Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

2 LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING...7 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING...8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SOCIALE - OG KULTURELLE MILJØ...11 BOLIGFORHOLD...13 ÆNDRINGER I PERSONALE OG BEBOER SAMMENSÆTNINGEN...15 NYE TILTAG SIDEN FORRIGE TILSYNSBESØG...16 VÆRDIGRUNDLAG...16 INSTRUKSER OG RETNINGSLINIER...17 OPLÆRING...18 FORHOLD FOR GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV...19 MAGTANVENDELSE...21 DIALOG EFTERUDDANNELSE...26 SYGEFRAVÆR...27 OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN...29 KONKLUSION...29 Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

3 Læsevejledning Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for uanmeldte tilsyn. Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems størrelse, således: at antal af interviews for beboerne i 2011 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i forhold til plejehjemmenes størrelse. at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse. at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 5, svarende til hver plejehjemsleder. at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

4 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg altså en professionel vurdering af tilrettelæggelse og udførelse. Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes. Og med ovenstående in mente, at rapporten skal læses. Uanmeldt tilsyn Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 27 af plejehjemmets 106 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammen stille beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet, for at afdække hvor der er overensstemmelser eller uoverensstemmelser. Derudover er 4 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet mod følgende områder: Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper medsærlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Pleje og Omsorg efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

5 Pleje, Omsorg og sygepleje Hjælpebehov i forhold til hjælp efter 83 Hvad syntes du generelt om den pleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende = 9 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet er meget hjælpsomme og imødekomne. At både eleverne og det faste personale er meget dygtige. At være gennemgående tilfreds, men der er plads til forbedringer. Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? Pårørende Meget Tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke Tilfredsstillende Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: Generelt at være tilfreds med den daglige pleje. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at den tilrettelagte pleje og dokumentationen af samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Handle - / plejeplan Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

6 Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfredse. Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende =1 Ved ikke Ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At personalet er meget opmærksomme og handlingsorienterede i de tilfælde, hvor der havde været behov for at tilkalde lægehjælp. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at sygeplejen, dokumentationen af observationer, dokumentation af iværksat pleje og behandling samt dokumenteret opfølgning på samme, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygepleje Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

7 Beskæftigelse/Aktivering Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Beboere Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 17 Ved ikke = 6 Ikke relevant = 3 Beboerne gav udtryk for: At have valgt Aktiviteten fra. Beboer læser, løser kryds og tværs, og ser TV. At efterlyse aktiviteter for de yngre beboere, evt. aktiviteter ud af huset, eksempelvis Biografklubben i Kastrup Bio eller svømning i den lokale svømmehal. At deltage i madgruppen og spiller billard. At Aktiviteten sjældent blev anvendt. At komme dagligt i Aktiviteten. At gå til sang og dans. Aktiviteten flyttede om sommeren ud i haven, hvilket man som beboer nyder. At holde af at opholde sig i sin bolig. Beboer ønsker ikke at komme i Aktiviteten. At have behov for dagligt, at blive orienteret om dagens aktiviteter. At der er mange muligheder, men beboer har bevidst fravalgt disse. At føle sig hjemme på plejehjemmet. Kører dagligt, tur på plejehjemmet, og falder ofte i snak med andre beboere. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At der er mange daglige aktiverings tilbud. At medarbejderne opfordrer beboerne til, at deltage i de forskellige aktiviteter. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse, at der i forhold til beskæftigelse og aktivering er iværksat flere nye tiltag, eksempelvis danseskole, mad og filmklub. Aktiviteten arbejder bevidst med, at målrette aktiveringstilbuddene til beboernes forskellige behov for fysisk og psykisk stimulering. Aktivering og beskæftigelse, lever således op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beskæftigelse/aktivering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

8 Forplejning/Mad og servering Hvordan vil du beskrive dine valgmuligheder, i forhold til din forplejning? Beboere Meget tilfredsstillende = 2 Tilfredsstillende = 23 Ikke tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At maden er fin, kan ikke fås meget bedre. At maden nogle gange er helt i top, andre dage er den mindre god. Det hænder alt for ofte at kødet ikke til at tygge. At kosten kunne være mere varieret. At maden kunne være mere krydret. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) valgmuligheder, i forhold til forplejning? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At maden var meget varieret. At beboer ofte gav udtryk for, at kødet ikke var til at tygge. Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 26 Ved ikke = 1 Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke = 1 Ikke relevant Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

9 Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? Beboere Meget tilfredsstillende = 21 Tilfredsstillende = 3 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At de dage hvor man selv kan tage fra fade og skåle, er at foretrække. At det er dejligt man selv kan vælge om man vil spise i sin bolig eller i spisestuen. At maden er meget veltillavet. Serveringen er pæn. Serveringen veksler imellem portionsanretninger og mad anrettet på fade og i skåle, hvor beboerne selv kan øse op af. Personalet bør være opmærksomme på de beboere der er synshandicappede, således at de anretter maden på tallerkenen, med uret. Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At beboer syntes, at anretning og servering af maden var mest tilfredsstillende de dage hvor maden blev anrettet på fade og i skåle og hvor beboeren selv efterfølgende kunne øse op. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at mad og servering, lever op til Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beboernes bemærkninger om, at kødet ofte ikke kan tygges er videregivet til afdelingsleder. Mad og servering Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

10 Vedligeholdelsestræning 86 Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og psykiske færdigheder? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 14 Ved ikke = 2 Ikke relevant = 11 Beboerne gav udtryk for: At træningsmulighederne var fleksible. Der var mulighed for ved behov, at øge eller at mindske træningen. At der var mulighed for både hold - og individuel træning. At man kan nøjes med at træne, når ens energiniveau er til det. At man kan vælge træningen til eller fra efter behov, hvilket er et plus. At det ville være rart hvis der i fysioterapien, var flere maskiner man kunne træne med. Lidt ligesom i et Fitness center. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 Ved ikke Ikke relevant = 1 Pårørende gav udtryk for: At beboer havde trænet, i den første periode på plejehjemmet. Træningen er for nuværende indstillet, pårørende mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at genoptage denne, da beboers fysiske funktionsniveau er for nedadgående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at Vedligeholdelsestræningen lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Tilsynet konstaterede, at alle interviewede beboere havde gennemgået en funktionsvurderingstest. Forløbet var beskrevet i den elektroniske journal, og det fremgik af journalen, om beboerne efterfølgende havde fået tilbudt forløb med vedligeholdende træning. Den ovenfor anførte bemærkning fra en pårørende om, ikke at være tilfreds med den vedligeholdende træning, er videregivet til den ansvarlige afdelingsleder, der vil følge op på den pågældende beboers træningsforløb. 86 Vedligeholdelsestræning Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

11 Sociale - og kulturelle miljø Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 23 Ved ikke = 1 Beboerne gav udtryk for: At personalet var meget venligt og imødekommende. At have en god dialog med både beboere og medarbejdere, der er plads til at sige sin mening. At dialogen med de andre beboere er begrænset. Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine medbeboere m.m.? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke Pårørende gav udtryk for: At beboer er glad for medarbejdere og beboere der har humor og som kan indgå i en ligeværdig dialog. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

12 Social trivsel Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Beboeren Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 21 Ved ikke = 4 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At være tilfreds med mulighederne, deltager når lysten og energien er tilstede. At deltage i sang, dans, cafe, tøndeslagning. At anvende Aktiviteten flittigt. Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at det sociale miljø, trivslen og aktiviteterne, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sociale miljø, trivsel, aktiviteter Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

13 Boligforhold Hvad synes du om din bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til dit plejebehov? Beboeren Meget tilfredsstillende = 4 Tilfredsstillende = 20 = 1 Ved ikke = 2 Beboerne gav udtryk for: At plejehjemmet er et dejligt sted at bo. Hvad synes du om din pårørendes bolig og de muligheder for indretning den giver, set i forhold til din pårørendes plejebehov? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke /ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At et lille tekøkken, indeholdende håndvask og kogeplader, ville være rart i boligen, da pårørende og beboer ville have glæde af, at anvende dette sammen. Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Beboeren Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 18 = 1 Ved ikke = 5 Ikke relevant Beboeren gav udtryk for: At plejehjemmet er meget flot, at medarbejderne opfører sig eksemplarisk. At busforbindelserne til plejehjemmet kunne være bedre. At plejehjemmet burde have en lille cafe, hvor beboeren kunne invitere sine gæster med hen i. Et sted hvor man kunne købe kakao med flødeskum og lagkage. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

14 Hvad synes du generelt om plejehjemmets fysiske rammer? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ved ikke/ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At plejehjemmets beliggenhed og omgivelser, er fine. At det er dejligt at beboer har terrasse ud til vejen, så er der noget at følge med i, eksempelvis, når børnene går fra skole. At haven er dejlig. Konklusion: Det er tilsynets opfattelse at boligforholdene og de fysiske rammer lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. En enkelt beboer var ikke tilfreds med boligen. Årsagen til beboerens utilfredshed var, at beboeren ønskede en 2 rumsbolig. Beboeren blev efterfølgende informeret om muligheden for 2 rums boliger, på to af Tårnby Kommunes andre plejehjem. Boligforhold, fysiske rammer. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

15 I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev plejehjemslederen og 4 medarbejdere interviewet. Plejehjemslederen og stedfortræderen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: Ændringer i personale og beboersammensætningen Nye tiltag i siden forrige tilsyn Værdigrundlag Instrukser og retningslinier Oplæring Forhold for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Sygefravær Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Ændringer i personale og beboer sammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? Ledelsen Opgaverne omkring beboerne er blevet mere komplekse. Et stigende antal af beboerne har en cancerdiagnose og plejehjemmet yder i de tilfælde palliativ behandling. Der er fokus på demenssygdomme. I forhold til beboere med en kognitiv funktionsnedsættelse, eksempelvis demens, er der mange komplekse opgaver. Der er for tiden beboere, med en meget udadreagerende adfærd. I den forbindelse har plejehjemmet indledt et samarbejde med VISO*. VISO er behjælpelig med at drøfte de svære sager således, at medarbejderne kompetenceudvikles til fremadrettet, at blive endnu bedre rustet til, at håndtere de opgaver, hvor beboer kan være meget udadreagerende, både verbalt og fysisk. 80 % af beboerne ønsker livsforlængende behandling og genoplivning. Ledelsen Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen sidste tilsyn? 40 % af medarbejderne er social - og sundhedsassistenter. *Viso er den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation, der yder gratis, vejledende specialrådgivning og udredning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

16 Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg Hvad har I iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Ledelsen Der er fokus på faglighed. Der er iværksat kompetenceudvikling i forhold til, KOL og Diabetes. Der er fokus på trivsel, lyskrydsmodellen er taget i anvendelse, og udviklet på baggrund af fællessprog 2. Lyskrydsmodellen er en synliggørelse af de arbejdsopgaver der udføres hos den enkelte beboer. Lyskrydsmodellen sikrer, at de komplekse og de mindre komplekse opgaver, fordeles ligeligt imellem medarbejderne. Lyskrydsmodellen har medført en højere grad af tilfredshed blandt medarbejderne. Der arbejdes på, at medicinhåndteringen skal udvikles og forbedres. Der er fokus på sikkerheden og minimering af fejl. Arbejdsgangen analyseres, og det er mere reglen end undtagelsen, at personalet ofte forstyrres, når de dosserer, hvilket er en af årsagerne til at fejl opstår i forbindelse med dossering af medicin. Oprettelse af sygeplejeklinik i samarbejde med hjemmeplejen. Implementering af velfærdsteknologi, fuldautomatiske senge. Virksomhedstræner, slip talenterne løs. Kunsten at gå på arbejde. Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som værter til Kommune Crawl og skal desuden holde et indlæg på den store landsdækkende konference 18. juni Plejehjemmet Irlandsvej er udtaget som et af 11 plejehjem på nationalt plan til, at deltage i et arbejdsmiljøprojekt i samarbejde med Dansk Videncenter for Arbejdsmiljø, som løber frem til Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? Ledelsen Udvikling og optimering af den skriftlige dokumentation i den elektroniske journal, er en kontinuerlig proces, vi kan stadig blive bedre. Værdigrundlag Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? Ledelsen Plejehjemmet har et skriftligt Værdigrundlag. Værdigrundlaget er visualiseret og ophængt på alle afdelinger samt ved indgangspartiet til plejehjemmet. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

17 Instrukser og retningslinier Ledelsen: Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for personalet? Plejehjemmet har skriftlige instrukser. Instrukser der er fælles for kommunens plejehjem er lagt på intranettet. Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling foretages? Instrukserne opdateres hvert andet år, og løbende hvis der kommer ændringer. I 2011 blev alle instrukser gennemgået af afdelingslederne. Er der procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Instrukserne gennemgås med jævne mellemrum. Medarbejderne IT uddannes. Medarbejderne har adgang til F-drevet og intranettet, hvor instrukser der er fælles for Tårnby Kommunes plejehjem, er lagt ud. Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Personalet bliver med jævne mellemrum udsat for Præstationsmålingen, her spørges der blandt andet ind til instrukser og retningslinier. Derudover findes der instruksmapper, hvor alle instrukser er tilgængelige. Medarbejderne Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling blandt personalet? Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Medarbejderne oplyste: At der fandtes instruksmapper på afdelingens kontor. At mapperne var frit tilgængelige i alle vagter. At alle medarbejdere havde adgang til instrukser der var lagt ud elektronisk. Konklusion. Der er tilsynets opfattelse, at instrukser og retningslinier lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Instrukser og retningslinier Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

18 Oplæring Ledelsen Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Ledelsen gav udtryk for: Når nye medarbejdere både fastansatte og afløsere oplæres, anvendes der et introduktionsprogram. Derudover introduceres alle nye medarbejdere til personalehåndbogen, hvor værdigrundlaget, mål og fokusområder samt historik, forefindes. Derudover kan plejehjemmets hjemmeside også anvendes. Medarbejderne Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Medarbejderne oplyser: At alle nye medarbejdere, både medarbejdere der fastansættes samt afløsere, gennemgår et introduktionsprogram. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte medarbejders faglige baggrund, og introduktionen tilrettelægges individuelt. At demensressourcepersonerne underviser alle nye medarbejdere til instrukser /regler og forebyggelse af magt. At man som medarbejder er forpligtiget til løbende, at orientere nyansatte om ovenstående. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Oplæring og Introduktion Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

19 Forhold for grupper med særlige behov Ledelsen Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunde: beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Ledelsen oplyser. Demensressourcegruppen, afholder cafeeftermiddage, for pårørende til beboere med en demenssygdom. Arrangementerne har været velbesøgte. Der er nedsat arbejdsgrupper i forhold til: KOL. Diabetes ageren i forbindelse med for højt og for lavt blodsukker samt insulin injektioner. Ilt terapi. Ernæring til beboere med demens øget kalorie indtag og hvordan. Revision af instruksmappen. Sår ressourcegruppen, Alle ledere og social og sundhedsassistenter, har været på kompetenceudviklingskursus i forhold til sårbehandling, hvor fokus har været rettet imod pris på produkter samt omkostninger i forhold til mandetimer. Trivselsdage. UTH (utilsigtede hændelser) analyseres af riskmanager. Ledelsen Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Ledelsen oplyser: Forholdene kan altid blive bedre. Der er fokus på demensproblematikkerne. Der er fokus på forebyggelse af magt. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

20 Medarbejderne Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Medarbejderne oplyser At Demensressourcegruppen arbejder med reminisens i små grupper, hver 14. dag. At der er en hyggegruppe, for beboere med nedsat kognitiv formåen, Madam blå. At der dagligt er aktiveringstilbud i Aktiviteten At der hver 14. dag er Danseskole i festsalen. At der er tilbud om Dans og Bevægelse, koordinering og motorik, i samarbejde med fysioterapien. At det prioriteres, at der ved måltiderne sidder en medarbejder sammen med de beboere, der har særlige behov. At antallet af beboere der flytter ind med særlige behov, er stødt stigende, eksempelvis yngre misbrugere. For denne gruppe af beboere kan det være en aktivitet, at være aktiv i forhold den personlige pleje eller at være aktiv i dialogen. Derudover er der et godt samarbejde med Aktivitetsafdelingen, i forhold til iværksættelse af anderledes aktiviteter. At der afholdes bankospil. At der vises film om mandagen. At der inviteres til Sang om fredagen. At den interne Madgruppe, inviterer beboerne på skift til, at deltage i indkøb og forberedelse af en varm ret samt efterfølgende fællesspisning. Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? Kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Medarbejderne oplyser: At respekten for det enkelte individ er i højsæde. At det prioriteres, at lære den enkelte beboer at kende, at respektere deres grænser og deres blufærdighed. At der er en god omgangstone. At personalet er gode til at tackler udfordringer. At der tages hensyn til de beboere der har et lavt kommunikationsniveau og som har svært ved at fungere i større grupper. At dialogen er individuelt tilpasset. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov, lever op til lovgivning, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Forhold for gruppe med særlige behov Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

21 Magtanvendelse Ledelsen Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)? Ledelsen gav udtryk for: At alle medarbejdere er undervist i forebyggelse af magt. At magtanvendelse er defineret som (omsorg). At der er fokus på forebyggelse af magt. Magtanvendelse drøftes ofte med personalet på alle vagthold. Medarbejderne Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser: At være blevet instrueret i reglerne, instrukserne og lovgivning, for anvendelse af magt. Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? Medarbejderne oplyser: At medarbejderne har fokus på: Den verbale magt og kropssproget. At magtanvendelse og forebyggelse af magt, dagligt i talesættes meget detaljeret. Dialogen med den enkelte beboer. Pædagogiske tiltag. At selvbestemmelsesretten holdes i hævd. Den enkelte beboers grundlovssikrede ret til at sige fra, respekteres. At det altid, efterfølgende et nej til hjælp, løbende vil blive forsøgt, at motivere beboeren til at samarbejde omkring en given opgave, eksempelvis skift af inkontinens hjælpemiddel, skift af urent tøj, hjælp til personlig hygiejne og andet. Hjælpen vil med mellemrum blive tilbudt den pågældende beboer. Hvis det undervejs i forløbet skønnes, at beboerens og medarbejderens kemi ikke er befordrende for opgaveløsningen, vil opgaven altid blive forsøgt løst, af en anden medarbejder. Konklusion. Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af magtanvendelse lever op til lovgivningen, Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Plejehjemmet arbejder målrettet med forebyggelse af magt samt formidling af viden om demens og demens problematikker. Medarbejderne kompetenceudvikles løbende i forhold til, at kunne håndterer de komplekse opgaver, der ofte skal løses sideløbende med en demenssygdom. Magtanvendelse Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

22 Dialog Ledelsen Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? Ledelsen gav udtryk for: At der er et godt samarbejde. Det værdisæt som beboere og medarbejdere i fællesskab har sat sammen, er gode og værdierne efterleves. At alle ved, hvordan dialogen og omgangstonen skal være. At beboere og pårørende er bevidste om kvalitetsstandarderne, er vidende om indholdet og ved hvad de har krav på. I forbindelse med indflytningssamtalerne, er der derfor fokus på forventningsafstemning. Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Ledelsen gav udtryk for: At omgangstonen er formel og uformel, det er den enkelte beboer der sætter dagsordenen. Plejepersonalet er helt bevidste om plejehjemmets eksisterende adfærdskodeks, man spørger den enkelte beboer om man er du eller de s, og om beboeren foretrækker at anvendes for - eller efternavn. Hvordan oplever I dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem Ledelsen gav udtryk for: At alle tager afsæt i det samme Værdigrundlag. At der tales et pænt, ligefremt sprog. At dialogen/omgangstonen afspejler den gensidige respekt Afdelingslederne og plejehjemslederen, kan altid kontaktes på telefon. Medarbejderne Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med beboerne er rigtig god. At de meget unge elever ikke har en medfødt evne til, at føre en dialog hvori det afspejles at der er en gensidig respekt. Plejepersonalet har derfor i forbindelse med uddannelse af elever, en pædagogisk opgave både som rollemodel og som mentor. Eleverne skal ofte først lære, at tale et ordentligt sprog og tilegne sig nogle personlige kompetencer. Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At omgangstonen er individuelt tilpasset den enkelte beboer. At omgangstonen er god. Beboere og medarbejdere har en god indbyrdes omgangstone. Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Irlandsvej

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11

Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen. personale/institutionsbeskrivelse/årsberetningh/2012. / S.A. Side 1 af 11 Beboere og pårørende til fælles dans i Festsalen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Side 3. Indledning Side 3. Renovering Side 3. Ledelse og Administration Side 3. Daghjemmet 2. sal Side 3. Aktivitetsafdelingen

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere