Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

2 LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING...7 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING...8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SOCIALE - OG KULTURELLE MILJØ...11 BOLIGFORHOLD...13 ÆNDRINGER I PERSONALE OG BEBOER SAMMENSÆTNINGEN...15 NYE TILTAG SIDEN FORRIGE TILSYNSBESØG...16 VÆRDIGRUNDLAG...16 INSTRUKSER OG RETNINGSLINIER...17 OPLÆRING...18 FORHOLD FOR GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV...19 MAGTANVENDELSE...21 DIALOG EFTERUDDANNELSE...26 SYGEFRAVÆR...27 OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN...29 KONKLUSION...29 Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

3 Læsevejledning Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for uanmeldte tilsyn. Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems størrelse, således: at antal af interviews for beboerne i 2011 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i forhold til plejehjemmenes størrelse. at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse. at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 5, svarende til hver plejehjemsleder. at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

4 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg altså en professionel vurdering af tilrettelæggelse og udførelse. Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes. Og med ovenstående in mente, at rapporten skal læses. Uanmeldt tilsyn Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 27 af plejehjemmets 106 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammen stille beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet, for at afdække hvor der er overensstemmelser eller uoverensstemmelser. Derudover er 4 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet mod følgende områder: Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper medsærlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Pleje og Omsorg efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

5 Pleje, Omsorg og sygepleje Hjælpebehov i forhold til hjælp efter 83 Hvad syntes du generelt om den pleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende = 9 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet er meget hjælpsomme og imødekomne. At både eleverne og det faste personale er meget dygtige. At være gennemgående tilfreds, men der er plads til forbedringer. Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? Pårørende Meget Tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke Tilfredsstillende Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: Generelt at være tilfreds med den daglige pleje. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at den tilrettelagte pleje og dokumentationen af samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Handle - / plejeplan Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

6 Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfredse. Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende =1 Ved ikke Ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At personalet er meget opmærksomme og handlingsorienterede i de tilfælde, hvor der havde været behov for at tilkalde lægehjælp. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at sygeplejen, dokumentationen af observationer, dokumentation af iværksat pleje og behandling samt dokumenteret opfølgning på samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygepleje Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

7 Beskæftigelse/Aktivering Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Beboere Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 6 Ikke relevant = 3 Beboerne gav udtryk for: At have valgt Aktiviteten fra. Beboer læser, løser kryds og tværs, og ser TV. At efterlyse aktiviteter for de yngre beboere, evt. aktiviteter ud af huset, eksempelvis Biografklubben i Kastrup Bio eller svømning i den lokale svømmehal. At deltage i madgruppen og spiller billard. At Aktiviteten sjældent blev anvendt. At komme dagligt i Aktiviteten. At gå til sang og dans. Aktiviteten flyttede om sommeren ud i haven, hvilket man som beboer nyder. At holde af at opholde sig i sin bolig. Beboer ønsker ikke at komme i Aktiviteten. At have behov for dagligt, at blive orienteret om dagens aktiviteter. At der er mange muligheder, men beboer har bevidst fravalgt disse. At føle sig hjemme på plejehjemmet. Kører dagligt, tur på plejehjemmet, og falder ofte i snak med andre beboere. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At der er mange daglige aktiverings tilbud. At medarbejderne opfordrer beboerne til, at deltage i de forskellige aktiviteter. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse, at der i forhold til beskæftigelse og aktivering er iværksat flere nye tiltag, eksempelvis danseskole, mad og filmklub. Aktiviteten arbejder bevidst med, at målrette aktiveringstilbuddene til beboernes forskellige behov for fysisk og psykisk stimulering. Aktivering og beskæftigelse, lever således op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beskæftigelse/aktivering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

8 Forplejning/Mad og servering Hvordan vil du beskrive dine valgmuligheder, i forhold til din forplejning? Beboere Meget tilfredsstillende = 2 Tilfredsstillende = 23 Ikke tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At maden er fin, kan ikke fås meget bedre. At maden nogle gange er helt i top, andre dage er den mindre god. Det hænder alt for ofte at kødet ikke til at tygge. At kosten kunne være mere varieret. At maden kunne være mere krydret. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) valgmuligheder, i forhold til forplejning? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At maden var meget varieret. At beboer ofte gav udtryk for, at kødet ikke var til at tygge. Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 26 Ved ikke = 1 Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Ikke relevant Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

9 Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? Beboere Meget tilfredsstillende = 21 Tilfredsstillende = 3 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At de dage hvor man selv kan tage fra fade og skåle, er at foretrække. At det er dejligt man selv kan vælge om man vil spise i sin bolig eller i spisestuen. At maden er meget veltillavet. Serveringen er pæn. Serveringen veksler imellem portionsanretninger og mad anrettet på fade og i skåle, hvor beboerne selv kan øse op af. Personalet bør være opmærksomme på de beboere der er synshandicappede, således at de anretter maden på tallerkenen, med uret. Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At beboer syntes, at anretning og servering af maden var mest tilfredsstillende de dage hvor maden blev anrettet på fade og i skåle og hvor beboeren selv efterfølgende kunne øse op. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at mad og servering, lever op til Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beboernes bemærkninger om, at kødet ofte ikke kan tygges er videregivet til afdelingsleder. Mad og servering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

10 Vedligeholdelsestræning 86 Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og psykiske færdigheder? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 14 Ved ikke = 2 Ikke relevant = 11 Beboerne gav udtryk for: At træningsmulighederne var fleksible. Der var mulighed for ved behov, at øge eller at mindske træningen. At der var mulighed for både hold - og individuel træning. At man kan nøjes med at træne, når ens energiniveau er til det. At man kan vælge træningen til eller fra efter behov, hvilket er et plus. At det ville være rart hvis der i fysioterapien, var flere maskiner man kunne træne med. Lidt ligesom i et Fitness center. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke Ikke relevant = 1 Pårørende gav udtryk for: At beboer havde trænet, i den første periode på plejehjemmet. Træningen er for nuværende indstillet, pårørende mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at genoptage denne, da beboers fysiske funktionsniveau er for nedadgående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at Vedligeholdelsestræningen lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Tilsynet konstaterede, at alle interviewede beboere havde gennemgået en funktionsvurderingstest. Forløbet var beskrevet i den elektroniske journal, og det fremgik af journalen, om beboerne efterfølgende havde fået tilbudt forløb med vedligeholdende træning. Den ovenfor anførte bemærkning fra en pårørende om, ikke at være tilfreds med den vedligeholdende træning, er videregivet til den ansvarlige afdelingsleder, der vil følge op på den pågældende beboers træningsforløb. 86 Vedligeholdelsestræning Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

11 Sociale - og kulturelle miljø Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 23 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet var meget venligt og imødekommende. At have en god dialog med både beboere og medarbejdere, der er plads til at sige sin mening. At dialogen med de andre beboere er begrænset. Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine medbeboere m.m.? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At beboer er glad for medarbejdere og beboere der har humor og som kan indgå i en ligeværdig dialog. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

12 Social trivsel Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Beboeren Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfreds med mulighederne, deltager når lysten og energien er tilstede. At deltage i sang, dans, cafe, tøndeslagning. At anvende Aktiviteten flittigt. Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at det sociale miljø, trivslen og aktiviteterne, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sociale miljø, trivsel, aktiviteter Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

13 Boligforhold Hvad synes du om din bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til dit plejebehov? Beboeren Meget tilfredsstillende = 4 Tilfredsstillende = 20 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At plejehjemmet er et dejligt sted at bo. Hvad synes du om din pårørendes bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til din pårørendes plejebehov? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke /ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At et lille tekøkken, indeholdende håndvask og kogeplader, ville være rart i boligen, da pårørende og beboer ville have glæde af, at anvende dette sammen. Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 18 = 1 Ved ikke = 5 Ikke relevant Beboeren gav udtryk for: At plejehjemmet er meget flot, at medarbejderne opfører sig eksemplarisk. At busforbindelserne til plejehjemmet kunne være bedre. At plejehjemmet burde have en lille cafe, hvor beboeren kunne invitere sine gæster med hen i. Et sted hvor man kunne købe kakao med flødeskum og lagkage. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

14 Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At plejehjemmets beliggenhed og omgivelser, er fine. At det er dejligt at beboer har terrasse ud til vejen, så er der noget at følge med i, eksempelvis, når børnene går fra skole. At haven er dejlig. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse at boligforholdene og de fysiske rammer lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. En enkelt beboer var ikke tilfreds med boligen. Årsagen til beboerens utilfredshed var, at beboeren ønskede en 2 rumsbolig. Beboeren blev efterfølgende informeret om muligheden for 2 rums boliger, på to af Tårnby Kommunes andre plejehjem. Boligforhold, fysiske rammer. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

15 I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev plejehjemslederen og 4 medarbejdere interviewet. Plejehjemslederen og stedfortræderen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: Ændringer i personale og beboersammensætningen Nye tiltag i siden forrige tilsyn Værdigrundlag Instrukser og retningslinier Oplæring Forhold for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Sygefravær Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Ændringer i personale og beboer sammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? Ledelsen Opgaverne omkring beboerne er blevet mere komplekse. Et stigende antal af beboerne har en cancerdiagnose og plejehjemmet yder i de tilfælde palliativ behandling. Der er fokus på demenssygdomme. I forhold til beboere med en kognitiv funktionsnedsættelse, eksempelvis demens, er der mange komplekse opgaver. Der er for tiden beboere, med en meget udadreagerende adfærd. I den forbindelse har plejehjemmet indledt et samarbejde med VISO*. VISO er behjælpelig med at drøfte de svære sager således, at medarbejderne kompetenceudvikles til fremadrettet, at blive endnu bedre rustet til, at håndtere de opgaver, hvor beboer kan være meget udadreagerende, både verbalt og fysisk. 80 % af beboerne ønsker livsforlængende behandling og genoplivning. Ledelsen Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen sidste tilsyn? 40 % af medarbejderne er social - og sundhedsassistenter. *Viso er den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation, der yder gratis, vejledende specialrådgivning og udredning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

16 Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg Hvad har I iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Ledelsen Der er fokus på faglighed. Der er iværksat kompetenceudvikling i forhold til, KOL og Diabetes. Der er fokus på trivsel, lyskrydsmodellen er taget i anvendelse, og udviklet på baggrund af fællessprog 2. Lyskrydsmodellen er en synliggørelse af de arbejdsopgaver der udføres hos den enkelte beboer. Lyskrydsmodellen sikrer, at de komplekse og de mindre komplekse opgaver, fordeles ligeligt imellem medarbejderne. Lyskrydsmodellen har medført en højere grad af tilfredshed blandt medarbejderne. Der arbejdes på, at medicinhåndteringen skal udvikles og forbedres. Der er fokus på sikkerheden og minimering af fejl. Arbejdsgangen analyseres, og det er mere reglen end undtagelsen, at personalet ofte forstyrres, når de dosserer, hvilket er en af årsagerne til at fejl opstår i forbindelse med dossering af medicin. Oprettelse af sygeplejeklinik i samarbejde med hjemmeplejen. Implementering af velfærdsteknologi, fuldautomatiske senge. Virksomhedstræner, slip talenterne løs. Kunsten at gå på arbejde. Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som værter til Kommune Crawl og skal desuden holde et indlæg på den store landsdækkende konference 18. juni Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som et af 11 plejehjem på nationalt plan til, at deltage i et arbejdsmiljøprojekt i samarbejde med Dansk Videncenter for Arbejdsmiljø, som løber frem til Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? Ledelsen Udvikling og optimering af den skriftlige dokumentation i den elektroniske journal, er en kontinuerlig proces, vi kan stadig blive bedre. Værdigrundlag Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? Ledelsen Plejehjemmet har et skriftligt Værdigrundlag. Værdigrundlaget er visualiseret og ophængt på alle afdelinger samt ved indgangspartiet til plejehjemmet. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

17 Instrukser og retningslinier Ledelsen: Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for personalet? Plejehjemmet har skriftlige instrukser. Instrukser der er fælles for kommunens plejehjem er lagt på intranettet. Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling foretages? Instrukserne opdateres hvert andet år, og løbende hvis der kommer ændringer. I 2011 blev alle instrukser gennemgået af afdelingslederne. Er der procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Instrukserne gennemgås med jævne mellemrum. Medarbejderne IT uddannes. Medarbejderne har adgang til F-drevet og intranettet, hvor instrukser der er fælles for Tårnby Kommunes plejehjem, er lagt ud. Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Personalet bliver med jævne mellemrum udsat for Præstationsmålingen, her spørges der blandt andet ind til instrukser og retningslinier. Derudover findes der instruksmapper, hvor alle instrukser er tilgængelige. Medarbejderne Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling blandt personalet? Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Medarbejderne oplyste: At der fandtes instruksmapper på afdelingens kontor. At mapperne var frit tilgængelige i alle vagter. At alle medarbejdere havde adgang til instrukser der var lagt ud elektronisk. Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at instrukser og retningslinier lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Instrukser og retningslinier Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

18 Oplæring Ledelsen Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Ledelsen gav udtryk for: Når nye medarbejdere både fastansatte og afløsere oplæres, anvendes der et introduktionsprogram. Derudover introduceres alle nye medarbejdere til personalehåndbogen, hvor værdigrundlaget, mål og fokusområder samt historik, forefindes. Derudover kan plejehjemmets hjemmeside også anvendes. Medarbejderne Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Medarbejderne oplyser: At alle nye medarbejdere, både medarbejdere der fastansættes samt afløsere, gennemgår et introduktionsprogram. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte medarbejders faglige baggrund, og introduktionen tilrettelægges individuelt. At demensressourcepersonerne underviser alle nye medarbejdere til instrukser /regler og forebyggelse af magt. At man som medarbejder er forpligtiget til løbende, at orientere nyansatte om ovenstående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Oplæring og Introduktion Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

19 Forhold for grupper med særlige behov Ledelsen Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunde: beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Ledelsen oplyser. Demensressourcegruppen, afholder cafeeftermiddage, for pårørende til beboere med en demenssygdom. Arrangementerne har været velbesøgte. Der er nedsat arbejdsgrupper i forhold til: KOL. Diabetes ageren i forbindelse med for højt og for lavt blodsukker samt insulin injektioner. Ilt terapi. Ernæring til beboere med demens øget kalorie indtag og hvordan. Revision af instruksmappen. Sår ressourcegruppen, Alle ledere og social og sundhedsassistenter, har været på kompetenceudviklingskursus i forhold til sårbehandling, hvor fokus har været rettet imod pris på produkter samt omkostninger i forhold til mandetimer. Trivselsdage. UTH (utilsigtede hændelser) analyseres af riskmanager. Ledelsen Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Ledelsen oplyser: Forholdene kan altid blive bedre. Der er fokus på demensproblematikkerne. Der er fokus på forebyggelse af magt. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

20 Medarbejderne Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Medarbejderne oplyser At Demensressourcegruppen arbejder med reminisens i små grupper, hver 14. dag. At der er en hyggegruppe, for beboere med nedsat kognitiv formåen, Madam blå. At der dagligt er aktiveringstilbud i Aktiviteten At der hver 14. dag er Danseskole i festsalen. At der er tilbud om Dans og Bevægelse, koordinering og motorik, i samarbejde med fysioterapien. At det prioriteres, at der ved måltiderne sidder en medarbejder sammen med de beboere, der har særlige behov. At antallet af beboere der flytter ind med særlige behov, er stødt stigende, eksempelvis yngre misbrugere. For denne gruppe af beboere kan det være en aktivitet, at være aktiv i forhold den personlige pleje eller at være aktiv i dialogen. Derudover er der et godt samarbejde med Aktivitetsafdelingen, i forhold til iværksættelse af anderledes aktiviteter. At der afholdes bankospil. At der vises film om mandagen. At der inviteres til Sang om fredagen. At den interne Madgruppe, inviterer beboerne på skift til, at deltage i indkøb og forberedelse af en varm ret samt efterfølgende fællesspisning. Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? Kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Medarbejderne oplyser: At respekten for det enkelte individ er i højsæde. At det prioriteres, at lære den enkelte beboer at kende, at respektere deres grænser og deres blufærdighed. At der er en god omgangstone. At personalet er gode til at tackler udfordringer. At der tages hensyn til de beboere der har et lavt kommunikationsniveau og som har svært ved at fungere i større grupper. At dialogen er individuelt tilpasset. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Forhold for gruppe med særlige behov Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

21 Magtanvendelse Ledelsen Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)? Ledelsen gav udtryk for: At alle medarbejdere er undervist i forebyggelse af magt. At magtanvendelse er defineret som (omsorg). At der er fokus på forebyggelse af magt. Magtanvendelse drøftes ofte med personalet på alle vagthold. Medarbejderne Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser: At være blevet instrueret i reglerne, instrukserne og lovgivning, for anvendelse af magt. Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? Medarbejderne oplyser: At medarbejderne har fokus på: Den verbale magt og kropssproget. At magtanvendelse og forebyggelse af magt, dagligt i talesættes meget detaljeret. Dialogen med den enkelte beboer. Pædagogiske tiltag. At selvbestemmelsesretten holdes i hævd. Den enkelte beboers grundlovssikrede ret til at sige fra, respekteres. At det altid, efterfølgende et nej til hjælp, løbende vil blive forsøgt, at motivere beboeren til at samarbejde omkring en given opgave, eksempelvis skift af inkontinens hjælpemiddel, skift af urent tøj, hjælp til personlig hygiejne og andet. Hjælpen vil med mellemrum blive tilbudt den pågældende beboer. Hvis det undervejs i forløbet skønnes, at beboerens og medarbejderens kemi ikke er befordrende for opgaveløsningen, vil opgaven altid blive forsøgt løst, af en anden medarbejder. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af magtanvendelse lever op til lovgivningen, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Plejehjemmet arbejder målrettet med forebyggelse af magt samt formidling af viden om demens og demens problematikker. Medarbejderne kompetenceudvikles løbende i forhold til, at kunne håndterer de komplekse opgaver, der ofte skal løses sideløbende med en demenssygdom. Magtanvendelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

22 Dialog Ledelsen Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? Ledelsen gav udtryk for: At der er et godt samarbejde. Det værdisæt som beboere og medarbejdere i fællesskab har sat sammen, er gode og værdierne efterleves. At alle ved, hvordan dialogen og omgangstonen skal være. At beboere og pårørende er bevidste om kvalitetsstandarderne, er vidende om indholdet og ved hvad de har krav på. I forbindelse med indflytningssamtalerne, er der derfor fokus på forventningsafstemning. Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Ledelsen gav udtryk for: At omgangstonen er formel og uformel, det er den enkelte beboer der sætter dagsordenen. Plejepersonalet er helt bevidste om plejehjemmets eksisterende adfærdskodeks, man spørger den enkelte beboer om man er du eller de s, og om beboeren foretrækker at anvendes for - eller efternavn. Hvordan oplever I dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem Ledelsen gav udtryk for: At alle tager afsæt i det samme Værdigrundlag. At der tales et pænt, ligefremt sprog. At dialogen/omgangstonen afspejler den gensidige respekt Afdelingslederne og plejehjemslederen, kan altid kontaktes på telefon. Medarbejderne Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med beboerne er rigtig god. At de meget unge elever ikke har en medfødt evne til, at føre en dialog hvori det afspejles at der er en gensidig respekt. Plejepersonalet har derfor i forbindelse med uddannelse af elever, en pædagogisk opgave både som rollemodel og som mentor. Eleverne skal ofte først lære, at tale et ordentligt sprog og tilegne sig nogle personlige kompetencer. Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At omgangstonen er individuelt tilpasset den enkelte beboer. At omgangstonen er god. Beboere og medarbejdere har en god indbyrdes omgangstone. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Sørupvej 29, 5700 Svendborg Tlf. 28 93 47 69 mariannepeter@micenterfyn.dk Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Tilbuddets navn: Tilbuddets type: Adresse: Telefon: 7253 0516 Lykkevalg Plejehjem

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11

Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11 Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Side 3. Indledning Side 3. Renovering Side 3. Ledelse og Administration Side 3. Daghjemmet 2. sal Side 3. Aktivitetsafdelingen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 1. oktober 2014 på plejecenter Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere