Formandens Årsberetning juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens Årsberetning juni 2012"

Transkript

1 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens 44, stk. 4. hvert år afgive beretning og mindst en gang om året indkalde til et fælles møde, hvor blandt andet årsberetningen skal fremlægges. I år er det første gang årsberetningen bliver fremlagt mundtlig på et fællesmøde her på skolen. Bestyrelsen består af: Næstformand: Pernille Helbo Nissen. Øvrige medlemmer: Dorthe Kjeldahl, Trine Hvid Jensen, Birthe Jensen, Lene Hedegaard Rasmussen og Peter Zastrow. Medarbejderrepræsentanter: Anne Lise Rasmussen og Dorte Halberg. Sekretær: Skoleleder Keld Rask Og mig selv Trine Mulvad, som er formand. Beretningen indeholder en kort gennemgang de 8 punkter, som har fyldt mest i årets løb. 1. Indvielse af læringscenteret I slutningen af sidste skoleår indviede vi det nye læringscenter her på skolen. Læringscenteret er flyttet fra de gamle lokaler til midten af skolen, og det rummer nu helt andre muligheder for at integrere den nye teknologi i formidlingen af viden. Læringscenteret rummer også muligheder for at kombinere leg og læring blandt andet med Lego Mindstorm, og det er et fantastisk sted for eleverne at mødes og bare hænge ud. 2. Nye tilbygninger Det sidste af i alt tre nye tilbygninger på Parkvejensskole er i gang. De tre bygninger rummer specialklasserne, og de er placeret sådan at eleverne er tæt på børn i deres egen alder. I forbindelse med bygningen af de tre afsnit og læringscenteret er legeområderne renoveret, og I er velkomne til at bruge dem. 3. Besparelser Dokumentnr.: side 1

2 De sidste års store besparelser i kommunen, som især ramte skolerne, er først nu ved at slå igennem. Udover besparelserne kommer der en omfordeling af den måde pengene til skolerne fordeles på her i kommunen. a. Tildelingsmodel for ressourcer. Skolerne har her i Odder hidtil fået penge pr. klasse, det er nu lavet om, så pengene overordnet set fordeles efter hvor mange elever, man har. Den nye tildelingsmodel betyder at vi på Parkvejens skole i første omgang mister penge. b. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Hidtil har betalingen af undervisning af børn inden for specialområdet været finansieret dels gennem skolerne og dels gennem Børne- og familiecenteret. Det er nu ændret, så hver elev der visiteres til specialundervisning frigør et beløb, som skolen kan vælge at bruge eller sende med eleven til en anden skole. Målet er at eleverne i større grad ikke skal ekskluderes fra deres eget miljø, men i stedet bliver inkluderet i et normalt skoleforløb. Den nye model kommer i første omgang til at koste Parkvejens skole penge. 4. Bestyrelsens årlige tema dag En gang om året holder vi et heldagsmøde hjemme hos Keld, hvor resten af skolens ledelse og vores byråds medlem, Hanne Broe deltager. I år havde vi fokus på det kommende års indsatsområder, som er: a. Inklusion b. Kompetenceudvikling af lærerne c. Udviklingen af udskolingen d. Pige/dreng-problematikken, - hvorfor bliver drengene skoletrætte? e. Implementering af ipads f. Helhedsskole 5. Landsmøde for Skole og forældre For andet år i træk deltog jeg i november sammen med bestyrelses medlem Dorthe Kjeldahl i foreningen Skole og Forældres landsmøde. I år havde vi som hovedtaler den nye Børne- og undervisningsminister Christine Antorini, som fortalte brændende om arbejdet med at skabe Ny Nordisk Skole. En skole der bygger på nordiske traditioner, som blandt andet sammenhængende børneliv, medindflydelse og fællesskab. En tradition der skaber børn, der kan tænke selv. 6. Inklusion Vi skal blive bedre til at inkludere alle elever. Det er et Regeringskrav, og noget vi naturligvis arbejder med i bestyrelsen. Dokumentnr.: side 2

3 Den nye tildelingsmodel på specialundervisningsområdet betyder, at skolen kan beholde de midler, der før blev anvendt til eksklusion. De første år vil vi dog ikke mærke den store økonomiske forskel, da vi har ekskluderet en del elever. For at inklusionen skal blive en succes, er det vigtigt, at vi som skole og kommune satser på efteruddannelse af personalet. 7. Fremtidens folkeskole i Odder BUK (Børn, Unge og Kulturudvalget) satte tidligt i 2011 gang i et projekt om Fremtidens folkeskole i Odder. Et projekt hvor de i høj grad forsøgte at involvere forældrene. Som forberedelse til en kommende temadag i september afholdt vi på Parkvejensskole en Debat-café for de andre skolebestyrelser i kommunen, hvor vi drøftede den fremtidige skolestrategi. Samtidig nedsatte vi en formandsgruppe for kommunens skolebestyrelser, hvor vi gennemarbejdede resultatet af café-mødet og lavede et samlet forslag til en strategi fra bestyrelserne. I september 2011 inbød BUK så til temadagen om skolernes overbygning og ungdom. Formålet med BUKs temadag i september var at komme med ideer til hvordan vi i fremtiden skaber en spændende folkeskole for de ældste klasser (udskolingen). Vi arbejde med spørgsmål som: Hvad kan vi gøre for at eleverne trives og er motiverede igennem hele skoleforløbet? Hvordan gør vi eleverne parate, så vi kan nå målet, at 95 % af alle elver gennemfører en ungdomsuddannelse? Samme aften fremlagde vi resultatet af formandsgruppens arbejde forældrenes bud på en vision om fremtidens skole her i kommunen. Vi lagde vægt på en struktur, hvor undervisningen spredes ud over et større antal timer. En form hvor der er mere tid til trivsel og fordybelse. Vi ønsker at hverdagen og undervisningen skal være en kombination af projektarbejde og almindelig undervisning, at tablets og IT integreres som en naturlig del af hverdagen, at der fysisk aktivitet hver dag, at der er gode studiemiljøer og læringscentre, at inklusionen lykkedes, at der er fokus på pratisk-musiske fag, og ikke mindst faglige miljøer på tværs af alder og inddragelse af forskellige læringsstile. Omkring årsskiftet udsender BUK så deres nye skolestrategi. På skolerne og i skolebestyrelserne foregår nu et arbejde med at få implementeret strategien i dagligdagen. Strategien findes på oddernettet. Men kort sagt, der fulgte ikke penge med i første omgang. 8. IPads Dokumentnr.: side 3

4 Det væsentligste for skolen er, at alle elever har en ipad, og hvordan den bliver implementeret i skolen. I bestyrelses sammenhæng vil vi fremover jævnligt drøfte implementeringen af ipads hvordan bruges den, hvilke fordele og ulemper er der, samt hvilke erfaringer gøres der. IPaden er ikke kun et læringsværktøj, og da Odder kommune, som jo er en digital kommune, har bestemt at ipaden også må bruges privat, ved vi godt, at det giver nogle udfordringer rundt omkring i hjemmene. Nogle af problemstillingerne får vi forhåbentlig belyst ved aftenens foredrag. Nogle af de væsentlige fordele ved denne nye teknologi i skolerne, er blandt andet, at nu er skolerne faktisk på niveau rent teknologisk med det omgivende samfund, at ipaden er så let tilgængelig og derved en god motivationsfaktor for at være en ligeværdig del af en it-kommune, og at den gør brug af de færdigheder børnene har i forvejen. I bestyrelsen bakker vi op om beslutningen om at indføre ipads, men anerkender også at de kan give anledning til usikkerhed. Fremtidige opgaver Det der lige brænder sig på nu er to af opgaverne, som knytter sig til Strategien for Fremtidens folkeskole, og hvor vi har nedsat to arbejdsgrupper. Det er: a. En skole i balance hvordan får vi en dagligdag, hvor skoledagen er længere. b. Udviklingen af udskolingen, herunder projektorienteret undervisning. Arbejdsgrupperne arbejder sideløbende med en faglig-pædagogisk gruppe. I bestyrelsen arbejder vi med hvilke principper skolen skal arbejde ud fra. Der er også en arbejdsgruppe, der arbejder med at opdateret det hæfte, som indeholder skolens Fællelskultur. Derudover er der et fortsat arbejde med: a. Inklusion af elever i den almindelige folkeskole b. Implementering af ipads Sidste i august får vi besøg af Christine Antorini, vores Børne- og undervisningsminister samt Børne- og undervisningsudvalget. De kommer for at se hvordan vi her på skolen har grebet implementeringen af IPad an. Dokumentnr.: side 4

5 Det er jo ikke det eneste besøg vi får, forsker Carsten Jessen, vil være til stedet og holde foredrag om Børn og IT for de fremmødte forældre og ansatte. Dokumentnr.: side 5

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kære forældre og elever på Åby Skole

Kære forældre og elever på Åby Skole Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r 2 0 1 2 Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere