HER ER POLITIKERNE ENIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER ER POLITIKERNE ENIGE"

Transkript

1 ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND HER ER POLITIKERNE ENIGE En rundspørge til en række af partiernes idrætsordførere to dage før folketingsvalget viser, at landets frivillige ildsjæle optager partierne mest på det idrætspolitiske område. AF JACOB BECH ANDERSEN Emner som flygtninge, dagpengeregler og vækstbetingelser har fyldt meget i de seneste to ugers valgkamp. Og uenigheden partierne og blokkene imellem har på mange måder præget billedet. Det er imidlertid lykkedes DIF Opinion at finde et emne, hvor politikerne næsten står på nakken af hinanden i forhold til at være rørende enige. Og det er på idrætsområdet. Selv Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stort set identiske holdninger på idrætsområdet. I en rundspørge til partiernes idrætspolitiske ordførere, har DIF Opinion spurgt om følgende: Hvad er dit partis vision på idrætsområdet i en kommende valgperiode? SAMFUNDSMÆSSIGE OPGAVER Ligesom flere af hans kollegaer lægger Jørgen ArboBæhr også op til, at staten i forskelligt omfang skal bakke op, når foreningslivet påtager sig en ekstraordinær stor rolle eksempelvis på det sociale område. Her rammer politikerne også befolkningens holdning. I en frisk befolkningsundersøgelse foretaget af Opeepl for DIF svarer et flertal af befolkningen, at staten i fremtiden bør arbejde endnu tættere med foreningsidrætten i forhold til at løse samfundsmæssige opgaver eksempelvis i forhold til at integrere socialt udsatte grupper i foreningslivet. Mener du, at staten og den frivillige foreningsidræt fremover skal arbejde tættere sammen i løsningen af samfundsmæssige opgaver ift. sundhedsfremme, socialt udsatte grupper og integration? Det næsten samstemmende svar fra de partier, Opinion har fanget, er, at der skal arbejdes for at give de godt frivillige ildsjæle i DIF-idrætten endnu bedre arbejdsbetingelser. De frivillige skal nurses, plejes og værdsættes. 80 Det må ikke blive for besværligt at være frivillig. Det må ikke være sådan, at man støder ind i en mur, når man melder sig som frivillig, siger Karin Nødgaard, der er idrætsordfører i Dansk Folkeparti. 20 DET MÅ IKKE VÆRE SÅDAN, AT MAN STØDER IND I EN MUR, NÅR MAN MELDER SIG SOM FRIVILLIG Karin Nødgaard, idrætsordfører i Dansk Folkeparti Hun bakkes op af Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr fra den anden side af Folketinget Vi skal støtte de frivillige og foreningslivet så meget som muligt. Og det skal vi blandt andet gøre ved at støtte idrætsorganisationerne (DIF og DGI, red) i, at deres store vision om at få flere danskere til at dyrke idræt i foreningerne lykkes, siger Jørgen Arbo-Bæhr. 70% Ja 16% 14% Nej Ved ikke Kilde: opeeple / respondenter I Liberal Alliance erklærer idrætspolitisk ordfører Leif Mikkelsen sig klar til at støtte de frivillige og foreningslivet, når det er nødvendigt, men han understreger også, at idrættens autonomi skal respekteres. Idrætten skal ifølge Leif Mikkelsen eksempelvis ikke på finansloven.

2 2 VI SKAL STØTTE DE FRIVILLIGE OG FORENINGSLIVET SÅ MEGET SOM MULIGT. OG DET SKAL VI BLANDT ANDET GØRE VED AT STØTTE IDRÆTSORGANISATIONERNE (DIF OG DGI, RED) I, AT DERES STORE VISION OM AT FÅ FLERE DANSKERE TIL AT DYRKE IDRÆT I FORENINGERNE LYKKES Jørgen Arbo-Bæhr, idrætsordfører, Enhedslisten Det handler om frihed under ansvar også i foreningslivet. Vi politikere skal sørge for, at der er styr på økonomien i idrætslivet, men så skal vi helst heller ikke blande os mere. De mange frivillige kan sagtens klare opgaverne selv, mener han. Hos SF hylder idrætspolitisk ordfører Annette Vilhelmsen også foreningslivet og de frivillige, men ligesom Liberal Alliance påpeger hun, at man skal passe på med ikke at tillægge idrætten alt for meget tungt ansvar. Idrætten understøtter naturligvis folkesundheden, men idrætten har også en værdi i sig selv. Og det skal vi huske især her i valgkampen. siger hun. I DIF hilser man politikernes positive udmeldinger om idrætslivets og specielt begejstringen for det frivillige idrætsdanmark - velkommen. Men for at understøtte netop de frivillige bedst mulige er der dog en række særskilte punkter, politikerne med fordel kan kigge på i de kommende år. For helt rosenrødt er det ikke ude i idrætsdanmark, siger idrætspolitisk chef Poul Broberg.

3 3 DET MENER DE OGSÅ OM IDRÆTTEN: DIF Opinion har spurgt en række idrætspolitiske ordførere om, hvad der skal ske på idrætsområdet i den kommende valgperiode. JØRGEN ARBO-BÆHR Enhedslisten Matchfixing er et stort problem, som vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe. Der skal lægges det rette pres nationalt og internationalt, så problemet ikke tager fuldstændig overhånd. Derudover har vi også udfordringer på eventområdet i forhold til lande som Qatar, der afholder store idrætsbegivenheder. Det er forfærdeligt at høre, når hundredevis af gæstearbejdere dør i Qatar ved opførelsen af store idrætsbyggerier. Også her skal vi lægge pres, men vi er nødt til at have store spillere med som EU og FN. BRIAN MIKKELSEN Det Konservative Folkeparti Det var i sin tid os i Det Konservative Folkeparti, der fandt på idéen om mere bevægelse og fysisk aktivitet i folkeskolen. Og selv om det punkt jo er indskrevet i folkeskolereformen, så er vi på ingen måde tilfredse med den måde, det er blevet forvaltet på. Det kan blive meget bedre. Vi vil have de obligatoriske lektiecaféer i folkeskolerne afskaffet, for det går blandt andet ud over idræts- og foreningslivet, fordi de unge ikke kan nå at dyrke deres fritidsaktiviteter. Jeg har i denne valgkamp mødt en del foreningsledere, der har påpeget dette problem. Jeg håber selvfølgelig på flere penge til området, så vi i højere grad kan forfølge presserende ting og nye tendenser. Idrætsorganisationerne har en udfordring med deres finansiering på grund af ændringer i danskernes spillemønstre, og det bliver vi nødt til at kigge på og finde en løsning på. Foreningsidrætten er en så stor og vigtig del af vores samfund, at den ikke må være i tvivl om sin fremtid. LEIF MIKKELSEN Liberal Alliance På eliteområdet har vi det på nogenlunde samme måde som på breddeområdet. Vi skal bakke op om idrætten, men organisationerne tager deres egne beslutninger. Det er dog klart, at på områder som matchfixing og doping, hvor der er decideret snyd involveret, kan der blive behov for politisk indgriben, og det skal vi være klar til. MALENE BORST HANSEN Radikale Venstre Idrætten skaber fællesskaber og sammenhold, og jeg er begejstret for idrættens vision om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion. Det er modigt, at idrætslivet er klar til også at tage et ansvar for dem, der ikke af sig selv finder hen i den lokale idrætsforening. Det arbejde vil vi i Radikale Venstre gerne bidrage til - for eksempel ved at skabe ny viden om, hvad der får udsatte borgere til at dyrke idræt. ANNETTE VILHELMSEN SF Vores ambition er, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. Hvis ikke børn har et fortroligt forhold til idræt, så bliver det sværere at få dem i gang senere. Jeg synes, DIF og DGI s vision spiller en god rolle i denne proces. Idræt og motion har en stor rolle i samfundet, men jeg vil bare så nødig have, at idrættens legitimitet er afhængig af et sundhedsargument. FLEMMING MØLLER MORTENSEN Socialdemokraterne Mine ambitioner på det idrætspolitiske område følger selvfølgelig den langsigtede plan, som vi lavede i forbindelse med udredningen af idrætten. Det var en plan, der var bred konsensus om blandt folketinges partier

4 4 POLITIKERE SVIGTER FOREBYGGELSEN Sundhedsdebatten i valgkampen har handlet om, hvordan man skal bruge milliarder på at helbrede, mens forebyggelsen er blevet glemt. Det kritiserer forsker, og politikere erkender, at forebyggelsens skulle have spillet en større rolle. AF LARS HESTBECH Sundhedsområdet er et brandvarmt emne i valgkampen. Eller det vil sige, at sygdomsbekæmpelse er et brandvarmt emne. Politikere fra både Socialdemokraterne og Venstre har garanteret, at det offentlige i fremtiden vil betale for den nødvendige medicin, lige meget hvor meget der skal bruges, eller hvor dyrt det bliver. Og det bliver dyrt. Bare fra 2007 til i dag er regionernes udgifter til medicin næsten fordoblet fra 4,3 milliarder kroner om året til 7,5 milliarder kroner, og Danske Regioner har regnet sig frem til, at de årlige udgifter til medicin i 2020 vil stige til massive 13,2 milliarder kroner. Men mens der har været masser af fokus på, hvordan syge mennesker bliver behandlet, så har der ikke været spildt mange ord på, hvordan man kan undgå at folk bliver syge i første omgang altså forebyggelse. Det ærgrer Peter Krustrup, der er professor og ledende forsker ved Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Jeg synes, at det er positivt, at sundhed har været på dagsordenen, men debatten har stået på ét ben og handlet om medicinering og hospitalsbehandlinger. I valgkampen har der været yderst begrænset fokus på forebyggelse på trods af, at der her gemmer sig rigtig mange positive historier og store muligheder, siger Peter Krustrup. Han har i en række undersøgelser målt sundhedseffekterne af motion. I flere studier har Peter Krustrup blandt andet kortlagt, at bare 12 ugers fodboldtræning i en time to gange om ugen førte til et fald i blodtryk, som er omtrent lige så stort som en vellykket pillebehandling, og at 75 procent af deltagerne ikke længere havde forhøjet blodtryk efter træningsperioden. Desuden fik de deltagende spillere konstateret mindre fedt og kolesterol, bedre hjerteog karfunktion, med en anslået halvering af risikoen for hjertekarsygdomme, i kombination med en bedre muskelfunktion og balance, som reducerer risikoen for fald og knoglebrud. DET GIVER GOD MENING AT SATSE PÅ FOREBYGGELSE, FOR PENGENE KOMMER MANGEFOLD IGEN Peter Krustrup, professor og ledende forsker, Center for Holdspil og Sundhed Det giver god mening at satse på forebyggelse, for pengene kommer mangefold igen. En nylig undersøgelse fra New Zealand viser, at hvis man investerer en krone i forebyggelse gennem fysisk træning, så sparer man otte kroner i den anden ende. Det er de niveauer, vi snakker om. Der er et kæmpe potentiale. Mange er aktive i dag, men der er stadig et uudnyttet potentiale blandt befolkningsgrupper, der ikke motionerer, motionerer for lidt eller for lavintenst, siger Peter Krustrup. POLITISK ERKENDELSE Flemming Møller Mortensen, der er sundheds- og forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne, er tæt på at ligge sig fladt ned. Han pointerer, at han i sin igangværende valgkamp flere gange har bragt forebyggelse i spil, men han anerkender, at forebyggelse har spillet en alt for lille rolle både i valgkampen og i politik generelt. Alle partierne har forsømt at sætte forebyggelse på dagsordenen. Det hænger nok sammen med, at man skal have penge op af lommen først, og man skal så, længe før man kan høste altså at man ikke kan se resultaterne på kort sigt. Forebyggelse kræver risikovillig kapital, men vi bliver simpelthen nødt til at sætte det øverst på dagsordenen, lyder det fra Flemming Møller Mortensen. FOREBYGGELSE KRÆVER RISIKOVILLIG KAPITAL, MEN VI BLIVER SIMPELTHEN NØDT TIL AT SÆTTE DET ØVERST PÅ DAGSORDENEN Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, Socialdemokraterne Socialdemokraten mener, at det er de røde partier, der vil have bedst mulighed for at sætte forebyggelse på dagsordenen. Men hvis rød blok skulle bevare regeringsmagten, så skulle der også være mulighed for at lave forebyggelsespolitik hen over midten. Venstres forebyggelsesordfører Jane Heitmann understreger nemlig også behovet for at bruge flere kræfter på forebyggelse. Vi skal have fortalt danskerne, at også lidt motion giver store resultater. Det er vigtigt, at vi kommer ud over rampen med det budskab. Mange danskere dyrker motion i dag, men der er alligevel en gruppe, hvor vi ikke har fat

5 5 i alle. Det gælder i socialt belastede områder og blandt psykisk syge, som ofte har svært med at dyrke motion i fællesskab, og som tit får medicin, som fører til overvægt, siger Venstre-politikeren. Andel af personer med langvarigt belastende sygdom Mænd Alder Aktiv Inaktiv ,2% 18,3% ,4 20, ,7 26, ,2 30, ,0 43, ,8 58,8 Kilde: Statens Institut for Folkesundhed MILLIARDGEVINSTER Beregninger fra Det Økonomiske Råd har vist, at hvis den enkelte dansker i fremtiden, trods en længere levealder, ikke får flere plejekrævende år (såkaldt sund aldring), så vil den årlige sundhedssøkonomiske gevinst blive 12,5 milliarder kroner, når vi når frem til I den fremskrivning er der endda ikke taget højde for den vækst i sundhedsudgifterne, som stammer fra stigende medicinpriser og øget efterspørgsel efter dyre behandlingsforløb. Udviklingen i fremtidens sundhedsudgifter 2008 = Usund aldring 160 Sund aldring Kilde: Det Økonomiske Råd/DREAM DIF er gået sammen med DGI om en fælles vision med navnet Bevæg dig for Livet. Den indebærer blandt andet, at flere danskere skal være fysisk aktive i 2025, end tilfældet er i dag. Lykkes det, så vil det have store positive konsekvenser for sundhedsudgifterne og være med til at sikre sund aldring i befolkningen. I DIF vil direktør Morten Mølholm Hansen gerne have staten som en aktiv partner i bestræbelserne på at aktivere yderligere danskere. Politikerne ved godt, at der er et stort potentiale her, men de er generelt for fokuserede på reparation i stedet for forebyggelse, som er et langt og sejt træk. Hvis Sundhedsministeriet og forvaltningerne i kommunerne får øjnene op for det her og dedikerer sig, så kan visionen for alvor få luft under vingerne. Det er noget, vi vil arbejde på i den kommende tid, siger Morten Mølholm Hansen. POLITIKERNE VED GODT, AT DER ER ET STORT POTENTIALE HER, MEN DE ER GENERELT FOR FOKUSEREDE PÅ REPARATION I STEDET FOR FOREBYGGELSE, SOM ER ET LANGT OG SEJT TRÆK Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF JAGT PÅ RESSOURCER En af de politikere, han vil gå til, er Flemming Møller Mortensen. Og socialdemokraten lover en konstruktiv dialog. Visionen er bygget ind i de idrætspolitiske sigtelinjer, så vi er i et eller andet omfang forpligtet til at forfølge den politisk. Kommuner og regioner skal udnytte det store potentiale, der ligger i motion som forebyggelse. Derfor skal vi måske udarbejde nogle forvaltningsforpligtelser, så motion kan blive tænkt ind i sundhedsarbejdet, siger Flemming Møller Mortensen. Professor Peter Krustrup opfordrer også til at få sat fart på forebyggelsesarbejdet. Visionen er meget brugbar, og der er behov for, at politikerne drøfter og sætter skub i den. Vejen frem er partnerskaber mellem idrætsorganisationer, patientforeningerne og kommuner. Vi er langt fremme med hensyn til forskning og anbefalinger, så der er en masse viden, man kan gå videre med i forebyggelsesarbejdet. Det gælder om at koble den nyeste forskning med foreningerne. Der er en gryende interesse i kommunerne, men udviklingen kan med fordel accelereres. Nu mangler det bare, at de fine politiske ord bliver vekslet til handling på den anden side af valget eventuelt i et regeringsgrundlag. Det kræver politisk mod og en hel del penge. Flemming Møller Mortensen garanterer, at han har modet, og han tror også på, at pengene kan findes. DET KRÆVER BARE, AT VI KAN FÅ DEM LOKKET UD AF FINANSMINISTEREN Flemming Møller Mortensen (S) Det kræver bare, at vi kan få dem lokket ud af finansministeren. Bjarne Corydon var med mig ude til et valgmøde, og der spurgte jeg også ind til det. Det bliver ikke nemt at få fat på pengene, men jeg tror, at det lykkes på sigt, for det er tosset at bruge så mange penge på at behandle noget, der kunne have været forebygget, siger Flemming Møller Mortensen.

6 6 NU SKAL LOTTO-PROBLEMET LØSES Danske almennyttige organisationer heriblandt idrætsorganisationerne har tabt millioner, efter at lysten til at spille Lotto er faldet. Derfor lovede regeringen akut-hjælp umiddelbart før valget. Oppositionen kalder det en lappeløsning og vil have permanent lovændring på plads. AF MORTEN BRUUN Nu skal der findes en permanent løsning på de millionstore tilskud, som de almennyttige foreninger herunder idrætten mister i takt med, at danskerne svigter Lotto-spillet. Det er det klare svar, som oppositionen Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti reagerer med, efter regeringen umiddelbart før valget lovede at dække det akutte hul, der er opstået: Regeringen ønsker et stærkt foreningsliv. De frivillige foreninger udgør en vigtig del af det danske samfund, der blandt andet giver børn og unge mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser i forpligtende fællesskaber. Regeringen vil derfor afsætte et ekstraordinært bidrag på op til 63 millioner kroner i 2015 for at kompensere udlodningsmodtagerne for faldet i lottooverskuddet fra 2014 til 2015, noterede regeringen, da den 6. maj præsenterede et nyt vækstudspil. Det udspil herunder forslaget om det ekstraordinære bidrag nåede aldrig at blive diskuteret af partiernes finans- og skatteordførere, før valgkampen var en realitet. Derfor har DIF Opinion bedt oppositionens idrætsordførere kommentere det lille hjørne af forslaget. Og selv om alle er enige om, at der skal findes en løsning både på kort og lang sigt er de ikke imponerede over, hvordan problemet er håndteret. HOLDES I UVISHED Jeg havde egentlig forventet, at regeringen havde indkaldt til drøftelse omkring problemet frem for at lave en hurtig lappeløsning. Den betyder, at det frivillige foreningsliv fortsat bliver holdt hen i uvished. Jeg er sikker på, at Venstre vil gå positivt ind i arbejdet for at finde en løsning men det er klart, at vi skal kunne gennemskue regeringens forslag til finansiering, før vi kan tage endelig stilling og siger ja, lyder det fra Venstres idrætsordfører Anni Matthiesen. JEG HAVDE EGENTLIG FORVENTET, AT REGERINGEN HAVDE INDKALDT TIL DRØFTELSE OMKRING PROBLEMET FREM FOR AT LAVE EN HURTIG LAPPELØSNING Anni Matthiesen, idrætsordfører for Venstre Hun suppleres af idrætsordfører Brian Mikkelsen (C). Det er afgørende vigtigt, at vi dækker det hul med det samme. Det frivillige foreningsliv skal ikke lide under, om danskerne spiller meget eller lidt Lotto. Specielt ikke idrætten, siger han. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard bruger også udtrykket lappeløsning og siger i øvrigt. Det er en bekymrende situation. Et akut bidrag på op til 63 millioner kroner i år er ikke holdbart. Umiddelbart før valget blev udskrevet, spurgte vi derfor finansministeren, hvad regeringen vil gøre for at genoprette det økonomiske grundlag efter Der er brug for en permanent løsning. KOSTER DIF 8-10 MILLIONER OM ÅRET Problemet udspringer af den model, som Folketinget vedtog for fem år siden, da spillemarkedet blev delvist liberaliseret. Den aftale sikrede de almennyttige foreninger andel i overskuddet fra Danske Lotterispil (Lotto), mens oveskuddet fra Danske Licens Spil (eksempelvis Oddset og Casino) udelukkende tilfalder staten. DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV SKAL IKKE LIDE UNDER, OM DANSKERNE SPILLER MEGET ELLER LIDT LOTTO. SPECIELT IKKE IDRÆTTEN Brian Mikkelsen, idrætsordfører (C) Intentionen var ikke at tage penge fra blandt andre idrætten. Men vi bruger færre penge på Lotto end forventet, da loven trådte i kraft i Det betyder, at eksempelvis DIF har udsigt til et årligt fald i indtægterne på 8-10 millioner kroner i år og de kommende år og DIF har tilkendegivet, at det blandt andet vil gå ud over arbejdet med integration og folkeskolereformen, medmindre der sker noget afgørende.

7 7 Udlodning fra danske lotterispil Mia. kr. 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Est. Halvår Fremskrivning med inflationen Udlodningen VI ER KLAR MED EN MODEL Det er endnu ikke tilfældet. Den evaluering af spilleloven, som efter planen skulle gennemføres af Finans- og Kulturministeriet og være færdig her i foråret, er endnu ikke færdig. Derfor er forslagene til en ny lov heller ikke på plads og derfor er det nødvendigt med en akut redningsaktion. VI VIL JO IKKE ØGE DE OFFENTLIGE UDGIFTER, MEN VI MENER GRUNDLÆGGENDE, AT ALLE DE PENGE, DER GIVES TIL FRIVILLIG IDRÆT, ER GIVET GODT UD Leif Mikkelsen, idrætsordfører for Liberal Alliance I 2013 var Lotto-overskuddet 45 millioner kroner mindre end forventet i finansloven. I 2014 var overskuddet mere end 100 millioner kroner mindre end budgetteret i finansloven. DIF er blot en ud af 800 organisationer, der rammes. Jeg mener, at en mere langsigtet og dermed mere holdbar løsning er alt afgørende. Vi kan ikke byde det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturlivet at leve i en permanent usikkerhed. Derfor kræver det også, at den minister eller de ministre, som har ansvaret, hurtigst muligt kommer med en løsningsmodel og indkalder til forhandlinger, siger Venstres Anni Matthiesen. Den konservative Brian Mikkelsen er enig: Investeringer i idræt er blandt de bedste investeringer, et samfund kan foretage sig. Vi skal finde en løsning, der sikrer idrætten mindst samme niveau, som det oprindeligt var tiltænkt. Jeg har allerede præsenteret en løsningsmodel for finansminister Bjarne Corydon, siger Brian Mikkelsen, som dog ikke ønsker at røbe detaljerne i sit forslag. Liberal Alliances idrætsordfører, Leif Mikkelsen, har ikke noget imod at præsentere den model, hans parti vil kæmpe for. Vi vil jo ikke øge de offentlige udgifter, men vi mener grundlæggende, at alle de penge, der gives til frivillig idræt, er givet godt ud. Derfor er det ikke kun overskuddet fra Lotto, der skal gå til idrætten. Det skal overskuddet fra licensspillene også. Der er ingen grund til, at de penge kun havner i statskassen. I det hele taget skal loven laves om, så alle kan søge licens. Det er jo ligegyldigt, om udbyderen er dansk eller udenlandsk bare de bidrager, siger Leif Mikkelsen.

8 8 USIKKER FREMTID FOR GET2SPORT Alle hylder det integrationsarbejde, DIF bidrager til i de boligsociale områder gennem Get2Sport. Men indsatsens økonomiske fremtid er usikker. Det til trods har socialministeren ikke ønsket at møde DIF for at diskutere mulighederne for at fortsætte indsatsen. AF MORTEN BRUUN For fire år siden var der ingen piger, der havde lyst til at være med, da børn og unge fra Gellerupparken ved Aarhus fik mulighed for at deltage i DBU s fodboldskole i deres sommerferie. Året efter var der 12, der sagde ja. I fjor var der 29, og i år har 46 piger tilmeldt sig. Det er blot et af de små, konkrete eksempler, der er opnået i de ti år, der er gået, siden DIF involverede sig i integrationsarbejdet og gennem Get2Sport begyndte at bruge idrætten som løftestang i de boligsociale områder. Den lille historie viser blandt meget andet, at det kræver både tid og tålmodighed at få foreningsliv, sport og udsatte unge til at gå hånd i hånd. Men når det først lykkes, er resultaterne svære at gendrive. Det har man opdaget på Christiansborg, hvor alle Folketingets partier priser arbejdet i Get2Sport. Dansk Folkepartis Karin Nødgaard fremhæver således, at der er tale om en vigtig samfundsmæssig opgave. Den konservative Mai Mercado peger på de vigtige partnerskaber mellem foreninger og kommuner. Og socialdemokraten Jens Joel kalder det slet og ret et sindssygt godt projekt. Deres begejstring understøttes blandt andet af to nye rapporter fra Center for Boligsocial Udvikling (CBSU), der eksempelvis dokumenterer, at stærke, lokale idrætsforeninger er med til at holde unge væk fra både radikale og kriminelle miljøer. MINISTEREN TAGER IKKE IMOD Det til trods er fremtiden for Get2Sport usikker. Projektet finansieres af DIF, staten og de kommuner, der deltager. De bidrager cirka med en tredjedel hver, men den statslige bevilling på fire millioner kroner udløber til nytår. Statens tilskud kommer nemlig fra den såkaldte satspulje, der kort fortalt støtter nye projekter og initiativer. Det er derefter op til projektets partnere i dette tilfælde kommunerne at overtage driften. Vel at mærke kun, hvis man mener, at indsatsen er pengene værd. Vi har gennem længere tid prøvet og prøvet at få et møde med socialministeren i stand, men han virker ikke interesseret i at mødes med os. Det ærgrer mig, for jeg ville gerne præsentere ham for vores ambition på det boligsociale område og invitere staten til at gå ind i et samarbejde, siger DIFs idrætspolitiske chef, Poul Broberg. Som begrundelse for det fortsatte samarbejde peger han på alle de undersøgelser, der fremhæver foreningsidrættens rolle i de socialt belastede boligkvarterer: Vi ved, at dens betydning er enorm i forhold til at nedbringe kriminalitet og øge forståelsen for demokrati i de områder. Men der er brug for, at staten sætter den nationale retning. Mange kommuner gør det godt, men der også nogle, der ikke gør så meget, og derfor er det nødvendigt, at staten sikrer, at indsatsen i boligområderne bliver ensartet og ambitiøs, siger Poul Broberg. UNGE MED DOMMERKORT Den pointe peger Anders Glahn også på. Han er ansat af Aarhus Kommune og fungerer som bindeleddet mellem kommunen, Get2Sport, idrætten i Gellerupparken og ikke mindst forældrene, som skal motiveres til at deltage i foreningsarbejdet. Anders Glahn advarer imod, at man gør som normalt, når en satspulje-bevilling ophører, og overlader den videre indsats til eksempelvis kommunerne. Det her er statens mulighed for at støtte, at civilsamfundet udvikler sig. Den enkelte kommune kan meget, men det vil være tåbeligt ikke at holde fast i DIF, der blandt andet har ekspertisen og det strategiske overblik. Det er DIF, der ved noget om idræt. DIF kan bistå med at skabe et solidt foreningsliv og på tværs af kommunegrænser få de små fællesskaber til at dedikere sig til det store fællesskab, siger Anders Glahn. Umiddelbart mener alle, at det er tilfældet i det integrationsarbejde, der udføres her. Men DIF har foreløbig henvendt sig forgæves til den radikale socialminister Manu Sareen i bestræbelserne på at få en aftale, der vil betyde, at staten fortsat engagerer sig i arbejdet.

9 9 DET HER ER STATENS MULIGHED FOR AT STØTTE, AT CIVILSAMFUNDET UDVIKLER SIG. DEN ENKELTE KOMMUNE KAN MEGET, MEN DET VIL VÆRE TÅBELIGT IKKE AT HOLDE FAST I DIF, DER BLANDT ANDET HAR EKSPERTISEN OG DET STRATEGISKE OVERBLIK Anders Glahn, Århus Kommune Han arbejder blandt andet tæt sammen med Gellerup-klubben ACFC, der står for Aktivitets Centrets Football Club. Klubben har knap 200 medlemmer, og formanden Afif Abdallah kan tale i timevis om den effekt, han oplever, at idrætten og foreningslivet har på kvarterets drenge og piger. Noget af det fine ved Get2Sport er det samarbejde, vi har med klubber fra andre byer. Vi mødes og lærer af hinanden. For eksempel var det Odense (Vollsmose, red), der gave mig ideen til at sende nogle af vores unge på dommerkursus, siger Afif Abdallah og fortæller historien om de 46 unge fodboldspillere 45 drenge og en pige, alle af anden etnisk herkomst end dansk der har uddannet sig til fodbolddommere i løbet af de seneste 18 måneder: De fleste er år, og det har betydet meget for dem, at de har fået dommerkortet og er blevet medlem af Fodbolddommerforeningen. Nu er de noget. Nu tager drengene alene ud af Gellerup, når de for eksempel skal til Mårslet for at dømme en kamp. Før forlod de kun området i grupper, og så kunne de jo godt gå og skabe lidt utryghed, fortæller ACFC-formanden. DE HEPPER PÅ DANMARK På Christiansborg er den konservative Mai Mercado voldsomt optaget af, at Get2Sport fortsætter med staten som medspiller. Og hun er ligeglad med, at satspulje-midlerne udløber. Allerede sidste efterår foreslog hun at forlænge den bevilling, og det vil hun gøre igen: Get2Sport kan sagtens køre videre under satspuljen. Det er også sket i andre tilfælde, siger Mai Mercado og hæfter sig ved al den integration, man får for pengene. DET VIL VÆRE DUMT AT LUKKE DET NED Karin Nødgaard, idrætsordfører, Dansk Folkeparti Dansk Folkepartis Karin Nødgaard anbefaler også, at staten fastholder sit engagement og sin støtte. Blandt andet fordi der jo ikke er grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til. Det vil være dumt at lukke det ned, siger Karin Nødgaard. Også socialdemokraten Jens Joel, der selv bor i Gellerup, håber, der findes en holdbar løsning efter valget. Uden at pege på nogen endelig model understreger han det fine i, at foreningsdanmark gennem Get2Sport arbejder sammen med det officielle Danmark. Det har vi i høj grad brug for, siger Jens Joel. I Aarhus krydser Afif Abdallah fingre for, at missionen lykkes, og at Gellerup-klubben også næste sommer kan invitere medlemmerne til at deltage i DBU s fodboldskoler. Også pigerne. Når børnene er på fodboldskole, får de blandt andet en landsholdstrøje. Den har de på, når der er landskamp, og så sidder de foran fjernsynet og holder med Danmark, siger Afif Abdallah. Jeg ved godt, det er et gæt, men hvad ville konsekvensen være, hvis ACFC og Get2Sport ikke fandtes? Så ville vi komme til at betale en høj pris. DIF KAN BARE SØGE DIF Opinion har spurgt den radikale socialminister Manu Sareen, om det er korrekt opfattet, at han ikke har været interesseret i at mødes med DIF for at diskutere Get2Sports fremtid. Og har spurgt, hvad han selv mener om projektet. Manu Sareen har sendt dette svar: Betingelsen for at modtage den støtte, som Get2sport får lige nu, er, at man samtidig arbejder på at finde finansiering uden for satspuljen. Socialministeriet har ultimo oktober 2014 (efter en rykkerprocedure) modtaget en forankringsplan fra Get2sport, hvor det skitseres, at man arbejder for at skabe forankring af projektet via CSR-samarbejder, samarbejde med boligforeninger og via kommunerne. Der er deadline for aflevering af en ny og opdateret forankringsplan til Socialministeriet 1. juli 2015, Derudover skriver Manu Sareen, at Get2Sport i øvrigt er velkommen til at søge om midler fra relevante puljer i ministeriet. Umiddelbart er DIF dog mest interesseret i en længerevarende aftale. DIF s idrætspolitiske chef, Poul Broberg, siger: Fra DIF s side vil vi gerne ud af puljetyranniet. Get2Sport er en metode som virker, og DIF har det seneste år forgæves over for regeringen talt for, at der indgås en længerevarende partnerskab mellem staten, civilsamfundet og kommunerne om at sikre et aktivt foreningsliv i alle definerede socialt udsatte boligområder på linje med beskæftigelsesinitiativer og nærpolitik. Partnerskabet bør derfor finansieres direkte over Finansloven. Det er fortsat DIF s ønske at arbejde videre med den vision over for den kommende regering. Vil du vide mere: Læs undersøgelsen Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse fra Center for Boligsocial Udvikling

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE

FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND FORENINGER GIVER BESKÆFTIGELSE Idrætsforeninger hjælper fleksjobbere og skaber meningsfuld aktivering. Indsatsen møder kommunal

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 37. møde Onsdag den 13. januar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges.

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Referat af Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Dirigenterne konstaterer, at generalforsamlingen

Læs mere

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 31. møde Onsdag den 5. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

52. møde. Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1

52. møde. Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1 Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1 52. møde Onsdag den 10. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Undervisningsministeren og transportministeren

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 03 10. februar 2011 SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 FØRTIDSPEN- SION FOR

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

det handler om mennesker,

det handler om mennesker, Dec. 2014 Radikale Venstres nye kampagneplakater har gennem november præget bybilledet i store dele af landet. Det handler om mennesker Radikale Venstres har lanceret en spritny kampagne, der skal køre

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed h u sfo r bi nr. 6 juni 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed Løsladt til gaden Med Hus Forbisælgerne på fisketur

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere