Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger"

Transkript

1 side 1 Indhold 7. Renter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld... 11

2 side 2 7. Renter Hovedkonto 7, Renter, omfatter følgende: - Renter af likvide aktiver - Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt - Renter af langfristede tilgodehavender - Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder - Renter af kortfristet gæld i øvrigt - Renter af langfristet gæld - Kurstab og kursgevinster Renter af likvide aktiver budgetteres ud fra et skøn over de forventede likvide beholdninger i budgetperioden. Renter af langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. garantiprovision af kommunegaranterede lån til forsyningsvirksomheder og renter af deponerede beløb. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder beregnes på grundlag af de forventede mellemværender mellem Struer Kommune og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder. Renter af langfristet gæld er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig låneoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 2,5 % p.a. Øvrige rentekonti er budgetteret ud fra tidligere regnskabsresultater samt skøn over den fremtidige udvikling. Struer Byråd har delvis indflydelse på størrelsen af renteudgifter og renteindtægter.

3 side kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

4 side 4 7. Tilskud og udligning Hovedkonto 7, Tilskud og udligning omfatter: Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionen Særlige tilskud Udligning og generelle tilskud, budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udligning af selskabsskat indgår også her. Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for Udligning og generelle tilskud. Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag. Særlige tilskud, budgettet omfatter en række forskellige tilskud som kan variere fra år til år. Se specifikation under. Området er lovbestemt.

5 side kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud: - Tilskud til "ø-kommuner" Beskæftigelsestilskud Kompensation besk. tilsk Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) Tilskud til bedre dagtilbud Fleksjobbonus Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditet Diverse 60 -Efterreguleringer 36 Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

6 side 6 7. Refusion af købsmoms Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter: Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skøn over udgifterne. Området er lovbestemt kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

7 side 7 7. Skatter Hovedkonto 7, Skatter, omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter. Udskrivningen af kommunal indkomstskat er baseret på følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocent: Forventet udskrivningsgrundlag i mio. kr , , , ,3 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Forventet provenu i mio. kr. 818,1 813,7 830,0 845,9 I år indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I og 2019 er indregnet provenuet ved KL s skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Byrådet kan indenfor visse rammer fastsætte udskrivningsbeløb.

8 side kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Kommunal indkomstskat: - Forskudsbeløb Afr. skrå skatteloft Selskabsskat m.v Anden skat på visse indkomster (dødsboskat ) Grundskyld Dækningsafgift af offentlige ejendomme Bøder Ialt Positve beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

9 side 9 8. Balanceforskydninger Herunder registreres: - Forskydninger i likvide aktiver - Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld hos staten - Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt - Forskydninger i langfristede tilgodehavender - Forskydninger i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder - Forskydninger i aktiver/passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre - Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater - Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (byggekreditter) Forskydninger i likvide aktiver kan betragtes som en balancekonto. Her budgetteres forskellen mellem kommunens udgifter og indtægter. Forskydninger i langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. følgende: Afdrag på pantebreve Udbytte og køb af aktier Udlån til beboerindskud Kommunal indskudskapital vedrørende etablering af almene boliger Deponerede beløb - salg af gadelys Spildevand A/S afvikling af gæld til kommunen. Struer Byråd har stort set fuld indflydelse på dette område.

10 side kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender/gæld hos staten -86 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Spildevand, afvikling af kommunens tilgodehavende Forskydninger i aktiver/passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0 Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

11 side Forskydninger i langfristet gæld Området omfatter: Afdrag på lån Finansiering - optagelse af lån Afdrag på lån er beregnet ud fra de nu kendte lån samt budgetterede nye lån. Optagelse af lån - der budgetteres i med maksimal låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget to lånedispensationer en på 9 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter og en på 69 mio. kr. vedrørende strukturelle ændringer på folkeskoleområdet i Struer midtby. Kun førstnævnte er indregnet i budgetforslaget den sidste afventer politisk beslutning om investeringen. Der ventes optaget lån til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Struer Byråd har inden for rammerne af lånebekendtgørelsen fuld indflydelse på dette område kr. / i løbende priser 2014-regnskab 2015-budget -budget Afdrag på lån Optagelse af lån Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer forslag overslag -- - i detaljer Indledning Hermed foreligger forslag og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen forslag i overblik, som primært retter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere