Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REUWSIAHÆSANFUHDHSVA WEVAÆÆ MEDLEMSBLAM 'VI serie nr. 12 Maj 1961 Lidt snak og en opfordring.. Så er' 3 år gået siden sidste nummer af "Regensen" - det er for længe, men som sædvanlig har det skortet på tid, og ikke. mindst på penge. Det med tiden skal jeg undlade at kommentere nærmere, men lige et par ord om økonomien; Pengemangelen har vi ved udgivelsen af dette nummer søgt at komme ud over ved at anvende en billigere trykkemetode. At bladet så har fået et knapt så stilfuldt udseende, vil man sikkert affinde sig med. Det vigtigste er dog, at det kommer, og at det nu kan udkomme hvert år. En lige så væsentlig fordel ved det billigere udstyr er, at det lader sig distribuere i et stort oplag for næsten kun papirprisens merudgift, - og stadig betydeligt billigere end det sædvanlige oplag i bogtryk. Vi sender så bladet til alle de gamle regensianere, vi har adresse på, idet vi håber, at en stor del af dem, der ikke i forvejen er medlem af Regensianersamfundet,vil benytte denne lille impuls til at indmelde sig. Vi. både tror og ved nemlig, at der sidder mange gamle regensianere rundt omkring, som i og for sig godt kunne tænke sig at blive medlem, men som aldrig har fået opfordringen, eller som ikke har kunnet tage sig sammen til at følge den, - og vi kan også huske fra Regensen, hvordan "de sløve' altid var glade for at blive aktiviserede og trukket med ind i livet på gården. Det er det samme,vi håber at kunne gentage. Ganske særlig nærer vi håb om at medlemmer af den jydske afdeling, som efter rygterne fører en hensygnende tilværelse, vil benytte lejligheden til, - i hvert fald Så, længe de ikke betaler kontingent til den jydske afde-

2 ' ' _. ' ling - at betale det til samfundet her i København. Regensianersamfundet savner faktisk også nye medlemmer. Ikke sådan at forstå, at vi ikke er mange, når vi mødes, eller sidder og keder os; men der er så mange andre, vi også gerne ville se. Der er stadig årgange, som kun er Sparsomt repræsenteret, men heldigvis møder der mange unge. Selv om I ikke vil have mulighed for at nyde godt af kontingentets mere selskabelige ydelser, så er det sådant, at alene bladet og den kontakt, I der- * igennem vil få med den levende Regens, fuldt ud vil være prisen værd, - endda selv om kontingentet skulle blive sat lidt op. 6 kr. om året er jo ingenting, og vi har da også under overvejelse at foreslå det lidt forhøjet -_- hvorfor skulle det være det eneste, der ikke pristalreguleres? Blad - Generalforsamling - Sommertur - forefaldende begivenheder - og et enkelt prøvemåltid - alt det kan man ikke blive ved med at få for den pris. Man må som gammel regensianer forarges over, at der ikke kan blive lidt mere mulighed for korruption. Nå, man kunne jo fylde hele bladet med gode argumenter for at indmelde sig; - Lad denne lille diskrete opfordring være nok! På bestyrelsens Red. vegne Oluf Petersen in memoriam Regensianersamfundets formand gennem 15 år, højesteretssagfører Oluf Petersen, er gået bort d. 24.'april 1961, næsten 72 år gammel. Oluf Petersen boede på Regensen fra , og allerede i 1911 var han som klokker født medlem af Regensianersamfundets bestyrelse. 3 'år efter, at han var flyttet ud fra Regensen, blev han indvalgt i bestyrelsen,

3 og her havde han sæde indtil Han var formand for Regensianersamfundet fra marts 1944 til november 1959, en funktionsperiode på over 15 år - en rekort, som kun er nået af en tidligere formand, nemlig afdøde politiinspektør Hakon Jørgensen, der var formand fra 1911 til Få har som Oluf Petersen gennem et langt liv virket aktivt i og for Regensianersamfundet. Han havde forståelsen for det betydningsfulde i, at man ved at møde gamle regenskammerater bliver bragt tilbage til den regenstid, som for os alle står som nogle af vore rigeste år - vi finder den gamle regensielle tone og føler os igen som unge regensianere. Som formand var Oluf Petersen både myndig og slagfærdig - egenskaber som er lige nyttige for en højesteretssagfører og for en mand, der skal lede en forsamling af kåde og glade regensianere. Det føltes af alle som noget aldeles selvfølgeligt, at regensianersamfundet på sin første generalforsamling efter, at Oluf Petersen var fratrådt som formand, d. 28.november 1960 udnævnte ham til æresmedlem. Det smukt udførte dokument, der indeholdt udnævnelsen, blev overrakt ham ved en lille højtidelighed i hans hjem den 6. december Det blev det sidste møde med OlufPetersen. Vi var glade for, at vi nåede at få takket ham for hans indsats, og de sidste ord, vi hørte fra ham, var hans hyldest til vor gamle røde gård. Æret være hans minde. A.H-K Ved afsløringen af V. P. busten (Regensianersamfundets formand, Viceprovsten og Kunstnerinden) Busten af V.P. blev afsløret på Regensen d. 5 april Først talte Regensianersamfundets formand. På 90 års dagen for V.P.'s fødsel er vi samlede, regensianere og V.P.'s

4 slægt for at overvære overdragelsen til Regensen af den buste aft'v. P., som er skabt af billedhuggerinden Gerda Thune Andersen, der er datter af V. P.'s nevø, afdøde overlæge Troels Thune Andersen. i Det var regensianerne, der henvendte sig til regensianersamfundet, da muligheden forelå for, 'at busten kunne erhverves for Regensen, og tanken vandt genklang hos alle gamle regensianere. Det er ikke underligt for alle, der kendte V.P. og hans virke blandt regensianerne, ville gerne være i med til at busten kunne få sin endelige plads på Regensen. I 1916 var det at Otto Ludvig Thune Jacobsen blev viceprovst på Regensen. Han var da 45 år og havde på dette tidspunkt et betydeligt "forfatterskab bag sig - hvilket bevirkede, at han i 1918 blev æresdoktor ved Universitetet i Lund - og han fortsatte dette forfatterskab helt til Det var et lykkeligt valg, da han blev udnævnt, for han havde ganske særlige evner for denne gerning. Han var klog på mennesker, og han holdt af sine medmennesker - han kendte alle sine regensianere, ikke alene ved navn og fag, men han kendte deres vanskeligheder og problemer, og han var dem en sand faderlig ven, en mentor. Han var en stor diplomat - det kunne også tiltrænges af og til for at få visse vanskeligheder til at glide. Han. havde takt, og han havde humor - dertil var han en gudbenådet taler. I regenskredsen kan det ofte være vanskeligt at få ørenlyd men den vanskelighed havde V. P. ikke man kendte ham, og man vidste det var en mand, der havde noget på hjertet, og som kunne sige det på en opfindsom og overraskende måde, men altid med en velgørende undertone af sympati. Da V,. P. blev 60, var jeg klokker og forestod festlighederne, der blev holdt på et beskedent plan. - Vi måtte gerne feste, men ikke for ham. Da han blev 70, blev han malet af Gorm Hansen, og billedet hænger på salen, og nu på 90 års dagen for hans fødsel har jeg den ære at aflevere busten af V. P. for at de kære kendte træk gennem årene, der kommer, kan vidne om den indsats, han gennem 40 år har udøvet. Vi takker billedhuggerinden, fordi Værket måtte få sin plads på Regensen. Jeg afleverer herved på Regensianersamfundet og gamle regensianeres vegne dette kunstværk til Regensen og regensianerne, idet jeg beder jer værne om dette minde om ham,vi kaldte V.P., og som gjorde disse 2 bogstaver til et begreb og gav dem et indhold, som vil blive agtet og æret, så længe der lever en regensianer af årgangene Provsten har bedt mig beklage, at han på grund af en foredragsrejse i Tyskland ikke kunne være til stede ved afsløringen. På provstens vegne takkede viceprovst Kragh-Hansen. Dernæst talte regensens Klokker,hvoraf følgende uddrag: Som repræsentant for den fattige generation, der aldrig fik oplevet V.P., vil jeg gerne have lov at takke for den smukke buste, vi her har fået foræret. Først og fremmest en tak til kunstnerinden, hvis værk jeg roligt tør fremhæve blandt de øvrige, vi har at udstille. Endvidere tak til vore glade givere og værter, Regensianersamfundet. Som sagt er der jo ingen af os nulevende regensianere, der har oplevet V. P. Til gengæld er vi jo i næsten uhyggelig grad overvældet af myten

5 omkring ham, som den i sange og beretninger er er overleveret os. Det traume, som V.P.har efterladt sig her på Regensen, hører ikke ham til, og jeg skal ikke fordybe mig deri, men blot fastslå sentimentalitet,pseudoromantik og regression som trusler mod den sande regensielle existens. Begrebet "det regensielle" har vel til alle tider redet regensianerne som en mare. For ikke at banalisere og devaluere dette begreb ved u- standselig defineren og trampen rundt i det har man i den sidste tid overvejet for en tid helt at forbyde brugen af dette uhyggelige ord. Netop på baggrund af denne situation skal vor glæde' over V.P.'s buste ses. Som et evigt, symbolsk og mystisk udtryk for det utilnærmelige overbegreb "det regensielle" (Berlingske Tidende 5.maj 1959, Carl Mogensen, Regensens Nattevagt eftertrykt i Løgstør Avis) C arl M og e n s e n, Regensens nattevagt gennem næsten 25 år, er død efter længere tids svagelighed; men trods denne røgtede han sin gerning omtrent til det sidste. Carl Mogensen var født i Auning 1884, voksede op i Randers og blev i 1914 forretningsdrivende i Aars. Vesthimmerland blev således det ene brændpunkt i hans tilværelse, og Regensen blev det andet. Kort efter overflytningen til hovedstaden midt i trediverne fik han den meget krævende stilling som Regensens nattevagt, og han bestred den gemmen årene med den største elskelighed og med den autoritet, som alderen og erfaringen i forening med personlig klogskab og myndighed havde udstyret ham med. Han blev Regensianernes gode ven og rådgiver i mange af livets forhold, og en samtale med ham en sen aftentime i vagten var en oplevelse for os alle, hvad enten den drejede sig om hans gamle hjemstavn Vesthimmerland eller om de aktuelle forhold på Regensen eller ude i den store Verden. Disse to vidt forskellige livsdele, Himmerland og Regensen, var en ubrydelig enhed i det kloge og redelige menneske, der hed Carl Mogensen, og vi vil alle savne ham her. Søren' Holm

6 LINDE- OG VÅRQUAD Mel.: Loch Lomond. Hver gane er gejl efter lysgyldent øl, lissom hanen er gejl efter høne, la' kapslerne springe som forårskåde føl, drik for våren, mens vintren er døende. Refrain: Og nu kommer solskin og varm vind og lun quind og ølsind og grøn lind i gården, ja, alt springer ud, som ølskum af en tud, skål' for her kommer vi sgu med våren. Så grønt som en tom øl mod vårsolens ild er det forår der kæler med linden, så gustenbleg og usselig som en af Hakons sild er hver røvboger pludselig om kinden. Der'er gæring i godt øl, det grøder og gror, der'er sol over brosten og tage, og vinden når ramsaltet ind til hvert et bord, hvor der endnu er bogstøv tilbage. Ja, bajerne blomstrer, hvor bøgerne stod, sand visdom er bedre end klogskab, på varmedunkens plads har en pige lagt sinifod, og hun hænger sine kjoler i et bogskab.

7 Der'er kultid og kridttid og go' tid og skidt tid, og vintertid og efterår og sommer, men nu er det gejltid og drikketid og vår, ja, og så er det vor tid der kommer. Finn Holten Hansen RE ST AURE RINGEN n Der er mange regensianere, der har hørt om, men endnu ikke set resultatet af den igangværende restaurering; og jeg vil meget gerne, da redaktionen af dette nummer har bedt mig skrive lidt, berolige dem, der frygter, at restaureringen vil udviske Regensens præg. Ganske vist er restaureringen omfattende, hvilket alene fremgår af, at der indtil nu er medgået næsten en million kr., dels af kommunitetets midler, dels ca kr.fra forskellige fonde. Den, der i dag træder ind ad porten, vil straks bemærke, at dørene til gangene er blevet malet, og at uret er frisket op med blå farve og guld. Meget stilfærdigt virker det. 1. Inden jeg går med Dem ind i bygningen for at forklare, hvad der er sket i de forskellige opgange, et par ord om restaureringens tidstabel. Da jeg i sommeren 1956 tiltrådte, havde man i årevis drøftet restaureringen, og der var også udarbejdet en skitse over arbejdet. Men ved udnævnelse af den ny kgl. bygningsihspektør Nils Koppel i 1957 kom der rigtig gang i tingene. Og efter at et byggeudvalg var blevet nedsat, gik arkitekterne Nils og Eva Koppel i gang med den nærmere udformning af planerne, så man kunne søge de nødvendige midler. Sådant tager imidlertid som bekendt tid, og i efteråret 1959 gav finansudvalget tilladelse til arbejdets igangsættelse. I foråret 1960 fandt restaureringen sted i 1. 4.gang, hvorefter arbejdet var standset i sommermånederne. I vinteren blev derefter 6.gang og værelserne på 7. gang til gaden gjort færdig. Mens dette skrives, begyndelsen af april 1961, er vi omtrent færdige med resten af 7.gang og 8.gang, således at vi pr.ca.1.maj kun mangler 8 X 4 og 9. gang (19 værelser). Derefter regner vimed i langsommere tempo at påbegynde restaureringen af resten af værelserne, mens der søges om endnu et beløb. Hele arbejdet med restaureringen af værelserne vil nok være afsluttet ved årets udgang eller før, hvis ikke arbejdssituationen eller andet forsinker arbejdet yderligere. Derefter mangler salen og badeanordningen i kælderen m. m., men forhåbentlig kan det hele afsluttes i Vedrørende salen kan jeg også beroligende tilføje, at der ikke vil ske nogen arkitektonisk ændring i dens udseende. 2. Jeg skal nu så tydeligt som muligt gøre rede for,hvad der er sket af ændringer på de forskellige gange:

8 ' 1. g ang : 1x3 er omdannet til køkken og badeværelse, og det tidligere køkken for enden af gangen i stuen er indrettet til toiletter. 2. gang: Badeværelse og toilet er indrettet i det før dybe og skumle rum bag trappen, hvor de elektriske målere var anbragt, og 12x41 på første sal (hjørneværelset til Krystalgade og Købmagergade) er slået sammen med læsestuen (musikstuen), hvorved der er fremkommet et stort og - kan man sige - smukt rum, der benyttes som læsestue og avisstue, hvilket igen har haft til følge, at salen største tiden står tom. I den nævnte stue er møbleringen helt ny. Døren fra 2. gang er flyttet henimod trappen til loftet, og langs væggen til gården er bygget en lav reol til tidsskrifter, aviser og breve og en pult til protokoller. Den nyerhvervede V.P. buste er anbragt til venstre i vinduet ved salen. 3. gang: Her er 3X1 (inderst til venstre i gangen) indrettet til køkken. Og det tidligere ret skumle køkken med blændet vindue til buegangen er omdannet til toiletter. 4. gang: 1 vinduesfag af 4x1 er slået sammen med 3x3,nu gårdens største værelse. Resten af 4x1 er udnyttet til toiletter og bad. 6. gang : Køkkenet i stuen er udvidet med rengøringsrummet. Og 6x5 er omdannet til køkken. Disse to køkkener er også beregnet for beboerne af 7.gangs værelser til gaden. 7. gang : 7x0 er omdannet til toilet. Toiletter er iøvrigt indrettet i de to mørke køkkener på Log 2. sal og i 7x31 (ved Bj ørnegrotten). Øverst på 7.gang er indrettet 2 nye værelser (7x34 og 7x35). Re s t e n a f d e n nye b yg ning: Iøvrigt vil den gamle badeindretning i kælderen - nyrestaureret - tjene til bad for gang. De 4 gamle køkkener mellem 7. og 8.gang (stuen, og sal) bibeholdes og restaureres. 'Frederiks køkken på 9.gang i stuen bevares og restaureres. En af dørene (ud til gangen) i hjørneværelserne (7x13, 7x22 og 8x4) er muret til.. 3. Sammenfattende kan det siges, at der er nedlagt alumneværelser på 1. 4., 6. og.7.gang, 1 værelse på hver af disse gange. Til gengæld er oprettet 2 nye værelser øverst på 7.gang. Tidligere var der på Regensen 103 værelser. Nu er der 99. Gangene og værelserne er iøvrigt bevaret som før og malt i friske farver, der veksler fra gang til gang og fra værelse til værelse. På 3.gang er dog trappen op til loftet nedlagt, hvilket har forbedret pladsforholdene her betydeligt. En af de vigtigste forbedringer består i, at der er indlagt varmt vand på værelserne. Også Regensens telefonsystem er blevet ændret. De indgående samtaler ledes nu over et omstillingsbord, der betjenes af regensianerne på salen, ganske som før. Summesystemet og opkald gennem vinduet er bibeholdt, blot kan samtalen nu stilles om til et af 10 lokalapparater. Systemet, der imødekommer regensianernes naturlige dovenskab, har vist sine fordele. Den ofte lange vej til 2.gang er nu reduceret til få skridt til nærmeste lokaltelefon. De udgående samtaler føres fra en ny box i bunden af 2. gang. Senere vil der ved 8.gang blive oprettet en box for udenbys samtaler. I alle værelser er anbragt lister (langs loftet), hvorfra billeder kan ophænges i tynde næsten usynlige metaltråde. IVLan undgår herved de mange væghuller fra tidligere beboeres Ophængning.

9 Alle værelser er forsynet med nye skabe. Og om et år venter vi at få flere reoler. Det er der ikke penge til i øjeblikket. Der er i alle værelser anbragt rigeligt med stik til elektriske installationer. Og der er et særligt stik til radio- og fjernsynsantenne. I køkkenerne vil der blive anbragt spiseborde. Efter at nattevagtsordningen er ophævet, er der anbragt yalelås 1 portene; og hver regensianer har nøgle dertil. Under restaureringen har alumnetallet været nedskåret til gennemsnitligt 75, en foranstaltning, som var nødvendig. Men ikke netop til gavn for forenings- og regenslivet. 100 er netop så passende et tal. Men vi håber, at regenslivet atter vil udfolde sig omtrent som før, når vi om ca. 3/4 år vel igen er fuldtallige. Det håber vi. Fordi det dog - trods alt - er det vigtigste. Regensens samtlige beboere har været interesseret i restaureringen. Og ikke få har været medvirkende ved selve restaureringen. Vi har naturligvis mange ønsker, som der måske bliver penge til. Jeg tænker her særlig på møbleringen af salen, efter at de gamle ondskabsfulde kurvestole med deres spidse sømklør er blevet slidt op og brændt i gården. Vi ønsker os et nyt flygel og et fjernsyn og smukke lysekroner til salen. Dette er ikke ment som tiggeri. Og alligevel. Selv om gamle regensianere formentlig og som regel og i disse tider ikke har så rigelige nettoindkomster, at der er meget at give væk af, må jeg vist få lov til at slutte, som sagt, ikke med en bøn, men med den oplysning, at netop nu vil der mere end ellers være brug for penge til disse og andre særlige formål! Men vil blive overmåde lykkelige, om en eller anden ved at læse dette ville overraske os. Jeg er bange for, at ovenstående virker lidt tørt. Men jeg har ønsket, at enhver kunne orientere sig i netop den del af Regensen, hvor han har boet. Og jeg håber, når De kommer herind, at De også vil aflægge besøg hos K-H, viceprovst.

10 NOGET OM PRESSENS MAGT A propos "optøjer på Regensen" eller værre ting på dansk: Elers-storm Det er i nøden, man skal kende sine venner. Har man en god ven, finder man ikke på at tage det værste, der måtte blive fortalt om ham, for gode varer. Læser man som forhenværende regensianer i visse middagsblade, at regensianerne har slået sig løs og udfoldet sig i noget, der næsten er værre end bølleoptøjer, hopper man jo heller ikke uden videre på den, idet man ved brug af sin sunde fornuft let finder utallige argumenter til at u- sandsynliggøre sådanne påstande. Man ved, at visse blade ser det som deres fornemste opgave at krydre borgernes 'hverdag - som de ganske åbenbart anser for at være ret triviel - med oprivende sensationer i passende udstyr, som gerne skulle'kunne følges op af forargede,bornerte kommentarer mundende ud i en moraliserende appel. -Udfoldelse af humor i sådanne anliggender er bandlyst. Endvidere ved man - blandt andet af egen erfaring, at en regensianer ikke kunne være regensianer uden en fast overbevisning om, at det for ham gaves visse ekstramuligheder for overskridelse af grænser, som satheden anser for oh - så vel normerede, og at disse muligheder netop beror på, at han kan realisere dem med HUMØR. Man hopper altså kort fortalt ikke på den, og det er derfor ikke nødvendigt her punkt for punkt at læse korrektur på pressens meddelelser, skønt det ville være lige så let som papirkrævende. Det ville heller ikke være nyttigt,thi tendensen, glæden over for en gangs skyld at have fanget disse "skatteskul'kende" - frimodigt antydet - studenter i "uværdige handlinger", står jo ikke så meget skrevet i ordene som mellem linierne. Endelig ville det være så altfor stor en æresbevisning. Men da nu alle udenforstående - presse og politi - er blevet hørt, kunne vi måske også lytte til regensianernes egen beretning. Den kommer her i form af en af viserne fra Regensrevyen af Afstanden til virkeligheden er omtrent den samme som i de ovenfor omtalte stykker journalistik: Å! :nu ;rw- Mel: Har i læst den Berlingske Avis? - Har I læst den Berlingske Avis eller i Ekstrabladet? Hør nu her - ja værsågo og Spis, alvorligt skal I'ta' det. Alt er kommet med og intet glemt. Alt står her så nøje. Synes I, det er en smule slemt, så fald blot til føje. Alt, hvad i avisen står, passer nemlig på et hår. Sandheden s'gu frem de får skønt en smule forvrænget. 51,' Vi har stormet Elers sidste nat, smadret hver en rude. Vi har pisset i betjentens hat, banket ind hans snude. Vi har væltet Rundetårn omkuld, trillet det til Holte.

11 Vi har drukket Provsten skidefuld, mens hans dyd vi solgte. Vi har Abis ') endevent, gummiet til K. H. ") sendt, og nu sidder han så pænt og puster hver aften balloner. Gaden satte vi så under vand og sejled rundt i både. Frue kirke satte vi i brand, intet vi forsmåed. Sørine "') gik på line i tricot, faldt ned og brækked' låret. K. H. viste billeder af Bardot, mens han grinte fåret. Schack var ædru, tror jeg nok, 'Kvinder voldtog man i flok, der var hul til hvert et pjok. Alle var åh så fornøjet. Så til sidst vi rev Regensen ned, ingen sten blev levnet. Strisserne " ), de hjalp s'gu osse med, Sørens ""') bukser revned'. Provsten gav os femten kasser øl, vi sku' ikke tørste. Han sa' til os: kom nu her og skyl, og drak selv de første. ' Sådan fester vi på gård, både for- og efterår. Vi til Søren rigtigt slår, blot er det tit meget værre. Umiddelbart over for Regensen liggende preventions-handel. Skulle være: hr.viceprovst Kragh-Hansen. Skulle være: Fru provstinde Holm. En ifølge stipendieudvalget særdeles uheldig betegnelse for politi- Skulle være: hr. regensprovst m. m. Søren Holm. Paul Schock Exklokker Bemærk Regensianere kan erhverve regensskabe, de kendte brune, udført i eg, ret velholdte, formedelst 50 kr pr. stk. ved henvendelse til viceprovsten. De penge, som kommer ind, vil blive indbetalt på en særlig konto og benyttet til et særligt formål, f. eks. som hjælp til anskaffelse af et fjernsyn.

12 til foreningsjubil'æerne på Regensen. MØD SÅ OP - Gennem de sidste år har der været afholdt eet i næsten hver forening, og gennemgående har tilslutningen været for dårlig. Det er synd, - regensianerne gør sig stor umage med disse arrangementer, for de vil nemlig af en eller anden irrationel og derfor såre regensial grund gerne træffe og lære at kende de tidligere ansvarlige, - det er ikke bare for selv at få lejlighed til at feste. Og så har jeres almindelige valne skepsis ødelagt en stor del af glæden, ikke blot for dem, men - og det er sikkert - sandelig også for jer selv. Jeg tror ikke, der ereen eneste af dem, der har trodset denne naturlige skepsis og er mødt op, der ikke.har fået den gjort dygtigt til skamme og har moret sig strålende - selvfølgelig. Man har klaget over priserne. I kan være rolige, der er valuta for pengene, - så rigeligt, at mange ufrivilligt ikke opnår at få det hele med hjem. Ved Skrap-jubilæet for ca. 4 år siden, som kostede 58 kr. pr. mand, måtte hver levende skrapianer betale 150 kr.! - og der var endda nogenlunde tilslutning. Lad mig lige referere et brev, vi fik i den anledning, og som vist,i humoristiske vendinger, er meget typisk for de tanker,i gør jer ved slige lejligheder: * Fred være med ham. Dødsriget, november SKRAPIANERE 1!! Her i Dødsriget har jeres budskab om den store Skrapfest den 7. december vakt betydeligt røre. Lig og lig imellem har det været det stående emne for gravrøsternes mumlen, og vi har sikkert alle et kort øjeblik i ånden set os selv som genopstandne skrapianere midt i festens tummel, hvor det går vildest til. Men så melder tvivlen sig. Er opløsningsprocessen ikke efter så mange års ophold i dødsriget, hvor man til stadighed er udsat for uskrappielle indflydelser, så vidt fremskredet, at det er en utidig anmasselse at forestille sig, at man kan begå sig mellem rigtige levende skrapianere, der opfører sig således, som det Sømmer sig for normale mennesker. 4 Man ransager sig selv, og her er det sørgelige resultat, som jeg for mit vedkommende er kommet til: L Jeg er efterhånden blevet offer for den vrangforestilling, at der uden om tilværelsens skrappielle kerne findes en satellitskare af sekundære værdier, som også kræver en del af min opmærksomhed. Dette kan undertiden virke let distraherende under nok så velmente forsøg på deltagelse i skrappeil udfoldelse. i Det kan ligefrem undertiden hænde, at nogle af de kunstige hæmninger, som min lange afsoning i dødsriget har påtrykt mig, stiller sig i vejen for den totale udfoldelse af urinstinkterne, der må stå som det naturlige ideal for enhver fest. i Min kampånd er blevet sørgeligt afstumpet; ja,jeg tilstår det, i en sådan grad, at det end ikke mere er mig magtpåliggende at være blandt førerfeltet i et drikkelag.

13 i Det volder mig ikke mere ubehag at tilbringe en del af natten i min seng, uden anden beskæftigelse end at sove en ubesværet søvn. 5. Min sans for æstetiske værdier er ikke mere, hvad den har været, selv-skønheden i uartikuleret larm formår undertiden ikke at hensætte mig i fuldkommen henrykkelse. 6. Særlig galt synes det at være gået ud over min humoristiske sans. Nåñ. eks.nogen siger til mig: "Du er et røvhul! ", kan der undertiden gå et øjeblik, inden den fine pointe går Op for mig, ja, sommetider må jeg ligefrem rode i min hjernekiste efter det slagfærdige gensvar, der i min levetid faldt mig så naturligt på læben: "Du kan selv være et røvhul! ". _7_. Et symptom på den fremadskridende opløsning er det endvidere, at øl efterhånden smager mig bedre af et glas end af den naturlige drikkebeholder, flasken. Dette har voldt mig alvorlig bekymring, men den psykiater, som jeg i samme anledning har konsulteret, har trøstet mig med, at der kan være tale om en rent anatomisk degeneration, som ikke nødvendigvis behøver at stemple mig som et ringere menneske (hvilket er den eufemisme vi her i dødsriget bruger om kadavere). Derfor, Skrappianere, er det uvist, om jeg, når dagen kommer, vover at give efter for den dragen, der med voldsom kraft vil søge at dirigere mine skridt mod St. Kannikestræde. På den anden side fortjener det anerkendelse, at I med stor skarpsindighed har regnet ud, at vi her i dødsriget, som en ringe kompensation for alt hvad vi har mistet vælter os i mammon i en sådan overflod, at I kan tillade jer at stille et hvilket som helst ublu forlangende om økonomisk ydelse til gengæld for de goder, I stiller os i udsigt, og for alle tilfældes skyld vedlægger jeg derfor den krævede løsesum kr. 58 med ret til at bruge samme. Og hvis I er lige så sandhedskærlige, som vi var i min levetid, vil I indrømme, at I dermed har opnået det vigtigste.

14 Men jeg går så til gengæld ud fra, at der vil stå goder til en beskeden andel af den afpressede kapital til min rådighed, hvis det lykkes de skrappielle rester i mit sind at vinde magt over den forklarlige mindreværdsfølelse, der besjæler mig - ligesom jeg håber, at man i så fald ikke vil opfatte det som sabotage eller skandale, hvis jeg f. eks. ser mit snit til at snuppe et tandglas og hengive mig til den lille excentricitet, som jeg så å- benhjertigt har bekendt, eller hvis man griber mig i andre udslag af det forfald,hvis mest iøjnefaldende symptomer er Specificeret under de Øvrige anførte punkter. For alle tilfældes skyld vil jeg slutte denne hilsen med at sige skål, men jeg overlader til jer selv at udtrykke denne skål i den særlig raffinerede og intellektuelle vending, jeg har i tankerne. der var dækket, - vi glædede os, men kuverten stod tom. - Red. REGENSSOMMEREN 1960 April- septembe r Uddrag af Regensens Kirkebog Min tid som kst.klokker begyndte 21 4, da Heine Klausen (stud.mag. nat. SiouX) havde den frækhed at forlade Regensen for at tilbringe sommeren på Tipperne og i forskellige udlande. Det deprimerende ved situationen var, at stemningen på gården på dette tidspunkt var umådelig sløv - kun ganske få var virkelig interesseret i det regensielle liv; ingen følte forpligtelser over for gamle traditioner om den regensielle potens; de menige regensianere følte ingen trang til selvstændigt initiativ, og følgelig måtte sådanne tages af klokkeren. Ved en skæbnens ironi havde den bortrejste klokker arrangeret VP-bal 2 dage før sin afrejse. Festen var annonceret, orkester bestilt, talere fundet,- men ellers var intet forberedt. Ballet blev dog selvfølgelig som sædvanlig strålende, stemningen ved middagen var formidabel lige fra starten en slåbrokaften med professor Max K.Hansen; emnet var Reklamen. Diskussionen gik højt, og mange deltog,hvilket var noget af et særsyn. 9 5 Børnehjælpsdag, idet vi efter opfordring besluttede at genoptage den gamle børnehjælpsdagstradition med indsamling fra vinduerne mod Købmagergade, plakater med opfordring til at hjælpe regensianernes børn! 12 5 lindefrokost; vejret var herligt, linden stod grøn, vi kunde Spise i

15 gården. Lindekantaten, opgivet på grund af sløvhed, blev stablet på benene i sidste øjeblik. Der var nok at drikke, SiouX dominerede som sædvanligt, skønt kun med 3 mand 21 5 Pip's 75 års jubilæum, hvortil Pip efter mange og dygtige forberedelser havde indbudt samtlige gamle prominente pipianere samt klokkeren fodboldkamp med Studentergården. Vi havde stillet det bedst mulige hold op, spillede en stærk kamp, hvorunder bl. a. Studentergårdens efor blev slået ud. Trods dette held tabte.vi ved et fantastisk mirakel som sædvanligt Musikaften på Salæ. Lykkegaard (stud. med.gamle) og hans kvartet spillede Mozart, Beethoven og Dvorak; en virkelig oplevelse, og salen viste sig glimrende til kammermusik, hvorfor jeg besluttede at invitere kvartetten til at Spille under middagen ved det kommende lindebal, som fandt sted Som man ved, er lindeballet kun lindebal, hvis solen har bagt hele dagen, og aftenen er høj og lun, så danseestraden kan give genlyd af pigers glade latter og "småbitte trippende sko". Den 11.juni var ikke sådan en dag, tiltagende byg'evejr truede festens udendørspræg, dog kunne vi danse et par timer inden regnen tvang os indenfor deltog jeg som klokker i Regensianersamfundets skovtur til Frederiksborg slot, og det blev en meget morsom og festlig oplevelse. I slutningen af juni begyndte befolkningen på gården at skrumpe ind, dog, et herligt gårdliv i solskin med kaffe, kortsp'il, skak og snak udbyggedes af de tilbageblevne. Adskillige aftener sad man under den lyse himmel med stearinlys på bordene, en stille bajer eller kaffe, og nød friheden. Det, der blir tilbage af en sådan sommer er de lange hyggelige dage i Gaardens sol - dette fuldstændig ørkesløse driveri, hvor vi hang i timevis over en kop kaffe, snakkede og lo. Det er disse timer, de mange diskussioner rundt om på de forskellige loca, det er'middagene, cigarerne, de gode venner og pigerne. Men af dette er der kun stemningen i ens sind tilbage, kun i glimt hører man latteren, snakken, sommerkjolernes hvislen; kort sagt sommerregensens hjerte. Knud G. Rendtorff EFTERÅRSKLOKKERATET 1960 Det er ved valgforhandlingerne i dagene op til håndslaget, at sindene er beskæftigede og diskussionerne går med spørgsmålet om embedernes besættelse. Det er her, og ikke på generalforsamlingen, spændingen er koncentreret. Og som tingene har udviklet sig, er det altdominerende spørgsmål: Er der nogen, der vil være klokker? Det var der dog også denne gang, men kun een, og på den fredeligt forløbende generalforsamling den blev da undertegnede SKRAP-lem forlenet med værdigheden. SIOUXfik brugskassen - vi skiftes pænt -, PIP middagskassen og GAMLE teatermanden. P-mandsembedet blev genindført, da man mente at have et kvalifice'ret emne, det gik til TINGLID, og endelig fik SIOUX sportsmanden. Den var der i følge pålidelige oplysninger generalforsamling hos pigerne på Kvinderegensen. I en lidt for hastigt draget analogi gik vi ud fra, at der så tillige var en vis stemning. samt en vis modtagelighed til ste-

16 de, og en lille flok tapre regensianere rustede sig derfor ved midnatstid med en halv kasse øl, 0g besteg - anført af klokker og P-mand - et rugbrød med kurs mod Amager. Et flertal af pigerne var allerede gået til ro, men et'mindretal lod sig piåkalde pr.telefon og åbnede os døren. Det blev - efter en vis latensperiode - en strålende aften, som - da forvågede piger i housecoats dukkede vrede op i stigende tal - blev henlagt til klokkerens lokum på regensen. Den indflyttermodtagelse. Denne tradition er i hvert fald i sin nuværende form så udvandet, at den ikke længere har regensianernes interesse eller tjener dem til nogen ære. Denne aften viste det endnu en gang. Den det var mortensaften blev der, som det er kendt fra pressens "information", ballade. Klokkeren havde indkaldt til revymøde, og i et forsøg på at sikre en arbejdsindsats begrænset antallet af øl til to pr. mand. Da tørsten ud på aftenen blev svar, så man ikke anden udvej end at hente nye forsyninger på Elers-kollegiet overfor. Modstanden der var ikke overvældende, men man nåede dog ikke i ølskabet uden først at have stillet garanti for deres betaling. Det hele formede sig som en Elersstorm i den hævdvundne traditionelle stil. Dog blev der beklageligvis "tabt" en del flasker på gaden, hvilket forårsagede Falcks indsats på politiets foranledning. Beklageligt nok havde politiet også fundet anledning til at tilkalde visse middagsblades reportere for man må gå ud fra, at disse ikke aflytter politi-radioen. Jeg skal ikke komme ind på en detailleret beskrivelse af begivenhederne, som de derefter udviklede sig, men dog - da bladenes "referater" er eneste kilde for den udenforstående sige, at man kan komme sandheden en del nærmere, hvis man i disses indhold fradrager en trediedel som usandheder og en anden trediedel som tendentiøse fordrejelser eller misopfattelser. Især vil jeg understrege, at der i modsætning til hvad der er oplyst, ikke på noget tidspunkt var tale om forulempning af sagesløse forbipasserende. Den var fastsat som dagen for den årlige revy premiere. Nu er det en kendt sag, at der sjældent tages noget initiativ af regensianerne i den anledning før de sidste par døgn forud. Men denne gang syntes alle forsøg på at aktivisere folket forgæves. Hverken tekstforfattere eller aktører syntes til stede i tilstrækkelig mængde, og de, der var, syntes i fortvivlelse over den omgivende sløvhed at have mistet al inspiration. Efter en frugtesløs vandren fra lokum til lokum måtte klokkeren se sig tvunget til at foreslå revyen aflyst. Men aflysningen af regensårets centrale begivenhed, revyen, ville den sløvhed, der tales om og granskes så meget i herinde, være sørgeligt og uafviseligt manifesteret. Efter at jeg om mandagen var nået til dette nedslående resultat, begyndte det om tirsdagen at gære på gården, og ud af intet opstod en hektisk aktivitet, båret af få, men størke. Takket være disse få - man fristes til at citere Churchill - kunne vi som planlagt om fredagen lade tæppet gå for vel nok en af de bedste og morsomste revyer, vi har haft de senere år. Den varede netto i halvanden time. Den afholdt UGLEN i en lille, men prominent og veloplagt forsamling sit 50 års jubilæum. Det var at ønske, at flere forhenværende regensianere ville vise deres påskønnelse af deres nuværende foreningsfællers arbejde med et sådant arrangement og af deres forening i det hele

17 taget ved at deltage afholdt Regensianersamfundet sin årlige generalforsamling - for første gang i mange år igen på Regensen. Jeg benytter lejligheden til her på de i punchesoldet deltagende regensianeres og egne vegne at sige tak for en herlig aften. Den var jeg som klokker indkaldt til møde i stipendieudvalget, som på grundlag af politiets og provstens rapport om den omtalte Elersstorm henstillede til mig på grund af min deltagelse i denne at trække mig ' tilbage som klokker og ikke siden genoptage dette hverv. Jeg indvilgede i dette, idet jeg dog erklærede mig uenig med udvalget i dets opfattelse af sagen og utilfreds med, at en sådan henstilling skete, uden at jeg eller nogen anden regensianer var blevet gjort bekendt med rapporternes indhold, endsige havde fået mulighed for at kommentere dem. Efter politiets oplæg må stipendie-udvalgets handling opfattes som den lempeligste udvej af en vanskelig sag. Jeg fik dog lov til at afvikle allerede tilrettelagte arrangementer og afholdt samme aften den tredie slåbrokaften med statsminister Kampmann som prominent gæst. Jeg fratrådte på ordinær generalforsamling. Poul Schack Dommer Poul Arne Michelsen (-23) dommer i Helsingør Kriminaldommer Emil Gustav Strøbech (23) dommer i Kolding Herredsret Lektor Einar Kristian Krüger (2 3) afd. leder ved Den polytekn. Læreanstalt Cand. theol. Aage Christian Jespersen (23-24) sognepræst for Lintrup og Hjerting menigheder Niels Frederik Kalsbøl Madsen (23-24) dommer i Vejle Byret Cand.polit. Harry Peter Mogens Møller (23-24) kontorchef i Direktoratet for Ulykkesforsikringen 1 Niels Christian Sørensen (23-25) lektor ved Esbjerg Statsskole Kristen Kobberø (23-25) lektor ved Frederiksberg Skolevæsen Dr.phil. Georg William Rasch (23-25) lektor ved Københavns Universitet Dr.phil. Anton Frederik Bruun (23-26) lektor ved Københavns Universitet 'Holger Jensen (24-26) lektor ved MetrOpolitanskolen Harald Leonhard Nedergaard (25-27) lektor ved Frederiksberg Skolevæsen Cand.jur. Torben Weyvadt (26-28) politimester i Dragør, St. Magleby, Tårnby Kaj Ferdinand Hasselmann (26-28) lektor ved Odense Katedralskole Dr.. theol. Viggo Schou Pedersen (26-29) lærer ved Skårup Statsseminarium Cand. mag.palle Nielsen (27-29) lærer ved Haderslev Statsseminarium Cand. mag.vermund Graves Laustsen (27-30) lærer ved Jonstrup Statssem. Cand.p01it. Hugo Christian Andreas Engmann (27-30) departementschef for 3. Revisionsdepartement i Finansministeriet

18 Jef Hansen Jefsen (28-31) lektor ved G1.Hellerup Gymnasium Cand. mag. Peter Højberg (28-31) forstander for Statens Skole for svært tunghøre Børn., Nyborg Overlæge Niels Nielsen Hjerrild (30-31) Sindssygehospitalet i Vedsted Dommerfuldmægtig Niels Ejler Lundsager (30-33) dommer i Holsted Axel Richard Granum-Jensen (30-33) sognepræst ved Christiansk., Sønderb. Amtsfuldmægtig Carl Johan Chresten Mathiasen (31-33) kontorchef Sorø amt Ekspeditionssekretær Sigurd Grøn (31-34) kontorchef Statens Ligningsdir. Henrik Dons Christensen (32-34) biskop over Ribe stift Jes Peter Caspersen (32-34 kontorchef ved Åbenrå-Sønderborg amt Byretsdommer Svend Aage Jacobsen (32-34) dommer i Ballerup Erik Lund Albjerg Nielsen (32-35) politimester i Esbjerg Cand.jur. Erik Lund Albjerg Nielsen (32-35) fuldmægtig i politiet Hans Anders Nissen (32-35) sognepræst St. Michaelis menigh., Fredericia Svend Borregaard (32-35) sognepræst ved Taksigelseskirken, København Jens GulddalJosefsen (33-35) dommer i Ærøskøbing Cand.theol. Heinrich Mejer (33-36) overlærer Statens Blindeinstitutter Dr. med. Arild Leth- Pedersen (34-36) overlæge Sindssygehosp., Århus Cand.jur.Niels Anton Poulsen (34-37) fuldmægtig i politiet Dr.jur.Carl Otto Christiansen (35-37) lektor ved Københavns Universitet Cand. act. Niels Thorkil Hansen (35-37) kontorchef Statsanst.f. Livsforsikr. Cand. theol. Harald Andreas Steffensen (35-37) sognepræst Hyltebjerg, Kbh. Orla Rene Jørgensen (35-37) lektor ved Ålborg Katedralskole Dr.phil. Olaf Hendrik Schmidt (35-38) lektor Københavns Universitet Cand.jur.Peter Dam (35-38) fuldmægtig ved domstolene Viggo Daniel Herlufsen'(35-39) sognepræst Tirsted og Vejleby menigheder Vilhelm Gregersen (36-39) sognepræst for Pjedsted menighed Mag. scient. Theodor Sorgenfrei (36-39) dr.phil. Dr.phil Niels Gunnar Olsen (36-39) Niels Sten Elkjær (36-39) lektor ved Statens og Hovedstadskomm. Kursus Jens Otto Kragh (36-39) udenrigsminister Hans Peter Christensen (36-39) politimester Hvidovre og Rødovre komm. Cand.jur. Erik Carl Bernh. Heuser (36-40) fuldmægtig i politiet Cand.jur.Kaj Tage Andreassen (37-39) fuldmægtig ved domstolene Cand. mag. Arne Helge Nielsen (37-39, 40-41) lærer Emdrupborg statssem. Dr.polit. Poul Erik Winding, (37-40) dir_ektør,professor Cand.jur.Poul Helge Kirkegaard (3 7-40) fuldmægtig ved domstolene Hans Peter Toft Mikkelsen (37-40) eksp. sekretær i Landbrugsministeriet Frede Schnach Jelsbak (37-40) eksp. sekretær under Fængselsvæsenet Peter Poul Jørgen Hansen (37-40) sognepræst Rynkeby og Revninge menigh. Mogens Grau (37-40) politimester Ballerup, Gladsaxe, Herlev Dr.phil. Asgar Rosenstand Hansen (37-41) eksp. sekretør Udenrigsminist. Cand. mag. Arne Helge Nielsen (3.7-41) lærer ved Skårup Statsseminarium Cand. jur. Edvin Peter Schmeltz Pedersen (38-40) sekr.statens Jordlovsudv. Dr.theol.Niels Knud Andersen (38-41) professor Københavns Universitet Georg Madsen (38-41) lektor Øregård Gymnasium Cand. jur.volmer Erik Reinholdt Nissen (38-41) fuldmægtig ved politiet Knud Whitta Jørgensen (38-41) lektor Roskilde Katedralskole Axel Martin Hjeresen (38-41) sognepræst Vor frelsers kirke i Horsens Karl Børge Raavad (38-41) handelsattache i New York

19 Cand. mag. Evan Frede Hermann (38-41) statshydrograf ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser Cand._polit. Børge Skrydstrup (39-41) toldgrænsedirektør Cand.jur. Troels Munksgaard Munk (39-41, 42-43) sekretær Udenrigsmin. ' Mag. scient, dr. odont. Knud Dreyer Jørgensen (39-42 professor i teknologi ved Danmarks Tandlægehøjskole I Per Madsen Lindegaard (39-42) statsadvokat hos rigsadvokaten Cand. mag. Leif Ingvorsen (39-43) lærer ved Jelling Statsseminarium Cand. theol Holger Johannes Balle (40-42) provst for Grønland Georg Borg-Hansen (40-43) res.kapellan Vor frelsers kirke i København Cand.polit. Niels Peder Jacobsen (40-43) kontorchef Finansministeriet Dr. med. Mogens Milfeldt (40-43) Bent Nordhjem (41-44, 46) adjunkt Falkonergårdens Gymnasium Cand. mag. Karl Fin Berlev (42-44) lektor Danmarks farm. Højskole Cand.jur. Erik Augustinus Harder (42-45) lektor Københavns Universitet Cand. mag. Hans Valdemar Gregersen (42-45) adjunkt Haderslev Statssem. Cand. mag Niels Kingo Jacobsen (42-46) amanuensis Københavns Univ. Dr, med. Eivind Antonius Freundt (42-46) Indsamlingen i 1959 til en buste af V.P. Indkommet kr Køb af buste kr sandstenssokkel Til det af V.P. oprettede legat Porto m.m O. - København, den 18.april 1961 Karl Sørensen De vigtigste tal i regnskab for Regensianersamfundets legat Bidrag og indgåede restancer kr Renter Udbetalte legater kr ' Overført til kapitalkonto '.... ' Legatets kapital er nu ca. kr De vigtigste tal i regnskab for Regensianersamfundet Kassebeholdning pr kr Kontingent Renter m.v « Generalforsamling kr Sommerudflugt Spilleaftener på Regensen Diverse udgifter , Kassebeholdning pr. 31/ kr

20 Regensianersamfundet afholder SAMMENKOMST MED DAMER mandag den 19.juni 1961 kl pr. på Kronborg slot. Mødested ved restaurant Brohus ved indgangen til Kronborg. Slottet besøges under ledelse af slotsforvalter, oberst Gabel-Jørgensen. Derefter Spisning og samvær i restaurant Brohus. Prisen pr. deltager i det fælles smørrebrødsbord med øl, snaps og kaffe; kr. 12. Hvis fornøden tilslutning opnås, vil der blive arrangeret buskørsel fra Det gamle Grønttorv (hjørnet af Vendersgade, nær Bethesda) med afgang kl præcis og retur til samme sted. Pris pr. deltager t r: 7 kr. Deltagelse bedes anmeldt snarest og senest onsdag den 14. juni til landsretssagfører Nørring, Minerva 1412 (kl ) eller ekspeditionssekretær Karl Sørensen, Stockflethsvej 21, GOthåb Bestyrelsen. H. Tag straks telefonen og meld dig til, mens du husker det! BETALING AF KONTINGENT ' kan ske på medfølgende giroblanket. Herved spares I for det dyre opkrævningsgebyr. :REGENSIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE På generalforsamlingen 27/ valgtes som højesteretssagfører Oluf Petersens efterfølger vicefængselsdirektør A. Hye-Knudsen til formand. Forøvrigt: Ekspeditionssekretær Karl Sørensen. Kasserer. Stockflethsvej 21, Kbh. F. telefon Gothåb 9334 Landsretssagfører Niels Nørring, Minerva 1412 Politiadvokat Paul Bunsholm, sekretær Museumsdirektør Jørgen Paulsen. Administrationschef K. Skovgaard Christensen Læge Knut Wallevik, Amager Udgivet af Regensianersamfundet. Adr.: Se tilmeldelse til sommertur. Ansvh.: Læge Knut Wallevik.

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet

Historien om. Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet Historien om Okapien, der tog på eventyr til Tietgenkollegiet 1 Det var i det tidligere forår. Knopperene på grenene var så småt ved at springe ud, og byen København begyndte igen at vågne fra den lange

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 1 104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje Vi Spiser Sammen i Forsamlingshuset. Holdet bag Vi Spiser Sammen er glade for den

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere