Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder."

Transkript

1 PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er her, vi kigger fremad. Kigger ud over dagligdagens gøremål, og tør drømme om et mere retfærdigt samfund. Solidaritet. Fællesskab. Frihed. Man kan vænne sig til meget. Efter seks år har vi nu snart vænnet os til, at Anders Fogh er Statsminister. Og man har nærmest også vænnet sig til, at Pia Kjærsgaard er regeringens stærke dame. Vi er efterhånden blevet så galvaniseret, at vi ikke længere tager notits af det, når Dansk Folkeparti kommer med deres rå udtalelser om indvandrere og muslimer. Et parti, hvis folketingsmedlemmer kalder andre mennesker for kræftsvulster, kan man vente hvad som helst fra. Men det ligger gift ud for den nødvendige integration. Vi trænger til en ny regering. I fagbevægelsen ser vi med stor bedrøvelse på den Radikale faneflugt fra oppositionens rækker. Hvordan kan det være, at det parti, der sammen med Socialdemokraterne skabte så store resultater for det danske samfund i 1990 erne, nu pludselig er i tvivl om de vil samarbejde med de borgerlige eller til venstre i salen? De Radikale skylder vælgerne et klart svar: Hvis Marianne Jelved ikke selv kan blive Statsminister, vil de så pege på Anders Fogh eller Helle Thorning. Jeg håber, at de Radikale vender tilbage til det samarbejde, der siden Staunings tid har været den stærkeste akse i forandringen af Danmark fra et fattigt landbrugsland til et rigt velfærdssamfund. På den faglige front har foråret stået i Overenskomsternes tegn. I påskedagene fik vi de sidste overenskomster på det private arbejdsmarked på plads. Over 99% indgik selvstændige forlig på deres egne områder. Alle kom med hjem også dem hvor arbejdsgiverne havde endog meget svært ved at komme til lommerne. Rengøringen, tekstil, vaskerier, sukker- bage og tobaksindustrien alle områder med mange kvinder med en relativ lav løn Her viste fællesskabet at det nytter at løfte i flok lønmodtager har nu fået nye 3 årige overenskomster. Et flertal af medlemmerne har stemt ja! Vores udgangspunkt var klart: Vi ville have del i den lønfest, der har været på direktionsgangen længe! Og det fik vi! Vi har fået et resultat, som er det bedste i nyere tid, og som samtidig giver mulighed for at holde fast i den høje beskæftigelse. Vi har opnået rimelige lønstigninger, der giver lønmodtagerne væsentlig flere penge mellem hænderne, også når prisstigningerne er trukket fra. En gennemsnitlig LO-lønmodtager på normallønsområdet kan se frem til en samlet lønstigning på over kr. Og på mindstelønsområdet er det nu gang i de lokale

2 lønforhandlinger her er det tillidsrepræsentanterne der skal forhandle stigningerne hjem. Også her tyder de første meldinger på store kontante forbedringer. Vi har også opnået ret til to ugers selvvalgt efteruddannelse med løn om året. Det giver vores medlemmer en rigtig god mulighed for at kvalificere sig til morgendagens job. Og det betyder, at medlemmerne ikke længere skal stå med hatten i hånden hos arbejdsgiverne og bede om lov til at få efteruddannelse. Nu kan de selv bestemme. Det er en rettighed, der er til at tage og føle på! Vi arbejder for, at danske lønmodtagere kommer ind i globaliseringen på første klasse! Løn og efteruddannelse er to mærkbare forbedringer i de nye overenskomster men også tre ugers ekstra barsel med løn til mænd, flere penge, højere pension er resultater der skal fremhæves. Overenskomstresultatet 2007 Viser med al ønskelig tydelighed, at LO-fagbevægelsen skaber resultater for den enkelte, og at det er værd at kæmpe sammen for at få en overenskomst. Tillidsfolkenes store engagement i hverdagen på arbejdspladsen er hele fundamentet på vores side af bordet. Derfor er det flot, at der nu sættes ekstra ind i forhold til at give de mere end valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter bedre vilkår og at der skal arbejdes på, at der kommer endnu flere til. Jeg synes virkelig, vi som fagbevægelse kan være stolte af os selv, og med god samvittighed kan fortælle, at det gør en forskel, når LO-fagbevægelsen er med. Vi skal med stor styrke bruge det budskab til at gøre reklame for os selv. Mange af vores kolleger rundt omkring i verden må stadig leve på et eksistensminimum uden rettigheder og uden muligheder for at forbedre deres vilkår. Og hvis de forsøger at skabe bedre forhold for sig selv og deres kollegaer, bliver de truet med fængsel og forfølgelse eller ganske enkelt slået ihjel. Derfor er international solidaritet en uomgængelig del af fagbevægelsens grundlag. Det er vores løftestang for vores kolleger rundt omkring i Verden. I dag, første maj, står vi sammen med alle vores kolleger rundt omkring i verden, der oplever forfølgelse og undertrykkelse i kampen for rettigheder, som vi tager for givet. Derfor har LO-fagbevægelsen startet en landsdækkende solidaritetsindsamling: Gør Noget. Det handler om, at børn, unge, kvinder og faglige aktive med en beskeden indsats fra danske lønmodtagere får mulighed for at komme videre i deres liv og få en mere tålelig tilværelse. Indsamlingen kulminerer i dag med indsamlinger på 1. maj møderne landet over. Og jeg skal opfordre til, at I støtter indsamlingen og viser at vores solidaritet rækker ud over landegrænserne Regeringens synderegister i arbejdsmiljøet er langt som et ondt år. Derfor har LO-fagbevægelsen gang på gang kritiseret regeringens arbejdsmiljøpolitik. Efter næsten fem år mærkede vi endelig nogle sprækker i Claus Hjort Frederiksens panser af foragt for arbejdsmiljøarbejdet. I velfærdsforliget sikrede Socialdemokraterne en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 milliarder kroner - penge, som øremærkes til konkrete projekter og aktiviteter til at forebygge den fysiske og psykiske nedslidning, der i alt for høj grad resulterer i at mennesker ryger ud af arbejdsmarkedet før tid. 2

3 Hverdagen på de danske arbejdspladser er efterhånden blevet så travl og presset at stadig flere lønmodtagere bukker under, og går ned med stress. Ved siden af problemerne med stress og fysisk nedslidning, må vi desværre konstatere at en række af fortidens synder fortsat bliver ved at dukke op. Jeg tænker selvfølgelig på de alvorlige problemer med asbest, der i den senere tid er dukket op i S-tog, skibe og sportshaller - et problem, som mange troede, at vi havde løst i firserne, hvor det lykkedes at få et forbud mod brug af ny asbest. Nu skal vi have gjort op med den asbest. Vi vil ikke finde os i, at man spiller russisk roulette med lønmodtagernes liv. Nu skal vi have et Asbestfrit Danmark. Hellere i dag end i morgen. Det betyder også, at alle asbestofre skal have mulighed for, at få erstatning med tilbagevirkende kraft. Vi vil også sætte særlig fokus på arbejdsulykkerne blandt unge mennesker. Men intet er mere ulykkeligt, end når et ungt menneske på tærsklen til et langt og spændende arbejdsliv rammes af en tragisk ulykke. Det skal vi af al magt forhindre. Vi har god grund til at påpege at virksomhederne slet ikke er klar over den udfordring de står over for i forhold til det at have unge mennesker ansat. Det står i skærende kontrast til det faktum, at de unge har dobbelt så stor risiko for at blive udsat for en ulykke som deres kolleger. Virksomhederne skal i langt højere grad forpligtes til at inddrage unges arbejdsmiljø i deres arbejdspladsvurderinger. Hvis de ikke selv kan finde ud af det, må hammeren falde fra myndighedens side. Arbejdsmiljøet har og skal fortsat have topprioritet! Regeringen har siden november sidste år opført et stort anlagt mediestunt om en kvalitetsreform. Derfor tog LO Anders Fogh på ordet, og foreslog trepartsdrøftelser om en udviklingsog rekrutteringsplan i den offentlige sektor. Vores udgangspunkt er, at vi ikke vil tage medansvar for de massive besparelser, som regeringen har gennemført i den offentlige sektor. Her står Anders Fogh og hans kampfæller til ansvar overfor vælgerne og ingen andre. Og der skal heller ikke være tvivl om, at vi i LO vil bruge alle vores kræfter på at forklare danskerne om de massive konsekvenser som denne regerings ansvarsløse sparepolitik har medført for ældreplejen, børnepasningen og sundhedssystemet - og ikke mindst for de rammer som de offentligt ansatte arbejder under. Deres arbejdsmiljø er mange steder så ringe at folk slides ned både psykisk og fysisk Det truer vores velfærd LO er gået ind i trepartsdrøftelserne med ét klart sigte: At skabe bedre forhold for medarbejderne. Og medvirke til at skabe rammerne for at styrke den enkelte ansattes muligheder for at få indflydelse på sin egen arbejdsdag. God service og gode forhold for medarbejderne er to sider af samme sag. Derfor er investeringer i bedre arbejdsforhold for de offentligt ansatte også investeringer i bedre service til alle danskere. 3

4 Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. Der mangler tømrere, malere og social- og sundhedsassistenter i forskellige dele af landet. Aviserne skriver om jobfest, og om at LO-lønmodtagerne sidder bedre i det end for år tilbage. Med al den jubel skulle man jo tro, at der slet ikke var behov for fagbevægelsen længere. At tingene nu bare kører af sig selv. Så vidt er vi dog ikke kommet endnu. For med de ændrede forhold på arbejdsmarkedet er der dukket nye opgaver op, som tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne og fagforeningerne må tage hånd om. Efterspørgslen på arbejdskraft har blandt andet betydet mange udenlandske håndværkere giver en hånd med i industrien og byggeriet. Og det er godt, at vi kan holde dampen oppe, og at der er mennesker der vælger at rejse fra deres land og familier for at udfylde et job hos os. Det er en stor beslutning at træffe, og vi skylder de mennesker at blive behandlet med respekt, mens de er hos os. Derfor er det uacceptabelt, at nogle arbejdsgivere udnytter det manglende kendskab til reglerne på det danske arbejdsmarked til at omgå overenskomsterne og underbetale de udenlandske medarbejdere. Eller til at opfinde alle mulige selskabskonstruktioner for at fuske sig uden om den danske lovgivning alene for at spare et par håndører. Derfor har vi i fagbevægelsen forstærket vores opsøgende arbejde. Vi skal være ude på arbejdspladserne for at komme de plattenslagere og humbugmagere til livs, der groft udnytter de udlændinge, der er arbejder i Danmark. De oplevelser har sat en tyk streg under det vi godt vidste i forvejen: De gode vilkår på det danske arbejdsmarked - den danske model er ikke noget der blot er kommet af sig selv - eller som består, hvis vi ikke værner om de værdier, den er bygget op omkring. Derfor er det en trussel for selve vores samfundsmodel, når en del i disse år forlader LO-fagbevægelsen til fordel for de såkaldt gule fagforeninger. Man lokker lønmodtagerne med billige priser, og bygger videre på myten om at hele den danske model bare er kommet af sig selv. Men sammenhold betaler sig! Vi skal forklare, hver enkelt lønmodtager, hvorfor det kan betale sig at være med i en fagforening. - at vi her sammen gennem direkte forhandlinger indgår overenskomster med arbejdsgiverne. Frem for discount modellen, der nasser på de resultater, som vi har forhandlet hjem, og i værste fald slet ikke kan hjælpe hvis medlemmerne ryger ud i problemer på arbejdspladsen. Vi må også sikre, at kommende generationer forstår og forsvarer de resultater, vi opnår ved at stå sammen. 4

5 Selvom individualismen er på fremmarch så står vores fællesskab stadig stærkt. For LO handler det om, at der skal skabes arbejdspladser, så alle danske lønmodtagere kan få et udviklende job. Det handler om, at alle lønmodtageres kvalifikationer skal udvikles, så de ikke bliver ladt i stikken i forhold til ændringer på arbejdsmarkedet. Og derfor er voksen- og efteruddannelse en fantastisk god investering. Også i en højkonjunktur hvor ledigheden er den laveste i mange årtier. Fremtiden kommer af sig selv det gør en god arbejdsplads med plads til efteruddannelse ikke. Vores samfundsopbygning med en stor og solid fagbevægelse har givet et af de rigeste lande i verden. Vi bliver brugt som forbillede i EU og den øvrige verden. Men vi kan skabe endnu bedre muligheder for almindelige mennesker - og bekæmpe den stigende ulighed. Der mangler noget for at give Danmark det afgørende løft. Noget vi først kan afslutte ved folketingsvalget Noget der kræver en stærk opposition og en befolkning der ikke vil finde sig i ringere velfærd vi skal have en ny regering - ud med Fogh! Fortsat god 1. Maj. 5

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 (Det talte ord gælder talen er klausuleret til den påbegyndes) Kære kongres. I ser helt og aldeles fantastiske

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015 1 Dato: 08.06. 2015 Nyhedsbrev nr. 26. Ansvarshavende: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.2984.5851; E mail: armi@odsherred.dk Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales. SF Odsherred udsender

Læs mere

Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015

Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015 Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015 DET TALTE ORD GÆLDER For lidt over et halvt år siden modtog jeg en mail. En mail fra Lone. En mail, der gjorde indtryk. En mail om hendes mand Jørgens situation det skal

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013 Det talte ord gælder Vi har lige mødt seks danskere. Seks forskellige danskere. Ved første øjekast virker de endda meget forskellige. Mænd kvinder fra forskellige

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer.

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer. CJ`s indlæg Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere fratrædelsesgodtgørelse efter 3-6-8 års anciennitet (85 % af ens hidtidige løn i 1-2-3 måneder) Industri Pension efter 2 måneders anciennitet,

Læs mere