30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014"

Transkript

1 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

2

3

4 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder er fundet i arkiverne hos Leif Jeppesen, Arne Kjærsgaard og Jesper Kirknæs m.fl. Grafisk produktion Kreativ Service på MultiCenter Syd. Trykning er udført af GP tryk i 350 eksemplar

5 Indholdsfortegnelse Forord: af Tina Østergaard Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet: af Kristian Primdal Historisk tilbageblik: af Arne Kjærsgaard Vigtige dråber i havet : af Peter Bo Jørgensen Care4people er en lille NGO: af Morten Helmø I begyndelsen var nysgerrigheden: af forhenværende skoleleder Leif Jeppesen MultiCenter Syd s Internationale afd. 30 år: af Jesper Kirknæs, formand DANTAN

6 Forord Det er 30 år siden at der startede et Renoveringsværksted er det noget at fejre? JA det er der alt mulig grund til, og derfor har MultiCenter Syd også valgt, at sørge for at alle med interesse i INTERNATIONALE PROJEKTER, nu kan glædes sammen med os over dette jubilæum. I hæftet her er en bid af denne gode historie om hvordan et beskæftigelsesprojekt i Nakskov har udviklede sig, og i dag er et stort værksted på produktionsskolen MultiCenter Syd. Mange unge har oplevet at skulle bruge deres hænder til at producere på skolens værksted. Hospitalsudstyr, cykler, briller, skolemøbler og kontorudstyr er blot noget af det, der dagligt modtages. Udstyr modtages fra alle dele af landet, de tjekkes, renoveres og gøres klar til forsendelse. Eleverne får kendskab til forskellige fagområder og udvikler kompetencer, mens de arbejder. De hænder der har arbejdet på International afdeling, har haft en ekstra dimension med. Eleverne får en forståelse af hvordan nogen i Danmark arbejder, og får indsigt i den 3. verdens kultur og udfordringer. Der bliver renoveret, pakket og sendt til befolkninger i u-lande, der har brug for hjælp, til at skabe de bedst mulige levevilkår. At forstå hvorfor, og til hvem og hvordan det så kan lykkes, er noget særligt for mange unge i dag. Alt det gode arbejde, der er udført på renoveringsværkstedet, er udført af elever og produktionsskole-lærere de sidste 16 år. Der ligger i dette arbejder også en kolossal indsats fra ildsjæle rund i Danmark. Ildsjæle og organisationer som har arbejdet for, at sende udstyr til den 3. verden. En særlig person i dette arbejde er manden, som har været med helt fra start, og som stadig ufortrødent forsætter sin store indsats som International projektleder. En mand med et netværk som rækker verden rundt flere gang, og som modtager stor anerkendelse for sit arbejde og sit menneskesyn. I 30 år har Arne Kjærsgaard haft fingeren på pulsen, og ikke mindst på tasterne for at udvikle renoveringsværkstedet. Det har krævet noget særligt, og det særlige har Arne, som også er manden bag dette hæfte og jubilæumsfesten. Der kan ikke siges nok tak for indsatsen til alle, som har gjort det muligt, at sende så meget udstyr afsted. Når man når til sådan et jubilæum, er det på sin plads, at stoppe op en stund, - glædes over, at et samarbejder på tværs af lande, kontinenter, etnicitet, tro og politik kan lykkes. På denne jubilæumsdag hvor forståelse, hjælp og hårdt arbejde, går op i en højere enhed, skal der festes og læses om hvordan renoveringsværkstedet på Lolland-Falster, er blevet til for 30 år siden. God fornøjelse Af Tina Østergaard Skoleleder, MultiCenter Syd Udfordringer gør livet interessant - og at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J. Marine

7

8 Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet Det tidl. Ulandsprojektet I Nakskov og nu hos MultiCenter Syd i Nykøbing Falster er ikke alene et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt. Det er blevet begrebet for en ny type beskæftigelsesprojekter, der søger sine egne veje og løsninger. Ulandsprojektet har vist, at man kan udvikle en indsats, hvor et beskæftigelsesinitiativ kan blive katalysator for en ny udvikling. En udvikling, der i sit udgangspunkt er rettet mod at understøtte en særlig indsats rettet mod borgere, der ikke fuldt passer ind i vores standardiserede løsninger. Ulandsprojektet blev opfundet i 1984 som led i Storstrøms Amts målrettede indsats over for unge arbejdsløse og langtidsledige. Fra starten fokuserede Ulandsprojektet på langtidsarbejdsløse på Vestlolland. Her var der som følge af værftslukningen et stigende antal arbejdsløse, herunder også faglige folk, som Storstrøms Amt skulle give et jobtilbud. Hvorfor et ulandsprojekt? I forbindelse med Storstrøms Amts tilbud til langtidsledige, var det i et industriområde naturligt, at vurdere mulighederne for, at skabe industrielle træningspladser. Ideen om et Ulandsprojekt blev inspireret af, at én medarbejder i Arbejdsmarkedskontoret, Axel Holm besluttede, at søge ud som ulandsfrivillig i Kenya med Mellemfolkeligt Samvirke. I forbindelse med de snakke vi havde, indgik også, om Storstrøms Amt kunne understøtte udviklingsprojekter i Afrika. Da Axel s partner Hanne som sin indsats i Afrika planlagde at starte kvindegrupper, var det oplagt, at tænke i baner af fremskaffelse af værktøj oa. til sådanne kvindeprojekter. I den forbindelse foreslog Hanne, at der blev sendt 4 symaskiner ned til hendes kommende projekter. Den umiddelbare reaktion fra os var, at der ville være lige så meget bureaukrati knyttet til, at sende 4 symaskiner til Kenya som til at starte et helt nyt projekt. Hertil var Hannes kommentar så: Hvorfor gør I så ikke det? Udviklingen af ideen tog fart og det var helt klart, at det har sine fordele, at repræsentere en offentlig myndighed, når man skal i gang med et lidt skævt projekt. På den ene side kontaktede vi kommunerne i Storstrøm Amt og bad dem godkende, at de kommunale institutioner kunne overdrage udtjent udstyr til et amtsligt Ulandsprojekt. Der var stor støtte fra kommunerne, så vi kunne gå i gang med at registrere typer af udstyr, som kommunerne kunne bidrage med. I næste fase blev der taget kontakt til bistandsorganisationerne. Her måtte vi konstatere, at vi var i gang med en aktivitet, der lå udover, hvad bistandsorganisationerne havde ansvar for. Der var mange diskussioner om, kommuner og et amt skulle have en rolle i bistandsarbejdet og det blev diskuteret om, man kunne sende renoveret udstyr til bistandsprojekter. Videre var der hele det økonomiske spørgsmål, hvor der skulle skaffes ca. 1 mio. til projektet. Efter mange diskussioner endte det med, at bistandsorganisationer i forsommeren 1984 besluttede sig til, at give projektet deres støtte, ikke mindst efter en aktiv støtte fra Miljøkonsulent Magnus Demsitz fra SID.

9 Med støtten fra organisationerne, bevidstheden om at vi kunne skaffe kvalificeret udstyr kunne vi så gå i gang med, at skaffe den endelige bevilling til projektet fra Storstrøms Amt. Tilsvarende var det tid, gå i gang med at rekruttere personale. Her havde vi det store held, at Arne Kjærsgaard netop var kommet hjem til Danmark efter at have arbejdet i henholdsvis Kenya i 7½ år samt 5½ år som leder af et projekt for iværksætterkvinder i Bangladesh. Arne sprang til, og allerede i begyndelsen af juli 1984 kunne den mere konkrete tilrettelæggelse af projektet sættes i gang. Og inden for kort tid, kunne projektet igangsættes og de første symaskiner kunne sendes af sted til Kenya. I de 30 år projektet nu har eksisteret har projektet arbejdet med et meningsfuldt område, hvor både de oprindeligt faste medarbejdere; Arne, Jørgen og Eli og senere mange andre gode folk, har følt, at de udførte en opgave, der kom til at berøre et stort antal mennesker i den 3. verden. Selv oplever jeg, at det har været et privilegium at være med til at starte projektet, og være med til at holde hånden under Ulandsprojektet. Det har været meget positivt, at se, hvordan projektet har været istand til at tilpasse sig de behov og muligheder, som aktuelt er tilstede. Ulandsprojektet og mere konkret Arne har været istand til at udvikle projektet og til at se muligheder, hvor andre måske i højere grad ville se trusler. Hvis I har lyst til at føle ånden i Ulandsprojektet, så vil jeg opfordre Jer til at afsætte tid til at læse de indlæg, der er i dette jubilæumsskrift. Tak for god samarbejde og held og lykke i fremtiden Kristian Primdal Tidl. Leder af Storstrøms Amts Arbejdsmarkedskontor

10 Starten af projektet Renoveringsværkstedet har gennem de sidste 30 år hentet-, renoveret- og sendt udstyr til den 3. verden. Dette er blevet udført med midler fra Danidas Renoveringsog forsendelses bevilling. Det er blevet til over 1100 forsendelser beløbende sig til en værdi af mere end 1,1 milliard kr. Effekterne, som vi har sendt af sted, har primært været doneret af institutioner, private samt firmaer. Renoveringsværkstedet startede tilbage i 1984 i Nakskov på Perlestikkergade 23 (tidligere Thrige Titans bygninger) og gik under navnet Storstrøms Amts Ulandsprojekt, SABU. Renoveringsværkstedet startede som et beskæftigelsesprojekt under ungdomsgarantien, på det tidspunkt var ungdoms arbejdsløsheden meget høj, især på Lolland Falster. Projektet havde en dobbelt funktion: For det første at beskæftige arbejdsløse voksne med en meningsgivende bekræftelse samtidig med at disse voksne blev kvalificeret til arbejdsmarkedet igen og for det andet at hjælpe danskstøttede projekter i den 3. verden med brugt renoveret udstyr, udstyr af en god kvalitet, men som ikke var tidssvarende længere i vores samfund. Idemændene bag projektet I efteråret 1983 henvendte Magnus Demsitz, som var konsulent i Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, sig til Storstrøms Amts Beskæftigelsessekretariat, hvor Kristian Primdal var sekretariatsleder. Storstrøms Amt, var den første offentlige institution, som oprettede et ulandsprojekt, det var banebrydende i dansk henseende.

11 Henvendelsen afstedkom en drøftelse af, hvorvidt man ville kunne lave noget fornuftigt arbejde i beskæftigelsesprojekterne, arbejde som ville kunne komme de arbejdsløse til gode, samtidig med at deres arbejdsindsats ville kunne komme andre til gavn, uden at denne arbejdsindsats ville blive konkurrenceforvridende. Det var i den forbindelse, ideen blev født til at lave et ulandsprojekt. Projektoplægget blev udformet, og forelagt beskæftigelsesudvalget, som gav grønt lys til ideen, hvorefter oplægget blev videresendt til amtsrådet. Forinden havde der været drøftelser med de forskellige store danske hjælpe- og bistandsorganisationer så som: Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Dansk Folkehjælp m.v. I sommeren 1984 blev der ansat en projektleder ved navn Arne Kjærsgaard og derefter en værkstedsleder til værkstedet, som det var besluttet skulle ligge i Nakskov. Værkstedslederen blev tidligere formand for elektrikerforbundet Eli Jensen. Disse to dannede rammen om projektets første team, og deres første opgave var at starte projektet op. Der viste sig dog snart behov for at få udvidet teamet med en tredje person til at varetage administrationen på værkstedet i Nakskov, en opgave Jørn Hansen i efteråret 1984 blev ansat til at varetage. Den første forsendelse Hanne og Axel Holm fra Nykøbing F. området, var på det tidspunkt udsendt som ulandsfrivillige i Kenya, og de blev som de første begunstiget med fire renoverede symaskiner til et kvindeprojekt på landet i Kenya. Proceduren var, at vi fik en henvendelse fra dem i form af et brev, der i dette tilfælde var fire uger undervejs. Vi vurderede anmodningen, udformede en bekræftende skrivelse, og sendte skrivelsen afsted med luftpost, den var tre uger undervejs. Det var umuligt at ringe til hinanden, kun hvis Hanne og Axel kørte ind til hovedstaden Nairobi, hvor de ville kunne låne en telefon. Det skete så en dag, og fandt sted med en meget dårlig forbindelse, hvor vi fik fremstammet har I adgang til en telexmaskine (Telex er maskinsendt telegrafi, og sker ved hjælp af en telexmaskine - maskinen før telefaxen) De næste korrespondancer skete så via en telex. Det var en langsom procedure. I dag sker alt korrespondance med s, man kan få en ordre om morgenen og inden frokost kan man have alle formaliteter på plads. Begyndelsen SABU startede i nogle beskedne kontorlokaler i de gamle Thrige Titan bygninger. Efterhånden voksede projektet, og flere arbejdsløse kom for at arbejde på projektet. Projektet voksede sig ud af lokalet, der var ikke længere plads nok til effekter og mandskab og vi fik lov til at bruge kælderen. Senere fik vi indlemmet en af sidebygningerne for at udvide værkstedskapaciteten.

12 I 1989 flyttede Vestlollands Produktionscenter (kommunens beskæftigelsesprojekt ind på området, og vi blev enige om at dele nogle faciliteter. Vi fik opdelt en af de store haller, til SABU og resten til Produktionscenteret. Vi delte kantine og kontor. Her var vi så indtil 2000, hvor amtet lukkede projektet, men forinden var Arne Kjærsgaard flyttet til MultiCenter Syd i 1998 for at starte en Internationale Afdeling op dér. Derefter overtog MultiCenter Syd alt, hvad der havde været i SABU i Nakskov lige fra køretøjer, værktøj og reoler. Levede i det uvisse Siden starten af SABU og indtil det lukkede, var der mange perioder, hvor projektet var ved at lukke, men vi fik altid reddet stormen af. Udfordringerne var størst, når der skulle findes besparelser i amtskommunen. I løbet af projektets fem første leveår, blev det forlænget fire gange, perioderne mellem disse projektforlængelser var nogle gange kun med et halv års mellemrum, men vi havde en stædig tro på, at det nok skulle gå. Grunden til at SABU ikke blev lukket, skal nok findes i, at der dels var en stor forståelse for projektet og projektideen, det at man i SABU genanvendte udstyr, som stadig var funktionsdygtigt, og at der var en slags produktion, som andre ude i verden kunne få gavn af, og ikke at forglemme de langtidsledige fik en meningsfuld arbejdsdag. Sidstnævnte blev afdækket af de resultater fra tilfredshedsundersøgelser som blev udført af research team m.h.p. at undersøge de langtidsledige der var på renoveringsværkstedet i Nakskov. Resultatet var, at det gav mening for de langtidsledige at arbejde på projektet, de var glade for at komme på arbejde hver dag, hvilket også blev afspejlet i et meget lavt sygefravær. Besøg fra den store verden På få år fik projektet bygget et ret stort netværk op blandt NGO er (Non-Governmental Organizations) i Danmark. Det medførte, at vi også fik mange besøg fra ind og udland. Det er meget vigtigt, når man har et projekt som SABU, at man også får skabt kontakt til brugerne, som er de, der er modagere af vores effekter. Vi bestræbte os således på, at holde os informerede om, hvilke NGOér og hvornår de evt. modtog besøg fra deres partnere i den 3. verden.

13 Vi tilstræbte så, at hver gang vi hørte, at en af NGO erne i Danmark fik besøg af deres partner fra Syd, at denne også aflagde vores projektet et besøg. Disse besøg, gav stor tilfredsstillelse for medarbejderne på værkstedet, det var ligesom en anerkendelse af, at det arbejde de udførte, var noget man satte pris på i Syd, og ikke mindst at det kunne bruges, og var medvirkende til at forbedre levevilkårene for fattige mennesker i Syd. Ofte havde brugerne ved disse besøg billeder med, af de renoverede effekter SABU havde sendt afsted, og man kan kun blive glad og stolt som medarbejder, når man ser glade og taknemlige ansigter ved modtagelse af en krykkestok, en renoveret kørestol eller symaskine, der kan hjælpe en fattig familie til en bedre levestandard eller større livsindhold. Sideeffekten af Ulandsværkstedet SABU og International afdeling Ved opstart af et projekt som SABU og senere International afdeling følger der sjove og interessante sideprojekter med, som man ved projektstart ikke havde kunnet forestille sig. Igennem de 30 år projektet har eksisteret, har det ikke ligget på den lade side hvad angår sideeffekter. Igennem de første fem til seks år blev der afholdt Internationale Arbejdslejre på Produktionsskolen, som dengang var beliggende i Karleby på Falster, disse arbejdslejre på Produktionsskolen fandt sted i et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og SABU, og de deltagende unge bestod af 24 unge fra hele Europa og 24 unge fra Produktionsskolen Nord-Syd dialog (samarbejde med DUF) støttet med midler fra Danida 1992 To beredskabshospitaler til Uganda med midler fra Danida 1993 Renovering af Det danske kulturinstitut i Gdansk, Polen, støttet med midler fra fonde og erhvervscentre i Danmark Demokratikursus med 10 embedsmænd fra Uganda 1995 Demokratikursus og inspektionsrejse til Uganda 1997 Landbrugsredskaber til Estland Støttet med midler fra Storstrøms Amt 1999 Øjneklinikprojekt i Etiopien, støttet med midler fra Folkekirkens Nødhjælp To produktionsskoler i Kosovo sammen med Korsør Produktionshøjskole, Virring Produktionsskole, Grenaa Produktionsskole, Kalundborgsegnens Produktionsskole, Projektet var finansieret med midler fra Danida Interreg 3a Albatros - samarbejde med BALI -Lübeck EU midler Interreg 3a Albatros Future - samarbejde med BQL-Lübeck EU midler 2009 Forberedelse til nyt Interreg projekt Interreg 4a ProNet MultiCenter Syd, Korsør Produktionshøjskole, Kalundborgegnens Produktionsskole, Koppelsberg JAW, Malente Produktionsskole og BQL Lübeck 2014 Interreg 4a ProFuture, MultiCenter Syd, Klemmenstrupgård Køge, Sønderborg Produktionsskole, Niebüll BAW og BQL Lübeck Af større projekter som vi har været involverede i, kan blandt andet nævnes:

14 Et af årene var temaet at bygge en afrikansk landsby op på Produktionsskolen. I disse år begyndte amtet også at arbejde mere internationalt, og SABU var et glimrende eksempel på et fornuftigt beskæftigelsesprojekt, som mange var interesserede i at kopiere. Der blev også i de første 10 år samarbejdet med lignende projekter i Europa f.eks. Tools for Self Reliance som lå i England, Gereed Geredschap i Holland, Aktion Eine Welt Tyskland, ELEOS Østrig og et fransk projekt. Der har således været megen international aktivitet på MultiCenter Syd fra 2000 til i dag, det er en periode hvor MultiCenter Syd har være konstant i front, i forhold til deltagelse i internationale aktiviteter. Se artikel fra Region Sjælland. Foruden de nævnte Interreg projektet fra 2002 til i dag, så har mere end 1000 elever fra vores skole være på udveksling eller har været vært for elever, som har være på udveksling på MultiCenter Syd. Vi har også deltaget i små EU programmer, hvor vi ikke selv har været entreprenør f.eks. Youth in Action og Leonardo programmer, hvor turene er gået til blandt andet Estland, Letland, Italien, Wales og Tyskland. Hvad får eleverne ud af det Det er vigtigt, i vores globaliserede verden, at vi også inden for produktionsskoleregi åbner verden op for vores unge. Produktionsskoleelever er normalt ikke dem, som står i første række til at arbejde uden for de danske grænser. Vi må dog se i øjnene, at fremtiden ser ud til at kræve en større mobilitet, især i den region, hvor vi er beliggende, idet vi nok skal indstille os på, at skulle tage længere væk for at finde et arbejde. For få år siden havde vi mangel på arbejdskraft, mange faglærte håndværkere kom fra Tyskland og Polen. Vi må også lære at tage den anden vej. Derfor er det vigtigt, at de unge forbedrer deres sproglige kompetencer, hvilket er en nærliggende effekt, når man arbejder internationalt. Det internationale samarbede giver også incitament til lærestaben til at lære at arbejde og forhandle professionelt på fremmedsprog inden for sit fag.

15 I 2005 startede vi med lærlinge på International afdeling. Afdelingen byder på gode muligheder for at kunne uddanne transport - og logistiklærlinge på baggrund af de mange transport - og pakkeopgaver der er. Siden 2005 har afdelingen udlært syv lærlinge. I 2011 blev der oprettet et cykelværksted i forbindelse med International afdeling, da der fra International afdeling bliver sendt mange cykler til projekter i Syd. I den mellemliggende periode er der blevet udlært en lærling som cykelmontør. I 2013 er der blevet oprettet et scooterværksted, hvor en lærling er startet. Hvorfor vil vi fejre vores 30 års fødselsdag Det vil vi gøre, på baggrund af, at vi i særdeleshed har været med til at præge udviklingen i forhold til at sende udstyr til Syd. Dette gøres i et samarbejde med fem andre renoveringsværksteder i Danmark. Vi arbejder også tæt sammen med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) i udviklingen af Genbrug til Syd (GtS). DMR-U har siden primo 2013 været entreprenøren for Danida bevillingen, frem til udgangen af 2012 blev denne opgave varetaget af Mellemfolkeligt Samvirke. Igennem de 30 år vi har renoveret udstyr, er der langt over 200 små danske ngo er som har modtaget udstyr til deres samarbejdspartnere i Syd, og de har derigennem været med til at opbygge små projekter i primært Afrika, men også i Asien og Latinamerika. Mange af disse projekter har nu fået etableret sig som gode og solide udviklingsprojekter. Renoveringsbevillingen har fået skabt et utroligt stort folkeligt netværk, bestående af små foreninger på tværs af etnicitet, tro og politik. Denne mangfoldighed af foreninger har gjort en stor forskel for andre mennesker, og vi har igennem tiden slået på tromme for, at hvis man ikke gennem foreninger får et folkeligt talerør udenfor de fire store byer i Danmark, vil det på sigt kunne blive vanskeligt at forklare den danske befolkning nødvendigheden af opretholdelsen af dansk skattefinansieret u-landsbistand i den form vi kender til det i dag. Man ville på den baggrund risikere at u-landsbistand, på grund af mangel på folkelig forankring, ville blive et elitært projekt, hvorved man ville risikere at en stor del af den danske befolkning ville tage afstand i forhold til at anvende udviklingsmidler til fattige ulande. Vi finder det af stor vigtighed, at den danske befolkning gennem lokale foreninger kan få mulighed for at føle ejerskab i forhold til at hjælpe mennesker i fattige lande, for derigennem at få forståelse for de levevilkår der kan være gældende syd for Danmarks grænser, og dermed forståelse for, at der er fattige mennesker, der har brug for vores hjælp og støtte i forhold til at kunne skabe bedst mulige levevilkår for sig selv og sin familie. Danidas renoveringsbevilling har foruden at være til stor gavn for projekter i Syd, også været medvirkende til at skabe forståelse for, hvorfor vi stadig skal være en aktiv medspiller inden for udviklingsbistand. Denne Danida bevilling afspejler også en anden slags udviklingsbistand, som vi hævder også er en vigtig del af bistanden, nemlig civilsamfundsstrategien. Af Arne Kjærsgaard International Projektleder

16 Vigtige dråber i havet Masanga projektet kører på sit 8. år- Masanga projektet er verdens mindste projekt med verdens største vision! Den blodig borgerkrig kampen om diamanterne lagde det lille Vestafrikanske land, Sierra Leone i ruiner gennem en 12 år lang og opslidende borgerkrig ( ). Landets infrastruktur blev ødelagt og et sundhedsvæsen lagt i ruiner, det medførte stor mangel på sundhedspersonale og ressourcer i form af medicin og hospitalsudstyr. Masanga Hospitalet var et tidligere spedalskheds hospital drevet af adventist bevægelsen tilbage fra 1964 og frem til slutningen af 90 erne. Under borgerkrigen blev det flere gange indtaget af de berygtede rebeller og i slutningen af krigen var der ingen sundhedsfaglige personer tilbage, patienter og personale var drevet på flugt og store del af hospitalet var blevet ødelagt og ribbet for brugbart udstyr. Vores lille forening, Masanga.dk tog i 2005 initiativ til at ville reetablere hospitalet. De første møder med sundhedsministeriet blev holdt september 2005 og vi genåbnede Masanga Hospitalet i juni Vi tog tidligt kontakt til Multicenter Syd s internationale afdeling og indledte et samarbejde der har haft afgørende betydning for projektets gennemførelse og succes. Vi mødte et center der sprudler af energi, af glæde og en særlig evne til at finde løsninger, hvor man eller synes at det ser sort ud. Vi har sammen indsamlet hospitalsudstyr fra hele landet, renoverede hospitalssenge og operationslejer og operationslamper og som gennem denne renovering og kærlige pleje fra centerets dygtige elever og medarbejdere, har vi medvirket til at give nyt liv til mange mennesker. Nyt liv i bogstaveligste forstand. Børn og mødredødeligheden i Sierra Leone er blandt verdens højeste, 25 % af børnene er døde før deres 5 års fødselsdag og hver 8. kvinde dør i forbindelse med graviditet og fødsler. På Masanga Hospitalet har vi fået opbygget en børneafdeling med plads til 40 børn og en føde- og barselafdeling med plads til 20 indlagte. I tillæg til dette en kirurgisk sengeafdeling med plads til 40 patienter heraf er nogen dog medicinske. En nyåbnet akut modtageafdeling med plads til 12 patienter fuldender dette billede. Herudover har vi en røntgenafdeling, en blodbank, et apotek, registreringsafdeling samt et laboratorium. En uddannelsesektion som nu består af et College, hvor der er en velfungerende sygeplejeskole har på flere måder fået støtte

17 fra MultiCenter Syd, dels i form af udstyr, men også økonomisk tilskud til bygning af nye sanitære forhold for de studerende. På college uddanner vi den kommende generation af kirurger i landet, og snart kommer der flere uddannelsestilbud på plads indenfor moderne hospitalsledelse og administration samt iværksætteri. Vores iværksætteri afdeling, som bl.a reparere cykler der er kasseret i det rige Europa, har fået mange input fra MCS gennem årene Der er sendt cykler, værktøj, reservedele mm som alt sammen har indgået i den samlede strategi målet og vejen mod vision at skabe et selvkørende bæredygtig projekt, hvor sundhed står centralt, men som løftes ind i fremtiden gennem vores uddannelsesprojekter- det er uddannelse der skaber udvikling. Ved at fokusere på iværksætteri som en økonomisk medspiller skaber vi arbejdspladser, og en større uafhængighed af en enkelt tovholder ex regeringen, som ikke altid er til at stole på i en ung og svag stat. Masanga projektet bygger på en simpel relation. Relationen mellem mennesker der sammen vil forandre verden. Sammen samler vi udstyr og renoverer, sammen pakker vi containerne og vi er med i den anden ende løfter udstyret ud og sætter det op- Operationslamperne skrues op i loftet vi holder lampen, den lokale elektriker Fancy skruer den op og sætter strømmen til. Der er lys der er lys i mørket og vi kan operere. Med lyset kan vi læse og studere. Når vi erobrer viden, kan vi forandre mere og blive dygtigere. Det er på denne måde at Masanga projektet er verdens mindste projekt- fra hjerte til hjerte, fra mørket mod lyset. Vi bygger op sammen, sætter sten på sten, vi er med i en transformation på vej mod visionen; Et hospital og uddannelsesprojekt som sikres gennem den lokale forankring i et samspil med nationale og internationale aktører. VI har igennem disse 8 år sendt udstyr sammen, i alt 20 containere med en samlet udstyrsværdi på 20 mill. Dkr. Hertil kommer forsendelseomkostningerne på 1,5 mill. Dkr. Hertil skal lægges værdien af det frivillige arbejde samt de kontant indsamlede beløb der er tilført projektet og så kommer vi op på en samlet investering på knap 40 mill.dkr. For nylig påpegede en journalist at er det ikke bare en dråbe i havet? Og jo, men det er i såfald nogle vigtige dråber, og flere af disse dråber kan få havet til at løbe over af glæde og begejstring,til bedre fordeling af jorden ressourcer og bidrage til at løfte mange mennesker ud af fattigdommens fornedrende tilværelse.

18 På Masanga er der 170 medarbejdere fordelt på de 3 ben i projektet; Hospitalet, college og business delen. Der er ialt 180 studerende, og der er stort set 100 patienter indlagt og knap 3500 indlæggelser årligt. Siden Hospitalets åbning, har vi udført behandlinger. Masanga dk samarbejder med en række andre organisationer både herhjemme i DK og i Europa samt i Sierra Leone. Her skal blot nævne Lions Club distrikt 106 A som er den største enkelt donor i projektet. Der er gennem tiden udsendt unge frivillige på forskellig delprojekter.mere end 250 unge har været ude i 3-6 måneder og arbejdet sammen med de lokale om at løfte projektet ind i fremtiden. MCS har haft ekspeditioner af sted 2 gange til MAsanga og nyder stor respekt hos de lokale og vores samarbejdspartnere. 30 år er ingen alder I har styrken, kompetencerne og viljen til forsat at udvikle på jeres concept og løfte produktionsskolerne ind i fremtiden og herigennem skabe værdi og forandring såvel i det danske som globalt. Et stort tillykke til MCS Internationale afdeling, til lederne og eleverne og vi er stolte over at få lov at arbejde sammen med Jer- Vi ønsker Jer al held og lykke i fremtiden med alle jeres projekter. Med kærlig hilsen Peter Bo Jørgensen Formand Masanga.dk

19

20 Care4people er en lille NGO Care4people er en del af et større netværk, der arbejder med bistand, udvikling og nødhjælp til den 3.verden. Care4people startede sit virke i 2007 på baggrund af viden og erfaringer med udviklingsarbejde opnået gennem flere års arbejde i Zimbabwe. Denne viden kombineret med lokalkendskab, samt et godt udbygget netværk både i Danmark og i Zimbabwe er en forudsætning for et vellykket udviklingsarbejde. Vi koncentrerer indsatsen i to geografiske områder, hvor de mest udsatte dele af befolkningen bor. Binga - området ved Zambezi-flodens bredder, syd for Karibasøen i landets nordvestlige hjørne, hvor Tongafolket bor. Det er en marginaliseret befolkningsgruppe, der har hårdt brug for hjælp, specielt indenfor uddannelse og sundhed. Matobos området i landets sydlige del syd for Bulawayo, hvor Ndebelefolket bor og har de samme behov. Vores støtte består i egentligt udviklingsarbejde, samt i forsendelser af hospitals- og skolemateriel. Som følge af udenrigsministeriets pulje beregnet til humanitært arbejde, er det muligt at sende containere pakket med de efterspurgte effekter til disse udsatte befolkningsgrupper. Vi samler godt brugt materiel, som skoler og hospitaler i DK ønsker at udskifte. Alt administrativt arbejde, indsamling og oplagring sker ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Pakning af containere foregår professionelt på Multicenter Syd i Nykøbing Falster, hvor eleverne samtidig oplæres i pakning og logistik. Care4people har i Danmark og i Zimbabwe flere samarbejdspartnere, der gør dette arbejde muligt. Produktionsskolen Multicenter Syd s Internationale afdeling i Nykøbing Falster kom fra starten til at spille en betydelig rolle i Care- 4peoples virke. Multicenter Syd har med en betydelig lagerkapacitet, et tæt netværk, samt værkstedsfaciliteter og kompetencer til at reparere og vedligeholde materiel til udsendelse været en uundværlig samarbejdspartner gennem alle årene. At rigtig mange unge samtidig får et meningsfyldt arbejde, samt kompetencer i lagerstyring, logistik, håndværk mm. kan kun være til glæde for alle parter. MultiCenter Syd har gennem årene hentet rigtig mange effekter for Care4people til senere pakning i 40 fods containere på Produktionsskolen i Nykøbing Falster, og det kan kun vække beundring at erfare, hvor minutiøst og kompakt en så stor container kan pakkes. MultiCenter Syd har gennem årene bidraget med rigtig meget materiel fra egne lagre og effekter hentet fra skoler og institutioner rundt omkring i landet. Det kunne være ultralydscannere, kørestole o.l. som et specielt ønske fra modtagerlandet, ting der ville være umulige at skaffe for de pågældende. For hver container, der bliver pakket, foretager vi en beregning på værdien af indholdet, idet vi værdisætter al materiel til 50% af nypris. Det giver stof til eftertanke at erfare, at hver container indeholder værdier for tæt på en million kroner. Materiel, der ifald Multicenter Syd, Care4people og mange andre små organisationer som

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk 2012 MultiCenter Syd Årsrapport International Afdeling Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk Året der gik: 2012. Baggrund: International afdelings hovedopgaver er, at beskæftige

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Læring fra Innovationsworkshop

Læring fra Innovationsworkshop Læring fra Innovationsworkshop Lars Elmgreen, Jørgen Eriksen og Kasper J. Johansen Psykiatrien Syd, Broen til bedre Sundhed & Formål med dagen Kortlæg og udfold konkrete udfordringer i forbindelse med

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010 Sygeplejerskeuddannelsen København Udvekslingsophold til Kenya Modul 6 2.november 2009 31- januar 2010 Udarbejdet af Joan Varming Hold F2008B Sygeplejerskeskolen København joan_varming@hotmail.com Tlf.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere