30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014"

Transkript

1 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

2

3

4 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder er fundet i arkiverne hos Leif Jeppesen, Arne Kjærsgaard og Jesper Kirknæs m.fl. Grafisk produktion Kreativ Service på MultiCenter Syd. Trykning er udført af GP tryk i 350 eksemplar

5 Indholdsfortegnelse Forord: af Tina Østergaard Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet: af Kristian Primdal Historisk tilbageblik: af Arne Kjærsgaard Vigtige dråber i havet : af Peter Bo Jørgensen Care4people er en lille NGO: af Morten Helmø I begyndelsen var nysgerrigheden: af forhenværende skoleleder Leif Jeppesen MultiCenter Syd s Internationale afd. 30 år: af Jesper Kirknæs, formand DANTAN

6 Forord Det er 30 år siden at der startede et Renoveringsværksted er det noget at fejre? JA det er der alt mulig grund til, og derfor har MultiCenter Syd også valgt, at sørge for at alle med interesse i INTERNATIONALE PROJEKTER, nu kan glædes sammen med os over dette jubilæum. I hæftet her er en bid af denne gode historie om hvordan et beskæftigelsesprojekt i Nakskov har udviklede sig, og i dag er et stort værksted på produktionsskolen MultiCenter Syd. Mange unge har oplevet at skulle bruge deres hænder til at producere på skolens værksted. Hospitalsudstyr, cykler, briller, skolemøbler og kontorudstyr er blot noget af det, der dagligt modtages. Udstyr modtages fra alle dele af landet, de tjekkes, renoveres og gøres klar til forsendelse. Eleverne får kendskab til forskellige fagområder og udvikler kompetencer, mens de arbejder. De hænder der har arbejdet på International afdeling, har haft en ekstra dimension med. Eleverne får en forståelse af hvordan nogen i Danmark arbejder, og får indsigt i den 3. verdens kultur og udfordringer. Der bliver renoveret, pakket og sendt til befolkninger i u-lande, der har brug for hjælp, til at skabe de bedst mulige levevilkår. At forstå hvorfor, og til hvem og hvordan det så kan lykkes, er noget særligt for mange unge i dag. Alt det gode arbejde, der er udført på renoveringsværkstedet, er udført af elever og produktionsskole-lærere de sidste 16 år. Der ligger i dette arbejder også en kolossal indsats fra ildsjæle rund i Danmark. Ildsjæle og organisationer som har arbejdet for, at sende udstyr til den 3. verden. En særlig person i dette arbejde er manden, som har været med helt fra start, og som stadig ufortrødent forsætter sin store indsats som International projektleder. En mand med et netværk som rækker verden rundt flere gang, og som modtager stor anerkendelse for sit arbejde og sit menneskesyn. I 30 år har Arne Kjærsgaard haft fingeren på pulsen, og ikke mindst på tasterne for at udvikle renoveringsværkstedet. Det har krævet noget særligt, og det særlige har Arne, som også er manden bag dette hæfte og jubilæumsfesten. Der kan ikke siges nok tak for indsatsen til alle, som har gjort det muligt, at sende så meget udstyr afsted. Når man når til sådan et jubilæum, er det på sin plads, at stoppe op en stund, - glædes over, at et samarbejder på tværs af lande, kontinenter, etnicitet, tro og politik kan lykkes. På denne jubilæumsdag hvor forståelse, hjælp og hårdt arbejde, går op i en højere enhed, skal der festes og læses om hvordan renoveringsværkstedet på Lolland-Falster, er blevet til for 30 år siden. God fornøjelse Af Tina Østergaard Skoleleder, MultiCenter Syd Udfordringer gør livet interessant - og at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J. Marine

7

8 Tillykke med de 30 år til ulandsprojektet Det tidl. Ulandsprojektet I Nakskov og nu hos MultiCenter Syd i Nykøbing Falster er ikke alene et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt. Det er blevet begrebet for en ny type beskæftigelsesprojekter, der søger sine egne veje og løsninger. Ulandsprojektet har vist, at man kan udvikle en indsats, hvor et beskæftigelsesinitiativ kan blive katalysator for en ny udvikling. En udvikling, der i sit udgangspunkt er rettet mod at understøtte en særlig indsats rettet mod borgere, der ikke fuldt passer ind i vores standardiserede løsninger. Ulandsprojektet blev opfundet i 1984 som led i Storstrøms Amts målrettede indsats over for unge arbejdsløse og langtidsledige. Fra starten fokuserede Ulandsprojektet på langtidsarbejdsløse på Vestlolland. Her var der som følge af værftslukningen et stigende antal arbejdsløse, herunder også faglige folk, som Storstrøms Amt skulle give et jobtilbud. Hvorfor et ulandsprojekt? I forbindelse med Storstrøms Amts tilbud til langtidsledige, var det i et industriområde naturligt, at vurdere mulighederne for, at skabe industrielle træningspladser. Ideen om et Ulandsprojekt blev inspireret af, at én medarbejder i Arbejdsmarkedskontoret, Axel Holm besluttede, at søge ud som ulandsfrivillig i Kenya med Mellemfolkeligt Samvirke. I forbindelse med de snakke vi havde, indgik også, om Storstrøms Amt kunne understøtte udviklingsprojekter i Afrika. Da Axel s partner Hanne som sin indsats i Afrika planlagde at starte kvindegrupper, var det oplagt, at tænke i baner af fremskaffelse af værktøj oa. til sådanne kvindeprojekter. I den forbindelse foreslog Hanne, at der blev sendt 4 symaskiner ned til hendes kommende projekter. Den umiddelbare reaktion fra os var, at der ville være lige så meget bureaukrati knyttet til, at sende 4 symaskiner til Kenya som til at starte et helt nyt projekt. Hertil var Hannes kommentar så: Hvorfor gør I så ikke det? Udviklingen af ideen tog fart og det var helt klart, at det har sine fordele, at repræsentere en offentlig myndighed, når man skal i gang med et lidt skævt projekt. På den ene side kontaktede vi kommunerne i Storstrøm Amt og bad dem godkende, at de kommunale institutioner kunne overdrage udtjent udstyr til et amtsligt Ulandsprojekt. Der var stor støtte fra kommunerne, så vi kunne gå i gang med at registrere typer af udstyr, som kommunerne kunne bidrage med. I næste fase blev der taget kontakt til bistandsorganisationerne. Her måtte vi konstatere, at vi var i gang med en aktivitet, der lå udover, hvad bistandsorganisationerne havde ansvar for. Der var mange diskussioner om, kommuner og et amt skulle have en rolle i bistandsarbejdet og det blev diskuteret om, man kunne sende renoveret udstyr til bistandsprojekter. Videre var der hele det økonomiske spørgsmål, hvor der skulle skaffes ca. 1 mio. til projektet. Efter mange diskussioner endte det med, at bistandsorganisationer i forsommeren 1984 besluttede sig til, at give projektet deres støtte, ikke mindst efter en aktiv støtte fra Miljøkonsulent Magnus Demsitz fra SID.

9 Med støtten fra organisationerne, bevidstheden om at vi kunne skaffe kvalificeret udstyr kunne vi så gå i gang med, at skaffe den endelige bevilling til projektet fra Storstrøms Amt. Tilsvarende var det tid, gå i gang med at rekruttere personale. Her havde vi det store held, at Arne Kjærsgaard netop var kommet hjem til Danmark efter at have arbejdet i henholdsvis Kenya i 7½ år samt 5½ år som leder af et projekt for iværksætterkvinder i Bangladesh. Arne sprang til, og allerede i begyndelsen af juli 1984 kunne den mere konkrete tilrettelæggelse af projektet sættes i gang. Og inden for kort tid, kunne projektet igangsættes og de første symaskiner kunne sendes af sted til Kenya. I de 30 år projektet nu har eksisteret har projektet arbejdet med et meningsfuldt område, hvor både de oprindeligt faste medarbejdere; Arne, Jørgen og Eli og senere mange andre gode folk, har følt, at de udførte en opgave, der kom til at berøre et stort antal mennesker i den 3. verden. Selv oplever jeg, at det har været et privilegium at være med til at starte projektet, og være med til at holde hånden under Ulandsprojektet. Det har været meget positivt, at se, hvordan projektet har været istand til at tilpasse sig de behov og muligheder, som aktuelt er tilstede. Ulandsprojektet og mere konkret Arne har været istand til at udvikle projektet og til at se muligheder, hvor andre måske i højere grad ville se trusler. Hvis I har lyst til at føle ånden i Ulandsprojektet, så vil jeg opfordre Jer til at afsætte tid til at læse de indlæg, der er i dette jubilæumsskrift. Tak for god samarbejde og held og lykke i fremtiden Kristian Primdal Tidl. Leder af Storstrøms Amts Arbejdsmarkedskontor

10 Starten af projektet Renoveringsværkstedet har gennem de sidste 30 år hentet-, renoveret- og sendt udstyr til den 3. verden. Dette er blevet udført med midler fra Danidas Renoveringsog forsendelses bevilling. Det er blevet til over 1100 forsendelser beløbende sig til en værdi af mere end 1,1 milliard kr. Effekterne, som vi har sendt af sted, har primært været doneret af institutioner, private samt firmaer. Renoveringsværkstedet startede tilbage i 1984 i Nakskov på Perlestikkergade 23 (tidligere Thrige Titans bygninger) og gik under navnet Storstrøms Amts Ulandsprojekt, SABU. Renoveringsværkstedet startede som et beskæftigelsesprojekt under ungdomsgarantien, på det tidspunkt var ungdoms arbejdsløsheden meget høj, især på Lolland Falster. Projektet havde en dobbelt funktion: For det første at beskæftige arbejdsløse voksne med en meningsgivende bekræftelse samtidig med at disse voksne blev kvalificeret til arbejdsmarkedet igen og for det andet at hjælpe danskstøttede projekter i den 3. verden med brugt renoveret udstyr, udstyr af en god kvalitet, men som ikke var tidssvarende længere i vores samfund. Idemændene bag projektet I efteråret 1983 henvendte Magnus Demsitz, som var konsulent i Specialarbejderforbundet i Danmark, SiD, sig til Storstrøms Amts Beskæftigelsessekretariat, hvor Kristian Primdal var sekretariatsleder. Storstrøms Amt, var den første offentlige institution, som oprettede et ulandsprojekt, det var banebrydende i dansk henseende.

11 Henvendelsen afstedkom en drøftelse af, hvorvidt man ville kunne lave noget fornuftigt arbejde i beskæftigelsesprojekterne, arbejde som ville kunne komme de arbejdsløse til gode, samtidig med at deres arbejdsindsats ville kunne komme andre til gavn, uden at denne arbejdsindsats ville blive konkurrenceforvridende. Det var i den forbindelse, ideen blev født til at lave et ulandsprojekt. Projektoplægget blev udformet, og forelagt beskæftigelsesudvalget, som gav grønt lys til ideen, hvorefter oplægget blev videresendt til amtsrådet. Forinden havde der været drøftelser med de forskellige store danske hjælpe- og bistandsorganisationer så som: Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, Dansk Folkehjælp m.v. I sommeren 1984 blev der ansat en projektleder ved navn Arne Kjærsgaard og derefter en værkstedsleder til værkstedet, som det var besluttet skulle ligge i Nakskov. Værkstedslederen blev tidligere formand for elektrikerforbundet Eli Jensen. Disse to dannede rammen om projektets første team, og deres første opgave var at starte projektet op. Der viste sig dog snart behov for at få udvidet teamet med en tredje person til at varetage administrationen på værkstedet i Nakskov, en opgave Jørn Hansen i efteråret 1984 blev ansat til at varetage. Den første forsendelse Hanne og Axel Holm fra Nykøbing F. området, var på det tidspunkt udsendt som ulandsfrivillige i Kenya, og de blev som de første begunstiget med fire renoverede symaskiner til et kvindeprojekt på landet i Kenya. Proceduren var, at vi fik en henvendelse fra dem i form af et brev, der i dette tilfælde var fire uger undervejs. Vi vurderede anmodningen, udformede en bekræftende skrivelse, og sendte skrivelsen afsted med luftpost, den var tre uger undervejs. Det var umuligt at ringe til hinanden, kun hvis Hanne og Axel kørte ind til hovedstaden Nairobi, hvor de ville kunne låne en telefon. Det skete så en dag, og fandt sted med en meget dårlig forbindelse, hvor vi fik fremstammet har I adgang til en telexmaskine (Telex er maskinsendt telegrafi, og sker ved hjælp af en telexmaskine - maskinen før telefaxen) De næste korrespondancer skete så via en telex. Det var en langsom procedure. I dag sker alt korrespondance med s, man kan få en ordre om morgenen og inden frokost kan man have alle formaliteter på plads. Begyndelsen SABU startede i nogle beskedne kontorlokaler i de gamle Thrige Titan bygninger. Efterhånden voksede projektet, og flere arbejdsløse kom for at arbejde på projektet. Projektet voksede sig ud af lokalet, der var ikke længere plads nok til effekter og mandskab og vi fik lov til at bruge kælderen. Senere fik vi indlemmet en af sidebygningerne for at udvide værkstedskapaciteten.

12 I 1989 flyttede Vestlollands Produktionscenter (kommunens beskæftigelsesprojekt ind på området, og vi blev enige om at dele nogle faciliteter. Vi fik opdelt en af de store haller, til SABU og resten til Produktionscenteret. Vi delte kantine og kontor. Her var vi så indtil 2000, hvor amtet lukkede projektet, men forinden var Arne Kjærsgaard flyttet til MultiCenter Syd i 1998 for at starte en Internationale Afdeling op dér. Derefter overtog MultiCenter Syd alt, hvad der havde været i SABU i Nakskov lige fra køretøjer, værktøj og reoler. Levede i det uvisse Siden starten af SABU og indtil det lukkede, var der mange perioder, hvor projektet var ved at lukke, men vi fik altid reddet stormen af. Udfordringerne var størst, når der skulle findes besparelser i amtskommunen. I løbet af projektets fem første leveår, blev det forlænget fire gange, perioderne mellem disse projektforlængelser var nogle gange kun med et halv års mellemrum, men vi havde en stædig tro på, at det nok skulle gå. Grunden til at SABU ikke blev lukket, skal nok findes i, at der dels var en stor forståelse for projektet og projektideen, det at man i SABU genanvendte udstyr, som stadig var funktionsdygtigt, og at der var en slags produktion, som andre ude i verden kunne få gavn af, og ikke at forglemme de langtidsledige fik en meningsfuld arbejdsdag. Sidstnævnte blev afdækket af de resultater fra tilfredshedsundersøgelser som blev udført af research team m.h.p. at undersøge de langtidsledige der var på renoveringsværkstedet i Nakskov. Resultatet var, at det gav mening for de langtidsledige at arbejde på projektet, de var glade for at komme på arbejde hver dag, hvilket også blev afspejlet i et meget lavt sygefravær. Besøg fra den store verden På få år fik projektet bygget et ret stort netværk op blandt NGO er (Non-Governmental Organizations) i Danmark. Det medførte, at vi også fik mange besøg fra ind og udland. Det er meget vigtigt, når man har et projekt som SABU, at man også får skabt kontakt til brugerne, som er de, der er modagere af vores effekter. Vi bestræbte os således på, at holde os informerede om, hvilke NGOér og hvornår de evt. modtog besøg fra deres partnere i den 3. verden.

13 Vi tilstræbte så, at hver gang vi hørte, at en af NGO erne i Danmark fik besøg af deres partner fra Syd, at denne også aflagde vores projektet et besøg. Disse besøg, gav stor tilfredsstillelse for medarbejderne på værkstedet, det var ligesom en anerkendelse af, at det arbejde de udførte, var noget man satte pris på i Syd, og ikke mindst at det kunne bruges, og var medvirkende til at forbedre levevilkårene for fattige mennesker i Syd. Ofte havde brugerne ved disse besøg billeder med, af de renoverede effekter SABU havde sendt afsted, og man kan kun blive glad og stolt som medarbejder, når man ser glade og taknemlige ansigter ved modtagelse af en krykkestok, en renoveret kørestol eller symaskine, der kan hjælpe en fattig familie til en bedre levestandard eller større livsindhold. Sideeffekten af Ulandsværkstedet SABU og International afdeling Ved opstart af et projekt som SABU og senere International afdeling følger der sjove og interessante sideprojekter med, som man ved projektstart ikke havde kunnet forestille sig. Igennem de 30 år projektet har eksisteret, har det ikke ligget på den lade side hvad angår sideeffekter. Igennem de første fem til seks år blev der afholdt Internationale Arbejdslejre på Produktionsskolen, som dengang var beliggende i Karleby på Falster, disse arbejdslejre på Produktionsskolen fandt sted i et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og SABU, og de deltagende unge bestod af 24 unge fra hele Europa og 24 unge fra Produktionsskolen Nord-Syd dialog (samarbejde med DUF) støttet med midler fra Danida 1992 To beredskabshospitaler til Uganda med midler fra Danida 1993 Renovering af Det danske kulturinstitut i Gdansk, Polen, støttet med midler fra fonde og erhvervscentre i Danmark Demokratikursus med 10 embedsmænd fra Uganda 1995 Demokratikursus og inspektionsrejse til Uganda 1997 Landbrugsredskaber til Estland Støttet med midler fra Storstrøms Amt 1999 Øjneklinikprojekt i Etiopien, støttet med midler fra Folkekirkens Nødhjælp To produktionsskoler i Kosovo sammen med Korsør Produktionshøjskole, Virring Produktionsskole, Grenaa Produktionsskole, Kalundborgsegnens Produktionsskole, Projektet var finansieret med midler fra Danida Interreg 3a Albatros - samarbejde med BALI -Lübeck EU midler Interreg 3a Albatros Future - samarbejde med BQL-Lübeck EU midler 2009 Forberedelse til nyt Interreg projekt Interreg 4a ProNet MultiCenter Syd, Korsør Produktionshøjskole, Kalundborgegnens Produktionsskole, Koppelsberg JAW, Malente Produktionsskole og BQL Lübeck 2014 Interreg 4a ProFuture, MultiCenter Syd, Klemmenstrupgård Køge, Sønderborg Produktionsskole, Niebüll BAW og BQL Lübeck Af større projekter som vi har været involverede i, kan blandt andet nævnes:

14 Et af årene var temaet at bygge en afrikansk landsby op på Produktionsskolen. I disse år begyndte amtet også at arbejde mere internationalt, og SABU var et glimrende eksempel på et fornuftigt beskæftigelsesprojekt, som mange var interesserede i at kopiere. Der blev også i de første 10 år samarbejdet med lignende projekter i Europa f.eks. Tools for Self Reliance som lå i England, Gereed Geredschap i Holland, Aktion Eine Welt Tyskland, ELEOS Østrig og et fransk projekt. Der har således været megen international aktivitet på MultiCenter Syd fra 2000 til i dag, det er en periode hvor MultiCenter Syd har være konstant i front, i forhold til deltagelse i internationale aktiviteter. Se artikel fra Region Sjælland. Foruden de nævnte Interreg projektet fra 2002 til i dag, så har mere end 1000 elever fra vores skole være på udveksling eller har været vært for elever, som har være på udveksling på MultiCenter Syd. Vi har også deltaget i små EU programmer, hvor vi ikke selv har været entreprenør f.eks. Youth in Action og Leonardo programmer, hvor turene er gået til blandt andet Estland, Letland, Italien, Wales og Tyskland. Hvad får eleverne ud af det Det er vigtigt, i vores globaliserede verden, at vi også inden for produktionsskoleregi åbner verden op for vores unge. Produktionsskoleelever er normalt ikke dem, som står i første række til at arbejde uden for de danske grænser. Vi må dog se i øjnene, at fremtiden ser ud til at kræve en større mobilitet, især i den region, hvor vi er beliggende, idet vi nok skal indstille os på, at skulle tage længere væk for at finde et arbejde. For få år siden havde vi mangel på arbejdskraft, mange faglærte håndværkere kom fra Tyskland og Polen. Vi må også lære at tage den anden vej. Derfor er det vigtigt, at de unge forbedrer deres sproglige kompetencer, hvilket er en nærliggende effekt, når man arbejder internationalt. Det internationale samarbede giver også incitament til lærestaben til at lære at arbejde og forhandle professionelt på fremmedsprog inden for sit fag.

15 I 2005 startede vi med lærlinge på International afdeling. Afdelingen byder på gode muligheder for at kunne uddanne transport - og logistiklærlinge på baggrund af de mange transport - og pakkeopgaver der er. Siden 2005 har afdelingen udlært syv lærlinge. I 2011 blev der oprettet et cykelværksted i forbindelse med International afdeling, da der fra International afdeling bliver sendt mange cykler til projekter i Syd. I den mellemliggende periode er der blevet udlært en lærling som cykelmontør. I 2013 er der blevet oprettet et scooterværksted, hvor en lærling er startet. Hvorfor vil vi fejre vores 30 års fødselsdag Det vil vi gøre, på baggrund af, at vi i særdeleshed har været med til at præge udviklingen i forhold til at sende udstyr til Syd. Dette gøres i et samarbejde med fem andre renoveringsværksteder i Danmark. Vi arbejder også tæt sammen med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) i udviklingen af Genbrug til Syd (GtS). DMR-U har siden primo 2013 været entreprenøren for Danida bevillingen, frem til udgangen af 2012 blev denne opgave varetaget af Mellemfolkeligt Samvirke. Igennem de 30 år vi har renoveret udstyr, er der langt over 200 små danske ngo er som har modtaget udstyr til deres samarbejdspartnere i Syd, og de har derigennem været med til at opbygge små projekter i primært Afrika, men også i Asien og Latinamerika. Mange af disse projekter har nu fået etableret sig som gode og solide udviklingsprojekter. Renoveringsbevillingen har fået skabt et utroligt stort folkeligt netværk, bestående af små foreninger på tværs af etnicitet, tro og politik. Denne mangfoldighed af foreninger har gjort en stor forskel for andre mennesker, og vi har igennem tiden slået på tromme for, at hvis man ikke gennem foreninger får et folkeligt talerør udenfor de fire store byer i Danmark, vil det på sigt kunne blive vanskeligt at forklare den danske befolkning nødvendigheden af opretholdelsen af dansk skattefinansieret u-landsbistand i den form vi kender til det i dag. Man ville på den baggrund risikere at u-landsbistand, på grund af mangel på folkelig forankring, ville blive et elitært projekt, hvorved man ville risikere at en stor del af den danske befolkning ville tage afstand i forhold til at anvende udviklingsmidler til fattige ulande. Vi finder det af stor vigtighed, at den danske befolkning gennem lokale foreninger kan få mulighed for at føle ejerskab i forhold til at hjælpe mennesker i fattige lande, for derigennem at få forståelse for de levevilkår der kan være gældende syd for Danmarks grænser, og dermed forståelse for, at der er fattige mennesker, der har brug for vores hjælp og støtte i forhold til at kunne skabe bedst mulige levevilkår for sig selv og sin familie. Danidas renoveringsbevilling har foruden at være til stor gavn for projekter i Syd, også været medvirkende til at skabe forståelse for, hvorfor vi stadig skal være en aktiv medspiller inden for udviklingsbistand. Denne Danida bevilling afspejler også en anden slags udviklingsbistand, som vi hævder også er en vigtig del af bistanden, nemlig civilsamfundsstrategien. Af Arne Kjærsgaard International Projektleder

16 Vigtige dråber i havet Masanga projektet kører på sit 8. år- Masanga projektet er verdens mindste projekt med verdens største vision! Den blodig borgerkrig kampen om diamanterne lagde det lille Vestafrikanske land, Sierra Leone i ruiner gennem en 12 år lang og opslidende borgerkrig ( ). Landets infrastruktur blev ødelagt og et sundhedsvæsen lagt i ruiner, det medførte stor mangel på sundhedspersonale og ressourcer i form af medicin og hospitalsudstyr. Masanga Hospitalet var et tidligere spedalskheds hospital drevet af adventist bevægelsen tilbage fra 1964 og frem til slutningen af 90 erne. Under borgerkrigen blev det flere gange indtaget af de berygtede rebeller og i slutningen af krigen var der ingen sundhedsfaglige personer tilbage, patienter og personale var drevet på flugt og store del af hospitalet var blevet ødelagt og ribbet for brugbart udstyr. Vores lille forening, Masanga.dk tog i 2005 initiativ til at ville reetablere hospitalet. De første møder med sundhedsministeriet blev holdt september 2005 og vi genåbnede Masanga Hospitalet i juni Vi tog tidligt kontakt til Multicenter Syd s internationale afdeling og indledte et samarbejde der har haft afgørende betydning for projektets gennemførelse og succes. Vi mødte et center der sprudler af energi, af glæde og en særlig evne til at finde løsninger, hvor man eller synes at det ser sort ud. Vi har sammen indsamlet hospitalsudstyr fra hele landet, renoverede hospitalssenge og operationslejer og operationslamper og som gennem denne renovering og kærlige pleje fra centerets dygtige elever og medarbejdere, har vi medvirket til at give nyt liv til mange mennesker. Nyt liv i bogstaveligste forstand. Børn og mødredødeligheden i Sierra Leone er blandt verdens højeste, 25 % af børnene er døde før deres 5 års fødselsdag og hver 8. kvinde dør i forbindelse med graviditet og fødsler. På Masanga Hospitalet har vi fået opbygget en børneafdeling med plads til 40 børn og en føde- og barselafdeling med plads til 20 indlagte. I tillæg til dette en kirurgisk sengeafdeling med plads til 40 patienter heraf er nogen dog medicinske. En nyåbnet akut modtageafdeling med plads til 12 patienter fuldender dette billede. Herudover har vi en røntgenafdeling, en blodbank, et apotek, registreringsafdeling samt et laboratorium. En uddannelsesektion som nu består af et College, hvor der er en velfungerende sygeplejeskole har på flere måder fået støtte

17 fra MultiCenter Syd, dels i form af udstyr, men også økonomisk tilskud til bygning af nye sanitære forhold for de studerende. På college uddanner vi den kommende generation af kirurger i landet, og snart kommer der flere uddannelsestilbud på plads indenfor moderne hospitalsledelse og administration samt iværksætteri. Vores iværksætteri afdeling, som bl.a reparere cykler der er kasseret i det rige Europa, har fået mange input fra MCS gennem årene Der er sendt cykler, værktøj, reservedele mm som alt sammen har indgået i den samlede strategi målet og vejen mod vision at skabe et selvkørende bæredygtig projekt, hvor sundhed står centralt, men som løftes ind i fremtiden gennem vores uddannelsesprojekter- det er uddannelse der skaber udvikling. Ved at fokusere på iværksætteri som en økonomisk medspiller skaber vi arbejdspladser, og en større uafhængighed af en enkelt tovholder ex regeringen, som ikke altid er til at stole på i en ung og svag stat. Masanga projektet bygger på en simpel relation. Relationen mellem mennesker der sammen vil forandre verden. Sammen samler vi udstyr og renoverer, sammen pakker vi containerne og vi er med i den anden ende løfter udstyret ud og sætter det op- Operationslamperne skrues op i loftet vi holder lampen, den lokale elektriker Fancy skruer den op og sætter strømmen til. Der er lys der er lys i mørket og vi kan operere. Med lyset kan vi læse og studere. Når vi erobrer viden, kan vi forandre mere og blive dygtigere. Det er på denne måde at Masanga projektet er verdens mindste projekt- fra hjerte til hjerte, fra mørket mod lyset. Vi bygger op sammen, sætter sten på sten, vi er med i en transformation på vej mod visionen; Et hospital og uddannelsesprojekt som sikres gennem den lokale forankring i et samspil med nationale og internationale aktører. VI har igennem disse 8 år sendt udstyr sammen, i alt 20 containere med en samlet udstyrsværdi på 20 mill. Dkr. Hertil kommer forsendelseomkostningerne på 1,5 mill. Dkr. Hertil skal lægges værdien af det frivillige arbejde samt de kontant indsamlede beløb der er tilført projektet og så kommer vi op på en samlet investering på knap 40 mill.dkr. For nylig påpegede en journalist at er det ikke bare en dråbe i havet? Og jo, men det er i såfald nogle vigtige dråber, og flere af disse dråber kan få havet til at løbe over af glæde og begejstring,til bedre fordeling af jorden ressourcer og bidrage til at løfte mange mennesker ud af fattigdommens fornedrende tilværelse.

18 På Masanga er der 170 medarbejdere fordelt på de 3 ben i projektet; Hospitalet, college og business delen. Der er ialt 180 studerende, og der er stort set 100 patienter indlagt og knap 3500 indlæggelser årligt. Siden Hospitalets åbning, har vi udført behandlinger. Masanga dk samarbejder med en række andre organisationer både herhjemme i DK og i Europa samt i Sierra Leone. Her skal blot nævne Lions Club distrikt 106 A som er den største enkelt donor i projektet. Der er gennem tiden udsendt unge frivillige på forskellig delprojekter.mere end 250 unge har været ude i 3-6 måneder og arbejdet sammen med de lokale om at løfte projektet ind i fremtiden. MCS har haft ekspeditioner af sted 2 gange til MAsanga og nyder stor respekt hos de lokale og vores samarbejdspartnere. 30 år er ingen alder I har styrken, kompetencerne og viljen til forsat at udvikle på jeres concept og løfte produktionsskolerne ind i fremtiden og herigennem skabe værdi og forandring såvel i det danske som globalt. Et stort tillykke til MCS Internationale afdeling, til lederne og eleverne og vi er stolte over at få lov at arbejde sammen med Jer- Vi ønsker Jer al held og lykke i fremtiden med alle jeres projekter. Med kærlig hilsen Peter Bo Jørgensen Formand Masanga.dk

19

20 Care4people er en lille NGO Care4people er en del af et større netværk, der arbejder med bistand, udvikling og nødhjælp til den 3.verden. Care4people startede sit virke i 2007 på baggrund af viden og erfaringer med udviklingsarbejde opnået gennem flere års arbejde i Zimbabwe. Denne viden kombineret med lokalkendskab, samt et godt udbygget netværk både i Danmark og i Zimbabwe er en forudsætning for et vellykket udviklingsarbejde. Vi koncentrerer indsatsen i to geografiske områder, hvor de mest udsatte dele af befolkningen bor. Binga - området ved Zambezi-flodens bredder, syd for Karibasøen i landets nordvestlige hjørne, hvor Tongafolket bor. Det er en marginaliseret befolkningsgruppe, der har hårdt brug for hjælp, specielt indenfor uddannelse og sundhed. Matobos området i landets sydlige del syd for Bulawayo, hvor Ndebelefolket bor og har de samme behov. Vores støtte består i egentligt udviklingsarbejde, samt i forsendelser af hospitals- og skolemateriel. Som følge af udenrigsministeriets pulje beregnet til humanitært arbejde, er det muligt at sende containere pakket med de efterspurgte effekter til disse udsatte befolkningsgrupper. Vi samler godt brugt materiel, som skoler og hospitaler i DK ønsker at udskifte. Alt administrativt arbejde, indsamling og oplagring sker ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Pakning af containere foregår professionelt på Multicenter Syd i Nykøbing Falster, hvor eleverne samtidig oplæres i pakning og logistik. Care4people har i Danmark og i Zimbabwe flere samarbejdspartnere, der gør dette arbejde muligt. Produktionsskolen Multicenter Syd s Internationale afdeling i Nykøbing Falster kom fra starten til at spille en betydelig rolle i Care- 4peoples virke. Multicenter Syd har med en betydelig lagerkapacitet, et tæt netværk, samt værkstedsfaciliteter og kompetencer til at reparere og vedligeholde materiel til udsendelse været en uundværlig samarbejdspartner gennem alle årene. At rigtig mange unge samtidig får et meningsfyldt arbejde, samt kompetencer i lagerstyring, logistik, håndværk mm. kan kun være til glæde for alle parter. MultiCenter Syd har gennem årene hentet rigtig mange effekter for Care4people til senere pakning i 40 fods containere på Produktionsskolen i Nykøbing Falster, og det kan kun vække beundring at erfare, hvor minutiøst og kompakt en så stor container kan pakkes. MultiCenter Syd har gennem årene bidraget med rigtig meget materiel fra egne lagre og effekter hentet fra skoler og institutioner rundt omkring i landet. Det kunne være ultralydscannere, kørestole o.l. som et specielt ønske fra modtagerlandet, ting der ville være umulige at skaffe for de pågældende. For hver container, der bliver pakket, foretager vi en beregning på værdien af indholdet, idet vi værdisætter al materiel til 50% af nypris. Det giver stof til eftertanke at erfare, at hver container indeholder værdier for tæt på en million kroner. Materiel, der ifald Multicenter Syd, Care4people og mange andre små organisationer som

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk

2012 MultiCenter Syd. Årsrapport International Afdeling. Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk 2012 MultiCenter Syd Årsrapport International Afdeling Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd 07-02-2013 arne@multicentersyd.dk Året der gik: 2012. Baggrund: International afdelings hovedopgaver er, at beskæftige

Læs mere

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev

Genbrug til Syd GtS. Renoveringsværkstederne i Danmark. Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev Genbrug til Syd GtS Renoveringsværkstederne i Danmark Årsmødet lørdag d. 2. - 3. november 2013 Emmaus, Galleri og Kursuscenter, 4690 Haslev De 7 renoveringsværksteder i Danmark Håndværkerprojektet Håndværkerprojektet

Læs mere

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden. Zimbabwe 2015-2018 Udarbejdet af: Ejnar K. Nielsen Mette Ladefoged Udgave: 1 Sider i alt: 8 inkl. forside Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.dk CVR: DK35316221 Indhold Indledning...

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016

Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016 Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016 I dette nyhedsbrev fra foreningen kan du læse om: Hvad er vores hvidglødende why (hvorfor) Tak for din støtte Vi mangler KUN de sidste tilladelser

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev. November 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. November 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev November 2015 Nyhedsbrev November 2015 Side 2 Søfartsstyrelsen hvad vil det betyde Nyhedsbrev for glasværket og vores faste lejere? Oktober blev en sjov måned sjov, fordi vi pludselig kom med

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Tandklinikken på Heri hospital

Tandklinikken på Heri hospital Tandklinikken på Heri hospital Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Juni 2013. Folkemøde på Bornholm

Juni 2013. Folkemøde på Bornholm Juni 2013 Folkemøde på Bornholm Arne Kjærsgaard MultiCenter Syd Juni 2013 Folkemøde på Bornholm Med deltagelse af renoveringsværkstederne Folkemødet på Bornholm er Danmarks politiske festival, som finder

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis.

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. HIMMELBJERGGÅRDEN Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. Velkommen til Himmelbjerggårdens nyhedsbrev. Tænk, der allerede er gået to måneder

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Mennesker og muligheder...i et tegnsprogsmiljø! Folk er forskellige. Vi har brug for dig! Velkommen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Skovshoved Skole Dokumentation fra storforældremøde d. 29. oktober 2003

Skovshoved Skole Dokumentation fra storforældremøde d. 29. oktober 2003 Onsdag d. 29. oktober havde Skovshoved Skole og SKUB inviteret til det første arrangement i det ud- og ombygningsprojekt, som skolen skal i gang med. Vinteren 2003 står i statusfasens tegn (se tidsplan

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere