FSLeder bestyrelsens beretning april 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSLeder bestyrelsens beretning april 14"

Transkript

1 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs smileys i forbindelse med vejarbejdet. De begynder med at være noget sure og ender med at blive mere og mere glade. Nogle af os måtte sænke farten en del nogen har måske endda oplevet, at de har holdt helt stille og der ikke er sket noget som helst. Jeg kører måske selv turen en gang om ugen i forbindelse med diverse møder og har derfor haft god anledning til at kigge på disse tysk inspirerede smileys og tænkt lidt over om de ikke kunne minde en del om Frie Skolers Ledere og vores arbejde. Begyndte det virkeligt med så sure smileys? - og nærmer vi os en glad grønne smiley? Hvor langt er vi egentligt kommet og er smileyerne er blevet mere smilende i årets løb, ja, det vil jeg give mit og bestyrelsens bud på her i beretningen. Siden sidste års lederdage i begyndelsen af april og generalforsamlingen har det været et år, der virkelig begyndte med en rigtig sur og vred smiley. Sidste år, da vi var samlet var lockoutperioden lige gået i gang en lockout ingen nok rigtig havde forestillet sig ville blive til noget, - den ville vel blive afblæst i sidste øjeblik, men nej. Der var en drejebog fra KL s side og på vores område sikkert også Moderniseringsstyrelsen hvor der en gang for alle skulle gøres op med lærernes arbejdstidsaftale. Og det blev der så efter fire uger, hvor skolerne enten stod tomme eller hvor mange af os ledere knoklede med at holde skolerne i gang. Resultatet blev et lovindgreb og denne gang med et nummer på en lov, som jeg tror vi alle i salen kender, nemlig lov 409. Frie Skolers Ledere havde forud for konflikten givet udtryk for, at vi rigtig gerne så, at der fortsat var en arbejdstidsaftale for lærerne på vores område, men at den godt kunne se anderledes ud end den eksisterende. Nu kom der så i stedet en lov og ingen arbejdstidsaftaler og det har haft stor betydning i det forgangne år ikke kun for vores lærere, hvor nogle har været ramt meget på deres læreridentitet, men loven har sandelig også fået stor betydning for os som ledere. Vi har fået en anden lederrolle i dag end vi havde for et år siden. Regeringsindgrebet har skærpet vores personlige ansvar for skolens pædagogiske og administrative ledelse, så det nu og fremover i højere grad peger på lederen frem for et kollektivt ansvar at få tingene til at gå op. Lærere og ledere arbejder stadig ud fra det samme mål: at skabe den bedst mulige dannelse og uddannelse af eleverne, men vi gør det ud fra forskellige definerede ansvarsområder. Denne rollefordeling kan ind imellem kræve af os, at vi må tage beslutninger, der prioriterer eleverne, skolen fremfor medarbejderne. For nogle af vores ledere er det en ny situation for andre adskiller den sig måske mindre fra den hverdag, der tidligere har været på skolen. Forårets konflikt og regeringsindgreb varslede en ny virkelighed og en ny lederrolle, der måtte få konsekvenser også for vores forening. Som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen sagde i sommerudgaven af Efterskolebladet: Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation.

2 Denne udlægning er vi enig i, hvorfor vi finder det naturligt, at vi som ledere afsøger nye organisatoriske muligheder, nemlig at vi løsriver os fra Frie Skolers Lærerforening og arbejder på at skabe nye samarbejdsrelationer, der er uafhængige af lærerne. Vi vil prioritere, at et fremtidigt samarbejde omfatter andre skolelederforeninger bl.a. for at styrke vidensdeling og faglighed i den nye lederrolle samt for at sikre den fornødne volumen, der gør, at vi kan bibeholde aftaleretten. En ny, uafhængig organisation vil betyde, at vi kan agere helt frit i forhold til politiske udmeldinger uden at skulle afstemme med lærerne. Vi kan som ledere samarbejde med skoleforeningerne, og vi kan være uenige med lærerne, samtidig med at vi i fællesskab med lærere og skoleforeninger samarbejder om at skabe de bedste vilkår for skolerne.- sådan hed vores budskab i juni måned. Lockouten har haft rigtig stor betydning for os i Frie Skolers Ledere Foreningsmæssigt gav lockouten en masse sure smileyer, da mange af vores medlemmer måtte konstatere, at de faktisk ikke havde læst det, der var skrevet med småt ved indmeldelsen i FSL. Nemlig at vi trods det, at vi ikke var involveret personligt i konflikten skulle betale konfliktbidrag fra dag 1, nemlig 500 kr. og de efterfølgende 6 måneder frem til FSL s repræsentantskabsmøde 200 kr., altså kr. Når vores medlemmer så samtidig kunne høre, at skolelederne i DLF og i Uddannelsesforbundet blev friholdt for betaling til deres konfliktkasser, så gav det sig udslag i en mængde mails og telefonsamtaler fra utilfredse medlemmer, der enten meldte sig ud eller truede med at gøre det. Vi fik faktisk 130 udmeldelser i løbet af en måned og vi kunne som bestyrelse jo godt se skriften på væggen. Som det formodentlig er alle bekendt, så fik vi lavet en henstandsaftale med FSLærer om betalingen indtil repræsentantskabet i november og fik på den måde stoppet antallet af udmeldinger og et antal ledere kom tilbage igen. Så vores samlede tab af medlemmer har været på omkring 120 medlemmer det seneste år. Vi satte i bestyrelsen så samtidig fuldt fokus på om ikke det var her og nu, hvor der var momentum, at vi skulle sige, at vi med både den ændrede lederrolle og med den økonomiske binding til FSL,- at det var nu, at vi ville skilles. Vi vil ud af FSL og vi vil have vores forhandlingsret med. Det blev vores krav og næsten et mantra, som vi har ført frem overfor FSL og haft på ekstraordinær generalforsamling hos selv. Det er næsten historie nu men både i egne rækker og også med stor opbakning fra FSL s formand (dog ikke lige efter Uffes hjerte) og på repræsentantskabsmødet fra lærergruppen, så er vi på vej til at løsrive os. FSL s forretningsudvalg skal hjælpe os med den proces frem mod november måneds repræsentantskabsmøde i år. Hvordan kunne vi så hurtigt nå hertil, - jo, vi skylder penge og vi skylder mange penge og man kan spekulere rigtig meget over om det overhovedet kunne have lade sig gøre at tale om at komme ud af FSL, hvis vi ikke havde skyldt så mange penge til dem!!! FSLærer måtte nemlig i forbindelse med konflikten bruge alle egne midler samt låne 110 mill. kr. fra DLF for at dække lærernes løntab ved lockouten. Vi er en del af FSL, derfor skyldte vi sammen med lærerne en hel del penge væk. Vi havde fået en henstand med at betale 1700 kr./medlem i de første 7 måneder altså 1,2 mill.kr. derudover skyldte vi jo også vores andel af det optagede lån hos DLF m.m. Hvad gør man så, - vi kunne bare være gået alle sammen, der står jo mindst en alternativ lederforening klar til at tage imod os. Hvorfor gik vi så ikke det gjorde vi ikke, - fordi vi

3 fortsat vil have forhandlingsretten og medlemskabet af det gode selskab og det kan vi have, når vi er Frie Skolers Ledere. Så vores arbejde gik en anden vej. Vi har fået delt konfliktkassen i FSLærer, så der nu er en kasse, der er lærernes og en kasse, der er ledernes, - de er begge gabende tomme. Vi fik forhandlet en aftale med FSL på plads, så vi har sagt farvel til alt af værdi og dermed nedbragt gælden, så den inklusiv de første 1,2 mill. kr. i alt er på 8,5 mill. kr. Det er mange penge rigtig mange penge, - men det er den pris det koster os fortsat at kunne være en del af LC og forhandlingsfællesskabet i LC-Lederforum. Vi fik lavet aftaler med FSL om, at vi kunne tilbagebetale beløbet over 10 år og på den måde nøjes med en beskeden kontingentstigning. Vi har kunnet nøjes med at hæve kontingentet med 100 kr. en så beskeden prisstigning, at vi tror det kan lade sig gøre at fastholde vores medlemmer. Men forudsætning for at det hele kan lade sig gøre, er at vi: - kan se at det går den rigtige vej med at komme ud af FSL - kan fastholde og helst forbedre det serviceniveau, som vi har i foreningerne i dag Og det er nok her, at vi fornemmer, at trafikken ikke er helt så glidende som vi gerne ville have og at det går langsomt med at nærme os der hvor smileyerne bliver noget mere grønne. Det gik rigtig godt, så længe vi var på hjemmebane og indenfor FSL regi, men i dag, hvor vi skal have processen til at fortsætte oplever vi, at det går noget mere langsomt end vi gerne vil have det til. Vores videre vej skal være i LC-Lederforums regi, hvor de to andre lederorganisationer Skolelederne og Uddannelseslederne også gerne vil forlade deres basisorganisationer, men det går øjensynligt noget langsommere hos dem. D. 30/4 er for os en markant dato. Vi har vi presset meget på for at få etableret et møde med LC s forretningsudvalg. Det er i stedet for blevet til et møde med formændene fra DLF, FSL og Uddannelsesforbundet med henblik på at komme videre. Vi er meget spændt på hvad der sker på det møde og skal nok holde jer underrettet. Bestyrelsens valg af vej med at vedkende os arv og gæld og til gengæld at kunne løsrive os med en forhandlingsret har vist sig, at være den rigtige vej. Det kunne vi se i forbindelse med en højesteretsdom, hvor Lederne ved Danskuddannelserne tabte deres forsøg på at få forhandlingsretten trods det, at de organiserede en meget stor procentdel af lederne på deres område. Der blev i dommen peget på, at der ligger et forhandlingsfællesskab i LC-Lederforum, - hvilket jo netop er der, hvor vi også efter en løsrivelse vil deltage i samarbejdet med skolelederne på øvrige undervisningsområder. Vi har i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt selvfølgelig også tænkt i muligheden for fremover så kun at være en lederforening. Vi har faktisk også haft en del henvendelser om det ikke var nu, at der skulle arbejdes for det. Jo, det bliver der også. Den alternative lederforening LIFS har omkring 130 medlemmer som det kunne være fint at få et samarbejde med. Men med fokus på at der fremover kun skal være en forening for alle ledere, så vil det nok også være muligt at få skabt interesse hos de måske op mod 400 ledere, som i dag hverken er hos os eller LIFS. På dette felt har der vi selv haft bestyrelsesmøde i onsdags og LIFS havde i går og alt tyder på, at der fra begge lejre er et ønske om at fortsætte samarbejdet.

4 Hverdagen I bestyrelsen har vi selvfølgelig brugt rigtig meget tid på det organisatoriske landskab og hvordan vi kunne komme ud og hvordan vi skulle udnytte momentum efter lockouten, men ved siden af det har vi jo haft en hverdag, som også skulle hænge sammen. Nemlig vores sekretariats support til medlemmerne både med sagsbehandling, svar på spørgsmål, rådgivning om løn og ansættelsesforhold m.m. Vi fik så også en ny opgave i forbindelse med lov 409, nemlig hvordan vi som faglig organisation skulle forholde os til det stykke arbejde. Vi valgte den tilgang, at de forskellige skoleforeninger skulle støtte lederne med tiltag om hvordan loven skulle tolkes og nærlæses. Vi i FSLeder ville forholde os til hvordan processen kunne iværksættes på skolerne og hvordan vi kunne støtte lederen omkring hans/hendes eget arbejdsmiljø og rolle. Et andet fokusområde i sekretariatet har været Landsretssagen og -dommen i Lundbysagen (en sag, som vi i FSLeder stod bag) og dem præcisering af, at det er lederen og kun lederen som er øverste ansvarlige 24/7, så har det selvfølgelig også fyldt på vores sekretariat. Vi har rettet henvendelse til skoleforeningerne om vi måske i fællesskab kunne finde et fælles tiltag i forhold til dette. Kurser Til skoleåret 2013/2014 havde vi udarbejdet et sædvanligt kursusprogram med - synes vi - relevante tilbud til medlemmerne. Det viste sig dog hurtigt, at det også på kursusfronten blev et usædvanligt år. Hele situationen omkring lockouten gjorde, at medlemmerne havde nok at se til - tre af de udbudte kurser blev derfor aflyst. Kurset "lederen som forhandler" blev til gengæld gennemført med stor succes i efteråret Der var så stor tilfredshed med kurset, at vi har valgt at udbyde det igen i den kommende sæson, da indholdet også er meget relevant ift. den ændrede lederrolle på skolerne. Også lederdagene som vi deltager i disse dage, bliver gennemført med et lavere deltagerantal end vi plejer. Vi har således valgt at gennemføre programmet med ca. 60 deltagere. Vi har to samarbejdspartnere i relation til lederuddannelse. Dels VIA University som gennem en årrække har udbudt en pædagogisk lederuddannelse skræddersyet til de frie skoler - i dette skoleår er uddannelse gennemført med ca. 30 deltagere. Dels en ny grundlæggende lederuddannelse specielt tilrettet de frie skoler og som udbydes af COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling. På trods af diverse markedsføringstiltag er det endnu ikke lykkedes at få startet uddannelsen. Det undrer os meget, da "bruttogruppen" for uddannelsen udgør ca. 100 personer pr. år. Uddannelsen relanceres til efteråret, hvor der udbydes et todages inspirationsmodul inden tilmelding til selve uddannelsen. Foreningen er tovholder på et projekt med fokus på mellemlederens rolle på de frie skoler - Ledelse Mellem Ledelse. Projektet er inde sin afsluttende fase med en afslutningskonference den 24. april 2014 på Hornstrup Kursuscenter, og efterfølgende bliver der skrevet en rapport af projektets to forskere, som beskriver projektets resultater. Det har været vigtigt for foreningen også at have fokus på den del af medlemmerne som bestrider en mellemlederstilling.

5 Vi har også været med omkring at skabe et nyt tilbud til jer nemlig kurset Leadership and performance, - et nyt forskningsprojekt, der inviterer alle skoleledere fra frie grundskoler med klasse til deltagelse i lederuddannelsesforløb med fokus på udvikling af personlige ledelsesstrategier. Forskningsprojektet gennemføres på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og KORA under ledelse af Professor Lotte Bøgh Andersen. Projektets formål er at uddanne ledere i forskellige sektorer til i endnu højere grad at opnå organisationernes mål. Projektet fokuserer derudover på at opnå bedre viden om samspillet mellem ledelse og medarbejdermotivation, og på hvordan man ledelsesmæssigt kan reducere sygefraværet og forbedre kvaliteten af de leverede ydelser. Gør vi det rigtige? Som faglig organisation bør man nogle gange stoppe op og lige se på om vi nu også gør det rigtige. Ellers risikerer man, at tingene bare løber med en og vi måske ikke får brugt resurserne på den rigtige måde. I Frie Skolers Ledere tog vi på et visionsdøgn i januar hul på en debat om, hvad vi tilbyder vores medlemmer, og hvem er det vi egentlig servicerer. Vores konklusion var: at vi bruger al vores tid på at tage os af 10 procent af medlemmerne, - nemlig de medlemmer, som er i en form for krise i og med deres job. Dem skal vi selvfølgelig også fremover hjælpe og støtte på allerbedste vis -men de resterende 90 % af medlemmerne skal vi have mere fokus på i fremtiden. Vi vil derfor gå i gang med at flytte vores sigte fra at være på bagkant og skulle hjælpe medlemmer, når noget er gået galt. Vi vil i stedet bruge flere resurser på at være på forkant og komme på banen forud for problemerne og støtte/hjælpe vores medlemmer i deres hverdag. Vi har derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne her i marts måned, hvor vi har spurgt medlemmerne omkring deres ønsker til fagforeningen. Vi er meget positivt overrasket over, at lige godt halvdelen af vores medlemmer har svaret der skal man normalt kunne vinde noget for at komme så højt op. Når vi ser på disse slides, så kan vi se, at vores ledere har vidt forskellige tilgange og ønsker til den faglige organisation. Det fik mig til at reflektere over, at vi også har brug for at differentiere blandt vores medlemmer. Et medlem er ikke et medlem - nej vi er meget forskellige. I Frie Skolers Ledere har vi ikke været gode til at huske, at et medlem ikke bare er et medlem - vi er ikke en homogen gruppe. Vi skal i dag også favne meget forskellige medlemstyper, hvis vi skal overleve. Vi har ledere i skoleverdenen i dag, som ikke kender vores tilbud eller som bevidst har fravalgt det. Vi har ledere som fokuserer på value for money, og som ikke kan se, at de får det lige her og nu. Når og hvis vi går i gang med et paradigmeskifte og ændrer på vores rutiner og tænkemåde, er det vigtigt, at vi er klar til at indse, at de 90 % ikke er en slags medlemmer, men mange forskellige typer. Vi skal blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal i bestyrelsen endvidere også huske på at tænke ud af boxen, når vi vil forsøge at ændre på vores tanker og rutiner og med al respekt for vores egen undersøgelse og jeres input lige om lidt. Vi skal her huske på det velkendte Henry Ford citat: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede sig, havde de sagt: En hurtigere hest!,

6 Vi vil i bestyrelsen arbejde seriøst for ikke bare at få noget andet end en hurtigere hest inden vi mødes næste år men forhåbentlig også at få vejarbejdet gjort færdigt i overført betydning og nå frem til den grønne smiley ved 0 km. Hvis vi kan køre slides tanken videre, så drejer vores mission som Frie Skolers Ledere sig vel i bund og grund om at sørge for, at vores ledere får de bedst tænkelige arbejdsforhold på vores skoler og så lidt mere i løn. Samarbejde På sekretariater i Aarhus har vi et meget fint samarbejde med Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Der er samarbejde på mange niveauer fra telefonomstilling til konsulentrådgivning på specielle områder. På det politiske plan har vi et samarbejde på formandsniveau, hvor jeg som formand er medlem af lærerforeningens hovedbestyrelse, og hvor vores triumviratformand har et politisk samarbejde med FSL s forretningsudvalg. På trods af vores ønsker om at forlade FSL, har vi et godt samarbejde, som vi gerne vil takke for. Vi vil også gerne takke for et godt samarbejde i LC-LederForum, hvor vi i fællesskab ser på, hvordan vi kan gøre arbejdet nemmere for vores ledere i hverdagen. Endvidere tak for et godt samarbejde omkring tiltag i retning af at vi kan løsrive os for vores basisorganisation. Vi vil gerne takke skoleforeningerne for et godt samarbejde i årets løb. Vi har hos FSLeder haft fokus på, at vi gerne vil have dette samarbejde og vi er meget glade for, at det lykkes og at så mange af jer kommer her i dag samt en tak til jer for invitationerne til jeres årsmøder. Vi vil gerne takke Kristina og Bjarne for at stort stykke arbejde på vores eget sekretariat i årets løb, - med mange arbejdsopgaver, som har været helt nye i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt m.m. En stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og spændende samarbejde i årets løb, - et samarbejde, hvor vi både har haft overskud til vores visionsdøgn samt hele arbejdet omkring løsrivelsesprojektet. Til slut en tak til alle medlemmer af Frie Skolers Ledere, - det har været meget positivt at opleve, at så mange af jer har bakket op om foreningens arbejde i et meget svært år, hvor der har været oplevelser nok til, at I har kunnet overveje at forlade fællesskabet her. Det har I valgt ikke at gøre, men derimod at give os opbakning til vores arbejde med løsrivelse m.m., tak for det.

7 Rud Nielsen (formand efterskole) Jeppe Møller Tobberup (næstformand privatskole) Brian O. Bastiansen Lisbeth Qvortrup Henrik Stougaard Charlotte Toft Frank Andersen (privatskole) (friskole) Anne-Kathrine Nielsen (lilleskole) Frederik Christensen Volker Kracht Poul Roed (Kristen friskole) (Deutscher Schul- und Sprachverein)

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Hver for sig er vi stærkere sammen

Hver for sig er vi stærkere sammen Hver for sig er vi stærkere sammen Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen Folkeskolen står overfor den største forandring i nyere historie og en ny rollefordeling mellem ledere og medarbejdere.

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Medlemsundersøgelse. 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten. 1 of 46. Hvilken kreds tilhører du?

Medlemsundersøgelse. 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten. 1 of 46. Hvilken kreds tilhører du? Medlemsundersøgelse 1. Jeg er mindst lige så glad for mit job i dag, som jeg var før lockouten 34,6% (44) 34,6% (44) 4,5% (54) 4,5% (54) 10,% (13) 10,% (13) 11,0% (14) 11,0% (14) 1,6% () 1,6% () besvaret

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013.

Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Pædagogisk årsberetning Fænøsund Friskole 2013. Samarbejde og dialog Skoleåret 2013 blev, som beskrevet i sidste års beretning, et år der på mange måder varslede nye tider. Der var lock out i april måned,

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Småt er godt. Det er der en del, der mener. Vi kender fx til Mikrobryggerier, små skoler og børnehaver. Småt er godt, det giver os billeder på nethinden af tryghed

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Afbud: Axel Bech (Københavns Skolelederforening/SKK) Anne Fuglsang (SKOLELEDERNE / Ledere ved voksenspecialundervisningen)

Afbud: Axel Bech (Københavns Skolelederforening/SKK) Anne Fuglsang (SKOLELEDERNE / Ledere ved voksenspecialundervisningen) LC-LederForum København, 19. februar 2009 Referat fra forretningsudvalgsmøde i LC-Lederforum onsdag den 28. januar kl. 14.00-18.00 på Sinatur Hotel Storebælt Østerøvej 121 5800 Nyborg m6531 4002 www.hotel-storebaelt.dk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere