Danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser"

Transkript

1 med særlig fokus på nedsættelse af aktiekapital og safe habour-bestemmelser af Kasper Hansen Årskort Afleveret d. 1. april 2008 Anslag: Afhandlingen må offentliggøres Vejleder: Professor Bent Jesper Christensen Institut for økonomi Afdeling: institut for virksomhedsledelse Aarhus Universitet 1

2 Summary in English This master thesis examines the rules and regulations regarding the companies listed on the Danish stock exchange. I describe the different ways to repurchase and discuss the implications thereof. I especially focus on the tax treatment of dividends and repurchases, to identify if the investors on the Danish stock exchange as a whole, prefers share repurchase as a mean of distribution funds to the shareholders compared to dividends. As a whole, and on a group level, do the stockholders prefer repurchase from a strict taxation point of view. In the paper I argue that firm s use share repurchases to a number of different things, thus I view the cancellation of shares as the correct point in time, where the distribution of funds to the shareholders is in effect. The magnitude of distribution from the listed companies through the period is quite stable in the ballpark of 14 bill. DKK I furthermore examine the magnitude of repurchase under the safe harbour provisions. These rules are designed to mitigate insider trading and assures a high level of information regarding the repurchase to the public. The use of the safe harbour provisions are very limited, in that only 9 companies repurchased their own shares through such a scheme. I examine those 9 companies to establish whether there is an effect on liquidity, volatility and spread when the company is actively buying back own shares. There was no effect on the variables of interest what so ever. I argue that the level of information provided by the Danish companies regarding their use of share repurchase is of a very low standard. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING... 6 KAPITEL 2. FORMÅL OG OVERORDNET METODE PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNINGER... 8 KAPITEL 3: HVAD ER ET TILBAGEKØB GENERELT TILBAGEKØB GENERELT TYPER AF TILBAGEKØB HVORDAN TILBAGEKØBES I PRAKSIS RELEVANT LITTERATUR DANSKE UNDERSØGELSER/ARTIKLER DELKONKLUSION DANSKE ARTIKLER EUROPÆISKE UNDERSØGELSER SKJELTORP (2004) SKJELTORP OG ØDEGAARD (2004) KAPITEL 4: DANSKE STRUKTURELLE FORHOLD AKTIESELSKABSLOVEN KAPITEL 8: EGNE AKTIER KAPITAL 7: NEDSÆTTELSE AF AKTIEKAPITALEN ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN VÆRDIPAPIRHANDELSLOVEN OG ANDRE OPLYSNINGSFORPLIGTIGELSER DISKUSSION AF VÆRDIPAPIRHANDELSLOVEN HÅNDBOG FOR UDSTEDERE REGLER FOR UDSTEDERE PÅ OMX NORDIX EXCHANGE COPENHAGEN SAFE HARBOUR-BESTEMMELSERNE DISKUSSION AF SAFE HARBOUR-BESTEMMELSERNE ÅRSREGNSKABSLOVEN OPSUMMERING KAPITEL 5: TEORETISKE MOTIVER MILLER OG MODIGLIANI (1961): DIVIDEND POLICY, GROWTH AND THE VALUATION OF SHARES AGENTTEORI AGENCY COSTS OF FREE CASH FLOW (THE FREE CASH FLOW HYPOTHESIS) ASYMMETRISK INFORMATION OG SIGNALERING INFORMATIONSSIGNALERING DIVIDENDE SUBSTITUTION KAPITALSTRUKTUR LIKVIDITET

4 5.7 FLEKSIBILITET OPTIONSTANKEGANGEN AT AKTIEN ER UNDERVURDERET TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER SKATTEMÆSSIG BEGRUNDELSE DIVIDEND CLIENTELES THEORY LEDELSENS OPTIONER EPS SMINKNING EKSPROPRIERING AF GÆLDSEJERNE TILBAGEKØB SOM VÆRN MOD FJENDTLIG OVERTAGELSE KAPITEL 6: SKATTEMÆSSIGE FORHOLD OG INVESTORSAMMENSÆTNING INVESTORSAMMENSÆTNINGEN PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS SKATTEMÆSSIGBEHANDLING AF TILBAGEKØB GENERELT PRIVATE INVESTORER FRIE MIDLER SKATTEMÆSSIG PRÆFERENCE FOR DEN PRIVATE INVESTOR FRIE MIDLER PENSIONSORDNINGER IKKE-FINANSIELLE SELSKABER MODERSELSKABER IKKE-FINANSIELLE SELSKABER ALMINDELIGE SELSKABER PRÆFERENCE FOR GRUPPEN AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER UDENLANDSKE EJERE PENGEINSTITUTTER MM NONPROFITORGANISATIONER, OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE INVESTERINGSFORENINGER UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER KONTOFØRENDE INVESTERINGSFORENINGER PRÆFERENCE FOR GRUPPEN AF INVESTERINGSFORENINGER OG FINANSIELLE FORMIDLERE OPSUMMERING AF INVESTORGRUPPERNES PRÆFERENCER MHT. UDLODNINGSMETODE ANDRE SKATTEMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE UDBYTTE KONTRA TILBAGEKØB OPSAMLING OG KONKLUSION KAPITEL 7: DATAINDSAMLING OG BEARBEJDNING DATAINDSAMLING RÅ DATA INFORMATIONER OM TILBAGEKØB SAFE HARBOUR-DATA REELLE ANNULLERINGER ANDEN STATISTIK DATABEARBEJDNING KAPITEL 8: UNDERSØGELSESMETODIK EVENTSTUDIE TEST AF FORSKELLE I PERIODEN OMKRING SAFE HARBOUR-TILBAGEKØBET KAPITEL 9: DISKUSSION, ANALYSE OG RESULTATER VEDR. KAPITALNED- SÆTTELSE

5 9.1 STØRRELSEN AF UDLODNING VED TILBAGEKØB POSITIV MARKEDSREAKTION VED ANNULLERINGEN EVENTSTUDIE VEDR. ANNULLERING EVENTSTUDIE VEDR. MEDDELELSE AT KAPITALNEDSÆTTELSEN ER ACCEPTERET KONKLUSION ANNULLERINGSEFFEKT OG MEDDELELSE OM NEDSÆTTELSE EFFEKT SAFE HARBOUR OG EFFEKTEN AF DISSE TILBAGEKØB GENERELT OM SAFE HARBOUR-TILBAGEKØBERNE NÆRMERE BESKRIVELSE AF DE ENKELTE PROGRAMMER DISKUSSION AF PROGRAMMERNE EVENTSTUDIE AF START PÅ SAFE HARBOUR-TILBAGEKØBSPROGRAM EFFEKTEN AF, AT VIRKSOMHEDEN TILBAGEKØBER EGNE AKTIER RESULTATER VEDRØRENDE LIKVIDITET VOLATILITET OG SPREAD FOR DE ENKELTE AKTIER OPSAMLING DELKONKLUSION KAPITEL 11. KONKLUSION

6 Kapitel 1. Indledning Børsnoterede virksomheders køb af egne aktier har på et teoretisk plan altid vagt akademikernes interesse. Området er naturligt tæt relateret til virksomhedernes valg af udbyttepolitik og mere specifikt til virksomheders historiske valg af udbytte som foretrukne udbetalingsform. Som det ofte er tilfældet, er både den teoretiske og empiriske forskning på området markant præget af at tage udgangspunkt i de amerikanske kapitalmarkeder. Amerikanske virksomheder har traditionelt dog foretrukket at udbetale overskudslikviditet til aktionærerne vha. udbytte, men siden omkring 1980 er tilbagekøb af egne aktier vundet kraftigt frem på bekostning af dividender som middel til udbetaling af likviditet til aktionærerne. Stigningen har været så markant, at beløbet brugt på tilbagekøb i USA i 1999 faktisk overhalte det tilsvarende dividende beløb. F.eks. angiver Grullon og Michaely (2002), at amerikanske virksomheders udgifter til tilbagekøb af egne aktier i 1980 kun udgjorde 13,1 % af udgifterne til dividende, hvorimod tallet var steget til 113,1 % i I Danmark var virksomheders køb af egne aktier allerede nævnt i Aktieselskabsloven af 1917, men det var først fra 1998 at tilbagekøb begyndte at få en reel økonomisk betydning på det danske marked, initieret med Tele Danmarks køb af deres aktier fra staten. 2 Anvendelsen af tilbagekøb af egne aktier i Danmark er steget, men har dog stadig et begrænset omfang. 3 Man må dog sige, at det samlede billede af de børsnoterede selskabers køb af egne aktier er meget mudret; virksomhedernes motiver er ofte uklare og dårligt kommunikeret ud til markedet. Møller og Parum (2000) gjorde allerede opmærksom på, at virksomhedernes bevæggrunde for at købe egne aktier tilbage var meget uklare. Forfatterne gennemgik de børsnoterede selskabers regnskaber, der blev offentliggjort i1999, og fandt, at det var få selskaber, der havde en egentlig udlodningspolitik. Kun 6 % af selskaberne havde en omtalt tilbagekøbspolitik. Få virksomheder havde altså en klar offentliggjort politik på området, hvorfor det er svært for uvedkommende at vide om tilbagekøbet skete med annullering af aktierne for øje og dermed kunne opfattes som 1 Grullon og Michaely (2002) s Se f. eks Møller og Parum (2000) eller BG bank (1999) 3 Raaballe og Hedensted (2007) 6

7 en reel udlodning til aktionærerne. F.eks. angiver ovennævnte forfattere, at virksomheder forklarer deres køb af egne aktier med, at prisen på papiret er for lavt og afviser ikke at ville sælge dem på markedet igen. I kommer køb af egne aktier for alvor i mediernes søgelys i forbindelse med Midtbanksagen, hvor banken købte egne aktier samtidig med, at de ligger i forhandlinger med Svenske Handelsbanken om et salg af banken. Midtbanks ledelse bliver tiltalt for insiderhandel, men bliver efterfølgende frifundet i højesteret. 4 Foruden det umiddelbart interessante i domstolens stillingtagen til insiderreglerne, satte sagen fokus på, at der kan opstå problemer, når virksomheder ikke eksplicit meddeler, at de er aktive købere af deres egne aktier i markedet. EU vedtog i 2003 en forordning med retningslinier om, hvorledes en virksomhed kan undgå at komme i konflikt med insiderreglerne, når den opkøber egne aktier: Safe harbour-retningslinierne. Forordningen er pr. 1. april 2005 vedtaget som lov i Danmark. Jeg kommer i det efterfølgende nærmere ind på de præcise regler, men man kan groft sige, at så længe der er en virksomhed, der ønsker at købe egne aktier, tydeligt offentliggør dette inden tilbagekøbsprogrammet initieres, og løbende offentliggør udviklingen i programmet, er der ingen konflikt med insiderreglerne. Det er efterhånden hovedreglen, at de danske børsnoterede virksomheder ved hver generalforsamling opnår en bevilling fra aktionærerne til at kunne opkøbe op til 10 % af de udestående aktier i selskabet. Det er dog stadig ikke normen at eksplicit offentliggøre et tilbagekøbsprogram, hvorfor motiverne for virksomheders tilbagekøb ofte ikke er kendte. Normalt sættes lighedstegn mellem tilbagekøb af egne aktier og udlodning til aktionærerne, men virksomhederne har flere anvendelsesmuligheder med beholdningen af egne aktier, hvorfor en sådan sammenhæng ikke er klar. Kapitel 2. Formål og overordnet metode For at få et overblik over danske virksomheders tilbagekøb af egne aktier vil jeg i denne opgave prøve at identificere de strukturelle rammer, hvori danske virksomheder køber egne aktier tilbage. Jeg vil gennemgå de danske virksomheders 4 Se f.eks. Dagbladet Børsen, d.23. december 2004 s for en opsummering af sagen. 7

8 årsrapporter for at få et initialt overblik over graden af information, der findes om, hvorfor virksomheder køber egne aktier tilbage. Er det blot for at udlodde midler til aktionærerne, eller er der andre formål med tilbagekøbene. Derudover vil jeg forsøge at gennemføre enkelte eventstudier. Den overordnede metode bliver meget beskrivende med fokus på tilbagekøbs lovgivningsmæssige og teoretiske rammer. Jeg vil forsøge at indsamle statistik over danske virksomheders tilbagekøb efter de nye safe harbour-bestemmelser for at undersøge, om denne fremgangsmåde har vundet indpas i Danmark. 2.2 Problemformulering Formålet med nærværende opgave er at: 1) Forsøge at skabe mig et overblik over virksomheders tilbagekøb af egne aktier efter de nye safe harbour-bestemmelser. 2) Identificere den reelle udlodning ved tilbagekøb af egne aktier i Danmark. 3) Undersøge, om markedet først reelt opfatter virksomheders tilbagekøb af egne aktier som udlodning, når de tilbagekøbte aktier annulleres. 4) Undersøge, om der i Danmark er en reel skattemæssig fordel for aktionærerne i, at virksomheden benytter tilbagekøb af egne aktier som udlodnings metode frem for udbytte. 2.3 Afgrænsninger Undersøgelsesperiode omhandler perioden Undersøgelsen omhandler kun børsnoterede danske aktier. Jeg vil ikke lave et generelt eventstudie over alle danske tilbagekøb, men i stedet isolere nogle interessante delemner, jeg vil fokusere på. 8

9 Kapitel 3: Hvad er et tilbagekøb generelt Et aktietilbagekøb defineres overordnet ved at en virksomhed bruger nogle af dets frie midler til at købe sin egen aktie. Formålene med en sådan transaktion kan være flere og kan have positive implikationer for virksomhedens værdi. Disse emner behandles uddybende i kapitel 5. I dette kapitel beskrives, hvad der forstås ved et tilbagekøb, hvilke metoder virksomheder kan anvende til at tilbagekøbe, mens virksomheders tilbagekøb af egne aktier som metode til at udlodde midler til aktionærerne behandles kort. 3.1 Tilbagekøb generelt Virksomheders tilbagekøb af egne aktier dækker alle de forhold, hvor en virksomhed mod vederlag erhverver egne kapitalandele. En sådan transaktion opfattes hovedsagligt som et alternativ til udbytte, altså en måde at udbetale frie midler til aktionærerne. Virksomheder, der har erhvervet egne aktier er dog ikke forpligtiget til at annullere disse, men kan holde dem i reserve eller benytte beholdningen til flere formål, hvilket vi vil se i kapitel 5. Specielt i dagspressen bliver tilbagekøb ligestillet med udbytte som en metode til udlodning til aktionærerne på trods af, at man må sige, at det er først, når der foreligger en klar tilkendegivelse af at aktierne annulleres og aktiekapitalen nedsættes, at udlodningen er reel. Omvendt kan man som Møllgaard (1999) betragte besiddelse af egne aktier som en skjult kapitalnedsættelse 5, hvorfor en afhændelse af samme således kan opfattes som en skjult forhøjelse af aktiekapitalen. Jeg vil dog have særlig fokus på annulleringen af egne aktier i det efterfølgende, da det er ved nedsættelsen af aktiekapitalen, at udlodningen til aktionærerne er reel og irreversibel, selvom der i mange af de efterfølgende kapitler ligger en implicit antagelse af, at tilbagekøbet er sket i udlodnings øjemed. 3.2 Typer af tilbagekøb Der findes overordnet fire metoder, hvorved et selskab kan tilbagekøbe egne aktier 6. Disse er: 5 Møllgaard (1999) p.9, 6 For nærmere diskussion af metoderne se f.eks. Comment & Jarrell (1991). 9

10 1) Rettede tilbagekøb 2) Fixed price tender offer 3) Dutch-auktion tender offer 4) Open market repurchase Ad) 1 Ved et rettet tilbagekøb køber virksomheden sine egne aktier tilbage i en privat handel, typisk fra en storaktionær i virksomheden. Dette kan ske til en vilkårlig kurs, og offentligheden får på grund af aftalens private natur oftest ikke kendskab til handelen, før den har fundet sted. Ad) 2 Et fixed price tender offer er et tilbud til alle aktionærerne, hvor virksomheden tilbyder at tilbagekøbe et bestemt defineret antal aktier til en på forhånd bestemt pris, der normalt ligger over den officielle dagskurs. Hvis tilbuddet bliver overtegnet, dvs. hvis selskabet får tilsagn om en større mængde tenderet end det antal aktier, virksomheden ønskede at købe, erhverver selskabet det ønskede antal aktier pro rata fra de aktionærer, der gav tilsagn om at sælge. Selskabet reserverer sig oftest muligheden for at annullere tilbuddet, hvis det ønskede antal aktier ikke kan opnås. Ad 3) Et Dutch-auction er et tender offer, hvor købsprisen ikke ligger fast, men derimod er der angivet et kursinterval, hvori tilbagekøbet vil finde sted. Mængden eller det samlede beløb, der maksimalt vil blive benyttet, er på forhånd specificeret. Aktionærerne skal så inden tilbudsperiodens udløb tilkendegive hvor mange aktier og til hvilken pris, de ønsker at sælge. På baggrund af disse informationer opstiller virksomheden en udbudskurve, hvorefter den endelige mængde aktier og den tilhørende pris fastlægges. Alle aktionærer, der har tilkendegivet ønske om at sælge til en pris på eller under den endelige pris, sælger den ønskede mængde til den fastsatte pris. Ad 4) 10

11 Et open marked tilbagekøb er den helt almindelige situation, hvor virksomheden løbende opkøber egne aktier i markedet. Dette gøres ofte uden at virksomheden giver specifik information om hvornår og til hvilke priser, der er opkøbt egne aktier. Normen er, at virksomhederne har en stående mulighed for at erhverve egne aktier 7. I modsætning til de to tenderoffer metoder er der altså ikke nogle specifikke oplysningskrav til virksomheden i forbindelse med tilbagekøbet. 8 Ofte vil ledelsen i årsrapporten komme med vage formuleringer om, at virksomheden muligvis vil udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at købe egne aktier. Men det er ikke normen at offentliggøre et veldefineret program med oplysninger om f.eks. mængde og tidsperiode, hvori virksomheden vil foretage købet. Virksomheder er dog begyndt at købe aktier tilbage efter de såkaldte safe harbour bestemmelser, hvor virksomheden tilbagekøber aktier i markedet, men er underlagt visse krav til bl.a. løbende information mht. mængde og pris der er tilbagekøbt til Hvordan tilbagekøbes i praksis Tilbagekøb af egne aktier ved open market repurchase er uden sammenligning den mest benyttede metode i Danmark. I min undersøgelses periode har jeg kun identificeret, at Jensen og Møller Invest, NKT og Parken har købt betydelige mængder egne aktier ved privat handel. Højgård Holding fuldførte et tender offer i starten af 2004, hvor tilbudsprisen var omkring 14 pct. over dagskursen på dagen for tilbuddet og Østasiatiske kompagni har 2006 gennemført to tilbagekøb ved dutch-auktion. Det tilsvarende gør sig gældende i USA. Grullon og Ikenberry (2000) har lavet en opgørelse over brugen af Dutch-auction, tender offer og open market repurchase i perioden , hvilket viser at open market repurchase står for 91 pct. af værdien af alle tilbagekøb. 7 Dette behandles nærmere i kapitel 4 8 Dog skal der indrapporteres til Fondsbørsen når beholdningen af egne aktier krydser visse grænser. 9 Dette behandles nærmere i kapitel 4 11

12 3.4 Relevant litteratur Der findes en enorm mængde akademisk litteratur omhandlende selskabers køb af egne aktier. De fleste omhandler det amerikanske marked, hvorfor det kan være svært direkte at overføre disse artiklers konklusioner til danske forhold. Der er både lovgivningsmæssige forskelle og det kan samtidig være problematisk at direkte overføre amerikanske forhold til Danmark, da man muligvis kan karakterisere det amerikanske aktiemarked som værende fundamentalt forskelligt fra det danske i investorsammensætning, og derfor også investorbeskyttelse. Der er dog også lavet enkelte akademiske undersøgelser på andre markeder, der måske er mere sammenlignelige med danske forhold og struktur. Dansk litteratur på området er begrænset. Naturligvis er det problematisk at definere grænsen for området, da tilbagekøb nævnes/behandles, om end overfladisk i artikler omhandlende udbyttepolitikker og udlodning generelt. I det følgende gennemgås relevant dansk litteratur og slutteligt kigges nærmere på undersøgelser fra diverse andre lande. 3.5 Danske undersøgelser/artikler Da jeg kun har fundet relativt få tidligere danske undersøgelser af tilbagekøb, vil jeg behandle disse rimeligt ekstensivt for derigennem at give et indtryk af status og udvikling indenfor området. Den første egentlige undersøgelse af danske aktietilbagekøb jeg har fundet, er forfattet af Henning Skov Jensen og udgivet af BG bank i Denne undersøgelse giver et udmærket billede af omfanget og udbredelsen af tilbagekøb i Den dokumenterer tydeligt, at der i 1998 skete en voldsom stigning i brugen af tilbagekøb, idet der blev tilbagekøbt aktier for i alt 16,7 mia. kr. Det skal dog påpeges, at TDC stod for over halvdelen med 10 mia. kr.. I ni års perioden inden var det højeste årlige samlede tilbagekøb på kun 640 mio. kr. 10 BG Bank (1999). På trods af, at analysen er udgivet af en kommerciel bank, der måske kunne have visse interesser i at fremsætte et bestemt synspunkt, må analysen antages at være valid, da artiklen bl.a. refereres til af professor Michael Møller, Copenhagen Business School, samt at forfatteren har fungeret som specialevejleder på CBS. 12

13 Møller og Parum (2000) angiver et gennemsnitligt netto tilbagekøb på ca. 300 mio. kr. årligt i perioden , hvilket er under 1 promille af den gennemsnitlige markedsværdi af egenkapitalen i perioden. 11 Undersøgelsen fra BG Bank identificerede ca. 60 selskaber, der opkøbte egne aktier i Af dem benyttede 13 sig af, hvad der defineres som et egentligt tilbagekøbsprogram, dvs. at de på forhånd går ud og fortæller markedet om tilbagekøbet samt nærmere omstædigheder vedrørende det. 12 En almindelig event analyse på disse 13 selskaber, samt to, der annoncerede et tilbagekøbsprogram i 1999, viser et gennemsnitligt overnormalt afkast på event dag 0 og 1 på 4,2 %. For de enkelte selskaber gav meddelelser om et tilbagekøb ved tender offer et overnormalt afkast på 6,3 %, hvorimod meddelelser om open market repurchase gav et overnormalt afkast på 2 %. Selvom dokumentationen af den empiriske metode i undersøgelsen er mangelfuld og det, at man skal være meget varsom med at tolke på statistik fra en så lille population, er der en indikation på, at aktiemarkedet i reagerede positivt på meddelelsen om, at en virksomhed vil starte et tilbagekøbsprogram. En anden interessant observation i undersøgelsen var, at flere af selskaberne oplevede markante kursfald ved annonceringen af tilbagekøbsprogrammets ophør. 13 Igen skal man være påpasselig med at overfortolke, men det kunne være en indikation på at selskabets egen tilstedeværelse i markedet har holdt en hånd under kursen. Tilsvarende konstaterer Møller og Parum (2000), at der i samme periode øjensynligt ikke er andet end enkelte selskaber på Fondsbørsen, der systematisk benytter tilbagekøb som en del af deres udlodningspolitik. Møller og Parum (2000) gennemgik alle børsnoterede selskabers årsregnskaber for 1998 og fandt, at kun 6 % af selskaberne havde en tilbagekøbspolitik omtalt, og af disse var motiverne for tilbagekøb meget forskellige. Motiverne for tilbagekøb angives bl.a. at være: placering af overskudlikviditet, dækning af incitamentsaflønninger for at øge aktiens likviditet eller at aktien er undervurderet. 14 Forfatterne fandt kun en aktie, 11 Møller og Parum (2000) p BG Bank (1999) p Ibid. p Møller og Parum (2000) p

14 Topdanmark, der konsekvent benyttede tilbagekøb som udlodningsmetode gennem et decideret velannonceret og defineret tilbagekøbsprogram. Møller og Parum mener, at de danske selskaber generelt bruger tilbagekøbet af egne aktier forkert, når de f.eks. tilbagekøber med undervurdering af aktiekursen som argument, og de argumenterer kraftigt for, at de danske virksomheder generelt kun skal bruge aktietilbagekøb som alternativ til udbytte gennem på forhånd annoncerede gennemskuelige aktietilbagekøbsprogrammer. Virksomheders motiver og disses gyldighed diskuteres nærmere i kapitel 5. I det lys kan man se, at en undersøgelse af de danske virksomheders udbytteudlodninger viste, at udlodninger ved tilbagekøb, defineret ved at selskabet havde købt aktier tilbage og efterfølgende annulleret dem, kun fandt at decideret udlodning ved tilbagekøb i perioden var hhv. 0; 2,9 mia. kr.; 4,9 mia. kr. og 4,1 mia. kr. fordelt på 19 selskaber. 15 Af disse 19 selskaber benyttede kun seks tilbagekøb som den eneste form for udlodning til aktionærerne. Der er altså store forskelle i beløbsstørrelserne i Aagaard og Raaballe (2003) undersøgelse i forhold til den ovennævnte undersøgelse fra BG Bank, også selvom der tages højde for, at en evt. annullering først foretages i kalenderåret efter, at tilbagekøbet har fundet sted. Denne forskel understreger, at der stor forskel på, hvorfor virksomheder køber aktier tilbage. Det er givetvis ikke alle, der gør det som et alternativ til udbytte, hvor man ville forvente at aktierne annulleres. En mere gennemført empirisk analyse findes i Thinggaard (2002), der vha. et eventstudie undersøgte annonceringseffekten af faktiske danske tilbagekøb og ligeledes undersøgte om specifikke virksomheds karakteristika kunne forklare forskelle i afkast omkring meddelelsestidspunktet. Thinggaard identificerede alle lovpligtige 28 meddelelser 16 i perioden , dvs. alle meddelelser om at et tilbagekøb havde fundet sted, så virksomhedens ejerandel af egne aktier var mindst 2 %, eller der var sket en mindst 2 % ændring i beholdningen siden sidste meddelelse. Perioden bød på i alt meddelelser, hvor 93 af disse var den første meddelelse et givet regnskabsår. 17 Forfatteren krævede, at aktierne var handlet i alle 11 dage omkring eventen, hvorfor 15 Aagaard og Raaballe (2003). p Værdipapirhandelslovens 28. Se nærmere i kapitel Thinggaard (2002) p

15 populationen faldt fra 93 til Dette er et typisk problem for empiriske undersøgelser af det danske aktiemarked; der findes til stadighed en række mindre likvide aktier. Thinggaard finder et signifikant kumulativt overnormalt afkast på 2,28 % for t=(- 2;2), med signifikant afkast på dag -1 og 1, men ikke på dag 0. Markedet reagerer altså positivt på meddelelsen om at virksomheden har været ude og købe egne aktier. Signifikansen på dagen før meddelelsen er dog interessant. Det kunne være en indikation af, at selskabets egen tilstedeværelse i aktiemarkedet påvirker kursen. For de tilbagekøbende virksomheder laves der også en event analyse med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor ledelsen ansøger om lov til at købe egne aktier. Igen var der et kumulativt overnormalt afkast på 2,06 & for t (-2;2). En sådan generalforsamlings indkaldelse er naturligvis kontamineret med andre informationer, hvorfor man skal være forsigtig med at lægge for meget i resultatet. Thinggaard benytter multipel regressionsanalyse til at fastslå hvorvidt forskellige virksomhedskarakteristika kan forklare forskellen i de overnormale afkast, og finder kun at antallet af analytikere 19, der følger virksomheden generelt har en signifikant forklaringsgrad. Jo færre analytikere, der følger virksomheden, jo større positiv markedsreaktion på 28 meddelelsen. Det fortolker forfatteren som støtte til informationssignaleringshypotesen, dvs. at hvor informationsasymmetrien mellem markedet og virksomheden er høj, her målt på antal analytikere, der følger virksomheden, ses tilbagekøbet som et tegn fra ledelsen om at virksomheden er sund. Raaballe og Hedensted (2007) gjorde en større undersøgelse af bl.a. danske udbyttebetalende virksomheders karakteristika i perioden og undersøgte i den forbindelse også aktietilbagekøb. Forfatterne fandt kun tre selskaber, der kun udloddede ved hjælp af aktietilbagekøb. Virksomheder, der både benyttede udbytte og tilbagekøb som udlodningsmetode, blev fundet til at være: [...] større, har højere indtjening og har lavere vækst målt ved stigningen i aktiverne end selskaberne, der alene udlodder i form af udbytte. 20 Derudover udbetalte de generelt mere til 18 Ibid. p Antal analytikere ifølge IBES. 20 Raaballe og Hedensted (2007) p

16 aktionærerne end gruppen af rene udbyttebetalere, 21 men aktietilbagekøb er for hovedpartens vedkommende engangsforetagender: de bruges ikke som erstatning for udbytte, snarere som supplement. Dette støttes også af Laustrup og Raaballe (2006), der for perioden angiver, at aktietilbagekøb udgør % af den årlige samlede udlodning og at de enkelte selskabers brug varierer meget. 22 Derudover skriver disse forfattere, at: [f]or perioden har ca. 25 % af selskaberne noteret på Københavns Fondsbørs foretaget et eller flere aktietilbagekøb. I det enkelte år er det godt 10 % af selskaberne der annoncerer et tilbagekøb. 23 Brugen af tilbagekøb er altså steget betragteligt fra 2001 og frem. En sidste interessant dansk undersøgelse af tilbagekøb jeg vil behandle i dette, er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i marts 2006 vedrørende de danske børsnoterede virksomheders udlodningspolitik. 24 Populationen i undersøgelsen var alle børsnoterede virksomheder, og med en svarprocent på 61 % (104 svar) hovedsagligt fra virksomhedens CEO eller CFO, må den antages at være valid. Af de 104 svar har 28 svaret, at de bruger tilbagekøb, dog kun fem, at de udelukkende bruger det som udlodningsmetode. 25 Undersøgelsen konstaterede en række forskelle i tilbagekøberes og dividendebetaleres opfattelse af udlodningspolitik. Dividendebetalere prøver at undgå at reducere denne, hvorimod tilbagekøbere ikke har samme ønske, hvilket passer med at tilbagekøb er engangsforetagender, som både konstateret i Raaballe og Hedensted (2007) samt Laustrup og Raaballe (2006). Aktietilbagekøbere indikerer da også, at både permanente og midlertidige ændringer i indtjeningen påvirker aktietilbagekøbsbeslutningen, hvorimod kun permanente ændringer i indtjeningen indvirker på dividendeudbetalingen. Endvidere er der en tendens til at tilbagekøberne mener, de tager hensyn til investorernes skatteforhold, når de udlodder, hvorimod dividendebetalere ikke tager sådanne hensyn, når udlodningen bestemmes på trods af, at virksomhederne overordnet vægter investorernes skatteforhold højt. 26 Begge grupper er bevidste om 21 Ibid. p Laustrup og Raaballe (2006) p Ibid. p Andersen og Jacobsen (2007) 25 Ibid. p Ibid. p

17 og overvejer signalværdien i deres udlodningsbeslutning, og specielt de tilbagekøbende opfatter udlodningsmetoderne som substitutter, idet de alle ville udbetale (mere) dividende, hvis det ikke var muligt at tilbagekøbe Delkonklusion danske artikler Af ovenstående gennemgang af danske artikler, der på forskellig måde berører danske børsnoterede virksomheders tilbagekøb af egne aktier, må man konkludere, at den empiriske viden på området er relativ begrænset. Da ovenstående resultater samtidig ligger nogle år tilbage, skal man være påpasselig med at generalisere disse. Brugen af tilbagekøb målt i kr. såvel som i antal virksomheder har været meget begrænset i perioden til med Der er dog en indikation af, at brugen efterfølgende er steget markant. I ovenstående er der en vis forskellighed i tallene for tilbagekøb, hvilket må skyldes forskel i undersøgelsesmetode, idet nogle forfattere analyserer alle tilbagekøb eller tilbagekøbsprogrammer, mens andre kun registrer et tilbagekøb, når virksomheden annullerer egne aktier. Forskellen viser dog, at det langtfra er alle virksomheder, der direkte annullerer deres tilbagekøbte aktier, hvilket man burde forvente, hvis tilbagekøbets reelle formål var at udlodde til aktionærerne. Virksomhederne tilbagekøber altså ikke kun med udlodning for øje, hvilket også afsløres i og med at de selv angiver mange forskellige begrundelser for tilbagekøb. Når tilbagekøb bruges som udlodningsmetode er det som hovedregel som supplement til dividender, og beslutningstagere i virksomhederne angiver også, at både permanente og midlertidige ændringer i indtjeningen påvirker størrelsen på et tilbagekøb, hvorimod kun permanente ændringer har indflydelse på dividende niveauet. Markedet reagerer positivt på både en annoncering af et tilbagekøbsprogram, men også på meddelelser om, at virksomheden har købt egne aktier. Igen skal der varsles til forsigtighed med at sammenligne resultater fra metodemæssige forskellige undersøgelser, men der er ingen tvivl om, at markedet ser meget positivt på tilbagekøb. 17

18 3.6 Europæiske undersøgelser Skjeltorp (2004) og Skjeltorp og Ødegaard (2004) har undersøgt tilbagekøb i Norge for perioden De norske regler for tilbagekøb er meget lig de danske, hvorfor undersøgelserne behandles ekstensivt. Et tilbagekøb skal godkendes på general-forsamlingen, og virksomheden er ikke tilladt at have en beholdning af egne aktier på mere end 10 % af den udestående aktiekapital. Ligeledes gælder en bemyndigelse til tilbagekøb for en periode på maksimum 18 måneder. Undersøgelserne omhandler kun open market repurchases, der i Danmark også er klart den dominerende metode til tilbagekøb Skjeltorp (2004) I Skjeltorp (2004) undersøges både annonceringer af tilbagekøbsprogrammer, men også effekten af faktiske tilbagekøb, da de norske regler kræver, at faktiske tilbagekøb skal offentliggøres dagligt. Derudover testes om, Ikenberrys undervurderings hypotese gælder på det norske marked. I perioden var der i alt 318 annonceringer fordelt på 163 forskellige virksomheder. Kun 60 % af virksomhederne, der annoncerede et tilbagekøbsprogram købte faktisk egne aktier tilbage. Der blev tilbagekøbt for lidt over 15 mia. norske kroner, og den samlede dividendeudbetaling i samme periode beløb sig til ca. 60 mia. kr. Det bør nævnes, at ugerne efter d. 11. september 2001 er klart den periode, hvor det faktiske tilbagekøb var størst. Norske firmaer brugte altså tilbagekøb aktivt til at støtte kursen efter terrorangrebet på New York. Undersøgelsen viser, at annonceringen af et tilbagekøbsprogram gav et signifikant overnormalt afkast for t= (-2;2) på 2,5 %, med hhv. svage negative og positive insignifikante drift i 60 dages perioden før og efter annonceringen. At der ikke findes et negativt afkast i perioden inden annonceringen, mener forfatterne, måske kan forklares med, at der går i gennemsnit 198 dage fra annonceringen til det første tilbagekøb faktisk foretages, hvilket betyder at, en annoncering ikke udløses af en negativ drift. i kursen. Kun firmaer, der annoncerer, at de vil købe mere end 5 % af aktiekapitalen tilbage, opnår et signifikant abnormalt afkast. 27 Tilbagekøb blev tilladt i 1999, men annonceringer i 1998 er også medtaget. 18

19 Cross-section regressioner, hvor annonceringseffekten regressers på forskellige afkast og virksomhedskarakteristika, viser dog, at annonceringsafkastet er signifikant negativ relateret til det kumulative abnormale afkast i 20 dages perioden op til annonceringen, hvorfor der er indikation af, at virksomheder annoncerer et tilbagekøb som reaktion på en kort underperformence i forhold til markedsudviklingen. Firmaer med højere spread på virksomhedens aktier har højere annonceringseffekt, hvorimod større virksomheder, målt på markedsværdi, oplever lavere annonceringseffekt end mindre selskaber, og virksomheder med en høj bogført værdi i forhold markedsværdi oplever også højere effekt. Derimod har det ikke nogen betydning for det abnormale afkast, om virksomheden har udbetalt dividende i det foregående år, og virksomhedens likviditet målt ved quick ratioen har heller ikke betydning for annonceringseffekten. Forfatterne undersøger også, hvordan virksomheder, der annoncerer tilbagekøb klarer sig på længere sigt. De benytter samme metode som i Ikenberry (1995, 2000), og finder, at en buy and hold portefølje af annoncerende virksomheder har minimum 11 % højere årligt afkast end markedet, men at porteføljen kun klarer sig signifikant bedre end markedet, hvis den holdes over et år. Så der er kraftig støtte til Ikenberrys undervaluation hypothesis. Forfatterne var som sagt også i besiddelse af tal med daglige faktiske tilbagekøb, både gruppen, der faktisk tilbagekøber og gruppen, der ikke gør, oplever et ens abnormalt afkast ved annonceringen af et tilbagekøbsprogram. Igen undersøges langtidseffekten, to porteføljer, der rebalanceres hver måned, oprettes; en med de virksomheder, der på tidspunktet ikke har tilbagekøbt og en med faktiske tilbagekøbere. Når der er foretaget et faktisk tilbagekøb, skifter virksomheden portefølje. Resultatet af dette viste, at gruppen, der faktisk tilbagekøber, ikke udviser nogen positiv abnormal performance, hvorimod porteføljen af ikke tilbagekøbere udviser et signifikant abnormalt afkast på 1,2 % pr. måned. Ved at kigge på de enkelte dage hvor virksomheden tilbagekøber aktier fremgår det, at det faktisk kun er den første dag, virksomheden tilbagekøber, der resulterer i en positivt kraftig signifikant reaktion. Første tilbagekøbsdag giver et abnormalt afkast på 0,88 %, men der købes dog også 38 pct. af den samlede tilbagekøbte mængde denne dag. Forfatterne mener, at markedet ser det første tilbagekøb som et meget stærkt signal, 19

20 hvorfor aktionen på de efterfølgende tilbagekøb er begrænsede. Dette kan muligvis også forklare, hvorfor porteføljen af faktiske tilbagekøbere ikke underperformer i forhold til ikke tilbagekøbsporteføljen, da en omfordeling mellem porteføljerne først sker efter at første tilbagekøb er udført. På det Norske marked fandtes altså en positiv signifikant reaktion på annonceringen af et tilbagekøbsprogram. Firmaer, der annoncerer, har dog ikke oplevet en signifikant negativ aktieudvikling inden annonceringen, selvom størrelsen på det positive kumulative abnormale afkast omkring annonceringen er negativt korreleret med aktiens relative udvikling i en kort perioden op til annonceringen. Derudover opnår virksomheder med større spread i aktiekursen højere reaktion, hvorimod hverken likviditeten eller dividende historien har betydning for afkastet. Større virksomheder og vækstaktier (lav book to market ratio) oplever lavere reaktion. Så der er indikation på, at det abnormale afkast både kan forklares med undervurderingshypotesen og måske med agentforklaring, da mindre virksomheder med størst spread også oplever største reaktion. Markedet reagerer åbenbart ikke kraftigt nok på signalet, der ligger i tilbagekøbsannonceringen, idet en portefølje af disse klart klarer sig bedre på længere sigt end markedet med et årligt merafkast på 11 pct. Interessant er det at kun 60 pct. af firmaer, der annoncerer et tilbagekøb rent faktisk køber aktier tilbage. Derudover er det interessant, at når virksomheden rent faktisk køber egne aktier tilbage, er der kun et overnormalt afkast på første tilbagekøbsdag, hvor der dog også købes en stor mængde tilbage. Der er altså ikke nogen indikation på at virksomheden med sin tilstedeværelse i markedet for egne aktier på nogen måder presser aktiekursen i opadgående retning Skjeltorp og Ødegaard (2004) Den anden norske undersøgelse, jeg vil behandle her, benytter samme tilbagekøbsdata som i ovenstående, men fokuserer på ejerskabsstrukturen i de annoncerende virksomheder. Forfatterne beskriver ejerskabsstrukturen i annoncerende virksomheder og undersøger, om tilbagekøbende virksomheder har specifikke karakteristika. Derudover undersøges om et tilbagekøb ændrer i ejer sammensætningen. 20

Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse

Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse Kandidatafhandling, Cand.merc.(jur) Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer en finansiel og erhvervsretlig analyse Copenhagen Business School maj 2011 Forfattet af: Alexander Kielland Vejledere: Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver

Egne aktier. og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Egne aktier og tilbagekøbsprogrammer status og perspektiver Med udgangspunkt i selskabsreformen, vil nærværende artikel behandle nye og overordnede perspektiver for så vidt angår egne aktier og tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2013 Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån - herunder prissætning ( Pricing and Tax Qualification of REPOs and Stock Lending ) Kandidatafhandling Cand.merc.jur

Læs mere

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Kandidatafhandling af: Casper Hummelgaard, Cand.merc.(jur.) Lasse Pedersen, Cand.merc.(jur.) Økonomisk vejleder: Finn Østrup, CKK

Læs mere

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser Mikael Deigaard Morten Stig Østergaard Hansen Vejleder: Jan Bartholdy Test af børsintroduktioners afkastperformance på det skandinaviske

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt

DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Bacheloropgave Mette Lim Vesterager - 402704 Ha Jur Maja Jakobsen - 300123 Vejleder: Hanne Søndergaard Birkmose Jane Thorhauge Møllmann DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9.

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9. Titelblad Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester Vejleder: Jesper Møller Afleveringsdato: 9. maj 2005 Projekttitel: Det glemte Partnerselskab Jesper Veiby 1

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisors ansvar ved en børsintroduktion

Revisors ansvar ved en børsintroduktion Kandidatafhandling Institut for økonomi Cand.merc.aud. Forfattere: Maja Schou Kristiansen Natasja Lauridsen Vejleder: Claus Holm Revisors ansvar ved en børsintroduktion En analyse baseret på udvikling

Læs mere

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Kandidatafhandling - Kapitalselskabers udlån til kapitalejere Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Vejleder: Henrik Ejsbøl Censor : Forfatter

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255.

Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255.015 Besvigelser Udarbejdet af: Henrik Søgaard Vejleder: Thomas Riise

Læs mere

Liberaliseringen af selvfinansieringsforbuddet. Og betydningen heraf for kapitalfondes virksomhedsopkøb

Liberaliseringen af selvfinansieringsforbuddet. Og betydningen heraf for kapitalfondes virksomhedsopkøb Kandidatafhandling Copenhagen Business School 1. Juni 2010 Liberaliseringen af selvfinansieringsforbuddet Og betydningen heraf for kapitalfondes virksomhedsopkøb Vejledere: Katja Nordentoft Cand.merc.jur-studiet

Læs mere

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? Fordele/ulemper Goodwill Minoritetsinteresser Indre værdis metode Undtagelser...... Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? En kandidatafhandling af: Tom Cortsen Vejleder: Peder Fredslund Møller

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2014 Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Liability for the board of directors in joint- stock companies

Læs mere