HER ER POLITIKERNE ENIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER ER POLITIKERNE ENIGE"

Transkript

1 ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND HER ER POLITIKERNE ENIGE En rundspørge til en række af partiernes idrætsordførere to dage før folketingsvalget viser, at landets frivillige ildsjæle optager partierne mest på det idrætspolitiske område. AF JACOB BECH ANDERSEN Emner som flygtninge, dagpengeregler og vækstbetingelser har fyldt meget i de seneste to ugers valgkamp. Og uenigheden partierne og blokkene imellem har på mange måder præget billedet. Det er imidlertid lykkedes DIF Opinion at finde et emne, hvor politikerne næsten står på nakken af hinanden i forhold til at være rørende enige. Og det er på idrætsområdet. Selv Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stort set identiske holdninger på idrætsområdet. I en rundspørge til partiernes idrætspolitiske ordførere, har DIF Opinion spurgt om følgende: Hvad er dit partis vision på idrætsområdet i en kommende valgperiode? SAMFUNDSMÆSSIGE OPGAVER Ligesom flere af hans kollegaer lægger Jørgen ArboBæhr også op til, at staten i forskelligt omfang skal bakke op, når foreningslivet påtager sig en ekstraordinær stor rolle eksempelvis på det sociale område. Her rammer politikerne også befolkningens holdning. I en frisk befolkningsundersøgelse foretaget af Opeepl for DIF svarer et flertal af befolkningen, at staten i fremtiden bør arbejde endnu tættere med foreningsidrætten i forhold til at løse samfundsmæssige opgaver eksempelvis i forhold til at integrere socialt udsatte grupper i foreningslivet. Mener du, at staten og den frivillige foreningsidræt fremover skal arbejde tættere sammen i løsningen af samfundsmæssige opgaver ift. sundhedsfremme, socialt udsatte grupper og integration? Det næsten samstemmende svar fra de partier, Opinion har fanget, er, at der skal arbejdes for at give de godt frivillige ildsjæle i DIF-idrætten endnu bedre arbejdsbetingelser. De frivillige skal nurses, plejes og værdsættes. 80 Det må ikke blive for besværligt at være frivillig. Det må ikke være sådan, at man støder ind i en mur, når man melder sig som frivillig, siger Karin Nødgaard, der er idrætsordfører i Dansk Folkeparti. 20 DET MÅ IKKE VÆRE SÅDAN, AT MAN STØDER IND I EN MUR, NÅR MAN MELDER SIG SOM FRIVILLIG Karin Nødgaard, idrætsordfører i Dansk Folkeparti Hun bakkes op af Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr fra den anden side af Folketinget Vi skal støtte de frivillige og foreningslivet så meget som muligt. Og det skal vi blandt andet gøre ved at støtte idrætsorganisationerne (DIF og DGI, red) i, at deres store vision om at få flere danskere til at dyrke idræt i foreningerne lykkes, siger Jørgen Arbo-Bæhr. 70% Ja 16% 14% Nej Ved ikke Kilde: opeeple / respondenter I Liberal Alliance erklærer idrætspolitisk ordfører Leif Mikkelsen sig klar til at støtte de frivillige og foreningslivet, når det er nødvendigt, men han understreger også, at idrættens autonomi skal respekteres. Idrætten skal ifølge Leif Mikkelsen eksempelvis ikke på finansloven.

2 2 VI SKAL STØTTE DE FRIVILLIGE OG FORENINGSLIVET SÅ MEGET SOM MULIGT. OG DET SKAL VI BLANDT ANDET GØRE VED AT STØTTE IDRÆTSORGANISATIONERNE (DIF OG DGI, RED) I, AT DERES STORE VISION OM AT FÅ FLERE DANSKERE TIL AT DYRKE IDRÆT I FORENINGERNE LYKKES Jørgen Arbo-Bæhr, idrætsordfører, Enhedslisten Det handler om frihed under ansvar også i foreningslivet. Vi politikere skal sørge for, at der er styr på økonomien i idrætslivet, men så skal vi helst heller ikke blande os mere. De mange frivillige kan sagtens klare opgaverne selv, mener han. Hos SF hylder idrætspolitisk ordfører Annette Vilhelmsen også foreningslivet og de frivillige, men ligesom Liberal Alliance påpeger hun, at man skal passe på med ikke at tillægge idrætten alt for meget tungt ansvar. Idrætten understøtter naturligvis folkesundheden, men idrætten har også en værdi i sig selv. Og det skal vi huske især her i valgkampen. siger hun. I DIF hilser man politikernes positive udmeldinger om idrætslivets og specielt begejstringen for det frivillige idrætsdanmark - velkommen. Men for at understøtte netop de frivillige bedst mulige er der dog en række særskilte punkter, politikerne med fordel kan kigge på i de kommende år. For helt rosenrødt er det ikke ude i idrætsdanmark, siger idrætspolitisk chef Poul Broberg.

3 3 DET MENER DE OGSÅ OM IDRÆTTEN: DIF Opinion har spurgt en række idrætspolitiske ordførere om, hvad der skal ske på idrætsområdet i den kommende valgperiode. JØRGEN ARBO-BÆHR Enhedslisten Matchfixing er et stort problem, som vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe. Der skal lægges det rette pres nationalt og internationalt, så problemet ikke tager fuldstændig overhånd. Derudover har vi også udfordringer på eventområdet i forhold til lande som Qatar, der afholder store idrætsbegivenheder. Det er forfærdeligt at høre, når hundredevis af gæstearbejdere dør i Qatar ved opførelsen af store idrætsbyggerier. Også her skal vi lægge pres, men vi er nødt til at have store spillere med som EU og FN. BRIAN MIKKELSEN Det Konservative Folkeparti Det var i sin tid os i Det Konservative Folkeparti, der fandt på idéen om mere bevægelse og fysisk aktivitet i folkeskolen. Og selv om det punkt jo er indskrevet i folkeskolereformen, så er vi på ingen måde tilfredse med den måde, det er blevet forvaltet på. Det kan blive meget bedre. Vi vil have de obligatoriske lektiecaféer i folkeskolerne afskaffet, for det går blandt andet ud over idræts- og foreningslivet, fordi de unge ikke kan nå at dyrke deres fritidsaktiviteter. Jeg har i denne valgkamp mødt en del foreningsledere, der har påpeget dette problem. Jeg håber selvfølgelig på flere penge til området, så vi i højere grad kan forfølge presserende ting og nye tendenser. Idrætsorganisationerne har en udfordring med deres finansiering på grund af ændringer i danskernes spillemønstre, og det bliver vi nødt til at kigge på og finde en løsning på. Foreningsidrætten er en så stor og vigtig del af vores samfund, at den ikke må være i tvivl om sin fremtid. LEIF MIKKELSEN Liberal Alliance På eliteområdet har vi det på nogenlunde samme måde som på breddeområdet. Vi skal bakke op om idrætten, men organisationerne tager deres egne beslutninger. Det er dog klart, at på områder som matchfixing og doping, hvor der er decideret snyd involveret, kan der blive behov for politisk indgriben, og det skal vi være klar til. MALENE BORST HANSEN Radikale Venstre Idrætten skaber fællesskaber og sammenhold, og jeg er begejstret for idrættens vision om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion. Det er modigt, at idrætslivet er klar til også at tage et ansvar for dem, der ikke af sig selv finder hen i den lokale idrætsforening. Det arbejde vil vi i Radikale Venstre gerne bidrage til - for eksempel ved at skabe ny viden om, hvad der får udsatte borgere til at dyrke idræt. ANNETTE VILHELMSEN SF Vores ambition er, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. Hvis ikke børn har et fortroligt forhold til idræt, så bliver det sværere at få dem i gang senere. Jeg synes, DIF og DGI s vision spiller en god rolle i denne proces. Idræt og motion har en stor rolle i samfundet, men jeg vil bare så nødig have, at idrættens legitimitet er afhængig af et sundhedsargument. FLEMMING MØLLER MORTENSEN Socialdemokraterne Mine ambitioner på det idrætspolitiske område følger selvfølgelig den langsigtede plan, som vi lavede i forbindelse med udredningen af idrætten. Det var en plan, der var bred konsensus om blandt folketinges partier

4 4 POLITIKERE SVIGTER FOREBYGGELSEN Sundhedsdebatten i valgkampen har handlet om, hvordan man skal bruge milliarder på at helbrede, mens forebyggelsen er blevet glemt. Det kritiserer forsker, og politikere erkender, at forebyggelsens skulle have spillet en større rolle. AF LARS HESTBECH Sundhedsområdet er et brandvarmt emne i valgkampen. Eller det vil sige, at sygdomsbekæmpelse er et brandvarmt emne. Politikere fra både Socialdemokraterne og Venstre har garanteret, at det offentlige i fremtiden vil betale for den nødvendige medicin, lige meget hvor meget der skal bruges, eller hvor dyrt det bliver. Og det bliver dyrt. Bare fra 2007 til i dag er regionernes udgifter til medicin næsten fordoblet fra 4,3 milliarder kroner om året til 7,5 milliarder kroner, og Danske Regioner har regnet sig frem til, at de årlige udgifter til medicin i 2020 vil stige til massive 13,2 milliarder kroner. Men mens der har været masser af fokus på, hvordan syge mennesker bliver behandlet, så har der ikke været spildt mange ord på, hvordan man kan undgå at folk bliver syge i første omgang altså forebyggelse. Det ærgrer Peter Krustrup, der er professor og ledende forsker ved Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Jeg synes, at det er positivt, at sundhed har været på dagsordenen, men debatten har stået på ét ben og handlet om medicinering og hospitalsbehandlinger. I valgkampen har der været yderst begrænset fokus på forebyggelse på trods af, at der her gemmer sig rigtig mange positive historier og store muligheder, siger Peter Krustrup. Han har i en række undersøgelser målt sundhedseffekterne af motion. I flere studier har Peter Krustrup blandt andet kortlagt, at bare 12 ugers fodboldtræning i en time to gange om ugen førte til et fald i blodtryk, som er omtrent lige så stort som en vellykket pillebehandling, og at 75 procent af deltagerne ikke længere havde forhøjet blodtryk efter træningsperioden. Desuden fik de deltagende spillere konstateret mindre fedt og kolesterol, bedre hjerteog karfunktion, med en anslået halvering af risikoen for hjertekarsygdomme, i kombination med en bedre muskelfunktion og balance, som reducerer risikoen for fald og knoglebrud. DET GIVER GOD MENING AT SATSE PÅ FOREBYGGELSE, FOR PENGENE KOMMER MANGEFOLD IGEN Peter Krustrup, professor og ledende forsker, Center for Holdspil og Sundhed Det giver god mening at satse på forebyggelse, for pengene kommer mangefold igen. En nylig undersøgelse fra New Zealand viser, at hvis man investerer en krone i forebyggelse gennem fysisk træning, så sparer man otte kroner i den anden ende. Det er de niveauer, vi snakker om. Der er et kæmpe potentiale. Mange er aktive i dag, men der er stadig et uudnyttet potentiale blandt befolkningsgrupper, der ikke motionerer, motionerer for lidt eller for lavintenst, siger Peter Krustrup. POLITISK ERKENDELSE Flemming Møller Mortensen, der er sundheds- og forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne, er tæt på at ligge sig fladt ned. Han pointerer, at han i sin igangværende valgkamp flere gange har bragt forebyggelse i spil, men han anerkender, at forebyggelse har spillet en alt for lille rolle både i valgkampen og i politik generelt. Alle partierne har forsømt at sætte forebyggelse på dagsordenen. Det hænger nok sammen med, at man skal have penge op af lommen først, og man skal så, længe før man kan høste altså at man ikke kan se resultaterne på kort sigt. Forebyggelse kræver risikovillig kapital, men vi bliver simpelthen nødt til at sætte det øverst på dagsordenen, lyder det fra Flemming Møller Mortensen. FOREBYGGELSE KRÆVER RISIKOVILLIG KAPITAL, MEN VI BLIVER SIMPELTHEN NØDT TIL AT SÆTTE DET ØVERST PÅ DAGSORDENEN Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokraterne Socialdemokraten mener, at det er de røde partier, der vil have bedst mulighed for at sætte forebyggelse på dagsordenen. Men hvis rød blok skulle bevare regeringsmagten, så skulle der også være mulighed for at lave forebyggelsespolitik hen over midten. Venstres forebyggelsesordfører Jane Heitmann understreger nemlig også behovet for at bruge flere kræfter på forebyggelse. Vi skal have fortalt danskerne, at også lidt motion giver store resultater. Det er vigtigt, at vi kommer ud over rampen med det budskab. Mange danskere dyrker motion i dag, men der er alligevel en gruppe, hvor vi ikke har fat

5 5 i alle. Det gælder i socialt belastede områder og blandt psykisk syge, som ofte har svært med at dyrke motion i fællesskab, og som tit får medicin, som fører til overvægt, siger Venstre-politikeren. Andel af personer med langvarigt belastende sygdom Mænd Alder Aktiv Inaktiv ,2% 18,3% ,4 20, ,7 26, ,2 30, ,0 43, ,8 58,8 Kilde: Statens Institut for Folkesundhed MILLIARDGEVINSTER Beregninger fra Det Økonomiske Råd har vist, at hvis den enkelte dansker i fremtiden, trods en længere levealder, ikke får flere plejekrævende år (såkaldt sund aldring), så vil den årlige sundhedssøkonomiske gevinst blive 12,5 milliarder kroner, når vi når frem til I den fremskrivning er der endda ikke taget højde for den vækst i sundhedsudgifterne, som stammer fra stigende medicinpriser og øget efterspørgsel efter dyre behandlingsforløb. Udviklingen i fremtidens sundhedsudgifter 2008 = Usund aldring 160 Sund aldring Kilde: Det Økonomiske Råd/DREAM DIF er gået sammen med DGI om en fælles vision med navnet Bevæg dig for Livet. Den indebærer blandt andet, at flere danskere skal være fysisk aktive i 2025, end tilfældet er i dag. Lykkes det, så vil det have store positive konsekvenser for sundhedsudgifterne og være med til at sikre sund aldring i befolkningen. I DIF vil direktør Morten Mølholm Hansen gerne have staten som en aktiv partner i bestræbelserne på at aktivere yderligere danskere. Politikerne ved godt, at der er et stort potentiale her, men de er generelt for fokuserede på reparation i stedet for forebyggelse, som er et langt og sejt træk. Hvis Sundhedsministeriet og forvaltningerne i kommunerne får øjnene op for det her og dedikerer sig, så kan visionen for alvor få luft under vingerne. Det er noget, vi vil arbejde på i den kommende tid, siger Morten Mølholm Hansen. POLITIKERNE VED GODT, AT DER ER ET STORT POTENTIALE HER, MEN DE ER GENERELT FOR FOKUSEREDE PÅ REPARATION I STEDET FOR FOREBYGGELSE, SOM ER ET LANGT OG SEJT TRÆK Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF JAGT PÅ RESSOURCER En af de politikere, han vil gå til, er Flemming Møller Mortensen. Og socialdemokraten lover en konstruktiv dialog. Visionen er bygget ind i de idrætspolitiske sigtelinjer, så vi er i et eller andet omfang forpligtet til at forfølge den politisk. Kommuner og regioner skal udnytte det store potentiale, der ligger i motion som forebyggelse. Derfor skal vi måske udarbejde nogle forvaltningsforpligtelser, så motion kan blive tænkt ind i sundhedsarbejdet, siger Flemming Møller Mortensen. Professor Peter Krustrup opfordrer også til at få sat fart på forebyggelsesarbejdet. Visionen er meget brugbar, og der er behov for, at politikerne drøfter og sætter skub i den. Vejen frem er partnerskaber mellem idrætsorganisationer, patientforeningerne og kommuner. Vi er langt fremme med hensyn til forskning og anbefalinger, så der er en masse viden, man kan gå videre med i forebyggelsesarbejdet. Det gælder om at koble den nyeste forskning med foreningerne. Der er en gryende interesse i kommunerne, men udviklingen kan med fordel accelereres. Nu mangler det bare, at de fine politiske ord bliver vekslet til handling på den anden side af valget eventuelt i et regeringsgrundlag. Det kræver politisk mod og en hel del penge. Flemming Møller Mortensen garanterer, at han har modet, og han tror også på, at pengene kan findes. DET KRÆVER BARE, AT VI KAN FÅ DEM LOKKET UD AF FINANSMINISTEREN Flemming Møller Mortensen (S) Det kræver bare, at vi kan få dem lokket ud af finansministeren. Bjarne Corydon var med mig ude til et valgmøde, og der spurgte jeg også ind til det. Det bliver ikke nemt at få fat på pengene, men jeg tror, at det lykkes på sigt, for det er tosset at bruge så mange penge på at behandle noget, der kunne have været forebygget, siger Flemming Møller Mortensen.

6 6 NU SKAL LOTTO-PROBLEMET LØSES Danske almennyttige organisationer heriblandt idrætsorganisationerne har tabt millioner, efter at lysten til at spille Lotto er faldet. Derfor lovede regeringen akut-hjælp umiddelbart før valget. Oppositionen kalder det en lappeløsning og vil have permanent lovændring på plads. AF MORTEN BRUUN Nu skal der findes en permanent løsning på de millionstore tilskud, som de almennyttige foreninger herunder idrætten mister i takt med, at danskerne svigter Lotto-spillet. Det er det klare svar, som oppositionen Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti reagerer med, efter regeringen umiddelbart før valget lovede at dække det akutte hul, der er opstået: Regeringen ønsker et stærkt foreningsliv. De frivillige foreninger udgør en vigtig del af det danske samfund, der blandt andet giver børn og unge mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser i forpligtende fællesskaber. Regeringen vil derfor afsætte et ekstraordinært bidrag på op til 63 millioner kroner i 2015 for at kompensere udlodningsmodtagerne for faldet i lottooverskuddet fra 2014 til 2015, noterede regeringen, da den 6. maj præsenterede et nyt vækstudspil. Det udspil herunder forslaget om det ekstraordinære bidrag nåede aldrig at blive diskuteret af partiernes finans- og skatteordførere, før valgkampen var en realitet. Derfor har DIF Opinion bedt oppositionens idrætsordførere kommentere det lille hjørne af forslaget. Og selv om alle er enige om, at der skal findes en løsning både på kort og lang sigt er de ikke imponerede over, hvordan problemet er håndteret. HOLDES I UVISHED Jeg havde egentlig forventet, at regeringen havde indkaldt til drøftelse omkring problemet frem for at lave en hurtig lappeløsning. Den betyder, at det frivillige foreningsliv fortsat bliver holdt hen i uvished. Jeg er sikker på, at Venstre vil gå positivt ind i arbejdet for at finde en løsning men det er klart, at vi skal kunne gennemskue regeringens forslag til finansiering, før vi kan tage endelig stilling og siger ja, lyder det fra Venstres idrætsordfører Anni Matthiesen. JEG HAVDE EGENTLIG FORVENTET, AT REGERINGEN HAVDE INDKALDT TIL DRØFTELSE OMKRING PROBLEMET FREM FOR AT LAVE EN HURTIG LAPPELØSNING Anni Matthiesen, idrætsordfører for Venstre Hun suppleres af idrætsordfører Brian Mikkelsen (C). Det er afgørende vigtigt, at vi dækker det hul med det samme. Det frivillige foreningsliv skal ikke lide under, om danskerne spiller meget eller lidt Lotto. Specielt ikke idrætten, siger han. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard bruger også udtrykket lappeløsning og siger i øvrigt. Det er en bekymrende situation. Et akut bidrag på op til 63 millioner kroner i år er ikke holdbart. Umiddelbart før valget blev udskrevet, spurgte vi derfor finansministeren, hvad regeringen vil gøre for at genoprette det økonomiske grundlag efter Der er brug for en permanent løsning. KOSTER DIF 8-10 MILLIONER OM ÅRET Problemet udspringer af den model, som Folketinget vedtog for fem år siden, da spillemarkedet blev delvist liberaliseret. Den aftale sikrede de almennyttige foreninger andel i overskuddet fra Danske Lotterispil (Lotto), mens oveskuddet fra Danske Licens Spil (eksempelvis Oddset og Casino) udelukkende tilfalder staten. DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV SKAL IKKE LIDE UNDER, OM DANSKERNE SPILLER MEGET ELLER LIDT LOTTO. SPECIELT IKKE IDRÆTTEN Brian Mikkelsen, idrætsordfører (C) Intentionen var ikke at tage penge fra blandt andre idrætten. Men vi bruger færre penge på Lotto end forventet, da loven trådte i kraft i Det betyder, at eksempelvis DIF har udsigt til et årligt fald i indtægterne på 8-10 millioner kroner i år og de kommende år og DIF har tilkendegivet, at det blandt andet vil gå ud over arbejdet med integration og folkeskolereformen, medmindre der sker noget afgørende.

7 7 Udlodning fra danske lotterispil Mia. kr. 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Est. Halvår Fremskrivning med inflationen Udlodningen VI ER KLAR MED EN MODEL Det er endnu ikke tilfældet. Den evaluering af spilleloven, som efter planen skulle gennemføres af Finans- og Kulturministeriet og være færdig her i foråret, er endnu ikke færdig. Derfor er forslagene til en ny lov heller ikke på plads og derfor er det nødvendigt med en akut redningsaktion. VI VIL JO IKKE ØGE DE OFFENTLIGE UDGIFTER, MEN VI MENER GRUNDLÆGGENDE, AT ALLE DE PENGE, DER GIVES TIL FRIVILLIG IDRÆT, ER GIVET GODT UD Leif Mikkelsen, idrætsordfører for Liberal Alliance I 2013 var Lotto-overskuddet 45 millioner kroner mindre end forventet i finansloven. I 2014 var overskuddet mere end 100 millioner kroner mindre end budgetteret i finansloven. DIF er blot en ud af 800 organisationer, der rammes. Jeg mener, at en mere langsigtet og dermed mere holdbar løsning er alt afgørende. Vi kan ikke byde det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturlivet at leve i en permanent usikkerhed. Derfor kræver det også, at den minister eller de ministre, som har ansvaret, hurtigst muligt kommer med en løsningsmodel og indkalder til forhandlinger, siger Venstres Anni Matthiesen. Den konservative Brian Mikkelsen er enig: Investeringer i idræt er blandt de bedste investeringer, et samfund kan foretage sig. Vi skal finde en løsning, der sikrer idrætten mindst samme niveau, som det oprindeligt var tiltænkt. Jeg har allerede præsenteret en løsningsmodel for finansminister Bjarne Corydon, siger Brian Mikkelsen, som dog ikke ønsker at røbe detaljerne i sit forslag. Liberal Alliances idrætsordfører, Leif Mikkelsen, har ikke noget imod at præsentere den model, hans parti vil kæmpe for. Vi vil jo ikke øge de offentlige udgifter, men vi mener grundlæggende, at alle de penge, der gives til frivillig idræt, er givet godt ud. Derfor er det ikke kun overskuddet fra Lotto, der skal gå til idrætten. Det skal overskuddet fra licensspillene også. Der er ingen grund til, at de penge kun havner i statskassen. I det hele taget skal loven laves om, så alle kan søge licens. Det er jo ligegyldigt, om udbyderen er dansk eller udenlandsk bare de bidrager, siger Leif Mikkelsen.

8 8 USIKKER FREMTID FOR GET2SPORT Alle hylder det integrationsarbejde, DIF bidrager til i de boligsociale områder gennem Get2Sport. Men indsatsens økonomiske fremtid er usikker. Det til trods har socialministeren ikke ønsket at møde DIF for at diskutere mulighederne for at fortsætte indsatsen. AF MORTEN BRUUN For fire år siden var der ingen piger, der havde lyst til at være med, da børn og unge fra Gellerupparken ved Aarhus fik mulighed for at deltage i DBU s fodboldskole i deres sommerferie. Året efter var der 12, der sagde ja. I fjor var der 29, og i år har 46 piger tilmeldt sig. Det er blot et af de små, konkrete eksempler, der er opnået i de ti år, der er gået, siden DIF involverede sig i integrationsarbejdet og gennem Get2Sport begyndte at bruge idrætten som løftestang i de boligsociale områder. Den lille historie viser blandt meget andet, at det kræver både tid og tålmodighed at få foreningsliv, sport og udsatte unge til at gå hånd i hånd. Men når det først lykkes, er resultaterne svære at gendrive. Det har man opdaget på Christiansborg, hvor alle Folketingets partier priser arbejdet i Get2Sport. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard fremhæver således, at der er tale om en vigtig samfundsmæssig opgave. Den konservative Mai Mercado peger på de vigtige partnerskaber mellem foreninger og kommuner. Og socialdemokraten Jens Joel kalder det slet og ret et sindssygt godt projekt. Deres begejstring understøttes blandt andet af to nye rapporter fra Center for Boligsocial Udvikling (CBSU), der eksempelvis dokumenterer, at stærke, lokale idrætsforeninger er med til at holde unge væk fra både radikale og kriminelle miljøer. MINISTEREN TAGER IKKE IMOD Det til trods er fremtiden for Get2Sport usikker. Projektet finansieres af DIF, staten og de kommuner, der deltager. De bidrager cirka med en tredjedel hver, men den statslige bevilling på fire millioner kroner udløber til nytår. Statens tilskud kommer nemlig fra den såkaldte satspulje, der kort fortalt støtter nye projekter og initiativer. Det er derefter op til projektets partnere i dette tilfælde kommunerne at overtage driften. Vel at mærke kun, hvis man mener, at indsatsen er pengene værd. Vi har gennem længere tid prøvet og prøvet at få et møde med socialministeren i stand, men han virker ikke interesseret i at mødes med os. Det ærgrer mig, for jeg ville gerne præsentere ham for vores ambition på det boligsociale område og invitere staten til at gå ind i et samarbejde, siger DIFs idrætspolitiske chef, Poul Broberg. Som begrundelse for det fortsatte samarbejde peger han på alle de undersøgelser, der fremhæver foreningsidrættens rolle i de socialt belastede boligkvarterer: Vi ved, at dens betydning er enorm i forhold til at nedbringe kriminalitet og øge forståelsen for demokrati i de områder. Men der er brug for, at staten sætter den nationale retning. Mange kommuner gør det godt, men der også nogle, der ikke gør så meget, og derfor er det nødvendigt, at staten sikrer, at indsatsen i boligområderne bliver ensartet og ambitiøs, siger Poul Broberg. UNGE MED DOMMERKORT Den pointe peger Anders Glahn også på. Han er ansat af Aarhus Kommune og fungerer som bindeleddet mellem kommunen, Get2Sport, idrætten i Gellerupparken og ikke mindst forældrene, som skal motiveres til at deltage i foreningsarbejdet. Anders Glahn advarer imod, at man gør som normalt, når en satspulje-bevilling ophører, og overlader den videre indsats til eksempelvis kommunerne. Det her er statens mulighed for at støtte, at civilsamfundet udvikler sig. Den enkelte kommune kan meget, men det vil være tåbeligt ikke at holde fast i DIF, der blandt andet har ekspertisen og det strategiske overblik. Det er DIF, der ved noget om idræt. DIF kan bistå med at skabe et solidt foreningsliv og på tværs af kommunegrænser få de små fællesskaber til at dedikere sig til det store fællesskab, siger Anders Glahn. Umiddelbart mener alle, at det er tilfældet i det integrationsarbejde, der udføres her. Men DIF har foreløbig henvendt sig forgæves til den radikale socialminister Manu Sareen i bestræbelserne på at få en aftale, der vil betyde, at staten fortsat engagerer sig i arbejdet.

9 9 DET HER ER STATENS MULIGHED FOR AT STØTTE, AT CIVILSAMFUNDET UDVIKLER SIG. DEN ENKELTE KOMMUNE KAN MEGET, MEN DET VIL VÆRE TÅBELIGT IKKE AT HOLDE FAST I DIF, DER BLANDT ANDET HAR EKSPERTISEN OG DET STRATEGISKE OVERBLIK Anders Glahn, Århus Kommune Han arbejder blandt andet tæt sammen med Gellerup-klubben ACFC, der står for Aktivitets Centrets Football Club. Klubben har knap 200 medlemmer, og formanden Afif Abdallah kan tale i timevis om den effekt, han oplever, at idrætten og foreningslivet har på kvarterets drenge og piger. Noget af det fine ved Get2Sport er det samarbejde, vi har med klubber fra andre byer. Vi mødes og lærer af hinanden. For eksempel var det Odense (Vollsmose, red), der gave mig ideen til at sende nogle af vores unge på dommerkursus, siger Afif Abdallah og fortæller historien om de 46 unge fodboldspillere 45 drenge og en pige, alle af anden etnisk herkomst end dansk der har uddannet sig til fodbolddommere i løbet af de seneste 18 måneder: De fleste er år, og det har betydet meget for dem, at de har fået dommerkortet og er blevet medlem af Fodbolddommerforeningen. Nu er de noget. Nu tager drengene alene ud af Gellerup, når de for eksempel skal til Mårslet for at dømme en kamp. Før forlod de kun området i grupper, og så kunne de jo godt gå og skabe lidt utryghed, fortæller ACFC-formanden. DE HEPPER PÅ DANMARK På Christiansborg er den konservative Mai Mercado voldsomt optaget af, at Get2Sport fortsætter med staten som medspiller. Og hun er ligeglad med, at satspulje-midlerne udløber. Allerede sidste efterår foreslog hun at forlænge den bevilling, og det vil hun gøre igen: Get2Sport kan sagtens køre videre under satspuljen. Det er også sket i andre tilfælde, siger Mai Mercado og hæfter sig ved al den integration, man får for pengene. DET VIL VÆRE DUMT AT LUKKE DET NED Karin Nødgaard, idrætsordfører, Dansk Folkeparti Dansk Folkepartis Karin Nødgaard anbefaler også, at staten fastholder sit engagement og sin støtte. Blandt andet fordi der jo ikke er grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til. Det vil være dumt at lukke det ned, siger Karin Nødgaard. Også socialdemokraten Jens Joel, der selv bor i Gellerup, håber, der findes en holdbar løsning efter valget. Uden at pege på nogen endelig model understreger han det fine i, at foreningsdanmark gennem Get2Sport arbejder sammen med det officielle Danmark. Det har vi i høj grad brug for, siger Jens Joel. I Aarhus krydser Afif Abdallah fingre for, at missionen lykkes, og at Gellerup-klubben også næste sommer kan invitere medlemmerne til at deltage i DBU s fodboldskoler. Også pigerne. Når børnene er på fodboldskole, får de blandt andet en landsholdstrøje. Den har de på, når der er landskamp, og så sidder de foran fjernsynet og holder med Danmark, siger Afif Abdallah. Jeg ved godt, det er et gæt, men hvad ville konsekvensen være, hvis ACFC og Get2Sport ikke fandtes? Så ville vi komme til at betale en høj pris. DIF KAN BARE SØGE DIF Opinion har spurgt den radikale socialminister Manu Sareen, om det er korrekt opfattet, at han ikke har været interesseret i at mødes med DIF for at diskutere Get2Sports fremtid. Og har spurgt, hvad han selv mener om projektet. Manu Sareen har sendt dette svar: Betingelsen for at modtage den støtte, som Get2sport får lige nu, er, at man samtidig arbejder på at finde finansiering uden for satspuljen. Socialministeriet har ultimo oktober 2014 (efter en rykkerprocedure) modtaget en forankringsplan fra Get2sport, hvor det skitseres, at man arbejder for at skabe forankring af projektet via CSR-samarbejder, samarbejde med boligforeninger og via kommunerne. Der er deadline for aflevering af en ny og opdateret forankringsplan til Socialministeriet 1. juli 2015, Derudover skriver Manu Sareen, at Get2Sport i øvrigt er velkommen til at søge om midler fra relevante puljer i ministeriet. Umiddelbart er DIF dog mest interesseret i en længerevarende aftale. DIF s idrætspolitiske chef, Poul Broberg, siger: Fra DIF s side vil vi gerne ud af puljetyranniet. Get2Sport er en metode som virker, og DIF har det seneste år forgæves over for regeringen talt for, at der indgås en længerevarende partnerskab mellem staten, civilsamfundet og kommunerne om at sikre et aktivt foreningsliv i alle definerede socialt udsatte boligområder på linje med beskæftigelsesinitiativer og nærpolitik. Partnerskabet bør derfor finansieres direkte over Finansloven. Det er fortsat DIF s ønske at arbejde videre med den vision over for den kommende regering. Vil du vide mere: Læs undersøgelsen Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse fra Center for Boligsocial Udvikling

10 10 MARTS 2015 DIF Opinion udgives af Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 5. årgang. Nr Følg DIF Opinion på dif.dk og DIF s facebook-side Redaktion Ansvarshavende redaktør: Poul Broberg, Redaktør: Lars Hestbech, Journalist: Jacob Bech Andersen, Analyse: Martin Borch, Layout: Formegon Aps Redaktion afsluttet: 16/

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk Illustration Ugeskrift for Læger Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 fokus 2169 Psykiatrien vinder valget Skal

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere