forløb går godt, men at det der går forud for selve forløbet og opfølgningen og implementeringen halter bagefter. Der findes efterhånden omfattende forskning på området som netop peger på vigtigheden af at virksomhederne forbereder løftet og en, forholdsvis hurtig, opfølgning. Sker dette ikke er kompetenceløftet ofte tabt. Det kunne være fordelagtigt, hvis AMU systemet gav mulighed for en form for aktionslæring imellem forløb. Dermed kunne AMU bedre kvalitetssikres, og det kunne sikres, at flere forløb blev afviklet i AMU og ikke tilkøbt som konsulentbistand efterfølgende.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Alis Boesen, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anina Sofie Foldager Madsen Anne-Mette

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14.

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Tilstede: Pia Lindquist Nielsen, Sheila Ettrup Vind, Christina Helle Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jens Erik

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 20. maj 2014

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 20. maj 2014 Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 20. maj 2014 Til stede: Afbud: Referent: Connie Geissler, Ruth Nykjær, Mette Lykke, Atie Lepoutre-Ravn, Jonna Thuesen, Ulla Kappel, Kirsten Tvingsholm,

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014 Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014 Til stede: Afbud: Referent: Connie Geissler, Ulla Kappel, Mette Lykke, Atie Lepoutre-Ravn, Jonna Thuesen, Helene Juel, Heidi Bjerre

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Sted: TH-Langs HF & VUC Tid: Tirsdag den 13. september 2011 Referent: Susanne Hansen Deltagere: Vagn Larsen Ulla Westergaard Frederiksen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere