Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014"

Transkript

1 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32. Så vi er beslutningsdygtige. Se liste bagest i referatet. 2. Valg af dirigent samt stemmetællere: Jens fra lbc 2012 valgt som dirigent, Allan - Ravnsborg og Parling - BK Trolden blev valgt som stemmetællere. Jens takker for valget, fastslår at indkaldelse er sket korrekt 3. Forhandlingsprotokol: Oplyst at det ligger på nettet???? 4. Formændenes beretning og fremtidig virke: Peter Halgren oplyser at der ikke er udsendt nogen skriftlig beretning i år, dette skyldes at der er sket så meget i år, der har været en del møder omkring den nyre struktur i DBwF, og det seneste møde er blevet holdt d her i Næstved, hvor der desværre ikke kom ret mange fra klubberne. Hvor vi skal diskutere hele det fremtidige virke øst for Storebælt, så det kan ikke nytte noget at skrive noget i en beretning i december / januar for så derefter at det hele falder til jorden. Peter H. har haft nogle møder med Lars Jacobsen som er formand i KBU som gik ud på at finde et fælles fodslav i denne nye struktur. Peter H. har fået en plan som KBU har behandlet i sidste uge og det er meningen der skal laves en Øststregion, hvor der vil blive valgt en bestyrelse, og hvor nogle fra denne bestyrelse også skal sidde i forbundsbestyrelsen. Det kan ikke nåes i år, men i Og det vil være helt naturligt at der skal sidde en formand fra øst og vest i forbundsbestyrelsen, samt have sæde i ungdomsudvalget, senior -/ breddeudvalget og økonomiudvalget for ellers kommer det ikke til at køre. Ved mødet d var der mange der var bange for at vi ville blive kørt over, hvis vi bare lagde os ned ligesom fynboerne gjorde, og det mener Peter H. ikke, at der er nogen i dag der er interresseret i og derfor er vi nødt til at tage den herfra. Peter H. lovede at hvis bestyrelsen blev genvalgt ville der komme en beretning, da der skal ske rigtig mange ting i det kommende år. Bestyrelsen har fået styr på en masse ting i det år der er gået, det har været hårdt arbejde med en masse møder. Grunden til at der ikke kommer referater ud til klubberne, er fordi Jens Hansen som var sekretær i bestyrelsen måtte trække sig af personlige årsager, så unionen mangler meget en sekretær som kan tage sig af dette. Unionens hjemmeside er ikke i orden, og webmaster er fratrådt. Bestyrelsen har været ude og pege på en ny, som man håber, bliver valgt senere på mødet. Det skal være Side 1 af 9

2 sådan at når DBwF eller andre unioner kontakter os for, at få noget på hjemmesiden, så kommer det på med det samme. Fremadrettet er der mange ting som bestyrelsen gerne vil til næste år, vi skal se på denne nye struktur, vi vil gerne have input fra klubberne. Skal unionen bevares, ikke nedlægges, skal der fusioneres med KBU, med vores egen formand og regnskab men med en overbygning vi kan kalde Region Øst. Peter H. ser gerne at der kommer en dialog i gang omkring licenserne i DBwF. Peter H. ønsker at spilleregler bliver ens i alle regioner/unioner. Peter slutter af med vi skal støtte hinanden, vi skal prøve at fastholde vore ungdomsbowlere, forsøge at få flere pensionister ind i klubberne. Hvis nogen skulle have spørgsmål til den nye struktur, så vil Per Henriksen gerne svare på dem. Peter takker sin bestyrelse for et godt samarbejde. Christian Slagelse Bowlingklub: Synes at formanden udlagde sin mundtlige beretning ganske godt. Er kun kommet af en årsag, og det er ungdommen. Har et spørgsmål til DBwF om hvordan de mener at man kan fastholde ungdommens interesse for bowling, når man sætter dem i en gruppe hvor der kun er 6 kampe i en sæson. Fortæller at oplevelsen omkring afstand mellem klubberne i København og Sjælland fylder meget hos Københavnerne. Per Henriksen, DBwF beder om ordet: Gør opmærksom på at DBwF ikke er Per Henriksen, men at DBwF er klubberne. Det er rigtig vigtig at forstå den struktur vi har i dag, og har man svært ved det, vil det være rigtig svært at forholde sig til den nye struktur. Der har været afholdt rigtig mange møder. Der er foreslået en øst - vest model. Vi bruger alene i unionerne, kredsene, ca 1 million kr på 4590 licenser på landsplan. Vi har tabt ca medlemmer/licenser i de sidste 5 år. Det er klubberne der bestemmer hvad der skal ske, det er jer i klubberne der skal overbevises at vi gør det godt generelt i DBwF. Det er en holdningsændring der skal til. Der er kommet mange forskellige reaktioner på den nye struktur. der var 86 mandater på forbundets repræsentantskabsmøde i maj 2013, 83 af dem stemte for at vi skulle prøve at lave en ny struktur, der er ingenting der er vedtaget endnu, 83 mandater bad forbundsbestyrelsen om at komme med et oplæg, og det har vi så gjort. Der bliver ikke vedtaget noget d , disse ting skal ikke hastes igennem. Men vi er nødt til at se på en udvikling i bowlingsporten der går den forkerte vej. Bare fra til mistede vi 400 medlemmer. KBU og JBU ønskede at ungdommen skulle have gratis lincenser, det fik vi, men vi har ikke fået flere ungdomsspillere af den grund, der er stadig færre ungdomsspillere. Klubberne har indflydelse hos DBwF til repræsentantskabs mødet hvert år i maj, så mød op, det vil vi varmt anbefale. Der skal benhårdt arbejde til at vores sport skal overleve, det kræver frivilligt arbejde og vi skal stå sammen, udvikle og være kontruktive men hvis vi bare sidder og sige at alle andre burde gøre noget og vi vil ikke være med i fællesskabet, så dør fællesskabet. Side 2 af 9

3 Christian Slagelse: Fortæller om hvilke tiltag de har gjort i Slagelse for at få flere ungdomsmedlemmer. Fik også nye medlemmer, men problemet var at der ikke var nogen turnering at tilbyde de unge mennesker og så er fastholdelse svært. Slår på at unionens penge skal tilfalde klubberne i tilfælde af sammenslutning. Benny Andersen Kreds 49: I forhold til den ny struktur kan vi lige så godt gå med, da det forhåbentlig vil give ens regler, i DBwF uanset om man spiller i øst eller vest eller om man spiller i den laveste ungdomsrække. Så på sigt vil det være en fordel at vi gå den vej, så kan KBU ikke styre alene. Birthe Petersen Køge 75: Det er lidt til Peters beretning, i januar aftalte vi at vi skulle gå tilbage til klubberne om den kommende struktur. To regioner er en rigtig god ide. Vi skal have en region øst. Men en ting der også er vigtig at der bliver taget med til møderne med KBU er at få fundet ud af at lave en tunering hvor man ikke skal køre så langt hver gang man skal spille kamp, da det er nogle af de sten der er i vejen for at det kan blive en succesfuld sammelægning mellem de to unioner. Der skal arbejdes på de indre linier, hvad er det så der skal være, for at vi kan dyrke bowlingsporten, så vi får fat i noget mere ungdom vi får lavet nogle ordentlige tuneringer for dem. Få lavet serierne lidt mere lokalt, men det er vigtigt for bowlerne at der bliver en turnering de kan overskue afstandsmæssigt. Det betyder meget for klubberne at vi har en overordnet organisation der fungerer, en god struktur betyder noget nedad i regionerne. Formandens betning er godkendt. Seniorleder Tim Høst, Ravnsborg: Der er blevet afholdt nogle gode stævner, Åbningsstævnet, SM Mix, SM single og double. Der er blevet ændret lidt i spillemåderne, åbningsstævnet kunne KBU også deltage i, det var der både for og imod, men der var fuldt hus alle gange. Turneringskoordinator Johnni Jespersen, BK Næstved: Har ingen kommentarer. Peter Hansen Trekroner: Roser Johnni for at have gjort et godt stykke arbejde, Johnni har været nem at få fat i. Men en tilbagevendende ting i turneringsplanlægningen som åbentbart er ekstremt svært i Roskilde, er blevet nævnt de sidste 5 år at vi ikke ønsker at alle kampe bliver lagt kl.11, det giver problemer i forhold til dommervagter. Brug mig som kredsformand som kontakt i forhold til Roskilde bowlingcenter. Beder Johnni om at lægge pres på Roskilde om ikke at lægge alle kampene kl.11. Selvom at der er givet grønt lys for spillende dommere har vi i Kreds 38 besluttet at det skal kun ske som nødløsning. Ryet omkring Roskilde er dårligt generelt, det vil jeg gerne have lov til at mane i jorden, forholdene er blevet væsentlig bedre, Roskilde er ikke dårligere end andre haller, der bliver lavet rigtig mange kegler i hallen. Side 3 af 9

4 Kredsen laver et kæmpe stykke arbejde i forhold til samarbejdet med hallens ledelse og der er gjort fremskridt stille og roligt. Michael Sørensen Suså : Det er hallerne generelt der stiller sig på bagbenene i forhold til spilletidspunkterne. Har lidt indsider viden omkring KBU s spilletidspunkter i den nye sæson, her vil de fleste haller ikke have lørdagskampe, da der tjenes flere penge på børnefødselsdage. Så her bliver kampene lagt på søndage. Så jeg tror at Johnni lægger det pres på hallerne som der er nødvendigt. Turneringskoordinator Johnni Jespersen, BK Næstved: Jeg har af Peter Nygaard Roskilde bowling center fået besked på, at alle tuneringskampe i Roskilde skal ligge mellem , da der klokkken 14 er børnefødselsdage. Peter Hansen, Kreds 38: Vil anbefale Johnni Jespersen til næste sæson, at når du får samme problem til næste sæson og du kommunikerer via mail med Peter Nygaard, må du meget gerne sætte mig på som Cc, og i fald at du får et negativt svar igen, må du meget gerne kontakte mig og sige at dette er hvad jeg har fået i Roskilde af tider, og så bede mig om at overtage kampen med Peter Nygaard, brug kredsen i Roskilde til at lægge pres på hallen. Lovudvalgsformand Jan Holst: Ingen kommentarer. Disciplinærudvalget Jan Holst: Ingen kommentarer. Licensudvalg Ib Johansen: SBwU s medlemstal er dalende, 2013 blev der fornyet 691 licenser, dette tal faldt til 656 licenser i 2014, en nedgang på 35 medlemmer. i 2007 var der i SBwU 1061 medlemmer, det vil sige at vi er faldet med 400 medlemmer på 7 år. Det er tankevækkende at vi mister så mange medlemmer. Gør vi nok for at fange ungdommens interesse for bowling sporten. Et lille lyspunkt er at vi siden nytår har fået 30 nye medlemmer, så vi er nu oppe på 686 medlemmer. Desværre er ikke alle i ungdomsrækkerne, for det er her vi mangler medlemmer. Den gennemsnitlige alder i SBwU er alt for høj. Vi, alle medlemmer, bør gøre en større indsats for at få en større medlemsskare under DBwF. Der er i dagens Danmark rigtig mange seniorbowlere der ikke er medlemmer af DBwF, kunne vi få disse med er vi igen et stort forbund og vi ville være mange flere til at udbrede interessen for den sportsgren som vi alle synes godt om. Formandens beretning er hermed overstået. 5. Regnskab for Kasserer Kaj Christensen: Regnskab er sendt ud via mail. Unionen kommer ud et underskud på kr. Det er aldrig sket før at der har været underskud. Der har ikke været noget budget at henholde sig til og det bliver der heller ikke til næste Side 4 af 9

5 gang. Der er ingen mening i at lave et budget, når man ikke har det som styringsinstrument og det har vi ikke. Regnskabet blev gennemgået af Kaj. Benny Andersen Kreds 49: I regnskabet står der tilskud til kredse, 16782kr. Det giver ca.1400kr til hver kreds, hvor er pengene til Kreds 49? Kasserer Kaj Christensen: Kreds 49 har ingen penge til gode, pengene er delt i forhold til hvor mange medlemmer kredsene har. Der er ikke uddelt penge til Kreds 49 hverken i , de står hjemme på kontoen. Grunden til de gør det er, at jeg er blevet gjort bekendt med at de ting som Kredsen skal udføre for det tilskud, de ting yder klubberne selv. Ved næste bestyrelses vil det blive besluttet om hvad der skal ske med Kreds 49 s tilskud. Benny Andersen Kreds 49: Der står i lovgivningen at man ikke kan nedlægge en kreds, der er afholdt ordinært repræsentantskabmøde, der blev så afholdt et ekstra repræsentantskabsmøde, da kasseren ikke mødte op med regnskabet til det første møde. Det er nu godkendt og afleveret, der blev valgt en ny kreds, dette er SBwU informeret om. Kasserer Kaj Christensen: Der er ikke blevet sagt at Kreds 49 er nedlagt, men at det kunne være at kredstilskuddet skal være fordelt på anden måde end det der er gjort tidligere. Der hvor det er kredsene der står for arbejdet er det i orden at de får pengene, men der hvor det er kredsen ikke står for opgaven er det ikke i orden at de får pengene. Benny Andersen Kreds 49: Kræver det ikke en vedtægtsændring? der må være lige vilkår for alle kredse. Regnskabet er godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag Vi ønsker at ændre 7 stykke 5 som omhandler hvordan en dagsorden skal se ud, i forhold til kredslovene. Der skal være valgt en referent samt stemmetællere. Vi vil gerne have ændret ordet "straf" i forhold til manglende dommere til ordet "gebyr". Foreslaget er vedtaget. Jens Christian Hansen LBC 2012: Ønsker at 26 stykke 2 ændres til " midler fordeles efter antal licenser pr.klub beregnet Side 5 af 9

6 fra 1.januar i det år opløsningen finder sted" Mener at pengene skal fordeles mellem klubberne, da det er klubberne der har betalt alle disse penge ind, der er klubberne der har betalt for meget, derfor bør pengene gå ud til klubberne, bliver der en fusion mellen SBwU og KBU skal pengene selvfølgelig ligge i fusionen. Per Henriksen Formand DBwF: Siger igen, at det er medlemmerne/klubberne der har lavet hullet i DBwF økonomi på 2,4 million. Der er kun klubberne der kan dække dette hul, i har selv lavet det. Så indefrys dog midlerne så de bliver i sporten og går til sportslige formål. Men at smække det tilbage til klubberne mener jeg er en dyb fejl. Peter Halgren Formand SBwU: Mener ikke at det er klubbernes skyld, det er DBwF egen skyld da der bliver brugt masser af penge til landshold, rejser og elitesport. Mener det er kørt helt af sporet. Hvordan hænger det sammen med at pengene ikke kommer til at gå til sportslige formål hvis det tilfalder klubberne, det er da klubberne og kredsene der udgør sporten. Jeg er rent personligt enig i at midlerne såfremt vi kommer til en opløsning skal bevares i unionen, dermed siger man jo ikke at hvad der sker fremadrettet, hvornår der evt. er en regning der skal betales? Christian Hansen Slagelse BC: Er helt enig med forslagsstiller og de andre fortalere for pengene skal blive i miljøet. Benny Andersen Kreds 44: Vi skal være opmærksomme på om det er en fusion eller en nedlæggelse af unionerne, hvis det er en fusion bør pengene følge med over i den nye region men er det en nedlæggelse eller lukning står der i vores regler at bowlerne skal aflevere de penge de har sparet op til hovedforbundet. Det er op til os at finde ud af, hvad vil vi gøre med de penge som vi har sparet op de sidste 20-30år. Forslaget blev forkastet. 34,1: Johnni forslag: sbwu cuppen, sbwu holdturnering ønsker ikke at det hedder cup turnering men holdturnering. Forslaget blev forkastet. 34.1a: at man kan deltage i både SbwU pokalturnering og landspokal turnering. Der var mange delte meninger omkring dette forslag, både for og imod. Side 6 af 9

7 Forslaget blev godkendt Holdene skal være rene klubhold. Det er unionsbestyrelsen der træffer spørgsmål om ændring af spillemåder. Efter en debat frem og tilbage bliver forslaget trukket. Ændringsforslag til forslaget. At det ikke skal være rene klubhold, det vil give større muligheder for de enkelte klubber at stille med flere hold Faldet er faldet da forslagsstiller ikke er til stede. En enkelt har forladt repræsentantskabet, så vi er nede på 32 mandater. 7. Fastsættelse af kontingent & budget. Kaj kasserer: Der er ikke lavet noget budget for 2013 Samme pris som nuværenede i Valg af Unionsbestyrelse a. Unionsformand på valg. Peter Halgren genvalgt b. Kasserer ikke på valg. Kaj Christensen c. Sekretær på valg. Vakant d. Turneringskoordinator på valg. Johnni Jespersen genvalgt e. Seniorleder på valg. Tim Høst genvalgt f. Ungdomsleder på valg. Sara Rasmussen valgt Ungdomsudvalg: Allan Rasmussen / Niels Jørgensen g. Lovudvalgsformand ikke på valg Jan Holst h. Disciplinærudvalgsformand på valg. Jan Holst genvalgt. i. Dommerudvalgsformand ikke på valg Martin Reuther j. Licenskontorets formand på valg. Ib Johansen genvalgt 9. Valg af Vakante poster til Unionsbestyrelsen 10.Valg af underudvalg a. Web-udvalg: Bestyrelsen har været nødt til at afsætte den gamle webmaster. Vi har peget på en ny webmaster som er Jan-Erik Lomholdt, BK Roar. JEL modtager valg. 11. Valg af suppleant til Unionsbestyrelsen Side 7 af 9

8 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Michael Sørensen Suså, valgt, suppleant: Lena Christensen SØB 13. Valg af pressesekretær. Vakant 14. Eventuelt. Får klubberne godtgørelse i forhold til transport/kørepenge til Repræsentantskabsmødet d. 10 Maj? Per henriksen: Ja der er godtgørelse fra DBwF. Dyb tillid til at man samkører med andre. Peter Halgren: KBU vil forsøge at leje en bus til samkørsel. SbwU vil forsøge at gøre det samme. Vil høre om der en regel at der ikke må være damer med i divisionen hos herrene? vil høre om det er noget forbundsbestyrelsen vil stille som ændringsforslag eller skal jeg selv stille med et ændringsforslag? Per Henriksen: Ja der en regel om at damer ikke må spille på herrehold i divisionen. Det er klubspillerne der selv stiller ændringsforslag. Christian Slagelse: Vil gerne have at ungdomsspillere kan deltage både i senior og ungdomsrækkerne. Benny Kreds 44: Vil bede om nogle stævner til Nakskov, da hallen mulig bliver en del af en selvegnet institution. Vi vil også gerne have flere stævner i Roskilde. Per Henriksen: Snakker om fejl og mangler i den struktur vi har i dag og hvor godt det vil blive med den nye struktur med meget mindre administrationer bestyrelser o.s.v Mener at vi kan gøre det bedre med ensartet spilleregler, love som er ens o.s.v Forandring skaber udvikling. Vi er nødt til at prøve nogle nye ting Ulrik BK Næstved: Side 8 af 9

9 Efterlyser dommerkurser. Sara ungdomsleder: Har snakket med Martin Reuther at der kommer et dommerkursus inden sommerferien. Peter Halgreen: Hvis der er nok tilmeldinger til et dommerkursus, så kører Martin gerne til både det ene og andet sted. Trænerkurser ligger under forbundet Sara ungdomsleder: Træner 1 kommer nu her i foråret.. FBK 2000: Frygter lidt den sammenlægning der bliver med KBU, frygter det samarbejde der bliver, men håber at man begraver stridsøksen for at det fremtidige samarbejde lykkedes. Peter Halgreen: Tak til Bowlingforbundet, til klubber og kredse. Bestyrelsemødet på fredag hvor mange af tingene fra i dag vil blive drøftet. Tak fordi i kom. Side 9 af 9

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00

Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00 (Hallen åbner kl. 8.00 morgenmad fra kl. 9.00) Bowl n Fun Skanderborgvej 226 8260 Viby J. Repræsentantskabsmøde 15. marts

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål:

Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål: Ny struktur i DBwF? DBwF 2 Formål: Med afsæt i den fladest mulige organisa3onsstruktur, skal der sikres kort og enkel vej fra idé 3l handling. Processen so far Et markant flertal på repræsentantskabsmødet

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby-Gladsaxe Volley

Ordinær generalforsamling i. Lyngby-Gladsaxe Volley Ordinær generalforsamling i 21. august 2012 Lyngby-Gladsaxe Volley Tirsdag den 28. august kl. 18.30-20.00 i klublokalet, Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

Velkommen til. Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl

Velkommen til. Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl Velkommen til Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 09.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Vedtægter for RegionsGolf Øst

Vedtægter for RegionsGolf Øst Vedtægter for RegionsGolf Øst af RegionsGolf Danmark u00d8st 1 / 6 1. 01 - Navn og område... 3 2. 02 - Formål... 3 3. 03 - Deltagende klubber... 3 4. 04 - Turneringens afvikling... 4 5. 05 - Ledelse...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Onsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00 REFERAT 1. Konstatering af stemmetal Formanden konstaterede hvilke klubber, der er til stede og oplæste stemmetal 2. Valg af

Læs mere