FSLeder bestyrelsens beretning april 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSLeder bestyrelsens beretning april 14"

Transkript

1 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs smileys i forbindelse med vejarbejdet. De begynder med at være noget sure og ender med at blive mere og mere glade. Nogle af os måtte sænke farten en del nogen har måske endda oplevet, at de har holdt helt stille og der ikke er sket noget som helst. Jeg kører måske selv turen en gang om ugen i forbindelse med diverse møder og har derfor haft god anledning til at kigge på disse tysk inspirerede smileys og tænkt lidt over om de ikke kunne minde en del om Frie Skolers Ledere og vores arbejde. Begyndte det virkeligt med så sure smileys? - og nærmer vi os en glad grønne smiley? Hvor langt er vi egentligt kommet og er smileyerne er blevet mere smilende i årets løb, ja, det vil jeg give mit og bestyrelsens bud på her i beretningen. Siden sidste års lederdage i begyndelsen af april og generalforsamlingen har det været et år, der virkelig begyndte med en rigtig sur og vred smiley. Sidste år, da vi var samlet var lockoutperioden lige gået i gang en lockout ingen nok rigtig havde forestillet sig ville blive til noget, - den ville vel blive afblæst i sidste øjeblik, men nej. Der var en drejebog fra KL s side og på vores område sikkert også Moderniseringsstyrelsen hvor der en gang for alle skulle gøres op med lærernes arbejdstidsaftale. Og det blev der så efter fire uger, hvor skolerne enten stod tomme eller hvor mange af os ledere knoklede med at holde skolerne i gang. Resultatet blev et lovindgreb og denne gang med et nummer på en lov, som jeg tror vi alle i salen kender, nemlig lov 409. Frie Skolers Ledere havde forud for konflikten givet udtryk for, at vi rigtig gerne så, at der fortsat var en arbejdstidsaftale for lærerne på vores område, men at den godt kunne se anderledes ud end den eksisterende. Nu kom der så i stedet en lov og ingen arbejdstidsaftaler og det har haft stor betydning i det forgangne år ikke kun for vores lærere, hvor nogle har været ramt meget på deres læreridentitet, men loven har sandelig også fået stor betydning for os som ledere. Vi har fået en anden lederrolle i dag end vi havde for et år siden. Regeringsindgrebet har skærpet vores personlige ansvar for skolens pædagogiske og administrative ledelse, så det nu og fremover i højere grad peger på lederen frem for et kollektivt ansvar at få tingene til at gå op. Lærere og ledere arbejder stadig ud fra det samme mål: at skabe den bedst mulige dannelse og uddannelse af eleverne, men vi gør det ud fra forskellige definerede ansvarsområder. Denne rollefordeling kan ind imellem kræve af os, at vi må tage beslutninger, der prioriterer eleverne, skolen fremfor medarbejderne. For nogle af vores ledere er det en ny situation for andre adskiller den sig måske mindre fra den hverdag, der tidligere har været på skolen. Forårets konflikt og regeringsindgreb varslede en ny virkelighed og en ny lederrolle, der måtte få konsekvenser også for vores forening. Som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen sagde i sommerudgaven af Efterskolebladet: Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation.

2 Denne udlægning er vi enig i, hvorfor vi finder det naturligt, at vi som ledere afsøger nye organisatoriske muligheder, nemlig at vi løsriver os fra Frie Skolers Lærerforening og arbejder på at skabe nye samarbejdsrelationer, der er uafhængige af lærerne. Vi vil prioritere, at et fremtidigt samarbejde omfatter andre skolelederforeninger bl.a. for at styrke vidensdeling og faglighed i den nye lederrolle samt for at sikre den fornødne volumen, der gør, at vi kan bibeholde aftaleretten. En ny, uafhængig organisation vil betyde, at vi kan agere helt frit i forhold til politiske udmeldinger uden at skulle afstemme med lærerne. Vi kan som ledere samarbejde med skoleforeningerne, og vi kan være uenige med lærerne, samtidig med at vi i fællesskab med lærere og skoleforeninger samarbejder om at skabe de bedste vilkår for skolerne.- sådan hed vores budskab i juni måned. Lockouten har haft rigtig stor betydning for os i Frie Skolers Ledere Foreningsmæssigt gav lockouten en masse sure smileyer, da mange af vores medlemmer måtte konstatere, at de faktisk ikke havde læst det, der var skrevet med småt ved indmeldelsen i FSL. Nemlig at vi trods det, at vi ikke var involveret personligt i konflikten skulle betale konfliktbidrag fra dag 1, nemlig 500 kr. og de efterfølgende 6 måneder frem til FSL s repræsentantskabsmøde 200 kr., altså kr. Når vores medlemmer så samtidig kunne høre, at skolelederne i DLF og i Uddannelsesforbundet blev friholdt for betaling til deres konfliktkasser, så gav det sig udslag i en mængde mails og telefonsamtaler fra utilfredse medlemmer, der enten meldte sig ud eller truede med at gøre det. Vi fik faktisk 130 udmeldelser i løbet af en måned og vi kunne som bestyrelse jo godt se skriften på væggen. Som det formodentlig er alle bekendt, så fik vi lavet en henstandsaftale med FSLærer om betalingen indtil repræsentantskabet i november og fik på den måde stoppet antallet af udmeldinger og et antal ledere kom tilbage igen. Så vores samlede tab af medlemmer har været på omkring 120 medlemmer det seneste år. Vi satte i bestyrelsen så samtidig fuldt fokus på om ikke det var her og nu, hvor der var momentum, at vi skulle sige, at vi med både den ændrede lederrolle og med den økonomiske binding til FSL,- at det var nu, at vi ville skilles. Vi vil ud af FSL og vi vil have vores forhandlingsret med. Det blev vores krav og næsten et mantra, som vi har ført frem overfor FSL og haft på ekstraordinær generalforsamling hos selv. Det er næsten historie nu men både i egne rækker og også med stor opbakning fra FSL s formand (dog ikke lige efter Uffes hjerte) og på repræsentantskabsmødet fra lærergruppen, så er vi på vej til at løsrive os. FSL s forretningsudvalg skal hjælpe os med den proces frem mod november måneds repræsentantskabsmøde i år. Hvordan kunne vi så hurtigt nå hertil, - jo, vi skylder penge og vi skylder mange penge og man kan spekulere rigtig meget over om det overhovedet kunne have lade sig gøre at tale om at komme ud af FSL, hvis vi ikke havde skyldt så mange penge til dem!!! FSLærer måtte nemlig i forbindelse med konflikten bruge alle egne midler samt låne 110 mill. kr. fra DLF for at dække lærernes løntab ved lockouten. Vi er en del af FSL, derfor skyldte vi sammen med lærerne en hel del penge væk. Vi havde fået en henstand med at betale 1700 kr./medlem i de første 7 måneder altså 1,2 mill.kr. derudover skyldte vi jo også vores andel af det optagede lån hos DLF m.m. Hvad gør man så, - vi kunne bare være gået alle sammen, der står jo mindst en alternativ lederforening klar til at tage imod os. Hvorfor gik vi så ikke det gjorde vi ikke, - fordi vi

3 fortsat vil have forhandlingsretten og medlemskabet af det gode selskab og det kan vi have, når vi er Frie Skolers Ledere. Så vores arbejde gik en anden vej. Vi har fået delt konfliktkassen i FSLærer, så der nu er en kasse, der er lærernes og en kasse, der er ledernes, - de er begge gabende tomme. Vi fik forhandlet en aftale med FSL på plads, så vi har sagt farvel til alt af værdi og dermed nedbragt gælden, så den inklusiv de første 1,2 mill. kr. i alt er på 8,5 mill. kr. Det er mange penge rigtig mange penge, - men det er den pris det koster os fortsat at kunne være en del af LC og forhandlingsfællesskabet i LC-Lederforum. Vi fik lavet aftaler med FSL om, at vi kunne tilbagebetale beløbet over 10 år og på den måde nøjes med en beskeden kontingentstigning. Vi har kunnet nøjes med at hæve kontingentet med 100 kr. en så beskeden prisstigning, at vi tror det kan lade sig gøre at fastholde vores medlemmer. Men forudsætning for at det hele kan lade sig gøre, er at vi: - kan se at det går den rigtige vej med at komme ud af FSL - kan fastholde og helst forbedre det serviceniveau, som vi har i foreningerne i dag Og det er nok her, at vi fornemmer, at trafikken ikke er helt så glidende som vi gerne ville have og at det går langsomt med at nærme os der hvor smileyerne bliver noget mere grønne. Det gik rigtig godt, så længe vi var på hjemmebane og indenfor FSL regi, men i dag, hvor vi skal have processen til at fortsætte oplever vi, at det går noget mere langsomt end vi gerne vil have det til. Vores videre vej skal være i LC-Lederforums regi, hvor de to andre lederorganisationer Skolelederne og Uddannelseslederne også gerne vil forlade deres basisorganisationer, men det går øjensynligt noget langsommere hos dem. D. 30/4 er for os en markant dato. Vi har vi presset meget på for at få etableret et møde med LC s forretningsudvalg. Det er i stedet for blevet til et møde med formændene fra DLF, FSL og Uddannelsesforbundet med henblik på at komme videre. Vi er meget spændt på hvad der sker på det møde og skal nok holde jer underrettet. Bestyrelsens valg af vej med at vedkende os arv og gæld og til gengæld at kunne løsrive os med en forhandlingsret har vist sig, at være den rigtige vej. Det kunne vi se i forbindelse med en højesteretsdom, hvor Lederne ved Danskuddannelserne tabte deres forsøg på at få forhandlingsretten trods det, at de organiserede en meget stor procentdel af lederne på deres område. Der blev i dommen peget på, at der ligger et forhandlingsfællesskab i LC-Lederforum, - hvilket jo netop er der, hvor vi også efter en løsrivelse vil deltage i samarbejdet med skolelederne på øvrige undervisningsområder. Vi har i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt selvfølgelig også tænkt i muligheden for fremover så kun at være en lederforening. Vi har faktisk også haft en del henvendelser om det ikke var nu, at der skulle arbejdes for det. Jo, det bliver der også. Den alternative lederforening LIFS har omkring 130 medlemmer som det kunne være fint at få et samarbejde med. Men med fokus på at der fremover kun skal være en forening for alle ledere, så vil det nok også være muligt at få skabt interesse hos de måske op mod 400 ledere, som i dag hverken er hos os eller LIFS. På dette felt har der vi selv haft bestyrelsesmøde i onsdags og LIFS havde i går og alt tyder på, at der fra begge lejre er et ønske om at fortsætte samarbejdet.

4 Hverdagen I bestyrelsen har vi selvfølgelig brugt rigtig meget tid på det organisatoriske landskab og hvordan vi kunne komme ud og hvordan vi skulle udnytte momentum efter lockouten, men ved siden af det har vi jo haft en hverdag, som også skulle hænge sammen. Nemlig vores sekretariats support til medlemmerne både med sagsbehandling, svar på spørgsmål, rådgivning om løn og ansættelsesforhold m.m. Vi fik så også en ny opgave i forbindelse med lov 409, nemlig hvordan vi som faglig organisation skulle forholde os til det stykke arbejde. Vi valgte den tilgang, at de forskellige skoleforeninger skulle støtte lederne med tiltag om hvordan loven skulle tolkes og nærlæses. Vi i FSLeder ville forholde os til hvordan processen kunne iværksættes på skolerne og hvordan vi kunne støtte lederen omkring hans/hendes eget arbejdsmiljø og rolle. Et andet fokusområde i sekretariatet har været Landsretssagen og -dommen i Lundbysagen (en sag, som vi i FSLeder stod bag) og dem præcisering af, at det er lederen og kun lederen som er øverste ansvarlige 24/7, så har det selvfølgelig også fyldt på vores sekretariat. Vi har rettet henvendelse til skoleforeningerne om vi måske i fællesskab kunne finde et fælles tiltag i forhold til dette. Kurser Til skoleåret 2013/2014 havde vi udarbejdet et sædvanligt kursusprogram med - synes vi - relevante tilbud til medlemmerne. Det viste sig dog hurtigt, at det også på kursusfronten blev et usædvanligt år. Hele situationen omkring lockouten gjorde, at medlemmerne havde nok at se til - tre af de udbudte kurser blev derfor aflyst. Kurset "lederen som forhandler" blev til gengæld gennemført med stor succes i efteråret Der var så stor tilfredshed med kurset, at vi har valgt at udbyde det igen i den kommende sæson, da indholdet også er meget relevant ift. den ændrede lederrolle på skolerne. Også lederdagene som vi deltager i disse dage, bliver gennemført med et lavere deltagerantal end vi plejer. Vi har således valgt at gennemføre programmet med ca. 60 deltagere. Vi har to samarbejdspartnere i relation til lederuddannelse. Dels VIA University som gennem en årrække har udbudt en pædagogisk lederuddannelse skræddersyet til de frie skoler - i dette skoleår er uddannelse gennemført med ca. 30 deltagere. Dels en ny grundlæggende lederuddannelse specielt tilrettet de frie skoler og som udbydes af COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling. På trods af diverse markedsføringstiltag er det endnu ikke lykkedes at få startet uddannelsen. Det undrer os meget, da "bruttogruppen" for uddannelsen udgør ca. 100 personer pr. år. Uddannelsen relanceres til efteråret, hvor der udbydes et todages inspirationsmodul inden tilmelding til selve uddannelsen. Foreningen er tovholder på et projekt med fokus på mellemlederens rolle på de frie skoler - Ledelse Mellem Ledelse. Projektet er inde sin afsluttende fase med en afslutningskonference den 24. april 2014 på Hornstrup Kursuscenter, og efterfølgende bliver der skrevet en rapport af projektets to forskere, som beskriver projektets resultater. Det har været vigtigt for foreningen også at have fokus på den del af medlemmerne som bestrider en mellemlederstilling.

5 Vi har også været med omkring at skabe et nyt tilbud til jer nemlig kurset Leadership and performance, - et nyt forskningsprojekt, der inviterer alle skoleledere fra frie grundskoler med klasse til deltagelse i lederuddannelsesforløb med fokus på udvikling af personlige ledelsesstrategier. Forskningsprojektet gennemføres på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og KORA under ledelse af Professor Lotte Bøgh Andersen. Projektets formål er at uddanne ledere i forskellige sektorer til i endnu højere grad at opnå organisationernes mål. Projektet fokuserer derudover på at opnå bedre viden om samspillet mellem ledelse og medarbejdermotivation, og på hvordan man ledelsesmæssigt kan reducere sygefraværet og forbedre kvaliteten af de leverede ydelser. Gør vi det rigtige? Som faglig organisation bør man nogle gange stoppe op og lige se på om vi nu også gør det rigtige. Ellers risikerer man, at tingene bare løber med en og vi måske ikke får brugt resurserne på den rigtige måde. I Frie Skolers Ledere tog vi på et visionsdøgn i januar hul på en debat om, hvad vi tilbyder vores medlemmer, og hvem er det vi egentlig servicerer. Vores konklusion var: at vi bruger al vores tid på at tage os af 10 procent af medlemmerne, - nemlig de medlemmer, som er i en form for krise i og med deres job. Dem skal vi selvfølgelig også fremover hjælpe og støtte på allerbedste vis -men de resterende 90 % af medlemmerne skal vi have mere fokus på i fremtiden. Vi vil derfor gå i gang med at flytte vores sigte fra at være på bagkant og skulle hjælpe medlemmer, når noget er gået galt. Vi vil i stedet bruge flere resurser på at være på forkant og komme på banen forud for problemerne og støtte/hjælpe vores medlemmer i deres hverdag. Vi har derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne her i marts måned, hvor vi har spurgt medlemmerne omkring deres ønsker til fagforeningen. Vi er meget positivt overrasket over, at lige godt halvdelen af vores medlemmer har svaret der skal man normalt kunne vinde noget for at komme så højt op. Når vi ser på disse slides, så kan vi se, at vores ledere har vidt forskellige tilgange og ønsker til den faglige organisation. Det fik mig til at reflektere over, at vi også har brug for at differentiere blandt vores medlemmer. Et medlem er ikke et medlem - nej vi er meget forskellige. I Frie Skolers Ledere har vi ikke været gode til at huske, at et medlem ikke bare er et medlem - vi er ikke en homogen gruppe. Vi skal i dag også favne meget forskellige medlemstyper, hvis vi skal overleve. Vi har ledere i skoleverdenen i dag, som ikke kender vores tilbud eller som bevidst har fravalgt det. Vi har ledere som fokuserer på value for money, og som ikke kan se, at de får det lige her og nu. Når og hvis vi går i gang med et paradigmeskifte og ændrer på vores rutiner og tænkemåde, er det vigtigt, at vi er klar til at indse, at de 90 % ikke er en slags medlemmer, men mange forskellige typer. Vi skal blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal i bestyrelsen endvidere også huske på at tænke ud af boxen, når vi vil forsøge at ændre på vores tanker og rutiner og med al respekt for vores egen undersøgelse og jeres input lige om lidt. Vi skal her huske på det velkendte Henry Ford citat: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede sig, havde de sagt: En hurtigere hest!,

6 Vi vil i bestyrelsen arbejde seriøst for ikke bare at få noget andet end en hurtigere hest inden vi mødes næste år men forhåbentlig også at få vejarbejdet gjort færdigt i overført betydning og nå frem til den grønne smiley ved 0 km. Hvis vi kan køre slides tanken videre, så drejer vores mission som Frie Skolers Ledere sig vel i bund og grund om at sørge for, at vores ledere får de bedst tænkelige arbejdsforhold på vores skoler og så lidt mere i løn. Samarbejde På sekretariater i Aarhus har vi et meget fint samarbejde med Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Der er samarbejde på mange niveauer fra telefonomstilling til konsulentrådgivning på specielle områder. På det politiske plan har vi et samarbejde på formandsniveau, hvor jeg som formand er medlem af lærerforeningens hovedbestyrelse, og hvor vores triumviratformand har et politisk samarbejde med FSL s forretningsudvalg. På trods af vores ønsker om at forlade FSL, har vi et godt samarbejde, som vi gerne vil takke for. Vi vil også gerne takke for et godt samarbejde i LC-LederForum, hvor vi i fællesskab ser på, hvordan vi kan gøre arbejdet nemmere for vores ledere i hverdagen. Endvidere tak for et godt samarbejde omkring tiltag i retning af at vi kan løsrive os for vores basisorganisation. Vi vil gerne takke skoleforeningerne for et godt samarbejde i årets løb. Vi har hos FSLeder haft fokus på, at vi gerne vil have dette samarbejde og vi er meget glade for, at det lykkes og at så mange af jer kommer her i dag samt en tak til jer for invitationerne til jeres årsmøder. Vi vil gerne takke Kristina og Bjarne for at stort stykke arbejde på vores eget sekretariat i årets løb, - med mange arbejdsopgaver, som har været helt nye i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt m.m. En stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og spændende samarbejde i årets løb, - et samarbejde, hvor vi både har haft overskud til vores visionsdøgn samt hele arbejdet omkring løsrivelsesprojektet. Til slut en tak til alle medlemmer af Frie Skolers Ledere, - det har været meget positivt at opleve, at så mange af jer har bakket op om foreningens arbejde i et meget svært år, hvor der har været oplevelser nok til, at I har kunnet overveje at forlade fællesskabet her. Det har I valgt ikke at gøre, men derimod at give os opbakning til vores arbejde med løsrivelse m.m., tak for det.

7 Rud Nielsen (formand efterskole) Jeppe Møller Tobberup (næstformand privatskole) Brian O. Bastiansen Lisbeth Qvortrup Henrik Stougaard Charlotte Toft Frank Andersen (privatskole) (friskole) Anne-Kathrine Nielsen (lilleskole) Frederik Christensen Volker Kracht Poul Roed (Kristen friskole) (Deutscher Schul- und Sprachverein)

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Mit etiske ståsted. Indstik. Nye kurser i skoleledelse. TEMA: Det gode skolelederliv Side 18-24 & midtersiderne

Mit etiske ståsted. Indstik. Nye kurser i skoleledelse. TEMA: Det gode skolelederliv Side 18-24 & midtersiderne Indstik Nye kurser i skoleledelse 7 september 2009 Magasin for Skolelederne Mit etiske ståsted TEMA: Det gode skolelederliv Side 18-24 & midtersiderne Acceptable uddannelsesvilkår? Side 6 & 10 It som en

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere