Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)"

Transkript

1 side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl ) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing, FOA (AFBUD) Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA (AFBUD) Bo Von Qualen, TR på Baunebjerg (AFBUD) Anette Holmgaard Grønfeldt, Silkeborg Kommune (AFBUD) Laura Jensen, Silkeborg Kommune (AFBUD) Susanne Klausen, FOA (AFBUD) Carsten Andersen, Sektionsleder Handicap, Silkeborg Kommune Eva Bak (ny deltager i stedet for Bodil Rønne) dagtilbudsområdet, Silkeborg Kommune (AFBUD) John Larsen, Reddernes Landsklub (AFBUD) Lone Kolbæk, Somatisk område, Region Midt (AFBUD) Ulla Westergaard Frederiksen, Jobcenter Silkeborg (AFBUD) Bente Strager, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (AFBUD) Karen Brix Roed, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (Afbud) Kim Madsen, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (AFBUD) Lise Knokgård, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Jørgen Ørnskov, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Mette Gamborg, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Anne Katrine Valeur, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lone Smedegaard er mødeleder da Jonna Christiansen er syg. 1. Godkendelse af referat af 19. november 2014 Referat fra 19. nov. blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 3. Orientering fra formand Jonna Christiansen Punkt 3 udgår da Jonna Christiansen er syg. 4. Orientering fra næstformand Lone Smedegaard Vi er i gang med at give tilbud til plejehjemsassistenter sammen med Social og Sundhedsskolen Silkeborg - plejehjemsassistenterne ved, at nu er det nu.

2 side 2 Der er sendt brev ud til 102 sygehjælpere enten her eller Herning Herning har praktikpladser indenfor psykiatriområdet. De har 10 ledige pladser og der er ingen ledige psykiatripladser i Silkeborg. Denne gruppe er lidt svære at få fat i, så det er også sendt til FOA Herning og Viborg. Lone Smedegaard siger, at Jette Lauman ved kommunen siger, at alle skal have fri til at tage uddannelse. Lise Knokgård: vi kan også udbyde kurserne om aftenen, men så tager det lang tid inden de er færdige. Deltagerne er lidt forvirret fordi de har en individuel plan, så det er ikke den samme uddannelse som f.eks. deres kolleger. Alle har taget imod tilbuddet til plejehjemsassistenter på nær af 3-4 stykker. Lise: kan man bruge kompetencefonden til at søge penge til forløbet, det er jo en individuel plan, under åben uddannelse. Lone det er en mulighed, men jobrotation er også en mulighed. 5. Bordet rundt Carsten Andersen, specialiseringsstrategi, der er 3 åbne dialogmøder for at se om de fora vil kaste noget op som ikke er kendt i forvejen. Forventes politisk forhandling aug-sep, hvad skal sættes i værk for at følge projektet til dørs. Lone Smedegaard: så kan der komme meget uddannelse? Carsten Andersen: ja især indenfor autist området. Vi er presset indenfor praktikområdet grundet omlægning indenfor de pædagog studerendes, så i efteråret kommer der et dobbelt antal af studerende. Irene Frederiksen: Jeg har været til møde i PASS vedr. ordinær uddannelse. Det forventes, at der kommer mange der skal kompetenceafklares, det vil tage ½-10 dage. Det er ikke afklaret om de er ansat, inden de skal i gang med uddannelse. Irene Frederiksen: dem der søger på ordinær uddannelse og har gået på grundforløbet er meget afklarede og uddannelsesparate. Jørgen Ørnskov: Vi har en udfordring ifh. RKV - at få det lavet så det er brugbart det er svært at få det op at køre. Lise Knokgård: Mange er interesseret i RKV, vi har fået nogle midler til at blive endnu bedre, så vi sammen med arbejdsgiver og FOA kan lave en plan. Kim Madsen: Det er også svært fordi man ikke bare kan shoppe mellem skolerne, men det er ikke altid muligt fordi der ikke er elever nok til et hold. Det er en svaghed at skolerne ikke udbyder det samme, det tager ikke samme tid. Der er et netværk skolerne imellem så man forsøger at lave RKV på samme måde.

3 side 3 Men det er svært at afklare personlige kompetencer. Irene Frederiksen: Når vi optager elever skal de kunne de personlige kompetencer. Lise Knokgård: I forbindelse med vurdering af plejehjemsassistenter har vi opdaget, at de har det svært med at udfylde skemaer indenfor de bløde områder. Jørgen Ørnskov: Vi er ved at være færdige med Sølund projektet og det er gået rigtig godt efter næsten et års uddannelse, og tilbagemeldinger der er på over 9 hvilket er rigtig flot. Men det har været hårdt, de ufaglærte har været udfordret i at blive studerende, men også udfordret af arbejdsgiverens rolle. Nogle deltagere vil have mere f.eks. pædagoguddannelse. Vi er færdige med en kursusrække for Silkeborg kommune indenfor Mediepædagogik. Der er et gennemsnit på 9,2 det kan ikke gøres bedre. Dagplejeuddannelsen Vi holder møder om hvordan det kan finansieres, rotation er i mellemtiden blevet forringet, og der er ikke så mange ledige, så vi ser efter andre muligheder. Vi regner med at starte op til 1. sep Kurser indenfor familieplejen. Barnets reform bliver ikke efterlevet, så der er ikke så mange på kurserne. Lise Knokgård: Vi har kørt et Update kursus for SSH, som er vurderet til 9,5 som er rigtig flot. De er glade for forløbet. Vi starter op i Skanderborg med Update kurser for SSH. Lone Smedegaard: Når vi har slået søm i for SSH skal vi videre med SSA. Lise Knokgaard i forhold til handikap og psykiatri Vi kunne lave nogle tilbud indenfor Habilitering pakker som kan understøtte 4-6 ugers amu som mange kunne vælge imellem. Carsten Andersen: Det nye plejehjem Marienlund, her bliver der mere fokus på det somatiske. 6. Fremlæggelse og drøftelse af udkast til ny forretningsorden for LUU efteruddannelse Kim Madsen: Resultat af sidste møde blev at vi skulle se på forretningsordenen, vi har nedsat en gruppe med Lone Smedegaard, Jonna Christiansen og jeg. Gruppen er kommet frem til følgende:

4 side 4 Der skal strammes op med mødefrekvens og valg af formand og næstformand, og kun 8 medlemmer og 3 tilforordnede fra skolen, vi vil gerne sikre at alle fagforbund er med. Udkastet blev gennemgået. Lone Smedegaard: Billedet af fremmødet i dag og sidste gang viser man er nød til at gøre noget. Irene Frederiksen: Vi kan også blive mere skarpe når udvalget er mindre. Udkastet indstilles til godkendelse, vi ønsker at høre om dem der ikke har deltaget kan godkende, så dem der ikke har deltaget, skal aktivt skrive ja, hvis de kan godkende, inden 1. april Skolen skriver ud til de manglende deltagere og beder dem tilkendegive om de kan godkende den foreslåede forretningsorden. 7. Aktivitet og udviklingstendenser på arbejdsmarkedet (EPOS). Kim Madsen: Der er udsendt det som epos sender ud 1 gang årligt, hvor de tager temperaturen på hvordan det går. Det sammenskriver de så fra de 17 uddannelses institutioner og sender til ministeriet, til brug for den kommende finanslov. Andre skoler forventer en nedgang, men den bekymring har vi ikke, 48 årselever sidste år, og vi forventer en lille stigning i år og også en lille stigning til Der er lagt op til at det ikke skal være så stramt med AMU fremover. Irene Frederiksen: Jeg er ikke så optimistisk da der skal spares, og der er ansættelsesstop. Med reformen går vi efter en nyuddannet dygtig SSA, i stedet for en SSH. Det er svært at lægge kurser på lavt uddannede, man kommer ikke op på niveau med SSA. SSA skal efteruddannes i fremtiden. Men der er ikke så mange SSA som SSH. Lone Smedegaard: Der er så mange SSH derude der stadig skal opkvalificeres. Lise Knokgård: Vi kan opkvalificere SSH til SSA. Irene Frederiksen: De skal specialiseres dem der er ansatte. Irene Frederiksen: Vi bør anerkende SSH for det niveau de er på, i stedet for at presse dem hele tiden. Carsten Andersen: Lederuddannelse, grundlæggende giver det ects point? Lise Knokgård: Vi kan opkvalificere dem så de kan søge ind på diplomuddannelse. 8. Indmelding af behov for nye uddannelser (EPOS) Kim Madsen: Det er en generel mulighed vi har, hvis vi mangler nye uddannelsestyper kan vi altid foreslå EPOS det. Irene Frederiksen: Nogen gange er AMU ufleksibelt det er godt med splitforløb hvor det også foregår i praksis for så kan hverdagen bedre hænge sammen. Lone Smedegaard: Men samtidig er det godt, at hvis det er et langt forløb f.eks. Update det er mere tydeligt at man er afsted på uddannelse.

5 side 5 9. General status på aktiviteter og forventninger til 2015 se bordet rundt pkt Vision og mission for efteruddannelsen Lise Knokgård: Vores vision er at være strategiske samarbejdspartner indenfor SOSU, det pædagogiske samt handicap og psykiatri området strategisk kompetenceudvikling sammen med praksis. Vi vil fortsat netværke indenfor vores områder. Vi vil stadig have en tæt kontakt med vores samarbejdspartnere. Sparre med kunderne om forventninger. Holde partnerskaber i topform, så vi hele tiden er gearet til det. Irene Frederiksen: Hvad med samarbejde med private udbydere? Lise Knokgård: Dem har vi også kontakt til og er i tæt samarbejde med. Lise Knokgaard: Vi arbejder med DDH som lige pt. har kurser ved os. Irene Frederiksen: DDH er dygtige til at uddanne elever. 11. Underviserkompetencer ifm. Efteruddannelsesaktiviteter. Jonna Christiansens punkt flyttes til næste møde 12. Orientering om ny udbudsrunde vedr. udbudsret til erhvervsuddannelser ultimo 2015/primo Kim Madsen: de ordinære uddannelser er i udbud til efteråret, så man i 2016 er klar til at sige hvad man ønsker at udbyde. Vi ved ikke indenfor AMU hvornår det er det kan de ikke svare på endnu. Sygeplejefaglige kurser indenfor det præhospitale vil vi gerne have lov til at udbyde. Beslutter vi at vi ønsker at gå efter nye koder, skal vi have tilsagn fra arbejdsgiver, at vi ønsker det. Betændt med nye områder da det kan være en kamp mellem uddannelserne. Så det er ikke så let. Hvad vil vi gerne udbyde fremadrettet? Dapuc underviser meget i IDV, da der ikke er relevante koder indenfor AMU, derfor ser vi gerne nye koder for det sygeplejefaglige indenfor det præhospitale Paradokset er, at der betales ind til AMU koder, men at koderne ikke passer til området. 13. Ny aftale mellem FOA og KL vedr. uddannelse af ufaglærte generel drøftelse af forventninger vedr. dette Kim Madsen: Drøftelse om mulighed for ufaglært til faglært. Lone Smedegaard: Udkastet blev nedstemt så tilbage til forhandling.

6 side 6 Mange omsorgshjælpere og dagplejere vil miste mange løntrin med den nye aftale, så pædagogisk sektor har forkastet forslaget. Er man er ansat i 2 år som ufaglært skal man tilbydes uddannelse, men dem har vi ikke mange af indenfor SOSU området. Men indenfor det pædagogiske område er der mange. Voksenelev stiger fra løntrin 11 til løntrin 14 ifølge udkastet. Der var en diskussion på mødet omkring det, at gøre det offentligt kendt, hvad en PA elev egentlig kan. 14. Evt. Ingen punkter.

7 Udklip fra Nyhedsbrev 4/dec.13 Bilag 1. Samarbejdet mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS EPOS har som mål at udvikle samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg. Et godt samarbejde mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS vil medvirke til at sikre brugen og udbyttet af EPOS uddannelser. Samarbejdet mellem de lokale udvalg og EPOS har indtil nu bestået i, at de lokale udvalg har bidraget til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse med vurderinger af aktiviteten, udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og forslag til nye uddannelser. EPOS har hvert år holdt en konference for medlemmerne af de lokale udvalg. EPOS vil i 2014 lægge op til et endnu tættere samarbejde. EPOS har besluttet at invitere de lokale udvalg til regionale dialogmøder i september Fremover vil EPOS veksle mellem at afholde regionale dialogmøder i de lige år og afholde en fælles konference i de ulige år. EPOS har valgt denne model for både at få udbytte af, at dialogmøderne giver bedre rammer for den direkte dialog mellem medlemmerne af de lokale udvalg og EPOS, og at konferenceformen fortsat vil være et godt fælles forum til at gå mere i dybden med nogle af de centrale og aktuelle udviklingstendenser. Dialogmøderne vil blive holdt tre steder i landet i uge 37 (8. til 12. september) med deltagelse af repræsentanter for EPOS-udvalg og underudvalg. Det er medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg, der bliver inviteret. Det forventes at dialogmøderne vil vare omkring 2½ time. Der vil blive lagt op til drøftelse af emner med generel relevans for AMU området og emner, der relaterer sig til udviklingen på jobområderne inden for det pædagogiske område og social- & sundhedsområdet. EPOS beslutning om at holde dialogmøder betyder en tilpasning af årshjulet for kontakten mellem de lokale udvalg og EPOS.

8 Samarbejdet vil derfor forløbe på følgende måde: Januar April Maj EPOS skriver til de lokale udvalg, om deres vurdering af aktivitetsudviklingen, vurderingen af udviklingen på arbejdsmarkedet De lokale udvalg indsender deres svar til EPOS, som drøfter indmeldingerne. EPOS udsender invitationer til de regionale dialogmøder sammen med en opsummering af de lokale udvalgs indmeldinger og oplysning om de temaer, som EPOS ønsker at drøfte med de lokale udvalg. September Oktober Der afholdes tre regionale dialogmøder i de lige år og en konference i de ulige år, hvor temaerne er bestemt af indmeldingerne fra de lokale udvalg. På grundlag af indmeldingerne fra de lokale udvalg og dialogen med udvalgene udarbejder EPOS den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Indmeldinger om forslag til nye uddannelser Januar EPOS skriver til de lokale uddannelsesudvalg om forslag til nye uddannelser 1. juni Sidste frist for indmelding af nye uddannelser til EPOS

9 Dato: Navn på den udbyder (godkendte institution) LUU er nedsat af: Estimat for AMU- aktiviteten på EPOS-området i 2016 Det lokale uddannelsesudvalg forventer, at aktiviteten i 2016 vil være omtrent (antal årselever): _61 Aktiviteten i 2015 forventes i årselever: 56 Aktiviteten i 2014 udgjorde i årselever: 48 Begrundelse for overordnet udviklingstendens for skolens AMU-aktivitet på EPOS område Hvilke tendenser i behovsudviklingen forventer det lokale uddannelsesudvalg vil føre til et faldende, stigende eller uændret aktivitetsniveau? (Min. 5 linjer, max. 1½ side): I beskrivelsen vil vi bede jer om at være opmærksomme på, hvordan udviklingen ser ud inden for de forskellige jobområder, som I er i kontakt med. Nedenstående punkter kan være til inspiration i udformningen af beskrivelsen: 1) Beskæftigelsesudvikling - herunder flaskehalsproblematikker og rekrutteringsudfordringer 2) Bevægelser inden for målgruppen - herunder ændringer i andelen af faglærte og ufaglærte medarbejdere 3) Udvikling i forhold til opgaveflytning - herunder hvordan det har betydning for kompetencekrav til målgruppen 4) Den teknologiske udvikling - i det omfang det har betydning for kompetencekrav til målgruppen 5) Ændringer i organisering inden for jobområderne - herunder arbejdsorganisering, f.eks. teamorganisering 6) Arbejdet med at fremme brugen af AMU-uddannelserne - herunder udviklingstendenser i anvendelsen af AMU-uddannelserne hos aftagerne 7) Andet

10 Social- og Sundhedsskolen har stor fokus på de arbejdsmarkedspolitiske forhold. Social- og Sundhedsskolen har stor opmærksomhed på, hvordan vi kan koordinere vores udbud regionalt og nationalt for at understøtte de lediges beskæftigelsesmuligheder samt give den fornødne opkvalificering til de ansatte i praksis, så de kan klare de udfordringer de bliver stillet overfor i et stadig større og komplekst arbejdsfelt. Social- og Sundhedsskolen ser ikke et faldende aktivitetsniveau, men derimod en stigende tendens til opkvalificering og kompetenceløft for større grupper af ansatte i praksis. Bla. Fylder update af SSH ere meget. Men Social- og Sundhedsskolen ser samtidigt med bekymring på, hvad der sker når update forløbene er over vil der så blive en form for vakuum efterfølgende eller kan vi være så heldige at en ny stor gruppe skal opkvalificeres? Det giver god mening at lave de store og længere varende opkvalificeringsforløb, og det giver god mening for både skole og aftager. Ad1: Beskæftigelsesudvikling: Social- og Sundhedsskolen ser en tendens til at flere bliver opkvalificeret, og at flere virksomheder arbejder med opkvalificeringen fra ufaglært til faglært. Desværre ser det ud til, at de ledige er fanget i systemet grundet de nye regler for 6 ugers selvvalgt og positivlisten. Det har været svært for A-kasser og skoler at gennemskue hvorledes de nye forløb kan sammensættes, og de ledige er kommet i klemme, i det deres valg bliver bundet op på en pakke og ikke i samme grad som tidligere har graden af individuelt kompetenceløft over sig. Ydermere mangler der pakker henvendt til personer som ønsker at snuse til et nyt område. Langt de fleste pakker er sat sammen så de henvender sig til ledige, der allerede har uddannelse indenfor området. De nye regler for rotationsydelse er en tydelig forringelse, som gør, at arbejdsgiverne ikke umiddelbart er så glade for at opkvalificere ufaglærte til faglærte som tidligere. Heldigvis er behovet for opkvalificering stort, så der tænkes i andre baner, men det er blevet en økonomisk udfordring for praksis. Ad2 og Ad3: Bevægelser indenfor målgruppen samt udvikling i forhold til opgaveflytning: Der sker en stor opgaveglidning både indenfor SSH og SSA. SSH overtager opgaver for SSA og SSA overtager opgaver fra sygeplejersker. Der er mangler i sygeplejerelaterede AMU koder f.eks. instrumentel sygepleje. Ligeledes mangler der sygeplejefaglige AMU koder, som kan benyttes indenfor det præhospitale område, hvor skolen grundet sin præhospitale historik stadig afvikler mange IDV kurser. Disse kurser kunne ligeså godt ligge i AMU regi. Derudover har Social- og Sundhedsskolen oplevet en stor efterspørgsel for opkvalificering af plejehjemsassistenter til SSA. Det er et ønske fra arbejdsgiverne at støtte op om den faglige og personlige udvikling af medarbejdere bredt indenfor både SOSU og det pædagogiske område, da de ansattes kompetencer ikke står mål med hverdagens opgaver. Social- og Sundhedsskolen ser også at flere PA ere søger mod pædagoguddannelsernes kompetencer, og ønsker at styrke deres faglighed. Desværre har det pædagogiske område været mere berørt af organisationsændringer og massive besparelser, og dermed har Social- og Sundhedsskolen ikke haft sammen aktivitetsstigning på det pædagogiske område som på SOSU området. To områder især søger stadig efter fodfæste efter reformer og strukturelle ændringer; nemlig daginstitutionerne og familieplejen. Indenfor især familieplejen har de omfattende ændringer ved indførelsen af det sociale tilsyn, betydet en voldsom reduktion af såvel grunduddannelserne og efteruddannelsesaktiviteterne, så meget at Social- og Sundhedsskolen er bekymrede for om kommunerne rent faktisk lever op til intentionerne i Barnets Reform. Dagplejeområdet ser yderst interessant ud i den kommende tid, og Social- og Sundhedsskolen håber på at få sat en stor dagpleje uddannelse i gang i slutningen af 2015 i samarbejde med FOA, Jobcenter og skolens samarbejdskommuner. Social- og Sundhedsskolen ser generelt en velvilje til at benytte AMU systemet til kompetenceløft, og den økonomiske gevinst ved at vælge AMU er en vigtig faktor. Dog oplever Social- og Sundhedsskolen stadig, at AMU grundet sin manglende fleksibilitet ikke altid er det foretrukne valg, og derfor køber samarbejdspartnere gerne specielt tilrettede forløb målrettet specifikke forhold i medarbejdernes hverdag, som ikke kan rummes i en AMU kode. AMU er åbent for alle, men hvis niveauet er for højt /for specifikt målrettet en aftager, så giver det bedre mening for en arbejdsgiver at lave betalte, individuelle forløb og ikke købe en pakke i en AMU kode.

11 Ad4: Den teknologiske udvikling: Social- og Sundhedsskolen ser stadig større krav til medarbejdernes kunnen i forhold til velfærdsteknologi i arbejdshverdagen. Brugen af velfærdsteknologi og f.eks. ipads i børneinstitutioner stiller ikke blot krav til medarbejdernes kompetencer, men også til etiske og moralske overvejelser i forhold til borgernes selvbestemmelse, integritet, sårbarhed og værdighed samt til overvejelser omkring muligheder, udfordringer og rammer for anvendelse af teknologi i det pædagogiske arbejde i forhold til børns udvikling og læring. Vi har eksempelvis netop gennemført et længere uddannelsesforløb for og med Daginstitutionerne i Silkeborg Kommune netop om implementering af mediepædagogisk arbejde i daginstitutionerne. Forløbet er sammensat for at kunne matche de krav og forventninger der er om at kunne integrere og gøre medier til en naturlig del af hverdagen, og dermed er forløbet en eksekvering af en del af den IT-strategi Børne- og Ungeudvalget har lagt for området. Ad5: Ændringer i organisering indenfor jobområderne: Som ovenfor anført at der en stigende tendens til specialisering bredt indenfor vores områder. Der sker en stigende specialisering på tværs af teams. I det pædagogiske område arbejdes der meget med klynger af institutioner med fælles leder. Også her oplever Social- og Sundhedsskolen, at der er eksperter i den enkelte klynge, som så kan mobiliseres i de andre klynger efter behov. At arbejde på tværs af klynger og af teams samt at have specialister tilknyttet enkelte enheder stiller også krav til den enkelte medarbejders organisatoriske forståelse, evne til ledelse og selvledelse og udfordrer opfattelsen af at høre til på en arbejdsplads. Ledelse handler bl.a. om at italesætte visioner, konkretisere værdier og skabe en kultur hvor dette er muligt, derfor ser vi et stadigt stigende behov for at kunne tilbyde Den grundlæggende Lederuddannelse (GLU) til ledere, teamledere og afdelingsledere indenfor vores arbejdsområde. Vi ser det som en forældet opfattelse af ledelse at disse koder (fortsat) er placeret i HAKL og at vi ikke kan udbyde GLU målrettet vores område. Det giver, for os, ingen mening at vores faglige forståelse, indgående kendskab til praksis, vores organisatoriske forståelse og vores kendskab til de administrative krav og rutiner ikke kan bringes i spil og indgå i en GLU målrettet vore områder. Social- og Sundhedsskolen vil igen gerne stille uddannelseskonsulent til rådighed til udvikling af sådan et efteruddannelsesforløb i vores Efteruddannelsesudvalg. Ad6: Arbejdet med at fremme brugen af AMU uddannelserne: Som ovenfor anført, så afvikler Social- og Sundhedsskolen mange kompetenceløft i AMU regi. Desværre er afdelingen nødt til at erkende, at ikke alt kan lykkes i AMU. Den manglende fleksibilitet er en stor hindring, og ydermere må vi også erkende, at udviklingen af nye AMU koder ikke altid følger med tiden og de krav der stilles ud fra de arbejdsmarkedspolitiske forhold. De nye tendenser som fx TOBS og TOKS (tidlig opsporing af basale sygdomme og tidlig opsporing af kritisk sygedom) kan ikke umiddelbart rummes i en AMU kode. Derfor bliver disse forløb stadig lavet i IDV. Det kan undre os, at et system som arbejdsgiverne og arbejdstagere gerne betaler penge til ikke i højere grad er i stand til at rumme de nye tendenser, være mere fleksibelt og tilgodese de behov som findes for, dels at få udviklet nye AMU koder til både AMU systemet og aftagernes fordel, dels at omstillingsparatheden og udviklingshastigheden øges markant. Vi aner en begyndende utilfredshed fra arbejdsgivernes side på netop disse områder. Det er et ønske fra Social- og Sundhedsskolen, at det kan blive muligt at have modul-opdelte AMU koder. Nogle AMU mål er meget lange, og til tider har en aftager netop ikke brug for hele længden på et AMU mål, men kun enkelte dele. Dette ville kunne give mere fleksibilitet i systemet og i brugen af AMU. Endelig oplever Social- og Sundhedsskolen også, at selve gennemførelsen af AMU forløb går godt, men at det der går forud for selve forløbet og opfølgningen og implementeringen halter bagefter. Der findes efterhånden omfattende forskning på området som netop peger på vigtigheden af at virksomhederne forbereder løftet og en, forholdsvis hurtig, opfølgning. Sker dette ikke er kompetenceløftet ofte tabt. Det kunne være fordelagtigt, hvis AMU systemet gav mulighed for en form for aktionslæring imellem forløb. Dermed kunne AMU bedre kvalitetssikres, og det kunne sikres, at flere forløb blev afviklet i AMU og ikke tilkøbt som konsulentbistand efterfølgende.

Referat LUU AMU møde den 4. november 2016

Referat LUU AMU møde den 4. november 2016 Inviterede: Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Lone Smedegaard Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anette Holmgaard Grønfeldt, Silkeborg Kommune Lene Rasmussen, Skanderborg Kommune Carsten Andersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat af 4. november Referat godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat af 4. november Referat godkendt Dagsorden LUU AMU møde den 21.marts 2017 kl. 9.00-12.00 i mødelokale 1 Inviterede: Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Lone Smedegaard, FOA Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA (afbud) Anette Holmgaard

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Referat LUU SOSU tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia - lokale 115/116

Referat LUU SOSU tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia - lokale 115/116 Referat LUU SOSU tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia - lokale 115/116 Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte

Læs mere

Mødet startede med velkomst ved Jonna. Præsentation af Rie, som er Jonnas afløser

Mødet startede med velkomst ved Jonna. Præsentation af Rie, som er Jonnas afløser Referat LUU AMU møde den 2.juni 2017 kl. 9.00-12.00 i mødelokale 1 Inviterede: Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Rie Halling Steen, Skanderborg Kommune Lone Smedegaard Jytte Flyvbjerg Kristiansen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birte Engen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Der var følgende rettelser til dagsorden: Morgen Guldmann-Olsen er med omkring orientering om ledelse rykket op som første punkt.

Der var følgende rettelser til dagsorden: Morgen Guldmann-Olsen er med omkring orientering om ledelse rykket op som første punkt. Referat LUU SOSU møde den 1.marts kl. 9.00 12.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sindberg, Favrskov Kommune Mette Gjødvad Høy, Region Midt

Læs mere

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen.

Skolens direktør var mødeleder indtil punkt 5, hvor den genvalgte bestyrelsesformand overtog mødelederfunktionen. 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 3. bestyrelsesperiode 2014-2018 Referat af 1. ekstraordinært bestyrelsesmøde Tidspunkt: 21. maj 2014 kl. 08.15 09.45 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej

Læs mere

Ellers godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

Ellers godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. Referat af LUU AMU møde den 14. april 2016 Inviterede: Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Lone Smedegaard, FOA Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anette Holmgaard Grønfeldt, Silkeborg Kommune Carsten

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder Konference for de lokale uddannelsesudvalg 21. oktober 2016 DGI Byen Hvorfor en analyse af sammensatte forløb? Mere end 80 procent

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

Referat fra møde. Dagsorden:

Referat fra møde. Dagsorden: Referat fra møde Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 28. maj 2013, kl. 8.30-12.00 lokale 101, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen Maria Bruun Klavs

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Referat LUU møde 22. Maj kl i lokale D1.10

Referat LUU møde 22. Maj kl i lokale D1.10 Referat LUU møde 22. Maj kl. 8.30-11.30 i lokale D1.10 Inviterede: Uddannelsesansvarlig Joan Sindberg, Favrskov Kommune Jette Ohlsen, FOA Uddannelsesansvarlig Lillian Gade Abrahamsen, Region Midtjylland

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt.

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt. Referat af 4. møde i LUU-PÆD den 11.11.2015 Kl. 11:30-14.30 Deltagere: Eva Bak Silkeborg kommune Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anni Hedegaard Kristoffersen, Skanderborg kommune Aase Rohde Christensen,

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud:

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud: DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia: a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer: Tina d. Referent: Aase e.

Læs mere

REFERAT 27/1-15 LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud:

REFERAT 27/1-15 LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud: REFERAT 27/1-15 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mona Ø Klit Region

Læs mere

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Praktik 4 uger 1. Skoleperiode på SOSU Opkvalificering af vikarer Vikar i løntilskud 6 mdr. Efteruddannelse af ansatte Vikar i ordinær ansættelse

Læs mere

Talentudvikling ligger på hovedforløbene, og det er ikke kun for boglige og kvikke praktikkere.

Talentudvikling ligger på hovedforløbene, og det er ikke kun for boglige og kvikke praktikkere. REFERAT LUU SOSU møde den 19. november 2014 kl. 13.30 15.30 Deltagere: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune - AFBUD Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Referat Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Lokale: Mødelokale 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af 02-06-2015 2. Godkendelse af

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område manddag den 4. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 206, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012 Referat af møde i Kursusudvalget under (LUU) Mandag den Tilstede: Jonna Thuesen, Birte Schlüter, Christian Jørgensen, Birgitte Christensen, Bente Brun Jørgensen, Agnethe Haahr, Lene Mackenhauer, Jette

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 4. marts 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet blev afholdt Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013

Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 Referat fra LUU SOSU-møde den 19. juni 2013 0. Fremmøde Afbud: Lone Rasmussen og Erik Vinther Fraværende: Åge Nørholm 1. Hvordan arbejder praktik og skole videre med tematisering Tematiseringen er kommet

Læs mere

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen AMU landskabet set med EPOS øjne ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen Derfor er dagen vigtig for EPOS EPOS-udvalget har

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. september 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014

Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Referat af møde i Danske SOSU-skolers VEU-udvalg, torsdag d. 30. januar 2014 Kl. 09.30 14.30, Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 Kbh. K. Deltagere Lene Kvist, Social- og Sundhedsskolen Nord Lis Fibæk Laursen,

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

LUU Lokalt uddannelsesudvalg. LEU Lokalt efteruddannelsesudvalg REFERAT. Tidspunkt: Mandag den 24. september 2012 kl. 9.00 14.00

LUU Lokalt uddannelsesudvalg. LEU Lokalt efteruddannelsesudvalg REFERAT. Tidspunkt: Mandag den 24. september 2012 kl. 9.00 14.00 REFERAT LUU Lokalt uddannelsesudvalg LEU Lokalt efteruddannelsesudvalg Tidspunkt: Mandag den 24. september 2012 kl. 9.00 14.00 Sted: Lokale 3 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling Til stede: Eva

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Referat fra møde i LUU, SOSU-området

Referat fra møde i LUU, SOSU-området Referat fra møde i LUU, SOSU-området Dato: Fredag den 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA) Gitte

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen, Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU for SOSU-området

Referat fra møde i LUU for SOSU-området Referat fra møde i LUU for SOSU-området Dato: Fredag den 21. november 2014, kl. 09.00 13.00 (inkl. julefrokost) i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Erna Leth (suppleant),

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse

Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Referat fra Fælles LUU møde den 4/4, 2016. Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Referent: Merete Frank Christensen Tilstede: Marianne Frederiksen, Ulla Mikkelsen, Åse Høybye, Helle Hjarsø, Karin Andersen, Anne

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg. Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling LUU LOKALT UDDANNELSESUDVALGSMØDE Tidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 12.00 14.00 Sted: Lokale 23 på Social- & Sundhedsskolen, Skive afdeling Deltagere: Anne Stubberup Skive og Viborg Kommune Eva

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt.

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt. 1 Referat Møde Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.08.2009 kl. 16.00-18.00 Mødelokale A+B Deltagere: Kurt Pedersen Marianne Jensen Dorte Tind Jørgensen Alis Jensen

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 22. juni 2012 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere:

Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 22. juni 2012 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 22. juni 2012 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Ivan R. Jensen,

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Dagsorden for møde i LUA

Dagsorden for møde i LUA Dagsorden for møde i LUA Dato: Fredag den 9. december 2016 kl. 09:30-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Social & Sundhedsskolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Tanja

Læs mere