Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014"

Transkript

1 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32. Så vi er beslutningsdygtige. Se liste bagest i referatet. 2. Valg af dirigent samt stemmetællere: Jens fra lbc 2012 valgt som dirigent, Allan - Ravnsborg og Parling - BK Trolden blev valgt som stemmetællere. Jens takker for valget, fastslår at indkaldelse er sket korrekt 3. Forhandlingsprotokol: Oplyst at det ligger på nettet???? 4. Formændenes beretning og fremtidig virke: Peter Halgren oplyser at der ikke er udsendt nogen skriftlig beretning i år, dette skyldes at der er sket så meget i år, der har været en del møder omkring den nyre struktur i DBwF, og det seneste møde er blevet holdt d her i Næstved, hvor der desværre ikke kom ret mange fra klubberne. Hvor vi skal diskutere hele det fremtidige virke øst for Storebælt, så det kan ikke nytte noget at skrive noget i en beretning i december / januar for så derefter at det hele falder til jorden. Peter H. har haft nogle møder med Lars Jacobsen som er formand i KBU som gik ud på at finde et fælles fodslav i denne nye struktur. Peter H. har fået en plan som KBU har behandlet i sidste uge og det er meningen der skal laves en Øststregion, hvor der vil blive valgt en bestyrelse, og hvor nogle fra denne bestyrelse også skal sidde i forbundsbestyrelsen. Det kan ikke nåes i år, men i Og det vil være helt naturligt at der skal sidde en formand fra øst og vest i forbundsbestyrelsen, samt have sæde i ungdomsudvalget, senior -/ breddeudvalget og økonomiudvalget for ellers kommer det ikke til at køre. Ved mødet d var der mange der var bange for at vi ville blive kørt over, hvis vi bare lagde os ned ligesom fynboerne gjorde, og det mener Peter H. ikke, at der er nogen i dag der er interresseret i og derfor er vi nødt til at tage den herfra. Peter H. lovede at hvis bestyrelsen blev genvalgt ville der komme en beretning, da der skal ske rigtig mange ting i det kommende år. Bestyrelsen har fået styr på en masse ting i det år der er gået, det har været hårdt arbejde med en masse møder. Grunden til at der ikke kommer referater ud til klubberne, er fordi Jens Hansen som var sekretær i bestyrelsen måtte trække sig af personlige årsager, så unionen mangler meget en sekretær som kan tage sig af dette. Unionens hjemmeside er ikke i orden, og webmaster er fratrådt. Bestyrelsen har været ude og pege på en ny, som man håber, bliver valgt senere på mødet. Det skal være Side 1 af 9

2 sådan at når DBwF eller andre unioner kontakter os for, at få noget på hjemmesiden, så kommer det på med det samme. Fremadrettet er der mange ting som bestyrelsen gerne vil til næste år, vi skal se på denne nye struktur, vi vil gerne have input fra klubberne. Skal unionen bevares, ikke nedlægges, skal der fusioneres med KBU, med vores egen formand og regnskab men med en overbygning vi kan kalde Region Øst. Peter H. ser gerne at der kommer en dialog i gang omkring licenserne i DBwF. Peter H. ønsker at spilleregler bliver ens i alle regioner/unioner. Peter slutter af med vi skal støtte hinanden, vi skal prøve at fastholde vore ungdomsbowlere, forsøge at få flere pensionister ind i klubberne. Hvis nogen skulle have spørgsmål til den nye struktur, så vil Per Henriksen gerne svare på dem. Peter takker sin bestyrelse for et godt samarbejde. Christian Slagelse Bowlingklub: Synes at formanden udlagde sin mundtlige beretning ganske godt. Er kun kommet af en årsag, og det er ungdommen. Har et spørgsmål til DBwF om hvordan de mener at man kan fastholde ungdommens interesse for bowling, når man sætter dem i en gruppe hvor der kun er 6 kampe i en sæson. Fortæller at oplevelsen omkring afstand mellem klubberne i København og Sjælland fylder meget hos Københavnerne. Per Henriksen, DBwF beder om ordet: Gør opmærksom på at DBwF ikke er Per Henriksen, men at DBwF er klubberne. Det er rigtig vigtig at forstå den struktur vi har i dag, og har man svært ved det, vil det være rigtig svært at forholde sig til den nye struktur. Der har været afholdt rigtig mange møder. Der er foreslået en øst - vest model. Vi bruger alene i unionerne, kredsene, ca 1 million kr på 4590 licenser på landsplan. Vi har tabt ca medlemmer/licenser i de sidste 5 år. Det er klubberne der bestemmer hvad der skal ske, det er jer i klubberne der skal overbevises at vi gør det godt generelt i DBwF. Det er en holdningsændring der skal til. Der er kommet mange forskellige reaktioner på den nye struktur. der var 86 mandater på forbundets repræsentantskabsmøde i maj 2013, 83 af dem stemte for at vi skulle prøve at lave en ny struktur, der er ingenting der er vedtaget endnu, 83 mandater bad forbundsbestyrelsen om at komme med et oplæg, og det har vi så gjort. Der bliver ikke vedtaget noget d , disse ting skal ikke hastes igennem. Men vi er nødt til at se på en udvikling i bowlingsporten der går den forkerte vej. Bare fra til mistede vi 400 medlemmer. KBU og JBU ønskede at ungdommen skulle have gratis lincenser, det fik vi, men vi har ikke fået flere ungdomsspillere af den grund, der er stadig færre ungdomsspillere. Klubberne har indflydelse hos DBwF til repræsentantskabs mødet hvert år i maj, så mød op, det vil vi varmt anbefale. Der skal benhårdt arbejde til at vores sport skal overleve, det kræver frivilligt arbejde og vi skal stå sammen, udvikle og være kontruktive men hvis vi bare sidder og sige at alle andre burde gøre noget og vi vil ikke være med i fællesskabet, så dør fællesskabet. Side 2 af 9

3 Christian Slagelse: Fortæller om hvilke tiltag de har gjort i Slagelse for at få flere ungdomsmedlemmer. Fik også nye medlemmer, men problemet var at der ikke var nogen turnering at tilbyde de unge mennesker og så er fastholdelse svært. Slår på at unionens penge skal tilfalde klubberne i tilfælde af sammenslutning. Benny Andersen Kreds 49: I forhold til den ny struktur kan vi lige så godt gå med, da det forhåbentlig vil give ens regler, i DBwF uanset om man spiller i øst eller vest eller om man spiller i den laveste ungdomsrække. Så på sigt vil det være en fordel at vi gå den vej, så kan KBU ikke styre alene. Birthe Petersen Køge 75: Det er lidt til Peters beretning, i januar aftalte vi at vi skulle gå tilbage til klubberne om den kommende struktur. To regioner er en rigtig god ide. Vi skal have en region øst. Men en ting der også er vigtig at der bliver taget med til møderne med KBU er at få fundet ud af at lave en tunering hvor man ikke skal køre så langt hver gang man skal spille kamp, da det er nogle af de sten der er i vejen for at det kan blive en succesfuld sammelægning mellem de to unioner. Der skal arbejdes på de indre linier, hvad er det så der skal være, for at vi kan dyrke bowlingsporten, så vi får fat i noget mere ungdom vi får lavet nogle ordentlige tuneringer for dem. Få lavet serierne lidt mere lokalt, men det er vigtigt for bowlerne at der bliver en turnering de kan overskue afstandsmæssigt. Det betyder meget for klubberne at vi har en overordnet organisation der fungerer, en god struktur betyder noget nedad i regionerne. Formandens betning er godkendt. Seniorleder Tim Høst, Ravnsborg: Der er blevet afholdt nogle gode stævner, Åbningsstævnet, SM Mix, SM single og double. Der er blevet ændret lidt i spillemåderne, åbningsstævnet kunne KBU også deltage i, det var der både for og imod, men der var fuldt hus alle gange. Turneringskoordinator Johnni Jespersen, BK Næstved: Har ingen kommentarer. Peter Hansen Trekroner: Roser Johnni for at have gjort et godt stykke arbejde, Johnni har været nem at få fat i. Men en tilbagevendende ting i turneringsplanlægningen som åbentbart er ekstremt svært i Roskilde, er blevet nævnt de sidste 5 år at vi ikke ønsker at alle kampe bliver lagt kl.11, det giver problemer i forhold til dommervagter. Brug mig som kredsformand som kontakt i forhold til Roskilde bowlingcenter. Beder Johnni om at lægge pres på Roskilde om ikke at lægge alle kampene kl.11. Selvom at der er givet grønt lys for spillende dommere har vi i Kreds 38 besluttet at det skal kun ske som nødløsning. Ryet omkring Roskilde er dårligt generelt, det vil jeg gerne have lov til at mane i jorden, forholdene er blevet væsentlig bedre, Roskilde er ikke dårligere end andre haller, der bliver lavet rigtig mange kegler i hallen. Side 3 af 9

4 Kredsen laver et kæmpe stykke arbejde i forhold til samarbejdet med hallens ledelse og der er gjort fremskridt stille og roligt. Michael Sørensen Suså : Det er hallerne generelt der stiller sig på bagbenene i forhold til spilletidspunkterne. Har lidt indsider viden omkring KBU s spilletidspunkter i den nye sæson, her vil de fleste haller ikke have lørdagskampe, da der tjenes flere penge på børnefødselsdage. Så her bliver kampene lagt på søndage. Så jeg tror at Johnni lægger det pres på hallerne som der er nødvendigt. Turneringskoordinator Johnni Jespersen, BK Næstved: Jeg har af Peter Nygaard Roskilde bowling center fået besked på, at alle tuneringskampe i Roskilde skal ligge mellem , da der klokkken 14 er børnefødselsdage. Peter Hansen, Kreds 38: Vil anbefale Johnni Jespersen til næste sæson, at når du får samme problem til næste sæson og du kommunikerer via mail med Peter Nygaard, må du meget gerne sætte mig på som Cc, og i fald at du får et negativt svar igen, må du meget gerne kontakte mig og sige at dette er hvad jeg har fået i Roskilde af tider, og så bede mig om at overtage kampen med Peter Nygaard, brug kredsen i Roskilde til at lægge pres på hallen. Lovudvalgsformand Jan Holst: Ingen kommentarer. Disciplinærudvalget Jan Holst: Ingen kommentarer. Licensudvalg Ib Johansen: SBwU s medlemstal er dalende, 2013 blev der fornyet 691 licenser, dette tal faldt til 656 licenser i 2014, en nedgang på 35 medlemmer. i 2007 var der i SBwU 1061 medlemmer, det vil sige at vi er faldet med 400 medlemmer på 7 år. Det er tankevækkende at vi mister så mange medlemmer. Gør vi nok for at fange ungdommens interesse for bowling sporten. Et lille lyspunkt er at vi siden nytår har fået 30 nye medlemmer, så vi er nu oppe på 686 medlemmer. Desværre er ikke alle i ungdomsrækkerne, for det er her vi mangler medlemmer. Den gennemsnitlige alder i SBwU er alt for høj. Vi, alle medlemmer, bør gøre en større indsats for at få en større medlemsskare under DBwF. Der er i dagens Danmark rigtig mange seniorbowlere der ikke er medlemmer af DBwF, kunne vi få disse med er vi igen et stort forbund og vi ville være mange flere til at udbrede interessen for den sportsgren som vi alle synes godt om. Formandens beretning er hermed overstået. 5. Regnskab for Kasserer Kaj Christensen: Regnskab er sendt ud via mail. Unionen kommer ud et underskud på kr. Det er aldrig sket før at der har været underskud. Der har ikke været noget budget at henholde sig til og det bliver der heller ikke til næste Side 4 af 9

5 gang. Der er ingen mening i at lave et budget, når man ikke har det som styringsinstrument og det har vi ikke. Regnskabet blev gennemgået af Kaj. Benny Andersen Kreds 49: I regnskabet står der tilskud til kredse, 16782kr. Det giver ca.1400kr til hver kreds, hvor er pengene til Kreds 49? Kasserer Kaj Christensen: Kreds 49 har ingen penge til gode, pengene er delt i forhold til hvor mange medlemmer kredsene har. Der er ikke uddelt penge til Kreds 49 hverken i , de står hjemme på kontoen. Grunden til de gør det er, at jeg er blevet gjort bekendt med at de ting som Kredsen skal udføre for det tilskud, de ting yder klubberne selv. Ved næste bestyrelses vil det blive besluttet om hvad der skal ske med Kreds 49 s tilskud. Benny Andersen Kreds 49: Der står i lovgivningen at man ikke kan nedlægge en kreds, der er afholdt ordinært repræsentantskabmøde, der blev så afholdt et ekstra repræsentantskabsmøde, da kasseren ikke mødte op med regnskabet til det første møde. Det er nu godkendt og afleveret, der blev valgt en ny kreds, dette er SBwU informeret om. Kasserer Kaj Christensen: Der er ikke blevet sagt at Kreds 49 er nedlagt, men at det kunne være at kredstilskuddet skal være fordelt på anden måde end det der er gjort tidligere. Der hvor det er kredsene der står for arbejdet er det i orden at de får pengene, men der hvor det er kredsen ikke står for opgaven er det ikke i orden at de får pengene. Benny Andersen Kreds 49: Kræver det ikke en vedtægtsændring? der må være lige vilkår for alle kredse. Regnskabet er godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag Vi ønsker at ændre 7 stykke 5 som omhandler hvordan en dagsorden skal se ud, i forhold til kredslovene. Der skal være valgt en referent samt stemmetællere. Vi vil gerne have ændret ordet "straf" i forhold til manglende dommere til ordet "gebyr". Foreslaget er vedtaget. Jens Christian Hansen LBC 2012: Ønsker at 26 stykke 2 ændres til " midler fordeles efter antal licenser pr.klub beregnet Side 5 af 9

6 fra 1.januar i det år opløsningen finder sted" Mener at pengene skal fordeles mellem klubberne, da det er klubberne der har betalt alle disse penge ind, der er klubberne der har betalt for meget, derfor bør pengene gå ud til klubberne, bliver der en fusion mellen SBwU og KBU skal pengene selvfølgelig ligge i fusionen. Per Henriksen Formand DBwF: Siger igen, at det er medlemmerne/klubberne der har lavet hullet i DBwF økonomi på 2,4 million. Der er kun klubberne der kan dække dette hul, i har selv lavet det. Så indefrys dog midlerne så de bliver i sporten og går til sportslige formål. Men at smække det tilbage til klubberne mener jeg er en dyb fejl. Peter Halgren Formand SBwU: Mener ikke at det er klubbernes skyld, det er DBwF egen skyld da der bliver brugt masser af penge til landshold, rejser og elitesport. Mener det er kørt helt af sporet. Hvordan hænger det sammen med at pengene ikke kommer til at gå til sportslige formål hvis det tilfalder klubberne, det er da klubberne og kredsene der udgør sporten. Jeg er rent personligt enig i at midlerne såfremt vi kommer til en opløsning skal bevares i unionen, dermed siger man jo ikke at hvad der sker fremadrettet, hvornår der evt. er en regning der skal betales? Christian Hansen Slagelse BC: Er helt enig med forslagsstiller og de andre fortalere for pengene skal blive i miljøet. Benny Andersen Kreds 44: Vi skal være opmærksomme på om det er en fusion eller en nedlæggelse af unionerne, hvis det er en fusion bør pengene følge med over i den nye region men er det en nedlæggelse eller lukning står der i vores regler at bowlerne skal aflevere de penge de har sparet op til hovedforbundet. Det er op til os at finde ud af, hvad vil vi gøre med de penge som vi har sparet op de sidste 20-30år. Forslaget blev forkastet. 34,1: Johnni forslag: sbwu cuppen, sbwu holdturnering ønsker ikke at det hedder cup turnering men holdturnering. Forslaget blev forkastet. 34.1a: at man kan deltage i både SbwU pokalturnering og landspokal turnering. Der var mange delte meninger omkring dette forslag, både for og imod. Side 6 af 9

7 Forslaget blev godkendt Holdene skal være rene klubhold. Det er unionsbestyrelsen der træffer spørgsmål om ændring af spillemåder. Efter en debat frem og tilbage bliver forslaget trukket. Ændringsforslag til forslaget. At det ikke skal være rene klubhold, det vil give større muligheder for de enkelte klubber at stille med flere hold Faldet er faldet da forslagsstiller ikke er til stede. En enkelt har forladt repræsentantskabet, så vi er nede på 32 mandater. 7. Fastsættelse af kontingent & budget. Kaj kasserer: Der er ikke lavet noget budget for 2013 Samme pris som nuværenede i Valg af Unionsbestyrelse a. Unionsformand på valg. Peter Halgren genvalgt b. Kasserer ikke på valg. Kaj Christensen c. Sekretær på valg. Vakant d. Turneringskoordinator på valg. Johnni Jespersen genvalgt e. Seniorleder på valg. Tim Høst genvalgt f. Ungdomsleder på valg. Sara Rasmussen valgt Ungdomsudvalg: Allan Rasmussen / Niels Jørgensen g. Lovudvalgsformand ikke på valg Jan Holst h. Disciplinærudvalgsformand på valg. Jan Holst genvalgt. i. Dommerudvalgsformand ikke på valg Martin Reuther j. Licenskontorets formand på valg. Ib Johansen genvalgt 9. Valg af Vakante poster til Unionsbestyrelsen 10.Valg af underudvalg a. Web-udvalg: Bestyrelsen har været nødt til at afsætte den gamle webmaster. Vi har peget på en ny webmaster som er Jan-Erik Lomholdt, BK Roar. JEL modtager valg. 11. Valg af suppleant til Unionsbestyrelsen Side 7 af 9

8 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Michael Sørensen Suså, valgt, suppleant: Lena Christensen SØB 13. Valg af pressesekretær. Vakant 14. Eventuelt. Får klubberne godtgørelse i forhold til transport/kørepenge til Repræsentantskabsmødet d. 10 Maj? Per henriksen: Ja der er godtgørelse fra DBwF. Dyb tillid til at man samkører med andre. Peter Halgren: KBU vil forsøge at leje en bus til samkørsel. SbwU vil forsøge at gøre det samme. Vil høre om der en regel at der ikke må være damer med i divisionen hos herrene? vil høre om det er noget forbundsbestyrelsen vil stille som ændringsforslag eller skal jeg selv stille med et ændringsforslag? Per Henriksen: Ja der en regel om at damer ikke må spille på herrehold i divisionen. Det er klubspillerne der selv stiller ændringsforslag. Christian Slagelse: Vil gerne have at ungdomsspillere kan deltage både i senior og ungdomsrækkerne. Benny Kreds 44: Vil bede om nogle stævner til Nakskov, da hallen mulig bliver en del af en selvegnet institution. Vi vil også gerne have flere stævner i Roskilde. Per Henriksen: Snakker om fejl og mangler i den struktur vi har i dag og hvor godt det vil blive med den nye struktur med meget mindre administrationer bestyrelser o.s.v Mener at vi kan gøre det bedre med ensartet spilleregler, love som er ens o.s.v Forandring skaber udvikling. Vi er nødt til at prøve nogle nye ting Ulrik BK Næstved: Side 8 af 9

9 Efterlyser dommerkurser. Sara ungdomsleder: Har snakket med Martin Reuther at der kommer et dommerkursus inden sommerferien. Peter Halgreen: Hvis der er nok tilmeldinger til et dommerkursus, så kører Martin gerne til både det ene og andet sted. Trænerkurser ligger under forbundet Sara ungdomsleder: Træner 1 kommer nu her i foråret.. FBK 2000: Frygter lidt den sammenlægning der bliver med KBU, frygter det samarbejde der bliver, men håber at man begraver stridsøksen for at det fremtidige samarbejde lykkedes. Peter Halgreen: Tak til Bowlingforbundet, til klubber og kredse. Bestyrelsemødet på fredag hvor mange af tingene fra i dag vil blive drøftet. Tak fordi i kom. Side 9 af 9

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere