Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE Dato: BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE

2 1. INDHOLD OG METODE I RAPPORTEN Metode i brugerundersøgelsen Hvordan skal jeg læse resultaterne? Bearbejdning af datagrundlag Vi bruger resultaterne med omtanke! 4 2. UNDERSØGELSENS RESULTATER I HOVEDTRÆK 5 3. UNDERSØGELSERNES FAKTAGRUNDLAG 5 4. DELRESULTATER FOR DE FIRE UNDERSØGELSER Forældrenes vurdering af betydningen af sammenlægningen Opgørelse af kvalitetsindikatorer for brugertilfredsheden Personalets faglige vurderinger Ledelsesteamets vurdering af ledelsesforsøget FAGSEKRETARIATETS DIALOGMØDE FAGCHEFENS VURDERING AF SAMMENLÆGNINGEN 24 BILAG 1 HANDLINGSPLANER OG BEMÆRKNINGER PÅ BAGGRUND AF MIDTVEJSEVALUERINGEN 26 Aftaleholders bemærkninger og overvejelser om indsatser 26 Fagsekretariatets og fagchefens bemærkninger og overvejelser om indsatser 26 BILAG 2 LEDELSESTEAMETS LOGBOG 27 BILAG 3 - SPØRGSMÅL TIL DIALOGMØDET 30 BILAG 4 REFERAT FRA DIALOGMØDE 32 Side 2

3 1. Indhold og metode i rapporten Denne rapport er udarbejdet af staben HR og Innovation for fagsekretariatet Dagtilbud-Børn ud fra kommissoriet Beskrivelse af et ledelsesforsøg I Hudevad Naturbørnehave og Hestehavens børnehave i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rapporten indeholder resultatet af en række undersøgelser med henblik på at evaluere ledelsesforsøget i forbindelse med sammenlægningen af Hudevad og Hestehaven. Rapporten indeholder resultater i fire dele: 1. En forældretilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene er blevet spurgt om spørgsmål, der specifikt vedrører sammenlægningen af de to institutioner 2. En forældretilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene er blevet spurgt om deres tilfredshed med daginstitutionen. Undersøgelsen indgår i den samlede brugerundersøgelse af hele fagområdet 3. En undersøgelse af personalets faglige vurdering 4. Ledelsesteamets besvarelse af spørgsmål opstillet i kommissoriet for evalueringen I den første del er spørgsmålene formuleret i nært samarbejde med både ledelsen og fagsekretariatet med henblik på at få undersøgt betydningen af sammenlægningen for forældrene. Forældretilfredshedsundersøgelsen (del 2) er sket i overensstemmelse med Koncept for brugerundersøgelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor udgangspunktet været kl-kompasset. Spørgsmålene i undersøgelsen af personalets vurdering og spørgsmålene til ledelsesteamet kommer fra kommissoriet, der sætter rammen for den samlede evaluering. 1.1 Metode i brugerundersøgelsen Der er anvendt forskellige metoder for hver af de fire undersøgelser. Metoden er kort beskrevet herunder: Vedr. 1 er sket via papirspørgeskema, indsamlet på institutionerne og givet videre til staben HR og Innovation, der har indtastet og behandlet resultater Vedr. 2 er sket elektronisk integreret i den samlede brugerundersøgelse, hvor forældre med indtastning af kode har adgang til besvarelse af spørgeskema på internettet, og er helt anonyme. Staben HR og Innovation har bearbejdet data ved at lave særskilt udtræk fra den samlede undersøgelse Vedr. 3 Personalet har på personalemøde givet deres vurdering på papirspørgeskema, der er givet videre til staben HR og Innovation, der har indtastet og behandlet resultater Vedr. 4 Staben HR og Innovation har sendt spørgeskema til institutionsleder, der har videresendt til det øvrige ledelsesteam. De tre ledere har besvaret og sendt direkte til HR og Innovation, der har indtastet svar til videre behandling i forløbet. Side 3

4 1.2 Hvordan skal jeg læse resultaterne? Beregning af tilfredshedsprocenter og indikatorer sker ud fra en 1 5 skala: Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ønsker ikke at svare Den samlede tilfredshedsgrad bliver typisk opgjort ved, at man lægger antallet af meget tilfreds og tilfreds sammen, mens utilfreds og meget utilfreds bliver lagt sammen. 1.3 Bearbejdning af datagrundlag De fire forskellige undersøgelser har forskelligt grundlag, som det her bliver gjort rede for. Vedr. 1 Svargrundlaget er 66 besvarelser, hvor der 107 børn. Besvarelsesprocent = 61,7 Vedr. 2 Svargrundlaget er 37 besvarelser, hvor der er 107 børn. Besvarelsesprocent = 34,6 vedr. 3 Svargrundlaget er 12 ud af 12 personale vedr. 4 Alle tre ledere har besvaret spørgsmål Generelt er ubesvarede svarfelter trukket ud af undersøgelsens resultater. Det betyder, at selvom der er et givent antal besvarede skemaer, er det ikke alle spørgsmål, der har dette svargrundlag. 1.4 Vi bruger resultaterne med omtanke! Resultatet af en brugerundersøgelse er svar på det, man har spurgt om. Det handler om den subjektivt oplevede kvalitet for hver enkelt bruger. Der vil altid være brug for fortolkning af resultaterne f.eks. kan det være relevant at notere, hvis en brugerundersøgelse foregår lige efter en strejke eller en omorganisering på området ol. Brugernes oplevelse af kvaliteten er desuden blot ét aspekt på kvaliteten af serviceydelserne. Det er selvfølgelig helt centralt, men for at få et endnu mere nuanceret billede af området, kan det være relevant, at vurdere resultaterne fra en brugerundersøgelse sammen med den økonomiske udvikling på området, læringsaktiviteter og tiltag på området, de professionelles faglige vurderinger og holdninger på området, de professionelles trivsel på området, organiseringen mm. Side 4

5 2. Undersøgelsens resultater i hovedtræk 91 % af forældrene er samlet set tilfredse med udbyttet af de muligheder sammenlægningen har givet. Det er en stigning i perioden for ledelsesforsøget. Er du samlet set tilfreds med udbyttet af de muligheder sammenlægningen af de to børnehaver har givet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 4% 6% 2% 2% 5% 38% 39% 32% 52% 2% 2% I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke / kan ikke besvare Undersøgelsernes faktagrundlag Herunder en oversigt over fordelingen af besvarelserne fra forældrene fra de to afdelinger. Der er forholdsvist flere, der har svaret fra Hestehaven i 2010, men billedet er det samme, og giver stort set samme grundlag at vurdere ud fra. Hvilken institution går dit barn i? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 67% Hestehaven 40% 33% Hudevad Naturbørnehave Herunder en oversigt over aldersfordeling hos børn, hvis forældre har besvaret. Side 5

6 Udviklingen viser, at der er kommet flere børn i gruppen 4-5 år og 2-årige, men der har været fald i gruppen af 1- og 3-årige samt et mindre fald i gruppen af 6-årige. Hvad er dit barns alder? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 30% 24% 25% 17% 18% 14% 13% 12% 9% 4% 2% 0% 0% 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år Herunder en oversigt over, hvor mange forældre, der har haft børn i institutionen før eller efter sammenlægningen. Udviklingen viser, at der er forholdsvist flere børn, der i princippet ikke kender forholdene før ledelsesforsøget. Hvor længe har dit barn været i børnehaven - i forhold til ledelsesforsøget med sammenlægning af de to børnehaver 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 38% Mit barn var der inden ledelsesforsøget begyndte 40% 59% Mit barn er først begyndt efter at ledelsesforsøget begyndte 8% Ved ikke 3% Ved at krydse ovenstående spørgsmål om, hvornår barnet er begyndt i børnehaven med spørgsmålet om den samlede tilfredshed med muligheder er tilfredsheden stort set den samme med 92 % tilfredshed for forældre, hvis børn var der inden ledelsesforsøget begyndte og 95 % tilfredshed for forældre, hvis børn først er begyndt efter ledelsesforsøget blev i iværksat. Side 6

7 4. Delresultater for de fire undersøgelser 4.1 Forældrenes vurdering af betydningen af sammenlægningen 76 % af forældrene mener, at sammenlægningen har påvirket deres barns hverdag positivt, mens 18 % ikke mener, at der er en nævneværdig forskel. Dermed er det kun 5 %, der oplever negativ påvirkning. Udviklingen er positiv med en stigning i tilfredshed fra 59 % til 75 %. Hvordan mener du, at sammenlægningen af de to børnehaver har påvirket dit barns hverdag i børnehaven? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 2% meget negativt 6% 3% overvejende negativt 28% 18% ingen nævneværdig forskel 42% 31% overvejende positivt 17% 35% 11% 6% meget positivt ved ikke / kan ikke besvare Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. i stikord den forskel, du oplever i dit barns hverdag sammenlignet med tidligere: Forældrenes svar: Vi startede ca. samtidig med projektet. I starten var det lidt utydeligt hvad man ville men det er nu synligt og fungere rigtig godt. Vores barn befinder sig rigtig godt institutionsbytte kan ikke sammenligne med tidligere, men der er gode fælles aktiviteter og besøg i de forskellige institutioner Nye oplevelser, udfordringer Mulighed for styrkerne fra begge steder. Dejligt med institutionsbytte, godt at kende alle børn + voksne samt personalet udnytter hinandens ressourcer bedre. Har været for lidt ude i naturen Har ikke lært som tidligere af naturen det er ikke "hverdag", så der kører en anden slags koncentration om temaet. Hudevads område giver selvfølgelig en anden mulighed for dette Ingen forskel I hverdagen ingen nævneværdig forskel. Glad for at komme i børnehave. Stadig synlig ledelse. Oplever i forbindelse med Naturbørnehaven nogen gange ikke den store lyst, men har alligevel gode oplevelser. Overgangen Side 7

8 er foregået meget skånsomt for børnene - de har "bare" fået mulighed for flere ud-af-huset oplevelser og sociale oplevelser. Barnet oplever institutionsbytte som "turdag" - dejligt at udforske nye omgivelser sammen med de kendte voksne. Flere kammerater Flere aktiviteter Mulighed for indeaktiviteter Der sker en variation, der gør mit barn omstillingsparat og gearet til at færdes i andre miljøet. Udvikler sociale kompetencer. Selv om Naturbørnehaven stadig byder på mange nye ting, så føler barnet sig tryg i begge huse - sikkert mest for de kendte voksne er med. Det gør dermed ikke stor forskel i hverdagen. Variation i hverdagen, nye oplevelser, samvær med nye børn og voksne, kender den man evt. skal i skole med, skal ikke i en ukendt institution ved ferien. Generelt mange flere muligheder: -skift af omgivelser " i trygge rammer" - mulighed for naturoplevelser -større sociale berøringsfalder med både børn og voksne -mulighed for bedre sparring personalet imellem - bedre udnyttelse af udd. pulje -bedre mulighed for at fordele ledelsesopg. i forhold til type, giver bedre job "tilfredshed" Meget glad for Hestehaven som familie. Også glad for de fælles aktiviteter - super ide med den fælles førskoleaktivitet. Har været meget træt af at skulle andet sted hen. Met det har været fint, når først vi er der. De uger hvor man er sammen allesammen bør vuggestuebørnene være hos sig selv. Meget glad for naturen + dyrerne. Flere oplevelser Flere venskaber Han er meget glad for de dage/uger han er i Naturbørnehaven. Der er mere plads til at han kan bruge sig selv derude. - Nye oplevelser - Nye kammerater - Godt med afbræk i hverdagen, måske særligt for de største børn. Hun er først startet efter sammenlægningen. Nyder at komme i den anden børnehave - især når der er rent i børnehave bytning, hvor der ikke stilles krav og regler op omkring hvad der skal ske. God mht. feriepasning Flere oplevelser Har ikke prøvet andet Mit barn var meget forvirret og manglede tilknytning til stedet. Der var kaos og dårlig stemning før sammenlægningen. Nu oplever jeg en glad dreng der er i god trivsel. Ændringen skete et par måneder efter forsøget påbegyndte. Der er kun positive tiltag at sige som tingene kører nu. Han snakker meget om tidligere. -Han bruger flere ord - Han er god til at forsvar sig selv -Han er meget aktiv - Han er en glad dreng og trives godt i hans alder Han oplever nye og anderledes ting, han glæder sig når der skal byttes. Han er meget positiv. Mange flere skift fra en lokation til en anden Vores børn syntes det er fedt at komme på besøg i Hestehaven. Flere venner Gode tema-uger Side 8

9 I den nedenstående tabel er illustreret, hvordan forældrene er blevet berørt af sammenlægningen. 52 % har oplevet det som positivt, hvor 32 % ikke oplever den store forskel. Sammenlignet med udbyttet for børnene, mener forældrene altså, at det særligt er børnene, der har fået gavn af sammenlægningen. Udviklingen er positiv med en stigning i tilfredshed fra 45 % til 52 %. Hvordan mener du, at sammenlægningen af de to børnehaver har påvirket din hverdag som forældre til et eller flere børn i børnehaven? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 2% meget negativt 6% 3% overvejende negativt 38% 32% ingen nævneværdig forskel 37% 34% overvejende positivt 15% 11% 11% 11% meget positivt ved ikke / kan ikke besvare Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. i stikord den forskel, du oplever i din hverdag som forældre sammenlignet med tidligere Forældrenes svar: Det er positivt at børnene lærer 2 så forskellige institutioner at kende. F.eks. kan man lege med perler i Hestehaven. Det kan man ikke i Naturbørnehaven. I Hestehaven er man ikke så afhængig af vejret som i Naturbørnehaven. Lækkert at ikke alle dage er ens. - Vi synes der er 2 meget forskellige børnehaver, men det har ingen hindring været for inspiration. Mere planlægning Det er mest i forhold til ferie og institutionsbytte. Det er lidt besværligt med tøj frem og tilbage, men børnene elsker det. det er lidt ligesom at komme på ferie - hyggeligt på en anden måde - trods lidt mere beskidt tøj men det er bestemt også hyggeligt i vores egen - det er bare lidt mere hverdag som vi plejer - trygt og godt Lidt mere besværligt - men det gør ikke noget set i forhold til de positive ting. Lidt mere kørsel når børnene skal til Hudevad - men det gør vi gerne for børnene får skønne naturoplevelser af det. Ro på personalet. Ellers er hverdagen ikke ændret nævneværdigt. Til tider lidt ekstra kørsel når søskende er fordelt på de to børnehaver (temauge), men da det er så få dage om året er det helt ok. Et mere glad barn - jeg bliver glad Ind imellem kortere køreafstand En smule mere besværligt når barnet skal køres - gør det gerne. Side 9

10 Lidt ekstra kørsel, men ellers ingen forskel i min hverdag Umiddelbart ikke den store forskel. Kun når man skal aflevere en andet sted, men det opvejes af de oplevelser mit barn har. Vi oplever dybest set ingen forskel. Vi oplever den samme gode hverdag uanset i hvilket hus vi henter og bringer. Vores datter er glad/har haft en god dag, når vi henter uanset hvor. Lidt besværligt med at pakke ting/tøj. Også den lange transport. Mere planlægning af hentning og bringning. Flere der vejleder i forhold til tøj ect. Trætte og glade børn, der har oplevet nye ting. Lidt mere besværligt - men de positive ting mere end opvejer det. Vi skal jo køre lidt længere og huske at det er i "denne uge". Men det betyder ikke noget i forhold til hvor glad hun er for at være i Hudevad Længere transporttid Der er mere logistik som skal gå op. Trods længere transport til Hudevad har det ikke betydet den store forskel i hverdagen. Vi har tidligere haft barn i Hudevad, og har dermed været vant til transporten. Dejligt kun at skulle forholde sig til 2 steder Mere planlægning mht. aflevering og afhentning Han er meget nemmere, da han har meget forståelse med fingerne Lidt mere besværligt at aflevere og hente. Flere skift, tøj som skal huskes Generelt ser meget positiv, også med skiftedage mellem de 2 børnehaver. Et meget uroligt barn Side 10

11 Herunder har forældrene forholdt sig til nogle af de nye muligheder sammenlægningen har givet. Forældrene er mest tilfredse med temaugerne på tværs af afdelingener, mens der generelt er en stigning i scoren for alle de undersøgte muligheder. Sammenlægningen har givet nogle nye muligheder. Giv din vurdering af disse muligheder. Muligheden for at bytte afdeling i bestemte perioder Temauger på tværs af afdelingerne Fælles feriepasning 4,42 4,18 4,52 4,04 4,32 4, Score fra Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. hvilke fordele eller ulemper du oplever med den nye ordning Forældrenes svar: Super brug af ressourcer, kunne dog godt tænke mig at pædagogerne havde turnus ordning mellem børnehaverne. Dejligt med forandring, men praktisk besværligt, da der er længere transport. Positivt med nye oplevelser Godt at bytte sted, da børnene er mere trygge ved de samme voksne og børn. Med den nye ordning har der ikke været samme tid til børn som før og for meget vikar og afløser Har set for lidt til Brita i Naturbørnehaven andre muligheder for udfoldelse og mindre grupper Børnene får ny inspiration ved at komme i hinandens institutioner. Nye venskaber Læringen i at være sammen med andre hvilket styrker de sociale kompetencer. Utilfreds med fællepasningen i sommerferien - alt alt for mange børn samlet et sted der slet ikke kan rumme alle dem. OK med fællespasning indimellem Natur børnehaven og Hestehaven med absolut kun de to inst. sammen Mine børn får nye muligheder, udfordringer og venner og oplevelser i trygge, kendte omgivelser Den ekstra transporttid til Hudevad betyder noget om morgenen. Fordel: Gode oplevelser med natur og socialt. Udvikler nysgerrighed ved nye steder og mennesker. Ulempe: Lidt større benzinforburg på enkelte dage kan ikke se ulemper, betragter de nye muligheder som fordele - børnene får lov til at opleve meget mere. Generelt synes jeg at børnehaven har meget mere at byde på nu uden at der skal store udgifter til: Børnehavelivet bliver mere "varieret" uden at det går ud over barnet, fordi de kendte voksne er med. Børnene får dejlige oplevelser når Side 11

12 de må være i Naturbørnehaven, og temauger/fælles førskoleaktiviteter/feriepasning giver dem mulighed for at lære nye børn at kende, som vil være en fordel for barnet når det starter i skole. Den nuværende hyppighed for institutionsbytte giver børnene mulighed for nye oplevelser. Bliver det hyppigere, forsvinder "turefaktum" og oplevelserne for børnene bliver mindre og belastningen for forældrene betydelig større. Større fleksibilitet Flere økonomiske handlemuligheder for børnehaven Kan kun se fordele, i det store perspektiv. Man mister måske meget af intimiteten i institutionen. Stor fleksibilitet i forbindelse med feriepasning Udfordringen i at prøve noget nyt. Ingen koloniture Super med "koloni". Nu også tryg for børn + personale - kan godt mærkes at der er kørt ind. Nye oplevelser men med kendte voksne og børn. Stor fordel at det er kendt personale i ferier. Meget glad pige når hun skal i naturbørnehaven De tidlige morgener er mere presset når der skal afleveres i Hudevad, der er mere transport. Børnene oplever alt det gode ved begge børnehaver. Især med løsningen af de børn som skal gå i skole, har givet stor tryghed og mod på at komme i skole - for nu kender man også de andre børn bedre - mindre bekymring for barnet Ekstra meget rod i gadaroben, ikke optimalt med gaderober i stalden om vinteren, for meget uro om morgenen. Jeg synes det er godt at personalet kan få afviklet meget ferie i de perioder hvor mange børn holder ferie (fælles feriepasning). Møder nye børn og voksne, udvider børnenes verden. Hvis barnet har nogle særheder - kan barnet være i tvivl om hvordan dette skal takles - kender den nye voksne mine behov Jeg synes, at det er en stor fordel at børnene får mulighed for engang imellem af opleve en børnehave, der er anderledes end det de er vant til. Temauger kan være lig med nye legekammerater, men som forældre kunne jeg savne en intro til Hestehaven (hvilken indgang bruges hvornår, hvordan der ser ud i de forskellige rum o. lign). At han oplever mere om natur og snakker meget om det. Har svært ved at tilpasse med kørsel Fordelen er, at mit barn syntes det er kanon at komme ud og opleve noget nyt. Ulemper (kan blive) aflevering og hentning. Generelt set mange fordele - beskrevet tidligere Side 12

13 I forhold til gode oplevelser, erfaringer og læring mener 84 % af forældrene (en stigning fra 70 %), at der i høj grad eller meget høj grad er fordele ved sammenlægningen. Mener du, at dine børn samlet set får flere gode oplevelser, erfaringer og læring ved at kunne have perioder i begge afdelinger? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 8% 2% I meget lav grad I lav grad 17% 9% I nogen grad 28% 26% 42% 58% I høj grad I meget høj grad 0% 0% Ved ikke / kan ikke besvare I forhold til evt. ekstra transport forbundet med sammenlægningen, mener 80 % (en stigning fra 69 %) af forældrene, at fordelene opvejer ulemperne. Når der til tider bliver længere transport pga. bytte af afdeling, synes du så, at det er det værd i forhold til de muligheder og oplevelser, det giver børnene? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 0% 4% 5% I meget lav grad I lav grad 21% 12% I nogen grad 31% 27% I høj grad 38% 53% I meget høj grad 4% 3% Ved ikke / kan ikke besvare Samlet set for de spørgsmål i forældreundersøgelsen, der angår selve ledelsesforsøget er der en positiv udvikling for alle indikatorer, hvilket altså indikerer, at forældrenes tilfredshed med ledelsesforsøget har været stigende i perioden. Side 13

14 4.2 Opgørelse af kvalitetsindikatorer for brugertilfredsheden Kvalitetsindikatorer er ganske enkelt beregningen af scoren fra 1 5 på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene vedrørende tilfredshed bliver altså i den forstand betragtet som indikatorer eller vejvisere i forhold til den overordnede tilfredshed alt i alt. Figurerne herunder viser udviklingen i scoren for indikatorerne fra I henhold til den samlede brugerundersøgelse for samtlige af kommunens dagtilbud, der er gennemført parallelt med denne slutevaluering, så er indikatorer delt op i to: 1. Forhold, hvor fagsekretariat og kommunalbestyrelsen har ansvaret 2. Forhold, hvor institutionen har ansvaret Illustrationen herunder viser, at den samlede billede er stort set uændret i perioden for ledelsesforsøget. Der er sket størst positiv udvikling i besvarelserne vedrørende kommunens information om pasningsmuligheder og mulighederne for at vælge mellem institutioner, mens der har været den største negative udvikling i besvarelserne vedrørende daginstitutionens åbningstider og mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsmuligheder i din kommune. Udvikling i score for indikatorer vedrørende kommunens ansvar for institutionen - størst udvikling øverst Pladsanvisningens service De informationer, du får fra kommunen om dagtilbudsområdet generelt Ordningen i forbindelse med sommerferielukning Kommunens hjemmeside om dagtilbudsområdet Kommunens information om pasningsmulighederne Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner Størrelsen af forældrebetaling for dagpasning Ventetiden på en dagpasningsplads i kommunen 3,57 3,30 2,86 2,75 3 3,24 3,37 3,59 2,87 2,95 2,98 2,95 Daginstitutionens åbningstider 4,28 4,16 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer i din kommune (daginstitution, 3,57 3, Side 14

15 Hvad angår score for forholdene internt i institutionen viser illustrationen herunder, at det samlede billede er stort set uændret i perioden for ledelsesforsøget. Der er sket størst positiv udvikling i besvarelserne vedrørende inddragelse af forældre i beslutninger vedr. daginstitutionen, og i de udendørs faciliteter og arealer,, mens der har været den største negative udvikling i besvarelserne vedrørende Indeklima og rengøring samt den daglige kontakt til personalet. Udviklling i score for indikatorer vedrørende forhold institutionen har ansvar for - størst positiv udvikling øverst Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. daginstitutionen Udendørs faciliteter og arealer Personales tid til det enkelte barn Daginstitutionens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj) Daginstitutionens evne til at skabe trivsel for børnene Aktiviteterne i daginstitutionen Personalets engagement i hverdagen Daginstitutionens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder Indeklima og rengøring Den daglige kontakt til personalet 3,68 4,00 4,36 4,46 3,57 3,65 4,34 4,38 4,35 4,38 4,43 4,46 4,25 4,27 4,19 4,19 4,33 4,32 4,06 3,97 4,21 3, Side 15

16 4.3 Personalets faglige vurderinger I denne efterfølgende del er det fagpersonalets vurderinger, der er spurgt ind til. Figuren herunder viser fordeling af antal pædagogisk personale, hvor fordelingen er den samme og altså kvantitativt giver det samme grundlag for undersøgelsen og vurderingen af udviklingen i scorerne. Hvilken institution arbejder du på? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 33% Hudevad Naturbørnehave % 67% Hestehaven børnehave Herunder er der svaret på, om man var ansat inden ledelsesforsøget, hvor altså 1/3 af de ansatte er blevet ansat undervejs i sammenlægningen. Hvor længe har du været ansat i børnehaven - i relation til ledelsesforsøget? 80% 60% 40% 20% 75% 67% 25% 33% 0% Jeg var ansat inden ledelsesforsøget begyndte Jeg er blevet ansat undervejs i ledelsesforsøget I den nedenstående model er personalets svar omregnet til indikatorer med en score fra 1 5. Listen herunder er prioriteret, så den mest positive udvikling i scoren står øverst. Der er en positiv udvikling i 22 af indikatorerne, 2 af indikatorerne viser det samme niveau, mens der på for 6 indikatorer er en negativ udvikling. Topscorerne for udvikling i indikatorerne er: Mener du, at forældresamarbejdet er blevet bedre med den nye ledelsesstruktur? Side 16

17 Er dine muligheder for at få opfyldt ferieønsker blevet større Mener du, at der er blevet mere tid til forældresamarbejde? Oplever du, at der er blevet mindre brug af vikarer De laveste scorer i udviklingen i indikatorerne er: Mener du, at den ene børnehaves særkende bidrager til den anden børnehaves udvikling Mener du, at det pædagogiske arbejde bærer tydeligt præg af et fælles værdigrundlag for de to børnehaver Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for efteruddannelse Har du haft MUS? Side 17

18 Udvikling i score for indikatorer for personalets opfattelse af ledelsesforsøget - med størst positiv udvikling øverst Mener du, at forældresamarbejdet er blevet bedre med den nye ledelsesstruktur? Er dine muligheder for at få opfyldt ferieønsker blevet større Mener du, at der er blevet mere tid til forældresamarbejde? Oplever du, at der er blevet mindre brug af vikarer Mener du, at børnehaven alt i alt leverer en bedre ydelse til børnene og forældrene? Mener du, at ledelsen har mere tid til personalet Mener du, at den ny ledelsesstruktur har resulteret i et bredere fagligt miljø end tidligere Mener du, at ledelsen inddrager personalet i at finde de muligheder, der er for at skabe den mest optimale hverdag for Mener du, at der for personalet er blevet flere muligheder for at specialisere sig Har den nye struktur givet nye muligheder for børnene? Mener du, at dine kompetencer bliver udnyttet bedst muligt Mener du, at der generelt er en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet Mener du, at der en god trivsel blandt medarbejderne Er ledelsen god til at finde de muligheder, der er, så det kommer til gavn for børnene Har ledelsen klart meldt ud, hvilke opgaver og funktioner, de hver især har og hvilke de er fælles om Er der blevet mere plads til sparring med ledelsen Mener du, at det er blevet lettere at forfølge de ting, du brænder for Lever ledelsen i den nye struktur op til dine personlige forventninger? Er du klar over, hvem i ledelsen du skal gå til med dine forskellige problemstillinger? Mener du, at de fysiske omgivelser bliver udnyttet bedst muligt Går ledelsen forrest i den pædagogiske hverdag Oplever du færre konflikter hos personalet sammenlignet med tidligere uanset om du mener, at der er få eller mange Mener du, at ledelsen er synlig Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for personlig udvikling Mener du, at der er kommet større bæredygtighed i forhold til at få opfyldt dine personlige ambitioner Mener du, at der er en fælles kultur i de to børnehaver Hudevad og Hestehaven Mener du, at den ene børnehaves særkende bidrager til den anden børnehaves udvikling Mener du, at det pædagogiske arbejde bærer tydeligt præg af et fælles værdigrundlag for de to børnehaver Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for efteruddannelse Har du haft MUS? 1,75 3,08 2,92 4,17 1,50 2,75 1,50 2,58 1,92 2,83 2,08 2,92 2,42 3,17 3,58 4,33 2,00 2,67 3,25 3,83 3,25 3,75 2,83 3,33 3,92 4,33 3,83 4,25 3,67 4,08 2,50 2,92 2,25 2,58 3,92 4,17 4,33 4,50 3,25 3,42 3,92 4,00 2,92 3,00 4,25 4,25 3,58 3,58 2,92 2,75 2,58 2,42 3,00 2,42 3,08 2,42 3,33 2,58 4,75 3, Side 18

19 I forhold til ledelsens opfyldelse af ledelsesværdierne er der generelt en positiv udvikling, hvor status for værdien ledelsen tager lederskabet på sig er den samme, og stadig den højest scorende værdi. Udvikling af score for personalets vurdering af ledelsens opfyldelse af ledelsesværdierne ledelsen forenkler det komplicerede ledelsen skaber en ramme, hvor det er sjovt at meningsfuldt at gå på arbejde ledelsen skaber den dialog, der er en forudsætning for at vi lykkes ledelsen tager lederskabet på sig 4,00 3,75 4,33 3,83 4,17 4,00 4,42 4, Samlet set ud fra personalets vurderinger har der været en klar positiv udvikling i perioden for ledelsesforsøget. Side 19

20 4.4 Ledelsesteamets vurdering af ledelsesforsøget Ledelsesteamet har besvaret nedenstående spørgsmål, der er opstillet i forbindelse med kommissoriet for evalueringen af ledelsesforsøget. Herunder fremgår ledelsesteamets besvarelser for hvert af de opstillede spørgsmål: Tina 1. Hvordan er mødehyppigheden? Merethe Britta Vi forsøger at mødes hver 14. dag i ledelsesteamet skiftevis i den ene og den anden institution. Det bliver oftest til en gang pr. måned pga. andre arbejdsopgaver Vi aftalte fra start af at det skulle være en mandag og indtil i år aftalte vi fra gang til gang hvornår næste møde skulle være. I år har vi fra årsskiftet af lavet en aftale om at det skulle være hver 14. dag og vi har nedskrevet datoerne ½ år frem. Daglige ledere har administrationstimer hver mandag, så daglig leder og institutionsleder har mulighed for at vende større emner, der angår afdelingen. Hver 2. uge bruges denne dag til ledelsesteammøder, hvor der drøftes emner, som angår hele institutionen, vi sparrer med hinanden eller planlægger fremadrettede tiltag. Tina 2. Er rollefordelingen i ledelsesteamet klar? Merethe Britta Rollefordelingen er tydelig og var en af de første ting vi havde på dagsorden på et ledelsesteam møde Ja, det vil jeg mene. Jeg oplever at vi lapper indover hinandens arbejdsområder og på baggrund af dette evalueringsskema, vil jeg foreslå at vi får evalueret vores arbejdsområder Ja. Tina 3. Understøtter funktionsbeskrivelserne ledernes spidskompetencer? Merethe Britta Ja - det vil jeg mene Min oplevelse er at vi ikke har været ret gode til at bruge dem synligt, men at vi fordeler arbejdsopgaver løbende men helt klart var det et sted vi kunne blive bedre. Ja. Der er nogle småting, der stadig skal justeres og de endelige funktionsbeskrivelser skal nedskrives. Tina 4. Er forventningerne til ledelsesteamet opfyldt og hvorledes opleves det af teamet selv? Jeg tror personalet i starten kunne være lidt usikker på hvem de skulle henvende sig til med hvad - men at dette nu også er blevet tydeligt for dem. Jeg mener vi er et velfungerende ledelsesteam, der er gode til at "spare" med hinanden - og især får vi også drøftet de ting der er svære og mere komplicerede. Side 20

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen

Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen Spørgsmål til brug for samtaler om forældretilfredshedsundersøgelsen Kære forældreråd og institutionsbestyrelser Følgende spørgsmål til forældretilfredshedsundersøgelsen er tænkt som en ramme for drøftelserne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere