Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

2 LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING...7 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING...8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SOCIALE - OG KULTURELLE MILJØ...11 BOLIGFORHOLD...13 ÆNDRINGER I PERSONALE OG BEBOER SAMMENSÆTNINGEN...15 NYE TILTAG SIDEN FORRIGE TILSYNSBESØG...16 VÆRDIGRUNDLAG...16 INSTRUKSER OG RETNINGSLINIER...17 OPLÆRING...18 FORHOLD FOR GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV...19 MAGTANVENDELSE...21 DIALOG EFTERUDDANNELSE...26 SYGEFRAVÆR...27 OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN...29 KONKLUSION...29 Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

3 Læsevejledning Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for uanmeldte tilsyn. Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems størrelse, således: at antal af interviews for beboerne i 2011 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i forhold til plejehjemmenes størrelse. at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse. at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 5, svarende til hver plejehjemsleder. at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

4 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg altså en professionel vurdering af tilrettelæggelse og udførelse. Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes. Og med ovenstående in mente, at rapporten skal læses. Uanmeldt tilsyn Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 27 af plejehjemmets 106 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammen stille beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet, for at afdække hvor der er overensstemmelser eller uoverensstemmelser. Derudover er 4 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet mod følgende områder: Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper medsærlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Pleje og Omsorg efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

5 Pleje, Omsorg og sygepleje Hjælpebehov i forhold til hjælp efter 83 Hvad syntes du generelt om den pleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende = 9 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet er meget hjælpsomme og imødekomne. At både eleverne og det faste personale er meget dygtige. At være gennemgående tilfreds, men der er plads til forbedringer. Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? Pårørende Meget Tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke Tilfredsstillende Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: Generelt at være tilfreds med den daglige pleje. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at den tilrettelagte pleje og dokumentationen af samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Handle - / plejeplan Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

6 Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfredse. Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende =1 Ved ikke Ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At personalet er meget opmærksomme og handlingsorienterede i de tilfælde, hvor der havde været behov for at tilkalde lægehjælp. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at sygeplejen, dokumentationen af observationer, dokumentation af iværksat pleje og behandling samt dokumenteret opfølgning på samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygepleje Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

7 Beskæftigelse/Aktivering Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Beboere Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 6 Ikke relevant = 3 Beboerne gav udtryk for: At have valgt Aktiviteten fra. Beboer læser, løser kryds og tværs, og ser TV. At efterlyse aktiviteter for de yngre beboere, evt. aktiviteter ud af huset, eksempelvis Biografklubben i Kastrup Bio eller svømning i den lokale svømmehal. At deltage i madgruppen og spiller billard. At Aktiviteten sjældent blev anvendt. At komme dagligt i Aktiviteten. At gå til sang og dans. Aktiviteten flyttede om sommeren ud i haven, hvilket man som beboer nyder. At holde af at opholde sig i sin bolig. Beboer ønsker ikke at komme i Aktiviteten. At have behov for dagligt, at blive orienteret om dagens aktiviteter. At der er mange muligheder, men beboer har bevidst fravalgt disse. At føle sig hjemme på plejehjemmet. Kører dagligt, tur på plejehjemmet, og falder ofte i snak med andre beboere. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At der er mange daglige aktiverings tilbud. At medarbejderne opfordrer beboerne til, at deltage i de forskellige aktiviteter. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse, at der i forhold til beskæftigelse og aktivering er iværksat flere nye tiltag, eksempelvis danseskole, mad og filmklub. Aktiviteten arbejder bevidst med, at målrette aktiveringstilbuddene til beboernes forskellige behov for fysisk og psykisk stimulering. Aktivering og beskæftigelse, lever således op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beskæftigelse/aktivering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

8 Forplejning/Mad og servering Hvordan vil du beskrive dine valgmuligheder, i forhold til din forplejning? Beboere Meget tilfredsstillende = 2 Tilfredsstillende = 23 Ikke tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At maden er fin, kan ikke fås meget bedre. At maden nogle gange er helt i top, andre dage er den mindre god. Det hænder alt for ofte at kødet ikke til at tygge. At kosten kunne være mere varieret. At maden kunne være mere krydret. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) valgmuligheder, i forhold til forplejning? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At maden var meget varieret. At beboer ofte gav udtryk for, at kødet ikke var til at tygge. Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 26 Ved ikke = 1 Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Ikke relevant Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

9 Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? Beboere Meget tilfredsstillende = 21 Tilfredsstillende = 3 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At de dage hvor man selv kan tage fra fade og skåle, er at foretrække. At det er dejligt man selv kan vælge om man vil spise i sin bolig eller i spisestuen. At maden er meget veltillavet. Serveringen er pæn. Serveringen veksler imellem portionsanretninger og mad anrettet på fade og i skåle, hvor beboerne selv kan øse op af. Personalet bør være opmærksomme på de beboere der er synshandicappede, således at de anretter maden på tallerkenen, med uret. Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At beboer syntes, at anretning og servering af maden var mest tilfredsstillende de dage hvor maden blev anrettet på fade og i skåle og hvor beboeren selv efterfølgende kunne øse op. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at mad og servering, lever op til Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beboernes bemærkninger om, at kødet ofte ikke kan tygges er videregivet til afdelingsleder. Mad og servering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

10 Vedligeholdelsestræning 86 Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og psykiske færdigheder? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 14 Ved ikke = 2 Ikke relevant = 11 Beboerne gav udtryk for: At træningsmulighederne var fleksible. Der var mulighed for ved behov, at øge eller at mindske træningen. At der var mulighed for både hold - og individuel træning. At man kan nøjes med at træne, når ens energiniveau er til det. At man kan vælge træningen til eller fra efter behov, hvilket er et plus. At det ville være rart hvis der i fysioterapien, var flere maskiner man kunne træne med. Lidt ligesom i et Fitness center. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke Ikke relevant = 1 Pårørende gav udtryk for: At beboer havde trænet, i den første periode på plejehjemmet. Træningen er for nuværende indstillet, pårørende mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at genoptage denne, da beboers fysiske funktionsniveau er for nedadgående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at Vedligeholdelsestræningen lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Tilsynet konstaterede, at alle interviewede beboere havde gennemgået en funktionsvurderingstest. Forløbet var beskrevet i den elektroniske journal, og det fremgik af journalen, om beboerne efterfølgende havde fået tilbudt forløb med vedligeholdende træning. Den ovenfor anførte bemærkning fra en pårørende om, ikke at være tilfreds med den vedligeholdende træning, er videregivet til den ansvarlige afdelingsleder, der vil følge op på den pågældende beboers træningsforløb. 86 Vedligeholdelsestræning Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

11 Sociale - og kulturelle miljø Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 23 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet var meget venligt og imødekommende. At have en god dialog med både beboere og medarbejdere, der er plads til at sige sin mening. At dialogen med de andre beboere er begrænset. Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine medbeboere m.m.? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At beboer er glad for medarbejdere og beboere der har humor og som kan indgå i en ligeværdig dialog. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

12 Social trivsel Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Beboeren Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfreds med mulighederne, deltager når lysten og energien er tilstede. At deltage i sang, dans, cafe, tøndeslagning. At anvende Aktiviteten flittigt. Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at det sociale miljø, trivslen og aktiviteterne, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sociale miljø, trivsel, aktiviteter Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

13 Boligforhold Hvad synes du om din bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til dit plejebehov? Beboeren Meget tilfredsstillende = 4 Tilfredsstillende = 20 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At plejehjemmet er et dejligt sted at bo. Hvad synes du om din pårørendes bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til din pårørendes plejebehov? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke /ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At et lille tekøkken, indeholdende håndvask og kogeplader, ville være rart i boligen, da pårørende og beboer ville have glæde af, at anvende dette sammen. Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 18 = 1 Ved ikke = 5 Ikke relevant Beboeren gav udtryk for: At plejehjemmet er meget flot, at medarbejderne opfører sig eksemplarisk. At busforbindelserne til plejehjemmet kunne være bedre. At plejehjemmet burde have en lille cafe, hvor beboeren kunne invitere sine gæster med hen i. Et sted hvor man kunne købe kakao med flødeskum og lagkage. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

14 Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At plejehjemmets beliggenhed og omgivelser, er fine. At det er dejligt at beboer har terrasse ud til vejen, så er der noget at følge med i, eksempelvis, når børnene går fra skole. At haven er dejlig. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse at boligforholdene og de fysiske rammer lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. En enkelt beboer var ikke tilfreds med boligen. Årsagen til beboerens utilfredshed var, at beboeren ønskede en 2 rumsbolig. Beboeren blev efterfølgende informeret om muligheden for 2 rums boliger, på to af Tårnby Kommunes andre plejehjem. Boligforhold, fysiske rammer. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

15 I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev plejehjemslederen og 4 medarbejdere interviewet. Plejehjemslederen og stedfortræderen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: Ændringer i personale og beboersammensætningen Nye tiltag i siden forrige tilsyn Værdigrundlag Instrukser og retningslinier Oplæring Forhold for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Sygefravær Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Ændringer i personale og beboer sammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? Ledelsen Opgaverne omkring beboerne er blevet mere komplekse. Et stigende antal af beboerne har en cancerdiagnose og plejehjemmet yder i de tilfælde palliativ behandling. Der er fokus på demenssygdomme. I forhold til beboere med en kognitiv funktionsnedsættelse, eksempelvis demens, er der mange komplekse opgaver. Der er for tiden beboere, med en meget udadreagerende adfærd. I den forbindelse har plejehjemmet indledt et samarbejde med VISO*. VISO er behjælpelig med at drøfte de svære sager således, at medarbejderne kompetenceudvikles til fremadrettet, at blive endnu bedre rustet til, at håndtere de opgaver, hvor beboer kan være meget udadreagerende, både verbalt og fysisk. 80 % af beboerne ønsker livsforlængende behandling og genoplivning. Ledelsen Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen sidste tilsyn? 40 % af medarbejderne er social - og sundhedsassistenter. *Viso er den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation, der yder gratis, vejledende specialrådgivning og udredning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

16 Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg Hvad har I iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Ledelsen Der er fokus på faglighed. Der er iværksat kompetenceudvikling i forhold til, KOL og Diabetes. Der er fokus på trivsel, lyskrydsmodellen er taget i anvendelse, og udviklet på baggrund af fællessprog 2. Lyskrydsmodellen er en synliggørelse af de arbejdsopgaver der udføres hos den enkelte beboer. Lyskrydsmodellen sikrer, at de komplekse og de mindre komplekse opgaver, fordeles ligeligt imellem medarbejderne. Lyskrydsmodellen har medført en højere grad af tilfredshed blandt medarbejderne. Der arbejdes på, at medicinhåndteringen skal udvikles og forbedres. Der er fokus på sikkerheden og minimering af fejl. Arbejdsgangen analyseres, og det er mere reglen end undtagelsen, at personalet ofte forstyrres, når de dosserer, hvilket er en af årsagerne til at fejl opstår i forbindelse med dossering af medicin. Oprettelse af sygeplejeklinik i samarbejde med hjemmeplejen. Implementering af velfærdsteknologi, fuldautomatiske senge. Virksomhedstræner, slip talenterne løs. Kunsten at gå på arbejde. Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som værter til Kommune Crawl og skal desuden holde et indlæg på den store landsdækkende konference 18. juni Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som et af 11 plejehjem på nationalt plan til, at deltage i et arbejdsmiljøprojekt i samarbejde med Dansk Videncenter for Arbejdsmiljø, som løber frem til Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? Ledelsen Udvikling og optimering af den skriftlige dokumentation i den elektroniske journal, er en kontinuerlig proces, vi kan stadig blive bedre. Værdigrundlag Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? Ledelsen Plejehjemmet har et skriftligt Værdigrundlag. Værdigrundlaget er visualiseret og ophængt på alle afdelinger samt ved indgangspartiet til plejehjemmet. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

17 Instrukser og retningslinier Ledelsen: Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for personalet? Plejehjemmet har skriftlige instrukser. Instrukser der er fælles for kommunens plejehjem er lagt på intranettet. Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling foretages? Instrukserne opdateres hvert andet år, og løbende hvis der kommer ændringer. I 2011 blev alle instrukser gennemgået af afdelingslederne. Er der procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Instrukserne gennemgås med jævne mellemrum. Medarbejderne IT uddannes. Medarbejderne har adgang til F-drevet og intranettet, hvor instrukser der er fælles for Tårnby Kommunes plejehjem, er lagt ud. Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Personalet bliver med jævne mellemrum udsat for Præstationsmålingen, her spørges der blandt andet ind til instrukser og retningslinier. Derudover findes der instruksmapper, hvor alle instrukser er tilgængelige. Medarbejderne Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling blandt personalet? Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Medarbejderne oplyste: At der fandtes instruksmapper på afdelingens kontor. At mapperne var frit tilgængelige i alle vagter. At alle medarbejdere havde adgang til instrukser der var lagt ud elektronisk. Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at instrukser og retningslinier lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Instrukser og retningslinier Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

18 Oplæring Ledelsen Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Ledelsen gav udtryk for: Når nye medarbejdere både fastansatte og afløsere oplæres, anvendes der et introduktionsprogram. Derudover introduceres alle nye medarbejdere til personalehåndbogen, hvor værdigrundlaget, mål og fokusområder samt historik, forefindes. Derudover kan plejehjemmets hjemmeside også anvendes. Medarbejderne Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Medarbejderne oplyser: At alle nye medarbejdere, både medarbejdere der fastansættes samt afløsere, gennemgår et introduktionsprogram. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte medarbejders faglige baggrund, og introduktionen tilrettelægges individuelt. At demensressourcepersonerne underviser alle nye medarbejdere til instrukser /regler og forebyggelse af magt. At man som medarbejder er forpligtiget til løbende, at orientere nyansatte om ovenstående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Oplæring og Introduktion Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

19 Forhold for grupper med særlige behov Ledelsen Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunde: beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Ledelsen oplyser. Demensressourcegruppen, afholder cafeeftermiddage, for pårørende til beboere med en demenssygdom. Arrangementerne har været velbesøgte. Der er nedsat arbejdsgrupper i forhold til: KOL. Diabetes ageren i forbindelse med for højt og for lavt blodsukker samt insulin injektioner. Ilt terapi. Ernæring til beboere med demens øget kalorie indtag og hvordan. Revision af instruksmappen. Sår ressourcegruppen, Alle ledere og social og sundhedsassistenter, har været på kompetenceudviklingskursus i forhold til sårbehandling, hvor fokus har været rettet imod pris på produkter samt omkostninger i forhold til mandetimer. Trivselsdage. UTH (utilsigtede hændelser) analyseres af riskmanager. Ledelsen Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Ledelsen oplyser: Forholdene kan altid blive bedre. Der er fokus på demensproblematikkerne. Der er fokus på forebyggelse af magt. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

20 Medarbejderne Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Medarbejderne oplyser At Demensressourcegruppen arbejder med reminisens i små grupper, hver 14. dag. At der er en hyggegruppe, for beboere med nedsat kognitiv formåen, Madam blå. At der dagligt er aktiveringstilbud i Aktiviteten At der hver 14. dag er Danseskole i festsalen. At der er tilbud om Dans og Bevægelse, koordinering og motorik, i samarbejde med fysioterapien. At det prioriteres, at der ved måltiderne sidder en medarbejder sammen med de beboere, der har særlige behov. At antallet af beboere der flytter ind med særlige behov, er stødt stigende, eksempelvis yngre misbrugere. For denne gruppe af beboere kan det være en aktivitet, at være aktiv i forhold den personlige pleje eller at være aktiv i dialogen. Derudover er der et godt samarbejde med Aktivitetsafdelingen, i forhold til iværksættelse af anderledes aktiviteter. At der afholdes bankospil. At der vises film om mandagen. At der inviteres til Sang om fredagen. At den interne Madgruppe, inviterer beboerne på skift til, at deltage i indkøb og forberedelse af en varm ret samt efterfølgende fællesspisning. Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? Kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Medarbejderne oplyser: At respekten for det enkelte individ er i højsæde. At det prioriteres, at lære den enkelte beboer at kende, at respektere deres grænser og deres blufærdighed. At der er en god omgangstone. At personalet er gode til at tackler udfordringer. At der tages hensyn til de beboere der har et lavt kommunikationsniveau og som har svært ved at fungere i større grupper. At dialogen er individuelt tilpasset. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Forhold for gruppe med særlige behov Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

21 Magtanvendelse Ledelsen Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)? Ledelsen gav udtryk for: At alle medarbejdere er undervist i forebyggelse af magt. At magtanvendelse er defineret som (omsorg). At der er fokus på forebyggelse af magt. Magtanvendelse drøftes ofte med personalet på alle vagthold. Medarbejderne Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser: At være blevet instrueret i reglerne, instrukserne og lovgivning, for anvendelse af magt. Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? Medarbejderne oplyser: At medarbejderne har fokus på: Den verbale magt og kropssproget. At magtanvendelse og forebyggelse af magt, dagligt i talesættes meget detaljeret. Dialogen med den enkelte beboer. Pædagogiske tiltag. At selvbestemmelsesretten holdes i hævd. Den enkelte beboers grundlovssikrede ret til at sige fra, respekteres. At det altid, efterfølgende et nej til hjælp, løbende vil blive forsøgt, at motivere beboeren til at samarbejde omkring en given opgave, eksempelvis skift af inkontinens hjælpemiddel, skift af urent tøj, hjælp til personlig hygiejne og andet. Hjælpen vil med mellemrum blive tilbudt den pågældende beboer. Hvis det undervejs i forløbet skønnes, at beboerens og medarbejderens kemi ikke er befordrende for opgaveløsningen, vil opgaven altid blive forsøgt løst, af en anden medarbejder. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af magtanvendelse lever op til lovgivningen, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Plejehjemmet arbejder målrettet med forebyggelse af magt samt formidling af viden om demens og demens problematikker. Medarbejderne kompetenceudvikles løbende i forhold til, at kunne håndterer de komplekse opgaver, der ofte skal løses sideløbende med en demenssygdom. Magtanvendelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

22 Dialog Ledelsen Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? Ledelsen gav udtryk for: At der er et godt samarbejde. Det værdisæt som beboere og medarbejdere i fællesskab har sat sammen, er gode og værdierne efterleves. At alle ved, hvordan dialogen og omgangstonen skal være. At beboere og pårørende er bevidste om kvalitetsstandarderne, er vidende om indholdet og ved hvad de har krav på. I forbindelse med indflytningssamtalerne, er der derfor fokus på forventningsafstemning. Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Ledelsen gav udtryk for: At omgangstonen er formel og uformel, det er den enkelte beboer der sætter dagsordenen. Plejepersonalet er helt bevidste om plejehjemmets eksisterende adfærdskodeks, man spørger den enkelte beboer om man er du eller de s, og om beboeren foretrækker at anvendes for - eller efternavn. Hvordan oplever I dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem Ledelsen gav udtryk for: At alle tager afsæt i det samme Værdigrundlag. At der tales et pænt, ligefremt sprog. At dialogen/omgangstonen afspejler den gensidige respekt Afdelingslederne og plejehjemslederen, kan altid kontaktes på telefon. Medarbejderne Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med beboerne er rigtig god. At de meget unge elever ikke har en medfødt evne til, at føre en dialog hvori det afspejles at der er en gensidig respekt. Plejepersonalet har derfor i forbindelse med uddannelse af elever, en pædagogisk opgave både som rollemodel og som mentor. Eleverne skal ofte først lære, at tale et ordentligt sprog og tilegne sig nogle personlige kompetencer. Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At omgangstonen er individuelt tilpasset den enkelte beboer. At omgangstonen er god. Beboere og medarbejdere har en god indbyrdes omgangstone. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn... 4 Pleje, Omsorg og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG KULTURELLE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE.... 3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN... 4 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2015 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården Dragør Kommune 2014 Indholdsfortegnelse Fakta om tilsynet...3 Formål med tilsynet...3 Konklusion...4 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her.

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Anmeldt tilsyn på Åbakken i Thisted Kommune, 29. sept 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse:

Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse: Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Beboerrepræsentanterne er godt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for sin lejlighed.

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for at bo på

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 4 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er tilfreds med det hele. Lejligheden

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014.

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014. Tilsyn: Snorrebakken afdeling C + D - 17. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder har været ansat siden 01. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 18. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Vestergården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Flyttet ind for nyligt.

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26. februar 2016 Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Stigtebo

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere