HER ER POLITIKERNE ENIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER ER POLITIKERNE ENIGE"

Transkript

1 ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND HER ER POLITIKERNE ENIGE En rundspørge til en række af partiernes idrætsordførere to dage før folketingsvalget viser, at landets frivillige ildsjæle optager partierne mest på det idrætspolitiske område. AF JACOB BECH ANDERSEN Emner som flygtninge, dagpengeregler og vækstbetingelser har fyldt meget i de seneste to ugers valgkamp. Og uenigheden partierne og blokkene imellem har på mange måder præget billedet. Det er imidlertid lykkedes DIF Opinion at finde et emne, hvor politikerne næsten står på nakken af hinanden i forhold til at være rørende enige. Og det er på idrætsområdet. Selv Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stort set identiske holdninger på idrætsområdet. I en rundspørge til partiernes idrætspolitiske ordførere, har DIF Opinion spurgt om følgende: Hvad er dit partis vision på idrætsområdet i en kommende valgperiode? SAMFUNDSMÆSSIGE OPGAVER Ligesom flere af hans kollegaer lægger Jørgen ArboBæhr også op til, at staten i forskelligt omfang skal bakke op, når foreningslivet påtager sig en ekstraordinær stor rolle eksempelvis på det sociale område. Her rammer politikerne også befolkningens holdning. I en frisk befolkningsundersøgelse foretaget af Opeepl for DIF svarer et flertal af befolkningen, at staten i fremtiden bør arbejde endnu tættere med foreningsidrætten i forhold til at løse samfundsmæssige opgaver eksempelvis i forhold til at integrere socialt udsatte grupper i foreningslivet. Mener du, at staten og den frivillige foreningsidræt fremover skal arbejde tættere sammen i løsningen af samfundsmæssige opgaver ift. sundhedsfremme, socialt udsatte grupper og integration? Det næsten samstemmende svar fra de partier, Opinion har fanget, er, at der skal arbejdes for at give de godt frivillige ildsjæle i DIF-idrætten endnu bedre arbejdsbetingelser. De frivillige skal nurses, plejes og værdsættes. 80 Det må ikke blive for besværligt at være frivillig. Det må ikke være sådan, at man støder ind i en mur, når man melder sig som frivillig, siger Karin Nødgaard, der er idrætsordfører i Dansk Folkeparti. 20 DET MÅ IKKE VÆRE SÅDAN, AT MAN STØDER IND I EN MUR, NÅR MAN MELDER SIG SOM FRIVILLIG Karin Nødgaard, idrætsordfører i Dansk Folkeparti Hun bakkes op af Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr fra den anden side af Folketinget Vi skal støtte de frivillige og foreningslivet så meget som muligt. Og det skal vi blandt andet gøre ved at støtte idrætsorganisationerne (DIF og DGI, red) i, at deres store vision om at få flere danskere til at dyrke idræt i foreningerne lykkes, siger Jørgen Arbo-Bæhr. 70% Ja 16% 14% Nej Ved ikke Kilde: opeeple / respondenter I Liberal Alliance erklærer idrætspolitisk ordfører Leif Mikkelsen sig klar til at støtte de frivillige og foreningslivet, når det er nødvendigt, men han understreger også, at idrættens autonomi skal respekteres. Idrætten skal ifølge Leif Mikkelsen eksempelvis ikke på finansloven.

2 2 VI SKAL STØTTE DE FRIVILLIGE OG FORENINGSLIVET SÅ MEGET SOM MULIGT. OG DET SKAL VI BLANDT ANDET GØRE VED AT STØTTE IDRÆTSORGANISATIONERNE (DIF OG DGI, RED) I, AT DERES STORE VISION OM AT FÅ FLERE DANSKERE TIL AT DYRKE IDRÆT I FORENINGERNE LYKKES Jørgen Arbo-Bæhr, idrætsordfører, Enhedslisten Det handler om frihed under ansvar også i foreningslivet. Vi politikere skal sørge for, at der er styr på økonomien i idrætslivet, men så skal vi helst heller ikke blande os mere. De mange frivillige kan sagtens klare opgaverne selv, mener han. Hos SF hylder idrætspolitisk ordfører Annette Vilhelmsen også foreningslivet og de frivillige, men ligesom Liberal Alliance påpeger hun, at man skal passe på med ikke at tillægge idrætten alt for meget tungt ansvar. Idrætten understøtter naturligvis folkesundheden, men idrætten har også en værdi i sig selv. Og det skal vi huske især her i valgkampen. siger hun. I DIF hilser man politikernes positive udmeldinger om idrætslivets og specielt begejstringen for det frivillige idrætsdanmark - velkommen. Men for at understøtte netop de frivillige bedst mulige er der dog en række særskilte punkter, politikerne med fordel kan kigge på i de kommende år. For helt rosenrødt er det ikke ude i idrætsdanmark, siger idrætspolitisk chef Poul Broberg.

3 3 DET MENER DE OGSÅ OM IDRÆTTEN: DIF Opinion har spurgt en række idrætspolitiske ordførere om, hvad der skal ske på idrætsområdet i den kommende valgperiode. JØRGEN ARBO-BÆHR Enhedslisten Matchfixing er et stort problem, som vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe. Der skal lægges det rette pres nationalt og internationalt, så problemet ikke tager fuldstændig overhånd. Derudover har vi også udfordringer på eventområdet i forhold til lande som Qatar, der afholder store idrætsbegivenheder. Det er forfærdeligt at høre, når hundredevis af gæstearbejdere dør i Qatar ved opførelsen af store idrætsbyggerier. Også her skal vi lægge pres, men vi er nødt til at have store spillere med som EU og FN. BRIAN MIKKELSEN Det Konservative Folkeparti Det var i sin tid os i Det Konservative Folkeparti, der fandt på idéen om mere bevægelse og fysisk aktivitet i folkeskolen. Og selv om det punkt jo er indskrevet i folkeskolereformen, så er vi på ingen måde tilfredse med den måde, det er blevet forvaltet på. Det kan blive meget bedre. Vi vil have de obligatoriske lektiecaféer i folkeskolerne afskaffet, for det går blandt andet ud over idræts- og foreningslivet, fordi de unge ikke kan nå at dyrke deres fritidsaktiviteter. Jeg har i denne valgkamp mødt en del foreningsledere, der har påpeget dette problem. Jeg håber selvfølgelig på flere penge til området, så vi i højere grad kan forfølge presserende ting og nye tendenser. Idrætsorganisationerne har en udfordring med deres finansiering på grund af ændringer i danskernes spillemønstre, og det bliver vi nødt til at kigge på og finde en løsning på. Foreningsidrætten er en så stor og vigtig del af vores samfund, at den ikke må være i tvivl om sin fremtid. LEIF MIKKELSEN Liberal Alliance På eliteområdet har vi det på nogenlunde samme måde som på breddeområdet. Vi skal bakke op om idrætten, men organisationerne tager deres egne beslutninger. Det er dog klart, at på områder som matchfixing og doping, hvor der er decideret snyd involveret, kan der blive behov for politisk indgriben, og det skal vi være klar til. MALENE BORST HANSEN Radikale Venstre Idrætten skaber fællesskaber og sammenhold, og jeg er begejstret for idrættens vision om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion. Det er modigt, at idrætslivet er klar til også at tage et ansvar for dem, der ikke af sig selv finder hen i den lokale idrætsforening. Det arbejde vil vi i Radikale Venstre gerne bidrage til - for eksempel ved at skabe ny viden om, hvad der får udsatte borgere til at dyrke idræt. ANNETTE VILHELMSEN SF Vores ambition er, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. Hvis ikke børn har et fortroligt forhold til idræt, så bliver det sværere at få dem i gang senere. Jeg synes, DIF og DGI s vision spiller en god rolle i denne proces. Idræt og motion har en stor rolle i samfundet, men jeg vil bare så nødig have, at idrættens legitimitet er afhængig af et sundhedsargument. FLEMMING MØLLER MORTENSEN Socialdemokraterne Mine ambitioner på det idrætspolitiske område følger selvfølgelig den langsigtede plan, som vi lavede i forbindelse med udredningen af idrætten. Det var en plan, der var bred konsensus om blandt folketinges partier

4 4 POLITIKERE SVIGTER FOREBYGGELSEN Sundhedsdebatten i valgkampen har handlet om, hvordan man skal bruge milliarder på at helbrede, mens forebyggelsen er blevet glemt. Det kritiserer forsker, og politikere erkender, at forebyggelsens skulle have spillet en større rolle. AF LARS HESTBECH Sundhedsområdet er et brandvarmt emne i valgkampen. Eller det vil sige, at sygdomsbekæmpelse er et brandvarmt emne. Politikere fra både Socialdemokraterne og Venstre har garanteret, at det offentlige i fremtiden vil betale for den nødvendige medicin, lige meget hvor meget der skal bruges, eller hvor dyrt det bliver. Og det bliver dyrt. Bare fra 2007 til i dag er regionernes udgifter til medicin næsten fordoblet fra 4,3 milliarder kroner om året til 7,5 milliarder kroner, og Danske Regioner har regnet sig frem til, at de årlige udgifter til medicin i 2020 vil stige til massive 13,2 milliarder kroner. Men mens der har været masser af fokus på, hvordan syge mennesker bliver behandlet, så har der ikke været spildt mange ord på, hvordan man kan undgå at folk bliver syge i første omgang altså forebyggelse. Det ærgrer Peter Krustrup, der er professor og ledende forsker ved Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Jeg synes, at det er positivt, at sundhed har været på dagsordenen, men debatten har stået på ét ben og handlet om medicinering og hospitalsbehandlinger. I valgkampen har der været yderst begrænset fokus på forebyggelse på trods af, at der her gemmer sig rigtig mange positive historier og store muligheder, siger Peter Krustrup. Han har i en række undersøgelser målt sundhedseffekterne af motion. I flere studier har Peter Krustrup blandt andet kortlagt, at bare 12 ugers fodboldtræning i en time to gange om ugen førte til et fald i blodtryk, som er omtrent lige så stort som en vellykket pillebehandling, og at 75 procent af deltagerne ikke længere havde forhøjet blodtryk efter træningsperioden. Desuden fik de deltagende spillere konstateret mindre fedt og kolesterol, bedre hjerteog karfunktion, med en anslået halvering af risikoen for hjertekarsygdomme, i kombination med en bedre muskelfunktion og balance, som reducerer risikoen for fald og knoglebrud. DET GIVER GOD MENING AT SATSE PÅ FOREBYGGELSE, FOR PENGENE KOMMER MANGEFOLD IGEN Peter Krustrup, professor og ledende forsker, Center for Holdspil og Sundhed Det giver god mening at satse på forebyggelse, for pengene kommer mangefold igen. En nylig undersøgelse fra New Zealand viser, at hvis man investerer en krone i forebyggelse gennem fysisk træning, så sparer man otte kroner i den anden ende. Det er de niveauer, vi snakker om. Der er et kæmpe potentiale. Mange er aktive i dag, men der er stadig et uudnyttet potentiale blandt befolkningsgrupper, der ikke motionerer, motionerer for lidt eller for lavintenst, siger Peter Krustrup. POLITISK ERKENDELSE Flemming Møller Mortensen, der er sundheds- og forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne, er tæt på at ligge sig fladt ned. Han pointerer, at han i sin igangværende valgkamp flere gange har bragt forebyggelse i spil, men han anerkender, at forebyggelse har spillet en alt for lille rolle både i valgkampen og i politik generelt. Alle partierne har forsømt at sætte forebyggelse på dagsordenen. Det hænger nok sammen med, at man skal have penge op af lommen først, og man skal så, længe før man kan høste altså at man ikke kan se resultaterne på kort sigt. Forebyggelse kræver risikovillig kapital, men vi bliver simpelthen nødt til at sætte det øverst på dagsordenen, lyder det fra Flemming Møller Mortensen. FOREBYGGELSE KRÆVER RISIKOVILLIG KAPITAL, MEN VI BLIVER SIMPELTHEN NØDT TIL AT SÆTTE DET ØVERST PÅ DAGSORDENEN Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokraterne Socialdemokraten mener, at det er de røde partier, der vil have bedst mulighed for at sætte forebyggelse på dagsordenen. Men hvis rød blok skulle bevare regeringsmagten, så skulle der også være mulighed for at lave forebyggelsespolitik hen over midten. Venstres forebyggelsesordfører Jane Heitmann understreger nemlig også behovet for at bruge flere kræfter på forebyggelse. Vi skal have fortalt danskerne, at også lidt motion giver store resultater. Det er vigtigt, at vi kommer ud over rampen med det budskab. Mange danskere dyrker motion i dag, men der er alligevel en gruppe, hvor vi ikke har fat

5 5 i alle. Det gælder i socialt belastede områder og blandt psykisk syge, som ofte har svært med at dyrke motion i fællesskab, og som tit får medicin, som fører til overvægt, siger Venstre-politikeren. Andel af personer med langvarigt belastende sygdom Mænd Alder Aktiv Inaktiv ,2% 18,3% ,4 20, ,7 26, ,2 30, ,0 43, ,8 58,8 Kilde: Statens Institut for Folkesundhed MILLIARDGEVINSTER Beregninger fra Det Økonomiske Råd har vist, at hvis den enkelte dansker i fremtiden, trods en længere levealder, ikke får flere plejekrævende år (såkaldt sund aldring), så vil den årlige sundhedssøkonomiske gevinst blive 12,5 milliarder kroner, når vi når frem til I den fremskrivning er der endda ikke taget højde for den vækst i sundhedsudgifterne, som stammer fra stigende medicinpriser og øget efterspørgsel efter dyre behandlingsforløb. Udviklingen i fremtidens sundhedsudgifter 2008 = Usund aldring 160 Sund aldring Kilde: Det Økonomiske Råd/DREAM DIF er gået sammen med DGI om en fælles vision med navnet Bevæg dig for Livet. Den indebærer blandt andet, at flere danskere skal være fysisk aktive i 2025, end tilfældet er i dag. Lykkes det, så vil det have store positive konsekvenser for sundhedsudgifterne og være med til at sikre sund aldring i befolkningen. I DIF vil direktør Morten Mølholm Hansen gerne have staten som en aktiv partner i bestræbelserne på at aktivere yderligere danskere. Politikerne ved godt, at der er et stort potentiale her, men de er generelt for fokuserede på reparation i stedet for forebyggelse, som er et langt og sejt træk. Hvis Sundhedsministeriet og forvaltningerne i kommunerne får øjnene op for det her og dedikerer sig, så kan visionen for alvor få luft under vingerne. Det er noget, vi vil arbejde på i den kommende tid, siger Morten Mølholm Hansen. POLITIKERNE VED GODT, AT DER ER ET STORT POTENTIALE HER, MEN DE ER GENERELT FOR FOKUSEREDE PÅ REPARATION I STEDET FOR FOREBYGGELSE, SOM ER ET LANGT OG SEJT TRÆK Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF JAGT PÅ RESSOURCER En af de politikere, han vil gå til, er Flemming Møller Mortensen. Og socialdemokraten lover en konstruktiv dialog. Visionen er bygget ind i de idrætspolitiske sigtelinjer, så vi er i et eller andet omfang forpligtet til at forfølge den politisk. Kommuner og regioner skal udnytte det store potentiale, der ligger i motion som forebyggelse. Derfor skal vi måske udarbejde nogle forvaltningsforpligtelser, så motion kan blive tænkt ind i sundhedsarbejdet, siger Flemming Møller Mortensen. Professor Peter Krustrup opfordrer også til at få sat fart på forebyggelsesarbejdet. Visionen er meget brugbar, og der er behov for, at politikerne drøfter og sætter skub i den. Vejen frem er partnerskaber mellem idrætsorganisationer, patientforeningerne og kommuner. Vi er langt fremme med hensyn til forskning og anbefalinger, så der er en masse viden, man kan gå videre med i forebyggelsesarbejdet. Det gælder om at koble den nyeste forskning med foreningerne. Der er en gryende interesse i kommunerne, men udviklingen kan med fordel accelereres. Nu mangler det bare, at de fine politiske ord bliver vekslet til handling på den anden side af valget eventuelt i et regeringsgrundlag. Det kræver politisk mod og en hel del penge. Flemming Møller Mortensen garanterer, at han har modet, og han tror også på, at pengene kan findes. DET KRÆVER BARE, AT VI KAN FÅ DEM LOKKET UD AF FINANSMINISTEREN Flemming Møller Mortensen (S) Det kræver bare, at vi kan få dem lokket ud af finansministeren. Bjarne Corydon var med mig ude til et valgmøde, og der spurgte jeg også ind til det. Det bliver ikke nemt at få fat på pengene, men jeg tror, at det lykkes på sigt, for det er tosset at bruge så mange penge på at behandle noget, der kunne have været forebygget, siger Flemming Møller Mortensen.

6 6 NU SKAL LOTTO-PROBLEMET LØSES Danske almennyttige organisationer heriblandt idrætsorganisationerne har tabt millioner, efter at lysten til at spille Lotto er faldet. Derfor lovede regeringen akut-hjælp umiddelbart før valget. Oppositionen kalder det en lappeløsning og vil have permanent lovændring på plads. AF MORTEN BRUUN Nu skal der findes en permanent løsning på de millionstore tilskud, som de almennyttige foreninger herunder idrætten mister i takt med, at danskerne svigter Lotto-spillet. Det er det klare svar, som oppositionen Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti reagerer med, efter regeringen umiddelbart før valget lovede at dække det akutte hul, der er opstået: Regeringen ønsker et stærkt foreningsliv. De frivillige foreninger udgør en vigtig del af det danske samfund, der blandt andet giver børn og unge mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser i forpligtende fællesskaber. Regeringen vil derfor afsætte et ekstraordinært bidrag på op til 63 millioner kroner i 2015 for at kompensere udlodningsmodtagerne for faldet i lottooverskuddet fra 2014 til 2015, noterede regeringen, da den 6. maj præsenterede et nyt vækstudspil. Det udspil herunder forslaget om det ekstraordinære bidrag nåede aldrig at blive diskuteret af partiernes finans- og skatteordførere, før valgkampen var en realitet. Derfor har DIF Opinion bedt oppositionens idrætsordførere kommentere det lille hjørne af forslaget. Og selv om alle er enige om, at der skal findes en løsning både på kort og lang sigt er de ikke imponerede over, hvordan problemet er håndteret. HOLDES I UVISHED Jeg havde egentlig forventet, at regeringen havde indkaldt til drøftelse omkring problemet frem for at lave en hurtig lappeløsning. Den betyder, at det frivillige foreningsliv fortsat bliver holdt hen i uvished. Jeg er sikker på, at Venstre vil gå positivt ind i arbejdet for at finde en løsning men det er klart, at vi skal kunne gennemskue regeringens forslag til finansiering, før vi kan tage endelig stilling og siger ja, lyder det fra Venstres idrætsordfører Anni Matthiesen. JEG HAVDE EGENTLIG FORVENTET, AT REGERINGEN HAVDE INDKALDT TIL DRØFTELSE OMKRING PROBLEMET FREM FOR AT LAVE EN HURTIG LAPPELØSNING Anni Matthiesen, idrætsordfører for Venstre Hun suppleres af idrætsordfører Brian Mikkelsen (C). Det er afgørende vigtigt, at vi dækker det hul med det samme. Det frivillige foreningsliv skal ikke lide under, om danskerne spiller meget eller lidt Lotto. Specielt ikke idrætten, siger han. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard bruger også udtrykket lappeløsning og siger i øvrigt. Det er en bekymrende situation. Et akut bidrag på op til 63 millioner kroner i år er ikke holdbart. Umiddelbart før valget blev udskrevet, spurgte vi derfor finansministeren, hvad regeringen vil gøre for at genoprette det økonomiske grundlag efter Der er brug for en permanent løsning. KOSTER DIF 8-10 MILLIONER OM ÅRET Problemet udspringer af den model, som Folketinget vedtog for fem år siden, da spillemarkedet blev delvist liberaliseret. Den aftale sikrede de almennyttige foreninger andel i overskuddet fra Danske Lotterispil (Lotto), mens oveskuddet fra Danske Licens Spil (eksempelvis Oddset og Casino) udelukkende tilfalder staten. DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV SKAL IKKE LIDE UNDER, OM DANSKERNE SPILLER MEGET ELLER LIDT LOTTO. SPECIELT IKKE IDRÆTTEN Brian Mikkelsen, idrætsordfører (C) Intentionen var ikke at tage penge fra blandt andre idrætten. Men vi bruger færre penge på Lotto end forventet, da loven trådte i kraft i Det betyder, at eksempelvis DIF har udsigt til et årligt fald i indtægterne på 8-10 millioner kroner i år og de kommende år og DIF har tilkendegivet, at det blandt andet vil gå ud over arbejdet med integration og folkeskolereformen, medmindre der sker noget afgørende.

7 7 Udlodning fra danske lotterispil Mia. kr. 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Est. Halvår Fremskrivning med inflationen Udlodningen VI ER KLAR MED EN MODEL Det er endnu ikke tilfældet. Den evaluering af spilleloven, som efter planen skulle gennemføres af Finans- og Kulturministeriet og være færdig her i foråret, er endnu ikke færdig. Derfor er forslagene til en ny lov heller ikke på plads og derfor er det nødvendigt med en akut redningsaktion. VI VIL JO IKKE ØGE DE OFFENTLIGE UDGIFTER, MEN VI MENER GRUNDLÆGGENDE, AT ALLE DE PENGE, DER GIVES TIL FRIVILLIG IDRÆT, ER GIVET GODT UD Leif Mikkelsen, idrætsordfører for Liberal Alliance I 2013 var Lotto-overskuddet 45 millioner kroner mindre end forventet i finansloven. I 2014 var overskuddet mere end 100 millioner kroner mindre end budgetteret i finansloven. DIF er blot en ud af 800 organisationer, der rammes. Jeg mener, at en mere langsigtet og dermed mere holdbar løsning er alt afgørende. Vi kan ikke byde det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturlivet at leve i en permanent usikkerhed. Derfor kræver det også, at den minister eller de ministre, som har ansvaret, hurtigst muligt kommer med en løsningsmodel og indkalder til forhandlinger, siger Venstres Anni Matthiesen. Den konservative Brian Mikkelsen er enig: Investeringer i idræt er blandt de bedste investeringer, et samfund kan foretage sig. Vi skal finde en løsning, der sikrer idrætten mindst samme niveau, som det oprindeligt var tiltænkt. Jeg har allerede præsenteret en løsningsmodel for finansminister Bjarne Corydon, siger Brian Mikkelsen, som dog ikke ønsker at røbe detaljerne i sit forslag. Liberal Alliances idrætsordfører, Leif Mikkelsen, har ikke noget imod at præsentere den model, hans parti vil kæmpe for. Vi vil jo ikke øge de offentlige udgifter, men vi mener grundlæggende, at alle de penge, der gives til frivillig idræt, er givet godt ud. Derfor er det ikke kun overskuddet fra Lotto, der skal gå til idrætten. Det skal overskuddet fra licensspillene også. Der er ingen grund til, at de penge kun havner i statskassen. I det hele taget skal loven laves om, så alle kan søge licens. Det er jo ligegyldigt, om udbyderen er dansk eller udenlandsk bare de bidrager, siger Leif Mikkelsen.

8 8 USIKKER FREMTID FOR GET2SPORT Alle hylder det integrationsarbejde, DIF bidrager til i de boligsociale områder gennem Get2Sport. Men indsatsens økonomiske fremtid er usikker. Det til trods har socialministeren ikke ønsket at møde DIF for at diskutere mulighederne for at fortsætte indsatsen. AF MORTEN BRUUN For fire år siden var der ingen piger, der havde lyst til at være med, da børn og unge fra Gellerupparken ved Aarhus fik mulighed for at deltage i DBU s fodboldskole i deres sommerferie. Året efter var der 12, der sagde ja. I fjor var der 29, og i år har 46 piger tilmeldt sig. Det er blot et af de små, konkrete eksempler, der er opnået i de ti år, der er gået, siden DIF involverede sig i integrationsarbejdet og gennem Get2Sport begyndte at bruge idrætten som løftestang i de boligsociale områder. Den lille historie viser blandt meget andet, at det kræver både tid og tålmodighed at få foreningsliv, sport og udsatte unge til at gå hånd i hånd. Men når det først lykkes, er resultaterne svære at gendrive. Det har man opdaget på Christiansborg, hvor alle Folketingets partier priser arbejdet i Get2Sport. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard fremhæver således, at der er tale om en vigtig samfundsmæssig opgave. Den konservative Mai Mercado peger på de vigtige partnerskaber mellem foreninger og kommuner. Og socialdemokraten Jens Joel kalder det slet og ret et sindssygt godt projekt. Deres begejstring understøttes blandt andet af to nye rapporter fra Center for Boligsocial Udvikling (CBSU), der eksempelvis dokumenterer, at stærke, lokale idrætsforeninger er med til at holde unge væk fra både radikale og kriminelle miljøer. MINISTEREN TAGER IKKE IMOD Det til trods er fremtiden for Get2Sport usikker. Projektet finansieres af DIF, staten og de kommuner, der deltager. De bidrager cirka med en tredjedel hver, men den statslige bevilling på fire millioner kroner udløber til nytår. Statens tilskud kommer nemlig fra den såkaldte satspulje, der kort fortalt støtter nye projekter og initiativer. Det er derefter op til projektets partnere i dette tilfælde kommunerne at overtage driften. Vel at mærke kun, hvis man mener, at indsatsen er pengene værd. Vi har gennem længere tid prøvet og prøvet at få et møde med socialministeren i stand, men han virker ikke interesseret i at mødes med os. Det ærgrer mig, for jeg ville gerne præsentere ham for vores ambition på det boligsociale område og invitere staten til at gå ind i et samarbejde, siger DIFs idrætspolitiske chef, Poul Broberg. Som begrundelse for det fortsatte samarbejde peger han på alle de undersøgelser, der fremhæver foreningsidrættens rolle i de socialt belastede boligkvarterer: Vi ved, at dens betydning er enorm i forhold til at nedbringe kriminalitet og øge forståelsen for demokrati i de områder. Men der er brug for, at staten sætter den nationale retning. Mange kommuner gør det godt, men der også nogle, der ikke gør så meget, og derfor er det nødvendigt, at staten sikrer, at indsatsen i boligområderne bliver ensartet og ambitiøs, siger Poul Broberg. UNGE MED DOMMERKORT Den pointe peger Anders Glahn også på. Han er ansat af Aarhus Kommune og fungerer som bindeleddet mellem kommunen, Get2Sport, idrætten i Gellerupparken og ikke mindst forældrene, som skal motiveres til at deltage i foreningsarbejdet. Anders Glahn advarer imod, at man gør som normalt, når en satspulje-bevilling ophører, og overlader den videre indsats til eksempelvis kommunerne. Det her er statens mulighed for at støtte, at civilsamfundet udvikler sig. Den enkelte kommune kan meget, men det vil være tåbeligt ikke at holde fast i DIF, der blandt andet har ekspertisen og det strategiske overblik. Det er DIF, der ved noget om idræt. DIF kan bistå med at skabe et solidt foreningsliv og på tværs af kommunegrænser få de små fællesskaber til at dedikere sig til det store fællesskab, siger Anders Glahn. Umiddelbart mener alle, at det er tilfældet i det integrationsarbejde, der udføres her. Men DIF har foreløbig henvendt sig forgæves til den radikale socialminister Manu Sareen i bestræbelserne på at få en aftale, der vil betyde, at staten fortsat engagerer sig i arbejdet.

9 9 DET HER ER STATENS MULIGHED FOR AT STØTTE, AT CIVILSAMFUNDET UDVIKLER SIG. DEN ENKELTE KOMMUNE KAN MEGET, MEN DET VIL VÆRE TÅBELIGT IKKE AT HOLDE FAST I DIF, DER BLANDT ANDET HAR EKSPERTISEN OG DET STRATEGISKE OVERBLIK Anders Glahn, Århus Kommune Han arbejder blandt andet tæt sammen med Gellerup-klubben ACFC, der står for Aktivitets Centrets Football Club. Klubben har knap 200 medlemmer, og formanden Afif Abdallah kan tale i timevis om den effekt, han oplever, at idrætten og foreningslivet har på kvarterets drenge og piger. Noget af det fine ved Get2Sport er det samarbejde, vi har med klubber fra andre byer. Vi mødes og lærer af hinanden. For eksempel var det Odense (Vollsmose, red), der gave mig ideen til at sende nogle af vores unge på dommerkursus, siger Afif Abdallah og fortæller historien om de 46 unge fodboldspillere 45 drenge og en pige, alle af anden etnisk herkomst end dansk der har uddannet sig til fodbolddommere i løbet af de seneste 18 måneder: De fleste er år, og det har betydet meget for dem, at de har fået dommerkortet og er blevet medlem af Fodbolddommerforeningen. Nu er de noget. Nu tager drengene alene ud af Gellerup, når de for eksempel skal til Mårslet for at dømme en kamp. Før forlod de kun området i grupper, og så kunne de jo godt gå og skabe lidt utryghed, fortæller ACFC-formanden. DE HEPPER PÅ DANMARK På Christiansborg er den konservative Mai Mercado voldsomt optaget af, at Get2Sport fortsætter med staten som medspiller. Og hun er ligeglad med, at satspulje-midlerne udløber. Allerede sidste efterår foreslog hun at forlænge den bevilling, og det vil hun gøre igen: Get2Sport kan sagtens køre videre under satspuljen. Det er også sket i andre tilfælde, siger Mai Mercado og hæfter sig ved al den integration, man får for pengene. DET VIL VÆRE DUMT AT LUKKE DET NED Karin Nødgaard, idrætsordfører, Dansk Folkeparti Dansk Folkepartis Karin Nødgaard anbefaler også, at staten fastholder sit engagement og sin støtte. Blandt andet fordi der jo ikke er grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til. Det vil være dumt at lukke det ned, siger Karin Nødgaard. Også socialdemokraten Jens Joel, der selv bor i Gellerup, håber, der findes en holdbar løsning efter valget. Uden at pege på nogen endelig model understreger han det fine i, at foreningsdanmark gennem Get2Sport arbejder sammen med det officielle Danmark. Det har vi i høj grad brug for, siger Jens Joel. I Aarhus krydser Afif Abdallah fingre for, at missionen lykkes, og at Gellerup-klubben også næste sommer kan invitere medlemmerne til at deltage i DBU s fodboldskoler. Også pigerne. Når børnene er på fodboldskole, får de blandt andet en landsholdstrøje. Den har de på, når der er landskamp, og så sidder de foran fjernsynet og holder med Danmark, siger Afif Abdallah. Jeg ved godt, det er et gæt, men hvad ville konsekvensen være, hvis ACFC og Get2Sport ikke fandtes? Så ville vi komme til at betale en høj pris. DIF KAN BARE SØGE DIF Opinion har spurgt den radikale socialminister Manu Sareen, om det er korrekt opfattet, at han ikke har været interesseret i at mødes med DIF for at diskutere Get2Sports fremtid. Og har spurgt, hvad han selv mener om projektet. Manu Sareen har sendt dette svar: Betingelsen for at modtage den støtte, som Get2sport får lige nu, er, at man samtidig arbejder på at finde finansiering uden for satspuljen. Socialministeriet har ultimo oktober 2014 (efter en rykkerprocedure) modtaget en forankringsplan fra Get2sport, hvor det skitseres, at man arbejder for at skabe forankring af projektet via CSR-samarbejder, samarbejde med boligforeninger og via kommunerne. Der er deadline for aflevering af en ny og opdateret forankringsplan til Socialministeriet 1. juli 2015, Derudover skriver Manu Sareen, at Get2Sport i øvrigt er velkommen til at søge om midler fra relevante puljer i ministeriet. Umiddelbart er DIF dog mest interesseret i en længerevarende aftale. DIF s idrætspolitiske chef, Poul Broberg, siger: Fra DIF s side vil vi gerne ud af puljetyranniet. Get2Sport er en metode som virker, og DIF har det seneste år forgæves over for regeringen talt for, at der indgås en længerevarende partnerskab mellem staten, civilsamfundet og kommunerne om at sikre et aktivt foreningsliv i alle definerede socialt udsatte boligområder på linje med beskæftigelsesinitiativer og nærpolitik. Partnerskabet bør derfor finansieres direkte over Finansloven. Det er fortsat DIF s ønske at arbejde videre med den vision over for den kommende regering. Vil du vide mere: Læs undersøgelsen Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse fra Center for Boligsocial Udvikling

10 10 MARTS 2015 DIF Opinion udgives af Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 5. årgang. Nr Følg DIF Opinion på dif.dk og DIF s facebook-side Redaktion Ansvarshavende redaktør: Poul Broberg, Redaktør: Lars Hestbech, Journalist: Jacob Bech Andersen, Analyse: Martin Borch, Layout: Formegon Aps Redaktion afsluttet: 16/

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: SPOK

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Idrættens sundhedspolitiske reference. Og hvorledes idrættens hovedorganisationer er kommet tættere på hinanden

Idrættens sundhedspolitiske reference. Og hvorledes idrættens hovedorganisationer er kommet tættere på hinanden Idrættens sundhedspolitiske reference. Og hvorledes idrættens hovedorganisationer er kommet tættere på hinanden Idrættens politiske og kulturelle betydning i Danmark Seminar 29. januar 2014 Jørn Hansen

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen

Skandia-modellen. Færre skal stå i skyggen Skandia-modellen Færre skal stå i skyggen Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed?

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? af Kenneth Madsen - søndag, oktober 28, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/meningsmalinger-hvad-kan-vi-sige-med-sikkerhed/ Jeg vil i dette indlæg præsentere

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere