I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er"

Transkript

1 I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske arbejde. Men kommer ud af en politiker familie, det meget klassiske. Jeg har en far der også er politisk aktiv og har siddet i byrådet og været borgmester i de gamle kommuner i området her. Nu sidder han på Christiansborg. Æblet falder ikke langt fra stammen jo. Så selvom jeg ikke har været i byrådet så længe, så har jeg en eller anden indsigt i det politiske game hjemmefra. p.t. sidder jeg i Børn og Skoleudvalget, men det har jeg kun gjort i et par måneder, for jeg har tidligere siddet i Kultur og Fritidsudvalget, men der har vi lavet en intern rokade i partiet, så nu røg jeg over i Børn og skoleudvalget, og så sidder jeg også i økonomiudvalget. I: Er du opvokset på Lolland? L: Ja, det er jeg. I: Hvilken funktion har du så her hvor vi interviewer dig? L: Lige nu sidder vi i Business LF s vækstmiljø, kalder vi det for. Jeg er ansat i Business LF, som er en fælles kommunal erhvervsfremme organisation, hvor det er Lolland kommune og Guldborgsund kommune der finansierer. Så det er mit civile job. Men det ligger jo meget godt i tråd med det politiske, for der er mange overlap af interesser osv. For arbejdet herfra handler meget om erhvervsfremme og hvordan vi får vækst mest muligt i området. Så det er super spændende arbejde at få lov til at trykke lidt på nogle knapper her og der. Det er et stort privilegium. I: Hvilken opfattelse har du af politikernes dagsorden i forhold til udkantsdanmark? L: Lige for tiden blevet det store in ord lige nu at tale om landdistrikter og landdistriktsudvikling osv. Det er meget hyped lige nu. Så det med hvor højt oppe det er på dagsordenen, det ved jeg ikke. Jeg synes måske man har forsømt at forholde sig til udviklingen. Mere end det her med hvor højt det skal være oppe på dagsordenen. Men man har ikke forholdt sig til hvad det egentligt er der foregår og hvad der egentligt sker, og hvad er det for nogen konsekvenser tingene har, når man træffer nogle beslutninger om f.eks. at flytte statslige arbejdspladser. Jeg kan jo sagtens se hvorfor man gør det, altså at det handler om et rationale, at der måske er lidt kroner at spare, der bliver måske lidt mere effektiv administration af nogen ting osv. Men man har bare ikke været gode nok til at se hvad er det så egentlig for nogle 1

2 konsekvenser det har. Sådan indirekte afledte konsekvenser. Det er det man ikke har haft på dagsordenen og det er bare et spørgsmål om at man er nødt til at forholde sig til det. For det er jo fair nok hvis man som politisk siger at det er vi i bund og grund ligeglade med fint, så har man forholdt sig til det. Nu synes jeg jo ikke det er fint nok, men så har man trods alt netop været opmærksom på hvad det er der sker, når man gør nogen ting. Det synes jeg mangler i høj grad. I: Så der har været for lidt fokus på konsekvenserne og tiltagene? L: Ja, fordi inden snakker i også om den her urbanisering og hvad man kan gøre for at vende det, og det tror jeg ikke man kan. Så det er jo ikke et dansk fænomen at folk flytter fra landdistrikterne til København. Det foregår på verdensplan og det foregår såmænd også lokalt hernede at folk flytter fra landområderne ind til de større byer. Du kan ikke ændre på den bevægelse. Det er ikke et fænomen du bare sådan lige piller ved. Men selvfølgelig kan man gøre noget. Igen det her med at være bevidst om hvad det er for nogle konsekvenser det har, når man ændrer på strukturelle ting ude i de områder. Og det gælder både nationalt og lokalt. I: Vi har i vores projekt taget udgangspunkt i en der hedder Florida, en amerikansk geografisk økonom, som egentlig handler om at der hvor der skabes vækst flytter de klogeste individer til, er det noget man kan mærke til hernede? At unge, kloge, kreative mennesker flytter til byen? L: Jo, det er jo klart. Vores nærmeste universitet ligger i Roskilde. Og det gør jo at de unge mennesker bliver nødt til at flytte. Det er ikke attraktivt at være pendler mens man studerer. Det er et faktum, og sådan har det altid været. Der har jo ikke ligget et universitet her, nogensinde. Det er der jo ikke noget nyt i. Men i og med at urbaniseringen fået større og større magt, så er der også flere der søger mod København. Ikke kun på grund af uddannelse, men fordi man bare vil væk og flytte til en storby. I: På grund af netværk og socialt, og at man vil prøve noget andet? L: Ja, også det. Og der har vi som område måske heller ikke været gode nok til at få vist de unge mennesker hvad der egentlig er af muligheder, når man er færdiguddannet. For der er rigtig mange spændende jobmuligheder i området. Men hvis man flytter herfra uden at kende til det, så er man måske heller ikke tilbøjelig til at opsøge det. Det er jo logisk at de mest ressourcestærke flytter væk, men 2

3 problemet er så bare når de ikke flytter tilbage. Det er jo sådan en ting som sætter en slags ringe i vandet. For det gør vi har virksomheder hernede, som kan have svært ved at tiltrække akademisk arbejdskraft. Fordi der er ikke så stor søgning på dette område her. Og det har så igen den effekt at der også er firmaer som fravælger at etablere sig i et område som det her, fordi de er bekymret for om de kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er en ond cirkel. De kvalificerede folk kommer ikke til området fordi de tror ikke der er arbejde til dem, og virksomhederne kommer ikke fordi de tror ikke arbejdskraften er her. Så det er selvforstærkende. I: Mener du at der er blevet gjort nok for at sikre overlevelsen her på Lolland? L: Sådan landspolitisk? I: Ja L: Man gør jo et forsøg. Man laver udligningsordninger til kommunerne i forhold til hvordan vi er stillet rent økonomisk osv. Men jeg tror bare at den tid, hvor den model var løsning på tingene er overstået. Selvfølgelig er det en hjælp der kommer penge ind i kommunekasserne fra statens side. Så vi kan løft nogen af vores opgaver. Men det er i virkeligheden kortsigtet. Det er nogle helt andre strukturelle ting der skal til for at dæmme op for noget af det her. I: Har du et eksempel på hvad der gøres for at hjælpe? L: Vi har længe snakket om det her med uddannelsesinstitutioner. Hvis nu der bare var en del af de her unge mennesker, som flytter til nordsjælland for at studere i en eller anden form. Hvis der bare var nogle af dem som havde mulighed for at studere her lokalt. Det afleder en hel masse ting. Jeg siger ikke man skal flytte hvad som helst, bare fordi det skal ud til landdistrikterne, men det kunne jo give god mening at man så tager noget af det som er en stedbunden ressource i området her, og så flytter nogle af de uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, styrelser osv. ud dertil hvor den ressource findes. Hvorfor ligger landbrugsministeriet inde midt i København. Der burde være noget fornuft i at sige, at det er her den ressource er til stede, det er her der ligger nogle forskningsmuligheder og hvis man koblede noget som fødevarer og landbrug, der har du nogen styrelser, ministerier, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, hvis de var samlet et sted hvor der var den stedbundne ressource i landbruget. Det kunne være helt vildt stærkt. Det kunne være med til at dæmme op med det her. Jeg ved godt det er meget lidt 3

4 sandsynligt at det er noget der kommer til at ske i det omfang I: Så et lidt andet spørgsmål, hvorfor blev du selv boende her på Lolland? L: Jeg har været i Odense og læse. Jeg har aldrig været glad for København, og jeg blev glad da jeg opdagede at det jeg gerne ville læse, kunne læses i Odense. Så jeg flyttede til Odense og har boet der i 7 år. Men har altid vidst at hvis lejligheden bød sig, så ville jeg gerne tilbage. I: Hvorfor? L: Jeg synes jo godt om området. Familien er tæt på osv. I: I forbindelse med Femern forbindelsen, tror du den vil have en god effekt for Lolland? L: Jamen det er klart, at de investeringer der bliver lavet de næste 8 10 år der bliver lavet her, kommer til at have en kæmpe betydning i byggeperioden, altså de 8 10 år hvor det står på. Altså udover tunnelen er der også udvidelser af veje og jernbane og fængselsbyggeri på Falster, storstrømsbroen skal bygges om, og vi har et sygehus i Nykøbing der skal udbygges, så samlet set er der offentlig investeringer for 60 milliarder på Lolland Falster. Så kan man sige, at det er lidt som at tisse i bukserne, for det er i en given periode at det står på, og så hvad så? Og der er det jo vigtigt at kommunerne og hele området forsøger at få så meget ud af det, som overhoved muligt. Vi har en hel unik mulighed for at få skubbet så mange mennesker som muligt ud på arbejdsmarkedet, så vi ikke har så mange på overførselsindkomster. Det er en stor opgave, for der er rigtig mange af dem der er uden arbejde, som ikke bare lige er arbejdsparate. Så det kræver at der bliver investeret noget i det. Men det er så også lige nu at der er den mulighed for at lave en investering. For hvis ikke jobbene var der, så var det jo svært at forsvare at lave den investering. Så vi har en mulighed for at få skubbet lidt på nogle af grundvilkårene hernede. I og med vi har så mange på overførselsindkomster og det har en stor betydning for kommunernes økonomi. Jeg tror også på, at der vil være en række virksomheder der vil etablere sig i området, fordi de kan se at det giver mening når tunnelen er her. Så giver det mening for dem, at have denne geografiske placering mellem København og Hamborg. Og tunnelen i sig selv giver også arbejdspladser, jeg tror det er omkring 300 jobs. Så jo, selvfølgelig er det positivt. I: Kan det ikke også forventes at på kort sigt mens byggeriet står ved, at de mange 4

5 jobs vil skabe flere jobs på andre områder end byggeriet? L: Jo, man siger at tommelfingerreglen at når man laver sådan noget der, så hedder det en til en. Så når de siger at de her infrastrukturelle forbedringer i området kommer til at give i region sjælland omkring jobs inden for den her periode. Så i forhold til en til en kommer det til at give jobs udover det. Som er de afledte og de indirekte afledte. Selvfølgelig er der underleverandører til hovedentreprenørerne, som er de direkte afledte, men så er der også cateringvirksomheder der blomstrer op fordi dem som skal arbejde skal have noget mad. Der er vaskerier og alle mulige indirekte jobs. Så det kommer helt klart til at give en masse til området. I: Hvilke tiltag har i (Business LF) på det seneste haft, for at skabe vækst? L: Vores primære opgave er erhvervsservice, dvs vi servicerer eksisterende virksomheder hvis de har brug for hjælp. Vi er indgangen til hele bureaukratiet, vi er indgangen til kommunes virksomheder. Virksomhederne henvender sig til os og siger hvad de har behov for, og så henvender vi os til kommunen for at finde ud af hvor de så præcis skal ind henne, for at få de rigtige tilladelser. I: Det gør det vel også sjovere og nemmere for virksomheder at investere og lave nye ting, når de får lidt hjælp? L: Jo, bestemt. Vi har et super godt samarbejde med kommunen. Og så prøver vi også at tiltrække nye virksomheder. Det går lidt af sig selv lige nu, for Femern har den effekt. Men der er nogen gange hvor det er os der er ude og banke på nogen steder og vise beregninger for hvor billigt der er her og de her muligheder er der osv. Det er meget specifikt. Vi arbejder med specifikke brancher. Det er igen med de stedbundne ressourcer. Hvad er det vi kan i det her område? Der er landbrug og fødevarer, transport og logistik, bygge og anlæg, detailhandel og turisme. I: Hvis nu regeringen kunne gøre mere for at styrke Lolland, hvad ville du så have de gjorde? (I forhold til lokalpolitik) L: Det er i det der med at hvilke konkrete ting er de største udfordringer? I Lolland kommune er den største udfordring vores gæld. Uden i må hænge mig op på det, bruger vi vel omkring 100 millioner om året på at betale afdrag og renter. Det er mange penge, når man har det forholdsvis beskedent budget at arbejde med. Det der er vores udfordring er, at i en årrække har vi jo mistet borgere. Der har været en 5

6 negativ forskel på til og fraflytning, og samtidig så er fødselstallet lavere end dødstallet. Så er der to parametre i forhold til det med at miste borgere. Nu er vi ved at være i balance på til og fraflytning, men vi er stadig i fødselsunderskud. Udligningen fra staten bliver gjort op ud fra befolkningstallet, så for hvert år vi bliver færre og færre borgere, får vi færre og færre penge af staten. Skattegrundlaget bliver jo også mindre når folk flytter væk og ikke arbejder, og samtidig må vi desværre indrømme at den største del af dem som flytter til kommunen er på overførselsindkomst. Så hvert eneste år mister vi penge, for vi bliver færre og færre mennesker, og dem som kommer hertil er tit en udgift for kommunen. Så vi får flere udgifter og mindre støtte. Det betyder at vi år efter år skal tilpasse budgetterne. Så vi skal finde ud af hvad vi skal skære ned på. Veje skal vedligeholdes, så det kan der ikke ændres ved. Så til sidst er vi ude i at lukke daginstitutioner og skoler, for det kan give noget. 80% af budgettet går til aflønning af folk. Så hvis der skal spares, skal der afskediges nogle mennesker. Det er lidt ligesom hønen og ægget. For jeg er med på at folk flytter væk fordi skolen er lukket, men skolen lukkede på grund af fraflytningen. Men det er jo med til at forstærke problemerne. Men så længe vi får færre og færre penge til at løse vores kommunale opgaver, og får en større og større udgift til de borgere vi har, så er der kun en vej. I: Er det en tendens man kun ser på Lolland, eller ser man den også i andre yderområder? L: Jeg tror ikke det er unikt, men jeg tror vi er hårdt ramt. Vi har lige nu et ønske om at vi kan afdrage vores lån over en længere periode. Hvis nu vi kunne få perioden forlænget, vil det frigive relativt mange penge per år. Vores udfordringer jo, at samtidig med at vi hele tiden skal lave de her tilpasninger fordi befolkningen ændrer sig, så vil vi jo også gerne med Femern osv, at hvis vi nogensinde skal have gavn af det her, så vi ikke ender som Korsør, hvor folk bare kører igennem, så skal vi investere. Vi skal investere så der kommer interessante erhvervsområder og vi skal investere i vores infrastruktur og i alt muligt andet og det koster penge. Og de penge, der er kun et sted vi kan tage dem, og det er på den basale service. Så er spørgsmålet så hvilken skole det er vi skal lukke for at kunne investere andre steder. Det er pisse irriterende. Men hvis vi kunne få lov til at ændre på de her lån, ville vi bedre kunne investere. 6

7 I: Den gæld i har, er det en form for offentlig gæld? L: Jeg ved det ikke helt, det forskellige kredit instanser der låner penge ud til kommuner. 7

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster 14. Bilag Bilag 1 - To kvindelige gæster...1 Bilag 2 - Byggekonstruktør...4 Bilag 3 - Kristine Samson (Visuel Kultur og Performance-Design)...7 Bilag 4 - Par, Ulla...9 Bilag 5 - Par, Mand...11 Bilag 6

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet IW: = Interviewer IP: Ja = Interviewperson, Heike Hoffmann IW: Til at starte med vil vi gerne høre om, hvad det er, du sidder og beskæftiger dig med?

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen IW = Interviewer IP = Interviewperson, Kristina Falkvist IP: Men hvis jeg skal starte med at introducere, nu har jeg jo ikke hørt så meget

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere