FSLeder bestyrelsens beretning april 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSLeder bestyrelsens beretning april 14"

Transkript

1 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs smileys i forbindelse med vejarbejdet. De begynder med at være noget sure og ender med at blive mere og mere glade. Nogle af os måtte sænke farten en del nogen har måske endda oplevet, at de har holdt helt stille og der ikke er sket noget som helst. Jeg kører måske selv turen en gang om ugen i forbindelse med diverse møder og har derfor haft god anledning til at kigge på disse tysk inspirerede smileys og tænkt lidt over om de ikke kunne minde en del om Frie Skolers Ledere og vores arbejde. Begyndte det virkeligt med så sure smileys? - og nærmer vi os en glad grønne smiley? Hvor langt er vi egentligt kommet og er smileyerne er blevet mere smilende i årets løb, ja, det vil jeg give mit og bestyrelsens bud på her i beretningen. Siden sidste års lederdage i begyndelsen af april og generalforsamlingen har det været et år, der virkelig begyndte med en rigtig sur og vred smiley. Sidste år, da vi var samlet var lockoutperioden lige gået i gang en lockout ingen nok rigtig havde forestillet sig ville blive til noget, - den ville vel blive afblæst i sidste øjeblik, men nej. Der var en drejebog fra KL s side og på vores område sikkert også Moderniseringsstyrelsen hvor der en gang for alle skulle gøres op med lærernes arbejdstidsaftale. Og det blev der så efter fire uger, hvor skolerne enten stod tomme eller hvor mange af os ledere knoklede med at holde skolerne i gang. Resultatet blev et lovindgreb og denne gang med et nummer på en lov, som jeg tror vi alle i salen kender, nemlig lov 409. Frie Skolers Ledere havde forud for konflikten givet udtryk for, at vi rigtig gerne så, at der fortsat var en arbejdstidsaftale for lærerne på vores område, men at den godt kunne se anderledes ud end den eksisterende. Nu kom der så i stedet en lov og ingen arbejdstidsaftaler og det har haft stor betydning i det forgangne år ikke kun for vores lærere, hvor nogle har været ramt meget på deres læreridentitet, men loven har sandelig også fået stor betydning for os som ledere. Vi har fået en anden lederrolle i dag end vi havde for et år siden. Regeringsindgrebet har skærpet vores personlige ansvar for skolens pædagogiske og administrative ledelse, så det nu og fremover i højere grad peger på lederen frem for et kollektivt ansvar at få tingene til at gå op. Lærere og ledere arbejder stadig ud fra det samme mål: at skabe den bedst mulige dannelse og uddannelse af eleverne, men vi gør det ud fra forskellige definerede ansvarsområder. Denne rollefordeling kan ind imellem kræve af os, at vi må tage beslutninger, der prioriterer eleverne, skolen fremfor medarbejderne. For nogle af vores ledere er det en ny situation for andre adskiller den sig måske mindre fra den hverdag, der tidligere har været på skolen. Forårets konflikt og regeringsindgreb varslede en ny virkelighed og en ny lederrolle, der måtte få konsekvenser også for vores forening. Som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen sagde i sommerudgaven af Efterskolebladet: Ledernes rolle har ændret sig. De skal så at sige være mere arbejdsgivere, og det kan de ikke uden en distance til lærerne. Derfor skal de have deres egen organisation.

2 Denne udlægning er vi enig i, hvorfor vi finder det naturligt, at vi som ledere afsøger nye organisatoriske muligheder, nemlig at vi løsriver os fra Frie Skolers Lærerforening og arbejder på at skabe nye samarbejdsrelationer, der er uafhængige af lærerne. Vi vil prioritere, at et fremtidigt samarbejde omfatter andre skolelederforeninger bl.a. for at styrke vidensdeling og faglighed i den nye lederrolle samt for at sikre den fornødne volumen, der gør, at vi kan bibeholde aftaleretten. En ny, uafhængig organisation vil betyde, at vi kan agere helt frit i forhold til politiske udmeldinger uden at skulle afstemme med lærerne. Vi kan som ledere samarbejde med skoleforeningerne, og vi kan være uenige med lærerne, samtidig med at vi i fællesskab med lærere og skoleforeninger samarbejder om at skabe de bedste vilkår for skolerne.- sådan hed vores budskab i juni måned. Lockouten har haft rigtig stor betydning for os i Frie Skolers Ledere Foreningsmæssigt gav lockouten en masse sure smileyer, da mange af vores medlemmer måtte konstatere, at de faktisk ikke havde læst det, der var skrevet med småt ved indmeldelsen i FSL. Nemlig at vi trods det, at vi ikke var involveret personligt i konflikten skulle betale konfliktbidrag fra dag 1, nemlig 500 kr. og de efterfølgende 6 måneder frem til FSL s repræsentantskabsmøde 200 kr., altså kr. Når vores medlemmer så samtidig kunne høre, at skolelederne i DLF og i Uddannelsesforbundet blev friholdt for betaling til deres konfliktkasser, så gav det sig udslag i en mængde mails og telefonsamtaler fra utilfredse medlemmer, der enten meldte sig ud eller truede med at gøre det. Vi fik faktisk 130 udmeldelser i løbet af en måned og vi kunne som bestyrelse jo godt se skriften på væggen. Som det formodentlig er alle bekendt, så fik vi lavet en henstandsaftale med FSLærer om betalingen indtil repræsentantskabet i november og fik på den måde stoppet antallet af udmeldinger og et antal ledere kom tilbage igen. Så vores samlede tab af medlemmer har været på omkring 120 medlemmer det seneste år. Vi satte i bestyrelsen så samtidig fuldt fokus på om ikke det var her og nu, hvor der var momentum, at vi skulle sige, at vi med både den ændrede lederrolle og med den økonomiske binding til FSL,- at det var nu, at vi ville skilles. Vi vil ud af FSL og vi vil have vores forhandlingsret med. Det blev vores krav og næsten et mantra, som vi har ført frem overfor FSL og haft på ekstraordinær generalforsamling hos selv. Det er næsten historie nu men både i egne rækker og også med stor opbakning fra FSL s formand (dog ikke lige efter Uffes hjerte) og på repræsentantskabsmødet fra lærergruppen, så er vi på vej til at løsrive os. FSL s forretningsudvalg skal hjælpe os med den proces frem mod november måneds repræsentantskabsmøde i år. Hvordan kunne vi så hurtigt nå hertil, - jo, vi skylder penge og vi skylder mange penge og man kan spekulere rigtig meget over om det overhovedet kunne have lade sig gøre at tale om at komme ud af FSL, hvis vi ikke havde skyldt så mange penge til dem!!! FSLærer måtte nemlig i forbindelse med konflikten bruge alle egne midler samt låne 110 mill. kr. fra DLF for at dække lærernes løntab ved lockouten. Vi er en del af FSL, derfor skyldte vi sammen med lærerne en hel del penge væk. Vi havde fået en henstand med at betale 1700 kr./medlem i de første 7 måneder altså 1,2 mill.kr. derudover skyldte vi jo også vores andel af det optagede lån hos DLF m.m. Hvad gør man så, - vi kunne bare være gået alle sammen, der står jo mindst en alternativ lederforening klar til at tage imod os. Hvorfor gik vi så ikke det gjorde vi ikke, - fordi vi

3 fortsat vil have forhandlingsretten og medlemskabet af det gode selskab og det kan vi have, når vi er Frie Skolers Ledere. Så vores arbejde gik en anden vej. Vi har fået delt konfliktkassen i FSLærer, så der nu er en kasse, der er lærernes og en kasse, der er ledernes, - de er begge gabende tomme. Vi fik forhandlet en aftale med FSL på plads, så vi har sagt farvel til alt af værdi og dermed nedbragt gælden, så den inklusiv de første 1,2 mill. kr. i alt er på 8,5 mill. kr. Det er mange penge rigtig mange penge, - men det er den pris det koster os fortsat at kunne være en del af LC og forhandlingsfællesskabet i LC-Lederforum. Vi fik lavet aftaler med FSL om, at vi kunne tilbagebetale beløbet over 10 år og på den måde nøjes med en beskeden kontingentstigning. Vi har kunnet nøjes med at hæve kontingentet med 100 kr. en så beskeden prisstigning, at vi tror det kan lade sig gøre at fastholde vores medlemmer. Men forudsætning for at det hele kan lade sig gøre, er at vi: - kan se at det går den rigtige vej med at komme ud af FSL - kan fastholde og helst forbedre det serviceniveau, som vi har i foreningerne i dag Og det er nok her, at vi fornemmer, at trafikken ikke er helt så glidende som vi gerne ville have og at det går langsomt med at nærme os der hvor smileyerne bliver noget mere grønne. Det gik rigtig godt, så længe vi var på hjemmebane og indenfor FSL regi, men i dag, hvor vi skal have processen til at fortsætte oplever vi, at det går noget mere langsomt end vi gerne vil have det til. Vores videre vej skal være i LC-Lederforums regi, hvor de to andre lederorganisationer Skolelederne og Uddannelseslederne også gerne vil forlade deres basisorganisationer, men det går øjensynligt noget langsommere hos dem. D. 30/4 er for os en markant dato. Vi har vi presset meget på for at få etableret et møde med LC s forretningsudvalg. Det er i stedet for blevet til et møde med formændene fra DLF, FSL og Uddannelsesforbundet med henblik på at komme videre. Vi er meget spændt på hvad der sker på det møde og skal nok holde jer underrettet. Bestyrelsens valg af vej med at vedkende os arv og gæld og til gengæld at kunne løsrive os med en forhandlingsret har vist sig, at være den rigtige vej. Det kunne vi se i forbindelse med en højesteretsdom, hvor Lederne ved Danskuddannelserne tabte deres forsøg på at få forhandlingsretten trods det, at de organiserede en meget stor procentdel af lederne på deres område. Der blev i dommen peget på, at der ligger et forhandlingsfællesskab i LC-Lederforum, - hvilket jo netop er der, hvor vi også efter en løsrivelse vil deltage i samarbejdet med skolelederne på øvrige undervisningsområder. Vi har i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt selvfølgelig også tænkt i muligheden for fremover så kun at være en lederforening. Vi har faktisk også haft en del henvendelser om det ikke var nu, at der skulle arbejdes for det. Jo, det bliver der også. Den alternative lederforening LIFS har omkring 130 medlemmer som det kunne være fint at få et samarbejde med. Men med fokus på at der fremover kun skal være en forening for alle ledere, så vil det nok også være muligt at få skabt interesse hos de måske op mod 400 ledere, som i dag hverken er hos os eller LIFS. På dette felt har der vi selv haft bestyrelsesmøde i onsdags og LIFS havde i går og alt tyder på, at der fra begge lejre er et ønske om at fortsætte samarbejdet.

4 Hverdagen I bestyrelsen har vi selvfølgelig brugt rigtig meget tid på det organisatoriske landskab og hvordan vi kunne komme ud og hvordan vi skulle udnytte momentum efter lockouten, men ved siden af det har vi jo haft en hverdag, som også skulle hænge sammen. Nemlig vores sekretariats support til medlemmerne både med sagsbehandling, svar på spørgsmål, rådgivning om løn og ansættelsesforhold m.m. Vi fik så også en ny opgave i forbindelse med lov 409, nemlig hvordan vi som faglig organisation skulle forholde os til det stykke arbejde. Vi valgte den tilgang, at de forskellige skoleforeninger skulle støtte lederne med tiltag om hvordan loven skulle tolkes og nærlæses. Vi i FSLeder ville forholde os til hvordan processen kunne iværksættes på skolerne og hvordan vi kunne støtte lederen omkring hans/hendes eget arbejdsmiljø og rolle. Et andet fokusområde i sekretariatet har været Landsretssagen og -dommen i Lundbysagen (en sag, som vi i FSLeder stod bag) og dem præcisering af, at det er lederen og kun lederen som er øverste ansvarlige 24/7, så har det selvfølgelig også fyldt på vores sekretariat. Vi har rettet henvendelse til skoleforeningerne om vi måske i fællesskab kunne finde et fælles tiltag i forhold til dette. Kurser Til skoleåret 2013/2014 havde vi udarbejdet et sædvanligt kursusprogram med - synes vi - relevante tilbud til medlemmerne. Det viste sig dog hurtigt, at det også på kursusfronten blev et usædvanligt år. Hele situationen omkring lockouten gjorde, at medlemmerne havde nok at se til - tre af de udbudte kurser blev derfor aflyst. Kurset "lederen som forhandler" blev til gengæld gennemført med stor succes i efteråret Der var så stor tilfredshed med kurset, at vi har valgt at udbyde det igen i den kommende sæson, da indholdet også er meget relevant ift. den ændrede lederrolle på skolerne. Også lederdagene som vi deltager i disse dage, bliver gennemført med et lavere deltagerantal end vi plejer. Vi har således valgt at gennemføre programmet med ca. 60 deltagere. Vi har to samarbejdspartnere i relation til lederuddannelse. Dels VIA University som gennem en årrække har udbudt en pædagogisk lederuddannelse skræddersyet til de frie skoler - i dette skoleår er uddannelse gennemført med ca. 30 deltagere. Dels en ny grundlæggende lederuddannelse specielt tilrettet de frie skoler og som udbydes af COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling. På trods af diverse markedsføringstiltag er det endnu ikke lykkedes at få startet uddannelsen. Det undrer os meget, da "bruttogruppen" for uddannelsen udgør ca. 100 personer pr. år. Uddannelsen relanceres til efteråret, hvor der udbydes et todages inspirationsmodul inden tilmelding til selve uddannelsen. Foreningen er tovholder på et projekt med fokus på mellemlederens rolle på de frie skoler - Ledelse Mellem Ledelse. Projektet er inde sin afsluttende fase med en afslutningskonference den 24. april 2014 på Hornstrup Kursuscenter, og efterfølgende bliver der skrevet en rapport af projektets to forskere, som beskriver projektets resultater. Det har været vigtigt for foreningen også at have fokus på den del af medlemmerne som bestrider en mellemlederstilling.

5 Vi har også været med omkring at skabe et nyt tilbud til jer nemlig kurset Leadership and performance, - et nyt forskningsprojekt, der inviterer alle skoleledere fra frie grundskoler med klasse til deltagelse i lederuddannelsesforløb med fokus på udvikling af personlige ledelsesstrategier. Forskningsprojektet gennemføres på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og KORA under ledelse af Professor Lotte Bøgh Andersen. Projektets formål er at uddanne ledere i forskellige sektorer til i endnu højere grad at opnå organisationernes mål. Projektet fokuserer derudover på at opnå bedre viden om samspillet mellem ledelse og medarbejdermotivation, og på hvordan man ledelsesmæssigt kan reducere sygefraværet og forbedre kvaliteten af de leverede ydelser. Gør vi det rigtige? Som faglig organisation bør man nogle gange stoppe op og lige se på om vi nu også gør det rigtige. Ellers risikerer man, at tingene bare løber med en og vi måske ikke får brugt resurserne på den rigtige måde. I Frie Skolers Ledere tog vi på et visionsdøgn i januar hul på en debat om, hvad vi tilbyder vores medlemmer, og hvem er det vi egentlig servicerer. Vores konklusion var: at vi bruger al vores tid på at tage os af 10 procent af medlemmerne, - nemlig de medlemmer, som er i en form for krise i og med deres job. Dem skal vi selvfølgelig også fremover hjælpe og støtte på allerbedste vis -men de resterende 90 % af medlemmerne skal vi have mere fokus på i fremtiden. Vi vil derfor gå i gang med at flytte vores sigte fra at være på bagkant og skulle hjælpe medlemmer, når noget er gået galt. Vi vil i stedet bruge flere resurser på at være på forkant og komme på banen forud for problemerne og støtte/hjælpe vores medlemmer i deres hverdag. Vi har derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne her i marts måned, hvor vi har spurgt medlemmerne omkring deres ønsker til fagforeningen. Vi er meget positivt overrasket over, at lige godt halvdelen af vores medlemmer har svaret der skal man normalt kunne vinde noget for at komme så højt op. Når vi ser på disse slides, så kan vi se, at vores ledere har vidt forskellige tilgange og ønsker til den faglige organisation. Det fik mig til at reflektere over, at vi også har brug for at differentiere blandt vores medlemmer. Et medlem er ikke et medlem - nej vi er meget forskellige. I Frie Skolers Ledere har vi ikke været gode til at huske, at et medlem ikke bare er et medlem - vi er ikke en homogen gruppe. Vi skal i dag også favne meget forskellige medlemstyper, hvis vi skal overleve. Vi har ledere i skoleverdenen i dag, som ikke kender vores tilbud eller som bevidst har fravalgt det. Vi har ledere som fokuserer på value for money, og som ikke kan se, at de får det lige her og nu. Når og hvis vi går i gang med et paradigmeskifte og ændrer på vores rutiner og tænkemåde, er det vigtigt, at vi er klar til at indse, at de 90 % ikke er en slags medlemmer, men mange forskellige typer. Vi skal blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal i bestyrelsen endvidere også huske på at tænke ud af boxen, når vi vil forsøge at ændre på vores tanker og rutiner og med al respekt for vores egen undersøgelse og jeres input lige om lidt. Vi skal her huske på det velkendte Henry Ford citat: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede sig, havde de sagt: En hurtigere hest!,

6 Vi vil i bestyrelsen arbejde seriøst for ikke bare at få noget andet end en hurtigere hest inden vi mødes næste år men forhåbentlig også at få vejarbejdet gjort færdigt i overført betydning og nå frem til den grønne smiley ved 0 km. Hvis vi kan køre slides tanken videre, så drejer vores mission som Frie Skolers Ledere sig vel i bund og grund om at sørge for, at vores ledere får de bedst tænkelige arbejdsforhold på vores skoler og så lidt mere i løn. Samarbejde På sekretariater i Aarhus har vi et meget fint samarbejde med Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Der er samarbejde på mange niveauer fra telefonomstilling til konsulentrådgivning på specielle områder. På det politiske plan har vi et samarbejde på formandsniveau, hvor jeg som formand er medlem af lærerforeningens hovedbestyrelse, og hvor vores triumviratformand har et politisk samarbejde med FSL s forretningsudvalg. På trods af vores ønsker om at forlade FSL, har vi et godt samarbejde, som vi gerne vil takke for. Vi vil også gerne takke for et godt samarbejde i LC-LederForum, hvor vi i fællesskab ser på, hvordan vi kan gøre arbejdet nemmere for vores ledere i hverdagen. Endvidere tak for et godt samarbejde omkring tiltag i retning af at vi kan løsrive os for vores basisorganisation. Vi vil gerne takke skoleforeningerne for et godt samarbejde i årets løb. Vi har hos FSLeder haft fokus på, at vi gerne vil have dette samarbejde og vi er meget glade for, at det lykkes og at så mange af jer kommer her i dag samt en tak til jer for invitationerne til jeres årsmøder. Vi vil gerne takke Kristina og Bjarne for at stort stykke arbejde på vores eget sekretariat i årets løb, - med mange arbejdsopgaver, som har været helt nye i forbindelse med vores løsrivelsesprojekt m.m. En stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt og spændende samarbejde i årets løb, - et samarbejde, hvor vi både har haft overskud til vores visionsdøgn samt hele arbejdet omkring løsrivelsesprojektet. Til slut en tak til alle medlemmer af Frie Skolers Ledere, - det har været meget positivt at opleve, at så mange af jer har bakket op om foreningens arbejde i et meget svært år, hvor der har været oplevelser nok til, at I har kunnet overveje at forlade fællesskabet her. Det har I valgt ikke at gøre, men derimod at give os opbakning til vores arbejde med løsrivelse m.m., tak for det.

7 Rud Nielsen (formand efterskole) Jeppe Møller Tobberup (næstformand privatskole) Brian O. Bastiansen Lisbeth Qvortrup Henrik Stougaard Charlotte Toft Frank Andersen (privatskole) (friskole) Anne-Kathrine Nielsen (lilleskole) Frederik Christensen Volker Kracht Poul Roed (Kristen friskole) (Deutscher Schul- und Sprachverein)

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler.

For at løse opgaven satte vi os for år tilbage et mål. Vi ville have større indflydelse på vores egne vilkår som ledere på frie skoler. Beretning 2012 Beretningen har i år tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit handler om vores medlemskab af forskellige forhandlingsfællesskaber. Det næste afsnit handler om opbygningen af vores forening,

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

.er der hul igennem!

.er der hul igennem! .er der hul igennem! Idræt mellem forening og forretning Torben Bundgaard Chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Synspunkt: Fremtidens forbund og foreninger er ikke nogen, der kommer det er nogen vi skaber!

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Kære medlemmer af Erhvervsskolelederne Vores forening bløder. Vi er på få år gået fra 500 medlemmer til ca. 355. Årsagerne er beskrevet i det udsendte

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Konstitueret som planchef

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere