30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014"

Transkript

1 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

2

3

4 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder er fundet i arkiverne hos Leif Jeppesen, Arne Kjærsgaard og Jesper Kirknæs m.fl. Grafisk produktion Kreativ Service på MultiCenter Syd. Trykning er udført af GP tryk i 350 eksemplar

5 Indholdsfortegnelse Forord: af Tina Østergaard Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet: af Kristian Primdal Historisk tilbageblik: af Arne Kjærsgaard Vigtige dråber i havet : af Peter Bo Jørgensen Care4people er en lille NGO: af Morten Helmø I begyndelsen var nysgerrigheden: af forhenværende skoleleder Leif Jeppesen MultiCenter Syd s Internationale afd. 30 år: af Jesper Kirknæs, formand DANTAN

6 Forord Det er 30 år siden at der startede et Renoveringsværksted er det noget at fejre? JA det er der alt mulig grund til, og derfor har MultiCenter Syd også valgt, at sørge for at alle med interesse i INTERNATIONALE PROJEKTER, nu kan glædes sammen med os over dette jubilæum. I hæftet her er en bid af denne gode historie om hvordan et beskæftigelsesprojekt i Nakskov har udviklede sig, og i dag er et stort værksted på produktionsskolen MultiCenter Syd. Mange unge har oplevet at skulle bruge deres hænder til at producere på skolens værksted. Hospitalsudstyr, cykler, briller, skolemøbler og kontorudstyr er blot noget af det, der dagligt modtages. Udstyr modtages fra alle dele af landet, de tjekkes, renoveres og gøres klar til forsendelse. Eleverne får kendskab til forskellige fagområder og udvikler kompetencer, mens de arbejder. De hænder der har arbejdet på International afdeling, har haft en ekstra dimension med. Eleverne får en forståelse af hvordan nogen i Danmark arbejder, og får indsigt i den 3. verdens kultur og udfordringer. Der bliver renoveret, pakket og sendt til befolkninger i u-lande, der har brug for hjælp, til at skabe de bedst mulige levevilkår. At forstå hvorfor, og til hvem og hvordan det så kan lykkes, er noget særligt for mange unge i dag. Alt det gode arbejde, der er udført på renoveringsværkstedet, er udført af elever og produktionsskole-lærere de sidste 16 år. Der ligger i dette arbejder også en kolossal indsats fra ildsjæle rund i Danmark. Ildsjæle og organisationer som har arbejdet for, at sende udstyr til den 3. verden. En særlig person i dette arbejde er manden, som har været med helt fra start, og som stadig ufortrødent forsætter sin store indsats som International projektleder. En mand med et netværk som rækker verden rundt flere gang, og som modtager stor anerkendelse for sit arbejde og sit menneskesyn. I 30 år har Arne Kjærsgaard haft fingeren på pulsen, og ikke mindst på tasterne for at udvikle renoveringsværkstedet. Det har krævet noget særligt, og det særlige har Arne, som også er manden bag dette hæfte og jubilæumsfesten. Der kan ikke siges nok tak for indsatsen til alle, som har gjort det muligt, at sende så meget udstyr afsted. Når man når til sådan et jubilæum, er det på sin plads, at stoppe op en stund, - glædes over, at et samarbejder på tværs af lande, kontinenter, etnicitet, tro og politik kan lykkes. På denne jubilæumsdag hvor forståelse, hjælp og hårdt arbejde, går op i en højere enhed, skal der festes og læses om hvordan renoveringsværkstedet på Lolland-Falster, er blevet til for 30 år siden. God fornøjelse Af Tina Østergaard Skoleleder, MultiCenter Syd Udfordringer gør livet interessant - og at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J. Marine

7

8 Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet Det tidl. Ulandsprojektet I Nakskov og nu hos MultiCenter Syd i Nykøbing Falster er ikke alene et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt. Det er blevet begrebet for en ny type beskæftigelsesprojekter, der søger sine egne veje og løsninger. Ulandsprojektet har vist, at man kan udvikle en indsats, hvor et beskæftigelsesinitiativ kan blive katalysator for en ny udvikling. En udvikling, der i sit udgangspunkt er rettet mod at understøtte en særlig indsats rettet mod borgere, der ikke fuldt passer ind i vores standardiserede løsninger. Ulandsprojektet blev opfundet i 1984 som led i Storstrøms Amts målrettede indsats over for unge arbejdsløse og langtidsledige. Fra starten fokuserede Ulandsprojektet på langtidsarbejdsløse på Vestlolland. Her var der som følge af værftslukningen et stigende antal arbejdsløse, herunder også faglige folk, som Storstrøms Amt skulle give et jobtilbud. Hvorfor et ulandsprojekt? I forbindelse med Storstrøms Amts tilbud til langtidsledige, var det i et industriområde naturligt, at vurdere mulighederne for, at skabe industrielle træningspladser. Ideen om et Ulandsprojekt blev inspireret af, at én medarbejder i Arbejdsmarkedskontoret, Axel Holm besluttede, at søge ud som ulandsfrivillig i Kenya med Mellemfolkeligt Samvirke. I forbindelse med de snakke vi havde, indgik også, om Storstrøms Amt kunne understøtte udviklingsprojekter i Afrika. Da Axel s partner Hanne som sin indsats i Afrika planlagde at starte kvindegrupper, var det oplagt, at tænke i baner af fremskaffelse af værktøj oa. til sådanne kvindeprojekter. I den forbindelse foreslog Hanne, at der blev sendt 4 symaskiner ned til hendes kommende projekter. Den umiddelbare reaktion fra os var, at der ville være lige så meget bureaukrati knyttet til, at sende 4 symaskiner til Kenya som til at starte et helt nyt projekt. Hertil var Hannes kommentar så: Hvorfor gør I så ikke det? Udviklingen af ideen tog fart og det var helt klart, at det har sine fordele, at repræsentere en offentlig myndighed, når man skal i gang med et lidt skævt projekt. På den ene side kontaktede vi kommunerne i Storstrøm Amt og bad dem godkende, at de kommunale institutioner kunne overdrage udtjent udstyr til et amtsligt Ulandsprojekt. Der var stor støtte fra kommunerne, så vi kunne gå i gang med at registrere typer af udstyr, som kommunerne kunne bidrage med. I næste fase blev der taget kontakt til bistandsorganisationerne. Her måtte vi konstatere, at vi var i gang med en aktivitet, der lå udover, hvad bistandsorganisationerne havde ansvar for. Der var mange diskussioner om, kommuner og et amt skulle have en rolle i bistandsarbejdet og det blev diskuteret om, man kunne sende renoveret udstyr til bistandsprojekter. Videre var der hele det økonomiske spørgsmål, hvor der skulle skaffes ca. 1 mio. til projektet. Efter mange diskussioner endte det med, at bistandsorganisationer i forsommeren 1984 besluttede sig til, at give projektet deres støtte, ikke mindst efter en aktiv støtte fra Miljøkonsulent Magnus Demsitz fra SID.

9 Med støtten fra organisationerne, bevidstheden om at vi kunne skaffe kvalificeret udstyr kunne vi så gå i gang med, at skaffe den endelige bevilling til projektet fra Storstrøms Amt. Tilsvarende var det tid, gå i gang med at rekruttere personale. Her havde vi det store held, at Arne Kjærsgaard netop var kommet hjem til Danmark efter at have arbejdet i henholdsvis Kenya i 7½ år samt 5½ år som leder af et projekt for iværksætterkvinder i Bangladesh. Arne sprang til, og allerede i begyndelsen af juli 1984 kunne den mere konkrete tilrettelæggelse af projektet sættes i gang. Og inden for kort tid, kunne projektet igangsættes og de første symaskiner kunne sendes af sted til Kenya. I de 30 år projektet nu har eksisteret har projektet arbejdet med et meningsfuldt område, hvor både de oprindeligt faste medarbejdere; Arne, Jørgen og Eli og senere mange andre gode folk, har følt, at de udførte en opgave, der kom til at berøre et stort antal mennesker i den 3. verden. Selv oplever jeg, at det har været et privilegium at være med til at starte projektet, og være med til at holde hånden under Ulandsprojektet. Det har været meget positivt, at se, hvordan projektet har været istand til at tilpasse sig de behov og muligheder, som aktuelt er tilstede. Ulandsprojektet og mere konkret Arne har været istand til at udvikle projektet og til at se muligheder, hvor andre måske i højere grad ville se trusler. Hvis I har lyst til at føle ånden i Ulandsprojektet, så vil jeg opfordre Jer til at afsætte tid til at læse de indlæg, der er i dette jubilæumsskrift. Tak for god samarbejde og held og lykke i fremtiden Kristian Primdal Tidl. Leder af Storstrøms Amts Arbejdsmarkedskontor

10 Starten af projektet Renoveringsværkstedet har gennem de sidste 30 år hentet-, renoveret- og sendt udstyr til den 3. verden. Dette er blevet udført med midler fra Danidas Renoveringsog forsendelses bevilling. Det er blevet til over 1100 forsendelser beløbende sig til en værdi af mere end 1,1 milliard kr. Effekterne, som vi har sendt af sted, har primært været doneret af institutioner, private samt firmaer. Renoveringsværkstedet startede tilbage i 1984 i Nakskov på Perlestikkergade 23 (tidligere Thrige Titans bygninger) og gik under navnet Storstrøms Amts Ulandsprojekt, SABU. Renoveringsværkstedet startede som et beskæftigelsesprojekt under ungdomsgarantien, på det tidspunkt var ungdoms arbejdsløsheden meget høj, især på Lolland Falster. Projektet havde en dobbelt funktion: For det første at beskæftige arbejdsløse voksne med en meningsgivende bekræftelse samtidig med at disse voksne blev kvalificeret til arbejdsmarkedet igen og for det andet at hjælpe danskstøttede projekter i den 3. verden med brugt renoveret udstyr, udstyr af en god kvalitet, men som ikke var tidssvarende længere i vores samfund. Idemændene bag projektet I efteråret 1983 henvendte Magnus Demsitz, som var konsulent i Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, sig til Storstrøms Amts Beskæftigelsessekretariat, hvor Kristian Primdal var sekretariatsleder. Storstrøms Amt, var den første offentlige institution, som oprettede et ulandsprojekt, det var banebrydende i dansk henseende.

11 Henvendelsen afstedkom en drøftelse af, hvorvidt man ville kunne lave noget fornuftigt arbejde i beskæftigelsesprojekterne, arbejde som ville kunne komme de arbejdsløse til gode, samtidig med at deres arbejdsindsats ville kunne komme andre til gavn, uden at denne arbejdsindsats ville blive konkurrenceforvridende. Det var i den forbindelse, ideen blev født til at lave et ulandsprojekt. Projektoplægget blev udformet, og forelagt beskæftigelsesudvalget, som gav grønt lys til ideen, hvorefter oplægget blev videresendt til amtsrådet. Forinden havde der været drøftelser med de forskellige store danske hjælpe- og bistandsorganisationer så som: Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Dansk Folkehjælp m.v. I sommeren 1984 blev der ansat en projektleder ved navn Arne Kjærsgaard og derefter en værkstedsleder til værkstedet, som det var besluttet skulle ligge i Nakskov. Værkstedslederen blev tidligere formand for elektrikerforbundet Eli Jensen. Disse to dannede rammen om projektets første team, og deres første opgave var at starte projektet op. Der viste sig dog snart behov for at få udvidet teamet med en tredje person til at varetage administrationen på værkstedet i Nakskov, en opgave Jørn Hansen i efteråret 1984 blev ansat til at varetage. Den første forsendelse Hanne og Axel Holm fra Nykøbing F. området, var på det tidspunkt udsendt som ulandsfrivillige i Kenya, og de blev som de første begunstiget med fire renoverede symaskiner til et kvindeprojekt på landet i Kenya. Proceduren var, at vi fik en henvendelse fra dem i form af et brev, der i dette tilfælde var fire uger undervejs. Vi vurderede anmodningen, udformede en bekræftende skrivelse, og sendte skrivelsen afsted med luftpost, den var tre uger undervejs. Det var umuligt at ringe til hinanden, kun hvis Hanne og Axel kørte ind til hovedstaden Nairobi, hvor de ville kunne låne en telefon. Det skete så en dag, og fandt sted med en meget dårlig forbindelse, hvor vi fik fremstammet har I adgang til en telexmaskine (Telex er maskinsendt telegrafi, og sker ved hjælp af en telexmaskine - maskinen før telefaxen) De næste korrespondancer skete så via en telex. Det var en langsom procedure. I dag sker alt korrespondance med s, man kan få en ordre om morgenen og inden frokost kan man have alle formaliteter på plads. Begyndelsen SABU startede i nogle beskedne kontorlokaler i de gamle Thrige Titan bygninger. Efterhånden voksede projektet, og flere arbejdsløse kom for at arbejde på projektet. Projektet voksede sig ud af lokalet, der var ikke længere plads nok til effekter og mandskab og vi fik lov til at bruge kælderen. Senere fik vi indlemmet en af sidebygningerne for at udvide værkstedskapaciteten.

12 I 1989 flyttede Vestlollands Produktionscenter (kommunens beskæftigelsesprojekt ind på området, og vi blev enige om at dele nogle faciliteter. Vi fik opdelt en af de store haller, til SABU og resten til Produktionscenteret. Vi delte kantine og kontor. Her var vi så indtil 2000, hvor amtet lukkede projektet, men forinden var Arne Kjærsgaard flyttet til MultiCenter Syd i 1998 for at starte en Internationale Afdeling op dér. Derefter overtog MultiCenter Syd alt, hvad der havde været i SABU i Nakskov lige fra køretøjer, værktøj og reoler. Levede i det uvisse Siden starten af SABU og indtil det lukkede, var der mange perioder, hvor projektet var ved at lukke, men vi fik altid reddet stormen af. Udfordringerne var størst, når der skulle findes besparelser i amtskommunen. I løbet af projektets fem første leveår, blev det forlænget fire gange, perioderne mellem disse projektforlængelser var nogle gange kun med et halv års mellemrum, men vi havde en stædig tro på, at det nok skulle gå. Grunden til at SABU ikke blev lukket, skal nok findes i, at der dels var en stor forståelse for projektet og projektideen, det at man i SABU genanvendte udstyr, som stadig var funktionsdygtigt, og at der var en slags produktion, som andre ude i verden kunne få gavn af, og ikke at forglemme de langtidsledige fik en meningsfuld arbejdsdag. Sidstnævnte blev afdækket af de resultater fra tilfredshedsundersøgelser som blev udført af research team m.h.p. at undersøge de langtidsledige der var på renoveringsværkstedet i Nakskov. Resultatet var, at det gav mening for de langtidsledige at arbejde på projektet, de var glade for at komme på arbejde hver dag, hvilket også blev afspejlet i et meget lavt sygefravær. Besøg fra den store verden På få år fik projektet bygget et ret stort netværk op blandt NGO er (Non-Governmental Organizations) i Danmark. Det medførte, at vi også fik mange besøg fra ind og udland. Det er meget vigtigt, når man har et projekt som SABU, at man også får skabt kontakt til brugerne, som er de, der er modagere af vores effekter. Vi bestræbte os således på, at holde os informerede om, hvilke NGOér og hvornår de evt. modtog besøg fra deres partnere i den 3. verden.

13 Vi tilstræbte så, at hver gang vi hørte, at en af NGO erne i Danmark fik besøg af deres partner fra Syd, at denne også aflagde vores projektet et besøg. Disse besøg, gav stor tilfredsstillelse for medarbejderne på værkstedet, det var ligesom en anerkendelse af, at det arbejde de udførte, var noget man satte pris på i Syd, og ikke mindst at det kunne bruges, og var medvirkende til at forbedre levevilkårene for fattige mennesker i Syd. Ofte havde brugerne ved disse besøg billeder med, af de renoverede effekter SABU havde sendt afsted, og man kan kun blive glad og stolt som medarbejder, når man ser glade og taknemlige ansigter ved modtagelse af en krykkestok, en renoveret kørestol eller symaskine, der kan hjælpe en fattig familie til en bedre levestandard eller større livsindhold. Sideeffekten af Ulandsværkstedet SABU og International afdeling Ved opstart af et projekt som SABU og senere International afdeling følger der sjove og interessante sideprojekter med, som man ved projektstart ikke havde kunnet forestille sig. Igennem de 30 år projektet har eksisteret, har det ikke ligget på den lade side hvad angår sideeffekter. Igennem de første fem til seks år blev der afholdt Internationale Arbejdslejre på Produktionsskolen, som dengang var beliggende i Karleby på Falster, disse arbejdslejre på Produktionsskolen fandt sted i et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og SABU, og de deltagende unge bestod af 24 unge fra hele Europa og 24 unge fra Produktionsskolen Nord-Syd dialog (samarbejde med DUF) støttet med midler fra Danida 1992 To beredskabshospitaler til Uganda med midler fra Danida 1993 Renovering af Det danske kulturinstitut i Gdansk, Polen, støttet med midler fra fonde og erhvervscentre i Danmark Demokratikursus med 10 embedsmænd fra Uganda 1995 Demokratikursus og inspektionsrejse til Uganda 1997 Landbrugsredskaber til Estland Støttet med midler fra Storstrøms Amt 1999 Øjneklinikprojekt i Etiopien, støttet med midler fra Folkekirkens Nødhjælp To produktionsskoler i Kosovo sammen med Korsør Produktionshøjskole, Virring Produktionsskole, Grenaa Produktionsskole, Kalundborgsegnens Produktionsskole, Projektet var finansieret med midler fra Danida Interreg 3a Albatros - samarbejde med BALI -Lübeck EU midler Interreg 3a Albatros Future - samarbejde med BQL-Lübeck EU midler 2009 Forberedelse til nyt Interreg projekt Interreg 4a ProNet MultiCenter Syd, Korsør Produktionshøjskole, Kalundborgegnens Produktionsskole, Koppelsberg JAW, Malente Produktionsskole og BQL Lübeck 2014 Interreg 4a ProFuture, MultiCenter Syd, Klemmenstrupgård Køge, Sønderborg Produktionsskole, Niebüll BAW og BQL Lübeck Af større projekter som vi har været involverede i, kan blandt andet nævnes:

14 Et af årene var temaet at bygge en afrikansk landsby op på Produktionsskolen. I disse år begyndte amtet også at arbejde mere internationalt, og SABU var et glimrende eksempel på et fornuftigt beskæftigelsesprojekt, som mange var interesserede i at kopiere. Der blev også i de første 10 år samarbejdet med lignende projekter i Europa f.eks. Tools for Self Reliance som lå i England, Gereed Geredschap i Holland, Aktion Eine Welt Tyskland, ELEOS Østrig og et fransk projekt. Der har således været megen international aktivitet på MultiCenter Syd fra 2000 til i dag, det er en periode hvor MultiCenter Syd har være konstant i front, i forhold til deltagelse i internationale aktiviteter. Se artikel fra Region Sjælland. Foruden de nævnte Interreg projektet fra 2002 til i dag, så har mere end 1000 elever fra vores skole være på udveksling eller har været vært for elever, som har være på udveksling på MultiCenter Syd. Vi har også deltaget i små EU programmer, hvor vi ikke selv har været entreprenør f.eks. Youth in Action og Leonardo programmer, hvor turene er gået til blandt andet Estland, Letland, Italien, Wales og Tyskland. Hvad får eleverne ud af det Det er vigtigt, i vores globaliserede verden, at vi også inden for produktionsskoleregi åbner verden op for vores unge. Produktionsskoleelever er normalt ikke dem, som står i første række til at arbejde uden for de danske grænser. Vi må dog se i øjnene, at fremtiden ser ud til at kræve en større mobilitet, især i den region, hvor vi er beliggende, idet vi nok skal indstille os på, at skulle tage længere væk for at finde et arbejde. For få år siden havde vi mangel på arbejdskraft, mange faglærte håndværkere kom fra Tyskland og Polen. Vi må også lære at tage den anden vej. Derfor er det vigtigt, at de unge forbedrer deres sproglige kompetencer, hvilket er en nærliggende effekt, når man arbejder internationalt. Det internationale samarbede giver også incitament til lærestaben til at lære at arbejde og forhandle professionelt på fremmedsprog inden for sit fag.

15 I 2005 startede vi med lærlinge på International afdeling. Afdelingen byder på gode muligheder for at kunne uddanne transport - og logistiklærlinge på baggrund af de mange transport - og pakkeopgaver der er. Siden 2005 har afdelingen udlært syv lærlinge. I 2011 blev der oprettet et cykelværksted i forbindelse med International afdeling, da der fra International afdeling bliver sendt mange cykler til projekter i Syd. I den mellemliggende periode er der blevet udlært en lærling som cykelmontør. I 2013 er der blevet oprettet et scooterværksted, hvor en lærling er startet. Hvorfor vil vi fejre vores 30 års fødselsdag Det vil vi gøre, på baggrund af, at vi i særdeleshed har været med til at præge udviklingen i forhold til at sende udstyr til Syd. Dette gøres i et samarbejde med fem andre renoveringsværksteder i Danmark. Vi arbejder også tæt sammen med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) i udviklingen af Genbrug til Syd (GtS). DMR-U har siden primo 2013 været entreprenøren for Danida bevillingen, frem til udgangen af 2012 blev denne opgave varetaget af Mellemfolkeligt Samvirke. Igennem de 30 år vi har renoveret udstyr, er der langt over 200 små danske ngo er som har modtaget udstyr til deres samarbejdspartnere i Syd, og de har derigennem været med til at opbygge små projekter i primært Afrika, men også i Asien og Latinamerika. Mange af disse projekter har nu fået etableret sig som gode og solide udviklingsprojekter. Renoveringsbevillingen har fået skabt et utroligt stort folkeligt netværk, bestående af små foreninger på tværs af etnicitet, tro og politik. Denne mangfoldighed af foreninger har gjort en stor forskel for andre mennesker, og vi har igennem tiden slået på tromme for, at hvis man ikke gennem foreninger får et folkeligt talerør udenfor de fire store byer i Danmark, vil det på sigt kunne blive vanskeligt at forklare den danske befolkning nødvendigheden af opretholdelsen af dansk skattefinansieret u-landsbistand i den form vi kender til det i dag. Man ville på den baggrund risikere at u-landsbistand, på grund af mangel på folkelig forankring, ville blive et elitært projekt, hvorved man ville risikere at en stor del af den danske befolkning ville tage afstand i forhold til at anvende udviklingsmidler til fattige ulande. Vi finder det af stor vigtighed, at den danske befolkning gennem lokale foreninger kan få mulighed for at føle ejerskab i forhold til at hjælpe mennesker i fattige lande, for derigennem at få forståelse for de levevilkår der kan være gældende syd for Danmarks grænser, og dermed forståelse for, at der er fattige mennesker, der har brug for vores hjælp og støtte i forhold til at kunne skabe bedst mulige levevilkår for sig selv og sin familie. Danidas renoveringsbevilling har foruden at være til stor gavn for projekter i Syd, også været medvirkende til at skabe forståelse for, hvorfor vi stadig skal være en aktiv medspiller inden for udviklingsbistand. Denne Danida bevilling afspejler også en anden slags udviklingsbistand, som vi hævder også er en vigtig del af bistanden, nemlig civilsamfundsstrategien. Af Arne Kjærsgaard International Projektleder

16 Vigtige dråber i havet Masanga projektet kører på sit 8. år- Masanga projektet er verdens mindste projekt med verdens største vision! Den blodig borgerkrig kampen om diamanterne lagde det lille Vestafrikanske land, Sierra Leone i ruiner gennem en 12 år lang og opslidende borgerkrig ( ). Landets infrastruktur blev ødelagt og et sundhedsvæsen lagt i ruiner, det medførte stor mangel på sundhedspersonale og ressourcer i form af medicin og hospitalsudstyr. Masanga Hospitalet var et tidligere spedalskheds hospital drevet af adventist bevægelsen tilbage fra 1964 og frem til slutningen af 90 erne. Under borgerkrigen blev det flere gange indtaget af de berygtede rebeller og i slutningen af krigen var der ingen sundhedsfaglige personer tilbage, patienter og personale var drevet på flugt og store del af hospitalet var blevet ødelagt og ribbet for brugbart udstyr. Vores lille forening, Masanga.dk tog i 2005 initiativ til at ville reetablere hospitalet. De første møder med sundhedsministeriet blev holdt september 2005 og vi genåbnede Masanga Hospitalet i juni Vi tog tidligt kontakt til Multicenter Syd s internationale afdeling og indledte et samarbejde der har haft afgørende betydning for projektets gennemførelse og succes. Vi mødte et center der sprudler af energi, af glæde og en særlig evne til at finde løsninger, hvor man eller synes at det ser sort ud. Vi har sammen indsamlet hospitalsudstyr fra hele landet, renoverede hospitalssenge og operationslejer og operationslamper og som gennem denne renovering og kærlige pleje fra centerets dygtige elever og medarbejdere, har vi medvirket til at give nyt liv til mange mennesker. Nyt liv i bogstaveligste forstand. Børn og mødredødeligheden i Sierra Leone er blandt verdens højeste, 25 % af børnene er døde før deres 5 års fødselsdag og hver 8. kvinde dør i forbindelse med graviditet og fødsler. På Masanga Hospitalet har vi fået opbygget en børneafdeling med plads til 40 børn og en føde- og barselafdeling med plads til 20 indlagte. I tillæg til dette en kirurgisk sengeafdeling med plads til 40 patienter heraf er nogen dog medicinske. En nyåbnet akut modtageafdeling med plads til 12 patienter fuldender dette billede. Herudover har vi en røntgenafdeling, en blodbank, et apotek, registreringsafdeling samt et laboratorium. En uddannelsesektion som nu består af et College, hvor der er en velfungerende sygeplejeskole har på flere måder fået støtte

17 fra MultiCenter Syd, dels i form af udstyr, men også økonomisk tilskud til bygning af nye sanitære forhold for de studerende. På college uddanner vi den kommende generation af kirurger i landet, og snart kommer der flere uddannelsestilbud på plads indenfor moderne hospitalsledelse og administration samt iværksætteri. Vores iværksætteri afdeling, som bl.a reparere cykler der er kasseret i det rige Europa, har fået mange input fra MCS gennem årene Der er sendt cykler, værktøj, reservedele mm som alt sammen har indgået i den samlede strategi målet og vejen mod vision at skabe et selvkørende bæredygtig projekt, hvor sundhed står centralt, men som løftes ind i fremtiden gennem vores uddannelsesprojekter- det er uddannelse der skaber udvikling. Ved at fokusere på iværksætteri som en økonomisk medspiller skaber vi arbejdspladser, og en større uafhængighed af en enkelt tovholder ex regeringen, som ikke altid er til at stole på i en ung og svag stat. Masanga projektet bygger på en simpel relation. Relationen mellem mennesker der sammen vil forandre verden. Sammen samler vi udstyr og renoverer, sammen pakker vi containerne og vi er med i den anden ende løfter udstyret ud og sætter det op- Operationslamperne skrues op i loftet vi holder lampen, den lokale elektriker Fancy skruer den op og sætter strømmen til. Der er lys der er lys i mørket og vi kan operere. Med lyset kan vi læse og studere. Når vi erobrer viden, kan vi forandre mere og blive dygtigere. Det er på denne måde at Masanga projektet er verdens mindste projekt- fra hjerte til hjerte, fra mørket mod lyset. Vi bygger op sammen, sætter sten på sten, vi er med i en transformation på vej mod visionen; Et hospital og uddannelsesprojekt som sikres gennem den lokale forankring i et samspil med nationale og internationale aktører. VI har igennem disse 8 år sendt udstyr sammen, i alt 20 containere med en samlet udstyrsværdi på 20 mill. Dkr. Hertil kommer forsendelseomkostningerne på 1,5 mill. Dkr. Hertil skal lægges værdien af det frivillige arbejde samt de kontant indsamlede beløb der er tilført projektet og så kommer vi op på en samlet investering på knap 40 mill.dkr. For nylig påpegede en journalist at er det ikke bare en dråbe i havet? Og jo, men det er i såfald nogle vigtige dråber, og flere af disse dråber kan få havet til at løbe over af glæde og begejstring,til bedre fordeling af jorden ressourcer og bidrage til at løfte mange mennesker ud af fattigdommens fornedrende tilværelse.

18 På Masanga er der 170 medarbejdere fordelt på de 3 ben i projektet; Hospitalet, college og business delen. Der er ialt 180 studerende, og der er stort set 100 patienter indlagt og knap 3500 indlæggelser årligt. Siden Hospitalets åbning, har vi udført behandlinger. Masanga dk samarbejder med en række andre organisationer både herhjemme i DK og i Europa samt i Sierra Leone. Her skal blot nævne Lions Club distrikt 106 A som er den største enkelt donor i projektet. Der er gennem tiden udsendt unge frivillige på forskellig delprojekter.mere end 250 unge har været ude i 3-6 måneder og arbejdet sammen med de lokale om at løfte projektet ind i fremtiden. MCS har haft ekspeditioner af sted 2 gange til MAsanga og nyder stor respekt hos de lokale og vores samarbejdspartnere. 30 år er ingen alder I har styrken, kompetencerne og viljen til forsat at udvikle på jeres concept og løfte produktionsskolerne ind i fremtiden og herigennem skabe værdi og forandring såvel i det danske som globalt. Et stort tillykke til MCS Internationale afdeling, til lederne og eleverne og vi er stolte over at få lov at arbejde sammen med Jer- Vi ønsker Jer al held og lykke i fremtiden med alle jeres projekter. Med kærlig hilsen Peter Bo Jørgensen Formand Masanga.dk

19

20 Care4people er en lille NGO Care4people er en del af et større netværk, der arbejder med bistand, udvikling og nødhjælp til den 3.verden. Care4people startede sit virke i 2007 på baggrund af viden og erfaringer med udviklingsarbejde opnået gennem flere års arbejde i Zimbabwe. Denne viden kombineret med lokalkendskab, samt et godt udbygget netværk både i Danmark og i Zimbabwe er en forudsætning for et vellykket udviklingsarbejde. Vi koncentrerer indsatsen i to geografiske områder, hvor de mest udsatte dele af befolkningen bor. Binga - området ved Zambezi-flodens bredder, syd for Karibasøen i landets nordvestlige hjørne, hvor Tongafolket bor. Det er en marginaliseret befolkningsgruppe, der har hårdt brug for hjælp, specielt indenfor uddannelse og sundhed. Matobos området i landets sydlige del syd for Bulawayo, hvor Ndebelefolket bor og har de samme behov. Vores støtte består i egentligt udviklingsarbejde, samt i forsendelser af hospitals- og skolemateriel. Som følge af udenrigsministeriets pulje beregnet til humanitært arbejde, er det muligt at sende containere pakket med de efterspurgte effekter til disse udsatte befolkningsgrupper. Vi samler godt brugt materiel, som skoler og hospitaler i DK ønsker at udskifte. Alt administrativt arbejde, indsamling og oplagring sker ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Pakning af containere foregår professionelt på Multicenter Syd i Nykøbing Falster, hvor eleverne samtidig oplæres i pakning og logistik. Care4people har i Danmark og i Zimbabwe flere samarbejdspartnere, der gør dette arbejde muligt. Produktionsskolen Multicenter Syd s Internationale afdeling i Nykøbing Falster kom fra starten til at spille en betydelig rolle i Care- 4peoples virke. Multicenter Syd har med en betydelig lagerkapacitet, et tæt netværk, samt værkstedsfaciliteter og kompetencer til at reparere og vedligeholde materiel til udsendelse været en uundværlig samarbejdspartner gennem alle årene. At rigtig mange unge samtidig får et meningsfyldt arbejde, samt kompetencer i lagerstyring, logistik, håndværk mm. kan kun være til glæde for alle parter. MultiCenter Syd har gennem årene hentet rigtig mange effekter for Care4people til senere pakning i 40 fods containere på Produktionsskolen i Nykøbing Falster, og det kan kun vække beundring at erfare, hvor minutiøst og kompakt en så stor container kan pakkes. MultiCenter Syd har gennem årene bidraget med rigtig meget materiel fra egne lagre og effekter hentet fra skoler og institutioner rundt omkring i landet. Det kunne være ultralydscannere, kørestole o.l. som et specielt ønske fra modtagerlandet, ting der ville være umulige at skaffe for de pågældende. For hver container, der bliver pakket, foretager vi en beregning på værdien af indholdet, idet vi værdisætter al materiel til 50% af nypris. Det giver stof til eftertanke at erfare, at hver container indeholder værdier for tæt på en million kroner. Materiel, der ifald Multicenter Syd, Care4people og mange andre små organisationer som

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

20 år i solidaritet med andre - for at forandre

20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre - for at forandre 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27,1. 2100 København Ø T: +45 3325 3854 E: fic@fic.dk

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere