08.2 ts Dag e rsvar Fo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08.2 ts Dag e rsvar Fo"

Transkript

1 Forsvarets Dag 08.2

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet 9 Flyvevåbnets basisuddannelse 10 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet 11 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse U-landsværnepligt 14 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) 15 Praktiske oplysninger Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i hjemmeværnet

4 Introduktion For nogle måneder siden fik du hæftet Før Forsvarets Dag. Allerede dengang fortalte vi, at du senere ville få brev om, hvor og hvornår du skulle møde til Forsvarets Dag. Samtidig med dette brev ville du få et nyt hæfte. Her er det så! I hæftet kan du læse om de forskellige uddannelsesmuligheder, før du møder til Forsvarets Dag, så læs hæftet omhyggeligt. Det giver dig svar på det meste af det, du kan have behov for at vide lige nu. 4

5 Tjeneste i Forsvaret Formålet med værnepligtstjenesten i Forsvaret er at give dig en basisuddannelse, så du både som enkeltperson og i samarbejde med andre kan løse de opgaver, som indgår i totalforsvaret af Danmark - enten i det militære forsvar eller ved andre myndigheder, som f.eks. det frivillige forsvar. Uddannelsen har også til formål at give dig et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, herunder i fredsstøttende/fredsskabende operationer i udlandet. Ligeledes er den også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller andre jobmuligheder i Forsvaret. Uddannelsen giver dig en klar forståelse af, at et retssamfunds anvendelse af militære magtmidler er fast forankret i overholdelsen af Danmarks love og tiltrådte internationale aftaler vedrørende Krigens Folkeret og menneskerettighederne. Under din værnepligt vil du deltage i øvelsesaktiviteter af varierende længde. Du må derfor gøre dig klart, at du ikke kan deltage i fritidsaktiviteter, undervisning og lignende i samme omfang som forud for indkaldelsen. Det er normalt også udelukket, at du kan have et job ved siden af værnepligtstjenesten. 5

6 Hærens basisuddannelse Som værnepligtig i hæren får du hærens basisuddannelse, der udover at udvikle dig som person skaber grundlag for en videre uddannelse i Forsvaret. Hærens basisuddannelse tager 4 måneder, hvis du ikke vælger at gøre tjeneste ved Den Kongelige Livgarde, der grundet vagttjeneste på de kongelige slotte og palæer tager 8 måneder - 4 måneders basisuddannelse og 4 måneders vagttjeneste. Ved Gardehusarregimentets Hesteskadron er tjenestetiden på grund af de særlige tjenesteforhold på 12 måneder. Hærens basisuddannelse indeholder flere forskellige elementer og fag som f.eks. våbenuddannelse, førstehjælp, idræt, felttjeneste, rednings-/miljøuddannelse og brandbekæmpelse. Målet med Hærens basisuddannelse er at lære dig både som enkeltmand og i samarbejde med andre at kunne løse begrænsede kampopgaver, patruljetjeneste og adgangskontrol. Du vil blive trænet i at overleve i et uvant miljø, ligesom du bliver uddannet til at yde hjælp til den øvrige del af samfundet i tilfælde af f.eks. miljøkatastrofer eller større redningsaktioner. Endvidere vil basisuddannelsen skabe grundlag for dine muligheder for at fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på udsendelse i en af de fredsstøttende missioner hæren deltager i. 6

7 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse Hærens reaktionsstyrkeuddannelse har til formål at uddanne dig i en bestemt funktion i en enhed, som du kommer til at tilhøre. Din enhed uddannes således, at den samlet kan leve op til de krav, der stilles til en moderne kampenhed og til de opgaver den pågældende enhed skal kunne løse. Uddannelsen varierer derfor afhængig af, hvilket tjenestested du uddannes ved. Det betyder, at uddannelsen ved kamptropperne ikke er helt den samme som ved ingeniørtropperne. Har du en faglig uddannelse, som f.eks. mekaniker, smed, maskinarbejder, elektriker, tømrer eller VVS, der direkte kan anvendes i hæren, har du med et svendebrev mulighed for at anvende disse færdigheder i hæren. I alle uddannelserne lægges der vægt på at bibringe dig de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at kunne deltage i hærens internationale operatiner. Reaktionsstyrkeuddannelsen tager ca. 8 måneder. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 7

8 Søværnets basisuddannelse Som værnepligtig i søværnet skal du igennem 3 uddannelsesmoduler, der gør dig i stand til at virke ombord på søværnets skibe. Søværnets basisuddannelse består af i alt 4 måneders udfordrende uddannelse, såvel til lands som til vands. De 4 måneder består af et grundmodul, et sejladsmodul og et totalforsvarsmodul. Aftjener du værnepligt på Kongeskibet Dannebrog, gennemfører du et særligt uddannelses- og tjenesteforløb, der varer 9 måneder. Grundmodul Her lærer du de grundlæggende færdigheder, du behøver for at sejle på søværnets skibe. Du lærer sømandskab, brandbekæmpelse, røgdykning, førstehjælp, brug af redningsmidler, får speedbådscertifikat og meget andet. Grundmodulet varer 4 uger. Sejladsmodul Det du har lært på grundmodulet, skal nu bruges i praksis. Det sker på sejladsmodulet, hvor du kommer ombord på et af søværnets skibe. Som en del af besætningen lærer du skibets forskellige rutiner og får et godt indblik i tjenesten ombord. Har du en faguddannelse, tilstræbes det, at dine opgaver ligger inden for dit fag. Sejladsmodulet varer 6 uger. Totalforsvarsmodul Som værnepligtig i søværnet skal du også uddannes i bevogtningstjeneste, krise- og katastrofesituationer og forureningsbekæmpelse. Det lærer du på totalforsvarsmodulet. I søværnet sker dette med baggrund i det maritime miljø. Derudover vil du også lære om søværnets opgaver, såvel nationalt som internationalt. Ligeledes vil der blive informeret om dine muligheder for at tegne reaktionsstyrekontrakt, videreuddannelse samt ansættelse i søværnet. Totalforsvarsmodulet varer ca. 6 uger. 8

9 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet Efter endt basisuddannelse er der mange muligheder for at blive kortere eller længere tid i søværnet. Du kan tegne en reaktionsstyrkekontrakt, hvor du videreuddannes og opnår en vis rutine ombord på enheder i national tjeneste, inden en eventuel udsendelse til international tjeneste. Uddannelsestiden er ca. 5 måneder, ud over værnepligtstiden på 4 måneder. Har du en faglig uddannelse, der direkte kan anvendes ombord, f.eks. elektriker, maskinarbejder, bager eller kok, behøver du kun en kortere videreuddannelse, ca. 1 måned, før du kan gøre international tjeneste. Der er rig mulighed for at gøre karriere i søværnet. Du kan søge ind som konstabel og derigennem få en uddannelse og arbejde, inden for mange forskellige områder. Alt efter dine ønsker og søværnets behov, kan du vælge at uddanne dig inden for radiotjeneste, kampinformation eller våben. Ligeledes er der mulighed for uddannelse indenfor elektronik, automatik, datateknik og meget mere. Det er alle faglige uddannelser på et højt civilt kompetencegivende niveau. Det er også muligt at søge ind som officer i søværnet. Den femårige uddannelse, enten taktisk eller teknisk linie, giver en god alsidig lederuddannelse, som er højt respekteret i erhvervslivet. Hvad du end vælger, giver uddannelsen og et job i søværnet rige oplevelser, udfordringer, personlig udvikling, løn under uddannelsen og højt niveau af ansvar, lige fra den dag man starter. Du skal være opmærksom på, at der for værnepligtige i søværnet gælder særlige synskrav. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 9

10 Flyvevåbnets basisuddannelse Værnepligtstiden ved flyvevåbnets basisuddannelse er som i den øvrige del af forsvaret på 4 måneder. Uddannelsen foregår ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup, i Midtjylland. Basisuddannelsen har til formål at uddanne dig således, at du kan deltage ved løsningen af de totalforsvarsopgaver, som kan opstå i tilfælde af større ulykker eller miljøkatastrofer. Herudover indeholder uddannelsen også en grundlæggende militær uddannelse. Uddannelsen består af en lang række fag, som du vil kunne bruge i tiden efter din værnepligt. Det er fag som f.eks. udvidet førstehjælp, brandbekæmpelse, idræt, samarbejde under stressede forhold m.v. Uddannelsen gør dig i stand til at kunne gøre en forskel, hvis en katastrofe skulle indtræffe og der bliver brug for dig. En ekstra bonus ved at tage uddannelsen er, at du kommer til at opleve en masse nye ting. Du vil udvikle dig og få nogle erfaringer rent fagligt og menneskeligt, som du vil kunne bruge resten af livet. For mange viser det sig, at flyvevåbnets basisuddannelse kan være springbrættet til en yderligere uddannelse efter endt værnepligt. Som en integreret del af basisuddannelsen bliver du præsenteret for de forskellige job- og karrieremuligheder der er i flyvevåbnet, herunder reaktionsstyrkeuddanelsen, en af de mange konstabeluddannelser eller en officersuddannelse. 10

11 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet Det er frivilligt om man efter flyvevåbnets basisuddannelse vil tegne en reaktionsstyrkekontrakt. Tegner man en reaktionsstyrkekontrakt, vil man efter flyvevåbnets basisuddannelse gennemgå en yderligere militær specialistuddannelse, hvor ens færdigheder vil blive væsentligt udbygget. Reaktionsstyrkeuddannelsen Uddannelsen til reaktionsstyrkerne i flyvevåbnet inkluderer en bred vifte af de specialer, som er nødvendige for at flyvevåbnets internationale operationer kan gennemføres. Du har bl.a. mulighed for at søge en uddannelse som militærpoliti, sygepasser, Cargo assistent (laster og losser transportfly), security force (indsættes til bevogtning af en base), CAT-assistent (klargøre ammunition og oplade den på F-16 flyene) m.m. Når reaktionsstyrkeuddannelsen er gennemført, bliver du hjemsendt og står herefter i beredskab i de næste 4 år. Fastansættelse i flyvevåbnet Udover reaktionsstyrkekontrakten er der også mulighed for at få en civilt kompetencegivende uddannelse, som fastansat i flyvevåbnet. Der er mulighed for at blive uddannet inden for en lang række af uddannelser som flymekaniker, kontrol- og varslingsassistent, logistikassistent, brandmand, bevogtningssoldat m.m. Du kan også søge uddannelsen til officer. Uddannelsen varer mellem 4 og 5 år, alt efter hvilket speciale du søger. Der er mulighed for at søge de fire specialer: kontrol- og varslingsofficer, teknisk officer, combat support officer eller pilot. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 11

12 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse Redningsberedskabet har til opgave at håndtere alle former for ulykker og katastrofer. Arbejdet omfatter både forebyggelse af skader og indsats, når ulykken er sket - såvel i fredstid som under krise og krig. Redningsberedskabet deltager ikke i militære krigshandlinger. Om Bereskabsstyrelsen Redningsberedskabet består af et statsligt og et kommunalt beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen udgør det statslige redningsberedskab og uddanner værnepligtige. Det statslige redningsberedskab - Beredskabsstyrelsen - er et assistanceberedskab, der typisk rykker ud til større ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv har kapacitet til at håndtere. Det kan være store bygningsbrande, skovbrande, kemikalieudslip, olieforureninger, naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser eller store ulykker, som f.eks. togulykker og sammenstyrtede bygninger med mange fastklemte og tilskadekommende. Beredskabsstyrelsen råder ligeledes over et beredskab, der kan måle radioaktiv forurening i luften og i jorden, hvis der sker udslip fra atomkraftværker. De fleste opgaver løses i Danmark, men Beredskabsstyrelsen bliver også kaldt til katastrofer og nødhjælpsopgaver i udlandet. Som værnepligtig har du derfor mulighed for frivilligt at deltage i internationale indsatser. Beredskabsstyrelsen har inden for de senere år været indsat i forbindelse med jordskælv i Tyrkiet og Iran, oversvømmelser i Tjekkiet og senest evakueringen af danskere fra Libanon. Derudover har styrelsen i flere omgange deltaget i nødhjælpstransporter på f.eks. Balkan. Tjenestesteder Beredskabsstyrelsen er en del af Forsvarsministeriet og indkalder ca. 800 værnepligtige om året til 6 måneders uddannelse. Som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen har du samme vilkår som i Forsvaret, hvad angår løn, uniform m.v. Du kan aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Uddannelse Værnepligtsuddannelsen er en omfattende beredskabsfaglig uddannelse, som bl.a. består af brandmandsuddannelse, udvidet førstehjælp, uddannelse til ulykker med farlige kemikalier og introduktion til internationale be- 12

13 redskabsopgaver. Du går til eksamen i flere af fagene og får et kompetencegivende uddannelsesbevis. Der er også mulighed for at tage stort kørekort, således at du kan køre indsatskøretøjerne. Der er derfor krav om, at du allerede har et lille kørekort, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen. Du gør en forskel - mens du er værnepligtig Hverdagen som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen består ikke kun af undervisning og øvelser. Under uddannelsen deltager du i rigtige udrykninger, fordi alle værnepligtige indgår i udrykningsvagten med døgnvagter og weekendvagter. Du skal regne med at have vagt i gennemsnit 1 hverdag om ugen og 1 weekend om måneden, mens du er indkaldt Karrieremuligheder Den uddannelse du gennemgår som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen er kompetencegivende til mange forskellige job og uddannelser som f.eks. brandmand, redder ved Falck, sygeplejerske, læge, ingeniør, bygningskonstruktør eller generel beskæftigelse inden for teknik og miljø. Som værnepligtig kan du vælge at søge optagelse på en holdlederuddannelse. Hvis du optages forlænges din værnepligtstid med op til 9 måneder (5 måneder som menig, 4 måneders holdlederuddannelse og 6 måneder som befalingsmand ved et af Beredskabsstyrelsens centre). Uddannelsen som holdleder kan blive starten på en karriere som mellemleder eller leder i redningsberedskabet. Efter endt værnepligt har du også mulighed for at melde dig som frivillig til en særlig international indsatsstyrke, så du kan kontaktes, hvis der bliver brug for dig til en humanitær opgave i udlandet. Du kan læse mere om værnepligt og karrieremuligheder i Beredskabsstyrelsen på og 13

14 U-landsværnepligt Bistandsarbejde i udviklingslande Har du endnu ikke aftjent din værnepligt, har du mulighed for at gøre tjeneste som u-landsfrivillig. Udsendelsen sker gennem Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan som værnepligtig blive udsendt til Kenya, Tanzania, Zambia, Mocambique, Zimbabwe, Nepal, Uganda, Mellemamerika og Asien. Du kan allerede på Forsvarets Dag få vejledning om værnepligt ved bistandsarbejde i u-landene. I øvrigt kan Mellemfolkeligt Samvirke give dig alle de oplysninger, som du har brug for. Betingelserne for at blive udsendt For at blive udsendt skal du have en faglig uddannelse, der er behov for i de lande, der kan blive tale om. Du skal være fyldt 22 år, have kørekort samt et godt kendskab til engelsk. I enkelte jobs skal du være villig til at lære enten spansk eller portugisisk. Ansøgning Du skal henvende dig til Mellemfolkeligt Samvirkes Internationale afdeling, hvor du kan få oplyst, hvilke jobs der p.t. er opslået ledige i organisationen. Hvis der er et ledigt job, som svarer til dine kvalifikationer, vil du få et særligt ansøgningsskema tilsendt. Se adresse og telefonnummer bagerst i folderen. Du skal indsende ansøgningen til Mellemfolkeligt Samvirke senest 4 uger efter, at du har fået din indkaldelsesordre. Tjenestetiden Tjenestetiden er 24 måneder plus forudgående uddannelse. Nærmere oplysninger herom gives af Mellemfolkeligt Samvirke. 14

15 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) Ønsker du ikke at gøre tjeneste, hverken i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive overført til militærnægtertjeneste. Du kan på Forsvarets Dag eller ved henvendelse til Militærnægteradministrationen få udleveret et skema til brug ved ansøgning om militærnægtertjeneste. Skemaet kan du også finde på Ansøgningsskemaet på hjemmesiden kan du sende pr. til pr. fax eller du kan sende skemaet med traditionel post til: Militærnægteradministrationen Hedelykken Hedehusene Ansøgningsfrist Vær opmærksom på, at ansøgningen skal sendes til Militærnægteradministrationen senest 8 uger efter, at du har modtaget indkaldelsesordren. Efter ansøgningsfristen kan du kun blive overført til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder foreligger. Tjenesten Som militærnægter indkaldes du til at møde sammen med andre militærnægtere til et kort introduktionsophold i Hedehusene, hvor du vil få en almen orientering om militærnægtertjenesten og om mulighederne for udstationering. Du vil herefter blive udstationeret. Militærnægteradministrationen har truffet aftale med en række institutioner om beskæftigelse af militærnægtere. Udstationeringsstederne ligger spredt over hele landet. Du kan finde yderligere oplysninger om udstationeringsstederne m.v. på: Tjenestetiden Som militærnægter har du samme tjenestetid, som du ville have haft i Forsvaret eller redningsberedskabet. 15

16 Praktiske oplysninger Aftale om værnepligtstjeneste Du kan indgå en aftale om værnepligtstjeneste, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen på et bestemt tjenestested og et bestemt tidspunkt. På Forsvarets Dag får du oplysninger om mulighederne for aftalt værnepligt. Strafbare forhold For alle værnepligtige, som skal møde til værnepligtstjeneste, vil der blive indhentet straffeoplysninger. Hvis en værnepligtig ved dansk eller fremmed domstol er idømt straf af fængsel i mindst 30 dages ubetinget fængsel eller foranstaltninger i henhold til straffelovens 68-70, tages der på Forsvarets Dag stilling til, om du skal udelukkes fra værnepligtstjeneste. Såfremt du er idømt en sanktion som ovenfor nævnt og ønsker sagen behandlet i forbindelse med den ordinære mødedag, skal du straks rette henvendelse til Forsvarets Rekruttering, som har sendt dig indkaldelsen til Forsvarets Dag. Du må i givet fald være indstillet på, at dit mødetidspunkt til Forsvarets Dag vil blive udskudt. Løn under værnepligtsuddannelser Værnepligtige aflønnes med kr ,14 (april 2008), efter fradrag for ferielov 7.063,57 kr. månedligt. Herudover udbetales der kostpenge på kr. 168,00 pr. dag. Selve lønnen er skattepligtig, mens kostpengene er skattefri. Løn ved militærnægtertjeneste Under tjenesten får du udbetalt forskellige kontante ydelser. Du får udbetalt et dagligt vederlag på kr. 149,01, svarende til kr ,90 om måneden og du får kr. 95,77 om dagen i kostpenge, svarende til kr ,41 om måneden. Du optjener desuden kr. 17,91 i hjemsendelsespenge om dagen. Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er skattepligtig, mens kostpenge er skattefri. Når du bliver udstationeret, kan du få en boliggodtgørelse på højst kr ,00 om måneden, som under visse omstændigheder er skattefri. Det sted, du bliver udstationeret til, stiller dog undtagelsesvist et værelse til rådighed for dig. I så fald kan du ikke få boliggodtgørelse. Du bruger dit eget tøj under tjenesten. Ved tjeneste i mere end 30 dage, får du en beklædningsgodtgørelse på kr ,00, som er et skattefrit engangsbeløb. Aktuelle lønsatser Alle værnepligtige vil altid kunne få oplyst de aktuelle lønsatser ved henvendelse til Forsvarets Rekruttering, Beredskabsstyrelsen, Militærnægteradministrationen eller Mellemfolkeligt Samvirke. Ferie og frihed Alle værnepligtige får ferieorlov 1 dag pr. måneds tjeneste. 16

17 Praktiske oplysninger På kortet kan du se hvor i landet værnepligtsuddannelsen foregår. 17

18 Praktiske oplysninger Hvor kan jeg aftjene min værnepligt? Tjenestested/Mødested Tjenestetid HÆREN Den Kongelige Livgarde, Høvelte (a) Gardehusarregimentet, Hesteskadronen, Slagelse 8 mdr. 12 mdr. Hærens basisuddannelse, Holstebro Hærens basisuddannelse, Slagelse Hærens basisuddannelse, Varde Hærens basisuddannelse, Skive Hærens basisuddannelse, Nørresundby Hærens basisuddannelse, Vordingborg Hærens basisuddannelse, Fredericia 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. SØVÆRNET Søværnets basisuddannelse, Frederikshavn (b) Kongeskibet Dannebrog, Frederikshavn (b/c) 4 mdr. 9 mdr. FLYVEVÅBNET Flyvevåbnets basisuddannelse, Karup 4 mdr. BEREDSKABSSTYRELSEN Beredskabsstyrelsen Nordjylland (d) Beredskabsstyrelsen Midtjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sydjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sjælland (d) Beredskabsstyrelsen Bornholm (d) 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. (a) Minimum 175 cm/høj (b) Særlige synskrav (c) Kræver sikkerhedsgodkendelse (d) Kørekort kræves 18

19 Praktiske oplysninger Adresse- og telefonliste: Beredskabsstyrelsen, Personalekontoret Datavej 16, 3460 Birkerød Telefon: (kl ) Fax: Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup. Telefon: (man-tir kl og ons-fre kl ) Fax: Internet: forsvaretsuddannelser.dk Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42, 1060 København K. Telefon: Militærnægteradministrationen Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Telefon: Fax: Internet: Mellemfolkeligt Samvirke (kun vedr. u-landsværnepligt) Borgergade 10-14, 1300 København K. Telefon:

20 Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i redningsberedskabet Stat og kommune samarbejder om at sikre, at samfundet har det redningsberedskab, som der er brug for. Kommunerne står for det lokale beredskab, mens det statslige redningsberedskab assisterer kommunerne i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Frivillige i redningsberedskabet spiller en stor rolle både i det statslige og det kommunale redningsberedskab som supplement til det faste personale i de kommunale brandvæsner og politiet ved store ulykker og katastrofer. Og det sker stadig oftere, at frivillige også tilbydes at deltage i internationale nødhjælpsopgaver. Frivillig i verden Frivillige fra det statslige redningsberedskab har flere gange været udsendt til områder, som har været ramt af voldsomme naturkatastrofer. For blot at nævne nogle få opgaver, så deltog de frivillige i forbindelse med jordskælvet i Bam i Iran 2004 og senest med nødhjælpsarbejdet efter Tsunamien i Sydøstasien og evakueringen af danskere fra krigen i Libanon i Uddannelse Når du har aftjent din værnepligt på et af Beredskabsstyrelsens centre, kan du fortsætte som frivillig i en kommune eller i det statslige redningsberedskab. Redningsberedskabet gør også brug af frivillige, som ikke har aftjent værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Disse frivillige skal være indstillet på at gennemgå en række uddannelser, således at de opnår de samme kompetencer inden for et område, som frivillige med en baggrund som værnepligtig. Frivillige i både det kommunale og det statslige redningsberedskab har mulighed for at blive del af Den Frivillige Indsatsstyrke, der består af specielt uddannede frivillige, der kan alarmeres til indsats inden for 30 minutter. Som frivillig i redningsberedskabet kan du blandt andet blive uddannet inden for brand, førstehjælp, redning, kommunikation, forplejning og miljø. Den uddannelse, som du får som frivillig, er kompetencegivende og kan bruges professionelt f.eks. som brandmand. Du kan også fortsætte med en lederuddannelse. 20

21 Frivillig for alvor Frivillige i redningsberedskabet er med til at hjælpe samfundet, når det virkelig gælder. Og for at sikre et godt og effektiv beredskab, stilles der krav til dig som frivillig. Du behøver ikke at være dansk statsborger, men du skal være fyldt 18 år, have en god fysik og være menneskelig robust. Du skal være indstillet på at gennemgå og bestå de specialiserede uddannelser inden for redningsberedskabet. Dine uddannelser skal vedligeholdes og opdateres, og du skal deltage i øvelser. Som frivillig forventes det derudover, at du er klar til at yde en indsats, når det er alvor når ulykken eller katastrofen kæver det. Hvis du vil være frivillig for alvor i enten det kommunale eller i det statslige redningsberedskab, skal du indgå en kontrakt med en kommune eller med Beredskabsstyrelsen. Læs mere om at blive frivillig i redningsberedskabet på og www. frivilligforalvor.dk 21

22 Frivillig i hjemmeværnet Hjemmeværnet er en moderne organisation og en vigtig del af totalforsvaret i Danmark. Hjemmeværnet begyndte med modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, men organisationen har gennem årene tilpasset sig de ændrede opgaver og kan med få timers varsel, over hele landet, stille veluddannede, veludrustede og velorganiserede frivillige til at løse en række militære, miljø-, politi- og redningsmæssige opgaver. I katastrofesituationer er reaktionstiden afgørende. Hjemmeværnet er landsdækkende og dermed altid tæt på begivenhederne. Hjemmeværnet løser en lang række vigtige og spændende opgaver, f.eks. beskyttelse mod terror, naturkatastrofer og forureningsulykker, eftersøgning, evakuering, bevogtning, søredning og afspærring. I et tæt koordineret samarbejde med totalforsvaret er hjemmeværnet til gavn for hele samfundet. Det beviste hjemmeværnet f.eks. under brandkatastrofen i Seest i efteråret 2004, under orkanen og oversvømmelsen i januar 2005 samt ved Præsident Bush s besøg i juli Hjemmeværnet er opdelt i fire grene: - Hærhjemmeværnet, - Flyverhjemmeværnet, - Marinehjemmeværnet og - Virksomhedshjemmeværnet, der har hver deres opgaver og specialer. En ting har de til fælles; deres hovedopgave er at bidrage til forsvaret og beskyttelse af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov. Du kan ikke aftjene din værnepligt i hjemmeværnet, men du kan få en grundig totalforsvarsuddannelse. Det foregår ulønnet i din fritid, men du får dog dækket nødvendige udgifter. Uniform og udrustning udleveres gratis. Alle medlemmer får en grundlæggende uddannelse, der udover almindelige militære kompetencer og- 22

23 så omfatter færdigheder, der i vid udstrækning kan komme dig til gode i private og arbejdsmæssige sammenhænge. Har du flair for det, kan du udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer eller dine evner som instruktør Hvis du vælger at gennemgå hjemmeværnets grundlæggende indsatsstyrkeuddannelse og består kontrolprøven, opnår du kompetencer svarende til værnepligtsuddannelsen. Så kan du tage en reaktionsstyrkeuddannelse i det øvrige forsvar, hvis du på et senere tidspunkt fortryder ikke at have aftjent din værnepligt og gerne vil udsendes i international tjeneste. Som frivillig i hjemmeværnet er du i stand til at yde en indsats ved terror- og katastrofesituationer. Har du overskud til at hjælpe andre og mod på at tage et ansvar i vanskelige situationer, er hjemmeværnet noget for dig! Læs mere på 23

24 Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon , fax FVR / Litotryk

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for sanitetsassistent HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Konstabel, Sanitetsassistent M112 (flyvevåbnet) Ca. 15

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2013

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 75 Offentligt (01) HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2013 MALENE DAMGAARD KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD/SFI SURVEY HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

Læs mere

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Bo Bøgh Lassen Seniorsergent Forsvaret siden16/4-1986 45 år Gift med Bente Far til Jeppe (19), Mikkel (17) og Rasmus (16) Kosovo AUG 00/FEB 01 Irak AUG

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE. August 2008

NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE. August 2008 NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2008 INDLEDNING Ifølge Forsvarets Rekruttering er den frivillige tilgang til det militære forsvar og til redningsberedskabet i dag så stor, at nødvendigheden

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

BLIV KLÆDT PÅ TIL EN MENINGSFULD FREMTID

BLIV KLÆDT PÅ TIL EN MENINGSFULD FREMTID BLIV KLÆDT PÅ TIL EN MENINGSFULD FREMTID POLITIET FORSVARET SIKRINGSTJENESTEN BEREDSKABET REDNINGSTJENESTEN EN UDDANNELSE I UNIFORM GIVER MANGE MULIGHEDER www.brugforalleunge.dk BLIV REDDET FRA EN KEDELIG

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 Agenda Præsentation af kompagniledelsen Hold FEB 2016 Indhold i værnepligtsuddannelsen Ændringer ift. i gamle dage Hvad/Hvordan? HRU (konstabelelev) og sergentskole Spørgsmål

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN 2 ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken 10 2640 Hedehusene

Læs mere

4. Nationale Støttebataljon Trænregimentet Vordingborg Kaserne

4. Nationale Støttebataljon Trænregimentet Vordingborg Kaserne JUN 2017 4. Nationale Støttebataljon Trænregimentet Vordingborg Kaserne OBS! OBS! OBS! På mødedagen skal du være klar til at udfylde nedenstående skema: Du skal også være venlig at udfylde et spørgeskema

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

TEKNISK DIALOG d. 19.09.2013

TEKNISK DIALOG d. 19.09.2013 TEKNISK DIALOG d. 19.09.2013 Naturstyrelsen Fødevarestyrelsen NaturErhvervstyrelsen Søfartsstyrelsen Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Program Tid Emne 1000 Velkomst 1000-1030 Præsentation

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet Du er indkaldt til at aftjene din værnepligt. Du skal i den forbindelse møde på: Hvorup Kaserne mandag d. 05. februar 2018 mellem kl. 07.00 og 10.00

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse. HVS UNR-0006 JAN udgave Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0006 JAN 2017 2. udgave Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker,

Læs mere

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015 LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015 INDHOLD: Basislønninger side 2 Pension side 3 Faste tillæg side 4 Øvrige tillæg side 5 Særlige tillæg side 7 INTOPS side 10 BASISLØNNINGER Bonus (10 pct) Konstabelelever/værnepligtige

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt)

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) ANSØGNINGEN SENDES TIL: Personelforvaltende myndighedsstempel Ansøger nr.: (påføres af personelforvaltende myndighed) ANSØGNING OM OPTAGELSE SOM FRIVILLIG I HJEMMEVÆRNET

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Postadresse under opholdet: GRAD NAVN Delingsnummer Air Force Training Centre Herningvej 30 7470 Karup J Kontakt altid Air Force Training Centre (AFTC) Ved sygdom, eller andre forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Postadresse under opholdet: GRAD NAVN Delingsnummer Air Force Training Centre Herningvej 30 7470 Karup J Kontakt altid Air Force Training Centre (AFTC) Ved sygdom, eller andre forhold,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Officer i Forsvaret. Kaptajnløjtnant Maja Sandal Forsvarsakademiet

Officer i Forsvaret. Kaptajnløjtnant Maja Sandal Forsvarsakademiet Officer i Forsvaret Kaptajnløjtnant Maja Sandal Forsvarsakademiet Officersuddannelserne ü Akkrediteret som diplomuddannelser ü Varighed på 20-34 mdr ü Overenskomstansættelse (kadet / premierløjtnant) ü

Læs mere