ÅRSBUDGET for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005

2 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar 2007 Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2005 overført fra årsregnskabet... + / '-' Kendte større afvigelser i forhold til budget 2006 (bilag 3) Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget 2006 Beregnet kassebeholdning 1. januar

3 Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2006 formand kasserer PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING VEDR. BUDGETTETS OVERENSSTEMMELSE MED PROVSTIUDVALGETS FASTSÆTTELSE AF RAMMER FOR DRIFTSUDGIFTER OG BEVILLING FOR ANLÆGSUDGIFTER:

4 Side 3 provsti kommune ÅRSBUDGET 2007 Budgettet kan aflægges i hele tusinde kr. Budget Budget Regnskab Forbeh. Note Prov.udv. DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn... 1 Kirkelige aktiviteter... 2 Administration... 3 Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 5 Kirkegård... Udbetalinger i alt... Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder... 7 Låneydelser... 7 Opsparinger... Anlægsrammen i alt... Drifts- og anlægsrammen i alt... KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt ( )... - Drifts- og anlægsrammen i alt Bevægelser på kassebeholdningen... 9 der sammen med kassebeholdn udgør kassebeholdningen

5 Side 4 UDBETALINGER Prov.udv. 0 Løn m.v Graver, kirkegårdsleder, -assistent Medhjælp, kirkegård Vikarer for graver Kontormedhjælp, kirkegård Kirkeassistent, rengøring Rengøring, præstekontor Kirkekorsangere Vikarer for kirkekorsangere Kirkesanger Vikarer for kirkesanger Kontormedhjælp Kirketjenere, kirketjenermedhjælpere Vikarer for kirketjener Konfirmandlærer Sognemedhjælper m.v Kordegne, kordegneassistenter Vikarer for kordegn Medhjælp, diæter m.v Organist, organistassistent Vikarer for organist Kasserer Formand Kontaktperson Kirkeværge Huslejetilskud, præster Løn i alt overføres til næste side...

6 Side 5 UDBETALINGER Prov.udv. 0 Løn m.v. (fortsat) Overført fra side ATP AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v Tvungne pensionsordninger Rejse- og befordringsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.v Lønrefusioner (negativ)... Løn m.v. i alt... 0 Kirkegård med særskilt regnskab 0910 Løn...

7 Side 6 UDBETALINGER Prov.udv. 1 Kirkelige aktiviteter 1010 Tilskud til Stiftsfond Konfirmandundervisning Gudstjenester mv., honorarer Kirkebil, gudstjenester Kirkebil, andre arrangementer Kirkeblad Kirkekoncerter, honorarer Kirkekoncerter, andre udgifter Konfirmandkørsel Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalg Samarbejde mellem menighedsråd Foredragsholdere, honorarer Kirkelige aktiviteter i alt...

8 Side 7 UDBETALINGER Prov.udv. 2 Administration 2110 Menighedsrådet Kursusudgifter vedr. menighedsrådet Personaleudgifter Annoncer Telefoner m.v Kontorholdsudgifter Ministerialbøger, medlemslister Kursusudgifter vedr. funktionærer Honorar til bygningskyndig, arkitekt mv Administr. samarb. mellem menighedsråd Refusion af fælles udg. sogne imellem Menighedsrådsvalg Revision mv Administration i alt...

9 Side 8 UDBETALINGER Prov.udv. 3 Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v Skatter, afgifter Forsikringer/sikringsudgifter Godtgørelse for el og varme Opvarmning og el Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeh., boliger Anskaffelser og vedligeh., avlsgård Leje af præstebolig Edb-udgifter præsteboliger Præstegården i alt... 4 Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v Skatter, afgifter Forsikringer/sikringsudgifter El Varme Rengøringsartikler, vask m.v Eftersyn orgel, klokker m.v Lejeudgifter Gudstjenesten, blomster, lys m.v Anskaffelser og vedligeh., kirke Anskaffelser og vedligeh., sognegård Anskaffelser og vedligeh., funktbolig Edb-udgifter, kirkekontorer m.v Kirke, menighedslokaler i alt...

10 Side 9 UDBETALINGER Prov.udv. 5 Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg Materialer og planter til kirkegård Entreprenørudgifter, grave Entreprenørudgifter, kirkegård Arbejdstøj Vedligeholdelse, bygninger Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj Vedligeh., P-plads, hegn m.v Nyanskaffelser, bygninger Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj Nyanskaffelser, P-plads, hegn m.v Vedligeholdelse, kirkegårdsareal Nyanskaffelser, kirkegårdsareal Bevaringsværdige gravminder Kirkegård i alt... 5 Kirkegård med særskilt regnskab 5510 Andre udgifter i alt...

11 Side 10 6 INDBETALINGER Prov.udv. Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap Renter af kassebeholdning... Renteindtægter i alt... Indtægt af fast ejendom 6210 Lejeindtægt Forpagtningsafgift Salg af effekter skov Præsters boligbidrag Indtægter af fast ejendom i alt... Brug af kirken m.v Brug af kirken, klokkeringning m.v Pyntning i kirken Refusion menighedslokale Brug af kirken i alt... Kirkegård 6410 Gravkastning Nyanlæg og omlægning Erhvervelse og fornyelse af gravsted Hjemfaldne gravstedskapitaler Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v Renter af aktuelle gravstedskapitaler Kirkegård i alt...

12 Side 11 6 INDBETALINGER Prov.udv. Kirkegård med særskilt regnskab 6510 Kirkegård i alt... Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt... Indtægter i alt...

13 Side 12 UDBETALINGER Prov.udv. 7 Anlægsarbejder Anlægsarbejder i alt 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7099 Anlægsarbejder i alt...

14 Side 13 UDBETALINGER Prov.udv. 7 Låneydelser 7110 Renter stiftsmiddellån Renter andre lån Afdrag stiftsmiddellån Afdrag andre lån... Låneydelser i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7790 Låneydelser i alt... 7 Opsparing til særlige formål Opsparing til særlige formål i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing til særlige formål i alt... 8 Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5 % midler) Kirkelig ligning i alt...

15 Bilag 1 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Pengeinstitut Formål Beregnet saldo Opsparing Rente- Forbrug Beregnet saldo 1. jan jvf. note 7 tilskrivning 31. dec I alt

16 Bilag 2 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i Långiver Formål Beregnet saldo Nye lån Renter Afdrag Beregnet saldo Rest- 1. jan kto kto dec løbetid I alt

17 Bilag 3 Kendte større afvigelser i 2006 Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab 2005, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i Formålsangivelse Del af overskud, der forventes anvendt Forventet anvendt overskud i 2006 i alt Andre kendte større afvigelser i 2006 i forhold til budget 2006 Formålsangivelse Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling 2006* Større kendt afvigelse 2006

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til

Læs mere

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning...

Læs mere

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård,

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011

Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Vejledning Formålskontoplan Budget 2011 Dok. nr. 09/34447 1 Indholdsfortegnelse: 0. Formålskontoplan... 3 1. Fælles indtægter... 6 2. Kirkebygning og sognegård... 6 3. Kirkelige aktiviteter... 7 4. Kirkegård...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2012 14:27 for Hørsholm kirkegårdskasse under Hørsholm kirkegårdsbestyrelse i i Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Værløse Sogns Kirkekasse. Værløse Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Værløse Sogns Kirkekasse. Værløse Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 13 for under Værløse Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7154 CVR nummer: 1954911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Tirsdag den 4 / 9 1 Hanne Mølgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere