Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE Dato: BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE

2 1. INDHOLD OG METODE I RAPPORTEN Metode i brugerundersøgelsen Hvordan skal jeg læse resultaterne? Bearbejdning af datagrundlag Vi bruger resultaterne med omtanke! 4 2. UNDERSØGELSENS RESULTATER I HOVEDTRÆK 5 3. UNDERSØGELSERNES FAKTAGRUNDLAG 5 4. DELRESULTATER FOR DE FIRE UNDERSØGELSER Forældrenes vurdering af betydningen af sammenlægningen Opgørelse af kvalitetsindikatorer for brugertilfredsheden Personalets faglige vurderinger Ledelsesteamets vurdering af ledelsesforsøget FAGSEKRETARIATETS DIALOGMØDE FAGCHEFENS VURDERING AF SAMMENLÆGNINGEN 24 BILAG 1 HANDLINGSPLANER OG BEMÆRKNINGER PÅ BAGGRUND AF MIDTVEJSEVALUERINGEN 26 Aftaleholders bemærkninger og overvejelser om indsatser 26 Fagsekretariatets og fagchefens bemærkninger og overvejelser om indsatser 26 BILAG 2 LEDELSESTEAMETS LOGBOG 27 BILAG 3 - SPØRGSMÅL TIL DIALOGMØDET 30 BILAG 4 REFERAT FRA DIALOGMØDE 32 Side 2

3 1. Indhold og metode i rapporten Denne rapport er udarbejdet af staben HR og Innovation for fagsekretariatet Dagtilbud-Børn ud fra kommissoriet Beskrivelse af et ledelsesforsøg I Hudevad Naturbørnehave og Hestehavens børnehave i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rapporten indeholder resultatet af en række undersøgelser med henblik på at evaluere ledelsesforsøget i forbindelse med sammenlægningen af Hudevad og Hestehaven. Rapporten indeholder resultater i fire dele: 1. En forældretilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene er blevet spurgt om spørgsmål, der specifikt vedrører sammenlægningen af de to institutioner 2. En forældretilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene er blevet spurgt om deres tilfredshed med daginstitutionen. Undersøgelsen indgår i den samlede brugerundersøgelse af hele fagområdet 3. En undersøgelse af personalets faglige vurdering 4. Ledelsesteamets besvarelse af spørgsmål opstillet i kommissoriet for evalueringen I den første del er spørgsmålene formuleret i nært samarbejde med både ledelsen og fagsekretariatet med henblik på at få undersøgt betydningen af sammenlægningen for forældrene. Forældretilfredshedsundersøgelsen (del 2) er sket i overensstemmelse med Koncept for brugerundersøgelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor udgangspunktet været kl-kompasset. Spørgsmålene i undersøgelsen af personalets vurdering og spørgsmålene til ledelsesteamet kommer fra kommissoriet, der sætter rammen for den samlede evaluering. 1.1 Metode i brugerundersøgelsen Der er anvendt forskellige metoder for hver af de fire undersøgelser. Metoden er kort beskrevet herunder: Vedr. 1 er sket via papirspørgeskema, indsamlet på institutionerne og givet videre til staben HR og Innovation, der har indtastet og behandlet resultater Vedr. 2 er sket elektronisk integreret i den samlede brugerundersøgelse, hvor forældre med indtastning af kode har adgang til besvarelse af spørgeskema på internettet, og er helt anonyme. Staben HR og Innovation har bearbejdet data ved at lave særskilt udtræk fra den samlede undersøgelse Vedr. 3 Personalet har på personalemøde givet deres vurdering på papirspørgeskema, der er givet videre til staben HR og Innovation, der har indtastet og behandlet resultater Vedr. 4 Staben HR og Innovation har sendt spørgeskema til institutionsleder, der har videresendt til det øvrige ledelsesteam. De tre ledere har besvaret og sendt direkte til HR og Innovation, der har indtastet svar til videre behandling i forløbet. Side 3

4 1.2 Hvordan skal jeg læse resultaterne? Beregning af tilfredshedsprocenter og indikatorer sker ud fra en 1 5 skala: Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ønsker ikke at svare Den samlede tilfredshedsgrad bliver typisk opgjort ved, at man lægger antallet af meget tilfreds og tilfreds sammen, mens utilfreds og meget utilfreds bliver lagt sammen. 1.3 Bearbejdning af datagrundlag De fire forskellige undersøgelser har forskelligt grundlag, som det her bliver gjort rede for. Vedr. 1 Svargrundlaget er 66 besvarelser, hvor der 107 børn. Besvarelsesprocent = 61,7 Vedr. 2 Svargrundlaget er 37 besvarelser, hvor der er 107 børn. Besvarelsesprocent = 34,6 vedr. 3 Svargrundlaget er 12 ud af 12 personale vedr. 4 Alle tre ledere har besvaret spørgsmål Generelt er ubesvarede svarfelter trukket ud af undersøgelsens resultater. Det betyder, at selvom der er et givent antal besvarede skemaer, er det ikke alle spørgsmål, der har dette svargrundlag. 1.4 Vi bruger resultaterne med omtanke! Resultatet af en brugerundersøgelse er svar på det, man har spurgt om. Det handler om den subjektivt oplevede kvalitet for hver enkelt bruger. Der vil altid være brug for fortolkning af resultaterne f.eks. kan det være relevant at notere, hvis en brugerundersøgelse foregår lige efter en strejke eller en omorganisering på området ol. Brugernes oplevelse af kvaliteten er desuden blot ét aspekt på kvaliteten af serviceydelserne. Det er selvfølgelig helt centralt, men for at få et endnu mere nuanceret billede af området, kan det være relevant, at vurdere resultaterne fra en brugerundersøgelse sammen med den økonomiske udvikling på området, læringsaktiviteter og tiltag på området, de professionelles faglige vurderinger og holdninger på området, de professionelles trivsel på området, organiseringen mm. Side 4

5 2. Undersøgelsens resultater i hovedtræk 91 % af forældrene er samlet set tilfredse med udbyttet af de muligheder sammenlægningen har givet. Det er en stigning i perioden for ledelsesforsøget. Er du samlet set tilfreds med udbyttet af de muligheder sammenlægningen af de to børnehaver har givet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 4% 6% 2% 2% 5% 38% 39% 32% 52% 2% 2% I meget lav grad I lav grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke / kan ikke besvare Undersøgelsernes faktagrundlag Herunder en oversigt over fordelingen af besvarelserne fra forældrene fra de to afdelinger. Der er forholdsvist flere, der har svaret fra Hestehaven i 2010, men billedet er det samme, og giver stort set samme grundlag at vurdere ud fra. Hvilken institution går dit barn i? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 67% Hestehaven 40% 33% Hudevad Naturbørnehave Herunder en oversigt over aldersfordeling hos børn, hvis forældre har besvaret. Side 5

6 Udviklingen viser, at der er kommet flere børn i gruppen 4-5 år og 2-årige, men der har været fald i gruppen af 1- og 3-årige samt et mindre fald i gruppen af 6-årige. Hvad er dit barns alder? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 30% 24% 25% 17% 18% 14% 13% 12% 9% 4% 2% 0% 0% 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år Herunder en oversigt over, hvor mange forældre, der har haft børn i institutionen før eller efter sammenlægningen. Udviklingen viser, at der er forholdsvist flere børn, der i princippet ikke kender forholdene før ledelsesforsøget. Hvor længe har dit barn været i børnehaven - i forhold til ledelsesforsøget med sammenlægning af de to børnehaver 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 38% Mit barn var der inden ledelsesforsøget begyndte 40% 59% Mit barn er først begyndt efter at ledelsesforsøget begyndte 8% Ved ikke 3% Ved at krydse ovenstående spørgsmål om, hvornår barnet er begyndt i børnehaven med spørgsmålet om den samlede tilfredshed med muligheder er tilfredsheden stort set den samme med 92 % tilfredshed for forældre, hvis børn var der inden ledelsesforsøget begyndte og 95 % tilfredshed for forældre, hvis børn først er begyndt efter ledelsesforsøget blev i iværksat. Side 6

7 4. Delresultater for de fire undersøgelser 4.1 Forældrenes vurdering af betydningen af sammenlægningen 76 % af forældrene mener, at sammenlægningen har påvirket deres barns hverdag positivt, mens 18 % ikke mener, at der er en nævneværdig forskel. Dermed er det kun 5 %, der oplever negativ påvirkning. Udviklingen er positiv med en stigning i tilfredshed fra 59 % til 75 %. Hvordan mener du, at sammenlægningen af de to børnehaver har påvirket dit barns hverdag i børnehaven? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 2% meget negativt 6% 3% overvejende negativt 28% 18% ingen nævneværdig forskel 42% 31% overvejende positivt 17% 35% 11% 6% meget positivt ved ikke / kan ikke besvare Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. i stikord den forskel, du oplever i dit barns hverdag sammenlignet med tidligere: Forældrenes svar: Vi startede ca. samtidig med projektet. I starten var det lidt utydeligt hvad man ville men det er nu synligt og fungere rigtig godt. Vores barn befinder sig rigtig godt institutionsbytte kan ikke sammenligne med tidligere, men der er gode fælles aktiviteter og besøg i de forskellige institutioner Nye oplevelser, udfordringer Mulighed for styrkerne fra begge steder. Dejligt med institutionsbytte, godt at kende alle børn + voksne samt personalet udnytter hinandens ressourcer bedre. Har været for lidt ude i naturen Har ikke lært som tidligere af naturen det er ikke "hverdag", så der kører en anden slags koncentration om temaet. Hudevads område giver selvfølgelig en anden mulighed for dette Ingen forskel I hverdagen ingen nævneværdig forskel. Glad for at komme i børnehave. Stadig synlig ledelse. Oplever i forbindelse med Naturbørnehaven nogen gange ikke den store lyst, men har alligevel gode oplevelser. Overgangen Side 7

8 er foregået meget skånsomt for børnene - de har "bare" fået mulighed for flere ud-af-huset oplevelser og sociale oplevelser. Barnet oplever institutionsbytte som "turdag" - dejligt at udforske nye omgivelser sammen med de kendte voksne. Flere kammerater Flere aktiviteter Mulighed for indeaktiviteter Der sker en variation, der gør mit barn omstillingsparat og gearet til at færdes i andre miljøet. Udvikler sociale kompetencer. Selv om Naturbørnehaven stadig byder på mange nye ting, så føler barnet sig tryg i begge huse - sikkert mest for de kendte voksne er med. Det gør dermed ikke stor forskel i hverdagen. Variation i hverdagen, nye oplevelser, samvær med nye børn og voksne, kender den man evt. skal i skole med, skal ikke i en ukendt institution ved ferien. Generelt mange flere muligheder: -skift af omgivelser " i trygge rammer" - mulighed for naturoplevelser -større sociale berøringsfalder med både børn og voksne -mulighed for bedre sparring personalet imellem - bedre udnyttelse af udd. pulje -bedre mulighed for at fordele ledelsesopg. i forhold til type, giver bedre job "tilfredshed" Meget glad for Hestehaven som familie. Også glad for de fælles aktiviteter - super ide med den fælles førskoleaktivitet. Har været meget træt af at skulle andet sted hen. Met det har været fint, når først vi er der. De uger hvor man er sammen allesammen bør vuggestuebørnene være hos sig selv. Meget glad for naturen + dyrerne. Flere oplevelser Flere venskaber Han er meget glad for de dage/uger han er i Naturbørnehaven. Der er mere plads til at han kan bruge sig selv derude. - Nye oplevelser - Nye kammerater - Godt med afbræk i hverdagen, måske særligt for de største børn. Hun er først startet efter sammenlægningen. Nyder at komme i den anden børnehave - især når der er rent i børnehave bytning, hvor der ikke stilles krav og regler op omkring hvad der skal ske. God mht. feriepasning Flere oplevelser Har ikke prøvet andet Mit barn var meget forvirret og manglede tilknytning til stedet. Der var kaos og dårlig stemning før sammenlægningen. Nu oplever jeg en glad dreng der er i god trivsel. Ændringen skete et par måneder efter forsøget påbegyndte. Der er kun positive tiltag at sige som tingene kører nu. Han snakker meget om tidligere. -Han bruger flere ord - Han er god til at forsvar sig selv -Han er meget aktiv - Han er en glad dreng og trives godt i hans alder Han oplever nye og anderledes ting, han glæder sig når der skal byttes. Han er meget positiv. Mange flere skift fra en lokation til en anden Vores børn syntes det er fedt at komme på besøg i Hestehaven. Flere venner Gode tema-uger Side 8

9 I den nedenstående tabel er illustreret, hvordan forældrene er blevet berørt af sammenlægningen. 52 % har oplevet det som positivt, hvor 32 % ikke oplever den store forskel. Sammenlignet med udbyttet for børnene, mener forældrene altså, at det særligt er børnene, der har fået gavn af sammenlægningen. Udviklingen er positiv med en stigning i tilfredshed fra 45 % til 52 %. Hvordan mener du, at sammenlægningen af de to børnehaver har påvirket din hverdag som forældre til et eller flere børn i børnehaven? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 2% meget negativt 6% 3% overvejende negativt 38% 32% ingen nævneværdig forskel 37% 34% overvejende positivt 15% 11% 11% 11% meget positivt ved ikke / kan ikke besvare Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. i stikord den forskel, du oplever i din hverdag som forældre sammenlignet med tidligere Forældrenes svar: Det er positivt at børnene lærer 2 så forskellige institutioner at kende. F.eks. kan man lege med perler i Hestehaven. Det kan man ikke i Naturbørnehaven. I Hestehaven er man ikke så afhængig af vejret som i Naturbørnehaven. Lækkert at ikke alle dage er ens. - Vi synes der er 2 meget forskellige børnehaver, men det har ingen hindring været for inspiration. Mere planlægning Det er mest i forhold til ferie og institutionsbytte. Det er lidt besværligt med tøj frem og tilbage, men børnene elsker det. det er lidt ligesom at komme på ferie - hyggeligt på en anden måde - trods lidt mere beskidt tøj men det er bestemt også hyggeligt i vores egen - det er bare lidt mere hverdag som vi plejer - trygt og godt Lidt mere besværligt - men det gør ikke noget set i forhold til de positive ting. Lidt mere kørsel når børnene skal til Hudevad - men det gør vi gerne for børnene får skønne naturoplevelser af det. Ro på personalet. Ellers er hverdagen ikke ændret nævneværdigt. Til tider lidt ekstra kørsel når søskende er fordelt på de to børnehaver (temauge), men da det er så få dage om året er det helt ok. Et mere glad barn - jeg bliver glad Ind imellem kortere køreafstand En smule mere besværligt når barnet skal køres - gør det gerne. Side 9

10 Lidt ekstra kørsel, men ellers ingen forskel i min hverdag Umiddelbart ikke den store forskel. Kun når man skal aflevere en andet sted, men det opvejes af de oplevelser mit barn har. Vi oplever dybest set ingen forskel. Vi oplever den samme gode hverdag uanset i hvilket hus vi henter og bringer. Vores datter er glad/har haft en god dag, når vi henter uanset hvor. Lidt besværligt med at pakke ting/tøj. Også den lange transport. Mere planlægning af hentning og bringning. Flere der vejleder i forhold til tøj ect. Trætte og glade børn, der har oplevet nye ting. Lidt mere besværligt - men de positive ting mere end opvejer det. Vi skal jo køre lidt længere og huske at det er i "denne uge". Men det betyder ikke noget i forhold til hvor glad hun er for at være i Hudevad Længere transporttid Der er mere logistik som skal gå op. Trods længere transport til Hudevad har det ikke betydet den store forskel i hverdagen. Vi har tidligere haft barn i Hudevad, og har dermed været vant til transporten. Dejligt kun at skulle forholde sig til 2 steder Mere planlægning mht. aflevering og afhentning Han er meget nemmere, da han har meget forståelse med fingerne Lidt mere besværligt at aflevere og hente. Flere skift, tøj som skal huskes Generelt ser meget positiv, også med skiftedage mellem de 2 børnehaver. Et meget uroligt barn Side 10

11 Herunder har forældrene forholdt sig til nogle af de nye muligheder sammenlægningen har givet. Forældrene er mest tilfredse med temaugerne på tværs af afdelingener, mens der generelt er en stigning i scoren for alle de undersøgte muligheder. Sammenlægningen har givet nogle nye muligheder. Giv din vurdering af disse muligheder. Muligheden for at bytte afdeling i bestemte perioder Temauger på tværs af afdelingerne Fælles feriepasning 4,42 4,18 4,52 4,04 4,32 4, Score fra Herunder har forældrene besvaret følgende (ubehandlet): Beskriv evt. hvilke fordele eller ulemper du oplever med den nye ordning Forældrenes svar: Super brug af ressourcer, kunne dog godt tænke mig at pædagogerne havde turnus ordning mellem børnehaverne. Dejligt med forandring, men praktisk besværligt, da der er længere transport. Positivt med nye oplevelser Godt at bytte sted, da børnene er mere trygge ved de samme voksne og børn. Med den nye ordning har der ikke været samme tid til børn som før og for meget vikar og afløser Har set for lidt til Brita i Naturbørnehaven andre muligheder for udfoldelse og mindre grupper Børnene får ny inspiration ved at komme i hinandens institutioner. Nye venskaber Læringen i at være sammen med andre hvilket styrker de sociale kompetencer. Utilfreds med fællepasningen i sommerferien - alt alt for mange børn samlet et sted der slet ikke kan rumme alle dem. OK med fællespasning indimellem Natur børnehaven og Hestehaven med absolut kun de to inst. sammen Mine børn får nye muligheder, udfordringer og venner og oplevelser i trygge, kendte omgivelser Den ekstra transporttid til Hudevad betyder noget om morgenen. Fordel: Gode oplevelser med natur og socialt. Udvikler nysgerrighed ved nye steder og mennesker. Ulempe: Lidt større benzinforburg på enkelte dage kan ikke se ulemper, betragter de nye muligheder som fordele - børnene får lov til at opleve meget mere. Generelt synes jeg at børnehaven har meget mere at byde på nu uden at der skal store udgifter til: Børnehavelivet bliver mere "varieret" uden at det går ud over barnet, fordi de kendte voksne er med. Børnene får dejlige oplevelser når Side 11

12 de må være i Naturbørnehaven, og temauger/fælles førskoleaktiviteter/feriepasning giver dem mulighed for at lære nye børn at kende, som vil være en fordel for barnet når det starter i skole. Den nuværende hyppighed for institutionsbytte giver børnene mulighed for nye oplevelser. Bliver det hyppigere, forsvinder "turefaktum" og oplevelserne for børnene bliver mindre og belastningen for forældrene betydelig større. Større fleksibilitet Flere økonomiske handlemuligheder for børnehaven Kan kun se fordele, i det store perspektiv. Man mister måske meget af intimiteten i institutionen. Stor fleksibilitet i forbindelse med feriepasning Udfordringen i at prøve noget nyt. Ingen koloniture Super med "koloni". Nu også tryg for børn + personale - kan godt mærkes at der er kørt ind. Nye oplevelser men med kendte voksne og børn. Stor fordel at det er kendt personale i ferier. Meget glad pige når hun skal i naturbørnehaven De tidlige morgener er mere presset når der skal afleveres i Hudevad, der er mere transport. Børnene oplever alt det gode ved begge børnehaver. Især med løsningen af de børn som skal gå i skole, har givet stor tryghed og mod på at komme i skole - for nu kender man også de andre børn bedre - mindre bekymring for barnet Ekstra meget rod i gadaroben, ikke optimalt med gaderober i stalden om vinteren, for meget uro om morgenen. Jeg synes det er godt at personalet kan få afviklet meget ferie i de perioder hvor mange børn holder ferie (fælles feriepasning). Møder nye børn og voksne, udvider børnenes verden. Hvis barnet har nogle særheder - kan barnet være i tvivl om hvordan dette skal takles - kender den nye voksne mine behov Jeg synes, at det er en stor fordel at børnene får mulighed for engang imellem af opleve en børnehave, der er anderledes end det de er vant til. Temauger kan være lig med nye legekammerater, men som forældre kunne jeg savne en intro til Hestehaven (hvilken indgang bruges hvornår, hvordan der ser ud i de forskellige rum o. lign). At han oplever mere om natur og snakker meget om det. Har svært ved at tilpasse med kørsel Fordelen er, at mit barn syntes det er kanon at komme ud og opleve noget nyt. Ulemper (kan blive) aflevering og hentning. Generelt set mange fordele - beskrevet tidligere Side 12

13 I forhold til gode oplevelser, erfaringer og læring mener 84 % af forældrene (en stigning fra 70 %), at der i høj grad eller meget høj grad er fordele ved sammenlægningen. Mener du, at dine børn samlet set får flere gode oplevelser, erfaringer og læring ved at kunne have perioder i begge afdelinger? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 8% 2% I meget lav grad I lav grad 17% 9% I nogen grad 28% 26% 42% 58% I høj grad I meget høj grad 0% 0% Ved ikke / kan ikke besvare I forhold til evt. ekstra transport forbundet med sammenlægningen, mener 80 % (en stigning fra 69 %) af forældrene, at fordelene opvejer ulemperne. Når der til tider bliver længere transport pga. bytte af afdeling, synes du så, at det er det værd i forhold til de muligheder og oplevelser, det giver børnene? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 0% 4% 5% I meget lav grad I lav grad 21% 12% I nogen grad 31% 27% I høj grad 38% 53% I meget høj grad 4% 3% Ved ikke / kan ikke besvare Samlet set for de spørgsmål i forældreundersøgelsen, der angår selve ledelsesforsøget er der en positiv udvikling for alle indikatorer, hvilket altså indikerer, at forældrenes tilfredshed med ledelsesforsøget har været stigende i perioden. Side 13

14 4.2 Opgørelse af kvalitetsindikatorer for brugertilfredsheden Kvalitetsindikatorer er ganske enkelt beregningen af scoren fra 1 5 på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene vedrørende tilfredshed bliver altså i den forstand betragtet som indikatorer eller vejvisere i forhold til den overordnede tilfredshed alt i alt. Figurerne herunder viser udviklingen i scoren for indikatorerne fra I henhold til den samlede brugerundersøgelse for samtlige af kommunens dagtilbud, der er gennemført parallelt med denne slutevaluering, så er indikatorer delt op i to: 1. Forhold, hvor fagsekretariat og kommunalbestyrelsen har ansvaret 2. Forhold, hvor institutionen har ansvaret Illustrationen herunder viser, at den samlede billede er stort set uændret i perioden for ledelsesforsøget. Der er sket størst positiv udvikling i besvarelserne vedrørende kommunens information om pasningsmuligheder og mulighederne for at vælge mellem institutioner, mens der har været den største negative udvikling i besvarelserne vedrørende daginstitutionens åbningstider og mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsmuligheder i din kommune. Udvikling i score for indikatorer vedrørende kommunens ansvar for institutionen - størst udvikling øverst Pladsanvisningens service De informationer, du får fra kommunen om dagtilbudsområdet generelt Ordningen i forbindelse med sommerferielukning Kommunens hjemmeside om dagtilbudsområdet Kommunens information om pasningsmulighederne Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner Størrelsen af forældrebetaling for dagpasning Ventetiden på en dagpasningsplads i kommunen 3,57 3,30 2,86 2,75 3 3,24 3,37 3,59 2,87 2,95 2,98 2,95 Daginstitutionens åbningstider 4,28 4,16 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer i din kommune (daginstitution, 3,57 3, Side 14

15 Hvad angår score for forholdene internt i institutionen viser illustrationen herunder, at det samlede billede er stort set uændret i perioden for ledelsesforsøget. Der er sket størst positiv udvikling i besvarelserne vedrørende inddragelse af forældre i beslutninger vedr. daginstitutionen, og i de udendørs faciliteter og arealer,, mens der har været den største negative udvikling i besvarelserne vedrørende Indeklima og rengøring samt den daglige kontakt til personalet. Udviklling i score for indikatorer vedrørende forhold institutionen har ansvar for - størst positiv udvikling øverst Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. daginstitutionen Udendørs faciliteter og arealer Personales tid til det enkelte barn Daginstitutionens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj) Daginstitutionens evne til at skabe trivsel for børnene Aktiviteterne i daginstitutionen Personalets engagement i hverdagen Daginstitutionens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder Indeklima og rengøring Den daglige kontakt til personalet 3,68 4,00 4,36 4,46 3,57 3,65 4,34 4,38 4,35 4,38 4,43 4,46 4,25 4,27 4,19 4,19 4,33 4,32 4,06 3,97 4,21 3, Side 15

16 4.3 Personalets faglige vurderinger I denne efterfølgende del er det fagpersonalets vurderinger, der er spurgt ind til. Figuren herunder viser fordeling af antal pædagogisk personale, hvor fordelingen er den samme og altså kvantitativt giver det samme grundlag for undersøgelsen og vurderingen af udviklingen i scorerne. Hvilken institution arbejder du på? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 33% Hudevad Naturbørnehave % 67% Hestehaven børnehave Herunder er der svaret på, om man var ansat inden ledelsesforsøget, hvor altså 1/3 af de ansatte er blevet ansat undervejs i sammenlægningen. Hvor længe har du været ansat i børnehaven - i relation til ledelsesforsøget? 80% 60% 40% 20% 75% 67% 25% 33% 0% Jeg var ansat inden ledelsesforsøget begyndte Jeg er blevet ansat undervejs i ledelsesforsøget I den nedenstående model er personalets svar omregnet til indikatorer med en score fra 1 5. Listen herunder er prioriteret, så den mest positive udvikling i scoren står øverst. Der er en positiv udvikling i 22 af indikatorerne, 2 af indikatorerne viser det samme niveau, mens der på for 6 indikatorer er en negativ udvikling. Topscorerne for udvikling i indikatorerne er: Mener du, at forældresamarbejdet er blevet bedre med den nye ledelsesstruktur? Side 16

17 Er dine muligheder for at få opfyldt ferieønsker blevet større Mener du, at der er blevet mere tid til forældresamarbejde? Oplever du, at der er blevet mindre brug af vikarer De laveste scorer i udviklingen i indikatorerne er: Mener du, at den ene børnehaves særkende bidrager til den anden børnehaves udvikling Mener du, at det pædagogiske arbejde bærer tydeligt præg af et fælles værdigrundlag for de to børnehaver Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for efteruddannelse Har du haft MUS? Side 17

18 Udvikling i score for indikatorer for personalets opfattelse af ledelsesforsøget - med størst positiv udvikling øverst Mener du, at forældresamarbejdet er blevet bedre med den nye ledelsesstruktur? Er dine muligheder for at få opfyldt ferieønsker blevet større Mener du, at der er blevet mere tid til forældresamarbejde? Oplever du, at der er blevet mindre brug af vikarer Mener du, at børnehaven alt i alt leverer en bedre ydelse til børnene og forældrene? Mener du, at ledelsen har mere tid til personalet Mener du, at den ny ledelsesstruktur har resulteret i et bredere fagligt miljø end tidligere Mener du, at ledelsen inddrager personalet i at finde de muligheder, der er for at skabe den mest optimale hverdag for Mener du, at der for personalet er blevet flere muligheder for at specialisere sig Har den nye struktur givet nye muligheder for børnene? Mener du, at dine kompetencer bliver udnyttet bedst muligt Mener du, at der generelt er en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet Mener du, at der en god trivsel blandt medarbejderne Er ledelsen god til at finde de muligheder, der er, så det kommer til gavn for børnene Har ledelsen klart meldt ud, hvilke opgaver og funktioner, de hver især har og hvilke de er fælles om Er der blevet mere plads til sparring med ledelsen Mener du, at det er blevet lettere at forfølge de ting, du brænder for Lever ledelsen i den nye struktur op til dine personlige forventninger? Er du klar over, hvem i ledelsen du skal gå til med dine forskellige problemstillinger? Mener du, at de fysiske omgivelser bliver udnyttet bedst muligt Går ledelsen forrest i den pædagogiske hverdag Oplever du færre konflikter hos personalet sammenlignet med tidligere uanset om du mener, at der er få eller mange Mener du, at ledelsen er synlig Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for personlig udvikling Mener du, at der er kommet større bæredygtighed i forhold til at få opfyldt dine personlige ambitioner Mener du, at der er en fælles kultur i de to børnehaver Hudevad og Hestehaven Mener du, at den ene børnehaves særkende bidrager til den anden børnehaves udvikling Mener du, at det pædagogiske arbejde bærer tydeligt præg af et fælles værdigrundlag for de to børnehaver Mener du, at du har tilstrækkelig mulighed for efteruddannelse Har du haft MUS? 1,75 3,08 2,92 4,17 1,50 2,75 1,50 2,58 1,92 2,83 2,08 2,92 2,42 3,17 3,58 4,33 2,00 2,67 3,25 3,83 3,25 3,75 2,83 3,33 3,92 4,33 3,83 4,25 3,67 4,08 2,50 2,92 2,25 2,58 3,92 4,17 4,33 4,50 3,25 3,42 3,92 4,00 2,92 3,00 4,25 4,25 3,58 3,58 2,92 2,75 2,58 2,42 3,00 2,42 3,08 2,42 3,33 2,58 4,75 3, Side 18

19 I forhold til ledelsens opfyldelse af ledelsesværdierne er der generelt en positiv udvikling, hvor status for værdien ledelsen tager lederskabet på sig er den samme, og stadig den højest scorende værdi. Udvikling af score for personalets vurdering af ledelsens opfyldelse af ledelsesværdierne ledelsen forenkler det komplicerede ledelsen skaber en ramme, hvor det er sjovt at meningsfuldt at gå på arbejde ledelsen skaber den dialog, der er en forudsætning for at vi lykkes ledelsen tager lederskabet på sig 4,00 3,75 4,33 3,83 4,17 4,00 4,42 4, Samlet set ud fra personalets vurderinger har der været en klar positiv udvikling i perioden for ledelsesforsøget. Side 19

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 RULLENDE SKOLESTART I NORDDJURS KOMMUNE FORSØGSPROJEKTERNE PÅ AUNING SKOLE OG ØRUM SKOLE INDHOLD RESULTATERNE KORT 1 INDLEDNING OG PROJEKTBESKRIVELSE 3 FREMGANGSMÅDE FOR UNDERSØGELSEN

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere